Soket, bir sunucu programı ve bir veya birden çok istemci programı arasında çift yönlü iletişim kuran bir yazılım uç noktasıdır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Soket, bir sunucu programı ve bir veya birden çok istemci programı arasında çift yönlü iletişim kuran bir yazılım uç noktasıdır."

Transkript

1 Bölüm 24 Java Ağ Uygulamaları 24.1 Java Soket Programlama Soket, bir sunucu programı ve bir veya birden çok istemci programı arasında çift yönlü iletişim kuran bir yazılım uç noktasıdır. Sunucu programı genellikle istemci programları ağına kaynak sağlar. İstemci programları, sunucu programına istekler gönderir ve server programı da bu isteklere yanıt verir. Thread(iş parçacığı) kullanarak, multi-threaded(çoklu iş parçacığı) sunucu programı istemciden genel bağlantıyı kabul edebilir, bu bağlantı için thread başlatılır ve diğer istemcilerin istekleri dinlenilmeye devam edilir. java.net paketi 2 yaygın ağ protokolü için destek sağlar: TCP: TCP, Transmission Control Protocol anlamına gelir ve bu protokol iki uygulama arasında güvenilir iletişim sağlar. TCP genellikle, TCP/IP olarak anılan Internet Protocol üzerinden kullanır. UDP: UDP, User Datagram Protocol anlamına gelir, ve bu bağlantısız protokol uygulamalar arasında aktarılacak veri paketleri sağlar Bağlantı kurulduğunda, sunucu iletişimin sonunda bir soket objesi yaratır. İstemci ve sunucu bundan soketten yazıp okuyarak iletişim kurabilirler.

2 Aşağıdaki adımlar, soketleri kullanan iki bilgisayar arasında TCP bağlantısı kurulurken meydana gelir. 1. Sunucu, port numarası iletişimi oluştuğunu gösteren bir ServerSocket nesnesini somutlaştırır. 2. Sunucu, ServerSocket sınıfındaki accept() metodunu çalıştırır. Bu metot, istemcinin verilen port numarası üstündeki sunucuya bağlamasına kadar devam eder. 3. İstemci, bağlantı kurulacak sunucu adı ve port numarsını belirterek Socket nesnesini somutlaştırır. 4. Socket sınıfının constructor ı, belirtilen sunucu ve port numarasından istemciye bağlanma girişiminde bulunur. Eğer iletişim kurulursa, istemci sunucu ile iletişim kurma yeteneğine sahip Socket nesnesini edinir. Bağlantılar kurulduktan sonra, iletişim I/O streams kullanılarak meydana gelebilir. Her soket hem bir OutputStream hem de bir InputStream e sahiptir. İstemcinin OutputStream i, sunucunun InputStream ine bağlanır ve istemcinin InputStream I sunucunun OutputStream ine bağlanır. TCP iki yönlü iletişim protokolüdür, bu yüzden veri, eş zamanlı her iki stream in karşısına gönderilebilir.

3 SimpleServer.Java import java.net.*; import java.io.*; public class SimpleServer extends Thread private ServerSocket serversocket; public SimpleServer(int port) throws IOException serversocket = new ServerSocket(port); serversocket.setsotimeout(100000); public void run() while(true) try System.out.println("Waiting for client on port "+ serversocket.getlocalport()); Socket server = serversocket.accept(); System.out.println("Just connected to " + server.getremotesocketaddress()); DataInputStream in = new DataInputStream(server.getInputStream()); System.out.println(in.readUTF()); DataOutputStream out = new DataOutputStream(server.getOutputStream()); out.writeutf("thank you for connecting to " + server.getlocalsocketaddress() + "\ngoodbye!"); server.close(); catch(sockettimeoutexception s) System.out.println("Socket timed out!"); break; catch(ioexception e) e.printstacktrace(); break; public static void main(string [] args) try // use TCP 6666 port Thread t = new SimpleServer(6666); t.start(); catch(ioexception e) e.printstacktrace();

4 SimpleClient.Java import java.net.*; import java.io.*; public class SimpleClient public static void main(string [] args) String servername = "localhost"; int port = 6666; try System.out.println("Connecting to " + servername + " on port " + port); Socket client = new Socket(serverName, port); System.out.println("Just connected to " + client.getremotesocketaddress()); OutputStream outtoserver = client.getoutputstream(); DataOutputStream out = new DataOutputStream(outToServer); out.writeutf("hello from " + client.getlocalsocketaddress()); InputStream infromserver = client.getinputstream(); DataInputStream in = new DataInputStream(inFromServer); System.out.println("Server says " + in.readutf()); client.close(); catch(ioexception e) e.printstacktrace(); Gönderme Java Uygulamanızı kullanarak göndermek oldukça kolaydır ama başlamak için öncellikle JavaMail API si makinanıza kurulu olmalıdır. JavaMail in son versiyonunu, Java nın standart web sitesinden indirebilirsiniz. Dosyaları indirin ve açın, her iki uygulama için bir dizi jar dosyası bulacaksınız. Öncelikle mail.jar dosyalarını CLASSPATH konumuna eklemeniz gerekmektedir( Eclipse içindeki src dizinine sürükleyip bırakın, mail.jar dosyasına sağ tıklayıp Build Path-> Add to Build Path kısmını seçin) Burada, GOOGLE GMAIL SMTP SERVER aracılığıyla basit bir gönderme örneğini görüyoruz. Burada, localhost unuzun internete bağlı olduğu ve göndermek için yeterli olduğu varsayılıyor.

5 import java.util.*; import javax.mail.*; import javax.mail.internet.*; public class Send public static void main(string[] args) // Sender's ID needs to be mentioned String from = String pass = "123456"; // Recipient's ID needs to be mentioned. String to = String host = "smtp.gmail.com"; // Get system properties Properties properties = System.getProperties(); // Setup mail server properties.put("mail.smtp.starttls.enable", "true"); properties.put("mail.smtp.host", host); properties.put("mail.smtp.user", from); properties.put("mail.smtp.password", pass); properties.put("mail.smtp.port", "587"); properties.put("mail.smtp.auth", "true"); // Get the default Session object. Session session = Session.getDefaultInstance(properties); try // Create a default MimeMessage object. MimeMessage message = new MimeMessage(session); // Set From: header field of the header. message.setfrom(new InternetAddress(from)); // Set To: header field of the header. message.addrecipient(message.recipienttype.to, new InternetAddress(to)); // Set Subject: header field message.setsubject("this is the Subject Line!"); // Now set the actual message message.settext("this is actual message"); // Send message Transport transport = session.gettransport("smtp"); transport.connect(host, from, pass); transport.sendmessage(message, message.getallrecipients()); transport.close(); System.out.println("Sent message successfully..."); catch (MessagingException mex) mex.printstacktrace();

6 24.3 Java Appletleri Applet, Web tarayıcısında çalışan bir Java programıdır. Bir applet, Java uygulaması için tamamen fonskiyonel olabilir çünkü bütün Java API ye sahiptir. Bir applet ve bir bağımsız Java uygulaması arasında aşağıdakiler gibi bazı önemli farklılıklar bulunmaktadır: Applet, java.applet.applet sınıfından genişletilen bir Java sınıfıdır. main() metodu applet üzerinde çalışmaz ve applet sınıfı main() metodunu tanımlamamaktadır. Appletler, HTML sayfasında gömülü olarak tasarlanır. Bir kullanıcı applet içeren bir HTML sayfasını görüntülediğinde, applet için olan kod kullanıcı makinasına indirilir. Bir JVM nin applet görüntülemesi gerekmektedir. JVM, hem bir Web tarayıcının eklentisi olabilir hem de ayrı bir çalışma zamanında bulunan enviroment olabilir. Kullanıcı makinesine kurulu JVM, applet sınıfı için bir instance oluşturur ve applet in yaşam süresince çeşitli metotlar çalıştırır. Bir Applet in Yaşam Döngüsü: Applet sınıfındaki dört metot size üzerinde önemli bir applet oluşturabileceğiniz bir çalışma ortamı verir. init: Bu metot, applet için gerekli olan her türlü başlatma için tasarlanmıştır. start: Bu metot, tarayıcı init metodunu çağırdıktan sonra otomatik olarak çağrılır. Ayrıca, kullanıcı diğer sayflara gittikten sonra her ne zaman applet i içeren sayfaya geri dönerse çağrılır. paint: start() metodunun hemen ardından ve ayrıca applet her ne zaman tarayıcıda kendini yeniden düzenlemesi gerekiyorsa çalıştırılır.

7 stop: Bu metot, kullanıcının appletin bulunduğu sayfadan ayrıldığı zaman otomatik olarak çağrılır. Bu nedenle, bu metot aynı applet içinde durmadan çağrılabilir. destroy: Bu metot sadece tarayıcı kapatıldığı zaman çağrılır. "Hello, World" Applet: Aşağıdaki, HelloWorldApplet.java olarak adlandırılmış basit bir appletdir: import java.applet.*; import java.awt.*; public class HelloWorldApplet extends Applet public void paint (Graphics g) g.drawstring ("Hello World", 25, 50); Applet Sınıfı: Her applet, java.applet.applet sınıfının bir uzantısıdır. Temel Applet sınıfı, Applet sınıfından elde edilmiş ve tarayıcı içeriğinden bilgi ve servisler almak için çağrılabilir metotlar sağlar.

8 Bir Applet i Çalıştırma: Bir applet, HTML dosyasına gömülü bildirimler tarafından çalıştırılabilir ve bu dosya bir applet görüntüleyici veya üstünde Java gömülü bulunan tarayıcılar tarafından görüntülenebilir. <applet> etiketi, appleti bir HTML dosyasına gömmek için temel bir etikettir. Aşağıda, Hello World isimli appletin çalıştırılmasını görebiliriz: <html> <title> Hello World Applet</title> <applet code="helloworldapplet.class" width="320" height="120"> </applet> </html> --<applet> etiketinin kod niteliği gereklidir. Bu, çalışması gereken Applet sınıfını belirtir. Ayrıca width ve height ta,applet in çalışacağa panelin ilk boyunu belirlemek için gereklidir. Applet bildirimi </applet> etiketi ile kapatılmalıdır. Applet Parametrelerini Belirleme: Aşağıdaki örnek, appletin dökümanda belirlenen parametre ayarlarını nasıl cevaplayacağını göstermektedir. Applet.getParameter() metodu verilen parametre adına göre parametre getirir.(parametrenin değeri her zaman stringtir) import java.applet.*; import java.awt.*; public class appletparameter extends Applet private String strdefault = "Hello! Java Applet."; public void paint(graphics g) String strparameter = getparameter("message"); if (strparameter == null) strparameter = strdefault;

9 setbackground(color.green); g.drawstring(strparameter, 50, 25); --Aşağıdaki içine appletparameter.class gömülü bir HTML dosyası örneğidir. HTML dosyası <param> etiketini kullanarak appletin parametlerini belirler. <html> <title>applet Test</title> <h1> This is the applet: </h1> <applet code="appletparameter.class" width="800" height="100"> <param name="message" value="this is HTML parameter Text."> </applet> </html> Not: Parametre isimleri büyük küçük harfe duyarlı değildir.