YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI"

Transkript

1

2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, Türkiye Ekonomisi, 2001 Krizi ertesinde uygulamaya konulan ekonomi politikalarının ve reformların olumlu sonuçlarını 2004 yılında da görmeye devam etmiştir. Ülke ekonomisi üç yıldan bu yana kesintisiz bir şekilde büyümesini sürdürmektedir. Ekonomide sağlanan istikrarla birlikte Avrupa Birliği üyelik sürecinde yaşanan somut gelişmelerin ileride ekonomik göstergelere olumlu yansımaları olacağı umut edilmektedir yılı Dünya Demir Çelik Sektörü açısından yüksek fiyat dalgalanmalarının yaşandığı bir yıl olmuştur. Sektörün temel girdi kalemleri olan hurda ile enerji fiyatlarında ve özellikle Asya daki yoğun talep nedeniyle navlunlarda yaşanan yükselişlerin yanında, Çin'in ithalatını yıl sonunda azaltması pazarda daralma yaşanmasına neden olmuştur. Buna rağmen 2004 yılı, özellikle mamul fiyatlarının da artmasına paralel olarak ürünlerin doğru zamanda doğru fiyatla ve büyük oranda ihraç edilmesi sonucunda, şirketimiz açısından başarılı bir yıl olmuştur. Şirketimiz, 2004 yılında, 758 bin ton kütük ve 654 bin ton kısmı kendi adına, 68 bin tonu ise dışarıya fason üretilen mamül olmak üzere toplam 722 bin ton mamul üretmiş ve 112 bin ton fason ürettirilen dahil, toplam 766 bin ton satılabilir mamüle ulaşmıştır. Haddehane üretiminin % 85,8 ini ihraç etme başarısını göstererek 304,6 milyon dolar döviz girdisi elde eden şirketimiz, vergi ve benzeri ödemelerle kamuya yıl içerisinde toplam 56,3 trilyon TL kaynak aktarmıştır yılında başlatılan doğal gaz dönüşüm çalışmalarının tamamlanması ile çevre sağlığı ve işletme maliyetleri açısından önemli kazanımlar sağlanmıştır. Sektörde, 2004 yılının son çeyreğinde etkisini gösteren ve Uzakdoğu pazarının kapanması, Çin in özellikle uzun mamul piyasasında net ihracatçı konumuna geçmesi, YTL deki aşırı değerlenme, Euro Bölgesinde inşaat sektöründe yaşanan durgunluk gibi nedenlerden kaynaklanan daralmanın etkisini 2005 yılında da sürdürmesi beklenmektedir. İç pazar talebinin ise ekonomik istikrar ve alt yapı projelerine bağlı olarak artacağı düşünülmektedir. Yüksek teknolojiye dayanan, yeniliğe açık, verimliliği öne çıkaran, nitelikli, çevreye ve insana duyarlı üretim anlayışını "Şirket Vizyonu" olarak benimseyen İzmir Demir Çelik, dünya pazarlarındaki saygın ve avantajlı konumuyla değişen konjonktürlere kısa sürede uyum gösterme kapasitesine geçmişte olduğu gibi bugün de sahiptir yılındaki yüksek performansımızın önümüzdeki faaliyet döneminde de gösterileceği hususunda kararlılık ve inanç içinde olduğumuzu bildiriyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Caner ÇİMENBİÇER Yönetim Kurulu Başkanı

3 I. GİRİŞ 2004 Çalışma Yılı Faaliyet Raporu, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. Faaliyet Raporundaki değerler raporun 2004 yılına ilişkin olması nedeniyle TL olarak verilmiştir YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ 28 Mayıs 2004 tarihinde yapılan 2003 yılına ait 29. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri ve bir yıl süre ile görev yapacak Denetim Kurulu üyeleri seçilmişlerdir. Buna göre üyelerin görevleri ve görev süreleri aşağıda belirtilmiştir: Yönetim Kurulu Üyeleri: Üyenin Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Caner ÇİMENBİÇER Başkan Mayıs 2007 Samim SİVRİ Başkan Yardımcısı Mayıs 2007 Ali KOCABAŞ Üye Tülin AYKIN Üye Mayıs 2007 Teoman YENİGÜN Üye Mayıs 2007 Mustafa DARCAN Üye Mayıs 2007 Semih NABİOĞLU Üye Mayıs 2007 Metin YILMAZ Üye Mayıs 2007 Denetim Kurulu Üyeleri: Üyenin Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Ünal USLU Üye Mayıs 2005 Hayri BÖLÜKOĞLU Üye Mayıs 2005 Selçuk ÇEPNİ Üye Mayıs 2005 Yönetim Kurulu üyelerimize ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim Uyum Beyanında verilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul da belirlendiği şekilde aylık brüt 1,3 milyar TL ücret almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan bir performans değerleme sistemi bulunmamakla birlikte, Ana Sözleşme nin 27. maddesinin c bendine göre vergiler ve birinci tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra SPK tarafından saptanan oran ve miktarda temettü ayrılmakta ve kalan karın azami yüzde onu Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilere hiçbir şekilde borç, kefalet ve teminat verilmemekte, kredi kullandırılmamaktadır. Yönetim Kurulumuzun tarih ve 14 sayılı toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'ye, Yönetim Kurulu üyelerimizden Mustafa DARCAN ve Semih NABİOĞLU seçilmişlerdir. Şirketimizde iç kontrol, Yönetim Kurulunca görevlendirilen Denetim Komitesi üyeleri ve Türk Ticaret Kanunu gereği görev yapan Denetim Kurulu tarafından sağlıklı bir şekilde yerine getirilmektedir. Şirketimiz tarafından yatırım danışmanlığı, yatırım analizi ve derecelendirme hizmeti alınmamakta ve herhangi bir Derecelendirme Kuruluşu ile yapılmış bir anlaşma bulunmamaktadır. 1

4 2.00 ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde hazırlanan Esas Sözleşmemizde Genel Kurulların fonksiyonu, pay sahiplerinin sahip olduğu haklar ve bu hakların kullanılmasına ilişkin esaslar açıklanmıştır. Bu bilgilere Şirket merkezi ve Ticaret Sicil Memurluğu yanında aşağıdaki internet adreslerinden de ulaşılabilir. Yıl içinde Ana Sözleşme değişikliği yapılmamıştır SERMAYE VE ÇIKARILMIŞ BULUNAN MENKUL KIYMETLER Şirketimizin 62,25 trilyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nama yazılı olmak üzere; 8,3 trilyon TL'lık kısmı 8.Tertip A ve B Grubu hisse senetleri ile, 16,6 trilyon TL'lık kısmı 9.Tertip B Grubu hisse senetleri ile, 37,35 trilyon TL'lık kısmı ise 10. Tertip B Grubu hisse senetleri ile temsil edilmektedir. Geçmiş yıllara ait bedelsiz hisse senedi dağıtımına ve değişim işlemlerinin yapılmasına Şirket Merkezimizde devam edilmektedir yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi üzerine Şirketimizin kurul kaydında bulunmayan 300 milyon TL nominal değerli hisse senetlerinin, mevzuat değişikliği nedeniyle kurul kaydına alınmasına ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 8/185 Sayılı toplantısında görüşülmüş ve Şirketimizin 8.Tertip A ve B Grubu 300 milyon TL nominal değerli hisse senetlerinin kurul kaydına alınmasına karar verilmiştir itibariyle aşağıda verilen sermaye yapımızda görüleceği gibi, Ortaklarımız arasında gerçek kişi nihai hakim pay sahibi ve %5 ten fazla paya sahip gerçek kişi yoktur. Ortaklar Hisse Adedi Sermaye İçindeki Payı (%) T. İş Bankası A.Ş. 34,037,960, Al Rajhi Grubu ve Yabancı Ortaklar 3,203,000, Deba Holding A.Ş. 765,701, Diğer Ortaklar 24,243,338, Toplam 62,250,000, Şirketimizce tümü nama yazılı olmak üzere adet hisse senedi ihraç edilmiştir. 2

5 Hisse senedi fiyatlarımızın İMKB'de 2004 yılındaki gelişimi, toplam işlem hacmi ve İDÇ hisse senetlerinin borsa işlemlerindeki payı aşağıda verilmiştir. İDÇ'nin İMKB'deki İMKB'de Toplam İşlem Hacmi İzmir Demir Çelik Hisse Senedi Fiyatı Aylar Tutar Miktar İşlem Miktarı Payı En DüşükEn Yüksek Kapanış (Milyon TL) (000 Adet) (000 Adet) (%) (TL) (TL) (TL) Ocak 19,734,035,500 5,975,004,832 57,769, ,450 1,760 1,510 Şubat 14,781,854,293 4,420,560,610 35,987, ,430 1,580 1,490 Mart 25,108,687,902 8,226,295, ,405, ,460 2,250 1,880 Nisan 17,264,168,169 5,584,867, ,268, ,720 2,080 1,720 Mayıs 13,206,652,673 4,697,326,662 63,243, ,450 1,860 1,710 Haziran 10,437,680,093 3,704,811,758 37,182, ,550 1,790 1,670 Temmuz 13,085,320,224 5,092,274,179 56,421, ,620 1,930 1,810 Ağustos 12,451,408,103 4,917,118,434 89,501, ,710 2,130 2,120 Eylül 23,936,755,678 8,555,175, ,954, ,090 4,175 3,450 Ekim 18,409,369,026 6,097,943,970 94,044, ,200 3,800 3,620 Kasım 17,827,868,154 5,241,369, ,065, ,280 4,020 3,560 Aralık 20,337,238,827 6,639,955,174 76,834, ,920 3,640 3,360 Toplam 206,581,038,642 69,152,703,442 1,182,677,829 ENDEKS 30,000 İDÇ HİSSE SENEDİ FİYATLARININ GENEL ENDEKSE GÖRE DEĞİŞİMİ FİYAT TL 4,000 25,000 20,000 3,500 3,000 2,500 15,000 2,000 10,000 5,000 1,500 1, Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık AYLAR 0 Endeks Fiyat 3

6 4.00 FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ SEKTÖR VE SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİMİZ.01 SEKTÖRÜN TANIMI Demir Çelik Sanayi, demir ve çelik ürünleri üretimi için hammaddeden başlayan ve nihai kullanıma kadar her ürünün kendine has üretim biçimlerini kapsayan işlemler ve sistemler bütününden oluşmaktadır. Çelik ürünleri üretimi için, bugün dünyada kullanılan iki sistemden biri, demir cevherinden ham demir ve ham demirden çelik üretimi yöntemi, diğeri ise çelik hurdasından çelik üretimi yöntemidir. Elde edilen ham çelik yine çeşitli yöntemlerle dökülerek yarı ürün haline getirilmekte, yarı ürün ise çeşitli sıcak ve soğuk işlem yöntemleri ile çubuk, profil, tel, saç, boru ve benzeri diğer ürünlere dönüştürülmektedir. Demir Çelik Sektörü, teknolojik açıdan sürekli gelişme göstermesi, dünya ticaretindeki payının yüksekliği, büyük işgücü istihdam etmesi, diğer sektörler için itici güç olması gibi nedenlerle, ülkelerin ekonomik gelişme düzeyine göre sınıflandırılmalarında önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir..02 SEKTÖRÜN KALKINMA PLANINDAKİ YERİ Demir Çelik Özel İhtisas Komisyonu'nun çalışmaları ile 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde sektör ile ilgili alınması gereken önlemler belirlenmiştir. Bu önlemler: - Yassı ve uzun ürün dengesizliğinin giderilmesi için tedbirler alınması, - Sektördeki mevcut tesislerin kalite artırma, maliyet düşürme, ürün çeşitlendirme, verimlilik ve ihracat artırma yatırımları dışındaki kapasite artırıcı yatırımlara teşvik verilmemesi biçiminde sıralanmaktadır..03 TALEP TAHMİNLERİ 2004 yılı, girdi fiyatlarının artmasına ve Uzakdoğu pazarının kapanmasına karşın mamül fiyatlarının da artması sonucunda firmamız açısından genel olarak iyi bir yıl olmuştur. Geçen yılın son çeyreğinden itibaren Çin'in demir çelik, özellikle de uzun mamul piyasasında net ihracatçı konuma geçmesi, YTL'nin aşırı değerlenmesi, Euro Bölgesi'nde inşaat sektöründe durgunluk yaşanması ve navlun fiyatlarının yüksek seyrinin devam etmesi nedeniyle, 2005 yılının zor bir yıl olması beklenmektedir. İç pazarda ise, sağlanan ekonomik istikrarın ve altyapı projelerinin devamına bağlı olarak talebin artması beklenmektedir..04 SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİMİZ İDÇ; 850 bin ton kapasiteli çelikhanesi ve 760 bin ton kapasiteli haddehanesi ile Türkiye'nin önde gelen demir çelik kuruluşlarından biridir yılında ton kütük ve ton kısmı kendi adına, ton kısmı dışarıya fason üretilen mamül olmak üzere toplam ton çelik çubuk üretimi yapılmış ve ton fason ürettirilen dahil satılabilir üretim tona ulaşmıştır. Türk ham çelik üretiminden % 3,7, Elektrik Ark Ocaklı tesislerin ham çelik üretiminden ise % 5,2 pay alan İDÇ, modern teknolojisi ve bilgi birikimi ile demir çelik sektöründeki saygınlığını 2004 yılında da devam ettirmiştir. Gelişen üretim ve pazar koşullarına göre teknolojik üstünlüğünü koruyan ve bilgi birikimini sürekli geliştiren İDÇ; hammadde, enerji ve iş gücü verimliliği açılarından dünya standartlarının üzerindeki performansına ek olarak, sahip olduğu uluslararası NS-ISO , Almanya, İngiltere, Norveç, İspanya ve Singapur kalite belgeleri ile de dünyadaki rakiplerine göre önemli avantajlar sağlayarak, 2004 yılında haddehane üretiminin % 85,8'ini ihraç etme başarısını göstermiştir. 4

7 II YILI FAALİYETLERİMİZ A. YATIRIM FAALİYETLERİMİZ 2003 yılında başlatılan doğal gaz dönüşüm çalışmaları; 2004 yılında EAO kapı brülörü, pota ısıtıcıları, tandiş ve nozul kurutma ve mutfak hatlarının da doğal gaza dönüştürülmesi ile tamamlanmıştır. Böylece çevre sağlığı ve işletme maliyetleri açısından önemli kazanımlar sağlayan doğal gaz kullanımı yaygınlaştırılmıştır. 10 MVA'lık Pota Ocağı trafosu yerine, elimizde mevcut 30 MVA'lık trafo konmuş ve pota ocağı işlem sürelerinin hızlandırılmasıyla birlikte üretim artışı sağlanmıştır. Çevreye yönelik yatırımlarımız, değişen yönetmelikler paralelinde sürdürülmektedir. Çevre ile ilgili olarak herhangi bir problem yaşanmadığı ve aleyhimize dava açılmadığı gibi yerel sanayi odalarından alınan ödüllerle de Şirketimiz bu konuda takdir edilmektedir yılında tesisimizin Çevresel Etki Değerlendirme kapsamında olmadığına ilişkin bir yazı alınmıştır. Yatırımlarımızın gelişimi aşağıdaki tabloda sunulmuştur Endekslemeden Sabit Kıymetler Gelen Artış Fiili Artış / Azalış Sabit Kıymetler ( Milyon TL ) ( Milyon TL ) ( Milyon TL ) ( Milyon TL ) Arsa ve Araziler 5,787, ,024 6,588,677 Yerüstü Düzenleri 7,595,084 1,051,177 74,128 8,720,389 Binalar 134,851,279 18,663,734 79, ,594,360 Makine ve Tesisler 292,652,317 40,503,769 (4,850) 333,151,236 Demirbaşlar 3,789, ,515 73,521 4,387,823 Taşıt Araçları 5,348, ,295 (8,924) 6,080,231 Gemi 31,149,125 4,311,112 35,460,237 Toplam 481,174,105 66,595, , ,982, tarihi itibariyle aktifleştirilmemiş yatırımımız bulunmamaktadır. B. ÜRETİM ve SATIŞ FAALİYETLERİMİZ 2003 ve 2004 yılları karşılaştırmalı fason üretilen ve ürettirilenler hariç üretimlerimiz aşağıda verilmiştir Üretimi 2004 Üretimi Mamul Cinsi (Ton) (Ton) Kütük 727, ,357 Hadde Mamulü 624, ,018 Değişim Oranı (%) 4.22% 4.80% Yıllar itibariyle karşılaştırmalı olarak kapasite ve kapasite kullanım oranındaki değişimler aşağıda verilmiştir Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kullanımındaki (Ton/Yıl) Kullanım Oranı (Ton/Yıl) Kullanım Oranı Değişim Çelikhane 850, % 850, % 3.62% Haddehane 760, % 760, % 3.94% 5

8 2003 / 2004 KARŞILAŞTIRMALI AYLIK ÜRETİM MİKTARLARI (Ton) Çelikhane Haddehane ÇELİKHANE 80,000 Aylar ,000 Ocak 68,545 60,491 56,625 57,718 40,000 Şubat 57,024 56,978 48,423 50,841 20,000 Mart 72,234 68,280 63,816 60, Nisan 64,755 61,994 64,549 62, AYLAR 2004 Mayıs 64,445 72,187 48,171 62,226 Haziran 53,902 65,079 42,582 62,748 Temmuz 61,191 62,260 57,935 50,529 HADDEHANE 80,000 Ağustos 62,043 66,239 51,249 61,856 60,000 Eylül 55,329 62,874 46,256 41,967 40,000 Ekim 56,542 61,908 46,977 56,617 20,000 Kasım 54,300 59,887 38,400 46, Aralık 57,320 60,180 59,093 40,296 AYLAR Toplam 727, , , ,018 Fason Ürettirilen 17,991 39,907 85, ,860 Fason Üretilen , yılında ton yarı mamul ve ton mamul satışı gerçekleştirilmiştir yılında ton olan ihracatımız, 2004 yılında ton olarak gerçekleşmiştir. Elde edilen USD döviz girdisinin USD kısmı, ithalat ve dış kredi ödemeleri için kullanılmış olup, ülkemizin dış ticaret dengesine USD net katkı sağlanmıştır. Yıl içinde milyon lira vergi, milyon lira SSK Primi ve Fon, milyon lira elektrik ve milyon lira haberleşme ve ulaşım bedeli ödenerek kamuya milyon lira tutarında kaynak sağlanmıştır. Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri olmamakla birlikte, KDV mevzuatında yapılan değişiklik sonucunda tarihinden itibaren hurda demirin iç piyasa ve ithalat yolu ile satın alınması sırasında KDV ödenmemektedir. Şirket aleyhine açılan önemli davalara ilişkin bilgiler mali tablo dipnotlarında yer almaktadır yılında ödenen toplam milyon TL tutarındaki cezaların, 610 milyon TL kısmı Gümrük cezalarından, milyon TL kısmı çevre kirliliği (toz emisyonu) cezalarından, 544 milyon TL kısmı ise trafik cezalarından oluşmaktadır. Kamu otoriteleri tarafından yapılan uyarı, ihtar veya verilen idari para cezası yoktur. Kuruluşumuzdan bu yana ürettiğimiz mamullerin kalitesine verdiğimiz önem ve sahip olduğumuz kalite belgeleri, ürünlerimizin daha yüksek fiyatlarla ve daha fazla miktarlarda ihraç edilmesine imkan vermektedir. Şirketimiz; - TSE - Türkiye - ISO 9001 : Uluslararası - Institut For Bautechnik - Almanya - Kontrollradet For Betongprodukter - Norveç - CARES - İngiltere - PSB - Singapur - CSIC Eduardo Torroja - İspanya kalite belgelerine sahiptir. TON TON 6

9 C. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER 2004 yılı sonunda, bir önceki döneme göre bilanço kalemlerinde aşağıdaki değişmeler meydana gelmiştir Dönen Varlıklar 97,337 milyar lira iken 108,646 milyar lira Duran Varlıklar 169,316 milyar lira iken 149,541 milyar lira K.V.Yabancı Kaynaklar 123,541 milyar lira iken 70,131 milyar lira U.V.Yabancı Kaynaklar 27,783 milyar lira iken 21,234 milyar lira Özkaynaklar 115,179 milyar lira iken 166,534 milyar lira olmuştur. Son bir yıl içinde grup içi şirketler ve diğer ilişkili kişi ve kurumlarla yapılan önemli tutardaki işlemlerin dökümü mali tablo dipnotlarında yer almaktadır yılı Genel Kurul u da dahil olmak üzere her Genel Kurul da gündeme alınan Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddeleri okunmuş ve Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin şirket ile işlem yapmasına ve rekabet edebilmesine ilişkin bu gündem maddesi tartışılarak, mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde yeterli oy ile kabul edilmiştir. Bu durumdaki Yönetim Kurulu üyemiz Samim Sivri, şirketimizin iç piyasa satışlarını üstlenen Ege Çelik A.Ş. nin de Yönetim Kurulu'ndadır. Finansal Oranlar Cari Oran (Dönen Var. / K.V. Borçlar) % Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar / K.V. Borçlar) % Toplam Borçlar / Maddi Öz Sermaye % Ticari Alacaklar / Net Satışlar % 7 3 Stok Devir Hızı 7 8 Maddi Öz Sermaye Dönüş Hızı (Ort. M. Öz Sermaye/Net Satış) Maddi Duran Varlıklar / Maddi Öz Sermaye % Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı % Duran Varlıklar / Aktif Toplamı % Net İşletme Sermayesi (milyar TL) (Dön. Var.-K.V.Borç.) (26,204) 38, yılında,% 70,1'i faaliyet karından, % 4,6'sı olağanüstü gelir ve kârlardan, %24,1'i dönen varlıklardaki azalışlardan, %1,2'si duran varlıklardaki azalışlardan olmak üzere toplam milyar lira fon yaratılmış; bu fonun, % 38'i dönen varlıkların, % 1,7'si duran varlıkların, % 52,9'u kısa vadeli borçların ve % 7,4'i uzun vadeli borçların finanse edilmesinde kullanılmıştır. 7

10 D. İDARİ FAALİYETLERİMİZ 1.00 FAALİYET DÖNEMİNDE GÖREV YAPAN YÖNETİCİLERİMİZ Adı Soyadı Görevi Giriş Tarihi Ayrılış Tarihi Mustafa BAYAT Genel Müdür Vasfi MERZİFONLU Mali İşler Müdürü Sezai BİRİŞÇİ İşletme Müdürü İhsan ÇOLAK Proje ve Mühendislik Müdürü ORGANİZASYON ŞEMASI 2.00 FAALİYET DÖNEMİNDEKİ PERSONEL ve İŞÇİ SİRKÜLASYONU Yıl İçinde Yıl İçinde Mevcudu Giren Ayrılan Mevcudu Genel Müdürlük Fabrika Toplam PERSONEL ve İŞÇİYE SAĞLANAN HAK ve MENFAATLER dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesine göre kapsam içi personelin ücret artışı 01 Eylül Şubat 2004 dönemi için; % 6,50, 01 Mart - 31 Ağustos 2004 dönemi için ise; % 7,30 olarak gerçekleşmiştir dönemini kapsayan MESS - TÜRK METAL Grup Toplu İş Sözleşmesi, 01 Eylül 2004 tarihinden geçerli olmak üzere imzalanmış ve kapsam içi personelin ücret artışı, birinci yıl birinci dönem olan 01 Eylül Şubat 2005 için, % 9,31, birinci yıl ikinci dönem olan 01 Mart Ağustos 2005 için, % 5,84 oranında gerçekleşmiştir dönemi Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki diğer dönemler için Devlet İstatistik Enstitüsü'nün Genel Fiyat Endeksi oranında ücret artışı gerçekleşecektir. 8

11 III. KAR DAĞITIM ÖNERİSİ 2004 yılı, sermaye yapımız ve verimli çalışmamız sonucunda yasal kayıtlara göre milyon TL, SPK'nın Seri: XI No: 21 sayılı tebliğine göre konsolide edilmiş milyon TL kar ile kapatılmıştır. Geçmiş yıl zararları ve vergi istisnaları nedeniyle, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi tahakkuk etmemiştir. Şirketimizin 2004 yılı karının, SPK nın tarih 7/242 sayılı kararı dikkate alınarak, aşağıda yer aldığı şekilde; 1 Yasal kayıtlarımıza göre tarihli mali tablolarda oluşan milyon TL geçmiş yıllar zararının, milyon TL tutarındaki dönem karından, 2 SPK mevzuatına göre tarihli mali tablolarda oluşan milyon TL geçmiş yıllar zararının, Seri XI No: 20 sayılı tebliğine göre milyon TL dönem karından, mahsup edilmesini, kalan kısmın ise sırasıyla; - Olağanüstü yedekler, - Yasal yedekler, - Emisyon primi ve - Sermaye düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edilmesini Genel Kurul un onayına sunarız. IV. SONUÇ Sayın Ortaklarımız, faaliyetlerimiz ve mali yapımız ile ilgili detaylı bilgiler sunduk yılında Dış ticaret hacmi, USD olan şirketimiz, ülke ekonomisindeki ve sektördeki tüm sıkıntılara rağmen emin adımlarla büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir ve 2003 Bilanço verilerine göre İDÇ, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu değerlendirmesinde; Öz Sermaye sıralamasında Net Aktifler sıralamasında İhracat sıralamasında Üretimden Satışlar sıralamasında Satış Hasılatı sıralamasında Bilanço Kârı sıralamasında 'inci olmuştur. Sektörde ilk halka açılan ve ilk uluslararası kalite belgesini alan Şirketimiz; yüksek ve modern teknoloji ile çalışarak, düşük maliyetli ve kaliteli üretim yaparak, üretim ve satışlarımızdaki artışın devamı, ülkemiz ve ortaklarımız adına maksimum faydanın sağlanması amacıyla daima yenilikçi ve gelişmeye açık bir şirket olmayı sürdürecektir. Saygılarımızla, İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU 9

12 SPK nın Seri:X No:16 tebliğinin 28/B maddesi gereği yapılan açıklamadır. Şirketimizin, Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. nin tarihli Raporları ile denetimden geçmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri XI No:21 sayılı tebliğine göre düzenlenmiş tarihli 2004 yılı bilanço ve gelir tablosu, görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde tarafımızca incelenmiş, söz konusu raporların; Önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği, açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği ve ilişkin olduğu dönem itibarıyla, mali tabloların ve raporlardaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulumuzun Tarih ve 10 Sayılı Kararı ile tarihli 2004 yılı bilanço ve gelir tablosu kabul edilmiştir. Vasfi MERZİFONLU Mali İşler Müdürü Mustafa BAYAT Genel Müdür 10

13 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. SPK NIN SERİ: XI NO: 21 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN BAĞIMSIZ DENETLEME RAPORU 1. İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: XI No: 1 sayılı Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ, Seri: XI No: 20 sayılı Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve Seri: XI No: 21 sayılı Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ e uygun olarak düzenlenen enflasyona göre düzeltilmiş konsolide bilançosunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait enflasyona göre düzeltilmiş konsolide gelir tablosunu incelemiş bulunuyoruz. Sözkonusu mali tablolar, Yeni Türk Lirası nın 31 Aralık 2004 tarihindeki cari satın alma gücüyle ifade edilmiştir. İncelememiz, genel kabul görmüş denetim, ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmış ve dolayısıyla hesap ve işlemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli gördüğümüz diğer denetim yöntem ve tekniklerini içermiştir. 2. Görüşümüze göre sözkonusu enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolar, Şirket'in 31 Aralık 2004 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, mevzuata ve SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. 3. Görüşümüzü etkilememekle birlikte, aşağıdaki hususun belirtilmesinde fayda görülmüştür: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Şubat 2005 tarih ve 7/242 sayılı kararıyla SPK'na tabi ortaklıklarda 2004 yıl sonu itibariyle yapılacak kar dağıtımına ilişkin hususlar düzenlenmiştir. 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin SPK'nın Seri: XI No:21 sayılı tebliğine göre hazırlanan ekli mali tablolarında Yeni TL ve yasal kayıtlarında ise Yeni TL dönem karı bulunduğundan, yukarıda anılan Kurul kararında belirtildiği gibi, 2004 yılı için kar dağıtımında yasal kayıtlarından karşılanabilecek tutarlar esas alınabilecektir. Ancak SPK'nın Seri: XI No:20 sayılı tebliği kapsamında mali tabloların enflasyona göre ilk defa düzeltilmesinde ortaya çıkan ve özsermaye hesap grubu içinde geçmiş yıllar zararında izlenen tutarların enflasyona göre dağıtılabilecek kar rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınması gerekmektedir. SPK'nın 30 Aralık 2003 tarih ve 1630 sayılı kararında ise, geçmiş yıllar zararında takip edilen bu tutarın, varsa dönem karı ve dağıtılmamış geçmiş yıl karları, kalan zarar tutarının ise, sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler ve özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkündür yıl sonu itibariyle Yeni TL dönem karı bulunmakla birlikte, yukarıda belirtildiği şekilde henüz mahsup edilmemiş Yeni TL tutarında mali tabloların enflasyona göre ilk defa düzeltilmesinde ortaya çıkan geçmiş yıllar zararı bulunmaktadır. Rapor tarihi itibariyle Şirket'in 2004 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Genel Kurul'da görüşülüp onaylanacak kar payı ile ilgili çalışmalarına devam etmesi ve konsolide edilen iştirak ve bağlı ortaklıklarının Genel Kurul'larının yapılmamış olması nedeniyle, bu rapor kapsamında kar dağıtım tablosu verilmemiştir. Ankara, 28 Mart 2005 Bülent BEYDÜZ Sorumlu Ortak, Başdenetçi DENETİM SERBEST MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

14 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SPK NIN SERİ: XI NO: 21 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE GELİR TABLOSU ( Milyon TL ) A. BRÜT SATIŞLAR 540,549, ,850, Yurtiçi Satışlar 70,626,656 49,503, Yurtdışı Satışlar 467,709, ,558, Diğer Satışlar 2,213,462 3,788,889 B. SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) 14,915,066 19,782, Satıştan İadeler (-) 91,310 14, Satış İskontoları (-) 784, , Diğer İndirimler (-) 14,039,268 19,099,696 C. NET SATIŞLAR 525,634, ,067,874 D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 463,207, ,536,023 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 62,426,911 (24,468,149) E. FAALİYET GİDERLERİ (-) 17,032,776 15,443, Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 6,958,551 8,315, Genel Yönetim Giderleri (-) 10,074,225 7,127,142 ESAS FAALİYET KARI VEYA ZARARI 45,394,135 (39,911,161) F. DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER VE KARLAR 8,680,671 27,833, İştiraklerden Temettü Gelirleri 9,616 1, Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 1,036, , Faaliyetlerle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar 7,635,026 26,926,898 G. DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER VE ZARARLAR (-) 8,858,134 11,933,477 H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 8,160,552 7,256, Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 6,606,358 5,311, Orta Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1,554,194 1,944,345 FAALİYET KARI VEYA ZARARI 37,056,120 (31,267,697) I. OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR 4,670,560 5,254, Konusu Kalmayan Karşılıklar 3,895,293 2,899, Diğer Olağanüstü Gelirler ve Kârlar 775,267 2,355,049 J. OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-) 9, , Çalışılmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 368, Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) 9,116 4,525 K. NET PARASAL POZİSYON KARI 9,774,545 11,887,614 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 51,492,109 (14,499,042) L. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI 51,492,109 (14,499,042) M. ANA ORTAKLIK DIŞI KAR VEYA ZARAR (137,252) 78,544 NET KONSOLİDE DÖNEM KARI VEYA ZARARI 51,354,857 (14,420,498)

15 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SPK NIN SERİ: XI NO: 21 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE BİLANÇOLAR ( Milyon TL ) AKTİF DÖNEN VARLIKLAR 108,646,242 97,336,925 A. HAZIR DEĞERLER 8,598,657 24,395, Kasa 5, Bankalar 8,598,657 24,390,367 B. MENKUL KIYMETLER 203 1,051, Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 1,051, Diğer Menkul Kıymetler 195 C. KISA VADELİ TİCARİ ALACAKLAR 17,503,268 24,060, Alıcılar 17,499,018 23,983, Alacak Senetleri 75, Verilen Depozito ve Teminatlar 4,250 1, Alacak Reeskontu (-) (1,149) D. DİĞER KISA VADELİ ALACAKLAR 2,032 50, Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 2,032 50,453 E. STOKLAR 79,773,442 44,155, İlk Madde ve Malzemeler 31,238,134 26,643, Yarı Mamuller 16,220,787 2,596, Mamuller 27,524,200 8,813, Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) (2,723,196) 5. Verilen Sipariş Avansları 7,513,517 6,101,767 F. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 2,768,640 3,623, DURAN VARLIKLAR 149,541, ,316,484 A. UZUN VADELİ TİCARİ ALACAKLAR Verilen Depozito ve Teminatlar B. FİNANSAL DURAN VARLIKLAR 17,585,471 21,951, Bağlı Menkul Kıymetler 679,502 11,803, Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karşılığı (-) (445,357) (6,175,975) 3. İştirakler 31,606,771 31,606, İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) (15,277,669) (16,305,124) 5. Bağlı Ortaklıklar 1,022,224 1,022,224 C. MADDİ DURAN VARLIKLAR 131,573, ,826, Arazi ve Arsalar 6,588,677 6,588, Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 8,720,389 8,646, Binalar 153,594, ,515, Makine Tesis ve Cihazlar 333,151, ,156, Taşıt Araç ve Gereçleri 41,540,468 41,549, Döşeme ve Demirbaşlar 4,387,823 4,314, Birikmiş Amortismanlar (-) (416,430,462) (401,406,655) 8. Yapılmakta Olan Yatırımlar 21, , Verilen Sipariş Avansları 13,746 D. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 381, , Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 75, , Haklar 306, ,371 E. DİĞER DURAN VARLIKLAR AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 258,187, ,653,409

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, Şirketimiz, 2007 faaliyet döneminde de önceki yıllarda çizmeye başladığı başarılı grafiği sürdürmüştür.

Detaylı

Değerli ortaklarımız,

Değerli ortaklarımız, YÖNETİM KURULU BAŞKAN MESAJI Değerli ortaklarımız, Küresel kriz döneminde talebe bağlı esnek bir üretim politikası sürdürülmüş, dış talebin yetersizliği nedeniyle iç piyasa satışlarına ağırlık verilmiştir.

Detaylı

ONURSAL BAŞKANIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ

ONURSAL BAŞKANIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ ONURSAL BAŞKANIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ Rüştü AKIN Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER: Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı...3 Yönetim Kurulu...4 Gündem...5 Dünden Bugüne...6 İdari Faaliyetler...7 Yatırım

Detaylı

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 2013 HESAP YILI 2013 Faaliyet Raporu Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 24.03.2014 Pazartesi, Saat: 14:00 da G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze / Kocaeli

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 9.960.000.000.000 TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI, 27.390.000.000.000,- TÜRK LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 24.900.000.000.000,-

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 18.05.2007 Cuma Tarihli GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3 Giriş. 4 Marshall. 5 Organizasyon. 6 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu. 17 Boya Sektörü. 20 Bağışlar

İÇİNDEKİLER. 3 Giriş. 4 Marshall. 5 Organizasyon. 6 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu. 17 Boya Sektörü. 20 Bağışlar İÇİNDEKİLER 3 Giriş 4 Marshall 5 Organizasyon 6 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 17 Boya Sektörü 20 Bağışlar 21 Üretim ve Kapasite Kullanım Oranı 22 Denetleme Kurulu Raporu 23 Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI... 3 ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER... 4 ORTAKLIK YAPISI... 4 HİSSE

Detaylı

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 A. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Şirket Ünvanı : Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. Rapor Dönemi : 01.01.2014-30.09.2014 Yönetim Kurulu Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Başlangıç-Bitiş Tarihi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu

2005 Faaliyet Raporu İçindekiler Ön Bilgiler Kısaca Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu Şirket Yönetimi Toplantı Gündemi 4 6 8 9 10 Yönetim Kurulu Raporu 2005 yılı Genel Ekonomik Değerlendirme 2006 yılı Genel

Detaylı

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin (Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır.)

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi

Yıllık Faaliyet Raporu. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi I- GİRİŞ 2012, önceki yıla göre iyi sonuçlar aldığımız bir yıl oldu. Daha çok sayıdaki müşterimize, daha az çalışanımızla, daha çok ambalaj ürettik ve

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2007 - ORTAKLIĞIN ÜNVANI ORTAKLIĞIN MERKEZİ ORTAKLIĞIN FAALİYET KONUSU KAYITLI SERMAYESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Yönetim Kurulu Başkanı ndan Mesaj Genel Bilgiler ve 2012 Yılı Çalışmaları Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Denetçi Raporu Bağımsız Denetim Raporu Sorumluluk Beyanı

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT İÇİNDEKİLER A. Kurumsal Bilgiler...1 B. Sektörel Gelişmeler, Faaliyetler, Yatırımlar...3 C. İşletmenin Finansman

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ( Rapor ) Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin ( Şirket

Detaylı

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. ^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIM SIZ DENETÇİ RAPORU K ütahya Porselen Sanayi A.Ş. Yönetim K urulu na, Yönetim

Detaylı

2011 YILI FAALĐYET RAPORU

2011 YILI FAALĐYET RAPORU SĐFAŞ SENTETĐK ĐPLĐK FABRĐKALARI ANONĐM ŞĐRKETĐ 2011 YILI FAALĐYET RAPORU Merkezi : BURSA Sicil No : 11961-21096 Telefon : (224)2431400(5Hat) Faks : (224)243 32 11 E-Mail : info@sifas.com.tr Web : www.sifas.com.tr

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer yasal düzenlemelere

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler a) Raporun dönemi :... 3 b) Ortaklığın unvanı :... 3 c) Dönem

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ÖDENMİŞ SERMAYESİ: 36.000.000.- TÜRK LİRASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU MERKEZİ Beylikbağı Mahallesi İstanbul Cad. No: 29 Gebze-Kocaeli Fabrika:Gebze-KOCAELİ PLASTİK

Detaylı

Mart 2013. LİNK BİLGİSAYAR Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mart 2013. LİNK BİLGİSAYAR Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2012 Mart 2013 LİNK BİLGİSAYAR Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ÖNSÖZ Link Bilgisayar olarak, kuruluş yılımız olan 1984'ten bu yana, geliştirdiğimiz yazılımlarla

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler 1. GENEL

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1) GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 31.12.2012 Şirketin Unvanı : Denge Yatırım Holding Anonim

Detaylı

2012 Hesap Yılı Ortaklar Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2013. Kayıtlı Sermaye 20.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 10.650.794 TL

2012 Hesap Yılı Ortaklar Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2013. Kayıtlı Sermaye 20.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 10.650.794 TL ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Faaliyet Raporu 2012 2012 Hesap Yılı Ortaklar Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2013 Kayıtlı Sermaye 20.000.000 TL Çıkarılmış Sermaye 10.650.794 TL İÇİNDEKİLER Yönetim

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış taslak izahname İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu nun 16. Maddesi Uyarınca Payları Halka Arz Olunmuş Sayılan Halka Açık Ortaklıkların

Detaylı

E Iyı! Güney. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member flrm of Ernst Young Global Limited.

E Iyı! Güney. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member flrm of Ernst Young Global Limited. E Iyı! Güney Bağımsız Denetim ve Tel: +902123153000 SMMM AŞ Fax: +902122306291 Eski Büyükdere Cad, ey.com Orjin Meslek No:27 Ticaret Sicit No: 479920-42750? Buıidıng a better Maslak, Sarıyer 34398 workıng

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-31 MART 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-31 MART 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-31 MART 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ( Rapor ) Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin ( Şirket

Detaylı