2014 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR"

Transkript

1 04 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/05/04 KARAR NO : Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca alınan 09/04/04 tarih ve 04/9 sayılı Meclis kararı doğrultusunda hazırlanacak protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili Meclise sunulan nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/05/04 KARAR NO : Mayıs 04 tarihinde ilçemizde Yağlı Pehlivan Güreşi Organizasyonu gerçekleştirilmesi konusunda Belediye Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili Meclise sunulan nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/05/04 KARAR NO : İlçemiz Ören Mahallesinde yürütülen kazılar sırasında meydana gelen arkeolojik kazıların kapatılması ve çalışmaların durdurulması başvurularının değerlendirilmesi ile ilgili Meclise sunulan 3 nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/05/04 KARAR NO : İlçemiz Ören Adramytteion Antik kenti koruma amaçlı imar planı çalışması kapsamında. Ve. Derece arkeolojik sit alanları dışında kalan yerlerin 3. derece arkeolojik sit alanı kapsamına alınmaması, plan genelinde arkeopark ve arkeolojik alanların kaldırılması, otopark, yol ulaşım sistemi, park ve yeşil alanların yerlerinin değiştirilmemesi başvuruları ile ilgili Meclise sunulan 4 nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/05/04 KARAR NO : 04-5 İlçemiz Öğretmenler Mahallesi meydanında 4 6 C imar paftası 8 ada, nolu parsel üzerine yap işlet devret modeline göre büfe yapılması ile ilgili Belediyemiz Meclisinin tarih ve 04/59 sayılı kararının geri alınarak büfenin Belediyemizce yaptırılarak kiraya verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 5 nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/05/04 KARAR NO : 04-5 İlçemiz Bahçelievler Mahallesi Koçkent sitesi yanındaki park içine yap işlet devret modeline göre kafeterya yapılması ile ilgili Belediyemiz Meclisinin tarih ve 04/58 sayılı kararının geri alınarak kafeteryanın Belediyemizce yaptırılarak kiraya verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 6 nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/05/04 KARAR NO : İlçemiz Bahçelievler Mahallesi Kemer sitesi arkasındaki park içine yap işlet devret modeline göre kafeterya yapılması ile ilgili Belediyemiz Meclisinin 07/0/04 tarih ve 04/3 sayılı kararının geri alınarak kafeteryanın Belediyemizce yaptırılarak kiraya verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 7 nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/05/04 KARAR NO : İlçemiz Ören Mahallesi Ayhan Eryurtlu parkı karşısındaki alana yap işlet devret modeline göre kafeterya yapılması ile ilgili Belediyemiz Meclisinin 07/0/04 tarih ve 04/ sayılı kararının geri alınarak kafeteryanın Belediyemizce yaptırılarak kiraya verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 8 nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/05/04 KARAR NO : Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi gereği Çiftçi Malları Koruma Meclisi Asil Üyeliklere Ali Yaramış (34 oy), Hasan Dayı (34 oy), Alaattin Yavuz (34 oy), Ahmet Sezer (34 oy) ve Hasan Vural (3 oy), yedek üyeliklere Hüseyin Sakızlı (33 oy), Mücahit Keskin (34 oy), Mustafa Umay(33 oy), Rıfat Ergün(33 oy) ve Mustafa Göksu(34 oy) seçilmiştir.

2 05/05/04 KARAR NO : Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi gereği Çiftçi Malları Koruma Murakabe Heyeti Asil üyeliklerine Yusuf Karakocalı(3 oy), Hüseyin Akbaş(33 oy), Recep Kabakçı(34 oy), Ahmet Dönmez(34 oy) ve Halil İbrahim Çakır(33 oy), yedek üyeliklere Selahattin Avcı(33 oy), Selim Çivi(33 oy), Hüseyin Yılmaz(3 oy), Hüseyin Girgin(30 oy) ve Murat İmer(34 oy) seçilmişlerdir. 05/05/04 KARAR NO : Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi ile 8/b maddesi gereği Belediyemizin 03 yılı kesin hesabının onaylanmasına Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir. (Melih Ersezen red oyu, B.Başkanı Necdet Uysal, Özer Koyuncu, Cemil Bahadır, Erhan Korutürk, Hadiye Erok, İsmail Çancı, Sevda Padem, Galip Yardımcı, Süleyman Suavi Söyler, Ali Galip Baş, Mehmet Emin Işık, Şevki Yücel çekimser oyu kullanmışlardır.) 05/05/04 KARAR NO : Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi ile 8/b maddesi gereği Pelitköy Belediyesi 03 yılı kesin hesabının onaylanmasına Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir. (B.Başkanı Necdet Uysal, Özer Koyuncu, Cemih Bahadır, Melih Ersezen, Erhan Korutürk, Hadiye Erok, İsmail Çancı, Sevda Padem, Galip Yardımcı, Süleyman Suavi Söyler, Ali Galip Baş, Mehmet Emin Işık, Şevki Yücel çekimser oyu kullanmışlardır.) 05/05/04 KARAR NO : Belediyemizin Yatırım ve Cari Borç ödemeleri işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den ,00 TL (Üç Milyon yüz bin TL) (Faiz hariç) Gayri Nakdi kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç ve ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz Gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40 ın dışında ve %00 üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gerek ve malzemenin, İller Bankası A.Ş. ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terkin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş. nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak üzere Belediyemiz Meclisi tarafından Belediye Başkanlığına yetki verilmesine Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir. (Burak Ali Sarı, Nazif Bozkurt, Sabri Yaşar, Levent Acartabak, Ayşe Nazmiye Binnur Dikmen, Tarık Erdil, Çetin Sözer, Merih Hacer Turgut, Burhan İmren, Demet Karakaş Yağcı, Orkun Vidinli, Emine Oya Özarkon, Soner Acar müzekkerede geçen TL tutarında gayri nakdi kredi kullanılması doğrultusunda oy kullanmışlardır.) 05/05/04 KARAR NO : sayılı Belediye Kanunun 8/a Maddesi gereği Belediyemizin Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarının yapılması ile ilgili konunun Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/05/04 KARAR NO : Nisan 04 tarih ve 8968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince yeniden düzenlenen Belediyemiz işçi ve memur norm kadrolarının Resmi Gazetedeki şekliyle kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/05/04 KARAR NO : 04-6 Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanlığınca hazırlanan Meclis üyeleri ve personellerimizin eğitimine yönelik düzenlenen ortak hizmet projeleri ve iş birliği protokolüne imza atmak üzere Belediye Başkanına yetki

3 05/05/04 KARAR NO : tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanan Edremit Körfezi Kıyı Kesimi /5000 ölçekli Çevre Düzeni Revizyon Planı nda kentsel gelişme alanları ile turizm+ii.konut alanları kapsamında kalan mevcut imarlı sahalarda, belediyemizce yapılmak istenen alt ölçekli imar planları (/5000 ölçekli Nazım İmar Planı /000 ölçekli Uygulama İmar Planı) için Balıkesir Valiliği Toprak Koruma Kurulu na yapılan başvuru ile ilgili olarak; İlçemiz Bahçelievler Mahallesi, Ören-Ayaklı, Hacıahmet ve İskele Mahallelerinde çevre düzeni planı ve haritalarda koordinatlarla belirlenen,, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu alanlar kapsamında kalan parsellerde alt ölçekli ilave imar planı yapılması konusunda, Toprak Koruma Kurulunun ilgi (a) 55 sayılı oturumunun nolu kararında; Burhaniye İlçesi Bahçelievler, Ören-Ayaklı, Hacıahmet ve İskele Mahallelerinde alt ölçekli ilave imar planı yapılması ile ilgili olarak;54.90,80m² Zeytinlik Tarım Arazisinin 4086 sayılı Kanun ile Değişik 3573 sayılı Zeytincilik Kanunu kapsamında Valilik tarafından izinlendirilmesinin yapılması,.4.303,37m² Kuru Mutlak Tarım Arazisi ve 78.04,75 m² Kuru Dikili Tarım Arazisi özelliğinde olan alanlarla ilgili mevzii imar planı yapılmak için alternatif alanın olmadığı kanaati ile alt ölçekli ilave imar planı yapılması 3 ay içerisinde ilgili Bakanlıktan Kamu Yararı Kararı alınması şartıyla oy çokluğu ile uygun görülmüş olup, belirtilen süre içinde Kamu Yararı kararının sunulmaması halinde ise oy birliği ile red edilmiştir. denmektedir. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ilgi (b) sayılı yazılarında; gün ve 578 sayılı yazımız ile talep edilen kamu yararı kararının belediyemizce değerlendirilmesi ve talebin devam etmesi isteniyorsa yeni alınacak meclis kararının Valilik görüşüyle birlikte gönderilmesi istenmiştir. Bu kapsamda; Toprak Koruma Kurulu kararında belirtilen ilçemiz Bahçelievler Mahallesi, Ören- Ayaklı, Hacıahmet ve İskele Mahallelerinde çevre düzeni planı ve haritalarda koordinatlarla belirlenen,, 3 ve 8 nolu bölgelerde müzekkere ekindeki listelerde yer alan Kuru Mutlak Tarım Arazileri ve Kuru Dikili Tarım Arazileri için İçişleri Bakanlığına Kamu Yararı Kararına başvurulmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/05/04 KARAR NO : sayılı yasa kapsamında Belediye sınırlarımıza 6 adet yeni mahalle ilave olduğundan Belediyemizin 04 yılı Gelir Tarifesinin revize edilmesi ile ilgili konunun incelenmesi için Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/05/04 KARAR NO : Belediyemiz Müdürlük ve bağlı birimlerinin ihtiyacı olan aşağıdaki listede belirtilen araç ve ekipmanların sıfır veya ikinci el olarak satın alınmasına ve bu konuda Belediye Başkanlığına yetki BİRİMİ ARAÇ VE EKİPMANIN CİNSİ ÖZELLİĞİ ADEDİ ASFALT YAMA VE FEN İŞLERİ ÖZEL AMAÇLI ARAÇ ONARIM ARACI FEN İŞLERİ KOMRESÖR HİDROLİK FEN İŞLERİ SİLİNDİR VİBRASYONLU FEN İŞLERİ KAMYONET ÇİFT KABİN,AÇIK KASA FEN İŞLERİ KAMYON DAMPERLİ 3 PARKE TAŞI BASINÇ FEN İŞLERİ PRES MAKİNESİ TESTİ FEN İŞLERİ ASFALT KESME MAKİNESİ - FEN İŞLERİ TRAKTÖR - FEN İŞLERİ TRAKTÖR ÇİFT ÇEKER FEN İŞLERİ ÖZEL AMAÇLI ARAÇ ARAZÖZ ELEKTRİK İŞLERİ MOBİL ARAÇ SEPETLİ İŞ PLATFORMU 3

4 ELEKTRİK İŞLERİ KAPALI KAMYONET YANLARI CAMLI ELEKTRİK İŞLERİ BİSİKLET ELEKTRİKLİ KÖYLERE HİZMET BİRİMİ ÇİFT KABİNLİ KAMYONET 4x İŞLERİ ÖZEL AMAÇLI ARAÇ VAKUMLU YOL SÜPÜRME İŞLERİ MOBİL ELLE KULLANIM VAKUMLU YOL SÜPÜRME İŞLERİ KAMYONET ÇİFT KABİN,AÇIK KASA İŞLERİ MOTORSİKLET - İŞLERİ EL TIRPANI MOTORLU 5 İŞLERİ ÇİM BİÇME MOTORLU SAĞLIK İŞLERİ AMBULANS TAM DONANIMLI ÖZEL AMAÇLI ARAÇ(ÖLÜM BELGESİ DÜZENLENMESİ İNTERNET, YAZICI VE SAĞLIK İŞLERİ İÇİN) BİLGİSAYARLI VETERİNERLİK KAMYONET ÇİFT KABİN,AÇIK KASA ZABITA ÇEVRE KORUMA KAMYONET KAMYONET ÇİFT KABİN, AÇIK KASA 4X ÇİFT KABİN, AÇIK KASA 4X SATIN ALMA KAMYONET KAPALI KASA KÜLTÜR VE SOSYAL OTOBÜS - KÜLTÜR VE SOSYAL KAMYONET KÜLTÜR VE SOSYAL MİNİBÜS - YANLARI CAMLI KAPALI KASA KÜLTÜR VE SOSYAL RÖMORK ÖZEL İMALAT İMAR VE ŞEHİRCİLİK BİNEK OTOMOBİL /05/04 KARAR NO : Burhaniye Kaymakamlığının gün ve 94 sayılı yazıları ekinde gönderilen; Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve Nato Enfrastrüktür Bölge Başkanlığı nın 3 Temmuz 006 tarih ve 963 sayılı yazılarında, Burhaniye de daha iyi şartlarda hizmet verilebilmesi maksadıyla Milli Savunma Bakanlığına tahsisli 595 ada parsel ve belediyeye ait 3 nolu parsel üzerine Burhaniye Belediye Başkanlığınca inşaa edilen Askerlik Şubesi Başkanlığı binasının geçici kabulünün yapılabilmesi amacıyla 39,65 m² yüzölçümlü 3 nolu parselin Milli Savunma Bakanlığına tahsisinin yapılabilmesi için Hazineye devrinin sağlanması, mülkiyeti hazineye ait 595 ada parsel nolu.359,96 m² yüzölçümlü taşınmazla tevhidinin yapılarak yeni taşınmazın vasfının bina olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Yapılan incelemede; ilçemiz Kocacami Mahallesinde Burhaniye Belediye Başkanlığınca inşaa edilen Askerlik Şubesi Hizmet Binasının yer aldığı yapı adasında hazineye ait 595 ada parselle şuyulu durumda olan belediyemize ait tapunun Hacıahmet Müsella Mevkiine kayıtlı 595 ada 3 parsel nolu taşınmazın, Askerlik Şubesi Hizmet Binası amacında kullanılması ve Milli Savunma Bakanlığına tahsis edilmesi şartıyla 4

5 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesine istinaden Maliye Hazinesine bedelsiz devredilmesine ve bu konuda Belediye Başkanlığına yetki verilmesine imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/05/04 KARAR NO : İlçemiz Çoruk Köyü Yerleşik Alanında bulunan 530, 53, 533 ve 534 nolu parsellerin yer aldığı alanda; tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanan Edremit Körfezi Kıyı Kesimi /5.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyon Planı - Plan Notları Revizyonunun 5..4 maddesi hükümlerine istinaden hazırlatılan /000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifinin kabulü talep edilmektedir. Yapılan incelemede; 530, 53, 533, 534 parsel nolu taşınmazların İl İdare Kurulunun gün ve 983/88 sayılı kararıyla ilan edilen Çoruk Köyü Yerleşik Alanı kapsamında kaldığı, hazırlanan uygulama imar planı teklifinde çevre düzeni plan notları 5..4 maddesi hükümlerine göre Maks Taks:0,5 Maks Kaks:0,30 hmaks:6,50m. ayrık nizam kat yapılaşma koşulu getirildiği, imar planına esas alınan kurum görüşleri ile onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporu doğrultusunda 394 sayılı İmar Kanunu ve bağlı mevzuatına uygun olduğu anlaşıldığından, I7-c-5-b-4-b nolu pafta /000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifinin; plan notlarına ilave edilmesi uygun mütalaa edilen; A-) PLANLAMA ALANI İÇİNDE YER ALAN PARSELLERDEKİ YETİŞMİŞ TEK YA DA TOPLU MEYVE VB. GİBİ UZUN ÖMÜRLÜ AĞAÇLAR İLE YÖRESEL PEYZAJ OLUŞTURAN BİTKİLER İLE ÖZELLİĞİ OLAN DİĞER YÖRESEL DOKU UNSURLARININ KORUNMASI ESASTIR. B-) HER PARSEL İÇİN AĞAÇ RÖLÖVELERİ HAZIRLANARAK BELEDİYESİNCE ONAYLANACAK; YAPILARIN PARSEL İÇİNDEKİ KONUMLARI YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİNE UYARAK BU AĞAÇ RÖLEVELERİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR. AĞAÇ KESİLMEMESİ ESASTIR. GEREKLİ DURUMLARDA AĞAÇLARIN AYNI PARSEL İÇİNDE PLANTASYONU YAPILABİLİR. ZORUNLU OLARAK AĞAÇ KESİLMESİ DURUMUNDA İSE KESİLEN HER AĞAÇ İÇİN AYNI PARSEL İÇERİSİNE EN AZ İKİ ADET YÖRESEL AĞAÇ DİKİLMESİ ŞARTTIR. PARSELDE UYGUN YER OLMAMASI DURUMUNDA, AĞAÇLAR, PLANLAMA ALANINDAKİ YEŞİL ALANA VEYA BELEDİYESİNCE BELİRLENECEK ALANLARA DİKİLECEKTİR. Şeklindeki plan notları ilavesi ile değiştirilmiş şekliyle kabul edilmesine imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/05/04 KARAR NO : Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde konut, ticaret gibi yapıların kat yüksekliklerinde yapılan değişiklik doğrultusunda; kent bütününde imar planlarındaki yapı adalarındaki yapılaşma tespitlerinin yapılarak yapı adalarında (hmaks) yükseklik değerlerinin belirlenerek revize edilmesi talep edilmektedir. Yapılan incelemede; çalışmaların devam ettiği anlaşıldığından, dosyanın tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/05/04 KARAR NO : Hacı Mehmet Fevzi Köylü Terekesi tarafından verilen dilekçe ile ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi 8 6 A nolu imar paftasında bulunan İlkokul lejantında bulunan yapı adasına Endüstri Meslek Lisesi yapılmak üzere Mesleki ve Teknik Öğretim Tesis Alanı lejantı verilmesi ve belediyemiz mülkiyetinde bulunan tapunun Şarköy 358 ve 359 parsel nosuna kayıtlı taşınmazların okul yapımı için tahsisi talep edilmektedir. Yapılan incelemede; Belediyemiz Hukuk Servisinin /0/04 gün ve 6/9 sayılı yazısı ile Burhaniye Sulh Hukuk Mahkemesi Tereke Hakimliğine sorulan görüş yazısının beklendiği anlaşıldığından dosyanın tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. (Levent Acartabak yakınlığı sebebiyle oy kullanmamıştır.) 05/05/04 KARAR NO : İlçemiz Bahçelievler Mahallesi 4 9 C nolu imar paftasında tapunun Geriş 7 ada 3 parsel nosuna kayıtlı taşınmazın yer aldığı yapı adalarında yeşil alan, yol, otopark ve rekreaktif alan düzenlemesi yapılmasına yönelik hazırlanan /5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulü talep edilmektedir. 5

