2014 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR"

Transkript

1 2014 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/02/2014 KARAR NO: Belediye Meclis Üyesi Süleyman YAVAŞ şehir dışında olduğunu ve toplantıya katılamayacağını belirttiğinden mazeretinin kabul edilerek izinli sayılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/02/2014 KARAR NO: Belediye Meclis Üyesi Sıdıka İmran TOLACIOĞLU rahatsızlığından dolayı şehir dışında olduğunu ve toplantıya katılamayacağını belirttiğinden mazeretinin kabul edilerek izinli sayılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/02/2014 KARAR NO: Şahinler Köyü Tüzel Kişiliğinin mevcut borcu nedeniyle İcra Müdürlüğünce m2 taşınmazın satışı konusunun görüşülüp karara bağlanması ile ilgili Meclise sunulan 1 nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/02/2014 KARAR NO: Cumhuriyet Mahallesi Şarköy Yolunun İçkili Alanlar Bölgesine ilave edilmesi ile ilgili Meclise sunulan 2 nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/02/2014 KARAR NO: Belediyemizde mevcut çalışan personellerden mevzuata uygun olarak sözleşmeli personel statüsüne geçen 2 personelin alacakları aylık ücretlerin belirlenmesi ile ilgili Meclise sunulan 3 nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/02/2014 KARAR NO: Burhaniye Avcılık İhtisas Kulübü Başkanlığının yardım talebinin görüşülmesi ile ilgili Meclise sunulan 4 nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/02/2014 KARAR NO: Belediyemizce Yola Katılım Bedeli alınmaması ile ilgili Meclise sunulan 5 nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/02/2014 KARAR NO: Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığının durak ve plakası olan ancak aracı olmadığından mağdur olan 15 üyesinin durumlarının görüşülmesi ile ilgili Meclise sunulan 6 nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/02/2014 KARAR NO: İlçemize bağlı Börezli Köyü Tüzel Kişiliğine ait Börezli köyü ahlat mevkiinde bulunan birisi m2, diğeri m2 yüzölçümlü olmak üzere iki adet tapudan oluşan toplam m2 yüzölçümlü gayrimenkulün Börezli köyünde faaliyet gösteren Tarımsal Kalkınma Kooperatifine Toplu Hayvan Projesi hazırlanmasında kullanılmak üzere satışının yapılması talebi Belediyemizin yetkisinde olmadığı anlaşıldığından ilgili dairesine iadesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/02/2014 KARAR NO: İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde Belediyemize ait Akaryakıt istasyonu arkasında H imar paftası Koçkent sitesi yanında bulunan Park alanına o bölgede ikamet eden halkımızın sosyal amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Proje Geliştirme Birimi tarafından hazırlanacak olan projeye uygun olarak ve Fen İşleri Müdürlüğü kontrolünde yap, işlet, devret modeline göre Kafeterya yapılmasına ve 10 yıl süre ile işletilmesi işinin Belediyemizce ihale suretiyle kiraya verilmesine ve bu konuda iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanlığına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine Plan Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/02/2014 KARAR NO: İlçemiz Öğretmenler Mahallesi meydanında C imar paftası 281 ada, 1 nolu parsel üzerine o bölgede ikamet eden halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Proje Geliştirme Birimi tarafından hazırlanacak olan projeye uygun olarak ve Fen İşleri Müdürlüğü kontrolünde yap, işlet, devret modeline göre Büfe yapılmasına ve 10 yıl süre ile işletilmesi işinin Belediyemizce ihale 1

2 suretiyle kiraya verilmesine ve bu konuda iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanlığına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine Plan Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/02/2014 KARAR NO: tarih ve 60 sayılı Belediyemiz Uzlaşma Komisyonu kararı ile İlçemiz Cumhuriyet mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 479 ada, 171 nolu parsel ile Hasan Sezen e ait 479 ada, 106 nolu parselin Kamulaştırma yoluyla trampa edilmesi konusunda Hasan Sezen e 8.743,80 TL bedel ödenmesi karşılığı uzlaşma sağlanarak karara bağlanmış olup, bu konuda Belediyemiz Encümeninin tarih ve 2013/610 sayılı kararı ile Uzlaşma Komisyonu raporu doğrultusunda Kamulaştırma yoluyla trampa işleminin yapılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle 479 ada, 106 nolu parsel üzerinde bulunan binanın imar yoluna isabet eden ve Belediyemizce kamulaştırma kararı alınan 16,75 m2 lik kısmı yıkıldıktan sonra binanın geriye kalan kısmı kullanıma elverişli olmayacağından ve binanın sahibinin de özürlü olması nedeni ile mağduriyetinin giderilmesi açısından trampa işleminden doğan 8.743,80 TL bedelin kendisine ödenmemesi şartı ile yeni yapılacak olan bina için Belediyemizce ,00 TL karşılığı sadece inşaat malzemesi yardımı yapılmasına ve bu konuda 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/n maddesi çerçevesinde Belediye Başkanlığına yetki verilmesine Plan Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/02/2014 KARAR NO: İlçemize bağlı Yaylacık Köyü Muhtarlığının müteahhide ödeyemediğinden İcra takibi başlatılan yaklaşık ,00 TL lik borcu için yardımda bulunulması ile ilgili olarak; Burhaniye İcra Müdürlüğünün tarih 2013/2125 Dosya nosu ile İcra takibine başlandığı anlaşıldığından, 6360 Sayılı Yasa ile Köy malları Burhaniye Belediyesi uhdesine geçeceğinden ve bu malların Burhaniye Belediyesi adına tescil işlemine kadar geçen sürede İcra Kararı ile Gayrimenkulün satışı yapılabileceğinden, böyle bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için, ayrıca Bilirkişi raporu ile Köy için yapılan İş makinası çalışması, kilit parke döşeme işi ve korge boru imalatı işlerinin ,00 TL bedel karşılığı yapıldığı sabit olup, bunun ,00 TL sının tarihinde Yaylacık köyü tarafından ödendiğinden, bakiye kalan bedelin ödenmesi için Belediye Başkanlığına yetki verilmesine Plan Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/02/2014 KARAR NO: Belediyemizin 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesinin mevzuat değişikliği nedeniyle yeniden revize edilmesi konusunun incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/02/2014 KARAR NO: İlçemiz Ören Mahallesi Örentepe Mevkiinde bulunan mülkiyeti hazineye ait P - O imar paftasında bulunan 443 ada 4 nolu parselin yer aldığı yapı adasının Kamu Kurum Alanı - Belediye Sosyal- Kültürel Tesisler Alanı olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifinin kabulü talep edilmektedir. Yapılan incelemede; Sağlık Bakanlığı Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin gün ve sayılı yazısında 443 ada 4 parsel nosuna kayıtlı taşınmazın Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne tahsisli durumda olduğu, taşınmazda imar planı değişikliği ve tahsisin kaldırılmasına yönelik kurum görüşünün; ilçemiz Mahkeme Mahallesi Dikilitaş Suluklar Mevkii 309 ada 5 parselde kayıtlı m² lik taşınmazın Bakanlık adına tahsisi yapıldıktan sonra belediyemize bildirileceği belirtilmiş olduğundan, dosyanın tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/02/2014 KARAR NO: İlçemiz Çoruk Köyü Yerleşik Alanında bulunan 2530, 2532, 2533 ve 2534 nolu parsellerin yer aldığı alanda tarihli Edremit Körfezi Kıyı Kesimi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Notları Revizyonunun maddesi hükümlerine istinaden hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifinin kabulü talep edilmektedir. 2

3 Yapılan incelemede; alt ölçekli imar planına esas kurum görüşlerinin toplanması ile dosya üzerindeki çalışmaların devam ettiği anlaşıldığından; dosyanın tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesine İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/02/2014 KARAR NO: İlçemiz İskele Mahallesi O nolu imar paftası 2261 parsel nolu taşınmazın yer aldığı Ayrık Nizam Taks:0,25 Kaks:0,50 2 katlı konut yapı adasında; parsele bina yapılmasının müsait olmamasından dolayı yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ve parsele kütle yapılaşma nizamı verilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulü talep edilmektedir. Yapılan incelemede; yapı adası bütününde bulunan 5 metrelik ön bahçe mesafesinin yalnız 2261 parselin yer aldığı kısımda ve bir parsel ölçeğinde 3 metreye düşürülmesinin Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, talebin reddine, imar planın mevcut haliyle kalmasına ve keyfiyetin başvuru sahibine İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/02/2014 KARAR NO: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde konut, ticaret gibi yapıların kat yüksekliklerinde yapılan değişiklik doğrultusunda; kent bütününde imar planlarındaki yapı adalarındaki yapılaşma tespitlerinin yapılarak yapı adalarında (hmaks) yükseklik değerlerinin belirlenerek revize edilmesi talep edilmektedir. Yapılan incelemede; çalışmaların devam ettiği anlaşıldığından dosyanın tekrar İmar Komisyonuna 05/02/2014 KARAR NO: İmar planlarında turizm tesis alanları, günübirlik tesis alanları, rekreaktif alanlar ve tercihli kullanış alanında bulunan konut adalarında yapılacak yapı ve tesislerde değişen yönetmelikler doğrultusunda Burhaniye İmar Planı Notlarında gerekli revizyonların yapılması talep edilmektedir. Yapılan incelemede; plan notları revizyonu ile ilgili dosyanın gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra değerlendirebilmesi için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/02/2014 KARAR NO: Pelitköy Belediye Başkanlığı nın gün ve 1560 sayılı yazısı ekinde gönderilen Pelitköy 32 J IV C imar paftası 5820 nolu parselin yer aldığı yapı adasında taks=0,20 kaks=0,40 hmaks:6,50m. yapılaşma koşullu konut alanından Taks:0,20 Kaks:0,40 hmaks:6,50m. olacak şekilde ticaret alanına çevrilmesine ilişkin imar planı değişikliği hakkındaki Pelitköy Belediye Meclisinin gün ve 2013/28 sayılı kararının, 6360 sayılı Kanunun geçici 1nci maddesi 2nci bendi gereği onaylanması talep edilmektedir. Yapılan incelemede; Pelitköy Belediyesinin gün ve 39 sayılı yazısında 2013/28 sayılı belediye meclis kararının, 2014/04 sayılı belediye meclis kararı ile iptal edildiği bildirildiğinden, dosyanın Pelitköy Belediye Başkanlığına iade edilmek üzere dosyanın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/02/2014 KARAR NO: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yapılan son değişiklikler doğrultusunda, ilçemizde yol boyu ticaret olarak teşekkül etmiş olan konut kullanımına ayrılmış yapı adalarının bulunduğu yol güzergahlarının tespit edilerek karar altına alınması talep edilmektedir. Yapılan incelemede; belediye meclisinin gün ve sayılı kararı ile belirlenen cadde ve sokak güzergahlarına ilave olarak; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 08/09/2013 gün ve sayılı R.G.de yayımlanarak yürürlüğe giren değişik 14üncü maddesinin 3. Alan Kullanımları paragrafının a) Konut Alanları fıkrasına getirilen hükümler doğrultusunda, ilçemizde yol boyu ticaret olarak teşekkül etmiş alanlar belirlenmiş olup, buna göre Mahkeme Mahallesinde Şar Caddesi, Bahçelievler Mahallesi 2770 Cadde, Cumhuriyet Mahallesi Uysal Bulvarı, Geriş Mahallesi Sakarya Caddesi ( Topal Çıkmazına kadar ), Kocacami Mahallesi Kavakdibi Caddesi, İskele Mahallesinde Kordonboyu Caddesi ( Derviş Günday Caddesine kadar ), Ayhan Özerdem Caddesi ( Alanbey Sitesine kadar ), Öğretmenler Mahallesinde Sıdıka Öğretmen Caddesi, Manolya Cd. ( Öksüz Osman Cd.ne kadar), Öksüz Osman Caddesi (Sıdıka Öğretmen Caddesi ile Manolya Caddesi arası), Sokak, Hakkı Armutçu Caddesi, Bitim Caddesi, Sokak, 3

4 Çarşı Caddesi, Aydınlar Caddesi ( Hakkı Armutçu Cd.ne kadar), Öğretmenimiz Kahraman Yurteri Cd., ve Öğretmenimiz Nimet Özerinç Cadddesinde sağlı sollu yol boyunca olmak üzere konut alanlarında bulunan parsellerde; yönetmelikte belirtildiği şekilde zemin kat veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekanlarında, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalathane niteliğinde olmayan, gayrısıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, istendiği takdirde konut dışı hizmetler ve ticaret yapılabilmesine, mevcut teşekkül etmiş binalarda istenecek ticaret taleplerinde, kat maliklerinin tamamının muvafakatının istenmesine, belirlenen güzergahlar dışında kalan alanlarda ise Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 32 nci maddesi hükümleri çerçevesinde uygulamaya devam edilmesine İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/02/2014 KARAR NO: Hacı Mehmet Fevzi Köylü Terekesi tarafından verilen dilekçe ile ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi A nolu imar paftasında bulunan İlkokul lejantında bulunan yapı adasına Endüstri Meslek Lisesi yapılmak üzere Mesleki ve Teknik Öğretim Tesis Alanı lejantı verilmesi ve belediyemiz mülkiyetinde bulunan tapunun Şarköy 3258 ve 3259 parsel nosuna kayıtlı taşınmazların okul yapımı için tahsisi talep edilmektedir. Tereke Hakimliğinden gerekli izinlerin alınması ile eksikliklerin tamamlanması ve yazılı Hukuk görüşü alınması için dosyanın tekrar İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/02/2014 KARAR NO: İlçemiz Öğretmenler Mahallesi B C nolu imar paftalarında 274 ada 4 parselde bulunan Sunar Sitesi Yönetim Kurulunca talep edilen yol ve otopark alanı düzenlemesini içeren imar planı değişikliği teklifinin kabulü talep edilmektedir. Yapılan incelemede; söz konusu alanda bulunan 12 metrelik taşıt yolu güzergahındaki bölge otoparkında yapılan düzenleme sonucunda, otopark alanının eşdeğer olarak yol boyunca tekrar oluşturulduğu anlaşıldığından, B C nolu paftalar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabul edilmesine İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/02/2014 KARAR NO: İlçemiz Kocacami Mahallesi L R nolu imar paftası 123 ada 7 ve 8 nolu parsellerine kayıtlı ve PTT lejantlı taşınmazların ticaret lejantına alınarak Bitişik Nizam 5 katlı ticaret lejantlı yapı adasına dahil edilmesine yönelik hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulü talep edilmektedir. Yapılan incelemede; dosya ile ilgili çalışmaların devam ettiği anlaşıldığından, dosyanın tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesine İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/02/2014 KARAR NO: İlçemiz Hacıahmet Mahallesi R nolu imar paftasında 173 ada nolu parsellerin yer aldığı ayrık ikiz nizam 2 katlı taks:030 kaks:060 yapılaşma koşullu yapı adasında 3 katlı taks:0,40 yapılaşma koşullu kat ve yoğunluk artışı içeren imar planı değişikliği talep edilmektedir. Yapılan incelemede; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin kat ve yoğunluk artışı içeren imar planı değişikliklerine ilişkin hükümlerinde artan nüfusa ilişkin ilave yeşil alanın yine değişikliğe konu alanda eşdeğer olarak ayrılması gerektiği ve bu değişiklik kapsamında yapı adasında bulunan tüm parsel maliklerinin muvafakatının alınması gerektiği anlaşıldığından, ilave ayrılacak yeşil alanın bulunarak parsel maliklerinin de muvafakatı ile birlikte başvurulması gerektiğinden, dosyanın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine ve keyfiyetin başvuru sahibine bildirilmesine İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/02/2014 KARAR NO: İlçemiz Ören Mahallesi L nolu imar paftasında 466 ada 18 parselin kamulaştırılması veya eşdeğer bir belediye taşınmazı ile trampa edilmesi talep edilmektedir. Yapılan incelemede, taşınmazın L nolu pafta 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yeşil alanda kaldığı anlaşıldığından, 466 ada 18 parselin tamamının kamulaştırılmasına veya belediyemize ait eşdeğer bir taşınmaz ile trampa edilmesine İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 4

5 05/02/2014 KARAR NO: İlçemiz Mahkeme Mahallesi K nolu pafta 57 ada 29, 40 ve 46 nolu parsellerin yer aldığı konut yapı adasının kuzeyinde yer alan mevcut kadim yolun imar planında yaya yolu olarak gösterilmesine yönelik hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin kabulü talep edilmektedir. Yapılan incelemede; söz konusu yapı adası içinde var olan mevcut yolun 7 metrelik yaya yolu olarak düzenlenmesini içeren K nolu pafta 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabul edilmesine İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/02/2014 KARAR NO: İlçemiz Bahçelievler Mahallesi C nolu imar paftasında tapunun Geriş 721 ada 13 parsel nosuna kayıtlı taşınmazın yer aldığı yapı adalarında yeşil alan, rekreaktif alan düzenlemesi yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulü talep edilmektedir. Yapılan incelemede; çalışmaların devam ettiği anlaşıldığından, dosyanın tekrar İmar Komisyonuna 05/02/2014 KARAR NO: İlçemiz Ören Mahallesi G nolu imar paftasında tapunun Ören-Ayaklı 253 ada 5 parsel nosuna kayıtlı taşınmazın bulunduğu (TTA) - Turizm Tesis Alanı lejantlı yapı adasının, Müstakil Apart Otel Lejantına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinin kabulü talep edilmektedir. Yapılan incelemede; çalışmaların devam ettiği anlaşıldığından, dosyanın tekrar İmar Komisyonuna 05/02/2014 KARAR NO: İlçemiz Geriş Mahallesi L nolu imar paftasında yer alan bitişik nizam 3 katlı meskun konut alanı lejantlı 130 nolu yapı adasına, ticari lejant ve kat artışı verilmesini içeren imar planı değişikliği teklifinin kabulü talep edilmektedir. Yapılan incelemede; bölgenin gelişim potansiyeli ve civarındaki yapı adalarının Merkezi İş Alanı (MİA) lejantlı 4 ve 5 kat yapılaşma koşullu alanlardan oluşmasından dolayı, 130 nolu yapı adasına Merkezi İş Alanı (MİA) lejantı verilmesini içeren nolu pafta 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabul edilmesine İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/02/2014 KARAR NO: İlçemiz Geriş Mahallesi L nolu imar paftasında tapunun Kocacami Mahallesi Hükümet arkası mevkiinde kayıtlı Burhaniye Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneğine ait 130 ada 2 parselde 4 katlı öğrenci yurdu yapılması amacıyla imar planı değişikliği yapılması istenmektedir. Yapılan incelemede; mevcut imar planında ön bahçesiz bitişik nizam 3 katlı konut alanında bulunan taşınmaza E=2,60 hmaks:12,50m. (4 kat) yapılanma koşullu Sosyal Tesis Alanı - Öğrenci Yurdu lejantı verilmesine yönelik hazırlanan L nolu pafta 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabul edilmesine İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/02/2014 KARAR NO: İlçemiz Ören Mahallesinde J17-B-04-B I17-C-24-C nolu paftalarda hazırlanan Adramytteion Antik Kenti Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Planı Teklifi ile ilgili görüş alınmak üzere Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan incelemede; çalışmaların devam ettiği anlaşıldığından konunun tekrar İmar Komisyonuna 05/02/2014 KARAR NO: Nihat Aydın isminin ilçemizde bir cadde veya sokağa verilmesi talep edilmektedir. Yapılan incelemede; konunun bütüncül cadde ve sokak isimleri verilmesi çalışmasında değerlendirilmek üzere, dosyanın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Numarataj Birimine gönderilmesine İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir.(nurettin Gedik red oyu kullanmıştır.) 5

6 05/02/2014 KARAR NO: Öğretmenimiz Mehmet Gürbüz isminin ilçemizde bir cadde veya sokağa verilmesi talep edilmektedir. Yapılan incelemede; konunun bütüncül cadde ve sokak isimleri verilmesi çalışmasında değerlendirilmek üzere, dosyanın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Numarataj Birimine gönderilmesine İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir.(nurettin Gedik red oyu kullanmıştır.) 05/02/2014 KARAR NO: Meclise havaleli 12 adet imar planı tadilat teklifi dosyasının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/02/2014 KARAR NO: Şahinler Köyü Tüzel Kişiliğinin mevcut borcu nedeniyle İcra Müdürlüğünce m2 taşınmazın satışı konusunda yapılacak ihaleye katılım konusunda Belediye Başkanlığına yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/02/2014 KARAR NO: Cumhuriyet Mahallesi Şarköy Yolu İçkili Alanlar Bölgesine ilave edilmesi ile ilgili konunun incelenmek üzere Çevre Trafik Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/02/2014 KARAR NO: sayılı yasanın 49. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince 15/01/2014 tarihinden itibaren boş bulunan 1 adet 9. Dereceli hemşire ve 1 adet 4. Dereceli ekonomist kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışmaya başlayan personellere 07/01/2014 tarih ve 133 sayılı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün genelgesine istinaden hemşire için net 1.485,17 TL aylık ücret ile 90 ek ödeme oranı ve ekonomist için net 1.428,00 TL aylık ücret ile 85 ek ödeme oranı belirlenmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/02/2014 KARAR NO: Burhaniye Avcılık İhtisas Kulübü Başkanlığına 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesi çerçevesinde TL tutarında ayni veya nakdi yardım yapılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/02/2014 KARAR NO: Belediyemizce Yola Katılım Bedeli alınmaması ile ilgili konunun incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/02/2014 KARAR NO: /07/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu nedeniyle, Belediyemizce Burhaniye Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından faal durumda olan taksilerin kayıtları istenmiş olup, o tarihte durak ve plakası olup araçları olmayan 15 oda üyesinin plaka haklarının kaybolduğundan dolayı mağdur durumda kaldığı, mağduriyetlerinin giderilmesi için bir çalışma yapılmasını içeren Burhaniye Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının talebi incelenmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanunun Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15. Maddesinin (p) fıkrasında; Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. Hükmü bulunmaktadır. Yukarıda bahsi geçen kanun maddesi çerçevesinde Belediyemiz Meclisinin 03/10/2013 tarih ve 2013/349 sayılı kararıyla şehir içinde 14 adet dolmuş taksinin katılacağı yeni bir güzergah belirlenmiş ve ihalesine karar verilmiştir. Belediye Meclisinin bu kararı doğrultusunda ihale yapılmış ve yapılan ihale sonucunda ticari taksi sahiplerinden 9 adet dolmuş taksi sahibi ticari taksi haklarından feragat ederek ihaleye katılmış ve hak sahibi olmuşlardır. Ancak 14 araçlık olarak tespit edilen hattın daha az sayıda araçla çalışması istenen amacı sağlamamaktadır. 6

7 Yapılan araştırmada İlçemizde bulunan ticari taksilerin durak ve plaka ücretlerinin ,00TL civarında olduğu da gözönüne alınarak, Burhaniye Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının talebi doğrultusunda; Yapılacak ihalenin Belediye Meclisinin 03/10/2013 tarih ve 2013/349 sayılı kararında belirtilen şartlar dahilinde yapılmasına, Aynı güzergahta eksik kalan dolmuş taksi araçlarının tamamlanması için yapılacak ihaleye ticari taksilerin katılımı söz konusu olmadığından daha önce ticari taksi durağı olan, ancak araçları olmadıkları için ticari taksi plakaları iptal edilen ve sadece Burhaniye Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının belirttiği isimler ve araç plakaları yazılı 15 araç sahiplerinin bir kereye mahsus olmak üzere ihaleye katılmalarına, Bu ihaleye katılan 15 plaka sahiplerinden ihaleyi alamadıkları takdirde herhangi kazanılmış haklarının olmayacağına dair noterden taahhütname alınmasına, Önceki ihaleye katılarak ekonomik değeri olan durak haklarından feragat ettikleri gözönüne alınarak, haksız rekabete ve eşiklik ilkesine aykırı olmaması gözönüne alınarak durak ve plaka değeri olan ,00TL nin muhammen bedel olarak tespit edilmesine, Bu konuda ihalenin yapılabilmesi için Belediye Başkanlığına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir. 05/02/2014 KARAR NO: Mart 2014 Meclis toplantısının 05 Mart 2014 Çarşamba günü saat: da yapılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. Fikret AKOVA Tarık ERDİL E. Oya ÖZARKON Belediye Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi 7

2014 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2014 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2014 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/03/2014 KARAR NO: 2014-91 Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı YILMAZ şehir dışında olduğunu ve toplantıya katılamayacağını belirttiğinden mazeretinin

Detaylı

2015 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 03/09/2015 KARAR NO: 2015-244 Börezli Mahallesi 102 ada 6 parsel ve 103 ada 1 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmazların toptancı

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2017 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2017 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 06/07/2017 KARAR NO: 2017-125 İlçemiz Ören Mahallesinde 24 29 L pafta 737 ada 66 parselde bulunan taşınmaz için talep edilen kamulaştırma veya

Detaylı

2017 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2017 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2017 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 03/08/2017 KARAR NO: 2017-153 Belediye Meclis üyesi Sevda Padem mazereti dolayısıyla meclis toplantısına katılamayacağından izinli sayılmasına

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 03/10/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 10 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 70 ÖZÜ : (Önerge) Belediyemizce Yapılacak Asfalt Yapım İşi İçin İhtiyaç Duyulan Ödeneğin; İller Bankası, Yurt İçindeki Fonlardan, Özel Veya Kamu

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI DÖNEMİ / TOPLANTI AYI : 2017-9/Eylül KARAR TARİHİ : 13/09/2017 BİRLEŞİM TARİHİ : 13/09/2017 KARAR NO : 2017-9/2-43 BİRLEŞİM : 2 KONUSU: 1/1000 Ölçek İlave ve Revizyon

Detaylı

2014 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2014 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2014 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 01/08/2014 KARAR NO: 2014-237 Belediye Meclis Üyesi Merih Hacer TURGUT un yurt dışında olduğunu ve toplantıya katılamayacağını belirttiğinden

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.10.2016 Kararın Nosu : 92 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' nün 24.10.2016 tarih ve E.11827418 sayılı yazısı ile Belediye Meclisimizin 01.06.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile Halk

Detaylı

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192 Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait Dumlupınar Mahallesi 24 L 3 pafta 14085 ada 7 parsel nolu

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. Karar Tarihi : 03.02.2014 Karar No : 41850698.301.05-20 Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Sille Mahallesi 25 K 2 pafta 14689 ada 3 parsel nolu 6490 m2'lik gayrimenkulün,

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.07.2013

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

2015 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 06/08/2015 KARAR NO: 2015-218 26. Burhaniye Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivalinin ülkemizde yaşanan olaylar nedeniyle tekrar değerlendirilmesi

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 22.02.2016 Kararın Nosu : 28 Muğla Büyükşehir Belediyesine devredilen tenis kortu alanı dışında kalan kısımların Büyükşehir Belediyesine devrinin iptal edilmesinin görüşülmesi.

Detaylı

02.09.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

02.09.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 458 Özü : günlü meclis toplantısına katılamayan Üye İbrahim Güney, Mehmet Tosun, Bahadır Yantaç, Mustafa Küçükoğlu, Can Kasapoğlu, Ercan Merthatun un mazeretli sayılmalarına

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 04/09/2014 KARAR NO : 2014-276 Kocacami Mahallesi 136 ada 13, 14 ve 15 parsel nolu taşınmazlarda üst hakkı şeklinde daimi irtifak hakkı kurulması

Detaylı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN - Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. Karar Tarihi : 01.07.2014 Karar No : 41850698.301.05-112 Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ Sıra No Karar Tarihi Karar No 1 16.09.2014 130 2 16.09.2014 131 3 16.09.2014 132 4 16.09.2014 133 5 16.09.2014 134

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 04.04.2016 G Ü N D E M 1- Meclisin açılışı 2-5393 sayılı Belediye Kanununun 19., 33. ve 24.maddelerine göre Divan Katibi, Meclis 1.ve 2.Başkan Vekillerinin, Encümen Üyelerinin, Meclis

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.03.2014 Karar Numarası : 37

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.03.2014 Karar Numarası : 37 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN :Baki ERGÜL- Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Barış AYHAN-Rahmi BALFİDAN-Necla ÇELİK- Vahittin BULUT- Necati CANEL

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KASIM 2016 DONEMİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 13. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin

Detaylı

2016 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2016 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2016 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 01/09/2016 KARAR NO: 2016-211 Meclis Üyemiz Merih Hacer TURGUT un mazeretli olarak izinli sayılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

Detaylı

09/08/2016 KARAR NO: Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması ile ilgili olarak;

09/08/2016 KARAR NO: Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması ile ilgili olarak; 2016 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 04/08/2016 KARAR NO: 2016-176 İlçemiz Bahçelievler Mahallesi, Orjan sitesi içerisinde havuz ve yanında kafeterya bulunan parseldeki işletmelerin

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 22 M.Atilla ÖZKAYA, Hilmi BAYER, Sibel UYAR, Ertan SAYAR, Aysel NART, KARAR 22 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesinin birinci fıkrasında Büyükşehir Belediyesinin görev ve yetkileri

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. KARARI DÖNEMİ : ŞUBAT 206 BİRLEŞİM : OTURUM : GÜNDEM MADDE NO : KARAR NO : 2 : 06.0.206 TARİH VE 206/3 SAYILI MECLİS KARARIYLA İÇİŞLERİ VE HUKUK KOMİSYONUNA SEVK EDİLEN STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.05.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(68/16)-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 04.04.2016 tarihli

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 04.03.2013 Karar Numarası : 33

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 04.03.2013 Karar Numarası : 33 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU- Meclis I.Başkan Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN,Rahmi BALFİDAN,Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 06.03.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI. Karar No. 121

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 06.03.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI. Karar No. 121 ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 06.03.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 121 Karar No.122 Özü : 06.03.2015 günlü meclis toplantısına katılamayan Üye Mustafa Çetin, Ahmet Öztürk, Mahmut Yıldırım,

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 01/11/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 11 Birleşim No : 11 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 01/10/2014 KARAR NO: 2014-312 Kilitli parke taşı, yağmur oluğu ve muhtelif yol yapım malzemeleri alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankasından

Detaylı

657 S.K. Göre Net Aylık Tutar TH Mühendis ,89 TL. Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi

657 S.K. Göre Net Aylık Tutar TH Mühendis ,89 TL. Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi Karar Tarihi : 01.09.2016 Karar No : 41850698.301.05-150 : Ücretler ve Tarifeler KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmetler Sınıfında münhal bulunan aşağıda detayı yazılı Mühendis kadrosunda; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

Karar Tarihi : 01.06.2015 Karar Numarası : 88

Karar Tarihi : 01.06.2015 Karar Numarası : 88 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Meclis 1.Başkan Vekili. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Zeynel NALLIOĞLU

Detaylı

2016 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2016 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2016 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 04/01/2016 KARAR NO: 2016-1 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi çerçevesinde 2015 yılı içerisinde yapılacak meclis toplantılarının sesli ve

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 01.03.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler 1-(36/16)-İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2008 tarih ve 01.485 sayılı

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 01.06.2016 Karar No : 41850698.301.05-101 : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait, Tapunun Sille Mahallesi 42323 ada 6 parsel nolu gayrimenkulün,

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 134 Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesi muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi talebi. Meclis gündeminin 1. maddesinde

Detaylı

2016 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2016 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2016 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 02/06/2016 KARAR NO: 2016-147 Meclis Üyemiz Merih Hacer TURGUT un mazeretli olarak izinli sayılmasına Meclisimizce oybirliği ile 02/06/2016 KARAR

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL-

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

Planı Değişikliğine ait tarih 17 sayılı İmar Komisyonu toplantı tutanağı ile ilgili

Planı Değişikliğine ait tarih 17 sayılı İmar Komisyonu toplantı tutanağı ile ilgili 1- Karar No : 51 ÖZÜ : Döşemealtı Belediye Meclisinin 02.04.2015 tarihli toplantısında yapılan yoklama sonucunda Meclis üyelerinin tamamının hazır bulunduğu anlaşılarak toplantı açıldığı hk. 2- Karar No

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 292 KARAR 292 Menesköy Konut Yapı Kooperatifine ait İlçemiz Sıra Mahalle 533 ada 11, 12 parseller, 538 ada 43, 44 parseller ve 384 ada 16 parsel sayılı taşınmazların Özel Koşullu Tarım Alanı

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planında Yapı Yasağı Getirilecek Alan Lejandında Kalan Alanlara Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği itirazları. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 28 : İller Bankasından Araç Ve İş Makinesi Alımı İçin Kredi Kullanılması Hususunun Görüşülmesi Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün Araç ve İş Makinesi Alımı Hususunda kredi

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 02.09.2016 Sayısı 51 Özü İlçemiz Merkez mahallelerini kapsayan toplamda 103 adet sokak ve mevcutta bulunan caddelerin isimlerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, Gündemin 3. Maddesi; Gündemimizin

Detaylı

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13 Karar No : 13 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 16 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu üzerinde bulunan 1003 Parsel

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 03 09/05/2011-89 04 09/05/2011-90 05 09/05/2011-91 06 09/05/2011-92 07 09/05/2011-93 08 09/05/2011-94 09 09/05/2011-95 Belediye Meclisinin 02.05.2011 Tarih ve 278 sayılı

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : Karar Numarası : 16

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : Karar Numarası : 16 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN :Baki ERGÜL- Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Barış AYHAN-Rahmi BALFİDAN-Necla ÇELİK- Vahittin BULUT- Necati CANEL

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :269 KARAR 269 : İlçenin Gülbahçe Mahallesinde yerleşim bölgesindeki tesislerin yetersiz enerji iletimi olması nedeniyle yeni trafo yerine ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, Gülbahçe Mahallesi 421

Detaylı

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Ekonomist 1/1 1 1.428,00 TL.

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Ekonomist 1/1 1 1.428,00 TL. Karar Tarihi : 01.09.2014 Karar No : 41850698.301.05-159 Konu : Sözleşmeli Personel Ücreti Belirlenmesi. KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmet sınıfında münhal bulunan birinci (1.) dereceli Ekonomist kadrosunda,

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 72 KARAR 72 - Gündem maddeleri tamamlanmış olduğundan, Mart ayı meclis toplantısının 1. birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis toplantısının, 8 Aralık 2012 Perşembe günü saat 16.00 da

Detaylı

Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210 Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : Mevcut imar planında İbadet Yeri Alanına isabet eden mülkiyeti Belediyemize ait Sille

Detaylı

Dr.M. Fuat GÜRCÜOĞLU Ömer DURU Halil SÜMERLĐ Başkan Başkan Yardımcısı Üye. Türkan POLATOĞLU

Dr.M. Fuat GÜRCÜOĞLU Ömer DURU Halil SÜMERLĐ Başkan Başkan Yardımcısı Üye. Türkan POLATOĞLU Tarih : 05.01.2011 Sayı : 01 Belediyemiz Meclisinin 03.01.2011 tarih ve 4 sayılı kararı ile Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen aşağıda ada, parsel numaraları belirtilen Belediyemize

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 TEMMUZ 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 TEMMUZ 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 321 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi 361 ada 137 parsele ait taşınmazın imar planlarında park da kalmakta olduğu belirtilerek bu taşınmazın kamulaştırılması

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar Numarası : 74

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar Numarası : 74 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU- Meclis I.Başkan Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN,Rahmi BALFİDAN,Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :541 KARAR 541: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32 nci maddesi gereğince, 01.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Meclis ve ihtisas komisyonu toplantılarına katılan Meclis Başkanı ve üyelerine

Detaylı

KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR

KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Belediye Başkanı Sayın A.Muzaffer TUNÇAĞ Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları

Detaylı

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ K A Y S E R İ B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ A Ç I K L A M A R A P O R U A) PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama alanı; Kayseri İli, Özvatan ilçesi,

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 08.01.2015 KARAR NO 1 KARAR İmar tadilatları hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat,

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :38 KARAR 38 : Zehra AKÇALI nın talebi üzerine, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan boş bir arsanın, Huzurevi yapmak ve bina tamamlandıktan sonra Belediyemize bağışlanmak amacıyla tarafına verilmesi

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :420 KARAR420:Yenice Mahallesi 282 ada 91 parsele ilişkin, Belediye Meclisi nin 01.08.2016 tarih ve 286 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 24.06.2016 Kararın Nosu : 68 Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih ve 66 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen konuya ilişkin İmar Komisyonu' nun 22.06.2016 tarih ve

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, ERTUĞRUL MAHALLESİ H21C.04C.1A-1B PAFTA, 1018 ADA 3 PARSEL VE 924 ADA 26 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ŞUBAT 2016 BURSA İLİ, NİLÜFER

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İLGİ: a) 11.09.2012 tarih ve 51 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 11.11.2014 tarih 1220-8206 sayılı

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.11.2015 Kararın Nosu : 91 Belediyemizin 2016 mali yılında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı alınması gereken fiyat tarife cetvellerine ek gelir ücretlerinin belirlenmesinin

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

2017 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2017 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2017 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR KARAR NO: 2017-189 Belediye Meclis Üyelerimiz Demet KARAKAŞ YAĞCI ve Yaşar YILANCI nın mazeretlerinin kabul edilerek izinli sayılmalarına Meclisimizce

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı, 160 pafta, Yeni:11272 Eski: 1826 ada 142 parsele ilişkin vatandaş talebi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 02.03.2017 tarih, 2017/6256 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA

Detaylı

talebin reddine oybirliği ile karar verildi.

talebin reddine oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince HAZİRAN 2008 Ayı toplantısının 1.OTURUMU 04 Haziran Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59 GÜNDEM -4: 1/1000 Ölçekli Nakkaş Mahallesi Komisyon raporunun görüşülmesi. İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1015-6848 sayılı yazısında; İLGİ:a) 08.11.2012 tarih ve 154

Detaylı

Karar Tarihi : Karar Numarası :148. Gündemin 3. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve

Karar Tarihi : Karar Numarası :148. Gündemin 3. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 04.05.2015 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(58/15)-İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına vekaleten Avukat

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI TARİH : 08/09/2017 BİRLEŞİM NO : 1 OTURUM NO : 1 KARAR NO : 55 Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda görüşülmesine geçilen

Detaylı

2016 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2016 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2016 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 04/10/2016 KARAR NO: 2016-253 Meclis Üyemiz Galip YARDIMCI nın mazeretli olarak izinli sayılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 04.11.2013 Karar Numarası : 132

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 04.11.2013 Karar Numarası : 132 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN :Necati CANEL- Belediye Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN-Rahmi BALFİDAN-Necla BOZKURT- Vahittin BULUT- Fehmi ÇİL -Güven

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan Karar Tarihi : 01.02.2016 Karar No : 41850698.301.05-22 : Norm Kadro, İptal-İhdas KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 21 İlgi: a) Şimşek AKPINAR IN 08.02.2017 tarih ve 20 sayılı dilekçesi. b) Danıştay 8.Dairesinin 10.03.2016 gün ve 2016/53 E.2016/2408 Sayılı Kararı. c) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nun

Detaylı

2014 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2014 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 04 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/05/04 KARAR NO : 04-47 Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca alınan 09/04/04 tarih ve 04/9 sayılı Meclis kararı doğrultusunda hazırlanacak

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 029: Gündemin birinci maddesi; 01/01/2012-31/12/2012 tarihleri arasındaki başkanlık faaliyet raporunun görüşülmesi

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 07/03/2011 TARİHLİ MART AYININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 07/03/2011 TARİHLİ MART AYININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 07/03/2011 TARİHLİ MART AYININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Belediye Başkanı Sayın K. Sıtkı KÜRÜM ün Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 82 Mülkiyeti Murat AYDIN a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Taşlıgüney Mahallesi, 3 Pafta, 455 Parselde kayıtlı taşınmaz Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI)

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ 05.05.2011 Perşembe Saat:18:00 G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) 1. Komisyonlardan gelen raporlar. 1. (82/2011)-İzmir İli Karabağlar İlçesi, Poligon Mahallesinde

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 07/03/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 03 Birleşim No : 03 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 03/09/2012 Toplantı Dönemi : 2012 Karar Niteliği : Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 09 Birleşim No : 01 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 03.09.2012 Pazartesi günü saat 17.00 da 2012

Detaylı

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ TOPLANTI TARİHİ 02.05.2017 KARAR NO 57 BÜTÇE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 19-20-27.04.2017/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ 04.04.2017 tarih ve 47 nolu Meclis Kararı ile Plan

Detaylı

1- Muzaffer AYDEMİR 2- Ahmet Faik KARA 3- Hasan YARAR 4- Mukaddes KOYUNCU 5- Mustafa KULU

1- Muzaffer AYDEMİR 2- Ahmet Faik KARA 3- Hasan YARAR 4- Mukaddes KOYUNCU 5- Mustafa KULU Karar Tarihi : 03.01.2014 Karar No : 41850698.301.05-1 Konu : Komisyon Seçimi KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği, Belediyemizde 2013 Yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :365 KARAR 365 : İlçenin Altıntaş Mahallesi 2193 ada 1 parselde Belediyemizin 1771/26670 hisse oranına düşen 17,71 m2 lik hissesi, Cemile KAYACAN ın 23448/26670 hisse oranına düşen 234,88 m2 lik

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 09/02/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 03 Şubat 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU. Ahmet İLKER Ömer DURU Ali TOPKAYA Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU. Ahmet İLKER Ömer DURU Ali TOPKAYA Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü PLAN BÜTÇE VE HUKUK ORTAK TARİH : 05 / 03 / 2013 KARAR : 05 Tepebaşı Belediye Meclisinin 01 / 03 / 2013 tarih ve 54 sayılı Kararı ile komisyonumuza incelenmek ve Şirket kurucusu İsmail Murat KOCAMAZ ın

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 311 KARAR 311 Meclis Üyesi Çağlagül ÖZÇELİK ve Remzi TAKTAKOĞLU nun mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 312 KARAR 312 Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.,

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı