KONU: Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yayımlanan ikincil mevzuata ilişkin TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği Görüşü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONU: Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yayımlanan ikincil mevzuata ilişkin TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği Görüşü"

Transkript

1 13 Mayıs 2015, İstanbul Ref: KC/İO/MB/15-56 KONU: Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yayımlanan ikincil mevzuata ilişkin TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği Görüşü T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NA Sayın Bakanlığınız tarafından hazırlanan Elektronik Ticarette Sözleşme ve Siparişler Hakkında Yönetmelik Taslağı ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Taslağı na ilişkin Derneğimizin görüşlerini ek te ilgilerinize arz ediyoruz. Saygılarımızla, EKLER : Ek-1 Değişiklik Önerileri ve Madde Gerekçeleri

2 Ek-1 Değişiklik Önerileri ve Gerekçeler A- Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Taslağı Madde Metni Değişiklik Önerisi Gerekçe Madde 2 Madde 2 (2) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki işletmecilerin abone ve kullanıcılarıyla münhasıran kendi mal ve hizmetlerine ilişkin gönderdikleri ticari elektronik iletiler bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. (2) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki işletmecilerin abone ve kullanıcılarınayla münhasıran kendi mal ve hizmetlerine veya başka elektronik haberleşme işletmecilerinin mal ve hizmetleri için ilişkin gönderdikleri ticari elektronik iletiler bu Yönetmelik kapsamı dışındadır sayılı Elektronik Ticaretin Korunması Hakkında Kanun ( Kanun ) kapsamında, 5809 sayılı Kanun un 50. maddesinde yapılan revize ile elektronik haberleşme sektöründeki haberleşmelere istisna tanınmış olduğunda, Yönetmelik Taslağı bu sektör dışında gerçekleşen haberleşmeleri içermelidir. Kanun kapsamında (esnaflar ve tacirler hariç olmak üzere) ticari iletilerin gönderilmesinde genel kural olarak opt-in yöntemi benimsenmiş olmakla birlikte, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin gönderecekleri ticari iletiler açısından belirli koşulların sağlanması şartıyla opt out yönteminin uygulanması hükme bağlanmıştır. Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeciler açısından getirilen bu istisnanın sebebi, Avrupa Komisyonu tarafından 2000/31 sayılı Elektronik Ticaret Direktifi nin uygulanmasıyla ilgili gerçekleştirilen çalışmalarda soft opt-in uygulamasının uygulanmaması veya sınırlı şekilde uygulanması hallerinde, düzenlemenin tüketicinin yararını korumaktan ziyade, tüketicinin belirli noktalarda nitelikli hizmet almasını engelleyici sonuçlara sebep olabileceği ve elektronik ticaret sektörünü olumsuz yönde etkileyebileceği noktalarında yapılan tespittir. Bu bağlamda, işletmecilerin sundukları hizmetlerin özelliği nedeniyle işletmeciler tarafından yapılan iletişimler açısından bir istisna getirilmiştir. Bu açıdan bakıldığında, işletmecilerin kendi hizmetlerine yönelik ticari iletileri doğrudan abonelerine/kullanıcılarına gönderirken opt-out yöntemine tabi tutulması; başka bir işletmeci üzerinden gönderimde ise opt-in yönteminin benimsenmesi Avrupa

3 Madde 4 b) Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişileri, Madde 4 b) Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına ve elektronik ticaret ortamını sağlayan, içerikte yer alan mal ve hizmetlere ilişkin zilyetliğin veya mülkiyetin kendisine ait olmaması koşuluyla başkalarının Komisyonu tarafında vurgu yapılan abonelerin nitelikli hizmet almaları amacına ters bir durumdur. İstisnanın gerekçesi göz önünde bulundurulduğunda, sadece elektronik haberleşme işletmecilerinin münhasıran kendi mal ve hizmetlere yönelik gönderdikleri ticari iletileri Yönetmelik Taslağı nın kapsamından muaf tutmak; işletmecilerin kendi mal ve hizmetlerine yönelik iletileri başka bir işletmeci üzerinden abonelere/kullanıcılara (herhangi bir işletmecinin abonelerine/kullanıcılarına) iletmeleri durumunda ise (gönderimi yapan işletmecinin ve mesaj sahibi işletmecinin) Yönetmelik kapsamına dahil olması uygun bir yöntem olmayacaktır. Nitekim, 5809 sayılı Kanun a, Kanun la eklenen 50 (6) bent hükmünün lafzında işletmecinin bizzat kendisinin sunduğu mal ve hizmetler ifadesine yer verilmediği de görülmektedir. Gerek Kanun da elektronik haberleşme sektörü açısından getirilen istisnanın gerekçesi, gerekse 5809 sayılı Kanun un ilgili bent hükmünün lafzı gözetilerek Yönetmelik Taslağı kapsamından elektronik haberleşme işletmecilerinin doğrudan abonelere/kullanıcılara ilettikleri kendi mal ve hizmetlerine yönelik iletilerle; başka bir işletmeci üzerinden gönderdikleri kendi mal ve hizmetlere yönelik iletilerin muaf tutulması ve ikinci durumda gönderimi yapan işletmecinin de aynı muafiyet kapsamında olması Bu fıkrada aracı hizmet sağlayıcısı tanımı dar tutulmuş olup tanımda bulunması gereken bazı hususlara 12. maddede yer alan yükümlülükler kısmında yer verilmiştir. Bu da hizmet sağlayıcısı ve aracı hizmet sağlayıcısı ayrımında bazı karışıklıklara neden olmaktadır. Ayrıca sistematik açısından da bu hususlara tanımda yer verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle 12. maddenin 1 ve 2. fıkralarında yer alan

4 l) Onay: Alıcının, gerçek ya da tüzel kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak mal ve hizmetini tanıtmak veya imajını artırmak amacıyla kendisine ait elektronik iletişim adreslerine ticari elektronik iletilerin gönderilmesine ve/veya bu iletişim adresi dâhil olmak üzere diğer kişisel verilerinin açıkça bilgilendirilmek kaydıyla paylaşılması veya kullanılmasına ilişkin irade beyanını, MADDE 5 (4) İletide, elektronik iletişim aracının türüne bağlı olarak hizmet sağlayıcının telefon numarası, faks numarası, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgilerinden en az birine yer verilir. (5) İletinin başlangıcında, tanıtım ve bilgilendirme gibi ticari iletişimin belirlenebilir olmasını sağlayan bir ibareye yer verilir. Bu ibareye; kısa mesaj yoluyla gönderilen iletilerde iletinin başlangıcında, elektronik posta yoluyla gönderilen iletilerde konu bölümünde, sesli mal ve hizmetini tanıtmaya yönelik içeriği göndermek amacıyla onay alan ve alıcılara ticari elektronik ileti gönderen, ticari iş ortakları, iştirakleri veya üçüncü kişilerin mal ve hizmetlerini tanıtmak ve bunların imajını artırmak için ticari elektronik ileti gönderen gerçek veya tüzel kişiler. l) Onay: Alıcının, gerçek ya da tüzel kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak mal ve hizmetini tanıtmak veya imajını artırmak amacıyla kendisine ait elektronik iletişim adreslerine ticari elektronik iletilerin gönderilmesine ve/veya bu iletişim adresi dâhil olmak üzere diğer kişisel verilerinin açıkça bilgilendirilmek kaydıyla paylaşılması veya kullanılmasına ilişkin irade beyanını, MADDE 5 (4) İletide, elektronik iletişim aracının türüne bağlı olarak hizmet sağlayıcının telefon numarası, faks numarası, kısa mesaj numarası, internet sitesi adresi ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgilerinden en az birine yer verilir. (5) İletinin başlangıcında, tanıtım ve bilgilendirme gibi ticari iletişimin belirlenebilir olmasını sağlayan bir ibareye yer verilir. Bu ibareye; kısa mesaj yoluyla gönderilen iletilerde iletinin başlangıcında T harfine yer verilerek, elektronik posta yoluyla gönderilen iletilerde hususların tanıma eklenmesi Onay tanımında yer alan imajını artırmak amacıyla ifadesi kişiye ve duruma göre değişen tartışmaya açık bir ifade olduğundan, madde metninden çıkarılması Fıkrada, iletişim bilgisi olarak hizmet sağlayıcının internet sitesine ilişkin bilgilerin de olabilmesi faydalı olacaktır. Bununla beraber ticari iletinin hangi elektronik iletişim aracı kullanılarak yapılacağından bağımsız olarak hizmet sağlayıcı tarafından operasyonel açıdan sıklıkla kullanılan iletişim bilgisinin tercih edilmesine imkan tanınması alıcılar açısından da hizmet sağlayıcıya ulaşımı kolaylaştırması açısından faydalı olacaktır. Ticari iletinin kısa mesaj ile gönderilmesi durumunda, kısa mesajda yazılabilecek karakter kısıtı nedeniyle maddede istenen tüm bilgilere uzun şekilde verilmesi durumunda hizmet sağlayıcının faaliyetlerine ilişkin tanıtım yapmasına imkân kalmamaktadır. Bu nedenle maddenin 5. fıkrasında ön görülen tanıtım ve bilgilendirmeye ilişkin ibarenin Tanıtım

5 aramalarda ise görüşmenin başlangıcında yer verilir. (6) İletide indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar olması halinde, iletinin bu amacının açıkça belirlenebilir olması sağlanır. (7) Promosyonların geçerlilik süresi ve alıcının bunlardan faydalanmak için yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülüklere ilişkin şartlar, açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde, bu hususlara özgülenmiş bir URL adresi veya müşteri hizmetleri numarası gibi kolay bir şekilde ulaşılabilecek yöntemlerle sunulur. MADDE 6 - (2) Kutlama ve temenni gibi hizmet sağlayıcının imajını artırabilecek iletiler ile onay alma amaçlı gönderilecek iletiler, ticari elektronik ileti kapsamındadır. konu bölümünde, sesli aramalarda ise görüşmenin başlangıcında yer verilir. (6) İletide indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar olması halinde, iletinin bu amacının açıkça belirlenebilir olması sağlanır. (7) Promosyonların geçerlilik süresi ve alıcının bunlardan faydalanmak için yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülüklere ilişkin şartlar, açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde, bu hususlara özgülenmiş bir URL adresi veya müşteri hizmetleri numarası gibi kolay bir şekilde ulaşılabilecek yöntemlerle sunulur. MADDE 6 - (2) Kutlama ve temenni gibi hizmet sağlayıcının imajını artırabilecek iletiler ile onay alma amaçlı gönderilecek iletiler, ticari elektronik ileti kapsamındadır. Onay alma amaçlı ticari elektronik iletiler yılda 2 defadan fazla gönderilemez. gibi belirlenecek bir kelimenin baş harfinin (T) şeklinde belirtilmesinin yeterli görülmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Hizmet sağlayıcılar tarafından gerçekleştirilen tanıtım ve promosyonların ayrıştırılması zaman zaman güç olabilmekte, bazen hem tanıtım hem de promosyon aynı ileti içerisinde yer alabilmektedir. Bu nedenle promosyonlara ilişkin ek isterlere yer verilen düzenlemelerin uygulamada yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle kaldırılması Yönetmelik Taslağı nın amacı kazanç sağlamaya yönelik iletilerin gönderim esaslarının düzenlenmesidir. Bu kapsamda, ticari hayatta ürüne/hizmete yönelik fiyat tekliflerini, kampanya tekliflerini, indirim tekliflerini içeren iletiler ticari ileti olarak kabul edilebilir. Buna karşılık, günümüzde işletmelerin, müşteri memnuniyeti kapsamında kişilerin doğum günlerinde veya Ülke açısından önemli günlerde kutlama mesajları/temenni mesajları iletmesi ya da Ülke açısından üzücü olaylarda üzüntüsünü belirten bir mesaj yayınlaması ticari ileti olarak kabul edilememelidir. Bu mesajlar Ülkemiz kültürünün bir mesajı ve mesajı atan işletmecinin/kurumun ticari hayatta müşterisine olan saygısını ve Ülke olaylarına karşı duyarlılığını göstermektedir. Bir Cumhuriyet bayramı kutlamasının tüm Ülkede işletmeler/kurumlar tarafından kutlanması ve buna yönelik mesajların müşterileriyle paylaşılması engellenmemelidir. Bu paylaşımını müşterileri ile gerçekleştirmek ise işletmelerin/kurumların hakkıdır. Bu

6 MADDE 7 - ç) Onayda, ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanacağı bilgisine yer verilir. d) Onay, abonelik sözleşmesi, satış sözleşmesi ve üyelik sözleşmesi gibi herhangi bir sözleşmeye dâhil edilmeden ayrı bir şekilde alınır. MADDE 7 - ç) Onayda, ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanacağı bilgisine yer verilir. Onaylar gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak hizmet sağlayıcısı tarafından saklanır. d) Onay, abonelik sözleşmesi, satış sözleşmesi ve üyelik sözleşmesi gibi herhangi bir sözleşmeye sözleşme hükmü olarak dâhil edilmeden ayrı bir şekilde alınır. İşbu hüküm, sözleşmelerde, sözleşme hükmü olmayacak şekilde ve alıcının işaretlemek suretiyle onayını vereceği ayrı izin kısımlarının oluşturulmasına engel değildir. Mobil elektronik haberleşme hizmeti işletmecilerinin abonelik sözleşmeleri vasıtasıyla ticari iletilerin gönderimiyle ilgili alınan onaylar bu madde kapsamı dışındadır. nedenle, kutlama ve temenni mesajlarının da izne tabi tutulmaması Ayrıca, onay alma için özellikle küçük ölçekli işletmelerin tüketiciye ulaşma imkânının oldukça kısıtla olacağı (çoğu durumda sadece kısa mesajla bu şekilde bir imkânın söz konusu olabileceği) düşünüleek, en azından yılda belirli bir sayı ile kısıtlanarak tüketiciye onay amaçlı ulaşma imkânı tanınmaması Ticari iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların Sayın Bakanlığınz a sunulabileceği bilgisinin alıcılara verilmesi, alıcılarda hassas nitelikteki kişisel veriler gibi birtakım verilerinin Sayın Bakanlığınız ile paylaşılacağı gibi yanlış bir algıya yol açarak memnuniyetsizlik ve güvensizlik yaratacak, alıcıların onay verme oranlarını olumsuz etkileyecektir. Yürürlükteki mevzuat açısından halihazırda hukukun öngördüğü durumlarda kişisel veriler de dahil bilgilerin paylaşımı mümkündür. Bu nedenle fıkranın madde metninden çıkarılması Onayın bahsi geçen sözleşmeler içerisinde yer alacak hükümler kapsamında alınamaması yönündeki düzenlemeye katılmakla birlikte, sözleşme hükümleri kısmından ayrı olarak sözleşmenin imza kısmından önce gelmek üzere başında işaretleme kutucuğu olacak şekilde bir onay kısmına yer verilmesinin ve izin vermek isteyen kişinin bu kutucuğu işaretlemesiyle onayını vermesi yönteminin Kanun un amacı ile çelişmeyeceği kanaatindeyiz. Bu şekilde Kanun ve Yönetmelik Taslağı nda düzenlenen tüm yükümlülüklere uyum mümkün olduğundan ve sözleşmelerin bir sureti kişilere verildiği için bu noktada işletmelerin herhangi bir kötü niyetli davranış sergilemeleri de mümkün olmayacağından, ilgili bent hükmüne buna yönelik bir ifade eklenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

7 e) Elektronik posta adresi ve telefon numarası gibi elektronik iletişim adreslerinin internet üzerinden verilmesi suretiyle alınacak onaylarda, iletişim adresinin türüne bağlı olarak, doğrulama kodu veya doğrulama bağlantı adresi ile alıcılara bu adres beyanının doğrulatılması şartı aranır. f) İnternet bankacılığı gibi kişisel bilgilerin ancak doğrulanarak girildiği elektronik ortamlarda onay için yeniden doğrulama şartı aranmaz. g) İş ortakları, iştirakler veya üçüncü kişiler gibi açık olmayan ibareler kullanılarak genel nitelikte onay alınamaz. Bu gerçek veya tüzel kişiler onayda ayrı ayrı gösterilmek zorundadır. ğ) Hizmet sağlayıcı aldığı onayı, kendisine ait olan mal veya hizmetle sınırlı kalmak kaydıyla, bir sözleşmeye bağlı olarak e) Elektronik posta adresi ve telefon numarası gibi elektronik iletişim adreslerinin internet üzerinden verilmesi suretiyle alınacak onaylarda, iletişim adresinin türüne bağlı olarak, doğrulama kodu veya doğrulama bağlantı adresi ile alıcılara bu adres beyanının doğrulatılması şartı aranır. f) İnternet bankacılığı gibi kişisel bilgilerin ancak doğrulanarak girildiği elektronik ortamlarda onay için yeniden doğrulama şartı aranmaz. g) Hizmet sağlayıcıları tarafından iş ortakları, iştirakler veya üçüncü kişiler gibi açık olmayan ibareler kullanılarak genel nitelikte onay alınamaz. Bu gerçek veya tüzel kişiler onayda ayrı ayrı gösterilmek zorundadır. ğ) Hizmet sağlayıcının aldığı onayı, kendisine ait olan mal veya hizmetle sınırlı kalmak kaydıyla, bir sözleşmeye bağlı Buna ek olarak, malumlarınız olduğu üzere, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından incelenerek onaylanan ve abonelere sunulan mobil tip abonelik sözleşmelerinde, elektronik haberleşme işletmecilerinin kendi mal ve hizmetlerinin tanıtımı dışındaki tanıtımları için de abonenin irade beyanının alınmasına yönelik ayrı bir onay kutucuğu bulunmakta olup, bu kutucuğu işaretleyen abonelere diğer firmaların avantaj ve duyuruları gönderilmektedir. Bu halde mobil elektronik haberleşme işletmecilerinin abonelik sözleşmelerinin ilgili maddede adreslenen abonelik sözleşmesi ile aynı nitelikte olmaması gerektiği değerlendirilmekte ve hükme bu kapsamda bir istisna getirilmesi Elektronik posta adresi ve telefon numarası gibi elektronik iletişim adreslerinin internet üzerinden verilmesi suretiyle alınacak onaylarda doğrulama kodu veya doğrulama bağlantı adresi ile alıcılara bu adres beyanının doğrulatılması şartı aranmasının hizmet sağlayıcılara ek maliyetler doğuracağı değerlendirilmektedir. Gerek Kanun gerekse Yönetmelik Taslağı kapsamında ispat yükününün hizmet sağlayıcıda olduğu göz önünde bulundurulduğunda, hizmet sağlayıcı aldığı onayı ispat edebildiği müddetçe ayrıca bir doğrulama mekanizmasına yer verilmesine gerek olmayacağı düşünülmektedir. Hüküm hizmet sağlayıcılara yönelik bir yükümlülük getirdiğinden, ilgili atfın eklenmesi İşletmeler/kurumlar, ticari hayatta saha organizasyonlarını oluşturmakta ve bayi/özel yetkili işletme gibi yardımcılardan yararlanmaktadır. Bu kapsamda bir hizmet

8 faaliyette bulunan bayi işletme ve özel yetkili işletmelere içerikte yer vererek de kullanabilir. MADDE 8 - (2) Esnaf ve tacirlerin 10 uncu maddede yer alan reddetme hakkını kullanmaları halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemez. Ayrıca gönderilen iletilerde bu Yönetmelikteki diğer yükümlülüklere uyulması şartı aranır. MADDE 9 - (3) Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletilerde önceden onay alma zorunluluğu aranmaz. Ancak bu tür bildirimlerde de mal veya hizmetler özendirilemez veya bunların tanıtımı yapılamaz. olarak faaliyette bulunan bayi işletme ve özel yetkili işletmeler için de verilmiş sayılır e içerikte yer vererek de kullanabilir. MADDE 8 - (2) Esnaf ve tacirlerin 10 uncu maddede yer alan reddetme hakkını kullanmaları halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemez. Ayrıca gönderilen iletilerde bu Yönetmelikteki diğer yükümlülüklere uyulması şartı aranır. MADDE 9 - (3) Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, ödeme bilgisi, bilgi güncelleme, teslimat veya hizmet aktivasyonu teyidi, şikayet cevaplandırma veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletilerde, hizmet sağlayıcı tarafından gerçekleştirilen anket çalışmalarına yönelik iletilerde ve tabi olunan mevzuat gereğince gerçekleştirilmesi gereken iletilerde önceden onay alma zorunluluğu aranmaz. Ancak bu tür bildirimlerde de mal veya hizmetler özendirilemez veya bunların tanıtımı yapılamaz. sağlayıcıya verilmiş olan onay (onayda bayi/özel yetkili işletme ifadesi ve unvanı geçmese bile), onun ilgili hizmette yararlandığı bayi/özel yetkili işletme için de verilmiş sayılmalı ve bayinin/özel yetkili işletmenin onay almış olan hizmet sağlayıcı adına ileteceği iletiler açısından bu onay geçerli olmalıdır. Bu nedenle, ilgili bent hükmünde yanlış anlamaya (onay metninde bayiye/özel yetkili işletme için de izin alınması gibi) sebebiyet verecek içerik yer vererek ifadesinin kaldırılması Maddenin iki fıkrasının birbiri ile çelişir nitelikte yorumlanabileceği Kanun da belirtilen kapsamı aşan yükümlülükler getirdiği düşünülmektedir. Bu nedenle 2 nci fıkranın çıkarılması Hizmet/mal sunan işletmeler, hizmete ilişkin memnuniyet araştırması yapmaktadırlar. Böylece çalışanlarının/hizmeti sunarken yararlandıkları kişilerin performanslarını ölçmekte ve daha kaliteli ve sorunsuz hizmet sunmayı hedeflemektedirler. Aynı şekilde, anket çalışmaları da ürün ve hizmetlerin pazarlanması amacına değil, ürün ve hizmetlerin tasarlanması amacına veya müşteri memnuniyeti gibi kriterleri ölçümlemeye hizmet eden çalışmalardır. Bu nedenle bu kapsamda gerçekleşen iletişimler için ön onay aranmaması Buna ek olarak tabi olunan mevzuat kapsamında (örneğin bankacılık, sigortacılık vs.) yapılması gereken ileti gönderimlerinin de kapsam dışında tutulduğunun açıkça belirtilmesi Ayrıca, hizmet sağlayıcının fıkrada sayılan hallerin tamamında iletişim sırasında vereceği bilgiler özendirme şeklinde

9 MADDE 10 - (1) Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe göstermeksizin, ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir. Ret hakkının kullanılmış olması verilen onayı bütünüyle geçersiz kılar. (2) Hizmet sağlayıcı, alıcının ret bildirimi için iletide, müşteri hizmetleri numarası, kısa mesaj numarası veya yalnızca ret bildirimine özgülenmiş bir URL adresi gibi erişilebilir iletişim adresini vermek zorundadır. İleti; kısa mesaj, elektronik posta, arama, faks gibi hangi yöntemlerle gönderildiyse, ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı yöntemle sağlanır. MADDE 10 - (1) Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe göstermeksizin, ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir. Ret hakkının kullanılmış olması verilen onayı bütünüyle geçersiz kılar. (2) Hizmet sağlayıcı, alıcının ret bildirimi için iletide, müşteri hizmetleri numarası, kısa mesaj numarası veya yalnızca ret bildirimine özgülenmiş bir URL adresi gibi erişilebilir iletişim adresini vermek zorundadır. Hizmet sağlayıcılar, kendilerine ticari ileti gönderimine ilişkin onay vermiş tüketicilerle üç ayda bir iletişime geçerek ret imkanının kullanılması hususunda aboneyi bilgilendirmekle yükümlüdür. İleti; kısa mesaj, elektronik posta, arama, faks gibi hangi yöntemlerle gönderildiyse, ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere bu yöntemlerden biriyle aynı yöntemle sağlanır. yorumlanabileceğinden, hükmün son cümlesinin hizmet sağlayıcılar açısından net olmayan bir yükümlülük getirdiği düşünülmekte ve bu nedenle ilgili ifadenin çıkarılması Hizmet sağlayıcının ret bildirimi alınırken tüketiciye göstereceği gerekçe seçenekleri doğrultusunda bir gerekçe alınması mal ve hizmetin sağlanması konusunda hizmet sağlayıcıyı geliştirecek, yönlendirecek olumlu ve alıcı lehine sonuçları olacak bir husustur. Bu nedenle bu ifadenin metinden çıkartılması yerinde olacaktır. Ayrıca, fıkrada yer alan bütünüyle ifadesinin çıkarılması uygun olacaktır, keza tüketici bir kanaldan ticari ileti almayı reddederken diğer kanaldan almaya devam etmek isteyebilecektir. Her ticari iletide ret bildirimine ilişkin maddede öngörülen bilgilerin verilmesi, ticari iletinin kısa mesajla gönderildiği durumlarda karakter kısıtından dolayı tanıtım için yeterli yer kalmamasına yol açmaktadır. Bu nedenle ret bildirimine ilişkin bilgilendirmenin tüketiciye belli aralıklarla gönderilmesi Ayrıca, ret bildiriminin ticari iletinin gönderildiği yöntemle aynı şekilde uygulanması teknik olarak her durumda mümkün olamamaktadır. Bu yöntem tüketiciler tarafından her zaman tercih edilecek bir yöntem de değildir. Örneğin, SMS ile gönderilen bir ticari iletiden sonra SMS ile ret hakkının kullanılabilmesi için hizmet sağlayıcının her GSM operatöründen SMS gönderilebilecek nitelikte bir numara tahsisi talebinde bulunması gerekmekte, her GSM operatöründe aynı numaranın boş olması her zaman mümkün olmamaktadır. İletinin, otomatik sesli arama ile gönderilmesi durumunda hizmet sağlayıcının küçük ölçekli bir işletme olması gibi hallerde her durumda ret bildirimini karşılayabilecek bir çağrı merkezi olması da mümkün değildir.

10 (4) Ret bildirimi imkânı gönderilen her bir ticari elektronik iletide yer alır. (4) Ret bildirimi imkânı gönderilen her bir ticari elektronik iletide yer alır. Yukarıda bahsi geçen revizyon önerisi kabul edilmediği takdirde ise, ret hakkının kolay ve ücretsiz kullanılabilmesi ile ilgili olarak ise; istenmeyen iletiler açısından kullanıcının reddetme hakkının ücretsiz şekilde nasıl kullandırılacağı konusunda bir belirlemeye ihtiyaç vardır. Şöyle ki; Yukarıda da değinildiği üzere, Yönetmelik Taslağı nda reddetme hakkının kullanılması için kişinin mesaj sahibinin çağrı merkezi numarasını araması veya ona kısa mesaj göndermesi veya faksla karşılık vermesi ya da URL adresine bağlanması gibi yöntemlerden bahsedilmekte ve ileti hangi yöntemle gönderildi ise aynı yöntemle reddetme iletisi iletilmelidir şeklinde bir düzenlemeye gidilmektedir. Çağrı merkezi numaraları olarak kullanılan numaralar (çoğunlukla 444 lü numaralar) ücretli numaralardır. Aynı şekilde, mesaj sahibinin iletisine karşı, kişi bu mesajı cevaplandırarak reddetme hakkını kullanacak olur ise bu mesaj ücrete tabidir. Yine, kişinin kendisine ait faks cihazı yok ise PTT veya başka bir yerden faks hizmetinden yararlanacak ve bunun için ücret ödeyecektir. URL adresi ise interneti veya akıllı telefonu olmayanlar için kullanılamaz bir yöntemdir. Görüldüğü üzere, tüm bu yöntemler, Kanun da açıkça belirtilen ücretsiz/kolay olma kriterini sağlayamamaktadır. Bu yöntemlerde kişiye tahakkuk edecek ücretin kişinin başvurusu halinde mesaj sahibi tarafından kişiye ödenmesi ise, tüketicilerin 0,40 krş ücreti olan bir mesaj için başvuruda bulunması gibi zorlayıcı bir usule sebep olacak ve iletim ücretinin faturalandırılmış olması nedeniyle iade fatura gibi bir sürü prosedürel işlemin gerçekleşmesine sebebiyet verecektir. Bu nedenle, reddetme hakkının daha başta bu hakkı kullanan kişi açısından ücret doğurmayacak ve kolay şekilde tasarlanması önemlidir. Mevcut durumda, ücretsiz gönderim için aşağıdaki üç yöntem düşünülebilir. Ancak bu yöntemlerden ilki kolay olma ve herkes tarafından kullanılma

11 yöntemini karşılamamaktadır: Mesaj sahibi, kişilerin reddetme haklarını kullanabilmeleri için bir mail adresini veya URL adresini refere edebilir. Ancak, bu yöntemde tüm alıcılar için reddetme imkanı verilmemiş olacaktır. Zira, internet kullanımı Ülkemizde %100 değildir; 50 yaş üstünde ise bu kullanım düşmektedir. Aynı şekilde, hedef alıcı kitlesinin tamamı internet kullansa bile akıllı telefon kullanımı %100 değildir. Bu nedenle, belirlenecek yöntem olarak herkes tarafından kullanılabilecek bir yöntem belirlenmez bazı kesimler dışarıda bırakılırsa reddetme hakkının kolay olması kriteri sağlanmamış olacak; daha da önemlisi bazı kesimler bu haktan mahrum bırakılmış olacaklardır. Mesaj sahibi, kişilerin reddetme haklarını kullanabilmeleri için elektronik haberleşme işletmecisinden temin edeceği ve ücretini karşılayacağı ücretsiz bir kısa mesaj numarasını tahsis edebilir. Kişilerden bu numaraya atılacak mesajlar nedeniyle hiçbir ücret alınmaz. Sektör kuralları gereği bu gönderimlerden dolayı mesaj sahibi tarifesindeki ücretleri işletmeciye öder. Mesaj sahibi, kişilerin reddetme haklarını kullanabilmeleri için elektronik haberleşme işletmecisinden temin edeceğin ücretsiz aranır numarayı (Şu an için 0800 lü numaralar örnek gösterilebilir.) tahsis edebilir. Kişilerin bu numarayı aramaları durumunda arayan kişiye bir ücret yansıtılmaz; numaranın tahsisli olduğu mesaj sahibi tarifesine göre bu numaraya ilişkin ücretleri işletmecisine öder. Bu açıklamalar ışığında, Yönetmelik Taslağı nda reddetme hakkının ücretsiz sağlanabilmesine yönelik yöntemlere bu şekilde örneklendirilmesinin uygun olacağı ve çağrı merkezi araması, kısa mesaj araması, faksla iletim gibi ücret doğuracak yöntemlere yer verilmemesinin ve ticari ileti

12 MADDE 12 - (1) Başkalarının mal ve hizmetini tanıtmaya veya imajını artırmaya yönelik içeriği göndermek amacıyla onay alan ve alıcılara ticari elektronik ileti gönderenler aracı hizmet sağlayıcı olarak kabul edilir. Ancak içerikte yer alan mal ve hizmetlere ilişkin zilyetliğin veya mülkiyetin gönderene ait olması halinde, gönderen hizmet sağlayıcı olarak değerlendirilir. (2) Ticari iş ortakları, iştirakleri veya üçüncü kişilerin mal ve hizmetlerini tanıtmak ve bunların imajını artırmak için ticari elektronik ileti gönderenler de aracı hizmet sağlayıcı olarak kabul edilir. (4) Aracı hizmet sağlayıcılar, bu Yönetmelikte kendisine ait vermesi gereken bilgilerin yanı sıra içerikte mal veya hizmetini tanıttığı veya imajını artırdığı gerçek ve tüzel kişinin de tanınmasını sağlayan tescilli marka adı, ticaret unvanı veya işletme adı bilgilerinin en az birine yer verir. MADDE 12 - (1) Başkalarının mal ve hizmetini tanıtmaya veya imajını artırmaya yönelik içeriği göndermek amacıyla onay alan ve alıcılara ticari elektronik ileti gönderenler aracı hizmet sağlayıcı olarak kabul edilir. Ancak içerikte yer alan mal ve hizmetlere ilişkin zilyetliğin veya mülkiyetin gönderene ait olması halinde, gönderen hizmet sağlayıcı olarak değerlendirilir. (2) Ticari iş ortakları, iştirakleri veya üçüncü kişilerin mal ve hizmetlerini tanıtmak ve bunların imajını artırmak için ticari elektronik ileti gönderenler de aracı hizmet sağlayıcı olarak kabul edilir. (4) Aracı hizmet sağlayıcılar, bu Yönetmelikte kendisine ait vermesi gereken bilgilerin yanı sıra içerikte mal veya hizmetini tanıttığı veya imajını artırdığı gerçek ve tüzel kişinin de tanınmasını sağlayan tescilli marka adı, ticaret unvanı veya işletme adı bilgilerinin en az birine yer verir. Bu maddede yer alan bilgilendirme yükümlülüğü, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki işletmeciler tarafından, alıcıdan ilgili mevzuata uygun bir şekilde alınmış onaya istinaden üçüncü kişi ve kuruluşlar adına gönderilen ticari elektronik iletiler açısından geçerli olmayacaktır. hangi yöntemle gönderildi ise o yöntemle reddedilmeli kuralında ısrar edilmemesinin doğru olacağı düşünülmektedir. Madde 1 ve 2. fıkraları aracı hizmet sağlayıcı tanımını içermekte olup bu hususlar yukarıda önerildiği şekilde Tanımlar maddesine taşındığında burada ayrıca düzenlenmesine gerek kalmayacaktır. Bu nedenle ilgili fıkraların kaldırılması önerilmiştir. Elektronik haberleşme hizmeti işletmecilerinin diğer firmaların tanıtımına aracılık ettiği durumda yüzlerce adet firma ürün ve hizmetinin tanıtımına ilişkin süreç işletilmektedir. Bütün firmaların isimlerinin ticari ileti veya onay içeriğinde yer verilmesi teknik olarak mümkün değildir. Bu nedenle elektronik haberleşme hizmeti işletmecileri açısından maddeye bir istisna getirilmesi

13 (5) Başkası adına gönderilen iletilerde, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarındaki yükümlülükler hariç olmak üzere bu Yönetmelikteki diğer yükümlülüklerden aracı hizmet sağlayıcılar sorumludur. (6) Elektronik Ticarette Sözleşme ve Siparişler Hakkında Yönetmelikte düzenlenen aracı hizmet sağlayıcılar, elektronik ortam sundukları mal veya hizmetlere ilişkin olmak kaydıyla, yapacakları ticari iletişimde bu Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcı olarak kabul edilir. MADDE 13 - (2) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki şartları taşıması koşuluyla Kanunun yürürlük tarihinden önce ticari elektronik ileti göndermek amacıyla oluşturulan veri tabanlarının onaylı olduğu kabul edilir. (3) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki veri tabanları, ticari iş ortakları, iştirakleri veya üçüncü kişiler gibi başkası adına gönderilecek ticari elektronik iletiler için kullanılamaz. Ancak bu veri tabanları, yalnızca bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki şartları taşıması kaydıyla kullanılabilir. MADDE 20 - (1) Bu Yönetmelik 1/5/2015 tarihinde yürürlüğe girer. (5) Başkası adına gönderilen iletilerde, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarındaki yükümlülükler hariç olmak üzere bu Yönetmelikteki diğer yükümlülüklerden aracı hizmet sağlayıcılar sorumludur. (6) Elektronik Ticarette Sözleşme ve Siparişler Hakkında Yönetmelikte düzenlenen Aracı hizmet sağlayıcılar, elektronik ortam bizzat sundukları kendilerine ait mal veya hizmetlere ilişkin olmak kaydıyla, yapacakları ticari iletişimde bu Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcı olarak kabul edilir. MADDE 13 - (2) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki şartları taşıması koşuluyla Kanunun yürürlük tarihinden önce ticari elektronik ileti göndermek amacıyla oluşturulan veri tabanlarının onaylı olduğu kabul edilir. (3) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki veri tabanları, ticari iş ortakları, iştirakleri veya üçüncü kişiler gibi başkası adına gönderilecek ticari elektronik iletiler için kullanılamaz. Ancak bu veri tabanları, yalnızca bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki şartları taşıması kaydıyla kullanılabilir. MADDE 20 - (1) Bu Yönetmelik 1/11/2015 tarihinde yürürlüğe girer. Aracı hizmet sağlayıcılara getirilen yükümlülük seviyesi verilen hizmete göre oldukça yüksektir. Özellikle 7. fıkra uyarınca aracı hizmet sağlayıcıların sorumsuzluğu göz önünde tutulduğunda, bu fıkranın kaldırılması Bu Yönetmelik Taslağı ndaki tanımlarla diğer bir yönetmeliğe atıfta bulunulması karışıklık yaratmaktadır, bu nedenle iki yönetmeliğin birbirinden ayrı değerlendirilebilmesine imkan tanıyacak şekilde revizyon önerileri getirilmiştir. Malumlarınız olduğu üzere, Kanun un Geçici 1. Maddesi nde Kanun un yürürlüğe girdiği tarihten önce ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla onay alınarak oluşturulmuş olan veri tabanlarının Kanun un yürürlüğünden sonra da kullanılabileceği düzenlenmiştir. Yönetmelik in 13. maddesinin 2. ve 3. fıkraları ise, mevcut veri tabanlarının kullanımını çok daha ağır koşullara bağlamıştır ve hizmet sağlayıcılara geriye dönük yükümlülükler getirecek niteliktedir. Bu nedenle fıkraların belirtilen şekilde revize edilerek Kanun ile uyumluluğun sağlanması Yönetmelik Taslağı nın kamuoyu görüşüne açılması ile ön görülen yürürlük tarihi arasında çok kısıtlı süre bulunmaktadır. Yönetmeliğin yayımından sonra uyumlu hale gelinmesiyle ilgili geliştirmelerin

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan

Detaylı

YÖNETMELİK TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK 15 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29417 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI NA İLİŞKİN TÜSİAD GÖRÜŞÜ

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI NA İLİŞKİN TÜSİAD GÖRÜŞÜ 03.02.2012 Rev. 08.02.2012 TS/BTK/12-01 ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI NA İLİŞKİN TÜSİAD GÖRÜŞÜ Kanun Tasarısı hakkında TÜSİAD Teknoloji, İnovasyon ve Bilgi Toplumu Komisyonu

Detaylı

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 2 SIRA SAYISI: 240 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve

Detaylı

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU Grup Adı: Elektronik Ticaret Direktifi Çalışma Grubu (ETDÇG) Koordinatör Kurum: Dış Ticaret Müsteşarlığı Katkı veren Kurumlar: Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet

Detaylı

KASIM 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

KASIM 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KAPAK KAP KASIM 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1.11.2014/ 29162 R.G. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yayın Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmelik Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının

Detaylı

Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzük Taslağı ile İlgili Tüm Görüşler

Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzük Taslağı ile İlgili Tüm Görüşler BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzük Taslağı ile İlgili Tüm Görüşler BTHK 2013 Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektum Tüzüğü 17/12/2012-18/01/2013

Detaylı

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini,

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini, Rev.1-5 Şubat 2014 TS/BTK/14-01 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKL İK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 27 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29043 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: ÖDEME KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARININ BİLGİ SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİNE VE DENETİMİNE İLİŞKİN

Detaylı

28 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27655 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI YÖNETMELİĞİ

28 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27655 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI YÖNETMELİĞİ 28 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27655 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki

Detaylı

POSTA HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

POSTA HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından: POSTA HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; posta

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ Esas No : 1/787, 2/34, 2/49, 2/109, 2/280, 2/461, 2/576, 2/726, 2/882 4/7/2013 Karar No: 14 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Detaylı

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1 / V: 1.4 AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun. Avea No Tarife Seçenekleri

Detaylı

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA ve ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SÜREKLİ ÖDEME İLİŞKİLERİ GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR ÇERÇEVE

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını

Detaylı

HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ

HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ SEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER POLİTİKA VE DÜZENLEMELER PROJE VE FAALİYETLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER İŞLETME FAALİYETLERİ Bilgi, tarihin her döneminde toplumsal gelişim ve refahın sağlanmasındaki

Detaylı

YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 22 Mayıs 2013, İstanbul Ref: EKO/2013-23 TÜSİAD YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER Madde 3-ğ Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Ekim / October 2013 İletişim Bilişim özel sayısı Bulut bilişimde vergi riskleri Onur Elele Elektronik para ile alışverişin vergilemesi Onur Elele Teknoloji geliştirme bölgelerinde

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ hamillerine

Detaylı

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Değerlendirme Toplantısı

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Değerlendirme Toplantısı Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Değerlendirme Toplantısı TBB Kredi Kartları Çalışma Grubu Türkiye Bankalar Birliği tarafından 18 Mart 2006 tarihinde İstanbul da

Detaylı

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ. The Role of Information Technologies in Insurance Sector

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ. The Role of Information Technologies in Insurance Sector Sigortacılık Sektöründe Bilişim Teknolojilerinin Rolü 1819 SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ The Role of Information Technologies in Insurance Sector Prof. Dr. Huriye KUBİLAY Arş. Gör.

Detaylı

KATMA DEĞERLĠ SERVĠSLER. ÇALIġMA GRUBU RAPORU

KATMA DEĞERLĠ SERVĠSLER. ÇALIġMA GRUBU RAPORU KATMA DEĞERLĠ SERVĠSLER ÇALIġMA GRUBU RAPORU 24/11/2011 Ġçindekiler 1. Abonelik ve Satın Alma Süreçleri... 2 a. Mevcut Durum... 2 b. Abonelik Sözleşmesi ve Satın Alma Süreçlerinin Hukuki Yönden İncelenmesi...

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber SERMAYE PİYASASI KURULU Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber Sermaye Piyasası Kurulu nun i-spk.37.1 (27.06.2014 tarih ve 20/661 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 27 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29043 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA İHRACI İLE ÖDEME KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA

Detaylı

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi ANA SÖZLEŞME Madde 1 Taraflar Versiyon No: ANA12.0.0 Hizmet Veren : TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ( TÜRKSAT)

Detaylı

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*)

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Ayhan TÖZER,

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Elektronik Haberleşme Yasası nın 33, 34, 36,

Detaylı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

Detaylı