Working Paper Türkiye'nin Orta Doğu Ülkeleri ile Olan Ticareti, Discussion Paper, Turkish Economic Association, No.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Working Paper Türkiye'nin Orta Doğu Ülkeleri ile Olan Ticareti, 1990-2002. Discussion Paper, Turkish Economic Association, No."

Transkript

1 econstor Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Inforationszentru Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Inforation Centre for Econoics Erlat, Güzin; Erlat, Haluk Working Paper Türkiye'nin Orta Doğu Ülkeleri ile Olan Ticareti, Discussion Paper, Turkish Econoic Association, o. 22/26 Provided in Cooperation wh: Turkish Econoic Association, Ankara Suggested Cation: Erlat, Güzin; Erlat, Haluk (22) : Türkiye'nin Orta Doğu Ülkeleri ile Olan Ticareti, 99-22, Discussion Paper, Turkish Econoic Association, o. 22/26 This Version is available at: utzungsbedingungen: Die ZBW räut Ihnen als utzerin/utzer das unentgeltliche, räulich unbeschränkte und zelich auf die Dauer des Schutzrechts beschränkte einfache Recht ein, das ausgewählte Werk i Rahen der unter nachzulesenden vollständigen utzungsbedingungen zu vervielfältigen, denen die utzerin/der utzer sich durch die erste utzung einverstanden erklärt. Ters of use: The ZBW grants you, the user, the non-exclusive right to use the selected work free of charge, terrorially unrestricted and whin the tie li of the ter of the property rights according to the ters specified at By the first use of the selected work the user agrees and declares to coply wh these ters of use. zbw Leibniz-Inforationszentru Wirtschaft Leibniz Inforation Centre for Econoics

2 TÜRKİYE EKOOMİ KURUMU TARTIŞMA METİ 22/26 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE İ ORTA DOĞU ÜLKELERİ ile OLA TİCARETİ, Güzin Erlat ve Haluk Erlat Bu çalışa "GAP BÖLGESİDE DIŞ TİCARET ve TARIM", başlığı ile Prof. Dr. Ercan UYGUR ve Prof. Dr. İrfan CİVCİR edörlüğünde hazırlanan ve 24 yılında TEK yayını olarak basılan kapta yer alaktadır. Mayıs, 22

3 TÜRKİYE İ ORTA DOĞU ÜLKELERİ ile OLA TİCARETİ, GİRİŞ Güzin Erlat (*) ve Haluk Erlat (**) Türkiye nin dış ticaretinin yapısı ile ilgili çalışalarıızda ya ticaretin bütününü (Erlat (999), ya da Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri gibi Türkiye nin en büyük ticaret ortakları ile olan ticaretiizi (Erlat, Erlat ve Özçelik (23), Erlat ve Erlat (24)) ele aldık. Bu çalışalardan elde ettiğiiz sonuçlara göre,. Türkiye nin dış ticaretinin, esas olarak, statik karşılaştıralı üstünlüklere dayanan endüstriler-arası ticaretten oluştuğunu, 2. ihracatıızda geleneksel diye nelendirilebilecek sektörlerin ağırlık taşıaya deva etelerine karşın, bunların dinaizlerinin azaldığını, geleceğin geleneksel olayan ve teknoloik yapısı araştıraya dayalı sektörlerde olabileceğini söyleyebiliriz. Türkiye nin dış ticaretinde, AB ve OECD ülkeleri kadar olasa bile, öneli bir yer tutan bir başka grup ülke Orta Doğu ülkeleridir. Bu ülkelere ilişkin yaptığıız tek çalışa Erlat ve Gökalp (2) dir ve bu ülkelere yapılan ihracatın yalnızca iki yönüne bakılıştır. Önce ihracat yapan sektörler için geleneksellik sıralaası yapılış, sonra da, bu sıralaa çerçevesinde, ihracatın yapısal değişikliğe uğrayıp uğraadığına bakılıştır. O çalışada SITC Rev.3 sınıflaasında yer alan 2-basaaklı 67 sektöre ilişkin ve döneini kapsayan veriler kullanılıştır. Bu çalışada ise, Türkiye nin Orta Doğu ülkeleriyle olan ticaretinin yalnızca ihracat yönü değil, halatı da ele alınacaktır. Ayrıca, Erlat, Erlat ve Özçelik (23) ile Erlat ve Erlat (24) de yapıldığı gibi, daha kısa bir dönein (99-22) 3-basaaklı sektör verileri kullanılacaktır. Bu çerçevede, Erlat, Erlat ve Özçelik (23) te olduğu gibi, söz konusu veriler Sab Pazar Payı (SPP) analizi, Açıklanış Karşılaştıralı Üstünlükler (AKÜ) ve Endüstri-içi Ticaret ölçüleri kullanılarak işlenecek ve Orta Doğu ülkeleri ile olan ticarete ilişkin bazı sonuçlara varılacaktır. Erlat, Erlat ve Özçelik (23) ten farklı olarak, bu çalışada elde edilecek sonuçlar genel nelikte olacak, 3-basaaklı sektörlerin hangilerinin bu ülkelerle olan ticaret açısından gelecek vaat ettiği konusu üzerinde durulayacaktır. Bu nokta, daha sonraki bir çalışanın konusu olacaktır. İzleyen bölüde kullanılan verilere ilişkin bilgiler verip kullandığıız bir sınıflaayı anlatacağız. Üçüncü bölüde Türkiye nin Orta Doğu ülkeleri ile olan ticaretinin genel yapısı ile ilgili bazı bulguları sunacağız. Dördüncü ve beşinci bölüler ihracatın incelenesine ayrılacaktır. Dördüncü bölüde, ihracat SPP analizine tabi tutulacak, beşinci bölüde ise AKÜ ölçüleri yapılacaktır. Altıncı bölüde, he ihracat, he halat verileri kullanılarak, Orta Doğu ülkeleri ile olan ticarette endüstri-içi bir yapının olup oladığı araştırılacaktır. Son bölüde ise elde ettiğiiz sonuçları sunacağız. 2. VERİLER ve SIIFLADIRILMASI Türkiye nin dış ticaretine ilişkin veriler Devlet İstatistik Enstüsünden elde ediliştir ve döneini kapsaaktadır. Ele aldığıız Orta Doğu ülkeleri İran, İsrail, Katar, Kuveyt, Lübnan, Birleşik Arap Eirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan, Suriye, Uan, Ürdün ve Yeen dir. Buradaki en büyük eksik Irak tır. Bunun teel nedeni, hüküetin 997 sonrası dış ticaret bilgilerine abargo koyasıdır. (*) Prof. Dr., ODTÜ, İİBF, İktisat Bölüü Öğreti Üyesi. (**) Prof. Dr., ODTÜ, İİBF, İktisat Bölüü Öğreti Üyesi.

4 SPP ve AKÜ analizleri, söz konusu ülkelerin ihracat ve halatlarına ilişkin bilgilerin kullanılasını gerektirektedir. Bu veriler, UCTAD ın International Trade Center (ITC) web sayfasından elde ediliştir. Ancak burada bazı öneli eksikliklerle karşılaşılıştır. Bir kere, söz konusu dönede, Suriye, Birleşik Arap Eirlikleri, Yeen ve Irak a ilişkin hiçbir veri bulunaaktadır. İkinci olarak, veriler 997 ya da 998 de başlaakta, 2 ya da 2 de sona erektedir. İran, Lübnan, Uan ve Ürdün ün verileri döneini, İsrail inkiler 997-2, Suudi Arabistan ınkiler ise döneini kapsaaktadır. Mısır ın verileri 997-2, Katar ınkiler döneini kapsaakla birlikte, her ikisinde de 2 yılında gözle bulunaaktadır. Kuveyt içinse yalnızca dönei için gözle yoktur. Yapılan hesaplaalarda bu eksiklikler göz önünde tutuluştur. Biz bu verileri ve bunlara dayanarak elde edilen niceliksel sonuçları beşli bir sınıflandıraya tabi tuttuk. Bu beşli sınıflandıra, sektörlerin teknoloik özelliklerine dayanaktadır ve Haadde Yoğun Mallar (HYM), Eek Yoğun Mallar (EYM), Seraye Yoğun Mallar (SYM), Taklidi Kolay Araştıra Yoğun Mallar (TKAYM), Taklidi Zor Araştıra Yoğun Mallar (TZAYM) dan oluşaktadır. Sektörlerin bu sınıflara nasıl dağıtıldıkları aşağıda veriliştir. SEKTÖRLERİ İTELİKLERİE GÖRE SIIFLADIRILMASI Haadde Yoğun Mallar (HYM) Canlı hayvanlar ve gıda addeleri 2 Akaryakıt hariç yenileyen haaddeler (26 hariç) 3 Mineral yakıtlar, yağlar ve alkali ürünler (35 hariç) 4. Hayvansal, bkisel katı ve sıvı yağlar, ular 56 Mineral kiyasal gübreler (272. grubun dışındakiler) Eek Yoğun Mallar (EYM) 26 Dokua elyafı ve bunların artıkları 6. Başlıca sınıflara ayrılan işleniş allar (62, 67, 68 hariç) 8. Çeşli aül eşya (87, 88) Seraye Yoğun Mallar (SYM) İçki ve tütün 35 Elektrik enerisi 53 Debagat ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanen, boya, pigent, acun, ürekkep 55 Uçucu yağlar, parfü, kozetik, tuvalet üstahzarları 62 Kauçuk ve kauçuktan eşya 67 Deir ve çelik 68 Deir ihtiva eteyen adenler 78 Motorlu kara taşıtları, bisiklet ve otosikletler, bunların aksa ve parçası Bu sınıflaa Yılaz (22) den alınıştır ve Hufbauer ve Chilas (974) ün üçlü sınıflandırasına dayanaktadır. Hufbauer ve Chilas, üretilerinde çoğunlukla doğal kaynakları kullanan allara Ricardo Malları, üretilerinde eek ya da seraye yoğun standart teknoloiler kullanan allara Heckscher-Ohlin Malları ve üretilerinde araştıra ağırlıklı yüksek teknoloi kullanan allara da ürün çevrii (product cycle) alları deektedirler. Beşli sınıflaa açısından HYM, Ricardo allarına karşı gelekte, Heckscher-Ohlin alları EYM ve SYM diye, ürün çevrii alları da TKAYM ve TZAYM diye ikiye ayrılaktadır.

5 Taklidi Kolay Araştıra Yoğun Mallar (TKAYM) 5 Organik kiyasal ürünler 52 İnorganik kiyasal ürünler 54 Tıp ve eczacılık ürünleri 58 İlk şekilde olayan plastikler (boru, hortu, levha, yaprak, plaka, şer, fil vb.) 59 Başka yerlerde belirtileyen kiyasal addeler ve ürünler 75 Büro akinaları ve otoatik veri işlee akinaları 76 Haberleşe,ses kaydete ve sesi tekrar vereye yarayan cihaz ve araçlar Taklidi Zor Araştıra Yoğun Mallar (TZAYM) 57 İlk şekillerde plastikler, döküntü ve hurdalar 7. Makinalar ve taşıt araçları (75, 76, 78 hariç) 87 Başka yerde belirtileyen esleki, ili, kontrol alet ve cihazlar 88 Fotoğraf, sineacılıkta kullanılan alet ve cihazlar ile optik eşya, saatler 3. ORTA DOĞU ÜLKELERİ İLE OLA TİCARETİ GEEL YAPISI Çeşli perforans ölçülerine geçeden önce, Türkiye nin Orta Doğu ülkeleri ile olan ticaretinin genel yapısı hakkında bir fikir edinekte yarar vardır. Bunun için, ilkin Türkiye nin topla ihracatı içinde Orta Doğu ülkelerinin payına (Tablo ) ve bu ülkelere yapılan ihracatın bu ülkelerin halatları içindeki paylarına (Tablo 2) baktık. Tablo : Türkiye'nin Topla İhracatı İçinde Orta Doğu Ülkelerine Yaptığı İhracatın Payı (%) B. Arap Eirlikleri,58,56,66,84,2,87,9 İran 3,82 3,58 3,9,89,38,24,28 İsrail,36,58,6,52,98,, Katar,5,3,4,3,5,8,5 Kuveyt,7,2,45,68,7,55,46 Lübnan,39,67,67,65,89,74,79 Mısır,24,24,8,25,7,4,36 Suudi Arabistan 2,6 3,56 3,3 4,25 3,37 2,7,85 Suriye,5,94,47,56,4,26,33 Uan,4,,4,6,6,5,9 Ürdün,62,7,2,68,62,78,65 Yeen,2,46,42,66,32,38,3 Topla pay 2,3 3,92 3,6 3,7,87,37, Dön. Ort. B. Arap Eirlikleri,,89,47,4,2,27,96 İran,7,72,59,85,5,86,66 İsrail,49,78 2,2 2,34 2,57 2,38,39 Katar,4,4,3,4,3,4,4 Kuveyt,48,33,3,26,33,38,44 Lübnan,76,58,6,47,59,52,64 Mısır,6,76,76,35,35,9,29 Suudi Arabistan 2,4,76,38,39,6,53 2,37 Suriye,2,5,87,66,9,74,2 Uan,7,8,,9,,9,7 Ürdün,4,52,33,36,38,32,6 Yeen,33,23,33,25,32,33,35 Topla pay 9,97 9,83, 9,2,52 9,36,4 Tablo den, Türkiye nin topla ihracatı içindeki payın, döneinde, ortalaa olarak %.4 olduğunu, en yüksek düzeyine (%3.92) 99 de ulaştığını ve ele alınan döne içinde azala gösterdiğini görüyoruz. En yüksek ortalaa paya sahip olan ülkeler, sırasıyla, Suudi Arabistan

6 (%2.37), İran (%.66), İsrail (%.39), Mısır (%.29) ve Suriye dir (%.2). Bunlardan Suudi Arabistan, İran ve Suriye ye yapılan ihracatın payı genel azala trendine uyu gösterirken, Mısır 997 ye kadar görece sab bir paya sahip oluş, 997 ve 998 de bu payda bir sıçraa görülekle birlikte sonra eski düzeyine iniştir. Payı öneli ölçüde artan ülke İsrail dir; öyle ki, 998 den ibaren Türkiye nin Orta Doğu ya ihracatındaki payı en yüksek olan ülke konuuna geçiştir. Tablo 2: Türkiye'nin Orta Doğu Ülkelerine Yaptığı İhracatın Bu Ülkelerin İthalatları İçindeki Payları (%) Dön. Ort. İran 2,6,36,25,73 2,23,75 İsrail,35,75,88,82 -,7 Katar -,3,3 -,22,28 Kuveyt,52,4,9 - -,22 Lübnan 2,68 2,2 2,6 2,8 2,52 2,42 Mısır 2,3 2,88 2,93-3,3 2,86 Suudi Arabistan -,58,3,28,6,44 Uan,38,38,62,49,53,48 Ürdün 2,78 3,7 2,4 2,48 2,44 2,76 Tablo 2, yukarıda sözü edilen veri eksiklikleri nedeniyle, daha kısıtlı bir zaan dilii (997-2) için hesaplanıştır. Söz konusu dönede Türkiye nin en çok ihracat yaptığı Orta Doğu ülkeleri, bu ülkelerin topla halatları içinde Türkiye nin payına göre, sırasıyla Mısır (%2.86), Ürdün (%2.76), Lübnan (%2.42), İran (%.75), İsrail (%.7), Suudi Arabistan (%.44) ve Kuveyt tir (%.22). Bu paylar Mısır ve İsrail de artış, Ürdün de azalış gösterektedir. Tablo 3: Türkiye'nin Topla İthalatı İçinde Orta Doğu Ülkelerinden Yaptığı İthalatın Payı (%) B. Arap Eirlikleri,86,74,55,7,46,2,5 İran 2,2,43,6 2,27 2,98,93,85 İsrail,28,37,42,4,54,47,44 Katar,,,,,,, Kuveyt,24,,3,29,33,27,24 Lübnan,3,3,2,2,3,6,6 Mısır,7,23,26,36,53,59,62 Suudi Arabistan 3,24 8,69 7,28 5, 5,28 3,88 3,9 Suriye,38,32,23,23,9,72,7 Uan,,,,,,, Ürdün,5,4,,8,6,6,7 Yeen,,4,,,,, Topla pay 7,57 2,,77 9,83,4 8, 7, Dön. Ort. B. Arap Eirlikleri,5,7,7,7,6,24,58 İran,33,94,56,5 2,3 2,7,75 İsrail,48,62,73,93,28,28,63 Katar,3,4,3,2,,3,2 Kuveyt,35,8,2,3,3,6,24 Lübnan,7,6,3,4,6,,5 Mısır,82,86,27,26,22,28,42 Suudi Arabistan 2,,46,42,76,76,86 3,67 Suriye,94,67,75,,2,9,65 Uan,,,,,,, Ürdün,6,2,4,5,3,4,7 Yeen,,,,,,, Topla pay 6,24 5, 5,2 5,93 6,98 7,24 8,9 İthalatın genel duruuna ilişkin bilgiler Tablo 3 ve 4 de verilektedir. Tablo 3 de Türkiye nin topla halatı içinde Orta Doğu ülkelerinden yaptığı halatın payı yer alaktadır. Topla halat

7 içinde, dönei için ortalaa pay %8.9 dur. En yüksek düzeyine 99 de (%2.) ulaşakta, 995 den ibaren de tekrar, çok hızlı olaayan, bir artış gösterektedir. En yüksek ortalaa paya sahip olan ülkeler Suudi Arabistan (%3.67) ve İran dır (%.75). Petrolün halatıız içindeki öneli yerini düşünürsek, bu iki ülkenin en yüksek halat payına sahip olaları şaşırtıcı değildir. Bunların ikisini, yüzde birin altındaki paylarıyla, Suriye (%.65) ve İsrail (%.63) izleektedir. Suudi Arabistan ın payında zaan içinde bir azala gözlenirken, İran ın payı dalgalı bir seyir izleekte, Suriye ve İsrail in paylarında ise bir artış gözlenektedir. Son iki yıla baktığıızda İran ın payının Suudi Arabistan ınkini geçtiğini, İsrail inkinin de Suriye ninkini geçtiğini görüyoruz. Tablo 4: Türkiye'nin Orta Doğu Ülkelerinden Yaptığı İthalatın Bu Ülkelerin İhracatları İçindeki Payları (%) Dön. Ort. İran 3,52 3,3 3,22 2,94 3,6 3,32 İsrail,4,2,5,6 -,25 Katar -,3,2 -,5,52 Kuveyt,2,85,69 - -,92 Lübnan 5,5 4,39,64 3, 2,92 3,5 Mısır,2 2,3 3, 3,3 2,2 6,96 Suudi Arabistan -,7,2,25,,29 Uan,,,,,, Ürdün 2,32,56,3 2,85,7,5 Tablo 4 de Türkiye nin Orta Doğu ülkelerinden yaptığı halatın bu ülkelerin ihracatları içindeki payları yer alaktadır. Yine veri sorunları nedeniyle daha kısa bir dönein ele alındığı tabloda, ortalaa payları en yüksek olan ülkeler, Mısır (%6.96), Lübnan (%3.5), İran (%3.32), Ürdün (%.5), Suudi Arabistan (%.29) ve İsrail dir (%.25). Bu paylar Mısır ve Suudi Arabistan da azalış, İsrail de artış gösterektedir. Tablo 5: Türkiye'nin Orta Doğu Ülkeleri ile Olan Ticaret Dengesi (ilyon $) B. Arap Eirlikleri İran İsrail Katar Kuveyt Lübnan Mısır Suudi Arabistan Suriye Uan Ürdün Yeen Topla İhracat ve halat verilerine ayrı ayrı baktıktan sonra, bu ülkelerle olan ticaret dengesinin nasıl geliştiğine de bir göz atak yerinde olacaktır. Tablo 5 ten görüldüğü gibi, ticaret dengesi 998 e kadar aleyhiize gelişiyor, bu yıldan sonra, 2 dışında, lehiize dönüyor. Dengenin tü döne boyunca lehiize seyrettiği ülkeler Lübnan, Uan, Ürdün ve Yeen dir. 997 yılı dışarıda bırakılırsa, Mısır ı da bu gruba katak ükündür. İsrail le olan denge 994 ten ibaren, artarak lehiize dönektedir. Suriye de ise aleyhe dönüş 996 dan ibaren başlaaktadır. Suudi Arabistan la olan denge ise hep aleyhiize olakla birlikte iktar olarak azalan bir seyir gösterektedir. Bu gelişeyi 5 Avrupa Birliği ülkesi ile olan ticaret dengesiyle karşılaştırdığıızda, oldukça farklı bir görünü ortaya çıkaktadır. Erlat, Erlat ve Özçelik (23) deki hesaplaalarda kullanılan verilere dayanarak elde ettiğiiz ticaret dengesi bulguları, topla ticaretteki dengenin tü döne için Türkiye nin aleyhine artan bir seyir gösterdiğini, bu duruun onbeş ülkenin çoğunluğu için geçerli olduğunu ortaya koyaktadır. Yalnızca Portekiz le olan ticaret dengeiz tü döne için artan bir biçide lehiize gelişiştir. Aynı sonuca, 996 ve 997 yılları dışında, Yunanistan la olan ticaretiiz için de varabiliriz. Ancak, bu iki ülkenin dış ticaretiizdeki paylarının döne ortalaaları yüksek değildir (Portekiz in %.24, Yunanistan ın %.79).

8 Tablo 6: Sektörlerin elik Sınıflandırasına Göre Türkiye'nin Orta Doğu Ülkeleri İle Olan İhracat ve İthalatı (%): Topla Dön. Ort. İhracat HYM 27,28 3,6 29,85 37,56 4,2 38,3 34,48 26,28 29,74 2,2 23,87 2,2,27 28,53 EYM 8,84 8,93 28,66 24,9 23,97 26,28 25,48 25,98 25,29 32,2 36, 32,2 33,86 27,4 SYM 35,47 36,4 26,4 22,2 25,88 25,78 29,9 32,28 33, 3,36 27,96 27,2 4,77 3,25 TKAYM 8,43 6,8 6,67 5,94 4,84 5,29 5,58 5,25 5,26 3,54 3,79 2,84 4,3 5,26 TZAYM 9,97 7,53 8,4,29 5, 4,34 4,55,2 6,6 2,77 8,38 6,82,97 8,92 İthalat HYM 85,52 9,24 94,27 94, 92,8 87,74 86,74 86,97 8,56 76,32 72,47 88,73 65,9 84,77 EYM 6,56 3,65 2,67 2,4 3,66 5,7 4,24 4,88 6,94 7,99 7,94 2,46 8,7 5,7 SYM 2,73,4,65,8,88,6,89,75 2,76 3,92 3,26 2,92 3,2 2,2 TKAYM 3,94 2,55,7,86 2,2 3,9 4,9 3,46 5,52 7,38 6,57,85 8,63 4,3 TZAYM,24,7,69,82,6,67 2,93 2,94 4,2 4,4 9,75 4,4 4,55 3,8 ot: HYM = Haadde yoğun allar, EYM = Eek yoğun allar, SYM = Seraye yoğun allar, TKAYM = Taklidi kolay araştıra yoğun allar, TZAYM = Taklidi zor araştıra yoğun allar Tablo 6 bize Orta Doğu ülkeleri ile olan ticaretiizin nelik sınıflandırası açısından nasıl bir görünüü olduğunu verektedir. Döne ortalaaları ibariyle, ihracatta ilk üç sırayı SYM, HYM ve EYM alaktadır, ancak bunların payları arasındaki fark azdır. Döne içinde HYM nin payında azala, EYM ve SYM nin paylarında ise arta görülektedir. TKAYM ve TZAYM nin ortalaa payları görece daha az olakla birlikte, TZAYM nin payında döne içinde arta görülektedir; hatta 22 de TZAYM nin payı HYM nin payını, az da olsa, geçiştir. İthalatta ise HYM nin payı tüüyle hakidir, ancak döne içinde bir azala da gösterektedir. Bu haki pozisyonun petrol halatından kaynaklandığı açıktır. Öteki halat sınıfları, EYM, TKAYM, TZAYM ve SYM diye sıralanaktadır. Tü bu alların halatında zaan içinde artış gözlenekle birlikte, son yılda en büyük sıçraayı TZAYM nin yaptığını görüyoruz. Bunu İsrail ile olan ticaretin son yıllarda gösterdiği artışa bağlaak ükündür. İsrail den yapılan halatta 2 den ibaren TZAYM ilk, TKAYM ikinci sırayı tutaktadır. 2 Orta Doğu ülkeleri ile yapılan ticaretin genel yapısına yönelik bakacağıız son nokta, al yoğunlaşasının ne düzeyde olduğu ve nasıl bir seyir gösterdiğidir. Bu aaçla Hirschan-Herfindahl (HH) endeksini kullandık. 3 Eğer Q i alından t yılında yapılan ihracat ya da halatı gösteriyorsa ve alların sayısı ise, o zaan t yılındaki topla ihracat ya da halat Q t = i = Q olacak ve i alının topla ihracat ya da halat içindeki payı p = Q / Q t, i =,, ; t =,, T olarak elde edilecektir. HH endeksi p lerin kendileri tarafından ağırlıklandırılış toplalarından başka bir şey değildir ve t yılı için 2 t = p HH () şeklinde hesaplanabilir. HH endeksi / ile arasında değer alır. Alt sınırdaki değere p lerin birbirlerine eş oldukları (yani, yoğunlaşanın hiç oladığı) duruda, üst sınırdaki değere de tek bir p nin olduğu (yani, yoğunlaşanın ta olduğu) duruda ulaşılır. 2 3 Tablo 6 da verilen sınıflaa her ülke için ayrı ayrı da yapılıştır. Ayrıca, topla ihracat ve halatın, söz konusu sınıflandıranın alt kalelerine nasıl dağıldığı da hesaplanıştır. Bunlarla ilgili tablolar, çok yer tutacakları düşüncesiyle, akaleye dahil edileişlerdir. İlgilenenler yazarlardan bu tabloları isteyebilirler. Bu ve diğer yoğunlaşa ölçütleri ile ilgili bilgiler ve bunların, Türkiye nin dış ticaretinin ülkeler arasında dağılıını ölçede nasıl kullanıldıklarına ilişkin bir uygulaa Erlat ve Akyüz (2) de bulunabilir.

9 Tablo 7: Türkiye'nin Orta Doğu Ülkeleriyle Yaptığı Ticarette Yoğunlaşa: Hirschan-Herfindahl Endeksi İhracat B. Arap Eirlikleri,74,76,96,23,39,32,276,53,8,56,33,58,49 İran,62,3,42,4,6,62,59,57,56,5,39,7,4 İsrail,3,3,87,8,57,59,4,59,64,38,26,33,3 Katar,8,75,95,9,48,34,23,35,59,85,79,5,79 Kuveyt,234,44,5,2,25,23,95,222,37,22,56,62,95 Lübnan,56,7,85,6,54,7,73,75,29,,5,65,94 Mısır,8,66,83,79,53,59,7,38,43,42,33,34,36 Suudi Arabistan,58,49,73,22,85,63,48,46,49,5,43,47,42 Suriye,87,9,5,6,3,93,8,52,35,9,85,7,57 Uan,272,47,44,29,47,4,383,78,72,33,266,239,37 Ürdün,74,46,55,37,27,3,7,37,58,2,2,2,7 Yeen,839,55,696,82,678,545,665,56,43,377,396,57,48 Topla,46,46,34,5,46,4,4,3,3,3,23,25,27 İthalat B. Arap Eirlikleri,93,936,98,98,986,444,2,9,77,9,58,3,253 İran,968,439,836,87,88,875,772,73,68,79,745,84,678 İsrail,85,65,69,9,77,5,49,6,5,46,92,229,6 Katar,759,468,486,387,528,552,45,35,642,72,52,54,327 Kuveyt,89,476,99,893,836,97,794,925,772,6,79,86,33 Lübnan,556,347,463,24,3,54,534,3,365,33,2,7,57 Mısır,92,328,267,45,243,38,497,6,5,33,26,6,62 Suudi Arabistan,678,754,736,746,754,695,689,55,473,58,627,688,733 Suriye,488,385,3,258,266,658,799,589,436,77,73,89,725 Uan,965,,,675,,478,46,,936,335,823,399,23 Ürdün,453,386,477,364,472,24,292,287,58,39,364,722,693 Yeen,34,876,,,825,46,52,23,362,454,67,454,235 Topla,64,652,633,636,636,56,558,42,37,378,372,395,372 He ayrı ayrı Orta Doğu ülkeleri ile olan, he de bu ülkelerle olan topla ihracat ve halat için HH değerleri Tablo 7 de veriliştir. Buradan, topla ihracatta herhangi bir yoğunlaşanın görülediğini ve zaan içinde bu çeşlenenin arttığını söyleyebiliriz. Bu duru, genel olarak, ele aldığıız ülkeler için de geçerlidir. Bunun istisnaları Yeen ve, bir ölçüde, Kuveyt gibi Türkiye nin ihracatı içindeki payları küçük olan ülkelerdir. Öte yandan, topla halatın yoğunlaşa düzeyi yüksektir, ancak bu düzey zaan içinde azala gösterektedir. Benzer bir duru ülkeler için de geçerlidir. İthalatıızda en yüksek yoğunluğa sahip olan ülkeler İran, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Suriye dir. Bu sonuç, nelik sınıflaasında HYM nin öne çıkasını destekleyen bir sonuçtur. 4. İHRACAT PERFORMASI: Sab Piyasa Payı Analizi Türkiye nin 99-2 döneindeki ihracat perforansı ile ilgili kullanacağıız ilk ölçüt Sab Piyasa Payı Analizine dayanaktadır. 4 Analizi önce Türkiye nin tek bir ülkeye yaptığı ihracat açısından ele alalı. Bu ülke inci ülke ise, o zaan Türkiye nin i alında, inci ülkeye yaptığı ihracatı X, bu ülkenin i alında yaptığı topla halatı M ile gösterebiliriz. Bu duruda, Türkiye nin i alında inci ülkeye yaptığı ihracatın, inci ülkenin topla halatı içindeki piyasa payını X s = = a b (2) M şeklinde ifade edebiliriz. Burada a = X / M i inci al ihracatının bu aldan inci ülkenin yaptığı halat içindeki payını verektedir. İkinci oran b = M i = M inci ülkenin topla halatı içinde i inci alın pazar payını gösterektedir. Bizi özellikle ilgilendiğiiz nokta, denkle (2) deki payın iki döne arasında göstereceği farkın hangi ögelerden oluştuğudur. Başlangıç döneini, biş döneini de ile gösterirsek, söz konusu farkı s = s s = a b a b olarak yazabiliriz. Bu fark, bir özdeşlik olarak, aşağıdaki gibi de ifade edilebilir: 4 Bu analiz, ilk kez, Tyszynski (95) tarafından kullanılış, daha sonra Leaer ve Stern (97) tarafından forel hale getiriliş ve Fagerberg ve Solie (987) tarafından bizi kullandığıız biçii geliştiriliştir.

10 o s (a a )b + a (b b ) + (a a )(b b ) (3) Bu duruda s nin iki döne arasında göstereceği farkı, üç ögeye ayrıştırış oluyoruz:. Pazar Payı Etkisi [(a a )b ] : İki döne arasındaki farkın yalnızca a değişesinden kaynaklanası halinde elde edilecek değer. 2. Mal Bileşii Etkisi [a (b b )]: İki döne arasındaki farkın yalnızca b değişesinden kaynaklanası halinde elde edilecek değer. 3. Mal Bileşiine Uyu Etkisi [ (a a )(b b ) ]: Türkiye nin, inci ülkenin halatındaki çeşleneden ( b b ) doğabilecek pay farkına ne denli uyu gösterebildiğini yansıtaktadır; yani (a a ) ile (b b ) aynı işareti taşıyorlarsa, bu etki s değerini arttırıcı yönde olacaktır. Söz konusu analiz Türkiye nin inci ülkeye yaptığı topla ihracat için de genelleştirilebilir. Türkiye nin inci ülkeye yaptığı topla ihracatın, o ülkenin topla halatı içindeki payını X / S = M olarak gösterirsek, S = = s olacak ve denkle (3) deki üç etki, i üzerinden toplaları alınarak hesaplanacaktır. Bu analizi Orta Doğu ülkelerinin oluşturduğu pazar için de yapabiliriz. O zaan ilgileneceğiiz biri pay, Türkiye nin Orta Doğu ülkelerine i inci alda yaptığı ihracatın, bu ülkelerinin topla halatı içindeki payı olacaktır. Eğer Orta Doğu ülkelerinin sayısını ile gösterirsek, bu payı ı S i = X = = = (a b)c = s c (4) = = M olarak ifade edebiliriz. Burada c = M = halatının, Orta Doğu ülkelerinin topla halatı içindeki payını gösterektedir. S nin iki döne arasındaki farkı, yani S i i = S (3) teki ifadeye, c lerden kaynaklanan iki öge daha eklenecek, aşağıdaki gibi olacaktır; i M dir; yani inci ülkenin topla S, ögelere ayrılabilir. Ancak bu kez, denkle Si nin özdeşlik olarak bölülenesi S i = + (a = a s (c )b c c ) + + = = a o (s (b s b )(c )c + c ) = (a a )(b b )c (5) Denkle (5) teki ilk üç etki, denkle (3) ten elde edilen üç etkinin aynısıdır, yalnızca incelenen piyasa payı, Orta Doğu ülkelerinin tü halatı içindeki paydır. Son iki etkiyi ise şöyle tanılayabiliriz: 4. Pazar Bileşii Etkisi [ s (c c )] = : Si yalnızca Orta Doğu ülkelerinin oluşturduğu grup içindeki pazar paylarının değişesine dayanırsa elde edilecek değer. = 5. Pazar Bileşiine Uyu Etkisi [ (s s )(c c )] : Türkiye nin i inci alda pazar paylarının (s ), topluluk içi pazar paylarındaki değişikliğe (c c ) ne denli uyu gösterdiğini yansıtaktadır.

11 Bu analizi, Türkiye nin Orta Doğu ülkelerine yaptığı topla ihracat için de genelleştirek ükündür. O zaan ele alınacak pay S = ı = S i olacaktır. Dolayısıyla, S = S S ın beş etkiye ayrıştırılası, denkle (5) in sol ve sağ tarafının i üzerinden toplanılasıyla elde edilebilir. Her ne kadar SPP analizini anlatırken i alını esas aldıysak da, biz burada toplulaştırılış sonuçları sunacağız. Bu sonuçların ilki her bir Orta Doğu ülkesine yapılan ihracata ilişkindir. Dolayısıyla, yalnızca yukarıda sözü edilen ilk üç etkiyi içerecektir. Buna ek olarak, verileri anlatırken sözünü ettiğiiz sorunlar nedeniyle, yalnız sekiz Orta Doğu ülkesi ele alınacak ve bunlar için de farklı döne aralıkları kullanılacaktır. Bu aralıklar 997-2, ve dir. Tablo 8: Sab Pazar Payı Analizi: Orta Doğu Ülkeleri (Yüzde Değişeler) Dsa97- Dsb97- Dsab97- Topla İran 3,98 7,4-37,5-6,39 İsrail Katar Lübnan 9,2-9,69-5,46-6,3 Mısır 399,73 -,67-344,99 44,6 Suudi Arabistan Uan 52,94,5-4,72 39,36 Ürdün,97 23,57-46,8 -,27 Dsa97- Dsb97- Dsab97- Topla İran İsrail 7,6-25,32 -,48 34,8 Katar Lübnan Mısır Suudi Arabistan Uan Ürdün Dsa98- Dsb98- Dsab98- Topla İran İsrail Katar 4,94-4,77-35,9-25,74 Lübnan Mısır Suudi Arabistan 3,4-5,32-6,7,55 Uan Ürdün ot: Dsa = Pazar Payı Etkisi, Dsb = Mal Bileşii Etkisi, Dsab = Mal Bileşiine Uyu Etkisi Sonuçlar Tablo 8 de veriliştir döneinde ele alınan ülkeler İran, Lübnan, Mısır, Uan ve Ürdün dür. Bu ülkelere yaptığıız ihracatın pazar payında yalnızca Mısır ve Uan da artış oluştur. Bu artışın teel kaynağı pazar payı etkisidir. Mısır da al bileşiine uyu etkisinin olusuz düzeyinin çok yüksek olası, sözü edilen artışın düzeyini düşürüştür. Uan da ise pazar payı etkisine, al bileşii etkisi olulu bir katkıda bulunaktadır. Pazar payındaki en büyük azalış İran da gözlenektedir. Burada, pazar payı etkisi azdır; olulu etki al bileşii etkisinden kaynaklanaktadır, ancak al bileşiine uyu etkisinin olusuz etkisini ortadan kaldıracak kadar güçlü değildir. Aynı şeyi Ürdün e yapılan ihracat için de söyleek ükündür. Lübnan a yapılan ihracatta ise he al bileşii he de al bileşiine uyu etkileri pazar payının azalasına yol açıştır.

12 997-2 döneinde yalnızca İsrail ele alınıştır. Pazar payında artış gözlelenektedir ve bunda pazar payı etkisi haki rol oynaıştır. Ancak al bileşii ve al bileşiine uyu etkilerinin negatif olaları, pazar payındaki artışın daha yüksek olasını engelleiştir dönei içinse iki ülkeye yapılan ihracat söz konusudur: Katar ve Suudi Arabistan. Katar da pazar payı azalış, Suudi Arabistan da ise artıştır. Ancak, her ikisinde de al bileşii ve al bileşiine uyu etkileri negatiftir. Özellikle al bileşiine uyu etkisi Katar daki pazar payının azalasına yol açıştır. Tablo 9: Sab Pazar Payı Analizi: Orta Doğu Ülkeleri Tek Bir Pazar Olarak (Yüzde Değişeler) Dsa98- Dsb98- Dsab98- Dsc98- Dsabc98- Topla Orta Doğu Ülkeleri 9,5-7,25-2,84 4,49 -,93-7,38 ot: Dsa = Pazar Payı Etkisi, Dsb = Mal Bileşii Etkisi, Dsab = Mal Bileşiine Uyu Etkisi Dsc = Pazar Bileşii Etkisi, Dsabc = Pazar Bileşiine Uyu Etkisi Ülkeler: İran, İsrail, Katar, Lübnan, Mısır Suudi Arabistan, Uan, Ürdün Toplulaştırılış sonuçların ikincisi Tablo 9 da yer alaktadır. Burada, yukarıda belirtilen sekiz Orta Doğu ülkesi tek bir pazar olarak ele alınıştır. Onun için de beş etkinin tüü hesaplanıştır. Ancak, ortak bir zaan aralığı gerektiği için dönei ele alınıştır. Burada gözlelenen, Orta Doğu ülkelerine yaptığıız ihracat tü ülkeler için ele alındığında, pazar payının azaldığı, bu sonuca da en büyük katkının al bileşii etkisi ve, özellikle, al bileşiine uyu etkisinin olduğudur. Öte yandan, pazar bileşii etkisi olulu, pazar bileşiine uyu etkisi küçük aa olusuz katkıda bulunuştur. Bu iki tablodan çıkacak sonuç, Türkiye nin Orta Doğu ülkelerine yaptığı ihracatın pazar payında genelde bir azala olduğu, buna da en büyük katkıyı al bileşiine uyu etkisinin yaptığıdır. Pazar payında artış olduğu zaan bile söz konusu etkinin buna katkısı olusuz oluştur. Başka bir deyişle, Türkiye hedef ülkenin talep kayalarından kaynaklanan halat kopozisyonu değişikliklerine uyu gösterekte pek başarılı olaaıştır. 5. İHRACAT PERFORMASI: Açıklanış Karşılaştıralı Üstünlükler Türkiye nin 99-2 döneindeki ihracat perforansını rekabet açısından irdeleekte kullanacağıız ikinci ölçüt Açıklanış Karşılaştıralı Üstünlükler (AKÜ) Endeksidir. Bu kavra ve ilgili ölçütler Balassa (965) tarafından ortaya atılıştır. Bunlara daha sonra birçok alternatif geliştiriliştir. Bunların karşılaştıralı açıklaaları Volrath (99) de bulunabilir. Biz bu çalışada, Balassa nın geliştirdiği endekslerden tüüyle ihracata dayanan birincisini hesapladık. 5 AKÜ kavraı, belli bir alın ihracatında, bir ülkenin gösterdiği perforansın, bu alın dünya ihracatındaki perforansıyla karşılaştırılasına dayanır. Eğer ülkenin perforansı, dünya nın perforansından daha iyi ise, o ülkenin söz konusu alda karşılaştıralı üstünlüğe sahip olduğu sonucuna varılır. Bizi hesapladığıız endekste, ihracattaki perforans, ilgili alın ihracatının topla ihracat içindeki payı kullanılarak ölçülektedir. Bu duruda, Türkiye nin i alındaki topla ihracatını X i ile, dünyanın bu aldan yaptığı topla ihracatı X iw ile gösterirsek, AKÜ endeksini AKÜ i X = X i iw X X i iw, i =,, şeklinde ifade edebiliriz. Bu endeksin birden büyük olası, Türkiye nin o alın ihracatında karşılaştıralı üstünlüğe sahip olduğunu gösterecektir. Bu noktada soraız gereken soru; dünya dan ne kastedildiğidir. Bu, en geniş anlaıyla, dünyanın topla ihracat ve halatı olabileceği gibi, bir grup ülkenin ve, hatta, tek bir ülkenin ihracat ve halatı olabilir. Biz bu çalışada dünya yı bir grup ülke, yani Orta Doğu ülkeleri artı Türkiye olarak aldık. Ancak, yine veri sorunları nedeniyle, Orta Doğu ülkelerinden yalnızca İran, İsrail, Katar, (6) 5 eki, daha sonraki bir çalışasında, Balassa (977), ihracat-halat oranlarına dayanan ikinci ölçütün kullanılasından tüüyle vazgeçiştir.

Working Paper Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Türkiye Dış Ticareti Içerisindeki Yeri ve Önemi

Working Paper Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Türkiye Dış Ticareti Içerisindeki Yeri ve Önemi econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Bakan,

Detaylı

Working Paper Iç Göç, Bölgesel Yakınsama Sorunu ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği. Discussion Paper, Turkish Economic Association, No.

Working Paper Iç Göç, Bölgesel Yakınsama Sorunu ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği. Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kırdar,

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLERDE TEMEL PAZAR ÜLKELER, RAKİPLER VE REKABET GÜCÜ

TÜRKİYE NİN İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLERDE TEMEL PAZAR ÜLKELER, RAKİPLER VE REKABET GÜCÜ TÜRKİYE NİN İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLERDE TEMEL PAZAR ÜLKELER, RAKİPLER VE REKABET GÜCÜ TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Şubat 2010 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE NİN İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN

Detaylı

CHINA S INTEGRATION INTO THE WORLD ECONOMY: AN EVALUATION FOR TURKEY

CHINA S INTEGRATION INTO THE WORLD ECONOMY: AN EVALUATION FOR TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.253-268. ÇİN İN DÜNYA EKONOMİSİ İLE BÜTÜNLEŞME SÜRECİ VE TÜRK SANAYİSİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME CHINA S INTEGRATION

Detaylı

Working Paper Iktisatta Nicel Yöntemlerin Kötü(ye) Kullanılması. Örnekler, Öneriler. Discussion Paper, Turkish Economic Association, No.

Working Paper Iktisatta Nicel Yöntemlerin Kötü(ye) Kullanılması. Örnekler, Öneriler. Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Şenesen,

Detaylı

Working Paper Iç Borçların Ekonomik ve Sosyal Yaşamda Yaptığı Tahribat. Discussion Paper, Turkish Economic Association, No.

Working Paper Iç Borçların Ekonomik ve Sosyal Yaşamda Yaptığı Tahribat. Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Güvemli,

Detaylı

Working Paper Türkiye'de Özel Tasarrufları Belirleyen Unsurlar. Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2012/109

Working Paper Türkiye'de Özel Tasarrufları Belirleyen Unsurlar. Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2012/109 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Özcan,

Detaylı

Türkiye de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı

Türkiye de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı Ö.F. ALTUNÇ, B. ŞENTÜRK Türkiye de Özel Yatırılar ve Kau Yatırıları Arasındaki İlişkinin Apirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşıı Öer Faruk ALTUNÇ * Bilge ŞENTÜRK ** Özet Son yıllarda gelişekte olan ülkelerde

Detaylı

Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2012/88

Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2012/88 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Soydemir,

Detaylı

THE EFFECTS OF FOREIGN TRADE ON EMPLOYMENT: THE CASE OF TURKISH MANUFACTURING INDUSTRY

THE EFFECTS OF FOREIGN TRADE ON EMPLOYMENT: THE CASE OF TURKISH MANUFACTURING INDUSTRY Süleyman Demirel Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.2 s.259-281. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. DIŞ TİCARETTEKİ REKABET GÜCÜNE GÖRE SANAYİ SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ (1995-2005 DÖNEMİ, ISIC REVİZE 3 DÖRT HANELİ DÜZEY SINIFLAMASINA GÖRE) Oktay KÜÇÜKKİREMİTÇİ ESAM Müdürü

Detaylı

GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI TÜRKİYE NİN BATI AVRUPA YA OLAN İHRACATININ SEKTÖREL ANALİZİ

GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI TÜRKİYE NİN BATI AVRUPA YA OLAN İHRACATININ SEKTÖREL ANALİZİ Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 7(1) 2007: 239 250 GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI TÜRKİYE NİN BATI AVRUPA YA OLAN İHRACATININ SEKTÖREL ANALİZİ SECTORAL ANALYSES OF TURKISH EXPORT TO THE WEST EUROPE AFTER

Detaylı

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı. Orkun Levent BOYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı. Orkun Levent BOYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman 29 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı Orkun Levent BOYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman Sektöre İlişkin Özet Bilgiler B.y.s. Makine ve Teçhizat İmalatı İçindeki

Detaylı

Türkiye İmalat Sanayiin İthalat Yapısı

Türkiye İmalat Sanayiin İthalat Yapısı TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ÇALIŞMA TEBLİĞİ NO: 10/02 Türkiye İmalat Sanayiin İthalat Yapısı Mart 2010 Şeref SAYGILI Cengiz CİHAN Cihan YALÇIN Türknur HAMSİCİ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2010

Detaylı

Orta Doğu, Petrol ve ABD

Orta Doğu, Petrol ve ABD Orta Doğu, Petrol ve ABD Mustafa ATİKER KTO Etüd-Araştırma Servisi Müdür V. Çalışma 14 Haziran 2006 tarihinde yayınlanan BP 2006 Enerji İstatistikleri Raporu temel alınarak hazırlanmıştır. Güvenilir veri

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

ULUSLARARASI KT SAT NOT: Uluslararas Ekonomik Olaylar: NOT: Uzun Vadeli Sermaye Al mlar : K sa Vadeli Sermaye Al mlar :

ULUSLARARASI KT SAT NOT: Uluslararas Ekonomik Olaylar: NOT: Uzun Vadeli Sermaye Al mlar : K sa Vadeli Sermaye Al mlar : ULUSLARARASI İKTİSAT Az gelişmiş ülkeler kalkınma açısından dışa bağımlıdırlar. Üretim yapabilmek için dışardan mal ve hizmet satın almalıdır. 1980 lerden sonra küreselleşme ortaya çıkmıştır. Dünyadaki

Detaylı

Türkiye de Genel Gelir Dağılımının Analizi ve İyileştirilmesi. Yrd. Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli

Türkiye de Genel Gelir Dağılımının Analizi ve İyileştirilmesi. Yrd. Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli Türkiye de Genel Gelir Dağılımının Analizi ve İyileştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İktisat Bölümü, Kaynaklar Yerleşkesi, Buca 35160, İzmir Tel: 0-232-4535042/3009

Detaylı

ORTA DOĞU DURUM RAPORU

ORTA DOĞU DURUM RAPORU ORTA DOĞU DURUM RAPORU Ocak, 2011 ORTADOĞU HARİTASI 1 BÖLGE VİZYONUMUZ Bölgenin üretken faktörlerini ve dinamiklerini bir araya getirerek; üretim ve istihdamı artırmak, sahip olduğu kültürel miras ile

Detaylı

Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma *

Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma * Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma * Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞEN ** I. Giriş Gelişmekte olan ülkelerde kronik bütçe açıkları ile enflasyon arasında iki yönlü bir nedensellik bağının

Detaylı

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU (Temmuz 2005 Dönemi) Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan

Detaylı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İçerik Takdim ve Teşekkür... 1 1. Giriş... 3 2. Küme Analizi... 7 2.1. Sektörel Analiz... 7 2.2. Yerel Ekonomi...

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Gelir Eşitsizliği

Türkiye de Bölgesel Gelir Eşitsizliği MAKALE / ARTICLE Türkiye de Bölgesel Gelir Eşitsizliği Regional Income Inequality in Turkey Alpay FİLİZTEKİN, 1 Murat Alp ÇELİK 2 Bu araştırmada Türkiye İstatistik Kurumu nun 1994 ve 2003 Hane Halkı Gelir

Detaylı

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı?

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? ERC Working Papers in Economics 03/01 February 2003 Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? Fikret Şenses İktisat Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 06531 fsenses@metu.edu.tr

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ GÖRÜNÜM

TÜRKİYE DE MESLEKİ GÖRÜNÜM Uluslararası Çalışma Örgütü TÜRKİYE DE MESLEKİ GÖRÜNÜM Hakan ERCAN ILO - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Ofisi 2011 Birinci Baskı 2011 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları, Uluslararası Yayın Hakkı

Detaylı

Yrd.Doç.Dr., Kafkas Üniversitesi İktisat Bölümü, karakasadem@gmail.com. 8

Yrd.Doç.Dr., Kafkas Üniversitesi İktisat Bölümü, karakasadem@gmail.com. 8 (3) BÖLGESEL EKONOMİK GÜÇ MERKEZİ OLMA YOLUNDA TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNİN KARŞILAŞTIRMALI GÖRÜNÜMÜ: YENİDÜNYA DÜZENİNDE YENİ CAZİBE MERKEZİ (mi?)* Yrd. Doç. Dr. Adem KARAKAŞ 7 Derya Nur KARAKAŞ 8 ÖZET

Detaylı

TÜRKİYE İMALAT SANAYİNİN TEKNOLOJİK YAPISI: SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ? (*)

TÜRKİYE İMALAT SANAYİNİN TEKNOLOJİK YAPISI: SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ? (*) TÜRKİYE İMALAT SANAYİNİN TEKNOLOJİK YAPISI: SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ? (*) B. Ali Eşiyok (**) I. Giriş Türkiye 1930 lardan günümüze sanayide önemli başarımlar göstermesine karşın, geleneksel birkaç sektör dışında

Detaylı

TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Haziran 2010 Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ayşen Candaş Proje danışmanı Prof. Dr. Ayşe Buğra

Detaylı

TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Haziran 2010 Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ayşen Candaş Proje danışmanı Prof. Dr. Ayşe Buğra

Detaylı