RADYASYON ve KORUNMA. Dr. Ġlhan ÖZTÜRK. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ (İnterpol, OPCW ve BWC KBRN Uzmanı-Eğitici Eğitmeni)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RADYASYON ve KORUNMA. Dr. Ġlhan ÖZTÜRK. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ (İnterpol, OPCW ve BWC KBRN Uzmanı-Eğitici Eğitmeni)"

Transkript

1 RADYASYON ve KORUNMA Dr. Ġlhan ÖZTÜRK GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ (İnterpol, OPCW ve BWC KBRN Uzmanı-Eğitici Eğitmeni)

2 Sunum Planı Nükleer Silah Etkileri Radyasyon Nükleer Kazada Alınacak Ġlk Önlemler Korunma ve Temizlenme 2/ 39

3 Nükleer Silah Etkileri 6 AĞUSTOS 1945 Gözleri kör eden ıģık, Ġnsanları, eģyaları yakan bir sıcaklık, Korkunç bir gürültü, Yapıları yerle bir eden ses, Hızlı Ģok dalgası, Her Ģeyi uçuran kasırga 3/ 39

4 Nükleer Silah Etkileri Ġlk Atom Bombası HiroĢima ya atıldı. 6 Ağustos 1945 HiroĢima Little Boy 60 kg. U ölü patlama sırasında Toplam: ölü 9 Ağustos 1945 Nagasaki Fat Man 8 kg. Pu ölü patlama sırasında Toplam : ölü 4/ 39

5 Nükleer Silah Etkileri Bir nükleer silah patlatıldığında büyük bir kaos oluģur. Nükleer patlamanın olduğu yerle 11 km çapındaki alanda 150 ile 300 km/s lik kasırgalar olur. 5/ 39

6 Nükleer Silah Etkileri Her Ģey ani olarak tutuģur. Radyasyon dozu uzaklığa bağlı olarak patlama noktasından; 1,5 km uzaklıkta 250 Sv. e 3 km uzaklıkta 0,4 Sv. e ulaģır. 6/ 39

7 Nükleer Silah Etkileri Termal Radyasyon (Isı) AteĢ topu, çevresindeki cisimlerin yanmasına neden olur ve yoğun termal radyasyonu ıģık hızı ile yayar. 7/ 39

8 Nükleer Silah Etkileri Nükleer Radyasyon (IĢın) : Ani nükleer radyasyon Nükleer infilaktan sonra bir dakika içerisinde meydana gelen radyasyona denir. Yüksek giriģ gücüne sahiptir ve ıģık hızına yaklaģık bir hızda düz bir çizgi boyunca yayılır. 8/ 39

9 Nükleer Silah Etkileri Nükleer Radyasyon (Serpinti) : Atık nükleer radyasyon Ġlk dakikadan sonra devam eden radyasyona denir ve nükleer serpinti meydana gelir. Meteorolojik Ģartlara bağlı olarak (rüzgar hızı ve yönü) radyoaktif bulutun içindeki partiküllerin yeryüzüne çökmesine (kirli bölge oluģturması) serpinti denir. 9/ 39

10 Radyasyon Enerjinin parçacık yada elektromanyetik dalga ile yayılmasıdır. 10/ 39

11 Radyasyon kaynağı Alfa Partiküller Beta Partiküller Gamma IĢını 11/ 39

12 Radyasyon Maruziyeti Eksternal maruziyet - tüm beden veya parsiyel beden Internal Kontaminasyon Kontaminasyon - Eksternal radyoaktif materyal: ciltte İnternal radyoaktif Eksternal materyal: inhale edilmiş, yutulmuş, cilt maruziyet ve yaralardan abzorbe edilmiş Eksternal Kontaminasyon 12/ 39

13 Moleküler Seviyedeki Etkiler-1 Fiziksel evre; İyonizasyon yoluyla oluşan enerji transferi s de gerçekleşir Kimyasal evre; İyonlaştırılmış ve uyarılmış su molekülleri-atomları üzerinden reaktif kimyasal bileşikler (radikal) oluşur ( s) Biyolojik evre; Direk ve İndirek olarak etkilenir DNA hasarı ve sonuçları saatler, günler, yıllar ve hatta nesiller alır 13/ 39

14 Radyasyon Kaynakları Doğal: 88 % Kozmik : 0.39 msv/yıl Dahili : 0.23 msv/yıl Radon : 1.30 msv/yıl Yapay: 12 % Gama ıģını : 0.46 msv/yıl Tıbbi : 0.30 msv/yıl Mesleki : msv/yıl Serpinti : msv/yıl Doğal ve yapay radyasyon kaynaklarından maruz kalınan ortalama küresel radyasyon dozu 2.7 msv/yıldır. 14/ 39

15 Ġzin Verilen Maksimum Doz Uluslararası göre; Radyolojik Korunma Komisyonu (ICRP) nun önerilerine Radyasyon çalıģanları için müsaade edilen maksimum doz sınırı, birbirini takip eden beģ yılın ortalaması 20 msv i geçemezken (yılda en fazla 50 msv), Halk için aynı Ģartlardaki bu sınır 1 msv in altında tutulmaktadır. Görevli Halk Yıllık Etkin Doz 20 msv 1 msv Yıllık EĢdeğer Doz Göz 150 msv 15 msv Cilt 500 msv 50 msv Kol Bacak 500 msv 50 msv 15/ 39

16 Tıbbi Uygulamalarda Alınacak Radyasyon Miktarları Akciğer filmi çekiminde 0,25 msv Mide filmi çekiminde 10 msv 16/ 39

17 Tıbbi Uygulamalarda Alınacak Radyasyon Miktarları Tomografi filmi çekiminde 25 msv.-50 msv Sıvılı görüntüler 1 msv. 10 msv 17/ 39

18 Radyasyonun Kullanım Alanları Radyoaktif Ġzleyici Endüstriyel Radyografi Radyasyon Ölçüm Cihazı Sterizilasyon Nükleer Analiz 18/ 39

19 Tarım ve Hayvancılıkta Uygulamalar Bitkilere zarar veren böceklerin öldürülmesi Bitkilerin iyileģtirilmesi, Filizlenmenin önlenmesi, Tohum ıslahı Hayvanların hastalıklarının teģhis ve tedavisi Kimyasal gübredeki fosfora izleyici olarak katılan çok küçük miktardaki radyoaktif Fosfor-32 aracığıyla gübrenin bitki içindeki yayılması kesin bir biçimde izlenebilmektedir. 19/ 39

20 Gıda IĢınlaması Radyasyon Fransa da ıģınlanmıģ çileklerin satıģı Gıdaların bozulmasına neden olan mikroorganizmaları ortadan kaldırır. Taze meyve ve sebzelerin raf ömrünü uzatmada etkili olur. 20/ 39

21 Tüketici Ürünleri Televizyonlar, az miktarlarda da olsa radyoaktif madde içeren duman dedektörleri, fosforlu saatler, paratonerler ve lüks lambası fitilleri gibi bazı tüketici ürünleri, düģük düzeyde radyasyon yayarlar. 21/ 39

22 Tüketici Ürünleri Eskiden seramik katkı malzemesi olarak radyoaktif maddeler kullanılmıģtır. 22/ 39

23 Tıbbi Uygulamalar Radyoloji İlk radyografi uygulaması yapılan Er Boyabatlı Boyabatlı Mehmet ve el grafisi 1897 Er Mehmet El Grafisi 1897 Hamidiye Etfal Hastanesinde ilk radyoterapi uygulaması 1902 X ıģınları, hastadan geçirilerek hastalıklı bölgenin görüntüsü radyografi filmi Ģeklinde elde edilir. 23/ 39

24 Tıbbi Uygulamalar Nükleer Tıp Hastaya içirtilen veya vücuda enjekte edilen radyoaktif maddenin, incelenecek dokuda toplanmasını ve geçici bir süre buraya yerleģmesini sağlayacak bir kimyasal madde ile karıģtırılması gerekir. Radyoaktif maddenin vücuttaki dağılımı veya akıģı Gama kamera adı verilen cihazlarla yapılır. 24/ 39

25 Tıbbi Uygulamalar Radyoterapi Radyasyonun tıptaki bir diğer kullanım alanı, kanserli hücrelerin tedavi edilmesi çalıģmalarıdır. 25/ 39

26 Tıbbi Uygulamalar Radyasyon ile Sterilizasyon Tıpta ve endüstride kullanılan bazı malzemelerin, aletlerin ve çeģitli dokuların (kalp kapakçıkları ve diğer protez dokular) steril hale getirilmesi amacıyla yüksek dozda gama ıģınlarıyla yapılan iģlemlerdir. 26/ 39

27 Tıbbi Uygulamalar Adli Tıp Olay yerinde bulunan tırnak, saç, deri gibi parçaların suçluya ait olup olmadığının tetkikinde nükleer teknikler kullanılır. 27/ 39

28 Radyoaktif Ġzleyici Akarsularda debi ölçümü Barajlarda su kaçaklarının tespiti Yeraltı takibi sularının hareketlerinin Kanalizasyon gibi çevreye zarar veren atıklara radyasyonun uygulanmasıyla bakterilerin öldürülmesinde, Deniz suyundan içme suyu kalitesinde su elde edilmesi gibi nükleer uygulamalar da vardır. 28/ 39

29 Elektrik Üretiminde Kullanılması 29/ 39

30 Endüstriyel Uygulamalar Radyografi X ve Gama ıģınlarından yararlanılarak röntgen filmleri çekilen endüstriyel ürünlerin (borular, buhar kazanları, her türlü makine aksamları, vs.) her hangi bir hata içerip içermediği tespit edilebilmektedir. 30/ 39

31 Endüstriyel Uygulamalar Radyografi dıģında yine bir çok sanayi ürününün (demir, çelik, lastik, kağıt, plastik, çimento, Ģeker, vs.) üretim aģamasındaki seviye, nem ve yoğunluk ölçümleri radyasyondan yararlanılarak yapılmaktadır. Bagaj Kontrol Seviye ölçme Yoğunluk- Nem 31/ 39

32 Endüstriyel Uygulamalar X-IĢını ile Araç Kontrolu Kara gümrük kapılarında ve limanlarda radyasyon tespitinde kullanılmaktadır. Bu sistemler radyasyon erken uyarı sistemleri ile entegre edilebilmektedir. 32/ 39

33 Arkeolojik Uygulamalar Arkeometri Nükleer teknikler arkeometride tarihi değeri olan pul, resim gibi değerli malzemelerin sahte olup olmadıklarını tespit etmekte kullanılmaktadır. 33/ 39

34 AraĢtırma Amaçlı Uygulamalar Üniversitelerle diğer birçok araģtırma merkezinde, araģtırma amaçlı olarak yaygın bir Ģekilde (arkeolojik yaģ tayini ile uzay ve genetik araģtırmaları gibi) kullanılmaktadır. 34/ 39

35 Nükleer Korunma Acil Tedbirler Derhal yüzüstü yere yatılır, Gözler kapatılır, Eller ve kollar vücudun altına veya yanına konarak ısıya karģı açıkta bulunan yerler korunur, Blast dalgası geçinceye ve patlama sonucundaki taģ ve toprak parçalarının yağması (serpinti) duruncaya kadar yüzüstü kalınır.

36 Nükleer Kazada Alınacak Ġlk Önlemler Paniğe Kapılmayınız. Kapalı mekanlarda kalınız, tüm havalandırma sistemlerini, pencere ve kapılarınızı kapatınız. Havalandırma boģluk ve sistemleri ile pencere ve kapınızın hava alabilecek kısımlarını naylon örtü ve ambalaj bandı ile sıkıca kaplayınız. 36/ 39

37 Nükleer Kazada Alınacak Ġlk Önlemler Mümkün olduğu kadar binaların iç kesimlerine geçiniz. Uygun ve korumalı ise bodrum katları tercih ediniz. Yetkililerce, tehlikenin geçtiği açıklanana kadar içeride kalınız. DıĢarıda iseniz veya dıģarı çıkmak zorundaysanız; vücudunuzda açık yer bırakmamaya, el ve yüzünüzü kapatmaya çalıģınız, ağzınızı ve burnunuzu ıslatılmıģ havlu, pamuklu kumaģ veya mendil ile kapatınız. 37/ 39

38 Nükleer Kazada Alınacak Ġlk Önlemler DıĢarıdan içeriye girmeden önce, giysilerinizi ve ayakkabılarınızı çıkarınız ve bir poģet veya çantaya koyunuz, yetkililerce kontrol edilene kadar kullanmayınız. DıĢarıda iken vücudunuzun açıkta kalmıģ kısımlarını bol su ile yıkayınız. Yiyeceklerinizi mutlaka buzdolabı gibi kapalı yerlerde saklayınız. Açıkta bırakılmıģ hiçbir Ģeyi yemeyiniz, içmeyiniz. Taze sebze ve meyveleri temiz su ile yıkanmadığı sürece yemeyiniz. 38/ 39

39 Nükleer Kazada Alınacak Ġlk Önlemler Radyo ve televizyonunuzu devamlı açık tutunuz. Yetkililer tarafından yapılacak açıklamalara ve direktiflere uyunuz. HaberleĢmede kilitlenme olmaması için, sabit ve cep telefonunuzu çok acil durumlar dıģında kullanmayınız. Açık su kaynaklarını, meraları ve tarım arazilerini, yağmur sularını kullanmayınız. 39/ 39

40 Nükleer Kazada Alınacak Ġlk Önlemler Yetkililerce, tahliye veya sığınaklara gidilmesi duyurulmuģ ise, vücudunuzda açık yer bırakmayacak Ģekilde giyinerek dıģarı çıkınız ve gösterilen istikamete süratle hareket ediniz. Bu esnada ağız ve burnunuzu ıslak havlu veya mendille kapatınız. Tehlikenin geçtiği duyurulsa bile, açıkta bırakılan su ve gıdaları yetkililerce güvenli olduğu açıklanana kadar tüketmeyiniz. 40/ 39

41 Nükleer Kazada Alınacak Ġlk Önlemler Radyasyon toz, duman ve sıvı ile bulaģmıģ olabileceğinden, kirli bölgede sigara içilmemeli, yemek yenilmemelidir. Patlamanın veya kazanın olduğu bölgeye yaklaģılmamalıdır. 172 Alo TAEK ile güvenlik için polis ve askeri yetkililere haber verilmelidir. 41/ 39

42 Korunma ve Temizleme 42/ / 72

43 DIġ RADYASYONLARA KARġI KORUNMAK BaĢlıca üç yöntem bulunmaktadır: Uzaklık Zaman Zırhlama 43/ 39

44 Uzaklık Noktasal kaynaklardan yayınlanan radyasyon Ģiddetleri kaynaktan olan uzaklığın karesiyle azaldığından, uzaklık iyi bir korunma aracı olmaktadır. Örneğin; doz hızı 1 m de 100 mr/s ise 10 m deki doz hızı 1 mr/s dir. Tahliyenin sebebi halkı mümkün olduğunca kaynaktan uzak tutmaktır. 44/ 39

45 Zaman Radyasyon dozu miktarı radyasyon kaynağının yanında geçirilecek süre ile orantılı olarak arttığından kaynak yakınında mümkün olabildiğince kısa süre kalınmalıdır. Yani doz hızı 500 mr/s ise bu alanda 1 s kalınırsa 500 mr, 10 s kalınırsa 5000 mr doz alınır. 45/ 39

46 Zırhlama DıĢ radyasyon tehlikelerinden korunmanın en etkin yöntemi zırhlama olup radyasyonun Ģiddetini azaltmak için radyasyon kaynağı ile kiģi arasına uygun özelliklerde koruyucu engel konulmalıdır. Tehlike durumlarında halkın kapalı mekanlarda kalmasının sebebi budur. 46/ 39

47 RADYASYONA MARUZ KALMA YOLU Tesisten veya buluttan dıģ ıģınlama Buluttan solunum yoluyla iç ıģınlama Sığınma Ġyot tableti dağıtımı Tahliye GiriĢ-çıkıĢ kontrolü Elbise ve cildin bulaģması Topraktan dıģ ıģınlama Topraktaki radyonüklitlerin havaya karıģması ve solunum yoluyla iç ıģınlama BulaĢmıĢ gıda ve sular yoluyla iç ıģınlama KORUYUCU ÖNLEM Sığınma Tahliye GiriĢ-çıkıĢ kontrolü Sığınma Ġyot tableti dağıtımı Tahliye GiriĢ-çıkıĢ kontrolü Sığınma Tahliye KiĢilerde bulaģmanın giderilmesi Sığınma Tahliye Çevrede bulaģmanın giderilmesi Tahliye Çevrede bulaģmanın giderilmesi Gıda ve suların kontrolü 47/ 39

48 Radyasyon kaynağından uzaklaģmak radyasyondan korunmanın en etkin ve en kolay metodlarından biridir. Mesafe ile radyasyonun azalma miktarı uzaklığın karesi ile ters orantılıdır. Kaynaktan olabildiğince uzak durulmalıdır. 48/ 39

49 Radyasyon Kaynağı ile kiģi arasına konulacak olan engel, radyasyonun Ģiddetini azaltacaktır. Kullanılan malzemenin yoğunluğu arttıkça koruyuculuğu da artar. En yaygın zırhlama malzemesi beton ve kurģundur. 49/ 39

50 Radyasyon kaynağının yanında geçirilen süre arttıkça alınan radyasyon miktarı da artar. Radyasyon kaynağının yanından olabildiğince kısa sürede uzaklaģılmalıdır. 50/ 39

51 Ortamın, giysilerin ve cildin radyoaktif madde ile bulaģmasını, radyoaktif maddenin yiyecek ve solunum yolu ile vücuda girmesini önleyecek tedbirler alınmalıdır. 51/ 39

52 Özel Maksatlı Maskeler KaçıĢ maskesi 20 dk. süre ile personeli korur ve sıcak bölgeyi terketmesine imkan tanır. Siviller için en uygun KBRN koruyucu malzemesidir. 52/ / 72

53 Özel Maksatlı Maskeler Havalandırma sistemli, Solunum kolaylığı sağlayan, Hasta, Yaralı, Çocuk, Solunum güçlüğü olanlar tarafından kullanılan maskedir. 53/ / 72

54 Potasyum Ġyodin Tableti Tableti Kim / Ne Maksatla Kullanır? Radyasyona iliģkin bir yayılım öncesinde / anında / sonrasında, radyasyon uzmanı sağlık birimlerince karar verilip uzman denetiminde baģlatılan, Potasyum Ġyodin tabletleri alımıyla, vücuttaki tiroid bezlerinin iyodin ile doldurulması sağlanır ve zararlı radyoaktif iyodin in tiroid bezlerinde birikmesi/ vücuda zarar vermesi önlenir. Nükleer tesislerce ve sağlık teģkillerince ikmal edilerek zarar görmesi muhtemel bölgelerdeki çalıģanlara / yaģayanlara dağıtılır. Radyasyon ortamında kullanılır. 54/ / 72

55 18 YaĢından Büyüklere YaĢ Grubundaki 68 Kg. dan Ağır Çocuklara YaĢ Grubundaki Tabletlerin Doz Alımı Nasıl Olmalı? GRUP MĠKTAR 1 Tablet 130 mg. 68 Kg. dan Hafif Çocuklara 1 / 2 Tablet 65 mg YaĢ Grubundaki Çocuklara 1 Ay - 03 YaĢ Grubundaki Çocuklara 1 / 4 Tablet 32,5 mg. 1 Aylıktan Küçük Bebeklere 1 / 8 Tablet 16,25 mg. Tabletler mümkünse aç karnına alınmalıdır. Tabletler yutularak alınır, Bebeklere/ küçük çocuklara/ tablet yutamayanlara ise; toz haline getirilip süte, bebek mamasına, suya, portakal suyuna, maden suyuna, çilek Ģurubuna karıģtırılarak verilir. Günde 1 dozdan yüksek miktarlarda alınmamalıdır. Bu tabletlerin maksimum toplam dozu 1 gramı geçmemelidir. Tabletler; 24 saat süreyle koruma sağlamakla birlikte, radyoaktiviteye maruz kalınmadan 6 saat öncesinde alındığında maksimum korunma sağlar. 10 saatten sonra alınması durumunda hiçbir etkisi olmaz. 55/ / 72

56 T1 Ferdi Temizleme Tozu Aluminyum Silikat Ferdi cilt temizliğinde kullanılır, Ordu ilaç fabrikasında üretilmektedir. Kirliliği emer ve 24 saat içinde hapseder. 1 dakika sıvı kirliliği emmesi için beklenir. Ağız, burun ve açık yaraya temas ettirilmez. 56/ / 72

57 Kirlenmenin ġekli ve Kaynağı Hangi Harp Maddeleri Kimyasal Biyolojik Radyolojik Kimyasal Hangi Halde Bulunur KATI SIVI GAZ Hangi ġekilde Görülürler DonmuĢ sis, aerosol, Ġnce toz veya pudra, serpinti Sis, buhar ve yağmur damlacığı, ġurup veya jöle Gaz bulutu 57/ / 72

58 Radyasyonda Kirlenme Tehlike Türleri Çoğunlukla serpinti olarak ortaya çıkan radyoaktif toz ve kirlenmiģ malzemeler ile yayılır. Temizlenmesi yönünden katı halde bulunuģu göz önüne alınmalıdır. 58/ / 72

59 Radyasyona maruz kalındığında Cilt Temizliği Kirlenme bir bez ile silinir veya suyla ıslatılıp silinir. 59/ / 72

60 Gıdaların Temizlenmesi Grup-I Sadece KHM buharlarına maruz kalmıģ teneke kutu içinde veya paketlenmiģ, açılmamıģ, Grup-II Katı KHM, biyolojik veya radyoaktif serpinti ile kirlenmiģ, paketi açılmamıģ, Grup-III PaketlenmemiĢ veya zayıf paketlenmiģ ve sıvı veya buhar KBRN kirliliğe maruz kalmıģ, Grup-IV Yiyecek zinciri sırasında kirlenmiģ gıdalar. 60/ / 72

61 Gıdaların Temizlenmesi Grup-I : 30 Dk. çamaģır suyu bileģiği içine daldırılır. (100 lt. suya 2 lt. çamaģır suyu). Durulanır ve 10 Dk. havalandırılır. 61/ / 72

62 Gıdaların Temizlenmesi Grup- II : Ambalajın üzerindeki tozun kaldırılmasıyla kolayca temizlenir. Su ve sabunla yıkanarak, fırçalanarak veya ambalajı çıkarılarak yapılır. (N) Ġki hafta bekletildikten sonra radyasyon yoksa tüketilebilir. (N) 62/ / 72

63 Gıdaların Temizlenmesi Grup- III : 30 Dk. kaynayan sabunlu suya daldırıp durulanarak, veya sıcak sabunlu su ile yıkayıp, durulayıp, havalandırarak temizlenir. (K) Su ve sabunla yıkanır, sonra dezenfektan bileģik içine daldırılır. (Dezenfektan, klor, 1/3 bardak çamaģır suyu 40 lt. su) (B) 63/ / 72

64 Gıdaların Temizlenmesi Grup-III : Yiyecek stoğu yeterli ise kirli malzemeler imha edilir. Stok azaldıysa, yüzeyde kirlenme olan yiyecekler, kirlenme olan yüzeyin kaldırılması ile veya yıkanarak temizlenir. (N) Patates, havuç, pancar, Ģalgam su altında yıkanarak, ovuģturularak arkasından kabukları soyularak ve tekrar yıkanarak temizlenebilir. (N) 64/ / 72

65 Gıdaların Temizlenmesi Grup-III : Salatalık, domates, kiraz, üzüm, erik ve ince kabuklu kabak, su veya deterjana batırılarak ve kuvvetlice çalkalanıp veya fırçalanıp durulanarak temizlenir. (N) 65/ / 72

66 Gıdaların Temizlenmesi Grup-III : (B) ÇeĢitli piģirme metotları kullanılabilir. Basınçlı tip tencereler kullanılır. Yiyecek kullanılamaz hale getirilmeden ısıtılabildiği kadar ısıtılmalıdır. Patates gibi gıdalar ve sert kabuklu meyve ve sebzeler yıkanıp, ovulduktan sonra soyularak tekrar yıkanarak temizlenebilir. (K) 66/ / 72

67 Gıdaların Temizlenmesi Grup-IV : Temizlenmesi pratik değildir. Et ve süt bu Ģekilde kirlenmeye en çok maruz kalan gıda maddeleridir. (N) Meyveler, sebzeler, kök bitkileri ve tahıllar sindirildiği takdirde tehlikeli olabilecek miktarda radyoaktivite içerebilirler. (N) 67/ / 72

68 Gıdaların Temizlenmesi Grup-IV : Radyoaktif madde yiyen tavuklar kirlenmiģ yumurta yumurtlayabilirler. Radyoaktivitenin çoğunluğu kabukta yoğunlaģır. Sarısı ve beyazı zarar verecek miktarda radyasyona sahip değildir ve yenebilir. Vücuttaki radyoaktif yük fazla ise tavuklar yumurtlayamaz. (N) 68/ / 72

69 Tehlike Ġkaz ve Alarm ĠĢaretleri SIĞINAK MALZEMELERĠ : Varsa maske ve filtre, Ġlkyardım çantası (gazlı bez, steril pansuman, hazır pansuman, flaster ve lüzumlu sürekli alınan ilaçlar), Pilli /transistorlü radyo, El feneri, gemici feneri, Gaz ocağı, Mevsime göre giyecekler, Tabak, bardak, çatal, kaģık, Ġçme ve kullanma suyu, Paketli gıdalar. 69/ / 72

70 Tehlike Ġkaz ve Alarm ĠĢaretleri SARI ĠKAZ (ALARM) Hava saldırısı ihtimali var olduğunu iģaret eden sarı ikaz, 3 dakika süren düz siren sesi ile duyurulur. Bu ikazı duyunca; bina içindeki doğal gaz, hava gazı, elektrik, su ana anahtarlarını kapatınız. Yanan ocak, soba gibi Ģeyleri söndürünüz, kapı ve pencereleri kapatıp, perdeleri çekiniz, daha önceden sığınak yerinde hazırlanmamıģsa gerekli malzmeleri sığınağa taģıyınız. DıĢarıda bulunuyorsanız; ikaz haberini duyunca hemen sığınabileceğiniz bir sığınak veya sağlam bir bodrum, duvar dibi veya bir çukura yaklaģınız. Hemen gidilmesi mümkün ise evinize veya iģ yerinize gidiniz. 70/ / 72

71 Tehlike Ġkaz ve Alarm ĠĢaretleri KIRMIZI ĠKAZ (ALARM) Hava saldırısı tehlikesi olduğunu iģaret eden kırmızı ikaz, 3 dakika süren yükselip alçalan dalgalı siren sesi ile duyurulur. -Bu ikazı duyunca; Sarı ikaz sırasında eksik kalanları tamamlayınız, gerekli olan malzemeleri de yanınıza alarak hemen sığınak yerine gidiniz. Tehlike geçti ikazı verilinceye kadar sakin bir Ģekilde burada bekleyiniz. -Bina dıģında bulunuyorsanız; hemen en yakın bir sığınak veya sağlam bodrum, duvar dibi veya çukur bir yere sığınarak saklanınız. Tehlike geçti ikazına kadar sükunetle bekleyiniz. 71/ / 72

72 Tehlike Ġkaz ve Alarm ĠĢaretleri RADYOAKTĠF SERPĠNTĠ ĠKAZI (ALARMI) Radyoaktif Serpinti tehlikesini iģaret eden kırmızı ikaz, 3 dakika süren kesik kesik siren sesi ile duyurulur. Bu ikazla hemen, yukarıda olduğu gibi gereken malzeme ve yiyecek maddeleri ile birlikte sığınak veya sığınma yerlerine gidiniz. Yapılacak uyarılara hazırlıklı bulunuz. 72/ / 72

73 Tehlike Ġkaz ve Alarm ĠĢaretleri KĠMYASAL SAVAġ MADDELERĠ TEHLĠKESĠ ĠKAZI (ALARMI) Saldırının ikazı radyoaktif serpintide olduğu gibi; 3 dakika süreli kesik kesik siren sesi ile radyo/tv den verilir. Bu ikazı duyunca,bulunduğunuz binada sığınak veya sığınma yeriniz yoksa; iç kısımlarda penceresi az ve korunmaya elveriģli bir bölümü sığınma yeri olarak seçiniz. Ġçeriye gaz sızmasını önlemek için kapı ve pencere gibi yerlerin çevresi ve aralıklarını bant macun veya çamaģır suyuna batırılmıģ bezlerle kapatınız. Ağız ve burunu ıslatılmıģ bez arasına konulmuģ ıslak pamukla maskeleyiniz. Ġlk yardım malzemeleri, depolanmıģ su ve temiz bezleri alarak sığınakta tehlike geçti haberine dek bekleyiniz. 73/ / 72

74 -Açık alanda iseniz; en yakın kapalı yere giriniz, yalnız kapalı yere girmeden önce, elbiselerinize gaz bulaģmıģ olabileceğinden, elbiselerinizi yıkayınız/değiģtiriniz, mümkünse naylon torbaya koyunuz. Cildinizi de bol su ile yıkayınız. -Su yoksa; temiz bir bezle bulaģan yeri sürtmeden emdirilerek temizleyiniz. Kimyasal gaza maruz kalmıģ kiģide nefes alma zorluğu, baģ dönmesi, kusma, kızarıklık ve gözlerde yanma, ĢiĢme görüldüğünde, yine bol su ile bu bölgeleri yıkayınız. -KiĢiyi sıcak tutunuz, fazla hareket etmeyiniz. En kısa zamanda tedavi merkezine ulaģmaya çalıģınız. KirlenmiĢ araç ve gereçlerinizi deterjanlı su veya çamaģır suyu ile temizleyerek gerekirse kullanınız. 74/ / 72

75 Tehlike Ġkaz ve Alarm ĠĢaretleri BEYAZ ĠKAZ ( TEHLĠKE GEÇTĠ ) Tehlike geçti iģareti, radyo, televizyon, hoparlör, megafon gibi araçlarla duyurulur. -Bu haberi duyunca sığındığınız yerden çıkarak normal yerlerinize dönünüz, yardıma muhtaç olanlar varsa yardım ediniz. -Bu Ġkaz ve Alarm iģaretlerini tanımak, tanıtmak ve alınacak tedbirleri bilmek, olağanüstü hal ve savaģ durumundan en az zararla çıkmamızı sağlayacaktır. 75/ / 72

76 SABIRLA DĠNLEDĠĞĠNĠZ ĠÇĠN TEġEKKÜR EDERĠM / 39

Takdim Planı. Nükleer Silah Etkileri. Radyasyon. Nükleer Kazada Alınacak Ġlk Önlemler 2/ 39

Takdim Planı. Nükleer Silah Etkileri. Radyasyon. Nükleer Kazada Alınacak Ġlk Önlemler 2/ 39 Radyolojik Silahlar Takdim Planı Nükleer Silah Etkileri Radyasyon Nükleer Kazada Alınacak Ġlk Önlemler 2/ 39 Nükleer Silah Etkileri 6 AĞUSTOS 1945 Gözleri kör eden ışık, Ġnsanları, eşyaları yakan bir sıcaklık,

Detaylı

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber almak ve tehlikeye karşı halkı uyararak bir takım önlemlerin

Detaylı

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber İKAZ VE ALARM İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber almak ve tehlikeye karşı halkı uyararak bir

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ SİVİL SAVUNMA NCE YURT ÇAPINDA KURULMUŞ OLAN İKAZ VE ALARM SİSTEMİNİN AMACI DÜŞMAN SALDIRISINI ÖNCEDEN HABER ALMAK VE TEHLİKEYE KARŞI HALKI UYARARAK BİR TAKIM ÖNLEMLERİN ALINMASINI

Detaylı

Hayatınızı tehdit edebilecek doğal ve insan kaynaklı afet ve savaş dahil, her türlü acil durumlara karşı, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla

Hayatınızı tehdit edebilecek doğal ve insan kaynaklı afet ve savaş dahil, her türlü acil durumlara karşı, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla www.afad.gov.tr www.afad.gov.tr Hayatınızı tehdit edebilecek doğal ve insan kaynaklı afet ve savaş dahil, her türlü acil durumlara karşı, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla ikaz ve alarm işaretlerini

Detaylı

T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şehrinizin anî bir düşman taarruzuna uğraması halinde; tehlikeye karşı önceden hazırlıklı olmanız ve bazı önemli tedbirleri almanız gerekmektedir. Her

Detaylı

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından; hava saldırısı ihtimali olduğunda, hava saldırısı başladığında ve saldırının durduğunda halkın alacağı tedbirleri/önlemleri uygulamak

Detaylı

KBRN (KİMYASAL,BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, VE NÜKLEER) TEHDİT VE TEHLİKELERLE KORUNMA YÖNTEMLERİ

KBRN (KİMYASAL,BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, VE NÜKLEER) TEHDİT VE TEHLİKELERLE KORUNMA YÖNTEMLERİ KBRN (KİMYASAL,BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, VE NÜKLEER) TEHDİT VE TEHLİKELERLE KORUNMA YÖNTEMLERİ Gizliliğinizi korumaya yardımcı olmak için PowerPoint bu resmin otomatik olarak karşıdan yüklenmesini engelledi.

Detaylı

RADYASYON GÜVENLİĞİ. Öğr.Gör. Şükrü OĞUZ KTÜ Tıp Fakültesi Radyoloji AB

RADYASYON GÜVENLİĞİ. Öğr.Gör. Şükrü OĞUZ KTÜ Tıp Fakültesi Radyoloji AB RADYASYON GÜVENLİĞİ Öğr.Gör. Şükrü OĞUZ KTÜ Tıp Fakültesi Radyoloji AB İyonlaştırıcı radyasyonlar canlılar üzerinde olumsuz etkileri vardır. 1895 W.Conrad Roentgen X ışınını bulduktan 4 ay sonra saç dökülmesini

Detaylı

28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ

28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ 28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ Hazırlayanlar: Hüseyin KILIÇ MURAT NAZIM 28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ KUTLAMA PROĞRAMI Sayın okul müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar, Bugün burada 28 Şubat Sivil

Detaylı

RADYASYON VE RADYASYONDAN KORUNMA

RADYASYON VE RADYASYONDAN KORUNMA RADYASYON VE RADYASYONDAN KORUNMA Mehmet YÜKSEL Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı MADDENİN YAPISI (ATOM) Çekirdek Elektronlar RADYASYON NEDİR? Radyasyon; iç dönüşüm geçiren

Detaylı

DEPREM -YANGIN ACİL DURUM TATBİKAT VE TAHLİYE SENARYOSU 2016

DEPREM -YANGIN ACİL DURUM TATBİKAT VE TAHLİYE SENARYOSU 2016 DEPREM -YANGIN ACİL DURUM TATBİKAT VE TAHLİYE SENARYOSU 2016 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ 1 Alarm verilir. 2 Deprem sırasında tüm öğrenciler ve öğretmen sıra ve masaların yanında ÇÖK,KAPAN,TUTUN pozisyonu

Detaylı

Radyasyon Uygulamalarının Fizik Mühendisliği ve Eğitiminden Beklentileri. Dr. Abdullah ZARARSIZ Fizik Mühendisleri Odası

Radyasyon Uygulamalarının Fizik Mühendisliği ve Eğitiminden Beklentileri. Dr. Abdullah ZARARSIZ Fizik Mühendisleri Odası Radyasyon Uygulamalarının Fizik Mühendisliği ve Eğitiminden Beklentileri Dr. Abdullah ZARARSIZ Fizik Mühendisleri Odası İÇERİK - İYONLAŞTIRICI RADYASYON Endüstriyel Uygulamalar Medikal Uygulamalar Diğer

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Radyasyonun Keşfi 1895 yılında Wilhelm Conrad Röntgen tarafından X-ışınlarının keşfi yapılmıştır. Radyasyonun Keşfi 1896 yılında

Detaylı

Nükleer Teknoloji ve Enerji Üretimi. Dr. Halil DEMİREL

Nükleer Teknoloji ve Enerji Üretimi. Dr. Halil DEMİREL Nükleer Teknoloji ve Enerji Üretimi Dr. Halil DEMİREL Nükleer Teknoloji 18.05.2011 TAEK - ADHK 2 Nükleer Teknoloji Nükleer teknolojiyi üstün kılan, nükleer reaksiyonları ve radyasyonu faydalı bir şekilde

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Endüstriyel Uygulamalar Radyasyon endüstriyel alanda oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Örneğin, X ve gama ışınlarından

Detaylı

RADYASYON VE SAĞLIK A.HİKMET ERİŞ TIBBİ RADYOFİZİK UZM. BEZMİALEM VAKIF ÜNİV.TIP FAK.

RADYASYON VE SAĞLIK A.HİKMET ERİŞ TIBBİ RADYOFİZİK UZM. BEZMİALEM VAKIF ÜNİV.TIP FAK. RADYASYON VE SAĞLIK A.HİKMET ERİŞ TIBBİ RADYOFİZİK UZM. BEZMİALEM VAKIF ÜNİV.TIP FAK. RADYASYON ÇALIŞANLARI VE BİLİNMESİ GEREKENLER RADYASYON TANIMI: DALGA VE TANECİK ÖZELLİKTE UZAYDA DOLAŞAN ENERJİ PAKETİ.

Detaylı

TRILUB CONTIGREASE HT 391 801402

TRILUB CONTIGREASE HT 391 801402 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 1 - Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı, Ürün Adı : TRILUB CONTIGREASE HT 391 Artikel Numarası: Firma adı : Trilub Kimya İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti

Detaylı

İÇİNDEKİLER ANA BÖLÜM I: RADYASYON, RADYOAKTİVİTE,VÜCUDA ETKİLER VE RİSK KAVRAMI...1. Bölüm 1: Radyasyonla İlgili Kısa Açıklamalar...

İÇİNDEKİLER ANA BÖLÜM I: RADYASYON, RADYOAKTİVİTE,VÜCUDA ETKİLER VE RİSK KAVRAMI...1. Bölüm 1: Radyasyonla İlgili Kısa Açıklamalar... İÇİNDEKİLER ANA BÖLÜM I: RADYASYON, RADYOAKTİVİTE,VÜCUDA ETKİLER VE RİSK KAVRAMI...1 Bölüm 1: Radyasyonla İlgili Kısa Açıklamalar...3 Bölüm 2: İyonlaştırıcı Radyasyonlar Vücudumuzu Nasıl Etkiliyor?...7

Detaylı

TRILUBGREASE TEMP LX - MSG 692-460 801029

TRILUBGREASE TEMP LX - MSG 692-460 801029 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 1 - Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı, Ürün Adı : TRILUBGREASE TEMP LX - MSG 692-460 Artikel Numarası: Firma adı : Trilub Kimya İmalat San. ve Tic.

Detaylı

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444 Sayfa 1/5 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Detaylı

ISTAKOZ KABUĞUNDAKİ KİTİN SAYESİNDE RADYASYONDAN KORUNUYORUM

ISTAKOZ KABUĞUNDAKİ KİTİN SAYESİNDE RADYASYONDAN KORUNUYORUM ISTAKOZ KABUĞUNDAKİ KİTİN SAYESİNDE RADYASYONDAN KORUNUYORUM HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-E Janset GÜNEY Su Hazal ÇALLI DANIŞMAN ÖĞRETMEN Nilüfer DEMİR İZMİR 2014 İÇİNDEKİLER 1.PROJENİN AMACI...2 2. RADYASYON

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Baskı tarihi : 05/11/2010

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Baskı tarihi : 05/11/2010 Sayfa: 1/5 BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞIRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı: GBF No: SDS_003R_CLP Kimyasal tanımı: Cas No. 007440-37-1 EC No. 231-147-0 Index No. - 1.2.

Detaylı

SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan, evcil hayvan ve faydalanılan bitkilerde ölüm veya zarar meydana getirmek, malzemeyi hasara uğratmak amacıyla mikroorganizmaların veya bunların toksinlerinin (zehirlerinin) kasten kullanılmasıdır.

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP INOX Ürün Kodu

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu (91/155 EEC)

Güvenlik Bilgi Formu (91/155 EEC) Sayfa 1/6 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: DESOMED EURO Kimya San. Ve Ticaret A.Ş. Yazıbaşı Beldesi Balkan Cad. No:33 Torbalı / ĐZMĐR Tel: 0.232.853 97

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP ALKOL BAZLI

Detaylı

KBRN KİMYASAL RADYASYON NÜKLEER

KBRN KİMYASAL RADYASYON NÜKLEER KBRN KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer tehlikeli maddeler) kasten, kazaen veya doğal afetler sonucu ortama yayılarak insan ve çevre üzerine birçok olumsuz etkiler oluşturan tehlikeli maddelerdir.

Detaylı

İşyeri ortamlarında, çalışanların sağlığını. ve güvenliğini korumak amacıyla yapılan bilimsel çalışmaların tümü diye tanımlanabilir.

İşyeri ortamlarında, çalışanların sağlığını. ve güvenliğini korumak amacıyla yapılan bilimsel çalışmaların tümü diye tanımlanabilir. İş Sağlığı ve Güvenliği İşyeri ortamlarında, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla yapılan bilimsel çalışmaların tümü diye tanımlanabilir. Çalışanların sağlığı ve güvenliğin bozulması

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI Ürün Adı : HMPlus Mikronütrient Şirket : Kayhan ÜNLÜALP HidroMetan Biyogaz ve Arıtma Teknolojileri 1768 Sokak No:4/5 Karşıyaka İZMİR Acil Telefon numarası

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

Nükleer Tekniklerin Endüstriyel Uygulamalarında Radyasyondan Korunma. Prof.Dr.Ali Nezihi BİLGE İstanbul Bilgi Üniversitesi

Nükleer Tekniklerin Endüstriyel Uygulamalarında Radyasyondan Korunma. Prof.Dr.Ali Nezihi BİLGE İstanbul Bilgi Üniversitesi Nükleer Tekniklerin Endüstriyel Uygulamalarında Radyasyondan Korunma Prof.Dr.Ali Nezihi BİLGE İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstride Nükleer Teknikler Radyoaktif izleyiciler Radyasyonla Ölçüm Cihazları

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL AMBULANS SERVĠSĠ ACĠL DURUM VE AFET PLANI

ÇANAKKALE ĠL AMBULANS SERVĠSĠ ACĠL DURUM VE AFET PLANI DEPREM VE AFET PLANI Dok. Kodu: YÖN.PL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Rev. No: 00 Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ Çanakkale İl Ambulans Servisi KKM, bağlı tüm ASH İstasyonları, çevre ve insan sağlığını etkileyebilecek

Detaylı

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü,

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, TOZ İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, Termal Konfor gibi unsurlardan biriside Tozdur. Organik

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetinden kaynaklanabilecek

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU Hazırlama Tarihi: 08.05.2015

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU Hazırlama Tarihi: 08.05.2015 BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Endosplus Ürün Özelliği Dezenfektan 1.2. Madde/Müstahzarın Kullanımı Kullanım Alanı Endoskop Alet Dezenfektanı

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Setrax SG

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Setrax SG Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile CAS No : Fosfanat : 7758-29-4 EINECS No : 231-838-7 1.2. Madde /

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 801023

TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 801023 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 1 - Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 Artikel Numarası: Firma adı : Trilub Kimya İmalat San. ve Tic. Ltd.

Detaylı

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır.

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır. BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Öncesinde dezenfekte edilen tüm yüzeylerin ve zeminlerin, hastaneler ve bakımevleri gibi

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP SITROMAT Ürün

Detaylı

Biyolojik Silahlar 1/ 51

Biyolojik Silahlar 1/ 51 Biyolojik Silahlar 1/ 51 Takdim Planı Tanımlar Tarih Mikroorganizmaların Özellikleri BHM Tespiti Savunma 2/ 52 Evdeki biyolojik terörden haberiniz var mı? 3/ 51 4/ 51 5/ 51 2 KİLOGRAM? 6/ 51 2 KİLOGRAM

Detaylı

MESLEK HASTALIKLARINDAN KORUNMA İLKELERİ

MESLEK HASTALIKLARINDAN KORUNMA İLKELERİ MESLEK HASTALIKLARINDAN KORUNMA İLKELERİ İşyerlerinde meslek hastalıklarına sebep olabilecek faktörleri her zaman tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. Bu sebeple, meslek hastalıklarından korunmak

Detaylı

CERRAHİ ALETLERİN ÖN YIKAMA VE PAKETLEME TALİMATI Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5

CERRAHİ ALETLERİN ÖN YIKAMA VE PAKETLEME TALİMATI Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5 Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5 1. AMAÇ Dezenfeksiyon ya da sterilizasyon öncesinde cerrahi aletlerin ön yıkama ve paketlenmesinde standart

Detaylı

REVİZYON : 02 YAYINLAMA TARİHİ: 15-05-2007 REVİZYON TARİHİ : 30-11-2010

REVİZYON : 02 YAYINLAMA TARİHİ: 15-05-2007 REVİZYON TARİHİ : 30-11-2010 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: Maratem 613 Demir Bağlayıcı Yardımcı Yıkama Maddesi Maddenin / Preparatın Kullanımı: Profesyonel sanayii ve ticarette temizleme uygulamalarında

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1501 Ürün Adı INTERFLEX (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım İKİ BİLEŞENLİ, POLİSÜLFİT DERZ DOLGU MALZEMESİ MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler

Detaylı

Radyasyon Yaralılarının Tıbbi Yönetimi

Radyasyon Yaralılarının Tıbbi Yönetimi Radyasyon Yaralılarının Tıbbi Yönetimi İyonize Radyasyonun Tipleri Radyasyon Kaynağı Alfa Partikülü Kağıt Beta Partikülü Plastik, Deri Gamma Işını Kurşun veya beton 2 / 19 Radyoaktif Materyal ÖLÇÜM FİZİKİ

Detaylı

Klinik Tıbbi Organizasyon İlk 4 Saat!

Klinik Tıbbi Organizasyon İlk 4 Saat! KBRN Klinik Tıbbi Organizasyon İlk 4 Saat! Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi BaĢkanlığı Haz:Dr. Cansın ARDA Sunan : Adnan KÜÇÜKÇALIK www.umke.gov.tr Alparslan CAN Sunum Planı 1. Genel

Detaylı

REVİZYON : 01 YAYINLAMA TARİHİ: 15-05-2007 REVİZYON TARİHİ : 22-12-2009

REVİZYON : 01 YAYINLAMA TARİHİ: 15-05-2007 REVİZYON TARİHİ : 22-12-2009 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: Maratem 622 Sıvı Alkali Yardımcı Yıkama Maddesi Maddenin / Preparatın Kullanımı: Profesyonel sanayii ve ticarette temizleme uygulamalarında

Detaylı

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM 9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM ZEHİRLENMELER Zehirlenme nedir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulmasıdır. Vücuda dışarıdan giren bazı yabancı maddeler, vücudun

Detaylı

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS EVDE BİYOTEKNOLOJİ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS STERİLİZASYON; BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİNDE KULLANILAN STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ VE BU STERİLİZASYON

Detaylı

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik Eğitimin Amacı Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını %0 a indirmek, çalışanları yasal hak ve

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : POLIROAD SU BAZLI YOL ÇİZGİ BOYASI Hazırlama Tarihi : 09.07..2009 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : POLIROAD SU BAZLI YOL ÇİZGİ BOYASI Hazırlama Tarihi : 09.07..2009 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Form No : B-649 Sayfa No : 1/ 7 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : Poliroad Su Bazlı Yol Çizgi Boyası 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Su bazlı yolçizgi

Detaylı

1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Sayfa No : 1/ 5 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : EPOKSİ KAPLAMA SOLVENTSİZ BOYA 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : 2 Komponentli Epoksi reçine esaslı,

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 57-55-6 Kullanım alanları : Polyester üretiminde, kozmetik sanayisinde,

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK FORMU KALDOIL KISIM 1 MÜSTAHZAR VE İŞ TANIMI

MALZEME GÜVENLİK FORMU KALDOIL KISIM 1 MÜSTAHZAR VE İŞ TANIMI MALZEME GÜVENLİK FORMU KALDOIL KISIM 1 MÜSTAHZAR VE İŞ TANIMI 1. MALZEMENİN TANIMI 1.1 MALZEMENİN ADI: KALDOIL 1.2 MALZEMENİN KULLANIM ALANI Soğuk Uygulanabilir Asfalt Tamir Malzemesi Üretiminde Kullanılan

Detaylı

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI. Ayda bir

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI. Ayda bir YER: İZOLASYON ve NOTRÖPENİK HASTA ODASI YÜKSEK RİSKLİ ALAN GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK Tuvalet hariç bütün ıslak alanlar: Sarı Yoğun Bakım, Laboratuvar Alanları, İzolasyon Odası, Ameliyathane :Beyaz 1-Tuvaletler

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU. 1) Ürün ve Şirket Tanımlaması. 2) Muhteviyat Bilgisi. 3) Muhtemel Tehlike Bilgisi. 4) İlk Yardım Önlemleri

GÜVENLİK BİLGİ FORMU. 1) Ürün ve Şirket Tanımlaması. 2) Muhteviyat Bilgisi. 3) Muhtemel Tehlike Bilgisi. 4) İlk Yardım Önlemleri 1) Ürün ve Şirket Tanımlaması Ürün bilgisi : İki komponentli, bitümle modifiye edilmiş, poliüretan esaslı dilatasyon dolgu ve izolasyon malzemesi Ürün ticari ismi : CERMIPROOF PB Şirket ünvanı : Koramic

Detaylı

(91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliğine ( tarih, RG No:24692 ) göre hazırlanmıştır.

(91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliğine ( tarih, RG No:24692 ) göre hazırlanmıştır. 1. MALZEME VE ÜRETİCİ KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER Malzeme Adı : Teknobond 200 P A Bileşen Malzemenin Kullanım Amacı : Su İzolasyonu 2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA GENEL BİLGİ İhtiva Ettiği Tehlikeli

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 71-36-3 Kullanım alanları : N-Butanol ağırlıklı olarak boya ve

Detaylı

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon Ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç alandan oluşmalıdır. Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında

Detaylı

SU HALDEN HALE GĠRER

SU HALDEN HALE GĠRER SU HALDEN HALE GĠRER SU DÖNGÜSÜ Yeryüzündeki suyun buharlaģıp havaya karıģması, bulutları oluģturması ve yağıģ olarak yeryüzüne dönmesi sürecinde izlediği yola su döngüsü denir. Su buharı soğuduğunda ise

Detaylı

HAL DEĞİŞİMİ - YOĞUNLAŞMA GÖSTERİ

HAL DEĞİŞİMİ - YOĞUNLAŞMA GÖSTERİ İsim:. ETKİNLİK SAYFASI BÖLÜM 2, DERS 3 Tarih: HAL DEĞİŞİMİ - YOĞUNLAŞMA GÖSTERİ 1. Öğretmeniniz iki bardağa su ve buz yerleştirip, buz dolu bardağın birini plastik torbaya, ötekisini dışarıda bırakmıştır.

Detaylı

YAYINLANMA TARİHİ: REVİZYON TARİHİ : -

YAYINLANMA TARİHİ: REVİZYON TARİHİ : - 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: Sens Sıvı Sabun Lavanta Maddenin / Preparatın Kullanımı: Sıvı El Yıkama Sabunu Üretici / Tedarikçi: Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri

Detaylı

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEMİZLİK PLANI KOD YÖN.PL.07 YAY.TR. OCAK 2013 REV TR. TEMMUZ 2014 REV NO 01 SYF NO 1/4

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEMİZLİK PLANI KOD YÖN.PL.07 YAY.TR. OCAK 2013 REV TR. TEMMUZ 2014 REV NO 01 SYF NO 1/4 YÜKSEK RİSKLİ ALAN ORTA RİSKLİ ALAN DÜŞÜK RİSKLİ ALAN DİŞ PRETEZ LABORATUARI RÖNTGEN TUVALETLER ENTEGRE KLİNİKLER MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ BÖLÜM BAZINDA TEMİZLİK UYGULAMALARI İDARİ BİRİMLER HASTA

Detaylı

TRILUB GMP EPP 1526 402001

TRILUB GMP EPP 1526 402001 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 1 - Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı, Ürün Adı : Trilub GMP EPP 1526 Artikel Numarası : Firma adı : Trilub Kimya İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti Organize

Detaylı

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü GIDA GÜVENLİĞİ Gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararın ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin

Detaylı

Doz Birimleri. SI birim sisteminde doz birimi Gray dir.

Doz Birimleri. SI birim sisteminde doz birimi Gray dir. Doz Birimleri Bir canlının üzerine düşen radyasyon miktarından daha önemlisi ne kadar doz soğurduğudur. Soğurulan doz için kullanılan birimler aşağıdaki gibidir. 1 rad: Radyoaktif bir ışımaya maruz kalan

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155 EC

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155 EC MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155 EC Basım Tarihi: 10.02.2010 Page: 1/6 1- Firma ve Ürün tanımı Ürün Bilgileri Ürün İsmi: ALÜMİNYUM SÜLFAT Üretici/Kaynak Firma bilgileri : Ardıçlı evler, Yeryüzü Mah,

Detaylı

Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Fax ++49 +5664/9496-8444

Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Fax ++49 +5664/9496-8444 Sayfa 1/6 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Telefon ++49 +5664/9496-0 Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Fax ++49 +5664/9496-8444

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1503 Ürün Adı INTERFLEX PRIMER (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ,

Detaylı

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ AMONYAK KAÇAĞI TALİMATI REVİZYON REVİZYON NO AÇIKLAMA TARİH 0 YENİ YAYIN 09.04.2013 TEHLİKELERİN TANIMI İnsan Sağlığı Amonyak, solunması durumunda zehirleyici, vücuda temas halinde

Detaylı

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmelerde İlkyardım Zehirlenmeler Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmeler Zehirlenmeler 1 Zehirlenme nedir? Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

Radyasyona Bağlı Hücre Zedelenmesi. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Radyasyona Bağlı Hücre Zedelenmesi. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Radyasyona Bağlı Hücre Zedelenmesi Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Radyasyon nedir? «Yüksek hızlı partiküller ya da dalgalar şeklinde yayılan enerji» Radyasyon kaynakları 1- Doğal kaynaklar 2- Yapay kaynaklar

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

Tırnak Mantarının Özellikleri

Tırnak Mantarının Özellikleri Mantar çoğunlukla ayak tırnaklarınızda olur ancak el tırnaklarınızda da çıkabilir. Tedavi edilmesi, göze hoş görünmemesinin yanısıra, sağlık açısından da önemlidir. Sarımsı, yeşil veya kahverengi tırnaklarınız

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Çalışan Sağlığı Birimi Risk Değerlendirme Formu / 1

Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Çalışan Sağlığı Birimi Risk Değerlendirme Formu / 1 : Olasılığı değerlendirirken risk etmeni ya da istenmeyen olayla daha önce karşılaşma sıklığını da göz önüne alınız. Birimden değerlendirmeye katılanlara yapılan iş/ durum/ madde ile ne sıklıkla karşılaştığını

Detaylı

Ürün, 648/2004/EC Deterjanlar Direktifinde belirtilen gerekliliklere uygun olarak hazırlanmıştır.

Ürün, 648/2004/EC Deterjanlar Direktifinde belirtilen gerekliliklere uygun olarak hazırlanmıştır. 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: Maratem 332 Hassas Yüzeyler İçin Bulaşık Deterjanı Maddenin / Preparatın Kullanımı: Profesyonel sanayii ve ticarette temizleme uygulamalarında

Detaylı

Hammadde adı % CAS NO EINECS NO Hammadde Tehlike Sınıfı

Hammadde adı % CAS NO EINECS NO Hammadde Tehlike Sınıfı 01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı Ürün Adı/ Kodu : Hydra M856 Kimyasal Adı : - Kullanım Alanları : Proses ve Açık-Yarı Açık Soğutma Suyu Sistemleri İçin Taş Önleyici ve Korozyon İnhibitörü

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı

01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı 01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı Ürün Adı/ Kodu : Hydra M872 Kimyasal Adı : Kullanım Alanları : Soğutma ve Proses Suyu Sistemleri İçin Brom Bazlı Klor Aktivatörü Üretici Firma : Agora

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ürün Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC- ISO 11014-1 ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esasları Tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Sayfa 1 of 5 MSDS No. 1868879 V000 Revizyon tarihi: 01.07.2011

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : NATURA A1 AKRİLİK Hazırlama Tarihi : 09.08..2005 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : NATURA A1 AKRİLİK Hazırlama Tarihi : 09.08..2005 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Form No : B-350 Sayfa No : 1/ 6 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : NATURA A1 AKRİLİK Su bazlı akrilik dış cephe boyası 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı

Detaylı

ERA MEDĠKAL & ÇEVRE TEKNOLOJĠLERĠ SAN. TĠC. LTD. ġtġ.

ERA MEDĠKAL & ÇEVRE TEKNOLOJĠLERĠ SAN. TĠC. LTD. ġtġ. ERA MEDĠKAL & ÇEVRE TEKNOLOJĠLERĠ SAN. TĠC. LTD. ġtġ. Tıbbi Atık Sterilizasyon Sistemi KISIKLI MH. ALEMDAĞ CD. NO:46 MASALDAN Ġġ MRK.F BLOK D:3 34692 ÜSKÜDAR / ĠSATANBUL TEL:0 216 520 02 60 FAX: 0 216

Detaylı

X-Ray Çözümleri - Biz Güvenlik İzmir Kamera Sistemleri Güvenilir Güvenlik Çözümleri Mobotix Çözümleri

X-Ray Çözümleri - Biz Güvenlik İzmir Kamera Sistemleri Güvenilir Güvenlik Çözümleri Mobotix Çözümleri X-RAY CİHAZLARI X-Ray cihazı kullanımıgenel olarak çanta, bavul, koli, paket, zarf gibi cisimlerin güvenliği tehdit edici bir içerik taşıyıp taşımadığı ve ne tür bir içerik taşıdığının tespit edilmesinde

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP CRYSTAL Ürün

Detaylı

ACİL DURUM (TAHLİYE)

ACİL DURUM (TAHLİYE) ACİL DURUM (TAHLİYE) a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,

Detaylı

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARĠKÇĠ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : İzocam Ekspande Polistren (EPS) : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. Altayçeşme Mah. Öz Sok. No:19 Kat:6, 34843 Maltepe İstanbul

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MEVZUATINDA RADYASYONDAN KORUNMANIN YERİ, UYGULAMADA YAŞANAN GÜÇLÜKLER, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MEVZUATINDA RADYASYONDAN KORUNMANIN YERİ, UYGULAMADA YAŞANAN GÜÇLÜKLER, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MEVZUATINDA RADYASYONDAN KORUNMANIN YERİ, UYGULAMADA YAŞANAN GÜÇLÜKLER, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP SOFT SENSITIVE

Detaylı

TRILUBOIL GMP-EP

TRILUBOIL GMP-EP Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 1 - Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı, Ürün Adı : TRILUBOIL GMP-EP 9-460 Artikel Numarası: Firma adı : Trilub Kimya İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti Organize

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 90 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi:

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP BOOSTER ENZİMLİ

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 2302 Ürün Adı EPOLEVEL (A Bileşeni) ÜÇ BİLEŞENLİ, SOLVENT İÇERMEYEN, KENDİ YÜZEYİNİ DÜZELTEN Tanımlama/

Detaylı

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444 Sayfa 1/5 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP MIX RINSE PLUS

Detaylı

ÜRÜN ADI Teknoser 100

ÜRÜN ADI Teknoser 100 Deri Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Cad. Gergef Sok. No: 6 TUZLA / İSTANBUL Tel: 0216 429 10 00 Fax: 0216 429 02 00 www.teknoyapi.com.tr e-mail : info@teknoyapi.com.tr 1/5 BÖLÜM 1 ÜRÜN VE ŞİRKET BİLGİLERİ

Detaylı

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10008 Kullanım Alanı : Endüstriyel temizlik malzemesi, bulaşık makinesi deterjanı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres

Detaylı