6 Yapılan incelemede; dosya üzerindeki çalışmaların devam ettiği anlaşıldığından, dosyanın tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/05/04 KARAR NO : 04-7 Mülga Pelitköy Belediye Başkanlığının 4/0/04 gün ve 54 sayılı yazısı ekinde gelen 06/0/04 gün ve sayılı belediye meclis kararıyla onaylanan uygulama imar planı değişikliğinin onaylanması talep edilmektedir. Yapılan incelemede; yalı mevkii 3jIVc imar paftası 593 parsel nolu taşınmaza ilişkin uygulama imar planı değişikliği dosyasının; taşınmazla ilgili ruhsat dosyası incelemelerinin yapılmasından sonra değerlendirilmek üzere tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/05/04 KARAR NO : 04-7 İlçemiz Geriş Mahallesinde tapunun Kocacami 30 ada 06 parsel nosuna kayıtlı taşınmazın yer aldığı Küçük Sanayi Sitesi lejantlı yapı adasında parsel malikince verilen dilekçe ile yapı adasında imar planı değişikliği ve imar uygulamalarının yapılarak düzgün parseller oluşturulması, plan kullanımına ve yapı adasına işlev kazandırılması talep edilmektedir. Yapılan incelemede; söz konusu alandaki talebin; belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Servisinden alınacak görüş doğrultusunda değerlendirilmek üzere dosyanın tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/05/04 KARAR NO : İlçemiz İskele Mahallesi 0 6 O nolu imar paftası 6 parsel nolu taşınmazın yer aldığı Ayrık Nizam Taks:0,5 Kaks:0,50 katlı konut yapı adasında; parsele bina yapılmasının müsait olmamasından dolayı parsel malikince verilen 7/0/04 tarihli dilekçe ile sunulan imar planı değişikliği teklifinde; yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ve parsele kütle yapılaşma nizamı verilmesine yönelik hazırlanan /000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulü talep edilmektedir. Yapılan incelemede; dosya ile ilgili çalışma ve incelemelerin devam ettiği anlaşıldığından, dosyanın tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/05/04 KARAR NO : İlçemiz İskele Mahallesi 4 6 H nolu imar paftası 30 ada 09, 0 ve nolu parsellerin yer aldığı TTA lejantlı yapı adaları arasında metrelik yol üzerinde gösterilen tüp geçit ile yapı adasındaki yapılaşma koşullarının değerlendirilerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan incelemede; yapı adaları arasındaki tüp geçitin, imar planında kamuya ait yol üzerinde olması ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümleri açısından inşaası mümkün olmadığından, belediye meclisinin tarih sayılı kararının geri alınarak tüp geçişin iptaline; TTA - Maks Taks: 0,30 Maks Kaks:0,90 hmaks:5,50m. olan lejantının, E=0,90 hmaks:7,50 m. OTEL olarak değiştirilmesini içeren 4 6 H nolu pafta /000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabul edilmesine imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/05/04 KARAR NO : gün ve 43 sayılı Burhaniye Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü talep yazısında; ilçemiz Bahçelievler Mahallesinde 006 yılında inşaa edilen ilköğretim okulunun eğitim uygulaması kapsamında ortaokul öğrencilerinin öğleden önce, ilkokul öğrencilerinin ise öğleden sonra olmak üzere toplam 79 öğrenci ile eğitim öğretime devam ettiği ve Bahçelievler Mahallesindeki konut stoğu ile sürekli nüfusu artan bir mahalle olmasından bahisle, okul binasının yetersi kaldığı, acilen yeni okul binasına ihtiyaç olduğu, bu amaçla Bahçelievler Mahallesinde imar planında ilköğretim okulu, ilkokul, halk eğitim merkezi ve Pazar yeri lejantında bulunan 388 ada 03, 04, 05, 08, 83 ve 37 nolu parseller üzerinde gerekli imar planı değişikliklerinin yapılarak, bağımsız anaokulu, ilkokul, ortaokul ve halk eğitim merkezi alanlarının yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir. Yapılan incelemede; Belediye Meclisinin 07/06/ 006 gün ve 006/43 sayılı kararının ve plan değişikliğinin geri alınmasına, İmar Planında eski haline döndürülen şekliyle Pazar alanı, konut alanı ve 6

7 bölge otoparkından oluşan yapı adasında yeniden düzenlemeye gidilerek; m² lik alanda talep edilen ihtiyaç doğrultusunda ortaokul ve ilkokul yapılmak üzere ilköğretim okul alanı lejantı verilmesine, 3.3 m² lik alanda Milli Eğitim - Halk Eğitim Merkezi lejantı verilmesine, Pazar alanının gerçek kullanım alanına çekilerek m² pazar alanı ve.45 m² belediye hizmet alanı olarak düzenlenmesine, planlama alanının doğusunda ise ilkokul lejantında bulunan 409 m lik alanın yeniden düzenlenerek 4.30 m lik Temel Eğitim Okul Alanı (Bağımsız Ana Okulu) lejantı verilmesine, bu doğrultuda 8 9 nolu pafta /5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin kabul edilmesine imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/05/04 KARAR NO : İlçemiz Öğretmenler Mahallesi 4 6 C nolu imar paftası 4 parsel nolu taşınmazın yer aldığı yapı adasında yapı adası köşesinde ve yoldan ihdas alanında kadastral mülkiyet sınırları dikkate alınarak düzeltme yapılmasını içeren uygulama imar planı değişikliğinin kabulü talep edilmektedir. Yapılan incelemede; yapı adası köşesinde 3 metre düşey 3 metre yatay uzunluklu köşe kırığı düzenlemesini içeren 4 6 C nolu pafta /000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabul edilmesine imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/05/04 KARAR NO : yıllarında ilçemizde görevde bulunmuş, ilçemiz Mahkeme Mahallesi Yıldız Aralığında ikamet etmiş ve 004 yılında vefat etmiş olan Doktor Şevket Güvenç isminin uygun görülecek bir cadde veya sokağa verilmesi talep edilmektedir. Yapılan incelemede; söz konusu isim verilmesine ilişkin dosyanın, ileride oluşturulacak yeni cadde ve yol isimleri kapsamında değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Numarataj Birimine gönderilmesine imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/05/04 KARAR NO : Belediye personelimizin 8 imzalı dilekçesinde ilçemiz Öğretmenler Mahallesi Nurettin Sandıkçıoğlu Caddesi üzerindeki eski arıtmanın bulunduğu alana Okan Büyükgüçlü isminin verilmesi talep edilmektedir. Yapılan incelemede; söz konusu yeşil alana Okan Büyükgüçlü isminin verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 8. Maddesi gereğince imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/05/04 KARAR NO : İlçemiz Hacıahmet Mahallesinde Bulgurtaşı Sokak isminin Altun Sokak olarak değiştirilesi talep edilmektedir. Yapılan incelemede; söz konusu sokağa belediye meclisinin gün sayılı kararıyla Bulgurtaşı Sokak isminin verildiği anlaşıldığından talebin reddedilerek sokak isminin mevcut haliyle kalmasına imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/05/04 KARAR NO : İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde dini tesis alanı- cami amaçlı hazırlanan nazım imar planı değişikliğinin kabulü talep edilmektedir. Yapılan incelemede; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 7nci maddesi ek fıkra hükümleri gereği il müftüsünün görüşünün alınması gerektiği ve dosya üzerindeki çalışmaların devam ettiği ve anlaşıldığından, dosyanın tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesine imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/05/04 KARAR NO : 04-8 Meclise havaleli 0 adet İmar planı tadilat teklif dosyasının incelenmek üzere İmar komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 06/05/04 KARAR NO : Sayılı Kanunun. Maddesinin. Fıkraları ile kurulan Büyükşehir Belediyesinin kuruluş çalışmaları tamamlanıncaya kadar, İlçemizde, 56 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu hükümleri gereğince Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilmesi gereken hizmetlerin; hizmetlerde aksama olmaması ve 7

8 vatandaşlarımıza mağduriyet yaşatılmaması için Belediyemizce yerine getirilebilmesi (yatırım gerektiren hizmetler ve hizmet alımı yoluyla personel istihdamı da dahil olmak üzere personel alınması hallerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığından onay alınması şartıyla); vatandaşlarımızca Büyükşehir Belediyesine ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, kira vb. gelirlerin Belediyemizce tahsil edilebilmesi; İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet göstermekte iken 6360 sayılı kanun gereğince tüzel kişiliği sona eren Belediyenin ve köylerin personeli iken Balıkesir Valiliği Devir Tasfiye ve paylaştırma Komisyonu kararı ile Büyükşehir Belediyesine devredilen personeller ile yine aynı tüzel kişiliklerin kullanımında iken komisyonca Büyükşehir Belediyesine devredilen iş makinesi, taşıt, araç ve gereçlerin ilçemiz sınırları dahilinde Büyükşehir Belediyesince yerine getirilmesi gereken hizmetlerin ifasında çalıştırılması; bahse konu hizmetler nedeniyle oluşacak giderlerin de Belediyemizce yapılması, yapılan tahsilatlar ile giderlerin mahsup yoluyla hesaplaşılması ve arada oluşan farkın borçlu tarafça alacaklı tarafın hesaplarına aktarılması hususlarında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca alınan 09/04/04 tarih ve 04/9 sayılı Meclis kararı doğrultusunda hazırlanacak protokole imza atmak üzere Belediye Başkanlığına yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 06/05/04 KARAR NO : Belediyemiz kültür ve spor etkinlikleri kapsamında ata sporumuz olan güreşi gelecek nesillere tanıtmak ve sevdirmek amacıyla 5 Mayıs 04 Pazar günü ilçemiz Kızıklı Mahallesinde Yağlı Pehlivan Güreş Organizasyonu gerçekleştirilmesi konusunda Belediye Başkanlığına yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 06/05/04 KARAR NO : İlçemiz Ören Mahallesinde yürütülen kazılar sırasında meydana gelen arkeolojik kazıların kapatılması ve çalışmaların durdurulması başvurularının değerlendirilmesi ile ilgili konunun incelenmek üzere Turizm Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 06/05/04 KARAR NO : İlçemiz Öğretmenler Mahallesi meydanında 4 6 C imar paftası 8 ada, nolu parsel üzerine o bölgede ikamet eden halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Proje Geliştirme Birimi tarafından hazırlanacak olan projeye uygun olarak ve Fen İşleri Müdürlüğü kontrolünde yap, işlet, devret modeline göre büfe yapılması ve 0 yıl süre ile işletilmesi işinin Belediyemizce ihale sureti ile kiraya verilmesine ve bu konuda iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanlığına yetki verilmesine Belediyemiz Meclisinin tarih ve 04/59 sayılı kararı ile karar verilmiştir. Ancak; Söz konusu büfenin Belediyemiz imkanları ile yaptırılarak kiraya verilmesi düşünüldüğünden, 04/59 sayılı Meclis Kararının geri alınmasına, bahse konu büfenin belirtilen yerde Belediye imkanları ile yapılması ve ihale suretiyle kiraya verilmesi konusunda Belediye Başkanlığına yetki 06/05/04 KARAR NO : İlçemiz Bahçelievler Mahallesi 8 9 H imar paftası Koçkent sitesi yanında bulunan park alanına o bölgede ikamet eden halkımızın sosyal amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Proje Geliştirme Birimi tarafından hazırlanacak olan projeye uygun olarak ve Fen İşleri Müdürlüğü kontrolünde yap, işlet, devret modeline göre Kafeterya yapılması ve 0 yıl süre ile işletilmesi işinin Belediyemizce ihale sureti ile kiraya verilmesine ve bu konuda iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanlığına yetki verilmesine Belediyemiz Meclisinin tarih ve 04/58 sayılı kararı ile karar verilmiştir. Ancak; Söz konusu Kafeteryanın Belediyemiz imkanları ile yaptırılarak kiraya verilmesi düşünüldüğünden, 04/58 sayılı Meclis Kararının geri alınmasına, bahse konu büfenin belirtilen yerde Belediye imkanları ile yapılması ve ihale suretiyle kiraya verilmesi konusunda Belediye Başkanlığına yetki 06/05/04 KARAR NO : İlçemiz Bahçelievler Mahallesi Kemer Yapı Kooperatifi yanında 799. Cadde üzerinde bulunan park alanına o bölgede ikamet eden halkımızın sosyal amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Proje Geliştirme Birimi tarafından hazırlanacak olan projeye uygun olarak ve Fen İşleri 8

9 Müdürlüğü kontrolünde yap, işlet, devret modeline göre Kafeterya yapılması ve 0 yıl süre ile işletilmesi işinin Belediyemizce ihale sureti ile kiraya verilmesine ve bu konuda iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanlığına yetki verilmesine Belediyemiz Meclisinin tarih ve 04/3 sayılı kararı ile karar verilmiştir. Ancak; Söz konusu Kafeteryanın Belediyemiz imkanları ile yaptırılarak kiraya verilmesi düşünüldüğünden, 04/3 sayılı Meclis Kararının geri alınmasına, bahse konu büfenin belirtilen yerde Belediye imkanları ile yapılması ve ihale suretiyle kiraya verilmesi konusunda Belediye Başkanlığına yetki 06/05/04 KARAR NO : İlçemiz Ören Mahallesi Ayhan Eryurtlu Parkı karşısında bulunan 4 9 Y imar paftası 39 ada, 36 nolu parsel üzerine o bölgede ikamet eden halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Proje Geliştirme Birimi tarafından hazırlanacak olan projeye uygun olarak ve Fen İşleri Müdürlüğü kontrolünde yap, işlet, devret modeline göre Büfe yapılması ve 0 yıl süre ile işletilmesi işinin Belediyemizce ihale sureti ile kiraya verilmesine ve bu konuda iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanlığına yetki verilmesine Belediyemiz Meclisinin tarih ve 04/ sayılı kararı ile karar verilmiştir. Ancak; Söz konusu Büfenin Belediyemiz imkanları ile yaptırılarak kiraya verilmesi düşünüldüğünden, 04/ sayılı Meclis Kararının geri alınmasına, bahse konu büfenin belirtilen yerde Belediye imkanları ile yapılması ve ihale suretiyle kiraya verilmesi konusunda Belediye Başkanlığına yetki 06/05/04 KARAR NO : yılı Haziran ayı Meclis toplantısının 04 Haziran 04 Çarşamba Günü saat: 9.00 da yapılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. Necdet UYSAL Hadiye EROK Sevda PADEM Belediye Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi 9

2014 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2014 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2014 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 01/08/2014 KARAR NO: 2014-237 Belediye Meclis Üyesi Merih Hacer TURGUT un yurt dışında olduğunu ve toplantıya katılamayacağını belirttiğinden

Detaylı

2016 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2016 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2016 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 07/04/2016 KARAR NO: 2016-63 Meclis Üyemiz Melih ERSEZEN ve İsmail ÇANCI nın mazeretleri kabul edilerek izinli sayılmalarına 07/04/2016 KARAR NO:

Detaylı

2016 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2016 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2016 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 04/01/2016 KARAR NO: 2016-1 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi çerçevesinde 2015 yılı içerisinde yapılacak meclis toplantılarının sesli ve

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 04/09/2014 KARAR NO : 2014-276 Kocacami Mahallesi 136 ada 13, 14 ve 15 parsel nolu taşınmazlarda üst hakkı şeklinde daimi irtifak hakkı kurulması

Detaylı

2015 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 03/09/2015 KARAR NO: 2015-244 Börezli Mahallesi 102 ada 6 parsel ve 103 ada 1 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmazların toptancı

Detaylı

09/08/2016 KARAR NO: Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması ile ilgili olarak;

09/08/2016 KARAR NO: Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması ile ilgili olarak; 2016 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 04/08/2016 KARAR NO: 2016-176 İlçemiz Bahçelievler Mahallesi, Orjan sitesi içerisinde havuz ve yanında kafeterya bulunan parseldeki işletmelerin

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ HACILAR BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETİ K A R A R

T.C. KAYSERİ İLİ HACILAR BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETİ K A R A R 10-Belediye Meclisimizin 06.02.2017 Pazartesi günü saat 14:00 de Şubat ayı toplantısında gündemin 1 inci Maddesinde yer alan Aslan ÇAVUŞOĞLU ve Mahalle Sakinlerinin 20.01.2017 Tarih ve 138 sayılı mahalle

Detaylı

2017 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2017 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2017 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 03/08/2017 KARAR NO: 2017-153 Belediye Meclis üyesi Sevda Padem mazereti dolayısıyla meclis toplantısına katılamayacağından izinli sayılmasına

Detaylı

2016 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2016 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2016 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 02/06/2016 KARAR NO: 2016-147 Meclis Üyemiz Merih Hacer TURGUT un mazeretli olarak izinli sayılmasına Meclisimizce oybirliği ile 02/06/2016 KARAR

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2017 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2017 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 06/07/2017 KARAR NO: 2017-125 İlçemiz Ören Mahallesinde 24 29 L pafta 737 ada 66 parselde bulunan taşınmaz için talep edilen kamulaştırma veya

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 NİSAN 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 NİSAN 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 180 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda 77 ada 16 parselin yolda kalan kısmı C parselin takasının kabulüne, takas işlemlerinin yapılması

Detaylı

2014 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2014 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2014 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/02/2014 KARAR NO: 2014-49 Belediye Meclis Üyesi Süleyman YAVAŞ şehir dışında olduğunu ve toplantıya katılamayacağını belirttiğinden mazeretinin

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI - SAAT : 11.00 KARAR NO 78-79- 80-81- 82-83 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Erdem Burak BAKIRCI Belediye Başkanı Üye

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Sayı : 56567348-301.05.01-3145 24/10/2017 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin

Detaylı

Fikret KESKİN Kenan ARSLAN Mehmet DÜNDAR Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

Fikret KESKİN Kenan ARSLAN Mehmet DÜNDAR Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi I TARİHİ 05.03.2013 NO 10 İLGİLİ BİRİM KONUSU YAZI İŞLERİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK Belediye meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Meclis 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI I TARİHİ 06.05.2014 NO 11 İLGİLİ BİRİM MUHASEBE KONUSU 2013 YILI KESİN HESABI Belediye Meclisi 2013 yılı gelir ve gider bütçelerini müzakere etmiş, BÜTÇE GİDERLERİ 01 Personel Giderleri 809.311,38 02 Sosyal

Detaylı

2016 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2016 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2016 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 01/09/2016 KARAR NO: 2016-211 Meclis Üyemiz Merih Hacer TURGUT un mazeretli olarak izinli sayılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 28 : İller Bankasından Araç Ve İş Makinesi Alımı İçin Kredi Kullanılması Hususunun Görüşülmesi Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün Araç ve İş Makinesi Alımı Hususunda kredi

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 70 ÖZÜ : (Önerge) Belediyemizce Yapılacak Asfalt Yapım İşi İçin İhtiyaç Duyulan Ödeneğin; İller Bankası, Yurt İçindeki Fonlardan, Özel Veya Kamu

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.10.2016 Kararın Nosu : 92 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' nün 24.10.2016 tarih ve E.11827418 sayılı yazısı ile Belediye Meclisimizin 01.06.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile Halk

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.07.2013

Detaylı

2015 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 07/04/2015 KARAR NO: 2015-114 Belediyemiz Sağlık Hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet hasta nakil aracı için Sağlık Bakanlığından tahsis talebinde

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 119 KARAR 119 Gündem maddeleri tamamlanmış olduğundan, Nisan ayı meclis toplantısının 2. birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis toplantısının, 2 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 16.00 da

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI - SAAT : 14.00 KARAR NO 72-73- 74-75- 76-77 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Erdem Burak BAKIRCI Belediye Başkanı Üye

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU. Ahmet İLKER Ömer DURU Ali TOPKAYA Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU. Ahmet İLKER Ömer DURU Ali TOPKAYA Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü PLAN BÜTÇE VE HUKUK ORTAK TARİH : 05 / 03 / 2013 KARAR : 05 Tepebaşı Belediye Meclisinin 01 / 03 / 2013 tarih ve 54 sayılı Kararı ile komisyonumuza incelenmek ve Şirket kurucusu İsmail Murat KOCAMAZ ın

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

1- Muzaffer AYDEMİR 2- Ahmet Faik KARA 3- Hasan YARAR 4- Mukaddes KOYUNCU 5- Mustafa KULU

1- Muzaffer AYDEMİR 2- Ahmet Faik KARA 3- Hasan YARAR 4- Mukaddes KOYUNCU 5- Mustafa KULU Karar Tarihi : 03.01.2014 Karar No : 41850698.301.05-1 Konu : Komisyon Seçimi KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği, Belediyemizde 2013 Yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan Karar Tarihi : 01.11.2016 Karar No : 41850698.301.05-188 : Norm Kadro, İptal-İhdas KARAR : 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, İçişleri Bakanlığı Belediye ve Bağlı

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. Karar Tarihi : 03.02.2014 Karar No : 41850698.301.05-20 Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Sille Mahallesi 25 K 2 pafta 14689 ada 3 parsel nolu 6490 m2'lik gayrimenkulün,

Detaylı

2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 01/10/2014 KARAR NO: 2014-312 Kilitli parke taşı, yağmur oluğu ve muhtelif yol yapım malzemeleri alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankasından

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI KARAR TARİHİ : 06/08/2014 KARAR NUMARASI : 2014-7/36 BİRİMİ : Mali Hizmetler Müdürlüğü KONUSU: İbrahim Derya TUTKUN un Gayrimenkul Satış Talebinin Görüşülmesi -------- İbrahim Derya TUTKUN un gayrimenkul

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ Sıra No Karar Tarihi Karar No 1 16.09.2014 130 2 16.09.2014 131 3 16.09.2014 132 4 16.09.2014 133 5 16.09.2014 134

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI 1 - Saat : 10.30 KARAR NO 72-73- 74-75- 76-77- 78-79- 80-81- 82-83- 84-85- 86 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ünal KÖSE Sefa KÖSE Belediye

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet TALAY

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2013 SENESİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2013 SENESİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2013 SENESİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2013 Senesi MAYIS Ayı

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

2015 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 06/08/2015 KARAR NO: 2015-218 26. Burhaniye Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivalinin ülkemizde yaşanan olaylar nedeniyle tekrar değerlendirilmesi

Detaylı

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ 1- Karar No : 170 ÖZÜ : Meclis Üyesi Suzan KÜÇÜKBAŞKAN ın mazeretli sayılmasına oybirliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak Döşemealtı Belediyesinin 01/10/2014 tarihli Meclis

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KASIM 2016 DONEMİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 13. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLARA AİT ÖZETLER ALINAN KARAR NUMARASI: 2014/85 ÖZETİ: İl Özel İdare

Detaylı

2014 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2014 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2014 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/03/2014 KARAR NO: 2014-91 Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı YILMAZ şehir dışında olduğunu ve toplantıya katılamayacağını belirttiğinden mazeretinin

Detaylı

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN 6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN BİLGİ NOTU Sayfa 1 / 15 GENEL BİLGİLER Tanıtım konusu

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-125 10.06.2013 Özü: İsim verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarihli oturumunda okunan, Şehit Komiser Mustafa

Detaylı

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları 06.06.2017 Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları KARAR NO 66 TARİH VE NOSU 15.05.2017 / 4212 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DEVİR İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne ait 15.05.2017

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. Karar Tarihi : 01.07.2014 Karar No : 41850698.301.05-112 Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 292 KARAR 292 Menesköy Konut Yapı Kooperatifine ait İlçemiz Sıra Mahalle 533 ada 11, 12 parseller, 538 ada 43, 44 parseller ve 384 ada 16 parsel sayılı taşınmazların Özel Koşullu Tarım Alanı

Detaylı

İMAR + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU

İMAR + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU İMAR + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 05.01.2017 tarihli toplantısında Komisyonlarımıza havale edilen 04.01.2017 tarih ve 45914605-310.14.02.02-E.108 sayılı

Detaylı

K A R A R A K A T I L A N L A R. K A R A R I N Ö Z Ü 2015 Yılı Meclis Toplantıları, Gün-Saat ve Yeri ile Aylık Tatilinin Belirlenmesi

K A R A R A K A T I L A N L A R. K A R A R I N Ö Z Ü 2015 Yılı Meclis Toplantıları, Gün-Saat ve Yeri ile Aylık Tatilinin Belirlenmesi Karar No : 89 Konusu : Meclis günlerinin tesbiti. Evrak No : 2190 Dönemi : Aralık 2014 Geliş Tarihi : 25/11/2014 Toplantı No : 1 Dairesi : Yazi İşleri Müd. Birleşim No : 1 Birimi : Yazi İşleri Müd. Oturum

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 20 : Belediyemizin üyesi bulunduğu Hatay Belediyeler Birliği karar organlarında görev almak üzere, 1 asil, 1 yedek üye seçiminin yapılması Belediyemizin hissesi sebebiyle

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIĞI Tarih. 08.06.2010 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 20 KONU : İptal-İhdas. edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26/05/2010 tarih ve 405 sayılı teklifi üzerinde komisyonumuzca inceleme

Detaylı

Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210 Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : Mevcut imar planında İbadet Yeri Alanına isabet eden mülkiyeti Belediyemize ait Sille

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/03/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 03/10/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 10 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 22.02.2016 Kararın Nosu : 28 Muğla Büyükşehir Belediyesine devredilen tenis kortu alanı dışında kalan kısımların Büyükşehir Belediyesine devrinin iptal edilmesinin görüşülmesi.

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ ORTAKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR TUTANAĞI. Karar Tarihi : Gündem : 01 Karar No : 30

T.C. ÇORUM İLİ ORTAKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR TUTANAĞI. Karar Tarihi : Gündem : 01 Karar No : 30 T.C. ÇORUM İLİ ORTAKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR TUTANAĞI Belediye, Meclisi Belediye Başkanı Taner İSBİR İN Başkanlığında Üyeler; Ali ERDEMİRCİ, Faruk ÖNCÜL, Kadir ARABACI, Yusuf ÖZDEMİRCAN,

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 07/12/2015 KARAR NO: 2015-369 Meclis Üyemiz Çetin SÖZER in mazeretli olarak izinli sayılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 07/12/2015

Detaylı

Komisyon üyeliği için teklif edilen Meclis üyesi Belma GÜLER'in Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Komisyon üyeliği için teklif edilen Meclis üyesi Belma GÜLER'in Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Karar Tarihi : 02.06.2014 Karar No : 41850698.301.05-87 Konu : Komisyon Seçimi KARAR : Belediye Meclis üyemiz Hava YOLCU'nun vefatı nedeni ile boşalan Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon üyeliği için; Belediye

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.03.2014 Karar Numarası : 37

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.03.2014 Karar Numarası : 37 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN :Baki ERGÜL- Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Barış AYHAN-Rahmi BALFİDAN-Necla ÇELİK- Vahittin BULUT- Necati CANEL

Detaylı

2017 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2017 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2017 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR KARAR NO: 2017-189 Belediye Meclis Üyelerimiz Demet KARAKAŞ YAĞCI ve Yaşar YILANCI nın mazeretlerinin kabul edilerek izinli sayılmalarına Meclisimizce

Detaylı

- (Karar No: 128/2016) 1 / 4

- (Karar No: 128/2016) 1 / 4 Belediye Meclisimiz Belediye Başkanı Sayın Muhittin SELVİTOPU'nun Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır 1 2 3 (Karar No: 126/2016) (Karar No: 127/2016) (Karar No: 128/2016) 22/02/2007 Tarih

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Nakliye Bedelinin Ödenmesi. Komisyonumuza havale edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü nün 12/10/2011 tarih ve 965 sayılı

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 TEMMUZ 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 TEMMUZ 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 321 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi 361 ada 137 parsele ait taşınmazın imar planlarında park da kalmakta olduğu belirtilerek bu taşınmazın kamulaştırılması

Detaylı

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192 Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait Dumlupınar Mahallesi 24 L 3 pafta 14085 ada 7 parsel nolu

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar Numarası : 74

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar Numarası : 74 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU- Meclis I.Başkan Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN,Rahmi BALFİDAN,Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 293 ADA 5, 6, 7, 8, 10, 11 PARSEL 1/5000 18_19 M 2016 1 Planlama Alanı Balıkesir ili, Erdek ilçesi, Yalı Mahallesi sınırları içerisinde

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Birleşim : 1 Oturum : 1. Abdullatif ÖZKAN, Cafer T. DEMİRDAŞ,A. Hakan HOCAOĞLU (İZİNLİ) Yakup KAYA(katılmadı)

T.C. DARICA BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Birleşim : 1 Oturum : 1. Abdullatif ÖZKAN, Cafer T. DEMİRDAŞ,A. Hakan HOCAOĞLU (İZİNLİ) Yakup KAYA(katılmadı) MECLİS I Karar Tarihi :06/12/2016 Karar Numarası : 58 Gündem No/Sıra : 58-1 KONUSU: ÖDENEK AKTARMASI Fen İşleri Müdürlüğünün 16.11.2016 tarih ve 122461 sayılı yazıları ile 06 05 07 01 Hizmet Binası Harcama

Detaylı

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/11/2015 KARAR NO: 2015-327 Meclis Üyemiz Süleyman Suavi SÖYLER in mazeretli olarak izinli sayılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2013/ KASIM - SAAT : 11.00 KARAR NO 132-133- 134-135- 136-137- 138 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ünal KÖSE Sefa KÖSE Belediye

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. PLANLAMA TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.01.2012 HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Fazla Çalışma Ücreti. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI DÖNEMİ / TOPLANTI AYI : 2017-9/Eylül KARAR TARİHİ : 13/09/2017 BİRLEŞİM TARİHİ : 13/09/2017 KARAR NO : 2017-9/2-43 BİRLEŞİM : 2 KONUSU: 1/1000 Ölçek İlave ve Revizyon

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Karar No: 205/23 Karar Tarih:07/04/205 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konu: Plan Tadilatı. Evrak No: 9483 Özet: Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/ Pafta, 2085 Ada 8 ve 9 parsel sayılı

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.05.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(68/16)-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 04.04.2016 tarihli

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.11.2015 Kararın Nosu : 91 Belediyemizin 2016 mali yılında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı alınması gereken fiyat tarife cetvellerine ek gelir ücretlerinin belirlenmesinin

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

2016 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2016 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2016 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 04/10/2016 KARAR NO: 2016-253 Meclis Üyemiz Galip YARDIMCI nın mazeretli olarak izinli sayılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI - SAAT : 13.30 KARAR NO 19-20- 21-22- 23-24 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ünal KÖSE Sefa KÖSE Belediye Başkanı Üye Üye Ekrem Demirten, Ahmet

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 134 Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesi muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi talebi. Meclis gündeminin 1. maddesinde

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 15 Mülkiyeti Alparslan KÜNİ ve hissedarlarına ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ada: 5937, Parsel:1 da kayıtlı taşınmaz 18 İ-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 01.10.2012 Karar Numarası : 142

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 01.10.2012 Karar Numarası : 142 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Meclis I.Başkan Vekili ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN, Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 03 09/05/2011-89 04 09/05/2011-90 05 09/05/2011-91 06 09/05/2011-92 07 09/05/2011-93 08 09/05/2011-94 09 09/05/2011-95 Belediye Meclisinin 02.05.2011 Tarih ve 278 sayılı

Detaylı

02.09.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

02.09.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 458 Özü : günlü meclis toplantısına katılamayan Üye İbrahim Güney, Mehmet Tosun, Bahadır Yantaç, Mustafa Küçükoğlu, Can Kasapoğlu, Ercan Merthatun un mazeretli sayılmalarına

Detaylı

talebin reddine oybirliği ile karar verildi.

talebin reddine oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince HAZİRAN 2008 Ayı toplantısının 1.OTURUMU 04 Haziran Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Mart 2016 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ Karar No : 119 Özü: İlçemiz, İstiklal Mahallesi, 54 pafta, Karar Trh : 2923 no lu parsel. (PİN:4260,7) Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, seçilmiş Tahsin ÇUHADAR, Yusuf KARACA, Adem KÜMBET, Haluk Uğur

Detaylı

Meclis I. Başkan Vekilliğine, kullanılan 38 oyun 34'ünü alan Tahir ÖZER

Meclis I. Başkan Vekilliğine, kullanılan 38 oyun 34'ünü alan Tahir ÖZER Karar Tarihi : 01.04.2016 Karar No : 41850698.301.05-51 : Seçimler KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince, yapılacak ilk mahalli

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 08.01.2015 KARAR NO 1 KARAR İmar tadilatları hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat,

Detaylı

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL-

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 02.09.2016 Sayısı 51 Özü İlçemiz Merkez mahallelerini kapsayan toplamda 103 adet sokak ve mevcutta bulunan caddelerin isimlerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, Gündemin 3. Maddesi; Gündemimizin

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 04.11.2013 Karar Numarası : 132

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 04.11.2013 Karar Numarası : 132 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN :Necati CANEL- Belediye Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN-Rahmi BALFİDAN-Necla BOZKURT- Vahittin BULUT- Fehmi ÇİL -Güven

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 029: Gündemin birinci maddesi; 01/01/2012-31/12/2012 tarihleri arasındaki başkanlık faaliyet raporunun görüşülmesi

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan Karar Tarihi : 01.02.2016 Karar No : 41850698.301.05-22 : Norm Kadro, İptal-İhdas KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI I TARİHİ 04.11.2014 NO 35 KONUSU 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 Yılı Bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 62. maddesine istinaden Belediye Encümeni tarafından görüşülmüş 26.08.2014 tarih ve 76 Sayılı kararı

Detaylı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN - Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı