İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU"

Transkript

1 İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI Ankara-2013

2 İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI Ankara-2013

3 Aynı şekilde, yürütülecek mücadele faaliyetlerinin başarısı, bu alandaki çabaların bir bütün halinde, bilimsel temeller üzerinde ve belirli bir strateji ve plan doğrultusunda yürütülmesine bağlıdır. Zira ortada bir plan yoksa karmaşa vardır. Bu kapsamda, illerimizde uyuşturucu ile mücadele eden ilgili kurumlarımız arasındaki işbirliği ve koordinasyonu tesis etmek amacıyla, Valiliklerimiz bünyesinde İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulları kurulmuş; mücadele faaliyetlerinin bir plan dahilinde yürütülmesini temin etmek üzere de İl Uyuşturucu Eylem Planları hazırlanmıştır. ÖNSÖZ Günümüzde uyuşturucu sorunu, hemen tüm ülkelerde üzerinde hassasiyetle durulması gereken büyük ve önemli bir problem haline gelmiştir. Artan kullanıcı ve bağımlı sayıları, uyuşturucu kaçakçılığındaki yüksek kar payı, terör örgütlerinin bu kardan pay alma arayışı ve teknolojik alanda yaşanan gelişmeler, sorunun hızla büyümesine ve toplumları tehdit eder hale gelmesine yol açmıştır. Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, yürütülecek mücadele faaliyetlerinin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini zorunlu kılmaktadır. Uyuşturucu sorunu ile mücadele; arz ve talep azaltımı konularında görevli ve sorumlu tüm kurumların koordineli bir şekilde ve işbirliğiyle hareket etmesi ile başarıya ulaşabilecek bir mücadeledir. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı na bağlı olarak faaliyet gösteren ve EMCDDA nın (Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi) Türkiye Ulusal Temas Noktası olan TUBİM (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi) tarafından hazırlanan ve İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurullarının kuruluş, görev ve çalışma usul ve esasları ile İl Uyuşturucu Eylem Planlarının hazırlanma usul ve esaslarını belirleyen bu kitapçığın, ülkemizin uyuşturucu sorunu ile mücadele faaliyetlerine olumlu bir katkı sağlamasını temenni ediyorum. Muammer GÜLER Bakan 2 3

4 illerimizde de tesis edilmesiyle ülke genelinde bir bütünlük sağlanmış olacak ve Anayasamızın 58. maddesinde de ifadesini bulan gençlerin uyuşturucu benzeri kötü alışkanlıklardan korumak için gerekli tedbirleri alınmasına katkı sağlanmış olacaktır. TAKDİM Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM), Daire Başkanlığımız bünyesinde yer almakla beraber, Başbakanlık Makamının yetkilendirmesiyle uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı ve bağımlılığı sorununu ulusal düzeyde izleyerek raporlayan, ulusal uyuşturucu strateji belgesi ile eylem planlarını kurumların işbirliği ile hazırlayan bir merkezdir. Uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığı ile mücadele, kurumlar arasında etkili bir işbirliğini ve bütüncül bir mücadeleyi zorunlu kılmaktadır. Ülkemizde uyuşturucu maddelerle mücadele eden, madde bağımlılığının önlenmesi ve tedavisi alanında hizmet sunan kurumlar arasındaki koordinasyon, bu alandaki mücadeleyi verimli kılacaktır. Ulusal Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu, merkezde gerekli olan koordinasyon ihtiyacını büyük oranda karşılamaktadır. Benzer bir koordinasyonun 2000 li yıllardan itibaren pek çok kurum ve kuruluş tarafından hazırlanan eylem planlarının sayısında önemli artışlar meydana gelmiştir. Bu eylem planları kurum ve kuruluşların amaç ve hedeflerinin belirlenmesinde ve bunların yazılı hale getirilmesinde önemli rol oynamıştır. Yine bu eylem planları bazen toplumun hemen her kesimini ilgilendiren, başlangıcı, gelişmesi ve sonuçları itibariyle sağlıktan güvenliğe, sosyal hizmetlerden eğitime kadar pek çok bileşeni içeren bir öneme sahip olabilir. İşte Ulusal Uyuşturucu Strateji Belgesi ve Ulusal Uyuşturucu Eylem Planları doğrultusunda hazırlanan İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu Kuruluş, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları ile İl Uyuşturucu Eylem Planı Hazırlama Usul ve Esasları çalışması da devletimizin uyuşturucu maddelerin her boyutundaki mücadele kararlılığının somut bir göstergesidir. Eserin hazırlanmasına katkıda bulunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür eder, çalışmanın mücadele faaliyetlerimize azami derecede yararlı olmasını dilerim. Mehmet YEŞİLKAYA Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı 1.Sınıf Emniyet Müdürü 4 5

5 İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurullarının amacı; il düzeyindeki uyuşturucu madde kaçakçılığı, kullanımı ve bağımlılığı ile ilgili konu ve gelişmeleri takip ve tespit ederek, buna ilişkin çözüm önerileri üretmek ve hayata geçirmek, ilde ilgili kurumlar tarafından yürütülecek mücadele çalışmalarında işbirliği ve koordinasyonu tesis etmektir. Kurul Başkanı ve Üyeleri MADDE 2- (1) Kurul, İl Valisi ya da İl Valisi tarafından tayin edilecek Vali Yardımcısı Başkanlığında toplanır. (2) Her yılın ilk Kurul toplantısına Vali başkanlık eder. Valinin başkanlık edeceği tüm toplantılara üye kurumların en üst düzey yetkililerince de katılım sağlanır. (3) Kurul, aşağıdaki kurumların karar vermeye yetkili en az Şube Müdürü düzeyindeki temsilcilerinden oluşur: a) Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı/Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü, b) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, c) Belediye Başkanlığı, ç) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, d) Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, e) İl Emniyet Müdürlüğü, f) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, g) İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, ğ) Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Bulunmadığı İllerde Bölge Amirliği, Bulunmadığı İllerde Kısım Amirliği, 7

6 İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU h) İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, ı) İl Jandarma Komutanlığı, i) Kamu Hastaneleri Kurumu İl Genel Sekreterliği, j) İl Milli Eğitim Müdürlüğü, k) İl Müftülüğü, l) İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, m) İl Sağlık Müdürlüğü, n) Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı/Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, (Bulunan illerde) o) Kurul Başkanının uygun göreceği üniversitelerden akademisyenler, ö) Kurul Başkanının uygun göreceği Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları, p) Kurul Başkanının uygun göreceği diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri. (4) Kurul toplantılarına, EMCDDA nın (Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi) Türkiye Ulusal Temas Noktası olan ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan TUBİM in (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi) illerdeki temsilcileri olan personel tarafından da katılım sağlanır. (5) Yukarıdaki kurum temsilcilerinin katılımı ile oluşturulacak Kurul, Vali Onayı ile çalışmalarına başlar. Bu onayın alınmasından sonra, en geç bir hafta içerisinde, Kurul Başkanı ve üyelerinin isim, temsil ettikleri kurum ve iletişim bilgilerini de içeren Vali Onayı, sekretarya görevini yürüten kurum tarafından resmi yazı ile TUBİM e iletilir. (6) Kurul Başkanı veya üyelerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, keyfiyet TUBİM e ivedilikle bildirilir. Kurulun toplanması MADDE 3- (1) Kurulun yıl içerisinde düzenli olarak toplanmasından ve faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmesinden Valilik Makamı sorumludur. (2) Kurul, yılda en az üç kez toplanır. Kurul, Kurul Başkanının talimatıyla doğrudan; üye kurumların bu doğrultudaki taleplerinin sekretaryayı yürüten birim aracılığıyla Kurul Başkanına sunulmasının ardından Başkanın uygun görmesiyle; yıl içerisinde üçten fazla kez toplanabilir. (3) Kurulun sekretarya görevi, İl Halk Sağlığı veya İl Emniyet Müdürlükleri arasından Kurul Başkanının uygun göreceği kurum tarafından yürütülür. (4) Toplantı gündemi, Kurul üyelerinin görüş ve önerileri ve Kurul Başkanının onayı ile sekretaryayı yürüten birim tarafından hazırlanır. Gündem; a) Uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin ildeki mevcut durum, b) Tespit edilen yeni gelişmeler ve sorunlar, c) Kurumlar tarafından hâlihazırda yürütülen ve yürütülmesi planlanan faaliyetler, ç) Eylem planının uygulanmasının takibi ve d) Alınması gerekli tedbir ve yapılması gereken faaliyetler gibi hususlardan oluşur. (5) Toplantının yeri ve saati, sekretaryayı yürüten birim tarafından üyelere resmi yazı ile bildirilir. Görev, yetki ve sorumluluklar MADDE 4- (1) Kurul Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Kurul Başkanı, İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu toplantılarına başkanlık eder. b) Kurul Başkanı Kurul toplantılarının gündemini onaylar. 8 9

7 İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU c) Kurul Başkanı, ildeki uyuşturucu sorununun çözümü için gerektiğinde ilgili tüm kurumları yönlendirerek ve teşvik ederek yapılması gereken faaliyetlerin hayata geçirilmesi konusunda imkân sağlar. ç) Kurul Başkanı, İl Uyuşturucu Eylem Planında yer alan faaliyetlerin ilgili kurumlar tarafından yerine getirilmesini takip eder. d) Kurul Başkanı, uyuşturucu ile mücadele alanında görev ve sorumluluğu bulunan kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonu tesis eder. (2) Kurul sekretaryasının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) İl Uyuşturucu Eylem Planı, İl Uyuşturucu Eylem Planı Hazırlama Usul ve Esaslarına göre, İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu nun sekretaryasını yürüten birim tarafından hazırlanır. b) Kurul sekretaryası, TUBİM tarafından Kurul dan talep edilen hususları takip eder, bilgi taleplerine cevap verir ve hazırlanan form, anket vb. ilgili tüm kurumlarca doldurulmasını temin eder. c) Kurul toplantılarının ardından, sekretaryayı yürüten birim tarafından, toplantıda alınan kararların ve görüşülen konuların yer aldığı bir Toplantı Sonuç Raporu hazırlanır ve bu rapor toplantıya katılan kurum temsilcileri tarafından imza altına alınır. ç) Hazırlanan Toplantı Sonuç Raporu, en geç bir hafta içerisinde, resmi yazı ile TUBİM e ve toplantıya katılan diğer Kurul üyelerine gönderilir. (3) Kurulda yer alan kurumların görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Kurumlar, İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu toplantılarına düzenli olarak katılmakla sorumludurlar. b) Kurumlar, kendi görev alanlarda giren konularda yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini kurula sunarlar. c) Kurullar, İl Uyuşturucu Eylem Planı nın hazırlanması sürecinde sekretaryayı yürüten birime her türlü desteği sağlarlar. ç) Kurumlar, İl Eylem Planında yer alan faaliyetlerden kendi görev alanlarına girenleri yerine getirmekle görevli ve sorumludurlar. Kurulun çalışma esasları MADDE 5- (1) Kurulun çalışma esasları şunlardır: a) Valinin Başkanlık edeceği yılın ilk Kurul toplantısında, tüm üye kurumların görev ve sorumluluklarına ilişkin olarak, önceki yıla ait genel bir değerlendirme yapılır. b) İl Uyuşturucu Eylem Planı nda yer alan faaliyetlerin, ilgili kurumlar tarafından hayata geçirilmesinin takibi Kurul tarafından yapılır. Bu amaçla her Kurul toplantısında, planda yer alan faaliyetlerle ilgili olarak sorumlu kurumlar tarafından neler yapıldığı görüşülür. c) Kurul toplantılarında, il düzeyinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, her bir kurumun görev ve sorumluluk alanlarına göre yapılması gerekli faaliyetler görüşülerek; öncelikle mevcut durum belirlenir, sorunlar tespit edilir ve bunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirilerek hayata geçirilmesi sağlanır. ç) Kurul toplantılarında, ilde görülen yeni psikoaktif maddeler ya da yeni uyuşturucu kullanım trendleri ele alınır. d) Kurul toplantılarında okulların açılması, ulusal ya da uluslararası panayır, festival, konser gibi önemli etkinlik ve durumlarda alınacak tedbir veya yapılacak faaliyetler belirlenir. e) Kurul, il düzeyinde hazırlanacak afiş, broşür, takvim, kitapçık, spot film, tiyatro metni vb. tüm önleme materyallerini bilimsel açıdan inceleyerek, bunların yürütülecek önleme faaliyetlerinde kullanılabilir olduğuna dair gerekli onayı verir. f) İlde yapılacak her türlü önleme faaliyeti Kurulun bilgisi ve denetiminde yürütülür. Kurul bu faaliyetlerin, ilgili kurumların işbirliğiyle ve uzmanlar eliyle yürütülmesini temin eder. g) Kurul toplantılarında, bir önceki toplantıda alınan kararlar gözden geçirilerek, ilgili kurumlar tarafından yerine getirilip getirilmediği takip edilir. ğ) Kurul toplantılarına katılımda devamlılık esastır ve toplantılara aksi bir durum olmadıkça aynı temsilciler tarafından katılım sağlanır. Kurul Başkanının uygun göreceği geçerli bir neden ile toplantıya katılamayacak kurum temsilcisinin yerine, vekâleten bir temsilcinin katılması sağlanır

8 İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU h) Kurul toplantıları ayrı olarak yapılır. İldeki diğer kurullarla birlikte yapılmaz. ı) Her toplantının sonunda, bir sonraki toplantının tarihi belirlenir ve sonuç raporunda belirtilir. i) TUBİM tarafından Kurul a gönderilecek yazılar Valilikler üzerinden gönderilir. Valilik bu yazıları sekretarya hizmetini yürüten birime yönlendirir. Kurulun TUBİM e göndereceği yazılar ise, sekretaryayı yürüten birim tarafından hazırlanır ve Kurul Başkanı nın imzasıyla gönderilir. j) İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurullarının kuruluş ve faaliyetleri ile İl Uyuşturucu Eylem Planlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin konular, Ulusal Uyuşturucu Eylem Planı nın ( ) 29.1 numaralı faaliyetiyle bu konuda yetkili kılınan TUBİM tarafından izlenir. Bu hususlar gerektiğinde TUBİM tarafından bir rapor halinde İçişleri Bakanlığı Makamına sunulur. İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI Yürürlük MADDE 6- (1) Bu Esaslar onayı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 7- (1) Bu Esasları İçişleri Bakanı yürütür. OLUR / /2013 Muammer GÜLER Bakan 12 13

9 İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI İl Uyuşturucu Eylem Planı MADDE 1- (1) 81 İl Valiliği bünyesinde, uyuşturucu ile mücadele alanında ilin mevcut sorunlarını, çözüm önerilerini ve yapılması gereken faaliyetleri belirlemek amacıyla, İl Uyuşturucu Eylem Planları hazırlanır. (2) İl Uyuşturucu Eylem Planları, aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde hazırlanır, uygulanır ve değerlendirilir: a) İl Uyuşturucu Eylem Planları; ilin kendine özgü özellikleri, coğrafi konumu, demografik yapısı ve ekonomik göstergeleri gibi hususlar dikkate alınarak, İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu nun sekretaryasını yürüten birim tarafından, ilgili tüm kurumların katkı ve mutabakatı ile hazırlanır. b) Eylem Planının hazırlanması sürecinde, ilgili tüm kurumlar sekretarya görevini yürüten Kuruma her türlü desteği vermekle sorumludurlar. c) İl Uyuşturucu Eylem Planları, Ulusal Uyuşturucu Politika ve Strateji Belgesi ve Ulusal Uyuşturucu Eylem Planı paralelinde hazırlanır ve bu belgelerde belirlenen politika ve stratejilere aykırı olamazlar. ç) Eylem Planı, ildeki tüm ilgili kurumları kapsar ve her bir kurum planda kendisine tevdi edilen görevleri yerine getirmekten İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu na karşı sorumludur. d) Eylem Planı, en fazla 3 yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde hazırlanır ve Valilik Makamının onayı ile yürürlüğe girer. e) Yürürlüğe giren Planının bir nüshası, İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu nun sekretaryasını yürüten birim tarafından, EMCDDA nın (Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi) Türkiye Ulusal Temas Noktası olan ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan TUBİM e (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi) gönderilir. f) Eylem Planının uygulanma süresinin dolmasının ardından, İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu nun sekretaryasını yürüten birim tarafından, ilgili tüm kurumların katkısı ile Eylem Planının uygulanmasının ve verimliliğinin değerlendirileceği İl Uyuşturucu Eylem Planı Değerlendirme Raporu hazırlanır. g) Hazırlanan Raporunun bir nüshası, İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu nun sekretaryasını yürüten birim tarafından TUBİM e gönderilir. ğ) Eylem Planının uygulanma süresi sona erdikten sonra, yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yenisi hazırlanır. Yürürlük MADDE 2- (1) Bu Esaslar onayı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 3- (1) Bu Esasları İçişleri Bakanı yürütür. OLUR / /2013 Muammer GÜLER Bakan 14 15

10 NOTLAR

11

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLERİN YERİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MERKEZİ, İL VE İLÇE KOORDİNASYONLARIN ÇALIŞMA, USÛL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

Bozcaada Alaybey Mahallesi Meclisi Kuruluş ve Çalışma Yönergesi

Bozcaada Alaybey Mahallesi Meclisi Kuruluş ve Çalışma Yönergesi BOZCAADA KENT KONSEYİ ALAYBEY MAHALLESİ MECLİSİ KURULUŞ ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM-Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde-01. Amaç : Bu Yönergenin amacı; Bozcaada Kent Konseyinin 12.09.2014 tarih

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki

Detaylı

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5402 Kanun Kabul Tarihi : 03/07/2005 Resmi Gazete Tarihi : 20/07/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25881 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER

Detaylı

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6)

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6) Ekonomi Bakanlığından: SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6) Amaç MADDE 1- (Değişik: R.G.- 13/01/2011-27814) (1) Bu Tebliğin amacı, Bakanlıkça belirlenen

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARININ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALİŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARININ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALİŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARININ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALİŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete : 23.11.2003/25298 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KENT KONSEYLERİ EL KİTABI

KENT KONSEYLERİ EL KİTABI KENT KONSEYLERİ EL KİTABI HAZIRLAYAN M. Semih PALA BURSA KENT KONSEYİ BAŞKANI KENT KONSEYLERİNİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ İLÇELERDE / İLLERDE / BÜYÜKŞEHİRLERDE KENT KONSEYİNİN KURULMASI, SEÇİMLERİNİN YAPILMASI

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1: Bu çalışma yönergesinin amacı, İzmir Kent Konseyinin oluşumunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve çalışma

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ Çalışmanın yayınlanmış son hali için lütfen bkz. Palabıyık, H., Kara, M., 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Köy Birlikleri-Toplum Kalkınması İlişkisi, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-2:

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4917 İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/6/2006 No : 2006/10654 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. a) Bu Yönergenin amacı, gerekli

Detaylı