ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Timur GÜLHAN Doğum Tarihi: 01 Temmuz 1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Veteriner Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1996 Y. Lisans Veteriner Fakültesi/Sağlık Bilimleri Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1998 Enstitüsü/ Veteriner Mikrobiyoloji Doktora Veteriner Fakültesi/Sağlık Bilimleri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Enstitüsü/ Veteriner Mikrobiyoloji 2003 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı: İnsan ve Sığır Orijinli Staphylococcus aureus Suşlarının Çeşitli Biyokimyasal Özellikleri ile Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Karşılaştırılması. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Banur BOYNUKARA. Doktora Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışmanı: Sağlıklı Görünen Hayvanların Dışkılarından İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Biyokimyasal, Enterotoksijenik ve Verotoksijenik Özelliklerinin Belirlenmesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Banur BOYNUKARA. Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar. Gör. Veteriner Fakültesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dr. Ar. Gör. Veteriner Fakültesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yrd. Doç. Veteriner Fakültesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Doç. Dr. Veteriner Fakültesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Doç. Dr. Veteriner Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Projelerde Yaptığı Görevler: İnsan ve Sığır Orijinli Staphylococcus aureus Suşlarının Çeşitli Biyokimyasal Özellikleriyle Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Karşılaştırılması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projesi, 97-VF-035, Yardımcı Araştırıcı, Van Kedilerinde Hareketli Aeromonas Türlerinin Görülme Sıklığı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projesi, 99-VF-049, Yardımcı Araştırıcı, 1999 Sağlıklı Görülen Hayvanların Dışkılarından İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Biyokimyasal, Enterotoksijenik ve Verotoksijenik Özelliklerinin Belirlenmesi, Yüzüncü Yıl 1

2 Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projesi, 2001-VF-086, Yardımcı Araştırıcı, 2001 Van Bölgesinde Sığır Tüberkülozunun Polimeraz Zincir reaksiyonu ile Saptanması, TÜBİTAK Projesi, VHAG-2079, Yardımcı Araştırıcı, Atık Yapmış Koyunların Süt ve Atık Fetus Mide İçeriklerinde Brucella melitensis in Kültür ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Belirlenmesi, TÜBİTAK Projesi, VHAG-2103, Yardımcı Araştırıcı, Van Gölü Havzasında Bazı Kanatlı Türlerinde Avian Influenza A Viruslarının Real-Time PCR ile Tespiti, İzolasyonu ve Alt Tiplerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK Projesi, 106O571. Yardımcı Araştırıcı, Van Gölü Havzasında Bazı Kanatlı Türlerinde Avian İnfluenza A Viruslarının Real-Time PCR ile Tespiti, İzolasyonu ve Alt Tiplerinin Belirlenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projesi, 2007-VF-B01, Yardımcı Araştırıcı, Hayvan Orijinli Escherichia coli Suşlarının Enterotoksin Tiplerinin Belirlenmesi, Araştırma Projesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projesi, 2008-VF-B056 Proje Yöneticisi, İdari Görevler: YYÜ Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölüm Başkan Yardımcılığı ( ) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Boynukara (Uslanoğlu), B. Bıyık, H. Gülhan, T. Gürtürk, K. Öğün, E ve Akan, M. The Presence and The Frequency of Motile Aeromonads in Rainbow Trout ( Oncorhyncus mykiss) Farming Stations in Van, Bull. Pure Appll. Sci, 17 (1), (1998). A2. Gürtürk, K. Boynukara (Uslanoğlu), B. İlhan, Z. Ekin, İ. H. ve Gülhan, T. Comparison of The Dot-Immunobinding Assay with Serum Agglutination Test, Rose Bengal Plate Test and Milk Ring Test for The Detection of Brucella Antibodies in Bovine Sera and Milk, J. Vet. Med. Ser. B. 46, (1999). A3. Çabalar, M. Boynukara (Uslanoğlu), B. Gülh an, T. ve Ekin, İ. H. Prevalence of Rotavirus, Escherichia coli K99 and O157:H7 in Healthy Dairy Cattle Herds in Van, Turkey, Tr. J. Vet. Anim. Sci, 25 (2), (2001). A4. Boynukara (Uslanoğlu), B. Gülhan, T. ve Boynukara, Z. Isolation of Motile Aeromonads from Turkish Van Cats, Indian Vet. J. 79, (2002). 2

3 A5. Akkan, H. A. İlhan, Z. Karaca, M. Tütüncü, M. Gençcelep, M. ve Gülhan, T. The Efficacy of Cloxacillin and Micanfin in Multifactorial Conjunctivitis Treatment in Van Cats, Kleintierpraxis, 48 (9), (2003). A6. Boynukara (Uslanoğlu), B. Körkoca, H. Şenler, N. G. Gülhan, T. ve Atalan, E. The Characterization of Protein Profiles of The Isolated Aeromonas sobrıa Strains from Animal Feces by SDS-PAGE, Indian Vet. J, 81, (2004). A7. Solmaz, H. Tütüncü, M. Akkan, H. A. Aksakal, A. Gülhan, T. ve Boynukara (Uslanoğlu), B. Brucellosis in Horses Around Van, Turkey, Indian Vet. J, 81, (2004). A8. İlhan, Z. Gülhan, T. ve Aksakal, A. Aeromonas hydrophila Associated with Ovine Abortion, Small Rum. Res, 61, (2005). A9. Gülhan, T. Aksakal, A. Ekin, İ. H. Savaşan, S. ve Boynukara (Uslanoğlu), B. Virulence Factors of Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis Strains Isolated from Human and Pets, Turk. J. Vet. Anim. Sci, 30, (2006). A10. Boynukara (Uslanoğlu), B. Gülhan, T. Gurturk, K. Alisarlı, M. ve Ogun, E. Evolution of Slime Production by Coagulase-Negative Staphylococci and Enterotoxigenic Characteristics of Staphylococcus aureus Strains Isolated from Various Clinical Specimens of Human, J. Med. Microbiol, 56 (10), (2007). A11. İlhan, Z. Solmaz. H. Aksakal, A. Gülhan, T. Ekin, İ. H. ve Boynukara. (Uslanoğlu), B. Comparison of PCR Assay and Bacteriological Culture Method for The Detection of Brucella melitensis in Stomach Content Samples of Aborted Sheep Fetuses, Deut. Tierarztl. Woch, 114, (2007). A12. İlhan, Z. Aksakal, A. Ekin, I. H. Gülhan, T. Solmaz, H. ve Erdenlig, S. Comparison of Culture and PCR for The Detection of Brucella melitensis in Blood and Lymphoid Tissues of Serologically Positive and Negative Slaughtered Sheep, Lett. Appl. Microbiol, 46, (2008). A13. Boynukara, B. Gülhan, T. Alisarli, M. Gurturk, K. ve Solmaz, H. Classical Enterotoxigenic Characteristics of Staphylococcus aureus Strains Isolated from Bovine Subclinical Mastitis in Van, Turkey, Int. J. Food Microbiol, 125 (2), (2008). A14. İlhan, Z. Solmaz, H. Aksakal, A. Gülhan, T. Ekin, I. H. ve Boynukara, B. Detection of Brucella melitensis DNA in The Milk of Sheep After Abortion by PCR Assay, Arch. Med. Vet, 40, (2008). A15. Gülhan, T. Boynukara, B. ve Alişarlı, M. Typing of Verotoxigenic Escherichia coli Strains Isolated from Animal and Human Sources, Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg, 15 (2), (2009). 3

4 A16. Aksakal, A. Boynukara, B. Solmaz, H. Ilhan, Z. Kutlu, İ. ve Gülhan, T. Occurrence and Antibiotic Susceptibility of Salmonella Serotypes in Apparently Healthy Slaughtered Sheep in Van, Turkey, Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(7), (2009). A17. Gülhan, T. İlhan, Z. Aksakal, A. ve Solmaz, H. Detection of Heat-stabile and Heatlabile Enterotoxins of Escherichia coli Strains Isolated from Healthy Animals, Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(10), (2009). A18. Solmaz, H. İlhan, Z. Aksakal, A. Gülhan, T. ve Ekin, İ. H. Detection of Bovine Tuberculosis by Tuberculin Test and Polymerase Chain Reaction in Van, Turkey, Turk. J. Vet. Anim. Sci, 33(3), (2009). A19. Boynukara, B. Gülhan, T. Adızel, Ö. İlhan, Z. Aksakal, A. Durmuş, A. Ekin, İ.H. Öğün, E. Çöven F and Solmaz, H. Determination of Avian Influenza A Viruses in Some Avian Species in Van Lake Basin by Real Time-PCR,Isolation and Subtyping Journal of Animal and Veterinary Advances, 10(4), (2011). A20. Gülhan, T. Boynukara, B. Durmuş, A. Kiziroğlu, I. Sancak, Y.C. Enteric bacteria and some pathogenic properties of Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium and Escherichia coli strains isolated from wild ducks and gulls Fresenius Environmental Bulletin, 21(7), (2012). A21. Boynukara, B. Gülhan, T. Çöven, F. Kiziroğlu, I. Durmuş, A. Determination of Newcastle disease virus amongst wild bird populations in Van Lake Basin, Turkey Turk. J. Vet. Anim. Sci, 37(1), (2013) (DOI: /vet ). B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında ( Proceedings) basılan bildiriler : B1. Boynukara (Uslanoğlu), B., M. Çabalar, T. Gülhan ve S. Aslan, Prevalence of Escherichia coli K99 and Rotavirus in Turkish Van Cats, BSAVA 44 th Ann. Cong, 84, ICC Birmingham, UK, B2. Boynukara (Uslanoğlu), B., M. Çabalar, T. Gülhan ve İ. H. Ekin, Detection of Escherichia coli K99 and Rotavirus in Some Healthy Dairy Cattle Herds in Van Province of Turkey, XXII. World Buiatrics Congress, , Hannover, Germany, B3. Boynukara (Uslanoğlu), B., T. Gülhan, K. Gurturk, M. Alisarlı ve E. Ogun, Determination of Slime Production by Coagulase Negative Staphylococci and Enterotoxigenic Characteristics of Staphylococcus aureus Strains Isolated from Human, 2007 Annual Conference Yale University, USA,

5 B4. Boynukara (Uslanoğlu), B., Ö. Adızel, Z. İlhan, İ.H. Ekin, A. Aksakal, F. Çöven, H. Solmaz, T. Gülhan, E. Öğün, A. Durmuş ve K. Gurturk, The First Data Obtained Concerning The Determination of Avian Influenza A Virulence in Some Avian Species in Van Lake Basin by Real-Time PCR, Their Isolation and Sub-typing, 2 nd Int. Eurasian Ornithol. Cong, O-19, 35, Antalya, Turkey, B5. Boynukara B., A. Aksakal, T. Gülhan, Z. İlhan, İ.H. Ekin, Ö. Adızel, E. Öğün, A. Durmuş, F. Çöven ve H. Solmaz, Determination of Avian Influenza A Viruses in Some Avian Species in Van Lake Basin by RT-PCR, Their Isolation and Sub-typing (Third Presenting of Data), 3 rd Epizone Annual Meeting, Crossing Borders, 116, Antalya, Turkey, B6. Boynukara B., T. Gulhan, F. Çoven and Ö. Adızel, The Determination of Newcastle Disease Virus by RT-PCR and the Isolation of the Virus in Some Avian Species in Van Lake Basin (first data), 3 rd Int. Eurasian Ornithol. Cong, P-07, p:45, April, Mytilini, Greece, B7. Boynukara B., T. Gülhan, Ö. Adızel, E. Öğün, A. Aksakal, F. Çöven, A. Durmuş, İ. H. Ekin, H. Solmaz and Z. İlhan, Determination of Avian Influenza A Viruses in Some Avian Species in Van Lake Basin by RT-PCR, their Isolation and Sub-typing (4 th presenting of data), 3 rd Int. Eurasian Ornithol. Cong, P-23, p:61, April, Mytilini, Greece, B8. Gülhan T., B. Boynukara and A. Durmuş, Some Pathogenic Properties of E. coli, E. faecalis and E. faecium Strains Isolated from Wild Ducks and Gulls VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ISEEP-161 p:156, November, Antalya, Turkey, C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler: Yok D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: D1. Gülhan, T. ve B. Boynukara (Uslanoğlu), İnsan ve Sığır Orijinli Staphylococcus aureus Suşlarının Çeşitli Biyokimyasal Özellikleri ile Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Karşılaştırılması, YYÜ Vet. Fak. Derg, 8 (1-2), (1997). D2. Boynukara (Uslanoğlu), B., K. Gürtürk, Z. İlhan, T. Gülhan, E. Öğün, İ.H. Ekin, Van Gölü nde Yaşayan Chalcaburnus tarichii Balıklarından İzole Edilen Hareketli Aeromonasların Görülme Sıklığı, Van Tıp Derg, 5 (4), (1998). D3. Gürtürk, K., B. Boynukara (Uslanoğlu), İ.H. Ekin ve T. Gülhan, Van ve Yöresindeki İneklerde Subklinik Mastitisin Etiyolojisi Üzerine Bir Çalışma, YYÜ. Vet. Fak. Derg, 9 (1-2), 1-4 (1998). 5

6 D4. Boynukara (Uslanoğlu), B., K. Gürtürk, T. Gülhan, İ.H. Ekin ve E. Öğün, Comparison of Latex Agglutination Test with Protein-A, Clumping Factor and Coagulase Tests for Identifying of Staphylococci Isolated from Avian, East. J. Med, 4 (2), (1999). D5. Gürtürk, K., H. Solmaz, İ.H. Ekin, A. Aksakal ve T. Gülhan, Van ve Yöresinde Yavru Atan Koyunlarda Bakteriyolojik ve Serolojik İncelemeler, YYÜ Vet. Fak. Derg, 11 (2), (2000). D6. Boynukara (Uslanoğlu), B., Z. İlhan ve T. Gülhan, İthal Kozmetik Bir Deri Kreminden Aspergillus niger İzolasyonu, YYÜ Vet. Fak. Derg,13 (1-2), (2002). D7. Solmaz, H., M. Tütüncü, T. Gülhan, İ.H. Ekin ve İ. Taşal, Van Yöresi Süt Sığırlarında Brusellozis in İnsidensi Üzerine İncelemeler, YYÜ Vet. Fak. Derg, 13 (1-2), (2002). D8. Solmaz, H., A. Aksakal ve T. Gülhan, İneklerin Sütlerinde Hareketli Aeromonas Türlerinin Varlığı, Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Dergisi, 2 (1), (2002). D9. Boynukara (Uslanoğlu), B., İ.H. Ekin, A. Aksakal ve T. Gülhan, İnsan, Köpek ve Kedi Dışkılarından Enterokokların İzolasyonu ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları, Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Dergisi, 2 (1), (2002). D10. İlhan, Z., T. Gülhan, A. Aksakal ve İ.H. Ekin, Tek Toz Aşı Uygulaması Yapılmış Hindilerde Newcastle Hastalığı Virusu Antikorlarının Hemaglutinasyon İnhibisyon (HI) Testi ile Saptanması, YYÜ Vet. Fak. Derg, 14 (1), (2003). D11. Gülhan, T., Sağlıklı Görünen Hayvanların Dışkılarından İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Biyokimyasal, Enterotoksijenik ve Verotoksijenik Özelliklerinin Belirlenmesi, YYÜ Vet. Fak. Derg, 14 (1), (2003). D12. Gülhan, T., B. Boynukara (Uslanoğlu) ve Z. İlhan, Memeli ve Kanatlı Hayvanlardan İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Antibiyotiklere Duyarlılıkları, Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Dergisi, 3 (1-2), (2003). D13. İlhan, Z., T. Gülhan, H. Solmaz ve B. Boynukara (Uslanoğlu), Solunum Sistemi Semptomları Gösteren Koyunların Akciğerlerinden Aerobik Bakteri İzolasyonu, Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Dergisi, 3 (1-2), (2003). D14. Gülhan, T., Z. İlhan, A. Aksakal, H. Solmaz ve İ.H. Ekin, Hayvan Orijinli Escherichia coli Suşlarının Enterotoksin Tiplerinin (LT, ST) Belirlenmesi, YYÜ Vet. Fak. Derg, 2, (2009). E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Gülhan, T ve B. Boynukara (Uslanoğlu), İnsan ve Sığır Orijinli Staphylococcus aureus Suşlarının Çeşitli Biyokimyasal Özellikleri ile Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Karşılaştırılması, III. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, , Bursa,

7 E2. Boynukara (Uslanoğlu), B., K. Gürtürk, Z. İlhan ve T. Gülhan, Van Gölü nde Yaşayan Chalcaburnus tarichii Balıklarından İzole Edilen Hareketli Aeromonasların Görülme Sıklığı, III. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, , Bursa, E3. Boynukara (Uslanoğlu), B., M. Çabalar, T. Gülhan ve S. Aslan, Van Kedilerinde Escherichia coli K99 ve Rotavirus'un varlığı üzerine araştırmalar, I. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, Bursa, E4. Gürtürk, K., B. Boynukara (Uslanoğlu), İ.H. Ekin ve T. Gülhan, Van ve Yöresindeki İneklerde Subklinik Mastitisin Etiyolojisi Üzerine Bir Çalışma, IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, , Ankara, E5. Boynukara (Uslanoğlu), B., K. Gürtürk, T. Gülhan, İ.H. Ekin, ve E. Öğün, Comparison of Latex Agglutination Test with Protein-A, Clumping Factor and Coagulase Tests for Identifying of Staphylococci Isolated from Avian, IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, , Ankara, E6. Solmaz, H., M. Alişarlı, A. Aksakal ve T. Gülhan, Laktasyondaki İneklerin Sütlerinde Hareketli Aeromonas Türlerinin Varlığı, Süt İnekçiliğinde Mastitis Sempozyumu, 221, Burdur, E7. Boynukara (Uslanoğlu), B., T. Gülhan, İ.H. Ekin, Z. Boynukara, Isolation of Motile Aeromonads from Turkish Van Cats, V. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, , Konya, E8. Boynukara (Uslanoğlu), B., H. Körkoca, N.G. Şenler, E. Atalan, T. Gülhan, Hayvan Dışkılarından İzole Edilen Aeromonas sobria Suşlarının Protein Profillerinin SDS-PAGE Yöntemi ile Belirlenmesi, V. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, , Konya, E9. Boynukara (Uslanoğlu), B., M. Ça balar, T. Gülhan ve İ.H. Ekin, Van Yöresinde Sağlıklı Görülen Bazı Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Escherichia coli K99 Ve Rotavirüs Varlığının Araştırılması, V. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, , Konya, E10. Karaca, M., T. Gülhan, H.A. Akkan, İ. Keleş, E. Ceylan ve İ. Kutlu, Van Yöresi Köpeklerde Listeriozisin Seroprevalansı, II. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, 157, Bursa, E11. Akkan, H.A., Z. İlhan, M. Karaca, M. Tütüncü, M. Gençcelep ve T. Gülhan, Van Kedilerinde Multifaktöriyal Konjunktivitislerin Sağaltımında Cloxacillin ve Micanfin in Etkinliği, II. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, 159, Bursa, E12. Solmaz, H., M. Tütüncü, T. Gülhan, İ.H. Ekin ve İ. Taşal, Van Yöresi Süt Sığırlarında Brusellozis in İnsidensi Üzerine İncelemeler, I. Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, 202, Konya,

8 E13. Gülhan, T., Sağlıklı Görünen Hayvanların Dışkılarından İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Biyokimyasal, Enterotoksijenik ve Verotoksijenik Özelliklerinin Belirlenmesi, VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 92-93, Elazığ, E14. Boynukara, B., İ.H. Ekin, A. Aksakal ve T. Gülhan, İnsan, Köpek ve Kedi Dışkılarından Enterokokların İzolasyonu ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları, VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, , Elazığ, E15. İlhan, Z., T. Gülhan, A. Aksakal ve İ.H. Ekin, Tek Doz Aşı Uygulaması Yapılmış Hindilerde Newcastle Hastalığı Virüsü Antikorlarının Hemaglütinasyon İnhibisyon (HI) Testi ile Saptanması, VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, , Elazığ, E16. Gülhan, T., B. Boynukara, M. Alişarlı, M. Dülgar ve Z. Aksu, Hayvan ve İnsan Orijinli Verotoksijenik Escherichia coli Suslarının VT1 ve VT2 Verotoksin Tiplerinin Duopath GLISA Tekniği ile Belirlenmesi, VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, , Antalya, E17. İlhan, Z., H. Solmaz, A. Aksakal, T. Gülhan, İ.H. Ekin ve B. Boynukara, Atık Yapmış Koyunların Süt ve Atık Fetus Mide İçeriklerinde Brucella melitensis'in Kültür ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Belirlenmesi, VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, , Antalya, E18. Solmaz, H., Z. İlhan, A. Aksakal, T. Gülhan, İ.H. Ekin ve B. Boynukara, Van Bölgesinde Sığır Tüberkülozunun Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemi ile Saptanması VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, , Antalya, E19. Gülhan, T., A. Aksakal, İ.H. Ekin, S. Savaşan ve B. Boynukara, İnsan ve Pet Hayvanlarından İzole Edilen Enterococus faecium ve Enterococcus faecalis Suslarının Virülens Faktörleri, VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, , Antalya, E20. İlhan, Z., A. Aksakal, İ.H. Ekin, T. Gülhan, H. Solmaz ve S. Erdenliğ Cener, Serolojik Olarak Pozitif ve Negatif Koyunların Kan ve Lenfoid Dokularında Brucella melitensis in Kültür ve PZR ile Saptanması VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, , Van, E21. Aksakal, A., B. Boynukara, H. Solmaz, İ. Kutlu ve T. Gülhan, Van da Mezbahada Kesilen ve Sağlıklı Görünen Koyunlarda Salmonella Serotiplerinin Varlığı ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları, VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, , Van, E22. Boynukara, B., T. Gülhan, Z. İlhan, İ.H. Ekin, A. Aksakal, Ö. Adızel, E. Öğün, A. Durmuş, F. Çöven, H. Solmaz ve K. Gürtürk, Van Gölü Havzasında Bazı Kanatlı Türlerinde Avian İnfluenza A Viruslarının RT-PZR ile Tespiti, İzolasyonu ve Alt Tiplerinin Belirlenmesi (Verilerin II. Sunumu), VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, , Van, E23. Boynukara B., T. Gülhan ve Ö. Adızel, Yaban Hayatında Avian Influenza, 1. Uluslararası Katılımlı Veteriner Hekimliği Kongresi-Expo Vet 2010 Fuarı, ss-11, 3-6 Haziran İstanbul Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi,

9 E24. T. Gülhan, Enterotoxin Types of Escherichia coli Strains Isolated from Different Animal Species (Farklı Hayvan Türlerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Enterotoksin Tipleri), IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), , Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, E25. Boynukara B ve T. Gülhan, İnfluenza Tip A Şüpheli Hastalara ait Örneklerin RT-PCR ile İncelenmesi, IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), , Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, E26. Boynukara, B., T. Gülhan, F. Çöven, İ, Kiziroğlu ve A Durmuş, Determination of Newcastle Disease Virus among Wild Bird Populations in Van Lake Basin, Turkey, X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), , Kuşadası/Aydın, E27. Gülhan, T., B. Boynukara, A. Durmuş, İ. Kiziroğlu ve Y.C. Sancak, Enteric Bacteria and Some Pathogenic Properties of Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium and Escherichia coli Strains Isolated from Wild Ducks and Gulls, X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), , Kuşadası/Aydın, E28. Boynukara, B ve T. Gülhan, Van Gölü Havzasındaki Yabani Kanatlıların Bazı Patojen Etkenler Açısından Değerlendirilmesi, Ekoloji Sempozyumu, Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tekirdağ, 2-4 Mayıs 2013, P-90 F. Diğer yayınlar: Derlemeler F1. Gülhan, T., ve B. Boynukara (Uslanoğlu), Stafilokokal Toksin ve Enzimler, YYÜ Sağ. Bil. Derg, 3 (1), (1997). F2. Boynukara (Uslanoğlu), B., Z. Aksu ve T. Gülhan, Escherichia coli nin İnsanlarda Oluşturduğu İnfeksiyonlar, Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Dergisi, 4 (1-2), (2004). F3. Boynukara, B., Z. İlhan, A. Aksakal. İ.H. Ekin, T. Gülhan ve H. Solmaz, Avian İnfluenza Tip A Virüsleri: Etiyoloji, Teşhis ve Korunma, YYÜ Vet. Fak. Derg, 20 (1), (2009). F4. Boynukara, B., T. Gülhan, E. Öğün ve A. Durmuş, Yaban Kuşlarında Avian İnfluenza, Tabiat ve İnsan Dergisi, 44 (3), 19-24, F5. Boynukara, B., T. Gülhan ve NG, Şenler, Yabani Kuşlarla İlişkilendirilen Bazı Patojenler, Tabiat ve İnsan Dergisi, 45 (2), 13-18, F6. Gülhan, T., A. Aksakal. İ.H. Ekin ve B. Boynukara, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarında Teşhis Amacıyla İncelenen Materyallerin Retrospektif Değerlendirilmesi, YYÜ Vet. Fak. Derg, 22(2), ,

10 F.7. Boynukara, B., ve T. Gülhan, Kedi Zoonozları, Tabiat ve İnsan Dergisi, 45(4), 38-45, F8. Durmuş, A., B. Boynukara (Uslanoğlu), T. Gülhan ve N. Gülkız Şenler, Van Gölü Adalarında Yılları Yaz Aylarında Görülen Kuş Ölümleri ve Populasyona Etkileri, Tabiat ve İnsan Dergisi, 46(3), 13-16, F9. Gülhan, T., ve B. Boynukara, Antibiyotiklere Alternatif Olarak Yumurta Sarısı Antikorları, Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 23, 77-83, (2012). 10

YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2011, 22 (2), ISSN: ; e-issn:

YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2011, 22 (2), ISSN: ; e-issn: YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2011, 22 (2), 127-132 ISSN: 1017-8422; e-issn: 1308-3651 RAPOR Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarında Teşhis Amacıyla

Detaylı

Doç.Dr. SERAP SAVAŞAN

Doç.Dr. SERAP SAVAŞAN Doç.Dr. SERAP SAVAŞAN Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü Veterinerlik Mikrobiyolojisi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü 1997-2001 Doktora

Detaylı

Email adress bkenar@aku.edu.tr beytullahkenar@yahoo.co.uk Tel 0272 2281312/141 GSM 0505 3460685

Email adress bkenar@aku.edu.tr beytullahkenar@yahoo.co.uk Tel 0272 2281312/141 GSM 0505 3460685 Beytullah KENAR Email adress bkenar@aku.edu.tr beytullahkenar@yahoo.co.uk Tel 0272 2281312/141 GSM 0505 3460685 Degree Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Veteriner Fakültesi Ankara Üniversitesi 1979 Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. Almanca KPDS 81 ÇOK İYİ 1992 Bahar

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. Almanca KPDS 81 ÇOK İYİ 1992 Bahar ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SELMİN ÖZER 8/1/61 SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: TÜRKİYE B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM Almanca KPDS 81 ÇOK İYİ 1992 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE

Detaylı

ESERLER LİSTESİ. Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas

ESERLER LİSTESİ. Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas ESERLER LİSTESİ Doktora Tez Çalışması Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas kalitesi ve GSH-Px aktivitesi üzerine etkisi Projelerde Yaptığı Görevler 1. Bıldırcınlarda galeopsis

Detaylı

Turkey) on Sea Urchin (Paracentrotus lividus) Fresenius Environmental Bulletin,

Turkey) on Sea Urchin (Paracentrotus lividus) Fresenius Environmental Bulletin, ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Selma KATALAY Doğum Tarihi: 24-10-1967 Ünvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji/ Hidrobiyoloji Ege Üniversitesi,Fen

Detaylı

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ. Araş. Gör. Ertuğrul KUL

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ. Araş. Gör. Ertuğrul KUL ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ Araş. Gör. Ertuğrul KUL İletişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 55139 Kurupelit-Samsun Tel: +90 (362) 3121919/1167 Fax: +90 (362) 4576034 E-mail: ekul@omu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı Adı ve Soyadı Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil İş Adresi İngilizce Telefon (372) 2574010 E-Posta Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL 2. EĞİTİM. Adı Soyadı: Emre TURGAY. Doğum Tarihi/Yeri: İstanbul. Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL 2. EĞİTİM. Adı Soyadı: Emre TURGAY. Doğum Tarihi/Yeri: İstanbul. Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Emre TURGAY Doğum Tarihi/Yeri: Yazışma Adresi: Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Hastalıklar Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / Telefon: +90 212 455 57

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : berdem@ahievran.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : berdem@ahievran.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Belgin Erdem İletişim Bilgileri Adres Telefon : +90 386 280 45 48 Mail : berdem@ahievran.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 29.09.1965 : Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji

Detaylı

A2. Otlu S., Şahin M., Genç O. : Occurence of anthrax in Kars district, Turkey. Acta Veterinaria Hungarica, 50 (1):17-20, 2002.

A2. Otlu S., Şahin M., Genç O. : Occurence of anthrax in Kars district, Turkey. Acta Veterinaria Hungarica, 50 (1):17-20, 2002. ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler A1. Otlu S., Aydın F., Gökçe G., Genç O., Güler M.A.: Kars yöresi sığırlarında Bovine Leukaemia Virus İnfeksiyonu üzerinde serolojik ve hematolojik

Detaylı

Doktora Tezi : Growth abilities and enterotoxin production of Staphylococcus aureus strains in herby cheese.

Doktora Tezi : Growth abilities and enterotoxin production of Staphylococcus aureus strains in herby cheese. CURCICULUM VITAE Name Surname: LEVENT AKKAYA Birth Date: 1967 E-mail: leventakkaya@aku.edu.tr Phone: 05057922925 Degree Department University Years Master of Science Faculty of Veterinary Medicine Uludağ

Detaylı

Türkiye nin mevcut HPAI Durumu. o Türkiye, de OIE ye HPAI yönünden arilik bildirimini yapmıştır.

Türkiye nin mevcut HPAI Durumu. o Türkiye, de OIE ye HPAI yönünden arilik bildirimini yapmıştır. Türkiye nin mevcut HPAI Durumu o Türkiye, 14.07. 2008 de OIE ye HPAI yönünden arilik bildirimini yapmıştır. Survey Çalışmaları PASİF SURVEY (1) 2005-2006 salgınlar sonrası 01/04/2006-05/02/2007 *Muayeneye

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Merve Kaya İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : merve.kaya@fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK. İngilizce. Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan kapasite.

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK. İngilizce. Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan kapasite. 1. KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı ve Soyadı Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Yabancı Dil İngilizce İlgi Alanları Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Öğr. Gör. Uzm. Berin Bayraklı Doğum Tarihi: 01.01.1967 Öğrenim Durumu: Yüksek Lİsans Yabancı Dil: İngilizce Medeni Durum: Evli-2 çocuk sahibi Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Deniz Erdağ Doğum Tarihi: 07.06.1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yakın Doğu Üniversitesi 2002 Yüksekokulu

Detaylı

A1. Osmanağaoğlu Ş., Kalkan M., Menteş Gürler A., Sardoğan M. E., A Study on

A1. Osmanağaoğlu Ş., Kalkan M., Menteş Gürler A., Sardoğan M. E., A Study on A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Osmanağaoğlu Ş., Kalkan M., Menteş Gürler A., Sardoğan M. E., A Study on Determining the Opinion of Veterinarians on Continuing Education,

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Araş. Gör. Gökşen GÜLGÖR Doğum Tarihi: 02.01.1987 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi

Detaylı

Van İli ve Çevresinde Yılları Arasında Görülen Hastalıkların İnsidansı ve Mevsimlere Göre Dağılımı Üzerine Araştırmalar*

Van İli ve Çevresinde Yılları Arasında Görülen Hastalıkların İnsidansı ve Mevsimlere Göre Dağılımı Üzerine Araştırmalar* YYÜ VET FAK DERG (2007), 18(2):59-64 ORİJİNAL MAKALE Van İli ve Çevresinde 2000-2003 Yılları Arasında Görülen Hastalıkların İnsidansı ve Mevsimlere Göre Dağılımı Üzerine Araştırmalar* Aynur ŞİMŞEK 1 Abdullah

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HALİL ÖZDEMİR Doğum Tarihi:17.03.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı Doğum Yeri : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT : ParwanAfganistan Doğum Tarihi : 29.01.1971 Telefon : (456) 511 86 69/126

Detaylı

Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler!

Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler! Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler! VETERİNER TEŞHİS HİZMETLERİ Hassas ölçümler... Sağlıklı sonuçlar... Akılcı öneriler! 2011 yılında hayata geçirdiğimiz Veteriner

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Erzene Mahallesi Ankara Caddesi No: 172/155 35010 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0232 388 00 10 Faks : 0232 388 50 52 E-Posta : kyb@bornovavet.gov.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı 1. Adı Soyadı: Muhsin ÖZTÜRK 2. Doğum Tarihi: 1961 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Veteriner Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1983 Yüksek Lisans Veteriner Fakültesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Orkide MİNARECİ Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü (Temel ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Latife Utaş Akhan DOĞUM TARİHİ: 28 Aralık 1979 YABANCI DİL: İngilizce ( Aralık 2007 ÜDS: 71.250) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl lisans

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet UÇAR. Publications. A. Publications (SCI, SCI-Expanded)

Prof. Dr. Mehmet UÇAR. Publications. A. Publications (SCI, SCI-Expanded) Prof. Dr. Mehmet UÇAR Publications A. Publications (SCI, SCI-Expanded) A1. Uçar, M., Küçükkebapçı, M., Çelebi, M. ve H.N. Akalın. Murrah mandalarında postpartum anöstrus sorununun rektal muayene ve süt

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Burak KÜÇÜK 2. Doğum Tarihi: 06.11.1981 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi 2003 Y. Lisans İşletme (MBA)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. VKV Amerikan Hastanesi Eylül 1998 - Şubat, 2000

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. VKV Amerikan Hastanesi Eylül 1998 - Şubat, 2000 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ülkü ÖZDEMİR 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Giresun 18.11.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Patoloji Bölümü Yassı İstiridye (Ostrea Edulis) ve Midye (Mytilus galloprovincialis) Akivades (Ruditapes decussatus) Küçük Ruminantlara Ait Nekrotik-Erosiv ve/veya

Detaylı

ADI SOYADI (Name Surname) Oktay KESKİN FAKÜLTESİ (Faculty) VETERİNER BÖLÜMÜ (Department) KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI Mikrobiyoloji İŞ TELEFONU (Office telephone) 00 90 414 318 39 41 FAKS

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ

Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Kimya 000-00 Y. Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Organik Kimya 00-006 Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Alper Çiftci Doğum Tarihi: 19 Ekim 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - Y. Lisans Veteriner Ankara Üniversitesi 1999 Doktora Veteriner

Detaylı

Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Kütahya 1977

Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Kütahya 1977 Adı Soyadı Ünvanı Birimi Doğum Yeri Doğum Tarihi BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İsmail POYRAZ Yrd.Doç.Dr. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Detaylı

1. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ( ) 2. Öğretmen (MEB )

1. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ( ) 2. Öğretmen (MEB ) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aybala ÇAYIR Doğum Tarihi: 05.11.1984 İletişim: Tel: e-posta: aybalacayir@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

:Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Şanlıurfa. Derece Alan Üniversite Yıl Sağlık Hizmetleri Meslek. 1995-1997 Ön lisans

:Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Şanlıurfa. Derece Alan Üniversite Yıl Sağlık Hizmetleri Meslek. 1995-1997 Ön lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Nebiye YENTÜRDONİ İletişim Bilgileri Adres :Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Şanlıurfa Telefon Mail :0 414 3183212 :n_doni@harran.edu.tr 3. Unvanı :Yrd Doç. Dr. Nebiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı E-posta : Metin BAŞ : metin.bas@dpu.edu.tr Telefon : 2207 Doğum Tarihi : 30 Eylül 1971 Ünvanı : Yardımcı Doçent Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İSTATİSTİK

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT Telefon : (456) 233 10 32/3602 Fax : (456) 511 86 79 e-posta : awsirat@gumushane.edu.tr

Detaylı

SUBKLİNİK MASTİTİSLİ İNEKLERİN SÜTLERİNDEN AEROBİK BAKTERİLERİN İZOLASYONU

SUBKLİNİK MASTİTİSLİ İNEKLERİN SÜTLERİNDEN AEROBİK BAKTERİLERİN İZOLASYONU ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ SUBKLİNİK MASTİTİSLİ İNEKLERİN SÜTLERİNDEN AEROBİK BAKTERİLERİN İZOLASYONU ISOLATION OF AEROBIC BACTERIA FROM COW MILKS WITH SUBCLINICAL MASTITIS Yavuz ÇOKAL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

ESERLER. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

ESERLER. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : ESERLER Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1. Özcengiz E., Kılınç K., Büyüktanır Ö., Günalp A. 2004. Rapid purification of Pertussis Toxin (PT) and Filamentous Hemagglutinin (FHA) by

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Halil İLKİMEN Doğum Tarihi : 13 Ekim 1982 Doğum Yeri : Tavas/DENİZLİ Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Unvan : Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim

Detaylı

Arş. Gör Mehmet AYVAZ

Arş. Gör Mehmet AYVAZ Arş. Gör Mehmet AYVAZ ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00-00 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 00-00 Doktora

Detaylı

Diyarbakır Yöresinde Subklinik Mastitisli İneklerde Etken İzolasyonu ve Duyarlı Antibiyotiklerin Belirlenmesi

Diyarbakır Yöresinde Subklinik Mastitisli İneklerde Etken İzolasyonu ve Duyarlı Antibiyotiklerin Belirlenmesi ARAŞTIRMA Elektronik:ISSN: 1308-0679 Diyarbakır Yöresinde Subklinik Mastitisli İneklerde Etken İzolasyonu ve Duyarlı Antibiyotiklerin Belirlenmesi http://www.dicle.edu.tr/bolum/muh/veteriner/dergi/ Diyarbakır

Detaylı

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Adı Soyadı: Ar.Gör. Oğuz Gürkan Doğum Tarihi: 06.07.1990 Emirdağ / Afyonkarahisar Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Antrenörlük Eğitimi Muğla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE LER LİSTESİ Adı Soyadı: Savaş Atasever Doğum Tarihi: 8 Ocak 970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Zootekni Ondokuz Mayıs Üniversitesi 99 Y. Lisans Zootekni Ondokuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Derece Alan Üniversite Yıl. Çalışılan Kurum Atanılan Görev Çalışma Tarihleri

ÖZGEÇMİŞ. :  Derece Alan Üniversite Yıl. Çalışılan Kurum Atanılan Görev Çalışma Tarihleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sinem DAĞ İletişim Bilgileri Adres : Mağusa, Telefon : 03926303002 Mail : sinem.dag@emu.edu.tr dag_sinem@hotmail.com 2. Doğum Tarihi : 16.02.1989 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: EMRE AYTUĞAR Öğrenim Durumu: DOKTORA Bölümü: Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 FAKÜLTESİ Doktora/S.Yeterlilik

Detaylı

Hasan İÇEN 1, Aynur ŞİMŞEK 1

Hasan İÇEN 1, Aynur ŞİMŞEK 1 ISSN: 1308-0679 ARAŞTIRMA http://www.dicle.edu.tr/fakulte/veteriner/dergi.htm Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesinde İç Hastalıkları Anabilim Dalı Kliniğine Mayıs 2003-Aralık 2008 Tarihleri Arasında

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Programı

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tülay AYYILDIZ Doğum Tarihi: 16-12-1975 Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Öğrenim Dönemi Devam ediyor 2005 2001 1996 1994 Diploma Türü Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: GÜLŞAH YENİER İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: gulsah.yenier@okan.edu.tr

Detaylı

Öğr. Gör. Demet SARIYER

Öğr. Gör. Demet SARIYER Öğr. Gör. Demet SARIYER ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Afyon Kocatepe Üniversitesi Fizik Bölümü 200-2008 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Fizik / Nükleer Fizik 2008-200 Doktora

Detaylı

Öğr. Gör. Demet SARIYER

Öğr. Gör. Demet SARIYER Öğr. Gör. Demet SARIYER ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Afyon Kocatepe Üniversitesi Fizik Bölümü 2004-2008 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Fizik / Nükleer Fizik 2008-200 Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: IŞIL DOĞRUER İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: isil.dogruer@okan.edu.tr 2.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VASFİYE IŞIK İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: vasfiye.isik@okan.edu.tr 2.

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı : Cenkmen R. BEĞBURS Doğum Tarihi : 1967 Doğum Yeri : Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Avlama Teknolojisi E-posta : begburs@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Adı Soyadı : Ali Naci ARIKAN Doğum Tarihi : 1964 Ünvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Marmara 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Aysel TOPAN Doğum Tarihi: 03 Mayıs 1981 Yabancı Dil: İngilizce Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans lik Y. Lisans lik Doktora lik Zonguldak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BAHAR GÜRPINAR. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BAHAR GÜRPINAR. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BAHAR GÜRPINAR İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: bahar.gurpinar@okan.edu.tr

Detaylı

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler Kişisel Bilgiler Ad-Soyad : Süreyya SALTAN EVRENSEL Ünvan : Yrd.Doç.Dr E-posta : ssaltanev@ gmail.com Telefon :02242942342 Göreve Başlama Tarihi :29/12/1986 Uzmanlık Alanları : Laboratuar Teknikleri, Süt

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇÖLGEÇEN

Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇÖLGEÇEN 1 Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇÖLGEÇEN ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI, İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, İZMİR, TÜRKİYE 1 YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM ÇÖLGEÇEN Addres : İzmir Katip Celebi

Detaylı

2009 AFYONKARAHİSAR ÖNSÖZ. Sonsuz saygı, sevgi ve teşekkürlerimi sunmayı borç bilirim.

2009 AFYONKARAHİSAR ÖNSÖZ. Sonsuz saygı, sevgi ve teşekkürlerimi sunmayı borç bilirim. 2009 AFYONKARAHİSAR ÖNSÖZ Bu çalışmada, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ahmet Necdet Sezer Uygulama Araştırma Hastanesi nden ve Zübeyde Hanım Doğum ve Çocuk Hastanesi nden; gastrenteritli çocuklardan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı

Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ebru Erek Kazan Doğum Tarihi: 15 Kasım 1978 Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1995-1999

Detaylı

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Zekeriya GÖKTAŞ Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doçent ( 2013 ) Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Gazi

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Avian Influenza Kuş Gribi Tavuk Vebası Hastalığı Dr.Fethiye ÇÖVEN Uzm.Veteriner Hekim Bornova VKAE Kanatlı Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı Avian Influenza Tavuk Vebası, Kuş Gribi olarak da bilinen Avian

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu Algleri Taksonomisi ve Ekolojisi, Limnoloji, Hidrobotanik

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu Algleri Taksonomisi ve Ekolojisi, Limnoloji, Hidrobotanik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Haşim SÖMEK Doğum Tarihi ve Yeri: 14 Şubat 1980 Zonguldak Medeni Durumu: Evli ve bir erkek çocuk babası Öğrenim Durumu: Doktora Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. GÖKSEL ERBAŞ

Yrd.Doç.Dr. GÖKSEL ERBAŞ Yrd.Doç.Dr. GÖKSEL ERBAŞ Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü Veterinerlik Mikrobiyolojisi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1990-1997 Lisans İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner

Detaylı

A8. Kul, E., Erdem, H., 2008. Relationships Between Somatic Cell Count and Udder Traits in Jersey Cows. J. Appl. Anim. Res. 34 (2008):101-104.

A8. Kul, E., Erdem, H., 2008. Relationships Between Somatic Cell Count and Udder Traits in Jersey Cows. J. Appl. Anim. Res. 34 (2008):101-104. ESERLER A. ULUSLARARASI A1. Şekerden, Ö., Erdem, H., 1997. Various udder characteristics and their relationships with milk yield in Simmental cattle of Kazova State Farm. Tr. J. of Vet. and Anim. Sci.

Detaylı

Şimşek A., Koçhan A., Çakmak F.: Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğine.. Dicle Üniv Vet Fak Derg 2015: :1(3):15-20

Şimşek A., Koçhan A., Çakmak F.: Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğine.. Dicle Üniv Vet Fak Derg 2015: :1(3):15-20 Şimşek A., Koçhan A., Çakmak F.: Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğine.. Dicle Üniv Vet Fak Derg 2015: :1(3):15-20 ARAŞTIRMA Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Esin ÇEVİK Doğum Tarihi: 16/10/1979 Unvanı: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

HAYVAN KAYNAKLI BAKTERİLERDE ANTİBİYOTİK DİRENCİ

HAYVAN KAYNAKLI BAKTERİLERDE ANTİBİYOTİK DİRENCİ HAYVAN KAYNAKLI BAKTERİLERDE ANTİBİYOTİK DİRENCİ Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÜNAL Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Giriş Antibiyotikler hayvanlarda bakteriyel hastalıkları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 41

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 41 ÖZET: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Viroloji Anabilim Başkanı Dalı Prof. Dr. Mehmet Kale; Ülkemizdeki viral hayvan hastalıklarının teşhisi ve önlenmesine yönelik yapılan bilimsel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Mikrobiyoloji GATA Tıp Fakültesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Mikrobiyoloji GATA Tıp Fakültesi 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan ERDOĞAN 2. Doğum Tarihi : 18. 11. 1969 3. Unvanı : Öğretim Üyesi -Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik GATA Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gaye (Enbiyaoğlu) Saltukoğlu 2. Doğum Tarihi : 1945 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1969 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Yeri. Ar. Gör. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1998 2010. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Görev Yeri. Ar. Gör. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1998 2010. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cengiz KARACA 2. Doğum Tarihi ve Yeri :1974/Dinar, AFYON 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarım Makinaları Çukurova Üniversitesi 1997

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum)

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum) Adı Soyadı Unvan KİŞİSEL BİLGİLER Ali Atilla USLU Su Ürünleri Mühendisi Telefon 0 505 708 92 24-0 (424) 241 10 86-125 E-mail Doğum Tarihi Yeri aatillauslu@mynet.com, aatillauslu@gmail.com 09.11.1967 /

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 2003 Doktora Periodontoloji Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

Dr. Mustafa ÇETİNDAĞ. mcetindag@tagem.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ. Veteriner Fakültesi Parazitoloji 1995. Veteriner Fakültesi - 1982

Dr. Mustafa ÇETİNDAĞ. mcetindag@tagem.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ. Veteriner Fakültesi Parazitoloji 1995. Veteriner Fakültesi - 1982 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Mustafa ÇETİNDAĞ Ünvan Daire Başkanı Telefon 3153392 E-mail mcetindag@tagem.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri Yozgat - 1959 Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Ankara

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT Telefon : (456) 233 10 32/3602 Fax : (456) 511 86 79 e-posta : awsirat@gumushane.edu.tr

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1997 Resim-İş Eğitimi

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1997 Resim-İş Eğitimi ÖZ GEÇMİŞ FORMUÖDoç. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU Vesikalık resim 1. Adı Soyadı: Muhammed KESKİN Doğum Tarihi: 09.07.1971 2. Unvan: Öğrt. Gör. 3. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yüzüncü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ÖZGÜR EGE 2. Doğum Tarihi : 15.06.1987 3. Doğum Yeri : İZMİR 4. Ünvanı : Araştırma Görevlisi Doktor 5. Adres : Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

Detaylı

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Neşe YILMAZ Doğum Tarihi/Yeri: 25.11.1975/Almanya Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Ordu Cad. No:200 Laleli/İstanbul Telefon:

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Levent KOŞAN Doğum Tarihi: 13.05.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Metin ZEYVELİ 2. DoğumTarihi : 30 Haziran 1971 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hasan Karakul Doğum Tarihi : 04.05.1980 Unvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu : Doktora (Üniversite) Çalıştığı Kurum :İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Memurluğu Kafkas Üniversitesi 2002 Y. Lisans Mikrobiyoloji Kafkas Üniversitesi 2014

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Memurluğu Kafkas Üniversitesi 2002 Y. Lisans Mikrobiyoloji Kafkas Üniversitesi 2014 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özgür ASLAN 2. Doğum Tarihi : 01 Ekim 1979 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi. 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans 5. Çalıştığı Kurum :Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite

Detaylı

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Alpaslan Alp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü 2009 Yılı Raporu Aktif tüberkülozlu hasta

Detaylı

. 1. Geliş tarihi/received:13.9.2011, Kabul Tarihi/Acepted: 25.10.2012

. 1. Geliş tarihi/received:13.9.2011, Kabul Tarihi/Acepted: 25.10.2012 . 1. AVKAE Derg. 2012, 2 (2):1-5 Araştırma Makalesi/Research Article Hatay Bölgesinde Klinik ve Subklinik Mastitisli İneklerden Streptococcus spp. Etkenlerinin İzolasyonu ve Antibiyotik Duyarlılıklarının

Detaylı

Avian Influenza İZLEME ÇALIŞMALARI. Kuş Gribi Tavuk Vebası Hastalığı. Dr.Fethiye ÇÖVEN Bornova VKE

Avian Influenza İZLEME ÇALIŞMALARI. Kuş Gribi Tavuk Vebası Hastalığı. Dr.Fethiye ÇÖVEN Bornova VKE Avian Influenza Kuş Gribi Tavuk Vebası Hastalığı İZLEME ÇALIŞMALARI Dr.Fethiye ÇÖVEN Bornova VKE Kanatlı Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı Avian Influenza Ulusal Referans Laboratuvarı covenfethiye@gmail.com

Detaylı