Isıl İşlem Görmüş Lifli Betonlarda Gerilme Şekil Değiştirme İlişkileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Isıl İşlem Görmüş Lifli Betonlarda Gerilme Şekil Değiştirme İlişkileri"

Transkript

1 Isıl İşlem Görmüş Lifli Betonlarda Gerilme Şekil Değiştirme İlişkileri Osman Ünal Yrd.Doç.Dr.AKÜ Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü AFYONKARAHİSAR (272) /345 Mehmet Uyan Prof.Dr. İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Yapı Malzemesi A.B.D İSTANBUL Tayfun Uygunoğlu Öğr.Gör. AKÜ Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü Bu çalışmada beton karışımı içerisine belirlenen oranlarda lif katılarak üretilen lifli betonların gerilme şekil değiştirme ilişkileri araştırılmıştır. Çelik lifler hacımca %0, %5, %8 ile %11 oranlarında karışımlara katılarak Üretilen numunelerde çimento dozajı ve optimum su miktarı sabit tutulmuştur. Üretilen numunelere,65 ve 80 C sıcaklık ortamında çevrim uygulandıktan sonra normal laboratuar ortamında kür uygulanmıştır. Her seriden silindir şeklindeki numuneler üzerinde sertleşmiş beton deneyleri yapılarak betonların gerilme şekil değiştirme eğrileri çizilmiştir. Eğriler üzerinden elastisite modulu, maksimum dayanımlar, poisson oranları süreksizlik sınırları ve kırılma şekil değiştirme işi hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçların değerlendirilmesinden karışım içerisine %5 ile %8 oranında lif katılarak üretilen betonların daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür. Bu açıdan özellikle eğilme etkisinde kalan elamanlarda çatlak oluşumunu geciktireceği için karışımlarda çelik lif kullanılması dayanıma olumlu yönde etki yapabileceği söylenebilir. Anahtar sözcükler: Lifli Beton, Basınç Dayanımı, Şekil Değiştirme, Isıl İşlem, Elastisite Modülü. Öz Giriş Beton özelliklerini olumlu yönde değiştirilerek iyileştirmek amacıyla taze beton içerisine çeşitli yöntemlerle değişik miktarlarda katılan, belirli boy/çap (narinlik oranı) oranına sahip olan metalik, polimerik, mineral veya tabii yapıdaki malzemelere lif (fiber) denilir. Lifler çelik, plastik, cam gibi değişik malzemelerden farklı tip ve boyutlarda üretilmektedir. ACI Committee 544 (Anon..1997) e göre lifli beton;çimento, agrega ve çoğunlukla süreksiz dağılı liflerin su ile karıştırılmasıyla meydana gelen beton olarak tanımlanmaktadır. Çelik lif katkılı betonlar son yıllarda karayollarında, tünel 109

2 kaplamalarında, beton büz borularda ve betonarme çerçevelerinde, beton dayanımına olan olumlu etkileri ve enerji yutma kapasitelerinin fazla olması nedeniyle pek çok uygulama alanına sahiptir(topçu ve Boğa,04). Lifli betonlarda, bütün lif çeşitlerinde sağlanması gereken en önemli özellik liflerin beton içerisinde homojen olarak dağılması ve bu dağılımın beton karıştırıldıktan sonra da bozulmamasıdır. Üniform bir şekilde dağılan lifler, beton içerisinde oluşan çatlakları önlemekte ve çatlakların beton içerisinde ilerlemesini yavaşlatarak betonu daha dayanıklı hale getirmekte ve uygulanan maksimum yükten sonrada artan deformasyonlar sonucunda yükün azalma hızı, normal betona göre çok daha yavaşlamaktadır(ünal ve diğ.,06;altun ve ark.,04;song and Hwang,04). Liflerin en büyük etkisi, çatlakların ilk oluşum anında, çatlak sonlarındaki gerilmeleri kendi üstlerine ve sağlam alanlara transfer ederek işlevlerini yerine getirmeleridir. Ayrıca içersine çelik liflerin katılması ile performansında büyük artışlar görülen betonun tokluk, ilk çatlak dayanımı, kavitasyon-erozyon dayanımı, yorulma dayanımı ve çarpma dayanımı gibi özellikleri işlev açısından daha farklı davranış göstermektedir. Ancak liflerin betonun basınç dayanımı üzerinde önemli bir etki etmediği de literatürde belirtilmiştir (Ezeldin and Balaguru,1992; Ünal ve diğ.,05). Basınç etkisi altında mekanik davranışlara elverişli olan yapı malzemelerinin, çekme ve eğilme etkisi altındaki davranışları çoğu zaman yeterli olmamaktadır. Bu malzemelerin elverişli olmayan mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi yapı mühendisliğinin konuları arasındadır. Günümüzde önemli yapı malzemesi olma özelliğini koruyan betonarme betonunun lif katkılarıyla iyileştirilmesi önemli bir araştırma konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak yorulma, aşınma, çekme, çatlama sonrası yük taşıma dayanımları ve enerji yutma kapasitesi bakımından zayıf olan normal betonun bu özelliklerini iyileştirmek amacıyla beton katkı malzemeleri ilave edilebilmektedir. Lifler de bu malzemelerden birisidir. Lifli betonun üretilmesinde amaç; malzemenin tokluğunun, darbe yüklerine karşı direncinin, eğilme dayanımının ve diğer mekanik özelliklerinin artırılmasıdır(altun,06). Günümüzde betonlarda en yaygın olarak kullanılan lifler çelik, polipropilen ve alkali dirençli camlardır lı yıllardan bu yana yapılan çalışmalarda beton içersine konulan lifler betonda oluşan çatlakların ilerleme hızını azaltmıştır. Ayrıca; en büyük yükten sonra lifli betonlarda artan deformasyonlar sonucunda, yükün azalma hızı, normal betona göre çok daha yavaştır. Dolayısıyla lifli betonun tokluğu normal betona göre daha fazladır. Beton basınç dayanımı arttıkça betonun kırılması sırasında bağıl olarak daha az enerji yuttukları bilinmektedir. Çelik lif donatılı betonlarda ise, yüksek enerji yutma kapasitelerine sahip, kırılma anında daha sünek davranış sergileyen malzemelerdir. Bu özelliklerinden dolayı çelik lif kullanılarak sünekliği artırılmış yüksek performansa sahip betonlara talep artmaktadır. Betonun kısa süreli basınç altındaki davranışı inelastiktir. Bunun nedeni, agrega- harç fazı arasındaki bağ çatlakları olduğu şeklinde genel bir kabul olmakla birlikte, harç fazının davranışına veya çimento hamurunun yapısına bağlı olduğu şeklinde görüşler de vardır(oktar ve diğ.,1984). 110

3 Çelik tel donatılı betonları karakterize eden en önemli özelikler, tokluk ve dinamik yüklere dayanımıdır. Başka bir değişle, betonun enerji yutma kapasitesindeki büyük artıştır. Basınç ve eğilmede çekme gerilmeleri çelik tellerin rolünden ziyade beton kalitesine, tokluk ise çelik tellerin performansına bağlıdır. Betonun tokluğu arttıkça betonun deprem yükleri altındaki davranışı da daha sünek hale gelmektedir (Yerlikaya,03). Çelik lif katkılı betonların basınç altındaki gerilme-şekil değiştirme davranışları üzerine yapılan çalışmalarda lif tipi ve miktarının betonların tokluk değeri üzerinde önemli bir derecede etkiye sahip olduğu belirtilmiştir [(Fanella and Naaman,1985; Ding and Kusterle,00). Diğer taraftan gelişen teknolojiye bağlı olarak yapı dalında da üretim hızı giderek artmakta ve bu artışa ekonomik bir şekilde çözüm bulabilmek amacıyla seri üretime geçilmesi gerek duyulmaktadır. Bu amaçla lifli betonun beton boru, kanalet, bordur ve panel gibi prefabrik yapı elamanı üretimlerinde sertleşme ve kısa sürede dayanım kazanma hızının artırılması amaçlandığında ısıl işlem uygulamalarından yararlanılmaktadır(öztekin,1977). Materyal Ve Yöntem Yapılan çalışmada üç çeşit kırmataş agregası ile kum kullanılmıştır. Kırmataş agregaları 0-4mm, 4-8mm ve 8-16mm tane boyutlarına sahip olup granülometri değerleri ve fiziksel özellikleri tablo 1 de verilmektedir. Tablo 1 Agrega özelikleri. Elekten Geçen (%) Özgül Agrega cinsi Ağırlık (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/m 3 ) Kum KTT KTI KTII Karışım Karışımda kullanılan agrega oranları kum %/30, KTT %, KTI %35 ve KTII %15 olarak A16-B16 referans eğrileri arasında kalacak şekilde belirlenmiştir. Beton bileşimde pilye şeklinde iki ucu bükülü narinlik oranı 60 olan çelik lif kullanılmıştır. Bu lifin en belirgin özelliği çekme sırasında kopmadan direnç göstermesidir. Lifin özellikleri tablo 2 de lif tipi de şekil 1 de verilmiştir. Tablo 2 Çelik Lifin Özellikleri. Lif Tipi Boy (mm) Çap (mm) Narinlik Oranı Çekme Dayanımı (Mpa) Elastisite Modülü (Mpa) Özgül Ağırlık (kg/m 3 ) Kg.daki Lif Sayısı (Adet) 111

4 ZP 30/0,5 30 0, Şekil 1 Karışımlarda kullanılan lif tipi Beton karışımında bağlayıcı olarak PÇ32.5 portland çimentosu kullanılmıştır. Lifli betonların üretiminde maksimum agrega tane boyutu 16 mm olarak seçilmiştir. Bütün beton bileşimlerinde çimento dozajı 350 kg/m 3 olarak sabit alınmıştır. Karışıma lif katılması halinde, işlenebilmeyi kolaylaştırmak ve yerleştirme esnasındaki zorlukları aza indirebilmek amacıyla su/çimento oranı 0.63 olarak belirlenmiştir. Karışıma katılan lif oranları da hacım olarak %0.0,%0.5, %0.8 ve % 1.1 olarak seçilmiştir. Hazırlanan karışımlar silindir kalıplara yerleştirildikten sonra C de normal kür ile tablo 3 de verilen ısıl işlem sıcaklıkları, ön bekleme süreleri ve soğuma süreleri birbirinden farklı olan üç çeşit ısıl işlem uygulandıktan sonra deney gününe kadar, sıcaklığı ± C ve rutubeti %60±5 olan klima odasında bekletilmişlerdir. Çevrim Türü Ön süresi (Saat) Tablo 3 Isıl işlem çevrimleri. Bekleme Isınma ve Soğuma Hızı ( C /saat) İşlem Sıcaklığı ( C) C de Kür Yumuşak Çevrim Ilımlı Çevrim Sert Çevrim İşlem Sıcaklığında Geçen Süre (Saat) Isıl işlem uygulanmış ve ısıl işlem uygulanmamış silindirik beton numunelere ait kısa süreli basınç deneylerine göre elastik ve inelastik özelikleri belirlenmiştir. Bunun için MFL marka, servo kontrollu elektro-hidrolik regülatöre bağlı Amsler marka 5000 KN kapasiteli pres kullanılarak yükleme hızı kontrollü deneyler yapılmıştır(şekil 2). 112

5 Şekil 2 Eksenel ve yanal şekil değiştirme ölçme düzenleri Boyuna şekil değiştirmelerin ölçümlerinde, numune üzerine takılan ve eksende 250mm lik ölçü boyutuna sahip deformasyon çerçevesinden yararlanılmıştır. Çerçeveye takılan transdüser ile boyuna şekil değiştirmeler ölçülmüştür. Yanal şekil değiştirme değerleri, HBM marka, WIT/2 tipi indüktif transdüseri ile ölçülmüştür. Gerilme şekil değiştirme eğrileri Hewlett-Packard marka 7044 a tipi X-Y kaydedici yardımıyla sürekli olarak kaydedilmiştir. Yanal şekil değiştirmeler 150 µd luk boyuna şekil değiştirme aralıklarında HBM marka, KWS/II-5 tipinde bir Amplipikatörden okunmuştur. Numuneler üzerinde yük altındaki boyuna ve yanal şekil değiştirmeler ölçülerek Elastisite modulü, süreksizlik ve çözülme sınır ile kırılma şekil değiştirme işi(tokluk) değerleri hesaplanmıştır. Süreksiz sınırını (σ D ) ye bulmak için, önce yanal şekil değiştirme değerlerini boyuna şekil değiştirme değerlerine bölerek poisson oranları hesaplanmıştır. Buradan gerilmepoisson oranı değişimine ait eğri çizilmiştir. Bu eğriler üzerinde Poisson oranının belirgin bir şekilde artmaya başladığı gerilme değeri süreksizlik sınırı olarak alınmıştır. Bunun için şu şekilde hareket edilmiştir. Yük bir kademe arttırıldığında poisson oranı en az 0,003 lük bir artış gösteriyor ve bu artış en az bu değerde artarak devam ediyorsa, artışın meydana geldiği yükten bir önceki kademeye karşılık gelen gerilme değeri süreksizlik sınırı olarak kabul edilmiştir. Çözülme sınırını, tekrarsız yüklemede betonun hacminin artmaya başladığı gerilme değeri olarak belirtilmektedir(oktar,1977). Bu değeri bulmak için tepe noktasına kadar 150 μd luk boyuna şekil değiştirme (ε b ) aralıklarında okunan yanal şekil değiştirme (ε g ) değerleri yardımıyla bunlara karşı gelen hacimsel şekil değiştirmeler (ε g -2ε g ) şeklinde hesaplanmışlardır. Hacimsel şekil değiştirmenin yön değiştirdiği yani hacmin azalmaya başladığı gerilme değeri çözülme sınırı (σ L ) olarak saptanmıştır. Basınç dayanımı (f c ) tepe noktasındaki gerilme değeri olarak, basınç dayanımındaki şekil değiştirme (ε u ) ise bu gerilmeye karşılık gelen şekil değiştirme değeri olarak eğri üzerinden okunmuşlardır. Elastisite modülünün (E) saptanmasında gerilme-şekil değiştirme diyagramında basınç dayanımının 1/3 üne kadar olan noktalardan geçen en olasılıklı doğrunun eğimi En Küçük Kareler Yöntemiyle hesaplanmıştır. Tekrarsız yüklemede numunenin kırılmasına kadar birim hacim başına yapılan işe Kırılma şekil değiştirme işi denilmektedir. Bunun değeri olağan gerilme-şekil değiştirme eğrisinin altında kalan alana eşittir (Postacıoğlu,1981 ve Taşdemir,1982). Bu çalışmada da üretilen betonlara ait kırılma şekil değiştirme işinin hesaplanması bir planimetre yardımıyla (σ-ε) eğrisinin altındaki alanlar ölçülerek bulunmuştur. Tepe noktasından önceki şekil değiştirme işi T I ile tepe noktasından sonraki de T II ile gösterilmiştir. Ancak eğrinin kaydedilebilen kısmı üretilen betonlarda tepe noktasındaki şekil değiştirmenin 2-3 katı arasında değişmekte olduğundan, 2ε u ya kadar olan kısım bütün karışımlarda ortak olduğundan, T II olarak ε u ile 2ε u arasında kalan alan dikkate alınmıştır (Ünal,1994). 113

6 Deney Sonuçları Ve Değerlendirilmesi Üretilen numunelere ait 1m 3 beton karışımında bulunan gerçek malzeme miktarları ve taze beton özelliklerine ait sonuçlar çizelge 4 de verilmektedir. Beton Türü Ç Tablo 4 1 m 3 beton karışımında bulunan gerçek malzeme miktarları Su Lif miktarı Kum 0-4mm KTT 0-4 mm KTI 4-8 mm KTII 8-16 mm Taze Beton özelikleri Çökme Ters Hava Koni boşluğu (cm) (sn) (%) LB LB LB LB Isıl işlem uygulanmamış ve ısıl işlem uygulanmış silindirik beton numunelere ait kısa süreli basınç deneyleri sonunda elde edilen elastik ve inelastik özelliklere ait toplu sonuçlar tablo 5 de verilmiştir (Ünal,1994). Tablo 5 28 Günlük Silindir Numunelere Ait Sertleşmiş Beton Deneyi Sonuçları Beton Türü Kür C'de Saklama Yumuşak Çevrim Ilımlı Çevrim Sert Çevrim V f σ D (N/mm 2 ) σ L (N/mm 2 ) f c (N/mm 2 ) ε u (μd) E (N/mm 2 ) Kırılma Şekil Değiştirme İşi x10-3 (N/mm 2 ) T I T II T 0,1 23,5 23, ,1 5,1 9,2 5 18,4 24,6 24, ,4 5,4 9,8 8 18,5 24, ,5 6 11, ,1 12,1 0 19, , ,3 4,8 9,1 5 16,6 22,8 23, ,2 5,1 9,3 8 16,3 23,2 23, ,1 5,4 9, ,8 23,4 23, ,6 5,2 9, ,8 24, ,4 4,1 8,5 5 16, , ,7 4,6 9,3 8 16,3 24,5 25, ,2 5,1 9, , , ,6 5 9,6 0 17,2 23,7 24, ,3 4,3 8,6 5 16,1 23,9 24, ,1 4,8 8,9 8 15, , ,3 5,6 10,9 114

7 11 15,3 23,6 24, ,1 5,3 11,4 Betonun kısa süreli basınç altındaki davranışı inelastiktir. Bunun nedeni, agrega- harç fazı arasındaki bağ çatlakları olduğu şeklinde genel bir kabul olmakla birlikte, harç fazının davranışına veya çimento hamurunun yapısına bağlı olduğu şeklinde görüşler de vardır(ünal,1994;oktar ve diğ.,1984). Kompozit malzeme olan lifli betonların elastik ve elastik olmayan özelliklerine, yani süreksiz sınırı ve çözülme sınırındaki gerilme değerlerine, basınç dayanımındaki birim kısalmaya, süreksizlik sınırı/basınç dayanımı oranına ve kırılma şekil değiştirme işine ısıl işlem uygulanmasının etkisi araştırılmıştır. Üretilen betonların 28 günlük kısa süreli basınç altındaki davranışlarının ısıl işlem çevrimlerine ve lif yüzdesine bağlı olarak değişimleri incelendiğinde aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkabilir. 28 günlük numunelerde süreksizlik sınırının ısıl işlem çevrimlerine göre değişimi incelendiğinde, hem şahit hem de lifli betonlarda ısıl işlem sıcaklığı yükseldikçe süreksizlik sınırının azaldığı anlaşılmaktadır günlük süreksizlik sınırı günlük basınç dayanımı N/mm yumuşak çevrim ılımlı çevrim sert çevrim lif hacmı(%) N/mm lif hacmı(%) yumuşak çevrim ılımlı çevrim sert çevrim Şekil 3 Süreksizlik Sınırı Ve Basınç Dayanımının Lif Miktarına Göre İlişkisi o C de saklanan ve ısıl işlem görmüş numunelerde süreksizlik sınırı, genel eğilim olarak lif hacmi arttıkça azalmaktadır (Şekil.3). Bu azalma o C de ve 80 o C lik sert çevrim uygulamasında genel olarak birbirine paralel bir davranış göstermektedir. Isıl işlem görmüş ve o C de saklanan numunelerde süreksizlik sınırının lif miktarı artışına bağlı olarak azalmasının nedeni, betona lif katılması ile betonun boşluk yapısının değişmesine ve kusurlu bir yapı oluşturmasına ve lif miktarının artmasıyla yeni lifmatrix ara yüzlerinde oluşan mikro çatlaklar kusur etkisi yaparak ilk çatlak dayanımını azaltmakta olduğu söylenebilir.. Isıl işlem çevrimlerinin hem basınç dayanımına hem de süreksizlik sınırına olan etkileri bir arada değerlendirildiğin de, basınç dayanımındaki değişim, süreksizlik sınırındaki değişimlerden genel olarak daha büyüktür. Yani ısıl işlemler şahit ve lifli betonların süreksizlik sınırını basınç dayanımına oranla daha fazla azalmaktadır. Bu azalmanın nedeni de, ısıl işlemin oluşturduğu kusurların lif-matrix ara yüzlerini daha fazla etkilemesine bağlıdır. 115

8 günlük Elastisite modulu günlük tokluk N/mm yumuşak çevrim ılımlı çevrim sert çevrim lif hacmı(%) N/mm lif hacmı(%) yumuşak çevrim ılımlı çevrim sert çevrim Şekil 4 Elastisite Modülü Ve Tokluk Değerlerinin Lif Miktarına Göre İlişkisi Öte yandan o C de saklanan ve ısıl işlem görmüş numunelerin Elastisite modüllerinin lif miktarına göre değişimleri incelenecek olursa, lif miktarı arttıkça Elastisite modülünün azalmakta olduğu söylenebilir(şekil.4). Özellikle o C deki azalma 80 o C lik sert çevrime göre daha belirgin olmaktadır. Bu azalmanın nedeni ise lif miktarının artmasından meydana gelen boşluklu yapının beton iç yapısını zayıflatmasına bağlanabilir. Bu boşluklar şekil değiştirmelerin artmasına neden olarak Elastisite modülünü azaltmaktadır. Kırılma şekil değiştirme işinin o C ve ısıl işlem görmüş lifli beton numunelerde değişimi incelenecek olursa, lif yüzdesi arttıkça hem o C de hem de ısıl işlemlerde arttığı görülmektedir(tablo 5). Bu sonuç şu şekilde açıklanabilir. Yük eksenine dik olan lifler yanal deformasyonları, yüksek çekme dayanımları ve lif-matrix ara yüzeylerinde sürtünme ile oluşan aderans nedeniyle azalmakta olduğundan, sonuçta kırılma şekil değiştirme işinin arttığı söylenebilir. Liflerin başlıca rolünün betonda oluşan çatlakların matrix içersinde ilerlemelerin yavaşlatılması olduğu daha önceki çalışmalarda belirtilmektedir. Bu suretle maksimum yükten sonra, lifli betonlarda, artan şekil değiştirme oranına karşı yükün azalma hızı normal betonlara göre daha yavaştır. Dolayısıyla liflerin matrixden ayrılmaları ve uzamaları nedeniyle emilen enerji lifli betonlarda oldukça fazladır. Ayrıca şahit ve lifli betonlarda daha düşük olması da, liflerin betonun sünekliğini arttırdığı şeklinde açıklanabilir. gerilme N/mm Şahit Çevrim şf0 şf8 Boy uzamax10-6 şf5 şf sert cevrim boy uzamax Şekil.5 Şahit Ve Sert Çevrimin Gerilme-Şekil Değiştirme İlişkileri gerilme N/mm2 sc 0 sc 8 sc5 sc11 116

9 Gerilme şekil değiştirme eğrilerine göre belirli miktarlarda çelik lif katılmasıyla gerilme şekil değiştirme yeteneği artış eğilimi göstermiştir. Ancak lif miktarının artması basınç dayanımlarında azalmaya sebep olmuştur. Isıl işlem çevrimlerinin lifli betonların gerilme şekil değiştirme ye etkisi ise olumlu olmuştur. Sonuçlar Beton içerisine katılan lif miktarının artmasıyla birlikte betonun çökmesi azalmış ve ters koni süresi artmıştır. Aynı zamanda artan lif miktarı hava boşluğunu da artırmıştır. Dolayısıyla betonun işlenebilirliğine belirli bir orandan sonra lifler olumsuz etki yapmaktadır. Betonda kullanılan çelik lifler betonun gerilme şekil değiştirme yeteneğini önemli derecede arttırmıştır. Lifler, betonların basınç dayanımlarına yönelim ve dağılımlarından dolayı hem olumlu hem de olumsuz yönde etki etmişlerdir. Beton içerisine katılan lif miktarının artmasıyla betonun tokluğu da artış göstermiştir. Lifsiz betonun tokluğu, betona ilave edilen çelik lifler sayesinde %30 oranında artmıştır. Lifli betonların normal beton içerisine ilave edilen çelik lifler sayesinde lif miktarına bağlı olarak betonun şekil değiştirme yeteneği ve tokluğu lifsiz betonunkinden fazladır. Betona kazandırılan bu özellik sayesinde deprem kuşağı üzerinde bulunan yapılardaki betonların sünekliliği de önemli derecede arttırılmış olacaktır. Bu sayede gerek can kaybı gerekse binaların yıkılmasından dolayı oluşacak olan ekonomik kayıplar da daha aza indirilecektir. Aynı zamanda ısıl işlem sıcaklığına bağlı olarak da betonların özelliklerinde olumlu artışlar elde edilmiştir. Dolayısıyla prefabrik üretiminde lif katkılı elamanların kısa sürede servise sunulmaları halinde ekonomik yarar sağlanacaktır. Teşekkür Bu çalışmanın yapıldığı dönemde bana her türlü desteği sağlayan kıymetli hocam Merhum Prof Dr. Mehmet UYAN a bir kez daha teşekkürlerimi sunarım. Kaynaklar Anoymymous,1997.ACI 544.IR-96,State-of-the-Art Report on Fiber Reinforced Concrete, American Concrete Institute (ACI) Committee544. Altun, F.,Özcan,D.M,Vekli,M. Ve Karahan,O.04. Çelik Lif Katkılı C Betonun Mekanik Özelliklerinin Deneysel Araştırılması,AKÜ Fen Bilimleri Dergisi, Cilt-4,Sayı 1-2,Ekim,Afyonkarahisar. Altun,F.06. Çelik Lifli Hafif Betonun Deneysel Araştırılması,PÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt.12, Sayı:3, Ss:

10 Ding,Y. And Kusterle,W.00. Compressive Stres-Strain Relationship Of Steel Fiber- Reinforced Concrete At Early Age, Cement And Concrete Research 30, Ezeldin,A.S. And Balaguru,P.N Normal-And High-Strengh Fiber-Reinforced Concrete Under Compression,Mat.Civil Eng.,(4) Fanella,D.A. And Naaman,A.E Stres-Strain Properties Of Reinforced Concrete İn Compression ACI,82(4) Okyar,O.N.,Moral,H.ve Akyüz,S Beton Ve Harçların Basınç Altındaki Kısa Süreli Davranışındaki Çimento Hamuru Yapısı Ve Agraga Granülometrisinin Etkileri,İ.T.Ü., İnşaat Fakültesi Teknik Rapor No.44. Öztekin, E.,1997. Beton Sertleşmesinin Hızlandırlmasında Kullanılan Isıl İşlemler.Eğilme Dayanımına Etkileri,Doç.Tezi,K.T.Ü. Song, P.S. And Hwang,S.04. Mechanical Properties Of High-Strengh Steel Fiber- Reinforced Concrete,Construction And Building Materials 18, Topçu,İ.B ve Boğa,A.R.04. Prefabrik Beton Borularda Çelik Liflerin Kullanımı, Beton Prefabrikasyon Dergisi, Sayı:73,Ss.13-. Ünal,O.,Uygunoğlu,T.ve Gençel,O.07. Çelik Liflerin Beton Basınç Ve Eğilme Özeliklerine Etkisi,PÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt.13, Sayı:1, Ss: Ünal,O.,Uygunoğlu,T.ve Gençel,O.06. Lif Tipinin Betonun Tokluğu Üzerindeki Etkisinin Araştırılması,V.GAP Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt 2,Ss Ünal,O.,Uygunoğlu,T.ve Elmacı,Ö.05. Lif Katkılı Betonun Elastisite Üzerine Kür Ortamının Etkisi, İMO. 6.Ulusal Beton Kongresi(Yüksek Performanslı Betonlar),16-18 Kasım,Ss İstanbul. Ünal,O Isıl İşlem Uygulamasının Lifli Beton Özelliklerine Etkisi,Dr.Tezi, İTÜ.İnşaat Fakültesi.İstanbul. Yerlikaya,M.03. Çelik Tel Donatılı Betonların Deprem Etkisi Altında Davranışları,Deprem Sempozyumu,Kocaeli. 118

FARKLI ORTAMLARDA KÜR EDİLMİŞ LİF KATKILI BETONLARIN DEPREM YÜKÜ ETKİSİ ALTINDAKİ DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI

FARKLI ORTAMLARDA KÜR EDİLMİŞ LİF KATKILI BETONLARIN DEPREM YÜKÜ ETKİSİ ALTINDAKİ DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI FARKLI ORTAMLARDA KÜR EDİLMİŞ LİF KATKILI BETONLARIN DEPREM YÜKÜ ETKİSİ ALTINDAKİ DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI Osman ÜNAL 1, Tayfun UYGUNOĞLU 2 1 unal@aku.edu.tr, 2 uygunoglu@aku.edu.tr ÖZ: Deprem kuşağının

Detaylı

ÇELİK LİFLERİN BETON BASINÇ VE EĞİLME ÖZELİKLERİNE ETKİSİ

ÇELİK LİFLERİN BETON BASINÇ VE EĞİLME ÖZELİKLERİNE ETKİSİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİ SLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİSLİK B İ L İ MLERİ DERGİSİ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 27 : 13 : 1 : 23-3 ÇELİK LİFLERİN

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon,

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon, UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Osman ÜNAL 1, Tayfun UYGUNOĞLU 2 1,2 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü,Ahmet

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (2) 13-20 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Agrega Granülometrisinin Yüksek Performanslı Beton Özelliklerine Etkisi

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer. YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.com Öz: Bu çalışmada, üretilen çeşitli dayanımda betonların

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır 1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır Beton karışım hesabı yapılırken; Betonun döküleceği elemanın boyutları Elemanın maruz kalacağı çevresel etkiler (sülfat ve klorür gibi zararlı kimyasal etkiler,

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON BETON KARIŞIM HESABI Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON Malzeme Türk

Detaylı

UÇUCU KÜL VE ÇELİK LİFLERİN BETON VE BETON BORULARDA KULLANIMI

UÇUCU KÜL VE ÇELİK LİFLERİN BETON VE BETON BORULARDA KULLANIMI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C. XVIII, S.2, 2005 Eng.&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol. XVIII, No: 2, 2005 UÇUCU KÜL VE ÇELİK LİFLERİN BETON VE BETON BORULARDA KULLANIMI

Detaylı

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması.

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. 1 Deneyin Adı Çekme Deneyi Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. Teorik Bilgi Malzemelerin statik (darbesiz) yük altındaki mukavemet özelliklerini

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMELERİ ANABİLİM DALI 1. KONU İlgi yazının ekindeki Murat Ayırkan, Fibertaş Prekast Şirketi adına imzalı dilekçede Fibertaş

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

BİR BİLİM ADAMININ ARDINDAN

BİR BİLİM ADAMININ ARDINDAN BİR BİLİM ADAMININ ARDINDAN M. Hulusi ÖZKUL Hasan YILDIRIM İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, Yapı Malzemesi Anabilim Dalı Maslak, İstanbul Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu nun (YKK) ikincisinin anısına düzenlendiği

Detaylı

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak BETON Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak açısından ilginçtir. Bu formülde dayanımı etkileyen en önemli faktör çimento hamuru içindeki çimento miktarıdır.

Detaylı

ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF STEEL FIBERS ON FRESH CONCRETE PROPERTIES

ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF STEEL FIBERS ON FRESH CONCRETE PROPERTIES ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Burak Işıkdağ 1, İlker Bekir Topçu 2, Seyfettin Umut Umu 3 Özet Bu çalışmada çelik lifli taze betonlarda (ÇLB) çelik liflerin beton kıvamına etkisi araştırıldı.

Detaylı

Effect of Glass Fiber Addition on the Compressive and Tensile Strength of Concrete

Effect of Glass Fiber Addition on the Compressive and Tensile Strength of Concrete Politeknik Dergisi Cilt:13 Sayı: 3 s. 239243, 2010 Journal of Polytechnic Vol: 13 No: 3 pp. 239243, 2010 Cam Elyaf Katkısının Betonun Basınç ve Çekme Dayanımı Üzerindeki Etkisi Servet YILDIZ, Yakup BÖLÜKBAŞ,

Detaylı

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ MAK-LAB15 1. Giriş ve Deneyin Amacı Bilindiği gibi malzeme seçiminde mekanik özellikler esas alınır. Malzemelerin mekanik özellikleri de iç yapılarına bağlıdır. Malzemelerin

Detaylı

ÇİMENTO ESASLI ULTRA YÜKSEK DAYANIMLI KOMPOZİTLERDE BİLEŞİM PARAMETRELERİNİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ

ÇİMENTO ESASLI ULTRA YÜKSEK DAYANIMLI KOMPOZİTLERDE BİLEŞİM PARAMETRELERİNİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ ÇİMENTO ESASLI ULTRA YÜKSEK DAYANIMLI KOMPOZİTLERDE BİLEŞİM PARAMETRELERİNİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ EFFECT OF COMPOSITION PARAMETERS ON THE COMPRESSIVE STRENGTH OF ULTRA HIGH STRENGTH CEMENT-BASED COMPOSITES

Detaylı

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 211, Elazığ, Turkey Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini S. Yıldız 1, Y. Bölükbaş

Detaylı

DEĞİŞİK FAKTÖRLERİN BETON MUKEVEMETİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

DEĞİŞİK FAKTÖRLERİN BETON MUKEVEMETİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PAMUALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K Bİ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : 6 : 2-3 : 3-9 DEĞİŞİK

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR PÜSKÜRTME BETON Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ PÜSKÜRTME BETON Püskürtme beton, yoğun ve homojen bir yapı elde

Detaylı

YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1

YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1 YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1 1 uygunoglu@aku.edu.tr, 2 unal@aku.edu.tr ÖZ Bu çalışmada,

Detaylı

Barit Agregasıyla Üretilen Ağır Bir Betonun Özelikleri

Barit Agregasıyla Üretilen Ağır Bir Betonun Özelikleri Barit Agregasıyla Üretilen Ağır Bir Betonun Özelikleri Yasemin Akgün Ordu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, İnşaat Programı, 52200 Ordu Tel: 0452 233 48 65 E-posta: yakgun@ktu.edu.tr Ayşegül Durmuş Karadeniz

Detaylı

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi K.Ramyar *, O.E. Köseoğlu *, Ö. Andiç GİRİŞ Genelde, betonun dayanımı hakkında şüphe olduğunda veya gerçek dayanımı

Detaylı

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ KAYNAK KİTAPLAR 1.) Yapı Malzemesi-II (Bülent BARADAN) DEU 2.) Yapı Malzemesi ve Beton (M. Selçuk GÜNER, Veli SÜME) 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR ONARIM VE GÜÇLENDĐRME MALZEMELERĐ-2 Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ İDEAL BİR B R ONARIM / GÜÇG ÜÇLENDİRME MALZEMESİNİN

Detaylı

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK VE KIRILMA Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK Tokluk bir malzemenin kırılmadan önce sönümlediği enerjinin bir ölçüsüdür. Bir malzemenin kırılmadan bir darbeye dayanması yeteneği söz konusu olduğunda önem

Detaylı

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR YAPI MALZEMESİ AGREGALAR 1 YAPI MALZEMESİ Agregalar en önemli yapı malzemelerinden olan betonun hacimce %60-%80 ini oluştururlar. Bitümlü yol kaplamalarının ağırlıkça % 90-95, hacimce %75-85 ini agregalar

Detaylı

Sugözü Uçucu Külünün Beton Katkısı Olarak Kullanılabilirliği

Sugözü Uçucu Külünün Beton Katkısı Olarak Kullanılabilirliği Sugözü Uçucu Külünün Beton Katkısı Olarak Kullanılabilirliği Okan Karahan, Cengiz Duran Atiş Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 38039/Kayseri Tel: 352 437 00 80 E-Posta: okarahan@erciyes.edu.tr

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER Kod Deney Adı Sayfa No 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

MİNERAL ESASLI SIVALARDA POLİPROPİLEN LİF KATKISININ FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

MİNERAL ESASLI SIVALARDA POLİPROPİLEN LİF KATKISININ FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ MİNERAL ESASLI SIVALARDA POLİPROPİLEN LİF KATKISININ FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ EROL GÜRDAL 1, SEDEN ACUN 2 ÖZET Yapı kabuğunda koruyucu tabakayı oluşturan sıvaların iyi kalitede

Detaylı

KAYIT FORMU TEL : 0 (354) 242 1002 FAKS :. 0 (354) 242 1005. E-MAİL 1 : zbabayev@erciyes.edu.tr E-MAİL 2 :...

KAYIT FORMU TEL : 0 (354) 242 1002 FAKS :. 0 (354) 242 1005. E-MAİL 1 : zbabayev@erciyes.edu.tr E-MAİL 2 :... Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII. Teknik Kongre ve Sergisi KAYIT FORMU İnşaat Mühendisleri Odası TMMOB ADI SOYADI : Ziyafeddin BABAYEV KURULUŞ :. Erciyes Üniversitesi YAZIŞMA ADRESİ :. E.Ü. Yozgat Müh.

Detaylı

BETON. Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi

BETON. Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi BETON BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Beton agrega adını verdiğimiz kum, çakıl, mıcır, taneli

Detaylı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Mühendislik Birimleri bünyesinde yer alan İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları: Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı,

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ-5 LİFLİ BETON

İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ-5 LİFLİ BETON İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ-5 LİFLİ BETON Lifli beton Günümüzde gelişen teknolojiyle beraber betonun çeşitli alanlarda kullanılması önem kazanmıştır. Betonun öneminin artması, beton teknolojisinde gelişmelere

Detaylı

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ÇEKME DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Mühendislik malzemeleri rijit olmadığından kuvvet altında deforme olup, şekil ve boyut değişiklikleri gösterirler. Malzeme özelliklerini anlamak üzere mekanik testler yapılır.

Detaylı

taze beton işlenebilirlik

taze beton işlenebilirlik 8 taze beton işlenebilirlik Paki Turgut Kaynaklar 1) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applications, Cement Admixture Association 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Malzemeler genel olarak 3 çeşit zorlanmaya maruzdurlar. Bunlar çekme, basma ve kesme

Detaylı

Asfalt Betonu Kaplamaların Farklı Sıcaklıklarda Dayanımı

Asfalt Betonu Kaplamaların Farklı Sıcaklıklarda Dayanımı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 17 (3), 463-469, 2005 17 (3), 463-469, 2005 Asfalt Betonu Kaplamaların Farklı Sıcaklıklarda Dayanımı Erkut SAYIN ve Bekir YILDIRIM Fırat

Detaylı

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur:

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: 1 BETON KARIŞIM HESABI Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: I. Uygun bileşenlerin ( çimento, agrega, su ve katkılar

Detaylı

LİFLİ HAFİF BETONLARIN OPTİMUM KARIŞIM TASARIMI. Bengi ARISOY 1 arisoyb@eng.ege.edu.tr

LİFLİ HAFİF BETONLARIN OPTİMUM KARIŞIM TASARIMI. Bengi ARISOY 1 arisoyb@eng.ege.edu.tr LİFLİ HAFİF BETONLARIN OPTİMUM KARIŞIM TASARIMI Bengi ARISOY 1 arisoyb@eng.ege.edu.tr Öz: Bu bildiride, rasgele dağıtılmış kısa Polyvinyl alcohol (PVA) liflerle donatılandırılmış yapay hafif agregalar

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

Genel olarak bir kompozit malzeme, her iki bileşene ait özelliklerin birleşimiyle daha iyi özellikteki kombinasyonlarının elde edildiği çok fazlı bir

Genel olarak bir kompozit malzeme, her iki bileşene ait özelliklerin birleşimiyle daha iyi özellikteki kombinasyonlarının elde edildiği çok fazlı bir Genel olarak bir kompozit malzeme, her iki bileşene ait özelliklerin birleşimiyle daha iyi özellikteki kombinasyonlarının elde edildiği çok fazlı bir malzeme olarak düşünülebilir. Bu birleşik etki prensibine

Detaylı

Köpük Beton - I. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Köpük Beton - I. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Köpük Beton - I Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Köpük Beton Köpük betonu basitçe tanımlayacak olursak; içinde %75 e varan oranda hava kabarcıkları olan harçtan yapılmış hafif betonlardır

Detaylı

RÖTRE AZALTICI KATKI MALZEMELERİ

RÖTRE AZALTICI KATKI MALZEMELERİ RÖTRE AZALTICI KATKI MALZEMELERİ Turgay KADIOĞLU, Cengiz ŞENGÜL, Özkan ŞENGÜL Yılmaz AKKAYA, Mehmet Ali TAŞDEMİR İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi İstanbul, Türkiye ÖZET Sunulan bu çalışmanın

Detaylı

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir.

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir. Beton Kullanıcısının TS EN 206 ya Göre Beton Siparişinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Hazırlayan Tümer AKAKIN Beton siparişi, TS EN 206-1 in uygulamaya girmesiyle birlikte çok önemli bir husus olmıştur.

Detaylı

Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi

Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J. of Fırat Univ. 17 (4), 681-685, 25 17 (4), 681-685, 25 Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi Salih YAZICIOĞLU,

Detaylı

I. GİRİŞ Son yıllarda beton teknolojisinde pek çok endüstriyel atık beton agregası olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde ve dünyada çok miktarda ortaya ç

I. GİRİŞ Son yıllarda beton teknolojisinde pek çok endüstriyel atık beton agregası olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde ve dünyada çok miktarda ortaya ç Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XX, S.2, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XX, No:2, 2007 Makalenin Geliş Tarihi : 05.02.2007 Makalenin Kabul Tarihi : 11.09.2007

Detaylı

DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ

DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ Mehmet Alpaslan KÖROĞLU * Yrd. Doç. Dr. Ali KÖKEN ** * Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Đnşaat Mühendisliği

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

Kimyasal, Harçlı ve Mekanik Ankrajların Çekme ve Kesme Yükleri Altındaki Davranışları ' Tablo 6. Yüksek Dayanımlı Betona Ekilen Ankrajların Statik Çekme Yüklemesi Deney Sonuçları Deney Kodu HCH12L04T HCH12L06T1

Detaylı

Bir cismin içinde mevcut olan veya sonradan oluşan bir çatlağın, cisme uygulanan gerilmelerin etkisi altında, ilerleyerek cismi iki veya daha çok

Bir cismin içinde mevcut olan veya sonradan oluşan bir çatlağın, cisme uygulanan gerilmelerin etkisi altında, ilerleyerek cismi iki veya daha çok Bir cismin içinde mevcut olan veya sonradan oluşan bir çatlağın, cisme uygulanan gerilmelerin etkisi altında, ilerleyerek cismi iki veya daha çok parçaya ayırmasına "kırılma" adı verilir. KIRILMA ÇEŞİTLERİ

Detaylı

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 1 sh. 65-75 Ocak 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 1 sh. 65-75 Ocak 2004 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 1 sh. 65-75 Ocak 24 YÜKLEME HIZININ BETON BASINÇ DAYANIMINA VE ELASTİSİTE MODÜLÜNE ETKİSİ (THE EFFECT OF LOADING RATE ON COMPRESSIVE STRENGTH

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ ALIN KAYNAKLI LEVHASAL BAĞLANTILARIN ÇEKME TESTLERİ A- DENEYİN ÖNEMİ ve AMACI Malzemelerin mekanik davranışlarını incelemek ve yapılarıyla özellikleri arasındaki

Detaylı

YENİ NESİL ERKEN YAŞ YÜKSEK DAYANIMLI ÇİMENTO BAĞLAYICILI ONARIM MALZEMESİ

YENİ NESİL ERKEN YAŞ YÜKSEK DAYANIMLI ÇİMENTO BAĞLAYICILI ONARIM MALZEMESİ YENİ NESİL ERKEN YAŞ YÜKSEK DAYANIMLI ÇİMENTO BAĞLAYICILI ONARIM MALZEMESİ Doç. Dr. Mustafa ŞAHMARAN Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapılar Kaliteli Yaşamı Destekler

Detaylı

POMZA AGREGALI TAŞIYICI HAFİF BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

POMZA AGREGALI TAŞIYICI HAFİF BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 27 : 13 : 3 : 353-359

Detaylı

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAC 40 ın Beton İmalatlarında Kullanımı - ISIDAC 40 Esaslı Beton İmalatları 20. YY başlarından bu yana üzerinde sıklıkla

Detaylı

YAPILARDA DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN KULLANILMASI

YAPILARDA DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN KULLANILMASI YAPILARDA DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN KULLANILMASI Tayfun UYGUNOĞLU, Osman ÜNAL Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü, Afyonkarahisar ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Hafif Agrega Nedir? Hafif Agregalar doğal ve yapay olarak sınıflandırılabilir; Doğal Hafif Agregalar: Pomza

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ (2015 Yılı Birim Fiyat Listesi) GENEL HUSUSLAR 1. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesince, protokollü

Detaylı

METALİK MALZEMELERİN ÇEKME DENEYİ

METALİK MALZEMELERİN ÇEKME DENEYİ METALİK MALZEMELERİN ÇEKME DENEYİ Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altında elastik ve plastik davranışını belirlemek amacıyla uygulanır. Çekme deneyi, asıl malzemeyi temsil etmesi için hazırlanan

Detaylı

Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi - Prefabrik imalatlarındaki sorunlardan en büyüklerinden biri olan betonun çatlaması kaynaklı hatalı imalatları prefabrik bülteninin

Detaylı

Katkı Dozajı ve Taze Beton Sıcaklığının Kendiliğinden Yerleşen Beton Özelliklerine Etkisi

Katkı Dozajı ve Taze Beton Sıcaklığının Kendiliğinden Yerleşen Beton Özelliklerine Etkisi Katkı Dozajı ve Taze Beton Sıcaklığının Kendiliğinden Yerleşen Beton Özelliklerine Etkisi Cenk Kılınç Doç. Dr. Yılmaz Akkaya İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi Maslak, İstanbul E-Posta: cenkkilinc@gmail.com

Detaylı

ÇELİK LİFLİ BETONUN DİREKT ÇEKME DAYANIMININ ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

ÇELİK LİFLİ BETONUN DİREKT ÇEKME DAYANIMININ ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA ÇELİK LİFLİ BETONUN DİREKT ÇEKME DAYANIMININ ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA Fehmi ÇİVİCİ(*), İlker EREN(*) Özet Beton agrega ile bağlayıcı elemanların birleşiminden oluşan kompozit bir malzemedir.

Detaylı

Kendiliğinden Yerleşen Betonlarda Polipropilen ve Çelik Lif Kullanılmasının İşlenebilirliğe Etkisi

Kendiliğinden Yerleşen Betonlarda Polipropilen ve Çelik Lif Kullanılmasının İşlenebilirliğe Etkisi Kendiliğinden Yerleşen Betonlarda Polipropilen ve Çelik Lif Kullanılmasının İşlenebilirliğe Etkisi Hasan Yıldırım İstanbul Teknik Üniversitesi -İST. Burcu Sertbaş Yüksel Yapı Elemanları A.Ş.-İST. Volkan

Detaylı

NWSA-Engineering Sciences Received: May 2013 NWSA ID: 2013.8.4.1A0350 Accepted: October 2013 E-Journal of New World Sciences Academy

NWSA-Engineering Sciences Received: May 2013 NWSA ID: 2013.8.4.1A0350 Accepted: October 2013 E-Journal of New World Sciences Academy ISSN: 1306-3111/1308-7231 Status : Original Study NWSA-Engineering Sciences Received: May 2013 NWSA ID: 2013.8.4.1A0350 Accepted: October 2013 E-Journal of New World Sciences Academy Metin Hüsem Serhat

Detaylı

YAPI MALZEMESĐ ÖRNEK KARIŞIM HESABI

YAPI MALZEMESĐ ÖRNEK KARIŞIM HESABI 6 YAPI MALZEMESĐ ÖRNEK KARIŞIM IM HESABI ÖRNEK 1: Veriler: Ilıman bir bölgede yapılacak bir betonarme yapıda betonyer ve vibratör kullanılarak C25/30 sınıfı beton üretilecektir. Beton aşağıda özellikleri

Detaylı

BETON KALİTESİNİN DENETİMİ

BETON KALİTESİNİN DENETİMİ BETON KALİTESİNİN DENETİMİ Halit YAZICI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İN AAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMESİ ANABİLİM DALI MALZEMELERİN KALİTE KONTROLÜ BETON DİZAYNI DENEME DÖKÜMÜ AGREGA, SU, ÇİMENTO, MİNERAL

Detaylı

Prof.Dr.İrfan AY. Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU. Öğr. Murat BOZKURT. Balıkesir - 2008

Prof.Dr.İrfan AY. Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU. Öğr. Murat BOZKURT. Balıkesir - 2008 MAKİNA * ENDÜSTRİ Prof.Dr.İrfan AY Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU Öğr. Murat BOZKURT * Balıkesir - 2008 1 PLASTİK ŞEKİL VERME YÖNTEMLERİ METALE PLASTİK ŞEKİL VERME İki şekilde incelenir. * HACİMSEL DEFORMASYONLA

Detaylı

İki Farklı Çimento İle Üretilen Betonların Basınç Dayanımına Değişik Buhar Kürü Uygulama Sürelerinin Etkileri

İki Farklı Çimento İle Üretilen Betonların Basınç Dayanımına Değişik Buhar Kürü Uygulama Sürelerinin Etkileri ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye İki Farklı Çimento İle Üretilen Betonların Basınç Dayanımına Değişik Buhar Kürü

Detaylı

ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ. İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ *

ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ. İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ * ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ * *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 264,

Detaylı

PROJE SONUÇ RAPORU. Proje Nr TĐDEB 3020213

PROJE SONUÇ RAPORU. Proje Nr TĐDEB 3020213 PROJE SONUÇ RAPORU Proje Nr TĐDEB 3020213 KONSAN ın geliştirdiği polikarboksilat bazlı akışkanlaştırıcıların prefabrike beton üretimlerine uyarlanmasının araştırılması Tarih: 01/07/2004 AGY350 Konsan Bilgi

Detaylı

BETON BASINÇ DAYANIMINI ETKİLEYEN DIŞ ETKENLER

BETON BASINÇ DAYANIMINI ETKİLEYEN DIŞ ETKENLER BETON BASINÇ DAYANIMINI ETKİLEYEN DIŞ ETKENLER Numune alımı ve saklama koşulları Basınç dayanımı testi yükleme hızı Numune kalıplarının kalibrasyonu Numune şekli Kür koşulları ve numune rutubeti Numune

Detaylı

Mermer Tozu Katkılı Çelik Lifli Betonların Mekanik Özellikleri

Mermer Tozu Katkılı Çelik Lifli Betonların Mekanik Özellikleri Mermer Tozu Katkılı Çelik Lifli Betonların Mekanik Özellikleri Merve AÇIKGENÇ Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 23119 Elazığ merveacikgenc@firat.edu.tr Kürşat Esat ALYAMAÇ

Detaylı

Uçucu Kül İçeriğinin Beton Basınç Dayanımı ve Geçirimliliği Üzerine Etkisinin Araştırılması

Uçucu Kül İçeriğinin Beton Basınç Dayanımı ve Geçirimliliği Üzerine Etkisinin Araştırılması Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 1, 2010 (11-18) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 6, No: 1, 2010 (11-18) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1305-631x

Detaylı

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN NORMAL DAYANIMLI HAFİF BETON ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN NORMAL DAYANIMLI HAFİF BETON ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN NORMAL DAYANIMLI HAFİF BETON ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA AN EXPERIMENTAL STUDY ON NORMAL STRENGTH SELF COMPACTING LIGHT WEIGHT CONCRETE İrfan Kadiroğlu Batıçim Batı Anadolu Çimento

Detaylı

BETONDA NİTELİK SERTLEŞME DENEYLERİ MUKAVEMET SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

BETONDA NİTELİK SERTLEŞME DENEYLERİ MUKAVEMET SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI BETONDA NİTELİK SERTLEŞME DENEYLERİ MUKAVEMET SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON of QUALITY HARDENING TESTS STRENGTH RESULTS IN CONCRETE Dilek Eryurtlu Lafarge Beton Mehmet Işık Lafarge Beton Mehmet

Detaylı

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir.

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir. ÇEKME DENEYİ Genel Bilgi Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altındaki mekanik özelliklerini belirlemek ve malzemelerin özelliklerine göre sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan, mühendislik

Detaylı

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ N. Gamze Karslı Yılmaz, Ayşe Aytaç, Veli Deniz Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

MALZEME BİLİMİ. Mekanik Özellikler ve Davranışlar. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR. (DERS NOTLARı) Bölüm 5.

MALZEME BİLİMİ. Mekanik Özellikler ve Davranışlar. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR. (DERS NOTLARı) Bölüm 5. MALZEME BİLİMİ (DERS NOTLARı) Bölüm 5. Mekanik Özellikler ve Davranışlar Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR ÇEKME TESTİ: Gerilim-Gerinim/Deformasyon Diyagramı Çekme deneyi malzemelerin mukavemeti hakkında esas dizayn

Detaylı

Kür Koşulları ve Tecrit Malzemesinin Betonun Geçirimlilik ve Mekanik Özeliklerine Etkisi

Kür Koşulları ve Tecrit Malzemesinin Betonun Geçirimlilik ve Mekanik Özeliklerine Etkisi ARTICLE MAKALE Kür Koşulları ve Tecrit Malzemesinin Betonun Geçirimlilik ve Mekanik Özeliklerine Etkisi Fatih Özalp, Özkan Şengül, Mehmet Ali Taşdemir Özet 1. Giriş Sunulan bu çalışmanın temel amacı kür

Detaylı

Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi

Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi İnşaat Mühendisliği nde 100. Yıl Teknik Kongresi, 22 24 Kasım 2012 Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi Ali Mardani-Aghabaglou,

Detaylı

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com ATIK SU ARITMA TESIİSIİ UÇUCU KUÜ L KULLANIMI Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com 12/1/2014 1. GİRİŞ Atık su arıtma tesislerinde özellikle atık su ile temas

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU 8 YAPI MALZEMESİ OLUMSUZ İKLİM KOŞULLARINDA BETON DÖKÜMÜ SICAK HAVADA BETON

Detaylı

ÖĞÜTÜLMÜŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFU İÇEREN ve İÇERMEYEN BETONLARDA KIRMATAŞ KUMU İÇERİĞİNİN BETON ÖZELİKLERİNE ETKİSİ

ÖĞÜTÜLMÜŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFU İÇEREN ve İÇERMEYEN BETONLARDA KIRMATAŞ KUMU İÇERİĞİNİN BETON ÖZELİKLERİNE ETKİSİ ÖĞÜTÜLMÜŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFU İÇEREN ve İÇERMEYEN BETONLARDA KIRMATAŞ KUMU İÇERİĞİNİN BETON ÖZELİKLERİNE ETKİSİ Adnan ÖNER 1,S. Taner YILDIRIM 1 adnan@kou.edu.tr, syildirim@kou.edu.tr Öz: Bu çalışmada,

Detaylı

CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI

CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI Y.Doç.Dr. Murat KARACASU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı Nisan 2011 TÜRKİYE DE SON 6 YILDA

Detaylı

ATIK BETONLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜNDE SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKI KULLANIMI

ATIK BETONLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜNDE SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKI KULLANIMI ATIK BETONLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜNDE SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKI KULLANIMI İsmail KILIÇ 1 Özet Çalışmada, süper akışkanlaştırıcı katkının atık beton agregasından elde edilen betonların özelliklerine etkileri

Detaylı

Betona Değişik Geometrik Formlarda Çelik Lif Eklenmesinin Basınç Dayanımına Etkisi

Betona Değişik Geometrik Formlarda Çelik Lif Eklenmesinin Basınç Dayanımına Etkisi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Betona Değişik Geometrik Formlarda Çelik Lif Eklenmesinin Basınç Dayanımına Etkisi M. Alkan Çakıroğlu 1, S.

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Geçirgenlik - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Geçirgenlik - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Geçirgenlik sıvı ve gazların çimentolu sistem içerisindeki hareketinin olasılığını ifade eden bir kavramdır. Geçirimsizlik özellikle

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM HESABI Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter ŞEMATİK BETON YAPISI Boşluklar Katılar

Detaylı

ÇEKME DENEYİ (1) MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. DENEYİN AMACI:

ÇEKME DENEYİ (1) MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. DENEYİN AMACI: 1. DENEYİN AMACI: Malzemede belirli bir şekil değiştirme meydana getirmek için uygulanması gereken kuvvetin hesaplanması ya da cisme belirli bir kuvvet uygulandığında meydana gelecek şekil değişiminin

Detaylı

ÇELİK LİFLİ BETONLARIN DARBE DİRENCİNE AGREGA MAKSİMUM BOYUTUNUN ETKİSİ

ÇELİK LİFLİ BETONLARIN DARBE DİRENCİNE AGREGA MAKSİMUM BOYUTUNUN ETKİSİ P A M U K K A L E Ü NİV E R Sİ T E Sİ M Ü H E N Dİ S LİK F A K Ü L T E Sİ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G F A C U L T Y M Ü H E N DİS LİK BİLİM L E Rİ D E R GİSİ J O U R N A

Detaylı