ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

2 ÜYE İŞYERİ BAŞVURU FORMU Lütfen siyah ya da lacivert tükenmez kalemle ve büyük harflerle doldurun. İŞYERİ BİLGİLERİ Tabela Unvanı: Faaliyet Alanı: Kuruluş Yılı: Adres: Faks: İŞYERİ TİCARİ BİLGİLERİ Ticaret Sicilindeki Unvanı: Ticaret Siciline Kayıt Tarihi: Ticaret Sicil No: Vergi Dairesi: IBAN ORTAK VE YÖNETİCİ BİLGİLERİ 1. ORTAK Adı: 2. Adı: Soyadı: Kimlik Türü: TC Kimlik No: Kimlik Seri No: Hissedarlık Payı: % Hakim Ortak: Öğrenim Bilgileri: Lise Meslek Okulu MYO Üniversite ve üzeri Hiçbiri 2. ORTAK Adı: 2. Adı: Soyadı: Kimlik Türü: TC Kimlik No: Kimlik Seri No: Hissedarlık Payı: % Hakim Ortak: Öğrenim Bilgileri: Lise Meslek Okulu MYO Üniversite ve üzeri Hiçbiri 3. ORTAK Adı: 2. Adı: Soyadı: Kimlik Türü: TC Kimlik No: Kimlik Seri No: Hissedarlık Payı: % Hakim Ortak: Öğrenim Bilgileri: Lise Meslek Okulu MYO Üniversite ve üzeri Hiçbiri 1/4

3 4. ORTAK Adı: 2. Adı: Soyadı: Kimlik Türü: TC Kimlik No: Kimlik Seri No: Hissedarlık Payı: % Hakim Ortak: Öğrenim Bilgileri: Lise Meslek Okulu MYO Üniversite ve üzeri Hiçbiri Yönetici Adı: Soyadı: 2. Adı: POS KURULUM ADRESLERİ VE TERMİNAL BİLGİLERİ İşyeri adresi kurulum adresi ile aynıdır KURULUM ADRESİ 1 Kurulum Adresi: Talep Edilen Ürün Tipi ve Adedi: POS Mail Order Yetkisi: Evet Hayır Adedi: WebPOS Adedi: Tahsilat Kolay Adedi: KURULUM ADRESİ 2 Kurulum Adresi: Talep Edilen Ürün Tipi ve Adedi: POS Mail Order Yetkisi: Evet Hayır Adedi: WebPOS Adedi: Tahsilat Kolay Adedi: KURULUM ADRESİ 3 Kurulum Adresi: Talep Edilen Ürün Tipi ve Adedi: POS Mail Order Yetkisi: Evet Hayır Adedi: WebPOS Adedi: Tahsilat Kolay Adedi: KURULUM ADRESİ 4 Kurulum Adresi: Talep Edilen Ürün Tipi ve Adedi: POS Mail Order Yetkisi: Evet Hayır Adedi: WebPOS Adedi: Tahsilat Kolay Adedi: 2/4

4 İŞYERİ EK BİLGİLERİ İşyerinin Bulunduğu Bina / Dükkân: Kendi Mülkü Kira Bu Unvan Altındaki Faaliyet Süresi: Yıl Faaliyet Süresi 1 Yıldan Az İse Eski Unvan ve Adresi Adres: Son Adresteki Faaliyet Süresi: İşyerine Bağlı Şube Sayısı: Yıl Personel Sayısı: İŞYERİ SAHİBİNİN / SAHİPLERİNİN ORTAK OLDUĞU DİĞER İŞYERLERİ 1. İşyeri Adı: Adres: Faks: 2. İşyeri Adı: Adres: Faks: EKSTRE GÖNDERİM TALEP VE BİLGİLERİ Aylık Üye İşyeri Ekstrenizin Hangi Biçimde İletilmesini Tercih Edersiniz? E-Ekstre Basılı Ekstre E-Ekstre Gönderimi Yapılacak Adresi: Basılı Ekstre nin POS cihazının bulunduğu adres haricinde başka bir adrese gönderilmesi talep ediliyor ise; Basılı Ekstre Gönderimi Yapılacak Adres: 3/4

5 DİĞER BANKALARLA ÜYE İŞYERİ İLİŞKİSİ VARSA Banka Adı Bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ederim/ederiz. Tarih: İşyeri Kaşe ve İmza: FİNANSBANK TARAFINDAN DOLDURULACAK BÖLÜM Müşteri Base No: Vadesiz Hesap No: Şube Kodu: Şube Adı: Müşteri Temsilcisi: Şube Görüşü: Tarih: 1. YETKİLİ Adı: Soyadı: 2. Adı: İmza: 2. Şube Müdürü Adı: Soyadı: 2. Adı: İmza: Kod No: 1.090F.080/009 4/4

