d. 300 piksel/cm 2011 YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FORMATÖR ÖĞRETMENLİĞİ KURSU SINAV SORULARI Adı Soyadı : TC No :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "d. 300 piksel/cm 2011 YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FORMATÖR ÖĞRETMENLİĞİ KURSU SINAV SORULARI Adı Soyadı : TC No :"

Transkript

1 Adı Soyadı : TC No : 2011 YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FORMATÖR ÖĞRETMENLİĞİ KURSU SINAV SORULARI 1. Photoshop programında Serbest Dönüştürme aracının kısayolu a. Ctrl + N b. Ctrl + X c. Ctrl + V d. Ctrl + T 2. Photoshop veya Fireworks programında yeni belge oluştururken en iyi baskı kalitesini almak için en uygun çözünürlük değerini aşağıdakilerden a. 72 piksel/inç b. 72 piksel/cm c. 300 piksel/inc d. 300 piksel/cm 3. Photosop programında göz rengini değiştirmek için hangi karışım modu uygulanır? a. kaplama b. çoğalt c. pin ışığı d. erime 4. Photosop programında iki dosya penceresini aynı sahnede beraber görüntülemek için hangi komuttan yararlanılır? a. Düzen-Menüler b. Filtre-Keskinleştir c. Pencere-Yerleştir-Döşe d. Pencere-Uzantılar-Bağlantılar 5. Jpeg (.jpg) biçiminde kaydetmek istediğimiz bir fotoğrafın kalite değerini en az kaç yapabiliriz? a. 0 b. 1 c. 5 d MS PowerPoint 2010 yazılımında bir sunuyu PowerPoint Gösterisi olarak kayıt ettiğimizde dosya uzantısı aşağıdakilerden hangisi olur? 7. Adobe Flash programının kullanım alanı aşağıdakilerden hangisidir. a. Elektronik tablo b. Resim düzenleme c. Film düzenleme d. Grafik-animasyon 8. Adobe flash programında, hazırlanmış bir animasyonu web sayfasında yayınlamak için hangi formatta çıktı alınmalıdır. a. ppt b..flh c..fla d..swf 9. Sahnede seçili bir nesneyi sembole dönüştürmek için hangi yol izlenmelidir a. Shift + F3 b. Ctrl+F8 c. F8 d. Alt+F4 10. Hangisi MS Excel programının kullanım amaçları arasındadır. a. Elektronik tablo b. Resim düzenleme c. Film düzenleme d. Grafik-animasyon 11. Excel de formüllerin başına hangi sembol kullanılır? a. & b. / c. = d. % 12. Excel de bir satırın tamamını seçmek istersek nasıl bir işlem yapılır? a. Düzen/Satır (Edit/Row) b. Biçim/Satır (Format/Row) c. Seçilecek satır numarasının üzerine tıklanır d. Seçilecek sütun adı üzerine tıklanır 13. Office programları içerisinde yer alan broşür,bülten ve web sayfası yapımında kullanılan program aşağıdakilerden hangisidir? a) Word b) Excel c) Powerpoint d) Publisher a. *.ppt b. *.pptx c. *.pps d. *.ppsx 1

2 14. Publisher programında kartvizit oluştururken Kişisel Bilgilerimizi girdiğimiz ve daha sonraki tüm şablonlara uygulanan giriş bölümü hangisidir? a) İş Bilgileri b) Metin Kutusu c) Şablon d) Dosya ekle 15. Publisher da el bülteni hazırlarken A4 kağıdını bölümlere ayırırken hangi çizgiler kullanılır? a) Sütun b) Kılavuz c) Bölme d) Tablo b. MS-DOS c. Network d. Linux 24. Klavye düzenimizi değiştirmek için denetim masası öğelerinden hangisini kullanırız? a. Bölge ve Dil Seçenekleri b. Sistem c. Klavye d. Görünüm ve Temalar 16. Kendi oluşturduğunuz web sayfasını internete çıkarmadan önce test ettiğiniz servisin adı nedir? a) Web Service b) Internet Manager c) Mail Service d) IIS 17. Aşağıdakilerden hangisi isim (domain adı) IP adresine çeviren roldür? a) DHCP b) DNS c) FTP d) TCP/IP 18. IPV4 standartındaki IP adreslerinin yeterli olmaması sonucu gelecek olan standart aşağıdakilerden a) IPV6 b) IPV8 c) IPV5 d) IPV7 19. Server İşletim sistemlerinde Active directory kurulumu hangi komutla gerçekleştirilir? a) cmd b) dcpromo c) mmc d) netstat 20. Veri ve bilgilerin kalıcı olarak saklandığı bölüm A) Harddisk B)Ram C) Anakart D)Monitör 21. Yapılan tüm işlemler geçici olarak hangi ünitede saklanır? A)Prom B)Eprom C)Ram D)Rom 22. Bilgisayarımızın hangi sürücüyü kullanarak açılacağını belirlediğimiz bölüm a. BIOS/Main b. BIOS/Boot c. Donatılar d. Denetim Masası 23. Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemi değildir? a. Windows 25. Ekle menüsündeki Simge düğmesi ne işe yarar? sağlar A) Belgeye denklem ekler B) Belgeye şekiller ekler C) Klavyede bulunmayan simgeler ekler D) Belgeye +,# gibi karakterlerin eklenmesini 26. Word 2010 programında hazırlanan dosyanın uzantısı nedir? a. dokx b. docx c. pptx d. xlsx 27. Aşağıdaki işlemlerden hangisi Giriş sekmesinden yapılamaz? a. Kes b. Madde İşareti ve Numaralandırma c. İki yana yasla d. Kenar Boşlukları 28. Aşağıdakilerden hangisi Bilişim Teknolojileri Sınıfının fonksiyonlarından değildir? a. BDE uygulamalarının verilmesini sağlanır. b. Ders dışlı zamanlarda (Mesai saatleri içinde) BT Sınıfı açık tutulur.. c. Bakım ve onarımı yapılmış bilgisayarların durumu sicil fişine işlenir. d. Öncelik, halkın internet yoluyla e-devlet uygulamalarına katılmasına imkan sağlamak. 2

3 29. BT Sınıfı için kullanım planı hazırlayacak bir BİTEFO için en uygun zaman a. Okulların açıldığı aydan bir ay sonra Ekim ayı içerisinde. b. Okul müdürlüğünün görüşü alınarak. c. Öğretmenler kurul toplantısında. d. Zümre öğretmenler kurulu toplantısında 30. BT Sınıfında görevlendirilen bir öğretmen, MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek ders Saatlerine İlişkin Karar ın hangi maddesine göre ücret alır? a. 16. Madde b. 18. Madde c. 21.Madde d. 27. Madde 31. Bilgisayarlar birbirleri ile haberleşmek için ortak bir protokol kullanırlar. Bu protokola ne ad verilir? a. WAN b. LAN c. NETWORK d. TCP/IP 32. E-Posta kullanımında gelen postaların tutulduğu sunucuya ne ad verilir? a. SMTP sunucusu. b. POP3 sunucusu. c. WEB sunucusu. d. FTP sunucusu. 33. Aşağıdakilerden hangisi anlık iletişim programlarından değildir? a. Google Talk b. Live Mail c. Msn Messenger d. oovoo 34. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. Öğrenciler internet kullanımına aile ve öğretmenin gözetiminde başlamalıdır. b. Tanımadığı ve bilmediği kişilerle bilgi alışverişi yapılmamalıdır. c. Ortak kullanılan bilgisayarlarda kendimize ait bir dosyamız olması gerekir. d. Lisanssız yazılım kullanmamalıyız. 35. Etik kurallar çerçevesinde internet kullanımında benimsenen emirler arasında yer almaz? a. İnterneti başkalarına zarar vermek için kullanmayacaksınız. b. Freeware yazılımlarını kullanmayacaksın. c. İnternette çalmayacaksın. d. Başkalarının kişisel dosyalarına izinsiz girmeyeceksin. 36. Kısacası kendilerinin bulmadığı bir şeyi ben buldum diye nitelendiren, kendilerinin yapmadığı bir şeyi ben yaptım diyen. Kendilerini HACKER zanneden ve asla o mertebeye eremeyen insanlara ne ad verilir? a. Lamer b. Cracker c. Phreaker d. WormHack 37. Audacity kullanımında bir müzik içerisine başka bir sesi ekleme işlemi için sıralama hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? a. Dosya /Aç/Tracks/yeni b. Dosya/Yeni/Export c. Dosya / İmport/ Audio d. Dosya/Yeni/Tracks 38. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde ve Avrupa nın bir çok ülkesinde uygulanan video formatıdır. a. Adobe HDV b. DV-PAL c. DV-NTSC d. Widescreen 39. Adobe Premiere Elemnts programında video ile sesi birbirinden ayırmak, video ya efektler eklemek, yeni görüntü ve ses ekleme işlemleri hangi bölümde düzenlenir? a. Timeline b. Monitör c. Properties d. Clip 40. Accsess te bir tabloda adı alanına yazılacak verinin ilk harfi büyük ve girilmek zorunda gerisi küçük toplam 10 harf şeklinde girilmesi için giriş maskesi oluşturmak istersek bunu nasıl yazarız? a. >?<LLLLLLLLL b. >L<????????? c. <?>LLLLLLLLL d. <L>????????? 41. Acceste tablo içerisinde bulunan verilerden istediğim özelliklere göre sonuç alabilmek için oluşturmam gereken nesne a. Form. b. Rapor c. Sorgu d. Makro 3

4 42. Accsess te tablolarda benzersiz veri barındıran alanları işaretlemek suretiyle tablo üzerinde bağlantı, ilişkilerde kullanılmasını sağlayan yapı nedir? a. Alan adı b. Açıklama c. Birincil anahtar d. Giriş 43. Access için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. Tablodan Excell e veri aktarılabilir b. Excell den içeri veri alınabilir c. Resim eklenebilir d. Access programı yüklü olmayan bilgisayarda da çalışır 44. Dreamweaver programında imleci bir satır aşağı indirebilmek için hangi klavye tuşları kullanılır? a. Enter b. Ctrl + Alt + Enter c. Ctrl + Enter d. Shift + Enter 45. Aşağıdakilerden hangisi Dreamweaver şablon dosya uzantısıdır? a..html b.dwt c.asp d.jsp 46. F12 ile Ctrl+F12 kısayol ayarlamalarını hangi menü yoluyla ayarlarız? a. Dosya Dışa aktar Tablo b. Dosya Sayfayı denetle Tarayıcı uyumluluğu c. Dosya Tarayıcı Önizleme Tarayıcı listesini düzenle d. Dosya Doğrula İşaretle 47. b. Site tanımlaması yanlış yapılmış tanımlama düzeltilmeli c. Dil kodlaması hatalı Türkçe olarak düzeltilmeli d. Sunucuda hata var sunucu değiştirilmeli 50. Dreamweaver index.html sayfasındaki seçili alandan maddeler.html sayfasında yer alan 5 adlı bağlantısına köprü vermek için bağlantı nasıl yazılmalıdır? a. index.html#5 b. maddeler.html#5 c. #5 d. #5maddeler.html Yukardaki şekilde ok ile işaret edilen düğmenin görevi nedir? a. Adlı bağlantı için durak ekler b. Web bağlantısı oluşturmaya yarar c. İşaretlenen nesneyi sabitler d. Sıcak bağlantı oluşturur 48. Dreamweaver da site tasarlamaya başlarken site tanımlaması hangi menüden yapılır? a. Dosya b. Düzen c. Ekle d. Site 49. Tasarlanan bir web sayfasının yayına verilmesi sonrasında site içerisindeki bazı harflerin doğru gösterilmediği görülüyor problem nedir nasıl çözülür? a. Düzgün font kullanılmamış font değiştirilmeli 4

5 CEVAP ANAHTARI: 1- D 2- C 3- A 4- C 5- A 6- D 7- D 8- D 9- C 10- A 11- C 12- C 13- D 14- A 15- B 16- D 17- B 18- A 19- B 20- A 21- C 22- B 23- C 24- A 25- C 26- B 27- D 28- D 29- C 30- A 31- D 32- B 33- B 34- C 35- B 36- A 37- C 38- B 39- A 40- B 41- C 42- C 43- D 44- D 45- B 46- C 2011 YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FORMATÖR ÖĞRETMENLİĞİ KURSU SINAV SORULARI 47- A 48- D 49- C 50- B 5

Özet. PowerPoint 2010. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Özet. PowerPoint 2010. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi PowerPoint 2010 Özet Bu bölümde PowerPoint ortamı kısaca tanı@lmış ve sık kullanılan özellik ve işlevlere yer verilmişnr. Sunumlar farklı şekillerde tasarlanabilen slaytların bir araya gelmesiyle oluşur.

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI. 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının uzantısıdır?

ÇALIŞMA SORULARI. 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının uzantısıdır? ÇALIŞMA SORULARI 1) Power Point e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir? a) Ctrl+N b) Ctrl+M c) Ctrl+C d) Ctrl+E 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının uzantısıdır? a) Xls b) Doc

Detaylı

Başlık. Resim. Yazı. A) B) C) D) 31. Slayta küçük resim eklemek için hangi simge kullanılır? A) B) C) D)

Başlık. Resim. Yazı. A) B) C) D) 31. Slayta küçük resim eklemek için hangi simge kullanılır? A) B) C) D) 6. SINIF 2014-2015 ÖĞRETİM YILI, İZMİR-BAYRAKLI, KAYMAKAM ÖZGÜR AZER KURAK ORTAOKULU, BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ, 2. DÖNEM, 1. ORTAK TEST SINAV ÇALIŞMA SORULARIDIR 6. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLER

Detaylı

Şekil 1- Publisher 2010 programının çalıştırılması

Şekil 1- Publisher 2010 programının çalıştırılması 1. HAFTA MICROSOFT PUBLISHER Basılı yayın hazırlama programı ile broşür, bülten, el ilanı, kartpostal, etiket, kartvizit, takvim, web sayfası ve benzerleri gibi her an lazım olabilecek birçok yayın özgün

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Microsoft Access Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Aralık-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ - 1-1. VERİTABANI

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ. 3. Bilgisayarlarda 0 ya da 1 değerini depolayabilen her birime ne denir? A) KB B) Bit C) MB D) Byte

BİLGİSAYARA GİRİŞ. 3. Bilgisayarlarda 0 ya da 1 değerini depolayabilen her birime ne denir? A) KB B) Bit C) MB D) Byte BİLGİSAYARA GİRİŞ 1. Bilgisayarın çalışmasına zarar verecek şekilde hazırlanmış küçük yazılımlara ne ad verilir? A) Sistem yazılımı B) Virüs C) Uygulama yazılımı D) Küçük yazılım 2. Bilgisayarın yaygın

Detaylı

BAŞLANGIÇ 1. VERI TABANIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır?

BAŞLANGIÇ 1. VERI TABANIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır? A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır? Veri tabanı, bir konuyla ilgili pek çok kaydın tutulduğu bir bilgi havuzudur. Veri tabanı programları, bilgi havuzunu

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ TABANI HAZIRLAMA 481BB0123 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Microsoft Office. PowerPoint 2007. Güleser Çakmak. Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu. Grafik Uygulama: Tuna Erkan. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi

Microsoft Office. PowerPoint 2007. Güleser Çakmak. Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu. Grafik Uygulama: Tuna Erkan. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Microsoft Office Güleser Çakmak Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu Grafik Uygulama: Tuna Erkan Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Copyright 2007, Bilge Adam A.Ş. Kitabın yayın hakları Bilge Adam a aittir.

Detaylı

1.7.3. Kaydırma Çubuklarını Kullanarak Klasör İçeriğini Görüntüleme

1.7.3. Kaydırma Çubuklarını Kullanarak Klasör İçeriğini Görüntüleme 1.BÖLÜM - BİLGİSAYAR KULLANMA 1.1.Bilgisayar Nedir? 1.1.1.Bilgisayar Açma 1.1.2.Bilgisayar Kapatma 1.2.KLAVYE VE FARE KULLANIMI 1.2.1. Fare Nasıl Kullanılır? 1.2.2. KLAVYE TUŞLARI VE GÖREVLERİ 1.3.DONANIM

Detaylı

İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ

İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ BÖLÜM 1: MICROSOFT OFFICE 2003 PROGRAMLARINI YÜKLEME Microsoft Office 2003 Programlarını Değiştirme - Kaldırma Uygun Office 2003 Paketini Belirleyin BÖLÜM

Detaylı

MS WORD 1.BÖLÜM 3.1. MS WORD EKRANI KULLANMAK

MS WORD 1.BÖLÜM 3.1. MS WORD EKRANI KULLANMAK MS WORD 1.BÖLÜM Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. MS Word

Detaylı

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak.

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. MS WORD 1.BÖLÜM Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. MS Word

Detaylı

BİLGİSAYAR 2 DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR 2 DERS NOTLARI BİLGİSAYAR 2 DERS NOTLARI Doç. Dr. Muzaffer Dügel mdugel@gmail.com 1 DENETİM MASASI Denetim masası bilgisayarın hemen hemen bütün ayarlarının ve kontrollerinin yapıldığı araçları içeren bir penceredir.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI 1. ETKİNLİĞİN ADI Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmen Eğitimi 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI : 1. Formatör

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Veritabanı Veritabanı Temel Kavramları Veritabanı Yapısı Access 2010 Access'in Temel Özellikleri Access Çalışma Ortamı Görünüm Türleri Alan Veri Türleri Birincil Anahtar

Detaylı

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş BİLGİSAYARA GİRİŞ BİLGİSAYAR NEDİR? Tanımı: Kendisine yüklenen programlar aracılığı ile aritmetiksel mantıksal işlemler yapabilen, bilgi depolayan, hatasız ve hızlı işlem yapan, düzenleyen, kullanıcı ile

Detaylı

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University MICROSOFT WORD 2010 Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres: GİSAM No:9 Tel: 210 35 71 E-posta: its@metu.edu.tr

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI EDİTÖRÜNE GİRİŞ 482BK0175 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI

VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Bilgisayar ortamında Veri tabanı programını kullanarak, istenilen özelliklere göre dosyalama

Detaylı

Word. Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir;

Word. Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir; Word Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir; 1- Biçimlendirilmiş yazılar yazılır 2- Tablolar hazırlanır 3- Mektup ve zarf hazırlanabilir 4- Tez yazılabilir 5- Makrolar oluşturulur.

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

Microsoft Word Windows altında çalışan, özel işlemleri olan bir kelime işlem programıdır.

Microsoft Word Windows altında çalışan, özel işlemleri olan bir kelime işlem programıdır. Microsoft Word Microsoft Word Windows altında çalışan, özel işlemleri olan bir kelime işlem programıdır. En önemli özellikleri şöyle sıralanabilir. Yazılanlar bir satır sonuna eriştiğinde, otomatik olarak

Detaylı

WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ. OFİS PROGRAMLARI Değişik Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları

WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ. OFİS PROGRAMLARI Değişik Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ OFİS PROGRAMLARI Değişik Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları Dr. Hüseyin TOROS İTÜ Bilişim Enstitüsü, Öğretim Görevlisi http://www.huseyintoros.com, huseyintoros@yahoo.com, 555

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. İnsanoğlunun tasarlayarak ürettiği ya da uygulamaya koyduğu faydalı, faydasız veya zararlı her türlü alet ve araçlara ne ad verilir? (7 p) A) Bilgi B) Teknoloji

Detaylı

2. Microsoft Word XP Kelime İşlemci

2. Microsoft Word XP Kelime İşlemci 2. Microsoft Word XP Kelime İşlemci 2.1 Giriş Bilgisayarlar günlük hayatımıza girdikten sonra bir çok alışkanlığımızı bırakmak zorunda kalmaktayız. Önceden kitap olarak okuduğumuz sayfaları artık bir Mouse

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı ELGİNKN VKFI BİLGİSYR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİK SINVI 14/04/2013 dı

Detaylı

Microsoft Office. Word 2007. Betül Bozyürük. Düzelti: Görkem Can. Grafik Uygulama: Barış Başaran. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi

Microsoft Office. Word 2007. Betül Bozyürük. Düzelti: Görkem Can. Grafik Uygulama: Barış Başaran. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Microsoft Office Word 2007 Betül Bozyürük Düzelti: Görkem Can Grafik Uygulama: Barış Başaran Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Copyright 2007, Bilge Adam A.Ş. Kitabın yayın hakları Bilge Adam a aittir.

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft PowerPoint Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft PowerPoint Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Microsoft PowerPoint Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Aralık-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ... 1 A. MS-POWERPOINT İ ÇALIŞTIRMA...

Detaylı