HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI ( ) Ankara 2013

2 SUNUŞ Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığının yıllarını kapsayan stratejik planı bu doküman kapsamında ele alınmaktadır. Günümüzde bilişim teknolojileri tüm dünyada en çok yatırımın yapıldığı, dolayısıyla son derece hızlı gelişmelerin ve değişimlerin olduğu bir alan özelliğindedir. Bu nedenle, bilişim alanında hizmetlerin aksatılmadan sürdürülebilmesi ve kalitesinin arttırılması için doğru planlamaların ve yatırımların yapılması kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu unsurlar dikkate alınarak, daire başkanlığımızın misyonu; Teknolojiyi yakından izleyerek, üniversitemizin bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek sağlamak, üniversitemizin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirmektir şeklinde; vizyonu ise Türkiye deki üniversiteler arasında bilişim alt yapısı, kullanıcı memnuniyeti, düzenlenen etkinlikler, verilen servis kalitesi ve çeşitliliği bakımından en üst sıraya yerleşmek; dünyanın saygın üniversitelerinin bilgiişlem merkezleri ile kıyaslanabilir kalite ve teknolojiye sahip olabilmektir olarak ifade edilmiştir. Bu misyon ve vizyon çerçevesinde periyodunu kapsayan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Stratejik Planı kapsamında, üniversitemizin stratejik planı ile dairemizin güçlü ve gelişmeye açık yönleri de dikkate alınarak tüm personelimizin katılımıyla ana stratejik amaçlar saptanmıştır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak hazırladığımız stratejik planımızı süreç içerisinde ortaya çıkacak durumlara göre gerektiğinde yeniden düzenleyerek gerçekleştirmek hedefimizdir. Planımıza neredeyiz sorusu ile başlanmakta, nereye gitmek istediğimiz belirlenmekte, bugünden arzu edilen geleceğe hangi yolla veya nasıl gidileceği ortaya konulmakta ve son aşamada başarı ölçülmektedir. Dairemiz üniversitemizin de desteğiyle ortaya koyduğu stratejik amaçlarına, dolayısıyla vizyonuna ulaşma gayretinde olacaktır. Saygılarımla, İmza Mustafa KARACAN Bilgi İşlem Daire Başkanı 2

3 SUNUŞ İÇİNDEKİLER STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ DURUM ANALİZİ 1 Tarihçe 2 Örgütlenme 3 Fiziki Durum 4 İnsan Kaynakları 5 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 6 Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi 7 Paydaş Analizi 8 GZFT (SWOT) Analizi 9 Çevre Analizi STRATEJİK PLAN Misyon Vizyon Temel Değerler Stratejik Amaçlar Stratejik ler Stratejiler Performans Göstergeleri MALİYETLENDİRME KAYNAK İHTİYACI İZLEME VE DEĞERLENDİRME 3

4 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı stratejik planlama çalışmalarına 10 Şubat 2012 tarihinde başlamış olup, zaman kısıtlı olduğu için Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından hazırlanmış olan Kamu daireleri için Stratejik Planlama Kılavuzu ile birlikte Bilgi İşlem Daire Başkanlığı mızın hazırlamış olduğu tarihleri arasını kapsayan stratejik planından faydalanılmıştır. 17 Şubat 2012 tarihinde dairemizin ilgili kişilerinin son önerileri toplanarak planın taslağı son halini almıştır. Stratejik plan çalışmaları daire başkanı yönetiminde, başkan yardımcılarının koordinasyonunda birim sorumluları ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Aşağıda kronolojik sıra ile çalışmanın özeti verilmiştir. 10 Şubat 2012 : Durum tespiti ve çalışma gruplarının oluşturulması, 11 Şubat 2012 Bilgi İşlem Dairesinin GZVT (SWOT) analizi, 16 Şubat 2012: Bilgi İşlem Dairesinin stratejik hedeflerinin tespit edilmesi ve bu hedeflerin fizibilite araştırmaları, 17 Şubat 2012 : Stratejik Plan taslağının hazırlanması, Şubat 2012 Bilgi İşlem Dairesi stratejik planının Daire Başkanı tarafından son haline getirilmesi. Çalışmanın birimimizin tamamına yayılması ve daha uzun bir süre içinde yapılması öngörülmektedir. DURUM ANALİZİ 1. Tarihçe 1968 yılında Bilgi İşlem Merkezi olarak kurulmuş olup, Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı 21/11/1983 tarihi ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 124 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 34. maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığı na dönüşerek Üniversitemizin teşkilat yapısında yerini almıştır. 2. Örgütlenme Başkanlığımız, dağınık yerleşke yapısındaki Üniversitemizin tüm birimlerine Beytepe merkez olmak üzere Beytepe ve Sıhhiye ofislerinde hizmet vermektedir. Başkanlığımız bünyesinde yönetim; başkan, başkan yardımcısı ve 4

5 birim sorumluları ile yürütülmektedir. Başkanlığımız teşkilatında onüç birim bulunmaktadır. Şekil-1 de mevcut teşkilat yapımız gösterilmiş olup her birimin görev ve sorumlulukları kısaca anlatılmıştır. Şekil-1: Birim Hiyerarşik Yönetim Şeması a)kullanıcı Destek Birimi Üniversitemiz demirbaşına kayıtlı tüm bilgisayar, yazıcı ve çevre birimlerinin bakım, onarım ve kurulumunu yapar; tüm bilgisayarlara genel ve özel programlarının yüklenmesini sağlar; Bilgi İşlem Daire Başkanlığı içerisinde kullanılacak tüm teknolojik cihazları ihtiyaca göre belirler; Üniversitemiz birimlerinin yaptığı etkinlikler (konferans, kongre) için destek sağlar (projeksiyon cihazı ve bilgisayar temini vb.). Ayrıca, Kurumsal Yazılım Sistemleri tamamlama ve bütünleştirme çalışmaları kapsamında Yönetim 5

6 Sistemleri eğitimlerinin gerçekleştirilmesi ve Yönetim Sistemlerinin devamlılığı için birim desteklerinin sürdürülmesini sağlamaktadır. b)web Birimi Hacettepe Üniversitesi web sayfasının yapılandırılması ve güncellenmesi, Akademik/İdari Birimler, Öğrenci Toplulukları ve Organizasyonlara yönelik web sayfası oluşturulması, Akademik/İdari Personel ve Öğrenci kişisel web sayfalarına teknik destek sağlanması görev ve sorumlulukları arasındadır. c)ağ Birimi Ağ ve Sistem Birimi, üniversitemizin ağ altyapısının kurulmasını, mevcut ağ sisteminin yönetimini, denetimini yapar ve ağın geleceği ile ilgili projeler üretir. Yapısal kablolama, yerel ağ kurulumu mevcut ağın yönetimi, denetimi ve ağın geleceği ile ilgili projeler üretir, kullanıcılara internet imkânı verilmesi için gerekli altyapı, donanım, yazılım ve bilgi desteği sağlar. d)sistem Birimi Başkanlığımızın ev sahipliği yaptığı tüm sunucu bilgisayarları ve temel internet servislerini (DNS, FTP, WEB, E-POSTA, WEBMAIL, PROXY, vb.) işletir, günceller ve yedeklemesini yapar. e)sistem yazılımları Birimi Sunucu bilgisayarlar üzerinde çalışan veritabanı, programlama dili derleyici gibi yazılımların ihtiyaç, tespit, kurulum ve yönetimini yapar. f)insan Kaynakları Birimi Üniversitemizin İnsan Kaynakları (IK) sistemini işletmek, yedeklemek ve Personel Dairesi Başkanlığındaki personel ve tahakkuk kullanıcılarına son kullanıcı desteği vermek, İnsan Kaynakları (İK) sisteminde daha önceden ön görülmemiş Liste, Rapor ve İstatistiksel Tabloların oluşturulmasına destek vermek, Üniversitemizin tüm çalışanlarının bordrolarını (Maaş, Maaş Farkları, Döner Sermaye, Ekders v.b.) yasal ekleri ile birlikte tahakkuk müdürlüklerine hazırlamak, kişiye verilen bordronun e-posta yoluyla dağıtımını yapmak, g)elektronik İmza Birimi Elektronik-İmza için gerekli Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) ilk başvurusunu üniversite personeli adına TÜBİTAK KAMUSM (Kamu Sertifikasyon Merkezi) ne yapmak, KAMUSM ye başvuru ile başlayıp NES nın ilgili personele iletilmesine kadar geçen süreci yönetmek, kayıp, çalıntı, iptal, yenileme durumlarında ilgili üniversite personeline destek olmak, Üniversite personeline Elektronik-İmza uygulamalarında ihtiyaç duyulacak kurulumlar için destek olmak, Elektronik-İmza işleyişi hakkında Üniversite personelini, web sayfası ve e-posta yoluyla bilgilendirmek. 6

7 h)bys ve Bİ Birimi Üniversitemizin Yönetim Sistemleri BYS (Belge Yönetim Sistemi), Bİ (Bireysel İşlemler) Sistemlerini işletme ve bu sistemleri kullanan personelimize son kullanıcı desteği verme konusunda faaliyet gösterir. i)yazılım Geliştirme Birimi Üniversitemiz bünyesindeki birimlerimizin işlerini bilgisayar ortamına taşımak ve toplanan veriler üzerinden istenen raporları üretebilmek amacı ile iletilen yazılım ihtiyaçlarını değerlendirilerek en uygun çözüm yöntemini belirler. Gerek idari gerekse akademik işler sırasında ortaya çıkan yazılım ihtiyacının karşılanması ve gerek görüldüğü takdirde mevcuttaki diğer yazılımlarla entegrasyonun sağlanması için ihtiyaçları değerlendirir, analiz eder ve çözüm önerileri sunar. j)bilgisayar Laboratuvarı Birimi Üniversitemizin Sıhhiye yerleşkesinde bulunan Başkanlığımıza bağlı Bilgisayar Laboratuvarı İdari ve Akademik Personel ile Öğrencilerimize mesai saatlari içerisinde hizmet vermektedir. Ayrıca Akademik birimlerden gelen talep üzerine bölüm dersleri için sınıf olarakta kullanılabilmektedir. k)yüksek Performanslı Bilgisayar Birimi Başkanlığımız bünyesinde bulunana Yüksek Performanslı Sunucu Bilgisayarın kurulumu, yönetimi, bakım ve güncelleme hizmetini yürütmektedir. 3. Fiziki Durum Bilgi İşlem Daire Başkanlığının personel sayısına ve yapılan işlerin özelliğine uygun koşullarda çalışma ortamı bulunmamaktadır. Özellikle dağınık yapıda olması, oda sayısının yetersizliği, toplantı odasının olmaması, telefon hatlarının az sayıda olması yeterli ve kaliteli hizmet verilmesini engellemektedir. 7

8 3.1- Eğitim Alanları, Derslikler ve Ofisler Eğitim alanı ve derslik bulunmamaktadır. Yerleşim Yeri BİDB Yönetim Katı Oda Sayısı Ofis Alanları Alanı / m BİDB Sistem Katı AÇIKLAMALAR Yönetim ve Hizmet Birimleri Bilgisayar Sistemleri, Depolar ve Kamera İzleme Odası BİDB Sıhhiye 1 98 Sıhhiye Hizmet Birimleri BİDB Bilgisayar Lab T O P L A M bilgisayarlık Bilgisayar Lab Sosyal Alanlar Sosyal alanımız yoktur Hastane Alanları Hastane alanımız yoktur. 8

9 3.4- Dayanıklı Taşınırlar Hesap Kodu I.Düzey Kodu Tesis, Makine ve Cihazlar Listesi II.Düzey Kodu DAYANIKLI TASINIRLAR Atölye Makineleri ve Aletleri Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Ölçü Birimi ADET 1 ADET 19 ADET 1 ADET 4 ADET 1 ADET 4 Miktar ı 9

10 Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Duzey Kodu Demirbaşlar Listesi DAYANIKLI TASINIRLA R Bilgisayarlar ve Sunucular Bilgisayar Çevre Birimleri Teksir ve Çoğaltma Makineleri Haberleşme Cihazları Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Büro Mobilyaları Güzel Sanat Eserleri Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Ölçü Birimi Miktarı ADET 121 ADET 23 ADET 1 ADET 66 ADET 5 ADET 18 ADET 174 ADET 2 ADET 24 ADET 11 10

11 3.5- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi'nin başta ağ cihazları ve fiber kablolama olmak üzere bilişim hizmetleri alanında hizmet vermeye yönelik alt yapı olanakları mevcuttur. Mart 2013 itibarıyla, Beytepe Kampüsümüzde çalışan bir adet Cisco 7600 serisi router, 1 adet Enterasys Matrix N7, 1 Adet Enterasys Matrix S8, çeşitli marka ve modellerde 88 adet 3. seviye ağ anahtarlama cihazı, 296 adet 2.seviye ağ anahtarlama cihazı ile 45 adet basit ağ anahtarlama cihazı mevcuttur. Sihhiye kampusümüzde çalışan bir adet Cisco 7200 serisi router, 2 adet Enterasys Matrix N7, çeşitli marka ve modellerde 56 adet 3. seviye ağ anahtarlama cihazı, 197 adet 2.seviye ağ anahtarlama cihazı ile 36 adet basit ağ anahtarlama cihazı mevcuttur. Ağ sistemimizin güvenliği için sunucular tarafında üzerinde CheckPoint yazılımı çalışan 2 adet güvenlik duvarı sistemi kullanılmaktadır. Kampüs güvenliğini sağlamak için Cisco 6509 serisi switch üzerinde 1 adet firewall bulunmaktadır. Sihhiye Kampüsümüzün güvenliği için üzerinde CheckPoint yazılımı çalışan 1 adet güvenlik duvarı sistemi ile websense sistemleri kullanılmaktadır. Kampüslerimizin çeşitli noktalarında kablosuz Internet erişimi olanağı sağlayan 146 (121 adedi Beytepe Kampüsümüzde 25 adedi Sıhhiye Kampüsümüzde) adet erişim noktası kurulmuş ve işletilmektedir. Üniversitemiz elektronik posta sisteminin üzerinde çalıştığı iki adet Sun T5240 sunucu, iki adet Sun X4170 web posta, IMAP ve POP sunucusu, bir adet Sun Storedge 7320 posta depolama birimi, iki adet Symantec Mail Gateway antivirüs ve spam sunucusu, bir adet Sun T3 kullanıcı sunucusu, bir adet Sun T3web sunucusu, bir adet SUN v480 DNS, PROXY sunucusu ile bir adet Sun X4170 WEB sunucusu Bilgi İşlem Dairesi bünyesinde işletilmektedir. Ayrıca, Üniversitemizin diğer birimlerine ait Internet TV, Uzaktan Eğitim, Kütüphane veritabanları vd. uygulamalarda kullanılan yirmi adet sunucuya da Bilgi İşlem Dairesi ev sahipliği yapmaktadır. Dairemiz Bilgi İşlem Merkezi'nde bulunan bu donanım sistemi iki farklı yedekli (redundant) UPS, özel jeneratör ve kampüs jeneratör sistemi ile beslenmektedir. Ayrıca ana dağıtım noktaları olan bölüm ve birimlerde bulunan router/switch'ler de UPS'lerle desteklenmektedirler.

12 12 Şekil-2 Hacettepe Üniversitesi Ağ Topolojisi

13 13 Şekil-3 Hacettepe Üniversitesi Beytepe Ağ Topolojisi

14 Şekil-4 Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Ağ Topolojisi Üniversitemizin Elektronik Posta Sistemi 2 adet SUN X4170, 1 adet StorageTek SL24 library backup unitesi, 1 adet StorageTek 6100, 2 adet Sparc T5240 cihazları üzerinde, WEB Sistemi 1 adet SUN Storage 2500, 3 adet SUN V240, 1 adet SUN V210, 1 adet StorageTek L25 cihazları üzerinde, Yönetim Sistemleri ise 10 adet SUN X4150, 1 adet SUN X4170, 1 adet StorageTek SL24, 2 adet StorageTek 6100 cihazları, Sanallaştırma Sistemi 1 adet SUN Storage 3500, 2 adet HPDL380G5 cihazları üzerinde, Felaket Yönetimi Sistemi 1 adet SUN V480, 1 adet SUN V210, 1 adet SUN x4150, 1 adet SUN Storage 3510 ve 1 adet SUN Storage 3511 cihazları üzerinde hizmet vermektedir. Ayrıca Üniversitemizin diğer birimlerine ait çeşitli uygulamalarda kullanılan 40 adet sunucuya da Bilgi İşlem Dairesi ev sahipliği yapmaktadır. Bu sunuculardan 2 adet HP 380 G5 sanal sunucu üzerinde 19 sunucuya sanal olarak hizmet vermektedir. Şekil-5 de Hacettepe Üniversitesi bilişim alt yapısı tablo üzerinde sayılarla anlatılmıştır. 14

15 Şekil-5 Sayılarla Bilişim Alt Yapısı 3.6- Kütüphane Kaynakları Birimimizde özel kütüphane yoktur. Merkezi kütüphaneden ve kütüphane tarafından sağlanan elektronik kaynaklardan yararlanılmaktadır Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Büyük bilişim firmalarıyla akademik anlaşmalar yapılarak hem bilgi kaynaklarına hem de yazılım ürünlerine erişim sağlanmaktadır. Bu anlaşmalarla sağlanan milyonlarca TL sı değerindeki yazılımlar üniversite personeline ücretsiz kullandırılmaktadır. Cinsi Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Projeksiyon Slayt Makinesi Toplam Tepe Göz

16 Episkop Barkod Okuyucu Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi Faks Fotograf Makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler İnsan Kaynakları Daire Başkanlığımızda halen 1 Daire Başkan Vekili, 5 Uzman-Akademik, 6 Mühendis, 3 Tekniker, 2 Teknisyen, 1 Fizikçi, 1 Matematikçi, 2 İstatistikçi, 2 Programcı (GİH), 1 Programcı (Söz.Pers_Md2/4b), 8 Bilgisayar İşletmeni, 1 Uzman-Teknik (SKS görevlendirme), 1 Uzman Yabancı, 4 Memur(SKS görevlendirme), 1 Teknisyen Yardımcısı ve 2 Hizmetli olmak üzere toplam 41 personel görev yapmaktadır. Bu personelin idari yapı içerisindeki görev dağılımı aşağıdaki gibidir Akademik Personel Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre Dolu Boş Toplam Uzman(*) 6 6 Toplam 6 6 Kadroların İstihdam Şekline Göre Tam Yarı Zamanlı Zamanlı Not (*):5 adet Kadrosu Rektörlükte, 1 adet Mühendislik Fakültesinde olup Başkanlığımızda görevlendirme. 16

17 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Kişi Sayısı Uzman(*) Özbekistan BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BŞK. 1 TOPLAM 1 Not (*): Kadrosu Mühendislik Fakültesi nde olup Başkanlığımızda görevlendirme. Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 23 yaş ve altı yaş yaş yaş yaş 51 yaş üzeri Kişi Sayısı Yüzde 0,17 0,66 0, İdari Personel İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Toplam Doluluk Oranı % GENEL İDARİ HİZMETLER SINIFI TEKNİK HİZMETLER SINIFI YARDIMCI HİZMETLER SINIFI TOPLAM İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı Yüzde 6,45 6,45 19,35 67,

18 İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl yıl yıl 21 yıl üzeri Kişi Sayısı Yüzde 11,11 11,11 22,22 14,81 11,11 29, İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 23 yaş ve altı yaş yaş yaş yaş 51 yaş üzeri Kişi Sayısı Yüzde 0 9,68 6,45 35,48 35,48 12, İşçiler 4/B Sözleşmeliler(* ) İşçiler (Çalıştıkları Pozisyona Göre) Dolu Boş Topla m İşçiler TOPLAM Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Bilişim ile ilgili Yasal Düzenlemelerin getirdiği yükümlülüklere ait kanunlar, genelgeler aşağıda listelenmiştir. Henüz tamamlanmış bir mevzuat analiz çalışması bulunmamaktadır. "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" (Kanun/Karar No: 5651, Tarih: ) 18

19 o "Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" (Resmi Gazete Tarih / Sayı : / 26680) o "İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik" (Resmi Gazete Tarih / Sayı : / 26687) o "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" (Resmi Gazete Tarih / Sayı : / 26716) "Türk Ceza Kanunu" (Kanun/Karar No: tarihinde değişiklik yapılarak kabul edilen kanuna bilişim suçları ile ilgili maddeler eklenmiştir.) "Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" (Kanun/Karar No: tarihinde kabul edilip tarih, sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan bu kanunun 256. maddesi bilişim suçlarıyla ilişkilendirilmiştir.) "Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi ile İlgili 2005/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi" (Tarih: ) "Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu ile İlgili 2007/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi" (Tarih: ) 6. Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi İNTERNET HİZMETİ Faaliyet Alanı Ürün / Hizmet İnternet çıkışı için gerekli yazılım ve donanım altyapısı AĞ YÖNETİMİ Kampüslerin ağ yapısını kurmak ve işletmek için gerekli yazılım ve donanım altyapısı ELEKTRONİK-POSTA Üniversite personel ve öğrencilerin mesaj alıp vermesini sağlayan altyapı WEB HİZMETLERİ 19

20 Üniversitemizi tanıtacak ana web sayfalarını hazırlamak bunlarla birlikte fakülte/enstitü/birim lerin web sayfalarını yönetmek için kurulu altyapı KULLANICI DESTEK Üniversitemiz personel ve öğrencilere bilişim hizmeti sunarken karşılaştıkları problemleri çözmede destek olmak, yenilikleri tanıtmak, eğitmek, ihtiyaç duyulacak yazılımları tedarik etmek için kurulu altyapı SİSTEM YAZILIMLARI Bilişim hizmetlerini sunmak için sistemlerin yaşamasını sağlayan işletim sistemleri, veri tabanı yönetim sistemleri v.b. yazılım altyapısı UYGULAMA YAZILIMLARI Yönetsel faaliyetlere yardımcı İKYS, BYS v.b. yazılımlar 7. Paydaş Analizi Paydaş Listesi Paydaş Adı İç Paydaş / Dış Paydaş / Müşteri Neden Paydaş Öğrenci İç Paydaş Hizmet Almakta 1 Akademik Personel İç Paydaş Hizmet Almakta 1 İdari Personel İç Paydaş Hizmet Almakta 1 Üniversite Yönetimi İç Paydaş Hizmet Almakta, hizmeti yönlendirmekte 1 ve yardımcı olmakta Akademik Birimler İç Paydaş Hizmet Almakta 1 İdari Birimler İç Paydaş Hizmet Almakta ve hizmete yardımcı 1 olmakta Diğer Kurumların BİDB ları Dış Paydaş Yardımlaşma 3 Önceliği 20

21 Hacettepe Üniversitesi Teknokent TÜBİTAK- ULAKBİM Dış Paydaş Personel Desteği, Yardımlaşma 2 Dış Paydaş Ortak Hizmetler ve kararların hizmetlerimizi etkilemesi Türk Telekom A.Ş. Dış Paydaş Hizmet Alınmakta 2 2 Firmalar Dış Paydaş Hizmet/Malzeme satın alınmakta Kurum/Kuruluşlar Dış Paydaş Kamusal kararları hizmetlerimizi etkilemekte EDU_ROAM üye Dış Paydaş İnternet Hizmetlerinden üniversiteler Faydalanma Daire Başkanlığımız bilişim alanında hizmet vermekte olup, bunlar ağırlıklı olarak internet yoluyla bilgiye ulaşmanın sağlanması, elektronik posta, web hizmetleri, ftp hizmetleri, kullanıcı destek, ağ yönetimi, yazılım, bilgisayar bakım ve onarım hizmetleridir. Paydaş Ürün / Hizmet Matrisi Paydaş Adı İnter -net Faaliyet Alanı 1 Faaliyet Alanı 2 Ağ Yönetim E- Posta Web FTP Kullanıcı Destek Yazılım Deposu Uygulama Yazılımları Öğrenci Akademik Personel İdari Personel Üniversite Yönetimi Akademik Birimler İdari birimler Tübitak - Ulakbim 21

22 Diğer Kurumların BİDB ları Üniversite Teknokent Kurum/Kuruluşlar EduRoam Üye Üniversiteler 8. GZFT (SWOT) Analizi Dairemizin kurum içi güçlü ve zayıf yönlerinin saptanması için yapılan çalışmada aşağıdaki sonuçlar alınmıştır. Güçlü Yönler G1 Üniversitenin bir birimi olmak G2 Üst Yönetimin bilişim faaliyetlerine yapıcı bakışı G3 Sistemli olarak değerlendirme çalışmalarına başlanılması G4 Fiber optik alt yapıya sahip olmamız G5 ULAKBİM e özel bir fiber optik hat ile bağlı olmamız G6 Birim çalışanlarının özverili olması G7 Teknokentimizin olması Zayıf Yönler Z1 Teknik ve kalifiye personel sayısının önemli ölçüde azlığı Z2 Hizmet içi eğitimin olmaması, özellikle teknik personelin kurs, seminer vb. etkinliklerden sürekli uzak kalmış olması 22

23 Z3 Üniversite personeli, öğrencileri ve birimleri ile yeterli iletişim ve işbirliğinin kurulamamış olması Z4 Fakülteler ve birimlerde yerel bilgi işlem sorunları ile ilgili personelin bulunamamış olması Z5 Teknokentimiz ile işbirliği eksiklikleri Z6 Diğer üniversitelerin BİDB ları ile iletişim ve bilgi paylaşımı eksiklikleri Z7 Ulusal ve uluslararası bilişim ve teknoloji etkinliklerinden uzak kalmamız Z8 Hizmet içi kullanılacak seminer/eğitim salonunun olmaması Z9 7/24 Anlayışı ile kesintisiz hizmet verememe Z10 Dokümantasyon, raporlama ve envanter alışkanlığının yeterince yerleşmemiş olması Z11 Lisanslı yazılım kullanımındaki büyük eksiklikler Z12Açık Kaynak Kodlu" yazılımların yaygınlaştırılması konusunda yeterli gelişmenin sağlanamamış olması, Z13 Son kullanıcı hizmetlerinin niteliğindeki eksiklikler Z14 ULAKNET ile aramızda bulunan Internet bağlantımızın aksaması olasılığına karşı alternatif bir bağlantının olmayışı Z15 Yeni ve öncü teknolojik projelerin üretilemiyor olması Z16 Kurumsal kimliğin yeterince güçlü olmaması, Fırsatlar F1 Bilişim hizmetleri ile ilgili teknolojilerin geleceğe yön veren öncü konular olması F2 Üniversitemiz üst yönetiminden faaliyetler, ihtiyaçlar ve personel temini konularında alınabilecek destek F3 Hacettepe Teknokent ile işbirliği olanakları 23

24 Tehditler T1 Profesyonel sistem yönetimi eksiklikleri T2 Bilişim alanında, özel sektörde çalışan personelin yüksek maaş almasına karşın, kurumumuzda çalışan kalifiye teknik personel için maaşlarının yetersizliği T3 Daire Başkanlığımızın verdiği hizmetin 24 saat kesintisiz yürütülmesi zorunluluğu dikkate alındığında, üniversitemizin bir kamu kurumu olması nedeniyle mesai saatleri dışında ve tatillerde personel çalıştırabilme zorlukları, T4 Dairemiz diğer birimlerden farklı olarak, verdiği hizmetin türü itibariyle tüm personel ve öğrenciler ile sürekli iç içedir. En küçük hizmet aksaması bütün üniversitede hissedilmektedir. Bu gibi sorunlardan kaynaklanan olumsuz imaj sorunları, T 5 Diğer üniversitelerin Bilgi İşlem Daire Başkanlıkları ile birlikte proje geliştirme imkanının bulunmaması, T6 Zaman zaman akademik personelin idari personele olumsuz yaklaşımı, T7 Teknolojinin çok hızlı gelişmesi neticesinde mevcut sistemlerin yetersiz kalması, personelin gündemi takibinin sağlanması için kurum dışı eğitim imkan ve kaynaklarının azlığı, T8 Gelenek haline gelmiş tutum ve davranışların değişiminin zaman alması, değişime direnç gösterilmesi ve bu değişimin tabana benimsetilememesi, T9 Personelin mesleki unvan-kadro-görev uyumsuzlukları. 9. Çevre Analizi Politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, kültürel ve demografik faktörlerin incelenerek analizinin yapılması süre azlığı nedeniyle detaylı yapılamamıştır. Politik 24

25 P1 Hükümetin bilişim hizmetlerine destek vermesi ve yatırım yapma politikası P2 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın kurulması Ekonomik E1 Bilişim hizmetlerine ayrılan bütçenin arttırılması Sosyal S1 Bilişim hizmetlerinin günlük yaşamın önemli bir parçası olması S2 Bilgi paylaşımının yaygınlaştırılması S3 Medyanın bilişim teknolojileri yardımıyla yaygınlaştırılması Teknolojik T1 Mobil teknolojilerin yaygınlaşması T2 Gelişen teknolojiye uyum için donanım, yazılım ve uzman personel kaynakların güncel tutulması STRATEJİK PLAN MİSYON Başkanlığımız, kuruluş amacından gelen sorumluluklarını geliştirerek, üniversitemizin bilişim ile ilgili sorunlarına çözümler getirebilecek yapıda özverili personel ve yönetim desteğini oluşturma gayretindedir. Araştırmageliştirme ve hizmet alanlarında bilgi, proje üretme anlayışını geliştirerek sürdürmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede başkanlığımızın stratejik misyonu aşağıdaki şekilde ifade edilebilir. Misyonumuz; teknolojiyi yakından izleyerek, üniversitemizin bilişim hizmetlerini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek sağlamak, üniversitemizin ihtiyaç duyacağı diğer bilişim hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirmektir. VİZYON 25

26 Başkanlığımızın misyonu doğrultusundaki vizyonu aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. Geleceğe dair doğru öngörüler ile eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve idari faaliyetleri destekleyici, geliştirici, altyapı, hizmet ve yazılım üretmek, bunları güncel tutmak ve böylece dünyanın saygın üniversitelerinin bilgiişlem merkezleri ile kıyaslanabilir kalite ve teknolojiye sahip olabilmektir. TEMEL DEĞERLER Stratejik misyonumuzu başarabilmek için başkanlığımız çalışanları olarak hepimizin aşağıdaki yönetsel değerlere ve ilkelere bağlı hareket etmemiz gerektiğine inanıyoruz. (Değer 1) Tüm hizmetlerimizde teknolojinin ve bilimin mümkün olan en üst seviyede kullanımına olanak sağlamak. (Değer 2) Toplumun daha çok aydınlatılması, bilimin her alanında çağdaş bir seviyeye çıkarılması ve bunların doğal bir sonucu olarak da ülkemizin arzulanan çağdaş hedeflere kavuşturulmasına yardımcı olmak. (Değer 3) Kamu yararına, ulusal çıkarlarımıza uygun hizmetler sunmak ve bilime destek olmak (Değer 4) Yönetsel faaliyetlerimizde, gerek birimimiz içinde, gerekse birimler arası ilişkilerimizde açıklık politikasına bağlı kalmak, bununla birlikte kişisel bilgilerin gizliliğini de gözetmek ve güvenilir olmak. (Değer 5) Herkese değer vermek, emeğe saygıyı unutmamak, adil davranmak, hizmetin ve üretimin ancak ve ancak sıkı bir dayanışma ve işbirliğiyle gerçekleşeceğini bilmek. (Değer 6) Hem yönetim hem de üretim anlamında paylaşıma ve katılıma en üst seviyede önem vererek, verdiğimiz hizmette ve kendimizi geliştirmede en mükemmeli aramak. 26

27 STRATEJİK AMAÇLAR (Amaç 1) Bilişim Donanım Alt Yapısının Güçlendirilmesi (Amaç 2) Bilişim Sistem Yazılım Alt Yapısının Güçlendirilmesi (Amaç 3) Bilişim Uygulama Yazılım Alt Yapısının Güçlendirilmesi (Amaç 4) Uzaktan Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi (Amaç 5) Kullanıcı Destek Hizmetlerinin Güçlendirilmesi STRATEJİK HEDEFLER (Amaç 1) Bilişim Donanım Alt Yapısının Güçlendirilmesi 1.1 Kampüslerimizde tüm kullanıcılar için geniş alan profesyonel kablosuz internet hizmetinin sağlanması (wi-max ve wi-fi modellerinin birlikte uygulanması). 1.2 Acil ihtiyaç duyulan yerler ve yeni yapılar için IPv6 uyumlu olacak şekilde anahtar (switch) cihazlarının yerleştirilmesi ve bağlantılarının yapılması. 1.3 Kampüslerdeki ağ alt yapısının geliştirilmesi ve genişletilmesi için ihtiyaç duyulan lokasyonlara fiber optik kablo döşenmesi. 1.4 Kampüslerdeki ağ alt yapısının iyileştirilmesi ve yönetilebilir olması için bina içi kablolamanın iyileştirilmesi, zamanla tüm anahtar cihazların iyileştirilmesi. 1.5 Elektrik kesilmelerinden etkilenmeyen bilişim hizmeti sunmak. 1.6 Kurumsal kimliğimize uygun haberleşme ağının kurulması için kampüslerin çeşitli noktalarına yayın ekranlarının yerleştirilmesi. 27

28 1.7 İnternet iletişim hızının zaman içinde izlenerek gerekli görüldüğünde arttırılması. (Amaç 2) Bilişim Sistem Yazılım Alt Yapısının Güçlendirilmesi 2.1 Kampüslerdeki ağ alt yapısının iyileştirilmesi ve yönetilebilir olması için yeni yazılımların kurulması. 2.2 Sistem yazılımlarının lisanslarının takibi, sistem yazılımlarının zamanında güncelleştirilmesi, 2.3 7/24 kesintisiz çalışma sağlanması için yapılanma. (Amaç 3) Bilişim Uygulama Yazılım Alt Yapısının Güçlendirilmesi 3.1 Yönetimsel Uygulama Programlarının (İKYS, BYS) İyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması. 3.2 Mevcut verilerin doğruluğunun sağlanması. 3.3 Ortaya çıkacak ihtiyaçlar için yeni uygulama yazılımlarının geliştirilmesi. 3.4 Diğer birimlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlar için yeni uygulama yazılımlarının tedarik edilmesinde teknik destek sağlanması. 3.5 Üniversitemiz ana web sayfalarının yeniden yapılandırılması. 3.6 Kurulacak sistem ile Hacettepe Üniversitesi, kurumsal kimliğini yansıtan ekran tasarımı ile tüm duyuru ve etkinliklerimizi, uygun görülen konu başlıkları altında hazırlanacak olan günlük haber içeriklerinin kampüslerimizde yerleştirilecek ekranlar üzerinden yayınlanabilmesi. (Amaç 4) Uzaktan Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi 4.1 Altyapının Güçlendirilmesi 4.2 Eğitim Programlarının sağlaması 4.3 Altyapı Yazılımlarının sağlanması 28

