BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU

2 İçindekiler HİZMETLER... 1 A. Bilgi İşlem Birimi Hizmetleri...1 B. Belge Yönetimi Birimi Hizmetleri...2 C. Arşiv Birimi Hizmetleri...2 FAALİYETLER... 3 i. Bilgi İşlem Birimi Faaliyetleri Diğer Faaliyetler Öz Kaynaklar ile Yapılan Yazılım Çalışmaları...4 a-arşiv Dosya Takip Programı...4 b-destek Takip Programı Masaüstü Uygulaması...4 c- Gecekondu Dosya Takip Programı Gecikme Hesaplama Modülü...4 d- Talimat Takip Programı...4 e- Gecekondu Tespit Programı...5 f- Beyan Ara Programı...5 g- Personel Programı...5 h- E-Bilet Programı...5 i- Randevu Programı...5 j- Direk Afiş Programı...6 k-eşya Takip Programı...6 l- Zabıta Otomasyon...6 m- Nikah Otomasyon...6 n- Scanner Yönetimi...7 p-arşiv Talep Programı...7 q-dijital Arşiv Otomasyonu...7 r-gecekondu Programı...7 s-intranet Portal Teknik Destek Faaliyetleri...8 ii. Belge Yönetimi Birimi Faaliyetleri iii. Arşiv Birimi Faaliyetleri Dosya İşlemleri Arşive Dosya Teslim Eden Müdürlükler ve Dosya Sayıları Birimlere Göre İmhaya Ayrılan Klasör/Dosya Sayısı Ayıklama ve İmha İşlemleri... 15

3 5-Arşiv Dolaplarının Tamir Edilmesi Merkez Arşivden Ek Arşive Dosya Transferi Arşiv Çalışma Alanının Düzenlenmesi Arşiv Kayıt Programı ve Dosya Talep Programı Arşiv Malzemesinin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilmesi Dosya Düzenleme Faaliyet Görselleri PERFORMANS BİLGİLERİ... 23

4 A. Bilgi ĠĢlem Birimi Hizmetleri HĠZMETLER 1. Pendik Belediyesi müdürlüklerinin yazılım ve otomasyon ihtiyaçlarını analiz ederek yazılımları kendi kaynakları ile oluşturmak yada satınalarak temin etmek 2. Pendik belediyesi müdürlüklerinde bulunan yazılımların gelişen teknolojiye ve yeni ihtiyaçlara göre güncellenmesini sağlamak, bakımını ve oluşabilecek arızaların giderilmesini sağlamak. 3. Bilgisayar (PC) ve yazıcılar bakım ve tamirlerini yapmak veya yaptırmak, 4. Müdürlüklerin gelişen teknolojiye ayak uydurabilmesi için personele güncel PC,Notebook,Yazıcı;plotter v.b. donanımları sağlamak. 5. Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan. Programların bakım ve güncellemelerini yapmak ve yaptırmak, 6. İç ve dış müdürlükler ile diğer ilgili kurumlar arasında Network veri hatlarını kurarak bilgi alışverişini sağlamak, 7. Müdürlüklere faaliyetlerinde teknolojik destek sağlamak 8. Müdürlükler arası veri alışverişini sağlamak üzere intranet oluşturmak 9. Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak, 10. Müdürlüğün kadrosunu hazırlamak, 11. Müdürlüğün, Belediyenin iç ve dış müdürlükler, bağlı kuruluşlar, diğer resmi ve özel kuruluşlarla yazışmaları yapmak, 12. Belediyenin iç ve dış müdürlüklerle bağlı kuruluşların tüm bilgisayar ve bilgisayar yan ürünlerinin, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda donanım ve yazılımların Bilgi işlem ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, gerekli teknik desteğin sağlanması ve ilgili birimlerin koordineli çalışmasının teminine yardımcı olmak, bu kapsamda donanım (PC, yazıcı, vb.) ihtiyaçlarının belirlenmesine, kurulmasına ve devreye alınmasına destekte bulunmak, 13. Eğitim ve tanıtım seminerleri düzenlemek ve düzenlettirmek, 14. Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak, 15. Sistemin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamak, 16. Müdürlüğün malzeme ikmal ve stok kontrolünü yapmak, teminini sağlamak, 17. Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak, 18. Veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak, 19. Elektronik ortamlardaki verinin planlı bir şekilde yedeklemesini yapmak. 20. E-belediye çalışmalarını yürütmek 21. Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerin uyumluluğunu sağlamak. 22. ISO Bilgi Güvenliği yönetim sistemi çalışmalarını yürütmek 1

5 B. Belge Yönetimi Birimi Hizmetleri 1. Belediyemiz fiziksel arşivde bulunan evrakların taranarak dijital ortama aktarılması ve elektronik ortamda dolaşmasının sağlanması. 2. Elektronik İmzaların takibi, güncelleme ve yenileme çalışmalarının yürütülmesi 3. Belediye personeline e-imza kitlerinin kullanımında teknik destek sağlanması 4. Belediyemiz personeline Dijital Arşiv Otomasyonu programı kullanımı hakkında eğitim verilmesi C. ArĢiv Birimi Hizmetleri 1. Müdürlüklerin faaliyetleri sonucu oluşan dosya ve evrakları, kurum arşivine dosyalama bakımından uygunluk kontrolü yaparak devir almak. 2. Devir alınan dosya ve evrakları; tasnif, kayıt ve etiketleme yaparak ilgili dolaba yerleştirip muhafaza ve kontrol altına almak. 3. Müdürlüklerin dosya ve evrak (dijitale aktarılmayanlar için) talebini en kısa zamanda karşılamak. 4. Arşivciliğin esas felsefesi olan ayıklama ve imha çalışmaları yaparak, saklama süresini dolduran evrakları imhaya ayırmak ve aynı zamanda arşiv dolaplarından yer tasarrufu sağlamış olmak. 5. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gereken evrakları tespit ederek, Türkiye Cumhuriyeti arşiv malzemesi olarak korunması ve hizmete sunulması için Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devretmek. 2

6 FAALĠYETLER A. Bilgi ĠĢlem Birimi Faaliyetleri (1) Birimin GerçekleĢtirdiği Projeler (a) Elektronik Doküman Yönetim Sistemi Elektronik doküman yönetim sisteminin tüm altyapı çalışması 2011 yılında tamamlanmış ve 2012 yılının ilk gününde sisteme geçiş yapılmıştır. Elektronik doküman yönetim sistemi ile kâğıt evrak ve ıslak imza yerine elektronik evraka ve dijital imzaya geçiş yapılmıştır. (b) Tüm Personele E-Ġmza Temini ÇalıĢması 2012 yılı itibariyle tüm kurum bünyesinde elektronik evrak takibi ve dijtal imza kullanılmaya başlandığından 2011 yılı içerisinde imza yetkisine haiz tüm personele e-imza kiti satınalma işlemleri tamamlanmıştır. E-imza ile ıslak imza kullanımında karşılaşılan sahtecilik zaaifyetlerinin önüne geçilmiştir. (c) Pendik Ġnteraktif Belediyecilik Portalı uygulamaları İstanbul Kalkınma Ajansı nın düzenlediği Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen Pendik İnteraktif Belediyecilik Uygulamaları Portalı Projesi ile Pendik Belediyesi, ilçenin bilgi işlem altyapısını en üst düzeye çıkaracak. Toplam bütçesi 1 milyon 200bin Türk Lirası olan proje 12 ay sürecek ve bütçenin %80 i İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak. Projenin iştirakçileri ise Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği(PESİAD) ve Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Yapılan değerlendirme sonucunda Pendik Belediyesinin projesi 73 başvuru arasından kabul edilen 3 belediye projesinden biri oldu. Pendik İnteraktif Belediyecilik Uygulamaları Portalı Projesi ile 9 e-belediyecilik uygulaması geliştirilecek. İnternet kullanma imkânı olmayan vatandaşlara ise tahsis edilecek 20 adet kiosk ile de erişim imkânı sağlanacak.projenin 2011 ayağında Portal uygulaması ile ilgili ihale işlemleri tamamlanmış,kiosk alım ihalesi ve bazı arşiv taramaları çalışmaları sonuçlandırılmıştır. (d) Çağrı Merkezi OluĢturulması Belediyemiz bünyesinde vatandaştan gelen talepleri etkin bir şekilde karşılayabilecek, gelen talepleri yönlendirebilecek ve vatandaşlara belediye ile ilgili tüm işlemlerinde hızlı ve en üst seviyede verimlilikle dönüş yapabilen çağrı merkezinin donanımsal ve yazılımsal altyapı çalışmaları tamamlanmış olup faaliyete geçirilmiştir. (e) Yazılım Güncelleme ÇalıĢmaları Belediyemizde kullanılan tüm yazılımların bakım ve güncelleme anlaşmaları tamamlanmış olup teknolojik açında sürekli en üst konumda bulunulması sağlanmıştır. (f) Personel Eğitimleri 2011 yılı içerisinde personele doküman yönetim sistemi, Bilgi Güvenliği eğitimleri, farklı seviyelerde ofis eğitimleri gerçekleştirilmiştir. 3

7 Bilgi sistemi verileri Güncellemesi Öncelikle İmar ve Yapı Kontrol Müdürlüklerine ait dosyaların dijital ortama aktarma çalışmaları tamamlanmış olup indeksleme çalışmaları da yapılmıştır. Artık fiziksel arşivden dosya çıkarmadan elektronik ortamda arşiv dosyalarına ulaşarak ilgili müdürlükler işlemlerini yürütmektedir (a) (b) (c) (d) (2) Öz Kaynaklar Ġle Yapılan Yazılım ÇalıĢmaları ArĢiv Dosya Takip Programı Amacı: Arşivdeki dosyaların dijital ortamda kayıt altına alınması ve arşivden dosya girşi çıkışlarının sistem üzerinden talebini ve çıkışının yapılması Kullanılan Yer/Pers. Sayısı: Bilgi İşlem Arşiv Birimi Faydaları: Arşivlenen dosyaların verilerinin dijital ortamda kaydının tutulması, Dosyaların giriş- çıkış işlemlerinin kayıt altına alınması ve sistem sayesinde daha hızlı yapılması, Hizmete Girme Tarihi: Destek Takip Programı Masaüstü Uygulaması Amacı: Belediyedeki tüm birimlerde Bilgi İşlemle ilgili gelen taleplerin takibinin yapılması Kullanılan Yer Pers. Sayısı: Bilgi İşlem Personeli Faydaları: Belediyedeki bilgi işlemin çözebileceği sıkıntıların en hızlı şekilde giderilmesi için kullanıcıların taleplerinin takip edilebilmesi, işlem sonuçlarının raporlanıp sonuçların kontrol edilmesi Hizmete Girme Tarihi: Ocak.2011 Gecekondu Dosya Takip Programı Gecikme Hesaplama Modülü Amacı: Gecekondu sahiplerinin taksitlendirme hesaplarının yapılması Kullanılan Yer Pers. Sayısı: Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü Faydaları: Gecekondu Sahiplerinin ödemelerin hesaplanması, dosya bilgilerinin düzenli bir şekilde dijital ortamda tutulması ve güncellenmesi Hizmete Girme Tarihi: Ocak.2011 Talimat Takip Programı Amacı: Başkanın verdiği talimatların takibi, Talimat amacıyla görevlendirilen kişilerin kontrolü Kullanılan Yer Pers. Sayısı: Özel kalem Müdürlüğü Faydaları: Başkanın verdiği talimatların takibi, Talimat amacıyla görevlendirilen kişilerin kontrolünün sağlanması Hizmete Girme Tarihi: Haziran

8 (e) (f) (g) (h) (i) Gecekondu Tespit Programı Amacı: Pendik teki devlet arazilerine yapılmış olan ruhsatsız binaların tespiti ve gerekli işlemlerin yapılması Kullanılan Yer Pers. Sayısı: Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü Faydaları: Pendik teki devlet arazilerine yapılmış olan ruhsatsız binaların tespiti ve gerekli şartlara uyan vatandaşların hak sahibi yapılması Hizmete Girme Tarihi: Aralık.2011 Beyan Ara Programı Amacı: Vatandaşın verdiği beyanların tespiti ve farklı parametrelere uygun olarak gerekli sorguların hazırlanması Kullanılan Yer Pers. Sayısı: Tahakkuk birimi, Plan Proje Müdürlüğü Faydaları: Vatandaşın verdiği beyanların tespiti ve farklı parametrelere uygun olarak gerekli sorguların hazırlanması ve vatandaşların istediği bilgilerin sunulması sağlanır. Hizmete Girme Tarihi: Temmuz.2011 Personel Programı Amacı: Pendik Belediyesindeki personellerin kimlik bilgilerinin, izin takiplerinin, eğitim bilgilerinin ve belediye içindeki işlemlerinin dijital ortama aktarılması ve takip edilmesi Kullanılan Yer Pers. Sayısı: İnsan Kaynakları, Zabıta ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü Faydaları: Pendik Belediyesindeki personellerin kimlik bilgilerinin, izin takiplerinin, eğitim bilgilerinin ve belediye içindeki işlemlerinin dijital ortama aktarılması ve kolaylıkla takip edilmesi Hizmete Girme Tarihi: Eylül 2011 E-Bilet Programı Amacı: Yunus Emre Kültür Merkezindeki kültürel etkinlikler için salon rezervasyon, satış, takip yapabilmek. Kullanılan Yer Pers. Sayısı: Yunus Emre Kültür Merkezi /3 Özellikler: Salon durumunu anlık takip edebilme, rezervasyon ve satış yapabilme. Faydaları: Web kısmından daha hızlı çalışabilmek. Web tarafına destek olma. Hizmete Girme Tarihi: Şubat 2011 Randevu Programı Amacı: Başkan, başkan yardımcıları ve Müdürlerin randevularının kaydını tutmak Kullanılan Yer Pers. Sayısı: Başkanlık ve tüm müdürlükler /100 Özellikler: Vatandaşların veya kurumların rezervasyon kayıtlarını tutabilme, rezervasyonları adreslere, konulara göre raporlayabilme. Faydaları: Başkanın Halkla randevusu önceden Excel üzerinden takip ediliyordu. Sağlıklı raporlama yapılamıyordu. Bu Programla sağlıklı raporlar alınabiliyor. 5

9 Hizmete Girme Tarihi: Ağustos 2011 (j) (k) (l) Direk AfiĢ Takip Programı Amacı: Pendik te Direklere asılan afişlerin takibini yapmak Kullanılan Yer Pers. Sayısı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler/2 Özellikler: Pendik te afişlerin asıldığı direklerin özelliklerini, konumlarını, kira bedellerini, kiralayan kurumları kayıt altına alır, takibini yapar. Faydaları: Pendik'teki Direklerin durumunu raporlayabilme, Direklerin harita üzerindeki yerlerini görebilme. Hizmete Girme Tarihi: Ekim 2011 Direk AfiĢ Takip Programı Amacı: Pendik te Direklere asılan afişlerin takibini yapmak Kullanılan Yer Pers. Sayısı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler/2 Özellikler: Pendik te afişlerin asıldığı direklerin özelliklerini, konumlarını, kira bedellerini, kiralayan kurumları kayıt altına alır, takibini yapar. Faydaları: Pendik'teki Direklerin durumunu raporlayabilme, Direklerin harita üzerindeki yerlerini görebilme. Hizmete Girme Tarihi: Ekim 2011 EĢya Takip Programı Amacı: temizlik işleri müdürlüğü nde excel de tutalan verilen bir araya toplanması ve sağlıklı raporlama almak Kullanılan Yer Pers. Sayısı: Temizlik İşleri Özellikler: Temizlik işleri müdürlüğü atık eşya, konteynır, tıbbı atık, ambalaj atıkları, atık pillerin takip etmek Faydaları: Excel de tutulan verilerin bir araya toplanması ve sağlıklı raporlama alınması Hizmete Girme Tarihi: Ekim 2011 (m) Zabıta Otomasyon Amacı: Zabıta müdürlüğü işlerini bir araya toplamak sağlıklı raporlar alabilmek Kullanılan Yer Pers. Sayısı: Zabıta Müdürlüğü Özellikler: yıkımları ve denetimleri takip etmek Faydaları: Excel de tutulan verilerin bir araya toplanması ve sağlıklı raporlama alınması (n) Nikâh Otomasyon Amacı: Nikâh işlemlerinin takibi Kullanılan Yer Pers. Sayısı: Yazı işleri/nikâh Faydaları: Eskiden kullanılan Programın şirket tarafından yazılımsal desteği verilmiyordu. Şimdi değişiklikleri hemen uygulayabiliyoruz Hizmete Girme Tarihi: ġubat

10 (o) (p) (q) (r) (s) Scanner Yönetimi Amacı: Tarama ve indeksleme yapabilmek Kullanılan Yer Pers. Sayısı: Belge Yönetim Birimi Zabıta Müdürlüğü, Yapı kontrol müdürlüğü İmar müdürlüğü Özellikler: Belediyemizdeki belgeleri tarayarak dijital ortama aktarılması Faydaları: Belgelerin taranarak dijital ortamda saklanması ve istenildiğinde kullanıcıların fiziksel klasörüne bakmadan dijital ortamdan ulaşabilmesi Hizmete Girme Tarihi: Ağustos 2011 ArĢiv Talep Programı Amacı: arşivden dosya talebi Kullanılan Yer Pers. Sayısı: Belge Yönetim Birimi Zabıta Müdürlüğü, Yapı kontrol müdürlüğü İmar müdürlüğü ve diğer müdürlükler Özellikler: Arşivden klasör talebi Faydaları: kullanıcıların fiziksel dosyayı arşivden direk istemesi yerine bu programla isteyerek işlerin hızlanması Hizmete Girme Tarihi: Mart 2011 Dijital ArĢiv Otomasyonu Amacı: Belgeleri Dijital Ortamda Görme Kullanılan Yer Pers. Sayısı: Belge Yönetim Birimi Zabıta Müdürlüğü, Yapı kontrol müdürlüğü İmar müdürlüğü ve diğer müdürlükler Özellikler: Arşiv klasörlerinin incelenmesi Faydaları: Klasörleri fiziksel olarak değil de dijital olarak incelenebilme imkanı Hizmete Girme Tarihi: Haziran 2011 Gecekondu Programı Amacı: Pendik ilçesindeki gecekonduların tespit edilmesi. Kullanılan Yer Pers. Sayısı: Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü Özellikler: Gecekonduların tespiti, fotoğraflarının görüntülenmesi, gecekonduya ait iski, ayedaş, vatandaş bilgilerinin listelenmesi, gecekondulara ait bilgilerin raporlanması. Faydaları: Kentsel dönüşüm projesi kapsamında Ertuğrulgazi, Yayalar, Sülüntepe, Velibaba mahallelerindeki gecekondu tapularının verilebilmesi için bu gecekonduların gerçek sahiplerine ve inşa tarihlerine ulaşılmasının sağlanması. Hizmete Girme Tarihi: Eylül 2011 Ġntranet Portal Amacı: Kurum İçi iletişimi artırmak Kullanılan Yer Pers. Sayısı: Tüm Kurum Özellikler: Kurum içi iletişimi arttıracak uygulamalar barındırmaktadır Faydaları: Kurum içerisinde insanların birbirlerini tanımasını sağlamak ve personelin kurumla olan iletişimi arttırmak 7

11 (3) Teknik Destek Faaliyetleri 8

12 9

13 B. Belge Yönetimi Birimi Faaliyetleri 1. Öncelikle İmar ve Yapı Kontrol Müdürlüklerine ait dosyaların dijital ortama aktarma çalışmaları tamamlanmış olup indeksleme çalışmaları da yapılmıştır. Artık fiziksel arşivden dosya çıkarmadan elektronik ortamda arşiv dosyalarına ulaşarak ilgili müdürlükler işlemlerini yürütmektedir. Özellikle A0 projeler de Dijital Arşiv Programından incelenebilmekte ve istenildiğinde farklı kaydedilip çıktı alınabilmektedir. Örneğin ruhsat almak isteyen bir vatandaşın işlemleri ve ruhsat alma aşamaları zaman açısından daha hızlı yürütülebilmektedir. 2. Gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından (Expertiz) bakıp incelenmesi gereken dosyalara yine arşivden fiziksel dosya çıkarmadan Dijital Arşiv Otomasyon Programından örneğin Pafta, Ada, Parsel girerek hızlı bir şekilde ulaşılabilmesi ve istedikleri evrakları USB Bellek vb cihazlara kaydedilebilmeleri çalışması tamamlanmıştır. 3. Emlak İstimlâk Müdürlüğü Harita Bölümünün de arşivi taranarak elektronik ortamda dolaşımı sağlanmıştır. 4. Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde Meclis ve Encümen Kararları da taranarak elektronik ortamda dolaşımı sağlanmıştır. Artık ihtiyaç halinde herhangi bir yıla ait Meclis veya Encümen Kararına Karar Tarihi, Karar numarası veya Kararın Konusu ile arama yapılarak ilgili karara ulaşılabilmektedir. 5. Fen İşleri Müdürlüğüne ait Hukuk Dosyaları da taranarak elektronik ortama aktarılmıştır. Ek Binada hizmet veren ilgili müdürlüğümüz elektronik ortamda istediği dosyaya yine Pafta, Ada, Parsel ile arama yaparak ulaşabilmekte ve işlemlerini hızlı bir şekilde yürütebilmektedir ila 2011 yılları arası Belediyemiz Nikâh defterleri de taranarak dijital ortama aktarılmıştır. Özellikle mahkemeler tarafından istenen ve defterde araması zaman alan nikâh akitlerini de hızlı bir şekilde Dijital Arşiv otomasyon Programında ulaşılabilmektedir. 7. Gecekondu Müdürlüğümüz bünyesinde tutulan yaklaşık 2500 adet ilgili talep dilekçesi de taranıp elektronik ortama aktarılmıştır. 8. Resmi yazışmalar da evraklara imza atması gereken tüm personelimiz için TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi ne müracaatlar yapılmış ve Elektronik İmza Sertifikaları temin edilmiştir. 9. Elektronik İmza Sertifikalarının bilgisayarlara kurulumu yapılmıştır. 10. Elektronik İmza kullanımı ile ilgili personele eğitimler verilmiştir. 11. Elektronik İmzalar kullanıma açılmış ve artık evrakları Elektronik ortamda imzalama çalışmaları başlatılmıştır. 10

14 DİJİTAL ARŞİVLEME ÇALIŞMALARININ 2011 YILI İSTATİSTİKLERİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (Meclis ve Encümen Kararları) EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HARİTA BÖLÜMÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (Hukuk Dosyaları) PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ NİKAH DEFTERLERİ GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ KLASÖR ENCÜMEN KARARI KLASÖR KLASÖR 211 KLASÖR YILLARI DİLEKÇE BELGE MECLİS KARARI BELGE BELGE BELGE 572 DEFTER SAYFA SAYFA SAYFA SAYFA A0 PROJE TARANAN VE İNDEKSLENEN TOPLAM KLASÖR BELGE SAYFA 11

15 12

16 C. ArĢiv Birimi Faaliyetleri 1- Dosya ĠĢlemleri Arşivden Talep Edilen Dosyanın Ortalama Çıkış Süresi 10,68 Arşivden Birimlere Çıkan Dosya Sayısı Arşive İade Alınan Dosya Sayısı Yeni Kayıt Dosya Sayısı 5185 Kaydı Güncellenen Dosya Sayısı 4501 Etiketleme Yapılan Dosya Sayısı 5185 Arşive Birimlerden Teslim Edilen Klasör/Dosya Sayısı 5753 İmha Edilen Dosya Sayısı 5757 Devlet Arşivlerine Teslim Edilen Dosya Sayısı ArĢive Dosya Teslim Eden Müdürlükler ve Dosya Sayıları Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsil Birimi Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Birimi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Birimi Mali Hizmetler Müdürlüğü Muhasebe Birimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Sosyal Ve Yardım İşleri Müdürlüğü Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü İşletme Müdürlüğü Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 79 klasör 35 klasör 172 klasör 66 klasör 102 klasör 594 klasör 28 klasör 39 klasör+1177 dosya 69 klasör 10 klasör+1165 dosya 60 klasör 408 klasör 120 klasör 1381 dosya 182 dosya 63 dosya 3 dosya 13

17 3-Birimlere Göre Ġmhaya Ayrılan Klasör/Dosya Sayısı SIRA BĠRĠM KLASÖR SAYISI 1 Mali İşler Müdürlüğü 830 (klasör) 2 Park Bahçeler Müdürlüğü 26 (klasör) 3 Fen İşleri Müdürlüğü 101(klasör) 4 Yazı İşleri Müdürlüğü 10 (klasör) 5 İşletme Müdürlüğü 28 (klasör) 6 Plan ve Proje Müdürlüğü 9 (klasör) 7 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 41 (klasör) 8 Temizlik İşleri Müdürlüğü 56 (klasör) 9 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 4 (klasör) 10 Veteriner İşleri Müdürlüğü 12 (klasör) 11 Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü 19 (klasör) 12 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 1001 (klasör) 13 Strateji Geliştirme Müdürlüğü 32 (klasör) 14 Yapı Kontrol Müdürlüğü 7 (klasör) 15 Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 60 (klasör) 16 Ruhsat Denetim Müdürlüğü 3302 (dosya) 17 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 50 (klasör) 18 Özel Kalem Müdürlüğü 51 (klasör) 19 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 72 (klasör) 20 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 46 (klasör) 14

18 4- Ayıklama ve İmha İşlemleri Mevzuat gereği her yıl ayıklama ve imha çalışmasının yapılması gerekiyor. Bu sebeple 2011 yılı için ayıklama ve imha çalışmalarımıza başlayabilmek için komisyon kuruldu. Komisyon; tüm birimlerden ikişer kişi, arşiv biriminden iki kişi ve komisyon başkanından oluşmaktadır. Her Bir Müdürlük İçin Dosya Ayıklama Çalışması İşlem Aşamaları: Yapılan Aşamalar: 1-Komisyonda görevli olan, birimdeki iki personelin dosya ayıklaması için arşive çağrılması: Çalışmanın en zor aşamasıydı. Çünkü görevli personeli arşive getirtmek çok kolay olmadı. Defalarca telefon görüşmesiyle hatırlatma yapıldı ve diğer birimlerden gelen personelle çakışmaması için çalışma zamanı ayarlandı. Çalışmalarımızın büyük çoğunluğu yol yapımdaki ek arşivimizde gerçekleşti. 2-Arşive gelen personelle dosyaların ayıklanması: Dosyalar raflarda tek tek gözden geçirildi. Yıl ve konular göz önüne alınarak saklama planı doğrultusunda imhalıklar ayrıldı. Dosya ayıklaması sırasında evrak niteliği taşımayan (fotokopi, çalışma kâğıtları, internet çıktıları gibi) birçok dosya da imhalık olarak ayrıldı. 3-İmhalık olarak ayrılan dosyaların listelenmesi: Ayrılan dosyaların listesi çıkarıldı ve bilgisayarda imha envanter formu oluşturularak kayda geçirildi. 4-İmha envanter formunun imzaya açılması: Tüm formlar komisyon üyeleri ve komisyon başkanı tarafından imzalandı. 5-İmha döküm formları için Devlet Arşivlerinden uygunluk görüşü alınması: Formlar üst yazıyla Devlet Arşivlerine uygunluk görüşü için gönderildi ve onayını aldık. 6-İmha döküm formları onaylandı ve Başkanlıktan olur aldık. 7-Temizlik İşleri Müdürlüğü aracılığıyla geri dönüşüm firmasından evrakların kimsenin eline geçmeyeceğine dair taahhüt alındı ve imhalık dosyalar arşivden imha edilmek üzere çıkarıldı. 15

19 Toplam 2455 adet klasör imhalık olarak ayrıldığından, arşiv dolaplarımızda 2455 klasörlük yer açılmış oldu. Yine 3302 dosya imhalık ayrıldığından 3302 dosyalık da yer açılmış oldu. (İmhaya giden evrak 6260 kg) 5-Arşiv Dolaplarının Tamir Edilmesi Arızalı bir grup dolabın tamir edilebilmesi için 1463 imar dosyasının dolaplardan boşaltılması gerekmiştir. Bu sebeple bu dosyalar geçici olarak dolaplardan alındı ve dolap tamir edildikten sonra dosyalar tekrardan yerlerine konulmuştur. Yine tahakkuk dosyalarının bulunduğu dolabın tamir edilmesi için dosya dolaplardan geçici olarak boşaltıldı ve dolaplar tamir edildikten sonra tekrar yerlerine konuldu. (Ek arşive ihtiyaca uygun olarak yeni dolaplar yaptırıldı) 6-Merkez Arşivden Ek Arşive Dosya Transferi Merkez arşivdeki dosyalarımıza yer açma ihtiyacı sebebiyle, Mali İşler Müdürlüğünün 400 adet dosyasını (60 poşet) ek arşive taşınarak dolaplara yerleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğünün merkez arşivdeki dosyaları (87 poşet) yer açmak sebebiyle ek arşive taşınarak dolaplara yerleştirildi. Ek arşivdeki 2160 adet dosyanın, dolap yerleri ihtiyaca uygun olarak değiştirilerek revize edildi. 7-Arşiv Çalışma Alanının Düzenlenmesi Arşiv çalışma alanını iyileştirme amacıyla, arşivdeki bir grup dolap uygun bir yere taşındı ve taşınan dolabın yerine çalışma alanı düzenlendi. Küçük olan pencere büyütülerek daha ferah bir çalışma ortamına sahip olundu. Eksik masa ve bilgisayarlarımız, yazıcımız tedarik edildi. 16

20 8-Arşiv Kayıt Programı ve Dosya Talep Programı Dosya taleplerinin büyük bir kısmını oluşturan imar dosyalarının talebi, müdürlüğe gelen evrakın arşive gönderilmesi ve arşiv personeli tarafından sorgulanıp ilgili dosyasıyla birleştirilip gönderilmesi yoluyla gerçekleştiriliyordu. Bu durum daha fazla emek ve zaman kaybına sebep oluyordu. Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli tarafından arşiv talep programının hazırlanmasıyla, evraklar, dosyalarının çıkması için artık arşive gelmiyor, bunun yerine ilgili personel almak istediği dosyayı sistem aracılığıyla sorgulayıp buluyor ve yine sistem üzerinden talepte bulunuyor. Şayet personelin talep ettiği dosya arşivde değil de diğer bir personelde ise, personel dosyanın arşivde olmadığı ve kimde olduğu bilgisine sistem üzerinden ulaşabiliyor. Arşiv talep programı, arşivin hem iş yükünü azaltmış, hem de dosyanın daha hızlı bir şekilde çıkmasını sağlamış oldu. Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli tarafından, ihtiyaç ve taleplerimize uygun olarak arşiv kayıt programı hazırlandı. Daha pratik ve anlaşılır bir programa kavuşmuş olduk. Bundan başka, dosya talep sisteminden dosya taleplerini, arşiv kayıt programımız üzerinden görebiliyor olduk. Ayrıca, talepler sırasıyla arşiv personelinin sistemine düşerek, kimin hangi dosyayı çıkarması gerektiği konusunda iş bölümü yapılmış oldu. Hangi dosya kim tarafından ne zaman talep edildi ve talebe kim tarafından ne zaman cevap verildiği gibi bilgileri kontrol ve kayıt altına almış olduk. Böylece, zaman zaman birimler tarafından, dosya istedik gelmedi gibi şikâyetlerin önüne geçmiş ve ispatlayabiliyor olduk. 9-ArĢiv Malzemesinin Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğüne Devredilmesi Mevzuata göre, 15 yılını dolduran meclis ve encümen kararlarının arşiv malzemesi olarak Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor. Bu kapsamda arşivimizde bulunan 1995 yılı ve öncesine ait tüm meclis ve encümen kararları tek tek gözden geçirilip envanteri çıkarılarak (232 klasör) Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne teslim edildi. 10-Dosya Düzenleme İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün emekli ya da ayrılmış personele ait 1179 adet dosya, yeniden tasnif edildi, dosyaları değiştirildi, eski kayıtları iptal edilerek yeni tasnif 17

21 sistemine göre kayıtları yeniden yapıldı. Raf düzenlemesiyle de birlikte hem dolapta tasarruf sağlamış, hem de aradığımıza kolaylıkla erişimi sağlamış olduk. 10-Faaliyet Görselleri Personel dosyalarının düzenlenmesiyle ilgili fotoğraf Masanın üstündeki 70 klasör dosya bankodaki 8 magazin klasörüne sığdırıldı. 18

22 ÇalıĢma alanının açılması için taģınan dolabın, dosyalarının taģınması çalıģmaları 19

23 Yol Yapımdaki ek arģivimizde yere koyulmuģ poģetlerdeki dosyaların dolaplara yerleģtirilmesi Tüm bu poģetlerdeki dosyalar yerden kaldırıldı. Ve bu alandaki yere yeni dolabımız yapıldı. Ġmhalık evrakların gönderilmesiyle ilgili fotoğraflar 20

24 Merkez arģivden imha için gönderilen evraklar Yol yapımdaki ek arģivden imha için gönderilen evraklar 21

25 22

26 2011 PERFORMANS BILGILERI 2011 Yılı Performans Değerlendirmesi Yönetim Bilgi Sistemi Uygulamalarını Web Tabanlı Hale Getirmek:2011 yılı içerisinde tüm yönetim bilgi sisteminin web tabanlı hale getirilmesi amaçlanmış. Çalışmalar 2011 yılı içerisinde tamamlanarak 2012 yılı başı itibariyle web tabanlı Doküman yönetim sistemine geçiş yapılmıştır. Ġlgili Personele DYS kullanımına yönelik eğitim verilmesi: Kullanıcıların Sistemi daha iyi kavrayabilmeleri için planlanan eğitimler üzerine ek eğitimler konulmuştur. 23

27 Kullanıcı Eğitimi: 2011 yılı için planlana eğitimler gerçekleştirilmiş bunun yanında yıl içerisinde başkanlık emir ile ek eğitim programları yerleştirilmiştir. ġehir DıĢına Yedekleme Merkezi Kurmak: Çalışma maliyet ve kapasite artırımı nedeniyle 2011 yılı içinde tamamlanamamıştır. Yedekleme sistemini yenilemek: Çalışma maliyet ve kapasite artırımı nedeniyle 2011 yılı içinde tamamlanamamıştır. Necip ASLAN Bilgi ĠĢlem Müdürü 24

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER 2014 yılı yerel seçimleriyle birlikte yeni kurulan Tuşba Belediyesinin teşkilatlanma çalışmaları başlamış ve bu kapsamda meclis kararıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ- KAPSAM-YASAL DAYANAK

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ- KAPSAM-YASAL DAYANAK T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi : 07.08.2012 Kabul Sayısı : 202 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ- KAPSAM-YASAL DAYANAK AMAÇ : MADDE - 1 Bu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çorum Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün, Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler. MADDE 2 : Kapsam Bu Yönetmelik Çorum

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL YAPI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlük Faalıẏet Kapsamı MECLİS İŞLEMLERİ - Meclis gündeminin oluşturulması, koordinasyonu - Meclis kararlarının kesinleşmesi için gerekli işlemlerin takibi - Meclis

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 3 : EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM KURULUŞ VE HUKUKİ DAYANAK

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM KURULUŞ VE HUKUKİ DAYANAK T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM Madde 1- Bu yönetmelik Kütahya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü nün kuruluş, görev,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 211 YILINDA YAPILAN YAZIŞMALAR Talas Belediyesi 16 Birim Müdürlüğü tarafından idare edilmektedir. Müdürlüklerde istihdam edilen personel sayıları ise aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

DELFİN ANAHTAR TESLİM

DELFİN ANAHTAR TESLİM Biz Kimiz? DELFİN, her türlü doküman tabanlı teknolojileri araştırmak, geliştirmek, kurum ve şirketlere fiziksel arşiv ve elektronik arşivleme hizmetlerinde ANAHTAR TESLİM çözüm sunmak amacı ile kurulmuştur.

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi, Bilgi İşlem

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 01.02.2008 TARĠH VE 28 SAYILI MECLĠS KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1-

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ KENT BİLGİ SİSTEMİ VERİLERİNİN GÜNCELLEMESİ PROJESİ

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ KENT BİLGİ SİSTEMİ VERİLERİNİN GÜNCELLEMESİ PROJESİ ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ KENT BİLGİ SİSTEMİ VERİLERİNİN GÜNCELLEMESİ PROJESİ Projenin Amacı: - Belediyemizin tüm birimlerinin ihtiyaç duyduğu sokak, bina, bağımsız birim, mülkiyet, işyeri, ikamet edenlere yönelik

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C. ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç MADDE 1-

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Yaşar BAYAR Daire Başkanı 124 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler AMAÇ MADDE 1 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emlak ve İstimlâk

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Meclis Karar No: 134/2013 Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KARAR TARİHİ : 05/03/2014 KARAR NUMARASI : 2014-3/8 BİRİMİ : Fen İşleri Müdürlüğü KONUSU : İmar planı tadilatı talebi İmar tadilatı ile ilgili gündemin birinci maddesi aşağıdaki şekilde görüşüldü.

Detaylı

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğümüzün Genel Yapısı 1 1 1 1 1 ŞUBE MÜDÜRÜ İNŞAAT MÜHENDİSİ ŞEHİR PLANCISI HARİTA TEKNİKERİ SU ÜRÜNLERİ TEKNİKERİ ADİL BARTU GÜRDAL KOKUCU

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKĠ,SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKĠ,SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKĠ,SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. MERAM BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. MERAM BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı; Çerkezköy

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçüm ve 9 malaleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes,Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini

Detaylı

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Hendek Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Kastamonu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Uzun yıllardır kritik konularda kamu yönetimini uyaran, bilgilendiren ve geliştiren çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Bu tür

Detaylı

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi:

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1 / 7 BİRİM: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birimi İŞİN ADI: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu ve Çalışanları BAĞLI OLDUĞU BİRİM: Başhekim SORUMLU

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şubat Ayı Faaliyet Raporu

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şubat Ayı Faaliyet Raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şubat Ayı Faaliyet Raporu Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 Tamamlanan Faaliyetler Kullanıcılardan

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 306 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Müdürlüğümüz

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 01.09.2009 TARĠH VE 107 SAYILI KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1-

Detaylı

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM Bilgi İşlem Müdürlüğü nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Kuruluş

Detaylı

EPKAS. (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ve ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU

EPKAS. (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ve ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ve ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU Elektronik Proje Kontrol Arşivleme Sistemi, Belediye hizmetleri içerisinde yer alan Yapı Ruhsatı Verilmesi, Tadilatının Yapılması

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIŞŞTAY BAŞŞKANLIIĞII SSAMSSUN İİLKADIIM BELEDİİYESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018)

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) (2014-2018) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.. 2 I. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE YÖNTEM....3 II. MEVCUT DURUM ANALİZİ 3 A.

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 22.04.2015-31.12.2015 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 2015 yılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kayıtlarına göre gelen ve giden evrak sayıları aşağıdaki gibidir; Evrak Türü 2015

Detaylı

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ EEDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ EEDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C. BALIKESĠR ĠLĠ EEDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Edremit

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 61 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 10/03/2010

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam: MADDE 1-(1) Bu yönetmelik Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı