Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak :00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak :15

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15"

Transkript

1 Tarihteki İlkler2 Cuma, 16 Ocak :00 Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak :15 OSMANLI TARİHİ İLK Osmanlı Padişahı OSMAN BEY dir. Osmanlıların İLK Başkenti SÖĞÜT dür. Osmanlılarda İLK defa Beylikten Devlete geçiş ORHAN GAZİ zamanında olmuştur. İLK Osmanlı veziri ALLADDİN PAŞA dır. İLK vakfı ORHAN BEY kurdu. İLK düzenli ORDU ORHAN BEY zamanında kuruldu. İLK para ORHAN Bey zamanında bastırıldı İLK Medrese İZNİK te ORHAN BEY tarafından kuruldu. Rumeli ye geçiş İLK defa Orhan Beyin kardeşi SÜLEYMEN PAŞA ile olmuştur. Rumeli de İLK ÜSS ÇİMPE KALESİ dir. Osmanlılara katılan İLK beylik KARESİ BEYLİĞİ dir. İLK ALTIN para FATİH zamanında bastırıldı. İLK KAPANI DERYA Baltaoğlu Süleyman Bey dir. Topçu birliği İLK defa I.MURAT zamanında kuruldu. Karamanoğulları ile İLK savaşı I.MURAT yaptı. Top İLK defa I. KOSOVA SAVAŞI ında kullanıldı. Savaş alanında şehit düşen İLK Padişah I. MURAT olmuştur. Haçlılarla İLK defa SIRPSINDIĞI SAVAŞI ında karşılaşıldı.(1364) İLK YENİÇERİ OCAĞI I. MURAT zamanında kuruldu. İstanbul İLK defa YILDIRM BAYEZID tarafından kuşatıldı. Anadolu Türk Birliği İLK defa YILDIRIM BAYEZID tarafından kuruldu. Osmanlılara Orta Avrupa nın kapıları İLK defa NİĞBOLU ZAFERİ ile açıldı.(1396) Anadolu Türk Birliği İLK defa Ankara savaşı SONUNDA BOZULDU.(1402) Osmanlılarda İLK taht kavgaları FETRET DEVRİ inde oldu. İLK deniz savaşı ÇELEBİ Mehmet zamanında VENEDİKLİLER ile oldu. İLK SÜRRE ALAYI ÇELEBİ MEHMET zamanında düzenlendi. Kendi isteği ile taht tan çekilen İLK Padişah II. MURAT olmuştur. Avrupalılar İLK kez Türkleri Balkanlardan atamayacaklarını II. KOSOVA SAVAŞI ından sonra anladılar. Padişah emriyle öldürülen İLK sadrazam ÇANDARLI HALİL PAŞA dır. İLK kez BALKANLARIN fethini tamamlayan FATİH dir. HAVAN topu İLK defa İSTANBUL UN FETHİNDE kullanıldı. İLK Osmanlı KANUNLARI Fatih KANUNNAMESİ dir. FATİH KANUNNAMESİ Osmanlı devletinin İLK ANAYASASI niteliğindedir. Kalelerin topla yıkılabileceği İlk kez İSTANBUL FETHİ ile anlaşıldı. İLK KAPİTÜLASYONLAR Orhan Bey döneminde RAGUZA CUMHURİYETİ ne verildi. Veziri azamlar İLK defa FATİH zamanında DİVANA başkanlık etmişlerdir. İPEKYOLU İLK defa FATİH in Kırım ı fethiyle Osmanlı denetimine girmiştir. İLK defa Osmanlı tahtına iki kez çıkan II.MURAT,son kez çıkan II.MUSTAFA dır. Dünyada İLK defa YİVLİSETLİ toplar II. BAYEZID zamanında yapılmıştır İLK defa Avrupa Devletlerinin Osmanlı devletinin İÇ İŞLERİNE karışmasına neden olan olay CEM SULTAN ın Papaya sığınmasıdır. Osmanlı Devletli İran ile İLK büyük savaşı ÇALDIRAN SAVAŞI dır.(1514) Osmanlı Padişahlarından İLK halife YAVUIZ dur. Osmanlıların Kuzey Afrika daki hâkimiyeti İLK defa MISIR IN FETHİYLE başlamıştır. 1 / 10

2 Tarihteki İlkler2 Cuma, 16 Ocak :00 Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak :15 YAVUZ un Mısır ve Hicaz ı feth etmesiyle BAHARAT YOLU İLK defa Osmanlıların denetimine girdi. KANUNİ nin Rumeli ye yaptığı İLK sefer BELGRAD seferidir. Viyana İLK defa KANUNİ tarafından kuşatıldı.(1529) Preveze Deniz savaşından sonra Türkler İLK defa AKDENİZ de üstünlüğü ele geçirdiler.(1538) Kaptanı Derya, Reis ül Küttap İLK defa KANUNİ zamanında divan üyesi oldu. Osmanlılarla İran arasında imzalan İLK antlaşma AMASYA ANATLŞAMASI dır.(1555) İLK defa sefere çıkmayan Padişah II. SELİM dir. İlk defa İstanbul da doğan, İstanbul da ölen padişah II. SELİM dir. Osmanlı Tarihinde İLK defa KANUNU KADİM(yeniçeri Ocağına asker alma kanunu) III. MURAT zamanında bozuldu. İLK defa Sultan I.AHMET zamanında şehzadeleri sancaklara gönderme uygulaması kaldırıldı. Osmanlı İmparatorluğu Avusturya ya karşı siyasal üstünlüğünü ve yaptırım gücünü İLK defa ZİTVATOROK ANTLŞAMASI ile kaybetti.(1606) Osmanlı Tarihinde askerler tarafından öldürülen İLK padişah GENÇ OSMAN (II.OSMAN) dır. Osmanlılarda İLK bütçeyi TARHUNCU AHMET PAŞA yapmıştır. İLK Türk İran sınırı KASRI ŞİRİN antlaşması ile çizildi.(1639) Çeşitli şartlar ileri sürerek,göreve gelen İLK VEZİR,KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA dır. Osmanlılar İLK defa KARLOFÇA (1699) ve İSTANBUL(1700) antlaşmaları ile toprak kaybetti. Osmanlıların Rusya ile imzaladığı İLK antlaşma İSTANBUL ANTLŞMASI dır. Osmanlıların kaybettiği İLK beylik ERDEL BEYLİĞİ dir. Osmanlı Devleti İLK defa PASAROFÇA ANTLŞAMASINDAN sonra Avrupa dan geri kaldığını anlamıştır. Osmanlı Devleti İLK defa Pasarofça Antlaşmasından sonra LALE DEVRİNDE Avrupa yı örnek alarak ıslahatlar yapmıştır. Avrupa ya İLK elçiler Lale devrinde PARİS ve VİYANA ya gönderildi. Osmanlılarda İLK Matbaa GAYRİMÜSLİMLER (YahudiErmeni)tarafından açılmıştır.(15 yy) Osmanlılarda İLK Türk Matbaası Lale Devrinde İBRAHİM MÜTEFERRİKA tarafından açıldı.(1727) İLK kağıt fabrikası Lale Devrinde YALOVA da kuruldu. İLK itfaiye örgütü LALE DEVRİNDE kuruldu. Askeri alanda İLK ıslahatı I.MAHMUT yapmıştır. İLK Mühendis Okulu 1731 yılında Kara Mühendis (Mühendishanei Berri Hümayun)adıyla I. MAHMUT tarafından kuruldu. İLK defa KAPİTÜLASYON lar 1740 yıllında Sürekli hale getirildi. İLK defa Osmanlı Devletinden Halkı Türk ve Müslüman olan bir toprak parçası(kırım)küçük KAYNARCA ANTLŞMASI ile koparılmıştır.(1774) Ruslar İLK kez KÜÇÜK KAYNARCA ANTLŞMASI ile iç işlerimize karışma hakkını elde etmiştir. Rusya ya İlk kapitülasyonlar KÜÇÜK KAYNARCA ANTLŞMASI ile verildi Ulufe alımsatımı İLK defa I. ABDÜLHAMİD tarafından yasaklanmıştır. 2 / 10

3 Tarihteki İlkler2 Cuma, 16 Ocak :00 Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak :15 İLK defa Avrupa orduları örnek alınarak kurulan ordu ZİZAMI CEDİD ordusu dur. Avrupa başkentlerinde İLK devamlı elçiler III. SELİM zamanında açıldı. İLK devamlı elçilik LONDRA ya açıldı.(1793) NAPOLYON İlk yenilgisini AKKA kalesi önünde NİZAMI CEDİD ordusuyla yaptığı savaşta aldı. Osmanlı Devletinde İLK Milliyetçilik hareketi SIRP İSYANI dır. İLK defa padişahın yetkileri II. Mahmut un ayanlarla imzaladığı SENEDİ İTTİFAK la (1808) azalmıştır. Osmanlı Devletinde yaşayan azınlıklara İLK defa ayrıcalık BÜKREŞ ANTLAŞMASI ile SIRP lara verildi. Osmanlı Devletinden bağımsızlığını kazan İLK devlet YUNANİSTAN olmuştur.(1829edirne Antlaşması) Boğazlar Sorunu İLK defa HÜNKÂR İSKELESİ ANTLKAŞASI ile ortaya çıktı.(1833) İngilizlere İLK defa kapitülasyonlar BALTA LİMANI TİCARET ANTLAŞMASI ile verildi.(1838) İLK gazete TAKVİMİ VAKAYİ adıyla II. MAHMUT zamanında çıkarıldı.(1831) Nüfus sayımı İLK defa II. MAHUT zamanında yapıldı.(1831) Tımar, Zeamet ve Müsadere(Mallara el koyma) İLK defa II. MAHMUT tarafından kaldırıldı. İLK defa Polis örgütünün temelleri II. MAHMUT zamanında atılmıştır. İLK defa Divan Teşkilatı kaldırılarak Bakanlıklar II. MAHMUT zamanında kuruldu. Öğretim İLK defa II. MAHMUT zamanında zorunlu hale getirildi. İLK Posta Örgütü II. MAHMUT zamanında kuruldu. İLK defa Tercüme Odası, Yabancı Dil Okulu, Devlet Memuru Yetiştiren Okullar II. MAHMUT tarafından açıldı. İLK defa yurt dışına öğrenci II. MAHMUT zamanında gönderildi. KılıkKıyafette İLK değişiklik II. MAHMUT zamanında yapıldı. İLK defa Padişah kendi gücünün üstünde bir gücü TANZİMAT FERMENI ile tanımıştır. Osmanlılarda İLK kağıt para KAİME adıyla 1841 de ABDÜLMECİT tarafından bastırıldı. İLK demir yolu hattı TANZİMAT DÖNEMİNDE döşendi.(1866) Telgraf İLK defa TANZİMAT DÖNEMİNDE kullanılmaya başlandı.(1854) Laik Kanunlar İLK defa TANZİMAT DEVRİNDE çıkarıldı. Askerliğin İLK defa bir bedele bağlanması ISLAHAT FERMENI ile olmuştur.(1856) Osmanlı Devleti Kırım savaşından sonra Avrupalı devletlerin himayesine girerek İLK defa BAĞIMSIZ DEVLET OLMA ÖZELLİĞİNİ kaybetmiştir. Osmanlı Devleti dışarıdan borç parayı İLK defa Kırım Savaşı(1856) sırasında İngilizlerden I.ABDÜLMECİT zamanında almıştır. Osmanlı Devletini Avrupa Devleti sayılması İLK defa 1856 PARİS ANTLAŞMASI ile kabul edilmiştir. İLK OSMANLI ANAYASASI Mithat Paşa başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanarak II. ABDÜLHAMİD zamanında ilan edildi. Osmanlı devletinde, halk yönetime İLK defa I. MEŞRUTİYET döneminde katıldı. Osmanlı Devletinde Mecelle Hukuku İLK defa I. MEŞRUTİYET döneminde uygulamaya konulmuştur. İTTİHAT VE TERAKKİ PARTİSİ Türk Tarihinde milliyetçiliği İlk defa resmi bir ideoloji haline getirmiştir. Türk tarihinde parti diktasıyla yönetim İLK defa İTTİHAT VE TERAKKİ PARTİSİ nin 3 / 10

4 Tarihteki İlkler2 Cuma, 16 Ocak :00 Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak :15 yönetimiyle gerçekleşti. İttihat ve Terakki Partisi (Cemiyeti, Fırkası) devlet yönetimini İLK defa kesin olarak I. BALKAN SAVAŞI sırasında ele geçirdi.(babı Ali Baskını) Balkan savaşı İlk defa KARADAĞ ın Osmanlı devletine savaş açmasıyla başlamıştır. Osmanlı Tarihinde İLK DENİZALTI filosu II. ABDÜLHAMİT zamanında oluşturuldu. Osmanlı devletinin I. Dünya Savaşından sonra paylaşıldığı İLK Antlaşma SYKESPİCOT antlaşmasıdır. T.C.İNKILÂP TARİHİ Türk devletinin tümüne yönelik yapılabilecek bir işgalin İLK belirtisi MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI ında ortaya çıkmıştır. Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti İlk defa fiilen ORTADAN kalkmıştır. Yurdun işgal edilmesine karşı Osmanlı devletinin kayıtsız kalması karşısında Türk Milletinin İLK tepkisi DİRENİŞ CEMİYETLERİ kurmak olmuştur. İtilaf Devletlerinin İLK işgal ettiği yer MUSUL olmuştur. İLK defa İzmir ve çevresinin Yunanistan a verilmesi PARİS KONFERANSINDA kararlaştırıldı.(18ocak1919) İlk kez ülkeye karşı saldırılara karşı koyma kararı İZMİR MÜDAFAİ HUKUK Kongresinde kabul edilmiştir. Kuvayı Milliye Hareketi İLK defa YUNAN İŞGALİ ne karşı kuruldu. Manda ve Himaye fikri İLK defa PARİS BARIŞ KONFERANSINDAN SONRA İtilaf Devletleri tarafından ortaya atıldı. İşgallere karşı İLK tepki PROTESTO ve MİTİNGLER yoluyla oldu 4 / 10

5 Tarihteki İlkler2 Cuma, 16 Ocak :00 Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak :15 Batı da İLK cephe AYVALIK ta açılmıştır. İşgallere karşı kurulan İLK Cemiyet TRAKYA PAŞAELİ CEMİYETİ dir. Batıdaki Cemiyetler İLK defa BALIKESİR KONGRESİNDE birleştirilmiştir. İLK defa Milli Mücadelenin HAKLILIĞI uluslar arası bir heyet tarafından hazırlanan AMİRAL BRİSTOL RAPORU ile ortaya çıkmıştır. İşgallere karşı İLK direniş Güney Cephesinde FRANSIZLARA karşı olmuştur. Vatanın kurtulması konusunda ortak bir çalışma yapılacağı İLK defa AMASYA GENELGESİNDE belirlenmiştir. Milli Mücadele nin GEREKÇESİ, YÖNTEMİ ve AMACI İLK defa AMASYA GENELGE sinde açılanmıştır. Türk Milletine Milli Hâkimiyetini eline alması amacıyla İLK defa AMASYA GENELGESİ nde çağrıda bulunulmuştur. 5 / 10

6 Tarihteki İlkler2 Cuma, 16 Ocak :00 Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak :15 Devlet rejiminin değişeceğinin İLK belirtisi AMASYA GENELGESİNDE ortaya atılmıştır. Havza ve Amasya da yayınlanan Tamimlere halkın gösterdiği İLK olumlu tepki PROTESTO VE MİTİNGLERDİR. Osmanlı devletinin Türk Milletine olan sorumluluklarını yerine getirmediği İLK defa AMASYA GENELGESİNDE kamuoyuna duyurulmuştur. AMASYA GENELGESİ M.Kemal in yayınladığı İLK ihtilal bildirisidir. M.Kemal in başkanlığını yaptığı İlk SİYASİ kuruluş TEMSİL HEYETİ dir. İLK defa hâkimiyetin kayıtsız şartsız gerçekleştirileceğine ERZURUM KONGRESİ nde karar verildi. İLK defa Kuvayı Milliye deyimini DOĞU ANADOLU MÜDAFAİ HUKUK CEMİYETİ kullanmıştır. Misakı Milli düşüncesinin ortaya atıldığı İLK SİYASİ teşekkül SİVAS KONGRESİ dir. Kurulacak yeni devletin temelleri İLK defa ERZURUM KONGRESİNDE atılmıştır. 6 / 10

7 Tarihteki İlkler2 Cuma, 16 Ocak :00 Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak :15 Milli Mücadele sırasında Hâkimiyetin kayıtsız şartsız gerçekleştirilmesine İlk defa ERZURM KONGRESİNDE karar verildi. İLK defa hükümet kurma fikri ERZURUM KONGRESİ nde ortaya atılmıştır. İLK bölgesel Temsil Heyeti ERZURUM KONGRESİ nde oluşturuldu. İLK defa MİLLİ bir temsil Heyetinin kurulmasına SİVAS KONGRESİ nde gerçekleşmiştir. Milli örgütlenmenin bütün yurdu kapsayacak şekilde ele alınması İLK defa SİVAS KONGRESİNDE gerçekleşmiştir. KAPİTÜLASYONLARA karşı İlk tepki MİSAKI MİLLİ de olmuştur. İLK Meclis 23 NİSAN 1923 te açıldı. İLK meclis ve hükümet başkanı MUSTAFA KEMAL dir. İLK ANAYASA 20 Ocak 1920 de kabul edildi. 7 / 10

8 Tarihteki İlkler2 Cuma, 16 Ocak :00 Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak :15 İLK yasaları TBMM çıkardı. TBMM Hükümetinin kendisine karşı ayaklanmalara karşı aldığı İLK önlem HIYANETİ VATANİYE KANUNU nu çıkarmasıdır. Amasya Görüşmesi ile İstanbul Hükümeti MİLLİ MÜCADELEYİ İLK defa resmen tanımıştır. TBMM nin İLK ASKERİ başarısı ERMENİSTAN SAVAŞI dır. TBMM nin İLK siyasi başarısı GÜMRÜ ANTLŞAMASI dır. Düzenli ordu ile yapılan İLK savaş I.İNÖNÜ SAVAŞI dır. TBMM Hükümetini İLK tanıyan ve siyasi ilişkiler kuran Müslüman Devlet AFGANİSTAN dır. I.İnönü Savaşından sonra TBMM İLK defa Avrupa Devletiyle bir antlaşma imzalandı.(moskova Antlaşması) Moskova Antlaşmasıyla İLK defa Bir Avrupa Devleti Misakı Milli yi tanıdı ve kapitülasyonların kaldırılmasını kabul etti. 8 / 10

9 Tarihteki İlkler2 Cuma, 16 Ocak :00 Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak :15 Doğu sınırımız İLK defa KARS ANTLAŞMASI ile kesin olarak belirlendi.(13 Ekim 1921) TBMM Hükümeti ile İLK anlaşma imzalayan İtilaf devleti FRANSA dır.(ankara Ant.20 Ekim 1920) kahramanlık ünvanı alan İLK şehir MARAŞ tır. Anadolu dan çekilen İLK devlet İTALYA olmuştur. Kütahya Eskişehir Savaşları Milli Mücadelenin İLK ve SON yenilgisidir. M. Kemal İLK defa KÜTAHYA ESKİŞEHİR SAVAŞI ndan sonra TBMM tarafından Başkomutanlığa getirilmiştir. M. Kemal in Başkomutan olarak katıldığı İLK savaş SAKARYA SAVAŞI dır. Yunan ordusu İLK defa SAKARYA SAVAŞINDAN sonra savunmaya, Türk Ordusu ise İLK defa TAARRUZA geçmiştir. TBMM ordusunun İLK taarruz Harekâtı BÜYÜK TAARRUZ dur. Türkiye İtilaf devletlerinin hepsine birden Misakı Milliyi ve Tam Bağımsızlığı İLK defa LOZAN 9 / 10

10 Tarihteki İlkler2 Cuma, 16 Ocak :00 Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak :15 ANTLAŞMASI ile kabul ettirdi. İLK Genelkurmay Başkanı FEVZİ ÇAKMAK tır. İLK T.C. Cumhurbaşkanı MUSTAFA KEMAL dir. İLK T.C. Başbakanı İSMET İNÖNÜ dür. T.C. nin kurulan İLK siyasi partisi CUMHURİYET HALK PARTİSİ dir (Halk Fırkası) T.C. nin kurulan İLK Muhalefet partisi TERAKKİ PERVER CUMHURİYET FIRKASIDIR 10 / 10

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir.

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir. OSMANLI PADİŞAHLARI Kuruluş Dönemi; 1. Osman Bey (1299-1324) Kayı Aşiretini, aşiretten beyliğe dönüştüren, devletin temellerini atan kişidir. Bizans a yönelik fetih hareketleri yaparak sınırları genişletmiştir.

Detaylı

MUTHIS NOTLAR MUTLAKA PAYLAŞALIM

MUTHIS NOTLAR MUTLAKA PAYLAŞALIM MUTHIS NOTLAR MUTLAKA PAYLAŞALIM KPSS TARİH - OSMANLI TARİHİ PART 3 1- İlk Osmanlı Padişahı Osman Bey dir. 2- Osmanlıların ilk başkenti İznik tir. 3- Osmanlılarda ilk defa beylikten devlete geçiş Orhan

Detaylı

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI Orta Asya: Türklerin dünya üzerinde ilk kez görüldükleri yerdir. Türklerin anavatanıdır. Orta Asya nın Coğrafi Özellikleri: Yükseltisi fazla, deniz

Detaylı

Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922)

Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) ÜNİTE 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) XIX. YüZYıL BŞLRıN SY VE VRUP vrupa evletlerinin Genel Politikaları İNGİLTERE XIX. yüzyılın en güçlü devleti

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları İnkılâp ( ) Arapça =klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir. İnkılâplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik

Detaylı

A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; B. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) l. Balkan Savaşı nın Nedenleri; l. Balkan Savaşı:

A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; B. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) l. Balkan Savaşı nın Nedenleri; l. Balkan Savaşı: A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; 1. 1870 yılında siyasi birliğini tamamlayan İtalya nın gelişen sanayisine hammadde bulmak istemesi, 2. Osmanlı Devleti nin zayıf olması, 3. Trablusgarp ın hammadde

Detaylı

A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1)

A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1) A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (Doğru Cevap (X) işareti ile verilmiştir) S.1) Aşağıdaki yerlerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasında Yunanistan dan harp tazminatı olarak alınmıştır?

Detaylı

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir.

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ve TÜRK DEVRİMİ Birinci Bölüm Temel Kavramlar Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti ni yıkan Batılı emperyalist devletlere karşı verilmiş bir bağımsızlık savaşı sonucu kurulmuş

Detaylı

V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922)

V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) 1. KONU: XIX. YÜZYIL BAŞLARINDA ASYA VE AVRUPA 2. KONU: II. MAHMUT DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI 3. KONU: TANZİMATTAN MEŞRUTİYETE 4. KONU: OSMANLI DEVLETİ NDE ANAYASAL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2008 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ÜNİTE 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Bilgi Köşesi Notlar XVIII. YY DA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ XVIII. YüZYILDA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETi NiN GENEL DURUMU

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI VE İKİ ÜLKE AÇISINDAN SONUÇLARI

1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI VE İKİ ÜLKE AÇISINDAN SONUÇLARI 119 ÖZET 1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI VE İKİ ÜLKE AÇISINDAN SONUÇLARI ELTUT, Nükhet TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 1877-1878 yıllarında Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasında yapılan savaş Rumî takvimde 1293 yılına

Detaylı

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA 20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA SAVAŞIN NEDENLERİ: 1. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) 1. Sanayi İnkılâbının etkisiyle büyük devletlerin ham madde ve pazar yarışına hız vermesi 2. Sömürgecilik 3. Milliyetçilik akımın

Detaylı

ADAY MEMURLARIN. TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI

ADAY MEMURLARIN. TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI ADAY MEMURLARIN TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM YÜKSEKÖ ĞRETİM Bu ders notlan, 21/02/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 27/06/1983 tarihli

Detaylı

MUDANYA MÜTAREKESİ VE LOZAN ANLAŞMASI

MUDANYA MÜTAREKESİ VE LOZAN ANLAŞMASI MUDANYA MÜTAREKESİ VE LOZAN ANLAŞMASI MUDANYA MÜTAREKESİ (3-11 EKİM 1922) Büyük taarruzun zaferle sona ermesi üzerine İtilâf Devletleri TBMM ne mütareke çağrısında bulundular. Türk Ordusu ile İngiliz işgal

Detaylı

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ Tayfun NASUHBEYOĞLU Ekim 2008/İstanbul İçindekiler Giriş Balkan Coğrafyası Balkan Kavimlerinin Kökleri 1. Osmanlı Öncesi Balkanlar 1.1. Yunan ve Roma Medeniyeti 1.2. Doğu

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) TAR 107 ESKİÇAĞ TARİHİ I (2+0) 2,3 Mezopotamya nın coğrafi

Detaylı

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma 1 GİRİŞ Doğu Akdeniz de 34 33-35 41 Kuzey enlemleri ve 32 17-34 35 Doğu boylamları arasında yer alan Kıbrıs, Sicilya ve Sardunya dan sonra Akdeniz in üçüncü büyük adasıdır. Kıbrıs ın yüzölçümü 9251 km²

Detaylı

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı ÖZET Kıbrıs adası 1571 yılında Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir. 1878 yılına kadar 361 yıl Osmanlı idaresi altında yönetilen Kıbrıs, bu tarihten itibaren

Detaylı

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri LİSANS Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri Bu soruları görün, KPSS sorununu çözün... İÇİNDEKİLER İslamiyet Öncesi Türk Tarihi... Türk - İslam Devletleri... Türkiye Tarihi... Osmanlı Devleti Kuruluş ve

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ - Tarih ALAN (4 Soru) - Sosyal bilgiler ALAN (2 Soru) - KPSS Genel Kültür (3 Soru) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Notları ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ AHMET TÜTÜNCÜ (Tarih Öğretmeni) 2014 http://www.rehberlik.biz.tr

Detaylı

TÜRKİYE DE CUMHURİYETİN İLANINDAN 1950 YE GENEL SEÇİM UYGULAMALARI. Kenan OLGUN* ÖZET

TÜRKİYE DE CUMHURİYETİN İLANINDAN 1950 YE GENEL SEÇİM UYGULAMALARI. Kenan OLGUN* ÖZET TÜRKİYE DE CUMHURİYETİN İLANINDAN 1950 YE GENEL SEÇİM UYGULAMALARI Kenan OLGUN* ÖZET Osmanlı Devleti nde Müslüman halkın seçimle ilk tanışması 1840 yılında sancaklarda kurulan Muhassıllık Meclisleri ile

Detaylı

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI 1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Ayhan BAĞLAN

Detaylı

ATATÜRK VE ÇAĞDAŞLAŞMANIN TEMEL İLKELERİ

ATATÜRK VE ÇAĞDAŞLAŞMANIN TEMEL İLKELERİ ATATÜRK VE ÇAĞDAŞLAŞMANIN TEMEL İLKELERİ I. GİRİŞ Alçak girişimin, benim şahsımdan ziyade mukaddes Cumhuriyetimize ve onun dayandığı yüksek ilkelerimize yönelmiş bulunduğuna şüphe yoktur.. Benim naçiz

Detaylı

GENEL KÜLTÜR. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II. A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV. D) II ve III E) I,II ve III

GENEL KÜLTÜR. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II. A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV. D) II ve III E) I,II ve III GENEL KÜLTÜR DĐKKAT: BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ SORU SAYISI 60 TIR. 1-30 SORU Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi ile Türk Kültür ve Medeniyetleri 31-48 SORU Türkiye Coğrafyası 49-60 SORU: Temel Yurttaşlık

Detaylı

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876)

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876) T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876) Hazırlayan Uğur ÜNAL Tez Danışmanı Prof. Dr. Necdet HAYTA

Detaylı

OSMANLILARDA İSTİHBARAT (XIV.-XX. YÜZYILLAR)

OSMANLILARDA İSTİHBARAT (XIV.-XX. YÜZYILLAR) 233 OSMANLILARDA İSTİHBARAT (XIV.-XX. YÜZYILLAR) Erdal LTER* This essay examines the place and the importance of the intelligence in the Ottoman Empire starting from the 16th century and its development

Detaylı

1774 KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASINDAN 1841 LONDRA SÖZLEŞMESİNE KADAR BOĞAZLAR MESELESİ

1774 KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASINDAN 1841 LONDRA SÖZLEŞMESİNE KADAR BOĞAZLAR MESELESİ 1774 KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASINDAN 1841 LONDRA SÖZLEŞMESİNE KADAR BOĞAZLAR MESELESİ ÖZET Muharrem DÖRDÜNCÜ * Osmanlı Devleti 1453 yılında İstanbul un fethini takiben Karadeniz çevresini kendi hakimiyetine

Detaylı

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE SÖZCÜKTE VE SÖZDE ANLAM I. Deyimler TÜRKÇE İki ya da daha fazla sözcükten oluşan herhangi bir olayı, durumu çarpıcı bir şekilde işleyen söz öbekleridir. Üç aydan beri bana oyun oynuyorsun. cümlesinde oyun

Detaylı