6 ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan FİNANSBANK A.Ş. ile (Bundan böyle BANKA olarak anılacaktır.) diğer taraftan... (Bundan böyle ÜYE İŞ YERİ olarak anılacaktır.) aşağıda belirtilen hususlarda anlaşmışlardır. (Bu Sözleşme, ÜYE İŞ YERİ BAŞVURU FORMU nda belirtilen ÜYE İŞ YERİ ne ait merkez, şube ve mağaza birimlerinde geçerli olacak olup taraflar ileride ÜYE İŞ YERİ ne ait başkaca şube ve mağazaların da bu Sözleşme kapsamına alınabileceği konusunda mutabık kalmışlardır.). MADDE 1) KONUSU KREDİ KART SİSTEMLERİ nin üyesi olan BANKA nın çıkardığı/çıkaracağı KART lar ile diğer banka ve kurumlarca yurt içinde veya yurt dışında çıkarılan/çıkarılacak olan, söz konusu sistemlere dâhil tüm KART ların, ÜYE İŞ YERİ nin merkez, mağaza ve şubelerinde ödeme aracı ve/veya karşılıksız bağış yapma aracı olarak kullanılma şartlarının belirlenmesidir. MADDE 2) TANIMLAR Bu Sözleşmede yer alan; BANKA: Finansbank A.Ş. yi; ÜYE: BANKA tarafından adına çıkarılan KART ı veya KREDİ KART SİSTEMLERİ ne dahil diğer yurt içi veya yurt dışı bankalarca verilen veya ileride verilecek banka kartları ile uluslararası sistemlere dahil olmamakla birlikte BANKA nın kart kullanımına ilişkin özel anlaşma yaptığı veya ileride yapacağı diğer kuruluş ve bankalarca hamillerine verilen veya ileride verilecek bu nitelikteki kartları doğrudan kullanmaya yetkili olan gerçek veya tüzel kişiyi (ÜYE kavramı, ek kart hamillerini de kapsayan bir terimdir); ÜYE İŞYERİ: BANKA ile Üye İş Yeri Sözleşmesi imzalamış olan ve ÜYE lere her türlü mal ve hizmeti sunan ve/veya karşılıksız bağış kabul eden gerçek veya tüzel kişiyi; BANKA KARTI: BANKA ve/veya KREDİ KART SİSTEMLERİ ne dâhil diğer yurt içi veya yurt dışı bankaların kendi nezdinde mevduat hesabı bulunan ÜYE ye vermiş olduğu veya ileride vereceği ve ÜYE ye BANKA nezdinde bu mevduat hesaplarına erişme ve bunlar üzerinde tasarruf ederek herhangi bir nakit ödemeden ÜYE İŞ YERLERİ nde mal/hizmet alımını veya karşılıksız bağış işlemini sağlayan banka kartlarını; KREDİ KARTI: BANKA ve/veya KREDİ KART SİSTEMLERİ ne dâhil diğer yurt içi veya yurt dışı bankaların kişi ve/veya kuruluşlara vermiş oldukları veya ileride verecekleri, herhangi bir nakit ödemeden ÜYE İŞ YERLERİ nde mal/ hizmet alımını veya karşılıksız bağış işlemini sağlayan tüm kredi kartlarını; ÇİPLİ KART: Üzerinde mikro işlemci bulunan, akıllı/smart kart olarak da ifade edilen KART ları; CVC2/CVV2 NUMARASI: KART ların arkasında bulunan, 16 haneli veya 4 haneli KART numarasından sonra gelen 3 haneli güvenlik numarasını; DİĞER KARTLAR: KREDİ KART SİSTEMLERİ ne dahil olan veya olmayan, BANKA nın kabul ettiği veya ileride kabul edeceği BANKA KARTI ve KREDİ KARTI dışındaki tüm plastik kartları; KREDİ KART SİSTEMLERİ: BANKA nın üyesi bulunduğu veya ileride üyesi olabileceği kartlı sistemleri kuran ve bu sistemlere göre KART çıkarma ve KART kabulü konusunda üye iş yeri sözleşmesi yapma yetkisi veren Visa, Mastercard gibi uluslararası kuruluşları; KART: Bu Sözleşmede geçen BANKA KARTI, KREDİ KARTI ve DİĞER KARTLAR terimleri, hepsi birlikte kısaca KART olarak kullanılmıştır. POS (Point of Sale): ÜYE nin hamili olduğu KART ile yapılan satışa ilişkin bütün bilgileri BANKA bilgisayarlarına (BANKA işletim sistemine) aktaran, yapılan işlem ile ilgili olarak gerektiğinde BANKA dan PROVİZYON alan özel elektronik işlem terminalini ve aparatlarını; ÇİP OKUYUCUSU: Çipli Kartların POS üzerinden okunmasını sağlayan POS üzerindeki okuyucuyu; ŞİFRE KLAVYESİ: ÜYE nin KART şifresini gerektiğinde yazması amacıyla kullanılan ve POS a bağlı ayrı bir cihaz olarak veya POS ile birleştirilmiş biçimde çalışan özel elektronik işlem klavyesini (Bu Sözleşmede POS, Şifre Klavyesini ve POS u içerecek anlamda kullanılmıştır.); ŞİFRE (PIN): ÜYE nin KART ile alışverişlerinde kullanacağı 4 haneli Güvenlik numarasıdır. MAIL ORDER: ÜYE nin KART ının fiziken ibrazına gerek olmayan satışlarda (broşür, katalog, telefon, ilan yolu vb.), satış yapan veya karşılıksız bağış kabul eden ÜYE İŞ YERİ nin, ürün ve hizmetlerinden yararlanmak isteyen ya da karşılıksız bağış yapmak isteyen ÜYE nin BANKA nın belirleyeceği çeşitli yöntemlerle (yazılı-imzalı form, posta, telefon, faks, internet v.b.) KART ına ait asgari bilgileri (KART no, son kullanım tarihi ve CVV2/CVC2 kodu, tutar, ÜYE nin orijinal imzası vb.), BANKA nın belirleyeceği yollar ile (disket, elektronik bilgi aktarımı, posta, BANKA nın ÜYE İŞYERİ ne vereceği POS vb.) BANKA ya aktarımı sonucu PROVİZYON alınmasını müteakip ÜYE İŞ YERİ nin ÜYE ye mal ve hizmet teslimatıyla veya karşılıksız bağış yapacak ÜYE nin HARCAMA BELGESİ ndeki talimatı üzerine ÜYE İŞ YERİ hesabına yapılan teslimatıyla gerçekleşen satış ve/veya bağış sistemini; SANAL POS: ÜYE nin hamili olduğu KART ile elektronik ortamda yapılan satışa veya karşılıksız bağışa ilişkin bütün bilgileri BANKA bilgisayarlarına (BANKA işletim sistemine) aktaran, yapılan işlem ile ilgili olarak gerektiğinde BANKA dan PROVİZYON alan özel elektronik işlem PROGRAM ını; ELEKTRONİK ORTAMDA TİCARET: ÜYE nin elektronik ortamda ve/veya internet aracılığıyla ÜYE İŞ YERİ nden yaptığı her türlü mal/hizmet alımını veya karşılıksız bağış işlemini; ELEKTRONİK ORTAMDA İŞLEM: BANKA ca ÜYE nin ve ÜYE İŞ YERİ nin istifadelerine sunulan ve muhtelif güvenlik sistemlerini içeren bilgisayar programını kullanmak suretiyle ÜYE ve ÜYE İŞ YERİ nin internet üzerind en gerçekleştirdikleri işlemleri; SSL SERTİFİKASI (SECURE SOCKETS LAYER): ÜYE ile ÜYE İŞ YERİ arasında SANAL POS ile elektronik ortamda oluşan bilgi trafiğinin şifrelenerek, bilgilerin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunmasını sağlayan güvenlik protokolünü; PROGRAM: Bu Sözleşmede yer alan ELEKTRONİK ORTAMDA TİCARET işlemlerinin gerçekleştirebilmesi için BANKA ca ÜYE İŞ YERİ ne kullandırılan, Sözleşme süresince sadece kullanım lisansı verilen bilgisayar programını; 3D SECURE: Elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerin ÜYE tarafından yapıldığının kontrolünü sağlayan ve KREDİ KART SİSTEMLERİ tarafından desteklenen güvenlik sistemini; 3D SECURE ÜYE İŞYERİ PROGRAMI: 3D Secure özelliklerinin ÜYE İŞ YERİ için geçerli olmasını sağlayacak olan ve Sanal POS ile birlikte kullanılan programını; ÜYE İŞYERİ ÜRÜNLERİ: BANKA tarafından ÜYE İŞ YERİ ne verilen veya ileride verilebilecek POS, ŞİFRE KLAVYESİ, SANAL POS gibi KART kabulünü sağlayan tüm cihaz ve sistemleri; TAKSİT/ÖDÜL PROGRAMI: BANKA nın mevcut ve ileride çıkarabileceği KART lardan BANKA nın uygun görecekleri ile ÜYE İŞ YERİ nde yapacakları mal/hizmet alımlarında veya karşılıksız bağış işleminde taksitli olarak ödeme yapmalarına ve/veya ÜYE İŞ YERİ nde yaptıkları mal/hizmet alımları veya karşılıksız bağış işlemi sonucu ödül puanı kazanmalarına ve bu ödül puanlarını ÜYE İŞ YERİ nde mal/hizmet alımlarında veya karşılıksız bağış işleminde kullanmalarına olanak sağlayan ve bununla sınırlı olmaksızın BANKA nın yaptığı ileride yapabileceği her türlü uygulamalar bütününü; HARCAMA BELGESİ/SLIP: ÜYE İŞ YERİ tarafından bu Sözleşme gereğince saklanacak olan KART veya KART bilgileri kullanılarak alınmış bir mal/ hizmet veya karşılıksız bağış karşılığında, en az bir nüshası ÜYE tarafından imzalanan/şifresi ile tamamlanan belgeyi veya MAIL ORDER işlemlerinde yazılı-imzalı form (BANKA nın ÜYE İŞ YERİ nden talep ettiği asgari bilgiler ile ÜYE nin orijinal imzasını taşıyan başvuru ve ödeme talimatı) ile orijinal başvurusunu ya da talimatını; ALACAK BELGESİ: KART kullanılarak alınmış bir mal/hizmetin iadesi veya karşılıksız bağış işleminin iptali halinde, ÜYE İŞ YERİ tarafından düzenlenip imzalanan belgeyi; GÜN SONU/MUTABAKAT: Gün bazında ÜYE İŞ YERİ nde ÜYE İŞ YERİ ÜRÜNLERİ ile yapılan işlemlerde BANKA ya ÜYE İŞ YERİ tarafından iletilen bilgilerin sayı ve meblağ olarak BANKA kayıtları ile teyidinin/ karşılaştırmasının yapılmasını; PROVİZYON: ÜYE İŞ YERİ ÜRÜNLERİ ile yapılan işlemlerde cihaz/program tarafından veya BANKA telefon yolu ile aranarak ilgili KART ı çıkaran bankadan veya kuruluştan alınması gereken işlem yapma iznini; TÜRK LİRASI (TL): Türkiye Cumhuriyeti nin tedavüldeki resmi para birimini; ifade etmektedir. MADDE 3) KART LARIN ÖDEME ARACI NİTELİĞİ VE TAKSİT/ÖDÜL PROGRAMI NA KATILIM ÜYE İŞ YERİ, satacağı mal/hizmet veya karşılıksız bağış karşılığı olarak, KART ların, merkez, mağaza ve şubelerinde ödeme aracı olarak geçerliliğini, KART ile nakit ödemeksizin ÜYE nin KART hesabı borçlandırılmak suretiyle mal/hizmet alımının/karşılıksız bağışın peşin veya taksitlendirilmek suretiyle yapılmasını ve tarafların mutabakatıyla belirlenecek TAKSİT/ ÖDÜL PROGRAMI nı merkez, mağaza ve şubelerinde uygulayacağını ve BANKA ile bu Sözleşme hükümleri uyarınca çalışmayı kabul eder. MADDE 4) ÜYE İŞYERİ NE ÜYE İŞYERİ ÜRÜNLERİNİN SAĞLANMASI ÜYE İŞ YERİ nde KART lar ile satış yapıldığını gösteren amblemler ve ÜYE İŞ YERİ ÜRÜNLERİ, ÜYE İŞ YERİ ne BANKA ca belirlenen ve Tablo-3 te yer alan kira bedeli ve/veya ücret ve/veya depozito ve/veya hizmet bedeli (aylık, yıllık) vs. karşılığında verilebilecektir. BANKA, anılan ücret, hizmet bedeli, depozito, kira bedeli vs. yi ÜYE İŞ YERİ ne bildirimde bulunarak veya ilan ederek değiştirebilecek olup bu belirlemeler yapılırken objektif kriterler esas alınacaktır.(örneğin ÜYE İŞ YERİ nin ÜYE İŞ YERİ ÜRÜNLERİ ile gerçekleştirdiği aylık ve/veya yıllık işlem hacmini ve/veya işlem adedini vs. esas alınabilir ve/veya ÜYE İŞ YERİ nin işlem yapmaması, inaktif olması durumunda da ücret tahsil edebilir.) Ayrıca taraflar, ÜYE İŞ YERİ ürünleri BANKA nın mülkiyetinde olmasa veya ortak banka uygulamaları çerçevesinde başka kurumlara ait olsa dahi ÜYE İŞ YERİ nin anılan ücret, komisyon ve bedelleri ödemekle yükümlü olduğu hususunda mutabık kalmışlardır. BANKA, başka banka/finans kurumlarının ve/veya firmaların çıkarmış olduğu POS ların da özel anlaşmalar ile kullanıma açılması ve/veya bankalar arası ortak POS uygulaması ve/veya bu Sözleşme kapsamında yer alan KART kabul işlemlerinin üçüncü bir banka/finans kurumuna/firmaya ait POS üzerinden gerçekleştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapabilecek olup, ÜYE İŞ YERİ, bu durumda BANKA nın belirleyeceği ve ÜYE İŞ YERİ ne bildireceği her türlü uygulama değişikliklerini kabul eder. ÜYE İŞ YERİ, ÜYE İŞ YERİ ÜRÜNLERİ ni Kullanım Kılavuzları nda tarif edildiği şekilde ve/veya BANKA nın yetkili elemanları ve/veya BANKA nın yetkilendireceği bir kuruluşun yetkili elemanları aracılığıyla verdiği eğitime uygun olarak kullanmak zorundadır. ÜYE İŞ YERİ geçici bir süre işlem yapamadığı takdirde, ÜYE leri uyarmakla yükümlüdür. Bu madde gereğince ÜYE İŞ YERİ ne verilecek ÜYE İŞ YERİ ÜRÜNLERİ nin donanımının ve yazılımının mülkiyeti, BANKA ya ve/veya BANKA nın anlaşmalı olduğu/olacağı diğer banka/finans kurumlarına ve/veya anlaşmalı olduğu/olacağı üçüncü kişilere ait olup, ÜYE İŞ YERİ nin her ne sebep ve surette olursa olsun mülkiyet iddiası olamaz. ÜYE İŞ YERİ ne ÜYE İŞ YERİ ÜRÜNLERİ nden biri veya birkaçı verilmiş ise ÜYE İŞ YERİ ÜRÜNLERİ nin bağlı olduğu tüm iletişim (telefon, ADSL, GSM vb.) hattının her türlü kuruluş masrafı, kirası, aylık kullanım ücreti, vergisi (BSMV DAHİL) vs. ÜYE İŞ YERİ tarafından ödenecektir. Ayrıca, ÜYE İŞ YERİ ne ÜYE İŞ YERİ ÜRÜNLERİ nden biri veya birkaçı verildikten sonra ÜYE İŞ YERİ, bu durumdan ilgili iletişim operatörünü ve/veya servis sağlayıcı firmayı yazılı olarak bilgilendirmek ve ilgili iletişim operatörünün ve/veya servis sağlayıcının, hatta ÜYE İŞ YERİ ÜRÜNLERİ nden birinin veya birkaçının bağlanması ve kullanımı nedeniyle tahakkuk ettireceği diğer ek ücretleri de ödeyeceğini beyan eder. Bu hususlarda tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ÜYE İŞ YERİ kabul eder. ÜYE İŞ YERİ ÜRÜNLERİ, ÜYE İŞ YERİ ne 1 (bir) yıl süre ile kullanılmak üzere teslim edilecek, ÜYE İŞ YERİ nin KART lar ile aylık satış hacmi BANKA ca belirlenen limitin altında kaldığı takdirde, BANKA nın donanım ve yazılım masrafını ÜYE İŞ YERİ nden talep ve tahsil hakkı olduğu konusunda taraflar mutabakata varmışlardır. Taraflar, bu masrafın BANKA nın ilk talebinde ÜYE İŞ YERİ tarafından ödenmemesi halinde ise, BANKA nın ÜYE İŞ YERİ ÜRÜNLERİ ni geri alma, her türlü zararını ve geri alma masrafını ÜYE İŞ YERİ nden talep ve tahsil etme hakkı bulunduğu konusunda mutabakata varmışlardır. ÜYE İŞ YERİ, ÜYE İŞ YERİ ÜRÜNLERİ nin sadece yetkilendirdiği kişi ve kişiler tarafından kullanılmasını sağlamak ve yetkisiz üçüncü kişilerin erişimini engellemekle yükümlüdür. Ayrıca, ÜYE İŞ YERİ ÜRÜNLERİ nin çalışır durumda olmasından ve her türlü zarara karşı korunmasından ÜYE İŞ YERİ sorumlu olacaktır. Taraflar, ÜYE İŞ YERİ ÜRÜNLERİ ne hangi suretle ve kim tarafından yapılmış olursa olsun verilecek hasar, zarardan, cihazların çalınma, kaybolmasından, yanmasından ve bozulmuş olmasından veya çalışır durumda olmamasından ÜYE İŞ YERİ nin sorumlu olduğu ve ÜYE İŞ YERİ nin BANKA nın oluşacak zararını BANKA ya derhal ödeyeceği hususlarında mutabakata varmışlardır. 1/9

7 ÜYE İŞ YERİ, ÜYE İŞ YERİ ÜRÜNLERİ nin kendisine çalışır durumda kurulmasının, tüm bakım ve onarım ya da yenileme işlemlerinin, kendisinden geri alımının, yalnızca BANKA nın yetkili elemanlarınca ve/veya BANKA nın yetkilendireceği bir kuruluşun yetkili elemanlarınca yapılacağını, başka hiçbir kişi ya da kuruluş tarafından bakım, onarım, yenileme vs. adı altında müdahale edilmeyeceğini, buna izin de vermeyeceğini kabul eder. ÜYE İŞ YERİ nin bu hükme aykırı davranması durumunda, BANKA nın tazminat talep hakkı saklıdır. ÜYE İŞ YERİ ne POS verilmesi halinde, ÜYE İŞ YERİ nin POS donanımı için 5 (beş) gün içinde, BANKA nın belirleyeceği risklere karşı sigorta alt limiti BANKA ile mutabık kalacak şekilde belirlenerek POS un kendisinde bulunduğu süre boyunca Elektronik Cihaz Sigortası yaptıracağı hususunda taraflar mutabakata varmışlardır. ÜYE İŞ YERİ, bu sigortaya ilişkin prim ve diğer tüm ödemelerin kendisi tarafından ödeneceğini ve yapılacak sigortada sigortalı ve lehdarın BANKA olduğunu/olacağını ve ilgili sigorta poliçelerini BANKA ya derhal ibraz edeceğini, sigorta şirketlerince ödenecek her türlü sigorta tazminatlarının, BANKA tarafından ve doğrudan sigorta şirketlerinden tahsil edileceğini ve tahsil edilecek bedelin BANKA ya ait olacağını, ancak bedelin tahsilinin herhangi bir sebeple gecikme ihtimalinin olduğu her durumda veya tahsil edilecek bedelin borcu tamamen ya da kısmen karşılamaması halinde tüm meblağı ya da kalan meblağı derhal ödeyeceğini, POS donanımının sigorta ettirilmemesi halinde meydana gelecek her türlü zarar ve ziyanı BANKA ya derhal nakden ve defaten ödeyeceğini taahhüt eder. ELEKTRONİK ORTAMDAKİ İŞLEM lerde ÜYE İŞ YERİ, PROGRAM çerçevesinde ELEKTRONİK ORTAMDA İŞLEM leri münhasıran kendisinin gerçekleştireceğini, kendisine PROGRAM ile birlikte verilen veya PROGRAM yoluyla edineceği veya bu amaçla kullanmak üzere programdan bağımsız edineceği şifre, anahtar ve sertifika bilgilerinin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, bunları herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını veya bunların herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımına izin vermeyeceğini, aksine davranılmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu taahhüt eder. Elektronik ortamda ticaret sistemi ve PROGRAM ında meydana gelebilecek her türlü aksaklık, eksiklik ve hatalar nedeniyle BANKA nın her ne nam altında olursa olsun bir sorumluluğunun bulunmadığı hususunda taraflar mutabık kalmışlardır. Taraflar ÜYE nin elektronik ortamda ve/veya internet aracılığıyla işlem yapmasını sağlayan elektronik ticaret PROGRAM ı kaynaklı SANAL POS a iletilen hatalı işlemlerden BANKA nın her ne nam altında olursa olsun bir sorumluluğunun bulunmadığı ve bu durumda ÜYE İŞ YERİ nin, BANKA tarafında oluşan hizmet bedellerini BANKA ya ödeyeceği hususlarında mutabık kalmışlardır. ÜYE İŞ YERİ nin elektronik ortamda ve/veya internet aracılığıyla işlem yapmasını sağlayan elektronik ticaret programı kaynaklı SANAL POS u, SSL SERTİFİKASI ve 3D SECURE ÜYE İŞ YERİ PROGRAM ı ile birlikte kullanması zorunludur. İlgili PROGRAM ın kullanılmaması, devre dışı bırakılması, arızalanması ve arıza giderilmeden SANAL POS un kullanılması hallerinde, ÜYE nin yukarıda belirtilen şekilde BANKA ya itirazda bulunması durumunda, BANKA, başkaca herhangi bir hususu araştırmadan ÜYE nin KART hesaplarından tahsil ettiği ve ÜYE İŞ YERİ nin hesabına aktardığı meblağı ÜYE İŞ YERİ nin BANKA nezdindeki hesaplarından (ilk tahsil ettiği komisyon alacağının BANKA nezdinde kalması kaydıyla) takas ve mahsuba yetkili olduğu gibi, ÜYE İŞ YERİ nin hesabını da borçlandırmaya ve 10. maddede belirtilen hüküm çerçevesinde tahsile yetkilidir. Taraflar, ÜYE İŞ YERİ ne ÜYE İŞ YERİ ÜRÜNÜ verilmesi halinde, ilgili donanım ve yazılım 5 (beş) gün içinde, BANKA nın belirleyeceği risklere karşılık, istediği tutar (alt limiti BANKA tarafından belirlenmek kaydıyla) üzerinden ÜYE İŞ YERİ tarafından, ÜYE İŞ YERİ ÜRÜNÜ nün kendisinde bulunduğu süre boyunca Elektronik Cihaz Sigortası yaptırılacağı hususunda mutabakata varmışlardır. Taraflar, bu sigortaya ilişkin prim ve diğer tüm ödemelerin ÜYE İŞ YERİ tarafından ödeneceği ve yapılacak sigortada lehdarın BANKA olduğu/olacağı, sigorta şirketlerince ödenecek her türlü sigorta tazminatlarının, BANKA tarafından ve doğrudan sigorta şirketlerinden tahsil edileceğini ve tahsil edilecek bedelin BANKA ya ait olacağını, ancak bedelin tahsilinin herhangi bir sebeple gecikme ihtimalinin olduğu her durumda veya tahsil edilecek bedelin borcu tamamen ya da kısmen karşılamaması halinde ÜYE İŞ YERİ nin tüm meblağı ya da kalan meblağı BANKA ya derhal ödeyeceği hususlarında mutabakata varmışlardır. ÜYE İŞ YERİ ÜRÜNÜ nün donanımının ve yazılımının sigorta ettirilmemesi halinde, meydana gelecek her türlü zarar ve ziyanı BANKA ya ödemeyi ÜYE İŞ YERİ taahhüt eder. ÜYE İŞ YERİ, elektronik ticaret sitesinde yer alan ödeme sayfasında, BANKA ca sağlanacak olan BANKA SANAL POS logosunun, ÜYE İŞ YERİ nin tam ticaret unvanının, satışı gerçekleştirilen mal, karşılıksız bağış ve hizmetlerin tam listesinin, teslimat/iade ve garanti koşullarının, gizlilik taahhüdü ve güvenlik politikalarının, müşteri destek hattı bilgilerinin ve açık adreslerinin yayınlanmasını ve bu bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri derhal gerçekleştirmeyi taahhüt eder. ÜYE İŞ YERİ, SANAL POS u başvuru formunda belirttiği web adresi dışında bir web sitesinde kullanmayacağını taahhüt eder, aksi halde taraflar, BANKA nın Sözleşmenin feshi de dâhil olmak üzere, aykırı yapılan satış bedelini ödememek, tüm zararlarını talep ve tahsil etmek gibi haklarının saklı olduğu hususlarında mutabakata varmışlardır. Taraflar, ÜYE İŞ YERİ nin BANKA nezdindeki hesabının kapanması veya ÜYE İŞ YERİ nin bu Sözleşmedeki taahhütlerine aykırı davranması halinde, BANKA nın ÜYE İŞ YERİ nin Sanal POS kullanmasını geçici olarak askıya alabileceği veya hizmet verilmesini durdurabileceği veya tamamen kapatabileceği veya ÜYE İŞ YERİ nin şifresini iptal edebileceği, sertifikasına son verebileceği hususlarında mutabakata varmışlardır. ÜYE İŞ YERİ, PROGRAM üzerindeki her türlü telif haklarının ve tüm yetkilerin BANKA ve/veya PROGRAM ı temin eden kuruluşlara ait bulunduğunu beyan etmektedir. ÜYE İŞ YERİ, BANKA ca kendisine verilen PROGRAM ı, sadece tek bir bilgisayara yükleyeceğini, PROGRAM ın diğer bir bilgisayara yüklenmesinin gerekmesi halinde ilk bilgisayardaki PROGRAM ı sileceğini, PROGRAM ın kopyalarını üretmeyeceğini, PROGRAM da herhangi bir değişiklik yapmayacağını taahhüt eder. PROGRAM ekinde yer alan materyaller için de aynı hükümler uygulanır. Taraflar, ÜYE İŞ YERİ ÜRÜNLERİ nin, bu Sözleşmeye istinaden ÜYE İŞ YERİ ne 1 (bir) yıllık süre boyunca kullanılmak üzere teslim edilmesine rağmen, BANKA nın gerek gördüğü takdirde, bunların tamamını ya da bir kısmını, yalnızca kendi yetkili elemanları ve/veya kendisinin yetkilendireceği bir kuruluşun yetkili elemanları aracılığıyla geri alabileceği, değiştirebileceği ya da ekleme veya çıkarmalar yapabileceği, dilediği zaman ve yerde tüm bakım ve onarım giderleri ÜYE İŞ YERİ ne ait olmak üzere bakım ve 2/9 onarımını yapabileceği veya yaptırabileceği hususlarında mutabakata varmışlardır. ÜYE İŞ YERİ, SANAL POS ve SECURE ÜYE İŞYERİ PROGRAMI için BANKA ca belirlenen ve kendisine bildirilen tutarlarda abonelik ücreti, lisans ücreti vs. yi ödeyecek olup taraflar, BANKA nın bu tutarları ÜYE İŞ YERİ ne bildirdiği veya ilan ettiği periyotlarda talep ve tahsil edebileceği hususunda mutabakata varmışlardır. Taraflar, BANKA nın bu tutarları ÜYE İŞ YERİ ne bildirimde bulunma veya ilan etme suretiyle artırıp eksiltme ve uygulama hakkının bulunduğunu, ayrıca BANKA nın sair ücret, bedel, aidat, depozito vs. talep ve tahsil haklarının da saklı olduğu hususlarında mutabakata varmışlardır. Satış bedeli tutarları, ÜYE İŞ YERİ ne 13. maddede belirtilen şekilde ödenecektir. ÜYE İŞ YERİ, banka kartları veya kredi kartlarının fiziksel olarak doğrudan ÜYE tarafından bir cihaz üzerinde kullanıldığı durumlar ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu nun 20. maddesi kapsamındaki işlemler hariç olmak üzere, KART ın ÜYE İŞ YERİ ÜRÜNLERİ veya ÜYE İŞ YERİ ÜRÜNLERİ nin kullanımının mümkün olmadığı durumlarda harcama veya nakit ödeme belgesi düzenleyen mekanik cihazlar haricinde bir cihaz üzerinden herhangi bir işleme tabi tutulmamasını sağlayacak alt yapıyı tesis etmeyi taahhüt eder. ÜYE İŞ YERİ, ÜYE İŞ YERİ ÜRÜNLERİ nin BANKA sistemleri ile bağlantısını sağlayan alt yapı üzerinde, KARTlara ilişkin hassas veriyi tutan, işleyen veya kaydeden bir sistem kurmayacağını taahhüt eder. MADDE 5) HARCAMA BELGESİ DÜZENLENMESİ, BANKA YA İBRAZI/HESAP BİLDİRİM CETVELİ HARCAMA BELGELERİ nin ÜYE tarafından imzalanması ile ÜYE, aldığı mal/ hizmet karşılığının BANKA ca ÜYE İŞ YERİ ne ödenmesini kabul etmiş olur. PIN (şifre) kullanılarak yapılan işlemlerde HARCAMA BELGELERİ nin ÜYE tarafından imzalanmasına gerek yoktur. ÜYE İŞ YERİ nde KART la yapılan mal/hizmet satışında veya karşılıksız bağış işleminde, ÜYE İŞ YERİ ÜRÜNLERİ ile HARCAMA BELGESİ düzenlenir. POS ile düzenlenen HARCAMA BELGESİ elektronik ortamda GÜN SONU/ MUTABAKAT ile BANKA ya ibraz edilmiş olur. ÜYE İŞ YERİ, kendi adına bu Sözleşme koşullarında işlem ve tahsilat yapmaya yetkili kişi/kişileri başvuru formunun ilgili bölümünde belirtebileceği gibi, ayrı bir yazı ile de BANKA ya bildirebilecektir. Taraflar, BANKA nın ÜYE İŞ YERİ nin yetkili kıldığı kişi/kişiler tarafından ibraz edilen HARCAMA BELGESİ nin her ne miktarda olursa olsun toplam tutarını, 13. madde kapsamında yetkili kişilere nakden ödemeye yetkili olduğu hususunda mutabakata varmışlardır. Adı geçen yetkili kişi/kişilerin değişmesi durumunda, ÜYE İŞ YERİ, değişikliği derhal ve yazılı olarak BANKA nın Üye İş Yeri Hizmetleri Servisine ve ilgili şubesine bildirecektir. ÜYE İŞ YERİ, bu bildirimi yapmadığı sürece, mevcut yetkili kişi/kişilerin yetkisinin/yetkilerinin devam edeceğini ve bu kişilere yapılacak ödemelerin kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder. ÜYE İŞ YERİ, HARCAMA BELGESİ karşılığını nakit veya çek vs. başka bir şekilde ÜYE den talep ve tahsil edemeyeceği gibi, BANKA ayrıca yetki vermediği sürece, HARCAMA BELGESİ karşılığında hiçbir şekilde nakit ödeme de yapamaz, aksi halde yaptığı usulsüz işlem tutarı ödenmez, ödendi ise bu Sözleşme koşullarında geri alınır. ÜYE İŞ YERİ, ilgili mevzuat gereğince ÜYE lerin yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarının veya karşılıksız bağış işleminin bedelini KART ile ödeme talebini kabul etmek zorundadır. Bu zorunluluk indirim dönemlerinde de geçerlidir. ÜYE İŞ YERİ, KART ile yapılan mal ve/veya hizmet alımlarında veya karşılıksız bağış işleminde en düşük ve/veya en yüksek alışveriş tutarı belirleyemez, ileri tarihli HARCAMA BELGESİ düzenleyemez, ÜYE yi buna zorlayamaz. ÜYE İŞ YERİ, nakit para ile ödeme yapan bir müşteri için geçerli fiyat ve diğer koşulları, KART ile ödeme yapan ÜYE ye de aynen uygulamak zorundadır. Ayrıca, ÜYE İŞ YERİ, hiçbir koşulda ÜYE den ek ödeme ve/veya 13. madde kapsamında BANKA ya ödeyeceği komisyonları talep edemez. ÜYE, KART ının kullanımında komisyon ödediğini ispat ettiği takdirde, ÜYE İŞ YERİ, bu tutarın BANKA tarafından hesabından takas mahsup edilerek ÜYE ye iade edileceğini ve BANKA nın ilgili mevzuat uyarında bu Sözleşmeyi derhal feshedebileceğini kabul etmiştir. ÜYE İŞ YERİ; BANKA nın bildirdiği veya ilan ettiği genel ve özel talimatlarına ve bunlardaki değişikliklere, yürürlükteki tüm mevzuata (Kanun, KHK, Yönetmelik, Talimat, Genelge, Tebliğ v.s.) ve genel bankacılık uygulamaları ile bunlarla ilgili değişikliklere yürürlük tarihlerinden itibaren uymayı, yabancı uyruklu ÜYE için geçerli olan vergi indirimine ilişkin (eğer varsa) kanun ve tebliğleri uygulamayı taahhüt eder. KREDİ KART SİSTEMLERİ ve/veya BKM (Bankalararası Kart Merkezi) tarafından bir uygulama talimatı/duyurusu/değişikliği BANKA ya tebliğ edildiğinde, BANKA tarafından ÜYE İŞ YERİ bilgilendirilebilecektir. ÜYE İŞ YERİ, BANKA tarafından bildirilen bu talimatlara/duyurulara/değişikliklere uymakla yükümlü olup, aykırı davranması halinde, BANKA nın ve/veya ÜYE nin uğrayacağı tüm zararları derhal nakden ve defaten ödemeyi taahhüt eder. ÜYE İŞ YERİ tarafından bu Sözleşme kapsamında düzenlenecek tüm belgeler, Türk Lirası üzerinden tanzim edilmek zorundadır. Ancak, BANKA nın sair döviz cinslerinden belge düzenlenebilmesi imkanını ÜYE İŞ YERİ ne tanıması halinde, ÜYE İŞ YERİ, BANKA nın bildirdiği veya ilan ettiği esaslara uymayı taahhüt eder. BANKA Döviz POS uygulaması kapsamında, BANKA nın ÜYE İŞ YERİ ne bu imkândan yararlanma seçeneği tanıması halinde, ÜYE İŞ YERİ, POS menüsü üzerinden BANKA nın sunmakta olduğu yabancı para birimlerinden birini seçecek ve POS a gerekli tutarı girecektir. İşlem, ÜYE İŞ YERİ nin girmiş olduğu para birimi ve tutar cinsinden gerçekleşecek ve ÜYE İŞ YERİ ne yine aynı para birimi cinsindeki BANKA nezdindeki hesabına geçerek yansıyacaktır. BANKA Döviz POS uygulaması yalnızca yurtdışındaki bankalarca çıkarılmış kredi kartları için geçerli bir uygulamadır. ÜYE İŞ YERİ, BANKA nın ücret ve hizmet bedelleriyle ilgili diğer POS lardaki akışı uygulama hak ve yetkisi bulunduğunu kabul eder. Taraflar, ÜYE İŞ YERİ nin işlem yapılan para birimi için BANKA nezdinde hesabının bulunmaması halinde, bu hükmün ve farklı para biriminden işlem yaptırılmasının BANKA tarafından ÜYE İŞ YERİ nin hesap açma talebi olarak kabul edileceği ve bu konuda ÜYE İŞ YERİ nin ek bir talimatına gerek olmaksızın BANKA nın ÜYE İŞ YERİ adına hesap açabileceği hususlarında mutabakata varmışlardır. BANKA, ÜYE İŞ YERİ ne, ÜYE İŞ YERİ nin ilgili ay içinde işlemi varsa, ÜYE İŞ YERİ nin hesap ekstresi gönderimi konusunda yazılı talebi olması ve bu talepte posta ya da posta dışı (faks, vb.) yöntemlerden birini seçmiş olması kaydı ile her ayın son gününü takip eden 10 (on) gün içinde aylık olarak düzenleyeceği Hesap Bildirim Cetveli ni yollayacaktır. ÜYE İŞ YERİ, bu cetvelin kendisine tebliği için belirtilen 10 (on) günlük süreyi izleyen 10 (on) gün içinde cetveli almadığını ve/veya içindeki borç ve alacak

8 hareketlerine itirazlarını yazılı olarak BANKA ya bildireceğini taahhüt eder. MADDE 6) SATIŞ/BAĞIŞ İŞLEMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ÜYE İŞ YERİ, KART ile satış işlemini tamamlamadan önce; KART ın geçerlilik süresinin uygun olup olmadığını, KART ın tahrifata uğrayıp uğramadığını, İşlem şifre ile yapılmadı ise HARCAMA BELGESİ üzerine ÜYE nin imzasını alarak bu imzanın KART üzerindeki imza ile aynı olup olmadığını (şayet KART ın imza paneli boş ise, imza paneli ÜYE, tarafından imzalandıktan sonra işlem tamamlanacaktır), HARCAMA BELGESİ üzerindeki ad-soyadı ve KART numarası ile KART üzerindeki bilgilerin aynı olup olmadığını, Yurt dışında çıkarılan KART ise tüm dünyada geçerli olup olmadığını (KART ın üzerinde KREDİ KART SİSTEMLERİ nin logolarının bulunup bulunmadığını), KART ı kullanan kişinin gerçek ÜYE olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür. Bu amaçla ÜYE İŞ YERİ, ÜYE den resimli ve geçerli bir kimlik belgesi ibraz etmesini istemek zorundadır. ÜYE İŞ YERİ, kendisine mal/hizmet/karşılıksız bağış karşılığını ödemek için ibraz edilen ve işlem sırasında kayıp, çalıntı olduğu anlaşılan veya BANKA nın her ne nedenle olursa olsun hamilinden geri alınmasını bildirdiği her türlü KART lar kendisine ulaştığında bunları almak (el koymak) ve derhal BANKA ya iade etmek hak ve yükümlülüğüne sahiptir. ÜYE İŞ YERİ, BANKA nın böyle bir KART kullanılarak yapılan harcama bedelini ödememe hakkına sahip olduğunu, sehven ödenmiş ise; 10. maddenin son paragrafında belirtilen şekilde tahsile, takas ve mahsuba yetkili olduğunu kabul eder. ÜYE İŞ YERİ, HARCAMA BELGESİ nin düzenlenmesi sırasında; KART üzerinde yer alan KART numarası, ad-soyadı ve KART ın geçerlilik süresinin mutlaka ÜYE İŞ YERİ ÜRÜNLERİ marifetiyle HARCAMA BELGESİ ne aktarılmasını ve kontrolünü sağlamak, ÇİPLİ KART larda, KART ı mutlaka POS un ÇİP OKUYUCU suna okutmak ve POS cihazının ekran talimatlarına uygun olarak işlemi tamamlamak ve şifreli tüm işlemlerde ÜYE nin şifresini POS a veya POS a bağlı şifre klavyesine girmesini sağlamak (ÜYE İŞ YERİ şifreyi mutlaka ÜYE ye girdirtecek olup, şifreyi kesinlikle sormayacak ve ÜYE adına girmeyecektir.) Satılan mal/hizmet/karşılıksız bağış bedelini, Türk Lirası olarak, satış tarihini de açık ve net okunacak şekilde HARCAMA BELGESİ ne yazmak, HARCAMA BELGESİ üzerinde ÜYE İŞ YERİ nin ticari unvanını ve ÜYE İŞ YERİ numarasını açıkça belirtmek, Yapılacak her işlem için BANKA dan PROVİZYON almak zorundadır. ÜYE İŞ YERİ, KART işlemlerinde şifre sorgusunu işleyiş kuralları gereğince yapması gerektiği halde bu sorgulama işlemini usulüne uygun yapmadığı, PIN(şifre) sorgusunu by pass yaptığı takdirde, doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olduğunu kabul eder. ÜYE İŞ YERİ, KART ın, ÜYE İŞ YERİ ÜRÜNLERİ nde ÇİP OKUYUCU dan okutulamaması ve/veya ÜYE İŞ YERİ ÜRÜNLERİ nin arızalı olması durumunda, BANKA nın kendisine verdiği yetkiler doğrultusunda işlemle ilgili olarak BANKA yı telefon yolu ile arayarak PROVİZYON alacak ve kendisine bildirilen talimatlar doğrultusunda hareket edecektir. Taraflar, BANKA tarafından ÜYE İŞ YERİ ne ÜYE İŞ YERİ ÜRÜNLERİ üzerinden manuel işlem yapma yetkisi verilmemişse, ÜYE İŞYERİ nin KART ı kabul etmeyeceği, aksi halde oluşacak tüm zararlardan sorumlu olacağı hususlarında mutabakata varmışlardır. KART ın üzerinde Çip bulunmadığı halde KART ın manyetik şeridi okutulduğunda; POS ta, Çip in okutulması gerektiğini belirtir bir uyarı mesajı görülür ise ÜYE İŞ YERİ, KART ın sahte olduğundan şüphelenmeli ve BANKA yı telefon yolu ile arayarak işlemle ilgili mutlaka PROVİZYON almalı ve BANKA ca bildirilen/bildirilecek talimatlar doğrultusunda hareket etmelidir. Taraflar, ÜYE İŞ YERİ nin bu hükme aykırı hareket etmesi halinde oluşabilecek tüm zararlardan sorumlu olduğu hususunda mutabakata varmışlardır. ELEKTRONİK ORTAMDAKİ İŞLEM lerde: ÜYE İŞ YERİ, sipariş bedelleri için PROVİZYON almak üzere BANKA tarafından kendisine bildirilen bilgileri içeren listeyi Sanal POS üzerinden BANKA ya gönderecektir. BANKA, ÜYE İŞ YERİ ne bildirmek kaydıyla PROVİZYON için gerekli bilgileri değiştirebilir, ek bilgi isteyebilir. ÜYE İŞ YERİ nce şüpheli bulunan durumlarda BANKA tarafından belirlenen usullerde BANKA ya dönülmesi ve BANKA dan onay alınmadan nakliye işlemlerinin gerçekleştirilmemesi gerekmektedir. Gerçekleştirilmesi halinde, tüm sorumluluğun ÜYE İŞYERİ ne ait olduğunu, ÜYE İŞ YERİ taahhüt eder. BANKA dan onay alınmasının işlemin yasal olarak tamamlandığı ve BANKA nın işlem tutarını ÜYE İŞ YERİ ne garanti ettiği anlamında yorumlanmayacağını ÜYE İŞ YERİ kabul eder. ÜYE İŞ YERİ, BANKA tarafından kendisine bildirilecek tüm talimatlara uymakla yükümlüdür. ÜYE İŞ YERİ, her bir alışverişi yapan müşterinin IP numarasını almakla ve BANKA tarafından istendiğinde derhal ibraz etmekle yükümlüdür. ÜYE İŞ YERİ, satışını gerçekleştirdiği mal, hizmet ve karşılıksız bağış tutarlarının yanı sıra ÜYE nin ödeyeceği toplam tutarı ve satışın yapıldığı para cinsini web sayfasına koymakla yükümlüdür. ÜYE İŞ YERİ, sanal mağazasında genel ahlak ve adaba aykırı ve yasalarca satışı yasaklanmış ürün ve hizmetlerin satışını yapamaz. ÜYE İŞ YERİ nin sanal ticaret sitesinden yapılacak, BANKA ca izin verilen yabancı para birimi cinsinden fiyatlandırılmış ürünlerin satışı sırasında, sipariş tutarları işlem günü ilgili yabancı para birimi için BANKA nın uyguladığı serbest piyasa efektif döviz kurları esas alınarak Türk Lirası na çevrilip ÜYE İŞ YERİ hesabına geçirilecektir. KREDİ KART SİSTEMLERİ networklerine, kurallar gereği Türk Lirası cinsinden çıkış yapılacak ve KREDİ KART SİSTEMLERİ tarafından kullanılan kur oranıyla BANKA ca izin verilen yabancı para birimine çevrilerek ürünü satın alan kişinin kullandığı KART ın bankasına yönlendirilecektir. Miktar ÜYE nin bankasınca kullanılan para birimine çevrilerek ÜYE nin hesap ekstresine yansıtılacaktır, ancak ÜYE, ödeyeceği miktarı kendi para birimi cinsinden görürken aynı zamanda açıklamalar bölümünde orijinal para birimi olarak Türk Lirası görebilir. Sitedeki fiyatlar, BANKA nın günlük uyguladığı serbest piyasa efektif döviz kurlarına göre Türk Lirası na çevrildikten sonra KREDİ KART SİSTEMLERİ tarafından tekrar KREDİ KART SİSTEMLERİ nce izin verilen yabancı para birimine çevrildiğinden alışveriş tamamlandığında ÜYE ye yansıyan tutar ÜYE İŞ YERİ nin sitesinde ilan ettiği BANKA ca izin verilen yabancı para birimi cinsindeki fiyatlardan farklılık gösterebilir. ELEKTRONİK ORTAMDAKİ İŞLEM lerdeki maddeler ile ilgili olarak müşterilerin bilgilendirilmesi amacıyla ÜYE İŞ YERİ nin sitesinde aşağıda belirtilen biçimde bir açıklama olması gerekmektedir: According to the rules of VISA and MasterCard, your transaction 3/9 is converted into TRL (Turkish Lira) by the acquiring bank using the Finansbank A.Ş. s USD-TRL buying rate, which may sometimes cause insignificant differences of less than one percent. According to your bank s preferences, your credit card statement may show the original transaction amount in TRL. MAIL ORDER işlemlerinde; BANKA, PROVİZYON için ÜYE İŞ YERİ nce yapılan başvuruyu değerlendirir ve uygun gördükleri için PROVİZYON kodu verir. BANKA, onaylanan ve onaylanmayan HARCAMA BELGESİ taleplerini ÜYE İŞ YERİ ne bildirir. BANKA nın ÜYE İŞ YERİ ne yukarıda belirtilen elektronik yöntemler veya liste ile vereceği PROVİZYON kodundan sonra ÜYE İŞ YERİ, BANKA dan PROVİZYON aldığı HARCAMA BELGESİ talepleri için ÜYE ye mal veya hizmet teslimatını yapmakla veya bağış/hizmet makbuzunu vermekle yükümlüdür. ÜYE İŞ YERİ nin ÜYE den alacağı HARCAMA BELGESİ tutarının Türk Lirası olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Buna rağmen ÜYE İŞ YERİ, yurt dışı ÜYE lerden alacağı HARCAMA BELGESİ ni Türk Lirası olarak değil de döviz olarak kabul ederse, bu HARCAMA BELGESİ ndeki döviz tutarının Türk Lirası karşılığı üzerinden PROVİZYON almak zorundadır. ÜYE İŞ YERİ, uluslararası sistem gereği kurlardaki değişimlerden kaynaklanan ve yurt dışı ÜYE aleyhine ortaya çıkan döviz farkının veya MAIL ORDER işlemine konu alışveriş tutarının tamamının veya bir kısmının BANKA ya ÜYE nin bankası tarafından borç kaydedildiği durumlarda, borç kaydedilen bu tutarların tamamının BANKA ca ÜYE İŞ YERİ hesaplarından tahsil edileceğini, bu meblağın hesabında bulunmaması halinde, ilk talepte derhal, talepte belirtilen meblağı, bu Sözleşmenin 10. maddesinde belirtilen hüküm çerçevesinde BANKA ya ödeyeceğini taahhüt eder. İşin doğası gereği taraflar, bu Sözleşmede yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, her türlü sorumluluğun ÜYE İŞ YERİ ne ait olduğu konusunda mutabakata varmışlardır. BANKA nın bu hususlardan dolayı hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi belirtilen hususlara aykırı şekilde düzenlenen HARCAMA BELGESİ tutarı da, ÜYE İŞ YERİ ne ödenmeyecektir. Ödenmiş ise, BANKA nın bu tutarları, ÜYE İŞ YERİ nin hesabından geri alma ve ÜYE İŞ YERİ nin hesabına borç kaydetme yetkisi mevcuttur. ÜYE İŞ YERİ, gerek bu Sözleşmede bahsedilen kurallara uymaması, gerekse ihmal, hata ve kusuru sebebiyle ortaya çıkan herhangi bir sorunlu işlem nedeniyle, KREDİ KART SİSTEMLERİ /BKM (Bankalararası Kart Merkezi) ve sair ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde bulunan Hakemler Komitesi ve diğer merciiler tarafından, her ne nam altında olursa olsun tahakkuk ettirilecek değerlendirme ve ceza bedellerinden; KREDİ KART SİSTEMLERİ kuralları ve ilgili diğer ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri gereğince, her türlü ulusal ve uluslararası kuruluş/komite/ birlik tarafından ÜYE İŞYERİ aleyhine tahakkuk ettirilebilecek tüm ücret ve ceza tutarlarından münhasıran sorumlu olduğunu ve bu bedellerin de kendisinden tahsil edileceğini, BANKA nın bu bedelleri, ÜYE İŞ YERİ nin BANKA nezdindeki hesaplarından her zaman, herhangi bir talimata gerek olmaksızın tahsile veya ÜYE İŞ YERİ nin hesaplarına borç kaydetmeye yetkili olduğunu kabul eder. MADDE 7) HARCAMA BELGELERİ ve DÜZELTME YASAĞI ÜYE İŞ YERİ, BANKA tarafından kendisine verilen HARCAMA BELGESİ ni kullanmakla yükümlüdür. ÜYE İŞ YERİ, kendisine BANKA tarafından verilen HARCAMA BELGESİ ni başka bir ÜYE İŞ YERİ ne ya da diğer bir işletmeye veremez, başka üye iş yerlerinden HARCAMA BELGESİ de alamaz. Aksi takdirde, taraflar, HARCAMA BELGESİ tutarının, BANKA tarafından ödenmeyeceği ve her türlü sorumluluğun ÜYE İŞ YERİ ne ait olacağı hususlarında mutabakata varmışlardır. ÜYE İŞ YERİ, KART ları yalnızca alışveriş amacıyla kabul edebilir. ÜYE İŞ YERİ, ÜYE ye nakit vererek, karşılığında alışveriş yapılmış gibi HARCAMA BELGESİ düzenleyemez. Bu halde HARCAMA BELGESİ tutarı, BANKA tarafından ödenmeyecek ve her türlü sorumluluk ÜYE İŞ YERİ ne ait olacaktır. HARCAMA BELGESİ tutarı sehven ödenmiş ise; BANKA nın 10. maddede belirtilen şekilde tahsile yetkili olduğunu ÜYE İŞYERİ kabul eder. BANKA, üzerinde kazıntı, silinti, tahrifat, düzeltme ve benzeri değişiklikler yapılmış veya değişiklik yapıldığı hususunda şüpheye düşülen veya incelenmesine gerek duyulan veya POS kullanılmayıp el ile doldurulmuş HARCAMA BELGESİ tutarlarını, ödememe hakkına sahip olduğu gibi, ödediklerini de ÜYE İŞ YERİ nin BANKA nezdindeki hesaplarından her zaman, herhangi bir talimata gerek olmaksızın tahsile veya ÜYE İŞ YERİ nin hesaplarına borç kaydetmeye yetkili olduğunu kabul eder. MADDE 8) PROVİZYON LİMİTİ VE BELGE DÜZENLEME ZORUNLULUĞU ÜYE İŞ YERİ, bünyesinde birden fazla ödeme noktası bulunduğu takdirde; BANKA nın gerek KREDİ KART SİSTEMLERİ kuralları ile düzenlenen ÜYE İŞ YERİ Sektör Kodları çerçevesinde, gerekse kendi belirleyeceği kriterlere göre, her biri için ayrı ÜYE İŞ YERİ ÜRÜNÜ vermesi halinde, ÜYE İŞ YERİ, yalnızca ilgili ÜYE İŞ YERİ ÜRÜNÜ nü, bu ödeme noktalarında kullanacak, bu ödeme noktaları dışında kullanmayacaktır. PROVİZYON limiti ödeme noktasına bakılmaksızın 0-TL (Sıfır Türk Lirası) olup, BANKA ÜYE İŞ YERİ ne bildirimde bulunarak veya ilan etme suretiyle bu limiti değiştirme ve uygulama yetkisine haizdir. ÜYE İŞ YERİ, uygulamada PROVİZYON limitlerine ilişkin olarak yapılabilecek değişikliklere uymayı kabul eder. ÜYE İŞ YERİ, KART la yapılacak her bir işlem için meblağ ne olursa olsun işlem anında BANKA dan PROVİZYON almak zorundadır. ÜYE İŞ YERİ ne PROVİZYON limiti tanınması halinde ise, PROVİZYON limiti üstünde kalan işlemlerde toplam tutar üzerinden PROVİZYON almak zorundadır. ÜYE İŞ YERİ, BANKA yı telefon yolu ile arayarak aldığı PROVİZYON kodunu HARCAMA BELGESİ üzerindeki ilgili bölüme yazacaktır. PROVİZYON kodunun yazılmaması halinde, BANKA nın anılan işlem tutarını ÜYE İŞ YERİ ne ödememe, ödemişse, ÜYE İŞ YERİ nin hesabını borçlandırmaya ve 10. maddede belirtilen şekilde tahsile yetkili olduğu konusunda taraflar mutabakata varmışlardır. ÜYE nin aynı iş yerinde yaptığı tüm mal/hizmet alımları veya karşılıksız bağış işlemi için tek bir HARCAMA BELGESİ düzenlemesi esas olup, hangi nedenle olursa olsun buna aykırı olarak aynı gün ve aynı yerde, kısa aralıklarla birden fazla satış/bağış yapılmış gibi gösterilerek, PROVİZYON kodu alınmış olarak ya da PROVİZYON limiti altında olduğu takdirde PROVİZYON alınmaksızın birden çok HARCAMA BELGESİ düzenlenmesi ya da yapılacak işleme ÜYE İŞ YERİ nce PROVİZYON kodu girilmesi, KART ı ihraç eden kuruluşça ÜYE İŞ YERİ ÜRÜNLERİ aracılığı ile PROVİZYON talebi reddedildiği halde, ÜYE İŞ YERİ nin PROVİZYON tutarını daha alt tutar ya da tutarlara indirerek onay alınıncaya kadar işlemini sürdürerek PROVİZYON alması yasaktır. HARCAMA BELGESİ üzerine ÜYE İŞ YERİ nce PROVİZYON kodu yazılmadığı

TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ ÜYE ĠġYERĠ SÖZLEġMESĠ

TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ ÜYE ĠġYERĠ SÖZLEġMESĠ TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ ÜYE ĠġYERĠ SÖZLEġMESĠ BANKA Vergi Kimlik Numarası (4560004685) Vergi Dairesi Bilgisi (Maltepe Vergi Dairesi Müdürlüğü) Ticaret Sicil Numarası (1070) Ticaret Unvanı (Türkiye Halk

Detaylı

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Üye İşyeri Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta DENİZBANK A.Ş. (bundan böyle Banka olarak anılacaktır) ile diğer tarafta işbu Sözleşme nin sonunda

Detaylı

ÖRNEKTİR ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

ÖRNEKTİR ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan DENİZBANK A. Ş. ( Banka olarak anılacaktır) ile diğer taraftan bu sözleşmenin sonunda adı/soyadı, ünvanı ve işletme adı yazılı müşteri (bundan böyle Üye İşyeri olarak

Detaylı

ŞİRKET KAŞESİ VE YETKİLİLERİN İMZALARI (İMZALAYANLARIN ADLARI YAZILACAK) BAŞVURU FORMUYLA BİRLİKTE ALINIP FİRMA DOSYASINDA SAKLANACAK BELGELER

ŞİRKET KAŞESİ VE YETKİLİLERİN İMZALARI (İMZALAYANLARIN ADLARI YAZILACAK) BAŞVURU FORMUYLA BİRLİKTE ALINIP FİRMA DOSYASINDA SAKLANACAK BELGELER ÜYE İŞYERİ BAŞVURU FORMU VE SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ NO TİCARET SİCİL UNVANI (Sicilde yazıldığı şekliyle eksiksiz) KAYITLI OLDUĞU ODA/DERNEK TİCARET SİCİL Tescil Tarihi ODA KAYDI Kayıt Tarihi BİLGİLERİ Sicil

Detaylı

5. Kart Hamili: Sözleşme nin XII. bölümünde bahse konu olan kartlardan en az birine sahip gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

5. Kart Hamili: Sözleşme nin XII. bölümünde bahse konu olan kartlardan en az birine sahip gerçek ve tüzel kişileri ifade eder. I. KONU: İşbu Sözleşme, AKBANK T.A.Ş. (bundan böyle BANKA olarak anılacaktır) ile... (bundan böyle FİRMA olarak anılacaktır) arasında, FİRMA nın Sözleşme nin XI. bölümünde belirtilen iş yerlerinde Sözleşme

Detaylı

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Adnan Kahveci Cad. No:139 Yakacık-Kartal / İSTANBUL adresinde mukim TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. ile diğer taraftan...adresinde mukim... belirtilen hususlarda

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ hamillerine

Detaylı

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (işbu Sözleşme de kısaca BANKA olarak anılacaktır) diğer taraftan KART

Detaylı

I IVENT BİLGİSAYAR TEKNİK YAZILIM VE SERVİS HİZ.TİC. A. Ş. Adres: (Bundan sonra kısaca IVENT olarak adlandırılacaktır.)

I IVENT BİLGİSAYAR TEKNİK YAZILIM VE SERVİS HİZ.TİC. A. Ş. Adres: (Bundan sonra kısaca IVENT olarak adlandırılacaktır.) IVENT BİLGİSAYAR TEKNİK YAZILIM VE SERVİS HİZ.TİC. A. Ş. İle BAYİ/Üye işyeri.... arasındaki KARTLI ÖDEMELER İÇİN İŞLEMLERİN MÜNHASIRAN Secure CODE ve/veya Chip&Pin sistemiyle (güvenli alışveriş şifresiyle)

Detaylı

Gençpa iletişim pazarlama ve dış tic.ltd. Şti İle bayii/üye işyeri Taraflar I/ Gençpa İletişim pazarlama ve dış tic.ltd. Şti. Iı/ bayii/üye işyeri

Gençpa iletişim pazarlama ve dış tic.ltd. Şti İle bayii/üye işyeri Taraflar I/ Gençpa İletişim pazarlama ve dış tic.ltd. Şti. Iı/ bayii/üye işyeri Gençpa iletişim pazarlama ve dış tic.ltd. Şti İle bayii/üye işyeri arasındaki kartlı ödemeler için işlemlerin münhasıran secure code ve/veya chip&pin sistemiyle (güvenli alışveriş şifresiyle) yapılması

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KRTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : Müşteri Numarası : dı Soyadı-Unvanı : T. Garanti Bankası.Ş. Mersis No: 0879 0017 5660 0379 Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. ytar Cad. 2, Beşiktaş, 34340,

Detaylı

KUY. DIŞ. TİACARET A.Ş. ÖRNEK POS SÖZLEŞMESİ

KUY. DIŞ. TİACARET A.Ş. ÖRNEK POS SÖZLEŞMESİ KUY. DIŞ. TİACARET A.Ş. POS SÖZLEŞMESİ METRO ELEKTRONİK KUY. DIŞ. TİC A. Ş. İle BAYİİ/Üye işyeri.. arasındaki KARTLI ÖDEMELER İÇİN İŞLEMLERİN MÜNHASIRAN Secure CODE ve/veya Chip&Pin sistemiyle (güvenli

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ Hamillerine

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :...

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :... BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Soyadı, Adı/Unvanı :..... TCKN/VKN :... Amaç ve Kapsam: Müşterinin, Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesaplarının kullanılmasında;

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ NO:.... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında imzası bulunan MÜŞTERİ

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3001/PBY/27/0215/100.000 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında

Detaylı

KREDİ KARTI SİSTEMİ : MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL gibi uluslararası Kredi Kartı sistemleridir.

KREDİ KARTI SİSTEMİ : MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL gibi uluslararası Kredi Kartı sistemleridir. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bir tarafta TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. ile diğer tarafta, KART HAMİLİ/EK KART HAMİLİ arasında, aşağıdaki şartlarla işbu Kredi

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :...

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :... BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Soyadı, Adı/Unvanı :..... TCKN/VKN :... Amaç ve Kapsam: Müşterinin, Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesaplarının kullanılmasında;

Detaylı

BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3 S E R M A Y E P İ Y A S A S I İ Ş L E M L E R İ R İ S K B İ L D İ R İ M İ Önemli Açıklama: Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :...

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :... BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Soyadı, Adı/Unvanı :..... TCKN/VKN :... Amaç ve Kapsam: Müşterinin, Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesaplarının kullanılmasında;

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin işleyişine ilişkin uygulanacak kurallar ile tarafların karşılıklı

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

PayNet Güvenli Ödeme Sistemi Üyelik Sözleşmesi

PayNet Güvenli Ödeme Sistemi Üyelik Sözleşmesi I. TARAFLAR : PayNet Güvenli Ödeme Sistemi Üyelik Sözleşmesi a. ARENA BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş. Adres : Göktürk Beldesi Göktürk Cad. No:4 Eyüp / İstanbul (Kısaca ARENA olarak anılacaktır.) b.... Adres

Detaylı

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan, Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 13 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC. A.Ş. (Bundan

Detaylı

EKSA BAYİPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

EKSA BAYİPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ EKSA BAYİPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR a. EKSA ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SANAYİ VE DIŞ. TİC. A.Ş. Adres: Alemdağ Caddesi No.56/B Üsküdar / İstanbul (Eksa olarak anılacaktır.) b....

Detaylı

RESERPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR

RESERPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR I. TARAFLAR RESERPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ a. RESER BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. b. Adres: Hacıilyas Mah. Tan Sk. No:8 Osmangazi / BURSA (Reser olarak anılacaktır.) b... Adres:... (ÜYE BAYİ olarak

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı