Isıl İşlem Görmüş Lifli Betonlarda Gerilme Şekil Değiştirme İlişkileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Isıl İşlem Görmüş Lifli Betonlarda Gerilme Şekil Değiştirme İlişkileri"

Transkript

1 Isıl İşlem Görmüş Lifli Betonlarda Gerilme Şekil Değiştirme İlişkileri Osman Ünal Yrd.Doç.Dr.AKÜ Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü AFYONKARAHİSAR (272) /345 Mehmet Uyan Prof.Dr. İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Yapı Malzemesi A.B.D İSTANBUL Tayfun Uygunoğlu Öğr.Gör. AKÜ Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü Bu çalışmada beton karışımı içerisine belirlenen oranlarda lif katılarak üretilen lifli betonların gerilme şekil değiştirme ilişkileri araştırılmıştır. Çelik lifler hacımca %0, %5, %8 ile %11 oranlarında karışımlara katılarak Üretilen numunelerde çimento dozajı ve optimum su miktarı sabit tutulmuştur. Üretilen numunelere,65 ve 80 C sıcaklık ortamında çevrim uygulandıktan sonra normal laboratuar ortamında kür uygulanmıştır. Her seriden silindir şeklindeki numuneler üzerinde sertleşmiş beton deneyleri yapılarak betonların gerilme şekil değiştirme eğrileri çizilmiştir. Eğriler üzerinden elastisite modulu, maksimum dayanımlar, poisson oranları süreksizlik sınırları ve kırılma şekil değiştirme işi hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçların değerlendirilmesinden karışım içerisine %5 ile %8 oranında lif katılarak üretilen betonların daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür. Bu açıdan özellikle eğilme etkisinde kalan elamanlarda çatlak oluşumunu geciktireceği için karışımlarda çelik lif kullanılması dayanıma olumlu yönde etki yapabileceği söylenebilir. Anahtar sözcükler: Lifli Beton, Basınç Dayanımı, Şekil Değiştirme, Isıl İşlem, Elastisite Modülü. Öz Giriş Beton özelliklerini olumlu yönde değiştirilerek iyileştirmek amacıyla taze beton içerisine çeşitli yöntemlerle değişik miktarlarda katılan, belirli boy/çap (narinlik oranı) oranına sahip olan metalik, polimerik, mineral veya tabii yapıdaki malzemelere lif (fiber) denilir. Lifler çelik, plastik, cam gibi değişik malzemelerden farklı tip ve boyutlarda üretilmektedir. ACI Committee 544 (Anon..1997) e göre lifli beton;çimento, agrega ve çoğunlukla süreksiz dağılı liflerin su ile karıştırılmasıyla meydana gelen beton olarak tanımlanmaktadır. Çelik lif katkılı betonlar son yıllarda karayollarında, tünel 109

2 kaplamalarında, beton büz borularda ve betonarme çerçevelerinde, beton dayanımına olan olumlu etkileri ve enerji yutma kapasitelerinin fazla olması nedeniyle pek çok uygulama alanına sahiptir(topçu ve Boğa,04). Lifli betonlarda, bütün lif çeşitlerinde sağlanması gereken en önemli özellik liflerin beton içerisinde homojen olarak dağılması ve bu dağılımın beton karıştırıldıktan sonra da bozulmamasıdır. Üniform bir şekilde dağılan lifler, beton içerisinde oluşan çatlakları önlemekte ve çatlakların beton içerisinde ilerlemesini yavaşlatarak betonu daha dayanıklı hale getirmekte ve uygulanan maksimum yükten sonrada artan deformasyonlar sonucunda yükün azalma hızı, normal betona göre çok daha yavaşlamaktadır(ünal ve diğ.,06;altun ve ark.,04;song and Hwang,04). Liflerin en büyük etkisi, çatlakların ilk oluşum anında, çatlak sonlarındaki gerilmeleri kendi üstlerine ve sağlam alanlara transfer ederek işlevlerini yerine getirmeleridir. Ayrıca içersine çelik liflerin katılması ile performansında büyük artışlar görülen betonun tokluk, ilk çatlak dayanımı, kavitasyon-erozyon dayanımı, yorulma dayanımı ve çarpma dayanımı gibi özellikleri işlev açısından daha farklı davranış göstermektedir. Ancak liflerin betonun basınç dayanımı üzerinde önemli bir etki etmediği de literatürde belirtilmiştir (Ezeldin and Balaguru,1992; Ünal ve diğ.,05). Basınç etkisi altında mekanik davranışlara elverişli olan yapı malzemelerinin, çekme ve eğilme etkisi altındaki davranışları çoğu zaman yeterli olmamaktadır. Bu malzemelerin elverişli olmayan mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi yapı mühendisliğinin konuları arasındadır. Günümüzde önemli yapı malzemesi olma özelliğini koruyan betonarme betonunun lif katkılarıyla iyileştirilmesi önemli bir araştırma konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak yorulma, aşınma, çekme, çatlama sonrası yük taşıma dayanımları ve enerji yutma kapasitesi bakımından zayıf olan normal betonun bu özelliklerini iyileştirmek amacıyla beton katkı malzemeleri ilave edilebilmektedir. Lifler de bu malzemelerden birisidir. Lifli betonun üretilmesinde amaç; malzemenin tokluğunun, darbe yüklerine karşı direncinin, eğilme dayanımının ve diğer mekanik özelliklerinin artırılmasıdır(altun,06). Günümüzde betonlarda en yaygın olarak kullanılan lifler çelik, polipropilen ve alkali dirençli camlardır lı yıllardan bu yana yapılan çalışmalarda beton içersine konulan lifler betonda oluşan çatlakların ilerleme hızını azaltmıştır. Ayrıca; en büyük yükten sonra lifli betonlarda artan deformasyonlar sonucunda, yükün azalma hızı, normal betona göre çok daha yavaştır. Dolayısıyla lifli betonun tokluğu normal betona göre daha fazladır. Beton basınç dayanımı arttıkça betonun kırılması sırasında bağıl olarak daha az enerji yuttukları bilinmektedir. Çelik lif donatılı betonlarda ise, yüksek enerji yutma kapasitelerine sahip, kırılma anında daha sünek davranış sergileyen malzemelerdir. Bu özelliklerinden dolayı çelik lif kullanılarak sünekliği artırılmış yüksek performansa sahip betonlara talep artmaktadır. Betonun kısa süreli basınç altındaki davranışı inelastiktir. Bunun nedeni, agrega- harç fazı arasındaki bağ çatlakları olduğu şeklinde genel bir kabul olmakla birlikte, harç fazının davranışına veya çimento hamurunun yapısına bağlı olduğu şeklinde görüşler de vardır(oktar ve diğ.,1984). 110

3 Çelik tel donatılı betonları karakterize eden en önemli özelikler, tokluk ve dinamik yüklere dayanımıdır. Başka bir değişle, betonun enerji yutma kapasitesindeki büyük artıştır. Basınç ve eğilmede çekme gerilmeleri çelik tellerin rolünden ziyade beton kalitesine, tokluk ise çelik tellerin performansına bağlıdır. Betonun tokluğu arttıkça betonun deprem yükleri altındaki davranışı da daha sünek hale gelmektedir (Yerlikaya,03). Çelik lif katkılı betonların basınç altındaki gerilme-şekil değiştirme davranışları üzerine yapılan çalışmalarda lif tipi ve miktarının betonların tokluk değeri üzerinde önemli bir derecede etkiye sahip olduğu belirtilmiştir [(Fanella and Naaman,1985; Ding and Kusterle,00). Diğer taraftan gelişen teknolojiye bağlı olarak yapı dalında da üretim hızı giderek artmakta ve bu artışa ekonomik bir şekilde çözüm bulabilmek amacıyla seri üretime geçilmesi gerek duyulmaktadır. Bu amaçla lifli betonun beton boru, kanalet, bordur ve panel gibi prefabrik yapı elamanı üretimlerinde sertleşme ve kısa sürede dayanım kazanma hızının artırılması amaçlandığında ısıl işlem uygulamalarından yararlanılmaktadır(öztekin,1977). Materyal Ve Yöntem Yapılan çalışmada üç çeşit kırmataş agregası ile kum kullanılmıştır. Kırmataş agregaları 0-4mm, 4-8mm ve 8-16mm tane boyutlarına sahip olup granülometri değerleri ve fiziksel özellikleri tablo 1 de verilmektedir. Tablo 1 Agrega özelikleri. Elekten Geçen (%) Özgül Agrega cinsi Ağırlık (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/m 3 ) Kum KTT KTI KTII Karışım Karışımda kullanılan agrega oranları kum %/30, KTT %, KTI %35 ve KTII %15 olarak A16-B16 referans eğrileri arasında kalacak şekilde belirlenmiştir. Beton bileşimde pilye şeklinde iki ucu bükülü narinlik oranı 60 olan çelik lif kullanılmıştır. Bu lifin en belirgin özelliği çekme sırasında kopmadan direnç göstermesidir. Lifin özellikleri tablo 2 de lif tipi de şekil 1 de verilmiştir. Tablo 2 Çelik Lifin Özellikleri. Lif Tipi Boy (mm) Çap (mm) Narinlik Oranı Çekme Dayanımı (Mpa) Elastisite Modülü (Mpa) Özgül Ağırlık (kg/m 3 ) Kg.daki Lif Sayısı (Adet) 111

4 ZP 30/0,5 30 0, Şekil 1 Karışımlarda kullanılan lif tipi Beton karışımında bağlayıcı olarak PÇ32.5 portland çimentosu kullanılmıştır. Lifli betonların üretiminde maksimum agrega tane boyutu 16 mm olarak seçilmiştir. Bütün beton bileşimlerinde çimento dozajı 350 kg/m 3 olarak sabit alınmıştır. Karışıma lif katılması halinde, işlenebilmeyi kolaylaştırmak ve yerleştirme esnasındaki zorlukları aza indirebilmek amacıyla su/çimento oranı 0.63 olarak belirlenmiştir. Karışıma katılan lif oranları da hacım olarak %0.0,%0.5, %0.8 ve % 1.1 olarak seçilmiştir. Hazırlanan karışımlar silindir kalıplara yerleştirildikten sonra C de normal kür ile tablo 3 de verilen ısıl işlem sıcaklıkları, ön bekleme süreleri ve soğuma süreleri birbirinden farklı olan üç çeşit ısıl işlem uygulandıktan sonra deney gününe kadar, sıcaklığı ± C ve rutubeti %60±5 olan klima odasında bekletilmişlerdir. Çevrim Türü Ön süresi (Saat) Tablo 3 Isıl işlem çevrimleri. Bekleme Isınma ve Soğuma Hızı ( C /saat) İşlem Sıcaklığı ( C) C de Kür Yumuşak Çevrim Ilımlı Çevrim Sert Çevrim İşlem Sıcaklığında Geçen Süre (Saat) Isıl işlem uygulanmış ve ısıl işlem uygulanmamış silindirik beton numunelere ait kısa süreli basınç deneylerine göre elastik ve inelastik özelikleri belirlenmiştir. Bunun için MFL marka, servo kontrollu elektro-hidrolik regülatöre bağlı Amsler marka 5000 KN kapasiteli pres kullanılarak yükleme hızı kontrollü deneyler yapılmıştır(şekil 2). 112

5 Şekil 2 Eksenel ve yanal şekil değiştirme ölçme düzenleri Boyuna şekil değiştirmelerin ölçümlerinde, numune üzerine takılan ve eksende 250mm lik ölçü boyutuna sahip deformasyon çerçevesinden yararlanılmıştır. Çerçeveye takılan transdüser ile boyuna şekil değiştirmeler ölçülmüştür. Yanal şekil değiştirme değerleri, HBM marka, WIT/2 tipi indüktif transdüseri ile ölçülmüştür. Gerilme şekil değiştirme eğrileri Hewlett-Packard marka 7044 a tipi X-Y kaydedici yardımıyla sürekli olarak kaydedilmiştir. Yanal şekil değiştirmeler 150 µd luk boyuna şekil değiştirme aralıklarında HBM marka, KWS/II-5 tipinde bir Amplipikatörden okunmuştur. Numuneler üzerinde yük altındaki boyuna ve yanal şekil değiştirmeler ölçülerek Elastisite modulü, süreksizlik ve çözülme sınır ile kırılma şekil değiştirme işi(tokluk) değerleri hesaplanmıştır. Süreksiz sınırını (σ D ) ye bulmak için, önce yanal şekil değiştirme değerlerini boyuna şekil değiştirme değerlerine bölerek poisson oranları hesaplanmıştır. Buradan gerilmepoisson oranı değişimine ait eğri çizilmiştir. Bu eğriler üzerinde Poisson oranının belirgin bir şekilde artmaya başladığı gerilme değeri süreksizlik sınırı olarak alınmıştır. Bunun için şu şekilde hareket edilmiştir. Yük bir kademe arttırıldığında poisson oranı en az 0,003 lük bir artış gösteriyor ve bu artış en az bu değerde artarak devam ediyorsa, artışın meydana geldiği yükten bir önceki kademeye karşılık gelen gerilme değeri süreksizlik sınırı olarak kabul edilmiştir. Çözülme sınırını, tekrarsız yüklemede betonun hacminin artmaya başladığı gerilme değeri olarak belirtilmektedir(oktar,1977). Bu değeri bulmak için tepe noktasına kadar 150 μd luk boyuna şekil değiştirme (ε b ) aralıklarında okunan yanal şekil değiştirme (ε g ) değerleri yardımıyla bunlara karşı gelen hacimsel şekil değiştirmeler (ε g -2ε g ) şeklinde hesaplanmışlardır. Hacimsel şekil değiştirmenin yön değiştirdiği yani hacmin azalmaya başladığı gerilme değeri çözülme sınırı (σ L ) olarak saptanmıştır. Basınç dayanımı (f c ) tepe noktasındaki gerilme değeri olarak, basınç dayanımındaki şekil değiştirme (ε u ) ise bu gerilmeye karşılık gelen şekil değiştirme değeri olarak eğri üzerinden okunmuşlardır. Elastisite modülünün (E) saptanmasında gerilme-şekil değiştirme diyagramında basınç dayanımının 1/3 üne kadar olan noktalardan geçen en olasılıklı doğrunun eğimi En Küçük Kareler Yöntemiyle hesaplanmıştır. Tekrarsız yüklemede numunenin kırılmasına kadar birim hacim başına yapılan işe Kırılma şekil değiştirme işi denilmektedir. Bunun değeri olağan gerilme-şekil değiştirme eğrisinin altında kalan alana eşittir (Postacıoğlu,1981 ve Taşdemir,1982). Bu çalışmada da üretilen betonlara ait kırılma şekil değiştirme işinin hesaplanması bir planimetre yardımıyla (σ-ε) eğrisinin altındaki alanlar ölçülerek bulunmuştur. Tepe noktasından önceki şekil değiştirme işi T I ile tepe noktasından sonraki de T II ile gösterilmiştir. Ancak eğrinin kaydedilebilen kısmı üretilen betonlarda tepe noktasındaki şekil değiştirmenin 2-3 katı arasında değişmekte olduğundan, 2ε u ya kadar olan kısım bütün karışımlarda ortak olduğundan, T II olarak ε u ile 2ε u arasında kalan alan dikkate alınmıştır (Ünal,1994). 113

6 Deney Sonuçları Ve Değerlendirilmesi Üretilen numunelere ait 1m 3 beton karışımında bulunan gerçek malzeme miktarları ve taze beton özelliklerine ait sonuçlar çizelge 4 de verilmektedir. Beton Türü Ç Tablo 4 1 m 3 beton karışımında bulunan gerçek malzeme miktarları Su Lif miktarı Kum 0-4mm KTT 0-4 mm KTI 4-8 mm KTII 8-16 mm Taze Beton özelikleri Çökme Ters Hava Koni boşluğu (cm) (sn) (%) LB LB LB LB Isıl işlem uygulanmamış ve ısıl işlem uygulanmış silindirik beton numunelere ait kısa süreli basınç deneyleri sonunda elde edilen elastik ve inelastik özelliklere ait toplu sonuçlar tablo 5 de verilmiştir (Ünal,1994). Tablo 5 28 Günlük Silindir Numunelere Ait Sertleşmiş Beton Deneyi Sonuçları Beton Türü Kür C'de Saklama Yumuşak Çevrim Ilımlı Çevrim Sert Çevrim V f σ D (N/mm 2 ) σ L (N/mm 2 ) f c (N/mm 2 ) ε u (μd) E (N/mm 2 ) Kırılma Şekil Değiştirme İşi x10-3 (N/mm 2 ) T I T II T 0,1 23,5 23, ,1 5,1 9,2 5 18,4 24,6 24, ,4 5,4 9,8 8 18,5 24, ,5 6 11, ,1 12,1 0 19, , ,3 4,8 9,1 5 16,6 22,8 23, ,2 5,1 9,3 8 16,3 23,2 23, ,1 5,4 9, ,8 23,4 23, ,6 5,2 9, ,8 24, ,4 4,1 8,5 5 16, , ,7 4,6 9,3 8 16,3 24,5 25, ,2 5,1 9, , , ,6 5 9,6 0 17,2 23,7 24, ,3 4,3 8,6 5 16,1 23,9 24, ,1 4,8 8,9 8 15, , ,3 5,6 10,9 114

7 11 15,3 23,6 24, ,1 5,3 11,4 Betonun kısa süreli basınç altındaki davranışı inelastiktir. Bunun nedeni, agrega- harç fazı arasındaki bağ çatlakları olduğu şeklinde genel bir kabul olmakla birlikte, harç fazının davranışına veya çimento hamurunun yapısına bağlı olduğu şeklinde görüşler de vardır(ünal,1994;oktar ve diğ.,1984). Kompozit malzeme olan lifli betonların elastik ve elastik olmayan özelliklerine, yani süreksiz sınırı ve çözülme sınırındaki gerilme değerlerine, basınç dayanımındaki birim kısalmaya, süreksizlik sınırı/basınç dayanımı oranına ve kırılma şekil değiştirme işine ısıl işlem uygulanmasının etkisi araştırılmıştır. Üretilen betonların 28 günlük kısa süreli basınç altındaki davranışlarının ısıl işlem çevrimlerine ve lif yüzdesine bağlı olarak değişimleri incelendiğinde aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkabilir. 28 günlük numunelerde süreksizlik sınırının ısıl işlem çevrimlerine göre değişimi incelendiğinde, hem şahit hem de lifli betonlarda ısıl işlem sıcaklığı yükseldikçe süreksizlik sınırının azaldığı anlaşılmaktadır günlük süreksizlik sınırı günlük basınç dayanımı N/mm yumuşak çevrim ılımlı çevrim sert çevrim lif hacmı(%) N/mm lif hacmı(%) yumuşak çevrim ılımlı çevrim sert çevrim Şekil 3 Süreksizlik Sınırı Ve Basınç Dayanımının Lif Miktarına Göre İlişkisi o C de saklanan ve ısıl işlem görmüş numunelerde süreksizlik sınırı, genel eğilim olarak lif hacmi arttıkça azalmaktadır (Şekil.3). Bu azalma o C de ve 80 o C lik sert çevrim uygulamasında genel olarak birbirine paralel bir davranış göstermektedir. Isıl işlem görmüş ve o C de saklanan numunelerde süreksizlik sınırının lif miktarı artışına bağlı olarak azalmasının nedeni, betona lif katılması ile betonun boşluk yapısının değişmesine ve kusurlu bir yapı oluşturmasına ve lif miktarının artmasıyla yeni lifmatrix ara yüzlerinde oluşan mikro çatlaklar kusur etkisi yaparak ilk çatlak dayanımını azaltmakta olduğu söylenebilir.. Isıl işlem çevrimlerinin hem basınç dayanımına hem de süreksizlik sınırına olan etkileri bir arada değerlendirildiğin de, basınç dayanımındaki değişim, süreksizlik sınırındaki değişimlerden genel olarak daha büyüktür. Yani ısıl işlemler şahit ve lifli betonların süreksizlik sınırını basınç dayanımına oranla daha fazla azalmaktadır. Bu azalmanın nedeni de, ısıl işlemin oluşturduğu kusurların lif-matrix ara yüzlerini daha fazla etkilemesine bağlıdır. 115

8 günlük Elastisite modulu günlük tokluk N/mm yumuşak çevrim ılımlı çevrim sert çevrim lif hacmı(%) N/mm lif hacmı(%) yumuşak çevrim ılımlı çevrim sert çevrim Şekil 4 Elastisite Modülü Ve Tokluk Değerlerinin Lif Miktarına Göre İlişkisi Öte yandan o C de saklanan ve ısıl işlem görmüş numunelerin Elastisite modüllerinin lif miktarına göre değişimleri incelenecek olursa, lif miktarı arttıkça Elastisite modülünün azalmakta olduğu söylenebilir(şekil.4). Özellikle o C deki azalma 80 o C lik sert çevrime göre daha belirgin olmaktadır. Bu azalmanın nedeni ise lif miktarının artmasından meydana gelen boşluklu yapının beton iç yapısını zayıflatmasına bağlanabilir. Bu boşluklar şekil değiştirmelerin artmasına neden olarak Elastisite modülünü azaltmaktadır. Kırılma şekil değiştirme işinin o C ve ısıl işlem görmüş lifli beton numunelerde değişimi incelenecek olursa, lif yüzdesi arttıkça hem o C de hem de ısıl işlemlerde arttığı görülmektedir(tablo 5). Bu sonuç şu şekilde açıklanabilir. Yük eksenine dik olan lifler yanal deformasyonları, yüksek çekme dayanımları ve lif-matrix ara yüzeylerinde sürtünme ile oluşan aderans nedeniyle azalmakta olduğundan, sonuçta kırılma şekil değiştirme işinin arttığı söylenebilir. Liflerin başlıca rolünün betonda oluşan çatlakların matrix içersinde ilerlemelerin yavaşlatılması olduğu daha önceki çalışmalarda belirtilmektedir. Bu suretle maksimum yükten sonra, lifli betonlarda, artan şekil değiştirme oranına karşı yükün azalma hızı normal betonlara göre daha yavaştır. Dolayısıyla liflerin matrixden ayrılmaları ve uzamaları nedeniyle emilen enerji lifli betonlarda oldukça fazladır. Ayrıca şahit ve lifli betonlarda daha düşük olması da, liflerin betonun sünekliğini arttırdığı şeklinde açıklanabilir. gerilme N/mm Şahit Çevrim şf0 şf8 Boy uzamax10-6 şf5 şf sert cevrim boy uzamax Şekil.5 Şahit Ve Sert Çevrimin Gerilme-Şekil Değiştirme İlişkileri gerilme N/mm2 sc 0 sc 8 sc5 sc11 116

9 Gerilme şekil değiştirme eğrilerine göre belirli miktarlarda çelik lif katılmasıyla gerilme şekil değiştirme yeteneği artış eğilimi göstermiştir. Ancak lif miktarının artması basınç dayanımlarında azalmaya sebep olmuştur. Isıl işlem çevrimlerinin lifli betonların gerilme şekil değiştirme ye etkisi ise olumlu olmuştur. Sonuçlar Beton içerisine katılan lif miktarının artmasıyla birlikte betonun çökmesi azalmış ve ters koni süresi artmıştır. Aynı zamanda artan lif miktarı hava boşluğunu da artırmıştır. Dolayısıyla betonun işlenebilirliğine belirli bir orandan sonra lifler olumsuz etki yapmaktadır. Betonda kullanılan çelik lifler betonun gerilme şekil değiştirme yeteneğini önemli derecede arttırmıştır. Lifler, betonların basınç dayanımlarına yönelim ve dağılımlarından dolayı hem olumlu hem de olumsuz yönde etki etmişlerdir. Beton içerisine katılan lif miktarının artmasıyla betonun tokluğu da artış göstermiştir. Lifsiz betonun tokluğu, betona ilave edilen çelik lifler sayesinde %30 oranında artmıştır. Lifli betonların normal beton içerisine ilave edilen çelik lifler sayesinde lif miktarına bağlı olarak betonun şekil değiştirme yeteneği ve tokluğu lifsiz betonunkinden fazladır. Betona kazandırılan bu özellik sayesinde deprem kuşağı üzerinde bulunan yapılardaki betonların sünekliliği de önemli derecede arttırılmış olacaktır. Bu sayede gerek can kaybı gerekse binaların yıkılmasından dolayı oluşacak olan ekonomik kayıplar da daha aza indirilecektir. Aynı zamanda ısıl işlem sıcaklığına bağlı olarak da betonların özelliklerinde olumlu artışlar elde edilmiştir. Dolayısıyla prefabrik üretiminde lif katkılı elamanların kısa sürede servise sunulmaları halinde ekonomik yarar sağlanacaktır. Teşekkür Bu çalışmanın yapıldığı dönemde bana her türlü desteği sağlayan kıymetli hocam Merhum Prof Dr. Mehmet UYAN a bir kez daha teşekkürlerimi sunarım. Kaynaklar Anoymymous,1997.ACI 544.IR-96,State-of-the-Art Report on Fiber Reinforced Concrete, American Concrete Institute (ACI) Committee544. Altun, F.,Özcan,D.M,Vekli,M. Ve Karahan,O.04. Çelik Lif Katkılı C Betonun Mekanik Özelliklerinin Deneysel Araştırılması,AKÜ Fen Bilimleri Dergisi, Cilt-4,Sayı 1-2,Ekim,Afyonkarahisar. Altun,F.06. Çelik Lifli Hafif Betonun Deneysel Araştırılması,PÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt.12, Sayı:3, Ss:

10 Ding,Y. And Kusterle,W.00. Compressive Stres-Strain Relationship Of Steel Fiber- Reinforced Concrete At Early Age, Cement And Concrete Research 30, Ezeldin,A.S. And Balaguru,P.N Normal-And High-Strengh Fiber-Reinforced Concrete Under Compression,Mat.Civil Eng.,(4) Fanella,D.A. And Naaman,A.E Stres-Strain Properties Of Reinforced Concrete İn Compression ACI,82(4) Okyar,O.N.,Moral,H.ve Akyüz,S Beton Ve Harçların Basınç Altındaki Kısa Süreli Davranışındaki Çimento Hamuru Yapısı Ve Agraga Granülometrisinin Etkileri,İ.T.Ü., İnşaat Fakültesi Teknik Rapor No.44. Öztekin, E.,1997. Beton Sertleşmesinin Hızlandırlmasında Kullanılan Isıl İşlemler.Eğilme Dayanımına Etkileri,Doç.Tezi,K.T.Ü. Song, P.S. And Hwang,S.04. Mechanical Properties Of High-Strengh Steel Fiber- Reinforced Concrete,Construction And Building Materials 18, Topçu,İ.B ve Boğa,A.R.04. Prefabrik Beton Borularda Çelik Liflerin Kullanımı, Beton Prefabrikasyon Dergisi, Sayı:73,Ss.13-. Ünal,O.,Uygunoğlu,T.ve Gençel,O.07. Çelik Liflerin Beton Basınç Ve Eğilme Özeliklerine Etkisi,PÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt.13, Sayı:1, Ss: Ünal,O.,Uygunoğlu,T.ve Gençel,O.06. Lif Tipinin Betonun Tokluğu Üzerindeki Etkisinin Araştırılması,V.GAP Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt 2,Ss Ünal,O.,Uygunoğlu,T.ve Elmacı,Ö.05. Lif Katkılı Betonun Elastisite Üzerine Kür Ortamının Etkisi, İMO. 6.Ulusal Beton Kongresi(Yüksek Performanslı Betonlar),16-18 Kasım,Ss İstanbul. Ünal,O Isıl İşlem Uygulamasının Lifli Beton Özelliklerine Etkisi,Dr.Tezi, İTÜ.İnşaat Fakültesi.İstanbul. Yerlikaya,M.03. Çelik Tel Donatılı Betonların Deprem Etkisi Altında Davranışları,Deprem Sempozyumu,Kocaeli. 118

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması

Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması ÖZET: Bu çalışmada, atık malzeme olan mermer ve uçucu külün kilitli parke taşı üretiminde kullanılması araştırılmıştır. Çalışmada,

Detaylı

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi 1 Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi Đlhami Demir Đnşaat Mühendisliği Bölümü, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, 71451 Türkiye. Telefon: +90 (318)

Detaylı

BETON TERİMLERİ. Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum Agrega

BETON TERİMLERİ. Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum Agrega A BETON TERİMLERİ Abrams Kuralı Aynı beton bileşenleri ve test koşullarında karışımdaki çimento miktarı ve su/çimento oranının beton karışımının işlenebilir olması koşuluyla beton dayanımını belirlediğini

Detaylı

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU A. Cüneyt AYDIN*, A. Samet ARSLAN** ve Rüstem GÜL* *Atatürk Üniv., İnşaat Müh. Böl., Erzurum **Gazi Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankara ÖZET

Detaylı

Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi

Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi Barış Özer, Nazmiye Parlak, A.Raif Sağlam Sika Yapı Kimyasalları, İstanbul M.Hulusi Özkul İstanbul Teknik

Detaylı

Kireçtaşı ve Cam Tozunun Briket Yapımında Kullanılması

Kireçtaşı ve Cam Tozunun Briket Yapımında Kullanılması Kireçtaşı ve Cam Tozunun Briket Yapımında Kullanılması Paki Turgut HR.Ü. Mühendislik Fakültesi Osmanbey Kampusu-Şanlıurfa Tel: (414)3440020/1109 turgutpaki@yahoo.com Öz Atık kireçtaşı tozu, cam tozu ve

Detaylı

5. BETON. 5.1 Betonun Basınç Dayanımı

5. BETON. 5.1 Betonun Basınç Dayanımı 1 5. BETON Giriş bölümünde betonun, taze betonun, sertleşmiş betonun tanımı yapılmış, betonun önemi vurgulanmış ve her betondan beklenen temel özellikler (mekanik dayanım, işlenebilme ve dış çevre şartlarına

Detaylı

kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu özel tip betonların bazıları çok uzun zamanlardan ve uygulama alanları açısından Special Concretes

kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu özel tip betonların bazıları çok uzun zamanlardan ve uygulama alanları açısından Special Concretes MAKALE ARTICLE Özel Betonlar* Turan Özturan** Özet tip özel betonlar bulunmaktadır. Genelde, portland çimentosu matris fazı ve/veya agrega fazı bir şekilde değişime uğratılarak bazı beton özelliklerin

Detaylı

ÇEKME DENEYİ (1) MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. DENEYİN AMACI:

ÇEKME DENEYİ (1) MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. DENEYİN AMACI: 1. DENEYİN AMACI: Malzemede belirli bir şekil değiştirme meydana getirmek için uygulanması gereken kuvvetin hesaplanması ya da cisme belirli bir kuvvet uygulandığında meydana gelecek şekil değişiminin

Detaylı

SOMA TERMİK SANTRALİ UÇUCU KÜL VE POLİPROPİLEN ATIKLARININ YENİ BİR MALZEME ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

SOMA TERMİK SANTRALİ UÇUCU KÜL VE POLİPROPİLEN ATIKLARININ YENİ BİR MALZEME ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 23 : 9 : 2 : 163-169 SOMA

Detaylı

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ Ali ERGÜN, Gökhan KÜRKLÜ ali_ergun@hotmail.com Öz: Deprem öncesi veya sonrası mevcut betonarme yapıların güvenliğinin belirlenmesinde önemli aşamalardan

Detaylı

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ve MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY KİTABI İÇİNDEKİLER

Detaylı

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ EFFECTS OF CURING CONDITIONS AND PERIOD ON COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS Yasin Engin, Muhittin Tarhan, Doğan Yaşar Aydıner

Detaylı

MALZEME BİLGB DEĞİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR

MALZEME BİLGB DEĞİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR 4 MALZEME BİLGB LGİSİ ŞEKİL DEĞİŞ ĞİŞTİRME Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR ŞEKİL L DEĞİŞ ĞİŞTİRME Dış kuvvetlerin tesiri altında bulunan herhangi bir cismin şeklinde bazı değişiklikler

Detaylı

Ankara Spor Sarayı Neden Çöktü?

Ankara Spor Sarayı Neden Çöktü? Nejat Bayülke İnşaat Y. Mühendisi nbayulke@artiproje.eu Ankara Spor Sarayı Neden Çöktü? Giriş 50 yıl önce 2 Haziran 1958 günü saat 20:30 da Ankara Spor Sarayı nın betonarme kabuk çatısı çöktü (Şekil 1).

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BETON BARAJLAR TASARIM İLKELERİ REHBERİ REHBER NO: 004 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık

Detaylı

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Çiğdem ERSAN Danışman: Prof. Dr. Muzaffer

Detaylı

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması.

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması. 1 1. GİRİŞ ve AMAÇ 1.1. Tanım ve İşlemin Esasları Tel çekme, kalın kesitli olan bir telin çekme matrisi içinden geçirilerek kesitini küçültme işlemidir. Çekme yönteminde malzemeler matris olarak adlandırılan

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ BİTİRME PROJESİ Kerim Deniz KAYA

Detaylı

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12)

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) Malzemelerin Mekanik Özellikleri Mekanik tasarım ve imalat sırasında malzemelerin mekanik davranışlarının bilinmesi çok önemlidir. Başlıca mekanik özellikler:

Detaylı

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01 Prof. Asım YEĞİNOBALI Temmuz 2009, ANKARA 1. BASKI TÇMB / ARGE ENSTİTÜSÜ Yerleşim Adresi: Cyberpark, Cyberplaza C Blok Zemin, Kat

Detaylı

Atık PVC Katkılı Hafif Betonların Özellikleri ve Tarımsal Yapılarda Kullanım Olanakları

Atık PVC Katkılı Hafif Betonların Özellikleri ve Tarımsal Yapılarda Kullanım Olanakları Atık PVC Katkılı Hafif Betonların Özellikleri ve Tarımsal Yapılarda Kullanım Olanakları S. Şahin 1 S. Karaman 2 İ. Örüng 1 1 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Erzurum

Detaylı

Penetron İntegral Kapiler Su Yalıtım Sisteminin Avantajları ve Penetron Admix Kristalize Beton Katkı Malzemesinin Detaylı İncelemesi

Penetron İntegral Kapiler Su Yalıtım Sisteminin Avantajları ve Penetron Admix Kristalize Beton Katkı Malzemesinin Detaylı İncelemesi Penetron İntegral Kapiler Su Yalıtım Sisteminin Avantajları ve Penetron Admix Kristalize Beton Katkı Malzemesinin Detaylı İncelemesi İçindekiler 1. Giriş...4 2. Betona su yalıtımı uygulanmasında karşılaşılan

Detaylı

ÇĐFT FAZLI BĐR ÇELĐĞĐN FREZEDE ĐŞLENEBĐLĐRLĐĞĐNĐN ARAŞTIRILMASI VE YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE KESTĐRĐMĐ OKAN TOPÇU

ÇĐFT FAZLI BĐR ÇELĐĞĐN FREZEDE ĐŞLENEBĐLĐRLĐĞĐNĐN ARAŞTIRILMASI VE YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE KESTĐRĐMĐ OKAN TOPÇU ÇĐFT FAZLI BĐR ÇELĐĞĐN FREZEDE ĐŞLENEBĐLĐRLĐĞĐNĐN ARAŞTIRILMASI VE YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE KESTĐRĐMĐ OKAN TOPÇU YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MAKĐNE MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI TOBB EKONOMĐ VE TEKNOLOJĐ ÜNĐVERSĐTESĐ

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

HAZIR YAŞ SIVANIN ( HARÇLARININ) ÜRETİMİ,KALİTE KONTROLU VE DENEYSEL ÇALIŞMASI

HAZIR YAŞ SIVANIN ( HARÇLARININ) ÜRETİMİ,KALİTE KONTROLU VE DENEYSEL ÇALIŞMASI HAZIR YAŞ SIVANIN ( HARÇLARININ) ÜRETİMİ,KALİTE KONTROLU VE DENEYSEL ÇALIŞMASI PRODUCTION, QUALITY CONTROL AND EXPERIMENTAL STUDY OF READY-MIXED MORTAR Songül Güneş Degussa-YKS Yapkim Yapı Kimya Sanayi

Detaylı

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 26 : 2 : 3 : 33-32

Detaylı