ULUSLARARASI KONFERANS Engelli Bireylerin İstihdamı Farkındalığı ve İstihdam Fırsatlarını Artırma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI KONFERANS Engelli Bireylerin İstihdamı Farkındalığı ve İstihdam Fırsatlarını Artırma"

Transkript

1 ULUSLARARASI KONFERANS Engelli Bireylerin İstihdamı Farkındalığı ve İstihdam Fırsatlarını Artırma İSTANBUL, Eylül 2013 Yer: Wyndham Istanbul Petek Hotel Basın Ekspres Yolu Mimar Sinan Cad. No Güneşli İstanbul P. +90 (212) Hotel havaalanına 4 km. uzaklıktadır. Konuklar havaalanından hotele ulaşım için 05:30 ile 23:30 arasında saat başı sunulan ücretsiz servis hizmetinden faydalanabilecektir. Konferans Dilleri : Türkçe, İngilizce, Fransızca INTERNATIONAL CONFERENCE Employment of persons with disabilities Raising awareness & employment opportunities ISTANBUL, September 2013 Location: Wyndham Istanbul Petek Hotel Basın Ekspres Yolu Mimar Sinan Cad. No Güneşli İstanbul P. +90 (212) Conference languages: Turkish, English, French The hotel is located at 4 km from the airport. Guests can take advantage of the hotel s free, hourly shuttle service from and to Istanbul Ataturk International Airport operating daily from 5.30 to Etkinliği destekleyenler This event has been supported by 1 P a g e With support from the European Union Progress Programme. This event has been funded with support from the European Commission

2 Konferans Öncesi Program Preconference programme 26 Eylül Perşembe Thursday 26 th September Konferans öncesi program: EASPD Proje Geliştirme Çalıştayı Proje Geliştirme Çalıştayında, sosyal sektör için AB fonlama fırsatları hakkında bilgi sunulacak ve çalışma grupları halinde proje fikirleri ve olası ortaklıklar görüşülecektir. Pre-conference programme: EASPD Project Development Workshop The Project Development Workshop provides information on relevant EU funding opportunities for the social sector and project ideas and partnerships are discussed in working groups Kayıt - Registration Hoşgeldiniz ve giriş konuşması - Welcome and introduction: Sn. Luk Zelderloo, EASPD Genel Sekreteri (BE) Mr Luk Zelderloo, Secretary general of EASPD (BE) Genel Oturum - Plenary session Sn. Katrijn Dekoninck, Proje ve İrtibat Sorumlusu, EASPD (BE) Ms Katrijn Dekoninck, Project & Liaison Officer, EASPD (BE) Paralel çalıştay oturumu Parallel workshop sessions Kapanış oturumu: Proje fikirlerinin sunumu ve kapanış Closing plenary session: Presentation of the project ideas and conclusions Öğle Yemeği - Lunch EASPD Etkinlikleri - EASPD activities EASPD Kurul Toplantısı - EASPD Board meeting Ara ikram - Refreshments EASPD Politika Etki Grubu - EASPD Policy Impact Group EASPD İstihdam Daimi Kurulu - EASPD Standing Committee on Employment EASPD Genişleme Daimi Kurulu - EASPD Standing Committee on Enlargement EASPD Genel Kurulu - EASPD General Assembly ILO Küresel İş ve Engellik Çalışma Ağı (yalnızca davet ile katılım) ILO Global Business and Disability Network (on invitation only) 2 P a g e

3 27 Eylül Cuma Friday 27 th September Kayıt - Registrations Konferans Oturumları Conference plenaries Açılış Opening Açılış töreni - Welcome ceremony Oturum Başkanı: Sn. Aylin Çiftçi, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Chair: Mrs Aylin Çiftçi, Director General of Services for Elderly People and Persons with Disabilities, Ministry of Family and Social Policies (TR) - Avrupa Konseyi: Sn. Alexander Preobrazhenskiy, Program Görevlisi Council of Europe: Mr Alexander Preobrazhenskiy, Programme Officer - Avrupa Bölgeler Meclisi : Sn. Hande Özsan Bozatlı, AER Başkanı Assembly of European Regions: Ms Hande Özsan Bozatli, President of AER - ILO: Sn. Henrik Moller, Kıdemli Danışman ILO: Mr Henrik Moller, Senior advisor - EASPD: Sn. Franz Wolfmayr, EASPD Başkanı EASPD: Mr Franz Wolfmayr, President of EASPD - İŞKUR: Sn. Nusret Yazıcı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü İŞKUR: Mr Nusret Yazici, General Director, Turkish Public Employment Agency - DPB: Sn. Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Devlet Personel Başkanı DPB: Mr Mehmet Ali Kumbuzoğlu, President, State Employment Agency (TR) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: Sn. Ahmet Zahteroğulları, Müsteşar Ministry of Family and Social Policies: Mr Ahmet Zahteroğulları, Undersecretary (TR) Engelli bireylerin istihdama katılımını sağlamada en iyi uygulama modellerine ödül töreni Award ceremony for best practice models in the inclusion of persons with disabilities Ara İkram - Refreshments st plenary Durum Değerlendirmesi: Engelli bireylerin istihdamdaki mevcut durumları ve karşılaştıkları güçlükler Scene setting: The current situation and challenges of persons with disabilities in the labour market Son yıllarda ve özellikle Avrupa daki ekonomik krizin ardından işgücü piyasasındaki eğilimlere odaklanılarak engelli bireylerin istihdam durumu görüşülecektir. 3 P a g e

4 The state of play of employment of persons with disabilities will be discussed with a focus on labour market tendencies over the past years and after the economic crisis hit Europe. Oturum Başkanı: Sn. Fabrizio Fea, EASPD Başkan Yardımcısı ve İstihdam Üzerine EASPD Daimi Kurulu Başkanı Chair: Mr Fabrizio Fea, Vice-President of EASPD and Chair of the EASPD Standing Committee on Employment İstihdam çerçevesi The spectrum of employment - Engelli bireyler için istihdam fırsatlarının değerlendirilmesi: Sn. Stephen Beyer, Galler Bölgesi Öğrenme Bozuklukları Merkezi (Birleşik Krallık) An overview of working opportunities for persons with disabilities: Mr Stephen Beyer, Welsh Centre for Learning Disabilities (UK) - Zihinsel engelli bireyler için istihdam fırsatları: Sn. Thierry Nouvel, Unapei Genel Müdürü (FR) Working opportunities for persons with intellectual disabilities: Mr Thierry Nouvel, General Director of Unapei (FR) İşgücü piyasasındaki eğilimler Labour market tendencies - Avrupa temsilcisi: Sn. Stefan Tromel, Kıdemli Engellilik Uzmanı, Uluslararası Çalışma Örgütü (CH) Representative from Europe: Mr Stefan Tromel, Senior Disability Specialist, International Labour Organization (CH) - Türkiye temsilcisi: Sn. Ekrem Kayacı, İstihdam Uzmanı, Türkiye İş Kurumu Representative from Turkey: Mr Ekrem Kayacı, Employment Expert, Turkish public employment agency (İŞKUR) İşveren katılımı ve kazancı Employer s involvement and benefits - Avrupa temsilcisi: Sn. Bruce Roch, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yöneticisi, ADECCO Group, (Fransa) ve Fransız Sosyal Çeşitlilik Yöneticileri Birliği (AFMD) Başkanı Representative from Europe: Mr Bruce Roch, Corporate Social Responsibility Manager, ADECCO Group (FR) and President of the French Association of Diversity Managers (AFMD) - Türkiye temsilcisi: Sn. Hızır Günindi, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanı Representative from Turkey: Mr Hızır Günündi, Director of Human Recourses Management, Eti Mine (TR) Öğle Yemeği - Lunch nd Plenary İşverenler, çalışanlar ve sosyal hizmet sektörü arasında işbirliği: RACE Projesi Cooperation between employers, employees and the social sector: the RACE project RACE projesi, hayat boyu öğrenme ve mesleki eğitim fırsatlarının, destekli istihdam metodolojisi yoluyla açık iş gücü piyasasında istihdamı nasıl artırabileceğine odaklanmaktadır. The RACE project focuses on how lifelong learning and training opportunities can boost 4 P a g e

5 employment in the open labour market through the supported employment methodology. Oturum Başkanı: Sn. Kamile CANBAY, Yönetici, CRM Danışmanlık (TR) Chair: Mrs Kamile Canbay, Manager of CRM Consulting, (TR) - Proje ve çıktıları: Sn. Levent Canbay, RACE Projesi Koordinatörü, Yönetici, CRM Yönetim Danışmanlık The project and its outputs: Mr Levent Canbay, Project Coordinator of RACE Project, Manager of CRM Consulting, (TR) - Destekli istihdam yöntemleri: Sn. Christy Lynch, Başkan, KARE (IE) The supported employment methodology: Mr Christy Lynch, Chief Executive, KARE (IE) - Türkiye de destekli istihdam yöntemi: Sn. Öztekin Kaşukci, Kocaeli İŞKUR İl Müdürü The supported employment methodology in Turkey: Mr Öztekin Kaşukci, Head of Kocaeli İŞKUR (TR) - Türk politika yapıcılarına öneriler; politika toplantıları ve işverenler toplantısı sonuçlarının paylaşımı: Sn. Kamile Canbay, Yönetici, CRM Yönetim Danışmanlık Policy recommendations towards Turkish Policy Makers as an output of policy roundtables and corporate roundtables: Mrs Kamile Canbay, Manager of CRM Consulting (TR) Ara ikramlar - Refreshments Çalıştaylar Workshops Çalıştaylarda özellikle engelli bireylerin istihdam edilebilirliğine yönelik belirli konular görüşülecektir. İşveren ve çalışanların olumlu bir sinerji yaratmada oynayacağı roller, işgücü piyasasına katılımı teşvik etmeye yönelik yenilikçi örnekler ve okuldan istihdama geçiş sürecinin iyi bir şekilde yönetimi konuları ele alınacaktır. During the workshops specific topics concerning employability for persons with disabilities will be discussed. In particular, we will deal with the roles that employers and employees can play to create a positive synergy, innovative examples to promote inclusion in the labour market and how to handle successfully the transition phase between schooling and employment EASPD İnsan Kaynakları ve Personel Gelişimi Çıkar Grubu EASPD Interest Group on Human Resources and Staff Development Gala Yemeği - Gala dinner 28 Eylül 2013 Cumartesi - Saturday 28 th September 2013 İşgücü piyasasının farklı sektörlerinden görüşler Perspectives from different sectors of the labour market rd Plenary Kamu ve özel sektör, serbest meslek ve korumalı işyerleri temsilcileri karşılaşılan engeller, değişimi gerekli kılan unsurlar ve her sektörde engelli bireylerin erişiminin nasıl kolaylaştırılabileceği hakkındaki görüşlerini sunacaktır. Representatives from public, private, self-employment and sheltered employment will bring their testimony and analyse what are obstacles, levers for change and how each sector could better facilitate access to employment for persons with disabilities. Oturum Başkanı: Sn. Sabrina Ferraina, Politika Sorumlusu, EASPD, (BE) Chair: Mrs Sabrina Ferraina, Policy Officer, EASPD (BE) Türkiye Temsilcileri Representatives from Turkey - İşgücü Piyasasının Engelliler Açısından Analizi Sn. Ayhan Metin, Bakanlık Müşaviri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Analysis of the labour market based on disability 5 P a g e

6 Mr Ayhan Metin, Ministry Advisor, Ministry of Family and Social Policies - Kamu sektöründe istihdam edilen engelli bireyler Sn. Hanife Özer, Daire Başkanı, Devlet Personel Başkanlığı Persons with disabilities employed by the public sector Mrs Hanife Özer, Head of Department, State Employment Agency (TR) - "İş'te Engel Yok Projesi"- Bağımsız Yaşam Akademisi ve Sosyal Gelişim Merkezi Sn. Bekir Köksal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Merkezi Müdürü Project "No Barriers at Work", The sample of Independent Living Academy and Social Development Center Mr. Bekir Köksal, Director of Disability Center of Istanbul Metropolitan Municipality - Yerel Yönetimlerde mesleki eğitim fırsatları Bağcılar Belediyesi Örneği Sn. Lokman Çağırıcı, Bağcılar Belediye Başkanı, İstanbul Vocational training opportunities in local administrations- A sample from Bağcılar Municipality Mr Lokman Çağırıcı, Mayor of Bağcılar Municipality, İstanbul - Kendi işini kuran engelli bireyler Ankara dan bir örnek Sn. Hikmet Akpınar, Eser Mobilya Self-employment- A sample from Ankara Mr Hikmet Akpınar, Eser Mobilya Diğer Avrupa Ülkelerinin Temsilcileri Representatives from other European Countries - Özel firmalar tarafından istihdam edilen engelli bireyler Sn. Jasmin Duval de Dampierre, INNOVIA (Avusturya) Persons with disabilities employed by private companies Mrs Jasmin Duval de Dampierre, INNOVIA (AT) - Serbest meslek sahibi engelli bireyler Sn. Deza Nguembock, Genel Müdür, E-hlab (Fransa) Self-employed persons with disabilities Mrs Deza Nguembock, General Director, E-hlab (FR) - Korumalı İşyerleri Sn. Cédric Mametz, Nous Aussi Başkanı ve Unapei Kurul Üyesi (Fransa) Sheltered workshops provision Ara İkramlar - Refreshments Mr Cédric Mametz, President of Nous Aussi and Board Member of Unapei (FR) Çalıştaylar Workshops Çalıştaylarda özellikle engelli bireylerin istihdam edilebilirliğine yönelik belirli konular görüşülecektir. İşveren ve çalışanların olumlu bir sinerji yaratmada oynayacağı roller, iş gücü piyasasına katılımı teşvik etmeye yönelik yenilikçi örnekler ve okuldan istihdama geçiş sürecinin iyi bir şekilde yönetimi konuları ele alınacaktır. During the workshops specific topics concerning employability for persons with disabilities will be discussed. In particular, we will deal with the roles that employers and employees can play to create a positive synergy, innovative examples to promote inclusion in the labour market and how to handle successfully the transition phase between schooling and employment RACE Projesi pilot eğitim programı katılımcılarına sertifika takdim 6 P a g e

7 Ayaküstü öğle yemeği ve alışveriş alanı/stantlar Walking lunch and market place töreni Certificate ceremony for pilot training participants of the RACE project - Stant alanı Bireyler, kuruluşlar ve proje ortakları yenilikçi çalışmalarını, projelerini ve hizmetlerini, mevcut ilgi ve araştırma alanlarını sunacaktır. Market place Individuals, organisations and project partnerships will show and present their innovative work, their projects and services and their current areas of interest and research Kapanış konuşmaları Closing remarks Kapanış töreninde konferans boyunca iletilen mesajların altı çizilerek, EASPD nin yeni İstihdam Deklarasyonu na temel teşkil eden hususlar açıklanacaktır. Closing ceremony with a focus on all relevant messages delivered during the conference and presentation of the building blocks that will constitute the new EASPD Declaration on Employment. Oturum Başkanı: Sn. Luk Zelderloo, Genel Sekreter, EASPD (BE) Chair: Mr Luk Zelderloo, Secretary General, EASPD (BE) - Geleceğe Bakış: EASPD'nin yeni istihdam deklarasyonunun temel ilkelerinin sunumu: Sn. Luk Zelderloo, Genel Sekreter, EASPD (BE) Looking forward: building blocks of EASPD s new Declaration on Employment: Mr Luk Zelderloo, Secretary General, EASPD (BE) - Sn. Franz Wolfmayr, EASPD Başkanı Mr Franz Wolfmayr, President of EASPD - Sn. Sara Park, Teknik Sorumlu (ILO) Mrs Sara Park, Technical Officer (ILO) - Sn. Alexander Preobrazhenskiy, Program Sorumlusu (Avrupa Konseyi) Mr Alexander Preobrazhenskiy, Programme Officer (CoE) - Sn. Aylin Çiftçi, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Mrs Aylin Çiftçi, Director General of Services for Elderly People and Persons with Disabilities, Ministry of Family and Social Policy 7 P a g e

8 Konferans Çalıştayları Conference Workshops Türkçe-İngilizce Çeviri Interpretation TR-EN İyi Politika Uygulaması: Federal Engelliler Ombudsmanı A good practice of policy: Federal Disability Ombudsman Sn. Doçent Selda Çağlar, Trakya Üniversitesi, Avukat ve Sn. Dr. Erwin Buchinger, Federal Engelliler Ombudsmanı (AT) Mrs Docent Selda Çağlar, Trakya University, Lawyer, (TR) & Dr Erwin Buchinger, Federal Disability Ombudsman (AT) Sn. Johann Laister, MERIG Yöneticisi (AT) Mr Johann Laister, Director of MERIG (AT) Çalıştayda, RACE Projesi kapsamında seçilen engelli bireylere yönelik en iyi politika uygulama örneklerinden biri ele alınacaktır. Avusturya da uygulanmakta olan federal engelliler ombudsmanlığı, Sn. Erwin Buchinger tarafından sunulacaktır. Ayrıca Sn. Selda Çağlar somut örnekler sunarak Türkiye deki mevcut politika uygulamalarını sunacaktır. The workshop deals with one of the selected best practices concerning policy implementation for persons with disabilities of the RACE project. The Federal Disability Ombudsman system applied in Austria will be presented by Mr. Erwin Buchinger. Additionally, current policy applications in Turkey will be introduced by Mrs Selda Çağlar providing real case samples. Olası çözümler üzerine iki işveren beyanı Testimonies of two employers, possible solutions Sn. Ayfer Atabey, Eti Maden ve Sn Gülçin Erem, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye den sorumlu İnsan Kaynakları Yöneticisi, Dow Kimya Mrs Ayfer Atabey, Eti Mine, (TR) & Mrs Gülçin Erem, HR Director Middle East, North Africa and Turkey, Dow Chemical (TR) Sn. Kamuran Özdemir, Danışman ve araştırmacı, CRM Danışmanlık Mrs Kamuran Özdemir, Consultant & researcher, CRM Consulting (TR) Türkçe İngilizce Çeviri Interpretation TR-EN Dünya çapında bor madeni ihracatı ve üretimi alanında lider bir kuruluş olan Eti Maden ve kimya sanayiinde faaliyet yürüten uluslararası bir firma olan Dow Chemical dan iki işveren temsilcisi insan kaynakları yönetim politikasına ve kendi kuruluşlarındaki uygulamalara ilişkin bilgiler sunacaktır. Her iki firma da engelli bireylerin desteklenmesi konusunda kendi endüstrilerinde rol modeldir. Two employer representatives will provide information on human resource management policy and practices of their enterprises: Eti Mine, 8 P a g e

9 which is the worldwide leader of boron export and manufacturing and Dow Chemical, international company dealing with chemical industry. Both companies are role models in their industries with regard to supporting people with disabilities. Günümüzde Destekli İstihdam Uygulamaları The supported employment methodology today Sn. Margaret Haddock, EUSE Başkanı (IE) ve Sn. Güldan Kalem, AB ve Proje Uzmanı, İzmir Valiliği Mrs Margaret Haddock, President of EUSE (IE) & Mrs Güldan Kalem, EU and Project Expert, İzmir Governorship (TR) Sn. Sonia Staskowiak, Proje ve Finans Sorumlusu, EASPD (BE) Mrs Sonia Staskowiak, Project & Finance Officer, EASPD (BE) Avrupa da destekli istihdam modeli Sn. Margaret Haddock tarafından sunulacak ve bu sunum, destekli istihdamın T-EST (Engelli Bireyler için İstihdam Destek Araçlarının Transferi) Projesi kapsamında kullanımına ilişkin Sn. Güldan Kalem in sunumu ile desteklenecektir. The supported employment model in Europe will be presented by Mrs Margaret Haddock and will be complemented by Mrs Güldan Kalem who will present its application in the T-EST project (Transfer of Employment Support Tools for people with disabilities). Türkçe İngilizce çeviri Interpretation TR-EN Günümüzde Destekli İstihdam Uygulamaları The supported employment methodology today Sn. Margaret Haddock, EUSE Başkanı (IE) ve Sn. Canan Güzel, İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğü Mrs Margaret Haddock, President of EUSE (IE) & Mrs Canan Güzel, Kocaeli İŞKUR (TR) Sn Mesut Günebakanlı, Dolunay Derneği Başkan Yardımcısı Mr Mesut Günebakanlı, Vice-President of the Dolunay Association, (TR) Avrupa da destekli istihdam modeli Sn. Margaret Haddock tarafından sunulacak ve bu sunum, destekli istihdamın somut uygulamasına ilişkin İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğünden Sn. Canan Güzel in sunumu ile desteklenecektir. The supported employment model in Europe will be presented by Mrs. Margaret Haddock and will be complemented by Mrs. Canan Güzel who will show its concrete application at İŞKUR-Kocaeli, a branch of the National Employment Agency of Turkey. Korumalı İşyerleri: gerçekler ve gelecekteki gelişmeler Sheltered workshops: realities and future developments Sn. Philippe d Hollander, AWIPH Yöneticisi (BE) ve Sn. Aude Bourden, Çalışma ve İstihdam Görevlisi, Unapei (FR) 9 P a g e

10 Türkçe İngilizce çeviri Interpretation TR-EN Mr Philippe d Hollander, Director of AWIPH (BE) & Mrs Aude Bourden, Work and Employment Officer, Unapei (FR) Sn. Sabrina Ferraina, Politika Sorumlusu, EASPD, (BE) Mrs Sabrina Ferraina, Policy Officer, EASPD (BE) Korumalı işyeri modeli, AB düzeyinde mevcut durumdan, Fransa ve Belçika modellerinde güçlükler ve gelecek için öngörülen gelişmelere uzanan bir yelpazede analiz edilecektir. The sheltered workshops model will be analysed starting from the state of play at EU level and looking at challenges and future developments in the French and in the Belgian model. Eğitimden istihdama geçiş süreci: başarı etmenleri ve güçlükler From schooling to work: success factors and challenges Sn. Cristina Pop, İstihdam Uzmanı, Motivation (RO) ve Sn. Michael Barrett, Özel Projeler Yöneticisi, COPE Kuruluşu (IE) Mrs Cristina Pop, Empployment specialist, Motivation (RO) & Mr Michael Barrett, Special Projects Manager, COPE Foundation (IE) Sn. Fabrizio Fea, EASPD Başkan Yardımcısı (IT) Mr Fabrizio Fea, Vice-President of EASPD (IT) Bu çalıştayda engelli bireylerin eğitim yaşamlarından mesleki yaşama geçiş süreçlerini kolaylaştırmaya yönelik programlar ve metodolojiler ele alınacaktır. This workshop will deal with methodologies and programmes that allow people with disabilities to have a smoother transition from their education career to professional life. İstihdam alanında örnek uygulamalar Best practices in the field of employment Sn. Dirk Rombaut, Ticaret Yöneticisi, Passwerk (BE) ve Sn. Lorenzo Martinez Salvador, Pazarlama ve Mesleki Uyum Birimi Başkanı, Repsol (ES) Mr Dirk Rombaut, Commercial Director, Passwerk (BE) & Mr Lorenzo Martinez Salvador, Head of Marketing & Professional Integration, Repsol (ES) Sn. Kirsi Konola, EASPD Başkan Yardımcısı (FI) Mrs Kirsi Konola, Vice-President of EASPD (FI) Herkes için İstihdam ödüllerinin adayları, kendi uygulama örneklerinin engelli bireyler için iş fırsatı sağlama bakımından zaman içinde nasıl sürdürülebilir ve başarılı hale geldiğini açıklayacaktır. The Employment for all award nominees will describe in detail how their best practice models have become sustainable and successful over the 10 P a g e

11 years in promoting working opportunities for persons with disabilities. İstihdam alanında örnek uygulamalar Best practices in the field of employment Sn. Ingrid Heindorf, Politika Araştırma ve Konferans Organizasyonu Başkanı, Zero Projesi (CH) ve Sn. Elisabeth Kern, Daire Başkanı, IFS Assistenz (AT) Mrs Ingrid Heindorf, Head of Policy Research and Conference Organisation, Zero Project (CH) & Mrs Elisabeth Kern, Head of Department at IFS Assistenz (AT) Sn. Kirsi Konola, EASPD Başkan Yardımcısı (FI) Mrs Kirsi Konola, Vice-President of EASPD (FI) Bu çalıştayda engelli bireylerin çalışma hakkından faydalanmalarını sağlamayı hedefleyen farkındalık artırma hususunda örnek uygulamalar ele alınacaktır. ZERO Projesi ve Avusturya dan örnek bir uygulama sunulacaktır. This workshop will explore successful practices to raise awareness and ultimately allow people with disabilities to enjoy their right to work. The ZERO project and a best practice from Austria will be presented. Engelli bireylerin istihdam edilebilirliğini desteklemede yetkili mercilerin rolü The role of authorities in supporting people with disabilities employability Sn. Maria Egger, Daire Başkanı, BBRZ (AT) ve Sn. Luc Henau, Genel Müdür, GTB (BE) Mrs Maria Egger, Head of Departement, BBRZ (AT) & Mr Luc Henau, General Director, GTB (BE) Sn. Alexander Preobrazhenskiy, Program Görevlisi, Avrupa Konseyi (FR) Mr Alexander Preobrazhenskiy, Program Officer, Council of Europe (FR) Bu çalıştayda engelli bireylerin meslek yaşamlarında yetkili merciler tarafından nasıl desteklenebileceği irdelenerek, özel kuruluşların kamu mercileri ile nasıl başarılı bir işbirliği kurabileceğine odaklanılacaktır. This workshop will deal with focus on the perspective of authorities in supporting people with disabilities in their professional lives, as well as on how private organisations can establish successful cooperation with public authorities. İş dünyası The business world Sn. Sara Park, Teknik Görevli, ILO (CH) ve Sn. Serdar Sardan, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Mrs Sara Park, Technical Officer, ILO (CH) & Mr Serdar Sardan, Secretary General of the Cement Industry Employers Association (TR) 11 P a g e

12 Sn. Luk Zelderloo, EASPD Genel Sekreteri (BE) Mr Luk Zelderloo, Secretary General of EASPD (BE) Kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve farklı paydaşlar arasındaki işbirliği çerçevesinde iş sektöründen farklı bakış açıları sunulacaktır. ILO Küresel Ortaklığı ve Engelliler Ağı hakkında sunum yapılacaktır. Perspectives from the business sector will be discussed in the framework of corporate social responsibility policies and cooperation between different stakeholders. The ILO Global Business and Disability Network will be presented. Meslek yaşamına geçiş süreci ve kariyer geliştirme olanakları Transition and career paths developments Sn. Rudi Wouters, Job Link (BE), Sn. Wolfgang Scheidl, Caritas Linz (AT) ve Sn. Mónika Szakács, Proje Koordinatörü, Symbiosis Foundation (HU) Mr Rudi Wouters, Job Link (BE), Mr Wolfgang Scheidl, Caritas Linz (AT) & Mrs Mónika Szakács, Project Coordinator, Symbiosis Foundation (HU) Sn. Franz Wolfmayr, EASPD Başkanı (AT) Mr Franz Wolfmayr, President of EASPD (AT) Bu çalıştayda Iş bulma merkezleri ile kamu ve özel sektör kuruluşları arasında sektörler arası dayanışmaya odaklanılarak engelli bireylerin mesleki mobilitesi (kariyer geliştirme, iş değiştirme ve iş alanında makul uyumlaştırma tedbirlerinin uygulanması gibi) konusu ele alınacaktır. In this workshop professional mobility of persons with disabilities (i.e. career advancement, change of jobs and re-adaptation of the working place) will be discussed looking at how to build cross sector cooperation between job centres and private and public organisations. İçermeci bir yaklaşım : Merkezi yönetim sektöründe çeşitlilik sağlama stratejisi An inclusive approach: a strategy for diversity in the central government sector Sn. Sherlot Jonsson, İsveç Kamusal İstihdam Ajansı (SE), Sn. Ola Balke, Daire Başkanı, Handisam (SE) ve Sn. Maarit Aalto, Proje Yöneticisi, NVC (NO) Mrs Sherlot Jonsson, Swedish Agency for Government Employer (SE), Mr Ola Balke, Head of Administration, Handisam (SE) & Mrs Maarit Aalto, Project Manager NVC (NO) Sn. Maria Montefusco, Proje Yöneticisi, NVC (NO) Mrs Maria Montefusco, Project Manager, NVC (NO) Nordik Refah ve Sosyal İşler Merkezi (NVC) Nordik Bakanlar 12 P a g e

13 Konferansı na ait bir kuruluş olup, 5 Nordik (İskandinav) ülkesini temsil etmektedir. NVC İş Yaşamında İçerme başlıklı projesinin sonuçlarını sunacaktır. Proje kapsamında engellilere yönelik politikaların etkisi üzerine karşılaştırılabilir bilgi toplanmış, politikaların uygulanması ve değerlendirilmesinde engelli bireylerin açık iş gücü piyasasında meslek bulmasını kolaylaştırmak üzere destek sunulup sunulmadığına bakılmıştır. The Nordic Centre for Welfare and Social Issues (NVC) is an institution belonging to the Nordic Council of Ministers and representing five Nordic countries. NVC will present the results of its project Work Inclusion where comparative knowledge on the role of disability policy has been collected and implementation and assessment of policies has been assessed against supporting persons with disabilities to get a job in the open labour market. 13 P a g e

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

Bu emektubun devamını okumaktan zevk almanız dileğiyle! Dördüncü e-mektup, RACE Projesi, Kasım 2013

Bu emektubun devamını okumaktan zevk almanız dileğiyle! Dördüncü e-mektup, RACE Projesi, Kasım 2013 Dördüncü e-mektup, RACE Projesi, Kasım 2013 Engelli İstihdam Fırsatlarını ve Farkındalığını Artırma Türkiye de Engellilerin PROJE ORTAKLARI CRM Yönetim Danışmanlık, Türkiye EASPD, Belçika Dolunay, Türkiye

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 18 EYLÜL 2014 / 18 th SEPTEMBER, 2014 DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE PAZARI KONFERANSI RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 08.00-09.00 Kayıt ve İçecekler Network / Registration, Drinks - Networking 09.00-09.10

Detaylı

PİLOT MAHKEMELERDE ARABULUCULUK UYGULAMALARINA GİRİŞ ve UYGULAMA PLANI GELİŞTİME ÇALIŞTAYI 27-29 Nisan 2015, Hakimevi, Ankara

PİLOT MAHKEMELERDE ARABULUCULUK UYGULAMALARINA GİRİŞ ve UYGULAMA PLANI GELİŞTİME ÇALIŞTAYI 27-29 Nisan 2015, Hakimevi, Ankara PİLOT MAHKEMELERDE ARABULUCULUK UYGULAMALARINA GİRİŞ ve UYGULAMA PLANI GELİŞTİME ÇALIŞTAYI 27-29 Nisan 2015, Hakimevi, Ankara Workshop on Introducing Mediation Pilot Practices and Developing Implementation

Detaylı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında Sayın Bakanımız Feridun BİLGİN in himayelerinde ve AB Delegasyonu Maslahat Güzarı Sayın Bela SZOMBATI

Detaylı

AGENDA. Managing cssti and ciai in the era of multi-drug resistant pathogens: sharing practices across Europe

AGENDA. Managing cssti and ciai in the era of multi-drug resistant pathogens: sharing practices across Europe AGENDA Managing cssti and ciai in the era of multi-drug resistant pathogens: sharing practices across Europe Athens, Greece 24 th 26 th September, 2015 Sharing Hospital Anti-infectives Perspective in Europe

Detaylı

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 4. ULUSLARARASI DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI 4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI ANKARA 08.00-09.00

Detaylı

Electronic Industry & Sector Relations Conference

Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Istanbul 08.00-09.00 Kayıt

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

RACE Turkey Raising Awareness & Corporate Employment opportunities for people with disabilities

RACE Turkey Raising Awareness & Corporate Employment opportunities for people with disabilities RACE Turkey Raising Awareness & Corporate Employment opportunities for people with disabilities Türkiye de Engelliler İçin Farkındalığı ve Kurumsal İstihdam Fırsatlarını Artırma Projesi (RACE), Projesi

Detaylı

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 2 Nisan 2015 / April 2, 2015 YENİ NESİL OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention

Detaylı

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim KATILIMCILARIN KISA ÖZGEÇMİŞLERİ Harris Dellas doktora derecesini 1985 yılında Rochester

Detaylı

TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION Training Department

TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION Training Department TRT 50th Anniversary Events Theme Public Service Broadcasting in The Digital Era: Future, Challenges, Different Public Service Broadcasting Practices in The World 02 June 2014, Adnan Oztrak Conference

Detaylı

ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN

ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN KENT ve ENGELLER CITY and DISABILITIES ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN 05 Aralık 2013, Perşembe / 05 December 2013, Thursday Selçuk Yaşar Kampüsü, Konferans Salonu / Selçuk

Detaylı

11-14 Mart/March 2015, Ankara. 1nci Gün 11 Mart 2015 Çarşamba 11 March 2015 Wednesday XXXXXX OTEL, ANKARA

11-14 Mart/March 2015, Ankara. 1nci Gün 11 Mart 2015 Çarşamba 11 March 2015 Wednesday XXXXXX OTEL, ANKARA Programs in Turkey Proje and Açılışı European Practices Avrupa Uygulamaları ve Türkiye deki Arabulucuların Özellikleri, Mevcut Temel Arabuluculuk Eğitim Programlarının Gözden Geçirilmesi The Project Launch

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. WELCOME.

HOŞGELDİNİZ. WELCOME. HOŞGELDİNİZ. WELCOME. Öncelikle bu eğitim programının düzenlenmesi için gösterdikleri katkılardan dolayı UIC Uzmanlık Geliştirme Birimine, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne, İslam Ülkeleri

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi. Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi. Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu Görev Değişiklikleri 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi EMRAH GÖKER 01.07.2013 Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu Sosyal Politikalar

Detaylı

TÜRK YARGISININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDA KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ STRENTHENING THE CAPACITY OF TURKISH JUDICIARY ON FREEDOM OF EXPRESSION

TÜRK YARGISININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDA KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ STRENTHENING THE CAPACITY OF TURKISH JUDICIARY ON FREEDOM OF EXPRESSION TÜRK YARGISININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDA KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ STRENTHENING THE CAPACITY OF TURKISH JUDICIARY ON FREEDOM OF EXPRESSION AVRUPA BİRLİĞİ - AVRUPA KONSEYİ ORTAK PROJESİ EUROPEAN UNION

Detaylı

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek 15 Kasım 2012 TS/BAS-BÜL/12-80 Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek Konferansta, Avrupa borç krizinin gelişimi, mevcut durum analizi,

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (A SALONU) / Main Hall (A Hall) 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

T-EST PROJECT Stakeholders' Analysis STEP-1

T-EST PROJECT Stakeholders' Analysis STEP-1 T-EST PROJECT Stakeholders' Analysis STEP-1 STEP-2 Please list all stakeholders that you can think of Please rate the importance and influence of the listed stakeholder Public institutions: Name of stakeholder

Detaylı

ÇALIŞTAY YENİLİK İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ: DEMOLA AĞI MODELİ. 9 Nisan 2013, İzmir Üniversitesi

ÇALIŞTAY YENİLİK İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ: DEMOLA AĞI MODELİ. 9 Nisan 2013, İzmir Üniversitesi ÇALIŞTAY YENİLİK İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ: DEMOLA AĞI MODELİ 9 Nisan 2013, İzmir Üniversitesi DEMOLA, üniversite-sanayi işbirliği ile bölgesel ve küresel yenilik yaratmayı amaçlayan uluslararası bir yenilik

Detaylı

17 21 June 2013 RAILWAY SYSTEM TECHNOLOGIES WORKSHOP. 17 21 Haziran 2013 RAYLI SİSTEM TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI

17 21 June 2013 RAILWAY SYSTEM TECHNOLOGIES WORKSHOP. 17 21 Haziran 2013 RAYLI SİSTEM TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI 17 21 June 2013 RAILWAY SYSTEM TECHNOLOGIES WORKSHOP 17 21 Haziran 2013 RAYLI SİSTEM TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI TCDD Turkish State Railways Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Detaylı

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET TÜRKIYE Beşiktaş Belediyesi Kadıköy Belediyesi INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Atamalar 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi AYCAN AKÇIN 01.04.2013 Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Kadem Araştırma Merkezi Proje Koordinatörü ERTAÇ NEBİOĞLU

Detaylı

Kültür ve Turizm Avrupa - Akdeniz Kültürlerarası Köprüler. Culture & Tourism Euro - Mediterranean Intercultural Bridges

Kültür ve Turizm Avrupa - Akdeniz Kültürlerarası Köprüler. Culture & Tourism Euro - Mediterranean Intercultural Bridges Kültür ve Turizm Avrupa - Akdeniz Kültürlerarası Köprüler Culture & Tourism Euro - Mediterranean Intercultural Bridges 8 Temmuz 2010 PERŞEMBE THURSDAY, July 8 th 9 Temmuz 2010 CUMA FRIDAY, July 9 th Swissôtel

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

Türkiye de Engelliler İçin Farkındalığı ve Kurumsal İstihdam Fırsatlarını Artırma

Türkiye de Engelliler İçin Farkındalığı ve Kurumsal İstihdam Fırsatlarını Artırma Bu belge Avrupa Birliği nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu belgenin içeriğinden sadece yayınlayan kuruluş sorumludur ve bu içerik herhangi bir şekilde Avrupa Birliği nin görüş ve tutumunu yansıtmaz.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM DERS TANITIM BİLGİLERİ BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

RACE Turkey Raising Awareness & Corporate Employment opportunities for people with disabilities

RACE Turkey Raising Awareness & Corporate Employment opportunities for people with disabilities RACE Turkey Raising Awareness & Corporate Employment opportunities for people with disabilities Türkiye de Engelliler İçin Farkındalığı ve Kurumsal İstihdam Fırsatlarını Artırma Projesi (RACE), Projesi

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ve UNIVERSITY COLLEGE CAPITAL (DANİMARKA) işbirliğinde

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ve UNIVERSITY COLLEGE CAPITAL (DANİMARKA) işbirliğinde KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ve UNIVERSITY COLLEGE CAPITAL (DANİMARKA) işbirliğinde Sosyal Hizmet Öğrencileri İçin ULUSLARARASI YAZ OKULU: ÇOCUK ve GENÇLERİN TOPLUMSAL

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

24 th Advanced Applied Laparoscopic Urology Course and Mini-Laparoscopy Symposium

24 th Advanced Applied Laparoscopic Urology Course and Mini-Laparoscopy Symposium 24 th Advanced Applied Laparoscopic Urology Course and Mini-Laparoscopy Symposium İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Park Hastanesi, 20-21 Eylül 2013, İzmir, Türkiye Kurs ve Sempozyum 24. Uluslararası

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV RAPORU

YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV RAPORU I. Raporu Hazırlayan(lar) : Daire Başkan V. Fahri KOCAOĞLU (Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gönüllü Hizmetler ve Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı) Psk. Türküler ERDOST (Çocuk Hizmetleri Genel

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ortak Arama YöntemleriY TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi İçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UİN Ağları 7.ÇP Web sayfası- Profil Araştırmacı Kataloğu Diğer

Detaylı

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO INVITATION TO 1 st BALKAN CHAMPIONSHIPS FOR CADETS IN FREE STYLE, GRECO-ROMAN AND FEMALE WRESTLING OCTOBER 23 25, 2015 BURSA / TURKIYE Dear President, The 1 st Balkan Championships for Cadet in Free Style,

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Southern Studies. ÇEMBERLİTAŞ HAMAMı 14 21 eylül, 2011 ziyaret saatleri: 06:00 00:00. BAŞ KÜRATÖR/senıor CURATOR lanfranco aceti. Jonathan Mackenzie.

Southern Studies. ÇEMBERLİTAŞ HAMAMı 14 21 eylül, 2011 ziyaret saatleri: 06:00 00:00. BAŞ KÜRATÖR/senıor CURATOR lanfranco aceti. Jonathan Mackenzie. llness brokensti wllness bro n brokenstillness brokenstillness brokenstillness brokenstillness brokensti ISEA2011 UNCONTAINABLE Southern Ocean Studies ÇEMBERLİTAŞ HAMAMı 14 21 eylül, 2011 ziyaret saatleri:

Detaylı

Management (Co-Governance) of Local Development International Conference

Management (Co-Governance) of Local Development International Conference Management (Co-Governance) of Local Development International Conference 24-25 October, 2008 Green Park Hotel, Istanbul Organizer: Istanbul Policy Center Partner Institution: Friedrich Naumann Stiftung,

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

Açış Konuşmaları / Opening Remarks 10:00 Açış Konuşmaları / Opening Remarks

Açış Konuşmaları / Opening Remarks 10:00 Açış Konuşmaları / Opening Remarks Kültür Yönetişiminde Yeni Yaklaşımlar New Approaches to Cultural Governance 24-26 Kasım / November 24-26 2010 BİRİNCİ GÜN 24. Kasım Çarşamba FIRST DAY: November 24th Wednesday Açış Konuşmaları / Opening

Detaylı

2013 EYLÜL FAALİYET RAPORU

2013 EYLÜL FAALİYET RAPORU 2013 EYLÜL FAALİYET RAPORU 06 Eylül 2013- (Hande Tibuk) Kuzey Ren-Vestfalya Ekonomi Bakanlığı ve Nrw.Invest tarafından ikinci kez Türk firmalarına Kuzey Ren-Vestfalya da gerçekleştirdikleri başarılı ve

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

Innovative Solutions. ETGi Introduction. ETGi: Eğitim Teknolojileri Ve Görüntülü İletişim. www.etgigrup.com

Innovative Solutions. ETGi Introduction. ETGi: Eğitim Teknolojileri Ve Görüntülü İletişim. www.etgigrup.com Innovative Solutions ETGi Introduction About ETGi ETGi, founded on providing solutions and products to educational, IT and Telco markets. ETGi aims to satisfy customers with innovative solutions and products

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : BÖLÜM : Kodu 1301001352012-1501001352012 1301001292002-1501001192002 11320201E11677-21520201E11393 11320201E11239-1502002292011

Detaylı

INTEGRATIVE SUSTAINABLE SOLUTIONS & ENTREPRENEURSHIP. SUSTAINABLE MOBILITY, ENVIRONMENT, ENERGY & COMMUNITY www.world-sustainable-energy.

INTEGRATIVE SUSTAINABLE SOLUTIONS & ENTREPRENEURSHIP. SUSTAINABLE MOBILITY, ENVIRONMENT, ENERGY & COMMUNITY www.world-sustainable-energy. 2015 #1 VIENNA THE MOST LIVEABLE CITY IN THE WORLD THE 4 TH WORLD SUSTAINABLE ENERGY 22/23/24 FORUM VIENNA OCTOBER 2015 BEST QUALITY OF LIVING INTEGRATIVE SUSTAINABLE SOLUTIONS & ENTREPRENEURSHIP SUSTAINABLE

Detaylı

Mustafa BÜYÜKKARA 6 Ocak 2016

Mustafa BÜYÜKKARA 6 Ocak 2016 Mustafa BÜYÜKKARA 6 Ocak 2016 KOBİ Aracı (SME Instrument) Ufuk 2020 i, Gelişmek, Büyümek ve Uluslararasılaşmak isteyen tüm yenilikçi KOBİ lere eriştirmeyi planlayan araçtır. Sadece KOBİ ler başvurabilir.

Detaylı

Organizasyon Şeması / Organizational Chart Yönetim Kurulu / Board of Directors Genel Koordinatör / General Coordinator Teknik Danışmanlar Technical Consultants Genel Müdür General Manager Finansal Hukuki

Detaylı

READY-STUDY-GO-AHEAD (http://www.rsgo.eu)

READY-STUDY-GO-AHEAD (http://www.rsgo.eu) READY-STUDY-GO-AHEAD (http://www.rsgo.eu) READY-STUDY-GO-AHEAD (2009-2011) Summary READY-STUDY-GO-AHEAD (2009-2011) will continue and transfer the innovation of the earlier Leonardo Language project for

Detaylı

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com 1. Adı Soyadı : Orhan KOÇAK 2. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans

Detaylı

TOPLUM TEMELLİ RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİ: SOSYAL İÇERMEYE GİDEN YOL

TOPLUM TEMELLİ RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİ: SOSYAL İÇERMEYE GİDEN YOL _ TOPLUM TEMELLİ RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİ: SOSYAL İÇERMEYE GİDEN YOL "Engelli Bireyler için Hizmetlerin Geliştirilmesi" projesi çerçevesinde Uluslararası Katılımlı Konferans Ankara, Türkiye, 2-3 Ekim 2013

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI

TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI Derya FINDIK Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Anabilim Dalı 29 Aralık 2011 TEKPOL ün Tanıtımı Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları (TEKPOL) 1 Ocak 1998

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

HANDS-ON COURSE ON DIAGNOSTIC AND PALLIATIVE PROCEDURES IN PLEURAL DISEASES March 30 - April 1, 2017, Osmangazi University, Eskişehir

HANDS-ON COURSE ON DIAGNOSTIC AND PALLIATIVE PROCEDURES IN PLEURAL DISEASES March 30 - April 1, 2017, Osmangazi University, Eskişehir HANDS-ON COURSE ON DIAGNOSTIC AND PALLIATIVE PROCEDURES IN PLEURAL DISEASES March 30 - April 1, 2017, Osmangazi University, Eskişehir With the cooperation of Turkish Respiratory Society (TRS), European

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO INVITATION TO 2 nd BALKAN CHAMPIONSHIPS FOR SCHOOLBOYS, SCHOOLGIRLS IN FREE STYLE, GRECO-ROMAN AND FEMALE WRESTLING OCTOBER 14 16, 2016 BURSA / TURKIYE Dear President, The 2 nd Balkan Championships for

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Şirketleşme ve Girişimcilik Yöneticisi. Satınalma Müdürlüğü Satınalma Sorumlusu

Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Şirketleşme ve Girişimcilik Yöneticisi. Satınalma Müdürlüğü Satınalma Sorumlusu Atamalar 1 Adı Soyadı Geçerlilik Tarihi Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi JASON NICK SHING LAU 22.07.2013 Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Şirketleşme ve Girişimcilik

Detaylı

Biz Kimiz? Who are we?

Biz Kimiz? Who are we? Biz Kimiz? Who are we? Kuruluşumuz, alanında uzman ve deneyimli kişilerle takım ruhu içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Ekibimiz, 2000 yılından beri binlerce kişiye farklı konularda eğitimler vermiş,

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu Turkish Ready Mixed Concrete Association s 5th Green Point Environment Awards announced Turkish Ready Mixed Concrete Association

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT I EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2012-BİL-032 AKDENİZ VE KARADENİZ DE EAF (EKOSİSTEM YAKLAŞIMLI BALIKÇILIK) UYGULAMASINI

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

DÜNYA ENGELLİLER VAKFI WORLD DISABILITY FOUNDATION DÜNYA ENGELLİLER VAKFI DEV bir Düşünce ve Proje Kuruluşudur. 2010 da kurulmuş olup Birleşmiş Milletler e akreditedir. WDU Dünya Engelliler Birliği nin

Detaylı

Bursa. Anket Sonuçları

Bursa. Anket Sonuçları Bursa Anket Sonuçları Bursa Valiliği Toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa KARSLIOĞLU, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Nurdan BERKEM, Yabancı Çalışma Grubu (Foreigners Working Group)

Detaylı

İnsan Hakları İhtisas Komitesi

İnsan Hakları İhtisas Komitesi İnsan Hakları İhtisas Komitesi Prof. Dr. Harun Tepe İnsan Hakları İhtisas Komitesi Başkanı Komite Başkanı: Prof. Dr. Harun Tepe Komite Üyeleri Üyeler Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi Prof. Dr. Mesut Gülmez Prof.

Detaylı

4th International Steel Industry and Innovation Conference

4th International Steel Industry and Innovation Conference 26 Mayıs / May, 2016 4.ULUSLARARASI ÇELİK ENDÜSTRİSİ VE İNOVASYON KONFERANSI 4th International Steel Industry and Innovation Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Istanbul ANA DESTEK

Detaylı

Assc. Prof. Dr. Mahmut YAVAŞİ

Assc. Prof. Dr. Mahmut YAVAŞİ Assc. Prof. Dr. Mahmut YAVAŞİ Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Law Department of International Law (European Union Law) PERSONAL DETAILS Adres Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cinnah

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

ŞULE TUZLUKAYA. Atılım University. Faculty of Management

ŞULE TUZLUKAYA. Atılım University. Faculty of Management ŞULE TUZLUKAYA Atılım University Department of Tourism Management Incek/Ankara TURKEY Office:+ 90 312 586 8612- E-mail: sule.tuzlukaya@atilim.edu.tr Birth Place : Istanbul Birth Date : 10.03.1976 Nationality

Detaylı

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC.

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. BASIN PRESS YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. SUPERSTRUCTURE ÜST YAPI INFRASTRUCTURE ALTYAPI ELETRICAL AND ELECTRONICAL WORKS ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

TÜRK YARGISININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDA KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ STRENTHENING THE CAPACITY OF TURKISH JUDICIARY ON FREEDOM OF EXPRESSION

TÜRK YARGISININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDA KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ STRENTHENING THE CAPACITY OF TURKISH JUDICIARY ON FREEDOM OF EXPRESSION TÜRK YARGISININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDA KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ STRENTHENING THE CAPACITY OF TURKISH JUDICIARY ON FREEDOM OF EXPRESSION AVRUPA BİRLİĞİ - AVRUPA KONSEYİ ORTAK PROJESİ EUROPEAN UNION

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Kariyer Yönetimi IKY13208 4 3 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ (saat) SHB101 Sosyal e Giriş Introduction to Social Work Z 3/0 5 SHB103

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı