BĠTKĠ ÇEġĠTLERĠ BÜLTENĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠTKĠ ÇEġĠTLERĠ BÜLTENĠ"

Transkript

1 T.C. TARIM ve KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI Tarımsal Üretim ve GeliĢtirme Genel Müdürlüğü BĠTKĠ ÇEġĠTLERĠ BÜLTENĠ Sayı: 2010/04 Yayın Tarihi:

2 Sayı: 2010/04 Yayın Tarihi: Sayfa: 2 / 18 Bu bülten, Yeni Bitki ÇeĢitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmeliğin 13, 21, 23, 33, 34, 35, 37, 38 ve 40 ıncı maddesi hükümlerine göre yayımlanması gereken bilgileri içerir. Yayımlanan bu bülten Tarımsal Üretim ve GeliĢtirme Genel Müdürlüğü internet sayfasında yer almakta olup basılı olarak yayımlanmamaktadır. Bültende yer alan bilgiler ile ilgili itirazlar Tarımsal Üretim ve GeliĢtirme Genel Müdürlüğüne yapılabilir. ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. BAġVURULARI KABUL EDĠLEN ÇEġĠTLER... 3 II. BĠTKĠ ISLAHÇI HAKLARI TESCĠL EDĠLEN ÇEġĠTLER III. BĠTKĠ ISLAHÇI HAKKI BAġVURUSU GERĠ ÇEKĠLEN ÇEġĠTLER IV. BĠTKĠ ISLAHÇI HAKKI TESCĠLĠNDEN SONRAKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER A. Hak Devirleri B. Hak Sahibi Unvan DeğiĢiklikleri V. HÜKÜMSÜZLÜKLER A. Islahçı Hakkı Sona Erenler B. Islahçı Hakkı Yeniden Geçerlik Kazananlar VI. BĠTKĠ ISLAHÇI HAKLARI ÜCRETLERĠ A. ĠĢlem Ücretleri B. Teknik Ġnceleme Ücretleri C. Yıllık Ücretler VII. TANIMLAR VIII. YENĠ ISLAHÇI HAKKI BAġVURU FORMU IX. ĠLETĠġĠM... 15

3 Sayı: 2010/04 Yayın Tarihi: Sayfa: 3 / 18 I. BAġVURULARI KABUL EDĠLEN ÇEġĠTLER ve tarihinde yapılan Islahçı Hakkı BaĢvuru Ġnceleme Komisyonu toplantılarında baģvurusu kabul edilen çeģitlerle ilgili bilgiler aģağıya çıkarılmıģtır. BaĢvuru Sicil No Tür Adı ÇeĢit ismi veya geçici ismi Hak Sahibinin Adı Adresi BaĢvuru Vekili 2010/50 Buğday Triticum aestivum L. TURKUAZ Trakya Tarım ve Vet. Tic. Ltd.ġti. Karadeniz Mah. GümüĢhane Sok. No:39 Tekirdağ 2010/51 Buğday Triticum aestivum L. TEKĠRA Trakya Tarım ve Vet. Tic. Ltd.ġti. Karadeniz Mah. GümüĢhane Sok. No:39 Tekirdağ 2010/52 Buğday Triticum aestivum L. RUMELĠ Trakya Tarım ve Vet. Tic. Ltd.ġti. Karadeniz Mah. GümüĢhane Sok. No:39 Tekirdağ 2010/53 Ayçiçeği Helianthus annuus L. 08 TR 003 Trakya Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü PK:16 Edirne 2010/54 Ayçiçeği Helianthus annuus L. 08 TR Ç 001 Trakya Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü PK:16 Edirne 2010/55 Ayçiçeği Helianthus annuus L. 08 TR Ç 002 Trakya Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü PK:16 Edirne

4 Sayı: 2010/04 Yayın Tarihi: Sayfa: 4 / 18 BaĢvuru Sicil No Tür Adı ÇeĢit ismi veya geçici ismi Hak Sahibinin Adı Adresi BaĢvuru Vekili 2010/56 Buğday Triticum Durum Desf. ZÜHRE Güneydoğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü Silvan Yolu 9 km Suriçi Diyarbakır 2010/57 Buğday Triticum Durum Desf. GÜNEY YILDIZI Güneydoğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü Silvan Yolu 9 km Suriçi Diyarbakır 2010/58 Patates Solanum tuberosum L. TAURUS HZPC Holland B.V. P.O. Box 88 NL-8500 AB Joure HOLLANDA Gömeç Zirai Ürünler A.ġ. Ayazağa Mah. Meydan Sok. No:1 Maslak Ġstanbul 2010/59 Patates Solanum tuberosum L. SYLVANA HZPC Holland B.V. P.O. Box 88 NL-8500 AB Joure HOLLANDA Gömeç Zirai Ürünler A.ġ. Ayazağa Mah. Meydan Sok. No:1 Maslak Ġstanbul 2010/60 Gül Rosa L. MEICLUSIF Meilland International S.A. Domaine de Saint-Andre Le Cannet Des Maures-FRANSA Destek Patent A.ġ. Tophane Ortapazar Cad. No: Bursa Islahçı: Alain, Antoine Meilland Adresi: Domaine de Saint- Andre Le Cannet Des Maures-FRANSA Devir Yolu:

5 Sayı: 2010/04 Yayın Tarihi: Sayfa: 5 / 18 BaĢvuru Sicil No Tür Adı ÇeĢit ismi veya geçici ismi Hak Sahibinin Adı Adresi BaĢvuru Vekili 2010/61 Gül Rosa L. MEITRONI Meilland International S.A. Domaine de Saint-Andre Le Cannet Des Maures-FRANSA Destek Patent A.ġ. Tophane Ortapazar Cad. No: Bursa Islahçı: Alain, Antoine Meilland Adresi: Domaine de Saint- Andre Le Cannet Des Maures-FRANSA 2010/62 Enginar Cynara scolymus L. A 106 Devir Yolu: Agriset S.L. Semillas Hibridas Kayra Tarım ve San.Tic.Ltd.ġti Plaza Mayor No: Port Saplaya Alboraya / Valencia ĠSPANYA 2010/63 Biber Capsicum annuum L. ASSIA Nunhems B.V. Po Box AA Haelen HOLLANDA DeriĢ Patent A.ġ. Ġnebolu Sokak, No:5, DeriĢ Patent Binası, KabataĢ/Setüstü Ġstanbul 2010/64 Mandarin Citrus reticulata L. TANGO The Regents of University of California 1111, Franklin Street 12th Floor Oakland CA ABD Eurosemillas Ltd. ġti. Fuzuli Cad. Galeria ĠĢ Mrk. No:56 Adana

6 Sayı: 2010/04 Yayın Tarihi: Sayfa: 6 / 18 BaĢvuru Sicil No Tür Adı ÇeĢit ismi veya geçici ismi Hak Sahibinin Adı Adresi BaĢvuru Vekili 2010/65 Kayısı Prunus armeniaca L. FARCLO International Plant Selection S.A.R.L. Route de Marseille Montelimar FRANSA Destek Patent A.ġ. Tophane Ortapazar Cad. No: Bursa 2010/66 Kayısı Prunus armeniaca L. FARALIA Islahçı: Marie France Bois Adresi: Mas du Grand Estagel Saint Gilles FRANSA Devir ġekli: Hak Devri International Plant Selection S.A.R.L. Route de Marseille Montelimar FRANSA Destek Patent A.ġ. Tophane Ortapazar Cad. No: Bursa 2010/67 Kayısı Prunus armeniaca L. FARDAO Islahçı: Marie France Bois Adresi: Mas du Grand Estagel Saint Gilles FRANSA Devir ġekli: Hak Devri International Plant Selection S.A.R.L. Route de Marseille Montelimar FRANSA Destek Patent A.ġ. Tophane Ortapazar Cad. No: Bursa Islahçı: Marie France Bois Adresi: Mas du Grand Estagel Saint Gilles FRANSA Devir ġekli: Hak Devri

7 Sayı: 2010/04 Yayın Tarihi: Sayfa: 7 / 18 BaĢvuru Sicil No Tür Adı ÇeĢit ismi veya geçici ismi Hak Sahibinin Adı Adresi BaĢvuru Vekili 2010/68 Kayısı Prunus armeniaca L. FARBALY International Plant Selection S.A.R.L. Route de Marseille Montelimar FRANSA Destek Patent A.ġ. Tophane Ortapazar Cad. No: Bursa 2010/69 Kayısı Prunus armeniaca L. PRIABEL Islahçı: Marie France Bois Adresi: Mas du Grand Estagel Saint Gilles FRANSA Devir ġekli: Hak Devri International Plant Selection S.A.R.L. Route de Marseille Montelimar FRANSA Destek Patent A.ġ. Tophane Ortapazar Cad. No: Bursa Islahçı: Marie France Bois Adresi: Mas du Grand Estagel Saint Gilles FRANSA Devir ġekli: Hak Devri 2010/70 ( * ) Kiraz Prunus avium L FOLFER INRA-Institute National de la Recherche-Agronomique Ankara Patent Bürosu 147 rue de l'université Paris Cedex 07 FRANSA Bestekar Sokak No Kavaklıdere- Ankara 2010/71 Üzüm Vitis vinifera L. GRAPAES Grapa Company Ltd. 3A Orfeos Str Nicosia - GÜNEY KIBRIS Vitroplant Fidan Ltd.ġti. Ġhsaniye Mah. Sait Çiftçi Cad. No:2/8 Mersin (*) Bu baģvuru tarihli ve 2010/02 sayılı Bitki ÇeĢitleri Bülteninde 2010/15 sicil numarası ile ilan edilmiģ olup, aynı baģvuru sicil numarasının baģka bir çeģide de verilmiģ olması nedeniyle baģvuru sicil numarası 2010/70 olarak değiģtirilmiģtir.

8 Sayı: 2010/04 Yayın Tarihi: Sayfa: 8 / 18 BaĢvuru Sicil No Tür Adı ÇeĢit ismi veya geçici ismi Hak Sahibinin Adı Adresi BaĢvuru Vekili 2010/72 Çilek Fragaria x ananassa Duch. SPLENDOR Berry Geneticks INC INC 342, Green Valley Road CA ABD Islahçı: Steven D.Nelson Adresi: CA WATSONVILE, ABD Devir ġekli: Hak devri DeriĢ Patent A.ġ. Ġnebolu Sokak, No:5, DeriĢ Patent Binası, KabataĢ/Setüstü Ġstanbul 2010/73 Patates TRIOMPHE Bretagne-Plants SCICA (Societe Cooperative D'interet Collectif Agricole) Rouduuhir Hanvec FRANSA 2010/74 Patates ESTRELLA Saatzucht Fritz Lange Kg Postfach 1352, D Bad Schwartau ALMANYA Sürde Tarım Gıda Üretim ve Pazarlama Ltd. ġti. Yenigün Mah. Kızılırmak Cad. Kızılırmak Apt. 44/5-6 Antalya Sürde Tarım Gıda Üretim ve Pazarlama Ltd. ġti. Yenigün Mah. Kızılırmak Cad. Kızılırmak Apt. 44/5-6 Antalya

9 Sayı: 2010/04 Yayın Tarihi: Sayfa: 9 / 18 BaĢvuru Sicil No Tür Adı ÇeĢit ismi veya geçici ismi Hak Sahibinin Adı Adresi 2010/75 Patates BLONDINE Bretagne-Plants SCICA (Societe Cooperative D'interet Collectif Agricole) Rouduuhir Hanvec FRANSA BaĢvuru Vekili Sürde Tarım Gıda Üretim ve Pazarlama Ltd. ġti. Yenigün Mah. Kızılırmak Cad. Kızılırmak Apt. 44/5-6 Antalya Başvurunun bültende ilân edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, çeşidin yeni, farklı, yeknesak ve durulmuş olmadığı gerekçesiyle veya başvuru sahibinin hak sahibi olmadığı veya çeşit için önerilen ismin Kanunun 9 uncu, 42 nci maddesinin (a) bendi hükümlerine ve Yönetmeliğin 20 nci maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle Genel Müdürlük nezdinde itiraz yapılabilir. Başvuruya itiraz edenler, itirazlarında öne sürdükleri gerekçelerin bilgi ve belgelerini Genel Müdürlüğe itirazlarıyla birlikte vermek zorundadır. ( Madde 14 )

10 Sayı: 2010/04 Yayın Tarihi: Sayfa: 10 / 18 II. BĠTKĠ ISLAHÇI HAKLARI TESCĠL EDĠLEN ÇEġĠTLER AĢağıda adı ve adresi belirtilen çeģitler; Bakanlığımıza yapılan baģvurusu üzerine yapılan inceleme sonucunda, 5042 sayılı Yeni Bitki ÇeĢitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına ĠliĢkin Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ait Yeni Bitki ÇeĢitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelikte belirtilen ilgili hükümlere uygunluğu tespit edilerek tescil edilmiģ ve çeģitler, adı geçen mevzuat kapsamında koruma altına alınmıģtır. ÇeĢidin Ġsmi Türü BaĢvuru Tarihi ve No PIKU 4 Prunus Anacı Prunus L /50 Tescil Tarihi ve No 2010/062 Hak Sahibinin Unvanı, Uyruğu, Adresi Bundesanstalt Für Züchtungsforschung An Kulturpflanzen Almanya Erwin-Baur-Strase Quedlinburg ALMANYA FOLFER Kiraz Prunus avium L / /063 INRA-Institute National de la Recherche-Agronomique Fransa 147 rue de l'université Paris Cedex 07 FRANSA GARNIFOLA Nektarin Prunus persica var. nectarina (Aiton) Maxim / /064 PSB Production Vegetal S.L. Ġspanya Avda De Mula, Pliego (Murcia) ĠSPANYA GARACO Nektarin Prunus persica var. nectarina (Aiton) Maxim / /065 PSB Production Vegetal S.L. Ġspanya Avda De Mula, Pliego (Murcia) ĠSPANYA

11 Sayı: 2010/04 Yayın Tarihi: Sayfa: 11 / 18 ÇeĢidin Ġsmi Türü BaĢvuru Tarihi ve No GARBAJA Nektarin Prunus persica var. nectarina (Aiton) Maxim /28 Tescil Tarihi ve No 2010/066 Hak Sahibinin Unvanı, Uyruğu, Adresi PSB Production Vegetal S.L. Ġspanya Avda De Mula, Pliego (Murcia) ĠSPANYA FLOPRIA Kayısı Prunus armeniaca L / /067 PSB Production Vegetal S.L. Ġspanya Avda De Mula, Pliego (Murcia) ĠSPANYA FLONECA Kayısı Prunus armeniaca L / /068 PSB Production Vegetal S.L. Ġspanya Avda De Mula, Pliego (Murcia) ĠSPANYA ALPER Adi Fiğ Vicia sativa L / /069 Ege Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye PK: Menemen Ġzmir SONER Adi Fiğ Vicia sativa L / /070 Ege Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye PK: Menemen Ġzmir BEREKET Buğday Triticum aestivum L / /071 Trakya Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye PK:16 Edirne

12 Sayı: 2010/04 Yayın Tarihi: Sayfa: 12 / 18 ÇeĢidin Ġsmi Türü BaĢvuru Tarihi ve No ÜMRANHANIM Tritikale Triticosecale Wittmack /48 Tescil Tarihi ve No 2010/072 Hak Sahibinin Unvanı, Uyruğu, Adresi Doğu Anadolu Tarımsal Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye Ilıca Yolu Üzeri Erzurum Islahçı hakkı tescilinin bültende ilân edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde, üçüncü kişiler tarafından, tescil işlemine karşı Kanunun 32 nci, 33 üncü, 34 üncü, 36 ncı, 39 uncu, 40 ıncı, 41 inci ve 44 üncü maddelerinde belirtilen işlemlerde eksiklikler yapıldığı gerekçesiyle itirazda bulunulabilir. (Madde 22)

13 Sayı: 2010/04 Yayın Tarihi: Sayfa: 13 / 18 III. BĠTKĠ ISLAHÇI HAKKI BAġVURUSU GERĠ ÇEKĠLEN ÇEġĠTLER 01 Ekim Aralık 2010 tarihleri arasında baģvurusu geri çekilen çeģit bulunmamaktadır. IV. BĠTKĠ ISLAHÇI HAKKI TESCĠLĠNDEN SONRAKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER A. Hak Devirleri 01 Ekim Aralık 2010 tarihleri arasında hak devri yapılan çeģit bulunmamaktadır. B. Hak Sahibi Unvan DeğiĢiklikleri 01 Ekim Aralık 2010 tarihleri arasında hak sahibi unvan değiģikliği yapılan çeģit bulunmamaktadır. V. HÜKÜMSÜZLÜKLER A. Islahçı Hakkı Sona Erenler 01 Ekim Aralık 2010 tarihleri arasında ıslahçı hakkı sona eren çeģit bulunmamaktadır. B. Islahçı Hakkı Yeniden Geçerlik Kazananlar 01 Ekim Aralık 2010 tarihleri arasında ıslahçı hakkı yeniden geçerlilik kazanan çeģit bulunmamaktadır.

14 Sayı: 2010/04 Yayın Tarihi: Sayfa: 14 / 18 VI. BĠTKĠ ISLAHÇI HAKLARI ÜCRETLERĠ A. ĠĢlem Ücretleri KOD HĠZMET TÜRÜ ÜCRET (TL) BaĢvuru Ücreti 450, Rüçhan Haklı BaĢvuru Ücreti 900, Ek Süre Talebi Ücreti 110, Ġsim Ġnceleme Ücreti 40, BaĢvuru Ġtiraz Ücreti 110, Tescile Ġtiraz Ücreti 110, Yenilik Ġnceleme Ücreti 425, Islahçı Hakkı Tescil Ücreti 380, Zorunlu Lisans Talebi Ücreti 110, Zorunlu Lisans Arabuluculuk Ücreti 110, Teminat Gösterme Ücreti 220, Lisans ĠĢlemi Kayıt Ücreti 110, Devir ve Ġntikal Kayıt Ücreti 110, Teknik inceleme baģka bir kuruma yaptırılırsa 450, Miras Devri Kayıt Ücreti 35, Haciz ve Tedbir Kayıt Ücreti 35, Resmi Onaylı Özellik Belgesi Ücreti 300, Belge Suret Ücreti (Sayfa BaĢına) 2, Yayınlardan Alınan Ücretler 5, Tescil Belgesi Onaylı Suret Ücreti 35, Unvan ve Adres DeğiĢikliği Ücreti 35,00 B. Teknik Ġnceleme Ücretleri TEKNĠK ĠNCELEME ÜCRETĠ (TL) KOD HĠZMET TÜRÜ 1.YIL 2.YIL 3.YIL Tarla Bitkileri 1.500, ,00 650, Süs Bitkileri 1.300, , Sebze 1.800, , Meyve, asma ve ağaçlar 1.300, ,00 - C. Yıllık Ücretler YILLIK ĠġLEM ÜCRETĠ (TL) KOD HĠZMET TÜRÜ 1.YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL >5.YIL Tarla Bitkileri 110,00 135,00 170,00 210,00 260, Süs Bitkileri 110,00 135,00 170,00 210,00 260, Sebze 135,00 165,00 220,00 260,00 320, Meyve, asma ve ağaçlar 110,00 135,00 170,00 210,00 260,00

15 Sayı: 2010/04 Yayın Tarihi: Sayfa: 15 / 18 VII. TANIMLAR Islahçı: Yeni bir bitki çeşidini ıslah eden veya bulan ve geliştiren kişi. Hak sahibi: Islahçı veya onun hukukî halefleri. ÇeĢit: Islahçı hakkının verilmesi için gerekli şartların karşılanıp karşılanmadığına bakılmaksızın, bir veya birden fazla genotipin ortaya çıkardığı bazı özelliklerin kendisini göstermesiyle tanımlanan ve aynı tür içindeki diğer genotiplerden en az bir tipik özelliği ile ayrılan ve değişmeksizin çoğaltmaya uygunluğu bakımından bir birim olarak kabul edilen en küçük taksonomik kısım içerisinde yer alan bitki grubu. Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan vegetatif ve generatif bitki kısımları. Tescil: Kanun kapsamındaki çeşitlerin ıslahçı hakları kütüğüne yazılması. Bülten: Bitki Çeşitleri Bülteni Kütük: Islahçı hakkı başvurusu ve hakkın tescili ile ilgili hususların kayıtlı olduğu sicil. VIII. YENĠ ISLAHÇI HAKKI BAġVURU FORMU Yenilenen Islahçı Hakkı BaĢvuru Formu yapılacak baģvurularda kullanılması amacıyla bültenin ekinde ilan edilmiģtir. Bu tarihten sonra yapılacak olan baģvurularda yalnızca yeni form ile yapılan baģvurular kabul edilecektir. IX. ĠLETĠġĠM Tarımsal Üretim ve GeliĢtirme Genel Müdürlüğü Tohumculuk Dairesi BaĢkanlığı EskiĢehir Yolu 9 km Lodumlu / ANKARA - TÜRKĠYE Tel : Belgegeçer : e-posta e-posta e-posta : : : Ġnternet Sitesi :

16 Çeşidin / Variety s T A R I M V E K Ö Y İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I Islahçı Hakları B aşvuru Formu / Application For m for Plant Bre eder s Ri ght Başvuru / Application Sıra / No Tarihi / Date Bu bölümü boş bırakınız. / Please do not fill this block. A. ÇEŞİT / VARIETY Islahçı Kodu / Breeder s Reference Önerilen Adı / Denomination Türü / Species Botanik Sınıfı / Botanical Taxon B. BAŞVURU SAHİBİ / APPLICANT Başvuru Sahibinin Adı ve Adresi / Applicant s Name and Address / Telefon / Telephone Faks / Fax e-posta / Varsa Vekilinin Adı ve Adresi / Representative s Name and Address (If Applicant does not live in TR) / Telefon / Telephone Faks / Fax e-posta / Başvuru Sahibi Çeşidin Islahçısı Değil İse Islahçının Adı ve Adresi / If The Applicant is not Breeder of Variety, Breeder s Name and Address / Telefon / Telephone Faks / Fax e-posta / Islahçıdan Başvuru Sahibine Hak Ne Şekilde Geçti? / How was the variety transferred to the applicant? Islahçı Hakkı Başvuru Formu / Application Form for Plant Breeder s Right Sayfa / Pages 16 / 18

17 T A R I M V E K Ö Y İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I Islahçı Hakları B aşvuru Formu / Application For m for Plant Bre eder s Ri ght Başvuru / Application Sıra / No Tarihi / Date Bu bölümü boş bırakınız. / Please do not fill this block. C. RÜÇHAN HAKKI / PRIORITY Rüçhan hakkı isteniyor mu? / Do you make this application with priority? Evet / Yes Hayır / No İlk başvurunun yapıldığı ülke / Country for Application İlk başvuru tarihi ve no / Application Date and Number Çeşidin ilk başvurudaki adı / Variety Denomination on First Application D. TİCARİ KULLANIM / COMMERCIALISATION Çeşit ticari olarak kullanıldı mı? / Has the variety been commercialized? Evet / Yes Hayır / No Ülkesi / Country Tarih / Date Çeşidin ticari adı / Commercial Name E. TEKNİK İNCELEME / TECHNICAL EXAMINATION Teknik İnceleme Raporu / Technical Examination Report Var / Present Yok / Absent Düzenleyen Kuruluş / Reported by FYD Raporu Tarihi / Date of Report Teknik İnceleme Raporu yok ise / If report is absent Teknik Soru Anketi / Technical Questionnaire Var / Present Yok / Absent Teknik İnceleme Ücreti Dekontu / Receipt of Technical Examination Fee Var / Present Yok / Absent F. EK BİLGİLER / ANCILLARY INFORMATION Islah Metodu / Breeding Method Melezleme/Crossing Mutasyon/Mutation Seleksiyon/Selection Diğer / Other Islah Metodunu Yazınız / Please Write Breeding Method Çeşit GDO lu mu? / Is The Variety a GMO? Evet / Yes Hayır / No Çeşidi Tanımlayıcı Resimler / Photos of variety Var / Present Yok / Absent Dosyanın 3 adet kopyası / 3 copies of application files Aday çeşit için diğer belgeler / Any other documents for candidate variety Başvuru için özel açıklamalar / Special Explanation for Application Var / Present Var / Present Yok / Absent Yok / Absent Islahçı Hakkı Başvuru Formu / Application Form for Plant Breeder s Right Sayfa / Pages 17 / 18

18 T A R I M V E K Ö Y İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I Islahçı Hakları B aşvuru Formu / Application For m for Plant Bre eder s Ri ght Başvuru / Application Sıra / No Tarihi / Date Bu bölümü boş bırakınız. / Please do not fill this block. G. TAAHHÜT ve İMZA / COMMITMENT and SIGNATURE Bu başvuru ile 5042 sayılı kanun kapsamında Islahçı Hakkı almak için başvurduğumu kabul eder, Aday çeşidin bu formda belirtilen ıslahçılar dışında ki kişiler tarafından ıslah edilmediğini, bulunmadığını ve geliştirilmediğini, Başvurunun kabul edilmesi durumunda her türlü test materyalini teknik incelemeyi yapan kuruluşun istediği tarihte hazır bulunduracağımı, Bu formda belirtilen bilgilerin tarafımdan tam ve doğru biçimde doldurulduğunu ve eksik ve yanlış bilgilerin ortaya çıkması durumunda tüm sorumluluğu üstlendiğimi beyan ve taahhüt ederim. Tarih / Date:. /. / I (We) hereby apply for the grant of a plant breeders right according to law No: 5402, I (We) hereby declare that no person other than the person or persons mentioned in this application has been involved in the breeding, or discovery and development, of the variety. I (We) hereby to supply testing material to the technical examination office at date indicated by technical examination office, if this application is accepted by office. I (We) hereby declare that all information on this application form were filled by me (us) is correct and complete. If the information would be wrong or incomplete, I (we) take charge of the responsibility. İmza / Signature H. EKLER / ANNEXES 1. Teknik Soru Anketi / Technical Questionnaire 2. Teknik İnceleme Raporunun Aslı ve Tercümesi / Original and Turkish Version of Technical Examination Report 3. Rüçhan Hakkı için İlk Başvuru Belgesi ve Tercümesi / Original and Turkish Version of Document(s) for Priority 4. Ticarete arz belgeleri ve Tercümesi/Original and Turkish Version of Declaration and Document(s) for Commercialization 5. Vekâletname ve Tercümesi / Original and Turkish Version of Form for Designation of a Procedural Representative 6. İmza Sirküleri / List of Authorized Signatures (For only Turkish Representative of Applicant) 7. Fotoğraflar (Meyve ve Süs Bitkisi Türlerinde) / Photographs (Fruit and Ornamental) 8. Ücret Dekontları / Bank Receipt of Fees Islahçı Hakkı Başvuru Formu / Application Form for Plant Breeder s Right Sayfa / Pages 18 / 18

Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik Yetki Kanunu 5042 Yayımlandığı R.Gazete 12.08.2004/25551 BĐRĐNCĐ BÖLÜM

Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik Yetki Kanunu 5042 Yayımlandığı R.Gazete 12.08.2004/25551 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik Yetki Kanunu 5042 Yayımlandığı R.Gazete 12.08.2004/25551 Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu

Detaylı

BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELİĞİ

BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELİĞİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih ve Sayıları : 13.01.2008 / 26755 14.09.2008 / 26997 17.12.2009 / 27435 12.05.2012 / 28290 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 556 Sayılı Markaların Korunması

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ PRODUCT CERTIFICATION CENTER ÜRÜN BELGELENDİRME BROŞÜRÜ Yayın Tarihi: Haziran 2010 1 Ürün belgelendirme talebiyle Ürün

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM Doküman No: ÜBM-06-FR-001 ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM A1A. BELGE TALEP EDEN KURULUġ / License Requested By (1) KuruluĢun

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION BELGELENDİRME MERKEZİ PRODUCT CERTIFICATION CENTER ÜRÜN BELGELENDİRME BAŞVURU REHBERİ PRODUCT CERTIFICATION APPLICATION GUIDE Doküman No : BM-RHB-01

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM Doküman No: ÜBM-00-FR-024 ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM Yayın Tarihi:17/08/2011 Rev. Tarihi : Rev. No : 00 Sayfa : 1 / 3 A1A. BELGE TALEP EDEN

Detaylı

MADRİD PROTOKOLÜ ÇERÇEVESİNDE MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİL SİSTEMİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER. Mart 2012. (Para ile satılmaz)

MADRİD PROTOKOLÜ ÇERÇEVESİNDE MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİL SİSTEMİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER. Mart 2012. (Para ile satılmaz) MADRİD PROTOKOLÜ ÇERÇEVESİNDE MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİL SİSTEMİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER Mart 2012 (Para ile satılmaz) ISBN 975-6815-00-0 Basım Yeri : Adres : Telefon : Faks : E-mail : İÇİNDEKİLER

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 YÖNETMELİK Türk Patent Enstitüsünden: PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

TEBLİĞ ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN

TEBLİĞ ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN 03.04.2011 T.C. Resmi Gazete 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ

Detaylı

MARKA TESCİLİ REHBERİ

MARKA TESCİLİ REHBERİ MARKA TESCİLİ REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ.. 3 2. MARKA KAVRAMI. 4 3. MARKA ve PATENT AYRIMI... 4 4. MARKA TESCİLİ İSTATİSTİKLERİ... 5 Sayfa 5. MARKA VEKİLLERİ. 10 6. MARKA TESCİLİNİN AVANTAJLARI. 12

Detaylı

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (EndTasKHKY) *

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (EndTasKHKY) * Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (EndTasKHKY) * BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Başvurunun

Detaylı

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK VOCATIONAL TRAINING SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM.

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Başvurunun Yeri

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 556 sayılı Markaların

Detaylı

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI Amaç ve kapsam AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA

Detaylı

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ 5 Ağustos 2011 Onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunun ön incelemesi için Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine yapılacak başvuruya ilişkin temel bilgiler,

Detaylı

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN

Detaylı

FAALİYET RUHSATI MÜRACAAT FORMU

FAALİYET RUHSATI MÜRACAAT FORMU SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF ECONOMY GENERAL DIRECTORATE OF FREE ZONES, OVERSEAS INVESTMENT AND SERVICES FAALİYET RUHSATI MÜRACAAT FORMU

Detaylı

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TURKISH LANGUAGE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

ONAYLI TEDARİKÇİ KURULUŞLARI TALİMATI (SHT TEDARİK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONAYLI TEDARİKÇİ KURULUŞLARI TALİMATI (SHT TEDARİK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: Amaç ONAYLI TEDARİKÇİ KURULUŞLARI TALİMATI (SHT TEDARİK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı, sivil hava araçlarında kullanılacak

Detaylı

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir:

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir: BESİLİK SIĞIR İTHALATINDA UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TALİMAT İthalat, Bakanlığımızca belirlenen teknik ve sağlık şartları çerçevesinde ve yine uygun görülecek ülkelerden yapılır. Bakanlığımız

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. XXX/2872E.445 R.Gazete No. 27757 R.G. Tarihi: 12.11.2010 Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI 1. BAŞVURU KOŞULLARI 1.1 Başvurular aşağıda belirtilen tarihler arasında

Detaylı

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM.

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. 555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Sirküler 2015 / 150 Konu : Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik

Sirküler 2015 / 150 Konu : Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Ankara, 25 Nisan 2015, Perşembe Sirküler 2015 / 150 Konu : Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Sayın Üyemiz; 25 Haziran 2015 Tarihli ve 29397 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

YÖNETMELİK ÇİLEK FİDESİ ÜRETİMİ, SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ÇİLEK FİDESİ ÜRETİMİ, SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Temmuz 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27635 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇİLEK FİDESİ ÜRETİMİ, SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı