Asfalt Betonu Kaplamaların Farklı Sıcaklıklarda Dayanımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Asfalt Betonu Kaplamaların Farklı Sıcaklıklarda Dayanımı"

Transkript

1 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 17 (3), , (3), , 2005 Asfalt Betonu Kaplamaların Farklı Sıcaklıklarda Dayanımı Erkut SAYIN ve Bekir YILDIRIM Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 23169, ELAZIĞ (Geliş/Received: ; Kabul/Accepted: ) Özet: Bu çalışmada asfalt çimentosu olarak AC , agrega olarak ise bazalt kullanılarak Marshall numuneleri hazırlanmış ve optimum bitüm oranı tespit edilmiştir. Bu işlemlerden sonra numuneler farklı sıcaklıklarda (-10 C, 0 C, 10 C, 20 C, 30 C, 40 C) 24 saat bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda basınç dayanımı deneyine tabi tutularak asfalt betonunun farklı sıcaklıklardaki gerilme ve birim şekil değiştirme ilişkisi incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Asfalt çimentosu, Agrega, Bazalt, Bitüm Strength of Asphalt Concrete Pavement at Different Temperatures Abstract: In this study, Marshall samples were prepared by using asphalt cement of which penetration grade is and aggregate with basalt and optimum asphalt content were determined. After this process the samples were kept at 24 hours at different temperatures (-10 C, 0 C, 10 C, 20 C, 30 C, 40 C). End of the time compressive strength experiment was made and change of strength unit deformation quantities were investigated at different temperatures. Key Words: Asphalt cement, Aggregate, Basalt, Bitumen 1. Giriş Bitümlü sıcak karışımlar hem statik hem de dinamik yükler altında deformasyonlara karşı yeterince güçlü olmalıdır. Bitümlü sıcak karışımlardan hem uzun süreli yükleme hareketlerinde, hem de tekrarlı kısa yüklemelerde yeterli miktarda esnek olması istenir [1]. Asfalt betonu, belirli bir gradasyona sahip kaliteli agreganın asfalt çimentosu ile sıcak karışımından elde edilir. Asfalt betonu stabilitesini, kohezyona ve içsel sürtünmeye bağlı olarak kazanır. Kohezyon ve içsel sürtünme ise agrega gradasyonuna, karışımın sıkışma yüzdesine ve bitüm miktarına bağlıdır [2]. Asfalt betonunu, katı (agrega, filler), sıvı (asfalt) ve gaz (boşluklu) olmak üzere üç fazlı makrokollodial bir sistem olarak düşünmek mümkündür. Katı faz sisteme elastiklik verir ve kayma gerilmelerine mukavemet sağlar. Sıvı faz sistemi viskoelastik yapan faz olup kohezyonu temin eder ve gaz fazı ise karışımın bazı fiziki ve mekanik özelliklerini etkiler [3]. Bitümlü malzemelerin rijitliklerine etkisinden dolayı esnek kaplamaların dizaynında sıcaklık önemli bir etkendir [4]. Birçok araştırmacı belirli bir sıcaklık seviyesine kadar sıcaklık azalması ile asfalt betonunda gerilme artışı gözlemlemiştir [5]. Asfalt viskoelastik bir maddedir. Sıcaklığa bağlı olarak gevrek, elastik, elasto plastik, viskoelastik ve viskoz olmak üzere değişik reolojik durumlarda bulunur. Asfalt düşük sıcaklıklarda sertleşmekte yüksek sıcaklıklarda ise yumuşayarak viskoz davranış ve düşük mukavemet göstermektedir. Asfaltın genleşme katsayısı agreganın genleşme katsayısından yaklaşık 10 kat daha fazladır. Beton asfalt ısı ile genleşmesi sırasında, asfalt agregadan daha fazla genleşeceğinden dolayı,

2 E. Sayın ve B. Yıldırım asfalt kaplamanın yüzeyine çıkacaktır. Bunu önlemek için bitümlü sıcak karışımlarda belli bir boşluk bırakılması istenir. Asfalt yüksek ısılarda ve uzun yükleme sürelerinde viskoz sıvı gibi davranırken düşük ısılarda ve hızlı yüklemelerde elastik bir malzeme gibi davranır. Ancak ısının ve yüklemenin ara değerlerinde ise viskoelastik davranış göstermektedir. Eğer asfaltın belirli bir ısı ve yükleme hızındaki gerilme ve deformasyonu bilinirse rijitlik modulü tespit edilebilir. Çok düşük sıcaklıklarda ise asfalttaki sertleşme aşırı artarsa trafik yükleri altında oluşan çatlaklar kaplamanın ayrışmasına ve dolayısıyla stabilitesinin düşmesine neden olur [6]. 2. Materyal ve Metot 2.1 Mineral Agrega ve Asfalt Çimentosu Ülkemizde asfalt betonu kaplamalarda büyük çoğunlukla kalker orjinli kayaçlar kullanılmaktadır. Deneylerde hazırlanan numuneler için agrega olarak Diyarbakır Karacadağ bazaltı ve asfalt çimentosu olarak da penetrasyonlu asfalt çimentosu kullanılmıştır [7]. Mineral agrega malzemesinin özelliklerinin belirlenmesi ile ilgili olarak yapılmış olan deneylerin sonuçları tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Agrega Malzemesinin Fiziksel Özellikleri Deneyin Adı İlgili Standart Ölçülen Değer Kaba agreganın hacim özgül ağırlığı (g/cm 3 ) ASTM C 127 2,778 İnce agreganın hacim özgül ağırlığı (g/cm 3 ) ASTM C 128 2,670 Fillerin hacim özgül ağırlığı (g/cm 3 ) ASTM D 854 2,791 Su absorpsiyonu deneyi (%) TS ,794 Los Angeles aşınma deneyi (%) TS Donma kaybı (Na 2 SO 4 ) deneyi (%) TS ,743 Marshall numunelerinin hazırlanmasında agrega granülometresi olarak aşınma tabakası Tip 2 nin şartname ortalaması değerleri kullanılmıştır [8]. Asfalt çimentosunun özelliklerinin belirlenmesi ile ilgili olarak yapılmış olan deneylerin sonuçları tablo 2 de gösterilmiştir. Tablo 2. Çalışmada Kullanılan Asfalt Çimentosunun Fiziksel Özellikleri Deneyin Adı İlgili Standart Ölçülen Değer Penetrasyon TS Düktilite (cm) TS ,2 Yumuşama noktası ( C) TS Hacim özgül ağırlığı (g/cm 3 ) TS , Marshall Numunelerinin Hazırlanması Deney numuneleri yaklaşık 1200g agrega, filler malzemesi ve miktarı önceden belirlenmiş bitüm ile karıştırılarak hazırlanır. Asfalt çimentosu 150 C de ısıtılarak 160 C de etüvde ısıtılmış agrega ve filler karışımına ilave edilerek karıştırılır. Karışım 101,6 mm (4 inç.) çapında ve 63,5 mm (2,5 inç.) yüksekliğinde numune kalıbına yerleştirilerek 457,2 mm (18 inç.) den düşen 4536g (10 lb.) ağırlığındaki özel bir tokmakla sıkıştırılır. Numunenin her iki yüzüne trafik durumuna göre orta trafik için 50, yüksek trafik için 75 darbe vurulur [9]. 464

3 Asfalt Betonu Kaplamaların Farklı Sıcaklıklarda Dayanımı Bu çalışmada yüksek trafik dikkate alınarak numune, her iki yüzüne 75 tokmak vurularak sıkıştırılmıştır. Marshall deney numuneleri bir gün oda sıcaklığında bekletildikten sonra boyları ölçülerek havada, suda ve doygun yüzey kuru ağırlıkları tartılır ve deneye alınır. Numuneler dakika su banyosunda 60 C sıcaklıkta bekletildikten sonra Marshall stabilite deneyine tabi tutulur Marshall Stabilite Deneyi Sıkıştırılmış numune çelik bir halkanın iki segmanı arasına yerleştirilir maksimum yüke erişinceye kadar 50,8 mm lik (2 inç.) bir yükleme yapılır. Numunenin kırılma anında maksimum yük değeri ve akma değeri ölçülür. Numunenin yüksekliği 63,5 mm den farklı ise Marshall stabilitesi düzeltme katsayısı ile çarpılarak yüke düzeltme faktörü uygulanır [9,10] Optimum Bitüm Yüzdesi Optimum bitüm oranının tespit edilmesi için agrega gradasyonu sabit tutularak % 4,5 %5 %5,5 %6 %6,5 oranlarında olmak üzere her bitüm % sinden üçer adet numune hazırlanmıştır. Maksimum birim ağırlığında ve stabilitede, % 4 boşluk oranında ve % 80 asfaltla dolu boşluk oranında bitüm yüzdesinin ortalaması alınarak optimum bitüm oranı % 5,11 olarak bulunarak bu optimum bitüm oranına göre akma değeri 3,11 mm olarak tespit edilmiştir. Bu akma değeri 2 4 mm arasında kaldığı için şartname kriterlerine uygun olduğu görüldü. Tablo 3 de beton asfalt kaplamasının dizayn kriterleri tablo 4 de ise Marshall dizayn değerleri gösterilmiştir. Tablo 3. Beton Asfalt Kaplama Tabakasının Dizayn Kriterleri [8] Özellikler Briket yapımında uygulanacak darbe sayısı Hafif ve Orta Trafikli Yollar Ağır Trafikli Yollar, Otoyollar,Tırmanma Şeritleri Binder Aşınma Binder Aşınma Min Max Min Max Min Max Min Max Marshall stabilitesi (kg) Boşluk % Asfaltla dolu boşluk % Akma (mm) 2,5 4,6 2,5 4, Filler / bitüm oranı ,4-1,5 Asfalt çimentosu ağırlıkça(%) 3,5 6, ,5 6,5 4 7 Tablo 4. Aşınma Tabakası İçin Marshall Metodu Dizayn Değerleri Bitüm (%) %4,5 %5 %5,5 %6 %6,5 Dp (g/cm 3 ) 2,391 2,440 2,478 2,469 2,461 Dt (g/cm 3 ) 2,543 2,525 2,508 2,490 2,474 Vh (%) 5,98 3,77 1,20 0,84 0,53 VMA (%) 16,03 14,23 13,80 14,60 15,20 Vf (%) 62,70 76,51 91,30 94,32 96,51 Akma (mm) 2,07 2,98 3,27 4,02 4,58 Stabilite(kg)

4 E. Sayın ve B. Yıldırım 3. Farklı Sıcaklıklarda Asfalt Betonunun Gerilme Birim Şekil Değiştirme İlişkisi Optimum bitüm oranında 42 adet Marshall numunesi hazırlandı. Bu numuneler 10 C, 0 C, 10 C, 20 C, 30 C, 40 C sıcaklıklarda 24 saat bekletildi. Bu sürenin sonunda her bir sıcaklıktan yedişer adet numune dakikada 10 kn artan bir yükleme hızı ile yüklendi.her sıcaklıktaki yedi numuneden gerilme ve deformasyon miktarları birbirine yakın olan üç numunenin ortalaması alındı. Deney sırasında numuneye paralel yönde yerleştirilen kumparatör ile numunenin uygulanan yüke paralel yöndeki deformasyon miktarları her 2 kn da bir ölçüldü. Bu yük değerleri numunenin yüzey alanına bölünerek gerilmeler (σ) hesaplandı. Birim şekil değiştirmeler (є y ) ise yüke paralel yönde okunan deformasyonların deneyden önce kumpasla üç ayrı yerden ölçülen numune yüksekliklerinin ortalamasına bölünerek bulundu. Tablo 5 ve 6 da farklı sıcaklıklarda dayanım deneyine tabi tutulan Marshall numunelerinin gerilme ve birim şekil değiştirme değerleri verilmiştir. Tablo 5. Marshall Numunelerinin Gerilme Birim Şekil Değiştirme Değerleri (20 C, 30 C, 40 C) 20 C 30 C 40 C σ (N/mm 2 ) є y (10-2 ) σ (N/mm 2 ) є y (10-2 ) σ (N/mm 2 ) є y (10-2 ) 0,247 0,425 0,247 0,630 0,247 0,787 0,494 0,504 0,494 0,724 0,494 0,945 0,742 0,677 0,742 0,976 0,742 1,102 0,989 0,819 0,989 1,134 0,989 1,181 1,236 0,961 1,236 1,339 1,236 1,260 1,483 1,102 1,483 1,480 1,483 1,386 1,730 1,244 1,730 1,591 1,730 1,496 1,977 1,370 1,977 1,748 1,977 1,654 2,225 1,811 2,225 2,173 2,225 2,126 2,472 2,520 2,472 2,866 2,472 2,756 2,719 2,850 2,719 3,307 2,719 3,197 2,966 3,165 2,966 3,748 2,966 3,780 3,213 3,591 3,213 4,331 3,213 4,882 3,460 4,016 3,460 4,740 3,460 5,669 3,708 4,252 3,708 5,512 3,708 6,929 3,955 4,457 3,955 5,827 3,886 7,244 4,202 4,646 4,202 6,299 3,967 7,480 4,449 4,961 4,424 6,721 4,696 5,669 4,944 5,953 5,215 6,

5 Asfalt Betonu Kaplamaların Farklı Sıcaklıklarda Dayanımı Tablo 6. Marshall Numunelerinin Gerilme Birim Şekil Değiştirme Değerleri ( 10 C, 0 C, 10 C) - 10 C 0 C 10 C σ (N/mm 2 ) є y (10-2 ) σ (N/mm 2 ) є y (10-2 ) σ (N/mm 2 ) є y (10-2 ) 0,247 0,378 0,247 0,394 0,247 0,409 0,494 0,630 0,494 0,630 0,494 0,709 0,742 0,724 0,742 0,740 0,742 0,866 0,989 0,850 0,989 0,866 0,989 0,979 1,236 0,961 1,236 0,976 1,236 1,102 1,483 1,039 1,483 1,039 1,483 1,213 1,730 1,102 1,730 1,118 1,730 1,307 1,977 1,165 1,977 1,197 1,977 1,449 2,225 1,339 2,225 1,433 2,225 1,732 2,472 1,827 2,472 1,984 2,472 2,236 2,719 2,142 2,719 2,283 2,719 2,520 2,966 2,362 2,966 2,598 2,966 2,756 3,213 2,567 3,213 2,850 3,213 2,992 3,460 2,803 3,460 3,165 3,460 3,307 3,708 2,976 3,708 3,370 3,708 3,480 3,955 3,071 3,955 3,480 3,955 3,559 4,202 3,150 4,202 3,606 4,202 3,701 4,449 3,276 4,449 3,764 4,449 3,795 4,696 3,402 4,696 3,827 4,696 3,984 4,944 3,465 4,944 3,874 4,944 4,094 5,191 3,512 5,191 3,937 5,191 4,173 5,438 3,543 5,438 4,016 5,438 4,252 5,685 3,575 5,685 4,063 5,685 4,394 5,932 3,622 5,932 4,126 5,932 4,567 6,179 3,669 6,179 4,236 6,179 4,819 6,427 3,701 6,427 4,315 6,427 5,165 6,674 3,748 6,674 4,394 6,674 5,433 6,921 3,811 6,921 4,472 6,921 5,843 7,168 3,858 7,168 4,598 7,180 6,079 7,415 3,906 7,415 4,693 7,662 3,969 7,662 4,961 7,910 4,016 7,910 5,402 8,157 4,094 8,157 5,606 8,404 4,157 8,453 5,969 8,651 4,236 8,898 4,331 9,146 4,394 9,393 4,472 9,640 4,646 9,887 4,819 9,998 5,119 Tablo 5 ve 6 da bulunmuş değerlere göre farklı sıcaklıklardaki gerilme birim şekil değiştirme eğrisi şekil 1 de, gerilme sıcaklık ve birim şekil değiştirme sıcaklık ilişkisi de sırasıyla 467

6 E. Sayın ve B. Yıldırım şekil 2 ve şekil 3 de gösterilmiştir. Aşağıdaki şekillerden de açıkça görüldüğü gibi sıcaklığın artmasıyla gerilmede belirgin bir azalma, buna karşın birim şekil değiştirme de ise bir artış gözlemlenmiştir. Gerilme (N/mm 2 ) Birim Şekil Değiştirme (10-2 ) Şekil 1. Gerilme Birim Şekil Değiştirme İlişkisi -10 'C 0 'C 10 'C 20 'C 30 'C 40 'C Gerilme (N/mm 2 ) Sıcaklık ('C) Şekil 2. Gerilme Sıcaklık ilişkisi 468

7 Asfalt Betonu Kaplamaların Farklı Sıcaklıklarda Dayanımı Birim Şekil Değiştirme (10-2 ) Sıcaklık ('C) Şekil 3. Birim Şekil Değiştirme Sıcaklık İlişkisi 4. Sonuç Bu çalışmada optimum bitüm oranında hazırlanan Marshall numuneleri deneyden önce bir gün ( 10 C, 0 C, 10 C, 20 C, 30 C, 40 C) deki sıcaklıklarda bekletilmiş ve daha sonra dayanım deneyine tabi tutularak gerilme ve deformasyon ilişkisi incelenmiştir. Sıcaklığın artmasıyla deformasyon miktarının arttığı ve buna karşılık numunenin kırılmadan önceki dayanım yüküne bağlı gerilme miktarının azaldığı görüldü. Örneğin 40 C sıcaklıktaki beton asfaltın 0 C sıcaklıktaki dayanım gerilmesinin %47 si olduğu, deformasyonun ise %25 daha fazla arttığı tespit edildi. Asfalt betonunun kalınlığının tayininde sıcak mevsimdeki gerilme ve deformasyon miktarları dikkate alınarak projelendirme yapılmalıdır. Semboller Dp: Marshall numunelerinin hacim özgül ağırlığı (g/cm 3 ) Dt: Marshall numunelerinin maksimum teorik özgül ağırlığı (g/cm 3 ) Vh: Boşluk yüzdesi VMA: Agregalar arası boşluk yüzdesi Vf: Asfaltla dolu boşluk yüzdesi Kaynaklar 1. N. Jackson, R. N. Dhir, Civil Engineering Materials, Macmillan Education Ltd, Hampshire, 408p, Karayolları Esnek Üstyapılar Projelendirme Rehberi, Teknik Araştırma Dairesi Başkanlığı, Ankara, 93s, M. Uluçaylı, Türkiye de Asfalt Betonu Kaplamalar ve Alternatifleri, Karayolları Teknik Bülteni, Ankara, 16(65), P. Croney, D. Croney, The Design and Performance of Road Pavements, McGraw Hill, New York, 508p, K.W. Kim, M. Hussein, Variation of Fracture Toughness of Asphalt Concrete Under Low Temperatures, Construction and Building Materials, Vol. 11, pp , A. Tunç, Yol Malzemeleri ve Uygulamaları, Atlas Yayın Dağıtım, İstanbul, 835s, E. Sayın, B. Yıldırım, Karacadağ Bazaltı ile Hazırlanan Asfalt Betonunda Optimum Bitüm Oranının Araştırılması, III. Gap ve Sanayi Kongresi (18 19 Ekim 2003) Bildirileri, Diyarbakır, 43 48, Yollar Fenni Şartnamesi, Karayolları Genel Müdürlüğü Matbaası, Ankara, Yayın no:170/2, 435s, M. Önal, M. Kahramangil, Bitümlü Karışımlar Laboratuar El Kitabı, Teknik Araştırma Dairesi Başkanlığı, Ankara, 200s, M. Önal, S. Karaca, Asfalt Betonu ve Diğer Sıcak Karışım Tipleri İçin Karışım Dizayn Metodları, 107s, Çeviri

Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanılan Agrega Cinsinin Kaplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi

Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanılan Agrega Cinsinin Kaplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi Fırat Üniv. Fen ve Müh. il. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 81-89, 2006 18 (1), 81-89, 2006 itümlü Sıcak arışımlarda ullanılan Agrega Cinsinin aplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi Taner

Detaylı

Ereğli Demir Çelik Fabrikası Cürufunun Asfalt Betonunda Agrega Olarak Kullanılması

Ereğli Demir Çelik Fabrikası Cürufunun Asfalt Betonunda Agrega Olarak Kullanılması Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (2), 225-234, 2006 18 (2), 225-234, 2006 Ereğli Demir Çelik Fabrikası unun Asfalt Betonunda Agrega Olarak Kullanılması Taner ALATAŞ,

Detaylı

Balıkesir ili yol çalışmalarında kullanılan agregaların özellikleri ve şartnameye uygunluğu

Balıkesir ili yol çalışmalarında kullanılan agregaların özellikleri ve şartnameye uygunluğu BAÜ FBE Dergisi Cilt:9, Sayı:1, 45-51 Temmuz 2007 Özet Balıkesir ili yol çalışmalarında kullanılan agregaların özellikleri ve şartnameye uygunluğu Ayşe TURABĐ *, Arzu OKUCU Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

Isıl İşlem Görmüş Lifli Betonlarda Gerilme Şekil Değiştirme İlişkileri

Isıl İşlem Görmüş Lifli Betonlarda Gerilme Şekil Değiştirme İlişkileri Isıl İşlem Görmüş Lifli Betonlarda Gerilme Şekil Değiştirme İlişkileri Osman Ünal Yrd.Doç.Dr.AKÜ Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü AFYONKARAHİSAR (272)2281311/345 unal@aku.edu.tr Mehmet Uyan

Detaylı

Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (3), 375-383, 2006 18 (3), 375-383, 2006 Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

Detaylı

BĠTÜMLÜ KARIġIMLAR LABORATUVARI ÇALIġMALARI

BĠTÜMLÜ KARIġIMLAR LABORATUVARI ÇALIġMALARI Karayolları Genel Müdürlüğü BĠTÜMLÜ KARIġIMLAR LABORATUVARI ÇALIġMALARI Hazırlayan Fatma ORHAN ĠnĢaat Yük. Müh. AraĢtırma GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı Üstyapı GeliĢtirme ġubesi Müdürlüğü Ankara 2012 1-

Detaylı

BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM AŞINMA TABAKALARININ PERFORMANSLARININ İLERİ DENEYLER İLE BELİRLENMESİ

BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM AŞINMA TABAKALARININ PERFORMANSLARININ İLERİ DENEYLER İLE BELİRLENMESİ BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM AŞINMA TABAKALARININ PERFORMANSLARININ İLERİ DENEYLER İLE BELİRLENMESİ A.Gürkan GÜNGÖR 1 Fatma ORHAN 1 Serdar KAŞAK 1 ÖZET Karayolları Genel Müdürlüğü nün sorumluluğunda yer alan

Detaylı

İki Farklı Çimento İle Üretilen Betonların Basınç Dayanımına Değişik Buhar Kürü Uygulama Sürelerinin Etkileri

İki Farklı Çimento İle Üretilen Betonların Basınç Dayanımına Değişik Buhar Kürü Uygulama Sürelerinin Etkileri ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye İki Farklı Çimento İle Üretilen Betonların Basınç Dayanımına Değişik Buhar Kürü

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ EFFECTS OF CURING CONDITIONS AND PERIOD ON COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS Yasin Engin, Muhittin Tarhan, Doğan Yaşar Aydıner

Detaylı

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi 1 Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi Đlhami Demir Đnşaat Mühendisliği Bölümü, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, 71451 Türkiye. Telefon: +90 (318)

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Okan KARAHAN LİFLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN ÖZELLİKLERİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2006 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01 Prof. Asım YEĞİNOBALI Temmuz 2009, ANKARA 1. BASKI TÇMB / ARGE ENSTİTÜSÜ Yerleşim Adresi: Cyberpark, Cyberplaza C Blok Zemin, Kat

Detaylı

Farklı Tip Esnek Kaplamaların Yol Yüzey Özelliklerinin Arazi Ölçümleriyle Değerlendirilmesi *

Farklı Tip Esnek Kaplamaların Yol Yüzey Özelliklerinin Arazi Ölçümleriyle Değerlendirilmesi * İMO Teknik Dergi, 2015 7115-7137, Yazı 436 Farklı Tip Esnek Kaplamaların Yol Yüzey Özelliklerinin Arazi Ölçümleriyle Değerlendirilmesi * Bülent KAÇMAZ* Ali TOPAL** Burak ŞENGÖZ*** Serhan TANYEL**** ÖZ

Detaylı

Kireçtaşı ve Cam Tozunun Briket Yapımında Kullanılması

Kireçtaşı ve Cam Tozunun Briket Yapımında Kullanılması Kireçtaşı ve Cam Tozunun Briket Yapımında Kullanılması Paki Turgut HR.Ü. Mühendislik Fakültesi Osmanbey Kampusu-Şanlıurfa Tel: (414)3440020/1109 turgutpaki@yahoo.com Öz Atık kireçtaşı tozu, cam tozu ve

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

BETON TERİMLERİ. Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum Agrega

BETON TERİMLERİ. Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum Agrega A BETON TERİMLERİ Abrams Kuralı Aynı beton bileşenleri ve test koşullarında karışımdaki çimento miktarı ve su/çimento oranının beton karışımının işlenebilir olması koşuluyla beton dayanımını belirlediğini

Detaylı

KİL ORANI YÜKSEK BİR DOLGU MALZEMESİNİN KİREÇ İLE STABİLİZASYONU. Stabilization of a fill Material That has High Clay Content with Lime

KİL ORANI YÜKSEK BİR DOLGU MALZEMESİNİN KİREÇ İLE STABİLİZASYONU. Stabilization of a fill Material That has High Clay Content with Lime 14. Ulusal Kil Sempozyumu, 1 3 Ekim 2009, KTÜ, Trabzon Türkiye 14 th National Clay Symposium,1 3 October 2009, KTU, Trabzon TR KİL ORANI YÜKSEK BİR DOLGU MALZEMESİNİN KİREÇ İLE STABİLİZASYONU Stabilization

Detaylı

Atık PVC Katkılı Hafif Betonların Özellikleri ve Tarımsal Yapılarda Kullanım Olanakları

Atık PVC Katkılı Hafif Betonların Özellikleri ve Tarımsal Yapılarda Kullanım Olanakları Atık PVC Katkılı Hafif Betonların Özellikleri ve Tarımsal Yapılarda Kullanım Olanakları S. Şahin 1 S. Karaman 2 İ. Örüng 1 1 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Erzurum

Detaylı

DEPREMDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİNALARIN FERROCEMENT PANELLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ

DEPREMDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİNALARIN FERROCEMENT PANELLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ DEPREMDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİNALARIN FERROCEMENT PANELLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ İlker Bekir TOPÇU, Burak IŞIKDAĞ, Özgür TATAR, Erdinç ABİ ilkerbt@ogu.edu.tr, bisikdag@anadolu.edu.tr, ozgurtatar@gmail.com,

Detaylı

Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması

Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması ÖZET: Bu çalışmada, atık malzeme olan mermer ve uçucu külün kilitli parke taşı üretiminde kullanılması araştırılmıştır. Çalışmada,

Detaylı

KIYI YAPILARI ve LİMANLAR

KIYI YAPILARI ve LİMANLAR T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIYI YAPILARI ve LİMANLAR MALZEME, YAPIM, KONTROL ve BAKIM ONARIM TEKNİK ESASLARI ANKARA, 2007 2 İÇİNDEKİLER 1. Malzeme...11

Detaylı

Relations on The AISI 4140 Steel Hardness and Fatigue Strength

Relations on The AISI 4140 Steel Hardness and Fatigue Strength KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(1), 2010 21 KSU Journal of Engineering Sciences, 13(1), 2010 AISI 4140 Çeliğinde Sertlik, Yorulma Dayanımı İlişkisi Mehmet SUBAŞI *, Çetin KARATAŞ Gazi Üniversitesi,

Detaylı

SOMA TERMİK SANTRALİ UÇUCU KÜL VE POLİPROPİLEN ATIKLARININ YENİ BİR MALZEME ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

SOMA TERMİK SANTRALİ UÇUCU KÜL VE POLİPROPİLEN ATIKLARININ YENİ BİR MALZEME ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 23 : 9 : 2 : 163-169 SOMA

Detaylı

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU A. Cüneyt AYDIN*, A. Samet ARSLAN** ve Rüstem GÜL* *Atatürk Üniv., İnşaat Müh. Böl., Erzurum **Gazi Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankara ÖZET

Detaylı

NWSA-Engineering Sciences Received: May 2013 NWSA ID: 2013.8.4.1A0350 Accepted: October 2013 E-Journal of New World Sciences Academy

NWSA-Engineering Sciences Received: May 2013 NWSA ID: 2013.8.4.1A0350 Accepted: October 2013 E-Journal of New World Sciences Academy ISSN: 1306-3111/1308-7231 Status : Original Study NWSA-Engineering Sciences Received: May 2013 NWSA ID: 2013.8.4.1A0350 Accepted: October 2013 E-Journal of New World Sciences Academy Metin Hüsem Serhat

Detaylı

Folkart Towers Temel Kütle Betonunda Sıcaklık Kontrolü

Folkart Towers Temel Kütle Betonunda Sıcaklık Kontrolü Folkart Towers Temel Kütle Betonunda Sıcaklık Kontrolü İnş. Y. Müh. A. Atacan ÜTE* Özet İzmir in Bayraklı semtinde yapımı devam eden, ofis ve rezidans olarak yaklaşık 180 m yükseklikte projelendirilen

Detaylı

ENJEKSİYON PARAMETRELERİNİN CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİPROPİLEN (PP) ve NAYLON 6 (PA6) KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

ENJEKSİYON PARAMETRELERİNİN CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİPROPİLEN (PP) ve NAYLON 6 (PA6) KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 5, Sayı 1. (2001, 11-19 ENJEKSİYON PARAMETRELERİNİN CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİPROPİLEN (PP ve NAYLON 6 (PA6 KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN

Detaylı

YAPI MERKEZİ PREFABRİKASYON A.Ş.'DE BETON AGREGA KALİTE DENETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ

YAPI MERKEZİ PREFABRİKASYON A.Ş.'DE BETON AGREGA KALİTE DENETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ I. ULUSAL KIRMATAŞ SEMPOZYUMU'96 -ISTANBUL YAPI MERKEZİ PREFABRİKASYON A.Ş.'DE BETON AGREGA KALİTE DENETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ QUALITY ASSURANCE AND EVALUATION OF CONCRETE AGGREGATE IN YAPI MERKEZI PREFABRICATION

Detaylı

Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi

Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi Barış Özer, Nazmiye Parlak, A.Raif Sağlam Sika Yapı Kimyasalları, İstanbul M.Hulusi Özkul İstanbul Teknik

Detaylı