Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda)"

Transkript

1 EK-2 SAĞLIK KURUMLARI HİZMET BAŞI FİYAT LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT GENEL UYGULAMALAR 1 S Konsultasyon Kurum dışına gönderilen hekimler için % 150 fazlası ödenir. 50,00 2 S Acil Poliklinik Muayenesi 80,00 3 S Normal Poliklinik Muayenesi 80,00 4 S Standart Yatak Ücreti Yemek,yatak,hasta visit hizmetlerini kapsar 100,00 5 S Nitelikli Yatak Tek kişilik oda tam donanımlı 200,00 6 S Refakat 50,00 7 S Aşı Uygulaması Aşı ücreti hariç 15,00 8 S IM enjeksiyon 10,00 9 S IV enjeksiyon 15,00 10 S Damar yolu açılması 30,00 11 S Paramedic Eşliğinde Hastaneye Nakil Muayene 100,00 12 S Gamma Knife ayaktan takip Her türlü işlem hariç (ilaç,yatak,tetkikler) 5.000,00 13 S Cyber knife ( ilk uygulamada ),ayaktan takip Her türlü işlem hariç (ilaç,yatak,tetkikler) 6.000,00 14 S Küvoz (günlük) Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 168,00 15 S Prematüre veya yeni doğan devamlı bakım Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 238,00 16 S Steril oda Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda) 536,00 17 S İzole radyoaktif tedavi odası Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 240,00 18 S Gündüz yatak tarifesi 24,00 2. HEKİM MUAYENELERİ VE RAPORLAR 19 S Sağlık kurulu raporu İlaç ve malzeme temini için bir rapor ve ayrıca muayene ücreti ödenir 80,00 20 S Uzman hekim raporu ayrıca muayene ücreti ödenir 80,00 21 S Genel anestezi altında muayene 150,00 3. GENEL UYGULAMALAR-GİRİŞİMLER 22 S Anne sütü sağılması 2,40 23 S Apse veya hematom drenajı, derin Organ ve derin yumuşak doku içi ve civarı müdahaleler. Başka kod altında özel olarak belirtilmemiş ise bu kod ile faturalandırılır. 356,00 24 S Apse veya hematom drenajı, yüzeyel Deri ve subkutan dokular. Başka kodaltında özel olarak belirtilmemiş ise bu kod ile faturalandırılır. 118,80 25 S Biyopsi, iğne 214,72 26 S Biyopsi, cerrahi, derin 403,64 27 S Biyopsi, deri veya derialtı, yüzeyel 197,52 28 S Diyabetli hasta eğitimi 7,20 29 S Elektrokardiyogram 20,00 30 S Enteral hiperalimantasyon takibi 47,60 31 S Fototerapi (4 saatlik seansı) 16,00 32 S Hastanın mekanikventilatöre bağlanması 118,80 33 S İntravenöz ilaç infüzyonu Günlük takip 35,60 34 S Kan gazları takibi Günlük takip 51,20 35 S Kan veya ürünleri transfüzyonu Torba başına 35,60 36 S Kesi sütürasyonu, 200,00 37 S Kist ponksiyonu 95,20 38 S Kist/benign tümör çıkarılması 200,00 39 S Lavman 35,60 40 S Lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu 356,00 41 S Lenf bezi ponksiyonu/aspirasyonu 95,20 42 S Lokal anestezi 35,60 43 S Lomber ponksiyon Pansuman dahil 141,72 44 S Mesane sonda uygulaması 35,60 45 S Mide yıkama 71,20 46 S Monitorizasyon, günlük 71,20 47 S Nazogastrik sonda uygulaması 47,60 48 S Nebülazatör ile ilaç uygulaması 35,60 49 S Oksijen inhalasyon tedavi seansı 4,80 50 S Parasentez 118,80 51 S Subkutan enjeksiyon 9,60 52 S Sütür alınması Pansuman dahil, alınan tüm sütürler için toplam 24,00 53 S Torasentez 118,80

2 54 S Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi 95,20 55 S Uyarı ve baskılama testleri Uygulama ve takip, test hariç 47,60 56 S Vena seksiyonu (Cut-down) Lokal anestezi dahil 237,60 57 S Ventilatör ile takip CPAP, BPAP dahil, günlük 178,00 58 S Yanık debridman ve pansumanı, büyük %40 dan büyük 474,80 59 S Yanık debridman ve pansumanı, küçük %10 dan küçük bir alanda 152,00 60 S Yanık debridman ve pansumanı, orta %10-40 arası bir alanda 254,00 61 S Yanık pansumanı 60,12 62 S Yara debridmanı Pansuman dahil 152,00 63 S Yara pansumanı Diğer ameliyatlar ve yaralarda 16,80 64 S İntradermal test Değerlendirme dahil 27,20 KATETER İŞLEMLERİ Bu başlık altındaki işlemlere lokal anestezi dahildir 65 S Arter kateterizasyonu 213,60 66 S Hemodializ için kateter yerleştirme 237,60 67 S Hood içi oksijen ölçümü 19,20 68 S İntraarteriyel kanülasyon + basınç ölçümü 237,60 69 S İntravenöz port yerleştirilmesi Kemik iliği transplantasyonu veya kemoterapi amaçlı yapılan işlemler için bu kod üzerinden faturalandırma yapılır. 420,80 70 S Kalıcı tünelli kateter çıkarılması Hickman veya boviac kateter veya benzeri diğer kemoterapi cihazı çıkarılması, açık cerrahi girişim ile ameliyathanede gerçekleştirilir 178,00 71 S Kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi Hickman veya boviac kateter veya benzeri diğer kemoterapi cihazı gibi enstrümanların subkuten tünelle yerleştirilmesi 593,60 72 S Kateter pansumanı ve bakımı 24,00 73 S Kateter revizyonu ve/veya değişimi 178,00 74 S Non invaziv mekanik ventilatör uygulaması 47,60 75 S Periton dializi için kateter takılması, Tenckoff vb. 848,08 76 S Periton dializi için kateter yerleştirme 280,84 77 S Perkütan silastik kateterizasyonu 71,20 78 S Santral ven kateterizasyonu, femoral ven Perkütan 210,40 79 S Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavyen ven Perkütan 267,96 80 S Santral ven kateterizasyonu, perkütan, periferik ven 140,84 81 S Subclavian katater takılması 420,80 82 S Swan-Ganz kateter yerleştirilmesi Pulmoner arter kateteri 118,80 83 S Sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner arter Wedge basınç ölçülmesi 356,00 YENİ DOĞAN UYGULAMALARI 84 S Endotrakeal entübasyon, yenidoğan 95,20 85 S Exchange transfüzyon, yenidoğan 429,40 86 S Göbek arter kateterizasyonu 237,60 87 S Göbek granülomu koterizasyonu 10,00 88 S Göbek ven kateterizasyonu 237,60 89 S Göz pansumanı, yenidoğan 2,40 90 S İM enjeksiyon, yenidoğan 9,60 91 S İntravenöz mayi takılması, yenidoğan 38,64 92 S İV enjeksiyon, yenidoğan 12,00 93 S Nitrik oksit tedavisi, yenidoğan 140,40 94 S Parsiyel exchange transfüzyon, yenidoğan 214,72 95 S Subdural illüminasyon 12,00 96 S Surfaktan tedavisi uygulaması, yenidoğan günlük 118,80 97 S Transport küvezle hastane dışı nakli 118,80 98 S Transport küvezle hastane içi nakli 47,60 99 S Vücut temizliği, yenidoğan günlük, göbek bakımı dahil 18, S Yenidoğan monitörizyonu günlük 35, S Yenidoğan TA ölçümü günlük 7, S Yenidoğanın canlandırılması 214,72 4. AMELİYATLAR 103 S Yenidoğan ek ücreti A1 grubu 2.966, S Yenidoğan ek ücreti A2 grubu 1.780, S Yenidoğan ek ücreti A3 grubu 1.186, S Yenidoğan ek ücreti B grubu 712, S Yenidoğan ek ücreti C grubu 474, S Yenidoğan ek ücreti D grubu 237, S Yenidoğan ek ücreti E grubu 118,80 5. ANESTEZİ VE REANİMASYON TANI, TEDAVİ VE YOĞUN BAKIM AMAÇLI UYGULAMALAR 110 S Anestezi öncesi muayene anestezi uzman hekimi tarafından yapılması halinde 50, S Apne testi 474, S Endotrakeal entübasyon, ameliyathane dışı 59,60

3 113 S Endotrakeal tüp yada trakeotomi kanül değişimi 47, S Hasta kontrollu analjezi, epidural/intravenöz vb. Özel programlanabilir bir cihaz ile hastanın ağrısı olduğunda aktive ettiği bir analjezik uygulama yöntemidir. Günlük 118, S İnvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü 142, S Kardiyopulmoner ressüsitasyon 474, S Laringeal maske uygulaması LMA 83, S Muayene anestezisi, ameliyathane dışı 237, S Muayene anestezisi, ameliyathanede 118, S Nazal entübasyon, ameliyathane dışı 71, S Noninvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü 47,60 ANESTEZİ UYGULAMA İLKELERİ 122 S Anestezi A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 2.847, S Anestezi A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 1.780, S Anestezi A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 1.068, S Anestezi B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler) 498, S Anestezi C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler) 284, S Anestezi D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler) 178, S Anestezi E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler) 118,80 Yenidoğan çocuklarda aşağıdaki anestezi Ücretleri uygulanır 129 S Yeni doğan anestezi Ücreti A1 grubu 4.271, S Yeni doğan anestezi Ücreti A2 grubu 2.678, S Yeni doğan anestezi Ücreti A3 grubu 1.593, S Yeni doğan anestezi Ücreti B grubu 746, S Yeni doğan anestezi Ücreti C grubu 424, S Yeni doğan anestezi Ücreti D grubu 261, S Yeni doğan anestezi Ücreti E grubu 178,00 ALGOLOJİ-AĞRI TEDAVİSİ UYGULAMALARI Malzeme ve ilaç bedelleri dahil değildir. BT, MR, USG, radyoloji gibi özel tetkik gerektiren uygulamalarda tetkik bedeli ayrıca fatura edilir Enjeksiyonlar 136 S Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon, ağrı tedavisi 356, S Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi Total sayı dahil 84, S Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi Total sayı dahil 178, S Proloterapi Ligaman, tendon içi enjeksiyon ile proliferatif gelişimi indükleme 356, S Sakroiliak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi 178, S Tetik nokta/tendon kılıfı/ligament enjeksiyonu tek seans 35,60 Somatik Sinir Blokları-Tanı Ve Tedavi 142 S Aksiller pleksus sinir bloğu 237, S Diğer periferik alt ekstremite sinir blokları 71, S Diğer periferik üst ekstremite sinir blokları 71, S Faset median sinir (tek) bloğu Total sayı dahil 118, S Fasial sinir sinir bloğu 178, S Femoral sinir üçlü blok 178, S Gasser ganglion sinir bloğu Total sayı dahil 474, S Glossofaringeal /vagus /frenik /aksesoryus sinir bloğu 237, S Greater ve lesser oksipital sinir bloğu Total sayı dahil 118, S İlave periferik alt ekstremite sinir bloku (her biri) 35, S İlave periferik üst ekstremite sinir bloku (her biri) 35, S İlioinguinal/genitofemoral/iliohipogastrik sinir bloğu 178, S İnterkostal (tek) sinir bloğu 71, S İnterkostal, ilave her sinir sinir bloğu 35, S İnterskalen sinir bloğu 237, S Laringeal sup/rek sinir bloğu 178, S Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu 118, S Maksiller/mandibüler sinir bloğu 118, S Paraservikal (tek) sinir bloğu 178, S Peroneal/tibial/sural sinir bloğu 118, S Pudental sinir bloğu 118, S Radial/ulnar/medial sinir bloğu 118, S Sakral / koksigeal sinir bloğu 118, S Selektif sinir kökü bloğu (tek) sinir bloğu 178, S Servikal/Brakial pleksus sinir bloğu 237, S Siyatik sinir bloğu 178, S Supraorbital/intraorbital/troklear sinir bloğu 118, S Supraskapuler sinir bloğu 118,80 Sempatik Sinir Blokları-Tanısal 170 S Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu 474, S İmpar ganglion sinir bloğu 356,00

4 172 S Paravertebral torakal\ lomber (tek) sinir bloğu 178, S Sfenopalatin ganglion sinir bloğu Total sayı dahil 356, S Splanknik blok 474, S Stellat ganglion sinir bloğu 178,00 İntraspinal Sinir Blokları 176 S Epidural blok (kateter + port/pompa implantı) 712, S Epidural kan/serum yaması Epidural analjezi uygulanırken komplikasyon olarak dura deliğinde ortaya çıkan başağrısı tedavisinde hastaya otolog kanının epiduralden verilmesi 237, S Kombine spinal epidural analjezi/blok (kontinu) Alt ekstremite ve batın cerrahisinde rejyonel anestezi uygulamasında spinal ve epidural anestezinin özel bir set ile uygulanması 415, S Lumbar-kaudal epidural enjeksiyon/ kateter 356, S Servikal-torakal epidural enjeksiyon / kateter 403, S Spinal blok, kateter + port/pompa implantı 712, S Subaraknoid blok, lomber/kaudal spinal blok 178, S Subaraknoid kateter 356, S Transforaminal anterior epidural enjeksiyon/ kateter Floroskopi eşliğinde transforaminal olarak epidural steroid uygulaması 403,60 Sinir Blokları-Destruktif/ Nörolitik 185 S Hipofiz adenolizisi 949, S Subaraknoid nörolitik sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda intratekal nörolitik ajan enjeksiyonu 474, S Nörolitik epidural (servikal-torakal) sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda epidural nörolitik ajan enjeksiyonu 712, S Nörolitik epidural, lomber-kaudal sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda epidural nörolitik ajan enjeksiyonu 593, S Nörolitik interkostal, tek seviye sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen göğüs ağrılarında 178, S Nörolitik interkostal sinir bloğu, ilave her seviye Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen göğüs ağrılarında 71, S Trigeminal/gasser ganglion sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, trigeminal nevraljide 474, S Nörolitik stellat ganglion sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, sempatik gangliyon bloğu 296, S Nörolitik paravertebral, torakal\ lomber sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, paravertebral sinirlerin blokajı (Lomber sempatik blokları içerir) 296, S Nörolitik çölyak/hipogastrik sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, çoğunlukla kanser ağrısı tedavisinde uygulanır 712, S Nörolitik ganglion impar sinir bloğu 593, S Nörolitik periferik sinir, tek sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile periferik sinir bloğu 178, S Nörolitik Splanknik sinir bloğu 712,00 Radyofrekans Termakoagülasyon (RFT) 198 S Anuloplasti RFT 830, S Faset Eklem (tek) RFT Total sayı dahil 593, S Glossofaringeal RFT Total sayı dahil 830, S Paravertebral lumbar RFT Total sayı dahil 593, S Paravertebral torakal RFT Total sayı dahil 593, S Perkütan faset sinir (tek) denervasyon RFT Total sayı dahil 593, S Perkütan intradiskal RFT Disk içerisine RFT uygulaması- IDET 593, S PİRFT intradiskal 593, S RFT Nörotomi 593, S Sakroiliak eklem (tek) RFT 474, S Servikal / Torakal / Lomber DRG-RFT (her biri) DRG: Dorsal Root (kök) Gangliyon 593, S Spenopalatin ganglion RFT 712, S Stellat ganglion RFT 593, S Trigeminal/gasser ganglion RFT 712,00 Nöroplasti-Adezyonolizis 212 S Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis 712, S Lomber-kaudal nöroplasti-adezyonolizis 712, S Servikal-torakal nöroplasti-adezyonolizis 712,00 Nöromodülasyon 215 S İmplantasyon port/rezervuar/pompa implant Kanser veya kanser olmayan hastalarda epidural veya intratekal olarak yerleştirilen ve rezervuarı cilt altına implante edilen ağrı pompaları. 712, S İmplantasyon spinal-epidural Kanser veya kanser olmayan hastalarda epidural veya intratekal olarak yerleştirilen ve ucu dışarı açık tünelize edilmiş kateterler. 712, S Nörostimülatör elektronik analiz/programlama Sadece programlama ve analizi içerir, cihaz implantasyon işlemlerini içermez 47, S Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/çıkartılması 356, S Nörostimülatör pulse jeneratör yerleştirilmesi 830, S Periferik sinir elektrod implantasyonu Nörostimülatör elektrodunu periferik sinir üzerine yerleştirmek için küçük cerrahi işlem. 830, S Perkütan elektrod revizyon/çıkartılma 237, S Perkütan nörostimülatör elektrod implantasyonu 830,80

5 223 S Pompa/port programlama/doldurma Rezervuarlı portlar veya programlanabilir pompaların doldurulma ve\veya programlama işlemi 47, S Port/pompa revizyon/çıkartılma Rezervuarlı portlar veya programlanabilir pompaların cerrahi revizyonu ya da çıkartılması. 356,00 Diğer 225 S BİS Monitorizasyonu Bispektral indeks monitarizasyonu; anestezi derinliği takibi 47, S Derin trakeal aspirasyon 35, S Epidural blok (kontinu) 474, S Epidural/ Spinal diferansiyel blok 474, S Gastrik intramukozal ph, tonometri 71, S Günlük yatan hasta ağrı takibi Epidural kateterli hastalarda. Günde 1 kez faturalandırılır. 47, S IV. Lidokain testi Nöropatik ağrı tedavisinde. 47, S İntraplevral kateter (kontinu blok) 356, S İntravenöz rejyonel blok (RİVA) 178, S Kontinu perineural opiat analjezisi 142, S SEDO-analjezi Genel anestezi ile birlikte faturalanamaz. Lokal ya da rejyonel anestezi altında cerrahi girişim uygulanan hastalara, ayrıca tanısal veya tedavisel bir girişim 68,00 uygulanacak hastaların sedatize edilmesi amacıyla uygulanır. 7. TIBBİ UYGULAMALAR 7.1.DERMİS VE EPİDERMİS 236 S Akne tedavisi, komedon, kist ve püstül temizlenmesi 47, S Botilinum toksin enjeksiyonu, bölgesel (ilaç hariç) 102, S Deri lezyonlarının küretajı Seans başına, 47, S Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini 35, S Deri prick testi 24, S Deri ve mukozada mantar aranması Total sayı dahil 24, S Deri ve mukoza smearleri giemsa, wright,gram, vs. 47, S Deri yama testi (herbiri) 19, S Dermatolojik banyo tedavi (seans başına) (ilaç hariç) 47, S Dermatoskopi Bilgisayarlı da dahil 47, S Elektroepilasyon cm2 başına 24, S Elektrokoterizasyon, Seans başına 71, S Fotodinamik tedavi (ilaç hariç, seansı) 237, S Fotokemoterapi (PUVA), genel, seansı 59, S Fotokemoterapi (PUVA), lokal, seansı 35, S Fototerapi (dbuvb), genel, seansı 35, S İlaç ve gıdalarla provakasyon testi (herbiri) 71, S İntralezyonel enjeksiyon kortizon, bleomycin, vs. 35, S İontoforez (hiperhidrozis tedavisi için) 35, S Karanlık saha testi (spiroket aranması) 16, S Kimyasal koterizasyon Total sayı dahil 47, S Kimyasal peeling (ilaçlar dahil) bölgesel (seansı) 61, S Kimyasal peeling (ilaçlar dahil) tüm yüz (seansı) 122, S Kriyoterapi, benign lezyonlar, Seans başına, 47, S Kriyoterapi, malign lezyonlar, Seans başına, 59, S Kültür, fungal izolasyon (herbir bölge) 47, S Minimal eritem dozu tayini 16, S Paterji testi 16, S Triklorasetik asit, podofilin atuşmanı veya benzeri uygulamalar seansı 47, S Trikogram (herbiri) 35, S Wood ışığı muayenesi 16, KARDİYOVASKÜLER SİSTEM Çocuk hastalarda genel anestezi altında yapılan işlemlerde ayrıca anestezi ücreti toplam ücrete eklenir. 267 S Enfekte periferik vaskülit tıbbi tedavisi tromboflebit, arterit, lenfanjidlerin 712, S Jobbst uygulaması (her seans) interm. pozitif basınç 24,00 KLİNİK KARDİYOLOJİ 269 S Kardiyoversiyon 118, S Elektriksel kardiyoversiyon anestezi hariç 118, S Noninvaziv Kardiyak Hemodinami (NİKAH) (Bomed) (Yoğun bakım şartlarında izelenmesi ve tedavisi gereken hastalar için) 166, S NİKAH + SaO 2 (Yoğun bakım şartlarında izelenmesi ve tedavisi gereken hastalar için) 190, S NİKAH + SaO 2 + ET CO 2 (Yoğun bakım şartlarında izelenmesi ve tedavisi gereken hastalar için) 190, S Ambulatuar kan basıncı ölçümü (24 saat) 213, S Ankle-Branchial İndeksi (ABİ) bütün ekstremiteler 59,60 ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG) 276 S Elektrokardiyogram, evde çekim 57, S Elektrokardiyogram, < 4 yaş çocuk sedasyon işlemi dahil 107,36

6 278 S Telefonik ya da telemetrik ritm EKG (1 kez) 52, S Telemetrik kardiyak monitorizasyon (24 saat) 220, S Telefonik kardiyak monitorizasyon (1 kez) 60, S Kardiyovasküler stress test treadmill, bisiklet, farmakolojik 168, S saat EKG kaydı (Holter) 240, S Head-up tilt test Provakatör ilaç hariç 240, S Geç potansiyel (LP) ve/veya kalp hızı değişkenliği (HRV) 52, S Event recorder (gün başına) 22, S Kalp pili veya ICD kontrolü 96,00 EKOKARDİYOGRAFİ 287 S Kontrast ekokardiyografi 152, S Transtorasik ekokardiyografi 104, S Transtorasik ekokardiyografi, < 4 yaş çocuk sedasyon işlemi dahil 180, S Transözofageal ekokardiyografi 284, S Transözofageal ekokardiyografi, çocuk genel anestezi hariç 380, S Ekzersiz (eforlu) veya farmakolojik stres ekokardiyografi 284, S Fetal ekokardiyografi 284,80 ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA (EFÇ) VE ABLASYON 294 S Temel tanısal EFÇ Programlı stimulasyon dahil 949, S Transözofajial EFÇ 712, S Radyofrekans kateter ile ablasyon, supraventriküler 2.728, S Radyofrekans kateter ile ablasyon, ventriküler 2.373, S AV nod ablasyonu 2.240, S Radyofrekans kateter ile ablasyon, atriyal fibrilasyon; pulm. ven izolasyonu 2.847, S Kompleks haritalama yöntemiyle yapılan RF kateter ablasyonu 2.373, SOLUNUM SİSTEMİ 301 S Astımlı hasta eğitimi 7, S KOAH lı hasta eğitimi 7, S İnhaler cihaz eğitimi 24, S Konsantratör cihazı eğitimi 24, S Noninvazif cihaz eğitimi (BiPAP, CPAP, OTO-CPAP vs.) 24, S Bronkoalveoler lavaj 178, S Bronkografi için intrabronşial kateter yerleştirilmesi 59, S Buhar tedavisi 4 saatlik 16, S COhb, METhb ve SULFhb düzeyleri 59, S Eforlu solunum testi 125, S Egzersiz testi (6 dakika) 118, S Ekspiryum havasında karbonmonoksit 100, S Göğüs içi basınç ölçülmesi 35, S Helyum dilüsyon testi 178, S İnvitro Bazofil Degranülasyon testi 178, S Karbon monoksit diffüzyon testi 178, S Plerodezis 95, S Plevra boşluğunun lavajı 95, S Plevral drenaj, pleurocan ile 142, S PPD testi uygulaması ve değerlendirmesi 12, S Provakasyonlu solunum testleri 153, S Solunum fonksiyon testleri 100, S Solunum fonksiyonları ile reversibilite testi 125, SİNDİRİM SİSTEMİ Anestezi hariç 324 S saatlik ph monitorizasyon uygulaması 166, S Akalazyada balon dilatasyonu 612, S Alt GİS kanamalarda heater prob veya injeksiyon tedavisi kolonoskopi hariç 284, S Duodenum, ince barsak (özel kapsülle) biyopsisi 123, S Endoskopik beslenme tüpü yerleştirilmesi 204, S Endoskopik biliyer dilatasyon 764, S Endoskopik biliyer endoprotez yerleştirilmesi 852, S Endoskopik biliyer stend yerleştirilmesi 841, S Endoskopik kisto-duodenostomi 923, S Endoskopik kisto-gastrostomi 949, S Endoskopik perkütan gastrostomi 706, S Endoskopik retrograd kolanjio-pankreotografi 1.136, S Endoskopik sifinkterotomi 712, S Endosonografi eşliğinde aspirasyon biyopsisi 522, S Rektoskopi ve/veya sigmoidoskopi 261, S Rektoskopi ve /veya sigmoidoskopi + biyopsi 322, S Gastroskopik polipektomi 340,00

7 341 S GİS darlıklarında balon/ buji dilatasyonu 568, S GİS darlıklarında stent yerleştirilmesi 923, S Koledokdan balon veya basketle taş çıkarılması 558, S Kolonoskopi, total 474, S Kolonoskopik polipektomi 474, S Mekanik litotiripsi 712, S Mide/ Safra tubajı 35, S Nasobiliyer drenaj 237, S Nazo pankreatik drenaj 474, S Özel kolon temizliği (lavman hariç), GİS hastalıkları ve ameliyatlarında ödenir 166, S Özofageal motilite (malzeme hariç) 261, S Özofagoskopi, gastroskopi ile yabancı cisim çıkarılması 712, S Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi (biri veya hepsi) 261, S Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi + biyopsi 284, S Özofagus /Mide/ İntestinal / Kolon motilitesi 261, S Özofagus varis sklerozan tedavisi (seansı) endoskopi ücreti hariç 837, S Varis bant ligasyonu, özofagus endoskopi ücreti hariç 712, FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON Değerlendirmeler 358 S Adale testi Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji, Spor hekimi 19, S Ampute değerlendirmesi 59, S Bilgisayarlı izokinetik test Spor hekimi 59, S Denge/koordinasyon testleri Nöroloji,Beyin cerrahi, spor hekimi 59, S Duyu-algı-motor değerlendirmesi Nöroloji,Beyin cerrahi, spor hekimi 59, S Eklem hareket açıklığı ölçümü Ortopedi ve Travmatoloji, Romatoloji, Spor hekimi 35, S El beceri testleri 59, S Elektrodiagnostik testler Spor hekimi 59, S Günlük yaşam aktiviteleri testi 59, S Kas gücünün dinamometre ile ölçümü (tek ekst.) Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji, Spor hekimi 59, S Mesleki değerlendirme 59, S Nörofizyolojik değerlendirme Spor hekimi 59, S Postur Analizi Ortopedi ve Travmatoloji, Romatoloji, Spor hekimi, Nöroloji 59, S Skolyoz değerlendirmesi Ortopedi ve Travmatoloji 59, S Yürüme analizi 59, S Yürüme analizi (bilgisayar sistemli kinetik-kinematik analiz) 71,20 Fizik tedavi uygulamaları 374 S Coldpack 9, S Soğuk tedavi termik şok yöntemi medikal gaz ile uygulanması halinde 120, S Diyadinamik akım 9, S Dört hücre galvani 14, S Enfraruj 9, S Fango (lokal) 12, S Faradizasyon 12, S FES FES: fonksiyonel elektriksel stimülasyon 42, S Fluidoterapi 24, S Galvanik akım 9, S Hotpack 9, S Işık banyosu (baker) 9, S İnterferansiyel akım 9, S İyontoforez ultrason veya elektroterapi ile 19, S Kısa dalga diatermi 14, S Lazer 14, S Masaj (klasik-bölgesel) 14, S Masaj (klasik-tüm vucut) 59, S Masaj (konnektif doku) 59, S Mikrodalga (radar) 14, S Paleidoterapi (çamur tedavisi) 12, S Parafin 9, S TENS 9, S Terapötik Elektrik Stimülasyon 12, S Traksiyon (elektrikli) 14, S Traksiyon (mekanik) 7, S Ultrason 12, S Ultraviyole 12, S Vibrasyon masajı 7,20 Hidroterapi - Balneoterapi 403 S Banyo-kaplıca 9,60

8 404 S Girdap banyosu 35, S Kontrast banyo 7, S Sauna ve tazyikli duş 7, S Stangerbath 9, S Su içi basınçlı masaj 59, S Su içi egzersiz 59,60 Rehabilitasyon uygulamaları 410 S Ampute rehabilitasyonu 59, S Biofeedback 12, S Bel - Boyun Okulu 35, S EMG biofeedback 42, S Denge/koordinasyon eğitimi 59, S Devamlı pasif hareket cihazı ile egzersiz CMP: Continous Passive Motion 24, S Ergometrik egzersizi 19, S Eklem enjeksiyonları 35, S Eklem hareket açıklığı egzersizi 16, S Eklem lavajı 118, S El rehabilitasyonu 59, S Elektroterapi 59, S Ev programı/aile eğitimi 33, S Geriatrik rehabilitasyon 59, S Germe egzersizi 19, S Gevşeme egzersizleri 59, S Görme özürlü rehabilitasyonu 59, S Gözetmeli grup egzersizi 19, S İsokinetik egzersizler 59, S İş-uğraşı tedavisi 59, S Kardiak rehabilitasyon 59, S Kognitif ( Bilişsel ) Rehabilitasyon 59, S Mekanik Egzersiz İstasyonu 47, S Manipulasyon 59, S Nörofizyolojik egzersizler 59, S Nörolojik rehabilitasyon 59, S Obstetrik / Jinekolojik rehabilitasyon 59, S Ortopedik rehabilitasyon 59, S Protez eğitimi 24, S Postur egzersizi 14, S Postural drenaj 59, S Progresif dirençli egzersiz 14, S Propioseptif eğitim 24, S Propioseptif nöromusküler fasilitasyon (PNF) 14, S Pulmoner rehabilitasyon 59, S Rehabilitasyon amacıyla kullanılan yardımcı cihaz eğitimi 24, S Romatizmal hastalıklarda rehabilitasyon 59, S Serebral palsi rehabilitasyonu 59, S Skolyoz egzersizleri 40, S Solunum egzersizleri 59, S Spor sakatlıkları rehabilitasyonu 59, S Yutkunma Rehabilitasyonu 40, S Yürüme egzersizleri 59, SU ALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP UYGULAMALARI 453 S Rekompresyon tedavisi, Tip I Dekompresyon Hastalığı 474, S Rekompresyon tedavisi, Tip II Dekompresyon Hastalığı, ilk seans 712, S Rekompresyon tedavisi, Tip II Dekompresyon Hastalığı, ilk seans a ek 118, S Rekompresyon tedavisi, karışım gazla Tip I Dekompresyon Hastalığı 474, S Rekompresyon tedavisi, karışım gazla Tip II Dekompresyon Hastalığı 712, S Rekompresyon tedavisi, arteriyel gaz embolisi 712, S Hiperbarik oksijen tedavisi, 1-2 ATA seansı 100, S Hiperbarik oksijen tedavisi, 2-3 ATA seansı 200, S Hiperbarik ortamda transkutanöz po 2 (TcpO 2 ) ölçümü 34, S Oksijen tolerans testi 34, S Basınç testi 47, S Tüp havası analizi, her parametre 24, S Sualtı hekimliği danışmanlık saati 24, S İntermittan basınç siplinti her ekstremite 24, SİNİR SİSTEMİ

9 Bu çalışmalar Psikiyatri uzman hekimi bulunan sağlık hizmeti sunucularınca PSİKİYATRİK ÇALIŞMALAR yapıldığında faturalanabilir. Özel dal psikiyatri hastanelerinde ücretlere %30 ilave edilir. 467 S Aile görüşme- değerlendirme 50, S Aile tedavisi 71, S Aile, iş yeri ya da okul ziyareti 71, S Anestezili EKT protokolü, EKT+EEG 142, S Bireysel psikoterapi (her saati) 70, S Elektrokonvülsiv tedavi, EKT 95, S EKT sonrası bilinç ve oryantasyon takibi 60, S Gelişim testler (her biri) 47, S Grup Psikoterapisi (kişi başına herbiri) 24, S Kişilik testleri (her biri) 60, S Klinik değerlendirme ölçekleri (her biri) 24, S Nöropsikolojik test bataryası 140, S Nöropsikolojik testler (her biri) 35, S Projektif testler (her biri) 47, S Psikiyatrik değerlendirme 35, S Psikiyatrik tanı koydurucu ölçekler 35, S Zeka testleri (her biri) 60,00 Laboratuvarda Yapılan Uyku Araştırmaları 484 S Tüm gece laboratuvarda poligrafik uyku tetkiki EEG, EOG, EMG, EKG dahil. 508, S Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları Tüm gece laboratuvarda, 593, S Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı Tüm gece laboratuvarda, 593, S Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + CPAP titrasyonu Tüm gece laboratuvarda, 987, S Poligrafik uyku tetkiki + Noktürnal Penil Tümesans Tüm gece laboratuvarda, (NPT) 593, S Poligrafik uyku tetkiki + Aktivasyon amaçlı EEG Tüm gece laboratuvarda, 593, S Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + Bacak EMG kaydı Tüm gece laboratuvarda, 678, S Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + NPT Tüm gece laboratuvarda, 678, S Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + Aktivasyon amaçlı EEG Tüm gece laboratuvarda, 678, S Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı + NPT Tüm gece laboratuvarda, 678, S Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı + Aktivasyon amaçlı EEG Tüm gece laboratuvarda, 678, S Poligrafik uyku tetkiki + Aktivasyon amaçlı EEG + NPT Tüm gece laboratuvarda, 678, S İlk Gece uyku apnesi tanısı alanların CPAP/ BPAP titrasyonu yönüyle izlemi Uyku laboratuvarda, 474, S NR-EE 1400 (brain mapping) 178,00 Evde Yapılan Uyku Araştırmaları 498 S kanal arası poligrafik uyku tetkiki 261, S kanal arası poligrafik uyku tetkiki 380, S kanaldan fazla poligrafik uyku tetkiki 593, S Auto-CPAP ile titrasyon 237,60 Elektroensefalografik İncelemeler 502 S Aktivasyonlu EEG farmakolojik aktivasyonlar 166, S Ameliyatta EEG monitorizasyonu elektrokortikografi 357, S Rutin EEG (çocuk-büyük) 118, S EEG monitorizasyonu günlük 268, S Uyku aktivasyonu 1 saatlik kayıt 202, S Video-EEG monitorizasyon grid veya derinlik veya kombine elektrodlarla 940, S Video-EEG, sfenoid elektrotlar ile 24 saat 940, S Video-EEG, skalp elektrotları ile 24 saat 800, S Video-EEG, subdural stripler ile 24 saat 1.068, S Video-EEG + kortikal stimülasyon ve beyin haritalaması 1.068, S Wada testi sırasında EEG kaydı 202,00 Elektromiyografik İncelemeler 513 S EMG, genel tarama (üç ekstremite) 356, S EMG, hareket hastalığı protokolü 202, S EMG, kranial nöropati protokolü 118, S EMG, motor nöron hastalığı protokolü 261, S EMG, myasteni protokolü 356, S EMG, myopati protokolü 142, S EMG, periodik paralizi protokolü 202, S EMG, polinöropati protokolü 202, S EMG, radikülopati ve pleksus protokolü 202, S EMG, tuzak nöropati protokolü 118, S EMG, distoni protokolü 118, S Refleks çalışmaları (her bir refleks) 71, S Repetetif sinir uyarımı 142, S R-R interval varyasyonu analizi 71,20

10 527 S Rutin EMG taraması / Elektrodiagnostik konsültasyon 71, S Sempatik deri cevapları 71, S Sinir iletim çalışması 71, S Tek lif EMG si 202, S Tremor kaydı 71, S Tremor kaydı ve spektral frekans analizi 202,00 Uyarılmış Potansiyeller (UP) 533 S Ameliyatta VEP monitorizasyonu 237, S Ameliyatta BAEP monitorizasyonu 237, S Ameliyatta MEP monitorizasyonu 237, S Ameliyatta SEP monitorizasyonu 237, S İşitsel beyinsapı UP (BAEP) 166, S Kranial sinir SEP 118, S Motor uyarılmış potansiyeller, üst ve alt ekstremiteler 118, S Motor uyarılmış potansiyeller, üst veya alt ekstremiteler 118, S P , S Somatosensoryel UP (SEP), üst ve alt ekstremiteler 118, S Somatosensoryel UP (SEP), üst veya alt ekstremiteler 118, S Vizüel UP (VEP) 166, S Penil Uyarılmış Potansiyeller 142,40 Diğer 546 S Botilinium toksini enjeksiyonu, bölgesel (ilaç hariç) 202, S Botilinium toksini enjeksiyonu, EMG eşliğinde (ilaç hariç) 261, S Kas biyopsisi, herhangi bir kastan 166, S Kas-sinir biyopsisi 166, S Prostigmin / Tensilon testi 71, S Sinir lifi ayrımı (nerve teasing) 71, S Tensilon testi (ilaç hariç) 71, S Pozisyonel nistagmus araştırılması ENG kayıtlı 71, S Okulo-motor testler ENG kayıtlı, saccade, tracking, optokinetik test 71, GÖZ VE ADNEKSLERİ 555 S Hue testi 47, S Az görenlere yardım cihazı muayenesi 118, S Bilgisayarlı görme alanı incelemesi 118, S Biometri 40, S Cam terapi, toplam tedavi 169, S Çocuklarda görme muayeneleri 71, S Ekzoftalmometri 14, S Elektroretinografi (ERG)-VER-EOG, her biri 84, S ERG-VER-EOG (ikisi birden) 154, S ERG-VER-EOG (üçü birden) 237, S Fluorescein Fundus Anjiografi (FFA) (iki göz) İ.V. Fluorescein ve Fundus fotoğrafı işleme dahildir. 237, S Fresnel Prizması Uygulaması 47, S Gonyoskopi ve kornea çapı ölçümü, bebek için 118, S Gonyoskopi 17, S Görme alanı incelemesi (manuel perimetri) 71, S Göz içi basıncı ölçümü, bebek için 118, S Göz muayenesi, ultrason eşliğinde 118, S Göz muayenesi, bebek için, genel anestezi altında 118, S Hess perdesi incelemesi 34, S ICG anjiografisi (iki göz) ICG: Indocyanine Green Angiography. 237, S Kontakt Lens muayene ve uygulaması (terapotik amaçlı) (iki göz) Lens ücretleri hariç. 95, S Kontrast Duyarlılık Testi 30, S Kornea topografisi 95, S Kuru göz teşhis testleri, her biri 30, S Nerve Fiber Analyzer (NFA) 102, S OCT (Optik Koherens Tomografisi) 102, S Ön segment anjiografisi (iki göz) 68, S Ön ve arka segment renkli resmi 68, S Ortoptik tedavi (seansı) 34, S Pakimetri 34, S Renk hissi muayenesi (iki göz) 4, S Scanning lazer oftalmoskopi 135, S Sinoptophor muayenesi (seansı) (iki göz) 35, S Speküler mikroskopi 71, S Tonografi 71, S Oküler ultrason ve biyometri (ikisi birden) 154,40

11 591 S Ultrasonografik Biomikroskopi 61, SES VE İŞİTME İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 592 S Aerodinamik ses analizi 59, S Akustik rinometri 24, S Akustik ses analizi (akustik refrektometri) 24, S Bekesy odyometresi bilateral 12, S BERA BERA:Brain Stem Evoked Response Audiometry; Beyin sapı uyarılmış yanıt odyometresi, bilateral 71, S Çocuk odyometresi (komple) 71, S Elektrokokleografi 59, S ENG 59, S ENOG 59, S İşitme cihazı tatbiki 21, S İşitme eğitimi, çocuk (seansı) 21, S Kalorik test (ENG kayıtlı) bilateral 71, S Koku testleri 35, S Komple vestibüler inceleme bilateral 47, S Konuşma, protez değiştirilmesi 356, S Konuşma, protez uygulaması 593, S Konuşma terapisi ve fonasyon eğitimi (seansı) 26, S Larenjektomilinin konuşma tedavisi toplam eğitim ücreti 237, S Mikroskopik kulak muayenesi bilateral 24, S Odiometri + timpanometri bilateral 71, S Odyolojik tetkik komple 59, S Otoakustik emisyon bilateral 59, S Posturografi 71, S Rinomanometri 24, S Saf ses + tone decay + sisi dahil odyolojik araştırma bilateral 47, S Saf ses odyometrisi bilateral 24, S Tinnitus tedavisi 83, S Timpanometrik inceleme bilateral 24, S Vestibüler rehabilitasyon 71, ÜRİNER SİSTEM-NEFROLOJİ-DİYALİZ 621 S Acil hemodiyaliz/yoğun bakım ve hasta başında hemodiyaliz 152, S Hemodiyaliz (asetatlı) 291, S Hemodiyaliz (bikarbonatlı) 316, S Ev hemodiyalizi 316, S Hemoperfüzyon 142, S İzole ultrafiltrasyon 166, S Periton dializi takibi günlük takip 42, S Peritoneal eşitlenme testi (PET) Biyokimya testleri hariç 51, S Regional heparinizasyon 24, S Sürekli hemodiafiltrasyon/ hemofiltrasyon tedavisi 319, S Basınç akım çalışması 237, S Boney ve Q tip testleri 19, S Elektroejakülasyon 237, S Empotansta nörolojik değerlendirmeler (bcp-sepp) 178, S Empotansta uyku çalışmaları (npt) 284, S İnkontinans tedavisinde magnetik innervasyon seansı 59, S İntrakavernozal ilaç enjeksiyonu 59, S İntrakaviter kemo veya immünoterapi 118, S İntrakaviter kemo veya immünoterapi ile birlikte intrakaviter hipertermi 400, S Kavernozografi 166, S Kavernozometri 166, S Penil arter basınç ölçümü (PBI) PBI:Penobrakiyel indeks 118, S Perkütan sinir incelemesi (PNE), mesane için 1.424, S Seminal vezikülografi 712, S Sistometri 59, S Sistometri + EMG 178, S Sistometri + Üroflowmetri 95, S Ürodinamik çalışma sistometri + EMG 166, S Üroflowmetri 47, S Vaza vezikülografi (iki taraflı) 474, S Videoürodinami 237, S Prostat Mikrodalga Termoterapisi 339, KADIN GENİTAL VE ÜREME SİSTEMLERİ Doğum öncesi tetkikler

12 653 S Fetal akustik stimülasyon 118, S Fetal elektrokardiyogram 35, S Fetal kan gazları 35, S NST 35, S OCT 47, S Sürekli fetal monitorizasyon (günlük) 95,20 İnfertilite tetkikleri ve işlemleri 659 S Antisperm antibody (ASA) 47, S Artifisiel inseminasyon (seansı) 118, S Kruger testi 24, S Özel sperm tektiki 35, S Postkoital test 24, S Sperm mar testi 24, S Sperm penatrasyon testi (SPT) 31, S Sperm yıkama 47, S Sperma değerlendirilmesi (bilgisayarla) 47, S Spermogram 24, S Oosit Aspirasyonu 678, S Sperm- oosit hazırlanması ve inkübasyonu 1.525, HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ-KEMOTERAPİ 671 S CD 34 seleksiyon işlemi 712, S Çoklu infüzyon kemoterapi (günlük) 208, S Devamlı infüzyon kemoterapi (seansı) 83, S İmmünoadsorbsiyon (seansı) 284, S İnfüzyon kemoterapisi (günlük) 161, S İntrakaviter ve rejyonal kemoterapi (seansı) 168, S İntratekal tedavi (seansı) 178, S Kemik iliği aspirasyon değerlendirmesi (Hematoloji uzmanı) 128, S Kemik iliği aspirasyonu 171, S Kemik iliği biyopsisi 300, S Kemik iliği imprint değerlendirilmesi (Hematoloji uzmanı) 107, S Lenf bezi aspirasyonu-ponksiyonu 118, S Periferik kan yayması değerlendirilmesi formül lökosit dahil. 20, S Steril ünitede bakım hizmeti (günlük) 237, S Terapötik flebotomi (seansı) 47, S Turnike testi 12,00 Aferez İşlemleri 687 S Aferez, donör trombosit aferezi (1 seans) 237, S Aferez, donör granülosit aferezi (1 seans) 237, S Aferez, donör eritrosit aferezi (1 seans) 237, S Aferez, lökosit (1 seans) 237, S Aferez, donör plazma aferezi (1 seans) 237, S Aferez, Hasta başı (acil) hemaferezis işlemi farkı 118, S Aferez, IgG (kolon veya kaskad filtrasyon yöntemi) (1 seans) 356, S Aferez, Lipid ( kolon veya kaskad filtrasyon yöntemi) (1 seans) 356, S Aferez, Stem hücre toplanması ( 1 seans) 356, S Aferez, Terapötik eritrositaferez (1 seans) 356, S Aferez, Terapötik lökaferez (1 seans) 429, S Aferez, Terapötik plazma değişimi (1 seans) plazmaferezis 420, S Aferez, Terapötik trombositaferez (1 seans) 356, S Aferez, Fotoferezis (1 seans) 356, S Ekstrakorpereal Fotoferez Tedavisi (1 seans) İşlem kiti, fistül iğnesi, fotoferez tedavisi endikasyonu olan metoksipsoralen, UV-A lambaları, izotonik serum, heparin, erişim katateri ve her türlü tıbbi- teknik işlemler 8.400,00 dahildir. Kan Bankası 702 S ABO+Rh tayini (forward gruplama)+abo reverse gruplama 38, S ABO+Rh tayini (forward gruplama) 19, S Adsorbsiyon testi 171, S Alt kan grup tiplendirmesi (her bir grup) minör kan grubu 28, S Anti-A, anti-b, veya Anti D-titrajı 71, S Antikor tanımlama 261, S Buffy coat deplesyonu her bir ünite için 9, S Cross match 28, S Direkt coombs testi (polispesifik) 21, S Direkt coombs testi (Ig G) 21, S Direkt coombs (kompleman) 21, S Donör muayenesi 12,00

13 714 S Elüsyon testi 95, S Eritrosit süspansiyonu yıkama 35, S Fibrin glue hazırlama malzeme ve set hariç 178, S Hemoglobin küveti ile otomatik sistemde hemoglobin tayini 6, S İndirekt coombs testi antikor tarama,2 veya 3'lü hücre ile 26, S Lökositten arındırılmış kan ürünü hazırlama filtre hariç her bir ünite için 9, S Sellüler kan ürünlerinin ışınlanması her bir ünite 42, S Soğuk aglütininler 24, S Steril tüp birleştirme her bir bağlantı için 28, S Taze donmuş plazma - kriyopresipitat eritilmesi her bir ünite için 7,20 Kan Bileşenleri Tetkikler ve kan torbası bedelleri kan ve ürünleri için ayrıca faturalanmaz. Otolog fibrin yapıştırıcı allojeneik olarak kullanılamaz ve fatura edilemez. Eritrosit ve tam kan transfüzyonu öncesi uygunluk testleriyle alıcı kan grubu testleri ayrıca faturalandırılır. 724 S Aferez trombosit süspansiyonu 1 ünite tek donör trombositi, aferez işlemi dahil, malzeme hariç 356, S Aferez granülosit süspansiyonu aferez işlemi dahil, (malzeme hariç) 356, S Eritrosit Süspansiyonu 372, S Granülosit süspansiyonu (random donor, 1 ünite) 28, S Kriyopresipitat 166, S Otolog tam kan 261, S Otolog fibrin yapıştırıcı 356, S Tam kan (torbada) 230, S Taze donmuş plazma 178, S Trombosit süspansiyonu (1 ünite random donör trombositi) 178, Çeşitli testler ve uygulamalar 734 S L-dopa ile Büyüme hormonu testi 47, S İnsülin-Büyüme hormonu testi 47, S İnsülin-Kortizol testi 47, S L-dopa- Prolaktin baskılama testi 47, S Su kısıtlama testi 47,60 8. RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME VE TEDAVİ 8.1.RADYASYON ONKOLOJİSİ Hastanın Radyasyon Onkoloğu tarafından ilk konsültasyonu, hastanın tedavi öncesi değerlendirilmesi, tedavi kararının verilmesi ve tedavi bitimine kadar olan bakım ve kontrolleri kapsar 1-KLİNİK ONKOLOJİK DEĞERLENDİRME ÜCRETİ 739 S gün ve altındaki tedaviler 936, S gün süreli tedaviler 1.471, S gün süreli tedaviler 1.958, S günden uzun süreli tedaviler 2.220, S Brakiterapi eksternal tedavisiz tek başına uygulaması 983, S Streotaktik radyoterapi tek veya çok fraksiyon 2.812,56 2-RADYOTERAPİ TASARIMI (İNTERNAL-EKSTERNAL RADYOTERAPİ) 745 S a) Radyoterapi tasarımı, Basit Bir tedavi volümüyle ilgili tek veya karşılıklı paralel alanlardan bloksuz veya tek bloklu tedavi planlarını içerir 237, S b) Radyoterapi tasarımı, Orta Aynı volüme yönlendirilmiş üç veya daha fazla alanlar ve/veya iki farklı tedavi volümünü ve/veya multipl blok ve/veya konvansiyonel olmayan fraksiyon şemalarını 356,00 içerir 747 S c) Radyoterapi tasarımı, Kompleks Hastaya özel blok yapımı ve/veya tanjansiyel alanlar ve/veya özel wedge ler ve/veya kompanzatuar filtre uygulaması ve/veya üç veya daha fazla tedavi volümü ve/veya rotasyonel tedaviler ve/veya multileaf kollimatör uygulamaları ve/veya değişik tedavi 593,60 modal 748 S d) Radyoterapi tasarımı, Konformal Kişiye özel blok veya multileaf kolimatörle yapılan hedefe yönelik 3 boyutlu tedaviler. Tüm vücut ışınlamada bu grupta değerlendirilir. 712, S e) Radyoterapi tasarımı, IMRT uygulamaları Reverse planning ve farklı doz yoğunlukları ile yapılan çok alanlı tedavileri içerir. Streotaktik radyoterapi bu grupta değerlendirilir ,60 3-RADYOTERAPİ PLANLAMA (SİMÜLASYON) 750 S a) Radyoterapi planlama, Basit 751 S b) Radyoterapi planlama, Orta Tedavi süresince (a),(b),(c)den bir tanesi bir kez ücretlendirilebilir. Konvansiyonel röntgen cihazları ile yapılan stimülasyonlar ancak basit kategoride ücretlendirilebilir. Tek tedavi volümlü, tek alan veya karşılıklı paralel alanlardan tek bloklu veya bloksuz alanlarla simülasyon işlemi Üç veya daha fazla alanlardan tek tedavi volümünün ve/veya iki farklı tedavi volümünün ve/veya multipl bloklu alanların simülasyon işlemi 308,80 712,00

14 752 S c) Radyoterapi planlama, Kompleks Tanjansiyel alanları ve/veya üç veya daha fazla tedavi volümünü ve/veya hastaya özgü koruma bloklamalı alanları ve/veya brakiterapi kaynak teyit işlemini ve/veya hipertermi probe teyit işlemi ve/veya rotasyon veya ark tedavi ve/veya kontrast 1.266,72 materyal kullanarak yapılan simülasyonları içerir 753 S d) Radyoterapi planlama, Üç Boyutlu (Konformal) Direkt BT veya MR yardımıyla aynı veya farklı planlar kullanılarak, tümör volümü ve çevre kritik normal yapıların bilgisayarla yeniden üç-boyutlu oluşturulması. Simülasyonda hareketli veya multipl sabit alanların üç boyutlu beam s-eye-view doz-volüm histogramları kullanılır. Üç boyutlu volüme dair dökümanlar ve doz 2.086,88 dağılımları ücret için gereklidir. Tüm vücut ışınlamada bu grupta değerlendirilir. Volüm sayısı kadar faturalandırılabilir. 754 S e) Radyoterapi planlama, IMRT uygulamaları Streotaktik radyoterapi bu grupta değerlendirilir , S a) Temel Radyasyon Doz Hesapları Santral aks derin doz ve tedavi süresi hesapları ve/veya TDF, NDS, gap hesapları ve/veya santral aks dışı hesaplar ve/veya doku inhomojenite faktörü hesapları gibi 95,20 temel radyoterapi fiziğini kapsar 756 S b) Doz Hesapları, Basit Tek alanla veya tek volüme yönelmiş karşılıklı paralel alanlardan yapılan ışınlamaların izodoz planları 190, S c) Doz Hesapları, Orta Tek bir tedavi volümüne yönelmiş üç veya daha fazla alandan yapılan tedavilerin izodoz planları ve/veya wedge kullanılan alanlar 356, S d) Doz Hesapları, Kompleks Mantle ve/veya ters-y ve/veya tanjansiyel alanlar ve/veya kompanzatuar filtre kullanımı ve/veya rotasyonel tedavi ve/veya irregüler alan blok hesapları ve/veya 427,20 multi-leaf kolimatör hesapları 759 S e) Doz Hesapları, Konformal Volüm sayısı kadar faturalandırılabilir. 830, S f) Doz Hesapları, IMRT Uygulamaları Streotaktik radyoterapi bu grupta değerlendirilir , S g) Doz Hesapları, Özel Özel teleterapi planı (parçacık nötron, proton gibi-ışınları ve/veya yarım vücut ve/veya tüm vücut ışınlamaları) 830,80 B. BRAKİTERAPİ 762 S Brakiterapi, Basit Bir planda 1-4 arası kaynak veya tel aplikasyonu veya 1-8 arası kaynaklı afterloading uygulamalarının izodoz hesapları 237, S Brakiterapi, Orta Multiplan doz hesapları, 5-10 kaynak veya telin aplikasyonu veya 9-12 kaynaklı afterloading uygulamalarının izodoz hesapları 380, S Brakiterapi, Kompleks Multiplan İzodoz Planı, 10 dan fazla kaynak-tel aplikasyonu veya 12 den fazla kaynakla yapılan afterloading doz hesapları. 546,00 C. ÖZEL HİZMETLER VE YARDIMCI ALETLER 765 S Özel Dozimetre:TLD, mikrodozimetre 118, S Tedavi Aletleri Tasarım ve Yapımı Basit Bolus ve/veya Termoplastik Fiksasyon Maskeleri 142, S Tedavi Aletleri Tasarım ve Yapımı Orta Kişiye özgü blok yapımı ve/veya kişiye özgü protez yapımı veya kişiye özgü bolus üretimi ve/veya tüm vücut fiksasyonuna yönelik kalıp tasarım ve yapımı,her bir 213,60 malzeme için 768 S Tedavi Aletleri Tasarım ve Yapımı Kompleks Kişiye özel kompanzatuar filtre yapımı ve/veya mould uyulamaları, her bir malzeme için 344,40 D. PORTABL GÖRÜNTÜLEME En fazla fraksiyon sayısı kadar ödenir. 769 S Film 106, S Digital Ücretlendirme için görüntülemenin yapıldığı tarih ve sayıların bilgisayar çıktısı eklenir 142,40 5-RADYOTERAPİNİN UYGULANMASI A. YÜZEYSEL VE ORTA VOLTAJ X-RAY CİHAZLARI VE/VEYA TELESEZYUM VEYA TELEKOBALT CİHAZLARI İLE YAPILAN TEDAVİLER 771 S Radyoterapi uygulanması, Basit Tek bir tedavi volümünün tek veya paralel karşılıklı alanlarda bloksuz veya tek bloklu tedavilerinin bir fraksiyonu. 35, S Radyoterapi uygulanması, Orta İki farklı tedavi volümü ve/veya tek tedavi volümünün 3 veya daha fazla alanlarla tedavisi multipl blok ve/veya kişiye özel blok kullanılan tedavilerin bir fraksiyonu 773 S Radyoterapi uygulanması, Kompleks Üç veya daha fazla farklı tedavi volümünün tedavisi ve/veya kişiye özel blok kullanılan tedavilerin ve/veya mantle veya ters-y tedavilerinin ve/veya tanjansiyel alanların veya wedge lerin veya kompanzatuar filtrelerin kullanıldığı tedavilerin her 59,60 bir fra 774 S Tek fraksiyonlu tedaviler 237, S Özel tedavi uygulamaları:tüm vücut/ yarım vücut ışınlamalarının seansı 712, S Lineer akseleratör, Basit 777 S Lineer akseleratör, Orta B. LİNEER AKSELERATÖR (FOTON VEYA ELEKTRON) İLE YAPILAN TEDAVİLER Tek bir tedavi volümünün tek veya paralel karşılıklı alanlarda bloksuz veya tek bloklu tedavilerinin bir fraksiyonu İki farklı tedavi volümü ve/veya tek tedavi volümünün 3 veya daha fazla alanlarla tedavisi, multipl blok ve/veya özel blok kullanılan tedavilerin bir fraksiyonu 47,60 71,20 95,20

15 778 S Lineer akseleratör, Kompleks Üç veya daha fazla farklı tedavi volümünün tedavisi ve/veya kişiye özel blok kullanılan tedavilerin ve/veya mantle veya ters-y tedavilerinin ve/veya tanjansiyel alanların veya wedge lerin veya kompanzatuar filtrelerin veya multi-leaf kollimatör 118,80 işlemlerinin kullanıldığı tedavilerin her bir fraksiyonu 779 S Lineer akseleratör, Konformal 4 alan ve üstü 190, S Lineer akseleratör, Tek fraksiyonlu tedaviler 356, S Lineer akseleratör,özel tedavi uygulaması:tüm veya yarım vücut ışınlamaları seansı 902, S Lineer akseleratör, IMRT uygulamaları, (her bir seans) stereotaktik radyoterapi uygulamaları bu grupta değerlendirilir 427,20 6. HİPERTERMİ 783 S Eksternal Yüzeyel Hipertermi (4 cm derinliğe kadar olan) 368, S Eksternal Derin Hipertermi (4 cm den fazla derinlikte) 474, S İntertisiyel Hipertermi (5 veya daha az aplikatör) 356, S İntertisiyel Hipertermi (5den fazla aplikatör) 474, S İntrakaviter Hipertermi 356,00 7.BRAKİTERAPİ İşlemler hastanın hastaneye kabulünü brakiterapi uygulamasını ve tedavi sonrası üç ay dönemde hasta bakım ve kontrolünü kapsar. 788 S Basit İntrakaviter Aplikasyon 1-4 arası kaynak/tel uygulamanın seansı 534, S Orta İntrakaviter Aplikasyon 5-10 arası kaynak/tel uygulamanın seansı 806, S Kompleks İntrakaviter Aplikasyon 10 dan çok kaynak/tel uygulama, seansı 1.068, S Basit İntertisiyel Aplikasyon 1-4 arası kateter / özel iğne uygulaması, seansı 617, S Orta İntertisiyel Aplikasyon 5-10 arası kateter / özel iğne uygulaması, seansı 902, S Kompleks İntertisiyel Aplikasyon 10 dan çok kateter/özel iğne uygulaması, seansı 1.305, S After-loading Brakiterapi:1-4 arası kaynaklı uygulamaların seansı , S After-loading Brakiterapi:5-8 arası kaynaklı uygulamaların seansı , S After-loading Brakiterapi:9-12 arası kaynaklı uygulamaların seansı , S After-loading Brakiterapi:12 den fazla kaynaklı uygulamaların seansı , S Yüzeyel Radyoaktif Element Uygulaması 142, S Radyoaktif Elementin Hazırlanması ve Uygulanması 142,40 ÖZELLİKLİ İŞLEMLER 8.2.NÜKLEER TIP GÖRÜNTÜLEME VE TEDAVİ Solunum Sistemi 800 S Akciğer perfüzyon sintigrafisi, planar 348, S Akciğer Perfüzyon Sintigrafisi, SPECT Akciğer perfüzyon sintigrafisi, planar a eklenir. 452, S Akciğer Perfüzyon Sintigrafisi, Kantitatif 338, S Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, Planar (Aerosol) Ventilasyon seti ayrıca fatura edilir. 328, S Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, SPECT (Aerosol) Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, Planar a (Aerosol) eklenir. 452, S Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, Planar (Technegas) 1.361, S Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, SPECT (Technegas) Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, Planar a (Technegas) eklenir. 452,00 Santral Sinir Sistemi 807 S Beyin Perfüzyon SPECT (Tc-99m HMPAO) 1.551, S Beyin Perfüzyon SPECT (Tc-99m ECD) 2.092, S Beyin Perfüzyon SPECT, iktal çalışma (Tc-99m ECD) 3.100, S Beyin PET 3.907, S Konvansiyonel Beyin Sintigrafisi Dinamik ve/veya statik 382, S Sisternografi (In-111 DTPA) Lomber ponksiyon ayrıca fatura edilir 5.993, S Sisternografi (Tc-99m DTPA) Lomber ponksiyon ayrıca fatura edilir 341, S Beyin Reseptör Çalışması, SPECT (I-123 IBZM) , S Ventriküler Şant Açıklığının Araştırılması 331,60 Kardiyovasküler Sistem 816 S Miyokard Perfüzyon SPECT (Tl-201) 1.362, S Miyokard Sempatik İnervasyon Sintigrafisi (I-123 MIBG) Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile , S Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA), istirahat 432, S Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA), SPECT Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA), istirahat e eklenir. 452, S Miyokard Perfüzyon SPECT, reinjeksiyon (Tl-201) Miyokard Perfüzyon SPECT (Tl-201)'e eklenir 459, S Miyokard Perfüzyon SPECT, GATED (Tc-99m kompleksleri) Miyokard Perfüzyon SPECT (Tc-99m kompleksleri) ne eklenir. 320, S Miyokard Perfüzyon SPECT, GATED (Tl-201) Miyokard Perfüzyon SPECT (Tl-201)'e eklenir. 320, S Miyokard Perfüzyon SPECT (Tc-99m kompleksleri) 879, S Miyokard PET, viabilite çalışması 3.704, S Miyokard PET, perfüzyon çalışması.n-13, Rb-82 veya O-15 ile , S Radyonüklid Venografi 484, S Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA), Stres 656, S Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA), Stres SPECT Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA), Stres e eklenir. 452, S Farmakolojik STRES Dobutamin, adenozin ve dipiridamol kullanılarak yapılan farmakolojik stres için geçerlidir. Miyokard perfüzyon sintigrafisine eklenir. 96, S Miyokard Attenüasyon düzeltme Miyokard perfüzyon sintigrafisine eklenir. 48,00 İskeket Sistemi 831 S Artrosintigrafi 217,27

16 832 S Kemik Sintigrafisi, Üç Fazlı 217, S Kemik Sintigrafisi, Tüm Vücut 351, S Kemik Sintigrafisi, SPECT Tüm Vücut veya Üç Fazlı Kemik Sintigrafisine eklenir. 403, S Kemik PET 4.120, S Anatomik korelasyon iskelet sistemi uygulamaları için SPECT-BT cihazları için geçerlidir. Kemik SPECT'e eklenir. 236,00 Endokrin Sistem 837 S Perklorat kovma testi 137, S Adrenal Korteks Sintigrafisi (I-131 Norkolesterol) , S Paratiroid Sintigrafisi, Dual Faz (Tc-99m MIBI) 506, S Paratiroid Sintigrafisi, SPECT (Tc-99m MIBI) Paratiroid Sintigrafisi, Dual Faz a (Tc-99m MIBI) eklenir. 400, S Tiroid Sintigrafisi 96, S Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi, görüntüleme yöntemleri eşliğinde 118, S Tiroid Uptake Çalışması (Tc-99m Perteknetat) 83, S Tiroid Uptake Çalışması (I-131) 181, S Anatomik korelasyon tiroid ve paratiroid sintigrafileri için Tiroid ve paratiroid sintigrafisi ile birlikte yapılan korelatif USG uygulamaları için geçerlidir. 34,00 Gastrointestinal Sistem 846 S Gastrointestinal Kanama Çalışması (Tc-99m Kolloid) 344, S Gastrointestinal Kanama Çalışması (Tc-99m RBC) 437, S Gastrointestinal Protein Kaybı Çalışması 1.742, S Gastroösefajial Reflü Çalışması 332, S Hepatobiliyer Sintigrafi 776, S Karaciğer Dalak Sintigrafisi, Planar 288, S Karaciğer Dalak Sintigrafisi, SPECT Karaciğer Dalak Sintigrafisi, Planar a eklenir. 452, S Mekkel Divertikülü Araştırması 147, S Mide Boşalma Çalışması 312, S Ösefagus Transit Çalışması 126, S Tükrük Bezi Sintigrafisi 178, S Üre Nefes Testi, C ,35 Genitoüriner Sistem 858 S Böbrek Sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m DTPA) 626, S Böbrek Sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m MAG-3) 934, S Böbrek Sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m EC) 944, S Böbrek Parankim Sintigrafisi, SPECT (Tc-99m DMSA) Böbrek Parankim Sintigrafisi, Planar a (Tc-99m DMSA) eklenir. 452, S GFR Ölçümü, İn vitro (Tc-99m kompleksleri) 334, S GFR Ölçümü, Kamera Metodu (Tc-99m kompleksleri) Dinamik Böbrek sintigrafisine eklenir. 334, S GFR Ölçümü, İn vitro (Cr-51 EDTA) 1.041, S Böbrek Sintigrafisi, ACE İnhibitörlü (Tc-99m MAG-3) Çift çalışma , S Böbrek Sintigrafisi, ACE İnhibitörlü (Tc-99m DTPA) Çift çalışma. 959, S Vezikoüreteral Reflü Sintigrafisi, Direk 93, S Vezikoüreteral Reflü Sintigrafisi, İndirek Dinamik Böbrek sintigrafisine eklenir. 71, S Böbrek Parankim Sintigrafisi, Planar (Tc-99m DMSA) 217, S Testis Sintigrafisi 127,20 Enfeksiyon Görüntüleme 871 S Enfeksiyon Odağı Araştırması, İşaretli Lökosit 1.899, S Enfeksiyon Odağı Araştırması, SPECT 452, S Enfeksiyon Odağı Araştırması (Tc-99m HIG) 1.870, S Enfeksiyon Odağı Araştırması (Tc-99m Nanokolloid) 572, S Lökosit İşaretlemesi İşaretli Lökosit ile yapılan enfeksiyon odağı araştırmasına eklenir. 322,40 Nükleer Hematoloji 876 S Dalak Sekestrasyon Çalışması 990, S Eritrosit Yaşam Süresi Saptanması 990, S Eritrosit/Plazma/Total Kan Volümü Tayini 929, S Hepatik Arter Perfüzyon Çalışması 424, S Hemanjiom görüntüleme, SPECT, işaretli eritrosit ile 668, S Kemik iliği sintigrafisi 326, S Lenfosintigrafi 326, S Selektif Dalak Sintigrafisi (Tc-99m işaretli denatüre eritrosit) 238,00 Nükleer Onkoloji 884 S Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (Tc-99m V-DMSA) 324, S Tümör Görüntüleme, SPECT (Tc-99m V-DMSA) Tc-99m V DMSA tümör görüntülemesine eklenir. 452, S Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (Ga-67) 3.080, S Tümör Görüntüleme, SPECT (Ga-67) Ga-67 tüm vücut taramasına eklenir. 452, S İyot-131 Tüm Vücut Tarama, Tanısal 1.384, S İyot-131 Tüm Vücut Tarama, Tedavi Sonrası 592, S Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (In-111 Oktreotid) , S Tümör Görüntüleme, SPECT (In-111 Oktreotid) In-111 Oktreotid ile tümör görüntülemesine eklenir. 452,00

17 892 S Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (Tc-99m işaretli peptid) 8.376, S Tümör Görüntüleme, SPECT (Tc-99m işaretli peptid) Tc-99m işaretli peptid ile tümör görüntülemesine eklenir. 452, S Onkolojik PET (Ga-68 peptid) , S İntraoperatif Gama Prop Uygulaması 632, S Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (I-131 MIBG) 5.849, S Tümör Görüntüleme, SPECT (I-131 MIBG) I-131 MIBG sintigrafisine eklenir. 452, S Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (I-123 MIBG) , S Tümör Görüntüleme, SPECT (I-123 MIBG) I-123 MIBG sintigrafisine eklenir. 452, S Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (Tc-99m Kompleksleri ile) 692, S Tümör Görüntüleme, SPECT (Tc-99m Kompleksleri ile) Tc-99m MIBI veya Tc-99m tetrofosmin ile tümör görüntülemesine eklenir. 452, S Radyoimmünosintigrafi, Tüm Vücut 3.632, S Radyoimmünosintigrafi, SPECT 452, S Sentinel Lenf Nodu Çalışması 448, S Meme Sintigrafisi Bölgesel ve /veya SPECT 336, S Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (Tl-201) 1.294, S Tümör Görüntüleme, SPECT (Tl-201) Tl-201 tümör görüntülemeye eklenir. 452, S Onkolojik PET (F-18 FDG) 4.120,00 Radyonüklid Tedavi 909 S Radyonüklid Sinovektomi Bir eklem için 6.720, S Radyonüklid Tedavi, I , S Radyonüklid Tedavi, I , S Radyonüklid Tedavi, I , S Radyonüklid Tedavi, I , S Radyonüklid Tedavi, I , S Radyonüklid Tedavi, I , S Radyonüklid Tedavi, I , S Radyonüklid Tedavi, I , S Radyonüklid Tedavi, I , S Radyonüklid Tedavi, I , S Radyonüklid Tedavi, I , S Radyonüklid Tedavi, I-131 MIBG , S Radyonüklid Tedavi, I-131 MIBG , S Radyonüklid Tedavi, P , S Radyonüklid Tedavi, Re , S Radyonüklid Tedavi, Sm , S Radyonüklid Tedavi, Sr , S Radyoimmünoterapi, Y-90 anti CD-20 antikor , S Somatostatin Reseptör Tedavisi (In-111 Pentetreotide) , S Radyonüklid tedavi radyasyon monitorizasyonu 100, S Radyonüklid Tedavi, İntraarteriyal, I-131 Lipiodol , S Radyonüklid Tedavi, İntraarteriyal,Y-90 mikroküre , S Somatostatin Reseptör Tedavisi (Y-90 veya Lu-177 işaretli peptid) , S Radyonüklid tedavi planlama, dozimetri 200, S Radyonüklid tedavi uygulamaları için radyofarmasötik hazırlama hizmeti 200,00 Diğer İncelemeler 935 S Dakriosintigrafi 117, S Organ Kan Akımı Çalıması (Tc-99m kompleksleri ile) 255, RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME VE TEDAVİ İncelemelerde kullanılan tüm kontrast ilaçlar ve sarf malzemelerinin ücretleri ayrıca tahsil edilir A-Direkt Grafiler 937 S El-bilek grafisi (tek film) 24, S Floroskopi 40, S Kemik survey 298, S Mammografi (tek meme) 68, S Mandibula (tek yön) 24, S Schuller grafisi (mukayeseli) 61, S Sella spot grafisi 24, S Sinüs (Waters) grafisi (tek yön) 24, S Skolyoz tetkiki skolyoz kaset ve filmi ile 152, S Stenvers grafisi (mukayeseli) 44, S Temporamandibular eklem mukayeseli/ağız A-K 61, S Uzun kemikler (tek film) (tek yön) 30, S Kopya film (her bir film için) film ücreti hasta tarafından karşılanır 24,00 Akciğer grafileri 950 S Akciğer grafisi (iki yön) 51, S Akciğer grafisi (üç yön) baryumlu 81,60

18 952 S Akciğer grafisi (üç yön) 58, S Akciğer grafisi P.A. (tek yön) 27,20 Bacak uzunluk grafileri 954 S Bacak uzunluk grafisi 47,60 Düz karın grafisi 955 S Düz karın grafisi 30,80 Eklemler 956 S Eklem grafisi (iki yön) mukayeseli 58, S Eklem grafisi (tek yön) mukayeseli 30, S Eklem grafisi (tek yön) tek eklem 24, S Eklem grafisi(iki yön)tek eklem 30, S Eklem grafisi(üç yön) 47,60 Kafa grafileri 961 S Kafa grafisi (dört yön) 64, S Kafa grafisi (iki yön) 44, S Kafa grafisi (tek yön) 24,00 Kalp telekardiogramlar 964 S Kalp teleradyogramlar (iki yön) 54, S Kalp teleradyogramlar (tek yön) 30, S Kalp teleradyogramlar (üç yön) baryumlu 81, S Kalp teleradyogramlar (üç yön) 58,00 Pelvis grafileri 968 S Pelvis gr.(tek yön) 30, S Pelvis gr.(üç yön) 58, S Pelvimetri (iki yön) 44,40 Vertebra grafileri 971 S Vertebra grafileri, servikal (dört yön) 64, S Vertebra grafileri, servikal (iki yön) 40, S Vertebra grafileri, servikal (tek yön) 24, S Vertebra grafileri, servikal (üç yön) 61, S Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (dört yön ) 102, S Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (iki yön ) 47, S Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (tek yön ) 30, S Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (üç yön ) 64, S L5-S1 spot grafisi 27,20 B-Kontrastlı tetkikler 980 S Anterograd pyelografi, var olan kateterden var olan kateterden 61, S Anterograd pyelografi, ince iğne ile, işlemin tümü 830, S Artrografi 152, S Bronkografı 118, S Çift kontrast kolon tetkiki 373, S Çift kontrast mide tetkiki 254, S Dakriosistografi 118, S Defekografi 254, S Distal kolon grafisi 152, S Duktografi-galaktografi 152, S Enteroklizis 373, S Faringografi 64, S Faringo-ozefagografi 78, S Fistülografi 115, S HSG 102, S I.V.P. 129, S I.V.P.(dakikalık) 156, S İnce barsak tetkiki 135, S Kolon tetkiki 284, S Laringografi 152, S Lenfanjiografi 661, S Mide duedonum tetkiki 166, S Miyelografi 508, S Oral kolesistografi 64, S Özefagografi 64, S Peroperatuar kolanjiografi 81, S Poş grafisi 81, S Retrograd pyelografi endoskopi hariç 61, S Retrograd üretrografi 118, S Sialografi (iki taraf) 102, S Sialografi (tek taraf) 61,20

19 1011 S Sine özefagografi anjio'da 278, S Sistogram (üç film) 64, S T tüp kolanjiografi 81, S Velofaringeal sinefloroskopi 169, S Voiding sistoüretrografi 254,40 C-Anjiografik tetkikler Normal anjiografik tetkikler Nöroradyolojik anjiografik tetkikler 1016 S Amytal Testi (VADA) 542, S Arkus aortografi 542, S Çift taraflı selektif karotid anjiografi 830, S sistem selektif serebral anjio 1.068, S Orbital flebografi 373, S Petrozal sinüs kan örneklemesi 644, S Çift taraflı selektif vertebral anjiografi 830, S Spinal anjiografik tarama 1.068, S Tek taraflı selektif karotid anjiografi 542,40 Venografik tetkikler 1025 S Dializ fistülogram 203, S Hepatik venografi ve wedge venografi 356, S İki taraflı surrenal venografi 356, S İki taraflı gonadal venografi 356, S İnferior/superior vena kavagrafi 251, S Portal venöz kan örneklemesi 830, S Renal venografi ve renal ven kan örnekleri alın. 254, S Santral venöz kateter patensi kontrastlı değerlendirmesi 203, S Splenoportografi 356, S Tek taraflı surrenal venografi 254, S Tek taraflı gonadal venografi 254, S Venografi, alt ekstremite, tek taraf 156, S Venografisi, üst ekstremite, tek taraf 156,00 Vasküler girişimsel radyolojik tedavi işlemleri 1038 S Aortik stent-greft uygulaması 3.390, S Beyin AVM embolizasyonu / AV Fistül Tedavileri 3.993, S Diğer organ ve Tümör Embolizasyon Tedavileri 1.996, S Endovasküler Serebral Anevrizma Tedavisi 3.993, S Geçici Kateter Yerleştirilmesi 237, S Perkütan Translüminal Anjiyoplasti işlemleri PTA 983, S Pseudoanevrizma tedavisi, renkli Doppler ile 237, S Selektif Trombolitik Tedavi İşlemleri 1.525, S Subkütan Port Çıkarılması 203, S Subkütan Port Yerleştirilmesi 837, S Supraaortik / Visseral İntravasküler Stent Yerleştirilmesi 1.996, S Transarteriyel Kemo-Embolizasyon Tedavileri TAKE 1.525, S Transjuguler Intrahepatik Porto-Sistemik Şant TIPS 2.542, S Tünelli Kateter Çıkarılması 203, S Tünelli Kateter Yerleştirilmesi 712, S Vena Kavaya Filtre / Stent Yerleştirilmesi 1.695, S Periferik aterektomi, trombektomi veya lazer, tek lezyon 1.695,20 D-Kemik dansitometresi 1055 S Kemik dansitometresi (Lokal) 71, S Kemik dansitometresi, tüm vucut 95,20 E-Nonvasküler girişimsel radyolojik tedaviler 1057 S Dakriosistoplasti, balon ile 1.017, S Görüntüleme eşliğinde biopsi (kalın ya da ince iğne) 214, S Gastrointestinal stent yerleştirilmesi 1.695, S İnvajinasyon, baryumlu kolon ile redüksiyon 824, S İnvajinasyon, ultrason eşliğinde redüksiyon 824, S Nazolakrimal kanala stent yerleştirilmesi 1.017, S Nazojejunal beslenme tüpü yerleştirilmesi, floroskopi eşliğinde 508, S Özefagus dilatasyonu. 508, S Perkütan akciğer absesi drenajı 1.695, S Perkütan alkol ablasyon tedavisi 1.525, S Perkütan ampiyem drenajı 1.017, S Perkütan apse drenajı 1.017, S Perkütan asit, plevral effüzyon drenajı 1.017, S Perkütan bilier drenaj 1.695,20

20 1071 S Perkütan bilier stent konması 1.695, S Perkütan bilier taş çıkarılması 1.695, S Perkütan çölyak ganglion blokajı 1.356, S Perkütan enterik fistül tedavisi 1.017, S Perkütan gastrojejunostomi 2.034, S Perkütan gastrostomi 1.695, S Perkütan kist hidatik tedavisi tek lezyon 2.034, S Perkütan koledok dilatasyonu 2.034, S Perkütan koleksiyon/kist tedavisi 1.017, S Perkütan lenfosel tedavisi 1.695, S Perkütan nefrostomi 1.017, S Perkütan pankreatik kanal girişimleri 2.034, S Perkütan pnömotoraks tedavisi 1.017, S Perkütan psödokist tedavisi 1.695, S Perkütan radyofrekans ablasyon tedavisi RF 2.005, S Perkütan renal kist ponksiyon ve tedavisi 1.017, S Perkütan safra kesesi drenajı 1.017, S Perkütan sistostomi 271, S Perkütan sistoüretografi 1.017, S Perkütan stenoz dilatasyonu 1.017, S Perkütan transhepatik kolanjiografi PTK 1.996, S Perkütan üreteral stent konması 2.034, S Stent yerleştirilmesi 2.034, S Streotaktik meme işaretleme 525, S Ultrasonografi eşliğinde parasentez,torasentez 118, S Vertebroplasti 2.203,60 F-Ultrasonografik tetkikler 1097 S Boyutlu ultrasonografi hf.da gebelik boyunca bir defa, anomali riskinin yüksek olduğu durumlarda 156, S Boyun US 58, S Renal US, dinamik 98, S Eklem US ( tek taraf) 30, S Endoskopik US 227, S Follikülometri (transabdominal follikülometri ) 95, S Follikülometri (transvajinal follikülometri ) 95, S Kontrastlı Doppler harmonik ultrasonografi (her bir bölge için) 152, S Hepatobilier US 40, S IVUS (intravasküler ultrasonografi) 254, S İntroperatif US 140, S Kalça eklemi US ( tek taraf ) 34, S Meme US (bilateral) 61, S Meme US (unilateral) 30, S Obstetrik US 61, S Orbita US (bilateral ) (A veya B mod) 61, S Parotis bezi US 30, S Renal US 40, S Skrotal US 47, S Submandibuler bez US 30, S Tiroid US 58, S Toraks US 47, S Transkranial veya transfontanel US 47, S Transrektal US 78, S Transvajinal US 61, S Suprapubik pelvik US 61, S Abdomen US, tüm 95, S Üriner sistem US 61, S Abdomen US, üst 61, S Yüzeyel doku US 61, S Ultrason, diğer 47, S Ultrason, genel 34,00 G-Renkli Doppler incelemeleri 1129 S boyutlu renkli Doppler ultrasonografi 152, S Abdominal aorta renkli Doppler US 84, S Abdominal renkli Doppler US 84, S Alt ekstremite perforan ven renkli Doppler US, tek taraflı 84, S Fötal biyometri ve biyofizik skorlama 102, S İntraoperatif renkli Doppler US 118,80

Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda) 24.00 2. HEKİM MUAYENELERİ VE RAPORLAR

Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda) 24.00 2. HEKİM MUAYENELERİ VE RAPORLAR EK-2 SAĞLIK KURUMLARI HİZMET BAŞI FİYAT LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT GENEL UYGULAMALAR 1 S200000 Konsultasyon Kurum dışına gönderilen hekimler için % 150 fazlası ödenir. 50.00 2 S200001

Detaylı

TTB deki. SGK daki puanı. önerdiğimiz puanlar. daki kodu. puanı. Genel

TTB deki. SGK daki puanı. önerdiğimiz puanlar. daki kodu. puanı. Genel İŞLEM ADI Genel EK-8 / EK-9 daki kodu SGK daki puanı TTB deki puanı Deri ve mukoza smearleri, direkt 10 10 Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini 700,040 15 15 15 Wood ışığı muayenesi 700,390 7 15 15 Deri

Detaylı

Gerekçe. Birim. Genel İşlemler

Gerekçe. Birim. Genel İşlemler İŞLEM ADI Genel İşlemler BD/İE Birim Önerilen Birim Deri ve mukoza smearleri, direkt 10 10 Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini 15 15 Wood ışığı muayenesi 15 15 Deri ve mukoza smearleri (giemsa, wright,

Detaylı

SUT Rehberi 2010 Hakkında Genel Değerlendirme

SUT Rehberi 2010 Hakkında Genel Değerlendirme SUT Rehberi 2010 Hakkında Genel Değerlendirme SUT 2010 u genel olarak değerlendirdiğimizde bazı konularda branşımız açısından iyileştirmeler olsa da bunların yeterli olmadığını görüyoruz. Bu konuda mücadele

Detaylı

UÜ-SK RADYOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK RADYOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI 1 / 7 1. HİZMET KAPSAMI: Radyoloji Anabilim Dalı ayaktan ve yatan, çocuk ve yetişkin hastalara tanı ve tedavi hizmeti sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24 saat sunulur. 1.1. Ultrasonografi (US) Ünitesi:

Detaylı

GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright,

GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright, GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright, gram vb) Mantar aranması Mantar kültürü yapılması, her

Detaylı

Ek-1: Fizyoloji Anabilim Dalı

Ek-1: Fizyoloji Anabilim Dalı Ek-1: Tıp fakültelerinde lisans tıp eğitimi, lisansüstü, doktora ve tıpta uzmanlık eğitimlerinde, eğitim, araştırma-geliştirme faaliyetleri ve sağlık hizmetleri birlikte ve bütün halinde sürdürülmektedir.

Detaylı

YUCELE N AS NES. 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla

YUCELE N AS NES. 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla - YUCELE N AS NES 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla sizlere sağlık alanında çağdaş bir hizmet vermenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/4 GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK TETKİKLER İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA FORMU Ünitenin Adı : Hastanın Adı ve Soyadı : Protokol No : Girişimsel radyolojideki işlemler; görüntüleme kılavuzluğunda cerrahiye

Detaylı

Emekli Kodu İşlem Adı Açıklamalar Bağ-Kur Yeşil Kart SSK Sadığı GSS Diğer

Emekli Kodu İşlem Adı Açıklamalar Bağ-Kur Yeşil Kart SSK Sadığı GSS Diğer SN Kodu İşlem Adı Açıklamalar Bağ-Kur Yeşil Kart SSK Emekli Sadığı GSS Diğer 1 520020 Acil poliklinik Muayenesi 2 520030 Normal poliklinik Muayenesi 3 520080 1. Basamak Poliklinik Muayenesi 4 530030 Apse/Hematom

Detaylı

Tarihçe. Nükleer Tıp Nedir?

Tarihçe. Nükleer Tıp Nedir? Tarihçe Nükleer Tıp Radyoterapi Ünitesi dahilinde Radyobiyoloji adı altında 1969 yılında Rectilineer scanner ile Numune Hastanesi nde faaliyete geçmiştir. 1969 ile 1980 arası organ sintigrafileri, 1980

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Hemofili/Hemostaz/Tromboz Alt Çalışma grubu tarafından 25 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen

Detaylı

YÖNETMELİK. R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G. Sayısı: 26398

YÖNETMELİK. R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G. Sayısı: 26398 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Erzurum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Erzurum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı İstenen Bilgi / Belgeler Hizmetin En Geç Sunulma Süresi 1 Poliklinik Muayene 2 Saat 2 Telefonla Randevu Alınıp Poliklinik Muayenesi/MHRS 182 15 Dakika Biyokimya Laboratuvarı 3 Biyokimya

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D. AYLIK KLİNİK TOPLANTILARI Mayıs-Temmuz 9 klinik döküm toplantısı GENEL VERİLER 8 99 99 77 877 83 8 Mar.9 Nis.9 9 9 9 Poliklinik Sayısı GENEL VERİLER

Detaylı

Çocuk Ürolojisinde Tanı Yöntemleri. Doç Dr Haluk EMİR Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı

Çocuk Ürolojisinde Tanı Yöntemleri. Doç Dr Haluk EMİR Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Çocuk Ürolojisinde Tanı Yöntemleri Doç Dr Haluk EMİR Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Ürinerogenital Sistem Böbrekler Üreterler Mesane Mesane boynu ve Üretra Penis Testis Epididim

Detaylı

AYAKTAN BAŞVURULARDA İLAVE OLARAK FATURALANDIRILABİLECEK İŞLEMLER LİSTESİ KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA

AYAKTAN BAŞVURULARDA İLAVE OLARAK FATURALANDIRILABİLECEK İŞLEMLER LİSTESİ KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1 608.310 2 700.050 Deri prick testi Bronkoskopi, tanısal (Fleksble/rijit), bronşial lavaj ile birlikte veya değil 3 700.470 Ambulatuar kan basıncı ölçümü (24 saat) 4 700.540 24 saat EKG kaydı (Holter)

Detaylı

1. gün ( ) Girişimsel radyolojide hasta/klinik yönetimi kursu 08:30 09:25 GR'de poliklinik uygulamaları Oturum başkanı 08:30 08:40 GR'de

1. gün ( ) Girişimsel radyolojide hasta/klinik yönetimi kursu 08:30 09:25 GR'de poliklinik uygulamaları Oturum başkanı 08:30 08:40 GR'de 1. gün (19.01.2016) Girişimsel radyolojide hasta/klinik yönetimi kursu 08:30 09:25 GR'de poliklinik uygulamaları 08:30 08:40 GR'de poliklinik kurmanın yolları ve altyapı hazırlığı 08:45 08:55 Günlük poliklinik

Detaylı

Girişimsel radyolojide hasta/klinik yönetimi kursu

Girişimsel radyolojide hasta/klinik yönetimi kursu 3. İLERİ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ KURSLARI KURS PROGRAMI 1. GÜN Girişimsel radyolojide hasta/klinik yönetimi kursu 08:30-09:25 GR'de poliklinik uygulamaları 08:30-08:40 GR'de poliklinik kurmanın yolları ve

Detaylı

Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi

Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi 2014-2015 EĞİTİM YILI S.H.M.Y.O ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF 1. DÖNEM ANESTEZİ CİHAZI VE EKİPMANLARI DERS PROGRAMI Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi 19/09/2014 Anestezi Cihazı ve Bölümleri 26/09/2014

Detaylı

Temel Esaslar Madde 5-

Temel Esaslar Madde 5- TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin

Detaylı

Bası Yarası Tedavisi Sonrası Gelişebilecek Erken ve Geç Dönem Komplikasyonları

Bası Yarası Tedavisi Sonrası Gelişebilecek Erken ve Geç Dönem Komplikasyonları Basınç Yaraları (Dekübütüs Ülserleri ) Basınç Yaralarının Nedenleri Basınç Yarası Oluşmasında Risk Faktörleri Basınç Bölgeleri Basınç Yaralarının Oluşumu ve Evreleri Basınç Yaralarının Önlenmesi Bası Yarası

Detaylı

1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi. 1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi

1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi. 1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi DALAMAN DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra Hizmetin Adı İstenen Bilgi/ Belgeler 1.T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi Hizmetin En Geç Sunulma Süresi 1 Poliklinik muayene 2 Biyokimya

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T ıpta Uzmanlık Öğrencisinin: Adı ve Soyadı:

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin: Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık

Detaylı

İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK İÇ HASTALIKLARI KLİNİK ROTASYON HEDEFLERİ 1. İç Hastalıkları Kliniği

İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK İÇ HASTALIKLARI KLİNİK ROTASYON HEDEFLERİ 1. İç Hastalıkları Kliniği İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK İÇ HASTALIKLARI KLİNİK ROTASYON HEDEFLERİ 1. İç Hastalıkları Kliniği rotasyonu süresince İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÖZEL ÇANKAYA YAŞAM HASTANESİ Ayaktan Tedavi: %15 Yatarak Tedavi: %15 Diyet: %10 Lazer epilasyon: %10 Check-up:

Detaylı

RADYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI

RADYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. M. Yasemin BİLGİLİ /1 Yrd. Doç. Dr. Mikail İNAL /2 Doç. Dr. Sevda YILMAZ /3 Yrd. Doç. Dr. Veysel BURULDAY / 4 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Hamdi ŞAHAN/5 1.

Detaylı

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ KLİNİK ULTRASONOGRAFİ KULLANIMI KURSU

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ KLİNİK ULTRASONOGRAFİ KULLANIMI KURSU TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ KLİNİK ULTRASONOGRAFİ KULLANIMI KURSU 25 EKİM 2017 Organizasyon Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Koordinatör ve Eğitmenler (Kurs Koordinatörü) Kurs

Detaylı

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN MESLEK ESASLARI DERSİ PEKİŞTİRİLECEK KONULAR/BECERİLER/LAR Hasta Odası Hazırlama Hasta odası 3 20 20 Eylül 2017 Çarşamba 22 Eylül 2017 Cuma Hasta yatağı yapımı İçinde hasta olan yatağın yapımı Muayene

Detaylı

EKG Cihazının Temizliği ve Bakımı. Elektroensefalografi ( EEG) Tanıtımı ve Kullanım Amaçları. Elektromiyelografi (EMG) Tanıtımı ve Kullanım Amaçları

EKG Cihazının Temizliği ve Bakımı. Elektroensefalografi ( EEG) Tanıtımı ve Kullanım Amaçları. Elektromiyelografi (EMG) Tanıtımı ve Kullanım Amaçları EKG Cihazının Temizliği ve Bakımı Elektroensefalografi ( EEG) Tanıtımı ve Kullanım Amaçları Elektromiyelografi (EMG) Tanıtımı ve Kullanım Amaçları Defibrilatör Defibrilatör Cihazının Özellikleri Defibrilatör

Detaylı

05.08.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan SUT Değişiklik Tebliğindeki Önemli Değişiklikler

05.08.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan SUT Değişiklik Tebliğindeki Önemli Değişiklikler 05.08.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan SUT Değişiklik Tebliğindeki Önemli Değişiklikler P700145 SUT kodlu Radyofrekans/plazma uygulaması ile konka küçültülmesi işleminin kodu P601331 olarak değiştirilmiştir.

Detaylı

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017 VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 2016-2017 BAŞLAYIŞ BİTİŞ 15 TEMMUZ 2016 14 TEMMUZ 2017 AYLARA GÖRE STAJ TARİHLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. 1) 15.07.2016/14.09.2016 2) 15.09.2016/14.11.2016

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

10:10-10:20 Trombosit disfonksiyonu: Kanamalı hastaya GR yaklaşımı İsmail Oran 10:25-10:35 Oturum sonu genel tartışma

10:10-10:20 Trombosit disfonksiyonu: Kanamalı hastaya GR yaklaşımı İsmail Oran 10:25-10:35 Oturum sonu genel tartışma 1. gün Girişimsel radyolojide hasta/klinik yönetimi kursu GR de poliklinik uygulamaları 08:30-09:10 08:30-08:40 GR de poliklinik kurmanın yolları ve altyapı hazırlığı Nurullah Doğan 08:45-08:55 Günlük

Detaylı

Radyolojik Teknikler - I Radyografi DR - CR

Radyolojik Teknikler - I Radyografi DR - CR F.Ü. SHMYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2014 Radyolojik Teknikler - I Radyografi DR - CR Selami SERHATLIOĞLU X-IŞINI CİHAZININ TEMEL KISIMLARI 1. X-ışını tüpü 2. Kontrol konsolü 3. Yüksek voltaj jeneratörü

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ Hizmetin Adı HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İstenen Bilgi/ Belgeler Hizmetin En Geç Sunulma Süresi 1 Poliklinik muayene T.C. Kimlik numarası olan

Detaylı

SUT Uygulamaları, Psikiyatrlar ve Performans

SUT Uygulamaları, Psikiyatrlar ve Performans SUT Uygulamaları, Psikiyatrlar ve Performans Dr. Fatih Öncü TPD Psikiyatrik Hizmetleri Ücretlendirme Görev Grubu Koordinatörü 25 Ocak 2008 de TPD-MYK tarafından görev grubu kurulması istenmiştir. TPD Psikiyatrik

Detaylı

Bu dokümanın klinik kodlama yapan tüm personel ile paylaşılması zaruridir.

Bu dokümanın klinik kodlama yapan tüm personel ile paylaşılması zaruridir. Tüm Klinik Kodlamacılar Ve İlgili Hastane Yöneticilerinin Dikkatine! Gammaknife/Gamma bıçağı, EFÇ eşliğinde gerçekleştirilen kriyoablasyon işlemleri, robotik/robot destekli cerrahi, tomoterapi işlemleri

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1. YATAK ve VİZİT 510.010 Standart yatak tarifesi 0 510.070 Kuvöz 0 510.081 Kot (beşik) 0 510.090 Yoğun bakım 0 510.100 Steril oda 0 510.110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

SEKTÖR ORTAK MESLEK KOD ALAN ORTAK ORTAK SEVİYE 5

SEKTÖR ORTAK MESLEK KOD ALAN ORTAK ORTAK SEVİYE 5 TÜM BÖLÜM VE PROGRAMLAR İÇİN ORTAK YETERLİKLER SEKTÖR ORTAK MESLEK KOD ALAN ORTAK ORTAK SEVİYE 5 İŞ YETERLİKLER İnsan vücudunun temel yapısını ayırt İŞLEMLER 5 6 7 8 Anatomi ile ilgili temel terim ve kavramları

Detaylı

Revizyonun Açıklaması - Yeni yayınlandı. - KAPSAM: Doğumhane, Endoskopi Laboratuvarı, Acil servis, Yoğun bakımlar, yataklı üniteleri

Revizyonun Açıklaması - Yeni yayınlandı. - KAPSAM: Doğumhane, Endoskopi Laboratuvarı, Acil servis, Yoğun bakımlar, yataklı üniteleri AMELİYATHANE DIŞI ALANLARDA ANESTEZİ VE Yürürlük i: ANALJEZİ UYGULAMA TALİMATI Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyonun Açıklaması Madde No - Yeni yayınlandı. - KAPSAM: Doğumhane, Endoskopi Laboratuvarı, Acil

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1. YATAK ve VİZİT 510.010 Standart yatak tarifesi 0 510.070 Kuvöz 0 510.081 Kot (beşik) 0 510.090 Yoğun bakım 0 510.100 Steril oda 0 510.110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ RADYOLOJİ ALANI RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU

ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ RADYOLOJİ ALANI RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU DERSİN ADI : İŞLETMELERDE RADYOLOJİK ANATOMİ-1 BECERİ EĞİTİMİ Sınıfı 11 Öğrenci Grubu ÖĞRENCİLERİN ADI SOYADI Beceri eğitimine ilgi ve çabası 5 Radyolojik Anatomi ve kontrast maddeler bilgisi Baş, gövde,

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

KURUMSAL HİZMET ENVANTERİ KOD: YÖN. FR. 016 YAYIN TAR.: 12.11.2015 REVİZYON T.: REV.NO: 00 SAYFA S.:

KURUMSAL HİZMET ENVANTERİ KOD: YÖN. FR. 016 YAYIN TAR.: 12.11.2015 REVİZYON T.: REV.NO: 00 SAYFA S.: REV.NO: 00 SAYFA S.: 1 / 6 Sıra No 1 HİZMETİN ADI Hasta Kayıt Kabul İSTENEN BELGE/ BİLGİLER Resimli kimlik belgesi, provizyon sorgulaması/diğer belgeler 2 3 4 5 Poliklinikk Muayene Acil Muayene (Tetkik

Detaylı

Sayfa No:15/15 Yayın Tarihi:05.09.2011

Sayfa No:15/15 Yayın Tarihi:05.09.2011 BÖLÜM DAHİLİ BRANŞLAR KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN Sıvı sabun Kağıt havlu El antiseptiği Steril olmayan Steril KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI KULLANIM ALANLARI - Tüm lavabolarda

Detaylı

Anestezi Programı Ders İçeriği

Anestezi Programı Ders İçeriği Anestezi Programı Ders İçeriği İN ADI DÖNEMİ 1 KATEGORİSİ UYGULAMA I ZORUNLU LIK MESLEK İ X OKUL EĞİTİMİ BİREYSEL ÖĞRENME SEÇMELİ 6 155 235 390 Sİ AKTS Sİ 13 ÖĞRENCİYE GENEL UYGULAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ

Detaylı

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE (31/08/2012 tarihli ve 571 sayılı Makam Onayı ile 01/09/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren) İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

Detaylı

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur.

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur. NÖR 23 NÖROLOJİ Dr. Ali Kemal ERDEMOĞLU /1 Dr. Ersel DAĞ /2 Dr. Yakup TÜRKEL /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS NOR 7001 MAKALE SAATİ Nöroloji alanında yabancı dergilerde güncel gelişmelere yönelik yayınlanan

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJI PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJI PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJI PROGRAMI Dekan Dekan Yardımcıları Başkoordinatör Ali BORAZAN Şehmus ERTOP V.Haktan ÖZAÇMAK Banu Doğan GÜN

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09. 1 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.2014 10.10.2014) 1 EYLÜL 2014 PAZARTESİ Saat 10.30-11.20

Detaylı

1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.

1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. RADYOLOJİ STAJINDA ANLATILAN DERS KONULARI 1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. -Hangi organ incelemesinde

Detaylı

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ EK-1 KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER LİSTESİ 27 BOTULİNUM TOKSİN UYGULAMALARI 28 Botulinum Toksin uygulamaları İlaç dahil, seans başına

Detaylı

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ 1/191 1 DİĞER İŞLEMLER 2 S100000 Tek Hekim Sağlık Raporu 50 75 3 S100010 Sağlık Kurulu Raporu 200 300 Şehitlere ve gazilere ait silahlar için 4 S100020 Silah Ruhsatı için

Detaylı

ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU

ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU Adı-Soyadı: Kadrosu: İşe Başlama i: Bölümü: ACİL SERVİS HEMŞİRESİ Oryantasyıon Bitiş i: Formun İnsan Kaynaklarına Geliş i: Uygulama Puanları

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ RADYOTERAPİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ RADYOTERAPİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 5 1. Amaç Bu prosedürün amacı; Radyoterapi endikasyonu konmuş ve simülasyon randevusu verilmiş olan hastalar tedaviye girene kadar yapılacak işlemlerinin doğru ve eksiksiz yapılması için

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK 1) Holter monitörizasyon - Hastaların kalp ritimlerinin 24 saat boyunca gözlemlenmesidir. - Kardiyak aritmik olayların ve semptomların görüntülenmesiyle esas

Detaylı

Omurga Girişimleri. Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk. Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD

Omurga Girişimleri. Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk. Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD Omurga Girişimleri Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD ENDİKASYONLAR VERTEBRA DİSKOPATİ DEJENERATİF VERTEBROPLASTİ

Detaylı

M E D U L A SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Teknoloji ve İş Geliştirme Dairesi Başkanlığı Aralık- 2008

M E D U L A SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Teknoloji ve İş Geliştirme Dairesi Başkanlığı Aralık- 2008 M E D U L A SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Teknoloji ve İş Geliştirme Dairesi Başkanlığı Aralık- 2008 DİYALİZ TEDAVİLERİ HEMODİYALİZ MERKEZİNDE; Takip : İlk takip Tedavi türü : Günübirlik

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1. YIL ilk yarıyıl (güz dönemi) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 09.00-09.50 SHMY101 ANES-101 ANES-101

Detaylı

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / 0 a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı Tanım: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında uygulanacak olan 2 yıllık kardiyoloji

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI. Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu

T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI. Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI Dekan Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ferruh Niyazi Ayoğlu Prof. Dr.

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

SRC/SBRT Temel Eğitim Kursu. Kaan OYSUL - kaan@oysul.com

SRC/SBRT Temel Eğitim Kursu. Kaan OYSUL - kaan@oysul.com + SRC/SBRT Temel Eğitim Kursu Kaan OYSUL - kaan@oysul.com + Radyocerrahi 1951 yılında Lars Leksell Lezyonun stereotaktik tanımlanması Yüksek sayıda çapraz radyasyon hüzmesinin hedefte kesişmesi + Radyocerrahi

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR YÖNERGE

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR YÖNERGE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; Sağlık

Detaylı

Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi

Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.B.D Ablasyon sonrası hasta izlemi amacı İşlem başarısının değerlendirilmesi Komplikasyonların

Detaylı

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır.

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Check-up guven dedigin ~ Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Erken tanı ile kontrol elimizde! Uz. Dr. Yavuz Maşrabacı Güven Çayyolu Sağlık ve Yaşam Kampüsü Uz. Dr. Bekir Yazan Güven

Detaylı

Santral Venöz Kateter. Hem. Güliz Karataş Hacettepe Ped KİT Ünitesi

Santral Venöz Kateter. Hem. Güliz Karataş Hacettepe Ped KİT Ünitesi Santral Venöz Kateter Hem. Güliz Karataş Hacettepe Ped KİT Ünitesi 8 yaşında ALL VAKA sürecinde SVK TANI : 8/2010 RELAPS 1/2011 KİT 6/2011 7/2011 3/2013 +55.gün +13.ay hafif kgvhh Santral venöz Port kateter

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ Yoğun Bakım Bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde oluşan, ciddi işlev bozuklukları veya yetmezliklerinin ve altta yatan nedenlerin izlem, tanı ve

Detaylı

İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET ENVANTERİ

İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETDEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

Sağlıklı hayat. www.medicinehospital.com.tr

Sağlıklı hayat. www.medicinehospital.com.tr Sağlıklı hayat Acil, İş kazası, yaralanma, muhtelif sağlık şikayetlerinde güvenilir çözümcü iş ortağınız Tüm personel,üye, müşteri ve aile yakınlarına indirimli sağlık hizmetleri. İş kazalarında özel ambulans

Detaylı

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Ders İçeriği

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Ders İçeriği Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Ders İçeriği DERSİN ADI DERSİN KATEGORİSİ SÜRE TIBBİ GÖRÜNTÜLEME I TIBBİ HİZMETLER TEKNİKLER 1. DÖNEM (1. SINIF GÜZ ) ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ SEÇMELİ DERS Tıbbi

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIM ALANLARI DAHİLİ BRANŞLAR

ÖZEL YALOVA HASTANESİ KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIM ALANLARI DAHİLİ BRANŞLAR LARIN DAHİLİ BRANŞLAR Steril olmayan eldiven Steril eldiven Bariyerli eldiven -Her iki yatak arasında bir adet olacak biçimde - Pansuman ya da invaziv işlem odaları -Doktor odaları -Hemşire ilaç hazırlama

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI ASİSTAN KARNESİ ARALIK 2013, TRABZON Doç. Dr. Turan Set 0 İÇİNDEKİLER ASİSTAN KARNESİ... 2 AİLE HEKİMLİĞİ... 3 İÇ HASTALIKLARI...

Detaylı

ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE SANTRAL KATETER UYGULAMALARI

ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE SANTRAL KATETER UYGULAMALARI ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE SANTRAL KATETER UYGULAMALARI Uzm. Dr. Orkun TOLUNAY Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ Yoğun Bakım Bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde oluşan, ciddi işlev bozuklukları veya yetmezliklerinin ve altta

Detaylı

KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI

KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI Hasta Adı - Soyadı: Cinsiyet: K E Hasta ID No: Doğum Tarihi: Baba Adı: Kimlik No: Sayın Hastamız, Bu form, size uygulanması planlanan erken tanı ve tarama programının

Detaylı

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Tıkanma Sarılığı Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Normal serum bilirubin düzeyi 0.5-1.3 mg/dl olup, 2.5 mg/dl'yi geçerse bilirubinin dokuları boyamasıyla klinik olarak sarılık ortaya çıkar. Sarılığa yol

Detaylı

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Kolon tümörlü olguların %40-50 sinde karaciğer metastazı gelişir ; % 15-25 senkron (primer tm ile /

Detaylı

Kendiniz için, bir güzellik yapın

Kendiniz için, bir güzellik yapın Kendiniz için, bir güzellik yapın Dünya Standartlarında Estetik Uygulamaların Adresi: Akay Hastanesi İnsanlar binlerce yıldır genç ve güzel görünmenin kendilerine verdiği güç için çaba sarfetmişler. 5000

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1. YATAK ve VİZİT 510.010 Standart yatak tarifesi 0 510.070 Kuvöz 0 510.080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510.090 Yoğun bakım 0 510.100 Steril oda 0 510.110 İzole

Detaylı

H 1 FTR ve Romatoloji alanında temel konularda ve güncel gelişmeleri içeren bir seminer programı tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından sunulur

H 1 FTR ve Romatoloji alanında temel konularda ve güncel gelişmeleri içeren bir seminer programı tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından sunulur FTR 28 FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON Dr. Sevim ORKUN / 1 Dr. Işık KELEŞ /2 Dr. Gülümser AYDIN /3 Dr. Elem İNAL /4 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS FTR 7001 MAKALE SAATİ Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ve

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 1 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28725 Sosyal Güvenlik Kurumundan: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

ECMO TAKİP. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Perfüzyonist Birol AK

ECMO TAKİP. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Perfüzyonist Birol AK ECMO TAKİP Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perfüzyonist Birol AK ECMO NEDİR Kardiyak yetmezliği olan hastalarda gereken desteğin sağlanmasında konvansiyonel tedavi yöntemlerinin

Detaylı

ONKOLOJİ, KARDİYOLOJİ, KVC, KARACİĞER NAKLİ, BÖBREK NAKLİ ve KEMİK İLİĞİ NAKLİ SGK ANLAŞMALI BÖLÜMLERİMİZ

ONKOLOJİ, KARDİYOLOJİ, KVC, KARACİĞER NAKLİ, BÖBREK NAKLİ ve KEMİK İLİĞİ NAKLİ SGK ANLAŞMALI BÖLÜMLERİMİZ ONKOLOJİ, KARDİYOLOJİ, KVC, KARACİĞER NAKLİ, BÖBREK NAKLİ ve KEMİK İLİĞİ NAKLİ SGK ANLAŞMALI BÖLÜMLERİMİZ SGK güvencesiyle hiç bir ücret ödemeden Böbrek Nakli, Karaciğer Nakli, Kemik İliği Nakli, Onkoloji

Detaylı

BALIKESİR DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BALIKESİR DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BALIKESİR DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı İstenilen Bilgi / Belgeler Hizmetin En Geç Sunulma Süresi 1 Poliklinik muayenesi 1- T.C. kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12 Sayfa 1 / 12 Acil Tıp 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 3 1 Radyoloji 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Genel Cerrahi 2 1 Ortopedi ve Travmatoloji 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 1 Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17 Eğitimi Yılı 1 Süresi (Ay) Sayfa 1 / 17 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14 Sayfa 1 / 14 a Gönderen Alanı Acil Tıp Adli Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum 2 1 Nöroloji

Detaylı

Kısa İçindekiler ÜNİTE I HEMŞİRELİK BAKIMINDA TEMEL EYLEMLER 1 ÜNİTE II SAĞLIKLI FİZYOLOJİK YANITLARIN SÜRDÜRÜLMESİ 309

Kısa İçindekiler ÜNİTE I HEMŞİRELİK BAKIMINDA TEMEL EYLEMLER 1 ÜNİTE II SAĞLIKLI FİZYOLOJİK YANITLARIN SÜRDÜRÜLMESİ 309 Kısa İçindekiler ÜNİTE I HEMŞİRELİK BAKIMINDA TEMEL EYLEMLER 1 Bölüm 1 Yaşamsal Bulgular 3 Bölüm 2 Sağlık Tanılaması 45 Bölüm 3 Güvenlik 94 Bölüm 4 Asepsi ve Enfeksiyon Kontrolü 123 Bölüm 5 İlaç Uygulamaları

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

TRAVMALI HASTAYA YAKLAŞIM

TRAVMALI HASTAYA YAKLAŞIM Dr. Hakan Canbaz Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD. TRAVMALI HASTAYA YAKLAŞIM TRAVMAYA YAKLAŞIM Travma bakımı: arazide başlar multidisipliner ekip çalışması hızlı ve isabetli müdahalede

Detaylı

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ KBB 21 KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ Dr. Mustafa KAZKAYASI / 1 Dr. Nuray Bayar MULUK / 2 Dr. Rahmi KILIÇ / 3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS KBB 7001 MAKALE VE SEMİNER SAATİ K.B.B. A.D. de tıpta

Detaylı