MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI. Dersin Adı Z/S Toplam Kredi ECTS Kredisi Türk Dili I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI. Dersin Adı Z/S Toplam Kredi ECTS Kredisi Türk Dili I"

Transkript

1 MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. YARIYIL TUR01 ATI01 ING01 GEM01 BIK01 GEİ01 BYİ01 IKT01 MAT01 THB01 II.YARIYIL TUR01-B ATI01-B ING01-B GM01-B BBP01-B İBC01-B MAİ01-B TİM01-B TIH01-B IST01-B III.YARIYIL BIM01-3 VEH01-3 MAM01-3 ŞIM01-3 DTİ01-3 YÇE01-3 FIY01-3 BOH01-3 İNM01-3 IV.YARIYIL BIM01- TVS01- MUD01- İSH01- DTM01- YÇE01- MTA01- BAM01- MAM01- Dersin Adı Z/S Toplam Kredi ECTS Kredisi Türk Dili I Atatürkİlkeveİnk TarI İngilizce I Genel Muhasebe 6 Bilgisayara Kullanımı Genel İşletme BüroYön.veİletişimTekn. İktisada Giriş Matematik 3 Temel Hukuk Bilgisi TOPLAM 7 30 Dersin Adı Z/S Toplam Kredi ECTS Kredisi Türk Dili II Atatürk İlke ve İnk.TarII İngilizce II Genel Muhasebe II 6 BilgisayarBüroProgramları İşletme Becerileri Grup Çal. Makro İktisat Ticari Matematik 3 Ticaret Hukuku Bilgisi İstatistik 3 TOPLAM 6 30 Dersin Adı Z/S Toplam Kredi ECTS Kredisi Bilgisayarlı Muhasebe I Vergi Hukuku Maliyet Muhasebesi Şirketler Muhasebesi 3 Dış Ticaret İşl Yönet. 3 Yönlendirilmiş Çalışma I 3 3 Finansal Yönetim Seçmeli Borçlar Hukuku Seçmeli İnşaat Muhasebesi Seçmeli TOPLAM 9 30 Dersin Adı Z/S Toplam Kredi ECTS Kredisi Bilgisayarlı Muhasebe II 5 Türk Vergi Sistemi Muhasebe Denetimi 3 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku DışTicaretİşlemleriMuhasebesi 3 Yönlendirilmiş Çalışma II 3 3 Mali Tablolar Analizi Seçmeli Banka Muhasebesi Seçmeli 3 3 Maliyet Muhasebesi TOPLAM 7 30

2 I. YARIYIL TUR01 Türk Dili I 1. Hafta: Dil nedir? Dillerin Doğuşu. Hafta: Dil düşünce bağlantısı, Dil Kültür Bağlantısı, Dil Toplum Bağlantısı 3. Hafta: Dünya Dilleri ve Türkçe. Hafta: Türk Dilinin Tarihçesi 5. Hafta: Ses Bilgisi 6. Hafta: Türkçe Kelimelerin Ses Özellikleri, Vurgu, Heceler 7. Hafta: Yapı Bilgisi. Yapım Ekleri, Çekim Ekleri 8. Hafta: Kelime, A- Anlam Derecelerine Göre Kelimeler B- Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler C- Yapı Bakımından Kelime Çeşitleri 9. Hafta: Kelime Türleri 10. Hafta: Kelime Gruplar, A- İsim tamlaması, B- Sıfat tamlaması C- Kısaltma Grupları, Ç- Unvan Grubu, D- Edat Grubu 11. Hafta: E- Bağlaç Grubu, F- Ünlem Grubu, Ğ- Tekrarlar, H- Fiilimsiler I- Sayı Grubu, İ- Birleşik fiiller 1. Hafta: Cümle, A- Cümlenin Öğeleri 13. Hafta: B- Cümle Çeşitleri 1. Hafta: Yazım Kuralları DERS KONULARI Hafta Konular ATİ01 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Okumanın Amacı ve İnkılâp Kavramı Osmanlı İmparatorluğu nun Yıkılışını ve Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebepler 3 Osmanlı İmparatorluğu nun Parçalanması, Trablusgarb Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı 5 Mondros Ateşkes Antlaşması İşgaller Karşısında Memleketin Durumu ve Mustafa Kemal Paşa nın Tepkisi, Mustafa Kemal Paşa nın Ekonomik Samsun a Çıkışı seçim ve Üretim imkanları eğrisi 6 İhtiyaçlar-Mal-Hizmet-Fayda Milli Mücadele İçin İlk Adım, Kongreler Yoluyla Teşkilatlanma: Amasya, Erzurum ve Sivas Kongreleri 7 Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli 8 Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması 9 Türkiye Büyük Millet Meclisi nin İstiklâl Savaşının Yönetimini Ele Alması 10 Sevr Antlaşması 11 Sakarya Zaferine Kadar Siyasi Olaylar 1 Sakarya Savaşı na Kadar Askeri Gelişmeler 13 Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz 1 Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması YBD01 İngilizce 1 DERS SAATİ: () 1.Hafta:Kampüsde ilk gün, tanışma,isimler, yaşlar, ülke ve milliyetler, sayılar, günler, aylar, mevsimler, this is/that is, Savaşı these are/those are,şahıs zamirleri, to be fiili:am, is, are, saatler..hafta:şimdiki zaman, Soru kelimeleri ile soru sorma:who, What, Where, When. ssavasavaşı 3. ve. Hafta:Geniş zaman,alışkanlıklar,sürekli ve kaıcı yapılan eylemler hakkında konuşma, at, on ve in, haftalık, aylık program ve takvimler.

3 5. ve 6. Hafta:Yetenek ve yeteneksizlik:can ve can t, Soyağacı, iyelik sıfatları, iyelik zamirleri, zorunluluk, gereklilik, yasaklamalar, sorumluluklar ve gerekliligin olmamasi durumu:must,/ must nt/have to/don t have to/doesn t have to. 7. ve 8. Hafta:Sahiplik:have got/ has got.how much ve How many ile soru sorma, a lot of, much ve many nin kullanımı 9. ve 10. Hafta:Yer belirtme:there is ve There are.alot of, some, afew, few, a little, little, any. 11. ve 1. Hafta:Hareket ve Yer edatları.öneride bulunma.yardım isteme (Can you..?)tercihlerle ilgili konuşma. 13. ve 1. Hafta:Eylemlerin yapılma sıklığı ile ilgili sorular:how often..?sıklık zarfları ve eylemlerin yapılma sıklığı ile ilgili kullanılan sayılar GEM01 GENEL MUHASEBE DERS SAATİ: 1. Hafta: Muhasebenin Tanımı ve Sınıflandırılması.. Hafta: Muhasebe Kayıt Yöntemleri. 3. Hafta: Bilanço- Gelir Tablosu, Hesap Kavramı, Hesapların Sınıflandırılması.. Hafta: Tek Düzen Hesap Planı ve Hesapların İşleyişi. 5. Hafta: Bilanço ve Bilanço Hesaplarının Niteliği ve İşleyişi 6. Hafta: Aktif Hesapların Niteliği ve İşleyişi 7. Hafta: Pasif Hesapların Niteliği ve İşleyişi 8. Hafta: Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu Hesaplarının Niteliği ve İşleyişi 9. Hafta: Gelir Hesaplarının Niteliği ve İşleyişi 10. Hafta: Gider Hesaplarının Niteliği ve İşleyişi 11. Hafta: Gelir ve Gider Hesaplarının Kapatılması 1. Hafta: Maliyet Hesaplarının Niteliği ve İşleyişi 13. Hafta: Faaliyet ve Finansman Giderleri Hesaplarının İşleyişi 1. Hafta: Uygulama Dersin adı BİK01 BİLGİSAYARA GİRİŞ DERS KONULARI: (1 weeks) Ders Saati: 1. Hafta : Bilgisayarın tarihi gelişimi. Hafta : Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler 3. Hafta : Bilgisayar sisteminin çalışma prensibi. Hafta : Bilgisayar sisteminin temel özellikleri 5. Hafta : Bilgisayar belleği 6. Hafta : Bilgisayarın merkezi işlem birimi 7. Hafta : Girdi-çıktı birimleri 8. Hafta : İşletim sistemi kurulumu 9. Hafta : Temel işletim sistemi komutları 10. Hafta : Windows XP masaüstü ögeleri 11. Hafta : Denetim masası ögeleri 1. Hafta : Ağ aygıt yapılandırma 13. Hafta : İnternet bağlantı türü, kopyalama taşıma ve silme 1. Hafta : İnternet bağlantı türü, kopyalama taşıma ve silme GEİ01 Genel İşletme DERS SAATİ: 1. Hafta: İşletme Kavramı, İşletmeciliğin Kritik Öğeleri ve İşletmecilikte Ağırlıklı Kavramlar. Hafta: İşletmecilik Uğraşısının Kronolojik Trendi ve Diğer Disiplinlerle Bağlantısı -İşletmeleri Etkileyen Çevre Koşulları 3. Hafta: İşletmenin Amaçları ve Kişileri İşletme Kurmaya Yönlendiren nedenler

4 . Hafta: İşletmeciliğin Tüm Eylemlerinde Geçerli Olan Rasyonelleştirme İlkeleri (Verimlilik, Etkililik, Etkinlik, Üretkenlik, Karlılık) 5. Hafta: İşletmecilikte Başlangıç Faaliyetleri ve Kuruluş şekilleri 6. Hafta: İşletmelerin Sınıflandırılması ve İşletmeler arası İşbirliği şekilleri ve Yönleri 7. Hafta: İşletmelerde Genel İşlev Olarak Yönetim ve tedarik 8. Hafta: Ara Sınav 9. Hafta: İşletmelerde Temel İşlev Üretim ve pazarlama 10. Hafta: İşletmelerde Destekleyici ve Kolaylaştırıcı İşlevler Muhasebe ve FinansmanYönetimi 11. Hafta: İşletmelerde Destekleyici ve Kolaylaştırıcı İşlev İnsan Kaynakları İşlevi 1. Hafta: İşletmelerde Değişim ve Gelişim İşlevi AR-GE Yönetimi 13. Hafta: İşletmelerde halkla ilişkiler 1. Hafta: Örnek Olay Çözme BYİ01 BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ 1. Hafta: Büro yönetiminin tarihi ve gelişimi. Hafta: Klasik Büro Uygulamaları 3. Hafta: Çağdaş Büro Uygulamaları. Hafta: Otomosyon 5. Hafta: Arşiv 6. Hafta: Fiziksel Ortam 7. Hafta: Büroların örgütlenmesi ve büroların Koordinasyonu 8. Hafta: İletişim süreci 9. Hafta: İletişim Kodları 10. Hafta: İletişimin öğeleri 11.Hafta: İletişimin temel özellikleri 1.Hafta: İletişimin işlevleri 13.Hafta: Bürolarda etkili iletişim 1. Hafta: Örnek olay İKT01 İktisada Giriş 1. Hafta: İktisadın Temel Kavramları. Hafta: Ekonomik sistemler 3. Hafta: Talep teorisi. Hafta: Arz Teorisi 5. Hafta: Talep ve Arz esneklikleri 6. Hafta: Tüketici davranışı ve tüketici dengesi 7. Hafta: Firma teorisi 8. Hafta: Üretim maliyetleri 9. Hafta: Firma davranışı ve dengesi 10. Hafta: Tam rekabet piyasası 11. Hafta: Monopol piyasası 1. Hafta: Oligopol piyasaları 13. Hafta: Dışsallıklar 1. Hafta: Genel denge ve gelir dağılımı MAT01 Matematik 1. Hafta: sayılar DERS SAATİ:

5 . Hafta: cebir 3. Hafta: denklemler. Hafta: eşitsizlikler 5. Hafta: fonksiyonlar 6. Hafta: problem çözümleri 7. Hafta: logaritma 8. Hafta: karmaşık sayılar 9. Hafta: doğrusal denklem sistemleri 10. Hafta: limit ve süreklilik 11. Hafta: problem çözümleri 1. Hafta: türev 13. Hafta: integral 1. Hafta: problem çözümleri TEH HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 1. Hafta: Hukuk kavramı, amacı, temeli ve müeyyideleri. Hafta: Özel hukuk dalları 3. Hafta: Kamu hukuku dalları. Hafta: Karma hukuk dalları 5. Hafta: Pozitif hukukun kaynakları 6. Hafta: Hukukun nitelik, yer ve zaman bakımından uygulanması 7. Hafta: Hukukun anlam bakımından uygulanması ve yorum yöntemleri 8. Hafta: Hak kavramı, hak ve fiil ehliyeti 9. Hafta: Hakların çeşitli açılardan sınıflandırılması 10. Hafta: Hukuksal işlemler 11. Hafta: Hakların kazanılması ve kaybı 1. Hafta: Hakların korunması ve iyiniyet kuralı 13. Hafta: Hukukta sorumluluk 1. Hafta: Türk Hukukunda Yargı Düzeni II.YARIYIL TUR01-B Türk Dili II 1. Hafta: Kelime grupları. Hafta: kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları 3. Hafta: Deyimler, ikilemeler, terimler. Hafta: dil yanlışları, 5. Hafta: Türkçenin cümle yapısı 6. Hafta: cümle öğeleri 7. Hafta: cümle çözümlemeleri, 8. Hafta: roman 9. Hafta: makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri 10. Hafta: sunum 11. Hafta: rapor ve tutanak örnekleri 1. Hafta: dilekçe, iş mektubu 13. Hafta: Özgeçmiş (CV) yazma 1. Hafta: karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri ATİ01-B ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II 1 Türk İnkılâbının Stratejisi Siyasal Alanda Yapılan İnkılaplar: Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması

6 3 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takrir-i Sükun Dönemi Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar 5 Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar 6 İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar 7 Çok Partili Hayata Geçme Denemesi ve Bazı İç Siyasi Olaylar 8 Sosyal ve Toplumsal Alanda Yapılan İnkılâplar 9 Savaşı Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 10 ssavasavaşı Yılları Arası Türk Dış Politikası Yılları Arasında Türk Dış Politikası 1 Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik 13 Halkçılık, Devletçilik 1 Laiklik, İnkılâpçılık YBD01-B İngilizce II DERS SAATİ: () 1.Hafta: Di li gecmiş zaman, düzenli ve düzensiz fiiller, Why ile soru sorma ve cevaplama..3. ve.hafta: er than,..est, more..than, the most as as,sıfat ve zarflarla olumlu, olumsuz cümleler, sıfat ve zarfların üstünlük ve en üstünlük dereceleri. 5. Hafta:Gelecek zaman (.going to)gelecekle ilgili planlar, düzenlemeler, güçlü tahminler, fiilerden türemiş sıfatlar. 6.Hafta:Present perfect Tense, have/has+v3.yet/just/already/ever/before/never. 7.Hafta:Geçmişte başlayıp simdi devam eden eylemler: ow long?, for..,since... enough ve too nun cümlelerde kullanımı. 8.Hafta:Şimdiki zamanın hikayesi (was/were+v-ing).dönüşlü zamirler (myself, /yourself, himself, vb.) 9.Hafta:Basit gelecek zaman.gelecekle ilgili tahmin ve öngörüler.kesinlik derecesi (will/will not/will probably/will probably not/may/might/could/may not/might not). 10.Hafta:Koşul cümleleri tip-1(if ) 11.ve 1. Hafta:Dolaylı ve dolaysız anlatım. 13.ve 1. Hafta:Edilgen yapılar. DSİ01-B GENEL MUHASEBE- II DERS SAATİ: 15. Hafta: Dönem Sonu İşlemlerinin Kapsamı 16. Hafta: Değerleme Ve Değerleme Ölçekleri 17. Hafta: Dönem Sonu İşlemlerinin Sınıflandırılması 18. Hafta: Dönem Sonu İşlemlerin Aşamaları 19. Hafta: Bilanço Hesaplarının Envanter İşlemleri 0. Hafta: Gelir Tablosu Hesaplarının Envanter işlemleri 1. Hafta: Maliyet Hesapları ve Dönem Ayarlayıcı Hesaplar İle İlgili Envanter işlemleri. Hafta: Varlıklar, Alacak Ve Borçların Değerlemesi 3. Hafta: Satış ve Stok Değerleme Yöntemleri. Hafta: Amortisman Yöntemleri ve Amortisman Kayıtları 5. Hafta: Satışların Maliyeti Tablosunun Düzenlenmesi 6. Hafta: Kâr/ Zarar İle İlgili Muhasebe Kayıtları 7. Hafta: Bilanço Ve Gelir Tablosu Düzenleme 1. Hafta: Kapanış Kayıtları ve Yeni Dönemin Açılış Kayıtları Dersin adı BBP01-B BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI Ders Saati: 1. Hafta : Microsoft Word'ün kullanım amacı ve özellikleri word belgesinin oluşturulması, açılması. Hafta : Standart ve biçimlendirme araç çubuğu komutları 3. Hafta : Dosya-düzen-görünüm menü komutları

7 . Hafta : Ekle-biçim-araçlar menü komutları 5. Hafta : Tablo oluşturma ve düzeltme 6. Hafta : Belgelere resim şekil nesne ve grafik ekleme ve düzenleme 7. Hafta : Çalışma tablosunun matris yapısı hücre, satır, sütun ve bölge tanımlaması 8. Hafta : Çalışma tablosunu sayısal-alfasayısal bilgi girişleri ve formül oluşturma 9. Hafta : Çalışma tablosundaki verilerin sıralanması istenilen bilgilerin süzülmesi ve analizlerin yapılması 10. Hafta : Çalışma sayfasındaki verilerin özelliğine göre uygun grafik tipinin uygulanması ve biçimlendirme 11. Hafta : Topla, çarpım eğer, eğersay formülleri 1. Hafta : Excel de veri tabanı uygulamaları 13. Hafta : İnternet ayarları ve internetten bilgi sahip olmanın yolları 1. Hafta : E-Posta ayarları Outlook Ekspress e posta gönderme, internet güvenliğini sağlamak İBC01-B İşletme Becerileri ve Grup Çalışması 1. Hafta: İşletme yönetimi, işletme kavramı, yönetim kavramı, işletme yönetimi kavramı. Hafta: Örgütlerde sorun çözme yaklaşımları, örgütsel çatışma ve çatışmanın yönetimi 3. Hafta: Kişisel ve örgütsel iletişim. Hafta: Toplantı yönetimi 5. Hafta: Örgütlerde insan ilişkileri 6. Hafta: Örgütlerde ast-üst ilişkileri 7. Hafta: Örgütlerde gruplar, grup normları ve dinamikleri 8. Hafta: vize sınavı 9. Hafta: Ahlak ve iş ahlakı kavramı 10. Hafta: Motivasyon ve örgütsel motivasyon 11. Hafta: Kendini geliştirme ve kendi kendine yönetim, kişisel öğreneme ve gerekleri 1. Hafta: Zaman yönetimi 13. Hafta: Stres ve stres yönetimi 1. Hafta: Etkili konuşma, görüşme ve mülakat teknikleri MAİ01-B Makroiktisat 1. Hafta: Temel makro iktisadi kavramları. Hafta: Klasik makro 3. Hafta: Keynesyen makro. Hafta: IS-LM analizi 5. Hafta: Toplam Talep ve Arz 6. Hafta: Monetarizim 7. Hafta: Reel devrevi dalgalanmalar teorisi 8. Hafta: Rasyonel beklentiler teorisi 9. Hafta: Makro teorilerde para ve maliye politikaları 10. Hafta: Faiz teorileri 11. Hafta: Tüketim ve yatırım teorileri 1. Hafta: İşsizlik ve enflasyon ilişkisi 13. Hafta: Bütçe açığı ve dengesi 1. Hafta: Ekonomik büyüme TİM01-B Ticari Matematik 1. Hafta: Yüzde ve Binde kavramları,yüzde ve binde

8 . Hafta: Oran ve Orantı kavramları, doğru, ters ve birleşik orantı 3. Hafta: Maliyet ve Satış Hesaplamaları; maliyet üzerinden verilen orana göre kar zarar tutarının hesaplanması. satış üzerinden verilen orana göre kar ve zarar tutarının hesaplanması, maliyet ve satış fiyatlarının hesaplanması. Hafta: Faiz kavramı ve basıt faiz hesaplamaları 5. Hafta: Basit faiz ve basit faiz hesaplamaları 6. Hafta: 1. Ara Sınav 7. Hafta: Bileşik faiz kavramı ve hesaplamaları 8. Hafta: Bileşik faiz kavramı ve hesaplamaları 9. Hafta: İskonto kavramı ve basit iskonto hesaplamaları 10. Hafta: Bileşik iskonto hesaplamaları 11. Hafta: Karışım ve bileşim kavramları, oranlı bölme hesaplamalarına ilişkin hesaplamalar 1. Hafta: Anüiteler ve borç amortismanı 13. Hafta:. Ara Sınav 1. Hafta: İstatistikte temel kavramlar ve hesaplanışları TIH01-B Ticaret Hukuku zorunlu 1. Hafta: Ticari İşletmenin özellikleri ve unsurları. Hafta: Ticari işletmenin devri ve birleşmesi 3. Hafta: Ticari iş ve ticari hüküm. Ticari yargı 5. Hafta: Tacir ve tacir sıfatının kazanılması 6. Hafta: Tacir olmanın hüküm ve sonuçları 7. Hafta: Ticaret sicili 8. Hafta: İşletme adı 9. Hafta: Marka 10. Hafta: Rekabet ve haksız rekabet 11. Hafta: Ticari defterler 1. Hafta: Cari hesap ve tacir yardımcıları 13. Hafta: Ticaret şirketleri 1. Hafta: Kıymetli evrak (çek ve senet) Dersin adı İST01-B İSTATİSTİK 1. Hafta : Temel kavramlar. Hafta : Veri toplama ve düzenleme 3. Hafta : Veri sunma. Hafta : Ortalamalar 5. Hafta : Değişim ölçüleri 6. Hafta : İndeksler 7. Hafta : İndeks uygulamaları 8. Hafta : İndeks uygulamaları 9. Hafta : Olasılığa giriş 10. Hafta : Beklenen değer ve varyans 11. Hafta : Regresyon analizi

9 1. Hafta : Trend Analizi 13. Hafta : Korelasyon analizi 1. Hafta : Regresyon trend ve korelasyon analizi uygulamaları III.YARIYIL BIM01-3 BİLGİSAYARLI MUHASEBE I 1.Hafta: Firma tanımlama. Hafta: Alt hesap açma-değiştirme-silme 3. Hafta: Muhasebe fişlerinin ve belgelerinin tanıtılması. Hafta:Datasoft programı ile muhasebe fişlerini kullanarak uygulama yapılması 5. Hafta:Datasoft programı ile muhasebe fişlerini kullanarak uygulama yapılması 6. Hafta:Datasoft programı ile muhasebe fişlerini kullanarak uygulama yapılması 7. Hafta:Datasoft programı ile muhasebe fişlerini kullanarak uygulama yapılması 8. Hafta:Datasoft programı ile muhasebe fişlerini kullanarak uygulama yapılması 9. Hafta: Datasoft kullanarak finansal muhasebe uygulamaları 10. Hafta: Datasoft kullanarak finansal muhasebe uygulamaları 11. Hafta: Datasoft kullanarak finansal muhasebe uygulamaları 1. Hafta: Datasoft kullanarak finansal muhasebe uygulamaları 13 Hafta: Genel tekrar 1. hafta: Genel tekrar DERS SAATİ: VEH01-3 Vergi Hukuku DERS SAATİ: seçmeli 1. Hafta:, Vergi hukukunun temel ilkeleri, kaynakları, yer ve zaman bakımından uygulanması, vergilendirme yetkisinin kullanılması. Hafta: Vergi hukukunun temel ilkeleri, kaynakları, yer ve zaman bakımından uygulanması, vergilendirme yetkisinin kullanılması. Hafta; Vergi alacağını ortadan kaldıran nedenler 5. Hafta: Mükellefin ödevleri; bildirimde bulunma, defter tutma ile ilgili ödevler 6. Hafta: Değerleme- Amortisman 7. Hafta: Değerleme- Amortisman 8. Hafta: Ara sınav 9. Hafta:, Vergi idaresi ve bilgi edinme yolları 10. Hafta:. Vergi suçları ve cezaları; genel hükümler 11. Hafta:, Vergi kaybına bağlı cezalar, vergi zıyaı suçu ve cezası 1. Hafta: Usulsüzlükler, 1. ve. derece usulsüzlük fiilleri, özel usulsüzlük fiilleri ve cezaları ile hapis cezasını gerektiren vergi suç ve cezaları 13. Hafta: Vergi cezalarının kesilmesi, ödenmesi ve kalkması 1. Hafta:, Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenmesi ve uzlaşma MAM01-3 MALİYET MUHASEBESİ DERS SAATİ: 6 1. Hafta: Ders içeriği, kapsamı, işleyişi hakkında bilgi verme.. Hafta: Maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramların, sınıflandırmaların öğretilmesi. Maliyet muhasebesinin amaçlarının ortaya konması, maliyet muhasebesi ve finansal muhasebe arasındaki farkı ortaya koyma. 3. Hafta: Maliyet muhasebesinde kullanılan hesap planı hakkında bilgi verme ve maliyet hesaplarının dönem içi ve dönem sonu işleyişleri hakkında örnek problem çözme. Hafta: Direkt ilk madde ve malzeme maliyetlerinin tespiti ve muhasebeleştirilmesi (D.İ.M.M. Stoklarının alınması, izlenmesi ve değerlenmesi) 5. Hafta: İşçilik maliyetlerinin direkt-endirekt ayırımı; ücret sistemleri hakkında bilgi aktarılması ve Çeşitli işçilik sorunlarına ilişkin işlemlerin muhasebeleştirilmesi (fazla mesai,yıılık izin, kıdem tazminatı, haftasonu tatili, boşa geçen zaman vb.) 6. Hafta: Genel Üretim Maliyetleri;maliyet çeşitleri, maliyet yerleri ve maliyet dağıtımları hakkında bilgi verilmesi:basit, kademeli ve matematiksel dağıtım yöntemlerine ilişkin bilgi aktarılması.

10 7. Hafta: Basit, kademeli ve matematiksel dağıtım yöntemlerine ilişkin bilgi aktarılması. 8. Hafta: Maliyet sistemleri ve sipariş maliyet sistemi işleyişi hakkında bilgi aktarılması. 9. Hafta: Safha maliyet sistemi hakkında bilgi aktarılması. 10. Hafta: Maliyet sistemlerine ilişkin karşılaştırmalı örnek problem çözme. 11. Hafta: Maliyet unsurlarına ilişkin örnek problem çözme. 1. Hafta: Fire ve bozuk mamüllerin maliyetlerinin belirlenmesi ve muhasebeleştirilmesi. 13. Hafta: Genel tekrar ve örnek problem çözme. 1. Hafta: Genel tekrar ve örnek problem çözme SİH01-3 ŞİRKETLER MUHASEBESİ 1. Hafta: Şirket tanımı ve şirket türleri. Hafta: Adî Ortaklık, Sermaye Şirketi ile Şahıs Şirketi Arasındaki Farklar 3. Hafta: Adî Ortaklık için Kuruluş Muhasebe Kayıtları. Hafta: Kollektif Şirketler 5. Hafta: Kollektif Şirketler için Kuruluş Muhasebe Kayıtları 6. Hafta: Komandit Şirketler 7. Hafta: Komandit Şirketler için Kuruluş Muhasebe Kayıtları 8. Hafta: Komandit Şirketler için Kuruluş Muhasebe Kayıtları 9. Hafta: Anonim Şirketler 10. Hafta: Anonim Şirketler için Kuruluş Muhasebe Kayıtları 11. Hafta: Limited Şirketler 1. Hafta: Limited Şirketler için Kuruluş Muhasebe Kayıtları 13. Hafta: Diğer Ortaklıklar 1. Hafta: Yeni Vergi Düzenlemelerinin Özeti DERS SAATİ: 3 DTI Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi 1. Hafta: Dış ticaret, Dış Ticaret Türleri. Hafta: Tarifeler ve Ticaret 3. Hafta: Kambiyo Rejimi ile İlgili Temel Kavramlar. Hafta: Kambiyo Rejimi 5. Hafta: Döviz Piyasaları 6. Hafta: Gümrük Kontrolleri 7. Hafta: Dış Ticaret Teorileri 8. Hafta: Dış Ticarette Kullanılan Belgeler 9. Hafta: Ara Sınav 10. Hafta: Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri 11. Hafta: Dış Ticarette Teslim Şekilleri 1. Hafta: Türkiye nin Dış Ticareti 13. Hafta: Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri 1. Hafta: Dış Ticaret Politikaları DERS KONULARI: YCE01-3 Yönlendirilmiş Çalışma I zorunlu DERS SAATİ: FİY01-3 FİNANSAL YÖNETİM zorunlu 1. Hafta: Finansal Yönetimin Amacı, Tanımı ve Kavramsal Açıklamalar. Hafta: Finans Fonksiyonunu Etkileyen Faktörler 3. Hafta: Finans Bölümünün Örgütlenmesi. Hafta: Finansal Analiz 5. Hafta: Finansal Analiz Yöntemleri 6. Hafta: Oranlar Yöntemi ile Analiz 7. Hafta: Fon Akım Analizi 8. Hafta: Nakit Bütçesi 9. Hafta: Finansal Planlamada Orta ve Uzun Vadeli Finansal Tahminler DERS SAATİ:

11 10. Hafta: Finansal Tahmin Yöntemleri 11. Hafta: İşletme Sermayesi Yönetimi 1. Hafta: Stokların Yönetimi 13. Hafta: Nakit Yönetimi 1. Hafta: Alacak Yönetimi BOH01-3 Borçlar Hukuku 1. Hafta: Kaynaklar, borç ve borç ilişkisi. Hafta: Hukuki işlemlerden doğan borçlar. 3. Hafta: İrade ve beyan arasında kasıtlı ve kasıtsız uygunsuzluk halleri. Hafta: Haksız fiilden doğan borçlar 5. Hafta: Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar 6. Hafta: İrade bozukluğu, hata, hile, tehdit (korkutma), gabin (darda kalma hali) 7. Hafta: Borçların ödenmesi 8. Hafta: Borçların ödenmemesi 9. Hafta: Borçların sona ermesi (ibra (aklama), yenileme, birleşme, takas) 10. Hafta: Satım sözleşmesinin unsurları 11. Hafta: Satım sözleşmesinde tüketicinin korunması 1. Hafta: Kira sözleşmesi 13. Hafta: Trampa sözleşmesi 1. Hafta: Karz (ödünç) sözleşmesi İNM01-3 İNŞAAT MUHASEBESİ 1. Hafta: İnşaatın tanımı ve çeşitleri. İnşaat taahhüt işlemlerinin temel unsurları: İnşaat, işveren, müteahhit.. Hafta: İnşaat taahhüt işletmelerinde muhasebe sisteminin genel yapısı 3. Hafta: İnşaat taahhüt maliyetlerinin tanımlanması ve kaydedilmesi/muhasebeleştirilmesi. Hafta: İnşaat taahhüt maliyetlerinin tanımlanması ve kaydedilmesi/muhasebeleştirilmesi 5. Hafta: Malzeme maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi 6. Hafta: Malzeme maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi 7. Hafta: İşçilik maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi 8. Hafta: İşçilik maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi 9. Hafta: Genel yönetim giderlerinin muhasebeleştirilmesi 10. Hafta: Taşeronlar tarafından gerçekleştirilen işin ve ödemelerin muhasebeleştirilmesi 11. Hafta: Taşeronlar tarafından gerçekleştirilen işin ve ödemelerin muhasebeleştirilmesi 1. Hafta: Yıllara yaygın inşaat ve onarım işletmelerinde yılsonu işlemleri 13. Hafta: Yıllara yaygın inşaat ve onarım işletmelerinde yılsonu işlemleri 1. Hafta: Yıllara yaygın inşaat ve onarım işletmelerinde yılsonu işlemleri IV.YARIYIL BIM01- BİLGİSAYARLI MUHASEBE II 1.Hafta: Programın tanımı. Hafta: Stok işlemleri 3. Hafta: Stok işlemleri. Hafta: Cari işlemler 5. Hafta: Cari işlemler 6. Hafta: Kasa işlemleri 7. Hafta: Kasa işlemleri 8. Hafta:Fatura işlemleri 9. Hafta: Fatura işlemleri 10. Hafta: Banka işlemleri 11. Hafta: Çek-senet işlemleri 1. Hafta: Çek-senet işlemleri 13 Hafta: Genel tekrar 1. hafta: Genel tekrar TVS01- Türk Vergi Sistemi seçmeli 1. Hafta: Gelir vergisiyle ilgili bilgiler ve mükellefiyet,. Hafta: Ticari kazanç; kavran tespit, indirilecek ve indirilemeyecek giderler 3. Hafta: Ticari kazanç; basit usulde tespit şekli, muafiyet ve istisnaları. Hafta: Zirai kazanç; tespiti vergilendirilmesi DERS SAATİ: DERS SAATİ:

12 5. Hafta: Serbest meslek kazancı; tespiti, muafiyet, istisna, vergilendirme 6. Hafta: Gayrimenkul sermaye iradı; tanımı, mükellefi, istisnaları 7. Hafta: Menkul sermaye iradı; tanımı, mükellefi, tespiti, menkul sermaye iradı sayılan ve sayılmayan gelirler 8. Hafta: Ara sınav 9. Hafta: Ücret; tanımı, tespiti, muafiyet istisna, hesaplama, Diğer kazanç ve iratlar; değer artış kazançları, arızi kazançlar, 10. Hafta: Emlak vergisi; bina vergisi, arazi vergisi, verginin konusu, muafiyet istisna, mükellef, sorumlu, ortak hükümler. 11. Hafta: Beyan esası ve beyanname türleri; gelirin toplanması, toplama yapılmayan haller, gelirden mahsup ve indirimler, verginin hesaplanması, yıllık beyanname verilmesi, muhtasar ve münferit beyannameler, verginin tarhı ve tahsili, 1. Hafta: Kurumlar vergisi; konusu, mükellefi, istisna, muafiyet, matrahın tespiti, matrah tespitinde özel durumlar, kazancın belirlenmesi 13. Hafta: Katma değer vergisi; konusu, vergiyi doğuran olay, mükellefi, sorumlusu, muafiyet, istisna, düzenlenmesi, vergilendirme dönemi, verginin tarhı, tahsili 1. Hafta: Veraset ve intikal vergisi; konusu, mükellefi, sorumlusu, tarifesi, istisna, muafiyet, MUD01- MUHASEBE DENETİMİ DERS SAATİ: 3 1. Hafta: Denetimin tanımı, denetim ihtiyacı, muhasebe ve denetim arasındaki farklar. Hafta: Denetim ve denetçi türleri 3. Hafta: denetçi olmak için gereken şartlar. Hafta:Genel kabul görmüş denetim standartları 5. Hafta: Denetim standartları ve iş etiğinin temelleri 6. Hafta: Vaka çalışması 7. Hafta: Denetim süreci ve palnlaması 8. Hafta: Çalışma Kağıtları ve türleri 9. Hafta:Denetim kanıtlarının toplanması değerlendirilmesi 10. Hafta: Denetim kanıtlarının toplanması değerlendirilmesi 11. Hafta: denetim raporu 1. Hafta: Vaka çalışması 13. Hafta: Vaka çalışması İSH01- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Seçmeli 1. Hafta: İş hukuku kavramı, gelişimi ve kaynakları,. Hafta: İş hukukunun temel kavramları 3.Hafta: İş kanununun uygulama alanı, iş sözleşmesi tanımı, unsurları, özellikleri ve türleri. Hafta: İş sözleşmesinin yapılması, iş sözleşmesinden doğan borçlar 5. Hafta: İş sözleşmesinin sona ermesi ve sona ermenin hukuki sonuçları 6. Hafta: Çalışma ve dinlenme süreleri 7. Hafta: Sendika ve konfederasyon kavramları, 8. Hafta: Ara Sınav 9. Hafta: Sendika hürriyeti, sendikaların kuruluş ve işleyişi, 10. Hafta: Sendika üyeliği, güvenceler, faaliyetler, gelir ve giderler, faaliyetlerin durdurulması ve sona ermesi 11. Hafta: Toplu iş sözleşmesinin yapılması, hükümleri ve uygulama alanı, sona ermesi ve sona ermenin hukuki sonuçları 1. Hafta: Toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları, 13. Hafta: Sosyal güvenlik kavramı, tarihsel gelişimi, yöntemleri ve karşılanan riskler 1. Hafta: Sosyal güvenlikten sağlanan yararlar, sosyal gelirler DTM01- DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ 1. Hafta: Dış Ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler ve Tekdüzen hesap planı.. Hafta: Döviz işlemlerinin muhasebeleştirilmesi. 3. Hafta: İhracat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi.. Hafta: İhracat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi. 5. Hafta: İhracat Kredileri. 6. Hafta: Dış Ticarette İthalat İşlemleri 7. Hafta: Dış Ticarette kullanılan bazı finansman teknikleri ve muhasebeleştirilmesi.

13 8. Hafta: Dış Ticarette kullanılan bazı finansman teknikleri ve muhasebeleştirilmesi. 9. Hafta: Akreditifli ve Kabul Kredili İthalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi. 10. Hafta: Akreditifli ve Kabul Kredili İthalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi. 11. Hafta: Dış Ticaret İşlemlerinde KDV 1. Hafta: Peşin ödemeli, mal muhabili ve Vesaik muhabili ithalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi. 13. Hafta: Peşin ödemeli, mal muhabili ve Vesaik muhabili ithalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi. 1. Hafta: Menkul kıymet ve Avans işlemlerinin muhasebeleştirilmesi. YCE01- Yönlendirilmiş çalışma II DERS SAATİ: 3 1. Hafta: Çalışma planı hazırlama. Hafta: Çalışma planı hazırlama (ticari işletme) 3. Hafta: Çalışma planı hazırlama (üretim işletmesi). Hafta: Çalışma planı hazırlama (sigorta işletmesi) 5. Hafta: Çalışma planı hazırlama (turizm işletmesi) 6. Hafta: Pratik muhasebe uygulaması (ticari işletme) 7. Hafta: Pratik muhasebe uygulaması (üretim işletmesi) 8. Hafta: Pratik muhasebe uygulaması (sigorta işletmesi) 9. Hafta: Pratik muhasebe uygulaması (turizm işletmesi) 10. Hafta: Çalışmaların sunulması 11. Hafta: Çalışmaların sunulması 1. Hafta: Öğrenci portföyleri 13. Hafta: Farklı sektör muhasebe uygulamalarının karşılaştırılması ve değerlendirilmesi 1. Hafta: Farklı sektör muhasebe uygulamalarının karşılaştırılması ve değerlendirilmesi MTA01- MALİ TABLOLAR ANALİZİ zorunlu 1. Hafta: Temel kavramlar. Hafta: İşletmelerde finansal durumun özetlenmesi 3. Hafta: Finansal yapı analizinin önemi. Hafta: mali analizde kullanılan tablolar; Bilanço, gelir tablosu 5. Hafta: Analiz teknikleri; Karşılaştırmalı analiz tekniği 6. Hafta: I. Ara Sınav 7. Hafta: Yüzde yöntemi 8. Hafta: Trend Yöntemi 9. Hafta: oran analizi, Oran analizinin sınırları 10. Hafta: Fon akış analizleri, fon akın tablosu 11. Hafta: Net çalışma sermayesinde değişim tablosu 1. Hafta: II.ARA SINAV 13. Hafta: Nakit Akım Tablosu 1. Hafta: Kar dağıtım tablosu, Öz sermaye değişim Tablosu DERS SAATİ: BAM01- BANKA MUHASEBESİ DERS SAATİ: 3 1. Hafta: Banka ile İlgili Temel Kavramlar: Banka tanımı, tarihçesi, çeşitleri, fonksiyonları, bankaların organizasyonu, banka işletmelerinin diğer işletmelerden ayrılan yönleri, Türkiye de bankacılık piyasa yapısı özellikleri, bankaların kuruluş şartları. Hafta: Banka muhasebesinin tanımı, banka muhasebesinin diğer muhasebelerden farkları, nazım hesaplar, kaynak sağlama işlemleri, mevduatın tanımı, mevduat çeşitleri

14 3. Hafta: Mevduat Hesaplarına Para Yatırma Şekilleri ve Muhasebe İşlemleri. Hafta: Mevduat Hesaplarından Para Çekme Şekilleri ve Muhasebe İşlemleri 5. Hafta: Mevduat Hesaplarına Faiz Tahakkuk Ettirilmesi ve İlgili Muhasebe İşlemleri 6. Hafta: Mevduat Hesaplarının Kapatılması, Mevduatlara Tahakkuk Ettirilen Faizlerden Yapılacak Kesintiler ve İlgili Muhasebe İşlemleri 7. Hafta: Çekin Tanımı, Çek Kullanmanın Avantajları, Çek Kullanımı Sırasında Karşılaşılan Özel Durumlar 8. Hafta: Çekin Bankanın Bir Başka Şubesine İbraz Edilmesi ve İlgili Muhasebe İşlemleri, Mevduatın Zaman Aşımına Uğraması ve İlgili Muhasebe İşlemleri, Mevduatın Haczedilmesi ve İlgili Muhasebe İşlemleri 9. Hafta: Kredi İşlemleri, Kredi Çeşitleri, Kredi İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 10. Hafta: Borçlu Cari Hesaplar, Borçlu Cari Hesabın İşleyişi, Teminatlı Borçlu Cari Hesaplar 11. Hafta: Bankada Yapılan Kambiyo İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi-1 1. Hafta: Bankada Yapılan Kambiyo İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi- 13. Hafta: Bankada Yapılan Hizmet İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi-1 1. Hafta: Bankada Yapılan Hizmet İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi- MAM01- MALİYET MUHASEBESİ DERS SAATİ: 6 1. Hafta: Ders içeriği, kapsamı, işleyişi hakkında bilgi verme.. Hafta: Maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramların, sınıflandırmaların öğretilmesi. Maliyet muhasebesinin amaçlarının ortaya konması, maliyet muhasebesi ve finansal muhasebe arasındaki farkı ortaya koyma. 3. Hafta: Maliyet muhasebesinde kullanılan hesap planı hakkında bilgi verme ve maliyet hesaplarının dönem içi ve dönem sonu işleyişleri hakkında örnek problem çözme. Hafta: Direkt ilk madde ve malzeme maliyetlerinin tespiti ve muhasebeleştirilmesi (D.İ.M.M. Stoklarının alınması, izlenmesi ve değerlenmesi) 5. Hafta: İşçilik maliyetlerinin direkt-endirekt ayırımı; ücret sistemleri hakkında bilgi aktarılması ve Çeşitli işçilik sorunlarına ilişkin işlemlerin muhasebeleştirilmesi (fazla mesai,yıılık izin, kıdem tazminatı, haftasonu tatili, boşa geçen zaman vb.) 6. Hafta: Genel Üretim Maliyetleri;maliyet çeşitleri, maliyet yerleri ve maliyet dağıtımları hakkında bilgi verilmesi:basit, kademeli ve matematiksel dağıtım yöntemlerine ilişkin bilgi aktarılması. 7. Hafta: Basit, kademeli ve matematiksel dağıtım yöntemlerine ilişkin bilgi aktarılması. 8. Hafta: Maliyet sistemleri ve sipariş maliyet sistemi işleyişi hakkında bilgi aktarılması. 9. Hafta: Safha maliyet sistemi hakkında bilgi aktarılması. 10. Hafta: Maliyet sistemlerine ilişkin karşılaştırmalı örnek problem çözme. 11. Hafta: Maliyet unsurlarına ilişkin örnek problem çözme. 1. Hafta: Fire ve bozuk mamüllerin maliyetlerinin belirlenmesi ve muhasebeleştirilmesi. 13. Hafta: Genel tekrar ve örnek problem çözme. 1. Hafta: Genel tekrar ve örnek problem çözme

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS

AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL AİT181 ATATÜRK 2 0 0 2 İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK ve SİGORTACILIK PROGRAMI 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ Ekonomiye Giriş

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ IKT1001 GENEL İKTİSAT I (3 0) AKTS:4 Ekonomik Modeller, Fayda ve Seçim, Talep, Üretim ve Arz, Maliyetler, Firma Yapıları, Tam Rekabet Modeli, Eksik Rekabet Modelleri, Strateji

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ Bankacılığa Giriş ve Temel Bankacılık İşlemleri (3 0 3) Bankacılığın tarihçesi,

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ Ders : YBS101-Algoritma ve Programlamaya Giriş (4 0 4) Problem nedir,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE ve VERGĠ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ MUHASEBE ve VERGĠ UYGULAMALARI PROGRAMI 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL Türk Dili I

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI KARS MALİYE PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Bilginin en önemli güç kaynağı olduğu günümüzde, refah seviyesi yüksek bir toplum oluşturmak için

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF YARIYILI Dersin Kodu ĠġL 101 Genel Muhasebe I Muhasebenin Tanımı ve Önemi,

Detaylı

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005.

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005. BİRİNCİ YARIYIL İŞL 113 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(BLG101)(Z-3-5) Bilgisayara giriş

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU I.DÖNEM KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2404146-2452146 GENEL MUHASEBE I (3+1) MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İŞT 101 Bilgisayara Giriş Bilgisayarın tarihi gelişimi ve bilgisayar sisteminin özellikleri, Bilgisayarın yapısı ve işleyişi

Detaylı