Faaliyet ve Proje Bilgileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Faaliyet ve Proje Bilgileri"

Transkript

1 Faaliyet ve Proje Bilgileri -Büyükşehir Belediye Başkanımız adına çeşitli etkinliklere Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ve Özel Kalem Müdürlüğünün vermiş olduğu program dahilinde ilimizin çeşitli adreslerine bir yıl içerisinde toplam adet çelenk götürülmüştür. -Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne defin işlemleri için gelen vatandaşların müracaatları doğrultusunda, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen cenaze listesi Uzmanlığımıza 365 gün boyunca düzenli olarak fakslanıp, ilgili personelimiz tarafından cenaze yakını aranarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Recep ALTEPE adına baş sağlığı taziyesinde bulunulmaktadır. Ayrıca cenaze ile ilgili bir ihtiyaçlarının olup olmadığı sorularak, herhangi bir ihtiyaç talep edildiğinde ilgili birimlerle irtibata geçilerek ihtiyaçlarını karşılamak konusunda yardımcı olunmakta ve cenazenin hangi camiden kaldırılacağı sorularak ilgili camiye Büyükşehir Belediye Başkanımız adına çelenk götürülmektedir. -Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Huzurevi Şube Müdürlüğüne devredilecek olan Hacı Bulduk Çelik Huzurevi nin 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve 2007/ /15316 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik çerçevesince yerinde denetimi yapılarak, denetim neticesinde tarafımızca hazırlanmış olan rapor ilgili mercie gönderilmiştir. -Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarımızın, 2007/ /15316 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 131. maddesinin (b) bendine göre denetimin yapılması için, 15/10/2010 tarih ve M.16.0.BBB sayılı Başkanlık Olur u ile bir denetim komisyonu kurulmuştur.

2 -Başkanlık Makamı nın Olur u ile kurulan Komisyon, Belediye Hizmet Binalarımızı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik çerçevesince denetimleri yapılarak, denetim neticesinde hizmet binalarımızda görülen eksiklikler raporlanarak komisyonca imza altına alınmış olup, bu raporlarda belirtilen eksikliklerin giderilmesi için raporun birer suretleri 24/12/2010 tarih ve M.16.0.BBB.0.75_ nolu yazımızla ilgili birimlere gönderilmiştir. Denetimlere ait görsellerimiz aşağıda çıkartılmıştır. -Büyükşehir Belediyemize ait hizmet binaları ile lojmanların, Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmeliğin 58. maddesinin 12. bendime göre doğalgaz bacaların yıllık periyodik olarak bakım ve temizlikleri yaptırılarak raporları dosyalanmıştır. - Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 136. maddesi çerçevesi dahilinde 07/07/2010 tarih ve M.16.0.BBB nolu yazımızla Belediye Hizmet Binalarımızın İç Düzenleme (Yönerge) leri güncellenmesi sağlanarak evraklar dosyalanmıştır. -28/06/2010 tarih ve M.16.0.BBB sayılı yazımızla Büyükşehir Belediyemiz Hizmet Binalarımızın elektrik vaziyet planları çıkartılarak, her binanın ana elektrik panonun yanına asılması sağlanmıştır. Bu işlevimize ait çalışmalara ait görselimiz aşağıda gösterilmiştir. -Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binalarımıza ait kat planlarının çıkartılması için Etüd ve Proje Dairesi Başkanlığına yazı yazılarak, A3 kağıda çizilmiş olarak kat planları tedarik edilerek katlara asılması sağlanmıştır. Bu işlevimize ait çalışmalara ait görselimiz yukarıda gösterilmiştir. -İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 03/11/2010 tarih ve 02.1.AAD sayılı yazısına istinaden Valilik Makamınca oluşturulan Yangın Denetleme Heyeti nin çalışmalarına destek verilmiştir. -02/06/2010 tarih ve M.16.0.BBB sayılı Başkanlık Olur u ile, Belediye Hizmet Binalarımızda bulunan taşınabilir yangın söndürme cihazların bakım ve dolumları yaptırılmıştır. İlgili yerlere tedarikleri sağlanarak, bu işlevlerimize ait görselimiz aşağıda gösterilmiştir. -Belediye Hizmet Binalarımızda bulunan taşınabilir yangın söndürme cihazların gerekli sayımları yapılarak envanterimizi sağlıklı bir şekilde bilgisayar ortamına atılmıştır. Bu işlevlerimize ait görselimiz aşağıda gösterilmiştir. -Merinos Kültür Merkezinde Belediyemizin çeşitli birimlerinin faaliyet gösterdiği (Başkanlık Makamı girişi, Sosyal İşler Müdürlüğü, Yerel Gündem Şube Müdürlüğü, Orkestra Şube Müdürlüğü ve ana giriş kapısı) birimlerin giriş kapılarına 5 adet kapı detektörünün konulması ile ilgili, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına yazı ile bildirilmiş, ilgili yerlere 5 kapı dedektörü konulmuştur. -Uzmanlığımız bünyesinde görev yapmakta olan 47 Güvenlik Görevlisinin her beş yılda bir yenilenmesi gereken Özel güvenlik sertifikası ile ilgili olarak yenileme eğitimi aldırılmıştır.

3 -5188 Sayılı Kanuna göre, Uzmanlığımız bünyesinde görev yapmakta olan Güvenlik Görevlileri tarafından Hizmet Binalarının güvenliği sağlanarak danışma hizmeti verilmektedir. -Uzmanlığımız bünyesinde görev yapan Güvenlik Görevlilerinin görev yaptıkları bina ve müştemilatlarında görev sorumlulukları ile ilgili memnuniyet anketi düzenli olarak yapılmaktadır. -Uzmanlığımız bünyesinde görev yapan, 47 Kadrolu İşçi Güvelik Görevlilerinin yıllık sağlık taramaları, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yaptırılmıştır. -Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ait olan, Gemlik İlçesi Karacaali Köyü Suağzı mevkiinde bulunan sosyal tesisin, Yıldırım İlçesinde bulunan Temenyeri parkı ile Osmangazi ilçesinde bulunan Çiftehavuzlar Spor Kompleksinin korunması ile ilgili Valilik Makamına gereli yazışmalar yapılarak, güvenlik izin belgeleri alınmış olup, fiziki ortamların sağlanması ve personel istihdamının yapılması için gerekli çalışmalar devam etmektedir. -Bursa İl Müftülüğünün talebi ile Belediyemiz tarafından korunması istenilen Ulucamii, I. Murat Hüdavendigar Camii, Yeşil Camii, Emirsultan Camii ve Yıldırım Camilerinin Koruma hizmetleri Belediyemizce karşılanması yönünde, ilgili yazı Meclise sunulmuş olup, çıkan karar doğrultusunda protokol hazırlanmış, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve İl Müftülüğü arasında hazırlanan protokol basın karşısında imzalanmıştır. -Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait Hizmet bina ve müştemilatlarında bulunan Türk Bayrağı, Büyükşehir Belediye Bayrağı, Kalite Bayrakları ve direklerde bulunan bayrak iplerinin kontrolleri yapılmakta ekşimiş, solmuş ve yırtılan bayrakların değişimi takibi tarafımızdan yapılmaktadır.

4 tarihlerine ait Özel Güvenlik hizmet alımı ile ilgili İhale Teknik Şartnamesi Uzmanlığımız tarafından hazırlanarak, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilmiş ve hizmet alımı ihalesi yapılmıştır. -İl Afet Eylem Planında görevli, Kurumumuzdan görevli personel - araç ile iş makinelerine ait bilgiler güncellenerek Valilik Makamına gönderilmiştir. -Uzmanlığımızın demirbaşlarına kayıtlı bulunan malzemelerin; yılsonu itibarı ile demirbaş ve malzeme sayımlarının envanterlerinin çıkarılması için üç kişilik komisyon oluşturulmuştur. -Uzmanlığımızın demirbaşlarına kayıtlı bulunan malzemelerin; yılsonu itibarı ile demirbaş ve malzeme sayımları üç kişilik komisyon tarafından tespit edilerek, demirbaş sayım cetvelleri hazırlanmıştır. -Başkanlık Konutunda görev yapan, Belediyemiz Özel Güvenlik Görevlilerinin görev esnasında yanlarında taşıdıkları silahın eski ve işlevliğini kaybettiğinden, eski silahın Emniyet Genel Müdürlüğüne şartsız ve bedelsiz hibe edilmesi ve yerine 1 adet silah ve 9 mm çaplı 50 adet mermi alımı yapılmıştır. -Uzmanlığımızdaki taşıma hizmetleri, büro ve sekretarya hizmetlerin yürütülmesi için, hizmet alımı ile ilgili İhale Teknik Şartnamesi Uzmanlığımız tarafından hazırlanarak, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilmiş, gerekli hizmet alımı yapılmıştır. -Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza bağlı çeşitli bina ve müştemilatlarında bulunan 50 noktada görev yapan güvenlik görevlilerinin 24 saat esasına göre detaylı olarak gerekli kontrol, denetim ve takipleri sürekli yapılmaktadır. -Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza bağlı hizmet binalarında görev yapan 20 Silahlı Özel Güvenlik personeline yıllık olarak Özel bir Poligonda Sivil Savunma Uzmanının gözetiminde yıllık tabanca atış eğitimi yaptırılmaktadır.

5 Performans Bilgileri -Koruyucu Güvenlik Faaliyetlerinin sürekliliği sağlanmaktadır. -Alarm Tedbirleri İlanında Yapılacak Faaliyetler Formu güncellenmiştir. -Savaş Hasarı Onarım Planının güncelliği sağlanmıştır. -Sivil Savunma Planlarının güncelliği sağlanmıştır. -Koruma ve Güvenlik Planlarının günceliği sağlanmıştır. -Yangın Yönergesinin gerektiğinde güncelleme çalışmaları yapılmaktadır. -24 Saat Çalışma Planı güncellenmiştir. -Personel Kadro Erteleme İş ve İşlemlerinin takibi yapılmaktadır. Stratejik Amaç : Stratejik Hedef : Performans Hedefi : Performans Göstergesi Kamera Sistemi oluşturulacak hizmet binası sayısı Atış eğitimi yaptırılacak personel sayısı 8.2 Büyükşehir ölçeğinde doğal afetlerle ilgili planlamaları yapmak, Büyükşehir belediyesine bağlı tüm hizmet binalarının Yangın, Sabotajlara ve her türlü tehlikelere karşı korumak Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binalarının hırsızlık ve sabotaj olaylarına karşı merkezi kamera sistemi ile korunmak Belediye hizmet binalarında yangın algılama sistemleri yaptırmak Belediyemiz Hizmet Binalarında bulunan yangın söndürme malzeme ve teçhizatının, yönetmeliğe uygun hale getirmek Büyükşehir ölçeğinde Doğal Afetlerle ilgili planlamaları yapmak yılında Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarının hırsızlık ve sabotaj olaylarına karşı merkezi kamera sistemi ile korunmak yılında Belediye hizmet binalarında yangın algılama sistemleri yaptırmak yılında belediyemiz hizmet binalarında bulunan yangın söndürme malzeme ve teçhizatının, yönetmeliğe uygun hale getirmek yılında büyükşehir ölçeğinde doğal afetlerle ilgili planlamaları yapmak 2010 Yılı Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı (%) Atış eğitimi yaptırılacak süre Yılda 1 kez Yılda 1 kez 100

6 Yangın algılama sistemi oluşturulacak hizmet binası sayısı Hizmet binalarda bulunan yangın malzeme ve teçhizatının yılda yapılan bakım ve kontrol sayısı /12937 sayılı yönetmeliğe göre binalarda bulunan yangın tüplerinin yenilenme süresi BBB hizmet binalarında görevli araç ve personel güncelliğini sağlamak 1 adet defa 2 defa yıl 4 yıl 100 Yılda 1 kez Yılda 1 kez 100 Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi -Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binalarının hırsızlık ve sabotaj olaylarına karşı merkezi kamera sisteminin korunması ile Belediye Hizmet Binalarında yangın algılama sisteminin yaptırılması ile ilgili Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü bütçesinde ödenek olmadığından 2010 yılında gerçekleştirilmemiştir. -Belediyemiz Hizmet Binalarında bulunan taşınabilir yangın söndürme cihazları ile malzeme ve teçhizatının yönetmeliğe uygun hale getirmek, Büyükşehir ölçeğinde doğal afetlerle ilgili planlamaları yapmak ve Güvenlik Görevlilerinin yılda 1 kere eğitim almalarını sağlanması ile % 100 oranına ulaşılmıştır.

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Kabul Tarihi : 07.08.2012 Kabul Sayısı : 200 T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ- KAPSAM-YASAL DAYANAK

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avcılar Belediyesi

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelgenin

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ MADDE 1- Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK,MİSYON VE TANIMLAR Bu yönergenin

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. Türkiye nin gerçek efendisi hakiki üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah saadet ve servete müstehak olan da köylüdür. Binaenaleyh Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin iktisadi siyasi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2015 İcra eden, tatbik eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

Detaylı

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 5 BÖLÜM I... 7 GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

02.02.2015. Ahmet Hüsamettin EDE. A_Hüsamettin EDE.jpg. Sayfa : 1 / 9

02.02.2015. Ahmet Hüsamettin EDE. A_Hüsamettin EDE.jpg. Sayfa : 1 / 9 1 BAŞKAN SUNUŞU 1.1 BAŞKAN SUNUŞU 2 GİRİŞ BİLGİLERİ 2.1 YÖNETİM BİLGİLERİ 2.2 İDARİ BİRİMLER 2.2.5 Daire Başkanı BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 Yılı Faaliyet Raporu 02.02.2015 Kemal ALİOĞLU Bilgi İşlem

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*)

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I GİRİŞ II GENEL AÇIKLAMA IV I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler 3 1- Fiziksel Yapı 3 2- Örgüt Yapısı 4 3- Bilgi ve

Detaylı

T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, KuruluĢ, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1: Bu

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2013 MART AYDIN BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2012 Sayfa 1 AYDIN BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MERKEZ ve TAġRA TEġKĠLATI ARġĠV HĠZMETLERĠ ve SAKLAMA SÜRELERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM

ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MERKEZ ve TAġRA TEġKĠLATI ARġĠV HĠZMETLERĠ ve SAKLAMA SÜRELERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM 28/10/2013 tarihli Bakanlık Makamı Oluru ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bölümünde yapılan değişiklikler yönergeye işlenmiştir. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MERKEZ ve TAġRA TEġKĠLATI ARġĠV HĠZMETLERĠ

Detaylı

[Tarihi seçin] İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

[Tarihi seçin] İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Tarihi seçin] 2014 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM ve ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : Madde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü nün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GEBZE BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GEBZE BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 48. ve 49.

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kütüphane Hizmetleri Şefliği 2 T.C. BEYOĞLU BELEDİYE

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA VE İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA VE İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve bağlı şube müdürlüklerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Dayanak

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç ve kapsam Bu yönerge, İzmir Büyükşehir

Detaylı

OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU

OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU MART 2011 1 İÇİNDEKİLER : ÖZEL İDARE TEŞKİLAT ŞEMASI. 3 1- DENETİM AMACI 4 2- DENETİMİN YASAL DAYANAĞI.. 4 3- DENETİMİN KAPSAMI... 5 4- DENETİM

Detaylı