ÇÖZÜMLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ PAKET DENEME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇÖZÜMLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ PAKET DENEME"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ PAKET DENEME 0 ÇÖZÜMLER Genel Yetenek. A. A 4. C. D. D 4. D 3. B 3. A 43. A 4. A 4. C 44. B 5. B 5. E 45. D 6. D 6. E 46. A 7. A 7. E 47. C 8. E 8. C 48. B 9. E 9. D 49. D 0. B 30. A 50. D. D 3. E 5. C. B 3. C 5. C 3. C 33. A 53. D 4. C 34. D 54. A 5. C 35. B 55. E 6. A 36. B 56. D 7. C 37. C 57. A 8. A 38. D 58. C 9. E 39. C 59. B 0. B 40. E 60. E

2 Genel Kültür. A. D 4. A. E. A 4. E 3. A 3. C 43. B 4. A 4. A 44. D 5. D 5. A 45. E 6. B 6. B 46. D 7. D 7. B 47. C 8. B 8. B 48. A 9. C 9. D 49. A 0. A 30. A 50. B. B 3. A 5. B. E 3. D 5. B 3. E 33. A 53. E 4. C 34. C 54. A 5. E 35. B 55. D 6. A 36. E 56. A 7. E 37. A 57. E 8. C 38. A 58. C 9. D 39. A 59. C 0. E 40. D 60. A TÜRKÇE. Yaşamı ertelememek; herhangi bir şeyi yarına bırakmamak, yaşanılan anda gerçekleştirmek, geciktirmemek demektir.. Parçada yazarın edebiyat dünyasına oyun yazarlığından girmiş olması nedeniyle konuşma dilini ustalıkla, esere akıcılık kazandırabilmek amacıyla bilinçli olarak kullandığı ifade edilmektedir. Dolayısıyla parçada altı çizili kısımda anlatılmak istenen ifade özentisiz, üstünkörüdür. 3. B seçeneğindeki bilenmek kelimesinin anlamı Bir alet tarafından keskinleştirilmektedir. Ancak cümledeki kullanım sinirlenmek, kinlenmek ve öfkelenmek anlamlarına gelir. Parantez içindeki anlamına uygun değildir.

3 4. Parçada televizyonun hayatımıza girmesiyle birlikte hayatımızın bir parçası olduğu, insanların dünyada olup biten birçok şeyden ve birbirlerinden haberdar olmasını sağlayan bir araç hâline geldiği ifade edilmektedir. Dolayısıyla altı çizili ifadeyle de televizyonun insanların her şeyini bilecek kadar yakın olması anlatılmak istenmiştir. 5. Bir cümleyi biçimce olumsuz yapan, yargıdaki me, ma sız, siz değil yok ifadeleri ve ekleridir. II. cümlede zor değil kelimeleri cümleyi olumsuz yapmıştır. 6. V. cümlede biyolojik çeşitliliğin nasıl korunacağından bahsedilmiş, gizemli dillerin varlığından söz edilmemiştir. 7. Düşmanımız da olsa tarafsızca davranabiliyor, onun olumlu yanlarını dile getirebiliyorsak asıl yüceliğe ermiş oluruz. Verilen cümleden hareketle A seçeneğindeki ifadeye ulaşabiliriz. 8. A ve B seçeneklerinde verilen cümlelerde bir amaç, C seçeneğinde verilen cümlede istek, D seçeneğinde verilen cümlede değerlendirme anlamları vardır. E seçeneğinde verilen cümleden ise kişinin karşı taraftaki kişiden, kendisini araması hatta yaşadığı yere gelip kalması beklentisi içerisinde olduğu ifadesine ulaşılmaktadır.

4 9. I numaralı cümlede Günümüzde televizyona çıkmak ile 950 deki radyo yayınına katılmak. ifadesi, II numaralı cümledeki en sözcüğü ile III numaralı cümledeki diğerlerine benzemezdi. ifadesi, IV numaralı cümlede en çok ifadesi karşılaştırma yapar. V numaralı cümlede karşılaştırma yoktur. 0. Soru kökündeki olumsuzluğa dikkat edilmelidir. Yani söylenemez çıkarılamaz değildir gibi ifadeler önemlidir. Bu paragrafta anlam kapalı, derin anlamı olan metinleri seven birisi söz konusudur. Oysa B seçeneğinde bunun tam tersi söylenmiştir.. ciddi sıfat sanatçı isim etkileyici sıfat söz isim somurtmayan sıfat ağırbaşlılık isim ünlü sıfat komedyen isim Buna bağlı olarak I, II, III ve V cümlelerde niteleyici bir sözcük kullanılmıştır. Ancak D seçeneğinde böyle bir durum yoktur.. Eylemin başkası tarafından yapılması yüklemin edilgen çatılı olması demektir. yaptırılmıştır, düzenlenmiştir, yapılmıştır eylerinde başkası tarafından yapılma anlamları vardır. Ancak bu durum B seçeneğinde yoktur.

5 3. III numaralı yerde noktalı virgül olmalıdır. İki nokta açıklama yapılacağı zaman kullanılır. 4. III numaralı sözcükteki ki bitişik yazılmalıdır. Çünkü bağlaç değil, sıfat yapan -ki dir. 5. Meslekler, unvan sıfatları ismin önünde veya sonrasında büyük yazılır. C seçeneğinde İsviçreli botanikçi Conrad ifadesinde Botanikçi kelimesi büyük harfle başlamalıdır. 6. A seçeneğinde nesne eksikliği vardır. Doğrusu Bu görevi yapmak sana düşer ve seni yüceltir. olmalıdır. 7. Paragrafın ilk üç cümlesinde havanın insan sağlığı üzerindeki etkisinin yüzyıllardır farklı uygarlıklar tarafından incelendiğinin ve birçok etkisinin hâlâ çözülemediği ifade edilmektedir. IV. cümleden itibaren tespit edilebilmiş etkilerinin insan sağlığı üzerinde doğurduğu sonuçlar anlatılmaktadır. Dolayısıyla IV. cümleden başlayarak yeni bir konuya geçildiği için paragraf IV. cümleden ikiye ayrılmalıdır. 8. Paragrafın veya eksik bırakılmış bir cümlenin bizden tamamlanması istenirken parçaya iyi bakmak ve ne üzerinde durulduğunu kavramak gerekir. Başına veya sonuna getirdiğimiz cümle parçaya uygun düştü mü, mantık ve düşünce sistematiğine uygun mu, değil mi incelemek gerekir. Bu parçadaki A seçeneğindeki soru cümlesi parçanın başına getirilecek ifadedir.

6 9. Değerlerin ve kuralların paylaşılmasında arkadaşlar, aile, iletişim araçları ve okullar önemli rol oynar. Paragrafa göre dinî kurumlar bunun dışındadır. 0. II numaralı cümle parçada akışı bozar. Böyle bir cümleye gerek olmadığı görülmektedir.. B, C, D ve E seçeneklerine parçadan hareketle ulaşamayız. Parçaya göre ters düşen ifadeler söylenmiş. Ancak A seçeneğinde parçada ele alınan, işlenen düşünce verilmiştir. İkiyüzlü insanların varlığı ve davranış şeklinin eleştirildiği parçada A seçeneğinde verilen yargıya ulaşılır.. Soru köküne bağlı sorularda seçeneklerde verilenler paragrafa göre değerlendirip eşleştirilir. Örneğin, A seçeneğini parçanın. cümlesinden çıkarırız. Diğer seçenekler de eşleştirip elenmelidir. Bu yöntemle D seçeneğini eleriz, yani parçada D seçeneğinde verilen ifadeye değinilmemiştir. 3. Paragrafın anlatımında açıklama söz konusudur. Açıklama; bilgi vermek, öğretmek amacıyla yazılan paragraflardır.

7 4. Parçanın ikinci cümlesindeki Okyanusların tropikal bölgelerinde sözüyle yaşam alanlarına, tek tük görülen nadir bir balık türü sözüyle ender rastlandığına, on beş metre boyu, on beş tona kadar çekmesi sözleriyle fiziksel özelliklerine, balina cinsinden köpek balığı sözüyle de balina türünden olduğuna değinilmiştir. Fakat büyük olduğuna ilişkin bir bilgiye yer verilmemiştir. 5. Parçanın anlam bütünlüğü dikkate alındığında yetenekli olduğu konuyu bilmeyenlerin yazı yazmayı denemesi gerektiği çıkarılamaz. Parçanın ilk cümlesindeki yetenek çalışarak elde edilir. sözünden A seçeneği, parçanın dördüncü cümlesinde anlatılan yargıdan B seçeneği, parçanın son iki cümlesinde geçen kötü de olsa yazmaya devam edilmesi gerektiği, yaza yaza iyiye ulaşalacağı yargısından C seçeneği, son cümledeki ancak yaza yaza iyiye varılır. sözünden D seçeneği çıkarılır. 6. Parçada I numaralı cümlede yeteneğin çalışarak elde edilebileceği ifade edilmiş. Dolayısıyla yetenek çalışma koşuluna bağlanmıştır.

8 7-30. SORULAR AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMAYA GÖRE ÇÖZÜLMÜŞTÜR. Kimya kitapları biyoloji kitaplarının üst katında ve matematik ile geometri kitapları aynı katta ise Matematik Geometri Kimya Kimya Biyoloji Biyoloji veya Matematik Geometri durumları oluşabilir Türkçe ve fizik kitaplarının farklı katlarda olduğu kesindir fakat yerleri belli değildir. 7. Biyoloji kitapları. veya. katta olabilir. Her iki durumda da geometri kitaplarının bir alt katında olamaz. 8. Matematik kitapları ilk durumda 3. katta, ikinci durumda ise. katta olabilir. 9. Farklı katlardan birer tane kitap alacaksa matematik veya geometriden en az birisini almış olmalıdır. Bu durumda A, B ve E şıkları olamaz. Matematik ve geometri kitapları aynı anda alınamayacağı için C şıkkı da olamaz. 30. Fizik kitaplarının olduğu bölme geometri kitaplarının olduğu bölmenin hemen alt katında ise Matematik Kimya Biyoloji Geometri Fizik Türkçe dağılımı oluşur.. kattaki kitaplar biyoloji ve Türkçe kitaplarıdır.

9 MATEMATİK 3. xy iki basamaklı doğal sayısı çözümlendiğinde xy 0. x + y olur. Bu ifadeyi verilen eşitlikte yerine yazalım: xy 3 0. x + y 3 4 & 4 x + y x + y 0. x + y 3 4. x + 4. y 0. x 4. x 3 4. y y 6. x 3 3y Son eşitlikte terimleri 3 ile bölerek sadeleştirelim: x y.. & & 3 3 & 5 4 & 7 5 & 9 Buna göre, xy iki basamaklı sayının alabileceği değerler;, 3, 35, 47 ve 59 dur. Bu değerlerin toplamı 75 bulunur. 3. a. b 5. a + 9 eşitliğinde her terimi a ile bölelim. a. b 5. a + 9 a a a b şeklinde yazılabilir. a Bulunan son eşitliğe göre, b nin doğal sayı olabilmesi için, a sayısının 9 u tam bölmesi gerekir. a doğal sayı olarak verildiğine göre, a veya a 9 olabilir. a iken b ; O hâlde a. b a 9 iken, b ; O hâlde 9 a. b bulunur. Buna göre, a.b çarpımının alabileceği en büyük değer 74 tür.

10 33. Sayı 4 ile bölünebildiğine göre, sayısının son basamağının oluşturduğu sayı, 4 ün katıdır. Son iki basamak 5a biçiminde olduğuna göre, a veya a 6 olabilir. (5 ve 56 dört ile bölünebilen sayılardır.) a ve b farklı rakamlar olacağından, a iken b nin alabileceği 9 farklı değer vardır. ( dışındaki tüm rakamlar.) a 6 iken b nin alabileceği 9 farklı değer vardır. Bu durumda farklı ab5a biçiminde 4 basamaklı sayı yazılabilir. 34. Önce parantez içindeki işlemi yapalım: , bulunur. Bu sonucu verilen işlemde yerine yazalım:. 5. c + m 0, c m ^ h + 3 bulunur a + 3b 6ab eşitliğinin bir tarafında b bilinmeyenini yalnız bırakalım: 3b 6ab 4a b. ^3 6ah 4a b 4a olur. 3 6a b nin hesaplanamaması, b ye eşit olan kesrin tanımsız olması demektir. Bir kesrin paydası sıfır olduğunda kesir tanımsız olacağından, 3-6a 0 3 6a a olduğunda, b hesaplanamaz.

11 cc m + 5 m ^^ h + h ^ 8 + h ^ 7h c m 7 bulunur. 49 a b ifadesinde her iki tarafın kuvvetini alalım. a a b a ^3 h a ^ h a. b. b a a a 3 & 3 olur. a b 3 ifadesinde her iki tarafın kuvvetini alalım: b (3 a ) b ( b ) b a. b. a 3 b b 3 b olur. Yukarıda bulunan sonuçları, değeri sorulan a+ b a b 3 b + a ifadesinde yerlerine yazalım: a+ b a+ b a + + b a 3 b + a 3 b + a 3 b.3 +. b a bulunur ! + 9! ! ! 3 8! 3. 8! ! + 3 8! 3. 8! ^ 0 + h.3. 8! 0 + bulunur. 3. 8!

12 39., şeklinde yazalım. 3 a ve 5 b ifadeleri yerine yazılırsa 3ab 0 bulunur. 40. a 5a a b a + & b 5 + 3a b a olur. b 3 b + c 5 c & 5c 3b + 3c 3 c 3b c 3 olur. b a b c b şeklinde genişletirsek a 4.k, b 6.k, c 9.k alınabilir. Buna göre c 9k 9k 0,9 a + b bulunur. 4k + 6k 0k

13 4. Karesi kendisinden küçük olan sayılar, pozitif basit kesirlerdir. a < a ise 0 < a < dir. Bir sayının karesi negatif olamaz. b < b ifadesine göre b negatif olamaz. O hâlde b negatif olmalıdır. Ayrıca, karesi küçük olarak verildiğinde b de basit kesirdir. Fakat a dan farklı olarak b negatif basit kesirdir. Yani, - < b < 0 şeklindedir. Eşitsizlikler taraf tarafa toplanırsa 0 < a < + < b < 0 < a + b < bulunur. 4. a < 0 olduğunda, a ifadesi pozitif, a ifadesi negatif, a ifadesi pozitif olur. Negatif ifadeler mutlak değerden dışarıya işaret değiştirerek çıkarılır. Pozitif ifadeler mutlak değerden dışarıya değiştirilmeden çıkarırlar. Buna göre, a + a a ^ ah + ^ a + h ^ ah a a + + a bulunur. y + z 43. x veriliyor. Buna göre, y + z x' tir. y + z + y + z + yz 8 y + yz + z + y + z 8 ^y + zh +. ^y + zh 8 şeklinde düzenleyip y + z yerine x yazılırsa _ x i +.x - 8 4x + 4x - 8 J N x + x x -. x + _ i _ i bulunur. x - x + K O L P

14 ^ 44. a a + 6h. ^a + a + 6h ifadesinde a yerine 7 yaza- ^a + a 3h. ^a a 3h lım: ^7 a + 6h. ^7 + a + 6h ^7 + a 3h. ^7 a 3h ^3 ah. ^3 + ah 3 a ^4 + ah. ^4 ah 4 a 69 a 6 a bulunur. 45. Kilosu, TL olan pirincin 5 kg tutarı,,. 5 0, 5 TL dir. Kilosu, TL olan pirinçten x kg olsun tutarı,, x TL dir. O hâlde toplam 5 + x kg pirincin toplam tutarı, 0, 5 +, x TL olur. Karışımın kilogramı,5 TL olacağına göre, 0, 5 +,. x,5 & 5 + x 7,5 +,5. x 0,5 +,. x,5. x,. x 0,5 7,5 0,3. x 3 x 0 kg bulunur.

15 46. Figen bugün x yaşında olsun. Bugünkü yaş toplamı 43 olduğuna göre, Fatih in yaşı Bugün Fatih Figen in yaşındayken Fatih 43 - x x 43 x ile ifade edilebilir. Figen x Fatih ile Figen arasındaki yaş farkı her zaman aynı kalacağına göre, 43 x x x 43 + x + x 54 3x x 8 olmalıdır. Buna göre, Fatih bugün yaşındadır. 47. Musluktan birim zamanda akan su miktarı arttıkça, havuzun dolma süresi azalacaktır. Yani, musluktan birim zamanda akan su miktarı ile havuzun dolma süresi ters orantılıdır. Musluk ilk durumda saatte 00 litre su akıtıyor olsun. Saatte 00 litre 5 saat Saatte x litre saat T.O x x bulunur. Musluktan bir saatte akan su miktarı ilk durumda 00 litre olarak alındığında, ikinci durumda 5 litre olarak bulunduğuna göre, %5 artış olduğu görülmektedir.

16 48. Kutuların a tanesine 3 er, b tanesine 4 er zarf atıldığını düşünelim. Bu durumda toplam 3. a + 4. b tane zarf kutulara atılmış olur. Böyle yapıldığında elde 7 tane zarf attığına göre, Toplam zarf sayısı 3. a + 4. b + 7 olur. Yukarıdaki varsayıma göre, toplam kutu sayısı a + b dir. Bu kutulara 6 şar tane zarf atılmak istendiğinde kutu boş kalmaktadır. O hâlde, a + b tane kutuya 6 şar zarf atılmaktadır. Bu durumda, Toplam zarf sayısı 6. ^a + b h olur. Şimdi, her iki durumdaki toplam zarf sayılarını birbirine eşitleyelim: 6. ^a + b h 3. a + 4. b + 7 6a + 6b 3a + 4b + 7 3a + b 9 Elde edilen son eşitlikte a ve b pozitif tam sayılarına uygun değerler verebiliriz. 3a + b Kutu sayısı a + b 9 Kutu sayısı a + b 8 Kutu sayısı a + b 7 Buna göre, kutu sayısı en az 7 olabilir gramlık ambalajla satılırken ürünün birim fiyatı ( gramın fiyatı) 00.x TL olsun. Bu durumda ürünün satış fiyatı 75.00x TL dir. Bu fiyat değiştirilmeden ambalaj 0 grama düşürüldüğünde gramın fiyatı x 5. x olarak bulunur. 0 İlk durumda birim fiyat 00.x iken, son durumda 5.x olduğuna göre, birim fiyata %5 zam yapılmıştır.

17 50. Gonca ile Volkan işi tek başlarına sırasıyla x ve y günde bitirebilsinler. İkisi birlikte 6 günde bitirebildiklerine göre, + eşitliği yazılır. x y 6 Gonca ve Volkan birlikte gün, sonra da Volkan tek başına 0 gün çalıştığında iş bittiğine göre,. 0. c + m + x y y y y 0 y 3 y 30 y 5 bulunur. + olduğundan x y x 5 6 x 6 5 (5) () x x 0 bulunur. 5. M B 50.x x 5 Sınıf mevcudu 00.x kişi olsun. Matematikten başarılı olan öğrenci sayısı 50.x ve biyolojiden başarılı öğrenci sayısı 60.x olur. 5 kişi her iki dersten başarılı olduğuna göre, bu bilgiler yukarıdaki gibi bir şekil üzerinde gösterilebilir. Şekildeki bölgelerin toplamı 00.x olacağına göre, 50.x x x 0.x x 0x 5 x olmalıdır. Yalnızca biyolojiden başarılı olanlar 60x bulunur.

18 5. 0 numaralı kutunun kapağını. turun sonunda kapattığına göre, Ahmet 0 numaralı kutuya tane bilye koymuştur. 9 numaralı kutunun kapağını. turun sonunda kapattığına göre, Ahmet 9 numaralı kutuya tane bilye koymuştur. 8 numaralı kutunun kapağını 3. turun sonunda kapattığına göre, Ahmet 8 numaralı kutuya 3 tane bilye koymuştur. Benzer şekilde devam edildiğinde, burada bir örüntü olduğu, kutunun numarası ile bu kutunun kapatıldığı turun numarası toplandığında daima bulunduğu görülür. Bu durumda Ahmet, numaralı bilyenin kapağını - 0. turun sonunda kapatmış, bu kutuya toplam 0 tane bilye koymuştur. 53. Ahmet, 7 numaralı kutunun kapağını turun sonunda kapatmıştır. Ahmet, 7 numaralı kutunun kapağını kapatıncaya kadar, ilk 7 kutuya (,,3,...,7 numaralı kutulara) 4 er tane, 8. kutudan başlayarak, sağa doğru diğer kutulara da sırasıyla 3,,,..., tane bilye atmıştır. Bu durumda, Ahmet in kutulara attığı toplam bilye sayısı, tane bulunur. 54. Ahmet,. turda toplam 0 tane,. turda toplam9 tane, 3. turda toplam 8 tane, 4. turda toplam 7 tane olmak üzere, ilk 4 turda kutulara toplam 74 tane bilye atmış olacaktır. Kalan bilye sayısı tür. 5. tura yine numaralı kutudan başlanıp sağa doğru her kutuya er tane bilye atılacağına göre, 77. bilye, 5. tur atılan 3. bilye olacak ve 3 numaralı kutuya atılacaktır.

19 55. A B d 3x+0 M K D 3x+0 x C E d 6 DE şekildeki gibi uzatıldığında 6 yi K gibi bir noktada keser. Oluşan MKC açısı ile ABC açıcı yöndeş açılar olduğundan ölçüleri eşittir. 6 şekildeki gibi uzatıldığında KDC üçgeninin C köşesindeki dış açısı olur. Üçgenin dış açıları toplamı 360 olduğuna göre, 3x x Buna göre, % m^cdeh x 0 5x bulunur. 5x 40 x 48 bulunur. 56. D A K E M x B C B noktasından 6 ye şekildeki gibi bir dikme çizilsin. Oluşan ABK üçgeni, ikizkenar dik üçgendir. Hipotenüs dik kenarların katı olacağına göre, AK BK br olur. BKE ve CME üçgenlerinin iç açıları ve hipotenüsleri eşit uzunlukta olduğundan bu üçgenler eşittir. O hâlde CM BK br olur. CMD özel dik üçgeninde hipotenüs, 30 nin karşısındaki kenarın katına eşit olduğuna göre, CD. birim bulunur.

20 57. Şekildeki taralı bölgede kelebek benzerliği adıyla bildiğimiz benzerlik türü vardır. Benzer üçgenlerin yüksekliklerinin oranı benzerlik oranına eşit olduğundan, FEC üçgeninin EC kenarına ait yükseklik h ise FAG üçgeninin AG kenarına ait yükseklik 5h olur. D E C 7h h F 5h A 5 G Alan ^AGFh 5. 5h 5h B.h Alan (EFC) h Taralı alanlar toplamı 9 br olduğuna göre, 5h 9h + h 9 h olmalıdır. Bu durumda AD 7h 7. 4 birimdir saatin sonunda depoda 56 litre benzin varken, 8. saatin sonunda depo boşaldığına göre, araç 4 saatte 56 litre benzin tüketmiştir. O hâlde, saatte 56 4 litre benzin tüketmektedir. Bu durumda ilk 4 saatte litre benzin 4 tüketmiştir. O hâlde başlangıçtaki benzin miktarı, litredir.

21 59. Araç saatte 4 litre benzin harcağına göre, bu araçla 5 saat yolculuk litre benzinle yapılabilir. Benzin litresi 5 TL olduğuna göre, yol boyunca TL lik benzin tüketilir TL ye alınan bir mal 7 TL ye satıldığına göre, 3 TL kâr edilir. Verilen grafikte sadece satış ve kâr arasındaki ilişkiyi gösterdiğine göre, dairenin tamamı TL yi gösterecektir. 360 ile 0 TL x ile 3 TL D.O 0.x x 08 bulunur. TARİH. İslamiyet ten önceki Türk devletlerinde siyasi, ekonomik ve kültürel konularda hakanın tek yetkili olmaması ve Kurultayda, sözü edilen konularda görüşmelerin yapılıp kararların alınması devlet yönetiminin demokratik özelliğini yansıtmaktadır. Hükümdarın Tanrı adına devleti yönetmekle görevli olması (kut anlayışı) hükümdarın devleti yönetme iktidarını güçlendirdiğini gösterir ve demokrasiden uzak bir tutumu yansıtır. Devletin haneden üyelerinin ortak malı sayılması anlayışı ise taht kavgalarının yaşanmasına neden olmuştur.. Külliye Türklerin İslamiyet e geçmesiyle birlikte tanıştıkları bir mimari üsluptur. Külliye; merkezinde cami olan ve caminin etrafında medrese, imaret, kütüphane, hamam, aşevi ve kervansaray gibi sosyal kurumların bulunduğu yapı topluluğudur. 3. Anadolu Selçuklu Devleti nde Alanya ve Sinop gibi liman şehirleri ele geçirildikten sonra bu limanları kullanan Avrupalı tüccarlara düşük gümrük tarifesi uygulaması, adı geçen liman şehirlerinin Avrupalılar tarafından kullanılmasını sağlama ve bu sayede Avrupa ile ticari ilişkileri geliştirme amacına yöneliktir. Söz konusu uygulama devletin sınırlarını genişletme ya da Anadolu daki siyasi birliği güçlendirme gibi bir amaç taşımamaktadır.

22 4. Osmanlı Devleti nde II. Mehmet Dönemi nde Osmanlı Devleti nin ilk veraset kanunu olarak kabul edilen kardeş katli uygulaması kabul edilmiş yine aynı dönemde şehzadelerin devlet yönetiminde tecrübe kazanmaları amacıyla sancak şehzadeliği uygulamasına başlanmıştır. I. Ahmet Dönemi ne gelindiğinde, Osmanlı ailesinin en yaşlı ve olgun üyesinin tahta geçmesi kuralı getirilmiş ve şehzadelerin sancaklara gönderilme uygulamasına son verilerek kafes usulü uygulamasına geçilmiştir. Söz konusu uygulama şehzadelerin yönetim deneyimi kazanamamasına ve halkın sorunlarından uzak kalmasına neden olmuştur. Lalaların ülkede iç isyan çıkarması ya da isyan çıkarması amacıyla şehzadeleri yönlendirmesi daha çok bir önceki (sancak şehzadeliği) uygulama döneminde yaşanmıştır. Divanıhümayunun işleyişinin bozulması da şehzadelerin yetişme biçimiyle ilişkili değildir. 5. Osmanlı Devleti nde tımar olarak verilen toprağın kullanıcısı olan köylünün gereksiz olarak toprağını terk edememesi ve köylünün, kendisine verilen toprağı üst üste ekip biçmemesi durumunda devlete vergi ödemekle yükümlü olması uygulamaları hem toprağın boş kalmasını engelleme hem de üretimde sürekliliği sağlama amacına yöneliktir. III. öncüldeki bilgi tımar sistemiyle bağdaşmamaktadır. Zira tımar usulü vergilerin nakdi olarak değil, ayni (ürün üzerinden) olarak toplanması esasına dayanır. 6. Barutun ateşli silahlarda kullanılması Avrupa nın siyasi yapısının değişmesinde (derebeyliklerin yıkılıp mutlak krallıkların güçlenmesinde) belirleyici olmuştur. Reform hareketinin başlamasının Osmanlı nın stratejik önemiyle ilişkisi yoktur. Batı daki sömürgecilik yarışının hız kazanması ise Osmanlı Devleti nin stratejik öneminin artmasında ve Osmanlı topraklarının sömürgeleştirilmesinde etkili olmuştur.

23 7. Kanunuesasi nin ilanıyla Osmanlı Devleti ndeki Müslüman ve Müslüman olmayan tüm yurttaşlara yönetimde temsil hakkının tanınması Avrupa daki parlamenter sistemin Osmanlı Devleti ne yansımasıdır ki bu yeniliğin kökeninde batı demokrasisi, Batıcılık düşüncesi etkili olmuştur. Yine din ayrımı yapılmaksızın tüm tebaaya eşit anayasal haklar tanınması İmparatorluğun parçalanmasını engelleme amacı taşımaktadır. Osmanlıcılık düşüncesinin bir gereğidir.türkçülük düşüncesi ise sözü edilen yenilikte etkili olmamıştır. 8. Tanzimat Fermanı nda vergilere, mahkemelere ilişkin düzenlemelerde tüm halka eşit davranılacağı, fermanın bütün hükümlerinin imparatorluktaki herkesi kapsadığının ifade edilmesi hukukun üstünlüğü anlayışının benimsetilmeye çalışıldığını gösterir. Tanzimat Fermanı ndaki hükümler halkın devlet yönetimine katılmasını sağlamıştır. Yine Tanzimat Fermanı ulus devletleşmenin aksine imparatorluk yapısının dağılmasını engelleme amacı taşımaktadır. 9. Mondros Ateşkes Antlaşma- sı ndan sonra Osmanlı Devleti nin işgaller karşısında yetersiz kalması bir taraftan ulusal cemiyetlerin oluşmasını sağlamış diğer taraftan da Kuvayımilliye nin kurulmasını hızlandırmıştır. 0. Kurtuluş Savaşı yıllarında Mustafa Kemal in, Vatanın bütünlüğünü yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. ilkesini halka benimsetmek istemesinde, ulusal mücadelenin ulusal egemenliğe dayalı olarak gerçekleştirileceği anlayışını yerleştirme düşüncesi etkili olmuştur. II. öncülde meşrutiyet idaresini yürürlüğe koyma, ulusal egemenlik anlayışına tezattır. Zira meşruti rejimlerde son söz ulusun değil, hükümdarındır. Yine egemenliğin bir kişi tarafından temsili anlamına gelen saltanat idaresini koruma da ulusal egemenlik anlayışıyla bağdaşmamaktadır.

24 . Kurtuluş Savaşı yıllarında Sovyet Rusya nın, hem Anadolu ihtilalini desteklemesi hem de Yeni Türk Devleti nin İtalya, İngiltere ve Fransa gibi Batılı devletlerle görüşmeler yapmasını protesto etmesi uluslararası güç dengeleri perspektifinden değerlendirilmelidir. Sovyet Rusya Yeni Türk Devleti nin Batı yla ilişki kurmasını istemeyerek Batı ya karşı Türkiye yle ittifak kurmak ve bu sayede güçlü bir müttefik kazanmak düşüncesindedir.. Anlaşma Devletleri nin I. İnönü Savaşı ndan sonra Sevr Antlaşması nın koşullarını yeniden görüşmek amacıyla TBMM yi Londra Konferansı na davet etmesi, TBMM nin askerî başarılarının Anlaşma Devletleri ni barışa yönelttiğinin ve TBMM nin hukuki varlığının Anlaşma Devletlerince tanındığının kanıtıdır. Londra Konferansı İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan ın ortak görüşü ve katılımı ile dü-zenlenmiştir. Dolayısıyla I. öncüldeki bilgi doğru sayılamaz. 3. Kurtuluş Savaşı nda Sovyet Rusya Hükûmeti yle Moskova Antlaşması nın yapılmasında I. İnönü Savaşı nın kazanılması etkili olmuştur. A seçeneğindeki Sakarya Savaşı nın kazanılması, B seçeneğindeki Hatay ın Türk topraklarına katılması, C seçeneğindeki Fransa yla Ankara Antlaşması nın imzalanması ve D seçeneğindeki Kütahya - Eskişehir yenilgisinin yaşanması Moskova Antlaşması nın imzalanmasından sonraki gelişmelerdir. Söz konusu anlaşmanın yapılmasına etkileri yoktur.

25 4. Lozan Antlaşması nın kapsamında, I. öncüldeki Türkiye deki tüm azınlıkların Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi II. öncüldeki Batı Trakya daki Türklerin Batı Trakya da kalması hükümleri yer almaktadır. III. öncüldeki Musul un İngiltere yönetimindeki Irak Hükûmeti ne bırakılması ise 96 tarihli Ankara Antlaşması nın kapsamındadır. 5. Atatürk ün laiklik anlayışında, devletin din ayrımı gözetmemesi, devlet yönetiminde dine dayalı bir baskının bulunmamasını beraberinde getirir. Laik devlet anlayışında resmî bir devlet dinî bulunmaz. Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse ibadete, dinî ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya, zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Kanun önünde din ve mezhep ayrımı yapılmaksızın herkes eşit statüdedir. 6. Soyadı Kanunu sınıfsız ve imtiyazsız bir toplum oluşturma düşüncesinden hareketle yapılan hukuki bir düzenlemedir. Soru kökündeki toplumda üstünlük ifade eden unvanların kullanımının yasaklanması yine aynı düşünce doğrultusundaki bir düzenlemedir. Verilen bu bilgiler I. öncülle ilişkilidir. II. ve III. öncüllerde yer alan Türkçe kökenli sözcüklerin dile kazandırılmasının sağlanması ve yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklılıkların ortadan kaldırılması Soyadı Kanunu ile ilişkili değildir. 7. Halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte yaşanan gelişmelerden biri de Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun (Öğretimin Birleştirilmesi) kabulüdür. Yapılan bu düzenleme ile eğitim öğretim işleri Millî Eğitim Bakanlığında birleştirilmiştir. Diğer seçeneklerdeki gelişmeler halifeliğin kaldırılması öncesi yaşanmıştır.

26 8. Cumhuriyet in ilanından sonra yapılan, medreselerin kapatılması eğitim öğretimde var olan ikili uygulamaların ortadan kaldırılması amacı taşımaktadır. Miladi takvimin kabul edilmesi yine toplumsal alanda farklı takvimlerin kullanılmasından doğan karışıklıkları giderme ve uluslararası ticari ilişkilerdeki uyumsuzlukları önleme amacı taşımaktadır. Tek dereceli seçim sisteminin benimsenmesi ise halkın yönetime doğrudan katılmasını sağlama amacı taşımaktadır. Tek dereceli seçim sisteminin benimsenmesinden önce bu alanda ikili uygulamalar yer almamaktadır. 9. Cumhuriyet yönetiminin özellikleri arasında egemenliğin ulusa ait olması, seçimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanması, yönetenlerin belli bir süre için seçilmesi ve farklı görüşleri savunan siyasi partilerin kurulması yer almaktadır. Ancak bu idarede yönetenler tüm iş ve eylemlerinde serbest değildirler. Yöneticiler hukuk denetimine tabidir. 0. Cumhuriyetin ilk yıllarında Kabotoj Kanunu nun kabulü deniz ticaretini ulusallaştırma amacı taşımaktadır. Aşar vergisinin kaldırılması tarımsal üretimi artırma amacına yöneliktir. Türkiye İş Bankasının kurulması ise sanayi ve ticaretle uğraşanlara kredi imkânı sağlamak amacı doğrultusunda kurulmuştur. Yeniliklerin her üçü de ulusal ekonomiyi güçlendirme amacı taşımaktadır.. Atatürk Dönemi nde kurulan siyasi partilerden Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası ekonomide liberalizmi; Cumhuriyet Halk Fırkası ise devletçilik politikasını savunmuştur.

27 . Sadabat Paktı nın kurulmasında İtalya nın hızlı silahlanması ve yayılmacı politikalar izlemesinin Türkiye, Irak, İran ve Afganistan da yarattığı endişe etkili olmuştur. II. öncüldeki Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulmuş olması (945), III. öncüldeki İsrail Devleti nin kurulması (948) ve Orta Doğu da barışı tehdit etmesi Sadabat Paktı nın kurulmasından sonra yaşanan dünya gelişmeleridir. 3. Kadınlara milletvekili seçilmesi konusundaki anayasa değişikliği 934 yılı, hükûmetin kurulmasında kabine sisteminin benimsenmesi 93 yılı ve Demokrat Parti nin kurulması 946 yılı gelişmeleridir. 4. Türkiye nin, Milletler Cemiyetine üye olması, onun dünya barışını korumada ve sürdürmedeki kararlılığını gösterir. Ancak devlet rejiminin Anayasal güvenceye alınması ve kapitülasyonların kaldırılması uluslararası bir vurgu taşımamaktadır yılı Ankara Antlaşması ile Musul İngiltere yönetimindeki Irak Hükûmeti ne bırakılmıştır. Bu antlaşma ile Musul ve Kerkük Irak ta, Hakkâri Türkiye de kalacak şekilde Türkiye - Irak sınırı çizilmiştir. 6. Ermeni iddialarını canlı tutmak, Türkiye den tazminat ve toprak talep etmek, büyük Ermenistan ı kurmak amacıyla faaliyet gösteren Ermeni terör örgütü ASALA dır. 7. II. Dünya Savaşı öncesi Ja-ponya nın Çin üzerindeki yayılmacı emellerini arttırması ve 939 da Mançurya ya saldırması Uzak Do-ğu nun II. Dünya Savaşı nın cephelerinden biri olmasına neden olmuştur.

28 COĞRAFYA 8. Haziran tarihinde Türkiye de güneyden kuzeye doğru gidildikçe gündüzler uzar geceler ise kısalır. Buna göre, gündüz süresi Sivas tan daha uzun olan yerin Sivas a göre kuzeyde yer alması gerekmektedir. Güneş in Sivas a göre erken doğup erken battığı yerler Sivas ın doğusunda olan yerlerdir. Buna göre sorulan yerin, Sivas ın hem kuzeyinde hem de doğusunda yer alan bir yer olması gerekir. Seçeneklerde bu koşulu sağlayan il Trabzon dur. 9. Zonguldak ve çevresinde taş kömürü yataklarının fazla olması oluşumu daha çok birinci jeolojik zamanın etkisiyle ilgilidir. Ayrıca enerji kaynağına bağlı olarak yörede demir - çelik sanayi kuruluşları kurulmuştur. 30. Haritada numaralarla gösterilen yerlerden I numara ile gösterilen Menteşe Yöresi nde kıyıya paralel uzanan sıradağların geniş yer kaplaması yerleşim merkezlerini birbirine bağlayan kara ve demir yollarının gerçek ve kuş uçumu uzunluğunun fazla olmasına neden olmuştur. 3. Batı Anadolu da Balıkesir in güneyindeki Ömer Dağı ndan doğan Bakırçay, Madra ve Yunt Dağları arasındaki graben sahalarından geçerek Çandarlı Körfezi ne dökülür. 9 km uzunluğunda olan nehrin suları kışın bol, yazın ise yok denecek kadar azdır. Graben sahasında akmasından ve yaz kuraklığından fazla etkilenmesinden dolayı saniyede akıttığı su miktarı azdır. 3. Haritada IV numara ile gösterilen Tuz Gölü çevresinde yıllık toplam yağış tutarı 330 mm civarında olup ülkemizde kuraklığın en şiddetli yaşandığı yerdir. Bu durumun oluşmasında ise etrafının yüksek dağlarla çevrili olması etkili olmuştur.

29 33. Maksimum nem belirli bir sıcaklıkta havanın taşıyabileceği en fazla nem miktarı olup sıcaklıkla doğru, yükseltiyle ters orantılıdır. Buna göre yaz mevsiminde karasallıktan dolayı sıcaklıkların en fazla olduğu Şanlıurfa da maksimum nem oranı daha fazladır. 34. Türkiye de çığ olayı Doğu Anadolu Bölgesi ndeki Van, Bitlis, Muş, Erzurum ve Ağrı illerinde görülmektedir. Bu illerde çığ olayının çok sık yaşanmasında dağlık ve engebeli arazilerin geniş yer kaplaması ile karasal iklime bağlı olarak kar yağışlarının fazla olması birlikte etkili olmuştur. 35. Türkiye de 0 yılında il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı % 77,3 iken 03 yılında % 9,3 olarak gerçekleşmesinde 03 yılında 4 ilde büyükşehir kurulması ve il sayısının 30 a çıkmasıyla, belde ve köylerin ilçe belediyelerine mahalle olarak katılması önemli etkiye sahiptir. 36. Türkiye de nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerin genel özellikleri arasında sanayi kuruluşları, elverişli iklim koşulları, verimli tarım alanlarının varlığı ve ulaşım olanaklarının gelişmiş olması yer almaktadır. Seçeneklerde verilen Zonguldak ilinde nüfus yoğunluğu üzerinde taş kömürü çıkarımının yapılması ve sanayi kuruluşlarının varlığı etkili olmuştur. Ancak geniş ve verimli tarım alanlarının varlığı söz konusu değildir. 37. Haritada I numara ile gösterilen yer Rize ve çevresi yer şekilleri dağlık ve engebeli olduğu için kırsal kesimde dağınık yerleşmeler yaygındır. Ayrıca yörede ormanlık alanların fazla olması da yapı malzemesi olarak ahşapın yaygın olarak kullanılmasında etkili olmuştur.

30 38. Mevsimi dışında turfanda meyve, sebze ve çiçek yetiştirme amacıyla naylon ve cam alanlar içinde yapılan tarım yöntemine sera denir. Ülkemizde doğal koşullar yönünden seracılığa en uygun yerler önce Akdeniz daha sonra Ege kıyılarıdır. En uygun Akdeniz kıyılarında olma nedeni ise kış ılıklığının fazla yaşanmasıdır. 39. Türkiye ekonomisinde yararlanılan hayvan sayısı bakımından sayısının yüksek olduğu fakat hayvancılıktan elde edilen verimin fazla olmadığı bir ülkedir. Bu durumu olumlu yönde değiştirmeye yönelik uygulamalara B, C, D ve E seçenekleri örnek gösterilirken A seçeneğindeki hayvan sayısının artırılması yalnızca üretimi artırır, verimlilik noktasında katkı sağlamaz. 40. Seçeneklerde verilen İskenderun ve Samsun daki maden işleyen fabrikaların kuruluş yerlerinin belirlenmesinde ulaşım özellikleri, Guleman ve Batman daki tesislerde ise ham maddenin çıkarılması etkili olmuştur. Ancak Karabük teki demir - çelik fabrikasının kuruluş yerinin belirlenmesinde yörede çıkarılan taş kömürü etkili olmuştur. 4. Siirt, Hakkâri ve Şırnak gibi ülkemizde ekonomik yönden gelişmemiş olan illerimizde işsizlik fazla olduğu için köyden farklı kentlere yoğun göçler yaşanmaktadır. Diğer seçeneklerde verilen özellikler göç alan ve ekonomisi gelişmiş olan yerlere aittir. 4. Ülkemizde kara ve demir yollarının uluslararası standartlara asfalt niteliğinde yol genişliği, köprü ve tünel kullanımı açısından ulaşamamış olmasının nedenleri arasında bitki örtüsünü gür ormanların oluşturması diğerlerinden daha az etkiye sahiptir. Sonuçta ülkemizin tamamı gür ormanlarla kaplı olmayıp bu ulaşım türlerinde sıkıntı hemen her coğrafi bölgede bulunmaktadır.

31 43. Türkiye bor mineralleri rezervi bakımından dünyada. sırada yer alırken krom rezervi bakımından dünyada 3. sırada yer almaktadır. Her iki maden geniş kullanım alanına sahip oldukları için dış pazarlarda sürekli alıcı bulurlar ve dış ticarette önemli paya sahiptirler. 44. Yıllık enerji üretiminde iklime bağlı olarak üretim miktarında fazla değişmelerin olduğu santraller akarsu, rüzgâr ve güneş enerjisi ile çalışanlardır. İzmir, Çeşme (Alaçatı) elektrik santrali rüzgâr gücü ile elektrik üretimi yapmakta olup iklime bağlılığı fazladır. Diğer santraller ise Hamitabat ve Ambarlı doğal gaz ile Soma linyitle, Sarayköy ise buhar gücüyle elektrik üretimi yapmaktadır. 45. Trabzon ilinde yıllık güneşlenme süresi ile kıyıda doğal plaj ve kumsalların az olmasına bağlı olarak kıyı turizmi gelişmemiş olup yörede yaylacılık en önemli turizm etkinliğidir. ANAYASA 46. Sosyal düzen kuralları; hukuk, ahlak, görgü ve din kuralları olarak dörde ayrılır. Sosyal düzen kuralları arasında maddi yaptırımlı tek kural, hukuk kuralıdır. Diğer sosyal düzen kuralları manevi yaptırımlıdır. Yani, din, ahlak ve görgü kurallarına uyulmadığında devlet gücüyle, zoruyla karşılaşılmaz. Bunların yaptırımları, ayıplama, dışlama (ahlak), görgüsüz, cahil olarak nitelendirilme (görgü), ahirette cezaya çaptırılacağını düşünme ve günahkâr olma (din) gibi manevi yaptırımlardır. Ahlak kuralları, insan ilişkilerinde ve kendi nefsimize karşı nasıl davranmamız gerektiğini belirten kurallardır. Din kurallarının bir kısmı uhrevi (Allah ve insanlar arasındaki), bir kısmı dünyevi (insanların birbiriyle olan) ilişkileri düzenler. Görgü kuralları, bir toplantıda konuşurken yahut yemek yerken kısaca belli bir durumda nasıl davranmamız gerektiğini belirten kurallardır. Sübjektif görgü ve objektif görgü kuralı diye bir ayrım yoktur. Ahlak kuralları subjektif ahlak ve objektif ahlak kuralları olmak üzere ikiye ayrılır.

32 47. Anayasa, normlar hiyerarşisinde en üst normdur. Kanun ve tüzükler Anayasa ya aykırı olamaz. Kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin yargısal denetimini (iptale ilişkin davalarına), Anayasa Mahkemesi, tüzük ve ülke çapında yayımlanan yönetmeliklerin yargısal denetimini (iptale ilişkin davalarına) Danıştay yapar. Milletlerarası antlaşmalar nitelikleri itibarıyla kanun hükmündedir. Milletlerarası antlaşmaları yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna, onaylama ve yayımlama yetkisi cumhurbaşkanına, onaylamasını bir kanunla uygun bulma yetkisi TBMM ye aittir. Yönetmelikler, Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerince, tüzükler ise yalnızca Bakanlar Kurulunca çıkarılır. 48. Anayasa değişikliği hakkındaki teklifler Meclis Genel Kurulunda ivedilikle görüşülemez (bir kez görüşme yasağı), 48 saat arayla iki defa görüşülmelidir. Anayasa değişikliği hakkındaki kanun tasarıları, TBMM Genel Kurulunda, üye tam sayısının üçte ikisinden az bir oyla kabul edilirse cumhurbaşkanının bu tasarıyı Meclise geri göndermesine güçleştirici veto denir. Cumhurbaşkanı en az beşte üç oy çokluğuyla kabul edilen anayasa değişikliklerini (zorunlu referandum); en az üçte iki oy çokluğuyla kabul edilen anayasa değişikliklerini de (ihtiyari referandum) halk oylamasına sunabilir. Anayasa nın ilk üç maddesi, hiçbir şekilde değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. 98 Anayasası nın değiştirilmesi, TBMM üye tam sayısının en az üçte birinin yazılı teklifi ve en az beşte üçünün kabul oyuyla mümkündür Anayasası na göre silah altında bulunan er ve erbaşlar, askerî öğrenciler, taksirli suçtan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler, kısıtlılar oy kullanamaz. Anayasa nın açık hükmü gereği, bir kişinin kaç yıl tutuklu kaldığı veya taksirli suçtan mahkûm olduğu oy kullanılmasına engel olan bir durum değildir.

33 50. Medeni ehliyetlerini kullanma kabiliyetinden yoksun kişilere mahkeme tarafından vasi tayin edilebilir. Türk Medeni Kanunu na göre, vesayet organları vesayet makamı ve denetim makamı olmak üzere ikiye ayrılır. Vesayet makamı sulh hukuk mahkemesiyken denetim makamı asliye hukuk mahkemesidir Anayasası 07 Anayasa değişikliğine göre, Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilmenin koşulu milletvekili seçilebilme yeterliğine sahip olabilmektir. Buna göre, Dolanlı iflas suçundan hüküm giyen bir kişi, Yüz kızartıcı nitelikte suç işleyen bir kişi, Kasıtlı bir suçtan yılı aşkın süre hüküm giyen bir kişi, Devlet sırlarını açıklamış olmaktan hüküm giyen bir kişinin milletvekili olması ve dolaylı olarak da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması mümkün değildir. 5. İdari yargı kuruluşları idare mahkemesi, vergi mahkemesi, bölge idare mahkemesi ve Danıştay dır. Ağır ceza mahkemesi, adli yargı kuruluşudur. 53. Hizmetsel kuruluşlar: meslek kuruluşları; barolar, ticaret odası, idari kamu kurumları; karayolları genel müdürlüğü, bilimsel ve kültürel kamu kurumları; üniversitelerden oluşur. Millî Eğitim Müdürlüğü doğrudan merkezden yönetimin taşra teşkilatında bulunmaktadır. 54. Yalnızca Bakanlar Kurulunca çıkarılabilecek işlemler; kanun hükmünde kararnameler ve tüzüklerdir; Kanun hükmünde kararname çıkarılması için verilen yetki kanunu TBMM tarafından kabul edilir.

34 55. Millî Savunma Üniversitesi, Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstermektedir. 56. Dünyanın ilk ekolojik kenti Masdar ın inşasına, 06 yılında Abu Dabi Emirliği nde başlanmıştır. 57. Visegrad Dörtlüsü, Orta Avrupa Ülkelerinin ortak olan alanlarında bir arada yüksek seviyede tutmak amacıyla Çekya (Çek Cumhuriyeti), Macaristan, Polonya ve Slovakya tarafından kurulmuştur. 58. Dünya üzerinde en çok petrol tüketen ülke ABD dir 59. Çin in öncülüğünde kurulma çalışmaları devam eden ve Türkiye nin de kurucu üye olarak görev aldığı banka Asya Altyapı Yatırım Bankası dır. 60. Avrupa Parlamentosu tarafından seçilen Avrupa Ombudsmanı na Birliğin her vatandaşı veya ikametgâhı ya da tüzüğüne göre merkezi bir üye devlette bulunan her gerçek ve tüzel kişi başvurabilir. Anılan kişiler, Birlik organları, kurumları veya diğer birimlerinin faaliyetlerinde kötü yönetime ilişkin şikâyetleri Avrupa Ombudsmanı na iletirler ve Ombudsman bunları araştırarak rapor hazırlar.

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması B) Tekke ve zaviyelerin

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI

SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- MEVZUAT

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

Bölüm 6 DEVL ET ŞEKİLL ERİ I : MONARŞİ VE CUMHURİYET

Bölüm 6 DEVL ET ŞEKİLL ERİ I : MONARŞİ VE CUMHURİYET Birinci Kısım ANAYASA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI Bölüm 1 ANAYASA HUKUKUNUN BİLGİ KAYNAKLARI I. Anayasalar II. Anayasa Mahkemesi Kararları III. Bilimsel Eserler IV. Kaynak Tarama Bölüm 2 ANAYASA HUKUKU KAVRAMI

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1 İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1 TÜRKÇE Test 1 Sözcükte Anlam... 3 Test 2 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri ve Mecaza Dayalı Söz Sanatları... 6 Test 3 Deyimler Atasözleri İkilemeler... 9 Test 4 Söz ve Sözcük

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM 1. SÖZCÜKTE ANLAM... 3 A. Sözcükte Anlam Özellikleri... 3 B. Sözcükler Arası Anlam İlişkileri... 5 C. Sözcüklerde Anlam Olayları... 12 D. Kalıplaşmış Söz Grupları... 14 2. CÜMLENİN

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI -A Grubu- AÇIKLAMA : Sınav 25 sorudan oluşmakta olup her soru 4 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevaplar doğruyu götürmemektedir. Sınav süresi 30 dakikadır.

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

TÜRKÇE. Sözcükte anlam 1. Cümlede anlam 4. Sözcük türleri 4. Cümle bilgisi 2. Paragraf bölme 2. Anlatım biçimleri 1. Paragraf tamamlama 3

TÜRKÇE. Sözcükte anlam 1. Cümlede anlam 4. Sözcük türleri 4. Cümle bilgisi 2. Paragraf bölme 2. Anlatım biçimleri 1. Paragraf tamamlama 3 TÜRKÇE 2012 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür sınavının öğrenciler açısından en sıkıntılı bölümü bu sene Türkçedir. Hem soru formatı açısından hem de içerik açısından tam anlamıyla ezber bozan bir sınav

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs 2009 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. ( 2 1). 2+ 1 1 2 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 1 B) 2 C) 4 D) 2 2 E)

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Bir Kahraman Doğuyor

Detaylı

BÖLGE KAVRAMI VE TÜRLERİ

BÖLGE KAVRAMI VE TÜRLERİ BÖLGE KAVRAMI VE TÜRLERİ Doğal, beşerî ve ekonomik özellikler bakımından çevresinden farklı; kendi içinde benzerlik gösteren alanlara bölge denir. Bölgeler, kullanım amaçlarına göre birbirine benzeyen

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması

Lozan Barış Antlaşması Lozan Barış Antlaşması Anlaşmanın Nedenleri Anlaşmanın Nedenleri Görüşme için İzmir de yapılmak istenmiş fakat uluslararası antlaşmalar gereğince tarafsız bir ülkede yapılma kararı alınmıştır. Lozan görüşme

Detaylı

2010 / 2011 YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI

2010 / 2011 YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI TÜRKÇE (BİS) (YGS) Soru dağılımı Türkçe 30 Türkçe 30 Tek kitapçık olarak hazırlanır. 30 Sorudan oluşur. Sınav uygulama süresi 30 dakikadır. Cevap anahtarı dershanelere

Detaylı

TÜRK HUKUK DÜZENİNİN YÜRÜRLÜK KAYNAKLARI (2) Dr. Öğr. Üyesi Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TÜRK HUKUK DÜZENİNİN YÜRÜRLÜK KAYNAKLARI (2) Dr. Öğr. Üyesi Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TÜRK HUKUK DÜZENİNİN YÜRÜRLÜK KAYNAKLARI (2) Dr. Öğr. Üyesi Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi KANUN (YASA) Kanun Geniş anlamda Dar/Gerçek anlamda Kanun, hukuk kaynaklarından sadece birisidir.

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 1. Mudanya Mütarekesi, Yunanlıların aslında Osmanlı Devleti nin paylaşımı projesinde bir alet olduğunu, arkalarındaki gücü İngiltere başta olmak üzere İtilâf devletlerinin

Detaylı

Herhangi bir noktanın dünya üzerinde bulunduğu yere COĞRAFİ KONUM denir. Coğrafi konum ikiye ayrılır. 1. Matematik Konum 2.

Herhangi bir noktanın dünya üzerinde bulunduğu yere COĞRAFİ KONUM denir. Coğrafi konum ikiye ayrılır. 1. Matematik Konum 2. Herhangi bir noktanın dünya üzerinde bulunduğu yere COĞRAFİ KONUM denir. Coğrafi konum ikiye ayrılır. 1. Matematik Konum 2. Özel Konum 1. Türkiye nin Matematik (Mutlak) Konumu Türkiye nin Ekvatora ve başlangıç

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2 EKİM 2014 TÜRKÇE 425 60 MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ 80 50 45 30 50 ARİFE 1 Çarşamba 2 Perşembe 3 Cuma TATİL COĞRAFYA TARİH FELSEFE 45 45 20 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLÎ YARGI MAHKEMELERİ, BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ,

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 0 Mayıs 009 Matematik Soruları ve Çözümleri. ( ) 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) 4 D) E) 6 Çözüm ( ) 4 ( ) 4 4 6.

Detaylı

TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ . Sınıf Matematik AD SOYAD C E V A P L A R I M NUMARAM A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ.

Detaylı

Atatürk Anadolu. Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar

Atatürk Anadolu. Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar Atatürk Anadolu Lisesi M A T E M A T İ K Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar KONYA \ SELÇUKLU 01 MATEMATİK 1. TEMEL KAVRAMLAR 1.1. RAKAM Sayıların yazılmasında kullanılan sembollere rakam denir. Onluk

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 0 Mayıs 009 Matematik Soruları ve Çözümleri. ( ) 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) 4 D) E) 6 Çözüm ( ) 4 ( ) 4 4 6.

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

ANAYASA HUKUKU DERSİ

ANAYASA HUKUKU DERSİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ ANAYASA HUKUKU DERSİ ARA SINAVI (11 Kasım 2010 Saat 15:00) 1- Avrupa modeli anayasa yargısıyla ilgili olarak

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

YGS MATEMATİK DENEMESİ-1

YGS MATEMATİK DENEMESİ-1 YGS MATEMATİK DENEMESİ- Mustafa SEVİMLİ Fatih KAYGISIZ İbrahim KUŞÇUOĞLU Aydın DANIŞMAN ÇAKABEY ANADOLU LİSESİ Serkan TÜRKER Nejdet KİRPİ Şenay TAĞ GÜRLER Taner KAHYA Çakabey Anadolu Lisesi 0-0 . x olduğuna

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK L 1 S E..... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE...... ATATURKÇULUK KEMAL KARA Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 31.05.2006 tarih ve 233 sayılı karan ile 2006-2007 öğretim

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

1981 ÖSS olduğuna göre, aşağıdakilerden c hangisi kesinlikle doğrudur? A) a>0 B) c<0 C) a+c=0 D) a 0 E) c>0 A) 12 B) 2 9 C) 10 D) 5 E) 11

1981 ÖSS olduğuna göre, aşağıdakilerden c hangisi kesinlikle doğrudur? A) a>0 B) c<0 C) a+c=0 D) a 0 E) c>0 A) 12 B) 2 9 C) 10 D) 5 E) 11 98 ÖSS. >0 olmak koşulu ile 2+, 3+, 4+ sayıları bir dik üçgenin kenar uzunluklarını göstermektedir. Bu üçgenin hipotenüs uzunluğu kaç birimdir? A) 2 B) 2 9 C) 0 D) 5 E) 2a c 6. 0 olduğuna göre, aşağıdakilerden

Detaylı

YGSH. Bireysel Gelişim Sistemi. Yayın Planı

YGSH. Bireysel Gelişim Sistemi. Yayın Planı 2014-2015 YGSH Bireysel Gelişim Sistemi Yayın Planı 2014-2015 İÇİNDEKİLER YGSH 1- Bireysel Gelişim Sistemi Çalışma Föyleri 2- Gelişim Serisi Soru Bankaları 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

Detaylı

8. SINIF MATEMATİK. Asal Çarpanlar Test sayısının kaç tane asal çarpanı vardır?

8. SINIF MATEMATİK. Asal Çarpanlar Test sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? 8. SINIF MTEMTİ sal Çarpanlar Test. 84 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? ) 2 ) 3 ) 4 ) 5 5. İki basamaklı 9m sayısı asal sayıdır. una göre m yerine kaç farklı rakam yazılabilir? ) ) 2 ) 3 ) 4 2.

Detaylı

KPSS GEOMETRİ ÇIKMIŞ SORU ANALİZİ ( ) GEOMETRİ SORULARININ DAĞILIMI Doğruda Açılar

KPSS GEOMETRİ ÇIKMIŞ SORU ANALİZİ ( ) GEOMETRİ SORULARININ DAĞILIMI Doğruda Açılar Değerli Öğrenciler; Önümüzde hepimizin yaşamında ve geleceğinin belirlenmesinde büyük rol oynayacak olan YGS ve KPSS sınavları var. Sınav başarısını arttırmak için elbette iyi bir hazırlık ve stratejimizin

Detaylı

TÜRK ANAYASA DÜZENİ Bahar dönemi Ara sınavı

TÜRK ANAYASA DÜZENİ Bahar dönemi Ara sınavı TÜRK ANAYASA DÜZENİ 2016 Bahar dönemi Ara sınavı 1. Divan-ı Hümayun hangi Osmanlı padişahı döneminde kurulmuştur? A) I. Osman B) Orhan C) II. Murat D) III. Selim E) II. Mahmut 2. Divan-ı Hümayunun kaldırılmasıyla

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Matematik

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Matematik 9. Çarpanlar ve Katlar b Dikdörtgenin alanı 4 cm olduğuna göre, kısa ve uzun kenarının çarpımı 4 cm 'dir. a. b = 4 a 6. Asal Çarpanlar A B C D E Yukarıda verilen asal çarpanlara ayırma işleminin son satırında

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI 1. 1999 ÖSS a, b, c pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere a+ b ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde c edilir? 3 a+ b A) B) c a+ 3b C)

Detaylı

90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır?

90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 2 a.3 b.5 c =750 olduğuna göre a+b-c kaçtır? 25 ve 41 i böldüğünde 1 kalanını veren en büyük doğal sayı kaçtır? 6 ve 8 e bölünebilen iki basamaklı en büyük

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI

11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI 11. SINIF DENEME SINAVI FORMATI 11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI Soru dağılımı 1.test Dil ve Anlatım 40 Dil ve Anlatım 40 MF Dil ve Anlatım, Matematik, Fen Bilimleri 2.test Sosyal Bilimler 40 Tarih 18 Cografya

Detaylı

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları TEMEL HUKUK Hukuk ve Kaynakları HUKUK NEDİR Hukuk, toplumsal yaşam içinde kişilerin birbirleriyle ve toplumu temsil eden güçle ilişkilerini düzenleyen ve uyulması, toplumu temsil eden güç tarafından yaptırıma

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz kpss soru bankası tamam çözümlü coğrafya mesut atalay - önder cengiz Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-240-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz Bölüm 1 İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.1.İdare Kavramı 1.1.1.İdare Kavramının Tanımı 1.1.2.İdare ile Yasama, Yürütme ve Yargının İlişkisi- Organik Anlamda İdare 1.1.3. İdari

Detaylı

sonra Türkiye deki şehirli nüfus, toplam nüfusun yarısını geçmiştir. TÜİK in 2017 verilerine göre şehirli nüfus oranı %92,5 dir.

sonra Türkiye deki şehirli nüfus, toplam nüfusun yarısını geçmiştir. TÜİK in 2017 verilerine göre şehirli nüfus oranı %92,5 dir. Şehirlerin Gelişimi Şehirlerin ortaya çıkış biçimleri ve ekonomik etkinlikleri farklı olduğundan, şehirlerle ilgili tek bir tanım yapabilmek güçtür. Ancak şehirleri kırsal yerleşim birimlerinden ayıran

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8. Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18. Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8. Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18. Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30 İçindekiler 1. ÜNİTE Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8 Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18 Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30 Bölüm 4 :- Çarpanlar ve Katlar, Bölünebilme... 40 Bölüm 5 : Asal Sayılar, Ortak Bölenler,

Detaylı

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI:

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TÜRKİYE TURİZM MEVZUATI DOÇ.DR. SABAH BALTA YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR HUKUK NEDİR? Hukuk toplum düzenini sağlamak amacıyla devlet tarafından ortaya konulmuş uyma zorunluluğu

Detaylı

Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR Türkiye de Seçim Türkiye de Seçimler, yargı organlarının yönetim ve denetimi altında yapılmaktadır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

ANAYASA HUKUKU DERSİ

ANAYASA HUKUKU DERSİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ (İÖ) ANAYASA HUKUKU DERSİ ARA SINAVI (11 Kasım 2010 Saat 19:00) 1- Amerikan modeli anayasa yargısı için aşağıdakilerden

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2 TÜRKÇE EDEBİYAT MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ COĞRAFYA EKİM 2014 540 68 55 75 100 90 92 1 Çarşamba ARİFE 2 Perşembe TARİH FELSEFE 3 Cuma TATİL 45 15 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN 978-605-364-600-6 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan.

Detaylı

SINIF. Yayın Planı

SINIF. Yayın Planı 010-011 11. SINIF Yayın Planı 010-011 İÇİNDEKİLER 11. SINIF 1- Yaprak ler - Kitaplar Ödev Kitapları Soru Bankaları Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol Sınavları

Detaylı

ANALİZ YAYINLARI 8. SINIF LGS KONU BAŞLIKLARI

ANALİZ YAYINLARI 8. SINIF LGS KONU BAŞLIKLARI ANALİZ YAYINLARI 8. SINIF LGS KONU BAŞLIKLARI (20 ADET TÜRKÇE LGS, 20 ADET MATEMATİK LGS, 20 ADET FEN BİLİMLERİ LGS, 20 ADET T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK LGS) TÜRKÇE 1. DENEME 2 Cümlede Anlam (Cümle

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER BASİT EŞİTSİZLİKLER. HARFLİ İFADELER Harfli İfadeler ve Elemanları Eşitsizlik Sembolleri ve İşaretin Eşitsizlik İfadesi...

İÇİNDEKİLER BASİT EŞİTSİZLİKLER. HARFLİ İFADELER Harfli İfadeler ve Elemanları Eşitsizlik Sembolleri ve İşaretin Eşitsizlik İfadesi... İÇİNDEKİLER HARFLİ İFADELER Harfli İfadeler ve Elemanları... 1 Benzer Terim... Harfli İfadenin Terimlerini Toplayıp Çıkarma... Harfli İfadelerin Terimlerini Çarpma... Harfli İfadelerde Parantez Açma...

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI Ortak kıl YGS MTEMTİK ENEME SINVI 1 01511-1 Ortak kıl dem ÇİL li an GÜLLÜ yhan YNĞLIŞ arbaros GÜR arış EMİR eniz KRĞ Ersin KESEN Fatih TÜRKMEN Hatice MNKN Kemal YIN Köksal YİĞİT Muhammet YVUZ Oral YHN

Detaylı

8. SINIF MATEMATİK ÜSLÜ İFADELER

8. SINIF MATEMATİK ÜSLÜ İFADELER . SINIF MATEMATİK ÜSLÜ İFADELER... Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar, üslü ifade şeklinde yazar....... a.a.a.a...a a n HATIRLATMA KÖŞESİ- n HATIRLATMA KÖŞESİ- Her sayının sıfırıncı kuvveti

Detaylı

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 1- Osmanlı Devleti nde ekonominin temeli olan tarımdan elde edilen gelirlerle asker beslenir, devlet adamlarının maaşları ödenirdi. Bundan dolayı tarım gelirlerinde bir

Detaylı