ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi, Beykent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi, Beykent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1998-1999"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: A.Nilay Evcil 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sehir ve Bolge Plan. Istanbul Teknik Universitesi 1992 Y.Lisans Sehir Planlama Istanbul Teknik Universitesi 1996 Doktora Bölge Planlama Istanbul Teknik Universitesi 2001 Doçentlik 5. Akademik Ünvanlar: Tasarım/Planlama/ Proje/Uygulama Unvanı aldığı tarih: Araştırma Görevlisi, Beykent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul, Öğretim Görevlisi,Beykent Universitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi, Istanbul, Yardımcı Doçent Doktor, Beykent Universitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi, İstanbul, (Evcil Türksever, A. N., 2001, Türkiye de Büyük Şehir Alanlarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Yöntem Denemesi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2001) Doçent Doktor, Beykent Universitesi, İstanbul, Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri 1. Müberra Kavak, Evrensel tasarım yaklaşımı bağlamında kamusal mekanlar: Harbiye Kongre Vadisi Örneği, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi, Yüksek Lisans Programı, (I. Danışman Yrd. Doç. Dr. Sırma Turgut, II. Danışman Yrd. Doç. Dr. A. Nilay Evcil), Ayça Yalçın, Bir Kamusal Alan Olarak Kent Meydanında Tüm Kulalanıcılar İçin Erişebilirliğin Önemi, İstanbul Taksim Meydanı ve Çevresi Örneği, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Sistemler ve

2 Ulaştırma Yönetimi, Yüksek Lisans Programı, (I. Danışman Yrd. Doç. Dr. Sırma Turgut, II. Danışman Yrd. Doç. Dr. A. Nilay Evcil), Fırat Babür, Toplu Konutlarda Sosyal Yaşam Alanları Açısından Kullanıcı Beklentileri, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ersan Erkovan, Evrensel Tasarım İlkeleri Kapsamında Bir Kamusal Alan Olarak Akdeniz Üniversitesi Kampüsünün İncelenmesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi, Yüksek Lisans Programı, Efkan Korkmaz, Engellilerin Kentiçi Turistik Dinlenme Alanlarına Erişimde Rehber Kullanımı, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi, Yüksek Lisans Uzmanlık Projesi, Özgen Güzel, Kentiçi Ulaşımda Engellilerin Erişebilirliği Konusunda Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (GIS) Kullanımı, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi, Yüksek Lisans Uzmanlık Projesi, Sümeyra Çenet, Tarihi Kent Merkezinin Herkes İçin Tasarım İlkeleri Açısından İncelenmesi-Edirne Örneği; Beykent Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Doktora Tezleri Yayınlar 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde yayınlanan makaleler Evcil Türksever, N.,Atalik, G., Possibilities and Limitations For the Measurement of Quality of Life In Urban Areas, Social Indicators Research, 53, , 2001, ((Social Sciences Citation Index) (doktora tezinden üretilmiştir) Evcil, A. N., Wheelchair accessibility to public buildings in Istanbul, Disability and Rehabilitation: Assisstive Technology, 4(2), 76-85, 2009, (Ergonomics Abstracts-EA) Evcil, A. N., Designers Attitudes Towards Disabled People and The Compliance of Public Open Places: The Case of Istanbul, European Planning Studies, 18, 11, , 2010, (Social Sciences Citation Index)

3 Yalçın Usal, S.S. and Evcil, A. N., Exploring The Development of Cultural Art Consciousness in Istanbul: A Study of Interior Design Students, Journal of Interior Design, 36, 19-30, 2011 (DAAI: Design and Applied Art Index) Evcil, A.N., Türkiye de Mimarlık Eğitiminde Herkes İçin Tasarım, Mimar.ist, 12, 45, , 2012, (DAAI: Design and Applied Art Index) Evcil, A. N., Raising Awareness About Accessibility, Procedia Social and Behavioral Sciences, Cyprus International Conference on Educational Research, Middle East Technical University North Cyprus Campus, 8-10 February 2012, 47, , 2012 (Scopus, Thomson Reuters Conference Proceeding Citation Index) Evcil, A.N., Karanlıkta Diyalog Sergisi ve Mimarlık Öğrencilerinin Kazanımları, Yapı, 395, , 2014, (DAAI: Design and Applied Art Index) 7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda (Proceedings) basılan bildiriler Evcil Türksever, N., Dökmeci, V., Spatial Distribution of Banks, 35. European Regional Science Association ERSA, CD-ROM, Ağustos 1995, Odense, Danimarka, 1995 Evcil Türksever, N., Atalık, G., Possibilities and Limitations on the Measurement of the Quality of Life In Urban Areas With Respect to Regional Variations, 39. European Regional Science Association ERSA, CD-ROM, Ağustos, Dublin, İrlanda, 1999 Evcil, A.N., Dökmeci, V. And Kıroğlu, G., Regional Migration in Turkey: Its Directions, 46th European Regional Science Association ERSA, CD-ROM, 30 Ağustos-3 Eylül, Volos, Yunanistan, 2006 Evcil, N., Kentsel Yaşam Kalitesi ve Sınır Ötesi İşbirliğinin Çanakkale'nin Gelişimine Katkısı, Uluslararası Çanakkale Kongresi, CRY Konser Salonu-Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Mart 2006, Çanakkale II Ekonomi ve Sosyo Kültürü Cilt II, s ,2006 Evcil A.N., Değişen Üsküdar da Kentsel Kimlik ve Canlılık, V.nci Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, 1-5 Kasım 2007, İstanbul, Bildiriler Cilt 1, , 2007

4 Topçu. Ü. and Evcil A.N, The Significance of neighborhood in Istanbul, LIVENARCH 3rd International Congress, July, 05-07, Trabzon, Turkey, pp , 2007 Evcil, A. N. ve Yalçın Usal, S.S., Üsküdar Meydanı ve Engelliler İçin Erişebilirlik, VI. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, 6-9 Kasım 2008, İstanbul, , 2008 Usal, S.Y.; Evcil, A. N and Bayraktar, N. T., Conspious Life Culture and Gated Communities, LIVENARCH 4th International Congress Re/de Constructions in Architecture, edited by Şengül Öymen Gür, July, 09-07, Trabzon, , Turkey, 2009 Evcil, N. People s Propensities on the Internal Migration: The Case of Turkey, City Futures 2009 An International Conference on Globalism and Urban Change, 4-6 Haziran 2009, Madrid İspanya, no:61, 2009 Usal, S.Y.; Evcil, A. N ve Bayraktar, N. T., Değişen Yaşam Tarzlarının Kapalı Yerleşimler Örneğinde Konut Mimarisine Etkileri, 22. Uluslararası Yapı Yaşam Kongresi- International Building and Life :Congress, Architecture and Change, Bildiriler- Papers, Mart 2010 Bursa, (Türkçe) (İngilizce), 2010 Usal, S.Y.; Evcil, A. N, Mağaza Tasarımında Geçicilik ve Süreklilik, Uluslararası Mimarlık Medya Sanat Sempozyumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları, Kasım 2010, İstanbul, , 2012 Evcil, A. N, Usal, S.Y., Bir Tüketim Nesnesi Olarak Konut: Kapalı Yerleşmeler ve Tüketim Kültürü İlişkisinin Medya Üzerinden İncelenmesi, Uluslararası Mimarlık Medya Sanat Sempozyumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları, Kasım 2010, İstanbul, 59-68, 2012 Evcil, A. N., Nevşehir ve Yakın Çevresinde Sürdürülebilir Turizm: Ekoturizm Olanakları, 1. Uluslar arası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri, Kasım 2011, Nevşehir Üniversitesi Yayınları:2, cilt:1, 17-27, 2012 Usal Yalçın, S.S., Evcil, A.N, How Do We Perceive the Concept of Difference in the Universal Design? Example of the Interior Architecture Students, 1st. International Symposium Education in Interior Architecture, December Hacettepe University, 2014 (bildiri kitabı basım aşamasındadır)

5 7.3. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler Evcil, A. N., Quality of Life According to People s Perception, New Approaches in Urban and Regional Planning in Honor of Prof. Dr. Vedia Dökmeci, editors: N. Z. Gülersoy, F. Gezici, A. B. Önem, K. Y. Arslanlı, , ISBN: , Cenkler Printing Office, Istanbul, Turkey, 2009 Evcil, A. N., Herkes İçin Tasarım Konusunda Bir Eğitim Deneyimi, Editör: Ş.Öymen Gür ve Y. Kuyumcu, Dönüşüm Konusunda Uygulamalı Bir Araştırma Galata Çalıştayı 2011 Beykent (A Practise Based Research on Transformation: Galata Workshop 2011), Beykent Üniversitesi Yayınları, , 2012 Evcil, A. N., Herkes İçin Tasarım Evrensel Tasarım, Boğaziçi Yayınları, ISBN: , 2014 Evcil, A. N., Kamusal Açık Alanlardan Çocuk Oyun Alanları ve Herkes İçin Tasarım (Playgrounds in Public Open Areas and Design For All)Kitap Bölümü, Editör. F.Evci, Karaköy Atölyesi 2013, ISBN , İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yayınları, Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Evcil, N., İstanbul Anadolu Yakasındaki Açık Pazarlar, Yapı Dergisi, Ekim 91,s.53-58, 1991 Evcil Türksever, N., ve Kıroğlu Başarır, G., Nesnel Göstergeler Kullanılarak Kentlerin Yaşam Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi, İstatistik Araştırma Dergisi, Cilt 1, No:2, , 2002 Evcil, A. N. and Usal Yalçın, S. S., Wheelchair Users Accessibility Problems in Public Transportation-Case of Metro Bus, ICONARP, Selçuk University Faculty of Architecture, 2, 1, 70-81, 2014 Usal Yalçın, S. S. and Evcil, A. N., The Accessibility in Shopping Centers: The Cases of Istanbul Profilo and Kozzy Malls, ICONARP, 2, Selçuk University Faculty of Architecture 1, , 2014

6 7.5. Ulusal Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Evcil Türksever, N., Dökmeci, V., İstanbul da Trafiğin Sakinleştirilmesi Üzerine Bazı Öneriler, İstanbul Kentiçi Ulaşım Sempozyumu, Haziran, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, AKM, İstanbul, 2001 Evcil Türksever, N., Başarır Kıroğlu, G., Kentsel Alanda Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi: Lojistik Regresyon ve Homojenleştirme Analizi Uygulamaları, II.nci Ulusal Istatistik Kongresi, 2-6 Mayıs 2001, Antalya, 2001 Evcil Türksever, N., Kent ve Ulaşım Planlaması Komisyonuna Yazılı Katkı, Istanbul I.nci Kentiçi Ulaşım Şurası, Mart 2002, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, İstanbul, 2002 Evcil Türksever, N., Dökmeci, V., Kıroğlu Başarır, G., Türkiye de İç Göçün Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma, İstatistik Günleri 2002 Sempozyumu, Mayıs 2002, Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü, 2002 (bildiri özetleri basılmıştır) Evcil, N., Kentsel Yaşamda Engelli Kadın ve İstihdam, Engelli Kadınların Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu, Nisan 2005, sayfa , Kocaeli Üniversitesi Turizm Meslek Yüksekokulu Derbent Uygulama Oteli, 2005 Evcil, N. ve Topçu, Ü., Kentsel Kimliğin Sürdürülmesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü:Cihangir Kavaklıdere Örnekleri, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 29,ncu Kollogyumu Planlamada Yeni Politika ve Stratejiler Riskler ve Fırsatlar, 7-9 Kasım 2005, İTÜ Mimarlik Fak. Taşkışla İstanbul, sayfa , 2005 Evcil A. N., İstanbul Kentiçi Ulaşımında Engellilerin Erişilebilirliği, 4.ncü Trafik ve Yol Güvenliği Ulusal Kongresi, Mayıs 2007, Kentiçi Trafik; Problemler Çözüm Yaklaşımları, Bildiriler Kitabı, s , 2007 Evcil, N.ve Dökmeci, V.; Türkiye de Göç Eğilimlerinin Mekansal, Demografik ve Zaman Açısından Analizi, Ekim 2007, Bölge Biliminde Yeni Yaklaşımlar 12.nci Ulusal Bölge Bilimi-Bölge Planlama Kongresi, İTÜ, İstanbul, sayfa: , 2007 Yasar, D. ve Evcil, A.N., Herkes İçin Bir Kent ve Evrensel Tasarım, Dünya Şehircilik Günü 7. Türkiye Şehircilik Kongresi, Herkes İçin Bir Kent, Herkes İçin

7 Planlama:Akıllıca, Adaletle, Yeniden, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kasım 2011, İstanbul, cilt I, , 2011 Yalçın, A., Turgut, S. ve Evcil, A.N., Taksim Meydanının Bir Kamusal Alan Olarak Tüm Kullanııcılara Yönelik Erişebilirliğinin İrdelenmesi, Dünya Şehircilik Günü 7. Türkiye Şehircilik Kongresi, Herkes İçin Bir Kent, Herkes İçin Planlama:Akıllıca, Adaletle, Yeniden, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kasım 2011, İstanbul, cilt II, , 2011 Evcil, A.N. ve Usal Yalçın, S.S., Engelliler ve Kent Ergonomisi: Kadıköy ve Üsküdar Meydanları Örnekleri, 19.ncu Ulusal Ergonomi Kongresi Bildiriler Kitabı Eylül 2013, Balıkesir Üniversitesi, , Diğer Yayınlar Evcil, N., Berköz, L., Dökmeci, V., Determination des Lieux Du Bureau a Istanbul, Uluslararası Kollogyum Metropol: Yeni Hayat Tarzları, Yeni Sorunlar, Yeni Çözümler, Eylül 1992, Marmara Üniversitesi, 1992 Evcil Türksever, N., İstanbul da Banka Yerseçiminin İncelenmesi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek LisansTezi, 1996 Evcil Türksever, N., Banka Yerseçimi Üzerine Bir Çalışma, Ofis ve İnsan Dergisi, No:5, 42-45, 1997 Evcil Türksever, N., Sürdürülebilir Turizm, Ofis ve İnsan Dergisi, No:7, 30-35, 1998 Evcil, A. N., Türkiye de Büyük Şehir Alanlarında Kentsel Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Yöntem Denemesi, İ.T.Ü: Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Projeler 9. İdari Görevler Beykent Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı,

8 Beykent Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2011 (Nisan) (Temmuz), 2013 (Eylül)-2014 (Şubat) Beykent Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı, 2014 (Eylül) 10.Bilimsel Kuruluşlara üyelikler 11. Ödüller Prof. İhsan Ketin Ödülü, İ.T.Ü. Şehir ve Bölge Planlama Lisans Birincilik Ödülü, 1992 Uran Holding Eğitim Bursu, TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Yurtiçi Doktora Bursu, Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Öğrenci Sayısı Güz Graphic Com.-I 4 saat (A) Graphic Com.-I 4 saat (B) Tarihi Çevre Koruma 3 saat ve Restorasyon Graphic Com,-I (iç 4 saat (A) Graphic Com. I (iç 4 saat (B) Bahar Graphic Com.-II 4 saat (A) Graphic Com.-II 4 saat (B) Kentsel Tasarım ve Pl. 4 saat Graphic Com,-II (iç 4 saat (A) Kamusal Alan ve 2 saat Erişilebilirlik (Yüksek Lisans Bahçeşehir Ün. Fen Bilimleri Enst) Güz Graphic Com.-I 4 saat (A) Graphic Com.-I 4 saat (B) Tarihi Çevre Koruma 3 saat ve Restorasyon Graphic Com,-I (iç 4 saat (A) Graphic Com. I (iç 4 saat (B) Bahar Graphic Com.-I 4 saat (A) Graphic Com.-I 4 saat (B) Kentsel Tasarım ve Pl 4 saat Güz Graphic Com,-I 4 saat Graphic Com. I 4 saat

9 Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Ergonomi (Endüstri Ürünleri Tasarımı) 3 saat 2 saat 13. İletişim Bilgileri Doç. Dr. A. Nilay Evcil Beykent Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Şişli Ayazağa Yerleşkesi, Hadımkoru Yolu Mevkii, Şişli Ayazağa Istanbul-Türkiye e-posta: tel: cep tel:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Şehir ve Bölge Pl. ODTÜ 1989 Y. Lisans Şehir Pl. Şehir Pl.

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Şehir ve Bölge Pl. ODTÜ 1989 Y. Lisans Şehir Pl. Şehir Pl. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yavuz Duvarcı 2. Doğum Tarihi: 1966 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Şehir ve Bölge Pl. ODTÜ 1989 Y. Lisans Şehir Pl. Şehir Pl. ODTÜ

Detaylı

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi : 07.11.1978 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr son güncelleme tarihi: 14.11.2014 1. Adı Soyadı : Süheyla BİRLİK 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 19.07.1974 / Pazar-RİZE 3. Unvanı : yrd.doç.dr. 4. Öğrenim Durumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997 Y.Lisans Mimarlık-Mimari

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo Televizyon Sinema Ege Üniversitesi 1996-2000

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğr.Gör. Ekrem Çetin Bigat ebigat@yahoo.com gsm: +90.537 317 3412

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğr.Gör. Ekrem Çetin Bigat ebigat@yahoo.com gsm: +90.537 317 3412 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğr.Gör. Ekrem Çetin Bigat ebigat@yahoo.com gsm: +90.537 317 3412 Doğum Tarihi : 20.12.1966 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm Program Üniversite Yer Yıl Lisans Seramik Ana Sanat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi A.B.D. Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus - ANTALYA krkavas@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus - ANTALYA krkavas@gmail.com

Detaylı

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Ayşe ERDEM AKNESİL 2. Doğum Tarihi: 27 Nisan 1965 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Burcu SERDAR KÖKNAR. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1974. 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Burcu SERDAR KÖKNAR. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1974. 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Burcu SERDAR KÖKNAR 2. Doğum Tarihi: 07.07.1974 3. Unvanı: Dr 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık İstanbul Teknik Üniversitesi 1997 Y.Lisans Mimarlık

Detaylı

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara Üniversitesi 1992 Master Environmental Management International

Detaylı

Özgeçmiş. Yer Üzerine Bir Okuma Denemesi: Samatya da Yer- Kurma Pratikleri, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi (yayınlanmamış), İstanbul, 2010.

Özgeçmiş. Yer Üzerine Bir Okuma Denemesi: Samatya da Yer- Kurma Pratikleri, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi (yayınlanmamış), İstanbul, 2010. Ezgi TUNCER GÜRKAŞ, Dr. Yardımcı Doçent Mimarlık Bölümü Mardin Artuklu Üniversitesi Savurkapı 47100 Mardin Türkiye + 90 482 2128990-6005 ezgituncer@gmail.com Öğrenim Doktora Doktora Tezi Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Okul Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Okul Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yelda ÖZKOÇAK 2. Doğum Tarihi : 12.03.1984 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Okul Yıl Lise İletişim Meslek Tuncay Azaphan Anadolu İletişim 2002 Ön

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax)

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: MACİD AYHAN MELEKOĞLU 2. Doğum Tarihi: 1979 3. Unvanı: DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı