Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda)"

Transkript

1 EK-2 SAĞLIK KURUMLARI HİZMET BAŞI FİYAT LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT GENEL UYGULAMALAR 1 S Konsultasyon Kurum dışına gönderilen hekimler için % 150 fazlası ödenir. 50,00 2 S Acil Poliklinik Muayenesi 80,00 3 S Normal Poliklinik Muayenesi 80,00 4 S Standart Yatak Ücreti Yemek,yatak,hasta visit hizmetlerini kapsar 100,00 5 S Nitelikli Yatak Tek kişilik oda tam donanımlı 200,00 6 S Refakat 50,00 7 S Aşı Uygulaması Aşı ücreti hariç 15,00 8 S IM enjeksiyon 10,00 9 S IV enjeksiyon 15,00 10 S Damar yolu açılması 30,00 11 S Paramedic Eşliğinde Hastaneye Nakil Muayene 100,00 12 S Gamma Knife ayaktan takip Her türlü işlem hariç (ilaç,yatak,tetkikler) 5.000,00 13 S Cyber knife ( ilk uygulamada ),ayaktan takip Her türlü işlem hariç (ilaç,yatak,tetkikler) 6.000,00 14 S Küvoz (günlük) Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 168,00 15 S Prematüre veya yeni doğan devamlı bakım Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 238,00 16 S Steril oda Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda) 536,00 17 S İzole radyoaktif tedavi odası Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 240,00 18 S Gündüz yatak tarifesi 24,00 2. HEKİM MUAYENELERİ VE RAPORLAR 19 S Sağlık kurulu raporu İlaç ve malzeme temini için bir rapor ve ayrıca muayene ücreti ödenir 80,00 20 S Uzman hekim raporu ayrıca muayene ücreti ödenir 80,00 21 S Genel anestezi altında muayene 150,00 3. GENEL UYGULAMALAR-GİRİŞİMLER 22 S Anne sütü sağılması 2,40 23 S Apse veya hematom drenajı, derin Organ ve derin yumuşak doku içi ve civarı müdahaleler. Başka kod altında özel olarak belirtilmemiş ise bu kod ile faturalandırılır. 356,00 24 S Apse veya hematom drenajı, yüzeyel Deri ve subkutan dokular. Başka kodaltında özel olarak belirtilmemiş ise bu kod ile faturalandırılır. 118,80 25 S Biyopsi, iğne 214,72 26 S Biyopsi, cerrahi, derin 403,64 27 S Biyopsi, deri veya derialtı, yüzeyel 197,52 28 S Diyabetli hasta eğitimi 7,20 29 S Elektrokardiyogram 20,00 30 S Enteral hiperalimantasyon takibi 47,60 31 S Fototerapi (4 saatlik seansı) 16,00 32 S Hastanın mekanikventilatöre bağlanması 118,80 33 S İntravenöz ilaç infüzyonu Günlük takip 35,60 34 S Kan gazları takibi Günlük takip 51,20 35 S Kan veya ürünleri transfüzyonu Torba başına 35,60 36 S Kesi sütürasyonu, 200,00 37 S Kist ponksiyonu 95,20 38 S Kist/benign tümör çıkarılması 200,00 39 S Lavman 35,60 40 S Lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu 356,00 41 S Lenf bezi ponksiyonu/aspirasyonu 95,20 42 S Lokal anestezi 35,60 43 S Lomber ponksiyon Pansuman dahil 141,72 44 S Mesane sonda uygulaması 35,60 45 S Mide yıkama 71,20 46 S Monitorizasyon, günlük 71,20 47 S Nazogastrik sonda uygulaması 47,60 48 S Nebülazatör ile ilaç uygulaması 35,60 49 S Oksijen inhalasyon tedavi seansı 4,80 50 S Parasentez 118,80 51 S Subkutan enjeksiyon 9,60 52 S Sütür alınması Pansuman dahil, alınan tüm sütürler için toplam 24,00 53 S Torasentez 118,80

2 54 S Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi 95,20 55 S Uyarı ve baskılama testleri Uygulama ve takip, test hariç 47,60 56 S Vena seksiyonu (Cut-down) Lokal anestezi dahil 237,60 57 S Ventilatör ile takip CPAP, BPAP dahil, günlük 178,00 58 S Yanık debridman ve pansumanı, büyük %40 dan büyük 474,80 59 S Yanık debridman ve pansumanı, küçük %10 dan küçük bir alanda 152,00 60 S Yanık debridman ve pansumanı, orta %10-40 arası bir alanda 254,00 61 S Yanık pansumanı 60,12 62 S Yara debridmanı Pansuman dahil 152,00 63 S Yara pansumanı Diğer ameliyatlar ve yaralarda 16,80 64 S İntradermal test Değerlendirme dahil 27,20 KATETER İŞLEMLERİ Bu başlık altındaki işlemlere lokal anestezi dahildir 65 S Arter kateterizasyonu 213,60 66 S Hemodializ için kateter yerleştirme 237,60 67 S Hood içi oksijen ölçümü 19,20 68 S İntraarteriyel kanülasyon + basınç ölçümü 237,60 69 S İntravenöz port yerleştirilmesi Kemik iliği transplantasyonu veya kemoterapi amaçlı yapılan işlemler için bu kod üzerinden faturalandırma yapılır. 420,80 70 S Kalıcı tünelli kateter çıkarılması Hickman veya boviac kateter veya benzeri diğer kemoterapi cihazı çıkarılması, açık cerrahi girişim ile ameliyathanede gerçekleştirilir 178,00 71 S Kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi Hickman veya boviac kateter veya benzeri diğer kemoterapi cihazı gibi enstrümanların subkuten tünelle yerleştirilmesi 593,60 72 S Kateter pansumanı ve bakımı 24,00 73 S Kateter revizyonu ve/veya değişimi 178,00 74 S Non invaziv mekanik ventilatör uygulaması 47,60 75 S Periton dializi için kateter takılması, Tenckoff vb. 848,08 76 S Periton dializi için kateter yerleştirme 280,84 77 S Perkütan silastik kateterizasyonu 71,20 78 S Santral ven kateterizasyonu, femoral ven Perkütan 210,40 79 S Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavyen ven Perkütan 267,96 80 S Santral ven kateterizasyonu, perkütan, periferik ven 140,84 81 S Subclavian katater takılması 420,80 82 S Swan-Ganz kateter yerleştirilmesi Pulmoner arter kateteri 118,80 83 S Sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner arter Wedge basınç ölçülmesi 356,00 YENİ DOĞAN UYGULAMALARI 84 S Endotrakeal entübasyon, yenidoğan 95,20 85 S Exchange transfüzyon, yenidoğan 429,40 86 S Göbek arter kateterizasyonu 237,60 87 S Göbek granülomu koterizasyonu 10,00 88 S Göbek ven kateterizasyonu 237,60 89 S Göz pansumanı, yenidoğan 2,40 90 S İM enjeksiyon, yenidoğan 9,60 91 S İntravenöz mayi takılması, yenidoğan 38,64 92 S İV enjeksiyon, yenidoğan 12,00 93 S Nitrik oksit tedavisi, yenidoğan 140,40 94 S Parsiyel exchange transfüzyon, yenidoğan 214,72 95 S Subdural illüminasyon 12,00 96 S Surfaktan tedavisi uygulaması, yenidoğan günlük 118,80 97 S Transport küvezle hastane dışı nakli 118,80 98 S Transport küvezle hastane içi nakli 47,60 99 S Vücut temizliği, yenidoğan günlük, göbek bakımı dahil 18, S Yenidoğan monitörizyonu günlük 35, S Yenidoğan TA ölçümü günlük 7, S Yenidoğanın canlandırılması 214,72 4. AMELİYATLAR 103 S Yenidoğan ek ücreti A1 grubu 2.966, S Yenidoğan ek ücreti A2 grubu 1.780, S Yenidoğan ek ücreti A3 grubu 1.186, S Yenidoğan ek ücreti B grubu 712, S Yenidoğan ek ücreti C grubu 474, S Yenidoğan ek ücreti D grubu 237, S Yenidoğan ek ücreti E grubu 118,80 5. ANESTEZİ VE REANİMASYON TANI, TEDAVİ VE YOĞUN BAKIM AMAÇLI UYGULAMALAR 110 S Anestezi öncesi muayene anestezi uzman hekimi tarafından yapılması halinde 50, S Apne testi 474, S Endotrakeal entübasyon, ameliyathane dışı 59,60

3 113 S Endotrakeal tüp yada trakeotomi kanül değişimi 47, S Hasta kontrollu analjezi, epidural/intravenöz vb. Özel programlanabilir bir cihaz ile hastanın ağrısı olduğunda aktive ettiği bir analjezik uygulama yöntemidir. Günlük 118, S İnvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü 142, S Kardiyopulmoner ressüsitasyon 474, S Laringeal maske uygulaması LMA 83, S Muayene anestezisi, ameliyathane dışı 237, S Muayene anestezisi, ameliyathanede 118, S Nazal entübasyon, ameliyathane dışı 71, S Noninvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü 47,60 ANESTEZİ UYGULAMA İLKELERİ 122 S Anestezi A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 2.847, S Anestezi A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 1.780, S Anestezi A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 1.068, S Anestezi B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler) 498, S Anestezi C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler) 284, S Anestezi D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler) 178, S Anestezi E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler) 118,80 Yenidoğan çocuklarda aşağıdaki anestezi Ücretleri uygulanır 129 S Yeni doğan anestezi Ücreti A1 grubu 4.271, S Yeni doğan anestezi Ücreti A2 grubu 2.678, S Yeni doğan anestezi Ücreti A3 grubu 1.593, S Yeni doğan anestezi Ücreti B grubu 746, S Yeni doğan anestezi Ücreti C grubu 424, S Yeni doğan anestezi Ücreti D grubu 261, S Yeni doğan anestezi Ücreti E grubu 178,00 ALGOLOJİ-AĞRI TEDAVİSİ UYGULAMALARI Malzeme ve ilaç bedelleri dahil değildir. BT, MR, USG, radyoloji gibi özel tetkik gerektiren uygulamalarda tetkik bedeli ayrıca fatura edilir Enjeksiyonlar 136 S Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon, ağrı tedavisi 356, S Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi Total sayı dahil 84, S Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi Total sayı dahil 178, S Proloterapi Ligaman, tendon içi enjeksiyon ile proliferatif gelişimi indükleme 356, S Sakroiliak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi 178, S Tetik nokta/tendon kılıfı/ligament enjeksiyonu tek seans 35,60 Somatik Sinir Blokları-Tanı Ve Tedavi 142 S Aksiller pleksus sinir bloğu 237, S Diğer periferik alt ekstremite sinir blokları 71, S Diğer periferik üst ekstremite sinir blokları 71, S Faset median sinir (tek) bloğu Total sayı dahil 118, S Fasial sinir sinir bloğu 178, S Femoral sinir üçlü blok 178, S Gasser ganglion sinir bloğu Total sayı dahil 474, S Glossofaringeal /vagus /frenik /aksesoryus sinir bloğu 237, S Greater ve lesser oksipital sinir bloğu Total sayı dahil 118, S İlave periferik alt ekstremite sinir bloku (her biri) 35, S İlave periferik üst ekstremite sinir bloku (her biri) 35, S İlioinguinal/genitofemoral/iliohipogastrik sinir bloğu 178, S İnterkostal (tek) sinir bloğu 71, S İnterkostal, ilave her sinir sinir bloğu 35, S İnterskalen sinir bloğu 237, S Laringeal sup/rek sinir bloğu 178, S Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu 118, S Maksiller/mandibüler sinir bloğu 118, S Paraservikal (tek) sinir bloğu 178, S Peroneal/tibial/sural sinir bloğu 118, S Pudental sinir bloğu 118, S Radial/ulnar/medial sinir bloğu 118, S Sakral / koksigeal sinir bloğu 118, S Selektif sinir kökü bloğu (tek) sinir bloğu 178, S Servikal/Brakial pleksus sinir bloğu 237, S Siyatik sinir bloğu 178, S Supraorbital/intraorbital/troklear sinir bloğu 118, S Supraskapuler sinir bloğu 118,80 Sempatik Sinir Blokları-Tanısal 170 S Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu 474, S İmpar ganglion sinir bloğu 356,00

4 172 S Paravertebral torakal\ lomber (tek) sinir bloğu 178, S Sfenopalatin ganglion sinir bloğu Total sayı dahil 356, S Splanknik blok 474, S Stellat ganglion sinir bloğu 178,00 İntraspinal Sinir Blokları 176 S Epidural blok (kateter + port/pompa implantı) 712, S Epidural kan/serum yaması Epidural analjezi uygulanırken komplikasyon olarak dura deliğinde ortaya çıkan başağrısı tedavisinde hastaya otolog kanının epiduralden verilmesi 237, S Kombine spinal epidural analjezi/blok (kontinu) Alt ekstremite ve batın cerrahisinde rejyonel anestezi uygulamasında spinal ve epidural anestezinin özel bir set ile uygulanması 415, S Lumbar-kaudal epidural enjeksiyon/ kateter 356, S Servikal-torakal epidural enjeksiyon / kateter 403, S Spinal blok, kateter + port/pompa implantı 712, S Subaraknoid blok, lomber/kaudal spinal blok 178, S Subaraknoid kateter 356, S Transforaminal anterior epidural enjeksiyon/ kateter Floroskopi eşliğinde transforaminal olarak epidural steroid uygulaması 403,60 Sinir Blokları-Destruktif/ Nörolitik 185 S Hipofiz adenolizisi 949, S Subaraknoid nörolitik sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda intratekal nörolitik ajan enjeksiyonu 474, S Nörolitik epidural (servikal-torakal) sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda epidural nörolitik ajan enjeksiyonu 712, S Nörolitik epidural, lomber-kaudal sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda epidural nörolitik ajan enjeksiyonu 593, S Nörolitik interkostal, tek seviye sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen göğüs ağrılarında 178, S Nörolitik interkostal sinir bloğu, ilave her seviye Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen göğüs ağrılarında 71, S Trigeminal/gasser ganglion sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, trigeminal nevraljide 474, S Nörolitik stellat ganglion sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, sempatik gangliyon bloğu 296, S Nörolitik paravertebral, torakal\ lomber sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, paravertebral sinirlerin blokajı (Lomber sempatik blokları içerir) 296, S Nörolitik çölyak/hipogastrik sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, çoğunlukla kanser ağrısı tedavisinde uygulanır 712, S Nörolitik ganglion impar sinir bloğu 593, S Nörolitik periferik sinir, tek sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile periferik sinir bloğu 178, S Nörolitik Splanknik sinir bloğu 712,00 Radyofrekans Termakoagülasyon (RFT) 198 S Anuloplasti RFT 830, S Faset Eklem (tek) RFT Total sayı dahil 593, S Glossofaringeal RFT Total sayı dahil 830, S Paravertebral lumbar RFT Total sayı dahil 593, S Paravertebral torakal RFT Total sayı dahil 593, S Perkütan faset sinir (tek) denervasyon RFT Total sayı dahil 593, S Perkütan intradiskal RFT Disk içerisine RFT uygulaması- IDET 593, S PİRFT intradiskal 593, S RFT Nörotomi 593, S Sakroiliak eklem (tek) RFT 474, S Servikal / Torakal / Lomber DRG-RFT (her biri) DRG: Dorsal Root (kök) Gangliyon 593, S Spenopalatin ganglion RFT 712, S Stellat ganglion RFT 593, S Trigeminal/gasser ganglion RFT 712,00 Nöroplasti-Adezyonolizis 212 S Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis 712, S Lomber-kaudal nöroplasti-adezyonolizis 712, S Servikal-torakal nöroplasti-adezyonolizis 712,00 Nöromodülasyon 215 S İmplantasyon port/rezervuar/pompa implant Kanser veya kanser olmayan hastalarda epidural veya intratekal olarak yerleştirilen ve rezervuarı cilt altına implante edilen ağrı pompaları. 712, S İmplantasyon spinal-epidural Kanser veya kanser olmayan hastalarda epidural veya intratekal olarak yerleştirilen ve ucu dışarı açık tünelize edilmiş kateterler. 712, S Nörostimülatör elektronik analiz/programlama Sadece programlama ve analizi içerir, cihaz implantasyon işlemlerini içermez 47, S Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/çıkartılması 356, S Nörostimülatör pulse jeneratör yerleştirilmesi 830, S Periferik sinir elektrod implantasyonu Nörostimülatör elektrodunu periferik sinir üzerine yerleştirmek için küçük cerrahi işlem. 830, S Perkütan elektrod revizyon/çıkartılma 237, S Perkütan nörostimülatör elektrod implantasyonu 830,80

5 223 S Pompa/port programlama/doldurma Rezervuarlı portlar veya programlanabilir pompaların doldurulma ve\veya programlama işlemi 47, S Port/pompa revizyon/çıkartılma Rezervuarlı portlar veya programlanabilir pompaların cerrahi revizyonu ya da çıkartılması. 356,00 Diğer 225 S BİS Monitorizasyonu Bispektral indeks monitarizasyonu; anestezi derinliği takibi 47, S Derin trakeal aspirasyon 35, S Epidural blok (kontinu) 474, S Epidural/ Spinal diferansiyel blok 474, S Gastrik intramukozal ph, tonometri 71, S Günlük yatan hasta ağrı takibi Epidural kateterli hastalarda. Günde 1 kez faturalandırılır. 47, S IV. Lidokain testi Nöropatik ağrı tedavisinde. 47, S İntraplevral kateter (kontinu blok) 356, S İntravenöz rejyonel blok (RİVA) 178, S Kontinu perineural opiat analjezisi 142, S SEDO-analjezi Genel anestezi ile birlikte faturalanamaz. Lokal ya da rejyonel anestezi altında cerrahi girişim uygulanan hastalara, ayrıca tanısal veya tedavisel bir girişim 68,00 uygulanacak hastaların sedatize edilmesi amacıyla uygulanır. 7. TIBBİ UYGULAMALAR 7.1.DERMİS VE EPİDERMİS 236 S Akne tedavisi, komedon, kist ve püstül temizlenmesi 47, S Botilinum toksin enjeksiyonu, bölgesel (ilaç hariç) 102, S Deri lezyonlarının küretajı Seans başına, 47, S Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini 35, S Deri prick testi 24, S Deri ve mukozada mantar aranması Total sayı dahil 24, S Deri ve mukoza smearleri giemsa, wright,gram, vs. 47, S Deri yama testi (herbiri) 19, S Dermatolojik banyo tedavi (seans başına) (ilaç hariç) 47, S Dermatoskopi Bilgisayarlı da dahil 47, S Elektroepilasyon cm2 başına 24, S Elektrokoterizasyon, Seans başına 71, S Fotodinamik tedavi (ilaç hariç, seansı) 237, S Fotokemoterapi (PUVA), genel, seansı 59, S Fotokemoterapi (PUVA), lokal, seansı 35, S Fototerapi (dbuvb), genel, seansı 35, S İlaç ve gıdalarla provakasyon testi (herbiri) 71, S İntralezyonel enjeksiyon kortizon, bleomycin, vs. 35, S İontoforez (hiperhidrozis tedavisi için) 35, S Karanlık saha testi (spiroket aranması) 16, S Kimyasal koterizasyon Total sayı dahil 47, S Kimyasal peeling (ilaçlar dahil) bölgesel (seansı) 61, S Kimyasal peeling (ilaçlar dahil) tüm yüz (seansı) 122, S Kriyoterapi, benign lezyonlar, Seans başına, 47, S Kriyoterapi, malign lezyonlar, Seans başına, 59, S Kültür, fungal izolasyon (herbir bölge) 47, S Minimal eritem dozu tayini 16, S Paterji testi 16, S Triklorasetik asit, podofilin atuşmanı veya benzeri uygulamalar seansı 47, S Trikogram (herbiri) 35, S Wood ışığı muayenesi 16, KARDİYOVASKÜLER SİSTEM Çocuk hastalarda genel anestezi altında yapılan işlemlerde ayrıca anestezi ücreti toplam ücrete eklenir. 267 S Enfekte periferik vaskülit tıbbi tedavisi tromboflebit, arterit, lenfanjidlerin 712, S Jobbst uygulaması (her seans) interm. pozitif basınç 24,00 KLİNİK KARDİYOLOJİ 269 S Kardiyoversiyon 118, S Elektriksel kardiyoversiyon anestezi hariç 118, S Noninvaziv Kardiyak Hemodinami (NİKAH) (Bomed) (Yoğun bakım şartlarında izelenmesi ve tedavisi gereken hastalar için) 166, S NİKAH + SaO 2 (Yoğun bakım şartlarında izelenmesi ve tedavisi gereken hastalar için) 190, S NİKAH + SaO 2 + ET CO 2 (Yoğun bakım şartlarında izelenmesi ve tedavisi gereken hastalar için) 190, S Ambulatuar kan basıncı ölçümü (24 saat) 213, S Ankle-Branchial İndeksi (ABİ) bütün ekstremiteler 59,60 ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG) 276 S Elektrokardiyogram, evde çekim 57, S Elektrokardiyogram, < 4 yaş çocuk sedasyon işlemi dahil 107,36

6 278 S Telefonik ya da telemetrik ritm EKG (1 kez) 52, S Telemetrik kardiyak monitorizasyon (24 saat) 220, S Telefonik kardiyak monitorizasyon (1 kez) 60, S Kardiyovasküler stress test treadmill, bisiklet, farmakolojik 168, S saat EKG kaydı (Holter) 240, S Head-up tilt test Provakatör ilaç hariç 240, S Geç potansiyel (LP) ve/veya kalp hızı değişkenliği (HRV) 52, S Event recorder (gün başına) 22, S Kalp pili veya ICD kontrolü 96,00 EKOKARDİYOGRAFİ 287 S Kontrast ekokardiyografi 152, S Transtorasik ekokardiyografi 104, S Transtorasik ekokardiyografi, < 4 yaş çocuk sedasyon işlemi dahil 180, S Transözofageal ekokardiyografi 284, S Transözofageal ekokardiyografi, çocuk genel anestezi hariç 380, S Ekzersiz (eforlu) veya farmakolojik stres ekokardiyografi 284, S Fetal ekokardiyografi 284,80 ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA (EFÇ) VE ABLASYON 294 S Temel tanısal EFÇ Programlı stimulasyon dahil 949, S Transözofajial EFÇ 712, S Radyofrekans kateter ile ablasyon, supraventriküler 2.728, S Radyofrekans kateter ile ablasyon, ventriküler 2.373, S AV nod ablasyonu 2.240, S Radyofrekans kateter ile ablasyon, atriyal fibrilasyon; pulm. ven izolasyonu 2.847, S Kompleks haritalama yöntemiyle yapılan RF kateter ablasyonu 2.373, SOLUNUM SİSTEMİ 301 S Astımlı hasta eğitimi 7, S KOAH lı hasta eğitimi 7, S İnhaler cihaz eğitimi 24, S Konsantratör cihazı eğitimi 24, S Noninvazif cihaz eğitimi (BiPAP, CPAP, OTO-CPAP vs.) 24, S Bronkoalveoler lavaj 178, S Bronkografi için intrabronşial kateter yerleştirilmesi 59, S Buhar tedavisi 4 saatlik 16, S COhb, METhb ve SULFhb düzeyleri 59, S Eforlu solunum testi 125, S Egzersiz testi (6 dakika) 118, S Ekspiryum havasında karbonmonoksit 100, S Göğüs içi basınç ölçülmesi 35, S Helyum dilüsyon testi 178, S İnvitro Bazofil Degranülasyon testi 178, S Karbon monoksit diffüzyon testi 178, S Plerodezis 95, S Plevra boşluğunun lavajı 95, S Plevral drenaj, pleurocan ile 142, S PPD testi uygulaması ve değerlendirmesi 12, S Provakasyonlu solunum testleri 153, S Solunum fonksiyon testleri 100, S Solunum fonksiyonları ile reversibilite testi 125, SİNDİRİM SİSTEMİ Anestezi hariç 324 S saatlik ph monitorizasyon uygulaması 166, S Akalazyada balon dilatasyonu 612, S Alt GİS kanamalarda heater prob veya injeksiyon tedavisi kolonoskopi hariç 284, S Duodenum, ince barsak (özel kapsülle) biyopsisi 123, S Endoskopik beslenme tüpü yerleştirilmesi 204, S Endoskopik biliyer dilatasyon 764, S Endoskopik biliyer endoprotez yerleştirilmesi 852, S Endoskopik biliyer stend yerleştirilmesi 841, S Endoskopik kisto-duodenostomi 923, S Endoskopik kisto-gastrostomi 949, S Endoskopik perkütan gastrostomi 706, S Endoskopik retrograd kolanjio-pankreotografi 1.136, S Endoskopik sifinkterotomi 712, S Endosonografi eşliğinde aspirasyon biyopsisi 522, S Rektoskopi ve/veya sigmoidoskopi 261, S Rektoskopi ve /veya sigmoidoskopi + biyopsi 322, S Gastroskopik polipektomi 340,00

7 341 S GİS darlıklarında balon/ buji dilatasyonu 568, S GİS darlıklarında stent yerleştirilmesi 923, S Koledokdan balon veya basketle taş çıkarılması 558, S Kolonoskopi, total 474, S Kolonoskopik polipektomi 474, S Mekanik litotiripsi 712, S Mide/ Safra tubajı 35, S Nasobiliyer drenaj 237, S Nazo pankreatik drenaj 474, S Özel kolon temizliği (lavman hariç), GİS hastalıkları ve ameliyatlarında ödenir 166, S Özofageal motilite (malzeme hariç) 261, S Özofagoskopi, gastroskopi ile yabancı cisim çıkarılması 712, S Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi (biri veya hepsi) 261, S Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi + biyopsi 284, S Özofagus /Mide/ İntestinal / Kolon motilitesi 261, S Özofagus varis sklerozan tedavisi (seansı) endoskopi ücreti hariç 837, S Varis bant ligasyonu, özofagus endoskopi ücreti hariç 712, FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON Değerlendirmeler 358 S Adale testi Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji, Spor hekimi 19, S Ampute değerlendirmesi 59, S Bilgisayarlı izokinetik test Spor hekimi 59, S Denge/koordinasyon testleri Nöroloji,Beyin cerrahi, spor hekimi 59, S Duyu-algı-motor değerlendirmesi Nöroloji,Beyin cerrahi, spor hekimi 59, S Eklem hareket açıklığı ölçümü Ortopedi ve Travmatoloji, Romatoloji, Spor hekimi 35, S El beceri testleri 59, S Elektrodiagnostik testler Spor hekimi 59, S Günlük yaşam aktiviteleri testi 59, S Kas gücünün dinamometre ile ölçümü (tek ekst.) Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji, Spor hekimi 59, S Mesleki değerlendirme 59, S Nörofizyolojik değerlendirme Spor hekimi 59, S Postur Analizi Ortopedi ve Travmatoloji, Romatoloji, Spor hekimi, Nöroloji 59, S Skolyoz değerlendirmesi Ortopedi ve Travmatoloji 59, S Yürüme analizi 59, S Yürüme analizi (bilgisayar sistemli kinetik-kinematik analiz) 71,20 Fizik tedavi uygulamaları 374 S Coldpack 9, S Soğuk tedavi termik şok yöntemi medikal gaz ile uygulanması halinde 120, S Diyadinamik akım 9, S Dört hücre galvani 14, S Enfraruj 9, S Fango (lokal) 12, S Faradizasyon 12, S FES FES: fonksiyonel elektriksel stimülasyon 42, S Fluidoterapi 24, S Galvanik akım 9, S Hotpack 9, S Işık banyosu (baker) 9, S İnterferansiyel akım 9, S İyontoforez ultrason veya elektroterapi ile 19, S Kısa dalga diatermi 14, S Lazer 14, S Masaj (klasik-bölgesel) 14, S Masaj (klasik-tüm vucut) 59, S Masaj (konnektif doku) 59, S Mikrodalga (radar) 14, S Paleidoterapi (çamur tedavisi) 12, S Parafin 9, S TENS 9, S Terapötik Elektrik Stimülasyon 12, S Traksiyon (elektrikli) 14, S Traksiyon (mekanik) 7, S Ultrason 12, S Ultraviyole 12, S Vibrasyon masajı 7,20 Hidroterapi - Balneoterapi 403 S Banyo-kaplıca 9,60

8 404 S Girdap banyosu 35, S Kontrast banyo 7, S Sauna ve tazyikli duş 7, S Stangerbath 9, S Su içi basınçlı masaj 59, S Su içi egzersiz 59,60 Rehabilitasyon uygulamaları 410 S Ampute rehabilitasyonu 59, S Biofeedback 12, S Bel - Boyun Okulu 35, S EMG biofeedback 42, S Denge/koordinasyon eğitimi 59, S Devamlı pasif hareket cihazı ile egzersiz CMP: Continous Passive Motion 24, S Ergometrik egzersizi 19, S Eklem enjeksiyonları 35, S Eklem hareket açıklığı egzersizi 16, S Eklem lavajı 118, S El rehabilitasyonu 59, S Elektroterapi 59, S Ev programı/aile eğitimi 33, S Geriatrik rehabilitasyon 59, S Germe egzersizi 19, S Gevşeme egzersizleri 59, S Görme özürlü rehabilitasyonu 59, S Gözetmeli grup egzersizi 19, S İsokinetik egzersizler 59, S İş-uğraşı tedavisi 59, S Kardiak rehabilitasyon 59, S Kognitif ( Bilişsel ) Rehabilitasyon 59, S Mekanik Egzersiz İstasyonu 47, S Manipulasyon 59, S Nörofizyolojik egzersizler 59, S Nörolojik rehabilitasyon 59, S Obstetrik / Jinekolojik rehabilitasyon 59, S Ortopedik rehabilitasyon 59, S Protez eğitimi 24, S Postur egzersizi 14, S Postural drenaj 59, S Progresif dirençli egzersiz 14, S Propioseptif eğitim 24, S Propioseptif nöromusküler fasilitasyon (PNF) 14, S Pulmoner rehabilitasyon 59, S Rehabilitasyon amacıyla kullanılan yardımcı cihaz eğitimi 24, S Romatizmal hastalıklarda rehabilitasyon 59, S Serebral palsi rehabilitasyonu 59, S Skolyoz egzersizleri 40, S Solunum egzersizleri 59, S Spor sakatlıkları rehabilitasyonu 59, S Yutkunma Rehabilitasyonu 40, S Yürüme egzersizleri 59, SU ALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP UYGULAMALARI 453 S Rekompresyon tedavisi, Tip I Dekompresyon Hastalığı 474, S Rekompresyon tedavisi, Tip II Dekompresyon Hastalığı, ilk seans 712, S Rekompresyon tedavisi, Tip II Dekompresyon Hastalığı, ilk seans a ek 118, S Rekompresyon tedavisi, karışım gazla Tip I Dekompresyon Hastalığı 474, S Rekompresyon tedavisi, karışım gazla Tip II Dekompresyon Hastalığı 712, S Rekompresyon tedavisi, arteriyel gaz embolisi 712, S Hiperbarik oksijen tedavisi, 1-2 ATA seansı 100, S Hiperbarik oksijen tedavisi, 2-3 ATA seansı 200, S Hiperbarik ortamda transkutanöz po 2 (TcpO 2 ) ölçümü 34, S Oksijen tolerans testi 34, S Basınç testi 47, S Tüp havası analizi, her parametre 24, S Sualtı hekimliği danışmanlık saati 24, S İntermittan basınç siplinti her ekstremite 24, SİNİR SİSTEMİ

9 Bu çalışmalar Psikiyatri uzman hekimi bulunan sağlık hizmeti sunucularınca PSİKİYATRİK ÇALIŞMALAR yapıldığında faturalanabilir. Özel dal psikiyatri hastanelerinde ücretlere %30 ilave edilir. 467 S Aile görüşme- değerlendirme 50, S Aile tedavisi 71, S Aile, iş yeri ya da okul ziyareti 71, S Anestezili EKT protokolü, EKT+EEG 142, S Bireysel psikoterapi (her saati) 70, S Elektrokonvülsiv tedavi, EKT 95, S EKT sonrası bilinç ve oryantasyon takibi 60, S Gelişim testler (her biri) 47, S Grup Psikoterapisi (kişi başına herbiri) 24, S Kişilik testleri (her biri) 60, S Klinik değerlendirme ölçekleri (her biri) 24, S Nöropsikolojik test bataryası 140, S Nöropsikolojik testler (her biri) 35, S Projektif testler (her biri) 47, S Psikiyatrik değerlendirme 35, S Psikiyatrik tanı koydurucu ölçekler 35, S Zeka testleri (her biri) 60,00 Laboratuvarda Yapılan Uyku Araştırmaları 484 S Tüm gece laboratuvarda poligrafik uyku tetkiki EEG, EOG, EMG, EKG dahil. 508, S Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları Tüm gece laboratuvarda, 593, S Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı Tüm gece laboratuvarda, 593, S Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + CPAP titrasyonu Tüm gece laboratuvarda, 987, S Poligrafik uyku tetkiki + Noktürnal Penil Tümesans Tüm gece laboratuvarda, (NPT) 593, S Poligrafik uyku tetkiki + Aktivasyon amaçlı EEG Tüm gece laboratuvarda, 593, S Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + Bacak EMG kaydı Tüm gece laboratuvarda, 678, S Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + NPT Tüm gece laboratuvarda, 678, S Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + Aktivasyon amaçlı EEG Tüm gece laboratuvarda, 678, S Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı + NPT Tüm gece laboratuvarda, 678, S Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı + Aktivasyon amaçlı EEG Tüm gece laboratuvarda, 678, S Poligrafik uyku tetkiki + Aktivasyon amaçlı EEG + NPT Tüm gece laboratuvarda, 678, S İlk Gece uyku apnesi tanısı alanların CPAP/ BPAP titrasyonu yönüyle izlemi Uyku laboratuvarda, 474, S NR-EE 1400 (brain mapping) 178,00 Evde Yapılan Uyku Araştırmaları 498 S kanal arası poligrafik uyku tetkiki 261, S kanal arası poligrafik uyku tetkiki 380, S kanaldan fazla poligrafik uyku tetkiki 593, S Auto-CPAP ile titrasyon 237,60 Elektroensefalografik İncelemeler 502 S Aktivasyonlu EEG farmakolojik aktivasyonlar 166, S Ameliyatta EEG monitorizasyonu elektrokortikografi 357, S Rutin EEG (çocuk-büyük) 118, S EEG monitorizasyonu günlük 268, S Uyku aktivasyonu 1 saatlik kayıt 202, S Video-EEG monitorizasyon grid veya derinlik veya kombine elektrodlarla 940, S Video-EEG, sfenoid elektrotlar ile 24 saat 940, S Video-EEG, skalp elektrotları ile 24 saat 800, S Video-EEG, subdural stripler ile 24 saat 1.068, S Video-EEG + kortikal stimülasyon ve beyin haritalaması 1.068, S Wada testi sırasında EEG kaydı 202,00 Elektromiyografik İncelemeler 513 S EMG, genel tarama (üç ekstremite) 356, S EMG, hareket hastalığı protokolü 202, S EMG, kranial nöropati protokolü 118, S EMG, motor nöron hastalığı protokolü 261, S EMG, myasteni protokolü 356, S EMG, myopati protokolü 142, S EMG, periodik paralizi protokolü 202, S EMG, polinöropati protokolü 202, S EMG, radikülopati ve pleksus protokolü 202, S EMG, tuzak nöropati protokolü 118, S EMG, distoni protokolü 118, S Refleks çalışmaları (her bir refleks) 71, S Repetetif sinir uyarımı 142, S R-R interval varyasyonu analizi 71,20

10 527 S Rutin EMG taraması / Elektrodiagnostik konsültasyon 71, S Sempatik deri cevapları 71, S Sinir iletim çalışması 71, S Tek lif EMG si 202, S Tremor kaydı 71, S Tremor kaydı ve spektral frekans analizi 202,00 Uyarılmış Potansiyeller (UP) 533 S Ameliyatta VEP monitorizasyonu 237, S Ameliyatta BAEP monitorizasyonu 237, S Ameliyatta MEP monitorizasyonu 237, S Ameliyatta SEP monitorizasyonu 237, S İşitsel beyinsapı UP (BAEP) 166, S Kranial sinir SEP 118, S Motor uyarılmış potansiyeller, üst ve alt ekstremiteler 118, S Motor uyarılmış potansiyeller, üst veya alt ekstremiteler 118, S P , S Somatosensoryel UP (SEP), üst ve alt ekstremiteler 118, S Somatosensoryel UP (SEP), üst veya alt ekstremiteler 118, S Vizüel UP (VEP) 166, S Penil Uyarılmış Potansiyeller 142,40 Diğer 546 S Botilinium toksini enjeksiyonu, bölgesel (ilaç hariç) 202, S Botilinium toksini enjeksiyonu, EMG eşliğinde (ilaç hariç) 261, S Kas biyopsisi, herhangi bir kastan 166, S Kas-sinir biyopsisi 166, S Prostigmin / Tensilon testi 71, S Sinir lifi ayrımı (nerve teasing) 71, S Tensilon testi (ilaç hariç) 71, S Pozisyonel nistagmus araştırılması ENG kayıtlı 71, S Okulo-motor testler ENG kayıtlı, saccade, tracking, optokinetik test 71, GÖZ VE ADNEKSLERİ 555 S Hue testi 47, S Az görenlere yardım cihazı muayenesi 118, S Bilgisayarlı görme alanı incelemesi 118, S Biometri 40, S Cam terapi, toplam tedavi 169, S Çocuklarda görme muayeneleri 71, S Ekzoftalmometri 14, S Elektroretinografi (ERG)-VER-EOG, her biri 84, S ERG-VER-EOG (ikisi birden) 154, S ERG-VER-EOG (üçü birden) 237, S Fluorescein Fundus Anjiografi (FFA) (iki göz) İ.V. Fluorescein ve Fundus fotoğrafı işleme dahildir. 237, S Fresnel Prizması Uygulaması 47, S Gonyoskopi ve kornea çapı ölçümü, bebek için 118, S Gonyoskopi 17, S Görme alanı incelemesi (manuel perimetri) 71, S Göz içi basıncı ölçümü, bebek için 118, S Göz muayenesi, ultrason eşliğinde 118, S Göz muayenesi, bebek için, genel anestezi altında 118, S Hess perdesi incelemesi 34, S ICG anjiografisi (iki göz) ICG: Indocyanine Green Angiography. 237, S Kontakt Lens muayene ve uygulaması (terapotik amaçlı) (iki göz) Lens ücretleri hariç. 95, S Kontrast Duyarlılık Testi 30, S Kornea topografisi 95, S Kuru göz teşhis testleri, her biri 30, S Nerve Fiber Analyzer (NFA) 102, S OCT (Optik Koherens Tomografisi) 102, S Ön segment anjiografisi (iki göz) 68, S Ön ve arka segment renkli resmi 68, S Ortoptik tedavi (seansı) 34, S Pakimetri 34, S Renk hissi muayenesi (iki göz) 4, S Scanning lazer oftalmoskopi 135, S Sinoptophor muayenesi (seansı) (iki göz) 35, S Speküler mikroskopi 71, S Tonografi 71, S Oküler ultrason ve biyometri (ikisi birden) 154,40

11 591 S Ultrasonografik Biomikroskopi 61, SES VE İŞİTME İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 592 S Aerodinamik ses analizi 59, S Akustik rinometri 24, S Akustik ses analizi (akustik refrektometri) 24, S Bekesy odyometresi bilateral 12, S BERA BERA:Brain Stem Evoked Response Audiometry; Beyin sapı uyarılmış yanıt odyometresi, bilateral 71, S Çocuk odyometresi (komple) 71, S Elektrokokleografi 59, S ENG 59, S ENOG 59, S İşitme cihazı tatbiki 21, S İşitme eğitimi, çocuk (seansı) 21, S Kalorik test (ENG kayıtlı) bilateral 71, S Koku testleri 35, S Komple vestibüler inceleme bilateral 47, S Konuşma, protez değiştirilmesi 356, S Konuşma, protez uygulaması 593, S Konuşma terapisi ve fonasyon eğitimi (seansı) 26, S Larenjektomilinin konuşma tedavisi toplam eğitim ücreti 237, S Mikroskopik kulak muayenesi bilateral 24, S Odiometri + timpanometri bilateral 71, S Odyolojik tetkik komple 59, S Otoakustik emisyon bilateral 59, S Posturografi 71, S Rinomanometri 24, S Saf ses + tone decay + sisi dahil odyolojik araştırma bilateral 47, S Saf ses odyometrisi bilateral 24, S Tinnitus tedavisi 83, S Timpanometrik inceleme bilateral 24, S Vestibüler rehabilitasyon 71, ÜRİNER SİSTEM-NEFROLOJİ-DİYALİZ 621 S Acil hemodiyaliz/yoğun bakım ve hasta başında hemodiyaliz 152, S Hemodiyaliz (asetatlı) 291, S Hemodiyaliz (bikarbonatlı) 316, S Ev hemodiyalizi 316, S Hemoperfüzyon 142, S İzole ultrafiltrasyon 166, S Periton dializi takibi günlük takip 42, S Peritoneal eşitlenme testi (PET) Biyokimya testleri hariç 51, S Regional heparinizasyon 24, S Sürekli hemodiafiltrasyon/ hemofiltrasyon tedavisi 319, S Basınç akım çalışması 237, S Boney ve Q tip testleri 19, S Elektroejakülasyon 237, S Empotansta nörolojik değerlendirmeler (bcp-sepp) 178, S Empotansta uyku çalışmaları (npt) 284, S İnkontinans tedavisinde magnetik innervasyon seansı 59, S İntrakavernozal ilaç enjeksiyonu 59, S İntrakaviter kemo veya immünoterapi 118, S İntrakaviter kemo veya immünoterapi ile birlikte intrakaviter hipertermi 400, S Kavernozografi 166, S Kavernozometri 166, S Penil arter basınç ölçümü (PBI) PBI:Penobrakiyel indeks 118, S Perkütan sinir incelemesi (PNE), mesane için 1.424, S Seminal vezikülografi 712, S Sistometri 59, S Sistometri + EMG 178, S Sistometri + Üroflowmetri 95, S Ürodinamik çalışma sistometri + EMG 166, S Üroflowmetri 47, S Vaza vezikülografi (iki taraflı) 474, S Videoürodinami 237, S Prostat Mikrodalga Termoterapisi 339, KADIN GENİTAL VE ÜREME SİSTEMLERİ Doğum öncesi tetkikler

12 653 S Fetal akustik stimülasyon 118, S Fetal elektrokardiyogram 35, S Fetal kan gazları 35, S NST 35, S OCT 47, S Sürekli fetal monitorizasyon (günlük) 95,20 İnfertilite tetkikleri ve işlemleri 659 S Antisperm antibody (ASA) 47, S Artifisiel inseminasyon (seansı) 118, S Kruger testi 24, S Özel sperm tektiki 35, S Postkoital test 24, S Sperm mar testi 24, S Sperm penatrasyon testi (SPT) 31, S Sperm yıkama 47, S Sperma değerlendirilmesi (bilgisayarla) 47, S Spermogram 24, S Oosit Aspirasyonu 678, S Sperm- oosit hazırlanması ve inkübasyonu 1.525, HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ-KEMOTERAPİ 671 S CD 34 seleksiyon işlemi 712, S Çoklu infüzyon kemoterapi (günlük) 208, S Devamlı infüzyon kemoterapi (seansı) 83, S İmmünoadsorbsiyon (seansı) 284, S İnfüzyon kemoterapisi (günlük) 161, S İntrakaviter ve rejyonal kemoterapi (seansı) 168, S İntratekal tedavi (seansı) 178, S Kemik iliği aspirasyon değerlendirmesi (Hematoloji uzmanı) 128, S Kemik iliği aspirasyonu 171, S Kemik iliği biyopsisi 300, S Kemik iliği imprint değerlendirilmesi (Hematoloji uzmanı) 107, S Lenf bezi aspirasyonu-ponksiyonu 118, S Periferik kan yayması değerlendirilmesi formül lökosit dahil. 20, S Steril ünitede bakım hizmeti (günlük) 237, S Terapötik flebotomi (seansı) 47, S Turnike testi 12,00 Aferez İşlemleri 687 S Aferez, donör trombosit aferezi (1 seans) 237, S Aferez, donör granülosit aferezi (1 seans) 237, S Aferez, donör eritrosit aferezi (1 seans) 237, S Aferez, lökosit (1 seans) 237, S Aferez, donör plazma aferezi (1 seans) 237, S Aferez, Hasta başı (acil) hemaferezis işlemi farkı 118, S Aferez, IgG (kolon veya kaskad filtrasyon yöntemi) (1 seans) 356, S Aferez, Lipid ( kolon veya kaskad filtrasyon yöntemi) (1 seans) 356, S Aferez, Stem hücre toplanması ( 1 seans) 356, S Aferez, Terapötik eritrositaferez (1 seans) 356, S Aferez, Terapötik lökaferez (1 seans) 429, S Aferez, Terapötik plazma değişimi (1 seans) plazmaferezis 420, S Aferez, Terapötik trombositaferez (1 seans) 356, S Aferez, Fotoferezis (1 seans) 356, S Ekstrakorpereal Fotoferez Tedavisi (1 seans) İşlem kiti, fistül iğnesi, fotoferez tedavisi endikasyonu olan metoksipsoralen, UV-A lambaları, izotonik serum, heparin, erişim katateri ve her türlü tıbbi- teknik işlemler 8.400,00 dahildir. Kan Bankası 702 S ABO+Rh tayini (forward gruplama)+abo reverse gruplama 38, S ABO+Rh tayini (forward gruplama) 19, S Adsorbsiyon testi 171, S Alt kan grup tiplendirmesi (her bir grup) minör kan grubu 28, S Anti-A, anti-b, veya Anti D-titrajı 71, S Antikor tanımlama 261, S Buffy coat deplesyonu her bir ünite için 9, S Cross match 28, S Direkt coombs testi (polispesifik) 21, S Direkt coombs testi (Ig G) 21, S Direkt coombs (kompleman) 21, S Donör muayenesi 12,00

13 714 S Elüsyon testi 95, S Eritrosit süspansiyonu yıkama 35, S Fibrin glue hazırlama malzeme ve set hariç 178, S Hemoglobin küveti ile otomatik sistemde hemoglobin tayini 6, S İndirekt coombs testi antikor tarama,2 veya 3'lü hücre ile 26, S Lökositten arındırılmış kan ürünü hazırlama filtre hariç her bir ünite için 9, S Sellüler kan ürünlerinin ışınlanması her bir ünite 42, S Soğuk aglütininler 24, S Steril tüp birleştirme her bir bağlantı için 28, S Taze donmuş plazma - kriyopresipitat eritilmesi her bir ünite için 7,20 Kan Bileşenleri Tetkikler ve kan torbası bedelleri kan ve ürünleri için ayrıca faturalanmaz. Otolog fibrin yapıştırıcı allojeneik olarak kullanılamaz ve fatura edilemez. Eritrosit ve tam kan transfüzyonu öncesi uygunluk testleriyle alıcı kan grubu testleri ayrıca faturalandırılır. 724 S Aferez trombosit süspansiyonu 1 ünite tek donör trombositi, aferez işlemi dahil, malzeme hariç 356, S Aferez granülosit süspansiyonu aferez işlemi dahil, (malzeme hariç) 356, S Eritrosit Süspansiyonu 372, S Granülosit süspansiyonu (random donor, 1 ünite) 28, S Kriyopresipitat 166, S Otolog tam kan 261, S Otolog fibrin yapıştırıcı 356, S Tam kan (torbada) 230, S Taze donmuş plazma 178, S Trombosit süspansiyonu (1 ünite random donör trombositi) 178, Çeşitli testler ve uygulamalar 734 S L-dopa ile Büyüme hormonu testi 47, S İnsülin-Büyüme hormonu testi 47, S İnsülin-Kortizol testi 47, S L-dopa- Prolaktin baskılama testi 47, S Su kısıtlama testi 47,60 8. RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME VE TEDAVİ 8.1.RADYASYON ONKOLOJİSİ Hastanın Radyasyon Onkoloğu tarafından ilk konsültasyonu, hastanın tedavi öncesi değerlendirilmesi, tedavi kararının verilmesi ve tedavi bitimine kadar olan bakım ve kontrolleri kapsar 1-KLİNİK ONKOLOJİK DEĞERLENDİRME ÜCRETİ 739 S gün ve altındaki tedaviler 936, S gün süreli tedaviler 1.471, S gün süreli tedaviler 1.958, S günden uzun süreli tedaviler 2.220, S Brakiterapi eksternal tedavisiz tek başına uygulaması 983, S Streotaktik radyoterapi tek veya çok fraksiyon 2.812,56 2-RADYOTERAPİ TASARIMI (İNTERNAL-EKSTERNAL RADYOTERAPİ) 745 S a) Radyoterapi tasarımı, Basit Bir tedavi volümüyle ilgili tek veya karşılıklı paralel alanlardan bloksuz veya tek bloklu tedavi planlarını içerir 237, S b) Radyoterapi tasarımı, Orta Aynı volüme yönlendirilmiş üç veya daha fazla alanlar ve/veya iki farklı tedavi volümünü ve/veya multipl blok ve/veya konvansiyonel olmayan fraksiyon şemalarını 356,00 içerir 747 S c) Radyoterapi tasarımı, Kompleks Hastaya özel blok yapımı ve/veya tanjansiyel alanlar ve/veya özel wedge ler ve/veya kompanzatuar filtre uygulaması ve/veya üç veya daha fazla tedavi volümü ve/veya rotasyonel tedaviler ve/veya multileaf kollimatör uygulamaları ve/veya değişik tedavi 593,60 modal 748 S d) Radyoterapi tasarımı, Konformal Kişiye özel blok veya multileaf kolimatörle yapılan hedefe yönelik 3 boyutlu tedaviler. Tüm vücut ışınlamada bu grupta değerlendirilir. 712, S e) Radyoterapi tasarımı, IMRT uygulamaları Reverse planning ve farklı doz yoğunlukları ile yapılan çok alanlı tedavileri içerir. Streotaktik radyoterapi bu grupta değerlendirilir ,60 3-RADYOTERAPİ PLANLAMA (SİMÜLASYON) 750 S a) Radyoterapi planlama, Basit 751 S b) Radyoterapi planlama, Orta Tedavi süresince (a),(b),(c)den bir tanesi bir kez ücretlendirilebilir. Konvansiyonel röntgen cihazları ile yapılan stimülasyonlar ancak basit kategoride ücretlendirilebilir. Tek tedavi volümlü, tek alan veya karşılıklı paralel alanlardan tek bloklu veya bloksuz alanlarla simülasyon işlemi Üç veya daha fazla alanlardan tek tedavi volümünün ve/veya iki farklı tedavi volümünün ve/veya multipl bloklu alanların simülasyon işlemi 308,80 712,00

14 752 S c) Radyoterapi planlama, Kompleks Tanjansiyel alanları ve/veya üç veya daha fazla tedavi volümünü ve/veya hastaya özgü koruma bloklamalı alanları ve/veya brakiterapi kaynak teyit işlemini ve/veya hipertermi probe teyit işlemi ve/veya rotasyon veya ark tedavi ve/veya kontrast 1.266,72 materyal kullanarak yapılan simülasyonları içerir 753 S d) Radyoterapi planlama, Üç Boyutlu (Konformal) Direkt BT veya MR yardımıyla aynı veya farklı planlar kullanılarak, tümör volümü ve çevre kritik normal yapıların bilgisayarla yeniden üç-boyutlu oluşturulması. Simülasyonda hareketli veya multipl sabit alanların üç boyutlu beam s-eye-view doz-volüm histogramları kullanılır. Üç boyutlu volüme dair dökümanlar ve doz 2.086,88 dağılımları ücret için gereklidir. Tüm vücut ışınlamada bu grupta değerlendirilir. Volüm sayısı kadar faturalandırılabilir. 754 S e) Radyoterapi planlama, IMRT uygulamaları Streotaktik radyoterapi bu grupta değerlendirilir , S a) Temel Radyasyon Doz Hesapları Santral aks derin doz ve tedavi süresi hesapları ve/veya TDF, NDS, gap hesapları ve/veya santral aks dışı hesaplar ve/veya doku inhomojenite faktörü hesapları gibi 95,20 temel radyoterapi fiziğini kapsar 756 S b) Doz Hesapları, Basit Tek alanla veya tek volüme yönelmiş karşılıklı paralel alanlardan yapılan ışınlamaların izodoz planları 190, S c) Doz Hesapları, Orta Tek bir tedavi volümüne yönelmiş üç veya daha fazla alandan yapılan tedavilerin izodoz planları ve/veya wedge kullanılan alanlar 356, S d) Doz Hesapları, Kompleks Mantle ve/veya ters-y ve/veya tanjansiyel alanlar ve/veya kompanzatuar filtre kullanımı ve/veya rotasyonel tedavi ve/veya irregüler alan blok hesapları ve/veya 427,20 multi-leaf kolimatör hesapları 759 S e) Doz Hesapları, Konformal Volüm sayısı kadar faturalandırılabilir. 830, S f) Doz Hesapları, IMRT Uygulamaları Streotaktik radyoterapi bu grupta değerlendirilir , S g) Doz Hesapları, Özel Özel teleterapi planı (parçacık nötron, proton gibi-ışınları ve/veya yarım vücut ve/veya tüm vücut ışınlamaları) 830,80 B. BRAKİTERAPİ 762 S Brakiterapi, Basit Bir planda 1-4 arası kaynak veya tel aplikasyonu veya 1-8 arası kaynaklı afterloading uygulamalarının izodoz hesapları 237, S Brakiterapi, Orta Multiplan doz hesapları, 5-10 kaynak veya telin aplikasyonu veya 9-12 kaynaklı afterloading uygulamalarının izodoz hesapları 380, S Brakiterapi, Kompleks Multiplan İzodoz Planı, 10 dan fazla kaynak-tel aplikasyonu veya 12 den fazla kaynakla yapılan afterloading doz hesapları. 546,00 C. ÖZEL HİZMETLER VE YARDIMCI ALETLER 765 S Özel Dozimetre:TLD, mikrodozimetre 118, S Tedavi Aletleri Tasarım ve Yapımı Basit Bolus ve/veya Termoplastik Fiksasyon Maskeleri 142, S Tedavi Aletleri Tasarım ve Yapımı Orta Kişiye özgü blok yapımı ve/veya kişiye özgü protez yapımı veya kişiye özgü bolus üretimi ve/veya tüm vücut fiksasyonuna yönelik kalıp tasarım ve yapımı,her bir 213,60 malzeme için 768 S Tedavi Aletleri Tasarım ve Yapımı Kompleks Kişiye özel kompanzatuar filtre yapımı ve/veya mould uyulamaları, her bir malzeme için 344,40 D. PORTABL GÖRÜNTÜLEME En fazla fraksiyon sayısı kadar ödenir. 769 S Film 106, S Digital Ücretlendirme için görüntülemenin yapıldığı tarih ve sayıların bilgisayar çıktısı eklenir 142,40 5-RADYOTERAPİNİN UYGULANMASI A. YÜZEYSEL VE ORTA VOLTAJ X-RAY CİHAZLARI VE/VEYA TELESEZYUM VEYA TELEKOBALT CİHAZLARI İLE YAPILAN TEDAVİLER 771 S Radyoterapi uygulanması, Basit Tek bir tedavi volümünün tek veya paralel karşılıklı alanlarda bloksuz veya tek bloklu tedavilerinin bir fraksiyonu. 35, S Radyoterapi uygulanması, Orta İki farklı tedavi volümü ve/veya tek tedavi volümünün 3 veya daha fazla alanlarla tedavisi multipl blok ve/veya kişiye özel blok kullanılan tedavilerin bir fraksiyonu 773 S Radyoterapi uygulanması, Kompleks Üç veya daha fazla farklı tedavi volümünün tedavisi ve/veya kişiye özel blok kullanılan tedavilerin ve/veya mantle veya ters-y tedavilerinin ve/veya tanjansiyel alanların veya wedge lerin veya kompanzatuar filtrelerin kullanıldığı tedavilerin her 59,60 bir fra 774 S Tek fraksiyonlu tedaviler 237, S Özel tedavi uygulamaları:tüm vücut/ yarım vücut ışınlamalarının seansı 712, S Lineer akseleratör, Basit 777 S Lineer akseleratör, Orta B. LİNEER AKSELERATÖR (FOTON VEYA ELEKTRON) İLE YAPILAN TEDAVİLER Tek bir tedavi volümünün tek veya paralel karşılıklı alanlarda bloksuz veya tek bloklu tedavilerinin bir fraksiyonu İki farklı tedavi volümü ve/veya tek tedavi volümünün 3 veya daha fazla alanlarla tedavisi, multipl blok ve/veya özel blok kullanılan tedavilerin bir fraksiyonu 47,60 71,20 95,20

15 778 S Lineer akseleratör, Kompleks Üç veya daha fazla farklı tedavi volümünün tedavisi ve/veya kişiye özel blok kullanılan tedavilerin ve/veya mantle veya ters-y tedavilerinin ve/veya tanjansiyel alanların veya wedge lerin veya kompanzatuar filtrelerin veya multi-leaf kollimatör 118,80 işlemlerinin kullanıldığı tedavilerin her bir fraksiyonu 779 S Lineer akseleratör, Konformal 4 alan ve üstü 190, S Lineer akseleratör, Tek fraksiyonlu tedaviler 356, S Lineer akseleratör,özel tedavi uygulaması:tüm veya yarım vücut ışınlamaları seansı 902, S Lineer akseleratör, IMRT uygulamaları, (her bir seans) stereotaktik radyoterapi uygulamaları bu grupta değerlendirilir 427,20 6. HİPERTERMİ 783 S Eksternal Yüzeyel Hipertermi (4 cm derinliğe kadar olan) 368, S Eksternal Derin Hipertermi (4 cm den fazla derinlikte) 474, S İntertisiyel Hipertermi (5 veya daha az aplikatör) 356, S İntertisiyel Hipertermi (5den fazla aplikatör) 474, S İntrakaviter Hipertermi 356,00 7.BRAKİTERAPİ İşlemler hastanın hastaneye kabulünü brakiterapi uygulamasını ve tedavi sonrası üç ay dönemde hasta bakım ve kontrolünü kapsar. 788 S Basit İntrakaviter Aplikasyon 1-4 arası kaynak/tel uygulamanın seansı 534, S Orta İntrakaviter Aplikasyon 5-10 arası kaynak/tel uygulamanın seansı 806, S Kompleks İntrakaviter Aplikasyon 10 dan çok kaynak/tel uygulama, seansı 1.068, S Basit İntertisiyel Aplikasyon 1-4 arası kateter / özel iğne uygulaması, seansı 617, S Orta İntertisiyel Aplikasyon 5-10 arası kateter / özel iğne uygulaması, seansı 902, S Kompleks İntertisiyel Aplikasyon 10 dan çok kateter/özel iğne uygulaması, seansı 1.305, S After-loading Brakiterapi:1-4 arası kaynaklı uygulamaların seansı , S After-loading Brakiterapi:5-8 arası kaynaklı uygulamaların seansı , S After-loading Brakiterapi:9-12 arası kaynaklı uygulamaların seansı , S After-loading Brakiterapi:12 den fazla kaynaklı uygulamaların seansı , S Yüzeyel Radyoaktif Element Uygulaması 142, S Radyoaktif Elementin Hazırlanması ve Uygulanması 142,40 ÖZELLİKLİ İŞLEMLER 8.2.NÜKLEER TIP GÖRÜNTÜLEME VE TEDAVİ Solunum Sistemi 800 S Akciğer perfüzyon sintigrafisi, planar 348, S Akciğer Perfüzyon Sintigrafisi, SPECT Akciğer perfüzyon sintigrafisi, planar a eklenir. 452, S Akciğer Perfüzyon Sintigrafisi, Kantitatif 338, S Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, Planar (Aerosol) Ventilasyon seti ayrıca fatura edilir. 328, S Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, SPECT (Aerosol) Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, Planar a (Aerosol) eklenir. 452, S Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, Planar (Technegas) 1.361, S Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, SPECT (Technegas) Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, Planar a (Technegas) eklenir. 452,00 Santral Sinir Sistemi 807 S Beyin Perfüzyon SPECT (Tc-99m HMPAO) 1.551, S Beyin Perfüzyon SPECT (Tc-99m ECD) 2.092, S Beyin Perfüzyon SPECT, iktal çalışma (Tc-99m ECD) 3.100, S Beyin PET 3.907, S Konvansiyonel Beyin Sintigrafisi Dinamik ve/veya statik 382, S Sisternografi (In-111 DTPA) Lomber ponksiyon ayrıca fatura edilir 5.993, S Sisternografi (Tc-99m DTPA) Lomber ponksiyon ayrıca fatura edilir 341, S Beyin Reseptör Çalışması, SPECT (I-123 IBZM) , S Ventriküler Şant Açıklığının Araştırılması 331,60 Kardiyovasküler Sistem 816 S Miyokard Perfüzyon SPECT (Tl-201) 1.362, S Miyokard Sempatik İnervasyon Sintigrafisi (I-123 MIBG) Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile , S Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA), istirahat 432, S Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA), SPECT Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA), istirahat e eklenir. 452, S Miyokard Perfüzyon SPECT, reinjeksiyon (Tl-201) Miyokard Perfüzyon SPECT (Tl-201)'e eklenir 459, S Miyokard Perfüzyon SPECT, GATED (Tc-99m kompleksleri) Miyokard Perfüzyon SPECT (Tc-99m kompleksleri) ne eklenir. 320, S Miyokard Perfüzyon SPECT, GATED (Tl-201) Miyokard Perfüzyon SPECT (Tl-201)'e eklenir. 320, S Miyokard Perfüzyon SPECT (Tc-99m kompleksleri) 879, S Miyokard PET, viabilite çalışması 3.704, S Miyokard PET, perfüzyon çalışması.n-13, Rb-82 veya O-15 ile , S Radyonüklid Venografi 484, S Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA), Stres 656, S Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA), Stres SPECT Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA), Stres e eklenir. 452, S Farmakolojik STRES Dobutamin, adenozin ve dipiridamol kullanılarak yapılan farmakolojik stres için geçerlidir. Miyokard perfüzyon sintigrafisine eklenir. 96, S Miyokard Attenüasyon düzeltme Miyokard perfüzyon sintigrafisine eklenir. 48,00 İskeket Sistemi 831 S Artrosintigrafi 217,27

16 832 S Kemik Sintigrafisi, Üç Fazlı 217, S Kemik Sintigrafisi, Tüm Vücut 351, S Kemik Sintigrafisi, SPECT Tüm Vücut veya Üç Fazlı Kemik Sintigrafisine eklenir. 403, S Kemik PET 4.120, S Anatomik korelasyon iskelet sistemi uygulamaları için SPECT-BT cihazları için geçerlidir. Kemik SPECT'e eklenir. 236,00 Endokrin Sistem 837 S Perklorat kovma testi 137, S Adrenal Korteks Sintigrafisi (I-131 Norkolesterol) , S Paratiroid Sintigrafisi, Dual Faz (Tc-99m MIBI) 506, S Paratiroid Sintigrafisi, SPECT (Tc-99m MIBI) Paratiroid Sintigrafisi, Dual Faz a (Tc-99m MIBI) eklenir. 400, S Tiroid Sintigrafisi 96, S Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi, görüntüleme yöntemleri eşliğinde 118, S Tiroid Uptake Çalışması (Tc-99m Perteknetat) 83, S Tiroid Uptake Çalışması (I-131) 181, S Anatomik korelasyon tiroid ve paratiroid sintigrafileri için Tiroid ve paratiroid sintigrafisi ile birlikte yapılan korelatif USG uygulamaları için geçerlidir. 34,00 Gastrointestinal Sistem 846 S Gastrointestinal Kanama Çalışması (Tc-99m Kolloid) 344, S Gastrointestinal Kanama Çalışması (Tc-99m RBC) 437, S Gastrointestinal Protein Kaybı Çalışması 1.742, S Gastroösefajial Reflü Çalışması 332, S Hepatobiliyer Sintigrafi 776, S Karaciğer Dalak Sintigrafisi, Planar 288, S Karaciğer Dalak Sintigrafisi, SPECT Karaciğer Dalak Sintigrafisi, Planar a eklenir. 452, S Mekkel Divertikülü Araştırması 147, S Mide Boşalma Çalışması 312, S Ösefagus Transit Çalışması 126, S Tükrük Bezi Sintigrafisi 178, S Üre Nefes Testi, C ,35 Genitoüriner Sistem 858 S Böbrek Sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m DTPA) 626, S Böbrek Sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m MAG-3) 934, S Böbrek Sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m EC) 944, S Böbrek Parankim Sintigrafisi, SPECT (Tc-99m DMSA) Böbrek Parankim Sintigrafisi, Planar a (Tc-99m DMSA) eklenir. 452, S GFR Ölçümü, İn vitro (Tc-99m kompleksleri) 334, S GFR Ölçümü, Kamera Metodu (Tc-99m kompleksleri) Dinamik Böbrek sintigrafisine eklenir. 334, S GFR Ölçümü, İn vitro (Cr-51 EDTA) 1.041, S Böbrek Sintigrafisi, ACE İnhibitörlü (Tc-99m MAG-3) Çift çalışma , S Böbrek Sintigrafisi, ACE İnhibitörlü (Tc-99m DTPA) Çift çalışma. 959, S Vezikoüreteral Reflü Sintigrafisi, Direk 93, S Vezikoüreteral Reflü Sintigrafisi, İndirek Dinamik Böbrek sintigrafisine eklenir. 71, S Böbrek Parankim Sintigrafisi, Planar (Tc-99m DMSA) 217, S Testis Sintigrafisi 127,20 Enfeksiyon Görüntüleme 871 S Enfeksiyon Odağı Araştırması, İşaretli Lökosit 1.899, S Enfeksiyon Odağı Araştırması, SPECT 452, S Enfeksiyon Odağı Araştırması (Tc-99m HIG) 1.870, S Enfeksiyon Odağı Araştırması (Tc-99m Nanokolloid) 572, S Lökosit İşaretlemesi İşaretli Lökosit ile yapılan enfeksiyon odağı araştırmasına eklenir. 322,40 Nükleer Hematoloji 876 S Dalak Sekestrasyon Çalışması 990, S Eritrosit Yaşam Süresi Saptanması 990, S Eritrosit/Plazma/Total Kan Volümü Tayini 929, S Hepatik Arter Perfüzyon Çalışması 424, S Hemanjiom görüntüleme, SPECT, işaretli eritrosit ile 668, S Kemik iliği sintigrafisi 326, S Lenfosintigrafi 326, S Selektif Dalak Sintigrafisi (Tc-99m işaretli denatüre eritrosit) 238,00 Nükleer Onkoloji 884 S Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (Tc-99m V-DMSA) 324, S Tümör Görüntüleme, SPECT (Tc-99m V-DMSA) Tc-99m V DMSA tümör görüntülemesine eklenir. 452, S Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (Ga-67) 3.080, S Tümör Görüntüleme, SPECT (Ga-67) Ga-67 tüm vücut taramasına eklenir. 452, S İyot-131 Tüm Vücut Tarama, Tanısal 1.384, S İyot-131 Tüm Vücut Tarama, Tedavi Sonrası 592, S Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (In-111 Oktreotid) , S Tümör Görüntüleme, SPECT (In-111 Oktreotid) In-111 Oktreotid ile tümör görüntülemesine eklenir. 452,00

17 892 S Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (Tc-99m işaretli peptid) 8.376, S Tümör Görüntüleme, SPECT (Tc-99m işaretli peptid) Tc-99m işaretli peptid ile tümör görüntülemesine eklenir. 452, S Onkolojik PET (Ga-68 peptid) , S İntraoperatif Gama Prop Uygulaması 632, S Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (I-131 MIBG) 5.849, S Tümör Görüntüleme, SPECT (I-131 MIBG) I-131 MIBG sintigrafisine eklenir. 452, S Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (I-123 MIBG) , S Tümör Görüntüleme, SPECT (I-123 MIBG) I-123 MIBG sintigrafisine eklenir. 452, S Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (Tc-99m Kompleksleri ile) 692, S Tümör Görüntüleme, SPECT (Tc-99m Kompleksleri ile) Tc-99m MIBI veya Tc-99m tetrofosmin ile tümör görüntülemesine eklenir. 452, S Radyoimmünosintigrafi, Tüm Vücut 3.632, S Radyoimmünosintigrafi, SPECT 452, S Sentinel Lenf Nodu Çalışması 448, S Meme Sintigrafisi Bölgesel ve /veya SPECT 336, S Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (Tl-201) 1.294, S Tümör Görüntüleme, SPECT (Tl-201) Tl-201 tümör görüntülemeye eklenir. 452, S Onkolojik PET (F-18 FDG) 4.120,00 Radyonüklid Tedavi 909 S Radyonüklid Sinovektomi Bir eklem için 6.720, S Radyonüklid Tedavi, I , S Radyonüklid Tedavi, I , S Radyonüklid Tedavi, I , S Radyonüklid Tedavi, I , S Radyonüklid Tedavi, I , S Radyonüklid Tedavi, I , S Radyonüklid Tedavi, I , S Radyonüklid Tedavi, I , S Radyonüklid Tedavi, I , S Radyonüklid Tedavi, I , S Radyonüklid Tedavi, I , S Radyonüklid Tedavi, I-131 MIBG , S Radyonüklid Tedavi, I-131 MIBG , S Radyonüklid Tedavi, P , S Radyonüklid Tedavi, Re , S Radyonüklid Tedavi, Sm , S Radyonüklid Tedavi, Sr , S Radyoimmünoterapi, Y-90 anti CD-20 antikor , S Somatostatin Reseptör Tedavisi (In-111 Pentetreotide) , S Radyonüklid tedavi radyasyon monitorizasyonu 100, S Radyonüklid Tedavi, İntraarteriyal, I-131 Lipiodol , S Radyonüklid Tedavi, İntraarteriyal,Y-90 mikroküre , S Somatostatin Reseptör Tedavisi (Y-90 veya Lu-177 işaretli peptid) , S Radyonüklid tedavi planlama, dozimetri 200, S Radyonüklid tedavi uygulamaları için radyofarmasötik hazırlama hizmeti 200,00 Diğer İncelemeler 935 S Dakriosintigrafi 117, S Organ Kan Akımı Çalıması (Tc-99m kompleksleri ile) 255, RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME VE TEDAVİ İncelemelerde kullanılan tüm kontrast ilaçlar ve sarf malzemelerinin ücretleri ayrıca tahsil edilir A-Direkt Grafiler 937 S El-bilek grafisi (tek film) 24, S Floroskopi 40, S Kemik survey 298, S Mammografi (tek meme) 68, S Mandibula (tek yön) 24, S Schuller grafisi (mukayeseli) 61, S Sella spot grafisi 24, S Sinüs (Waters) grafisi (tek yön) 24, S Skolyoz tetkiki skolyoz kaset ve filmi ile 152, S Stenvers grafisi (mukayeseli) 44, S Temporamandibular eklem mukayeseli/ağız A-K 61, S Uzun kemikler (tek film) (tek yön) 30, S Kopya film (her bir film için) film ücreti hasta tarafından karşılanır 24,00 Akciğer grafileri 950 S Akciğer grafisi (iki yön) 51, S Akciğer grafisi (üç yön) baryumlu 81,60

18 952 S Akciğer grafisi (üç yön) 58, S Akciğer grafisi P.A. (tek yön) 27,20 Bacak uzunluk grafileri 954 S Bacak uzunluk grafisi 47,60 Düz karın grafisi 955 S Düz karın grafisi 30,80 Eklemler 956 S Eklem grafisi (iki yön) mukayeseli 58, S Eklem grafisi (tek yön) mukayeseli 30, S Eklem grafisi (tek yön) tek eklem 24, S Eklem grafisi(iki yön)tek eklem 30, S Eklem grafisi(üç yön) 47,60 Kafa grafileri 961 S Kafa grafisi (dört yön) 64, S Kafa grafisi (iki yön) 44, S Kafa grafisi (tek yön) 24,00 Kalp telekardiogramlar 964 S Kalp teleradyogramlar (iki yön) 54, S Kalp teleradyogramlar (tek yön) 30, S Kalp teleradyogramlar (üç yön) baryumlu 81, S Kalp teleradyogramlar (üç yön) 58,00 Pelvis grafileri 968 S Pelvis gr.(tek yön) 30, S Pelvis gr.(üç yön) 58, S Pelvimetri (iki yön) 44,40 Vertebra grafileri 971 S Vertebra grafileri, servikal (dört yön) 64, S Vertebra grafileri, servikal (iki yön) 40, S Vertebra grafileri, servikal (tek yön) 24, S Vertebra grafileri, servikal (üç yön) 61, S Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (dört yön ) 102, S Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (iki yön ) 47, S Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (tek yön ) 30, S Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (üç yön ) 64, S L5-S1 spot grafisi 27,20 B-Kontrastlı tetkikler 980 S Anterograd pyelografi, var olan kateterden var olan kateterden 61, S Anterograd pyelografi, ince iğne ile, işlemin tümü 830, S Artrografi 152, S Bronkografı 118, S Çift kontrast kolon tetkiki 373, S Çift kontrast mide tetkiki 254, S Dakriosistografi 118, S Defekografi 254, S Distal kolon grafisi 152, S Duktografi-galaktografi 152, S Enteroklizis 373, S Faringografi 64, S Faringo-ozefagografi 78, S Fistülografi 115, S HSG 102, S I.V.P. 129, S I.V.P.(dakikalık) 156, S İnce barsak tetkiki 135, S Kolon tetkiki 284, S Laringografi 152, S Lenfanjiografi 661, S Mide duedonum tetkiki 166, S Miyelografi 508, S Oral kolesistografi 64, S Özefagografi 64, S Peroperatuar kolanjiografi 81, S Poş grafisi 81, S Retrograd pyelografi endoskopi hariç 61, S Retrograd üretrografi 118, S Sialografi (iki taraf) 102, S Sialografi (tek taraf) 61,20

19 1011 S Sine özefagografi anjio'da 278, S Sistogram (üç film) 64, S T tüp kolanjiografi 81, S Velofaringeal sinefloroskopi 169, S Voiding sistoüretrografi 254,40 C-Anjiografik tetkikler Normal anjiografik tetkikler Nöroradyolojik anjiografik tetkikler 1016 S Amytal Testi (VADA) 542, S Arkus aortografi 542, S Çift taraflı selektif karotid anjiografi 830, S sistem selektif serebral anjio 1.068, S Orbital flebografi 373, S Petrozal sinüs kan örneklemesi 644, S Çift taraflı selektif vertebral anjiografi 830, S Spinal anjiografik tarama 1.068, S Tek taraflı selektif karotid anjiografi 542,40 Venografik tetkikler 1025 S Dializ fistülogram 203, S Hepatik venografi ve wedge venografi 356, S İki taraflı surrenal venografi 356, S İki taraflı gonadal venografi 356, S İnferior/superior vena kavagrafi 251, S Portal venöz kan örneklemesi 830, S Renal venografi ve renal ven kan örnekleri alın. 254, S Santral venöz kateter patensi kontrastlı değerlendirmesi 203, S Splenoportografi 356, S Tek taraflı surrenal venografi 254, S Tek taraflı gonadal venografi 254, S Venografi, alt ekstremite, tek taraf 156, S Venografisi, üst ekstremite, tek taraf 156,00 Vasküler girişimsel radyolojik tedavi işlemleri 1038 S Aortik stent-greft uygulaması 3.390, S Beyin AVM embolizasyonu / AV Fistül Tedavileri 3.993, S Diğer organ ve Tümör Embolizasyon Tedavileri 1.996, S Endovasküler Serebral Anevrizma Tedavisi 3.993, S Geçici Kateter Yerleştirilmesi 237, S Perkütan Translüminal Anjiyoplasti işlemleri PTA 983, S Pseudoanevrizma tedavisi, renkli Doppler ile 237, S Selektif Trombolitik Tedavi İşlemleri 1.525, S Subkütan Port Çıkarılması 203, S Subkütan Port Yerleştirilmesi 837, S Supraaortik / Visseral İntravasküler Stent Yerleştirilmesi 1.996, S Transarteriyel Kemo-Embolizasyon Tedavileri TAKE 1.525, S Transjuguler Intrahepatik Porto-Sistemik Şant TIPS 2.542, S Tünelli Kateter Çıkarılması 203, S Tünelli Kateter Yerleştirilmesi 712, S Vena Kavaya Filtre / Stent Yerleştirilmesi 1.695, S Periferik aterektomi, trombektomi veya lazer, tek lezyon 1.695,20 D-Kemik dansitometresi 1055 S Kemik dansitometresi (Lokal) 71, S Kemik dansitometresi, tüm vucut 95,20 E-Nonvasküler girişimsel radyolojik tedaviler 1057 S Dakriosistoplasti, balon ile 1.017, S Görüntüleme eşliğinde biopsi (kalın ya da ince iğne) 214, S Gastrointestinal stent yerleştirilmesi 1.695, S İnvajinasyon, baryumlu kolon ile redüksiyon 824, S İnvajinasyon, ultrason eşliğinde redüksiyon 824, S Nazolakrimal kanala stent yerleştirilmesi 1.017, S Nazojejunal beslenme tüpü yerleştirilmesi, floroskopi eşliğinde 508, S Özefagus dilatasyonu. 508, S Perkütan akciğer absesi drenajı 1.695, S Perkütan alkol ablasyon tedavisi 1.525, S Perkütan ampiyem drenajı 1.017, S Perkütan apse drenajı 1.017, S Perkütan asit, plevral effüzyon drenajı 1.017, S Perkütan bilier drenaj 1.695,20

20 1071 S Perkütan bilier stent konması 1.695, S Perkütan bilier taş çıkarılması 1.695, S Perkütan çölyak ganglion blokajı 1.356, S Perkütan enterik fistül tedavisi 1.017, S Perkütan gastrojejunostomi 2.034, S Perkütan gastrostomi 1.695, S Perkütan kist hidatik tedavisi tek lezyon 2.034, S Perkütan koledok dilatasyonu 2.034, S Perkütan koleksiyon/kist tedavisi 1.017, S Perkütan lenfosel tedavisi 1.695, S Perkütan nefrostomi 1.017, S Perkütan pankreatik kanal girişimleri 2.034, S Perkütan pnömotoraks tedavisi 1.017, S Perkütan psödokist tedavisi 1.695, S Perkütan radyofrekans ablasyon tedavisi RF 2.005, S Perkütan renal kist ponksiyon ve tedavisi 1.017, S Perkütan safra kesesi drenajı 1.017, S Perkütan sistostomi 271, S Perkütan sistoüretografi 1.017, S Perkütan stenoz dilatasyonu 1.017, S Perkütan transhepatik kolanjiografi PTK 1.996, S Perkütan üreteral stent konması 2.034, S Stent yerleştirilmesi 2.034, S Streotaktik meme işaretleme 525, S Ultrasonografi eşliğinde parasentez,torasentez 118, S Vertebroplasti 2.203,60 F-Ultrasonografik tetkikler 1097 S Boyutlu ultrasonografi hf.da gebelik boyunca bir defa, anomali riskinin yüksek olduğu durumlarda 156, S Boyun US 58, S Renal US, dinamik 98, S Eklem US ( tek taraf) 30, S Endoskopik US 227, S Follikülometri (transabdominal follikülometri ) 95, S Follikülometri (transvajinal follikülometri ) 95, S Kontrastlı Doppler harmonik ultrasonografi (her bir bölge için) 152, S Hepatobilier US 40, S IVUS (intravasküler ultrasonografi) 254, S İntroperatif US 140, S Kalça eklemi US ( tek taraf ) 34, S Meme US (bilateral) 61, S Meme US (unilateral) 30, S Obstetrik US 61, S Orbita US (bilateral ) (A veya B mod) 61, S Parotis bezi US 30, S Renal US 40, S Skrotal US 47, S Submandibuler bez US 30, S Tiroid US 58, S Toraks US 47, S Transkranial veya transfontanel US 47, S Transrektal US 78, S Transvajinal US 61, S Suprapubik pelvik US 61, S Abdomen US, tüm 95, S Üriner sistem US 61, S Abdomen US, üst 61, S Yüzeyel doku US 61, S Ultrason, diğer 47, S Ultrason, genel 34,00 G-Renkli Doppler incelemeleri 1129 S boyutlu renkli Doppler ultrasonografi 152, S Abdominal aorta renkli Doppler US 84, S Abdominal renkli Doppler US 84, S Alt ekstremite perforan ven renkli Doppler US, tek taraflı 84, S Fötal biyometri ve biyofizik skorlama 102, S İntraoperatif renkli Doppler US 118,80

Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda) 24.00 2. HEKİM MUAYENELERİ VE RAPORLAR

Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda) 24.00 2. HEKİM MUAYENELERİ VE RAPORLAR EK-2 SAĞLIK KURUMLARI HİZMET BAŞI FİYAT LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT GENEL UYGULAMALAR 1 S200000 Konsultasyon Kurum dışına gönderilen hekimler için % 150 fazlası ödenir. 50.00 2 S200001

Detaylı

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ 1/191 1 DİĞER İŞLEMLER 2 S100000 Tek Hekim Sağlık Raporu 50 75 3 S100010 Sağlık Kurulu Raporu 200 300 Şehitlere ve gazilere ait silahlar için 4 S100020 Silah Ruhsatı için

Detaylı

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ EK-1 KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER LİSTESİ 27 BOTULİNUM TOKSİN UYGULAMALARI 28 Botulinum Toksin uygulamaları İlaç dahil, seans başına

Detaylı

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ 1 1. YATAK PUANLARI 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59 3 510.070 Kuvöz Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar.510.080 ile birlikte Günde en fazla

Detaylı

600030 İntralezyonal steroid enjeksiyonu, bir seans Keloid vb oluşumlar için 15 600040 Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile

600030 İntralezyonal steroid enjeksiyonu, bir seans Keloid vb oluşumlar için 15 600040 Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0 510100 Steril oda 0 510110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0

KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0 KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0 510100 Steril oda 0 510110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

G R MSEL LEMLER YÖNERGES

G R MSEL LEMLER YÖNERGES G R MSEL LEMLER YÖNERGES Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amac, Sa l k Bakanl na ba l sa l k kurum ve kurulu lar nda görev yapan personelin ek ödeme tutarlar n n belirleyen net performans puan n n tespiti

Detaylı

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI İÇİNDEKİLER I- AÇIKLAMALAR... II-GENEL KURALLAR... III-BRANŞ KRİTERLERİ... 1-ORTAK KRİTERLER 2-DAHİLİ VE CERRAHİ BRANŞLAR ANESTEZİ VE REANİMASYON-YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ...

Detaylı

Klinik Kodlama İşlem Giriş Kılavuzu. T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu. İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı

Klinik Kodlama İşlem Giriş Kılavuzu. T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu. İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı ANKARA-2015 I Klinik Kodlama İşlem Giriş Kılavuzu T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı Ankara, 2015 Bu yayın; T.C. Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge

Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge Ocak 2015. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam:

Detaylı

Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Hastanesi

Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Hastanesi Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Acıbadem Sağlık Grubu nun yeni halkası Acıbadem Fulya, İstanbul un en merkezi noktalarından biri olan Beşiktaş Fulya da hizmete açıldı. Tıbbın her dalında

Detaylı

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 2011 FAALİYET RAPORU

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 2011 FAALİYET RAPORU LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 2011 FAALİYET RAPORU 31.12.2011 1 İÇİNDEKİLER RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN UNVANI VE ORTAKLIK YAPISI,YÖNETİM 3 MERKEZ,ŞUBE,İŞTİRAKLERE

Detaylı

Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi

Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi HAYATINIZIN SAĞLIKLI TERCİHİ Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi DOĞAN HASTANESİ Doğan Hastanesi İstanbul

Detaylı

HERKES İÇİN. Dr. Mustafa Emeksiz Yönetim Kurulu Başkanı

HERKES İÇİN. Dr. Mustafa Emeksiz Yönetim Kurulu Başkanı Herkes için 1 HERKES İÇİN Kitlelerin değil bireylerin ön plana çıktığı zamanın içerisindeyiz. Sağlık, insanlık tarihi boyunca her şeyin merkezi olmuş bir kavramdır. Günümüzde ise bireylerin en çok önem

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ 3.BASAMAK KISITLAMASI NEDENİYLE 2.BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNCE YAPILAMAYAN İŞLEMLER

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ 3.BASAMAK KISITLAMASI NEDENİYLE 2.BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNCE YAPILAMAYAN İŞLEMLER T.C. Sağlık Bakanlığı Başkanlığı İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ 3.BASAMAK KISITLAMASI NEDENİYLE 2.BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNCE YAPILAMAYAN İŞLEMLER Hazırlayanlar

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ Sağlık hizmetlerinde, bundan tam 30 yıl önce, yola çıkışımız iki katlı bir binada diyaliz çalışmalarıyla başladı. Dönemin koşulları göz önüne alındığında, bitmek

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği TEŞEKKÜRLER Çalışmalarımız sırasında katkılarını esirgemeyen Türkiye Kamu Hastaneleri

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Ocak 2014 Sayı: 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE HASTANESİ HABER BÜLTENİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE HASTANESİ BÜLTENİ OCAK 2014 SAYI:1 ISSN:...?????????? AKÜ Adına Sahibi

Detaylı

MADDE 2 Aynı Tebliğin 1.9.1 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Aynı Tebliğin 1.9.1 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 4 Mayıs 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28637 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/03/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

içindekiler HASTANE SERVİSLERİ VE HİZMET STANDARDIMIZ HASTANEMİZİN BİNA VE TEKNOLOJİK ALTYAPISI YURTDIŞINDAN GELEN HASTALARIMIZ

içindekiler HASTANE SERVİSLERİ VE HİZMET STANDARDIMIZ HASTANEMİZİN BİNA VE TEKNOLOJİK ALTYAPISI YURTDIŞINDAN GELEN HASTALARIMIZ içindekiler Önsöz HASTANE SERVİSLERİ VE HİZMET STANDARDIMIZ HASTANEMİZİN BİNA VE TEKNOLOJİK ALTYAPISI YURTDIŞINDAN GELEN HASTALARIMIZ Tıbbi Ünitelerimiz / Servislerimiz 1. Dahili Tıp Bilimleri 1.1. ACİL

Detaylı

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Sayın Sigortalımız, Güvenilir, dürüst ve müşteri memnuniyeti ilkelerinin esas alındığı, hizmet politikası ile sigorta sektöründe lider konumda bulunan

Detaylı

Sizlere en iyi hizmeti, en kısa sürede sunabilmemiz için bazı hususlara da değinmek istiyoruz :

Sizlere en iyi hizmeti, en kısa sürede sunabilmemiz için bazı hususlara da değinmek istiyoruz : Değerli Sigortalımız, Şirketimizi tercih ettiğiniz için öncelikle size teşekkür ederiz. GroupamaSigorta olarak amacımız, siz değerli sigortalılarımıza en iyi hizmeti sunmak ve beraberliğimizi uzun yıllar

Detaylı

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 4)

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 4) 20 Ocak 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27116 TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 4) Bilindiği üzere, (6) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Bundan sonra Tebliğ olarak

Detaylı

EK-1 PAKET İŞLEMLER SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT ( TL ) 6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD

EK-1 PAKET İŞLEMLER SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT ( TL ) 6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD EK-1 PAKET İŞLEMLER SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT ( TL ) 6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD 1 B100000 Perikardiyosentez 1,375 2 B100001 Tüp perikardiostomi perikardial

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MEDİKAL İLETİŞİM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ

SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ Bu ek, sahibi olduğunuz SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ Özel Uygulamalarını düzenler ve Sağlık Sigortası Poliçe Kitapçığı nın tamamlayıcı ekidir.

Detaylı

ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ve KAPSAMI 1.1. Sigortacı, işbu sigorta ile, sigortalı ve/veya sigortalıların, sigorta sözleşmesi dönemi içerisinde sigorta süresi içinde hastalanmaları

Detaylı