ULUSLARARASI KONFERANS Engelli Bireylerin İstihdamı Farkındalığı ve İstihdam Fırsatlarını Artırma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI KONFERANS Engelli Bireylerin İstihdamı Farkındalığı ve İstihdam Fırsatlarını Artırma"

Transkript

1 ULUSLARARASI KONFERANS Engelli Bireylerin İstihdamı Farkındalığı ve İstihdam Fırsatlarını Artırma İSTANBUL, Eylül 2013 Yer: Wyndham Istanbul Petek Hotel Basın Ekspres Yolu Mimar Sinan Cad. No Güneşli İstanbul P. +90 (212) Hotel havaalanına 4 km. uzaklıktadır. Konuklar havaalanından hotele ulaşım için 05:30 ile 23:30 arasında saat başı sunulan ücretsiz servis hizmetinden faydalanabilecektir. Konferans Dilleri : Türkçe, İngilizce, Fransızca INTERNATIONAL CONFERENCE Employment of persons with disabilities Raising awareness & employment opportunities ISTANBUL, September 2013 Location: Wyndham Istanbul Petek Hotel Basın Ekspres Yolu Mimar Sinan Cad. No Güneşli İstanbul P. +90 (212) Conference languages: Turkish, English, French The hotel is located at 4 km from the airport. Guests can take advantage of the hotel s free, hourly shuttle service from and to Istanbul Ataturk International Airport operating daily from 5.30 to Etkinliği destekleyenler This event has been supported by 1 P a g e With support from the European Union Progress Programme. This event has been funded with support from the European Commission

2 Konferans Öncesi Program Preconference programme 26 Eylül Perşembe Thursday 26 th September Konferans öncesi program: EASPD Proje Geliştirme Çalıştayı Proje Geliştirme Çalıştayında, sosyal sektör için AB fonlama fırsatları hakkında bilgi sunulacak ve çalışma grupları halinde proje fikirleri ve olası ortaklıklar görüşülecektir. Pre-conference programme: EASPD Project Development Workshop The Project Development Workshop provides information on relevant EU funding opportunities for the social sector and project ideas and partnerships are discussed in working groups Kayıt - Registration Hoşgeldiniz ve giriş konuşması - Welcome and introduction: Sn. Luk Zelderloo, EASPD Genel Sekreteri (BE) Mr Luk Zelderloo, Secretary general of EASPD (BE) Genel Oturum - Plenary session Sn. Katrijn Dekoninck, Proje ve İrtibat Sorumlusu, EASPD (BE) Ms Katrijn Dekoninck, Project & Liaison Officer, EASPD (BE) Paralel çalıştay oturumu Parallel workshop sessions Kapanış oturumu: Proje fikirlerinin sunumu ve kapanış Closing plenary session: Presentation of the project ideas and conclusions Öğle Yemeği - Lunch EASPD Etkinlikleri - EASPD activities EASPD Kurul Toplantısı - EASPD Board meeting Ara ikram - Refreshments EASPD Politika Etki Grubu - EASPD Policy Impact Group EASPD İstihdam Daimi Kurulu - EASPD Standing Committee on Employment EASPD Genişleme Daimi Kurulu - EASPD Standing Committee on Enlargement EASPD Genel Kurulu - EASPD General Assembly ILO Küresel İş ve Engellik Çalışma Ağı (yalnızca davet ile katılım) ILO Global Business and Disability Network (on invitation only) 2 P a g e

3 27 Eylül Cuma Friday 27 th September Kayıt - Registrations Konferans Oturumları Conference plenaries Açılış Opening Açılış töreni - Welcome ceremony Oturum Başkanı: Sn. Aylin Çiftçi, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Chair: Mrs Aylin Çiftçi, Director General of Services for Elderly People and Persons with Disabilities, Ministry of Family and Social Policies (TR) - Avrupa Konseyi: Sn. Alexander Preobrazhenskiy, Program Görevlisi Council of Europe: Mr Alexander Preobrazhenskiy, Programme Officer - Avrupa Bölgeler Meclisi : Sn. Hande Özsan Bozatlı, AER Başkanı Assembly of European Regions: Ms Hande Özsan Bozatli, President of AER - ILO: Sn. Henrik Moller, Kıdemli Danışman ILO: Mr Henrik Moller, Senior advisor - EASPD: Sn. Franz Wolfmayr, EASPD Başkanı EASPD: Mr Franz Wolfmayr, President of EASPD - İŞKUR: Sn. Nusret Yazıcı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü İŞKUR: Mr Nusret Yazici, General Director, Turkish Public Employment Agency - DPB: Sn. Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Devlet Personel Başkanı DPB: Mr Mehmet Ali Kumbuzoğlu, President, State Employment Agency (TR) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: Sn. Ahmet Zahteroğulları, Müsteşar Ministry of Family and Social Policies: Mr Ahmet Zahteroğulları, Undersecretary (TR) Engelli bireylerin istihdama katılımını sağlamada en iyi uygulama modellerine ödül töreni Award ceremony for best practice models in the inclusion of persons with disabilities Ara İkram - Refreshments st plenary Durum Değerlendirmesi: Engelli bireylerin istihdamdaki mevcut durumları ve karşılaştıkları güçlükler Scene setting: The current situation and challenges of persons with disabilities in the labour market Son yıllarda ve özellikle Avrupa daki ekonomik krizin ardından işgücü piyasasındaki eğilimlere odaklanılarak engelli bireylerin istihdam durumu görüşülecektir. 3 P a g e

4 The state of play of employment of persons with disabilities will be discussed with a focus on labour market tendencies over the past years and after the economic crisis hit Europe. Oturum Başkanı: Sn. Fabrizio Fea, EASPD Başkan Yardımcısı ve İstihdam Üzerine EASPD Daimi Kurulu Başkanı Chair: Mr Fabrizio Fea, Vice-President of EASPD and Chair of the EASPD Standing Committee on Employment İstihdam çerçevesi The spectrum of employment - Engelli bireyler için istihdam fırsatlarının değerlendirilmesi: Sn. Stephen Beyer, Galler Bölgesi Öğrenme Bozuklukları Merkezi (Birleşik Krallık) An overview of working opportunities for persons with disabilities: Mr Stephen Beyer, Welsh Centre for Learning Disabilities (UK) - Zihinsel engelli bireyler için istihdam fırsatları: Sn. Thierry Nouvel, Unapei Genel Müdürü (FR) Working opportunities for persons with intellectual disabilities: Mr Thierry Nouvel, General Director of Unapei (FR) İşgücü piyasasındaki eğilimler Labour market tendencies - Avrupa temsilcisi: Sn. Stefan Tromel, Kıdemli Engellilik Uzmanı, Uluslararası Çalışma Örgütü (CH) Representative from Europe: Mr Stefan Tromel, Senior Disability Specialist, International Labour Organization (CH) - Türkiye temsilcisi: Sn. Ekrem Kayacı, İstihdam Uzmanı, Türkiye İş Kurumu Representative from Turkey: Mr Ekrem Kayacı, Employment Expert, Turkish public employment agency (İŞKUR) İşveren katılımı ve kazancı Employer s involvement and benefits - Avrupa temsilcisi: Sn. Bruce Roch, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yöneticisi, ADECCO Group, (Fransa) ve Fransız Sosyal Çeşitlilik Yöneticileri Birliği (AFMD) Başkanı Representative from Europe: Mr Bruce Roch, Corporate Social Responsibility Manager, ADECCO Group (FR) and President of the French Association of Diversity Managers (AFMD) - Türkiye temsilcisi: Sn. Hızır Günindi, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanı Representative from Turkey: Mr Hızır Günündi, Director of Human Recourses Management, Eti Mine (TR) Öğle Yemeği - Lunch nd Plenary İşverenler, çalışanlar ve sosyal hizmet sektörü arasında işbirliği: RACE Projesi Cooperation between employers, employees and the social sector: the RACE project RACE projesi, hayat boyu öğrenme ve mesleki eğitim fırsatlarının, destekli istihdam metodolojisi yoluyla açık iş gücü piyasasında istihdamı nasıl artırabileceğine odaklanmaktadır. The RACE project focuses on how lifelong learning and training opportunities can boost 4 P a g e

5 employment in the open labour market through the supported employment methodology. Oturum Başkanı: Sn. Kamile CANBAY, Yönetici, CRM Danışmanlık (TR) Chair: Mrs Kamile Canbay, Manager of CRM Consulting, (TR) - Proje ve çıktıları: Sn. Levent Canbay, RACE Projesi Koordinatörü, Yönetici, CRM Yönetim Danışmanlık The project and its outputs: Mr Levent Canbay, Project Coordinator of RACE Project, Manager of CRM Consulting, (TR) - Destekli istihdam yöntemleri: Sn. Christy Lynch, Başkan, KARE (IE) The supported employment methodology: Mr Christy Lynch, Chief Executive, KARE (IE) - Türkiye de destekli istihdam yöntemi: Sn. Öztekin Kaşukci, Kocaeli İŞKUR İl Müdürü The supported employment methodology in Turkey: Mr Öztekin Kaşukci, Head of Kocaeli İŞKUR (TR) - Türk politika yapıcılarına öneriler; politika toplantıları ve işverenler toplantısı sonuçlarının paylaşımı: Sn. Kamile Canbay, Yönetici, CRM Yönetim Danışmanlık Policy recommendations towards Turkish Policy Makers as an output of policy roundtables and corporate roundtables: Mrs Kamile Canbay, Manager of CRM Consulting (TR) Ara ikramlar - Refreshments Çalıştaylar Workshops Çalıştaylarda özellikle engelli bireylerin istihdam edilebilirliğine yönelik belirli konular görüşülecektir. İşveren ve çalışanların olumlu bir sinerji yaratmada oynayacağı roller, işgücü piyasasına katılımı teşvik etmeye yönelik yenilikçi örnekler ve okuldan istihdama geçiş sürecinin iyi bir şekilde yönetimi konuları ele alınacaktır. During the workshops specific topics concerning employability for persons with disabilities will be discussed. In particular, we will deal with the roles that employers and employees can play to create a positive synergy, innovative examples to promote inclusion in the labour market and how to handle successfully the transition phase between schooling and employment EASPD İnsan Kaynakları ve Personel Gelişimi Çıkar Grubu EASPD Interest Group on Human Resources and Staff Development Gala Yemeği - Gala dinner 28 Eylül 2013 Cumartesi - Saturday 28 th September 2013 İşgücü piyasasının farklı sektörlerinden görüşler Perspectives from different sectors of the labour market rd Plenary Kamu ve özel sektör, serbest meslek ve korumalı işyerleri temsilcileri karşılaşılan engeller, değişimi gerekli kılan unsurlar ve her sektörde engelli bireylerin erişiminin nasıl kolaylaştırılabileceği hakkındaki görüşlerini sunacaktır. Representatives from public, private, self-employment and sheltered employment will bring their testimony and analyse what are obstacles, levers for change and how each sector could better facilitate access to employment for persons with disabilities. Oturum Başkanı: Sn. Sabrina Ferraina, Politika Sorumlusu, EASPD, (BE) Chair: Mrs Sabrina Ferraina, Policy Officer, EASPD (BE) Türkiye Temsilcileri Representatives from Turkey - İşgücü Piyasasının Engelliler Açısından Analizi Sn. Ayhan Metin, Bakanlık Müşaviri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Analysis of the labour market based on disability 5 P a g e

6 Mr Ayhan Metin, Ministry Advisor, Ministry of Family and Social Policies - Kamu sektöründe istihdam edilen engelli bireyler Sn. Hanife Özer, Daire Başkanı, Devlet Personel Başkanlığı Persons with disabilities employed by the public sector Mrs Hanife Özer, Head of Department, State Employment Agency (TR) - "İş'te Engel Yok Projesi"- Bağımsız Yaşam Akademisi ve Sosyal Gelişim Merkezi Sn. Bekir Köksal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Merkezi Müdürü Project "No Barriers at Work", The sample of Independent Living Academy and Social Development Center Mr. Bekir Köksal, Director of Disability Center of Istanbul Metropolitan Municipality - Yerel Yönetimlerde mesleki eğitim fırsatları Bağcılar Belediyesi Örneği Sn. Lokman Çağırıcı, Bağcılar Belediye Başkanı, İstanbul Vocational training opportunities in local administrations- A sample from Bağcılar Municipality Mr Lokman Çağırıcı, Mayor of Bağcılar Municipality, İstanbul - Kendi işini kuran engelli bireyler Ankara dan bir örnek Sn. Hikmet Akpınar, Eser Mobilya Self-employment- A sample from Ankara Mr Hikmet Akpınar, Eser Mobilya Diğer Avrupa Ülkelerinin Temsilcileri Representatives from other European Countries - Özel firmalar tarafından istihdam edilen engelli bireyler Sn. Jasmin Duval de Dampierre, INNOVIA (Avusturya) Persons with disabilities employed by private companies Mrs Jasmin Duval de Dampierre, INNOVIA (AT) - Serbest meslek sahibi engelli bireyler Sn. Deza Nguembock, Genel Müdür, E-hlab (Fransa) Self-employed persons with disabilities Mrs Deza Nguembock, General Director, E-hlab (FR) - Korumalı İşyerleri Sn. Cédric Mametz, Nous Aussi Başkanı ve Unapei Kurul Üyesi (Fransa) Sheltered workshops provision Ara İkramlar - Refreshments Mr Cédric Mametz, President of Nous Aussi and Board Member of Unapei (FR) Çalıştaylar Workshops Çalıştaylarda özellikle engelli bireylerin istihdam edilebilirliğine yönelik belirli konular görüşülecektir. İşveren ve çalışanların olumlu bir sinerji yaratmada oynayacağı roller, iş gücü piyasasına katılımı teşvik etmeye yönelik yenilikçi örnekler ve okuldan istihdama geçiş sürecinin iyi bir şekilde yönetimi konuları ele alınacaktır. During the workshops specific topics concerning employability for persons with disabilities will be discussed. In particular, we will deal with the roles that employers and employees can play to create a positive synergy, innovative examples to promote inclusion in the labour market and how to handle successfully the transition phase between schooling and employment RACE Projesi pilot eğitim programı katılımcılarına sertifika takdim 6 P a g e

7 Ayaküstü öğle yemeği ve alışveriş alanı/stantlar Walking lunch and market place töreni Certificate ceremony for pilot training participants of the RACE project - Stant alanı Bireyler, kuruluşlar ve proje ortakları yenilikçi çalışmalarını, projelerini ve hizmetlerini, mevcut ilgi ve araştırma alanlarını sunacaktır. Market place Individuals, organisations and project partnerships will show and present their innovative work, their projects and services and their current areas of interest and research Kapanış konuşmaları Closing remarks Kapanış töreninde konferans boyunca iletilen mesajların altı çizilerek, EASPD nin yeni İstihdam Deklarasyonu na temel teşkil eden hususlar açıklanacaktır. Closing ceremony with a focus on all relevant messages delivered during the conference and presentation of the building blocks that will constitute the new EASPD Declaration on Employment. Oturum Başkanı: Sn. Luk Zelderloo, Genel Sekreter, EASPD (BE) Chair: Mr Luk Zelderloo, Secretary General, EASPD (BE) - Geleceğe Bakış: EASPD'nin yeni istihdam deklarasyonunun temel ilkelerinin sunumu: Sn. Luk Zelderloo, Genel Sekreter, EASPD (BE) Looking forward: building blocks of EASPD s new Declaration on Employment: Mr Luk Zelderloo, Secretary General, EASPD (BE) - Sn. Franz Wolfmayr, EASPD Başkanı Mr Franz Wolfmayr, President of EASPD - Sn. Sara Park, Teknik Sorumlu (ILO) Mrs Sara Park, Technical Officer (ILO) - Sn. Alexander Preobrazhenskiy, Program Sorumlusu (Avrupa Konseyi) Mr Alexander Preobrazhenskiy, Programme Officer (CoE) - Sn. Aylin Çiftçi, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Mrs Aylin Çiftçi, Director General of Services for Elderly People and Persons with Disabilities, Ministry of Family and Social Policy 7 P a g e

8 Konferans Çalıştayları Conference Workshops Türkçe-İngilizce Çeviri Interpretation TR-EN İyi Politika Uygulaması: Federal Engelliler Ombudsmanı A good practice of policy: Federal Disability Ombudsman Sn. Doçent Selda Çağlar, Trakya Üniversitesi, Avukat ve Sn. Dr. Erwin Buchinger, Federal Engelliler Ombudsmanı (AT) Mrs Docent Selda Çağlar, Trakya University, Lawyer, (TR) & Dr Erwin Buchinger, Federal Disability Ombudsman (AT) Sn. Johann Laister, MERIG Yöneticisi (AT) Mr Johann Laister, Director of MERIG (AT) Çalıştayda, RACE Projesi kapsamında seçilen engelli bireylere yönelik en iyi politika uygulama örneklerinden biri ele alınacaktır. Avusturya da uygulanmakta olan federal engelliler ombudsmanlığı, Sn. Erwin Buchinger tarafından sunulacaktır. Ayrıca Sn. Selda Çağlar somut örnekler sunarak Türkiye deki mevcut politika uygulamalarını sunacaktır. The workshop deals with one of the selected best practices concerning policy implementation for persons with disabilities of the RACE project. The Federal Disability Ombudsman system applied in Austria will be presented by Mr. Erwin Buchinger. Additionally, current policy applications in Turkey will be introduced by Mrs Selda Çağlar providing real case samples. Olası çözümler üzerine iki işveren beyanı Testimonies of two employers, possible solutions Sn. Ayfer Atabey, Eti Maden ve Sn Gülçin Erem, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye den sorumlu İnsan Kaynakları Yöneticisi, Dow Kimya Mrs Ayfer Atabey, Eti Mine, (TR) & Mrs Gülçin Erem, HR Director Middle East, North Africa and Turkey, Dow Chemical (TR) Sn. Kamuran Özdemir, Danışman ve araştırmacı, CRM Danışmanlık Mrs Kamuran Özdemir, Consultant & researcher, CRM Consulting (TR) Türkçe İngilizce Çeviri Interpretation TR-EN Dünya çapında bor madeni ihracatı ve üretimi alanında lider bir kuruluş olan Eti Maden ve kimya sanayiinde faaliyet yürüten uluslararası bir firma olan Dow Chemical dan iki işveren temsilcisi insan kaynakları yönetim politikasına ve kendi kuruluşlarındaki uygulamalara ilişkin bilgiler sunacaktır. Her iki firma da engelli bireylerin desteklenmesi konusunda kendi endüstrilerinde rol modeldir. Two employer representatives will provide information on human resource management policy and practices of their enterprises: Eti Mine, 8 P a g e

9 which is the worldwide leader of boron export and manufacturing and Dow Chemical, international company dealing with chemical industry. Both companies are role models in their industries with regard to supporting people with disabilities. Günümüzde Destekli İstihdam Uygulamaları The supported employment methodology today Sn. Margaret Haddock, EUSE Başkanı (IE) ve Sn. Güldan Kalem, AB ve Proje Uzmanı, İzmir Valiliği Mrs Margaret Haddock, President of EUSE (IE) & Mrs Güldan Kalem, EU and Project Expert, İzmir Governorship (TR) Sn. Sonia Staskowiak, Proje ve Finans Sorumlusu, EASPD (BE) Mrs Sonia Staskowiak, Project & Finance Officer, EASPD (BE) Avrupa da destekli istihdam modeli Sn. Margaret Haddock tarafından sunulacak ve bu sunum, destekli istihdamın T-EST (Engelli Bireyler için İstihdam Destek Araçlarının Transferi) Projesi kapsamında kullanımına ilişkin Sn. Güldan Kalem in sunumu ile desteklenecektir. The supported employment model in Europe will be presented by Mrs Margaret Haddock and will be complemented by Mrs Güldan Kalem who will present its application in the T-EST project (Transfer of Employment Support Tools for people with disabilities). Türkçe İngilizce çeviri Interpretation TR-EN Günümüzde Destekli İstihdam Uygulamaları The supported employment methodology today Sn. Margaret Haddock, EUSE Başkanı (IE) ve Sn. Canan Güzel, İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğü Mrs Margaret Haddock, President of EUSE (IE) & Mrs Canan Güzel, Kocaeli İŞKUR (TR) Sn Mesut Günebakanlı, Dolunay Derneği Başkan Yardımcısı Mr Mesut Günebakanlı, Vice-President of the Dolunay Association, (TR) Avrupa da destekli istihdam modeli Sn. Margaret Haddock tarafından sunulacak ve bu sunum, destekli istihdamın somut uygulamasına ilişkin İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğünden Sn. Canan Güzel in sunumu ile desteklenecektir. The supported employment model in Europe will be presented by Mrs. Margaret Haddock and will be complemented by Mrs. Canan Güzel who will show its concrete application at İŞKUR-Kocaeli, a branch of the National Employment Agency of Turkey. Korumalı İşyerleri: gerçekler ve gelecekteki gelişmeler Sheltered workshops: realities and future developments Sn. Philippe d Hollander, AWIPH Yöneticisi (BE) ve Sn. Aude Bourden, Çalışma ve İstihdam Görevlisi, Unapei (FR) 9 P a g e

10 Türkçe İngilizce çeviri Interpretation TR-EN Mr Philippe d Hollander, Director of AWIPH (BE) & Mrs Aude Bourden, Work and Employment Officer, Unapei (FR) Sn. Sabrina Ferraina, Politika Sorumlusu, EASPD, (BE) Mrs Sabrina Ferraina, Policy Officer, EASPD (BE) Korumalı işyeri modeli, AB düzeyinde mevcut durumdan, Fransa ve Belçika modellerinde güçlükler ve gelecek için öngörülen gelişmelere uzanan bir yelpazede analiz edilecektir. The sheltered workshops model will be analysed starting from the state of play at EU level and looking at challenges and future developments in the French and in the Belgian model. Eğitimden istihdama geçiş süreci: başarı etmenleri ve güçlükler From schooling to work: success factors and challenges Sn. Cristina Pop, İstihdam Uzmanı, Motivation (RO) ve Sn. Michael Barrett, Özel Projeler Yöneticisi, COPE Kuruluşu (IE) Mrs Cristina Pop, Empployment specialist, Motivation (RO) & Mr Michael Barrett, Special Projects Manager, COPE Foundation (IE) Sn. Fabrizio Fea, EASPD Başkan Yardımcısı (IT) Mr Fabrizio Fea, Vice-President of EASPD (IT) Bu çalıştayda engelli bireylerin eğitim yaşamlarından mesleki yaşama geçiş süreçlerini kolaylaştırmaya yönelik programlar ve metodolojiler ele alınacaktır. This workshop will deal with methodologies and programmes that allow people with disabilities to have a smoother transition from their education career to professional life. İstihdam alanında örnek uygulamalar Best practices in the field of employment Sn. Dirk Rombaut, Ticaret Yöneticisi, Passwerk (BE) ve Sn. Lorenzo Martinez Salvador, Pazarlama ve Mesleki Uyum Birimi Başkanı, Repsol (ES) Mr Dirk Rombaut, Commercial Director, Passwerk (BE) & Mr Lorenzo Martinez Salvador, Head of Marketing & Professional Integration, Repsol (ES) Sn. Kirsi Konola, EASPD Başkan Yardımcısı (FI) Mrs Kirsi Konola, Vice-President of EASPD (FI) Herkes için İstihdam ödüllerinin adayları, kendi uygulama örneklerinin engelli bireyler için iş fırsatı sağlama bakımından zaman içinde nasıl sürdürülebilir ve başarılı hale geldiğini açıklayacaktır. The Employment for all award nominees will describe in detail how their best practice models have become sustainable and successful over the 10 P a g e

11 years in promoting working opportunities for persons with disabilities. İstihdam alanında örnek uygulamalar Best practices in the field of employment Sn. Ingrid Heindorf, Politika Araştırma ve Konferans Organizasyonu Başkanı, Zero Projesi (CH) ve Sn. Elisabeth Kern, Daire Başkanı, IFS Assistenz (AT) Mrs Ingrid Heindorf, Head of Policy Research and Conference Organisation, Zero Project (CH) & Mrs Elisabeth Kern, Head of Department at IFS Assistenz (AT) Sn. Kirsi Konola, EASPD Başkan Yardımcısı (FI) Mrs Kirsi Konola, Vice-President of EASPD (FI) Bu çalıştayda engelli bireylerin çalışma hakkından faydalanmalarını sağlamayı hedefleyen farkındalık artırma hususunda örnek uygulamalar ele alınacaktır. ZERO Projesi ve Avusturya dan örnek bir uygulama sunulacaktır. This workshop will explore successful practices to raise awareness and ultimately allow people with disabilities to enjoy their right to work. The ZERO project and a best practice from Austria will be presented. Engelli bireylerin istihdam edilebilirliğini desteklemede yetkili mercilerin rolü The role of authorities in supporting people with disabilities employability Sn. Maria Egger, Daire Başkanı, BBRZ (AT) ve Sn. Luc Henau, Genel Müdür, GTB (BE) Mrs Maria Egger, Head of Departement, BBRZ (AT) & Mr Luc Henau, General Director, GTB (BE) Sn. Alexander Preobrazhenskiy, Program Görevlisi, Avrupa Konseyi (FR) Mr Alexander Preobrazhenskiy, Program Officer, Council of Europe (FR) Bu çalıştayda engelli bireylerin meslek yaşamlarında yetkili merciler tarafından nasıl desteklenebileceği irdelenerek, özel kuruluşların kamu mercileri ile nasıl başarılı bir işbirliği kurabileceğine odaklanılacaktır. This workshop will deal with focus on the perspective of authorities in supporting people with disabilities in their professional lives, as well as on how private organisations can establish successful cooperation with public authorities. İş dünyası The business world Sn. Sara Park, Teknik Görevli, ILO (CH) ve Sn. Serdar Sardan, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Mrs Sara Park, Technical Officer, ILO (CH) & Mr Serdar Sardan, Secretary General of the Cement Industry Employers Association (TR) 11 P a g e

12 Sn. Luk Zelderloo, EASPD Genel Sekreteri (BE) Mr Luk Zelderloo, Secretary General of EASPD (BE) Kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve farklı paydaşlar arasındaki işbirliği çerçevesinde iş sektöründen farklı bakış açıları sunulacaktır. ILO Küresel Ortaklığı ve Engelliler Ağı hakkında sunum yapılacaktır. Perspectives from the business sector will be discussed in the framework of corporate social responsibility policies and cooperation between different stakeholders. The ILO Global Business and Disability Network will be presented. Meslek yaşamına geçiş süreci ve kariyer geliştirme olanakları Transition and career paths developments Sn. Rudi Wouters, Job Link (BE), Sn. Wolfgang Scheidl, Caritas Linz (AT) ve Sn. Mónika Szakács, Proje Koordinatörü, Symbiosis Foundation (HU) Mr Rudi Wouters, Job Link (BE), Mr Wolfgang Scheidl, Caritas Linz (AT) & Mrs Mónika Szakács, Project Coordinator, Symbiosis Foundation (HU) Sn. Franz Wolfmayr, EASPD Başkanı (AT) Mr Franz Wolfmayr, President of EASPD (AT) Bu çalıştayda Iş bulma merkezleri ile kamu ve özel sektör kuruluşları arasında sektörler arası dayanışmaya odaklanılarak engelli bireylerin mesleki mobilitesi (kariyer geliştirme, iş değiştirme ve iş alanında makul uyumlaştırma tedbirlerinin uygulanması gibi) konusu ele alınacaktır. In this workshop professional mobility of persons with disabilities (i.e. career advancement, change of jobs and re-adaptation of the working place) will be discussed looking at how to build cross sector cooperation between job centres and private and public organisations. İçermeci bir yaklaşım : Merkezi yönetim sektöründe çeşitlilik sağlama stratejisi An inclusive approach: a strategy for diversity in the central government sector Sn. Sherlot Jonsson, İsveç Kamusal İstihdam Ajansı (SE), Sn. Ola Balke, Daire Başkanı, Handisam (SE) ve Sn. Maarit Aalto, Proje Yöneticisi, NVC (NO) Mrs Sherlot Jonsson, Swedish Agency for Government Employer (SE), Mr Ola Balke, Head of Administration, Handisam (SE) & Mrs Maarit Aalto, Project Manager NVC (NO) Sn. Maria Montefusco, Proje Yöneticisi, NVC (NO) Mrs Maria Montefusco, Project Manager, NVC (NO) Nordik Refah ve Sosyal İşler Merkezi (NVC) Nordik Bakanlar 12 P a g e

13 Konferansı na ait bir kuruluş olup, 5 Nordik (İskandinav) ülkesini temsil etmektedir. NVC İş Yaşamında İçerme başlıklı projesinin sonuçlarını sunacaktır. Proje kapsamında engellilere yönelik politikaların etkisi üzerine karşılaştırılabilir bilgi toplanmış, politikaların uygulanması ve değerlendirilmesinde engelli bireylerin açık iş gücü piyasasında meslek bulmasını kolaylaştırmak üzere destek sunulup sunulmadığına bakılmıştır. The Nordic Centre for Welfare and Social Issues (NVC) is an institution belonging to the Nordic Council of Ministers and representing five Nordic countries. NVC will present the results of its project Work Inclusion where comparative knowledge on the role of disability policy has been collected and implementation and assessment of policies has been assessed against supporting persons with disabilities to get a job in the open labour market. 13 P a g e

RACE Turkey Raising Awareness & Corporate Employment opportunities for people with disabilities

RACE Turkey Raising Awareness & Corporate Employment opportunities for people with disabilities RACE Turkey Raising Awareness & Corporate Employment opportunities for people with disabilities Türkiye de Engelliler İçin Farkındalığı ve Kurumsal İstihdam Fırsatlarını Artırma Projesi (RACE), Projesi

Detaylı

CONTENTS İÇİNDEKİLER WELCOME ADDRESS DAVET YAZISI CONGRESS PROGRAMME COMPANY & INSTITUTION PROFILES FİRMA & KURUM PROFİLLERİ SPONSORS SPONSORLAR

CONTENTS İÇİNDEKİLER WELCOME ADDRESS DAVET YAZISI CONGRESS PROGRAMME COMPANY & INSTITUTION PROFILES FİRMA & KURUM PROFİLLERİ SPONSORS SPONSORLAR CONTENTS İÇİNDEKİLER 02 CONGRESS PROGRAMME WOW Istanbul / KONGRE Convention PROGRAMI Center 01 WELCOME ADDRESS DAVET YAZISI 02 CONGRESS PROGRAMME KONGRE PROGRAMI 03 COMPANY & INSTITUTION PROFILES FİRMA

Detaylı

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi Körfez Ülkelerinden, Irak tan ve Türkiye den İyi Örnekler Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Selected Cases from the

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara. Turkey in Geneva Roundtable on Good Practices in Combating Child Labour

International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara. Turkey in Geneva Roundtable on Good Practices in Combating Child Labour Newsletter International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara International Labour Office, Ankara ISSN 1564-510 X Cenevre de düzenlenen Çocuk İşçiliği ile Mücadelede İyi Örnekler konulu

Detaylı

İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ

İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ PROVINCES PREPARING FOR THE EUROPEAN UNION PROJECT ABSTRACTS 21 Haziran 2011 21 June 2011 Ankara İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı REF

Detaylı

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Uluslararası dev buluşma A great international meeting

Detaylı

CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES

CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES BALKAN ÜLKELERİ TEKNİK MÜŞAVİRLİK KURULUŞLARI İŞBİRLİĞİ KONFERANSI CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES 19-20 Nisan/April, 2012 Ankara/TURKEY TürkMMMB HAKKINDA

Detaylı

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

We are together again with the fifth issue of our UCLG-MEWA Newsletter.

We are together again with the fifth issue of our UCLG-MEWA Newsletter. Sunuş - Editorial UCLG-MEWA UCLG-MEWA Newsletter dergisinin beşinci sayısı ile yeniden sizlerleyiz. Sürdürülebilir kalkınmanın tanımı 1980 li yıllarda üç ayaklı olarak yapılmıştı: ekonomik büyüme, toplumsal

Detaylı

PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK

PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK Değerli Misafirler, Uluslarası Kadın ve Adalet Zirvesi, kadın ve adalet ana başlıklarında kadın sorunları ve çözüm yolları yanında, değişen dünya şartlarına bağlı olarak ortaya

Detaylı

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause YIL / YEAR:5 SAYI / ISSUE: 26 ŞUBAT - MART / FEBRUARY - MARCH 2012 Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause Özdemir Ataseven: Hedef belli! Tekrar dünya gemi inşa

Detaylı

Increasing Employability of Disabled People Tutor s Note. Engellilerin İstihdamının Artırılması Eğitici Notları

Increasing Employability of Disabled People Tutor s Note. Engellilerin İstihdamının Artırılması Eğitici Notları Bu proje T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (http://www.ua.gov.tr ) Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YÜRÜRLÜKTE

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YÜRÜRLÜKTE Sunuş Presentation İstanbul buluşmaları İstanbul Meetings Genel Müdürlüğümüzün Faaliyetleri Activities of DGMM Logomuzun Hikayesi Story of Our Logo TODAİE ile Protokol Protocol with TODAIE Göç Bilgisi

Detaylı

LIFELONG LEARNING CULTURE

LIFELONG LEARNING CULTURE (ULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ) LIFELONG LEARNING CULTURE AND VOCATIONAL EDUCATIONAL TRAINING (DRAFTS OF INTERNATIONAL SYMPOSIUM) HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ ve MESLEKİ EĞİTİM SEMPOZYUMU INTERNATIONAL

Detaylı

Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Nisan 2009 Yıl: 2 Sayı: 8 ISSN: 1308-0563

Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Nisan 2009 Yıl: 2 Sayı: 8 ISSN: 1308-0563 Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Nisan 2009 Yıl: 2 Sayı: 8 ISSN: 1308-0563 II. ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ KONGRESİ 27 ŞUBAT - 2 MART TARİHLERİNDE ANTALYA DA YAPILDI II. INTERNATİONAL

Detaylı

Commercial Vehicles Turkey Türkiye Ticari Araçlar

Commercial Vehicles Turkey Türkiye Ticari Araçlar 22-23 May 2012, Sheraton İstanbul Ataköy, Turkey Commercial Vehicles Turkey Türkiye Ticari Araçlar The Topics include e.g. Konferans konularından örnekler: Motor Vehicle Industry of Turkey 2012 Türkiye

Detaylı

PROGRAM / PROGRAMME İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI KONGRESİ II.ULUSLARARASI. 26-27 KASIM / november 2014 ANTALYA - TÜRKİYE

PROGRAM / PROGRAMME İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI KONGRESİ II.ULUSLARARASI. 26-27 KASIM / november 2014 ANTALYA - TÜRKİYE II.International Job & Vocational Counselling Congress 26-27 november 2014 ANTALYA - TURKEY PROGRAMME 1 II.ULUSLARARASI II. International Job & Vocational Counselling Congress 26-27 KASIM / november 2014

Detaylı

İçindekiler. Contents. İçindekiler 3. Organizasyon Komiteleri 4-5. Sempozyum Programı Türkçe 6-10. Çalıştay Programı Türkçe 11-12

İçindekiler. Contents. İçindekiler 3. Organizasyon Komiteleri 4-5. Sempozyum Programı Türkçe 6-10. Çalıştay Programı Türkçe 11-12 İçindekiler İçindekiler 3 Organizasyon Komiteleri 4-5 Sempozyum Programı Türkçe 6-10 Çalıştay Programı Türkçe 11-12 Sempozyum Programı İngilizce 14-18 Çalıştay Programı İngilizce 19-20 Oturum Başkanları

Detaylı

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü General Directorate of Support Services Eğitim Araçları ve Yayımlar Daire Başkanlığı Educational Materials and Publications Department OKUMA KÜLTÜRÜ VE Z-KÜTÜPHANE ÇALIŞTAYI

Detaylı

Turkish Flour Industrialists Federation, TFIF 2013 International Congress: Wheat, Flour, Climate Change And New Trends Congress and Exhibition

Turkish Flour Industrialists Federation, TFIF 2013 International Congress: Wheat, Flour, Climate Change And New Trends Congress and Exhibition Turkish Flour Industrialists Federation Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu, TUSAF 2013 Uluslararası Kongresi: Buğday, Un, İklim Değişikliği ve Yeni Trendler Kongre ve Sergisi Turkish Flour Industrialists

Detaylı

Eylül 2012 - Sayı:3 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derne i nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz

Eylül 2012 - Sayı:3 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derne i nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz Eylül 2014 - Sayı:8 Mart 2015 - Sayı:9 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derneği nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz. Eylül 2012 - Sayı:3 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri

Detaylı

ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT

ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT 1I Foreword by The Rector of Çanakkale Onsekiz Mart University, Prof. Dr. Ali AKDEMİR Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

Sizin Hikayeniz Ne? Sizin Hikayeniz Ne? Sahne 1: Harekete Geçiren Pazarlama Hikayeleri. Sahne 2: Muhteşem Sonuçlar Alan İş Hikayeleri

Sizin Hikayeniz Ne? Sizin Hikayeniz Ne? Sahne 1: Harekete Geçiren Pazarlama Hikayeleri. Sahne 2: Muhteşem Sonuçlar Alan İş Hikayeleri Sizin Hikayeniz Ne? Türkiye nin danışmanlık şirketi MCT Danışmanlık tarafından düzenlenen ve binlerce üst düzey yöneticiyi bir araya getiren Pazarlama Zirvesi nin 13 üncüsü 5-6 Aralık 2012 tarihleri arasında

Detaylı

ICAO TRAINAIR PLUS a tam üyelik Full membership to ICAO TRAINAIR PLUS

ICAO TRAINAIR PLUS a tam üyelik Full membership to ICAO TRAINAIR PLUS Üç aylık dergi / Quarterly magazine Haziran 2013 / June 2013 Sayı / Issue 07 ICAO TRAINAIR PLUS a tam üyelik Full membership to ICAO TRAINAIR PLUS BU SAYIDA / THIS ISSUE ICAO Sempozyumu, Akademi nin ev

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş... Genel Tanıtım... Uluslararası İlişkiler... İşbirliği Anlaşmalarımız...

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

CATHIC 2013 Awards. Can you recommend a hotel for an award? CATHIC awards will take place throughout the 2013 conference. Make your nomination now!

CATHIC 2013 Awards. Can you recommend a hotel for an award? CATHIC awards will take place throughout the 2013 conference. Make your nomination now! The Event for Stakeholders Involved in Hotel Investment in Central Asia and Turkey CATHIC TURKEY & NEIGHBOURS HOTEL INVESTMENT CONFERENCE 29-30 MAY 2013 The Marmara Taksim Istanbul, Turkey cathic 2013

Detaylı

Turkey Trade & Export Finance Conference

Turkey Trade & Export Finance Conference 7th Annual Turkey Trade & Export Finance Conference Istanbul, Turkey March 21-22, 2013 Swissôtel The Bosphorus, İstanbul 7. YILLIK TÜRKİYE TİCARET VE İHRACAT FİNANSMANI KONFERANSI İstanbul, Türkiye 21-22

Detaylı