ÇÖZÜMLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ PAKET DENEME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇÖZÜMLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ PAKET DENEME"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ PAKET DENEME 0 ÇÖZÜMLER Genel Yetenek. A. A 4. C. D. D 4. D 3. B 3. A 43. A 4. A 4. C 44. B 5. B 5. E 45. D 6. D 6. E 46. A 7. A 7. E 47. C 8. E 8. C 48. B 9. E 9. D 49. D 0. B 30. A 50. D. D 3. E 5. C. B 3. C 5. C 3. C 33. A 53. D 4. C 34. D 54. A 5. C 35. B 55. E 6. A 36. B 56. D 7. C 37. C 57. A 8. A 38. D 58. C 9. E 39. C 59. B 0. B 40. E 60. E

2 Genel Kültür. A. D 4. A. E. A 4. E 3. A 3. C 43. B 4. A 4. A 44. D 5. D 5. A 45. E 6. B 6. B 46. D 7. D 7. B 47. C 8. B 8. B 48. A 9. C 9. D 49. A 0. A 30. A 50. B. B 3. A 5. B. E 3. D 5. B 3. E 33. A 53. E 4. C 34. C 54. A 5. E 35. B 55. D 6. A 36. E 56. A 7. E 37. A 57. E 8. C 38. A 58. C 9. D 39. A 59. C 0. E 40. D 60. A TÜRKÇE. Yaşamı ertelememek; herhangi bir şeyi yarına bırakmamak, yaşanılan anda gerçekleştirmek, geciktirmemek demektir.. Parçada yazarın edebiyat dünyasına oyun yazarlığından girmiş olması nedeniyle konuşma dilini ustalıkla, esere akıcılık kazandırabilmek amacıyla bilinçli olarak kullandığı ifade edilmektedir. Dolayısıyla parçada altı çizili kısımda anlatılmak istenen ifade özentisiz, üstünkörüdür. 3. B seçeneğindeki bilenmek kelimesinin anlamı Bir alet tarafından keskinleştirilmektedir. Ancak cümledeki kullanım sinirlenmek, kinlenmek ve öfkelenmek anlamlarına gelir. Parantez içindeki anlamına uygun değildir.

3 4. Parçada televizyonun hayatımıza girmesiyle birlikte hayatımızın bir parçası olduğu, insanların dünyada olup biten birçok şeyden ve birbirlerinden haberdar olmasını sağlayan bir araç hâline geldiği ifade edilmektedir. Dolayısıyla altı çizili ifadeyle de televizyonun insanların her şeyini bilecek kadar yakın olması anlatılmak istenmiştir. 5. Bir cümleyi biçimce olumsuz yapan, yargıdaki me, ma sız, siz değil yok ifadeleri ve ekleridir. II. cümlede zor değil kelimeleri cümleyi olumsuz yapmıştır. 6. V. cümlede biyolojik çeşitliliğin nasıl korunacağından bahsedilmiş, gizemli dillerin varlığından söz edilmemiştir. 7. Düşmanımız da olsa tarafsızca davranabiliyor, onun olumlu yanlarını dile getirebiliyorsak asıl yüceliğe ermiş oluruz. Verilen cümleden hareketle A seçeneğindeki ifadeye ulaşabiliriz. 8. A ve B seçeneklerinde verilen cümlelerde bir amaç, C seçeneğinde verilen cümlede istek, D seçeneğinde verilen cümlede değerlendirme anlamları vardır. E seçeneğinde verilen cümleden ise kişinin karşı taraftaki kişiden, kendisini araması hatta yaşadığı yere gelip kalması beklentisi içerisinde olduğu ifadesine ulaşılmaktadır.

4 9. I numaralı cümlede Günümüzde televizyona çıkmak ile 950 deki radyo yayınına katılmak. ifadesi, II numaralı cümledeki en sözcüğü ile III numaralı cümledeki diğerlerine benzemezdi. ifadesi, IV numaralı cümlede en çok ifadesi karşılaştırma yapar. V numaralı cümlede karşılaştırma yoktur. 0. Soru kökündeki olumsuzluğa dikkat edilmelidir. Yani söylenemez çıkarılamaz değildir gibi ifadeler önemlidir. Bu paragrafta anlam kapalı, derin anlamı olan metinleri seven birisi söz konusudur. Oysa B seçeneğinde bunun tam tersi söylenmiştir.. ciddi sıfat sanatçı isim etkileyici sıfat söz isim somurtmayan sıfat ağırbaşlılık isim ünlü sıfat komedyen isim Buna bağlı olarak I, II, III ve V cümlelerde niteleyici bir sözcük kullanılmıştır. Ancak D seçeneğinde böyle bir durum yoktur.. Eylemin başkası tarafından yapılması yüklemin edilgen çatılı olması demektir. yaptırılmıştır, düzenlenmiştir, yapılmıştır eylerinde başkası tarafından yapılma anlamları vardır. Ancak bu durum B seçeneğinde yoktur.

5 3. III numaralı yerde noktalı virgül olmalıdır. İki nokta açıklama yapılacağı zaman kullanılır. 4. III numaralı sözcükteki ki bitişik yazılmalıdır. Çünkü bağlaç değil, sıfat yapan -ki dir. 5. Meslekler, unvan sıfatları ismin önünde veya sonrasında büyük yazılır. C seçeneğinde İsviçreli botanikçi Conrad ifadesinde Botanikçi kelimesi büyük harfle başlamalıdır. 6. A seçeneğinde nesne eksikliği vardır. Doğrusu Bu görevi yapmak sana düşer ve seni yüceltir. olmalıdır. 7. Paragrafın ilk üç cümlesinde havanın insan sağlığı üzerindeki etkisinin yüzyıllardır farklı uygarlıklar tarafından incelendiğinin ve birçok etkisinin hâlâ çözülemediği ifade edilmektedir. IV. cümleden itibaren tespit edilebilmiş etkilerinin insan sağlığı üzerinde doğurduğu sonuçlar anlatılmaktadır. Dolayısıyla IV. cümleden başlayarak yeni bir konuya geçildiği için paragraf IV. cümleden ikiye ayrılmalıdır. 8. Paragrafın veya eksik bırakılmış bir cümlenin bizden tamamlanması istenirken parçaya iyi bakmak ve ne üzerinde durulduğunu kavramak gerekir. Başına veya sonuna getirdiğimiz cümle parçaya uygun düştü mü, mantık ve düşünce sistematiğine uygun mu, değil mi incelemek gerekir. Bu parçadaki A seçeneğindeki soru cümlesi parçanın başına getirilecek ifadedir.

6 9. Değerlerin ve kuralların paylaşılmasında arkadaşlar, aile, iletişim araçları ve okullar önemli rol oynar. Paragrafa göre dinî kurumlar bunun dışındadır. 0. II numaralı cümle parçada akışı bozar. Böyle bir cümleye gerek olmadığı görülmektedir.. B, C, D ve E seçeneklerine parçadan hareketle ulaşamayız. Parçaya göre ters düşen ifadeler söylenmiş. Ancak A seçeneğinde parçada ele alınan, işlenen düşünce verilmiştir. İkiyüzlü insanların varlığı ve davranış şeklinin eleştirildiği parçada A seçeneğinde verilen yargıya ulaşılır.. Soru köküne bağlı sorularda seçeneklerde verilenler paragrafa göre değerlendirip eşleştirilir. Örneğin, A seçeneğini parçanın. cümlesinden çıkarırız. Diğer seçenekler de eşleştirip elenmelidir. Bu yöntemle D seçeneğini eleriz, yani parçada D seçeneğinde verilen ifadeye değinilmemiştir. 3. Paragrafın anlatımında açıklama söz konusudur. Açıklama; bilgi vermek, öğretmek amacıyla yazılan paragraflardır.

7 4. Parçanın ikinci cümlesindeki Okyanusların tropikal bölgelerinde sözüyle yaşam alanlarına, tek tük görülen nadir bir balık türü sözüyle ender rastlandığına, on beş metre boyu, on beş tona kadar çekmesi sözleriyle fiziksel özelliklerine, balina cinsinden köpek balığı sözüyle de balina türünden olduğuna değinilmiştir. Fakat büyük olduğuna ilişkin bir bilgiye yer verilmemiştir. 5. Parçanın anlam bütünlüğü dikkate alındığında yetenekli olduğu konuyu bilmeyenlerin yazı yazmayı denemesi gerektiği çıkarılamaz. Parçanın ilk cümlesindeki yetenek çalışarak elde edilir. sözünden A seçeneği, parçanın dördüncü cümlesinde anlatılan yargıdan B seçeneği, parçanın son iki cümlesinde geçen kötü de olsa yazmaya devam edilmesi gerektiği, yaza yaza iyiye ulaşalacağı yargısından C seçeneği, son cümledeki ancak yaza yaza iyiye varılır. sözünden D seçeneği çıkarılır. 6. Parçada I numaralı cümlede yeteneğin çalışarak elde edilebileceği ifade edilmiş. Dolayısıyla yetenek çalışma koşuluna bağlanmıştır.

8 7-30. SORULAR AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMAYA GÖRE ÇÖZÜLMÜŞTÜR. Kimya kitapları biyoloji kitaplarının üst katında ve matematik ile geometri kitapları aynı katta ise Matematik Geometri Kimya Kimya Biyoloji Biyoloji veya Matematik Geometri durumları oluşabilir Türkçe ve fizik kitaplarının farklı katlarda olduğu kesindir fakat yerleri belli değildir. 7. Biyoloji kitapları. veya. katta olabilir. Her iki durumda da geometri kitaplarının bir alt katında olamaz. 8. Matematik kitapları ilk durumda 3. katta, ikinci durumda ise. katta olabilir. 9. Farklı katlardan birer tane kitap alacaksa matematik veya geometriden en az birisini almış olmalıdır. Bu durumda A, B ve E şıkları olamaz. Matematik ve geometri kitapları aynı anda alınamayacağı için C şıkkı da olamaz. 30. Fizik kitaplarının olduğu bölme geometri kitaplarının olduğu bölmenin hemen alt katında ise Matematik Kimya Biyoloji Geometri Fizik Türkçe dağılımı oluşur.. kattaki kitaplar biyoloji ve Türkçe kitaplarıdır.

9 MATEMATİK 3. xy iki basamaklı doğal sayısı çözümlendiğinde xy 0. x + y olur. Bu ifadeyi verilen eşitlikte yerine yazalım: xy 3 0. x + y 3 4 & 4 x + y x + y 0. x + y 3 4. x + 4. y 0. x 4. x 3 4. y y 6. x 3 3y Son eşitlikte terimleri 3 ile bölerek sadeleştirelim: x y.. & & 3 3 & 5 4 & 7 5 & 9 Buna göre, xy iki basamaklı sayının alabileceği değerler;, 3, 35, 47 ve 59 dur. Bu değerlerin toplamı 75 bulunur. 3. a. b 5. a + 9 eşitliğinde her terimi a ile bölelim. a. b 5. a + 9 a a a b şeklinde yazılabilir. a Bulunan son eşitliğe göre, b nin doğal sayı olabilmesi için, a sayısının 9 u tam bölmesi gerekir. a doğal sayı olarak verildiğine göre, a veya a 9 olabilir. a iken b ; O hâlde a. b a 9 iken, b ; O hâlde 9 a. b bulunur. Buna göre, a.b çarpımının alabileceği en büyük değer 74 tür.

10 33. Sayı 4 ile bölünebildiğine göre, sayısının son basamağının oluşturduğu sayı, 4 ün katıdır. Son iki basamak 5a biçiminde olduğuna göre, a veya a 6 olabilir. (5 ve 56 dört ile bölünebilen sayılardır.) a ve b farklı rakamlar olacağından, a iken b nin alabileceği 9 farklı değer vardır. ( dışındaki tüm rakamlar.) a 6 iken b nin alabileceği 9 farklı değer vardır. Bu durumda farklı ab5a biçiminde 4 basamaklı sayı yazılabilir. 34. Önce parantez içindeki işlemi yapalım: , bulunur. Bu sonucu verilen işlemde yerine yazalım:. 5. c + m 0, c m ^ h + 3 bulunur a + 3b 6ab eşitliğinin bir tarafında b bilinmeyenini yalnız bırakalım: 3b 6ab 4a b. ^3 6ah 4a b 4a olur. 3 6a b nin hesaplanamaması, b ye eşit olan kesrin tanımsız olması demektir. Bir kesrin paydası sıfır olduğunda kesir tanımsız olacağından, 3-6a 0 3 6a a olduğunda, b hesaplanamaz.

11 cc m + 5 m ^^ h + h ^ 8 + h ^ 7h c m 7 bulunur. 49 a b ifadesinde her iki tarafın kuvvetini alalım. a a b a ^3 h a ^ h a. b. b a a a 3 & 3 olur. a b 3 ifadesinde her iki tarafın kuvvetini alalım: b (3 a ) b ( b ) b a. b. a 3 b b 3 b olur. Yukarıda bulunan sonuçları, değeri sorulan a+ b a b 3 b + a ifadesinde yerlerine yazalım: a+ b a+ b a + + b a 3 b + a 3 b + a 3 b.3 +. b a bulunur ! + 9! ! ! 3 8! 3. 8! ! + 3 8! 3. 8! ^ 0 + h.3. 8! 0 + bulunur. 3. 8!

12 39., şeklinde yazalım. 3 a ve 5 b ifadeleri yerine yazılırsa 3ab 0 bulunur. 40. a 5a a b a + & b 5 + 3a b a olur. b 3 b + c 5 c & 5c 3b + 3c 3 c 3b c 3 olur. b a b c b şeklinde genişletirsek a 4.k, b 6.k, c 9.k alınabilir. Buna göre c 9k 9k 0,9 a + b bulunur. 4k + 6k 0k

13 4. Karesi kendisinden küçük olan sayılar, pozitif basit kesirlerdir. a < a ise 0 < a < dir. Bir sayının karesi negatif olamaz. b < b ifadesine göre b negatif olamaz. O hâlde b negatif olmalıdır. Ayrıca, karesi küçük olarak verildiğinde b de basit kesirdir. Fakat a dan farklı olarak b negatif basit kesirdir. Yani, - < b < 0 şeklindedir. Eşitsizlikler taraf tarafa toplanırsa 0 < a < + < b < 0 < a + b < bulunur. 4. a < 0 olduğunda, a ifadesi pozitif, a ifadesi negatif, a ifadesi pozitif olur. Negatif ifadeler mutlak değerden dışarıya işaret değiştirerek çıkarılır. Pozitif ifadeler mutlak değerden dışarıya değiştirilmeden çıkarırlar. Buna göre, a + a a ^ ah + ^ a + h ^ ah a a + + a bulunur. y + z 43. x veriliyor. Buna göre, y + z x' tir. y + z + y + z + yz 8 y + yz + z + y + z 8 ^y + zh +. ^y + zh 8 şeklinde düzenleyip y + z yerine x yazılırsa _ x i +.x - 8 4x + 4x - 8 J N x + x x -. x + _ i _ i bulunur. x - x + K O L P

14 ^ 44. a a + 6h. ^a + a + 6h ifadesinde a yerine 7 yaza- ^a + a 3h. ^a a 3h lım: ^7 a + 6h. ^7 + a + 6h ^7 + a 3h. ^7 a 3h ^3 ah. ^3 + ah 3 a ^4 + ah. ^4 ah 4 a 69 a 6 a bulunur. 45. Kilosu, TL olan pirincin 5 kg tutarı,,. 5 0, 5 TL dir. Kilosu, TL olan pirinçten x kg olsun tutarı,, x TL dir. O hâlde toplam 5 + x kg pirincin toplam tutarı, 0, 5 +, x TL olur. Karışımın kilogramı,5 TL olacağına göre, 0, 5 +,. x,5 & 5 + x 7,5 +,5. x 0,5 +,. x,5. x,. x 0,5 7,5 0,3. x 3 x 0 kg bulunur.

15 46. Figen bugün x yaşında olsun. Bugünkü yaş toplamı 43 olduğuna göre, Fatih in yaşı Bugün Fatih Figen in yaşındayken Fatih 43 - x x 43 x ile ifade edilebilir. Figen x Fatih ile Figen arasındaki yaş farkı her zaman aynı kalacağına göre, 43 x x x 43 + x + x 54 3x x 8 olmalıdır. Buna göre, Fatih bugün yaşındadır. 47. Musluktan birim zamanda akan su miktarı arttıkça, havuzun dolma süresi azalacaktır. Yani, musluktan birim zamanda akan su miktarı ile havuzun dolma süresi ters orantılıdır. Musluk ilk durumda saatte 00 litre su akıtıyor olsun. Saatte 00 litre 5 saat Saatte x litre saat T.O x x bulunur. Musluktan bir saatte akan su miktarı ilk durumda 00 litre olarak alındığında, ikinci durumda 5 litre olarak bulunduğuna göre, %5 artış olduğu görülmektedir.

16 48. Kutuların a tanesine 3 er, b tanesine 4 er zarf atıldığını düşünelim. Bu durumda toplam 3. a + 4. b tane zarf kutulara atılmış olur. Böyle yapıldığında elde 7 tane zarf attığına göre, Toplam zarf sayısı 3. a + 4. b + 7 olur. Yukarıdaki varsayıma göre, toplam kutu sayısı a + b dir. Bu kutulara 6 şar tane zarf atılmak istendiğinde kutu boş kalmaktadır. O hâlde, a + b tane kutuya 6 şar zarf atılmaktadır. Bu durumda, Toplam zarf sayısı 6. ^a + b h olur. Şimdi, her iki durumdaki toplam zarf sayılarını birbirine eşitleyelim: 6. ^a + b h 3. a + 4. b + 7 6a + 6b 3a + 4b + 7 3a + b 9 Elde edilen son eşitlikte a ve b pozitif tam sayılarına uygun değerler verebiliriz. 3a + b Kutu sayısı a + b 9 Kutu sayısı a + b 8 Kutu sayısı a + b 7 Buna göre, kutu sayısı en az 7 olabilir gramlık ambalajla satılırken ürünün birim fiyatı ( gramın fiyatı) 00.x TL olsun. Bu durumda ürünün satış fiyatı 75.00x TL dir. Bu fiyat değiştirilmeden ambalaj 0 grama düşürüldüğünde gramın fiyatı x 5. x olarak bulunur. 0 İlk durumda birim fiyat 00.x iken, son durumda 5.x olduğuna göre, birim fiyata %5 zam yapılmıştır.

17 50. Gonca ile Volkan işi tek başlarına sırasıyla x ve y günde bitirebilsinler. İkisi birlikte 6 günde bitirebildiklerine göre, + eşitliği yazılır. x y 6 Gonca ve Volkan birlikte gün, sonra da Volkan tek başına 0 gün çalıştığında iş bittiğine göre,. 0. c + m + x y y y y 0 y 3 y 30 y 5 bulunur. + olduğundan x y x 5 6 x 6 5 (5) () x x 0 bulunur. 5. M B 50.x x 5 Sınıf mevcudu 00.x kişi olsun. Matematikten başarılı olan öğrenci sayısı 50.x ve biyolojiden başarılı öğrenci sayısı 60.x olur. 5 kişi her iki dersten başarılı olduğuna göre, bu bilgiler yukarıdaki gibi bir şekil üzerinde gösterilebilir. Şekildeki bölgelerin toplamı 00.x olacağına göre, 50.x x x 0.x x 0x 5 x olmalıdır. Yalnızca biyolojiden başarılı olanlar 60x bulunur.

18 5. 0 numaralı kutunun kapağını. turun sonunda kapattığına göre, Ahmet 0 numaralı kutuya tane bilye koymuştur. 9 numaralı kutunun kapağını. turun sonunda kapattığına göre, Ahmet 9 numaralı kutuya tane bilye koymuştur. 8 numaralı kutunun kapağını 3. turun sonunda kapattığına göre, Ahmet 8 numaralı kutuya 3 tane bilye koymuştur. Benzer şekilde devam edildiğinde, burada bir örüntü olduğu, kutunun numarası ile bu kutunun kapatıldığı turun numarası toplandığında daima bulunduğu görülür. Bu durumda Ahmet, numaralı bilyenin kapağını - 0. turun sonunda kapatmış, bu kutuya toplam 0 tane bilye koymuştur. 53. Ahmet, 7 numaralı kutunun kapağını turun sonunda kapatmıştır. Ahmet, 7 numaralı kutunun kapağını kapatıncaya kadar, ilk 7 kutuya (,,3,...,7 numaralı kutulara) 4 er tane, 8. kutudan başlayarak, sağa doğru diğer kutulara da sırasıyla 3,,,..., tane bilye atmıştır. Bu durumda, Ahmet in kutulara attığı toplam bilye sayısı, tane bulunur. 54. Ahmet,. turda toplam 0 tane,. turda toplam9 tane, 3. turda toplam 8 tane, 4. turda toplam 7 tane olmak üzere, ilk 4 turda kutulara toplam 74 tane bilye atmış olacaktır. Kalan bilye sayısı tür. 5. tura yine numaralı kutudan başlanıp sağa doğru her kutuya er tane bilye atılacağına göre, 77. bilye, 5. tur atılan 3. bilye olacak ve 3 numaralı kutuya atılacaktır.

19 55. A B d 3x+0 M K D 3x+0 x C E d 6 DE şekildeki gibi uzatıldığında 6 yi K gibi bir noktada keser. Oluşan MKC açısı ile ABC açıcı yöndeş açılar olduğundan ölçüleri eşittir. 6 şekildeki gibi uzatıldığında KDC üçgeninin C köşesindeki dış açısı olur. Üçgenin dış açıları toplamı 360 olduğuna göre, 3x x Buna göre, % m^cdeh x 0 5x bulunur. 5x 40 x 48 bulunur. 56. D A K E M x B C B noktasından 6 ye şekildeki gibi bir dikme çizilsin. Oluşan ABK üçgeni, ikizkenar dik üçgendir. Hipotenüs dik kenarların katı olacağına göre, AK BK br olur. BKE ve CME üçgenlerinin iç açıları ve hipotenüsleri eşit uzunlukta olduğundan bu üçgenler eşittir. O hâlde CM BK br olur. CMD özel dik üçgeninde hipotenüs, 30 nin karşısındaki kenarın katına eşit olduğuna göre, CD. birim bulunur.

20 57. Şekildeki taralı bölgede kelebek benzerliği adıyla bildiğimiz benzerlik türü vardır. Benzer üçgenlerin yüksekliklerinin oranı benzerlik oranına eşit olduğundan, FEC üçgeninin EC kenarına ait yükseklik h ise FAG üçgeninin AG kenarına ait yükseklik 5h olur. D E C 7h h F 5h A 5 G Alan ^AGFh 5. 5h 5h B.h Alan (EFC) h Taralı alanlar toplamı 9 br olduğuna göre, 5h 9h + h 9 h olmalıdır. Bu durumda AD 7h 7. 4 birimdir saatin sonunda depoda 56 litre benzin varken, 8. saatin sonunda depo boşaldığına göre, araç 4 saatte 56 litre benzin tüketmiştir. O hâlde, saatte 56 4 litre benzin tüketmektedir. Bu durumda ilk 4 saatte litre benzin 4 tüketmiştir. O hâlde başlangıçtaki benzin miktarı, litredir.

21 59. Araç saatte 4 litre benzin harcağına göre, bu araçla 5 saat yolculuk litre benzinle yapılabilir. Benzin litresi 5 TL olduğuna göre, yol boyunca TL lik benzin tüketilir TL ye alınan bir mal 7 TL ye satıldığına göre, 3 TL kâr edilir. Verilen grafikte sadece satış ve kâr arasındaki ilişkiyi gösterdiğine göre, dairenin tamamı TL yi gösterecektir. 360 ile 0 TL x ile 3 TL D.O 0.x x 08 bulunur. TARİH. İslamiyet ten önceki Türk devletlerinde siyasi, ekonomik ve kültürel konularda hakanın tek yetkili olmaması ve Kurultayda, sözü edilen konularda görüşmelerin yapılıp kararların alınması devlet yönetiminin demokratik özelliğini yansıtmaktadır. Hükümdarın Tanrı adına devleti yönetmekle görevli olması (kut anlayışı) hükümdarın devleti yönetme iktidarını güçlendirdiğini gösterir ve demokrasiden uzak bir tutumu yansıtır. Devletin haneden üyelerinin ortak malı sayılması anlayışı ise taht kavgalarının yaşanmasına neden olmuştur.. Külliye Türklerin İslamiyet e geçmesiyle birlikte tanıştıkları bir mimari üsluptur. Külliye; merkezinde cami olan ve caminin etrafında medrese, imaret, kütüphane, hamam, aşevi ve kervansaray gibi sosyal kurumların bulunduğu yapı topluluğudur. 3. Anadolu Selçuklu Devleti nde Alanya ve Sinop gibi liman şehirleri ele geçirildikten sonra bu limanları kullanan Avrupalı tüccarlara düşük gümrük tarifesi uygulaması, adı geçen liman şehirlerinin Avrupalılar tarafından kullanılmasını sağlama ve bu sayede Avrupa ile ticari ilişkileri geliştirme amacına yöneliktir. Söz konusu uygulama devletin sınırlarını genişletme ya da Anadolu daki siyasi birliği güçlendirme gibi bir amaç taşımamaktadır.

22 4. Osmanlı Devleti nde II. Mehmet Dönemi nde Osmanlı Devleti nin ilk veraset kanunu olarak kabul edilen kardeş katli uygulaması kabul edilmiş yine aynı dönemde şehzadelerin devlet yönetiminde tecrübe kazanmaları amacıyla sancak şehzadeliği uygulamasına başlanmıştır. I. Ahmet Dönemi ne gelindiğinde, Osmanlı ailesinin en yaşlı ve olgun üyesinin tahta geçmesi kuralı getirilmiş ve şehzadelerin sancaklara gönderilme uygulamasına son verilerek kafes usulü uygulamasına geçilmiştir. Söz konusu uygulama şehzadelerin yönetim deneyimi kazanamamasına ve halkın sorunlarından uzak kalmasına neden olmuştur. Lalaların ülkede iç isyan çıkarması ya da isyan çıkarması amacıyla şehzadeleri yönlendirmesi daha çok bir önceki (sancak şehzadeliği) uygulama döneminde yaşanmıştır. Divanıhümayunun işleyişinin bozulması da şehzadelerin yetişme biçimiyle ilişkili değildir. 5. Osmanlı Devleti nde tımar olarak verilen toprağın kullanıcısı olan köylünün gereksiz olarak toprağını terk edememesi ve köylünün, kendisine verilen toprağı üst üste ekip biçmemesi durumunda devlete vergi ödemekle yükümlü olması uygulamaları hem toprağın boş kalmasını engelleme hem de üretimde sürekliliği sağlama amacına yöneliktir. III. öncüldeki bilgi tımar sistemiyle bağdaşmamaktadır. Zira tımar usulü vergilerin nakdi olarak değil, ayni (ürün üzerinden) olarak toplanması esasına dayanır. 6. Barutun ateşli silahlarda kullanılması Avrupa nın siyasi yapısının değişmesinde (derebeyliklerin yıkılıp mutlak krallıkların güçlenmesinde) belirleyici olmuştur. Reform hareketinin başlamasının Osmanlı nın stratejik önemiyle ilişkisi yoktur. Batı daki sömürgecilik yarışının hız kazanması ise Osmanlı Devleti nin stratejik öneminin artmasında ve Osmanlı topraklarının sömürgeleştirilmesinde etkili olmuştur.

23 7. Kanunuesasi nin ilanıyla Osmanlı Devleti ndeki Müslüman ve Müslüman olmayan tüm yurttaşlara yönetimde temsil hakkının tanınması Avrupa daki parlamenter sistemin Osmanlı Devleti ne yansımasıdır ki bu yeniliğin kökeninde batı demokrasisi, Batıcılık düşüncesi etkili olmuştur. Yine din ayrımı yapılmaksızın tüm tebaaya eşit anayasal haklar tanınması İmparatorluğun parçalanmasını engelleme amacı taşımaktadır. Osmanlıcılık düşüncesinin bir gereğidir.türkçülük düşüncesi ise sözü edilen yenilikte etkili olmamıştır. 8. Tanzimat Fermanı nda vergilere, mahkemelere ilişkin düzenlemelerde tüm halka eşit davranılacağı, fermanın bütün hükümlerinin imparatorluktaki herkesi kapsadığının ifade edilmesi hukukun üstünlüğü anlayışının benimsetilmeye çalışıldığını gösterir. Tanzimat Fermanı ndaki hükümler halkın devlet yönetimine katılmasını sağlamıştır. Yine Tanzimat Fermanı ulus devletleşmenin aksine imparatorluk yapısının dağılmasını engelleme amacı taşımaktadır. 9. Mondros Ateşkes Antlaşma- sı ndan sonra Osmanlı Devleti nin işgaller karşısında yetersiz kalması bir taraftan ulusal cemiyetlerin oluşmasını sağlamış diğer taraftan da Kuvayımilliye nin kurulmasını hızlandırmıştır. 0. Kurtuluş Savaşı yıllarında Mustafa Kemal in, Vatanın bütünlüğünü yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. ilkesini halka benimsetmek istemesinde, ulusal mücadelenin ulusal egemenliğe dayalı olarak gerçekleştirileceği anlayışını yerleştirme düşüncesi etkili olmuştur. II. öncülde meşrutiyet idaresini yürürlüğe koyma, ulusal egemenlik anlayışına tezattır. Zira meşruti rejimlerde son söz ulusun değil, hükümdarındır. Yine egemenliğin bir kişi tarafından temsili anlamına gelen saltanat idaresini koruma da ulusal egemenlik anlayışıyla bağdaşmamaktadır.

24 . Kurtuluş Savaşı yıllarında Sovyet Rusya nın, hem Anadolu ihtilalini desteklemesi hem de Yeni Türk Devleti nin İtalya, İngiltere ve Fransa gibi Batılı devletlerle görüşmeler yapmasını protesto etmesi uluslararası güç dengeleri perspektifinden değerlendirilmelidir. Sovyet Rusya Yeni Türk Devleti nin Batı yla ilişki kurmasını istemeyerek Batı ya karşı Türkiye yle ittifak kurmak ve bu sayede güçlü bir müttefik kazanmak düşüncesindedir.. Anlaşma Devletleri nin I. İnönü Savaşı ndan sonra Sevr Antlaşması nın koşullarını yeniden görüşmek amacıyla TBMM yi Londra Konferansı na davet etmesi, TBMM nin askerî başarılarının Anlaşma Devletleri ni barışa yönelttiğinin ve TBMM nin hukuki varlığının Anlaşma Devletlerince tanındığının kanıtıdır. Londra Konferansı İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan ın ortak görüşü ve katılımı ile dü-zenlenmiştir. Dolayısıyla I. öncüldeki bilgi doğru sayılamaz. 3. Kurtuluş Savaşı nda Sovyet Rusya Hükûmeti yle Moskova Antlaşması nın yapılmasında I. İnönü Savaşı nın kazanılması etkili olmuştur. A seçeneğindeki Sakarya Savaşı nın kazanılması, B seçeneğindeki Hatay ın Türk topraklarına katılması, C seçeneğindeki Fransa yla Ankara Antlaşması nın imzalanması ve D seçeneğindeki Kütahya - Eskişehir yenilgisinin yaşanması Moskova Antlaşması nın imzalanmasından sonraki gelişmelerdir. Söz konusu anlaşmanın yapılmasına etkileri yoktur.

25 4. Lozan Antlaşması nın kapsamında, I. öncüldeki Türkiye deki tüm azınlıkların Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi II. öncüldeki Batı Trakya daki Türklerin Batı Trakya da kalması hükümleri yer almaktadır. III. öncüldeki Musul un İngiltere yönetimindeki Irak Hükûmeti ne bırakılması ise 96 tarihli Ankara Antlaşması nın kapsamındadır. 5. Atatürk ün laiklik anlayışında, devletin din ayrımı gözetmemesi, devlet yönetiminde dine dayalı bir baskının bulunmamasını beraberinde getirir. Laik devlet anlayışında resmî bir devlet dinî bulunmaz. Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse ibadete, dinî ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya, zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Kanun önünde din ve mezhep ayrımı yapılmaksızın herkes eşit statüdedir. 6. Soyadı Kanunu sınıfsız ve imtiyazsız bir toplum oluşturma düşüncesinden hareketle yapılan hukuki bir düzenlemedir. Soru kökündeki toplumda üstünlük ifade eden unvanların kullanımının yasaklanması yine aynı düşünce doğrultusundaki bir düzenlemedir. Verilen bu bilgiler I. öncülle ilişkilidir. II. ve III. öncüllerde yer alan Türkçe kökenli sözcüklerin dile kazandırılmasının sağlanması ve yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklılıkların ortadan kaldırılması Soyadı Kanunu ile ilişkili değildir. 7. Halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte yaşanan gelişmelerden biri de Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun (Öğretimin Birleştirilmesi) kabulüdür. Yapılan bu düzenleme ile eğitim öğretim işleri Millî Eğitim Bakanlığında birleştirilmiştir. Diğer seçeneklerdeki gelişmeler halifeliğin kaldırılması öncesi yaşanmıştır.

26 8. Cumhuriyet in ilanından sonra yapılan, medreselerin kapatılması eğitim öğretimde var olan ikili uygulamaların ortadan kaldırılması amacı taşımaktadır. Miladi takvimin kabul edilmesi yine toplumsal alanda farklı takvimlerin kullanılmasından doğan karışıklıkları giderme ve uluslararası ticari ilişkilerdeki uyumsuzlukları önleme amacı taşımaktadır. Tek dereceli seçim sisteminin benimsenmesi ise halkın yönetime doğrudan katılmasını sağlama amacı taşımaktadır. Tek dereceli seçim sisteminin benimsenmesinden önce bu alanda ikili uygulamalar yer almamaktadır. 9. Cumhuriyet yönetiminin özellikleri arasında egemenliğin ulusa ait olması, seçimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanması, yönetenlerin belli bir süre için seçilmesi ve farklı görüşleri savunan siyasi partilerin kurulması yer almaktadır. Ancak bu idarede yönetenler tüm iş ve eylemlerinde serbest değildirler. Yöneticiler hukuk denetimine tabidir. 0. Cumhuriyetin ilk yıllarında Kabotoj Kanunu nun kabulü deniz ticaretini ulusallaştırma amacı taşımaktadır. Aşar vergisinin kaldırılması tarımsal üretimi artırma amacına yöneliktir. Türkiye İş Bankasının kurulması ise sanayi ve ticaretle uğraşanlara kredi imkânı sağlamak amacı doğrultusunda kurulmuştur. Yeniliklerin her üçü de ulusal ekonomiyi güçlendirme amacı taşımaktadır.. Atatürk Dönemi nde kurulan siyasi partilerden Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası ekonomide liberalizmi; Cumhuriyet Halk Fırkası ise devletçilik politikasını savunmuştur.

27 . Sadabat Paktı nın kurulmasında İtalya nın hızlı silahlanması ve yayılmacı politikalar izlemesinin Türkiye, Irak, İran ve Afganistan da yarattığı endişe etkili olmuştur. II. öncüldeki Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulmuş olması (945), III. öncüldeki İsrail Devleti nin kurulması (948) ve Orta Doğu da barışı tehdit etmesi Sadabat Paktı nın kurulmasından sonra yaşanan dünya gelişmeleridir. 3. Kadınlara milletvekili seçilmesi konusundaki anayasa değişikliği 934 yılı, hükûmetin kurulmasında kabine sisteminin benimsenmesi 93 yılı ve Demokrat Parti nin kurulması 946 yılı gelişmeleridir. 4. Türkiye nin, Milletler Cemiyetine üye olması, onun dünya barışını korumada ve sürdürmedeki kararlılığını gösterir. Ancak devlet rejiminin Anayasal güvenceye alınması ve kapitülasyonların kaldırılması uluslararası bir vurgu taşımamaktadır yılı Ankara Antlaşması ile Musul İngiltere yönetimindeki Irak Hükûmeti ne bırakılmıştır. Bu antlaşma ile Musul ve Kerkük Irak ta, Hakkâri Türkiye de kalacak şekilde Türkiye - Irak sınırı çizilmiştir. 6. Ermeni iddialarını canlı tutmak, Türkiye den tazminat ve toprak talep etmek, büyük Ermenistan ı kurmak amacıyla faaliyet gösteren Ermeni terör örgütü ASALA dır. 7. II. Dünya Savaşı öncesi Ja-ponya nın Çin üzerindeki yayılmacı emellerini arttırması ve 939 da Mançurya ya saldırması Uzak Do-ğu nun II. Dünya Savaşı nın cephelerinden biri olmasına neden olmuştur.

28 COĞRAFYA 8. Haziran tarihinde Türkiye de güneyden kuzeye doğru gidildikçe gündüzler uzar geceler ise kısalır. Buna göre, gündüz süresi Sivas tan daha uzun olan yerin Sivas a göre kuzeyde yer alması gerekmektedir. Güneş in Sivas a göre erken doğup erken battığı yerler Sivas ın doğusunda olan yerlerdir. Buna göre sorulan yerin, Sivas ın hem kuzeyinde hem de doğusunda yer alan bir yer olması gerekir. Seçeneklerde bu koşulu sağlayan il Trabzon dur. 9. Zonguldak ve çevresinde taş kömürü yataklarının fazla olması oluşumu daha çok birinci jeolojik zamanın etkisiyle ilgilidir. Ayrıca enerji kaynağına bağlı olarak yörede demir - çelik sanayi kuruluşları kurulmuştur. 30. Haritada numaralarla gösterilen yerlerden I numara ile gösterilen Menteşe Yöresi nde kıyıya paralel uzanan sıradağların geniş yer kaplaması yerleşim merkezlerini birbirine bağlayan kara ve demir yollarının gerçek ve kuş uçumu uzunluğunun fazla olmasına neden olmuştur. 3. Batı Anadolu da Balıkesir in güneyindeki Ömer Dağı ndan doğan Bakırçay, Madra ve Yunt Dağları arasındaki graben sahalarından geçerek Çandarlı Körfezi ne dökülür. 9 km uzunluğunda olan nehrin suları kışın bol, yazın ise yok denecek kadar azdır. Graben sahasında akmasından ve yaz kuraklığından fazla etkilenmesinden dolayı saniyede akıttığı su miktarı azdır. 3. Haritada IV numara ile gösterilen Tuz Gölü çevresinde yıllık toplam yağış tutarı 330 mm civarında olup ülkemizde kuraklığın en şiddetli yaşandığı yerdir. Bu durumun oluşmasında ise etrafının yüksek dağlarla çevrili olması etkili olmuştur.

29 33. Maksimum nem belirli bir sıcaklıkta havanın taşıyabileceği en fazla nem miktarı olup sıcaklıkla doğru, yükseltiyle ters orantılıdır. Buna göre yaz mevsiminde karasallıktan dolayı sıcaklıkların en fazla olduğu Şanlıurfa da maksimum nem oranı daha fazladır. 34. Türkiye de çığ olayı Doğu Anadolu Bölgesi ndeki Van, Bitlis, Muş, Erzurum ve Ağrı illerinde görülmektedir. Bu illerde çığ olayının çok sık yaşanmasında dağlık ve engebeli arazilerin geniş yer kaplaması ile karasal iklime bağlı olarak kar yağışlarının fazla olması birlikte etkili olmuştur. 35. Türkiye de 0 yılında il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı % 77,3 iken 03 yılında % 9,3 olarak gerçekleşmesinde 03 yılında 4 ilde büyükşehir kurulması ve il sayısının 30 a çıkmasıyla, belde ve köylerin ilçe belediyelerine mahalle olarak katılması önemli etkiye sahiptir. 36. Türkiye de nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerin genel özellikleri arasında sanayi kuruluşları, elverişli iklim koşulları, verimli tarım alanlarının varlığı ve ulaşım olanaklarının gelişmiş olması yer almaktadır. Seçeneklerde verilen Zonguldak ilinde nüfus yoğunluğu üzerinde taş kömürü çıkarımının yapılması ve sanayi kuruluşlarının varlığı etkili olmuştur. Ancak geniş ve verimli tarım alanlarının varlığı söz konusu değildir. 37. Haritada I numara ile gösterilen yer Rize ve çevresi yer şekilleri dağlık ve engebeli olduğu için kırsal kesimde dağınık yerleşmeler yaygındır. Ayrıca yörede ormanlık alanların fazla olması da yapı malzemesi olarak ahşapın yaygın olarak kullanılmasında etkili olmuştur.

30 38. Mevsimi dışında turfanda meyve, sebze ve çiçek yetiştirme amacıyla naylon ve cam alanlar içinde yapılan tarım yöntemine sera denir. Ülkemizde doğal koşullar yönünden seracılığa en uygun yerler önce Akdeniz daha sonra Ege kıyılarıdır. En uygun Akdeniz kıyılarında olma nedeni ise kış ılıklığının fazla yaşanmasıdır. 39. Türkiye ekonomisinde yararlanılan hayvan sayısı bakımından sayısının yüksek olduğu fakat hayvancılıktan elde edilen verimin fazla olmadığı bir ülkedir. Bu durumu olumlu yönde değiştirmeye yönelik uygulamalara B, C, D ve E seçenekleri örnek gösterilirken A seçeneğindeki hayvan sayısının artırılması yalnızca üretimi artırır, verimlilik noktasında katkı sağlamaz. 40. Seçeneklerde verilen İskenderun ve Samsun daki maden işleyen fabrikaların kuruluş yerlerinin belirlenmesinde ulaşım özellikleri, Guleman ve Batman daki tesislerde ise ham maddenin çıkarılması etkili olmuştur. Ancak Karabük teki demir - çelik fabrikasının kuruluş yerinin belirlenmesinde yörede çıkarılan taş kömürü etkili olmuştur. 4. Siirt, Hakkâri ve Şırnak gibi ülkemizde ekonomik yönden gelişmemiş olan illerimizde işsizlik fazla olduğu için köyden farklı kentlere yoğun göçler yaşanmaktadır. Diğer seçeneklerde verilen özellikler göç alan ve ekonomisi gelişmiş olan yerlere aittir. 4. Ülkemizde kara ve demir yollarının uluslararası standartlara asfalt niteliğinde yol genişliği, köprü ve tünel kullanımı açısından ulaşamamış olmasının nedenleri arasında bitki örtüsünü gür ormanların oluşturması diğerlerinden daha az etkiye sahiptir. Sonuçta ülkemizin tamamı gür ormanlarla kaplı olmayıp bu ulaşım türlerinde sıkıntı hemen her coğrafi bölgede bulunmaktadır.

31 43. Türkiye bor mineralleri rezervi bakımından dünyada. sırada yer alırken krom rezervi bakımından dünyada 3. sırada yer almaktadır. Her iki maden geniş kullanım alanına sahip oldukları için dış pazarlarda sürekli alıcı bulurlar ve dış ticarette önemli paya sahiptirler. 44. Yıllık enerji üretiminde iklime bağlı olarak üretim miktarında fazla değişmelerin olduğu santraller akarsu, rüzgâr ve güneş enerjisi ile çalışanlardır. İzmir, Çeşme (Alaçatı) elektrik santrali rüzgâr gücü ile elektrik üretimi yapmakta olup iklime bağlılığı fazladır. Diğer santraller ise Hamitabat ve Ambarlı doğal gaz ile Soma linyitle, Sarayköy ise buhar gücüyle elektrik üretimi yapmaktadır. 45. Trabzon ilinde yıllık güneşlenme süresi ile kıyıda doğal plaj ve kumsalların az olmasına bağlı olarak kıyı turizmi gelişmemiş olup yörede yaylacılık en önemli turizm etkinliğidir. ANAYASA 46. Sosyal düzen kuralları; hukuk, ahlak, görgü ve din kuralları olarak dörde ayrılır. Sosyal düzen kuralları arasında maddi yaptırımlı tek kural, hukuk kuralıdır. Diğer sosyal düzen kuralları manevi yaptırımlıdır. Yani, din, ahlak ve görgü kurallarına uyulmadığında devlet gücüyle, zoruyla karşılaşılmaz. Bunların yaptırımları, ayıplama, dışlama (ahlak), görgüsüz, cahil olarak nitelendirilme (görgü), ahirette cezaya çaptırılacağını düşünme ve günahkâr olma (din) gibi manevi yaptırımlardır. Ahlak kuralları, insan ilişkilerinde ve kendi nefsimize karşı nasıl davranmamız gerektiğini belirten kurallardır. Din kurallarının bir kısmı uhrevi (Allah ve insanlar arasındaki), bir kısmı dünyevi (insanların birbiriyle olan) ilişkileri düzenler. Görgü kuralları, bir toplantıda konuşurken yahut yemek yerken kısaca belli bir durumda nasıl davranmamız gerektiğini belirten kurallardır. Sübjektif görgü ve objektif görgü kuralı diye bir ayrım yoktur. Ahlak kuralları subjektif ahlak ve objektif ahlak kuralları olmak üzere ikiye ayrılır.

32 47. Anayasa, normlar hiyerarşisinde en üst normdur. Kanun ve tüzükler Anayasa ya aykırı olamaz. Kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin yargısal denetimini (iptale ilişkin davalarına), Anayasa Mahkemesi, tüzük ve ülke çapında yayımlanan yönetmeliklerin yargısal denetimini (iptale ilişkin davalarına) Danıştay yapar. Milletlerarası antlaşmalar nitelikleri itibarıyla kanun hükmündedir. Milletlerarası antlaşmaları yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna, onaylama ve yayımlama yetkisi cumhurbaşkanına, onaylamasını bir kanunla uygun bulma yetkisi TBMM ye aittir. Yönetmelikler, Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerince, tüzükler ise yalnızca Bakanlar Kurulunca çıkarılır. 48. Anayasa değişikliği hakkındaki teklifler Meclis Genel Kurulunda ivedilikle görüşülemez (bir kez görüşme yasağı), 48 saat arayla iki defa görüşülmelidir. Anayasa değişikliği hakkındaki kanun tasarıları, TBMM Genel Kurulunda, üye tam sayısının üçte ikisinden az bir oyla kabul edilirse cumhurbaşkanının bu tasarıyı Meclise geri göndermesine güçleştirici veto denir. Cumhurbaşkanı en az beşte üç oy çokluğuyla kabul edilen anayasa değişikliklerini (zorunlu referandum); en az üçte iki oy çokluğuyla kabul edilen anayasa değişikliklerini de (ihtiyari referandum) halk oylamasına sunabilir. Anayasa nın ilk üç maddesi, hiçbir şekilde değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. 98 Anayasası nın değiştirilmesi, TBMM üye tam sayısının en az üçte birinin yazılı teklifi ve en az beşte üçünün kabul oyuyla mümkündür Anayasası na göre silah altında bulunan er ve erbaşlar, askerî öğrenciler, taksirli suçtan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler, kısıtlılar oy kullanamaz. Anayasa nın açık hükmü gereği, bir kişinin kaç yıl tutuklu kaldığı veya taksirli suçtan mahkûm olduğu oy kullanılmasına engel olan bir durum değildir.

33 50. Medeni ehliyetlerini kullanma kabiliyetinden yoksun kişilere mahkeme tarafından vasi tayin edilebilir. Türk Medeni Kanunu na göre, vesayet organları vesayet makamı ve denetim makamı olmak üzere ikiye ayrılır. Vesayet makamı sulh hukuk mahkemesiyken denetim makamı asliye hukuk mahkemesidir Anayasası 07 Anayasa değişikliğine göre, Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilmenin koşulu milletvekili seçilebilme yeterliğine sahip olabilmektir. Buna göre, Dolanlı iflas suçundan hüküm giyen bir kişi, Yüz kızartıcı nitelikte suç işleyen bir kişi, Kasıtlı bir suçtan yılı aşkın süre hüküm giyen bir kişi, Devlet sırlarını açıklamış olmaktan hüküm giyen bir kişinin milletvekili olması ve dolaylı olarak da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması mümkün değildir. 5. İdari yargı kuruluşları idare mahkemesi, vergi mahkemesi, bölge idare mahkemesi ve Danıştay dır. Ağır ceza mahkemesi, adli yargı kuruluşudur. 53. Hizmetsel kuruluşlar: meslek kuruluşları; barolar, ticaret odası, idari kamu kurumları; karayolları genel müdürlüğü, bilimsel ve kültürel kamu kurumları; üniversitelerden oluşur. Millî Eğitim Müdürlüğü doğrudan merkezden yönetimin taşra teşkilatında bulunmaktadır. 54. Yalnızca Bakanlar Kurulunca çıkarılabilecek işlemler; kanun hükmünde kararnameler ve tüzüklerdir; Kanun hükmünde kararname çıkarılması için verilen yetki kanunu TBMM tarafından kabul edilir.

34 55. Millî Savunma Üniversitesi, Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstermektedir. 56. Dünyanın ilk ekolojik kenti Masdar ın inşasına, 06 yılında Abu Dabi Emirliği nde başlanmıştır. 57. Visegrad Dörtlüsü, Orta Avrupa Ülkelerinin ortak olan alanlarında bir arada yüksek seviyede tutmak amacıyla Çekya (Çek Cumhuriyeti), Macaristan, Polonya ve Slovakya tarafından kurulmuştur. 58. Dünya üzerinde en çok petrol tüketen ülke ABD dir 59. Çin in öncülüğünde kurulma çalışmaları devam eden ve Türkiye nin de kurucu üye olarak görev aldığı banka Asya Altyapı Yatırım Bankası dır. 60. Avrupa Parlamentosu tarafından seçilen Avrupa Ombudsmanı na Birliğin her vatandaşı veya ikametgâhı ya da tüzüğüne göre merkezi bir üye devlette bulunan her gerçek ve tüzel kişi başvurabilir. Anılan kişiler, Birlik organları, kurumları veya diğer birimlerinin faaliyetlerinde kötü yönetime ilişkin şikâyetleri Avrupa Ombudsmanı na iletirler ve Ombudsman bunları araştırarak rapor hazırlar.