KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ"

Transkript

1 1

2 KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ 2013, MEVKA Tüm hakları saklıdır. Bu eserin tamamı ya da bir bölümü, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca kullanılmadan önce hak sahibinden 52. Maddeye uygun yazılı izin alınmadıkça, hiçbir şekilde ve yöntemle işlenmek, çoğaltılmak, çoğaltılmış nüshaları yayılmak, satılmak, kiralanmak, ödünç verilmek, temsil edilmek, sunulmak, telli/telsiz ya da başka teknik, sayısal ve/veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle kullanılamaz. Hazırlanmış olan çalışmanın tüm hakları Mevlana Kalkınma Ajansı na aittir. Çalışmadan kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir MAYIS 2013 Hazırlayan: Mehmet Emin YİĞİTBAŞI Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı 2

3 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ BÖLGE OLARAK ARGE VE YENİLİKÇİLİK DESTEKLERİNDEN YARARLANMA DURUMUMUZ NEDİR? KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON ÖNCELİK VE STRATEJİLERİ SONUÇ KAYNAKÇA...25 ŞEKİL DİZİNİ Şekil 1 Fikir Aşamasından Patent Alımına Uzanan Süreç (Ayhan, 2002)...5 Şekil 2 Bölge Üniversitelerinin Ülke Toplamı İçindeki Payı (%)...10 Şekil 3 Firmalara Verilen Hibe Destek Tutarının İllere Göre Dağılımı (%, )...11 Şekil 4 Yıllar İtibariyle Bölgeden Yapılan Marka Başvuru Ve Tescilleri...11 Şekil 5 Yıllar İtibariyle Bölgeden Yapılan Patent Başvuru Ve Tescilleri...12 Şekil 6 Yıllar İtibariyle Bölgeden Yapılan Faydalı Model Başvuru Ve Tescilleri...13 Şekil 7 Yıllar İtibariyle Bölgeden Yapılan Faydalı Endüstriyel Tasarım Başvuru Ve Tescilleri...13 Şekil 8 Konya Karaman Bölgesi İnovasyon İndeks Değerleri (Gömleksiz, 2012)...18 TABLO DİZİNİ Tablo 1 TÜBİTAK'A Önerilen Ve Desteklenen Projelerin Yıllara Ve Üniversitelere Göre Dağılımı (2012)...8 Tablo 2 TÜBİTAK a Önerilen Ve Desteklenen Projelerin Son 3 Yıla Ve Üniversitelere Göre Dağılımı...9 Tablo 3 SCI, SSCI, AHCI te Yayımlanan Yayınların Üniversitelere Göre Sıralaması,

4 1 GİRİŞ Günümüzde değişen ve gelişen rekabetçilik kavramı çerçevesinde bölgelerin kalkınmasında mevcut potansiyellerini dikkate alan, değişim sürecinin habercisi olan Ar-Ge ve yenilikçilik/inovasyon politikalarının önemi giderek artmıştır. Ar-Ge nin amaçları genel itibarı ile şu şekilde sıralanmıştır: Yeni ürün ve süreçleri geliştirmek, mevcut ürün ve malzemeler için yeni kullanım alanları bulmak, yeni üretim teknikleri bulmak veya mevcut üretim tekniklerini geliştirmek, rakip işletmelerin gelişmelerine ayak uydurarak rekabet gücünü korumak, işletmede verimliliği artırmak, üretim maliyetlerinin düşürülmesini sağlamak, işveren-işçi ilişkilerinin iyileştirilmesini sağlamak, yönetime doğru ve gerekli bilgilerin zamanında ulaşmasını sağlayacak yönetim bilişim sisteminin kurulmasını sağlamaktır. Genel olarak inovasyon ise, tüketicilerin daha önce karşılaşmadığı yeni bir ürünün icadı, imalatçılar tarafından daha önce keşfedilmemiş ve bilimsel olarak yeni olan bir üretim yönteminin bulunması, imalat dalları arasında daha önceleri var olmayan bir alanda yeni bir piyasanın oluşumu, yeni hammadde kaynakları ya da ara malların ele geçirilmesi ve herhangi bir endüstride yeni örgütsel oluşumların ortaya çıkması gibi birçok faaliyetten oluşmaktadır(schumpeter, 1934: 66). Bu tanımdan inovasyonun yenilikçilik olarak literatürde karşılık bulsa da daha teknik bir terim olduğu ve ekonomik olarak fayda içeren yeni oluşumlar olduğu sonucu çıkarılabilmektedir. Bölgesel inovasyon sistemi ise, kendisini oluşturan aktörler (bölgedeki işletmeler, kamu kurumları, finansman sağlayıcılar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, araştırma kuruluşları ve diğer ilişkili kuruluşlar) arasındaki işbirlikleriyle hayat bulur. Bir bölgesel inovasyon sisteminin etkinliği, bu aktörler arasındaki ilişkilerin kalitesi ve yoğunluğuna bağlıdır. OECD, hem küresel ekonomik büyümenin hem de toplumsal yakınlaşma ve uyumun bölgelerin rekabet gücünün artmasına bağlı olduğunu vurgular. İnovasyonu ve yatırımı tetikleyen karşılaştırmalı üstünlüklerin ulusal olduğu kadar bölgesel bir özellik olduğunun altını çizer. Bölgelerin küresel pazarda rekabet etmek için kendi varlıklarından, becerilerinden ve fikirlerinden yararlanmaları ve kullanılmayan potansiyellerini geliştirmeleri şarttır (Elçi, Karataylı, Karaata, 2008: 39). Bölgelerin ulusal ölçekte ve makro düzeyde belirlenen öncelikli alanlar doğrultusunda gelişmelerini sağlamayı amaçlayan politikaların yerini giderek bölgesel kaynakların az sayıda öncelik alanına yoğunlaşmasını sağlayarak bölgelerin inovasyon yeteneklerinin artırılmasını hedefleyen ve sağlayan politika yaklaşımlarına bıraktığı görülmektedir. Bilindiği üzere bölgelerin kalkınma ve rekabetçiliğini arttırmak amacıyla hazırlanan bölgesel inovasyon stratejileri de bölgedeki tüm aktörlerin performansını artırmaya, bölgede inovasyon kültür ve faaliyetleri yaygınlaştırmaya yönelik stratejileri içermektedir. Zira Ar-Ge ve inovasyon stratejilerinin ulusal düzeyde hazırlanmasından 4

5 ziyade bölgesel ve kurumsal düzeyde hazırlanması bu stratejilerin daha iyi anlaşılması ve uygulanması bakımından önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı Konya Karaman Bölgesi nde Ar-Ge ve inovasyonun mevcut durumunu eldeki veriler ışığında tespit ederek Ar-Ge ve inovasyon stratejisini ortaya koymak ve ileride hazırlanacak daha kapsamlı Bölge Ar-Ge ve İnovasyon Stratejisi için altlık oluşturmaktır. Ülke ve bölgelerin en önemli hedeflerinden birisi bilindiği üzere ülke veya bölgenin topyekûn rekabet edebilirliğini arttırıp refah seviyesini en üst düzeye çıkartmak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaktır ki bunun yolu da her alanda Ar-Ge faaliyetlerini arttırıp yenilikçi bir yapıya bürünmekten geçmektedir. Zira yapılan araştırmalar neticesinde OECD nin saptamalarına göre, son 25 yılda özellikle gelişmiş ülkelerin ekonomik büyümelerinde inovasyonun katkısı %50 den fazladır (Soyak,2008). Yenilikçi yapıdan kasıt ise ulaştığı seviyeyi sürekli bir üst noktaya yeniliklerle taşıyan dinamik bir bölge olgusunu ön plana çıkartmaktadır. Bu durumun ülke veya bölgelerde ortaya çıkabilmesi için öncelikle inovasyon ve Ar-Ge kavramları üzerinde durmanın fert, işletme, kamu ve bölge düzeyinde bu kavramların daha iyi anlaşılmasına ve bilinç düzeyinin artışına katkı sağlanacağı düşünülmüştür. Şekil 1 Fikir Aşamasından Patent Alımına Uzanan Süreç (Ayhan, 2002) Yeni ürün ve hizmetlerin üretilmesi sürecinde bilim ve teknolojinin kullanıldığı çalışmalar, araştırma ve geliştirme faaliyetleri Ar-Ge olarak tanımlanmaktadır. Ar-Ge, adından da tam olarak anlaşıldığı gibi önce bir araştırma, henüz bulunmamışı bulma 5

6 bilgiyi veya bir ürünü geliştirme veya öncü olmayı içerir. 1 OECD toplam brüt üretim değeri içinde Ar-Ge harcamalarının payının % 5'ten fazla olduğu sektörleri ileri teknoloji grubu içinde sınıflandırmaktadır. Ülkemizde ulusal gelirden Ar-Ge ye ayrılan payın son yıllarda ciddi oranda artış göstermiş olmasına rağmen Ar-Ge harcamalarının GSYİH ye oranı olan %0,86 (2011) lık değer AB ülkelerinin ortalamasının hala altındadır. OECD Raporları incelendiğinde dünyada yalnızca Türkiye, Polonya ve Yunanistan da sanayinin Ar-Ge ye ayırdığı miktar üniversitelerden daha düşüktür. Türkiye nin milli gelirden Ar-Ge ye ayırdığı payın, henüz %1 i geçemeyişinin bir nedeni de sanayinin bu konuda geri kalmış oluşuna bağlı olabilir. 2 Bu göstergeler, Türkiye nin Ar-Ge, bilgi üretme ve bilgiyi ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürme yani inovasyon yeteneğinin istenilen düzeyde olmadığının kanıtı mahiyetindedir. Ülkelerin olduğu gibi bölgelerin de gelişmişlik düzeylerinin bir göstergesi olan Ar-Ge harcamalarının toplam harcamalar içersindeki payının artışı, Ar-Ge faaliyetlerinin yenilik üretmeleri ve verimliliği arttırmaları nedeniyle bölgelerin rekabetçilik düzeyinin arttırılması açısından büyük önemi haizdir. Ar Ge faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgi yeni bir ürünün ve üretim yönteminin geliştirilmesi ve yeni bir pazarın ortaya çıkarılmasında kullanılmaktadır. Üretilen bu bilgi firmaların rekabet güçlerini artırmak suretiyle gelişmelerine katkıda bulunmaktadır. Bir firmada üretilen bilgi, hızlı bir şekilde teknoloji ve ağ sistemleri sayesinde bölgedeki diğer firmalara da yayılarak, bölgenin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. 3 Esnek üretim yapısına sahip ve KOBİ ağırlıklı firmaların üretim yaptığı, yeni açılan üniversiteleri ile bilimsel bilgi kapasitesini arttırmaya yönelen Konya-Karaman Bölgesi için de Ar-Ge faaliyetleri ve yenilikçilik bölgenin rekabetçilik düzeyi ve kalkınması için büyük önem arz etmektedir. Ar-Ge ve yenilikçilik konusunda bölgedeki paydaşların yürüttüğü çalışmalardaki kurumlar arası koordinasyon eksikliği, bölgedeki Ar-Ge faaliyetleri konusunda bölgesel envanter eksikliği, bölgedeki işletmelerin profesyonel iş yapma kültüründeki eksiklikler, Ar-Ge faaliyetlerine olan kısıtlı bakış açısı, bölgede yer alan üniversitelerdeki öğretim elemanlarının sanayi ile işbirliği konusunda farkındalık düzeylerinin yetersiz olması, mevcut YÖK mevzuatının öğretim elemanları - sanayi işbirliğine vermiş olduğu teşvikte yetersiz oluşu sonucunda bölgenin rekabet edebilirlik düzeyinin istenilen seviyede 1 (Erkek, 2011: 5). 2 URAP Araştırma Laboratuarı, BİLİM VE TEKNOLOJİ RAPORU, IŞIK, KILINÇ, 2010 Bölgesel Kalkınmada Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz 6

7 olmadığı görülmektedir. 4 İnovasyon konusu elbette ki Ar-Ge ile yakından ilişkili bir kavramdır. Fakat bu ikisini birbiriyle karıştırmamak gerekir. Her inovasyon için Ar-Ge çalışması gerekmediği gibi her Ar-Ge çalışmasının da başarılı bir inovasyonla sonuçlanacağı düşünülmemelidir. Hatta AB, Ar-Ge çalışması fazla olduğu halde bunları verimli inovasyona çevirememenin sıkıntısını yaşamakta ve buna çözüm bulmaya çalışmaktadır (Çeliktaş, 2008: 27). Bilinmesi gereken önemli bir husus, inovasyon denilen şeyin mutlaka elektrik ampulünü bulmak, interneti icat etmek, cep telefonunu geliştirmek, ya da kellik ilacını formüle etmek gibi dünyayı değiştirecek radikal buluşlar içermesi gerekmediği gerçeğidir. Elbette bunları yapabilecek şirketler için bu çok faydalı olabilir. İnovasyon, başkalarının düşünmediğini düşünüp ciro ve kar artışı getirecek yenilikleri pazara sunmak olarak tanımlandığına göre, bu sonucu getirebilecek en küçük buluşlar bile inovasyon kapsamı içine girer (Kırım, 2006). İnovasyon, firmalar, bölgeler ve ülkeler arasındaki performans farklılıklarının açıklanmasında güçlü bir açıklayıcı faktördür. Bu kapsamda inovasyonda başarılı olan firmalar, diğer rakiplerinin aksine daha yüksek bir düzeyde refah elde ederler. Ayrıca inovasyonda lider olan ülkeler ve bölgeler, daha yüksek bir verimlilik ve gelir düzeyine sahip olmaktadırlar. Dolayısıyla lider rakiplerini yakalama umudu içerisindeki ülke ve bölgeler, bu amaçla kendi inovasyon faaliyetlerini artırma zorunluluğuyla yüzleşmektedirler (Gömleksiz, 2012: 25). Yenilik/inovasyon yaparak rekabet seviyelerini lehlerine çeviren ülke ve bölgelerin yaptıkları ise özetle, farklı bir ürün, hizmet veya farklı bir süreci ortaya koymaları ve bunu ticarileştirebilmeleridir. Bu çalışma ile de lider ülke ve bölgeleri yakalama umudu içinde olan diğer ülke ve bölgelerin Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini arttırma zorunluluğundan hareketle Konya Karaman Bölgesi için bu alandaki öncelik ve stratejilerin belirlenebilmesine çalışılmıştır. Fakat öncesinde Ar-Ge faaliyetleri ve inovasyon kapsamında bölgenin mevcut durumuna kısaca değilmiştir. 4 Arge- Yenilik- Inovasyon Teknik Komitesi Raporu,2013 7

8 2 BÖLGE OLARAK ARGE VE YENİLİKÇİLİK DESTEKLERİNDEN YARARLANMA DURUMUMUZ NEDİR? Ülke genelinde ve bölgede yeniliğin desteklenmesine ilişkin uygulanan teşvik politikaları firmaların ve kurumların yenilik faaliyetlerini hızlandırmaktadır. Ancak ürün, süreç, pazarlama ve organizasyonel yenilik alanlarının tümünde gerçekleştirilecek yenilik faaliyetleri, faaliyet sahiplerine fayda sağlarken bunlardan büyük oranda sadece Ar-Ge eksenli olan faaliyetler desteklenmektedir. Teşviklerin yanında, yenilikçilik kurumunun fonları, ilişkili şirketlerin fonları, mali olmayan fonlar, banka kredileri ve girişim sermayesi gibi mali şirketlerin fonları ve uluslararası fonların bölgede yenilikçiliğin teşvik edilmesinde kullanılması önem arz etmektedir. Literatüre bakıldığında yenilikçi faaliyetlerin sonucu olarak değerlendirilebilen çıktıların genel olarak bilimsel ve yaratıcı çıktılar kapsamındaki patentler, faydalı modeller, markalar, bilimsel yayınlar vb. şeklinde sınıflandırıldığı söylenebilmektedir. Bu anlamda Konya Karaman Bölgesi nin Ar-Ge desteklerinden yararlanma oranları, marka, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım konularından başvuru ve tescil açısından performansı yıllar itibariyle incelendiğinde tüm bileşenler açısından Konya nın Karaman a göre daha iyi bir konumda olduğu söylenebilir. Hem Konya hem de Karaman merkezde yoğunlaştığı görülen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin daha çok, büyük ölçekli işletmeler tarafından gerçekleştirildiği bilinmektedir. Aşağıdaki tabloda 2012 yılında TÜBİTAK akademik AR-GE desteklerinden en fazla yararlanan üniversitelerle ilgili bilgiler verilmiştir yılında TÜBİTAK akademik AR- GE desteklerinden en fazla yararlanan üniversiteler sıralamasında 14. sırada yer alan Selçuk Üniversitesi nin, 2012 yılı itibarı ile aldığı destek miktarı bazında değerlendirildiğinde 17. sıraya gerilediği görülmektedir. Tablo 1 TÜBİTAK'A Önerilen Ve Desteklenen Projelerin Yıllara Ve Üniversitelere Göre Dağılımı (2012) Sıra Üniversite Önerilen proje Desteklenen proje Yıl İçinde Yapılan Harcama Miktarı (1000 TL) 1 ODTÜ ,40 2 Bilkent ,90 3 Ege ,60 17 Selçuk ,60 Kaynak: TÜBİTAK, 2012,Kamu projeleri alt projeler bazında dahil edilmiştir 8

9 Selçuk Üniversitesi nin yıl içerisinde ortalama proje başına yapılan harcama miktarının ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi ne göre düşük kalması desteklenen ARGE projelerinin daha küçük bütçeli olduğuna işaret etmektedir. ODTÜ ve Bilkent gibi üniversitelerde her 2 proje başvurusundan birisi desteklenirken Konya Karaman Bölgesi nde bu rakam ortalama 5 tir yılı itibarı ile Konya da tek üniversite konumunda olan Selçuk Üniversitesi nin önerilen Ar-Ge proje sayısı 7, desteklenen proje sayısı ise 6 dır. Aynı yıl 228,2 TL (x1000) olan destek miktarı 2012 yılı itibarı ile 3414,6 (x1000) olmuş ve yaklaşık 15 kat artmıştır. Bölgede bulunan diğer üniversitelerin henüz kurulmuş olması nedeniyle yıllar itibarı ile karşılaştırma yapmanın çok sağlıklı olmadığı kanaatine varıldığından bir değerlendirme yapılmamıştır. Fakat Selçuk Üniversitesi nin 2012 yılı itibarı ile ilk onda yer alan üniversitelerin yakaladığı başarıyı nispeten yakalamış olması bölge adına olumlu bir durum olarak değerlendirilmiştir. Tablo 2 TÜBİTAK a Önerilen Ve Desteklenen Projelerin Son 3 Yıla Ve Üniversitelere Göre Dağılımı Ö D H Ö D H Ö D H TR52 BÖLGE , , ,5 SELÇUK Ü , , ,6 K.OĞLU MEHMETBEY Ü. KONYA N.ERBAKAN Ü , , , ,9 KTO KARATAY Ü MEVLANA Ü ,9 Kaynak: TÜBİTAK,2012 Bölge üniversitelerinden son 3 yıl içerisinde önerilen proje sayısının artışına rağmen desteklenen proje sayısı ve desteklere yapılan toplam harcama miktarı azalma eğilimindedir. Diğer yandan son üç yılda desteklenen proje sayısı azalmış fakat desteklenen proje başına ortalama harcama miktarlarının artış göstermiştir. Bu da bizi bir anlamda bölge 9

10 üniversitelerinin daha büyük çaplı projelere yöneldiği yorumuna götürmektedir. Şekil 2 Bölge Üniversitelerinin Ülke Toplamı İçindeki Payı (%) 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 3,34 2,63 2,93 2,75 2,32 2,3 2,68 2,55 2,53 Ö D H Ö D H Ö D H Kaynak: TÜBİTAK, 2012 Kamu projeleri alt projeler bazında dahil edilmiştir Ö : Yıl İçinde Önerilen Proje Sayısı D : Yıl İçinde Desteklenen Proje Sayısı H : Yıl İçinde Yapılan Harcama Miktarı (x 1000 TL) MKYS verileri olup 2012 yılına deflate edilmiştir Tablo 3 SCI, SSCI, AHCI te Yayımlanan Yayınların Üniversitelere Göre Sıralaması,2010 Brüt Net Öğetim Öğretim Yayın Sayısına Üniversite Adı SCI SSCI AHCI Toplam Toplam Üyesi Üyesi Başına Göre Sıralama ** *** Sayısı Yayın Oranı 1 İstanbul Hacettepe Ankara Selçuk Karamanoğlu Mehmet Bey Kaynak: YÖK, 2010 Yılında Tüm Üniversitelerde SCI+SSCI+AHCI'te Yayımlanan Yayınların Üniversitelere Göre Sıralaması *Sadece full article (tam makale) ler alınmış olup diğer doküman tipleri dikkate alınmamıştır *Öğretim Üyesi sayısı ÖSYM tarafından çıkarılan yılı Yükseköğretim İstatistikleri kitabından alınmıştır. 10

11 TÜBİTAK a bağlı Teknoloji ve Yenilik Destek Programı Başkanlığı (TEYDEB) tarafından son yıllarda sanayiye verilen destekler ciddi oranlarda artış göstermiş, bu gelişme sonucunda ülkede özel sektörün toplam AR-GE harcamalarındaki payı 1990 daki %20,4 lük oranından %42,5 (2010) lar seviyesine gelmiştir. TÜBİTAK-TEYDEB Destek Programları kapsamında önerilen proje başvurularının illere göre dağılımı da yılları arasında birikimli olarak incelendiğinde Konya %2,8 ile 7. sırada yer alırken yılları arasında yerini daha da üst noktaya taşıyarak %3,3 ile 6. sıraya yükselmiştir. Konya ülkedeki diğer benzer endüstriyel büyüme odağı niteliğindeki kentler ile karşılaştırıldığında TEYDEP desteklerinden faydalanma açısından görece daha iyi bir konumdadır. Nitekim TEYDEB programları kapsamında Konya daki firmalar tarafından alınan hibe miktarı yılları itibarı ile birikimli olarak incelendiğinde ilin %2,2 ile 8. sırada yer aldığı görülmektedir. Şekil 3 Firmalara Verilen Hibe Destek Tutarının İllere Göre Dağılımı (%, ) ,6 20,4 15,4 12,1 4,7 3,8 2,4 2,2 1,1 1 0,9 0,9 0,8 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 Şekil 4 Yıllar İtibariyle Bölgeden Yapılan Marka Başvuru Ve Tescilleri Kaynak: TPE,

12 Yıllar itibariyle Konya Karaman Bölgesi ndeki illerin tescillenmiş marka, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarımları incelendiğinde en dikkat çekici husus; 2008 yılına kadar olan artış eğiliminin 2009 yılında düşüşe geçmesidir ki bu durum krizin etkileri ile işletmelerin Ar-Ge harcamalarından ve tescil maliyetlerinden kaçınmasından kaynaklanmıştır. Sonrasında ise küresel krizin de etkilerinin azalması ile 2011 yılı sonuna kadar süren artış eğiliminin yılsonu itibarı ile tekrar düşüşe geçmiş olmasına rağmen 2012 yılı itibarı ile marka, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarımların tescilindeki görünüm bölge açısından 2008 yılına kıyasla çok daha olumludur. Bu noktada dikkat çekici bir diğer nokta Karaman ın tescillenmiş patentinin olmamasıdır ki bu durum ilden yapılan marka, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvurularının istenilen kriterleri yakalayamadığı sonucunu doğurmaktadır. Şekil 5 Yıllar İtibariyle Bölgeden Yapılan Patent Başvuru Ve Tescilleri Kaynak: TPE,2012 Son 11 yılda Konya dan Türk Patent Enstitüsüne sınaî mülkiyet başvurusu yapılmıştır. Konya, 2012 yılı başvurularına göre 81 il arasında; Marka başvurularında 7., Patent başvurularında 6., Faydalı Model başvurularında 5. ve Endüstriyel Tasarım başvurularında 7. sıradadır. Konya dan 2012 yılında yapılan Marka başvuruları 2002 yılına göre artarak 696'dan 2443 e ulaşmıştır. Konya dan 2012 yılında yapılan Patent başvuruları da yine 2002 yılına göre artarak 7'den 144 e ulaşmıştır. Ayrıca Konya dan 2012 yılında yapılan Faydalı Model başvuruları 2002 yılına göre artarak 54'ten 216 ya ve yine Konya dan 2012 yılında yapılan Endüstriyel Tasarım başvuruları 2002 yılına göre artarak 224'ten 890 a ulaşmıştır. Son 11 yılda Karaman dan Türk Patent Enstitüsüne toplam 2725 sınai mülkiyet başvurusu yapılmıştır. Karaman, 2012 yılı başvurularına göre 81 il arasında; marka başvurularında 33., patent başvurularında 30., faydalı model başvurularında 31. ve endüstriyel tasarım başvurularında 23. sıradadır. Karaman İli ne ait başvuru sayıları değerlendirildiğinde; 2012 yılında 2002 yılına göre marka başvuruları artarak 174 den 222 ye ve 2012 yılında 2002 yılına göre faydalı model başvuruları da artarak 2 den 5 e 12

13 ulaşmıştır. Ayrıca 2012 yılında 2002 yılına göre endüstriyel tasarım başvuruları da yine artarak 19 dan 115 e ulaşmıştır. Şekil 6 Yıllar İtibariyle Bölgeden Yapılan Faydalı Model Başvuru Ve Tescilleri Kaynak: TPE,2012 Konya 2012 yılı marka başvurularında 81 il arasında 7. sırada iken, tescillenen 1553 marka ile 5. sırada yer almıştır. Yine 2012 yılı itibarı ile patent başvurusunda 6. sırada iken tescillenen 28 patentle 7. sıradadır. Konya faydalı model başvurusunda 5. sırada, tescillenmiş 105 faydalı modelle yine 5. sırada yer almıştır. Endüstriyel tasarım başvurusunda 7. sırada, tescili yapılan 685 endüstriyel tasarım ile de 8. sırada yer almıştır. 5 Karaman 2012 yılında marka başvurularında 81 il arasında 33. sıraya yer almıştır yılı tescillenen 139 marka ile 33. Sıradadır. Faydalı model başvurusunda 31. sırada, tescillenmiş 3 faydalı modelle 25. sırada yer almıştır. Endüstriyel tasarım başvurusunda 23. sırada, tescili yapılan 89 endüstriyel tasarım ile yine 25. sırada yer almıştır. Aynı dönemde Karaman patent başvurusu sıralamasında 4 adet başvuru ile 30. sırada bulunmasına rağmen hiç patent tesciline sahip değildir. 6 Şekil 7 Yıllar İtibariyle Bölgeden Yapılan Faydalı Endüstriyel Tasarım Başvuru Ve Tescilleri Kaynak: Türk Patent Enstitüsü, Türk Patent Enstitüsü 6 Türk Patent Enstitüsü 13

14 Türkiye deki tescilli markaların %3,2 si, tescilli patentlerin ise %2,7 si, faydalı model tescilinin %0,48 i ve endüstriyel tasarım tescilinin ise %1,9 u Konya Karaman Bölgesi ne aittir. Ekonomik istikrarsızlıklar, kayıt dışılık, özel ekonomi ile yenilik ortamının gelişmemiş olması, yenilik kararı almaya ilişkin azaltılmış yetkiler, zayıf yenilik sistemleri ve düşük seviye yenilik karakteristiği gibi olumsuz etkenler gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerin ve bölgelerin Ar-Ge zorlukları olarak gözükmektedir. Bütün bunlar dikkate alınarak, Konya Karaman Bölgesi nin Ar-Ge ve İnovasyon tedbirlerinin belirlenmesi sürecinde aşağıdaki başlıklar önem arz etmektedir. Konya Karaman Bölgesi nde ulusal ve uluslararası bazda üretilen bilgilerin öğrenilmesi ve yerele özel bilgilerin üretilmesi suretiyle bilginin içe ve dışa doğru yayılımının sağlanması gerekmektedir. Yenilikçiliğin artırılmasının en önemli kaynağı bilgidir. Bölgede yenilikçilik alanında faaliyet göstermek isteyen kişi ve kuruluşlar için çoğu bilgi düzenlenmiş olup, genel bilgi kaynakları doğrudan etkileşim olmaksızın erişilebilir ve kullanılabilir durumdadır. Ancak sektörlere ve alt sektörlere ait detay bilgilerin üretilmesinde ve yayılmasında bir sorun bulunmaktadır. Düzenlenmiş bilgi aktarımı, teknoloji yayılmasının büyük bir kısmını oluşturmakta olup, bilginin düzenlenmesinin teşvik edilmesine yönelik çabalar, üretkenlik, büyüme ve yenilik üzerinde önemli etkilere sahip olabilecektir. Bölgede yeni kurulanlar ile beraber 5 adet üniversite faaliyetine devam etmektedir. Bu kurumların bilgiyi üretme ve yaygınlaştırma konusunda yerel faaliyetlerine olan ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır. Özellikle teknik kapasite açısından Selçuk Üniversitesi bu konuda en önemli aktör konumundadır. Fakat bölgede özgün, farklı ve disiplinler arası bölümlerin açılması ve üniversitelerin ortak ve bütünleşik programlar düzenlemeleri ihtiyacı hissedilmektedir. Zira imalat sanayi başta olmak üzere tüm sektörlerde gelişmeler ve rekabet ortamları yeni bilgilere ve yöntemlere olan ihtiyacı artırmaktadır. İşletmelerde, Ar-Ge ve yenilikçilik konusunda çalışacak nitelikli eleman istihdamının, danışmanlık alımlarının ve Ar-Ge birimlerinin kurulmasının teşvik edilmesi sağlanmalıdır. Bölgede yenilikçilik kültürünün gelişimi yeni nesil gençlerin bilgiyi öğrenim tarzından başlayarak geliştirilmelidir. Mevcut nitelikli çalışanlar ve yöneticiler için ise detaylı araştırma yapılarak konuya ilişkin düşünceleri ve eğilimleri saptanmalı ve akabinde yerel politikalar geliştirilmelidir. Bilim Merkezi nin tamamlanması, bölgede teknoloji transfer aktarım merkezi/ara yüz merkezleri ve girişimcilik merkezi gibi yapılanmaların bir an önce oluşturulması gerekmektedir. 14

15 Mevcut sanayide yenilikçilik kültürünün geliştirilmesinde en büyük etken, sanayinin rekabet edebilirlik için sürekli yenilik yapma zorunda kalışı ve Ar-Ge harcamalarına verilen destekler olmuştur. Bölgede yer alan kişi, kurum ve kuruluşların yenilikçilik ve Ar-Ge nin önemi konusunda bilinçlenmesi sağlanmalıdır. İşletmelerin yenilikçilik ve Ar-Ge konusunda ihtiyaç duydukları makine-ekipman ve laboratuar altyapı harcamalarının desteklenmesi gerekmektedir. Diğer bir husus ise sektörlere ilişkin öğrenilen bilgilerin ticarileştirilmesinin sağlanmasıdır. İşletmelerin sektörlerindeki gelişmeleri izlemeleri, Ar-Ge merkezlerinin faaliyetlerini takip etmeleri ve bu konudaki ulusal ve uluslararası işbirliklerini geliştirmelerinin ve bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımlarının desteklenmesi zaruri bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. TÜBİTAK, KOSGEB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Çerçeve Programları gibi yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerini destekleyen teşvik mekanizmalarının geliştirilmesine katkıda bulunulmalıdır. Yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetleri konusunda Konya Teknokent in etkinliğinin arttırılması ve altyapısını tamamlanması sağlanmalıdır. Ulusal ve uluslararası firmaların, özel Ar-Ge merkezlerini bölgede kurmaları teşvik edilmelidir. Ulusal Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları Strateji Belgesi nin hazırlanması ve Verimlilik Politika ve Stratejisinin oluşturulması gibi ulusal projelere katkı sağlanmalıdır. Özellikle Karaman ilindeki bisküvi sanayi gibi katma değeri ve rekabetçiliği düşük sektörlerde katma değerli ürünlere geçiş için Ar-Ge ve İnovasyon faaliyetleri desteklenmelidir. İlgili kesimlerin ortak proje geliştirme ve üniversite-sanayi işbirliği konusunda bilinç düzeylerinin artırılması sağlanmalıdır. Üniversite-sanayi işbirliğinde etkinliğin sağlanmasına yönelik projelerin ve destekleme mekanizmalarının geliştirilmesine katkıda bulunulmalıdır. Sanayinin ulusal ve uluslararası proje deneyiminin arttırılmasında, üniversitelerin aktif rol alması sağlanmalıdır. 15

16 3 KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON ÖNCELİK VE STRATEJİLERİ Bölgesel inovasyon politikası; bölgeler arasındaki dengesizlikleri en aza indirmek, inovasyona dayalı firmaları ve nitelikli işgücünü çekmek ve firmaların rekabet gücünü artırmak için uygulanan politika ve stratejiler olarak tanımlanmaktadır. Bir bölgenin inovasyona bağlı olarak gelişmesi ve refah seviyesinin yükseltilebilmesi için bölgenin sahip olduğu fiziksel, toplumsal, beşeri ve finansal sermayeye yatırım yapılması gerekir (Işık, Kılınç, Ekim 2011: 29). Bölgesel inovasyon stratejileri de, bölgeye özel şartların dikkate alınmasıyla bölgenin inovasyon politikasını uygulamak, potansiyelini harekete geçirmek ve buna bağlı rekabet gücünü artırmak için izlenecek yolu ortaya koyar. Bu stratejilerin güttüğü ana amaçları dört başlık altında toplamak mümkündür: 1. Bölgesel yönetimlerin politika gündemlerinde önceliği inovasyona vermelerini ve bölgelerde inovasyon kültürünün geliştirilmesini sağlamak, 2. Özel sektörün inovasyon faaliyetlerini artırmak, 3. Araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin iş dünyasının ihtiyaçlarına göre şekillenmesini ve inovasyon için gereken bilginin akışını sağlayacak kamu-üniversite özel sektör işbirliklerini ve ağlarını geliştirmek, 4. İnovasyon için ayrılan kısıtlı kamu ve özel sektör kaynaklarının daha etkin kullanımını ve daha büyük etki yaratmasını sağlamak (Elçi, Karataylı, Karaata, 2008: 48-49). Daha önceki dönemlerde olduğundan daha çok AB ye uyum sürecinde ülkemizdeki kalkınma planlarında temel öncelik, refah seviyesinin artırılmasına verilmiştir. Bunun sağlanabilmesi için makroekonomik göstergelerde iyileşmenin sağlanması, Ar Ge, inovasyon, bilim ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. temel politika hedefleri ulusal bazda yapılan strateji belgelerinde yer almıştır. Bu çalışma ile de Konya Karaman Bölgesi özelinde Ar-Ge ve inovasyon stratejileri belirlenmeye çalışılacaktır. Gömleksiz tarafından yapılan Bölgesel İnovasyon Sistemleri ve Türkiye: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey 2 Bölgeleri İnovasyon İndeksi çalışmasında bölgesel inovasyon sistemleri içerisinde bulunan bir dizi bileşen ve bunlara ait çok sayıda gösterge, genel bir girdi - çıktı modeli ile Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması 2. Düzey bölgeleri kapsamında incelenmiştir. Bölgesel inovasyon indekslerinin hesaplanmasında inovasyon girdilerini oluşturan ana değişkenler olarak 16

17 Beşeri Sermaye ve Araştırma, Altyapı ve Kültür, Piyasa Gelişimi ve İş Ortamı alınmış, bu girdilerin bir sonucu olarak inovasyon çıktılarına ait ana değişkenler ise; Bilimsel Çıktılar, Yaratıcı Çıktılar ve Refah değişkenleri olarak belirlenmiştir. Gömleksiz in bu çalışmasında inovasyon indeksinde yer alan bu ana değişkenler, kendilerini oluşturan 45 alt değişkenden meydana gelmektedir. Söz konusu bu alt değişkenler ise genel olarak eğitim, işgücü, Ar-Ge, bilgi ve iletişim teknolojileri, ulaştırma, enerji, kültür ve bilim, girişimcilik, rekabet, ticari faaliyetler, yatırımlar, teşvikler, bilimsel yayınlar, ticari çıktılar ve refah katkısı olarak sıralanmıştır. Yine aynı çalışmada Gömleksiz tarafından, bölgelerin inovasyon girdilerine karşılık olarak meydana gelen inovasyon çıktıları, inovasyon etkinliği olarak değerlendirilmiş, çalışmada her bölge için hesaplanan bu inovasyon etkinliği ise basit olarak şu formülle hesaplanmıştır: Etkinlik = İnovasyon Çıktı İndeksi / İnovasyon Girdi İndeksi Bu çalışmada inovasyon indeksi 7 ye yakın olanlar inovasyon kapasite ve performansı ve etkinlik değerleri 1 ve 1 den büyük olanlar ise inovasyon etkinliğinin göreceli olarak yüksek olduğu yerler olarak tespit edilmiştir. TR52 Bölgesi bu çalışma ile 26 düzey 2 bölgesi içinde hem bölgesel inovasyon indeksi hem de etkinlik sıralamasında 12. Sırada yer almıştır. İndeks bileşenleri çerçevesinde bölgeyi öne çıkaran en önemli nokta patent, endüstriyel tasarım, faydalı model ve marka tescillerini içerisine alan yaratıcı çıktılar ana alt indeks bileşeni kapsamında 4. sırada yer alıyor olmasıdır. Bu durumun olası sebepleri arasında, bölgede faaliyet gösteren makine imalat, gıda, metal ve otomotiv yan sanayi sektörlerinin varlığı gösterilebilir. Bununla birlikte bölgenin, yine alt bileşenler içerisindeki ticaret, inovasyon çevresi ve refah bileşenlerinde Düzey 2 ortalamasına kıyasla daha gerilerde yer aldığı görülmektedir. 17

18 Şekil 8 Konya Karaman Bölgesi İnovasyon İndeks Değerleri (Gömleksiz, 2012) Bir bölgede inovasyon ile rekabet gücünün ve yaşam kalitesinin artması için dört ana sermaye faktörüne bölgenin yatırım yapması gereklidir ki bunlar insan/beşeri sermaye(si), bölgenin toplumsal sermayesi, fiziksel sermaye ve finansal sermayedir. Rekabet gücünü belirleyen temel faktör ise Ar-Ge ve inovasyon kaynaklı yüksek ve sürdürülebilir verimlilik artışıdır. Konya Karaman Bölgesi nin Ar-Ge ve inovasyon stratejileri için de bu ana faktörler dikkate alınmış ve bölge bazında stratejiler belirlenmeye çalışılmıştır. 18

19 Konya Karaman Bölgesi ndeki işletmelerin Ar-Ge tanımı konusunda bir bilinç eksililiği yaşamaları, Ar-Ge ve yeniliğin yalnızca yeni bir ürünün icadı şeklindeki bir algıya sahip olmaları, Ar-Ge ve yeniliğin katma değer açısından kendilerine uzun vadede sağlayacağı geri dönüşün yeterince farkında olmamaları ve bölgede Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin daha çok sınırlı sayıdaki büyük işlemelerde gerçekleşiyor olması, işbirliklerin yetersiz olması gibi sorunlar bölgenin iktisadi anlamda ulusal ve küresel rekabet edebilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Konya Karaman Bölgesi nde mevcut sanayide yenilikçilik kültürünün geliştirilmesinde en büyük etken sanayinin rekabet edebilirlik için sürekli yenilik yapma zorunda kalışı ve Ar-Ge harcamalarına verilen destekler olmuştur. Bu nedenle hazırlanan bu strateji belgesi Ar-Ge ve yenilik kavramına özel önem vererek bölgedeki tüm kurum ve kuruluşlarda yenilikçi iş çözümleri ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesine katkı sağlayacaktır. Sonuç olarak bu çalışma ile, Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerinin hayata geçirilmesi noktasında bölgenin mevcut durumu, potansiyelleri ve bu alanda yapılmış diğer çalışmalar göz önüne alınarak Konya Karaman Bölgesi için şu öncelik ve stratejiler benimsenmiştir: Bölgedeki Tüm Kurum ve Kuruluşlarda Yenilikçi İş Çözümleri ve Ar-Ge Faaliyetlerin Desteklenmesi Zorlu rekabet şartlarında küresel talep kusursuza en yakın ürün ve hizmete yöneldiğinden dünya standartlarında, katma değeri yüksek ürünlerin işletmeler tarafından sunulabilmesinin ve markalaşmaya gidilebilmesinin Ar-Ge ve yenilikçilik yapmalarından geçtiği bilinci, ilgi kurum ve kuruluşlar aracılığıyla çeşitli organizasyonlarla işletmelere verilecektir. Diğer yandan günümüzde yeniliğin yalnızca Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkmadığı konusunda işletmelerde bilinç yaratılması ve bu sayede yeniliğin teşvik edilmesi sağlanacaktır. Bu çalışma, ürün geliştirme projeleri, özellikle yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi ile maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin uygulanması konusunda yapılacak Ar-Ge çalışmalarına yönelik programların hazırlanmasında dikkate alınacaktır. Bölgenin Stratejik sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerde Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerinin özendirilmesi adına destek programları uygulanacak; yenilikçilik ve Ar-Ge konusunda özellikle yurt dışı işbirliklerine dayalı katılımlar teşvik edilecektir. Bölgenin geleneksel emek yoğun sektörlerinde işgücünün tasarım ve yaratıcılık kapasiteni artırmaya yönelik girişimler desteklenecek; bu sektörlerde yüksek katma değerli ve yenilikçi üretim faaliyetleri teşvik edilecektir. 19

20 İşletmelerde, Ar-Ge ve yenilikçilik konusunda çalışacak nitelikli eleman istihdamının, danışmanlık alımlarının ve Ar-Ge birimlerinin kurulmasının teşvik edilmesi sağlanacaktır. Ayrıca özel sektörün Ar-Ge birimlerinde çalışmak isteyen potansiyel işgücünün istihdam edilmeleri sağlanacaktır. Buna paralel olarak, araştırmacıların istihdam edileceği üniversiteler, özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarının da kapasitelerinin geliştirilmesine odaklanılması gerekecektir. Özgün bir ürün ortaya çıkaran veya geliştirilen, özgün bir süreç oluşturan, yeni bir organizasyon biçimi veya pazarlama modeli gibi inovasyonu oluşturan kavramların işletmeler bünyesindeki uygulayıcıları tarafından çok iyi benimsenmesi ve bunun yaygınlaşması için tetikleyici programlar düzenlenecek ve düzenleyen kurum ve kuruluşlar desteklenecektir. Sektörlerde çevresel performansı arttıran Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine destekler verilecektir. Bölgede kamu sektöründe, özellikle halkın daha fazla sıklıkla ilişkiye girdiği kamu kurum ve kuruluşlarında standart işletme prosedürlerinin yeni bir bakış açısı ile ele alınıp süreçlerde iyileşmeye götürecek projelere destekler verilecektir. Özellikle Destekleyici Kuruluşlar Aracılığı İle Ar-Ge ve Yenilik Konusunda İşbirliği Mekanizmalarının Geliştirilmesi Bölgesel ağlar, bir bölgenin yeteneklerinin ve yönetim yapılarının şekillenmesinde önem arz etmektedir. Bu ağlarda bulunan politika, bilim, eğitim, teknoloji ve ekonomi alanındaki farklı aktörler arası ilişkiler ise, bölgesel ve bölgeler arası ortakların güçlerinin gelişiminde doğrudan etkili olmaktadır (Heidenreich, 2005: ). İşletmelerin kendi içlerinde ve kamu STK lar üniversite ile ilişkilerinin geliştirilmesi, ortak proje geliştirme ve işbirliği konusunda bilinç düzeylerinin artırılması sağlanacaktır. TR52 Bölgesi nde ulusal ve uluslararası bazda üretilen bilgilerin öğrenilmesi ve yerele özel bilgilerin üretilmesi suretiyle bilginin içe ve dışa doğru yayılımının sağlanması yönündeki faaliyetler desteklenecektir. Tüm iç kaynakları kullanarak inovasyonu gerçekleştirmeyeceğini bilen işletmeler ve yöneticiler işbirliğini, inovasyonu başarılarının anahtarı olarak görürler. Bu nedenle de başka organizasyonlarla ortak olarak çalışmak için dışarıya yönelirler. Bu nedenle, 20

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Erdinç KOÇER KONYA KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI Fidan Cicibıyık KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKULTESİ

Yrd. Doç. Dr. H. Erdinç KOÇER KONYA KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI Fidan Cicibıyık KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKULTESİ 0 Başkan: Yrd. Doç. Dr. Yusuf YILMAZ Raportör: Burhan YAVUZ Komite/Çalışma Grubu üye sayısı: 13 Yapılan Toplantı Sayısı: 3 Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. S. Sinan GÜLTEKİN Sorumlu Uzman: Fuat KARAGÜNEY

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Destek ve Teşvik Programları Ürün ve Üretim Geliştirme Destekleri Ticarileştirme ve Pazarlama Destekleri Araştırma-Geliştirme Destekleri Destek

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 1 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI Mart 2011 - Antalya 2 KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları. Işık Aşar 21 Şubat 2017 TURKTOB, Ankara

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları. Işık Aşar 21 Şubat 2017 TURKTOB, Ankara TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları Işık Aşar 21 Şubat 2017 TURKTOB, Ankara 2 TEYDEB -Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TTO BİLGİLENDİRME SUNUMU ANKARA, 2017 Giriş Teknoloji transferi, fikir ve tekniklerin bir yerde geliştirilip, geliştirildiği yerde veya başka bir yerde uygulamaya

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ... Semih ERDEN EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde;

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Destek Kapsamı Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi,

Detaylı

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü 28 Aralık 2009 DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KÜRESEL REKABETİN YOLU AR-GE Bilgi toplumunun yolu özel sektörün

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Sunum İçeriği TÜBİTAK

Sunum İçeriği TÜBİTAK Sunum İçeriği 2 TEYDEB KURULUŞ AMACI Teknoloji veyenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır.

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır. TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla çalışmalarını

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinin Araştırma ve Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkılarının Değerlendirilmesi Paneli

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

Üniversite - Sanayi İşbirliği Destek

Üniversite - Sanayi İşbirliği Destek Üniversite - Sanayi İşbirliği Destek Programa Etken Olan 2 Temel Sorular 3 1505 Programı Paydaşları Genel Bakış 4 Temel Sorular / Beklentiler 1505 Programı Paydaşları Şirketlerle üniversitelerin işbirliği,

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu?

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu? KONYA "BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ" GÜDÜMLÜ PROJE ÖZETİ Başvuru Sahibi: Konya Sanayi Odası Proje Ortakları: Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası,Konya ABİGEM, Konya Ticaret Borsası,

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

TURKCELL TEKNOLOJİ FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ

TURKCELL TEKNOLOJİ FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI TURKCELL TEKNOLOJİ FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ TURKCELL TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA & GELİŞTİRME A.Ş. SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ Ulusal fon mekanizmalarının ana kaynağı TÜBİTAK destekleridir. TÜBİTAK destek leri 4 ana grupta özetlenebilir: (1) Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri (2) Akademik Ar-Ge Destekleri,

Detaylı

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Kobilere Kosgeb tarafından 30 mayıs-01 Temmuz 2016 tarihleri arasında Kosgeb in yeni desteklerini bilgilendirdi. alınacak başvuru projeleri ile kobigel Kobi Gelişim Destek

Detaylı

EK 10. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ POLİTİKA BELGESİ

EK 10. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ POLİTİKA BELGESİ 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması

Detaylı

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Mayıs 2017_Antalya TÜBİTAK - TEYDEB TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Ahmet Rıza Balım Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu Kom. Sekreteri Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Değişen

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO

KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO (1513 TTO Başvuru Deneyimleri Paylaşımı Çalıştayı- Ankara Sanayi Odası-26 Temmuz 2013) PROF. DR BAYRAM SADE YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELÇUK TTO (2006) ; Teknoloji transferi, girişimciliği

Detaylı

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ TÜBİTAK DESTEKLERİ KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Özel sektör kuruluşlarının, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ederek, Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda

Detaylı

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU 2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU ZORUNLU EĞİTİM MODÜLLERİ ( 30 SAAT) Kodu Adı Açıklama Modül Saati Eğitim Yöntemi (*) GSER01 GSER02 GSER04 GSER14 Girişimciliğin Temelleri

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Türkiye de Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik önemli ilerlemeler kaydedilmiş

Detaylı

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi,

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, İçerik Genel Bakış Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Türk Patent Enstitüsü ve Görevleri Eskiden hammadde kaynaklarına ve sermaye birikimine sahip olan ülkeler güç ve kontrol

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 2014 ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI VE EYLEM PLANI

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE Süfyan EMİROĞLU Genel Müdür Sanayi Genel Müdürlüğü İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Açılış Toplantısı, İstanbul 11 Nisan 2013 AR-GE ve İNOVASYON YENİ VEYA İYİLEŞTİRİLMİŞ

Detaylı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı 8. ÜSİMP ULUSAL KONGRESİ 10 Haziran 2015 Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Ekosistemi Üniversite-Sanayi İşbirliğinin

Detaylı

1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER

1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER 1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER 1.1. GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) 1. Ekonomik kalkınmanın önemli göstergelerinden biri olan kişi başına düşen GSYİH, TÜİK tarafından en son 2001 yılında hesaplanmıştır.

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Açısından İlaç AR-GE Faaliyetleri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Açısından İlaç AR-GE Faaliyetleri Açısından İlaç AR-GE Faaliyetleri Dr. Filiz Sayar Sanayi Genel Müdürlüğü filiz.sayar@sanayi.gov.tr 3 Mayıs 2013 AR-GE ve İNOVASYON YENİ VEYA İYİLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜN/HİZMET BİLGİ YENİ PAZARLAMA YÖNTEMİ UYGULAMA

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik AGORADA 2012 BÖLGESEL İNOVASYON STRATEJİSİNİN UYGULANMASI: BİR ADIM SONRASI 19.10.2012 / Samsun Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik Bülent Açıkgöz BM Ortak Program Yöneticisi

Detaylı

TÜRKİYE DE VE KONYA DA ÖZEL SEKTÖR DESTEKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

TÜRKİYE DE VE KONYA DA ÖZEL SEKTÖR DESTEKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE VE KONYA DA Ekonomide sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmek için girişimcilik, inovasyon, bilimsel ve teknolojik çalışmalar, ar-ge vb. faaliyetler devlet tarafından veya ulusal ya da

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI Özgür Kadir ÖZER Planlama Uzmanı AR-GE, YENĠLĠK VE TEKNOLOJĠ POLĠTĠKALARI FORUMU, 27 OCAK 2011, ANKARA Sunum Akışı Ar-Ge ve Yenilik Sistemindeki Gelişmeler Kamu

Detaylı

Güncelleme: 15 Nisan 2012

Güncelleme: 15 Nisan 2012 İNOVİTA için Gözden Geçirilmiş Sürüm Dünya Bankası Türkiye Ulusal İnovasyon Sistemi Raporu ndan Özet Notlar Haziran 2009 Güncelleme: 15 Nisan 2012 1 2007 ve 2013 yılları arasını kapsayan 9. Kalkınma Planı,

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI İzmir, 9.Aralık.2016 AB Ağlarıyla Güçlenen Girişimcilik Projesi HEDEF KİTLEMİZ SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI İÇİNDE AB AĞLARIYLA

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite. İKÜ Rektörlük,

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite. İKÜ Rektörlük, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite İKÜ Rektörlük, 029.09.2017 Girişimci üniversitenin kilit özellikleri : (Robertson, 2008) Tüm üniversite aktörlerinin (akademisyenler / teknik kadrolar / öğrenciler) girişimci

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Mustafa NALÇACIOĞLU Eylül 2012 KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ I. ARAŞTIRMACI İNSAN GÜCÜ YETİŞTİRME PROGRAMLARI II. ARAŞTIRMA ALTYAPI PROJELERİ

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 6 farklı mali destek Programı 11 Kasım 2013 tarihinde ilan edilmesi planlanmaktadır. Toplam 25.100.000

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM-TTO...

EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM-TTO... EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM-TTO... 26 Temmuz 2013 EGE ÜNİVERSİTESİ Tüm gelenekleri, zenginlikleri ve kısıtları ile 58 yıllık bir Devlet Üniversitesi 4. Üniversite 55 bin öğrenci, 3000 öğretim elemanı ile

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Gökhan Özertan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 6 Mart 2017 Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 1 / 13 Dünya Tarımında Gelişmeler Tarımın fiziksel, sosyal

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - )

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011 öncesi ( - 23. BTYK) 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) ANA HEDEF 2023 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİSİ OLMAK!!! 500 Milyar

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ PROJE VE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ 2006 yılında kurulmuş olan PİGEM; teknoloji transferi, girişimciliği destekleme ve inovasyona yönelik diğer

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Bu yönergenin amacı, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi nin (KOÜ TTO),

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yönetimi ve

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

AB 6.Çerçeve Programı Türkiye nin Katılımı Organizasyon Tiplerine Göre Dağılım Analizi

AB 6.Çerçeve Programı Türkiye nin Katılımı Organizasyon Tiplerine Göre Dağılım Analizi AB 6.Çerçeve Programı Türkiye nin Katılımı Organizasyon Tiplerine Göre Dağılım Analizi 20 Ekim 2006 Giriş Ülkemizin AB Çerçeve Programlarına resmi olarak katılımı ilk olarak 6. Çerçeve Programında gerçekleşmiştir.

Detaylı

Türk Sanayii için Ufuk 2020. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V.

Türk Sanayii için Ufuk 2020. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V. Türk Sanayii için Ufuk 2020 Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V. 6 Mayıs 2015 2023 Yılı Ulusal Hedeflerimiz Ar-Ge Harcamaları / GSYİH Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri Özel Sektör Ar-Ge Harcamaları

Detaylı