MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI. Dersin Adı Z/S Toplam Kredi ECTS Kredisi Türk Dili I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI. Dersin Adı Z/S Toplam Kredi ECTS Kredisi Türk Dili I"

Transkript

1 MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. YARIYIL TUR01 ATI01 ING01 GEM01 BIK01 GEİ01 BYİ01 IKT01 MAT01 THB01 II.YARIYIL TUR01-B ATI01-B ING01-B GM01-B BBP01-B İBC01-B MAİ01-B TİM01-B TIH01-B IST01-B III.YARIYIL BIM01-3 VEH01-3 MAM01-3 ŞIM01-3 DTİ01-3 YÇE01-3 FIY01-3 BOH01-3 İNM01-3 IV.YARIYIL BIM01- TVS01- MUD01- İSH01- DTM01- YÇE01- MTA01- BAM01- MAM01- Dersin Adı Z/S Toplam Kredi ECTS Kredisi Türk Dili I Atatürkİlkeveİnk TarI İngilizce I Genel Muhasebe 6 Bilgisayara Kullanımı Genel İşletme BüroYön.veİletişimTekn. İktisada Giriş Matematik 3 Temel Hukuk Bilgisi TOPLAM 7 30 Dersin Adı Z/S Toplam Kredi ECTS Kredisi Türk Dili II Atatürk İlke ve İnk.TarII İngilizce II Genel Muhasebe II 6 BilgisayarBüroProgramları İşletme Becerileri Grup Çal. Makro İktisat Ticari Matematik 3 Ticaret Hukuku Bilgisi İstatistik 3 TOPLAM 6 30 Dersin Adı Z/S Toplam Kredi ECTS Kredisi Bilgisayarlı Muhasebe I Vergi Hukuku Maliyet Muhasebesi Şirketler Muhasebesi 3 Dış Ticaret İşl Yönet. 3 Yönlendirilmiş Çalışma I 3 3 Finansal Yönetim Seçmeli Borçlar Hukuku Seçmeli İnşaat Muhasebesi Seçmeli TOPLAM 9 30 Dersin Adı Z/S Toplam Kredi ECTS Kredisi Bilgisayarlı Muhasebe II 5 Türk Vergi Sistemi Muhasebe Denetimi 3 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku DışTicaretİşlemleriMuhasebesi 3 Yönlendirilmiş Çalışma II 3 3 Mali Tablolar Analizi Seçmeli Banka Muhasebesi Seçmeli 3 3 Maliyet Muhasebesi TOPLAM 7 30

2 I. YARIYIL TUR01 Türk Dili I 1. Hafta: Dil nedir? Dillerin Doğuşu. Hafta: Dil düşünce bağlantısı, Dil Kültür Bağlantısı, Dil Toplum Bağlantısı 3. Hafta: Dünya Dilleri ve Türkçe. Hafta: Türk Dilinin Tarihçesi 5. Hafta: Ses Bilgisi 6. Hafta: Türkçe Kelimelerin Ses Özellikleri, Vurgu, Heceler 7. Hafta: Yapı Bilgisi. Yapım Ekleri, Çekim Ekleri 8. Hafta: Kelime, A- Anlam Derecelerine Göre Kelimeler B- Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler C- Yapı Bakımından Kelime Çeşitleri 9. Hafta: Kelime Türleri 10. Hafta: Kelime Gruplar, A- İsim tamlaması, B- Sıfat tamlaması C- Kısaltma Grupları, Ç- Unvan Grubu, D- Edat Grubu 11. Hafta: E- Bağlaç Grubu, F- Ünlem Grubu, Ğ- Tekrarlar, H- Fiilimsiler I- Sayı Grubu, İ- Birleşik fiiller 1. Hafta: Cümle, A- Cümlenin Öğeleri 13. Hafta: B- Cümle Çeşitleri 1. Hafta: Yazım Kuralları DERS KONULARI Hafta Konular ATİ01 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Okumanın Amacı ve İnkılâp Kavramı Osmanlı İmparatorluğu nun Yıkılışını ve Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebepler 3 Osmanlı İmparatorluğu nun Parçalanması, Trablusgarb Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı 5 Mondros Ateşkes Antlaşması İşgaller Karşısında Memleketin Durumu ve Mustafa Kemal Paşa nın Tepkisi, Mustafa Kemal Paşa nın Ekonomik Samsun a Çıkışı seçim ve Üretim imkanları eğrisi 6 İhtiyaçlar-Mal-Hizmet-Fayda Milli Mücadele İçin İlk Adım, Kongreler Yoluyla Teşkilatlanma: Amasya, Erzurum ve Sivas Kongreleri 7 Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli 8 Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması 9 Türkiye Büyük Millet Meclisi nin İstiklâl Savaşının Yönetimini Ele Alması 10 Sevr Antlaşması 11 Sakarya Zaferine Kadar Siyasi Olaylar 1 Sakarya Savaşı na Kadar Askeri Gelişmeler 13 Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz 1 Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması YBD01 İngilizce 1 DERS SAATİ: () 1.Hafta:Kampüsde ilk gün, tanışma,isimler, yaşlar, ülke ve milliyetler, sayılar, günler, aylar, mevsimler, this is/that is, Savaşı these are/those are,şahıs zamirleri, to be fiili:am, is, are, saatler..hafta:şimdiki zaman, Soru kelimeleri ile soru sorma:who, What, Where, When. ssavasavaşı 3. ve. Hafta:Geniş zaman,alışkanlıklar,sürekli ve kaıcı yapılan eylemler hakkında konuşma, at, on ve in, haftalık, aylık program ve takvimler.

3 5. ve 6. Hafta:Yetenek ve yeteneksizlik:can ve can t, Soyağacı, iyelik sıfatları, iyelik zamirleri, zorunluluk, gereklilik, yasaklamalar, sorumluluklar ve gerekliligin olmamasi durumu:must,/ must nt/have to/don t have to/doesn t have to. 7. ve 8. Hafta:Sahiplik:have got/ has got.how much ve How many ile soru sorma, a lot of, much ve many nin kullanımı 9. ve 10. Hafta:Yer belirtme:there is ve There are.alot of, some, afew, few, a little, little, any. 11. ve 1. Hafta:Hareket ve Yer edatları.öneride bulunma.yardım isteme (Can you..?)tercihlerle ilgili konuşma. 13. ve 1. Hafta:Eylemlerin yapılma sıklığı ile ilgili sorular:how often..?sıklık zarfları ve eylemlerin yapılma sıklığı ile ilgili kullanılan sayılar GEM01 GENEL MUHASEBE DERS SAATİ: 1. Hafta: Muhasebenin Tanımı ve Sınıflandırılması.. Hafta: Muhasebe Kayıt Yöntemleri. 3. Hafta: Bilanço- Gelir Tablosu, Hesap Kavramı, Hesapların Sınıflandırılması.. Hafta: Tek Düzen Hesap Planı ve Hesapların İşleyişi. 5. Hafta: Bilanço ve Bilanço Hesaplarının Niteliği ve İşleyişi 6. Hafta: Aktif Hesapların Niteliği ve İşleyişi 7. Hafta: Pasif Hesapların Niteliği ve İşleyişi 8. Hafta: Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu Hesaplarının Niteliği ve İşleyişi 9. Hafta: Gelir Hesaplarının Niteliği ve İşleyişi 10. Hafta: Gider Hesaplarının Niteliği ve İşleyişi 11. Hafta: Gelir ve Gider Hesaplarının Kapatılması 1. Hafta: Maliyet Hesaplarının Niteliği ve İşleyişi 13. Hafta: Faaliyet ve Finansman Giderleri Hesaplarının İşleyişi 1. Hafta: Uygulama Dersin adı BİK01 BİLGİSAYARA GİRİŞ DERS KONULARI: (1 weeks) Ders Saati: 1. Hafta : Bilgisayarın tarihi gelişimi. Hafta : Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler 3. Hafta : Bilgisayar sisteminin çalışma prensibi. Hafta : Bilgisayar sisteminin temel özellikleri 5. Hafta : Bilgisayar belleği 6. Hafta : Bilgisayarın merkezi işlem birimi 7. Hafta : Girdi-çıktı birimleri 8. Hafta : İşletim sistemi kurulumu 9. Hafta : Temel işletim sistemi komutları 10. Hafta : Windows XP masaüstü ögeleri 11. Hafta : Denetim masası ögeleri 1. Hafta : Ağ aygıt yapılandırma 13. Hafta : İnternet bağlantı türü, kopyalama taşıma ve silme 1. Hafta : İnternet bağlantı türü, kopyalama taşıma ve silme GEİ01 Genel İşletme DERS SAATİ: 1. Hafta: İşletme Kavramı, İşletmeciliğin Kritik Öğeleri ve İşletmecilikte Ağırlıklı Kavramlar. Hafta: İşletmecilik Uğraşısının Kronolojik Trendi ve Diğer Disiplinlerle Bağlantısı -İşletmeleri Etkileyen Çevre Koşulları 3. Hafta: İşletmenin Amaçları ve Kişileri İşletme Kurmaya Yönlendiren nedenler

4 . Hafta: İşletmeciliğin Tüm Eylemlerinde Geçerli Olan Rasyonelleştirme İlkeleri (Verimlilik, Etkililik, Etkinlik, Üretkenlik, Karlılık) 5. Hafta: İşletmecilikte Başlangıç Faaliyetleri ve Kuruluş şekilleri 6. Hafta: İşletmelerin Sınıflandırılması ve İşletmeler arası İşbirliği şekilleri ve Yönleri 7. Hafta: İşletmelerde Genel İşlev Olarak Yönetim ve tedarik 8. Hafta: Ara Sınav 9. Hafta: İşletmelerde Temel İşlev Üretim ve pazarlama 10. Hafta: İşletmelerde Destekleyici ve Kolaylaştırıcı İşlevler Muhasebe ve FinansmanYönetimi 11. Hafta: İşletmelerde Destekleyici ve Kolaylaştırıcı İşlev İnsan Kaynakları İşlevi 1. Hafta: İşletmelerde Değişim ve Gelişim İşlevi AR-GE Yönetimi 13. Hafta: İşletmelerde halkla ilişkiler 1. Hafta: Örnek Olay Çözme BYİ01 BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ 1. Hafta: Büro yönetiminin tarihi ve gelişimi. Hafta: Klasik Büro Uygulamaları 3. Hafta: Çağdaş Büro Uygulamaları. Hafta: Otomosyon 5. Hafta: Arşiv 6. Hafta: Fiziksel Ortam 7. Hafta: Büroların örgütlenmesi ve büroların Koordinasyonu 8. Hafta: İletişim süreci 9. Hafta: İletişim Kodları 10. Hafta: İletişimin öğeleri 11.Hafta: İletişimin temel özellikleri 1.Hafta: İletişimin işlevleri 13.Hafta: Bürolarda etkili iletişim 1. Hafta: Örnek olay İKT01 İktisada Giriş 1. Hafta: İktisadın Temel Kavramları. Hafta: Ekonomik sistemler 3. Hafta: Talep teorisi. Hafta: Arz Teorisi 5. Hafta: Talep ve Arz esneklikleri 6. Hafta: Tüketici davranışı ve tüketici dengesi 7. Hafta: Firma teorisi 8. Hafta: Üretim maliyetleri 9. Hafta: Firma davranışı ve dengesi 10. Hafta: Tam rekabet piyasası 11. Hafta: Monopol piyasası 1. Hafta: Oligopol piyasaları 13. Hafta: Dışsallıklar 1. Hafta: Genel denge ve gelir dağılımı MAT01 Matematik 1. Hafta: sayılar DERS SAATİ:

5 . Hafta: cebir 3. Hafta: denklemler. Hafta: eşitsizlikler 5. Hafta: fonksiyonlar 6. Hafta: problem çözümleri 7. Hafta: logaritma 8. Hafta: karmaşık sayılar 9. Hafta: doğrusal denklem sistemleri 10. Hafta: limit ve süreklilik 11. Hafta: problem çözümleri 1. Hafta: türev 13. Hafta: integral 1. Hafta: problem çözümleri TEH HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 1. Hafta: Hukuk kavramı, amacı, temeli ve müeyyideleri. Hafta: Özel hukuk dalları 3. Hafta: Kamu hukuku dalları. Hafta: Karma hukuk dalları 5. Hafta: Pozitif hukukun kaynakları 6. Hafta: Hukukun nitelik, yer ve zaman bakımından uygulanması 7. Hafta: Hukukun anlam bakımından uygulanması ve yorum yöntemleri 8. Hafta: Hak kavramı, hak ve fiil ehliyeti 9. Hafta: Hakların çeşitli açılardan sınıflandırılması 10. Hafta: Hukuksal işlemler 11. Hafta: Hakların kazanılması ve kaybı 1. Hafta: Hakların korunması ve iyiniyet kuralı 13. Hafta: Hukukta sorumluluk 1. Hafta: Türk Hukukunda Yargı Düzeni II.YARIYIL TUR01-B Türk Dili II 1. Hafta: Kelime grupları. Hafta: kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları 3. Hafta: Deyimler, ikilemeler, terimler. Hafta: dil yanlışları, 5. Hafta: Türkçenin cümle yapısı 6. Hafta: cümle öğeleri 7. Hafta: cümle çözümlemeleri, 8. Hafta: roman 9. Hafta: makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri 10. Hafta: sunum 11. Hafta: rapor ve tutanak örnekleri 1. Hafta: dilekçe, iş mektubu 13. Hafta: Özgeçmiş (CV) yazma 1. Hafta: karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri ATİ01-B ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II 1 Türk İnkılâbının Stratejisi Siyasal Alanda Yapılan İnkılaplar: Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması

6 3 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takrir-i Sükun Dönemi Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar 5 Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar 6 İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar 7 Çok Partili Hayata Geçme Denemesi ve Bazı İç Siyasi Olaylar 8 Sosyal ve Toplumsal Alanda Yapılan İnkılâplar 9 Savaşı Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 10 ssavasavaşı Yılları Arası Türk Dış Politikası Yılları Arasında Türk Dış Politikası 1 Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik 13 Halkçılık, Devletçilik 1 Laiklik, İnkılâpçılık YBD01-B İngilizce II DERS SAATİ: () 1.Hafta: Di li gecmiş zaman, düzenli ve düzensiz fiiller, Why ile soru sorma ve cevaplama..3. ve.hafta: er than,..est, more..than, the most as as,sıfat ve zarflarla olumlu, olumsuz cümleler, sıfat ve zarfların üstünlük ve en üstünlük dereceleri. 5. Hafta:Gelecek zaman (.going to)gelecekle ilgili planlar, düzenlemeler, güçlü tahminler, fiilerden türemiş sıfatlar. 6.Hafta:Present perfect Tense, have/has+v3.yet/just/already/ever/before/never. 7.Hafta:Geçmişte başlayıp simdi devam eden eylemler: ow long?, for..,since... enough ve too nun cümlelerde kullanımı. 8.Hafta:Şimdiki zamanın hikayesi (was/were+v-ing).dönüşlü zamirler (myself, /yourself, himself, vb.) 9.Hafta:Basit gelecek zaman.gelecekle ilgili tahmin ve öngörüler.kesinlik derecesi (will/will not/will probably/will probably not/may/might/could/may not/might not). 10.Hafta:Koşul cümleleri tip-1(if ) 11.ve 1. Hafta:Dolaylı ve dolaysız anlatım. 13.ve 1. Hafta:Edilgen yapılar. DSİ01-B GENEL MUHASEBE- II DERS SAATİ: 15. Hafta: Dönem Sonu İşlemlerinin Kapsamı 16. Hafta: Değerleme Ve Değerleme Ölçekleri 17. Hafta: Dönem Sonu İşlemlerinin Sınıflandırılması 18. Hafta: Dönem Sonu İşlemlerin Aşamaları 19. Hafta: Bilanço Hesaplarının Envanter İşlemleri 0. Hafta: Gelir Tablosu Hesaplarının Envanter işlemleri 1. Hafta: Maliyet Hesapları ve Dönem Ayarlayıcı Hesaplar İle İlgili Envanter işlemleri. Hafta: Varlıklar, Alacak Ve Borçların Değerlemesi 3. Hafta: Satış ve Stok Değerleme Yöntemleri. Hafta: Amortisman Yöntemleri ve Amortisman Kayıtları 5. Hafta: Satışların Maliyeti Tablosunun Düzenlenmesi 6. Hafta: Kâr/ Zarar İle İlgili Muhasebe Kayıtları 7. Hafta: Bilanço Ve Gelir Tablosu Düzenleme 1. Hafta: Kapanış Kayıtları ve Yeni Dönemin Açılış Kayıtları Dersin adı BBP01-B BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI Ders Saati: 1. Hafta : Microsoft Word'ün kullanım amacı ve özellikleri word belgesinin oluşturulması, açılması. Hafta : Standart ve biçimlendirme araç çubuğu komutları 3. Hafta : Dosya-düzen-görünüm menü komutları

7 . Hafta : Ekle-biçim-araçlar menü komutları 5. Hafta : Tablo oluşturma ve düzeltme 6. Hafta : Belgelere resim şekil nesne ve grafik ekleme ve düzenleme 7. Hafta : Çalışma tablosunun matris yapısı hücre, satır, sütun ve bölge tanımlaması 8. Hafta : Çalışma tablosunu sayısal-alfasayısal bilgi girişleri ve formül oluşturma 9. Hafta : Çalışma tablosundaki verilerin sıralanması istenilen bilgilerin süzülmesi ve analizlerin yapılması 10. Hafta : Çalışma sayfasındaki verilerin özelliğine göre uygun grafik tipinin uygulanması ve biçimlendirme 11. Hafta : Topla, çarpım eğer, eğersay formülleri 1. Hafta : Excel de veri tabanı uygulamaları 13. Hafta : İnternet ayarları ve internetten bilgi sahip olmanın yolları 1. Hafta : E-Posta ayarları Outlook Ekspress e posta gönderme, internet güvenliğini sağlamak İBC01-B İşletme Becerileri ve Grup Çalışması 1. Hafta: İşletme yönetimi, işletme kavramı, yönetim kavramı, işletme yönetimi kavramı. Hafta: Örgütlerde sorun çözme yaklaşımları, örgütsel çatışma ve çatışmanın yönetimi 3. Hafta: Kişisel ve örgütsel iletişim. Hafta: Toplantı yönetimi 5. Hafta: Örgütlerde insan ilişkileri 6. Hafta: Örgütlerde ast-üst ilişkileri 7. Hafta: Örgütlerde gruplar, grup normları ve dinamikleri 8. Hafta: vize sınavı 9. Hafta: Ahlak ve iş ahlakı kavramı 10. Hafta: Motivasyon ve örgütsel motivasyon 11. Hafta: Kendini geliştirme ve kendi kendine yönetim, kişisel öğreneme ve gerekleri 1. Hafta: Zaman yönetimi 13. Hafta: Stres ve stres yönetimi 1. Hafta: Etkili konuşma, görüşme ve mülakat teknikleri MAİ01-B Makroiktisat 1. Hafta: Temel makro iktisadi kavramları. Hafta: Klasik makro 3. Hafta: Keynesyen makro. Hafta: IS-LM analizi 5. Hafta: Toplam Talep ve Arz 6. Hafta: Monetarizim 7. Hafta: Reel devrevi dalgalanmalar teorisi 8. Hafta: Rasyonel beklentiler teorisi 9. Hafta: Makro teorilerde para ve maliye politikaları 10. Hafta: Faiz teorileri 11. Hafta: Tüketim ve yatırım teorileri 1. Hafta: İşsizlik ve enflasyon ilişkisi 13. Hafta: Bütçe açığı ve dengesi 1. Hafta: Ekonomik büyüme TİM01-B Ticari Matematik 1. Hafta: Yüzde ve Binde kavramları,yüzde ve binde

8 . Hafta: Oran ve Orantı kavramları, doğru, ters ve birleşik orantı 3. Hafta: Maliyet ve Satış Hesaplamaları; maliyet üzerinden verilen orana göre kar zarar tutarının hesaplanması. satış üzerinden verilen orana göre kar ve zarar tutarının hesaplanması, maliyet ve satış fiyatlarının hesaplanması. Hafta: Faiz kavramı ve basıt faiz hesaplamaları 5. Hafta: Basit faiz ve basit faiz hesaplamaları 6. Hafta: 1. Ara Sınav 7. Hafta: Bileşik faiz kavramı ve hesaplamaları 8. Hafta: Bileşik faiz kavramı ve hesaplamaları 9. Hafta: İskonto kavramı ve basit iskonto hesaplamaları 10. Hafta: Bileşik iskonto hesaplamaları 11. Hafta: Karışım ve bileşim kavramları, oranlı bölme hesaplamalarına ilişkin hesaplamalar 1. Hafta: Anüiteler ve borç amortismanı 13. Hafta:. Ara Sınav 1. Hafta: İstatistikte temel kavramlar ve hesaplanışları TIH01-B Ticaret Hukuku zorunlu 1. Hafta: Ticari İşletmenin özellikleri ve unsurları. Hafta: Ticari işletmenin devri ve birleşmesi 3. Hafta: Ticari iş ve ticari hüküm. Ticari yargı 5. Hafta: Tacir ve tacir sıfatının kazanılması 6. Hafta: Tacir olmanın hüküm ve sonuçları 7. Hafta: Ticaret sicili 8. Hafta: İşletme adı 9. Hafta: Marka 10. Hafta: Rekabet ve haksız rekabet 11. Hafta: Ticari defterler 1. Hafta: Cari hesap ve tacir yardımcıları 13. Hafta: Ticaret şirketleri 1. Hafta: Kıymetli evrak (çek ve senet) Dersin adı İST01-B İSTATİSTİK 1. Hafta : Temel kavramlar. Hafta : Veri toplama ve düzenleme 3. Hafta : Veri sunma. Hafta : Ortalamalar 5. Hafta : Değişim ölçüleri 6. Hafta : İndeksler 7. Hafta : İndeks uygulamaları 8. Hafta : İndeks uygulamaları 9. Hafta : Olasılığa giriş 10. Hafta : Beklenen değer ve varyans 11. Hafta : Regresyon analizi

9 1. Hafta : Trend Analizi 13. Hafta : Korelasyon analizi 1. Hafta : Regresyon trend ve korelasyon analizi uygulamaları III.YARIYIL BIM01-3 BİLGİSAYARLI MUHASEBE I 1.Hafta: Firma tanımlama. Hafta: Alt hesap açma-değiştirme-silme 3. Hafta: Muhasebe fişlerinin ve belgelerinin tanıtılması. Hafta:Datasoft programı ile muhasebe fişlerini kullanarak uygulama yapılması 5. Hafta:Datasoft programı ile muhasebe fişlerini kullanarak uygulama yapılması 6. Hafta:Datasoft programı ile muhasebe fişlerini kullanarak uygulama yapılması 7. Hafta:Datasoft programı ile muhasebe fişlerini kullanarak uygulama yapılması 8. Hafta:Datasoft programı ile muhasebe fişlerini kullanarak uygulama yapılması 9. Hafta: Datasoft kullanarak finansal muhasebe uygulamaları 10. Hafta: Datasoft kullanarak finansal muhasebe uygulamaları 11. Hafta: Datasoft kullanarak finansal muhasebe uygulamaları 1. Hafta: Datasoft kullanarak finansal muhasebe uygulamaları 13 Hafta: Genel tekrar 1. hafta: Genel tekrar DERS SAATİ: VEH01-3 Vergi Hukuku DERS SAATİ: seçmeli 1. Hafta:, Vergi hukukunun temel ilkeleri, kaynakları, yer ve zaman bakımından uygulanması, vergilendirme yetkisinin kullanılması. Hafta: Vergi hukukunun temel ilkeleri, kaynakları, yer ve zaman bakımından uygulanması, vergilendirme yetkisinin kullanılması. Hafta; Vergi alacağını ortadan kaldıran nedenler 5. Hafta: Mükellefin ödevleri; bildirimde bulunma, defter tutma ile ilgili ödevler 6. Hafta: Değerleme- Amortisman 7. Hafta: Değerleme- Amortisman 8. Hafta: Ara sınav 9. Hafta:, Vergi idaresi ve bilgi edinme yolları 10. Hafta:. Vergi suçları ve cezaları; genel hükümler 11. Hafta:, Vergi kaybına bağlı cezalar, vergi zıyaı suçu ve cezası 1. Hafta: Usulsüzlükler, 1. ve. derece usulsüzlük fiilleri, özel usulsüzlük fiilleri ve cezaları ile hapis cezasını gerektiren vergi suç ve cezaları 13. Hafta: Vergi cezalarının kesilmesi, ödenmesi ve kalkması 1. Hafta:, Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenmesi ve uzlaşma MAM01-3 MALİYET MUHASEBESİ DERS SAATİ: 6 1. Hafta: Ders içeriği, kapsamı, işleyişi hakkında bilgi verme.. Hafta: Maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramların, sınıflandırmaların öğretilmesi. Maliyet muhasebesinin amaçlarının ortaya konması, maliyet muhasebesi ve finansal muhasebe arasındaki farkı ortaya koyma. 3. Hafta: Maliyet muhasebesinde kullanılan hesap planı hakkında bilgi verme ve maliyet hesaplarının dönem içi ve dönem sonu işleyişleri hakkında örnek problem çözme. Hafta: Direkt ilk madde ve malzeme maliyetlerinin tespiti ve muhasebeleştirilmesi (D.İ.M.M. Stoklarının alınması, izlenmesi ve değerlenmesi) 5. Hafta: İşçilik maliyetlerinin direkt-endirekt ayırımı; ücret sistemleri hakkında bilgi aktarılması ve Çeşitli işçilik sorunlarına ilişkin işlemlerin muhasebeleştirilmesi (fazla mesai,yıılık izin, kıdem tazminatı, haftasonu tatili, boşa geçen zaman vb.) 6. Hafta: Genel Üretim Maliyetleri;maliyet çeşitleri, maliyet yerleri ve maliyet dağıtımları hakkında bilgi verilmesi:basit, kademeli ve matematiksel dağıtım yöntemlerine ilişkin bilgi aktarılması.

10 7. Hafta: Basit, kademeli ve matematiksel dağıtım yöntemlerine ilişkin bilgi aktarılması. 8. Hafta: Maliyet sistemleri ve sipariş maliyet sistemi işleyişi hakkında bilgi aktarılması. 9. Hafta: Safha maliyet sistemi hakkında bilgi aktarılması. 10. Hafta: Maliyet sistemlerine ilişkin karşılaştırmalı örnek problem çözme. 11. Hafta: Maliyet unsurlarına ilişkin örnek problem çözme. 1. Hafta: Fire ve bozuk mamüllerin maliyetlerinin belirlenmesi ve muhasebeleştirilmesi. 13. Hafta: Genel tekrar ve örnek problem çözme. 1. Hafta: Genel tekrar ve örnek problem çözme SİH01-3 ŞİRKETLER MUHASEBESİ 1. Hafta: Şirket tanımı ve şirket türleri. Hafta: Adî Ortaklık, Sermaye Şirketi ile Şahıs Şirketi Arasındaki Farklar 3. Hafta: Adî Ortaklık için Kuruluş Muhasebe Kayıtları. Hafta: Kollektif Şirketler 5. Hafta: Kollektif Şirketler için Kuruluş Muhasebe Kayıtları 6. Hafta: Komandit Şirketler 7. Hafta: Komandit Şirketler için Kuruluş Muhasebe Kayıtları 8. Hafta: Komandit Şirketler için Kuruluş Muhasebe Kayıtları 9. Hafta: Anonim Şirketler 10. Hafta: Anonim Şirketler için Kuruluş Muhasebe Kayıtları 11. Hafta: Limited Şirketler 1. Hafta: Limited Şirketler için Kuruluş Muhasebe Kayıtları 13. Hafta: Diğer Ortaklıklar 1. Hafta: Yeni Vergi Düzenlemelerinin Özeti DERS SAATİ: 3 DTI Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi 1. Hafta: Dış ticaret, Dış Ticaret Türleri. Hafta: Tarifeler ve Ticaret 3. Hafta: Kambiyo Rejimi ile İlgili Temel Kavramlar. Hafta: Kambiyo Rejimi 5. Hafta: Döviz Piyasaları 6. Hafta: Gümrük Kontrolleri 7. Hafta: Dış Ticaret Teorileri 8. Hafta: Dış Ticarette Kullanılan Belgeler 9. Hafta: Ara Sınav 10. Hafta: Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri 11. Hafta: Dış Ticarette Teslim Şekilleri 1. Hafta: Türkiye nin Dış Ticareti 13. Hafta: Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri 1. Hafta: Dış Ticaret Politikaları DERS KONULARI: YCE01-3 Yönlendirilmiş Çalışma I zorunlu DERS SAATİ: FİY01-3 FİNANSAL YÖNETİM zorunlu 1. Hafta: Finansal Yönetimin Amacı, Tanımı ve Kavramsal Açıklamalar. Hafta: Finans Fonksiyonunu Etkileyen Faktörler 3. Hafta: Finans Bölümünün Örgütlenmesi. Hafta: Finansal Analiz 5. Hafta: Finansal Analiz Yöntemleri 6. Hafta: Oranlar Yöntemi ile Analiz 7. Hafta: Fon Akım Analizi 8. Hafta: Nakit Bütçesi 9. Hafta: Finansal Planlamada Orta ve Uzun Vadeli Finansal Tahminler DERS SAATİ:

11 10. Hafta: Finansal Tahmin Yöntemleri 11. Hafta: İşletme Sermayesi Yönetimi 1. Hafta: Stokların Yönetimi 13. Hafta: Nakit Yönetimi 1. Hafta: Alacak Yönetimi BOH01-3 Borçlar Hukuku 1. Hafta: Kaynaklar, borç ve borç ilişkisi. Hafta: Hukuki işlemlerden doğan borçlar. 3. Hafta: İrade ve beyan arasında kasıtlı ve kasıtsız uygunsuzluk halleri. Hafta: Haksız fiilden doğan borçlar 5. Hafta: Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar 6. Hafta: İrade bozukluğu, hata, hile, tehdit (korkutma), gabin (darda kalma hali) 7. Hafta: Borçların ödenmesi 8. Hafta: Borçların ödenmemesi 9. Hafta: Borçların sona ermesi (ibra (aklama), yenileme, birleşme, takas) 10. Hafta: Satım sözleşmesinin unsurları 11. Hafta: Satım sözleşmesinde tüketicinin korunması 1. Hafta: Kira sözleşmesi 13. Hafta: Trampa sözleşmesi 1. Hafta: Karz (ödünç) sözleşmesi İNM01-3 İNŞAAT MUHASEBESİ 1. Hafta: İnşaatın tanımı ve çeşitleri. İnşaat taahhüt işlemlerinin temel unsurları: İnşaat, işveren, müteahhit.. Hafta: İnşaat taahhüt işletmelerinde muhasebe sisteminin genel yapısı 3. Hafta: İnşaat taahhüt maliyetlerinin tanımlanması ve kaydedilmesi/muhasebeleştirilmesi. Hafta: İnşaat taahhüt maliyetlerinin tanımlanması ve kaydedilmesi/muhasebeleştirilmesi 5. Hafta: Malzeme maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi 6. Hafta: Malzeme maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi 7. Hafta: İşçilik maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi 8. Hafta: İşçilik maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi 9. Hafta: Genel yönetim giderlerinin muhasebeleştirilmesi 10. Hafta: Taşeronlar tarafından gerçekleştirilen işin ve ödemelerin muhasebeleştirilmesi 11. Hafta: Taşeronlar tarafından gerçekleştirilen işin ve ödemelerin muhasebeleştirilmesi 1. Hafta: Yıllara yaygın inşaat ve onarım işletmelerinde yılsonu işlemleri 13. Hafta: Yıllara yaygın inşaat ve onarım işletmelerinde yılsonu işlemleri 1. Hafta: Yıllara yaygın inşaat ve onarım işletmelerinde yılsonu işlemleri IV.YARIYIL BIM01- BİLGİSAYARLI MUHASEBE II 1.Hafta: Programın tanımı. Hafta: Stok işlemleri 3. Hafta: Stok işlemleri. Hafta: Cari işlemler 5. Hafta: Cari işlemler 6. Hafta: Kasa işlemleri 7. Hafta: Kasa işlemleri 8. Hafta:Fatura işlemleri 9. Hafta: Fatura işlemleri 10. Hafta: Banka işlemleri 11. Hafta: Çek-senet işlemleri 1. Hafta: Çek-senet işlemleri 13 Hafta: Genel tekrar 1. hafta: Genel tekrar TVS01- Türk Vergi Sistemi seçmeli 1. Hafta: Gelir vergisiyle ilgili bilgiler ve mükellefiyet,. Hafta: Ticari kazanç; kavran tespit, indirilecek ve indirilemeyecek giderler 3. Hafta: Ticari kazanç; basit usulde tespit şekli, muafiyet ve istisnaları. Hafta: Zirai kazanç; tespiti vergilendirilmesi DERS SAATİ: DERS SAATİ:

12 5. Hafta: Serbest meslek kazancı; tespiti, muafiyet, istisna, vergilendirme 6. Hafta: Gayrimenkul sermaye iradı; tanımı, mükellefi, istisnaları 7. Hafta: Menkul sermaye iradı; tanımı, mükellefi, tespiti, menkul sermaye iradı sayılan ve sayılmayan gelirler 8. Hafta: Ara sınav 9. Hafta: Ücret; tanımı, tespiti, muafiyet istisna, hesaplama, Diğer kazanç ve iratlar; değer artış kazançları, arızi kazançlar, 10. Hafta: Emlak vergisi; bina vergisi, arazi vergisi, verginin konusu, muafiyet istisna, mükellef, sorumlu, ortak hükümler. 11. Hafta: Beyan esası ve beyanname türleri; gelirin toplanması, toplama yapılmayan haller, gelirden mahsup ve indirimler, verginin hesaplanması, yıllık beyanname verilmesi, muhtasar ve münferit beyannameler, verginin tarhı ve tahsili, 1. Hafta: Kurumlar vergisi; konusu, mükellefi, istisna, muafiyet, matrahın tespiti, matrah tespitinde özel durumlar, kazancın belirlenmesi 13. Hafta: Katma değer vergisi; konusu, vergiyi doğuran olay, mükellefi, sorumlusu, muafiyet, istisna, düzenlenmesi, vergilendirme dönemi, verginin tarhı, tahsili 1. Hafta: Veraset ve intikal vergisi; konusu, mükellefi, sorumlusu, tarifesi, istisna, muafiyet, MUD01- MUHASEBE DENETİMİ DERS SAATİ: 3 1. Hafta: Denetimin tanımı, denetim ihtiyacı, muhasebe ve denetim arasındaki farklar. Hafta: Denetim ve denetçi türleri 3. Hafta: denetçi olmak için gereken şartlar. Hafta:Genel kabul görmüş denetim standartları 5. Hafta: Denetim standartları ve iş etiğinin temelleri 6. Hafta: Vaka çalışması 7. Hafta: Denetim süreci ve palnlaması 8. Hafta: Çalışma Kağıtları ve türleri 9. Hafta:Denetim kanıtlarının toplanması değerlendirilmesi 10. Hafta: Denetim kanıtlarının toplanması değerlendirilmesi 11. Hafta: denetim raporu 1. Hafta: Vaka çalışması 13. Hafta: Vaka çalışması İSH01- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Seçmeli 1. Hafta: İş hukuku kavramı, gelişimi ve kaynakları,. Hafta: İş hukukunun temel kavramları 3.Hafta: İş kanununun uygulama alanı, iş sözleşmesi tanımı, unsurları, özellikleri ve türleri. Hafta: İş sözleşmesinin yapılması, iş sözleşmesinden doğan borçlar 5. Hafta: İş sözleşmesinin sona ermesi ve sona ermenin hukuki sonuçları 6. Hafta: Çalışma ve dinlenme süreleri 7. Hafta: Sendika ve konfederasyon kavramları, 8. Hafta: Ara Sınav 9. Hafta: Sendika hürriyeti, sendikaların kuruluş ve işleyişi, 10. Hafta: Sendika üyeliği, güvenceler, faaliyetler, gelir ve giderler, faaliyetlerin durdurulması ve sona ermesi 11. Hafta: Toplu iş sözleşmesinin yapılması, hükümleri ve uygulama alanı, sona ermesi ve sona ermenin hukuki sonuçları 1. Hafta: Toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları, 13. Hafta: Sosyal güvenlik kavramı, tarihsel gelişimi, yöntemleri ve karşılanan riskler 1. Hafta: Sosyal güvenlikten sağlanan yararlar, sosyal gelirler DTM01- DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ 1. Hafta: Dış Ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler ve Tekdüzen hesap planı.. Hafta: Döviz işlemlerinin muhasebeleştirilmesi. 3. Hafta: İhracat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi.. Hafta: İhracat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi. 5. Hafta: İhracat Kredileri. 6. Hafta: Dış Ticarette İthalat İşlemleri 7. Hafta: Dış Ticarette kullanılan bazı finansman teknikleri ve muhasebeleştirilmesi.

13 8. Hafta: Dış Ticarette kullanılan bazı finansman teknikleri ve muhasebeleştirilmesi. 9. Hafta: Akreditifli ve Kabul Kredili İthalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi. 10. Hafta: Akreditifli ve Kabul Kredili İthalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi. 11. Hafta: Dış Ticaret İşlemlerinde KDV 1. Hafta: Peşin ödemeli, mal muhabili ve Vesaik muhabili ithalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi. 13. Hafta: Peşin ödemeli, mal muhabili ve Vesaik muhabili ithalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi. 1. Hafta: Menkul kıymet ve Avans işlemlerinin muhasebeleştirilmesi. YCE01- Yönlendirilmiş çalışma II DERS SAATİ: 3 1. Hafta: Çalışma planı hazırlama. Hafta: Çalışma planı hazırlama (ticari işletme) 3. Hafta: Çalışma planı hazırlama (üretim işletmesi). Hafta: Çalışma planı hazırlama (sigorta işletmesi) 5. Hafta: Çalışma planı hazırlama (turizm işletmesi) 6. Hafta: Pratik muhasebe uygulaması (ticari işletme) 7. Hafta: Pratik muhasebe uygulaması (üretim işletmesi) 8. Hafta: Pratik muhasebe uygulaması (sigorta işletmesi) 9. Hafta: Pratik muhasebe uygulaması (turizm işletmesi) 10. Hafta: Çalışmaların sunulması 11. Hafta: Çalışmaların sunulması 1. Hafta: Öğrenci portföyleri 13. Hafta: Farklı sektör muhasebe uygulamalarının karşılaştırılması ve değerlendirilmesi 1. Hafta: Farklı sektör muhasebe uygulamalarının karşılaştırılması ve değerlendirilmesi MTA01- MALİ TABLOLAR ANALİZİ zorunlu 1. Hafta: Temel kavramlar. Hafta: İşletmelerde finansal durumun özetlenmesi 3. Hafta: Finansal yapı analizinin önemi. Hafta: mali analizde kullanılan tablolar; Bilanço, gelir tablosu 5. Hafta: Analiz teknikleri; Karşılaştırmalı analiz tekniği 6. Hafta: I. Ara Sınav 7. Hafta: Yüzde yöntemi 8. Hafta: Trend Yöntemi 9. Hafta: oran analizi, Oran analizinin sınırları 10. Hafta: Fon akış analizleri, fon akın tablosu 11. Hafta: Net çalışma sermayesinde değişim tablosu 1. Hafta: II.ARA SINAV 13. Hafta: Nakit Akım Tablosu 1. Hafta: Kar dağıtım tablosu, Öz sermaye değişim Tablosu DERS SAATİ: BAM01- BANKA MUHASEBESİ DERS SAATİ: 3 1. Hafta: Banka ile İlgili Temel Kavramlar: Banka tanımı, tarihçesi, çeşitleri, fonksiyonları, bankaların organizasyonu, banka işletmelerinin diğer işletmelerden ayrılan yönleri, Türkiye de bankacılık piyasa yapısı özellikleri, bankaların kuruluş şartları. Hafta: Banka muhasebesinin tanımı, banka muhasebesinin diğer muhasebelerden farkları, nazım hesaplar, kaynak sağlama işlemleri, mevduatın tanımı, mevduat çeşitleri

14 3. Hafta: Mevduat Hesaplarına Para Yatırma Şekilleri ve Muhasebe İşlemleri. Hafta: Mevduat Hesaplarından Para Çekme Şekilleri ve Muhasebe İşlemleri 5. Hafta: Mevduat Hesaplarına Faiz Tahakkuk Ettirilmesi ve İlgili Muhasebe İşlemleri 6. Hafta: Mevduat Hesaplarının Kapatılması, Mevduatlara Tahakkuk Ettirilen Faizlerden Yapılacak Kesintiler ve İlgili Muhasebe İşlemleri 7. Hafta: Çekin Tanımı, Çek Kullanmanın Avantajları, Çek Kullanımı Sırasında Karşılaşılan Özel Durumlar 8. Hafta: Çekin Bankanın Bir Başka Şubesine İbraz Edilmesi ve İlgili Muhasebe İşlemleri, Mevduatın Zaman Aşımına Uğraması ve İlgili Muhasebe İşlemleri, Mevduatın Haczedilmesi ve İlgili Muhasebe İşlemleri 9. Hafta: Kredi İşlemleri, Kredi Çeşitleri, Kredi İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 10. Hafta: Borçlu Cari Hesaplar, Borçlu Cari Hesabın İşleyişi, Teminatlı Borçlu Cari Hesaplar 11. Hafta: Bankada Yapılan Kambiyo İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi-1 1. Hafta: Bankada Yapılan Kambiyo İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi- 13. Hafta: Bankada Yapılan Hizmet İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi-1 1. Hafta: Bankada Yapılan Hizmet İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi- MAM01- MALİYET MUHASEBESİ DERS SAATİ: 6 1. Hafta: Ders içeriği, kapsamı, işleyişi hakkında bilgi verme.. Hafta: Maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramların, sınıflandırmaların öğretilmesi. Maliyet muhasebesinin amaçlarının ortaya konması, maliyet muhasebesi ve finansal muhasebe arasındaki farkı ortaya koyma. 3. Hafta: Maliyet muhasebesinde kullanılan hesap planı hakkında bilgi verme ve maliyet hesaplarının dönem içi ve dönem sonu işleyişleri hakkında örnek problem çözme. Hafta: Direkt ilk madde ve malzeme maliyetlerinin tespiti ve muhasebeleştirilmesi (D.İ.M.M. Stoklarının alınması, izlenmesi ve değerlenmesi) 5. Hafta: İşçilik maliyetlerinin direkt-endirekt ayırımı; ücret sistemleri hakkında bilgi aktarılması ve Çeşitli işçilik sorunlarına ilişkin işlemlerin muhasebeleştirilmesi (fazla mesai,yıılık izin, kıdem tazminatı, haftasonu tatili, boşa geçen zaman vb.) 6. Hafta: Genel Üretim Maliyetleri;maliyet çeşitleri, maliyet yerleri ve maliyet dağıtımları hakkında bilgi verilmesi:basit, kademeli ve matematiksel dağıtım yöntemlerine ilişkin bilgi aktarılması. 7. Hafta: Basit, kademeli ve matematiksel dağıtım yöntemlerine ilişkin bilgi aktarılması. 8. Hafta: Maliyet sistemleri ve sipariş maliyet sistemi işleyişi hakkında bilgi aktarılması. 9. Hafta: Safha maliyet sistemi hakkında bilgi aktarılması. 10. Hafta: Maliyet sistemlerine ilişkin karşılaştırmalı örnek problem çözme. 11. Hafta: Maliyet unsurlarına ilişkin örnek problem çözme. 1. Hafta: Fire ve bozuk mamüllerin maliyetlerinin belirlenmesi ve muhasebeleştirilmesi. 13. Hafta: Genel tekrar ve örnek problem çözme. 1. Hafta: Genel tekrar ve örnek problem çözme

YÖNETİM ORGANİZASYON BÖLÜM BAŞKANLIĞI İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

YÖNETİM ORGANİZASYON BÖLÜM BAŞKANLIĞI İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI YÖNETİM ORGANİZASYON BÖLÜM BAŞKANLIĞI İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI I. YARIYIL Dersin Adı Z/S Toplam Kredi ECTS Kredisi TUR01 ATI01 ING01 GEM01 BIK01 GEİ01 BYİ01 IKT01 MAT01 TEH01 Türk Dili I Atatürkİlke veink

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL101 Türk Dili 1 (2+0) Dil, Diller

Detaylı

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 Muhasebe kavramı (Tanımı, Gelişimi, Bölümleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi),

Detaylı

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü I. GÜZ YARIYILI ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili I (2+0) Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK ve SİGORTACILIK PROGRAMI 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ Ekonomiye Giriş

Detaylı

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi 1. Yarıyıl (Güz) T.C. 101 Genel Muhasebe 4 (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS-BANKACILIK SİGORTACILIK MALİYE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve AITB191 İnkılap Tarihi I 1 Z 2 0 2 2 İnkılap tarihinin

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE ve VERGĠ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ MUHASEBE ve VERGĠ UYGULAMALARI PROGRAMI 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL Türk Dili I

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ LOJ 101 GENEL İKTİSAT Teorik 2, Kredi 2, AKTS 2 İktisat ın tanımı,

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu TOPLAM 26 30

Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu TOPLAM 26 30 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYRAKTAR S.B.M.Y.O. BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL GEI061 TIM061 SEB061

Detaylı

PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET BÖLÜM BAŞKANLIĞI PAZARLAMA PROGRAMI

PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET BÖLÜM BAŞKANLIĞI PAZARLAMA PROGRAMI PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET BÖLÜM BAŞKANLIĞI PAZARLAMA PROGRAMI I.YARIYIL Dersin Adı Z/S Toplam Kredi ECTS Kredisi GEI051 IKG051 PAI051 Genel İşletme İktisada Giriş Pazarlama İlkeleri I GEM051 Genel Muhasebe

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri TDB 103 Türk Dili I Dil, diller ve Türk dili Dil bilgisi, sözcük, cümle Kelime Türleri Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri Düzgün ve etkili konuşmanın temel

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. 1 T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ Dersin Kodu : ATA1001 Dersin Adı : Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

1 TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

1 TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 11 1.1. Osmanlı Devleti nde Vergi Sistemi 12 1.1.1. Osmanlı Devleti nde Öşür Vergisi 12 1.1.2. Osmanlı Devleti nde Haraç Vergisi 13 1.1.3.

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HAVSA MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HAVSA MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HAVSA MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ I ZAI101 1 2+0 2 2 İnkılap, İhtilal, Reform Kavramları,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Muhasebe ve Vergi PROGRAM: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları I. DÖNEM Genel muhasebe I Muhasebe ile ilgili temel kavramlar(bilanço, gelir tablosu, hesap kavramı, hesap planı, kayıt yöntemleri vb),

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 1.1. İşletme Kavramı, Amaçları ve Fonksiyonları... 1 1.2. İşletmelerin Sınıflandırılması... 2 1.3.Tacir...

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HAVSA MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK POGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HAVSA MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK POGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HAVSA MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK POGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Sınıf 1. Yarıyıl LOJ 103 Genel İşletme (3+0-3) İşletmenin Tanımı, İşletmenin Kuruluş Amaçları, Kuruluş Şekilleri, İşletmenin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS rders BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 AIIT101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

Mikro Ekonomi: Mikro İktisadın tanım ve özellikleri Piyasaların tanım ve özellikleri, İktisadi sistemler, Arz-talep mekanizmaları, Piyasa tipleri.

Mikro Ekonomi: Mikro İktisadın tanım ve özellikleri Piyasaların tanım ve özellikleri, İktisadi sistemler, Arz-talep mekanizmaları, Piyasa tipleri. MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.Yarıyıl: Mesleki Matematik: Sayı Kümeleri, Ardışık sayılar, Taban Aritmetiği, Bölme ve Bölünebilme, Üslü Sayılar, Köklü Sayılar, Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma,

Detaylı

ISP101 Genel Muhasebe 1 Z 3 1 4 6

ISP101 Genel Muhasebe 1 Z 3 1 4 6 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ AITB191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 Z 2 0 2 2 Türk İnkılâbıyla

Detaylı

1.YARAYILI/GÜZ DÖNEMİ

1.YARAYILI/GÜZ DÖNEMİ 1.YARAYILI/GÜZ DERS BİLGİ FORMU Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - I DERS KODU MLY 101 1. Yarıyıl / Güz Dönemi 2 14 28 Temel kavramlar / Türk inkılâbı öncesinde Osmanlı Devleti nin yaptığı ıslahatlar

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU Adnan Menderes Üniversitesi I- PROGRAMLAR BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İkinci Öğretim) EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ (İkinci Öğretim)

Detaylı

TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI

TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI hazırlananlar ile konuya ilgi duyan herkes katılabilir Program,Değerleme Uzmanlığında yer alan 5 Modülden oluşmuş

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL İŞL101 Muhasebe I 3 0 3 6 İŞL102 Muhasebe II 3 0 3 6 İŞL103

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir.

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Sayın İlgili, Şirketimiz tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen açık eğitimlerle ilgili Mayıs 2010- Ağustos 2010 dönemini kapsayan eğitim programımız aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DERSLER YDB1113 Yabancı Dil 1 İngilizce I dersinde başlıca hedef, öğrenenlerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORANİZASYON BÖLÜMÜ KOOPERATİFÇİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORANİZASYON BÖLÜMÜ KOOPERATİFÇİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORANİZASYON BÖLÜMÜ KOOPERATİFÇİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-100 GENEL İŞLETME - 3+0=3 / AKTS 3 İşletme ve işletmecilik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi,Risk

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Öğretim Planı 1. Yarıyıl AIT181 TBT181 Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2 Zorunlu 1 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2 YDL183

Detaylı

1.YARIYIL DERS KODU DERS ADI

1.YARIYIL DERS KODU DERS ADI T.C. ONDOKUZMAYISÜNİVERSİTESİ SAMSUNMESLEKYÜKSEKOKULU GÖRSELİŞİTSELTEKNİKLERVEMEDYAYAPIMCILIĞIBÖLÜMÜ BASIMVEYAYINTEKNOLOJİLERİPROGRAMI DERSPLANIVEDERSİÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSKODU DERSADI T P KR. AKTS

Detaylı

GENEL İKTİSAT I Tekrara Kalan ve İlk Kez Alan Öğrenciler: IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini almalarına,

GENEL İKTİSAT I Tekrara Kalan ve İlk Kez Alan Öğrenciler: IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini almalarına, İKTİSAT BÖLÜMÜ I.YARIYIL 0502101 0552101 GENEL İKTİSAT I IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini 0502102 0552102 0502103 0552103 0502104 0552104 0502105 0552105 0502106 0552106 0502121 0552121 0502122 0552122

Detaylı

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: Maliye PROGRAMIN TANIMI: Maliye Tezsiz Yüksek Lisansı programının amacı; kamu ve özel sektör sistemi içerisindeki problemleri ve ihtiyaçları analiz edebilecek,

Detaylı

KODU DERS ADI U T L K AKTS İÇERİK

KODU DERS ADI U T L K AKTS İÇERİK AİİT 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 0 2 0 2 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okumanın amaçları; İnkılâp ve inkılâpla ilgili bazı kurumların açıklanması. Osmanlı Devleti nin gerilemesi

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİM İLE II. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DERS İÇERİKLERİ I. SINIF GÜZ YARIYILI ISL-101

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2009-2010 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2009-2010 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2009-2010 1.YARIYIL SİL101 GENEL 3 1 4 5 MUHASEBE Muhasebe kavramı (Tanımı, Gelişimi, Bölümleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi), Muhasebenin teorik yapısı (Muhasebenin temel kavramları,

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL KOD DERS ADI T P D.S. KR. D.T. AKTS 4809001012011 ATATÜRK İLKELERİ

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Birinci Sınıf Güz Yarıyılı (1. Dönem) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I 1. Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynaklarım

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL MVU 101 Mesleki Matematik Küme, Sayılar, Sayılarla ilgili işlemler, Modüler aritmetik, Cebir, Polinomlarla uygulamalar,

Detaylı

1.YARIYIL DERS KODU DERS ADI

1.YARIYIL DERS KODU DERS ADI T.C. ONDOKUZMAYISÜNİVERSİTESİ SAMSUNMESLEKYÜKSEKOKULU GÖRSELİŞİTSELTEKNİKLERVEMEDYAYAPIMCILIĞIBÖLÜMÜ GRAFİKTASARIMIPROGRAMI DERSPLANIVEDERSİÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSKODU DERSADI T P KR. AKTS 4009001172011

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ AITB191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ-I Z 2 0 2 Türk İnkılâbıyla

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING

HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING Teorik Boyutu Hukuksal Boyutu Vergisel Boyutu Muhasebe Boyutu ADALET YAYINEVİ Ankara - 2011 IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ I. ve II. ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ I. ve II. ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ I. ve II. ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL İŞLY 101 İŞLETME I Teorik 2, Kredi 2, AKTS 2

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.YARIYIL MUPC 101 MATEMATİK Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri, denklemler,

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ŞARKIŞLA ÂŞIK VEYSEL MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE ve VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ŞARKIŞLA ÂŞIK VEYSEL MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE ve VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ŞARKIŞLA ÂŞIK VEYSEL MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE ve VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM (I.Sınıf I.Yarıyıl) ATA1001 Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS

AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL AİT181 ATATÜRK 2 0 0 2 İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ I. MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ... 3 1. MALİYET MUHASEBESİNE İLİŞKİN ANA KAVRAMLAR... 3 1.1. Gider Kavramı... 3 1.2. Harcama Kavramı... 3 1.3. Maliyet

Detaylı

MUHASEBE VE VERGĠ UYGULAMA PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

MUHASEBE VE VERGĠ UYGULAMA PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Muhasebe ve Vergi Bölümü I. GÜZ YARIYILI MUHASEBE VE VERGĠ UYGULAMA PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ AIT 101 Atatürk Ġlkeleri Ġnkılap

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Türk Vergi Sisteminin Tarihçesi... 3 II. Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu ve Kitabın Planı... 5

İÇİNDEKİLER. I. Türk Vergi Sisteminin Tarihçesi... 3 II. Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu ve Kitabın Planı... 5 İÇİNDEKİLER I. Türk Vergi Sisteminin Tarihçesi... 3 II. Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu ve Kitabın Planı... 5 BİRİNCİ KISIM GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER BİRİNCİ BÖLÜM GELİR VERGİSİ I. ÖNBİLGİLER...8

Detaylı

HİZMETLERİMİZ MUHASEBE

HİZMETLERİMİZ MUHASEBE MUHASEBE Yerli ve Yabancı şirketlerin, muhasebe kayıtlarının Türk mevzuatına ve Tek Düzen Hesap Planına göre tutulması, yapılan muhasebe kayıtları sonrası şirketlerin ihtiyacına yönelik, rapor, analiz

Detaylı

Bu dersin ön koşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin ön koşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : VERGİ HUKUKU Ders No : 0020050030 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

BSP143 Genel Muhasebe 1 Z 3 1 4 4

BSP143 Genel Muhasebe 1 Z 3 1 4 4 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS-BANKACILIK SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK DERS İÇERİKLERİ AITB191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 Z 2 0 2 2 Türk İnkılâbıyla

Detaylı

KODU DERS ADI U T L K AKTS İÇERİK

KODU DERS ADI U T L K AKTS İÇERİK AİİT 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 0 2 0 2 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okumanın amaçları; İnkılâp ve inkılâpla ilgili bazı kurumların açıklanması. Osmanlı Devleti nin gerilemesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... viii Şekiller ve Tablolar Listesi... xi 1. BÖLÜM

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... viii Şekiller ve Tablolar Listesi... xi 1. BÖLÜM İÇİNDEKİLER Önsöz... v İçindekiler... viii Şekiller ve Tablolar Listesi... xi 1. BÖLÜM Önce Bir Çatı Kuralım: Tanımlar, Tarihçe, Türler 1.1. Nedir Bu Muhasebe Dedikleri?... 1 1.2. Muhasebe İşletmenin Neresinde

Detaylı

T.C BOZOK ÜNİVERSİTESİ AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C BOZOK ÜNİVERSİTESİ AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C BOZOK ÜNİVERSİTESİ AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU -FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ- Bankacılık ve Sigortacılık Programı( Normal ve İkinci Öğretim) 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ders Planı

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜNDE OKUTULAN DERSLER

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜNDE OKUTULAN DERSLER Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında birinci ve ikinci sınıflarda öğrencileri piyasa şartlarına hazırlayacak genel ve uzmanlık dersleri verilmektedir. Bu dersler YÖK tarafından belirlenmiş olup,

Detaylı

Ernst & Young vergi bölümü olarak vergi eğitimleri konusundaki ihtiyacı görerek oldukça geniş kapsamlı eğitimler düzenlemeye karar verdik.

Ernst & Young vergi bölümü olarak vergi eğitimleri konusundaki ihtiyacı görerek oldukça geniş kapsamlı eğitimler düzenlemeye karar verdik. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Ülkemizin son derece değişken vergi mevzuatında tüm detaylara hâkim olmak ve değişiklikleri birebir takip etmek günlük iş temposu içerisinde maalesef mümkün olamamaktadır.

Detaylı

SPK Düzenlemeleri E. DUYURULAR. A) Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı.

SPK Düzenlemeleri E. DUYURULAR. A) Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. SPK Düzenlemeleri E. DUYURULAR A) Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. Kurulumuzun Seri:VIII, No:34 Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ - YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜM

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

GENEL İŞLETME. Genel İşletme. Dersin Adı. Dersin Kodu Zorunlu. Dersin Türü. Önlisans. Dersin Seviyesi 4 AKTS. Dersin AKTS Kredisi

GENEL İŞLETME. Genel İşletme. Dersin Adı. Dersin Kodu Zorunlu. Dersin Türü. Önlisans. Dersin Seviyesi 4 AKTS. Dersin AKTS Kredisi GENEL İŞLETME Dersin Adı Genel İşletme Dersin Kodu 6308 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 4 AKTS 3 (Kuramsal) Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ

DERS İÇERİĞİ. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Seçmeli DERS HEDEFİ Maliyet ve Yönetim Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: İşletme yöneticilerinin planlama,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

ANAYASA VE İDARE HUKUKU

ANAYASA VE İDARE HUKUKU ANAYASA VE İDARE HUKUKU 2012 KPSS hukuk bölümü sorularından 4 ü Anayasa hukuku, 6 sı idare hukukundan oluşmaktadır. Soru dağılımı açısından geçmiş yıllarla paralellik görülmektedir. Anayasa hukuku sorularından

Detaylı

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir.

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Ülkemizin son derece değişken vergi mevzuatında tüm detaylara hâkim olmak ve değişiklikleri birebir takip etmek günlük iş temposu içerisinde maalesef mümkün olamamaktadır.

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

Vergi mevzuatı pek çok firma için karmaşık ve komplike olabilir. Tüm vergilendirme mevzuatlarına yönelik hizmet sunmaktayız.

Vergi mevzuatı pek çok firma için karmaşık ve komplike olabilir. Tüm vergilendirme mevzuatlarına yönelik hizmet sunmaktayız. VERGİ DANIŞMANLIĞI Vergi mevzuatı pek çok firma için karmaşık ve komplike olabilir. Tüm vergilendirme mevzuatlarına yönelik hizmet sunmaktayız. Bunlar: Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi KDV Diğer Vergi Kanunları

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HAVSA MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HAVSA MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HAVSA MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL in Kodu in Adı Teorik Uygulama Top. AKTS Kredi ZTD 101 Türk Dili-I 2 0 2 2 2 Temel dil bilgisi kuralları, Kelime

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Finansal sistem ve finansal piyasalar hakkında genel bilgilerin verilmesi Muhasebe Standartları Hakkında Genel Bilgiler (Muhasebe

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK)

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) MALİYE ABD YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI Kodu

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR

1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Vergilemenin Teorik Yapısı 12 1.1.1. Vergilemenin Tarihçesine Genel Bakış 12 1.1.2. Vergileme İlgili Bazı İktisadi Doktrinler ve Görüşleri

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.YARIYIL Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I Batıda Aydınlanma ve Sanayileşme süreci onun sosyal

Detaylı

Genel Matematik Temel Kavramlar, Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Matrisler, Detarminantlar, Türev, İntegral.

Genel Matematik Temel Kavramlar, Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Matrisler, Detarminantlar, Türev, İntegral. Lojistik Programı (METEB) Ders İçerikleri Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi- I Temel Kavramlar; Türk İnkılâbı Öncesinde Osmanlı Devletinin Yaptığı Islahatlar; Türk İnkılaplarının Hazırlık Dönemi ; Türk

Detaylı

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6 TEZLİ YÜKSEKLİSANS Birinci Dönem ISLYLU1700 ISLYL 543 Uygulamalı İstatistiğe Giriş I (Zorunlu) 3 0 3 6 Toplam 16 0 12 30 ISLYL 503 Yönetim Düşüncesinin Evrimi 3 0 3 6 ISLYL 505 Örgütsel Davranış 3 0 3

Detaylı

İŞİN MAHİYETİ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ. A) Taşımacılık 110 120 150 200 100 110 135 175 95 105 125 170

İŞİN MAHİYETİ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ. A) Taşımacılık 110 120 150 200 100 110 135 175 95 105 125 170 İŞÇİSİZ İŞÇİSİZ İŞÇİSİZ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ TABLO- 1 MERKEZ 1.GRUP İLÇELER 2.GRUP İLÇELER 2012 YILI SM ve SMMM ÜCRETLERİ 10 VE 10 VE 10 VE 1-3 4-9 DAHA 1-3 4-9 DAHA 1-3 4-9 DAHA FAZLA FAZLA

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ AITB191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ-I Z 2 0 2 1 I. Dünya

Detaylı

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. 14. Pratik bilgiler 14.1 Gelir vergisi oranları 14.1.1 2009 yılı gelirlerine uygulanan tarife Gelir dilimi Vergi oranı 8.700 TL ye kadar 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası % 20 50.000 TL'nin

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 ANADAL MÜFREDATI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 ANADAL MÜFREDATI İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 ANADAL MÜFREDATI GENEL TOPLAM ORTALAMA YARIYIL DERS = [56 / 8 = 7] + 3 = 10 T = 168 U = 0 TOPLAM SAAT = 168 KREDİ = 168 ECTS = 240 NO DERS KODU 1. YARIYIL T U KREDİ ECTS 1 ATA121

Detaylı

Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI

Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI I Yargıtay 4. Ceza Dairesi Onursal Başkanı, Sevgili babam Demir DAİ nin aziz hatırasına... II ÖNSÖZ Basın İşletmelerinin Finansal Yapısı konulu

Detaylı

YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Birinci Sınıf Güz Yarıyılı (1. Dönem) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 1. Kavramlar, tanımlar, 2. Ders yöntemleri ve kaynakların

Detaylı