ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Timur GÜLHAN Doğum Tarihi: 01 Temmuz 1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Veteriner Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1996 Y. Lisans Veteriner Fakültesi/Sağlık Bilimleri Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1998 Enstitüsü/ Veteriner Mikrobiyoloji Doktora Veteriner Fakültesi/Sağlık Bilimleri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Enstitüsü/ Veteriner Mikrobiyoloji 2003 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı: İnsan ve Sığır Orijinli Staphylococcus aureus Suşlarının Çeşitli Biyokimyasal Özellikleri ile Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Karşılaştırılması. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Banur BOYNUKARA. Doktora Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışmanı: Sağlıklı Görünen Hayvanların Dışkılarından İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Biyokimyasal, Enterotoksijenik ve Verotoksijenik Özelliklerinin Belirlenmesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Banur BOYNUKARA. Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar. Gör. Veteriner Fakültesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dr. Ar. Gör. Veteriner Fakültesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yrd. Doç. Veteriner Fakültesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Doç. Dr. Veteriner Fakültesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Doç. Dr. Veteriner Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Projelerde Yaptığı Görevler: İnsan ve Sığır Orijinli Staphylococcus aureus Suşlarının Çeşitli Biyokimyasal Özellikleriyle Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Karşılaştırılması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projesi, 97-VF-035, Yardımcı Araştırıcı, Van Kedilerinde Hareketli Aeromonas Türlerinin Görülme Sıklığı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projesi, 99-VF-049, Yardımcı Araştırıcı, 1999 Sağlıklı Görülen Hayvanların Dışkılarından İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Biyokimyasal, Enterotoksijenik ve Verotoksijenik Özelliklerinin Belirlenmesi, Yüzüncü Yıl 1

2 Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projesi, 2001-VF-086, Yardımcı Araştırıcı, 2001 Van Bölgesinde Sığır Tüberkülozunun Polimeraz Zincir reaksiyonu ile Saptanması, TÜBİTAK Projesi, VHAG-2079, Yardımcı Araştırıcı, Atık Yapmış Koyunların Süt ve Atık Fetus Mide İçeriklerinde Brucella melitensis in Kültür ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Belirlenmesi, TÜBİTAK Projesi, VHAG-2103, Yardımcı Araştırıcı, Van Gölü Havzasında Bazı Kanatlı Türlerinde Avian Influenza A Viruslarının Real-Time PCR ile Tespiti, İzolasyonu ve Alt Tiplerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK Projesi, 106O571. Yardımcı Araştırıcı, Van Gölü Havzasında Bazı Kanatlı Türlerinde Avian İnfluenza A Viruslarının Real-Time PCR ile Tespiti, İzolasyonu ve Alt Tiplerinin Belirlenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projesi, 2007-VF-B01, Yardımcı Araştırıcı, Hayvan Orijinli Escherichia coli Suşlarının Enterotoksin Tiplerinin Belirlenmesi, Araştırma Projesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projesi, 2008-VF-B056 Proje Yöneticisi, İdari Görevler: YYÜ Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölüm Başkan Yardımcılığı ( ) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Boynukara (Uslanoğlu), B. Bıyık, H. Gülhan, T. Gürtürk, K. Öğün, E ve Akan, M. The Presence and The Frequency of Motile Aeromonads in Rainbow Trout ( Oncorhyncus mykiss) Farming Stations in Van, Bull. Pure Appll. Sci, 17 (1), (1998). A2. Gürtürk, K. Boynukara (Uslanoğlu), B. İlhan, Z. Ekin, İ. H. ve Gülhan, T. Comparison of The Dot-Immunobinding Assay with Serum Agglutination Test, Rose Bengal Plate Test and Milk Ring Test for The Detection of Brucella Antibodies in Bovine Sera and Milk, J. Vet. Med. Ser. B. 46, (1999). A3. Çabalar, M. Boynukara (Uslanoğlu), B. Gülh an, T. ve Ekin, İ. H. Prevalence of Rotavirus, Escherichia coli K99 and O157:H7 in Healthy Dairy Cattle Herds in Van, Turkey, Tr. J. Vet. Anim. Sci, 25 (2), (2001). A4. Boynukara (Uslanoğlu), B. Gülhan, T. ve Boynukara, Z. Isolation of Motile Aeromonads from Turkish Van Cats, Indian Vet. J. 79, (2002). 2

3 A5. Akkan, H. A. İlhan, Z. Karaca, M. Tütüncü, M. Gençcelep, M. ve Gülhan, T. The Efficacy of Cloxacillin and Micanfin in Multifactorial Conjunctivitis Treatment in Van Cats, Kleintierpraxis, 48 (9), (2003). A6. Boynukara (Uslanoğlu), B. Körkoca, H. Şenler, N. G. Gülhan, T. ve Atalan, E. The Characterization of Protein Profiles of The Isolated Aeromonas sobrıa Strains from Animal Feces by SDS-PAGE, Indian Vet. J, 81, (2004). A7. Solmaz, H. Tütüncü, M. Akkan, H. A. Aksakal, A. Gülhan, T. ve Boynukara (Uslanoğlu), B. Brucellosis in Horses Around Van, Turkey, Indian Vet. J, 81, (2004). A8. İlhan, Z. Gülhan, T. ve Aksakal, A. Aeromonas hydrophila Associated with Ovine Abortion, Small Rum. Res, 61, (2005). A9. Gülhan, T. Aksakal, A. Ekin, İ. H. Savaşan, S. ve Boynukara (Uslanoğlu), B. Virulence Factors of Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis Strains Isolated from Human and Pets, Turk. J. Vet. Anim. Sci, 30, (2006). A10. Boynukara (Uslanoğlu), B. Gülhan, T. Gurturk, K. Alisarlı, M. ve Ogun, E. Evolution of Slime Production by Coagulase-Negative Staphylococci and Enterotoxigenic Characteristics of Staphylococcus aureus Strains Isolated from Various Clinical Specimens of Human, J. Med. Microbiol, 56 (10), (2007). A11. İlhan, Z. Solmaz. H. Aksakal, A. Gülhan, T. Ekin, İ. H. ve Boynukara. (Uslanoğlu), B. Comparison of PCR Assay and Bacteriological Culture Method for The Detection of Brucella melitensis in Stomach Content Samples of Aborted Sheep Fetuses, Deut. Tierarztl. Woch, 114, (2007). A12. İlhan, Z. Aksakal, A. Ekin, I. H. Gülhan, T. Solmaz, H. ve Erdenlig, S. Comparison of Culture and PCR for The Detection of Brucella melitensis in Blood and Lymphoid Tissues of Serologically Positive and Negative Slaughtered Sheep, Lett. Appl. Microbiol, 46, (2008). A13. Boynukara, B. Gülhan, T. Alisarli, M. Gurturk, K. ve Solmaz, H. Classical Enterotoxigenic Characteristics of Staphylococcus aureus Strains Isolated from Bovine Subclinical Mastitis in Van, Turkey, Int. J. Food Microbiol, 125 (2), (2008). A14. İlhan, Z. Solmaz, H. Aksakal, A. Gülhan, T. Ekin, I. H. ve Boynukara, B. Detection of Brucella melitensis DNA in The Milk of Sheep After Abortion by PCR Assay, Arch. Med. Vet, 40, (2008). A15. Gülhan, T. Boynukara, B. ve Alişarlı, M. Typing of Verotoxigenic Escherichia coli Strains Isolated from Animal and Human Sources, Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg, 15 (2), (2009). 3

4 A16. Aksakal, A. Boynukara, B. Solmaz, H. Ilhan, Z. Kutlu, İ. ve Gülhan, T. Occurrence and Antibiotic Susceptibility of Salmonella Serotypes in Apparently Healthy Slaughtered Sheep in Van, Turkey, Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(7), (2009). A17. Gülhan, T. İlhan, Z. Aksakal, A. ve Solmaz, H. Detection of Heat-stabile and Heatlabile Enterotoxins of Escherichia coli Strains Isolated from Healthy Animals, Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(10), (2009). A18. Solmaz, H. İlhan, Z. Aksakal, A. Gülhan, T. ve Ekin, İ. H. Detection of Bovine Tuberculosis by Tuberculin Test and Polymerase Chain Reaction in Van, Turkey, Turk. J. Vet. Anim. Sci, 33(3), (2009). A19. Boynukara, B. Gülhan, T. Adızel, Ö. İlhan, Z. Aksakal, A. Durmuş, A. Ekin, İ.H. Öğün, E. Çöven F and Solmaz, H. Determination of Avian Influenza A Viruses in Some Avian Species in Van Lake Basin by Real Time-PCR,Isolation and Subtyping Journal of Animal and Veterinary Advances, 10(4), (2011). A20. Gülhan, T. Boynukara, B. Durmuş, A. Kiziroğlu, I. Sancak, Y.C. Enteric bacteria and some pathogenic properties of Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium and Escherichia coli strains isolated from wild ducks and gulls Fresenius Environmental Bulletin, 21(7), (2012). A21. Boynukara, B. Gülhan, T. Çöven, F. Kiziroğlu, I. Durmuş, A. Determination of Newcastle disease virus amongst wild bird populations in Van Lake Basin, Turkey Turk. J. Vet. Anim. Sci, 37(1), (2013) (DOI: /vet ). B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında ( Proceedings) basılan bildiriler : B1. Boynukara (Uslanoğlu), B., M. Çabalar, T. Gülhan ve S. Aslan, Prevalence of Escherichia coli K99 and Rotavirus in Turkish Van Cats, BSAVA 44 th Ann. Cong, 84, ICC Birmingham, UK, B2. Boynukara (Uslanoğlu), B., M. Çabalar, T. Gülhan ve İ. H. Ekin, Detection of Escherichia coli K99 and Rotavirus in Some Healthy Dairy Cattle Herds in Van Province of Turkey, XXII. World Buiatrics Congress, , Hannover, Germany, B3. Boynukara (Uslanoğlu), B., T. Gülhan, K. Gurturk, M. Alisarlı ve E. Ogun, Determination of Slime Production by Coagulase Negative Staphylococci and Enterotoxigenic Characteristics of Staphylococcus aureus Strains Isolated from Human, 2007 Annual Conference Yale University, USA,

5 B4. Boynukara (Uslanoğlu), B., Ö. Adızel, Z. İlhan, İ.H. Ekin, A. Aksakal, F. Çöven, H. Solmaz, T. Gülhan, E. Öğün, A. Durmuş ve K. Gurturk, The First Data Obtained Concerning The Determination of Avian Influenza A Virulence in Some Avian Species in Van Lake Basin by Real-Time PCR, Their Isolation and Sub-typing, 2 nd Int. Eurasian Ornithol. Cong, O-19, 35, Antalya, Turkey, B5. Boynukara B., A. Aksakal, T. Gülhan, Z. İlhan, İ.H. Ekin, Ö. Adızel, E. Öğün, A. Durmuş, F. Çöven ve H. Solmaz, Determination of Avian Influenza A Viruses in Some Avian Species in Van Lake Basin by RT-PCR, Their Isolation and Sub-typing (Third Presenting of Data), 3 rd Epizone Annual Meeting, Crossing Borders, 116, Antalya, Turkey, B6. Boynukara B., T. Gulhan, F. Çoven and Ö. Adızel, The Determination of Newcastle Disease Virus by RT-PCR and the Isolation of the Virus in Some Avian Species in Van Lake Basin (first data), 3 rd Int. Eurasian Ornithol. Cong, P-07, p:45, April, Mytilini, Greece, B7. Boynukara B., T. Gülhan, Ö. Adızel, E. Öğün, A. Aksakal, F. Çöven, A. Durmuş, İ. H. Ekin, H. Solmaz and Z. İlhan, Determination of Avian Influenza A Viruses in Some Avian Species in Van Lake Basin by RT-PCR, their Isolation and Sub-typing (4 th presenting of data), 3 rd Int. Eurasian Ornithol. Cong, P-23, p:61, April, Mytilini, Greece, B8. Gülhan T., B. Boynukara and A. Durmuş, Some Pathogenic Properties of E. coli, E. faecalis and E. faecium Strains Isolated from Wild Ducks and Gulls VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ISEEP-161 p:156, November, Antalya, Turkey, C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler: Yok D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: D1. Gülhan, T. ve B. Boynukara (Uslanoğlu), İnsan ve Sığır Orijinli Staphylococcus aureus Suşlarının Çeşitli Biyokimyasal Özellikleri ile Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Karşılaştırılması, YYÜ Vet. Fak. Derg, 8 (1-2), (1997). D2. Boynukara (Uslanoğlu), B., K. Gürtürk, Z. İlhan, T. Gülhan, E. Öğün, İ.H. Ekin, Van Gölü nde Yaşayan Chalcaburnus tarichii Balıklarından İzole Edilen Hareketli Aeromonasların Görülme Sıklığı, Van Tıp Derg, 5 (4), (1998). D3. Gürtürk, K., B. Boynukara (Uslanoğlu), İ.H. Ekin ve T. Gülhan, Van ve Yöresindeki İneklerde Subklinik Mastitisin Etiyolojisi Üzerine Bir Çalışma, YYÜ. Vet. Fak. Derg, 9 (1-2), 1-4 (1998). 5

6 D4. Boynukara (Uslanoğlu), B., K. Gürtürk, T. Gülhan, İ.H. Ekin ve E. Öğün, Comparison of Latex Agglutination Test with Protein-A, Clumping Factor and Coagulase Tests for Identifying of Staphylococci Isolated from Avian, East. J. Med, 4 (2), (1999). D5. Gürtürk, K., H. Solmaz, İ.H. Ekin, A. Aksakal ve T. Gülhan, Van ve Yöresinde Yavru Atan Koyunlarda Bakteriyolojik ve Serolojik İncelemeler, YYÜ Vet. Fak. Derg, 11 (2), (2000). D6. Boynukara (Uslanoğlu), B., Z. İlhan ve T. Gülhan, İthal Kozmetik Bir Deri Kreminden Aspergillus niger İzolasyonu, YYÜ Vet. Fak. Derg,13 (1-2), (2002). D7. Solmaz, H., M. Tütüncü, T. Gülhan, İ.H. Ekin ve İ. Taşal, Van Yöresi Süt Sığırlarında Brusellozis in İnsidensi Üzerine İncelemeler, YYÜ Vet. Fak. Derg, 13 (1-2), (2002). D8. Solmaz, H., A. Aksakal ve T. Gülhan, İneklerin Sütlerinde Hareketli Aeromonas Türlerinin Varlığı, Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Dergisi, 2 (1), (2002). D9. Boynukara (Uslanoğlu), B., İ.H. Ekin, A. Aksakal ve T. Gülhan, İnsan, Köpek ve Kedi Dışkılarından Enterokokların İzolasyonu ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları, Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Dergisi, 2 (1), (2002). D10. İlhan, Z., T. Gülhan, A. Aksakal ve İ.H. Ekin, Tek Toz Aşı Uygulaması Yapılmış Hindilerde Newcastle Hastalığı Virusu Antikorlarının Hemaglutinasyon İnhibisyon (HI) Testi ile Saptanması, YYÜ Vet. Fak. Derg, 14 (1), (2003). D11. Gülhan, T., Sağlıklı Görünen Hayvanların Dışkılarından İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Biyokimyasal, Enterotoksijenik ve Verotoksijenik Özelliklerinin Belirlenmesi, YYÜ Vet. Fak. Derg, 14 (1), (2003). D12. Gülhan, T., B. Boynukara (Uslanoğlu) ve Z. İlhan, Memeli ve Kanatlı Hayvanlardan İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Antibiyotiklere Duyarlılıkları, Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Dergisi, 3 (1-2), (2003). D13. İlhan, Z., T. Gülhan, H. Solmaz ve B. Boynukara (Uslanoğlu), Solunum Sistemi Semptomları Gösteren Koyunların Akciğerlerinden Aerobik Bakteri İzolasyonu, Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Dergisi, 3 (1-2), (2003). D14. Gülhan, T., Z. İlhan, A. Aksakal, H. Solmaz ve İ.H. Ekin, Hayvan Orijinli Escherichia coli Suşlarının Enterotoksin Tiplerinin (LT, ST) Belirlenmesi, YYÜ Vet. Fak. Derg, 2, (2009). E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Gülhan, T ve B. Boynukara (Uslanoğlu), İnsan ve Sığır Orijinli Staphylococcus aureus Suşlarının Çeşitli Biyokimyasal Özellikleri ile Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Karşılaştırılması, III. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, , Bursa,

7 E2. Boynukara (Uslanoğlu), B., K. Gürtürk, Z. İlhan ve T. Gülhan, Van Gölü nde Yaşayan Chalcaburnus tarichii Balıklarından İzole Edilen Hareketli Aeromonasların Görülme Sıklığı, III. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, , Bursa, E3. Boynukara (Uslanoğlu), B., M. Çabalar, T. Gülhan ve S. Aslan, Van Kedilerinde Escherichia coli K99 ve Rotavirus'un varlığı üzerine araştırmalar, I. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, Bursa, E4. Gürtürk, K., B. Boynukara (Uslanoğlu), İ.H. Ekin ve T. Gülhan, Van ve Yöresindeki İneklerde Subklinik Mastitisin Etiyolojisi Üzerine Bir Çalışma, IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, , Ankara, E5. Boynukara (Uslanoğlu), B., K. Gürtürk, T. Gülhan, İ.H. Ekin, ve E. Öğün, Comparison of Latex Agglutination Test with Protein-A, Clumping Factor and Coagulase Tests for Identifying of Staphylococci Isolated from Avian, IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, , Ankara, E6. Solmaz, H., M. Alişarlı, A. Aksakal ve T. Gülhan, Laktasyondaki İneklerin Sütlerinde Hareketli Aeromonas Türlerinin Varlığı, Süt İnekçiliğinde Mastitis Sempozyumu, 221, Burdur, E7. Boynukara (Uslanoğlu), B., T. Gülhan, İ.H. Ekin, Z. Boynukara, Isolation of Motile Aeromonads from Turkish Van Cats, V. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, , Konya, E8. Boynukara (Uslanoğlu), B., H. Körkoca, N.G. Şenler, E. Atalan, T. Gülhan, Hayvan Dışkılarından İzole Edilen Aeromonas sobria Suşlarının Protein Profillerinin SDS-PAGE Yöntemi ile Belirlenmesi, V. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, , Konya, E9. Boynukara (Uslanoğlu), B., M. Ça balar, T. Gülhan ve İ.H. Ekin, Van Yöresinde Sağlıklı Görülen Bazı Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Escherichia coli K99 Ve Rotavirüs Varlığının Araştırılması, V. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, , Konya, E10. Karaca, M., T. Gülhan, H.A. Akkan, İ. Keleş, E. Ceylan ve İ. Kutlu, Van Yöresi Köpeklerde Listeriozisin Seroprevalansı, II. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, 157, Bursa, E11. Akkan, H.A., Z. İlhan, M. Karaca, M. Tütüncü, M. Gençcelep ve T. Gülhan, Van Kedilerinde Multifaktöriyal Konjunktivitislerin Sağaltımında Cloxacillin ve Micanfin in Etkinliği, II. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, 159, Bursa, E12. Solmaz, H., M. Tütüncü, T. Gülhan, İ.H. Ekin ve İ. Taşal, Van Yöresi Süt Sığırlarında Brusellozis in İnsidensi Üzerine İncelemeler, I. Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, 202, Konya,

8 E13. Gülhan, T., Sağlıklı Görünen Hayvanların Dışkılarından İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Biyokimyasal, Enterotoksijenik ve Verotoksijenik Özelliklerinin Belirlenmesi, VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 92-93, Elazığ, E14. Boynukara, B., İ.H. Ekin, A. Aksakal ve T. Gülhan, İnsan, Köpek ve Kedi Dışkılarından Enterokokların İzolasyonu ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları, VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, , Elazığ, E15. İlhan, Z., T. Gülhan, A. Aksakal ve İ.H. Ekin, Tek Doz Aşı Uygulaması Yapılmış Hindilerde Newcastle Hastalığı Virüsü Antikorlarının Hemaglütinasyon İnhibisyon (HI) Testi ile Saptanması, VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, , Elazığ, E16. Gülhan, T., B. Boynukara, M. Alişarlı, M. Dülgar ve Z. Aksu, Hayvan ve İnsan Orijinli Verotoksijenik Escherichia coli Suslarının VT1 ve VT2 Verotoksin Tiplerinin Duopath GLISA Tekniği ile Belirlenmesi, VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, , Antalya, E17. İlhan, Z., H. Solmaz, A. Aksakal, T. Gülhan, İ.H. Ekin ve B. Boynukara, Atık Yapmış Koyunların Süt ve Atık Fetus Mide İçeriklerinde Brucella melitensis'in Kültür ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Belirlenmesi, VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, , Antalya, E18. Solmaz, H., Z. İlhan, A. Aksakal, T. Gülhan, İ.H. Ekin ve B. Boynukara, Van Bölgesinde Sığır Tüberkülozunun Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemi ile Saptanması VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, , Antalya, E19. Gülhan, T., A. Aksakal, İ.H. Ekin, S. Savaşan ve B. Boynukara, İnsan ve Pet Hayvanlarından İzole Edilen Enterococus faecium ve Enterococcus faecalis Suslarının Virülens Faktörleri, VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, , Antalya, E20. İlhan, Z., A. Aksakal, İ.H. Ekin, T. Gülhan, H. Solmaz ve S. Erdenliğ Cener, Serolojik Olarak Pozitif ve Negatif Koyunların Kan ve Lenfoid Dokularında Brucella melitensis in Kültür ve PZR ile Saptanması VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, , Van, E21. Aksakal, A., B. Boynukara, H. Solmaz, İ. Kutlu ve T. Gülhan, Van da Mezbahada Kesilen ve Sağlıklı Görünen Koyunlarda Salmonella Serotiplerinin Varlığı ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları, VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, , Van, E22. Boynukara, B., T. Gülhan, Z. İlhan, İ.H. Ekin, A. Aksakal, Ö. Adızel, E. Öğün, A. Durmuş, F. Çöven, H. Solmaz ve K. Gürtürk, Van Gölü Havzasında Bazı Kanatlı Türlerinde Avian İnfluenza A Viruslarının RT-PZR ile Tespiti, İzolasyonu ve Alt Tiplerinin Belirlenmesi (Verilerin II. Sunumu), VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, , Van, E23. Boynukara B., T. Gülhan ve Ö. Adızel, Yaban Hayatında Avian Influenza, 1. Uluslararası Katılımlı Veteriner Hekimliği Kongresi-Expo Vet 2010 Fuarı, ss-11, 3-6 Haziran İstanbul Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi,

9 E24. T. Gülhan, Enterotoxin Types of Escherichia coli Strains Isolated from Different Animal Species (Farklı Hayvan Türlerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Enterotoksin Tipleri), IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), , Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, E25. Boynukara B ve T. Gülhan, İnfluenza Tip A Şüpheli Hastalara ait Örneklerin RT-PCR ile İncelenmesi, IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), , Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, E26. Boynukara, B., T. Gülhan, F. Çöven, İ, Kiziroğlu ve A Durmuş, Determination of Newcastle Disease Virus among Wild Bird Populations in Van Lake Basin, Turkey, X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), , Kuşadası/Aydın, E27. Gülhan, T., B. Boynukara, A. Durmuş, İ. Kiziroğlu ve Y.C. Sancak, Enteric Bacteria and Some Pathogenic Properties of Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium and Escherichia coli Strains Isolated from Wild Ducks and Gulls, X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), , Kuşadası/Aydın, E28. Boynukara, B ve T. Gülhan, Van Gölü Havzasındaki Yabani Kanatlıların Bazı Patojen Etkenler Açısından Değerlendirilmesi, Ekoloji Sempozyumu, Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tekirdağ, 2-4 Mayıs 2013, P-90 F. Diğer yayınlar: Derlemeler F1. Gülhan, T., ve B. Boynukara (Uslanoğlu), Stafilokokal Toksin ve Enzimler, YYÜ Sağ. Bil. Derg, 3 (1), (1997). F2. Boynukara (Uslanoğlu), B., Z. Aksu ve T. Gülhan, Escherichia coli nin İnsanlarda Oluşturduğu İnfeksiyonlar, Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Dergisi, 4 (1-2), (2004). F3. Boynukara, B., Z. İlhan, A. Aksakal. İ.H. Ekin, T. Gülhan ve H. Solmaz, Avian İnfluenza Tip A Virüsleri: Etiyoloji, Teşhis ve Korunma, YYÜ Vet. Fak. Derg, 20 (1), (2009). F4. Boynukara, B., T. Gülhan, E. Öğün ve A. Durmuş, Yaban Kuşlarında Avian İnfluenza, Tabiat ve İnsan Dergisi, 44 (3), 19-24, F5. Boynukara, B., T. Gülhan ve NG, Şenler, Yabani Kuşlarla İlişkilendirilen Bazı Patojenler, Tabiat ve İnsan Dergisi, 45 (2), 13-18, F6. Gülhan, T., A. Aksakal. İ.H. Ekin ve B. Boynukara, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarında Teşhis Amacıyla İncelenen Materyallerin Retrospektif Değerlendirilmesi, YYÜ Vet. Fak. Derg, 22(2), ,

10 F.7. Boynukara, B., ve T. Gülhan, Kedi Zoonozları, Tabiat ve İnsan Dergisi, 45(4), 38-45, F8. Durmuş, A., B. Boynukara (Uslanoğlu), T. Gülhan ve N. Gülkız Şenler, Van Gölü Adalarında Yılları Yaz Aylarında Görülen Kuş Ölümleri ve Populasyona Etkileri, Tabiat ve İnsan Dergisi, 46(3), 13-16, F9. Gülhan, T., ve B. Boynukara, Antibiyotiklere Alternatif Olarak Yumurta Sarısı Antikorları, Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 23, 77-83, (2012). 10

Selçuk University Faculty of Medicine, Medical Doctor. Gazi University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Microbiologist.

Selçuk University Faculty of Medicine, Medical Doctor. Gazi University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Microbiologist. CURRICULUM VITAE Bedia Dinç, M.D. Associate Professor of Clinical Microbiology. Birth Date : 28 July 1970 Birth place : Adana Address : KızılcaĢar Köyü Aydınlar sitesi Akasya sokak NO:12 Ġncek/GölbaĢı/Ankara

Detaylı

www.vetgida2013.com Saygıdeğer Katılımcılar,

www.vetgida2013.com Saygıdeğer Katılımcılar, Saygıdeğer Katılımcılar, 5. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi ni hayata geçirmenin heyecanı içindeyiz. Organizasyonunu Selçuk Üniversitesi Besin Hijyeni Anabilim Dalı nın üstlendiği Antalya- Belek

Detaylı

BORNOVA VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ

BORNOVA VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ ISSN 2146-7447 9 772146 744001 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İZMİR / BORNOVA VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ BORNOVA VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ THE JOURNAL OF BORNOVA VETERINARY SCIENCE

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ

MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ Konu İndeksi/Subject Index Mikrobiyol Bul 2014; 48(4): 715-720 MİKROBİYOLOJİ İ İ İ BÜLTENİ İ CİLT İ 48, 2014 KONU İNDEKSİİ Ocak 2014, Sayı: 1 Türkiye de invazif streptokok enfeksiyonlarının epidemiyolojisi,

Detaylı

Prof.Dr. Turan ASLAN

Prof.Dr. Turan ASLAN Prof.Dr. Turan ASLAN Doğum Tarihi: 01 Haziran 1955 Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans,Y. Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi 1980 Uzmanlık Tıp İstanbul

Detaylı

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı Medeni Durumu İngilizce

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Eczacılık İstanbul Üniversitesi 1979. İhtisas İşletme ihtisası İstanbul Üniversitesi 1988

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Eczacılık İstanbul Üniversitesi 1979. İhtisas İşletme ihtisası İstanbul Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Oğuz Özyaral Doğum Tarihi: 22 Temmuz 1956 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eczacılık İstanbul Üniversitesi 1979 İhtisas İşletme ihtisası

Detaylı

Üzerine Etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Van (2011).

Üzerine Etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Van (2011). Prof. Dr. ALİ ERTEKİN Doktora Tezi Başlığı: Karbontetraklorür ile Deneysel Siroz Oluşturulan Tavşanlarda Sialik Asit, Lipit Bağlı Sialik Asit, Total Protein ve Bazı Spesifik Karaciğer Enzimlerinin Aktivitelerinin

Detaylı

Kültür Gökkuşağı Alabalıklar (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) ından İzole Edilen Gram-Negatif Bakterilerin Antibiyotik Duyarlılığı

Kültür Gökkuşağı Alabalıklar (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) ından İzole Edilen Gram-Negatif Bakterilerin Antibiyotik Duyarlılığı Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 11-15, 2013 ISSN: 1308-3961, E-ISSN: 1308-0261, www.nobel.gen.tr Kültür Gökkuşağı Alabalıklar (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) ından İzole Edilen Gram-Negatif

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. ŞÜKRÜ ENHOŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. ŞÜKRÜ ENHOŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. ŞÜKRÜ ENHOŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adres: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Çiğli, İzmir, Türkiye. E-Posta: enhosukru@yahoo.com ÖZGEÇMİŞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

Mikrobiyolojide kullanılan hızlı tanı yöntemleri

Mikrobiyolojide kullanılan hızlı tanı yöntemleri Derleme/Review Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Mikrobiyolojide kullanılan hızlı tanı yöntemleri Rapid diagnostic methods in microbiology Zeki ARAS 1 ÖZET Mikrobiyoloji uygulamalarında önemli bir

Detaylı

İNFEKSİYÖZ BURSAL HASTALIĞI SAHA VE AŞI VİRUSLARININ ANTİJENİK VE PATOJENİK ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN MOLEKÜLER ANALİZİ

İNFEKSİYÖZ BURSAL HASTALIĞI SAHA VE AŞI VİRUSLARININ ANTİJENİK VE PATOJENİK ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN MOLEKÜLER ANALİZİ Bornova Vet. Bil. Derg., 33 (47): 9-28, 2011 İNFEKSİYÖZ BURSAL HASTALIĞI SAHA VE AŞI VİRUSLARININ ANTİJENİK VE PATOJENİK ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN MOLEKÜLER ANALİZİ MOLECULAR ANALYSIS OF INFECTIOUS BURSAL DISEASE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Kars ve Ankara yöresine ait köpeklerde Francisella tularensis antikorlarının araştırılması

Kars ve Ankara yöresine ait köpeklerde Francisella tularensis antikorlarının araştırılması Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Kars ve Ankara yöresine ait köpeklerde Francisella tularensis antikorlarının araştırılması Investigation of Francisella tularensis

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

-1989 1993; Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim

-1989 1993; Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Naime Bilinç Bulucu 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara, 27 Aralık 1966. 3. Medeni Durumu, Çocuk Sayısı: Evli, bir çocuk annesi. 4. Bildiği Yabancı Dil: İngilizce 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

Kars ve Ardahan Yöresinde Kış Mevsiminde Atlarda Babesia caballi ve Theileria equi nin Seroprevalansı

Kars ve Ardahan Yöresinde Kış Mevsiminde Atlarda Babesia caballi ve Theileria equi nin Seroprevalansı Kafkas Univ Vet Fak Derg 16 (4): 657-661, 2010 DOI:10.9775/kvfd.2009.1434 RESEARCH ARTICLE Kars ve Ardahan Yöresinde Kış Mevsiminde Atlarda Babesia caballi ve Theileria equi nin Seroprevalansı Barış SARI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Cep Tel : 0533 882 66 08 : Marmara Bölgesi 31. Sok. No:6 / Lefkoşa KKTC : ayseseyer@hotmail.com ayseseyer@gau.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. Cep Tel : 0533 882 66 08 : Marmara Bölgesi 31. Sok. No:6 / Lefkoşa KKTC : ayseseyer@hotmail.com ayseseyer@gau.edu.tr ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Ad, Soyad : Ayşe SEYER Doğum Tarihi : 12.08.1986 Medeni Durum : Evli Uyruk : KKTC Cep Tel : 0533 882 66 08 Adres : Marmara Bölgesi 31. Sok. No:6 / Lefkoşa KKTC E-posta : ayseseyer@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş: (344) 280 1880 (ÜSKİM) 280 2133 (FAKÜLTE) http://biyoteknoloji.ksu.edu.tr/ http://uskim.ksu.edu.tr/

ÖZGEÇMİŞ. İş: (344) 280 1880 (ÜSKİM) 280 2133 (FAKÜLTE) http://biyoteknoloji.ksu.edu.tr/ http://uskim.ksu.edu.tr/ ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı ve Soyadı Doğum Yeri Telefon Prof. Dr. Yüksel BÖLEK İliç / ERZİNCAN İş: (344) 280 1880 (ÜSKİM) 280 2133 (FAKÜLTE) Fax (344) 280 2002 E-mail WEB yuksel@ksu.edu.tr http://biyoteknoloji.ksu.edu.tr/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Prof. Dr. Nadire Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN

Prof. Dr. Nadire Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN Prof. Dr. Nadire Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN Eğitim Durumu 1979-1982 : Kurtuluş Ortaokulu 1982-1985 : Ankara Lisesi 1985-1992 : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) 1992 : Tıp Doktoru 1992-1996

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 05.07.2015 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Koray Mehmet Zeynel Karabekiroğlu Doğum Tarihi/Yeri: Ağustos 1977 / İstanbul Yabancı Diller: İngilizce, İtalyanca Öğrenim Durumu ve Akademik Dereceleri:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1300-6045 e-issn: 1309-2251 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF THE FACULTY OF VETERINARY MEDICINE, KAFKAS UNIVERSITY (OCAK - ŞUBAT) (JANUARY - FEBRUARY) Cilt/Volume: 21 Sayı/Number:

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

Çiftlik Hayvanlarında Önemli Akut Faz Proteinleri ve Bunların Veteriner Hekimlik Alanındaki Kullanımı

Çiftlik Hayvanlarında Önemli Akut Faz Proteinleri ve Bunların Veteriner Hekimlik Alanındaki Kullanımı ISSN: 1308-0679 DERLEME Çiftlik Hayvanlarında Önemli Akut Faz Proteinleri ve Bunların Veteriner Hekimlik Alanındaki Kullanımı H. İbrahim GÖKCE 1 Kadir BOZUKLUHAN 2 http://www.dicle.edu.tr/fakulte/veteriner/dergi.htm

Detaylı

Düzenleme Tarihi. Adı Soyadı, Unvanı. Doğum Tarihi ve yeri. Medeni Durum. Askerlik. Telefon 0 370 433 2021 / 1040. E-Mail.

Düzenleme Tarihi. Adı Soyadı, Unvanı. Doğum Tarihi ve yeri. Medeni Durum. Askerlik. Telefon 0 370 433 2021 / 1040. E-Mail. Prof. Dr. Refik POLAT 1969 yılında Konya da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya da tamamladı. Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümünden 1992 yılında mezun oldu. Yüksek lisans

Detaylı