Bir Pilot Çalışma: Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Deneyimleri ve Riskli Cinsel Davranışları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir Pilot Çalışma: Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Deneyimleri ve Riskli Cinsel Davranışları"

Transkript

1 ARAŞTIRMALAR / Researches Bir Pilot Çalışma: Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Deneyimleri ve Riskli Cinsel Davranışları A Pilot Study: Sexual Experience and Risky Sexual Behaviours of University Students 1 2 Filiz ÜNAL, Ayten Ş. ERENEL ÖZET Amaç: Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin cinsel deneyimleri ve riskli cinsel davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma, Gazi Üniversitesi'nde öğrenim gören gönüllü 1027 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, öğrencilerin bireysel özellikleri, cinsel deneyim ve riskli cinsel davranışları belirlemeye yönelik hazırlanmış soru formu aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesinde Ki-Kare, Fisher's Exact testi ve yüzde hesaplaması kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin % 61.9 kız, % 57.4'ü yaş grubunda, % 98.7'si bekar ve % 19.1'inin cinsel deneyimi bulunmaktadır. Kızların ilk cinsel ilişki yaş ortalaması 21.1, erkeklerin 18.3'dür. Cinsel deneyimi olan öğrencilerin % 61.9'u ilk cinsel ilişkisi sırasında gebelikten korunma yöntemi kullanmıştır. Prezervatif (% 74.6) en fazla tercih edilen yöntemdir. Her hangi bir yöntem kullanmama nedenleri arasında ilk sırada gebelik oluşmayacağı görüşü (% 43.0) bulunmaktadır. Sonuç: Üniversite öğrencilerinin az sayılmayacak bir bölümünün cinsel deneyimi olup, istenmeyen gebelik gibi üreme sağlığı sorunları açısından risk altında oldukları söylenebilir. SUMMARY Aim: This resarch aimed to determin sexual experience and risky sexual behaviours. of the university students Method: This resarch was conducted on 1097 voluntar students at Gazi University. Data were collected by a questionnaire, which included questions on student's individual charecteristics, sexual experinces and risky sexual behavior. Chi-square, Fisher's Exact test and calculating the percentage were used for statistical evaluation of the collected data. Findings: 61.9 % of all students were female, 57.4 % were in age group, 98.7 % were single and 19.1 % had sexual experince. Average age of first sexual experience were 21.1 for female, 18.3 male students. Among sexually active students, 61.9 % had used any contraceptive methods during the first sexual intercourse. Condom was the most common contraceptive method used (74.6 %). The first reason for not using any contraceptive method was the opinion of no possibility of getting pregnant ( 43.0 %). Conclusion: It can be said that a considerable number of the university students had sexual experience and they are under the risk of repruductive health problems, such as unintended pregnancies. Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencileri, cinsel deneyim, riskli cinsel davranış GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaşlar arasını Adölesan, yaşlar arasını ise Gençlik dönemi olarak tanımlamaktadır (1). Bu dönemlerde bireyde fiziksel, bilişsel, psikososyal, üreme organları fonksiyonları ile ilgili gelişmeler meydana gelmekte, cinsiyet rolleri keşfedilmekte ve genellikle ilk cinsel deneyim yaşanmaktadır. Özellikle gelişmekte olan 1. Uz.,Gazi Üniversitesi Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Hemşiresi 2. Öğr.Gör.Dr., Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Key Words: University students, sexual experience, risky sexual behavior ülkelerde olmak üzere dünya nüfusunun önemli bir bölümü gençler ve adölesanlardan oluşmaktadır. Bu grubun sağlık sorunları arasında da ilk sıralarda riskli cinsel davranışlar, korunmasız cinsel ilişki, kontraseptif yöntem kullanmama ve buna bağlı olarak meydana gelen istenmeyen gebelikler ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi cinsel sağlık/ üreme sağlığı sorunları bulunmaktadır (1-3). Cinsel sağlığın belirleyicilerinden birisi cinsel davranışlardır. Cinsel davranışların ise bireyin 14

2 Bir Pilot Çalışma: Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Deneyimleri ve Riskli Cinsel Davranışları içinde bulunduğu sosyokültürel çevreden önemli ölçüde etkilendiği ve insan cinsel davranışının kompleks bir sosyokültürel boyut içerdiği belirtilmektedir (4-7). Cinsel davranış biçimleri; yaş, cinsiyet ve kültürlere göre farklılık göstermekle birlikte dünya genelinde ilk cinsel aktivite yaşının giderek daha erken yaşlara indiği belirtilmektedir(6-8). Bachanas ve arkadaşları (2002) yaş grubunda bulunan Afrikan- Amerikan adölesan kızların % 78'inin en az bir kez cinsel deneyim yaşadıklarını (9), Eisenberg ( 2001) Amerika'da kolej öğrencilerinin % 71'inin (10), Ndubani ve Höjer ( 2001) Zambia'da yaptıkları çalışmada yaş grubunda bulunan erkeklerin % 59'unun cinsel deneyimi olduğunu (11) belirlemişlerdir. Türkiye nüfusu 70.7 milyon olup, önemli bir bölümünü yaş grubu gençler oluşturmaktadır (12). Türkiye cinsellik ve cinsellikle ilgili konuların genel olarak tabu olarak görüldüğü, üreme sağlığı/cinsel sağlık konularının eğitim sisteminde yeterince yer almadığı, cinselliğin üstü kapalı olarak yaşandığı geleneksel kültür öğelerine sahip bir coğrafya sahiptir. Buna karşın son yıllarda hızlı bir sosyo-kültürel değişim yaşanmakta olup, cinsel davranış biçimleri de değişime uğramaktadır. Türkiye'de gençlerin üreme sağlığı/cinsel sağlık durumlarını belirlemeye yönelik geniş kapsamlı çalışmalar bulunmamakla birlikte yapılan küçük çaplı çalışma sonuçlarına göre gençlerde evlilik öncesi cinsel yönden aktif olma davranışının giderek yaygınlaştığı ve ilk cinsel ilişki yaşının düşme eğiliminde olduğu saptanmıştır (6,7). Üniversite eğitimi genellikle gençlerin ailelerinin yanından ilk kez ayrıldıkları ve kendi yaşantıları ile ilgili daha bağımsız kararlar aldıkları bir dönemdir. İlk cinsel deneyim de genellikle bu dönemde, cinsel sağlık konuları hakkında yeterince bilgi sahibi olunmadan ve herhangi bir gebelikten korunma yöntemi kullanılmadan yaşandığı için çeşitli sağlık ve sosyal sorunlar ortaya çıkabilmektedir (6,7,13-15). Bu nedenlerden dolayı Türkiye'de üniversite öğrencileri üreme sağlığı/cinsel sağlık bakımından yüksek riskli gruplar arasında yer almaktadır. YÖNTEM Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin üreme sağlığı ve riskli cinsel davranışlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Bu çalışma, Gazi Üniversitesi Öğrencilerinin Cinsel Davranışları ve Acil Kontrasepsiyona ilişkin Bilgi ve Görüşlerinin Belirlenmesi konulu yüksek lisans tezinin cinsel davranışlar bölümü verilerinden derlenmiştir. Çalışmada üreme sağlığı kapsamında üniversite öğrencilerinin cinsel deneyimleri, riskli cinsel davranışları ve istenmeyen gebelik yaşama durumlarına ilişkin sonuçlar incelenmiştir. Çalışma, öğretim yılında Gazi Üniversitesi'nde yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini, evren bilinen durumlarda örneklem belirleme formülü kullanılarak hesaplanan 1027 gönüllü öğrenci oluşturmuştur. Öğrenciler bölümlere göre tabakalandırılmıştır. Her bölümden belirlenen sayıda öğrenci örnekleme dahil edilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu aracılığı ile toplanmıştır. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm öğrencilerin bireysel özelliklerini, ikinci bölüm cinsel davranış biçimleri ve riskli cinsel davranışlarını belirlemeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Çalışmada Helsinki Deklerasyonu Prensipleri'ne uyulmuştur. Veri toplama işlemi öncesinde araştırmanın yapılacağı bölüm yönetimlerinden yazılı izin alınmıştır. Bölüm yönetimlerin uygun gördüğü bir ders sonrasında öğrencilere araştırmacılar tarafından çalışma hakkında bilgi verilmiş, her bölümde belirlenen sayıda ve çalışmaya katılmaya gönüllü olduğunu sözel olarak belirten öğrenciler çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırmacılar öğrencilere anket formunu dağıtarak formun doldurulmasını beklenmiş ve doldurulan formlar araştırmacılar tarafından geri alınmıştır. Öğrencilerin anket formuna herhangi bir kimlik bilgisi yazmamaları istenmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde istatistiksel çözümleme yöntemi olarak Ki-kare, Fisher Exact testi ve yüzdelik kullanılmıştır. BULGULAR Tablo 1'de öğrencilerin cinsel yaşantılarına ilişkin bazı özellikler bulunmaktadır. Öğrencilerin % 80.9'unun cinsel deneyimi yoktur. Cinsel deneyimi olan öğrencilerin % 47.5'i ilk cinsel deneyimini 23 yaş ve üzerinde yaşamış olmakla 15

3 Tablo 1:Öğrencilerin Cinsel Deneyime ilişkin Bazı Özelliklerinin Dağılımı ( , Gazi Üniversitesi, Ankara) Özellikler Sayı (n) Yüzde (%) Cinsel Deneyim Olma (n=1027)* Olan Olmayan İlk Cinsel İlişki Yaşı (n=196) ve üzeri İlk Cinsel İlişkide Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanma (n=194)* Kullanan Kullanmayan İlk Cinsel İlişkide Kullanılan Yöntem (n=118)* Prezervatif (kondom,kaput) Geri Çekme Oral Kontraseptifler (doğum kontrol hapı) RİA (Spiral) Enjeksiyon(aylık iğneler,üç aylık iğneler) Takvim Yöntemi İlk Cinsel İlişkide Gebeliği Önleyici öntem Kullanmama Nedeni (n=74)** Gebelik oluşmayacağı düşüncesi Cinsel ilişkinin planlı olmaması Yöntem kullanımının cinsel ilişkiyi olumsuz etkilemesi endişesi Korku ve endişe Diğer*** * Cevap veren öğrenci sayısıdır. Yüzdeler n üzerinden hesaplanmıştır. ** Birden fazla seçenek işaretlendiği için n katlamıştır.yüzdeler n üzerinden alınmıştır. *** Diğer (1 kişi yöntemleri elde etmede güçlük, 1 kişi yöntem kullanımının doğurganlığı olumsuz etkileyeceği, 1 kişi günah olacağı düşüncesi). 16

4 Bir Pilot Çalışma: Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Deneyimleri ve Riskli Cinsel Davranışları Tablo 2:Öğrencilerin Bazı Tanımlayıcı Özelliklerine göre Cinsel Deneyimi Olma Durumlarının Dağılımı ( , Gazi Üniversitesi, Ankara) Cinsel Deneyimi Toplam Tanımlayıcı Özellikler Olan Olmayan n % n % n % Yaş Grubu (n=1027)* ve üzeri x 2 = p=0.000<0.05 Cinsiyet (n=1025)* Kız Erkek x 2 =237.4 p=0.000<0.05 Eğitim Alanı (n=1027)* Eğitim Bilimleri Sosyal Bilimler Fen Bilimleri Sağlık Bilimleri x 2 =21.9 p=0.000<0.05 Üniversitedeki Eğitim Süresi (n=1026)* ve üzeri x 2 =35.61, Sd=3, p=0.000<0.05 Üniversiteye Gelmeden Önce Yaşanılan Yer (n=1027)* Köy Kasaba İlçe Şehir Büyükşehir * Cevap veren öğrenci sayısıdır. Yüzdeler n üzerinden hesaplanmıştır. 17

5 Tablo 3:Cinsel Deneyimi Olan Öğrencilerin Cinsel Yaşantılarına İlişkin Bazı Özelliklerinin Dağılımı ( , Gazi Üniversitesi, Ankara) Özellikler Sayı (n) Yüzde (%) Halen Düzenli Cinsel Yaşantısı (n=194)* Olan Olmayan Şimdiye Kadar Kendisinde veya Cinsel Eşinde Gebelik Öyküsü (n=194)* Olan Olmayan Düzenli Yöntem Kullanma (n=194)* Kullanan Kullanmayan Kullanılan Yöntemler (n=115) Prezervatif Oral Kontraseptifler Geri Çekme Takvim Yöntemi Diğer** * Cevap veren öğrenci sayısıdır. Yüzdeler n üzerinden hesaplanmıştır. ** RİA (1 kişi), deri altı implantlar (1 kişi), kadın kondomu (1 kişi), enjeksiyon (1 kişi) cevapları diğer seçeneği olarak değerlendirilmiştir. birlikte, % 93.9'u ilk cinsel deneyimi 20'li yaşlarda yaşamıştır. İlk cinsel deneyim yaş ortalaması 18.7'dir. Bunun yanı sıra, ilk cinsel deneyim yaşının en düşük 13, en yüksek 30 yaş olduğu belirlenmiştir. İlk cinsel deneyim yaşı kızlarda ortalama 21.1, erkeklerde ortalama 18.3'dür. Öğrencilerin % 45.1'i ilk cinsel deneyimini isteyerek yaşamış, % 61.9'u ilk cinsel ilişkisi sırasında her hangi bir gebelikten korunma yöntemi kullanmıştır. Kullanılan yöntemler arasında ilk iki sırada % 74.6 ile prezervatif ve % 16.9 ile geri çekme yöntemi bulunmaktadır. Öğrencilerin ilk cinsel ilişkide her hangi bir yöntem kullanmama nedenleri arasında ilk iki sırada; % 50.0 ile ilk cinsel ilişkide gebelik oluşmayacağı düşüncesi ve % 44.4 ile cinsel ilişkinin planlı olmaması bulunmuştur. Tablo 2'de öğrencilerin bazı tanımlayıcı özelliklerine göre cinsel deneyim olma durumlarının dağılımı bulunmaktadır. 23 yaş ve üzeri yaşlarda olan öğrencilerin % 38.9'unun, erkek öğrencilerin % 43.2'sinin, sosyal bilimlerde okuyanların % 23.7'sinin, üniversitedeki eğitim süresi 4 yıl ve üzeri olanların % 30'unun, üniversite eğitimine başlamadan önce büyük şehirde yaşayanların % 18

6 Bir Pilot Çalışma: Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Deneyimleri ve Riskli Cinsel Davranışları 21.7'sinin cinsel deneyimi vardır. Öğrencilerin yaşına, cinsiyetine, okudukları alana ve üniversitedeki eğitim süresine göre cinsel deneyimi olma bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak fark önemlidir (p<0.05). Öğrencilerden 23 yaş ve üzeri grupta, erkek, sosyal bilimlerde okuyan ve üniversitedeki eğitim süresi 4 yıl ve fazla olanlarda cinsel deneyimi olanların diğer gruplara göre önemli derecede daha fazla olduğu belirlenmiştir. Buna karşın, üniversiteye gelmeden önce yaşanan yere göre cinsel deneyim olması bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak fark önemsiz (p>0.05) bulunmuştur. Tablo 3'te cinsel deneyimi olan öğrencilerin cinsel yaşantılarına ilişkin bazı özellikler yer almaktadır. Tabloda cinsel deneyimi olan öğrencilerin % 44.8'inin halen düzenli cinsel yaşantısı olduğu, % 94.4'ünün şimdiye kadar gebelik deneyimi bulunmadığı görülmektedir. Öğrencilerin % 5.6'sının ( 11 kişi) gebelik deneyimi olmuştur. Öğrencilerin % 59.3'ü düzenli olarak gebelikten koruyucu yöntem kullanmakta olup, kullanılan yöntemler arasında ilk sırayı % 69.5 ile prezervatif, ikinci sırayı % 14.4 ile hap almıştır. TARTIŞMA Gençlerin cinsel davranış biçimlerinin değerlendirilmesi cinsel ve üreme sağlığının geliştirilmesi sağlıklı bir toplum oluşturulması bakımından önemli bir konudur. Bu nedenle çalışmada üniversite öğrencilerinin cinsel davranışları incelenmiştir. Çalışmamızda, öğrencilerin yaklaşık 1/5'inin cinsel deneyimi vardır. Cinsel deneyimi olan öğrencilerin önemli bir bölümü (% 93.9) ilk cinsel deneyimini 20'li yaşlarda yaşamış olmakla birlikte ilk cinsel deneyim yaşının 13'e kadar düştüğü ve yaşa paralel olarak cinsel deneyimi olanların arttığı belirlenmiştir. Cinsel davranış biçimleri toplumlar hatta bölgelere göre farklılık göstermektedir. Türkiye cinsel aktivitenin evlilikle başlamasının kabul gördüğü geleneksel bir ülkedir. Bunun yanı sıra Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları sonucunda (TNSA) evlilik yaşının yükselmekte olduğu belirlenmiştir. Buna karşın yapılan çalışmalarda, ilk cinsel deneyim yaşının giderek daha erken yaşlara indiği ve evlilik öncesi aktif cinsel yaşantısı olan gençlerin arttığı belirtilmektedir (7,14,16,17). Korkmaz ve arkadaşları( 2008)' nın 8 yıl ara ile iki aşamalı olarak yaptıkları çalışmada, aynı yaş gruplarındaki gençlerde cinsel deneyimi olanların % 19.9'dan % 34.4'e yükseldiğini saptamışlardır( 6). Yanıkkerem( 2003), üniversite öğrencilerinin % 51.7'sinin cinsel deneyimi bulunduğunu ve ilk cinsel deneyim yaş ortalamasının 17.6 (18), Gölbaşı ve arkadaşları( yıl) gençlerin % 33.8'inin cinsel deneyimi bulunduğunu, ilk cinsel ilişki yaş ortalamasının ± 1.79 (kızlarda ± 1.81, erkeklerde ± 1.79) olduğunu belirlemişlerdir ( 14). Zambia, Avustralya, Gana ve Yunanistan'da yapılan çalışmalarda gençlerin % 54.7-% 89.1'inin cinsel deneyimi olduğu belirlenmiştir (19-23). Bu ülkelerde cinsel deneyimi olan gençler bizim çalışmamızdan fazladır. Buna karşın Çin ve Hon-Kong'da yapılan çalışmalarda gençlerin % 10-11'inin cinsel deneyimi bulunduğu, cinsel deneyimi olan gençlerin oranının bizim çalışmamızdan elde edilen sonuçlardan daha düşük olduğu belirtilmektedir (24,25). Sonuçlara dayanarak cinsel deneyimi olan gençlerin oranının ülkelere göre farklılık gösterdiğini, bu sonucun kültürel farklılıklardan kaynaklandığı söylenebilir. Cinsel aktivite yaşı üreme sağlığını etkileyen faktörlerden olup, toplumsal norm ve değerlerden etkilenmektedir. Çalışmamızda cinsel deneyim yaşının cinsiyetlere göre farklılık gösterdiği, kızların ilk cinsel deneyimlerini (ortalama 21.1 yaş) erkeklerden ( ortalama 18.3 yaş) hemen hemen 3 yaş daha geç yaşadıkları saptanmıştır. Ülkemizde yapılan çalışmalarda da benzer biçimde, kızların ilk cinsel deneyim yaşının erkeklerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir (6,7,14,18,26). Nijerya'da bir çalışmada ( 2003) cinsel ilişkiye başlama yaşı erkeklerde ortalama 14.6 ve kızlarda 15.2( 27), Meksika'da ilk cinsel ilişki yaşı erkeklerde 14.5, kızlarda 15.1(28), Jamaika'da 13.6 (29), Etiyopya'da 15.3'dir( 30). Brown ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada (2001), Asya'da kızların % 2-11'inin 18 yaşından önce, Latin Amerika'da % 22-44'ünün 16 yaşından önce, Sahra altı Afrika'da % 45-52'sinin 19 yaşından önce cinsel deneyimde bulunduğu belirtilmektedir. Aynı çalışmada Asya'da erkeklerin % 24-75'inin 18 yaşından önce, Latin Amerika'da %44-66'sının 16 yaşından önce, Sahra altı Afrika'da % 45-75'inin 17 yaşından 19

7 önce cinsel deneyimde bulunduğu belirlemiştir (31). Buna karşın gelişmiş ülkelerde yapılan bir çalışma sonucunda (2001) Fransa'da erkeklerin % 83'ünün, İngiltere'de %85'inin, Amerika'da % 81'inin 20 yaşından önce cinsel yönden aktif oldukları saptanmıştır (32). Bu sonuçlar genel olarak erkeklerin kızlardan daha erken yaşlarda cinsel yönden aktif olduklarını göstermekle birlikte ülkemizde ilk cinsel deneyim yaşının her iki cinsiyet bakımından diğer ülkelere göre biraz daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonucun nedeni Türkiye'de geleneksel olarak cinsel aktivitenin evlilikle kabul görmesi olabilir. Toplumsal öğretiler cinsiyetlere göre cinsel davranış biçimlerinde farklılıklar getirmektedir. Çalışmamızda, kız öğrencilerin çok önemli bir kısmının (% 95.7) cinsel deneyimi yokken, erkeklerin hemen hemen yarısının ( %43.2) cinsel deneyimi vardır( tablo 2). Ülkemizde yapılan çalışmalarda cinsel deneyimi olan kızların % , erkeklerin ise % arasında olduğu belirlenmiştir (7,13-15,26,33-37). Brown ve arkadaşları'nın çalışmasında (2001) kızlarınasya'da % 2-11, LatinAmerika'da 12-25, Sahra altı Afrika'da % 45-52'sinin cinsel deneyimi olduğunu, ayrıca cinsel deneyimi olan erkeklerin oranının genel olarak kızlardan daha fazla olduğu belirtilmektedir (31). Ülkemizde son yıllarda sosyo kültürel anlamda hızlı bir değişim yaşanmakla birlikte genel olarak cinsel davranış biçimleri cinsiyetlere göre farklılık göstermektedir. Toplumumuzda kızlar açısından bekaret önemli olup, evlilik öncesi cinsel deneyim kabul görmemektedir. Buna karşın erkeklerin cinsel deneyiminin olması olağan, hatta olması gereken bir davranış biçimidir. Bu durum çalışmamızda erkeklerde cinsel deneyimi olanların daha fazla olmasının nedeni olabilir. Ayrıca kızların cinsel deneyimi olsa bile belirtilen sosyal nedenlerden dolayı bunu ifade etmediklerini ve gizlediklerini de düşünülebilir. Adölesan ve gençlik dönemleri cinsel davranışlar ve gebelikten koruyucu yöntem kullanımı bakımından önemlidir. Ayrıca ilk cinsel ilişkide gebelikten koruyucu yöntem kullanılması, güvenli cinsel davranışların içselleştirilebilmesi bakımından önemli olup, gençlerin güvenli cinsel davranış kazanmalarını kolaylaştırabilmektedir (1,8,26). Çalışmamızda cinsel deneyimi olan öğrencilerin yaklaşık 3/5'i (% 61.9) ilk cinsel ilişkisi sırasında her hangi bir gebelikten koruyucu yöntem kullanmadığını ifade etmiştir. Yöntem kullananların ilk cinsel ilişkide en fazla tercih ettikleri yöntem prezervatiftir (% 74.6)( tablo 1). Özkan ( 2005) öğrencilerin % 52.5'inin ( 33), Yurdakul ve arkadaşları( 2003) % 43.2'sinin ( 34), Coşkun (2006) % 36.5'inin ( 35), Özcebe ve arkadaşları (2007), erkek öğrencilerin % 49.7'sinin, kız öğrencilerin % 51.3'ünün ilk cinsel ilişkide kontraseptif yöntem kullandığını (36) belirlemişlerdir. Ayrıca kullanılan yöntemler bakımından değerlendirildiğinde;yurdakul ve arkadaşları (2003), öğrencilerin ilk cinsel ilişkilerinde en fazla tercih ettikleri yöntemin prezervatif olduğunu saptamıştır (34). Pamukçu ve arkadaşları ( 2006), öğrencilerin % 43.2'sinin ( 37), Bakar ve arkadaşları (2007), % 34'ünün ilk cinsel deneyimlerinde prezervatif kullandıklarını belirlemişlerdir (38). Bu sonuçlara dayanarak ülkemizde gençlerin cinsel ilişki sırasında gebelikten koruyucu yöntem kullanım oranlarının farklılık gösterdiğini, ancak en fazla tercih edilen yöntem bakımından benzerlik olduğunu söyleyebiliriz. Gelişmekte olan ülkelerde yapılan bir çalışmada, Nijerya, Ruganda ve Senegal'de gençlerin sadece % 2'sinin, Latin Amerika ve Karayipler'de % 11'inin, Kamerun'da % 23'ünün, Endonezya'da % 34'ünün cinsel ilişki sırasında gebelikten korunma yöntemi kullandığı (31), buna karşın gelişmiş ülkelerde yapılan başka bir çalışma sonucunda Fransa (% 88), İngiltere (% 92) ve Amerika (% 75) gibi gelişmiş ülkelerde gebelikten koruyucu yöntem kullanımının daha yüksek olduğu belirlenmiştir (32). Ayrıca yapılan çalışmalarda prezervatifin (% 39-86) gençler tarafından en fazla kullanılan gebelikten korunma yöntemi olduğu saptanmıştır (39-43). Bu sonuçlar, gelişmiş, cinselliğin aile ve toplum tarafından doğal görüldüğü ülkelerde gençlerde gebelikten korunma yöntemi kullanımının daha yüksek olduğunu, bunu yanı sıra genel olarak gençlerde cinsel ilişki sırasında prezervatif gibi bariyer yöntem kullanımının yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. Gençlerin cinsel sağlık konusunda bilgi sahibi olmaları riskli cinsel davranışlardan kaçınmasını sağlamak bakımından önemlidir. Çalışmamızda öğrencilerin ilk cinsel ilişki sırasında her hangi bir yöntem kullanmama nedenleri arasında ilk iki sırada; ilk cinsel ilişkide gebelik oluşmayacağı düşüncesi ve cinsel ilişkinin plansız olması 20

8 Bir Pilot Çalışma: Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Deneyimleri ve Riskli Cinsel Davranışları bulunmuştur ( tablo 1). Araştırmamız sonucuna benzer olarak Erenel ve Gölbaşı (2009), öğrencilerin cinsel ilişki sırasında her hangi bir yöntem kullanmama nedenleri arasında ilk üç sırada; gebelik oluşmayacağı düşüncesi (% 27.5), cinsel ilişkinin plansız olması (% 19.3) ve yöntem kullanımının cinsel ilişkiyi olumsuz etkileyeceği düşüncesinin (% 8.8) bulunduğunu belirlemişlerdir (44). Pınar, öğrencilerin % 44.6 kendisine uygun yöntem bulamadığı, % 33.2 doğallığı bozacağına inandığı ve % 22.2 kontraseptif yöntemler konusunda yeterince bilgisi olmadığı için kontraseptif yöntem kullanmadıklarını saptamıştır (45). Kinsella ve arkadaşları (2007) da benzer biçimde gençlerin gebelik oluşmayacağını düşündükleri için kontraseptif yöntem kullanmadıklarını belirlemişlerdir (46). Sonuç olarak gençlerin gebelikten korunma yöntemleri hakkında yeterince bilgi sahibi olmamalarının yöntem kullanımı önünde bir engel olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca cinsel deneyimi olan gençlerin azımsanamayacak sayıda olduğunu da göz önünde bulundurduğumuz zaman gençlerin istenmeyen gebelikler ve bunların sonuçları bakımından yüksek riskli grup olduğunu düşünebiliriz. Çalışmamızın tek bir üniversitede yapılmış olması nedeniyle sonuçların ülke geneline yorumlanması söz konusu değildir. Ancak sonuçların üniversite gençliğinin cinsel sağlık durumlarını ve riskli cinsel davranışlarını belirlemek açısından önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çalışmamızdan elde edilen sonuca dayanarak; gençlere yönelik cinsel sağlık eğitiminin yaygınlaştırılmasını, cinsel sağlık konularının eğitim programlarına yerleştirilmesi, üniversite sağlık birimlerinde üreme/ cinsel sağlığın korunmasına ilişkin danışmanlık verilmesi, gebelikten korunma yöntemlerinin ücretsiz, kolay ulaşılabilecek şekilde sunulması ve düzenli aralıklarla gençlere konuya ilişkin konferanslar düzenlenmesi önerilebilir. KAYNAKLAR 1.Adolescent health adolescent_health/en/ [Erişim Tarihi: ] 2.Salgado AM, Cheetham N. The sexual and reproductive health of youth: A Global Snapshot. Advocates for Youth documents/fsglobal.pdf [Erişim Tarihi: ] 3.Taylor-Seehafer M, Rew L. Risky sexual behavior among adolescent women. Journal for Specialists in Pediatric Nursing. 2000; 5(1): Tosh AK, Simmons PS. Sexual activity and other risktaking behaviors among Asian-American Adolescents. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology. 2007; 20: Dodge B, Standford TGM, Yarber WL. Sexual health among male college students in the United States and the Netherlands. American Journal of Health Behavior. 2005; 29(2): Korkmaz Ç S, Bildik T, Erermiş S, Demiral N,Ozbaran B, Tamar M, Aydın C. Erkek ergenlerde cinsel davranış ve cinsel bilgi kaynakları: sekiz yıl arayla değerlendirme. Türk Psikiyatri Dergisi. 2008; 19(4): Özcebe H, Ünalan T, Türkyılmaz S, Coşkun Y. Türkiye Gençlerde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Araştırması. Birinci basım, Damla Matbabacılık, Reklamcılık ve Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. Ankara 8. Kristy KM, Rosiland MR. Adolescent sexual risk assessment. Journal of Midwifery & Women's Health 2003; 48(3): Bachanas PJ, Morris MK, Lewis-Gess JK, et al. Predictors of risky sexual behavior in African American adolescent girls: Implications for prevention interventions. Journal of Pediatric Psyhology. 2002; 27: Eisenberg M. Differences in sexual risk behaviors between college students with same sex and opposite- Sex experience: result from a natioanl survey. Archives of Sexual Behavior Health & Medical Complete. 2001;30(6): Ndubani P, Höjer B. Sexual behavior and sexually transmitted diseases among young men in Zambia. Health Policy and Planning 2001;16(1): Yaş gruplarına ve cinsiyete göre nüfus projeksiyonu (1000 person-in thousand).http:/www.tuik.gov.tr/ PreIstatistikTablo.do?istab_id=243[Erişim Tarihi: 28 Ağustos 2009]. 13.Aras S, Semin S, Gunay T, Orcin E, Ozan S. Sexual attitudes and risk-taking behaviors of high school students in Turkey. Journal of School Health. 2007;77: Gölbaşı Z, Kelleci M. Sexual experience and risky sexual behaviours of Turkish university students. Archives of Gynecology and Obstetrics. 2010; 1007: Hotun NS. Male university students' views, attitudes and behaviors towards family planning and emergency contraception in Turkey. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. 2008; 34(3): Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Türkiye Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Avrupa Birliği, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Türkiye Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Avrupa Birliği, Yanıkkerem E. Öğrencilerin cinsel deneyimleri, aile planlaması yöntemleri ve cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili bilgi düzeylerinin belirlenmesi 3. Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Nisan Ankara, Türkiye. Kongre Kitabı s: Ndubani P, Hojer B. Sexual behaviour and sexually transmitted diseases among young men in Zambia. Health Policy Planing. 2001; 16:

9 20.Magnani RJ, Karim AM, Weiss LA, Bond KC, Lemba M, Morgan GT. Reproductive health risk and protective factors among youth in Lusaka, Zambia. Journal of Adolescent Health. 2002;30: Grunseit AC, Richters J. Age at first intercourse in an Australian national sample of technical college students. Australian and New Zealand Journal of Public Health. 2000; 24: Bosompra K. Determinants of condom use intentions of university students in Ghana: an application of the theory of reasoned action. Social Science & Medicine 2001; 52: Kallipolitis G, Stefanidis K, Loutradis D, et al. Knowledge, attitude and behavior of female students concerning contraception in Athens Greece. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology. 2003; 24: Zhang L, Li X, Shah IH, Baldwin W, Stanton B. Parentadolescent sex communication. European Journal of Contraception & Reproductive Health Care 2007; 12: Abdullah ASM, Fielding R, Hedley AJ. Understanding sexual risk taking behaviour in Hong Kong university student: a Health promotion perspective. Preventive Medicine. 2003; 37: Kaya F, Serin Ö, Genç A. Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Yaşamlarına İlişkin Yaklaşımlarının Belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2007; 6 (6): Slap GB, Lot L, Huang B, et al. Sexual behaviour of adolescents in Nigeria: cross sectional survey of secondary school students. British Medical Journal. 2003; 326 (7379): Walker DM, Torres P, Gutierrez JP, et al. Emergency contraception use is correlated with increased condom use among adolescents: results from Mexico. Journal of Adolescent Health 2004; 35: Stallworth J, Roofe M, Clark LF, et al. Predictors of sexual involvement among adolescents in rural Jamaica. International Journal of Adolescent Medicine and Health. 2004; 16: Adamu R, Mulatu MS, Haile SI, et al. Patterns and correlates of sexual initiation, sexual risk behaviors, and condom use among secondary school students in Ethiopia. Ethiopian Medical Journal. 2003; 41: Brown AD, Jejeebhoy JS, Shah I, Yount KM. Sexual Relations among Young People in Developing Countries: Evidence from WHO Case Studies. Geneva: World Health Organization, Darroch JE, Singh S, Frost JJ. Differences in teenage pregnancy rates among five developed countries: the role of sexual activity and contraceptive use. Fam Plann Perspectives 2001; 33: Özkan T. Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinin Cinsellik Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Saptanması. Yüksek Lisans Tezi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Yurdakul E, Yamaç T, Güneyli H, Tokgöz E, Mersin Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve korunma yolları konusunda bilgilerinin saptanması, 3. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi; 2003 Nisan Ankara, Türkiye. Kongre kitabı, s: Coşkun A. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi'nde Okuyan Son Sınıf Öğrencilerin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Konusundaki Bilgi, Görüş ve Davranışları ve Bunlar ile İlişkili Faktörler. Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Özcebe H, Kırcalıoğlu N, Doğan BG. Behavior of university first class student's sexuel life. 5. Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi; 2007 Nisan Ankara, Türkiye. Kongre kitabı. S: Pamukçu K, Şenyüz P. Danışman: Tortumluoğlu G, Ersay A. Farklı sağlık alanlarında eğitim gören yüksekokul öğrencilerinde cinsellik. 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2006 Nisan Şanlıurfa, Türkiye. 38.Bakar C, Budakoğlu I, Erdem Ö, Erdal R, Akgün S. Adölesanların ve gençlerin cinsel deneyimleri 5. Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi; 2007 Nisan Ankara, Türkiye. Kongre kitabı. S: Larsson M, Eurenius K, Westerling R, et al. Evaluation of a sexual education intervention among Swedish high school students. Scandinavian Journal of Public Health. 2006; 34: Xu J, Cheng L. Awareness and usage of emergency contraception among teenagers seeking abortion: A Shanghai survey. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 2008; 141 (2): Simbar M, Tehrani FR, Hashemi Z, et al. Reproductive health knowledge, attitudes and practices of Iranian college students. Eastern Mediterranean Health Journal. 2005; 11: Wellings K, Nanchahal K, Maccdowall S, et al. Sexual Behavior in Britain: early heterosexual experience. Lancet. 2001; 358: Haggström NE, Hanson U, Tyden T, et al. Sex behavior among high school students in Sweden: Improvement in contraceptive use over time. Journal of Adolescent Health. 2002; 30: Erenel AŞ, Gölbaşı Z. Üniversite gençlerinin üreme sağlığı: korunmasız cinsel deneyim. 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 2009 Nisan Ankara, Türkiye. Bildiri Kitapçığı, s: Pınar G. Üniversite Gençlerine Yönelik Geliştirilen Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Eğitim Programının Etkinliği. Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kinsella EO, Crane LA, Ogden LG, Simon CS. Characteristics of adolescent women who stop using contraception after use at first sexual intercourse. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology. 2007; 20(2):

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3)

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(3):23-236 Lisansüstü Eğitime Devam Eden Evli Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları ve Etkileyen Faktörler [Reproductive Health Problems of Married Women

Detaylı

Kadınların Doğum Sonrası Altı Ay Sonunda Aile Planlaması Yöntemi Kullanma Durumu

Kadınların Doğum Sonrası Altı Ay Sonunda Aile Planlaması Yöntemi Kullanma Durumu Van Tıp Dergisi: 18 (2):8-7, 20 Kadınların Doğum Sonrası Altı Ay Sonunda Aile Planlaması Yöntemi Kullanma Durumu Ayten Şentürk Erenel*, Tülay Kavlak **, Banu Bingöl*** Özet Amaç: Bu çalışma kadınların

Detaylı

Prof.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye

Prof.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye Smyrna Tıp Dergisi 7 - Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi asistanları ve son sınıf öğrencilerinin üreme sağlığı hakkındaki bilgilerinin incelenmesi Examination

Detaylı

Knowledge, Attitude and Behavior of Midwives and Nurses Working Primary Health Services on Family Planning ARAŞTIRMA MAKALESİ

Knowledge, Attitude and Behavior of Midwives and Nurses Working Primary Health Services on Family Planning ARAŞTIRMA MAKALESİ ARAŞTIRMA MAKALESİ Yasemin Türker 1 Funda Yıldırım Baş 2 Erdinç Yavuz 3 Bahriye Arslan 2 1 Isparta Halk Sağlığı Müdürlüğü, Isparta 2 Süleyman Demirel si Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Isparta

Detaylı

ERKEKLERİN AİLE PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DAVRANIŞLARI. Yılmaz DEPE*, Ayten Şentürk ERENEL**

ERKEKLERİN AİLE PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DAVRANIŞLARI. Yılmaz DEPE*, Ayten Şentürk ERENEL** C.Ü.Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006, 10 (3) ERKEKLERİN AİLE PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DAVRANIŞLARI Yılmaz DEPE*, Ayten Şentürk ERENEL** ÖZ Amaç: Araştırma, erkeklerin aile planlamasına (AP) ilişkin

Detaylı

Şanlıurfa il merkezinde Suriyeli mülteci kadınların üreme ve ruh sağlığı ihtiyaçları; Suriyeli mültecilerin sağlığını geliştirme modeli

Şanlıurfa il merkezinde Suriyeli mülteci kadınların üreme ve ruh sağlığı ihtiyaçları; Suriyeli mültecilerin sağlığını geliştirme modeli Şanlıurfa il merkezinde Suriyeli mülteci kadınların üreme ve ruh sağlığı ihtiyaçları; Suriyeli mültecilerin sağlığını geliştirme modeli Prof.Dr. Zeynep ŞİMŞEK Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Detaylı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi Sağlık ve Toplum Yıl:26, Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 2016 ARAŞTIRMA / Research Articles Sağlık Hizmetleri Meslek Öğrencilerinin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi Evaluation

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSELLİK VE AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ KONUSUNDAKİ BİLGİ, GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSELLİK VE AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ KONUSUNDAKİ BİLGİ, GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 28 (1) : 13-25, 2012 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSELLİK VE AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ KONUSUNDAKİ BİLGİ, GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI THE UNIVERSITY STUDENTS' INFORMATION,

Detaylı

Turgut Özal Tıp Merkezinde Çalışan Evli Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımları +

Turgut Özal Tıp Merkezinde Çalışan Evli Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımları + İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 12(2) 93-97 (2005) Turgut Özal Tıp Merkezinde Çalışan Evli Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımları + Leyla Karaoğlu, Feray Çetin,

Detaylı

İnönü Üniversitesi Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Konularında Bilgi Düzeyleri ve Hizmetten Beklentileri

İnönü Üniversitesi Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Konularında Bilgi Düzeyleri ve Hizmetten Beklentileri ARAŞTIRMA / RESEARCH REPORT İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17 (1) 7-14 (2010) İnönü Üniversitesi Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Konularında Bilgi Düzeyleri ve Hizmetten Beklentileri Selma Koluaçık*,

Detaylı

KONTRASEPSİYON AMAÇLI BAŞVURAN KADINLARIN ERKEK KONTRASEPSİYONUNA BAKIŞ AÇISI

KONTRASEPSİYON AMAÇLI BAŞVURAN KADINLARIN ERKEK KONTRASEPSİYONUNA BAKIŞ AÇISI ARAŞTIRMA KONTRASEPSİYON AMAÇLI BAŞVURAN KADINLARIN ERKEK KONTRASEPSİYONUNA BAKIŞ AÇISI Gülfer DOĞAN PEKİNCE* Mehmet YILMAZER** Alınış Tarihi: 06.08.2010 Kabul Tarihi: 22.02.2012 ÖZET Amaç: Araştırma,

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Ertesi Gün Hapı Konusunda Farkındalık ve Tutumları

Üniversite Öğrencilerinin Ertesi Gün Hapı Konusunda Farkındalık ve Tutumları ARAŞTIRMA / RESEARCH REPORT İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2011;18(2):78-86. Üniversite Öğrencilerinin Ertesi Gün Hapı Konusunda Farkındalık ve Tutumları Selma Koluaçık*, Gülsen Güneş**, Ali

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

15-49 YAŞ EVLİ KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞINI KORUYUCU TUTUMLARININ BELİRLENMESİ*

15-49 YAŞ EVLİ KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞINI KORUYUCU TUTUMLARININ BELİRLENMESİ* ARAŞTIRMA 15-49 YAŞ EVLİ KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞINI KORUYUCU TUTUMLARININ BELİRLENMESİ* Nazan KOŞTU** Kerime Derya TAŞÇI*** Alınış Tarihi:28.08.2007 Kabul Tarihi:20.11.2007 ÖZET Bu çalışma, 15-49 yaş evli

Detaylı

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004, 15 (4), 207-218 BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Şeref ÇiÇEK, Levent M.

Detaylı

Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Yaşamlarına İlişkin Yaklaşımlarının Belirlenmesi

Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Yaşamlarına İlişkin Yaklaşımlarının Belirlenmesi Araştırma/Research Article Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Yaşamlarına İlişkin Yaklaşımlarının Belirlenmesi Fide Kaya*, Özlem Serin, Ayşe Genç Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık

Detaylı

KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER

KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER THE CONTRACEPTIVE

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Sivas İli Ana-Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Tercihleri ve Etkileyen Faktörler

Sivas İli Ana-Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Tercihleri ve Etkileyen Faktörler Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sivas İli Ana-Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Tercihleri ve Etkileyen Faktörler The Factors Which Effect the Family Planning Methods

Detaylı

ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Sidar AYTEKİN* Fatma KORUK** * İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Malatya ** Harran Üniversitesi

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Aydýn Ýli 1 Nolu AÇSAP Merkezi Aile Planlamasý Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluating The Family Planning Services: Child Health Center

Aydýn Ýli 1 Nolu AÇSAP Merkezi Aile Planlamasý Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluating The Family Planning Services: Child Health Center Aydýn Ýli 1 Nolu AÇSAP Merkezi Aile Planlamasý Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluating The Family Planning Services: Child Health Center Dr. Ayfer Fýrat Gemalmaz*, Dr. Pýnar Okyay**, Dr. Eyüp Doyuran***,

Detaylı

Van il merkezinde evlenme başvurusunda bulunan çiftlerin kontrasepsiyon bilgi durumları

Van il merkezinde evlenme başvurusunda bulunan çiftlerin kontrasepsiyon bilgi durumları Dicle Tıp Dergisi / A. Yılmaz ve ark. Kontrasepsiyon bilgi düzeyleri 2013; 40 (3): 453-457 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0309 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Van il merkezinde

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI GİRİŞ KAT KÜTÜPHANE RAPOR LİSTESİ KONU TÜRÜ SIRA NO

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI GİRİŞ KAT KÜTÜPHANE RAPOR LİSTESİ KONU TÜRÜ SIRA NO KONU BAŞLIKLARI Alan kodu DEMOGRAFİ Y.1 TTB RAPORLARI Y.2 KADIN SAĞLIĞI-ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI Y.3 TÜTÜN KONTROLÜ Y.4 ÇOCUK-ERGEN-OKUL SAĞLIĞI Y.5 BULAŞICI HASTALIKLAR Y.6 ÇEVRE SAĞLIĞI Y.7 İŞ

Detaylı

Diyarbakırda Erken Yaş Evlilikleri

Diyarbakırda Erken Yaş Evlilikleri Diyarbakırda Erken Yaş Evlilikleri Hamit ACEMOĞLU Ali CEYLAN Günay SAKA Melikşah ERTEM Özet Amaç: Erken yaş evlilikleri kadın ve çocuk sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 68.75 ORTA 2004 Güz

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 68.75 ORTA 2004 Güz ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: 12288056440 DUYGU VEFİKULUÇAY YILMAZ 11/23/76 12:00 AM A55833 B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS

Detaylı

Uzm.Dr., Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Çidem Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezi, İzmir, Türkiye

Uzm.Dr., Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Çidem Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezi, İzmir, Türkiye Smyrna Tıp Dergisi - 31 - Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Cinsel Sağlık Eğitiminin, Ergenlerde Sağlıklarıyla İlgili Sorumluluklarını Arttırmadaki Önemi Importance of Sexual Health Education for Approving

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

Türkiye de Kadınların Sağlığı

Türkiye de Kadınların Sağlığı + Pratisyen Hekimlik Kongresi 16-18 Mayıs 2015 İstanbul Türkiye de Kadınların Sağlığı Prof. Dr. Nilay Etiler Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi + Zaman: 2015

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU Kültegin Ögel Ceyda Y. Eke Nazlı Erdoğan Sevil Taner Bilge Erol İstanbul 2005 Kaynak gösterme Ögel K, Eke C, Erdoğan N, Taner S, Erol B. İstanbul

Detaylı

Fırat Tıp Dergisi 2009;14(4): 250-253

Fırat Tıp Dergisi 2009;14(4): 250-253 Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi Sarahatun Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ne Başvuran Hastalara Uygulanan Kontraseptif Yöntemler ve Hastaların Demografik

Detaylı

Dicle Tıp Dergisi 2011; 38 (2): 202-207. Mehmet Sühha Bostancı. Kovancılar Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Elazığ, Türkiye

Dicle Tıp Dergisi 2011; 38 (2): 202-207. Mehmet Sühha Bostancı. Kovancılar Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Elazığ, Türkiye Dicle Tıp Dergisi 2011; 38 (2): 202-207 202 Dicle Medical Journal M. S. Bostancı. Doğu Anadolu Bölgesi nde kontrasepsiyon doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.02.0015 yöntemleri ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

arastırma ABSTRACT ÖZET NURIYE BÜYÜKKAYACI DUMAN* GÜLAY YILMAZEL*

arastırma ABSTRACT ÖZET NURIYE BÜYÜKKAYACI DUMAN* GÜLAY YILMAZEL* Doğum Sonrası Ev Ziyaretleri Yoluyla Verilen Aile Planlaması Danışmanlığının Etkili Aile Planlaması Yöntemi Kullanımına Etkisi The Effect of Family Planning Consultancy Provided Through Post-Partum Home

Detaylı

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Meryem METİNOĞLU Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Giriş Doğum kadın hayatında yaşanılan

Detaylı

HEMAR-G. Adölesanların Kontraseptif Yöntem Bilgisi ve Yöntem Kullanımları: Sistematik İnceleme HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ

HEMAR-G. Adölesanların Kontraseptif Yöntem Bilgisi ve Yöntem Kullanımları: Sistematik İnceleme HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ HEMAR-G HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ Adölesanların Kontraseptif Yöntem Bilgisi ve Yöntem Kullanımları: Sistematik İnceleme Emine ŞEN* Oya ÜNDER-KAVLAK** * Arş. Gör., Ege Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

Dünyada genç nüfusun hızla artmasıyla birlikte, bu grubun sağlık gereksinimleri

Dünyada genç nüfusun hızla artmasıyla birlikte, bu grubun sağlık gereksinimleri DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2007; 38:153-158 Hacettepe Üniversitesi sa l k merkezlerinde genç dostu sa l k hizmet modeli Sare M hç okur 1, Sibel K ran 1, Ensar Özk z kl 1, Dr. Ayhan Al 1, Ayfle Ak n

Detaylı

TRABZON'DA BAZI LİSELERDEKİ ADOLESANLARIN AİLE PLANLAMASI VE CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ

TRABZON'DA BAZI LİSELERDEKİ ADOLESANLARIN AİLE PLANLAMASI VE CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ TRABZON'DA BAZI LİSELERDEKİ ADOLESANLARIN AİLE PLANLAMASI VE CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ Dr. Murat TOPBAŞ (*), Dr. Gamze ÇAN (*), Dr. Mehmet KAPUCU (*) Gülhane Tıp Dergisi

Detaylı

Dr. Ergül Aslan*, Hatice Bektaş**, Şükran Başgöl*, Sevda Demir***, Pınar Irmak Vural****

Dr. Ergül Aslan*, Hatice Bektaş**, Şükran Başgöl*, Sevda Demir***, Pınar Irmak Vural**** Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Sağlık Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Davranışları Knowledge and Behaviour of University Students Related to Sexual Health Araştırma Research Dr. Ergül Aslan*, Hatice Bektaş**,

Detaylı

ANKARA ili YAŞ GRUBU

ANKARA ili YAŞ GRUBU Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. ofspor! Sciences 2005, 16 (1), 19-29 ANKARA ili 11-12 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARıN FiziKSEL AKTiviTE VE BAZI BESLENME ALıŞKANLıKLARı Dr. savaş KUDAŞ*, Dr. Bülent ÜLKAR**, Dr.Ali

Detaylı

Kitapçıoğlu G 1 Yanıkkerem E 2. Özet

Kitapçıoğlu G 1 Yanıkkerem E 2. Özet Araştırma Makalesi / Seach Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 47(2) : 87-92, 2008 Manisa Doğumevinde doğum yapan kadınların doğurganlık öyküleri, aile planlaması davranışı ve doğum sonrası

Detaylı

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN:

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com Cilt: 3 Sayı: 2 Yıl: 2006 Yayın Tarihi: 1 Ağustos 2006 SAĞLIK ALANINDA EĞİTİM GÖREN YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİ CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİNİN

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYLA TUZCU

Yrd.Doç.Dr. AYLA TUZCU Yrd.Doç.Dr. AYLA TUZCU ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1974 Diğer T: 24231069146914 F: 2422261258 atuzcu@akdeniz.edu.tr

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

T AD. Özel bir üniversitede okuyan öğrencilerin cinsel sağlıkla ilgili bilgi tutum ve davranışları ARAŞTIRMA

T AD. Özel bir üniversitede okuyan öğrencilerin cinsel sağlıkla ilgili bilgi tutum ve davranışları ARAŞTIRMA Tıp Araştırmaları Dergisi: 2009 : 7 (2) :105-113 T AD ARAŞTIRMA Özel bir üniversitede okuyan öğrencilerin cinsel sağlıkla ilgili bilgi tutum ve davranışları Gül Pınar 1, Nevin Doğan 1, Şeyda Ökdem 1, Lale

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Dersin adı Üreme Sağlığı Anabilim dalı Sorumlu öğretim üyesi E-posta adresi Halk Sağlığı Prof.Dr.Haldun SÜMER

Detaylı

Doğurganlık ve Aile Planlaması. İsmet Koç - Turgay Ünalan

Doğurganlık ve Aile Planlaması. İsmet Koç - Turgay Ünalan Doğurganlık ve Aile Planlaması İsmet Koç - Turgay Ünalan Doğurganlık ve Aile Planlaması Doğurganlık Aile Planlaması Doğurganlığı Belirleyen Ara Değişkenler Düşükler ve Ölü Doğumlar Doğurganlık Tercihleri

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (3) 122-130, 2003 122

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (3) 122-130, 2003 122 Doğum sonrası dönemde verilen aile planlaması ARAŞTIRMALAR eğitiminin yöntem (Research kullanmaya Reports) etkisi DOĞUM SONRASI DÖNEMDE VERİLEN AİLE PLANLAMASI EĞİTİMİNİN YÖNTEM KULLANMAYA ETKİSİ The effect

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Feray Gökdoğan 1, Duygu Kes 2, Döndü Tuna 3, Gülay Turgay 4 1 British University of Nicosia, Hemşirelik Bölümü 2 Karabük

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

ARAŞTIRMA. Bingöl İli Uydukent Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15 49 Yaş Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanım Düzeyinin Belirlenmesi

ARAŞTIRMA. Bingöl İli Uydukent Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15 49 Yaş Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanım Düzeyinin Belirlenmesi ARAŞTIRMA 2008: 22 (4): 185-191 http://www.fusabil.org Hüsamettin KAYA 1 Halim TATLI 1 Yasemin AÇIK 2 S.Erhan DEVECİ 2 1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE

Detaylı

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ Yrd.Doç.Dr. Gülten KOÇ Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim

Detaylı

Opinions of health college students on premarital sex, induced abortions and contraceptive use of young people

Opinions of health college students on premarital sex, induced abortions and contraceptive use of young people Orijinal Çalışma Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin evlilik dışı cinsel ilişki, istemli düşükler ve kontraseptif kullanımı konusundaki görüşleri Burcu Tokuç a, Ufuk Berberoğlu a, Gamze V. Saraçoğlu b, Ülfiye

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

Hatice Oltuluoğlu 1, Mürüvvet Başer 2

Hatice Oltuluoğlu 1, Mürüvvet Başer 2 ARAŞTIRMA / RESEARCH REPORT İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;19(3):167-74. Malatya İl Merkezinde Yaşayan Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yöntemleri ve Seçme Nedenlerinin İncelenmesi

Detaylı

EVLĠLĠK ÖNCESĠ CĠNSEL DENEYĠM: EBELĠK BÖLÜMÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN GÖRÜġ VE TUTUMLARI

EVLĠLĠK ÖNCESĠ CĠNSEL DENEYĠM: EBELĠK BÖLÜMÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN GÖRÜġ VE TUTUMLARI EVLĠLĠK ÖNCESĠ CĠNSEL DENEYĠM: EBELĠK BÖLÜMÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN GÖRÜġ VE TUTUMLARI Funda EVCİLİ 1, Büşra CESUR 1, Ayşe ALTUN 2, Zarife GÜÇTAŞ 2 Haldun SÜMER 3 ÖZET Çalışma, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutumları*

Hemşirelik Öğrencilerinin Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutumları* Özgün Araştırma / Original Investigation Hemşirelik Öğrencilerinin Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutumları* Attitudes of Nursing Students Toward Holistic Complementary and Alternative

Detaylı

Bir Sağlık Ocağı Bölgesindeki Kadınların Postpartum Dönemde Gebelikten Korunma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Bir Sağlık Ocağı Bölgesindeki Kadınların Postpartum Dönemde Gebelikten Korunma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Bir Sağlık Ocağı Bölgesindeki Kadınların Postpartum Dönemde Gebelikten Korunma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi The Investigation of Postpartum Contraception Behaviour of Women In Postpartum

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

** Başkent Üniversitesi Öğrenci Sağlık Merkezi. algier@baskent.edu.tr,

** Başkent Üniversitesi Öğrenci Sağlık Merkezi. algier@baskent.edu.tr, BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK MERKEZİ NE BAŞVURAN ÖĞRENCİLERİN CİNSEL SAĞLIKLA İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI Gül Pınar*, Lale Algıer*, Nevin Doğan*, Ergün Öksüz**, Gülbin Sökmen** *Başkent

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Cinsellik Konusundaki Tutumlarının Cinsiyet ve Cinsel Deneyimlerine Göre İncelenmesi *

Öğretmen Adaylarının Cinsellik Konusundaki Tutumlarının Cinsiyet ve Cinsel Deneyimlerine Göre İncelenmesi * Öğretmen Adaylarının Cinsellik Konusundaki Tutumlarının Cinsiyet ve Cinsel Deneyimlerine Göre İncelenmesi * Ümit DENİZ ** Aysel TÜFEKCİ *** Ömer Rıfkı ÖNDER **** Özet Öğretmen adaylarının cinsellik konusundaki

Detaylı

Bursa. Anket Sonuçları

Bursa. Anket Sonuçları Bursa Anket Sonuçları Bursa Valiliği Toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa KARSLIOĞLU, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Nurdan BERKEM, Yabancı Çalışma Grubu (Foreigners Working Group)

Detaylı

KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI *

KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI * KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI * Esra VERİM 1, Rabia SOHBET 2 ÖZET Hızlı nüfus artışı günümüzde dünyadaki en önemli sağlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zeynep Çatay Çalışkan 2. Doğum Tarihi: 18 Şubat 1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ*

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* Özlem KARABULUTLU** Meral KILIÇ*** Alınış Tarihi: 26.05.2010 Kabul Tarihi: 14.03.2011 ÖZET

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ Yıl Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ mbozster@gmail.com mboz@hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ Akademik ler

Detaylı

GEBELİKTEN KORUYUCU YÖNTEM KULLANAN KADINLARDA CİNSEL FONKSİYON BOZUKLUĞUNUN BELİRLENMESİ* Zehra Gölbaşı 1, Ayten Şentürk Erenel 2, Zekiye Turan 3

GEBELİKTEN KORUYUCU YÖNTEM KULLANAN KADINLARDA CİNSEL FONKSİYON BOZUKLUĞUNUN BELİRLENMESİ* Zehra Gölbaşı 1, Ayten Şentürk Erenel 2, Zekiye Turan 3 Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2017:1(1):09-17 Araştırma GEBELİKTEN KORUYUCU YÖNTEM KULLANAN KADINLARDA CİNSEL FONKSİYON BOZUKLUĞUNUN BELİRLENMESİ* Zehra Gölbaşı 1, Ayten Şentürk Erenel 2,

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Melike DİŞSİZ 2. Doğum Tarihi : 24.03.1978 3. Unvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Derece Alan

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN ACİL KONTRASEPSİYONA İLİŞKİN BİLGİ GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI

SAĞLIK PERSONELİNİN ACİL KONTRASEPSİYONA İLİŞKİN BİLGİ GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI 2005; Cilt: 2 Sayı: 3 Sayfa: 204-209 SAĞLIK PERSONELİNİN ACİL KONTRASEPSİYONA İLİŞKİN BİLGİ GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI Gül PINAR*, Mesut ÖKTEM*, Lale ALGIER*, Nevin DOĞAN*, Hulusi ZEYNELOĞLU* *Başkent Üniversitesi

Detaylı

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri*

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Hamza FİDANCIOĞLU**, K.Derya BEYDAĞ***, Fadime GÖK ÖZER***, Mehtap KIZILKAYA*** ÖZET Amaç: Bu çalışma, sağlık yüksek okulu öğrencilerinin

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİ (ANKARA 2004)

GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİ (ANKARA 2004) ARAŞTIRMA GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİ (ANKARA 2004) Uz.Dr. Cengiz Han AÇIKEL, Dr. Mustafa Alpaslan BABAYİĞİT, Yrd.Doç.Dr. Selim KILIÇ, Prof.Dr. Metin

Detaylı

Niğde Doğumevi'nde Doğum Yapan Kadınların Aile Planlaması Konusundaki Bilgi Tutum ve Davranışları

Niğde Doğumevi'nde Doğum Yapan Kadınların Aile Planlaması Konusundaki Bilgi Tutum ve Davranışları Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Niğde Doğumevi'nde Doğum Yapan Kadınların Aile Planlaması Konusundaki Bilgi Tutum ve Davranışları Ebubekir GILIÇ 1, Osman CEYHAN 2, ALĐ ÖZER a3 1 Bor Sağlık Meslek

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

İstenmeyen Gebelik Yaşayan Kadınların Özellikleri ve Kontraseptif Yöntemleri Bırakma Nedenleri: Kırsal Alan Örneği

İstenmeyen Gebelik Yaşayan Kadınların Özellikleri ve Kontraseptif Yöntemleri Bırakma Nedenleri: Kırsal Alan Örneği Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2012; 11(3): 315-324 İstenmeyen Gebelik Yaşayan Kadınların Özellikleri ve Kontraseptif Yöntemleri Bırakma Nedenleri: Kırsal Alan Örneği [Characteristics of

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır Araştırma Yazısı 2015; 24: 44-48 EBELİK VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİ

Detaylı

Kürtaj polikliniğine başvuran kadınların acil kontrasepsiyon bilgi ve uygulamaları *

Kürtaj polikliniğine başvuran kadınların acil kontrasepsiyon bilgi ve uygulamaları * Araştırma: Kürtaj polikliniğine başvuran kadınların acil kontrasepsiyon bilgi ve uygulamaları * Emel Ege, Belgin Akın, Kamile Altuntuğ, Halime Esra Kal, Hatice Bıçakçı Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KÜTÜPHANE KULLANIM ÖZELLİKLERİ VE GÖRÜŞLERİ*

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KÜTÜPHANE KULLANIM ÖZELLİKLERİ VE GÖRÜŞLERİ* C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2, 4 (2) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KÜTÜPHANE KULLANIM ÖZELLİKLERİ VE GÖRÜŞLERİ* Samiye METE**, Ayşe BEŞER***, Tangül AYTUR****

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık (2003-2007) e Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi The Determination of the

Detaylı

İzmir KONAK DOĞUMEVİ'NE İSTEMLİ DÜŞÜK İÇİN BAŞVURAN KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖYKÜLERİ VE AİLE PLANLAMASI DAVRANIŞLARI*

İzmir KONAK DOĞUMEVİ'NE İSTEMLİ DÜŞÜK İÇİN BAŞVURAN KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖYKÜLERİ VE AİLE PLANLAMASI DAVRANIŞLARI* Ege Tıp Dergisi (): -60, 00 İzmir KONAK DOĞUMEVİ'NE İSTEMLİ DÜŞÜK İÇİN BAŞVURAN KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖYKÜLERİ VE AİLE PLANLAMASI DAVRANIŞLARI* FAMILY PLANNING BEHAVIOUR AND REPRODUCTIVE HISTORY OF WOMEN

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Prof.Dr. HACER HARLAK

Prof.Dr. HACER HARLAK Prof.Dr. HACER HARLAK Fakültesi Psikoloji Bölümü Sosyal Eğitim Bilgileri 1984-1988 Lisans Ege Üniversitesi 1988-1991 Yüksek Lisans Ege Üniversitesi 1992-1998 Doktora Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Detaylı

Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar. bir sağlık sorunu. Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye

Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar. bir sağlık sorunu. Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar bir sağlık sorunu Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye NADİR HASTALIK Prevalansı 1/2000 den az olan hastalıklar NADİR

Detaylı

ISSN Tıp fakültesi öğrencilerinin aile planlaması ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile ilgili sağlık bilgileri

ISSN Tıp fakültesi öğrencilerinin aile planlaması ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile ilgili sağlık bilgileri Family Practice & Palliative Care ISSN 2458-8865 Tıp fakültesi öğrencilerinin aile planlaması ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile ilgili sağlık bilgileri Health knowledge of medical students about

Detaylı

Iğdır İlinde Birinci Basamakta Adölesan Gebelikler ve Kadınların Doğurganlık Özellikleri Durumu

Iğdır İlinde Birinci Basamakta Adölesan Gebelikler ve Kadınların Doğurganlık Özellikleri Durumu Sağlık ve Toplum Yıl:2, Sayı: Ocak-Mart 20 ARAŞTIRMALAR / Researches Iğdır İlinde Birinci Basamakta Adölesan Gebelikler ve Kadınların Doğurganlık Özellikleri Durumu The Fertility Characteristics Of Women

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı