KONU: Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yayımlanan ikincil mevzuata ilişkin TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği Görüşü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONU: Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yayımlanan ikincil mevzuata ilişkin TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği Görüşü"

Transkript

1 13 Mayıs 2015, İstanbul Ref: KC/İO/MB/15-56 KONU: Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yayımlanan ikincil mevzuata ilişkin TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği Görüşü T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NA Sayın Bakanlığınız tarafından hazırlanan Elektronik Ticarette Sözleşme ve Siparişler Hakkında Yönetmelik Taslağı ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Taslağı na ilişkin Derneğimizin görüşlerini ek te ilgilerinize arz ediyoruz. Saygılarımızla, EKLER : Ek-1 Değişiklik Önerileri ve Madde Gerekçeleri

2 Ek-1 Değişiklik Önerileri ve Gerekçeler A- Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Taslağı Madde Metni Değişiklik Önerisi Gerekçe Madde 2 Madde 2 (2) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki işletmecilerin abone ve kullanıcılarıyla münhasıran kendi mal ve hizmetlerine ilişkin gönderdikleri ticari elektronik iletiler bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. (2) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki işletmecilerin abone ve kullanıcılarınayla münhasıran kendi mal ve hizmetlerine veya başka elektronik haberleşme işletmecilerinin mal ve hizmetleri için ilişkin gönderdikleri ticari elektronik iletiler bu Yönetmelik kapsamı dışındadır sayılı Elektronik Ticaretin Korunması Hakkında Kanun ( Kanun ) kapsamında, 5809 sayılı Kanun un 50. maddesinde yapılan revize ile elektronik haberleşme sektöründeki haberleşmelere istisna tanınmış olduğunda, Yönetmelik Taslağı bu sektör dışında gerçekleşen haberleşmeleri içermelidir. Kanun kapsamında (esnaflar ve tacirler hariç olmak üzere) ticari iletilerin gönderilmesinde genel kural olarak opt-in yöntemi benimsenmiş olmakla birlikte, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin gönderecekleri ticari iletiler açısından belirli koşulların sağlanması şartıyla opt out yönteminin uygulanması hükme bağlanmıştır. Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeciler açısından getirilen bu istisnanın sebebi, Avrupa Komisyonu tarafından 2000/31 sayılı Elektronik Ticaret Direktifi nin uygulanmasıyla ilgili gerçekleştirilen çalışmalarda soft opt-in uygulamasının uygulanmaması veya sınırlı şekilde uygulanması hallerinde, düzenlemenin tüketicinin yararını korumaktan ziyade, tüketicinin belirli noktalarda nitelikli hizmet almasını engelleyici sonuçlara sebep olabileceği ve elektronik ticaret sektörünü olumsuz yönde etkileyebileceği noktalarında yapılan tespittir. Bu bağlamda, işletmecilerin sundukları hizmetlerin özelliği nedeniyle işletmeciler tarafından yapılan iletişimler açısından bir istisna getirilmiştir. Bu açıdan bakıldığında, işletmecilerin kendi hizmetlerine yönelik ticari iletileri doğrudan abonelerine/kullanıcılarına gönderirken opt-out yöntemine tabi tutulması; başka bir işletmeci üzerinden gönderimde ise opt-in yönteminin benimsenmesi Avrupa

3 Madde 4 b) Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişileri, Madde 4 b) Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına ve elektronik ticaret ortamını sağlayan, içerikte yer alan mal ve hizmetlere ilişkin zilyetliğin veya mülkiyetin kendisine ait olmaması koşuluyla başkalarının Komisyonu tarafında vurgu yapılan abonelerin nitelikli hizmet almaları amacına ters bir durumdur. İstisnanın gerekçesi göz önünde bulundurulduğunda, sadece elektronik haberleşme işletmecilerinin münhasıran kendi mal ve hizmetlere yönelik gönderdikleri ticari iletileri Yönetmelik Taslağı nın kapsamından muaf tutmak; işletmecilerin kendi mal ve hizmetlerine yönelik iletileri başka bir işletmeci üzerinden abonelere/kullanıcılara (herhangi bir işletmecinin abonelerine/kullanıcılarına) iletmeleri durumunda ise (gönderimi yapan işletmecinin ve mesaj sahibi işletmecinin) Yönetmelik kapsamına dahil olması uygun bir yöntem olmayacaktır. Nitekim, 5809 sayılı Kanun a, Kanun la eklenen 50 (6) bent hükmünün lafzında işletmecinin bizzat kendisinin sunduğu mal ve hizmetler ifadesine yer verilmediği de görülmektedir. Gerek Kanun da elektronik haberleşme sektörü açısından getirilen istisnanın gerekçesi, gerekse 5809 sayılı Kanun un ilgili bent hükmünün lafzı gözetilerek Yönetmelik Taslağı kapsamından elektronik haberleşme işletmecilerinin doğrudan abonelere/kullanıcılara ilettikleri kendi mal ve hizmetlerine yönelik iletilerle; başka bir işletmeci üzerinden gönderdikleri kendi mal ve hizmetlere yönelik iletilerin muaf tutulması ve ikinci durumda gönderimi yapan işletmecinin de aynı muafiyet kapsamında olması Bu fıkrada aracı hizmet sağlayıcısı tanımı dar tutulmuş olup tanımda bulunması gereken bazı hususlara 12. maddede yer alan yükümlülükler kısmında yer verilmiştir. Bu da hizmet sağlayıcısı ve aracı hizmet sağlayıcısı ayrımında bazı karışıklıklara neden olmaktadır. Ayrıca sistematik açısından da bu hususlara tanımda yer verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle 12. maddenin 1 ve 2. fıkralarında yer alan

4 l) Onay: Alıcının, gerçek ya da tüzel kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak mal ve hizmetini tanıtmak veya imajını artırmak amacıyla kendisine ait elektronik iletişim adreslerine ticari elektronik iletilerin gönderilmesine ve/veya bu iletişim adresi dâhil olmak üzere diğer kişisel verilerinin açıkça bilgilendirilmek kaydıyla paylaşılması veya kullanılmasına ilişkin irade beyanını, MADDE 5 (4) İletide, elektronik iletişim aracının türüne bağlı olarak hizmet sağlayıcının telefon numarası, faks numarası, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgilerinden en az birine yer verilir. (5) İletinin başlangıcında, tanıtım ve bilgilendirme gibi ticari iletişimin belirlenebilir olmasını sağlayan bir ibareye yer verilir. Bu ibareye; kısa mesaj yoluyla gönderilen iletilerde iletinin başlangıcında, elektronik posta yoluyla gönderilen iletilerde konu bölümünde, sesli mal ve hizmetini tanıtmaya yönelik içeriği göndermek amacıyla onay alan ve alıcılara ticari elektronik ileti gönderen, ticari iş ortakları, iştirakleri veya üçüncü kişilerin mal ve hizmetlerini tanıtmak ve bunların imajını artırmak için ticari elektronik ileti gönderen gerçek veya tüzel kişiler. l) Onay: Alıcının, gerçek ya da tüzel kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak mal ve hizmetini tanıtmak veya imajını artırmak amacıyla kendisine ait elektronik iletişim adreslerine ticari elektronik iletilerin gönderilmesine ve/veya bu iletişim adresi dâhil olmak üzere diğer kişisel verilerinin açıkça bilgilendirilmek kaydıyla paylaşılması veya kullanılmasına ilişkin irade beyanını, MADDE 5 (4) İletide, elektronik iletişim aracının türüne bağlı olarak hizmet sağlayıcının telefon numarası, faks numarası, kısa mesaj numarası, internet sitesi adresi ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgilerinden en az birine yer verilir. (5) İletinin başlangıcında, tanıtım ve bilgilendirme gibi ticari iletişimin belirlenebilir olmasını sağlayan bir ibareye yer verilir. Bu ibareye; kısa mesaj yoluyla gönderilen iletilerde iletinin başlangıcında T harfine yer verilerek, elektronik posta yoluyla gönderilen iletilerde hususların tanıma eklenmesi Onay tanımında yer alan imajını artırmak amacıyla ifadesi kişiye ve duruma göre değişen tartışmaya açık bir ifade olduğundan, madde metninden çıkarılması Fıkrada, iletişim bilgisi olarak hizmet sağlayıcının internet sitesine ilişkin bilgilerin de olabilmesi faydalı olacaktır. Bununla beraber ticari iletinin hangi elektronik iletişim aracı kullanılarak yapılacağından bağımsız olarak hizmet sağlayıcı tarafından operasyonel açıdan sıklıkla kullanılan iletişim bilgisinin tercih edilmesine imkan tanınması alıcılar açısından da hizmet sağlayıcıya ulaşımı kolaylaştırması açısından faydalı olacaktır. Ticari iletinin kısa mesaj ile gönderilmesi durumunda, kısa mesajda yazılabilecek karakter kısıtı nedeniyle maddede istenen tüm bilgilere uzun şekilde verilmesi durumunda hizmet sağlayıcının faaliyetlerine ilişkin tanıtım yapmasına imkân kalmamaktadır. Bu nedenle maddenin 5. fıkrasında ön görülen tanıtım ve bilgilendirmeye ilişkin ibarenin Tanıtım

5 aramalarda ise görüşmenin başlangıcında yer verilir. (6) İletide indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar olması halinde, iletinin bu amacının açıkça belirlenebilir olması sağlanır. (7) Promosyonların geçerlilik süresi ve alıcının bunlardan faydalanmak için yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülüklere ilişkin şartlar, açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde, bu hususlara özgülenmiş bir URL adresi veya müşteri hizmetleri numarası gibi kolay bir şekilde ulaşılabilecek yöntemlerle sunulur. MADDE 6 - (2) Kutlama ve temenni gibi hizmet sağlayıcının imajını artırabilecek iletiler ile onay alma amaçlı gönderilecek iletiler, ticari elektronik ileti kapsamındadır. konu bölümünde, sesli aramalarda ise görüşmenin başlangıcında yer verilir. (6) İletide indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar olması halinde, iletinin bu amacının açıkça belirlenebilir olması sağlanır. (7) Promosyonların geçerlilik süresi ve alıcının bunlardan faydalanmak için yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülüklere ilişkin şartlar, açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde, bu hususlara özgülenmiş bir URL adresi veya müşteri hizmetleri numarası gibi kolay bir şekilde ulaşılabilecek yöntemlerle sunulur. MADDE 6 - (2) Kutlama ve temenni gibi hizmet sağlayıcının imajını artırabilecek iletiler ile onay alma amaçlı gönderilecek iletiler, ticari elektronik ileti kapsamındadır. Onay alma amaçlı ticari elektronik iletiler yılda 2 defadan fazla gönderilemez. gibi belirlenecek bir kelimenin baş harfinin (T) şeklinde belirtilmesinin yeterli görülmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Hizmet sağlayıcılar tarafından gerçekleştirilen tanıtım ve promosyonların ayrıştırılması zaman zaman güç olabilmekte, bazen hem tanıtım hem de promosyon aynı ileti içerisinde yer alabilmektedir. Bu nedenle promosyonlara ilişkin ek isterlere yer verilen düzenlemelerin uygulamada yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle kaldırılması Yönetmelik Taslağı nın amacı kazanç sağlamaya yönelik iletilerin gönderim esaslarının düzenlenmesidir. Bu kapsamda, ticari hayatta ürüne/hizmete yönelik fiyat tekliflerini, kampanya tekliflerini, indirim tekliflerini içeren iletiler ticari ileti olarak kabul edilebilir. Buna karşılık, günümüzde işletmelerin, müşteri memnuniyeti kapsamında kişilerin doğum günlerinde veya Ülke açısından önemli günlerde kutlama mesajları/temenni mesajları iletmesi ya da Ülke açısından üzücü olaylarda üzüntüsünü belirten bir mesaj yayınlaması ticari ileti olarak kabul edilememelidir. Bu mesajlar Ülkemiz kültürünün bir mesajı ve mesajı atan işletmecinin/kurumun ticari hayatta müşterisine olan saygısını ve Ülke olaylarına karşı duyarlılığını göstermektedir. Bir Cumhuriyet bayramı kutlamasının tüm Ülkede işletmeler/kurumlar tarafından kutlanması ve buna yönelik mesajların müşterileriyle paylaşılması engellenmemelidir. Bu paylaşımını müşterileri ile gerçekleştirmek ise işletmelerin/kurumların hakkıdır. Bu

6 MADDE 7 - ç) Onayda, ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanacağı bilgisine yer verilir. d) Onay, abonelik sözleşmesi, satış sözleşmesi ve üyelik sözleşmesi gibi herhangi bir sözleşmeye dâhil edilmeden ayrı bir şekilde alınır. MADDE 7 - ç) Onayda, ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanacağı bilgisine yer verilir. Onaylar gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak hizmet sağlayıcısı tarafından saklanır. d) Onay, abonelik sözleşmesi, satış sözleşmesi ve üyelik sözleşmesi gibi herhangi bir sözleşmeye sözleşme hükmü olarak dâhil edilmeden ayrı bir şekilde alınır. İşbu hüküm, sözleşmelerde, sözleşme hükmü olmayacak şekilde ve alıcının işaretlemek suretiyle onayını vereceği ayrı izin kısımlarının oluşturulmasına engel değildir. Mobil elektronik haberleşme hizmeti işletmecilerinin abonelik sözleşmeleri vasıtasıyla ticari iletilerin gönderimiyle ilgili alınan onaylar bu madde kapsamı dışındadır. nedenle, kutlama ve temenni mesajlarının da izne tabi tutulmaması Ayrıca, onay alma için özellikle küçük ölçekli işletmelerin tüketiciye ulaşma imkânının oldukça kısıtla olacağı (çoğu durumda sadece kısa mesajla bu şekilde bir imkânın söz konusu olabileceği) düşünüleek, en azından yılda belirli bir sayı ile kısıtlanarak tüketiciye onay amaçlı ulaşma imkânı tanınmaması Ticari iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların Sayın Bakanlığınz a sunulabileceği bilgisinin alıcılara verilmesi, alıcılarda hassas nitelikteki kişisel veriler gibi birtakım verilerinin Sayın Bakanlığınız ile paylaşılacağı gibi yanlış bir algıya yol açarak memnuniyetsizlik ve güvensizlik yaratacak, alıcıların onay verme oranlarını olumsuz etkileyecektir. Yürürlükteki mevzuat açısından halihazırda hukukun öngördüğü durumlarda kişisel veriler de dahil bilgilerin paylaşımı mümkündür. Bu nedenle fıkranın madde metninden çıkarılması Onayın bahsi geçen sözleşmeler içerisinde yer alacak hükümler kapsamında alınamaması yönündeki düzenlemeye katılmakla birlikte, sözleşme hükümleri kısmından ayrı olarak sözleşmenin imza kısmından önce gelmek üzere başında işaretleme kutucuğu olacak şekilde bir onay kısmına yer verilmesinin ve izin vermek isteyen kişinin bu kutucuğu işaretlemesiyle onayını vermesi yönteminin Kanun un amacı ile çelişmeyeceği kanaatindeyiz. Bu şekilde Kanun ve Yönetmelik Taslağı nda düzenlenen tüm yükümlülüklere uyum mümkün olduğundan ve sözleşmelerin bir sureti kişilere verildiği için bu noktada işletmelerin herhangi bir kötü niyetli davranış sergilemeleri de mümkün olmayacağından, ilgili bent hükmüne buna yönelik bir ifade eklenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

7 e) Elektronik posta adresi ve telefon numarası gibi elektronik iletişim adreslerinin internet üzerinden verilmesi suretiyle alınacak onaylarda, iletişim adresinin türüne bağlı olarak, doğrulama kodu veya doğrulama bağlantı adresi ile alıcılara bu adres beyanının doğrulatılması şartı aranır. f) İnternet bankacılığı gibi kişisel bilgilerin ancak doğrulanarak girildiği elektronik ortamlarda onay için yeniden doğrulama şartı aranmaz. g) İş ortakları, iştirakler veya üçüncü kişiler gibi açık olmayan ibareler kullanılarak genel nitelikte onay alınamaz. Bu gerçek veya tüzel kişiler onayda ayrı ayrı gösterilmek zorundadır. ğ) Hizmet sağlayıcı aldığı onayı, kendisine ait olan mal veya hizmetle sınırlı kalmak kaydıyla, bir sözleşmeye bağlı olarak e) Elektronik posta adresi ve telefon numarası gibi elektronik iletişim adreslerinin internet üzerinden verilmesi suretiyle alınacak onaylarda, iletişim adresinin türüne bağlı olarak, doğrulama kodu veya doğrulama bağlantı adresi ile alıcılara bu adres beyanının doğrulatılması şartı aranır. f) İnternet bankacılığı gibi kişisel bilgilerin ancak doğrulanarak girildiği elektronik ortamlarda onay için yeniden doğrulama şartı aranmaz. g) Hizmet sağlayıcıları tarafından iş ortakları, iştirakler veya üçüncü kişiler gibi açık olmayan ibareler kullanılarak genel nitelikte onay alınamaz. Bu gerçek veya tüzel kişiler onayda ayrı ayrı gösterilmek zorundadır. ğ) Hizmet sağlayıcının aldığı onayı, kendisine ait olan mal veya hizmetle sınırlı kalmak kaydıyla, bir sözleşmeye bağlı Buna ek olarak, malumlarınız olduğu üzere, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından incelenerek onaylanan ve abonelere sunulan mobil tip abonelik sözleşmelerinde, elektronik haberleşme işletmecilerinin kendi mal ve hizmetlerinin tanıtımı dışındaki tanıtımları için de abonenin irade beyanının alınmasına yönelik ayrı bir onay kutucuğu bulunmakta olup, bu kutucuğu işaretleyen abonelere diğer firmaların avantaj ve duyuruları gönderilmektedir. Bu halde mobil elektronik haberleşme işletmecilerinin abonelik sözleşmelerinin ilgili maddede adreslenen abonelik sözleşmesi ile aynı nitelikte olmaması gerektiği değerlendirilmekte ve hükme bu kapsamda bir istisna getirilmesi Elektronik posta adresi ve telefon numarası gibi elektronik iletişim adreslerinin internet üzerinden verilmesi suretiyle alınacak onaylarda doğrulama kodu veya doğrulama bağlantı adresi ile alıcılara bu adres beyanının doğrulatılması şartı aranmasının hizmet sağlayıcılara ek maliyetler doğuracağı değerlendirilmektedir. Gerek Kanun gerekse Yönetmelik Taslağı kapsamında ispat yükününün hizmet sağlayıcıda olduğu göz önünde bulundurulduğunda, hizmet sağlayıcı aldığı onayı ispat edebildiği müddetçe ayrıca bir doğrulama mekanizmasına yer verilmesine gerek olmayacağı düşünülmektedir. Hüküm hizmet sağlayıcılara yönelik bir yükümlülük getirdiğinden, ilgili atfın eklenmesi İşletmeler/kurumlar, ticari hayatta saha organizasyonlarını oluşturmakta ve bayi/özel yetkili işletme gibi yardımcılardan yararlanmaktadır. Bu kapsamda bir hizmet

8 faaliyette bulunan bayi işletme ve özel yetkili işletmelere içerikte yer vererek de kullanabilir. MADDE 8 - (2) Esnaf ve tacirlerin 10 uncu maddede yer alan reddetme hakkını kullanmaları halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemez. Ayrıca gönderilen iletilerde bu Yönetmelikteki diğer yükümlülüklere uyulması şartı aranır. MADDE 9 - (3) Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletilerde önceden onay alma zorunluluğu aranmaz. Ancak bu tür bildirimlerde de mal veya hizmetler özendirilemez veya bunların tanıtımı yapılamaz. olarak faaliyette bulunan bayi işletme ve özel yetkili işletmeler için de verilmiş sayılır e içerikte yer vererek de kullanabilir. MADDE 8 - (2) Esnaf ve tacirlerin 10 uncu maddede yer alan reddetme hakkını kullanmaları halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemez. Ayrıca gönderilen iletilerde bu Yönetmelikteki diğer yükümlülüklere uyulması şartı aranır. MADDE 9 - (3) Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, ödeme bilgisi, bilgi güncelleme, teslimat veya hizmet aktivasyonu teyidi, şikayet cevaplandırma veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletilerde, hizmet sağlayıcı tarafından gerçekleştirilen anket çalışmalarına yönelik iletilerde ve tabi olunan mevzuat gereğince gerçekleştirilmesi gereken iletilerde önceden onay alma zorunluluğu aranmaz. Ancak bu tür bildirimlerde de mal veya hizmetler özendirilemez veya bunların tanıtımı yapılamaz. sağlayıcıya verilmiş olan onay (onayda bayi/özel yetkili işletme ifadesi ve unvanı geçmese bile), onun ilgili hizmette yararlandığı bayi/özel yetkili işletme için de verilmiş sayılmalı ve bayinin/özel yetkili işletmenin onay almış olan hizmet sağlayıcı adına ileteceği iletiler açısından bu onay geçerli olmalıdır. Bu nedenle, ilgili bent hükmünde yanlış anlamaya (onay metninde bayiye/özel yetkili işletme için de izin alınması gibi) sebebiyet verecek içerik yer vererek ifadesinin kaldırılması Maddenin iki fıkrasının birbiri ile çelişir nitelikte yorumlanabileceği Kanun da belirtilen kapsamı aşan yükümlülükler getirdiği düşünülmektedir. Bu nedenle 2 nci fıkranın çıkarılması Hizmet/mal sunan işletmeler, hizmete ilişkin memnuniyet araştırması yapmaktadırlar. Böylece çalışanlarının/hizmeti sunarken yararlandıkları kişilerin performanslarını ölçmekte ve daha kaliteli ve sorunsuz hizmet sunmayı hedeflemektedirler. Aynı şekilde, anket çalışmaları da ürün ve hizmetlerin pazarlanması amacına değil, ürün ve hizmetlerin tasarlanması amacına veya müşteri memnuniyeti gibi kriterleri ölçümlemeye hizmet eden çalışmalardır. Bu nedenle bu kapsamda gerçekleşen iletişimler için ön onay aranmaması Buna ek olarak tabi olunan mevzuat kapsamında (örneğin bankacılık, sigortacılık vs.) yapılması gereken ileti gönderimlerinin de kapsam dışında tutulduğunun açıkça belirtilmesi Ayrıca, hizmet sağlayıcının fıkrada sayılan hallerin tamamında iletişim sırasında vereceği bilgiler özendirme şeklinde

9 MADDE 10 - (1) Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe göstermeksizin, ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir. Ret hakkının kullanılmış olması verilen onayı bütünüyle geçersiz kılar. (2) Hizmet sağlayıcı, alıcının ret bildirimi için iletide, müşteri hizmetleri numarası, kısa mesaj numarası veya yalnızca ret bildirimine özgülenmiş bir URL adresi gibi erişilebilir iletişim adresini vermek zorundadır. İleti; kısa mesaj, elektronik posta, arama, faks gibi hangi yöntemlerle gönderildiyse, ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı yöntemle sağlanır. MADDE 10 - (1) Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe göstermeksizin, ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir. Ret hakkının kullanılmış olması verilen onayı bütünüyle geçersiz kılar. (2) Hizmet sağlayıcı, alıcının ret bildirimi için iletide, müşteri hizmetleri numarası, kısa mesaj numarası veya yalnızca ret bildirimine özgülenmiş bir URL adresi gibi erişilebilir iletişim adresini vermek zorundadır. Hizmet sağlayıcılar, kendilerine ticari ileti gönderimine ilişkin onay vermiş tüketicilerle üç ayda bir iletişime geçerek ret imkanının kullanılması hususunda aboneyi bilgilendirmekle yükümlüdür. İleti; kısa mesaj, elektronik posta, arama, faks gibi hangi yöntemlerle gönderildiyse, ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere bu yöntemlerden biriyle aynı yöntemle sağlanır. yorumlanabileceğinden, hükmün son cümlesinin hizmet sağlayıcılar açısından net olmayan bir yükümlülük getirdiği düşünülmekte ve bu nedenle ilgili ifadenin çıkarılması Hizmet sağlayıcının ret bildirimi alınırken tüketiciye göstereceği gerekçe seçenekleri doğrultusunda bir gerekçe alınması mal ve hizmetin sağlanması konusunda hizmet sağlayıcıyı geliştirecek, yönlendirecek olumlu ve alıcı lehine sonuçları olacak bir husustur. Bu nedenle bu ifadenin metinden çıkartılması yerinde olacaktır. Ayrıca, fıkrada yer alan bütünüyle ifadesinin çıkarılması uygun olacaktır, keza tüketici bir kanaldan ticari ileti almayı reddederken diğer kanaldan almaya devam etmek isteyebilecektir. Her ticari iletide ret bildirimine ilişkin maddede öngörülen bilgilerin verilmesi, ticari iletinin kısa mesajla gönderildiği durumlarda karakter kısıtından dolayı tanıtım için yeterli yer kalmamasına yol açmaktadır. Bu nedenle ret bildirimine ilişkin bilgilendirmenin tüketiciye belli aralıklarla gönderilmesi Ayrıca, ret bildiriminin ticari iletinin gönderildiği yöntemle aynı şekilde uygulanması teknik olarak her durumda mümkün olamamaktadır. Bu yöntem tüketiciler tarafından her zaman tercih edilecek bir yöntem de değildir. Örneğin, SMS ile gönderilen bir ticari iletiden sonra SMS ile ret hakkının kullanılabilmesi için hizmet sağlayıcının her GSM operatöründen SMS gönderilebilecek nitelikte bir numara tahsisi talebinde bulunması gerekmekte, her GSM operatöründe aynı numaranın boş olması her zaman mümkün olmamaktadır. İletinin, otomatik sesli arama ile gönderilmesi durumunda hizmet sağlayıcının küçük ölçekli bir işletme olması gibi hallerde her durumda ret bildirimini karşılayabilecek bir çağrı merkezi olması da mümkün değildir.

10 (4) Ret bildirimi imkânı gönderilen her bir ticari elektronik iletide yer alır. (4) Ret bildirimi imkânı gönderilen her bir ticari elektronik iletide yer alır. Yukarıda bahsi geçen revizyon önerisi kabul edilmediği takdirde ise, ret hakkının kolay ve ücretsiz kullanılabilmesi ile ilgili olarak ise; istenmeyen iletiler açısından kullanıcının reddetme hakkının ücretsiz şekilde nasıl kullandırılacağı konusunda bir belirlemeye ihtiyaç vardır. Şöyle ki; Yukarıda da değinildiği üzere, Yönetmelik Taslağı nda reddetme hakkının kullanılması için kişinin mesaj sahibinin çağrı merkezi numarasını araması veya ona kısa mesaj göndermesi veya faksla karşılık vermesi ya da URL adresine bağlanması gibi yöntemlerden bahsedilmekte ve ileti hangi yöntemle gönderildi ise aynı yöntemle reddetme iletisi iletilmelidir şeklinde bir düzenlemeye gidilmektedir. Çağrı merkezi numaraları olarak kullanılan numaralar (çoğunlukla 444 lü numaralar) ücretli numaralardır. Aynı şekilde, mesaj sahibinin iletisine karşı, kişi bu mesajı cevaplandırarak reddetme hakkını kullanacak olur ise bu mesaj ücrete tabidir. Yine, kişinin kendisine ait faks cihazı yok ise PTT veya başka bir yerden faks hizmetinden yararlanacak ve bunun için ücret ödeyecektir. URL adresi ise interneti veya akıllı telefonu olmayanlar için kullanılamaz bir yöntemdir. Görüldüğü üzere, tüm bu yöntemler, Kanun da açıkça belirtilen ücretsiz/kolay olma kriterini sağlayamamaktadır. Bu yöntemlerde kişiye tahakkuk edecek ücretin kişinin başvurusu halinde mesaj sahibi tarafından kişiye ödenmesi ise, tüketicilerin 0,40 krş ücreti olan bir mesaj için başvuruda bulunması gibi zorlayıcı bir usule sebep olacak ve iletim ücretinin faturalandırılmış olması nedeniyle iade fatura gibi bir sürü prosedürel işlemin gerçekleşmesine sebebiyet verecektir. Bu nedenle, reddetme hakkının daha başta bu hakkı kullanan kişi açısından ücret doğurmayacak ve kolay şekilde tasarlanması önemlidir. Mevcut durumda, ücretsiz gönderim için aşağıdaki üç yöntem düşünülebilir. Ancak bu yöntemlerden ilki kolay olma ve herkes tarafından kullanılma

11 yöntemini karşılamamaktadır: Mesaj sahibi, kişilerin reddetme haklarını kullanabilmeleri için bir mail adresini veya URL adresini refere edebilir. Ancak, bu yöntemde tüm alıcılar için reddetme imkanı verilmemiş olacaktır. Zira, internet kullanımı Ülkemizde %100 değildir; 50 yaş üstünde ise bu kullanım düşmektedir. Aynı şekilde, hedef alıcı kitlesinin tamamı internet kullansa bile akıllı telefon kullanımı %100 değildir. Bu nedenle, belirlenecek yöntem olarak herkes tarafından kullanılabilecek bir yöntem belirlenmez bazı kesimler dışarıda bırakılırsa reddetme hakkının kolay olması kriteri sağlanmamış olacak; daha da önemlisi bazı kesimler bu haktan mahrum bırakılmış olacaklardır. Mesaj sahibi, kişilerin reddetme haklarını kullanabilmeleri için elektronik haberleşme işletmecisinden temin edeceği ve ücretini karşılayacağı ücretsiz bir kısa mesaj numarasını tahsis edebilir. Kişilerden bu numaraya atılacak mesajlar nedeniyle hiçbir ücret alınmaz. Sektör kuralları gereği bu gönderimlerden dolayı mesaj sahibi tarifesindeki ücretleri işletmeciye öder. Mesaj sahibi, kişilerin reddetme haklarını kullanabilmeleri için elektronik haberleşme işletmecisinden temin edeceğin ücretsiz aranır numarayı (Şu an için 0800 lü numaralar örnek gösterilebilir.) tahsis edebilir. Kişilerin bu numarayı aramaları durumunda arayan kişiye bir ücret yansıtılmaz; numaranın tahsisli olduğu mesaj sahibi tarifesine göre bu numaraya ilişkin ücretleri işletmecisine öder. Bu açıklamalar ışığında, Yönetmelik Taslağı nda reddetme hakkının ücretsiz sağlanabilmesine yönelik yöntemlere bu şekilde örneklendirilmesinin uygun olacağı ve çağrı merkezi araması, kısa mesaj araması, faksla iletim gibi ücret doğuracak yöntemlere yer verilmemesinin ve ticari ileti

12 MADDE 12 - (1) Başkalarının mal ve hizmetini tanıtmaya veya imajını artırmaya yönelik içeriği göndermek amacıyla onay alan ve alıcılara ticari elektronik ileti gönderenler aracı hizmet sağlayıcı olarak kabul edilir. Ancak içerikte yer alan mal ve hizmetlere ilişkin zilyetliğin veya mülkiyetin gönderene ait olması halinde, gönderen hizmet sağlayıcı olarak değerlendirilir. (2) Ticari iş ortakları, iştirakleri veya üçüncü kişilerin mal ve hizmetlerini tanıtmak ve bunların imajını artırmak için ticari elektronik ileti gönderenler de aracı hizmet sağlayıcı olarak kabul edilir. (4) Aracı hizmet sağlayıcılar, bu Yönetmelikte kendisine ait vermesi gereken bilgilerin yanı sıra içerikte mal veya hizmetini tanıttığı veya imajını artırdığı gerçek ve tüzel kişinin de tanınmasını sağlayan tescilli marka adı, ticaret unvanı veya işletme adı bilgilerinin en az birine yer verir. MADDE 12 - (1) Başkalarının mal ve hizmetini tanıtmaya veya imajını artırmaya yönelik içeriği göndermek amacıyla onay alan ve alıcılara ticari elektronik ileti gönderenler aracı hizmet sağlayıcı olarak kabul edilir. Ancak içerikte yer alan mal ve hizmetlere ilişkin zilyetliğin veya mülkiyetin gönderene ait olması halinde, gönderen hizmet sağlayıcı olarak değerlendirilir. (2) Ticari iş ortakları, iştirakleri veya üçüncü kişilerin mal ve hizmetlerini tanıtmak ve bunların imajını artırmak için ticari elektronik ileti gönderenler de aracı hizmet sağlayıcı olarak kabul edilir. (4) Aracı hizmet sağlayıcılar, bu Yönetmelikte kendisine ait vermesi gereken bilgilerin yanı sıra içerikte mal veya hizmetini tanıttığı veya imajını artırdığı gerçek ve tüzel kişinin de tanınmasını sağlayan tescilli marka adı, ticaret unvanı veya işletme adı bilgilerinin en az birine yer verir. Bu maddede yer alan bilgilendirme yükümlülüğü, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki işletmeciler tarafından, alıcıdan ilgili mevzuata uygun bir şekilde alınmış onaya istinaden üçüncü kişi ve kuruluşlar adına gönderilen ticari elektronik iletiler açısından geçerli olmayacaktır. hangi yöntemle gönderildi ise o yöntemle reddedilmeli kuralında ısrar edilmemesinin doğru olacağı düşünülmektedir. Madde 1 ve 2. fıkraları aracı hizmet sağlayıcı tanımını içermekte olup bu hususlar yukarıda önerildiği şekilde Tanımlar maddesine taşındığında burada ayrıca düzenlenmesine gerek kalmayacaktır. Bu nedenle ilgili fıkraların kaldırılması önerilmiştir. Elektronik haberleşme hizmeti işletmecilerinin diğer firmaların tanıtımına aracılık ettiği durumda yüzlerce adet firma ürün ve hizmetinin tanıtımına ilişkin süreç işletilmektedir. Bütün firmaların isimlerinin ticari ileti veya onay içeriğinde yer verilmesi teknik olarak mümkün değildir. Bu nedenle elektronik haberleşme hizmeti işletmecileri açısından maddeye bir istisna getirilmesi

13 (5) Başkası adına gönderilen iletilerde, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarındaki yükümlülükler hariç olmak üzere bu Yönetmelikteki diğer yükümlülüklerden aracı hizmet sağlayıcılar sorumludur. (6) Elektronik Ticarette Sözleşme ve Siparişler Hakkında Yönetmelikte düzenlenen aracı hizmet sağlayıcılar, elektronik ortam sundukları mal veya hizmetlere ilişkin olmak kaydıyla, yapacakları ticari iletişimde bu Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcı olarak kabul edilir. MADDE 13 - (2) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki şartları taşıması koşuluyla Kanunun yürürlük tarihinden önce ticari elektronik ileti göndermek amacıyla oluşturulan veri tabanlarının onaylı olduğu kabul edilir. (3) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki veri tabanları, ticari iş ortakları, iştirakleri veya üçüncü kişiler gibi başkası adına gönderilecek ticari elektronik iletiler için kullanılamaz. Ancak bu veri tabanları, yalnızca bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki şartları taşıması kaydıyla kullanılabilir. MADDE 20 - (1) Bu Yönetmelik 1/5/2015 tarihinde yürürlüğe girer. (5) Başkası adına gönderilen iletilerde, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarındaki yükümlülükler hariç olmak üzere bu Yönetmelikteki diğer yükümlülüklerden aracı hizmet sağlayıcılar sorumludur. (6) Elektronik Ticarette Sözleşme ve Siparişler Hakkında Yönetmelikte düzenlenen Aracı hizmet sağlayıcılar, elektronik ortam bizzat sundukları kendilerine ait mal veya hizmetlere ilişkin olmak kaydıyla, yapacakları ticari iletişimde bu Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcı olarak kabul edilir. MADDE 13 - (2) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki şartları taşıması koşuluyla Kanunun yürürlük tarihinden önce ticari elektronik ileti göndermek amacıyla oluşturulan veri tabanlarının onaylı olduğu kabul edilir. (3) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki veri tabanları, ticari iş ortakları, iştirakleri veya üçüncü kişiler gibi başkası adına gönderilecek ticari elektronik iletiler için kullanılamaz. Ancak bu veri tabanları, yalnızca bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki şartları taşıması kaydıyla kullanılabilir. MADDE 20 - (1) Bu Yönetmelik 1/11/2015 tarihinde yürürlüğe girer. Aracı hizmet sağlayıcılara getirilen yükümlülük seviyesi verilen hizmete göre oldukça yüksektir. Özellikle 7. fıkra uyarınca aracı hizmet sağlayıcıların sorumsuzluğu göz önünde tutulduğunda, bu fıkranın kaldırılması Bu Yönetmelik Taslağı ndaki tanımlarla diğer bir yönetmeliğe atıfta bulunulması karışıklık yaratmaktadır, bu nedenle iki yönetmeliğin birbirinden ayrı değerlendirilebilmesine imkan tanıyacak şekilde revizyon önerileri getirilmiştir. Malumlarınız olduğu üzere, Kanun un Geçici 1. Maddesi nde Kanun un yürürlüğe girdiği tarihten önce ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla onay alınarak oluşturulmuş olan veri tabanlarının Kanun un yürürlüğünden sonra da kullanılabileceği düzenlenmiştir. Yönetmelik in 13. maddesinin 2. ve 3. fıkraları ise, mevcut veri tabanlarının kullanımını çok daha ağır koşullara bağlamıştır ve hizmet sağlayıcılara geriye dönük yükümlülükler getirecek niteliktedir. Bu nedenle fıkraların belirtilen şekilde revize edilerek Kanun ile uyumluluğun sağlanması Yönetmelik Taslağı nın kamuoyu görüşüne açılması ile ön görülen yürürlük tarihi arasında çok kısıtlı süre bulunmaktadır. Yönetmeliğin yayımından sonra uyumlu hale gelinmesiyle ilgili geliştirmelerin

14 B- Elektronik Ticarette Sözleşme ve Siparişler Hakkında Yönetmelik Taslağı yapılabilmesi için ek süreye ihtiyaç olacaktır. Bu nedenle altı aylık bir geçiş süresi verilmesi Madde Metni Değişiklik Önerisi Gerekçe MADDE 2- MADDE 2- (2) Bu Yönetmelik hükümleri, münhasıran elektronik posta, telefon araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda doğrudan iletişime imkân veren benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmelere uygulanmaz. (2) Bu Yönetmelik hükümleri, münhasıran elektronik posta, telefon araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda doğrudan iletişime imkân veren benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmelere ve elektronik haberleşme hizmeti işletmecilerinin internet sitesi/çevrimiçi işlem merkezleri üzerinden yaptıkları ürün ve hizmet satışına ilişkin sözleşmelere uygulanmaz. Yönetmelik Taslağı nın uygulanmayacağı sözleşmeler kapsamına, elektronik haberleşme işletmeci abonelerinin telefon numaraları ile giriş yaptıkları çevrimiçi işlem merkezindeki kendi hesapları vasıtasıyla aldıkları ürün ve hizmetlerin ve çevrimiçi işlem merkezine girmeksizin işletmecilerin internet sitesinden bir telefon numarası ile eşleşen şekilde aldıkları TL ve hizmet satışlarının dâhil olmadığı düşünülmektedir. Şöyle ki, mobil elektronik haberleşme hizmeti işletmecileri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu nun (BTK) onayına tabi olan bir abonelik sözleşmesi ile abonelik tesis etmekte, daha sonra aldığı tüm ürün ve hizmetler bu abonelik kapsamına eklenen ek ürün ve hizmetler olmaktadır. İnternet üzerinden ürün ve hizmet satışı yapan hizmet sağlayıcılardan farklı olarak elektronik haberleşme hizmeti işletmecileri ürün ve hizmet satışlarının büyük bir kısmını abonenin aylık faturasına yansıtmak veya ön ödemeli bakiyesinden düşülmek suretiyle yapmaktadır. Bu ürün ve hizmet satışlarına ilişkin tüketici bilgilendirmeleri, alım teyitleri, tarifeler, şikayet çözüm mekanizmaları, hizmet kalitesi, veri gizliliği gibi tüm konular BTK tarafından düzenlenmektedir. Ayrıca, elektronik haberleşme hizmeti abonesinin alım profili diğer ürünlerden farklı olup, satış adımlarının uzaması ve ek adımlar getirilmesi abonelerde kafa karışıklığı, ürünün satın alındığına ilişkin yanlış algılar gibi sonuçlara yola açacaktır. Bu yönleriyle elektronik haberleşme işletmecilerinin internet üzerinden yaptığı ürün ve hizmet satışları diğer hizmet sağlayıcılardan ayrışmaktadır. Bu nedenle bu satışların kapsam dışı olduğunun madde metninde

15 MADDE 4 - d) Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişileri, MADDE 5 - (2) Birinci fıkrada yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, hizmet sağlayıcılar, değişikliğin meydana geldiği gün içerisinde söz konusu bilgileri güncellemekle yükümlüdür. Güncellemelerin yapıldığına ilişkin ispat yükü hizmet sağlayıcılara aittir. MADDE 6 - (1) Aracı hizmet sağlayıcılar kendileriyle ilgili olarak 5 inci maddede yer alan yükümlülükleri aynı usulle MADDE 4 - d) Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetler kapsamında sipariş verilmesi ve satış yapılmasına ilişkin in yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişileri, MADDE 5 - (2) Birinci fıkrada yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, hizmet sağlayıcılar, değişikliğin meydana geldiği gün hafta içerisinde söz konusu bilgileri güncellemekle yükümlüdür. Güncellemelerin yapıldığına ilişkin ispat yükü hizmet sağlayıcılara aittir. MADDE 6 - (1) Aracı hizmet sağlayıcılar kendileriyle ilgili olarak 5 inci maddede yer alan yükümlülükleri aynı usulle açıkça belirtilmesi Bu Yönetmelik Taslağı kapsamında tanımlanan aracı hizmet sağlayıcılar ile Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Taslağı nda tanımlanan aracı hizmet sağlayıcılar ın farklı nitelikte olduğu düşünülmektedir. Şöyle ki, bir ticari iletinin gönderimine ilişkin onayların tutulduğu bir izinli veri tabanı hizmeti sunulması veya ticari iletilerin gönderilmesi Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Taslağı kapsamında aracı hizmet sağlayıcılık olarak değerlendirilebilecekken, tanım içerikleri aynı olmasına rağmen, bu hizmette sipariş veya satışa ilişkin hiçbir işleme aracılık edilmediği için Elektronik Ticarette Sözleşme Ve Siparişler Hakkında Yönetmelik Taslağı nda aracı hizmet sağlayıcılık olarak değerlendirilmemelidir. Bu yönetmelik kapsamında aracı hizmet sağlayıcı olarak görülmesi gereken işletmelerin diğer markalara Pazar yeri olarak hizmet sunan platformlar olması gerektiği düşünülmektedir. Bu şekilde hizmetler sunmayan (yalnız ticari iletilerinin gönderilmesine aracılık eden) kuruluşların ise Yönetmelik Taslağı kapsamında aracı hizmet sağlayıcı olarak kabul edilmemesi ve ilgili yükümlülüklere tabi tutulması gerekecektir. Tanıma bu kapsamda bir farklılaştırma önerisinde bulunulmuştur. Değişikliklere ilişkin güncellemenin yapılacağı sürenin daha makul ve uygulanabilir olması açısından gün ifadesinin hafta olarak tadili Aracı hizmet sağlayıcılar içeriği kontrol etmekle yükümlü olmadığından ve yalnızca elektronik ortamı sağladıklarından kullanıcı/müşteri ile muhatap olarak hizmet

16 sağlamak zorundadır. sağlamak zorundadır. sağlayıcı kadar ön planda görünmesi uygun olmayacaktır kanaatindeyiz. Bu nedenle ilgili fıkranın çıkarılması MADDE 7 - (1) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar, aşağıda yer alan bilgileri elektronik ticaret işlemlerini gerçekleştirdikleri ağ üzerindeki ana sayfalarında işlem rehberi başlığı altında doğrudan ulaşılabilecek şekilde güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür; MADDE 8 - (1) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar; (b) Mal veya hizmetin toplam bedeli önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, teslimat masrafları önceden hesaplanamıyor ise buna ilişkin ek masrafların ödenebileceği bilgisini sağlar. MADDE 9 - (1) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar, sözleşme konusu mal ya da hizmetin yeni veya ikinci el olmasına göre ayrı satış kategorilerinde gösterilmesine dair teknik araçları sunar. (2) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar, siparişin verilmesi öncesinde alıcıların veri giriş hatalarını belirleyebilmesi için sipariş özeti gibi ve bu hataları düzeltebilmesi için ise geri al ve değiştir gibi uygun, etkili ve erişilebilir teknik araçları sunar. MADDE 7 - (1) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar, aşağıda yer alan bilgileri elektronik ticaret işlemlerini gerçekleştirdikleri ağ üzerindeki ana sayfalarında işlem rehberi başlığı altında doğrudan ulaşılabilecek şekilde güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür; MADDE 8 - (1) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar; (b) Mal veya hizmetin toplam bedeli önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, teslimat masrafları önceden hesaplanamıyor ise buna ilişkin ek masrafların ödenebileceği bilgisini sağlar. MADDE 9 - (1) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar, sözleşme konusu mal ya da hizmetin yeni veya ikinci el olmasına göre ayrı satış kategorilerinde gösterilmesine dair teknik araçları sunar. (2) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar, siparişin verilmesi öncesinde alıcıların veri giriş hatalarını belirleyebilmesi için sipariş özeti gibi ve bu hataları düzeltebilmesi için ise geri al ve değiştir gibi uygun, etkili ve erişilebilir teknik araçları sunar. Aracı hizmet sağlayıcıların içerikle ilgili bir kontrol yükümlülüğü bulunmadığından bu maddelerdeki yükümlülükler kapsamından da muaf tutulması gerektiği düşünülmektedir. Madde 7 ile ilgili açıklamalarımız kapsamında aracı hizmet sağlayıcılar ifadesinin kaldırılması Madde 8 in ikinci fıkrasında bahsi geçen mal veya hizmetin toplam bedeli önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, teslimat masrafları önceden hesaplanamıyor ise buna ilişkin ek masrafların ödenebileceği bilgisine ilişkin olarak, sadece net tutarın belirtilmesinin yeterli olması gerektiği düşünülmektedir. Bu detayda açıklama hem yer sıkıntısı yaratacak ve hem de müşteride kavram kargaşasına yol açacaktır. Madde 7 ile ilgili açıklamalarımız kapsamında aracı hizmet sağlayıcılar ifadesinin kaldırılması Buna ek olarak, maddede yer alan teknik araçlar ifadesi net olmayıp tanımlanması MADDE 10 - MADDE 10 - Maddenin ikinci fıkrasında yer alan beyanlara erişimin mümkün olduğu an

17 (2) Sipariş ve siparişin alındığının teyidi, tarafların söz konusu beyanlara erişiminin mümkün olduğu anda gerçekleşmiş sayılır. MADDE 11 (2) Aracı hizmet sağlayıcılar; (a) TSE Elektronik Ticaret Uygulama Koruma Profili Versiyon 1.0, SSL sertifikası ve 3DSecure protokolü standardına uyum sağlar. MADDE 13 - (2) Elektronik ticaret işlemlerine ilişkin elektronik kayıtlar, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar tarafından 6 ay süreyle saklanmalıdır. Talep edilmesi halinde bu kayıtlar Bakanlığa sunulmak zorundadır. MADDE 20 - (1) Bu Yönetmelik 1/5/2015 tarihinde yürürlüğe girer. (2) Sipariş ve siparişin alındığının teyidi, tarafların söz konusu beyanlara erişiminin mümkün olduğu anda gerçekleşmiş sayılır. MADDE 11 (2) Aracı hizmet sağlayıcılar; (a) TSE Elektronik Ticaret Uygulama Koruma Profili Versiyon 1.0, SSL sertifikası ve 3DSecure protokolü standardına uyum sağlar. İşbu hüküm, elektronik haberleşme hizmeti işletmecilerinin internet sitesi/çevrimiçi işlem merkezleri üzerinden yaptıkları ürün ve hizmet satışına ilişkin işlemler açısından uygulanmaz. MADDE 13 - (2) Elektronik ticaret işlemlerine ilişkin elektronik kayıtlar, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar tarafından 6 ay süreyle saklanmalıdır. Talep edilmesi halinde bu kayıtlar Bakanlığa sunulmak zorundadır. MADDE 20 - (1) Bu Yönetmelik 1/11/2015 tarihinde yürürlüğe girer. ifadesi muğlak bir ifade olup, taraflarca anlam karmaşasına sebebiyet vermemesi açısından çıkarılması Maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen 3D Secure protokolü sadece kredi kartlı işlemler için geçerlidir. 2 nci maddeye ilişkin görüşlerimizde de belirtildiği üzere elektronik haberleşme işletmecilerinin faturasına yansıtılmak suretiyle alınan ürünler için bankaya başvurulması gibi bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle 2 nci maddede bahsedildiği gibi, elektronik haberleşme işletmecilerinin internet sitesi veya çevrim içi işlem merkezinden sağladığı ürün ve hizmetlerin kapsamı bu maddede getirilen yükümlülüklerle de örtüşmemekte ve yerine getirilmesi mümkün olamamaktadır. Bu nedenle bu hizmetlerin kapsam dışı olduğunun ifade edilmesi Elektronik kayıtların saklanmasına ilişkin süre Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ne göre 3 yıldır. Her iki yönetmeliğe de tabi olan hizmet sağlayıcılar için sürelerdeki farklılık uygulamada karışıklığa yol açacaktır. İki yönetmeliğin uyumlu hale getirilmesi uygun olacaktır. Yönetmelik Taslağı nın kamuoyu görüşüne açılması ile ön görülen yürürlük tarihi arasında çok kısıtlı süre bulunmaktadır. Yönetmeliğin yayımından sonra uyumlu hale gelinmesiyle ilgili geliştirmelerin yapılabilmesi için ek süreye ihtiyaç olacaktır. Bu nedenle altı aylık bir geçiş süresi verilmesi

6563 sayılı Kanun. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

6563 sayılı Kanun. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 6563 sayılı Kanun Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 9 Eylül 2015 Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Detaylı

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE SÖZLEŞME VE SİPARİŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI TELKODER GÖRÜŞLERİ

ELEKTRONİK TİCARETTE SÖZLEŞME VE SİPARİŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI TELKODER GÖRÜŞLERİ ELEKTRONİK TİCARETTE SÖZLEŞME VE SİPARİŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI TELKODER GÖRÜŞLERİ 25.05.2015 Yönetmeliği Geneline İlişkin Görüş ve Değerlendirmeler Taslak Yönetmeliğin esasen Mesafeli Satışlar

Detaylı

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması 8 Aralık 2015 Kanunun Kapsamı 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 12247 ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6563 Kabul Tarihi : 23/10/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 5/11/2014 Sayı : 29166 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç

Detaylı

ÖZGÜN HUKUK BÜROSU. Yönetmelik ile ticari elektronik iletilerde uyulması gereken hususlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

ÖZGÜN HUKUK BÜROSU. Yönetmelik ile ticari elektronik iletilerde uyulması gereken hususlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. ÖZGÜN HUKUK BÜROSU SÜLÜN SOKAK NO: 8 1.LEVENT/BEŞİKTAŞ İSTANBUL/TÜRKİYE Tel:+ 90 212 356 3210(pbx) / +90 212 325 2307(pbx) Faks: +90 212 356 3213 E-mail: ozgun@ozgunlaw.com 20.07.2015 Elektronik Ticaretin

Detaylı

: Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yayımlanmıştır.

: Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yayımlanmıştır. Sirküler No : 2014/82 Sirküler Tarihi : 25.11.2014 Konu : Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yayımlanmıştır. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 5 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı

Detaylı

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ( Yönetmelik ) 15.07.2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

SİRKÜLER NO: 70/2014 İstanbul, 05.11.2014. KONU: Elektronik Ticarete İlişkin Bazı Düzenlemeler Yapıldı

SİRKÜLER NO: 70/2014 İstanbul, 05.11.2014. KONU: Elektronik Ticarete İlişkin Bazı Düzenlemeler Yapıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 70/2014 İstanbul, 05.11.2014 KONU: Elektronik Ticarete İlişkin Bazı Düzenlemeler Yapıldı ÖZET: 05.11.2014 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 6563 sayılı Elektronik Ticaretin

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2015/47 30/Nisan/ 2015 İçindekiler: * Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayısta yürürlüğe giriyor. ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN GİRİYOR: 1 MAYISTA YÜRÜRLÜĞE

Detaylı

YÖNETMELİK TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik

Detaylı

YÖNETMELİK TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK 15 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29417 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE SÖZLEŞME VE SİPARİŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ELEKTRONİK TİCARETTE SÖZLEŞME VE SİPARİŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ELEKTRONİK TİCARETTE SÖZLEŞME VE SİPARİŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/194 Ref: 4/194

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/194 Ref: 4/194 SİRKÜLER İstanbul, 17.11.2014 Sayı: 2014/194 Ref: 4/194 Konu: ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 05.11.2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazete de 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI:

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: TARİH : 28/08/2015 SİRKÜLER NO : 2015/70 ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede elektronik ticarete ilişkin

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 22.07.2015 Sayı: 2015/126 Ref: 4/126. Konu: TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 22.07.2015 Sayı: 2015/126 Ref: 4/126. Konu: TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 22.07.2015 Sayı: 2015/126 Ref: 4/126 Konu: TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete de Ticari İletişim

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi: : 09.07.2015 Karar No : 2015/DK-THD/313 Gündem Konusu : Pazarlama, tanıtım gibi amaçlarla haberleşme yapılmasına ilişkin usul ve esaslar. KARAR

Detaylı

Metin Tarakçı Çağrı Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 05 Haziran 2015

Metin Tarakçı Çağrı Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 05 Haziran 2015 Metin Tarakçı Çağrı Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 05 Haziran 2015 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun 5 Kasım 2014 tarihli 29166 Sayılı Resmi Gazetede «Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Rehberlik Hizmeti.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Rehberlik Hizmeti. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 01.08.2012 Karar No : 2012/DK-08/354 Gündem Konusu : Rehberlik Hizmeti. KARAR :Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri

Detaylı

Yeni E-Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (01.05.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek)

Yeni E-Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (01.05.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek) Yeni E-Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (01.05.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek) Yeni düzenleme neler getiriyor Nisan 2015 DUBAI İçindekiler Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun...

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 12.04.2016 Karar No : 2016/DK-YED/211 Gündem Konusu : CLI ya İlişkin Düzenlemeler. KARAR : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. KARAR :Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. KARAR :Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 26.06.2012 Karar No : 2012/DK-16/286 Gündem Konusu :Turknet'in İSS Değişikliği Sürecinde Yaşanan Tüketici Mağduriyetlerine İlişkin Yapılan Soruşturma.

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı na

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı na 28/05/2014 KONU : Elektronik Ticarete İlişkin Düzenlemeler Hakkında Görüşlerimiz T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı na Elektronik ticaret sektörünün dinamik yapısı ve çok farklı

Detaylı

Bilgi Formları ve Ticari Elektronik İleti Gönderimi ile İlgili Bilgilendirme

Bilgi Formları ve Ticari Elektronik İleti Gönderimi ile İlgili Bilgilendirme Bilgi Frmları ve Ticari Elektrnik İleti Gönderimi ile İlgili Bilgilendirme Sn dönemde bazı bayilerimiz yasam kapsamına uygun lmayan elektrnik gönderileri dlayısıyla aldığımız şikayet ve cezaların artması

Detaylı

6563 SAYILI YASANIN KABULÜ ILE BIRLIKTE UYGULAMAYA GEÇECEK YASAL DÜZENLEMELER

6563 SAYILI YASANIN KABULÜ ILE BIRLIKTE UYGULAMAYA GEÇECEK YASAL DÜZENLEMELER 6563 SAYILI YASANIN KABULÜ ILE BIRLIKTE UYGULAMAYA GEÇECEK YASAL DÜZENLEMELER Cevdet BOZKURT* 26 1. GIRIŞ 23.10.2014 tarihinde kabul edilen ancak 01.05.2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6563 Sayılı

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

Kampanya, Tarife ve Tanıtım Duyurularına Yönelik Düzenlemeler

Kampanya, Tarife ve Tanıtım Duyurularına Yönelik Düzenlemeler Kamuoyu Görüşlerini İçeren Belge Yayım Tarihi: Ocak 2015 Kampanya, Tarife ve Tanıtım Duyurularına Yönelik Düzenlemeler Ocak 2015, LEFKOŞA www.bthk.org Osmanpaşa Caddesi, Feray Yağcıoğlu Apt. Kat 2 Daire

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Türk Telekom Referans Erişim Tekliflerinde Revizyon-ISS Değişikliği.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Türk Telekom Referans Erişim Tekliflerinde Revizyon-ISS Değişikliği. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 18.07.2012 Karar No Gündem Konusu : 2012/DK-07/334 : Türk Telekom Referans Erişim Tekliflerinde Revizyon-ISS Değişikliği. KARAR :Erişim ve Tarifeler

Detaylı

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Bağlı İkincil Mevzuat Uyarınca Ticari Elektronik İletiler

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Bağlı İkincil Mevzuat Uyarınca Ticari Elektronik İletiler Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Bağlı İkincil Mevzuat Uyarınca Ticari Elektronik İletiler Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere, bu kanuna bağlı ikincil

Detaylı

Sunulan hizmet için uygulanacak tarifeler konusunda açık, detaylı ve güncel bilgilere erişebilme hakkı,

Sunulan hizmet için uygulanacak tarifeler konusunda açık, detaylı ve güncel bilgilere erişebilme hakkı, SABİT TELEFON HİZMETLERİ: Abonelik: Abonelik sözleşmesi yapabilme hakkınız bulunmaktadır. Abonelik sözleşmesi yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz yararınıza olacaktır: Sözleşme hükümlerini okumalı,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 24.08.2011 Karar No : 2011/DK-14/461 Gündem Konusu : Güvenli İnternet Hizmetine İlişkin Usul ve Esaslar. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ. Demet KABASAKAL 29.01.2014, İstanbul

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ. Demet KABASAKAL 29.01.2014, İstanbul KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ Demet KABASAKAL 29.01.2014, İstanbul Neden KEP? Standart e-posta hizmetlerine ilave olarak, e-postanın gönderilip gönderilmediğine, Alıcısına ulaşıp

Detaylı

NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TEMMUZ-AĞUSTOS 2015 HUKUK BÜLTENİ NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik ( Yönetmelik ) 11/07/2015

Detaylı

8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 61) (30/5/2009 tarihli ve 27243 sayılı

Detaylı

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından, 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-15.1.a sayılı

Detaylı

GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 24/08/2011 tarihli ve 2011/DK-14/461 sayılı Kurul Kararı ile GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı, tercihe dayalı Güvenli İnternet Hizmetine

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. Karar Tarihi: : Karar No : 2015/DK-SDD/521 Gündem Konusu : İnceleme - Fatura Üst Sınırı.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. Karar Tarihi: : Karar No : 2015/DK-SDD/521 Gündem Konusu : İnceleme - Fatura Üst Sınırı. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi: : 23.11.2015 Karar No : 2015/DK-SDD/521 Gündem Konusu : İnceleme - Fatura Üst Sınırı. KARAR : Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının hazırladığı

Detaylı

-SPK SİRKÜLERİ- 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır.

-SPK SİRKÜLERİ- 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır. Konu: Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır. İyi çalışmalar dileriz. Amaç ve kapsam

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) (27/12/2013 Tarih ve 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste: 1-10/2/2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU ÖN BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu nun konusu, SATICI' nın, ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili

Detaylı

DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 20 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) DİYABET PAKETİ 24 AY KAMPANYASI ndan ( Kampanya )... adresinde mukim...

Detaylı

CEPTE BAYRAM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) (TÜRK TELEKOM BİREYSEL SABİT HAT SAHİBİ MÜŞTERİLER İÇİN)

CEPTE BAYRAM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) (TÜRK TELEKOM BİREYSEL SABİT HAT SAHİBİ MÜŞTERİLER İÇİN) CEPTE BAYRAM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) (TÜRK TELEKOM BİREYSEL SABİT HAT SAHİBİ MÜŞTERİLER İÇİN) 1- AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Cepte Bayram Büyük Paket Tarifesi / Cepte Bayram

Detaylı

HUKUK BÜLTENİ HAZİRAN 2017

HUKUK BÜLTENİ HAZİRAN 2017 BÜLTEN NO:104 GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında

Detaylı

DKY İNŞAAT VE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

DKY İNŞAAT VE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ DKY İNŞAAT VE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ İşbu Bilgilendirme ve Aydınlatma Bildirim Formu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Detaylı

HAZIR KARTLAR İLE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİNDE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

HAZIR KARTLAR İLE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİNDE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 03.01.2018/13-1 HAZIR KARTLAR İLE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİNDE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ÖZET : 16 Seri No lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği nde ön ödemeli hatlara yüklemeler

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 464)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 464) Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 464) 1. Giriş 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 149 uncu maddesinde kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil)

Detaylı

JET WİFİ VE JET İSTASYON TARİFELERİ TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

JET WİFİ VE JET İSTASYON TARİFELERİ TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) JET WİFİ VE JET İSTASYON TARİFELERİ TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) işbu Taahhütname ( Taahhütname ) nin Ek-1 inde yer alan kutucuklardan birini işaretlemek suretiyle

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU Esas No: 1/488 Tarih: 10.01.2012 Karar No: 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 82 İST, 25.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 82 İST, 25.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 82 İST, 25.01.2015 ÖZET: Bazı mükellef gruplarına, elektronik ticaret ve bazı ticari faaliyetlerine ilişkin sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirildi. SÜREKLİ BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Ufuk ÜNLÜ 25 ÖZ İnternet kullanıcı sayısının gün geçtikçe artması, ticari ilişkilerin de bu ortama kaymasına neden olmuştur.

Detaylı

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 27 İstanbul, KONU : 14 Seri No lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı.

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 27 İstanbul, KONU : 14 Seri No lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. SİRKÜLER SAYI : 2016 / 27 İstanbul,08.04.2016 KONU : 14 Seri No lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 05/04/2016 tarihli 29675 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 14 Seri No.lu

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi Karar No Gündem Konusu KARAR ve ekleri incelenmiştir. : 21.12.2016 : 2016/DK-THD/496 : Katma Değerli Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Sunumunda

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Toptan Hat Kiralama Hizmeti Yoluyla Abonelerine Ses Hizmeti Sunan Sabit Telefon Hizmeti İşletmecilerinin Erişim Yöntemi Değiştirmelerine İlişkin Usul ve Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-28)

SİRKÜLER RAPOR (2009-28) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı Duyuru No: 2015/80 İstanbul, 28/12/2015 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu

Detaylı

iphone 5S/5C/4S İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (KURUMSAL)

iphone 5S/5C/4S İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (KURUMSAL) iphone 5S/5C/4S İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (KURUMSAL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) iphone 5S, iphone 5C, iphone 4S İnternet Paketli Cihaz Kampanyalarından ( Kampanya

Detaylı

TEBLİĞ. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ EK-4 ÜN UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ EK-4 ÜN UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 17 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28236 TEBLİĞ Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ EK-4 ÜN UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

TÜRK TELEKOM MOBİL WIFI TARİFEYE EK ÖDEMELİ TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

TÜRK TELEKOM MOBİL WIFI TARİFEYE EK ÖDEMELİ TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) Kampanya İşlem Tarihi: Hat Numarası: TÜRK TELEKOM MOBİL WIFI TARİFEYE EK ÖDEMELİ TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( İŞLETMECİ ) Özel Şartlar da belirtilen cihazlara

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli nde 3 farklı tarife üzerinden başlattığı Kampanya uygulamasından

Detaylı

ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Özgürlük Bizde Kampanyası ndan ( Kampanya ) Şirketimiz adına AVEA ya taşınması için talepte bulunduğumuz ve taşınması gerçekleştirilmiş veya yeni hat alımı suretiyle

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2009/DK-07/565 sayılı Kararı ile;

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2009/DK-07/565 sayılı Kararı ile; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun 04.11.2009 tarih ve 2009/DK-07/565 sayılı Kararı ile; 25.03.2009 tarih ve 2009/DK 07/149 sayılı Kurul Kararı nın 2 nci maddesi (b) fıkrası ile; Turkcell İletişim

Detaylı

GENELGE NO: 15/90 İstanbul,

GENELGE NO: 15/90 İstanbul, GENELGE NO: 15/90 İstanbul,28.12.2015 İlgili Birim Konu İlgi : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler / Muhasebe, Hukuk : İnternet Satışı Nedeniyle e-arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

Detaylı

Konu : E-Arşiv uygulamasında belli mükellef gruplarına sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilmiştir.

Konu : E-Arşiv uygulamasında belli mükellef gruplarına sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilmiştir. 28.12.2015 Sirküler, 2015 / 29 Sayın Meslektaşımız; Konu : E-Arşiv uygulamasında belli mükellef gruplarına sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilmiştir. 24.12.2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

SABİT ŞEBEKEDE ÇAĞRI BAŞLATMA PAZARI Fiyat Sıkıştırması Yükümlülüğü BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

SABİT ŞEBEKEDE ÇAĞRI BAŞLATMA PAZARI Fiyat Sıkıştırması Yükümlülüğü BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU PAZAR ANALİZİ ÇALIŞMALARI SABİT ŞEBEKEDE ÇAĞRI BAŞLATMA PAZARI Fiyat Sıkıştırması Yükümlülüğü Nihai Doküman BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MART 2014 ANKARA 1 Fiyat Sıkıştırması Yükümlülüğü Fiyat

Detaylı

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ YAPANLARIN E.ARŞİV UYGULAMASINA GEÇME ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KAPSAM GENİŞLETİLDİ:

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ YAPANLARIN E.ARŞİV UYGULAMASINA GEÇME ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KAPSAM GENİŞLETİLDİ: TARİH : 24/12/2015 SİRKÜLER NO : 2015/94 İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ YAPANLARIN E.ARŞİV UYGULAMASINA GEÇME ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KAPSAM GENİŞLETİLDİ: 433 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde elektronik

Detaylı

Abonelik Yenileme ve Bilgilendirme Mesajları Raporu

Abonelik Yenileme ve Bilgilendirme Mesajları Raporu Abonelik Yenileme ve Bilgilendirme Mesajları Raporu Aralık 2012 İçindekiler: 1. MEVCUT DURUM 2. ÖNERİMİZ 3. GEREKÇELER A) Tüketici Memnuniyeti B) Sektöre Etkisi C) Yurtdışı Örnekleri D) Uluslararası Rekabet

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 02.12.2008 7 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/128 02.12.2008 tarih ve 27072 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 7 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma

Detaylı

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) EK Hat İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı

Detaylı

TAAHHÜTNAME. Buna göre;

TAAHHÜTNAME. Buna göre; TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Mega Jet Tarifesi veya Avea Süper Jet Tarifesi nden ( Tarife ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı

Detaylı

KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI

KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Kontratlı Akıllı Telefon Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar

Detaylı

PRESTİJ MENÜ TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ

PRESTİJ MENÜ TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ PRESTİJ MENÜ TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Prestij Menü Tarifesi Taahhütnamesinin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) tarafından sunulan

Detaylı

FİYAT SIKIŞTIRMASININ TESPİTİNE, ÖNLENMESİNE VE GİDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

FİYAT SIKIŞTIRMASININ TESPİTİNE, ÖNLENMESİNE VE GİDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar FİYAT SIKIŞTIRMASININ TESPİTİNE, ÖNLENMESİNE VE GİDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amaç ve

Detaylı

KURUMSAL TARİFELER İÇİN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TARİFELER İÇİN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TARİFELER İÇİN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) tarafından faturalı kurumsal hatlara yönelik olarak başlatılan 09/04/2012-01/08/2012 tarihleri arasında geçerli olacak

Detaylı

Esnafa Ozel Vodafone lular ile Sınırsız Konuşma Kampanyası Taahhütnamesi

Esnafa Ozel Vodafone lular ile Sınırsız Konuşma Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından Esnafa Ozel Vodafone lular ile Sınırsız Konuşma Kampanyası ndan ( Kampanya ) İnternetli Esnaf Small tarifesine ( Tarife 1 ) İnternetli Esnaf Medium tarifesine ( Tarife

Detaylı

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 16 Ağustos 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29090 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Değişiklik Eski Yeni MADDE 1 4/3/2009

Detaylı

İşini Bilen Esnaf Kampanyası Taahütnamesi Şahıs Esnaf

İşini Bilen Esnaf Kampanyası Taahütnamesi Şahıs Esnaf ye, İşini Bilen Esnaf Kampanyası Taahütnamesi Şahıs Esnaf (kısaca Vodafone ) tarafından İşini Bilen Esnaf Kampanyası ndan ( Kampanya ) İşini Bilen Esnaf S tarifesine ( Tarife 1 ) İşini Bilen Esnaf M tarifesine

Detaylı

İşini Bilen Esnaf Kampanyası Taahütnamesi Şahıs Esnaf

İşini Bilen Esnaf Kampanyası Taahütnamesi Şahıs Esnaf ye, İşini Bilen Esnaf Kampanyası Taahütnamesi Şahıs Esnaf (kısaca Vodafone ) tarafından İşini Bilen Esnaf Kampanyası ndan ( Kampanya ) İşini Bilen Esnaf S tarifesine ( Tarife 1 ) İşini Bilen Esnaf M tarifesine

Detaylı

Öncelikle PTT ye göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.

Öncelikle PTT ye göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Sayın İzmir YMMO; Öncelikle PTT ye göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. 1840 yılından bu yana yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimizi sürekli ihtiyaçlar ve zamanın gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

İşini Bilen Esnaf Aile Kampanyası Taahütnamesi

İşini Bilen Esnaf Aile Kampanyası Taahütnamesi ye, İşini Bilen Esnaf Aile Kampanyası Taahütnamesi (kısaca Vodafone ) tarafından İşini Bilen Esnaf Aile Kampanyası ndan ( Kampanya ) İşini Bilen Esnaf Aile tarifesine ( Tarife 2 ) İşini Bilen Esnaf L Tarfesine

Detaylı

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072)

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin

Detaylı

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de

Detaylı

ESNEK VODAPARA KAMPANYASI (ALIŞVERİŞORTAĞIM) TAAHHÜTNAMESİ

ESNEK VODAPARA KAMPANYASI (ALIŞVERİŞORTAĞIM) TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ÖNYÜZ 1. Taahhüt Süresi : 18 ay 24 ay 2. Aylık Taahhüt tutarı (KDV ÖİV dahil TL) : 250 500 750 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 4.000 5.000 7.500 10.000 15.000 3. Fatura

Detaylı

YÖNETMELİK. ELEKTRONĠK HABERLEġME SEKTÖRÜNDE HĠZMET KALĠTESĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. ELEKTRONĠK HABERLEġME SEKTÖRÜNDE HĠZMET KALĠTESĠ YÖNETMELĠĞĠ (15 Nisan 2011 tarihli ve 27906 sayılı RG de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İle değişmiş hali) 12 Eylül 2010 PAZAR Resmî

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Aboneliğin Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Aboneliğin Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 26.09.2012 Karar No : 2012/DK-14/453 Gündem Konusu : Aboneliğin Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı. KARAR :Tüketici Hakları

Detaylı

Sirküler No : 2015/76 Sirküler Tarihi : 25.12.2015

Sirküler No : 2015/76 Sirküler Tarihi : 25.12.2015 Sirküler No : 2015/76 Sirküler Tarihi : 25.12.2015 Konu : İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Referans Tekliflere Köprü Statüsü Sürecinin Eklenmesi.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Referans Tekliflere Köprü Statüsü Sürecinin Eklenmesi. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 24.04.2013 Karar No : 2013/DK-ETD/222 Gündem Konusu : Referans Tekliflere Köprü Statüsü Sürecinin Eklenmesi. KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi

Detaylı

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Elektronik Ticarette Kayıt Dönemi Elektronik ticaretin yaygınlaşması ile birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ticaretin düzenlenmesine dair yeni düzenlemeler çıkarılmaktadır. Yayımı

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, İş Ortağım Benim İşim Süper Tarifesi İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya 1 ) İş Ortağım Benim İşim Mega Tarifesi İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya 2 ) (birlikte

Detaylı

TAAHHÜTNAME. Buna göre;

TAAHHÜTNAME. Buna göre; TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Bireysel Kurumsal Taahhütlü İnternet Paketleri ( Paket ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi;

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5) DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5) DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 20.11.2013/199-1 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5) DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 10) ile Mali Suçları Araştırma

Detaylı

Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği

Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği Telekomünikasyon Kurumundan: Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; telekomünikasyon hizmetleri yürüten ve/veya telekomünikasyon

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. KARAR : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. KARAR : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi Karar No Gündem Konusu 27.12.2016 2016/DK-YED/517 Posta Gönderilerine İlişkin Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Usul ve Esaslar KARAR : Yetkilendirme

Detaylı

İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (KURUMSAL)

İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (KURUMSAL) İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (KURUMSAL) Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( İŞLETMECİ ) işbu Taahhütname nin Özel Şartları nda belirtilen cihazlara ilişkin kampanyalardan ( Kampanya

Detaylı

: Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

: Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Sirküler No : 2015/19 Sirküler Tarihi :16.02.2015 Konu : Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Finansal Hizmetlere İlişkin

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU (VUK)

VERGİ USUL KANUNU (VUK) 5- Fatura İşlemleri Üniversitemiz birimlerince Döner Sermaye kapsamında yapılacak faaliyetler için belirtilen kararlar alındıktan sonra açılan hesaba ilgili firma/şahıs tarafından yatırılan ücretin faturası

Detaylı

www.kanunum.com Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği

www.kanunum.com Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 61) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar Amaç

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de belirtilen hatlarımız

Detaylı