29 (Amaç 5) Kullanıcı Destek Hizmetlerinin Güçlendirilmesi 5.1 Kullanıcı Destek hizmetlerinin çevrimiçi takibi. 5.2 Kullanıcı destek personelinin eğitimini sağlamak. 5.3 Kullanıcılara yönelik güncel teknoloji eğitimi sağlamak. STRATEJİLER (Amaç 1) Bilişim Donanım Alt Yapısının Güçlendirilmesi. 1.1 Kampüslerimizde tüm kullanıcılar için geniş alan profesyonel kablosuz internet hizmetinin sağlanması (wi-max ve wi-fi modellerinin birlikte uygulanması). Strateji 1 Tüm yerleşkelerimizdeki açık alanlar, kafeteryalar, kütüphaneler gibi ortak kullanım alanlarında kablosuz internet erişimini sağlamak için kapsama alanı çalışması yapmak. Strateji 2 Kampüs içinde hakim konumlardaki bölüm/birimlerle koordinasyon sağlamak. Strateji 3 Uygun ürünlerin teknolojik incelemelerini yapmak. 1.2 Acil ihtiyaç duyulan yerler ve yeni yapılar için IPv6 uyumlu olacak şekilde anahtar (switch) cihazlarının yerleştirilmesi ve bağlantılarının yapılması Strateji 1 Tüm yerleşkelerimizdeki ağ topolojisi üzerinde yönlendirme (routing) işlevini yapan cihazların ve IPv6 uyumunun belirlenmesi. Strateji 2 IPv6 destekleyen ürünlerin teknolojik incelemelerini yapmak. Strateji 3 IPv6 geçiş öncesi testlerin yapılması. Strateji 4 IPv6 ya uyumsuz istemci bilgisayarların uyumlu hale getirme gereksinimlerinin belirlenmesi. 1.3 Kampüslerdeki ağ alt yapısının geliştirilmesi ve genişletilmesi için ihtiyaç duyulan lokasyonlara fiber optik kablo döşenmesi. 29

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017)

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017) RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017) Kasım 11 1 ÖNSÖZ Günümüzde bilişim teknolojileri tüm dünyada en çok yatırımın yapıldığı, dolayısıyla son derece hızlı gelişmelerin

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı FAALİYET RAPORU Rize 2013 SUNUŞ Üniversitemiz bünyesindeki Merkez Zihni Derin Yerleşkesi ile il ve ilçelerdeki diğer yerleşkelerde

Detaylı

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU İçindekiler I- GENEL BİLGİLER 3 A. Misyon ve Vizyon 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C. İdareye İlişkin Bilgiler Hata! Yer işareti

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

SUNUŞ. Murat GÜNDOĞDU Daire Başkanı

SUNUŞ. Murat GÜNDOĞDU Daire Başkanı SUNUŞ Üniversitemiz bünyesindeki Merkez Zihni Derin Yerleşkesi ile il ve ilçelerdeki diğer yerleşkelerde internet hizmeti verilmektedir. Bunun yanında ağ cihazlarının bakımı, internet alt yapısı, sunucu

Detaylı

Şubat 2014 Baskı http://bidb.hu.edu.tr/ Hakkari, 2014

Şubat 2014 Baskı http://bidb.hu.edu.tr/ Hakkari, 2014 Şubat 2014 Baskı Hakkari Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tel: (0438) 212 12 12 Dahili - 1150 E-Posta: bilgiislem@hakkari.edu.tr http://bidb.hu.edu.tr/ Hakkari, 2014 Ülkelerin bilim politikalarını

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU AYRINTILI FAALİYET RAPORU BİRİMİN YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İstanbul Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı aktif olarak

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bir koro şarkıcısının nota defterini düşürerek önemli yerlerini not ettiği kâğıtların etrafa saçılması; ofis masalarının en önemli parçalarından biri haline gelen post-it fikrinin

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Faaliyet Raporu

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Faaliyet Raporu http://www.bid.edu.tr ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ b.ibu BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Faaliyet Raporu 2010 MALİ YILI 0 http://www.bidb.ibu.edu.tr İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUMU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI (BRİFİNG) ARALIK, 2013 - ŞIRNAK SUNUŞ Üniversitelerimiz, bilginin üretilmesi ve teknolojiye dönüştürülmesi de dahil olmak üzere, hemen hemen bütün faaliyetlerinde bilgi teknolojileri

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2015 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1341 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI [FAALİYET RAPORU-2008 ] SUNUŞ Başkanlığımızın 2008 yılı Faaliyet Raporunu, kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi, topluma karşı sorumluluklarımızdan birisi

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını,

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ. 2 2 I.GENEL BİLGİLER 3 18 A- Misyon ve Vizyon 3 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 3 4 C-

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 24 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBAT 25 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER Sayfa A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C-İdare

Detaylı

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 3 2. Durum Analizi 5 2.1. Tarihsel Gelişim 5 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 7 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER...

İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 4 I.A. MİSYON VE VİZYON... 4 I.A.1.MİSYON... 4 I.A.2.VİZYON... 4 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 I.B.1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ GÖREVLERİ... 5 I.B.2. ÜNİVERSİTE

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı