Bir Oriflame Danışmanı olarak Oriflame faaliyetlerimi aşağıdaki ilkeler doğrultusunda gerçekleştirmeyi kabul ediyorum:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir Oriflame Danışmanı olarak Oriflame faaliyetlerimi aşağıdaki ilkeler doğrultusunda gerçekleştirmeyi kabul ediyorum:"

Transkript

1 YÖNETMELİK Oriflame Kozmetik Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. Danışman Başvuru Formu nun önemli bir tamamlayıcısı olan Oriflame Ahlak Kuralları ve Davranış Kuralları nı okumanız önemlidir. Bir Oriflame Danışmanı Ahlak Kuralları ve Davranış kuralları ile bu kurallarda yapılan ve Danışman Dergisinde basılan veya diğer herhangi bir yoldan Danışmana iletilen her türlü değişikliğe riayet eder. Oriflame, Danışman Başvuru Formunda yanlış bilgi beyan eden veya Ahlak Kuralları ya da Davranış Kurallarını ihlal eden bir Oriflame Danışmanının üyeliğini derhal geçerli olacak şekilde herhangi bir zaman iptal etme hakkını saklı tutar. Üyeliği iptal edilen Oriflame Danışmanları, alt ekipleri de dahil olmak üzere üyeliklerinin getirdiği hak ve ayrıcalıkları kaybeder. Ahlak Kuralları ve Davranış Kuralları tüm Oriflame Danışmanlarının aynı derecede yüksek standartlara sahip olmasını sağlamak, sizi korumak adına bulunmaktadır. Belli yükümlülüklerin Ahlak ve Davranış Kurallarında yeniden bildirilmediği durumlarda bile Oriflame etik standartları doğrultusunda, Oriflame Danışmanları Oriflame işlerini yürütmekte oldukları ülkenin tüm yasal gerekliliklerine riayet etmekle yükümlüdür. Oriflame, Avrupa Doğrudan Satış Derneği (Seldia) ve Doğrudan Satış Dernekleri Dünya Federasyonu (WFDSA) Davranış Kuralları na sıkı bir şekilde bağlıdır. Oriflame, Danışmanlarınından aşağıda belirtilen Oriflame Ahlak ve Davranış Kuralları na bağlı olduğu kadar bu kurallara da uymasını kati surette talep eder. I. ORIFLAME AHLAK KURALLARI Bir Oriflame Danışmanı olarak Oriflame faaliyetlerimi aşağıdaki ilkeler doğrultusunda gerçekleştirmeyi kabul ediyorum: 1.1. Oriflame Ahlak Kurallarını, bu resmi Oriflame Yönetmeliğinde ve diğer Oriflame yayınlarında belirtildiği gibi uygulamayı kabul ediyorum. Kuralların hem sözünü hem de özünü onaylıyorum Bir Oriflame Danışmanı sıfatıyla tanıştığım herkesle iş faaliyetlerimde esas ilkem bana davranılmasını istediğim derecede adil davranmak olacaktır Oriflame ürünlerini, Oriflame kazanç fırsatlarını, ilgili eğitimleri ve Oriflame in sunduğu diğer fırsat ve faydaları müşteri ve Danışmanlarıma dürüst ve gerçekçi bir şekilde sunacağım. Müşterilerin, Oriflame ürünleri ve Oriflame teklifleri hakkındaki bütün sorularına verilecek cevaplar dahil olmak üzere istenilen tüm bilgileri vereceğim. 1.4 Sözlü ya da yazılı olsun; ürün, kazanç ve diğer fırsatlarla ilgili sadece Oriflame yayınlarında belirtilen iddiaları dile getireceğim. Yanıltıcı, aldatıcı ve adil olmayan kayıt ve satış tekniklerini kullanmayacağım.

2 1.5. Müşterilerime hizmet sunarken, onlardan sipariş alırken ve şikayetleri gidermeye çalışırken saygılı ve süratli olacağım. Ürün değişimi ile ilgili olarak resmi Oriflame yayınlarında belirtilen süreçleri izleyeceğim Bir Oriflame Danışmanı, ve ilgili sorumluluk seviyelerine yükseldikçe Sponsor ve Direktör ve üzeri unvana sahip biri olarak, benim için tanımlanan farklı sorumlulukları resmi Oriflame Yayınlarında belirtildiği şekilde peşinen kabul edecek ve üstleneceğim Sadece en yüksek doğruluk, dürüstlük ve sorumluluk standartlarını yansıtacak şekilde davranacağım Hangi koşul altında olursa olsun; Oriflame ağını, Oriflame tarafından onaylananlar haricindeki ürünleri pazarlamak için kullanmayacağım. Doğrudan satış yöntemine saygı gösteriyorum ve bu nedenle hiçbir şekilde hiçbir perakende kanalla satış yapmayacağım Türkiye Cumhuriyeti nin ve Uluslararası Sponsorluk yapıyorsam Uluslararası Sponsorluk yaptığım ülkelerin yasa ve yönetmeliklerine uymayı kabul ediyorum. II. DAVRANIŞ KURALLARI 1. TANIMLAR A. Oriflame Danışmanı bu yayının amacına uygun olarak unvan ve seviyeye bakılmaksızın (Lider, Direktör ve üzeri unvan dahil olmak üzere) tüm Oriflame Danışmanlarını kapsar. B. Kişisel Web Sayfası Oriflame tarafından Oriflame Danışmanının yararı için tasarlanan, yayınlanan ve kullanıma sunulan web sitesidir. C. Aksi belirtilmediği takdirde bu belgede adı geçen Oriflame, Oriflame Türkiye yi ifade eder. D. Sponsorluk Bağı Oriflame Danışmanı ve Oriflame Danışmanının Sponsorunu kapsar ve bu şekilde devam eder. Sponsorluk bağı Oriflame de sona erer. E. Kişisel Grup, bir Oriflame Danışmanının doğrudan veya dolaylı olarak, sponsor olduğu tüm Oriflame Danışmanları anlamına gelir; fakat doğrudan sponsor olunan %21 seviyesindeki Danışmanlar ve onların alt ekipleri bu gruba dahil değildir. F. Grup, %21 seviyesindeki Oriflame Danışmanları ve onların alt ekipleri de dahil olmak üzere tüm alt ekibi ifade eder. G. Oriflame Yayınları, Yönetmeliği de kapsayan Başarı Planı Lider Sürümü, Ürün Katalogları, Oriflame İşe Başlarken Seti yayınları, Danışman Dergisi gibi basılan veya Oriflame resmi web sitesinde yayınlanan diğer her türlü bilgiyi ifade eder. H. Sponsor yeni bir kişiyi Oriflame danışmanlığı ile tanıştıran kişiye verilen addır.

3 Büyük harf ile başlayan ancak burada tanımı yapılmayan kelimeler Başarı Planı Lider Sürümünün önceki bölümleriyle aynı anlamı taşımaktadır. 2. ÜYELİK 2.1 Genel bir kural olarak, mevcut kayıtlı bir Oriflame Danışmanının sponsorluğu altında Oriflame Danışmanı olunabilmektedir. Belli durumlarda Oriflame, bir Oriflame Danışman adayını herhangi bir ekibe tahsis edebilir. 2.2 Bir kişinin doğrudan veya dolaylı olarak, yalnızca bir Oriflame üyeliği olabilir. Dolaylı üyelik; örneğin üyeliğin Oriflame e Danışman olarak kayıtlı bir şirketin hissedarı olarak elde edilmesi gibi durumlarda verilen üyeliktir. 2.3 Oriflame, herhangi bir başvuruyu veya yeniden yapılan başvuruyu reddetme hakkını saklı tutar. 2.4 Başvuruyu yapan kişinin Oriflame Danışmanı olabilmesi için reşit yaşta olması gerekmektedir. Yasal veli veya vasisinin yazılı onayına tabi diğer başvuruları onaylamak yalnızca Oriflame in karar yetkisi dahilindedir. 2.5 Üyelik; şahıslara veya en fazla iki ortaklı bir limited şirkete veya ortaklıklara (adi ortaklık) yalnızca tarafların eşler veya ebeveyn ve çocuk veya çocuklar olduğu durumlarda Oriflame in onay verdiği iş süreci transferi doğrultusunda verilebilir.tüzel kişilik kendi adına hareket etme yetkisi verilen kişinin ismini ve bu kişinin yetki sınırlarını bildirmelidir. Ortaklar Oriflame e karşı eşit derecede sorumludur ve ödeme yapılmaması durumunda Oriflame tüm borcun tazminini birinden veya her ikisinden talep edebilir. 2.6 Bir Oriflame Danışmanı, Danışmanların veya Danışman adaylarının makul olmayan derecede yüksek eğitim ve tanıtım malzeme ücretleri ödemesini talep edemez. Bir Oriflame Danışmanından talep edilen her türlü ücret; karşılığında sağlanan malzeme, ürün ve hizmetin değeri ile doğrudan ilgili olmalıdır. 2.7 Bir Oriflame Danışmanının, üyelikten çekilmesi ve üyelik koşulu uyarınca Oriflame e ödenen paranın ve başlangıç malzeme ve ürünleri tutarının tümünün geri ödenmesi süreci (diğer adı ile Soğuma Dönemi ) Türkiye Cumhuriyeti nde geçerli yasal düzenlemelere göre belirlenir. 2.8 Oriflame Danışmanlarının, Oriflame e yazılı olarak bildirmek kaydıyla Soğuma Döneminin sona ermesinin ardından herhangi bir zamanda istifa etmesi durumunda Oriflame 2.7 numaralı maddede belirlenen geri ödemeleri yapmakla yükümlü değildir. 2.9 Bir Oriflame Danışmanının üyeliği Danışmanın kayıt olduğu tarihin yıldönümünde sona erer Üyelik, kayıt olunan tarihin yıldönümünden sonra kesilen ilk faturaya eklenen kayıt yenileme ücreti ödenerek yenilenebilir.

4 2.11 Bir Oriflame Danışmanının eşi de Oriflame Danışmanı olmak isterse, eş aynı üyelik altında, limited şirketi veya ortaklık (adi) mahiyetinde aynı sponsora kaydolabilir. Ayrı bir üyelik talep edilirse daha önceden Oriflame Danışmanı olarak kayıtlı olan eşin altına kayıt olabilir. Eğer eş ayrı bir üyelik ile kaydolursa, yeni kayıt olan eş eş tarafından kazanılan nakit ödül, Oriflame e daha önce katılan eş tarafından kazanılan daha yüksek miktardaki nakit ödülden düşülür. Bu kural, nakit ödülün daha sonra kaydolan eşin herhangi bir sebeple üyeliğinin sona ermiş olduğu olduğu durumlar için geçerlidir Eski Oriflame Danışmanları (veya eski Oriflame Danışmanlarının eşleri) aşağıdaki şartlar altında yeni üyelik başvurusunda bulunabilir: a) Önceki üyeliğin istifa ile sona erdirilmesinin üzerinden en az altı ay geçmiş olmalıdır. Aksi takdirde için Oriflame in yazılı onayı alınmalıdır. b) Yeni başvurunun bu kural çerçevesinde yapıldığı başvuru sırasında belirtilmelidir. c) Eski bir Oriflame Danışmanı, 12 ayı faaliyetsiz (inaktif) geçirdiği için kaydını yenileyememe sebebiyle üyeliğinin sona ermesinin ardından eski bir Oriflame Danışmanı olduğunu belirtmeksizin derhal başvuruda bulunabilir Oriflame, bir Oriflame Danışmanının üyeliğini, kural ihlali olup olmadığının araştırılması süresinde, derhal geçerli olmak üzere 12 aya kadar askıya alma hakkına sahiptir. 3. SPONSORLUK BAĞLARININ KORUNMASI 3.1 Oriflame Danışmanları, farklı bir sponsorluk bağı altında yeniden kayıt yaptıramaz. Kayıt oldukları takdirde tüm mevcut ekibini orijinal Sponsorları lehine kaybeder. Ancak üyeliklerinin sona ermesi durumunda yeniden kayıt yaptırabilirler. Daha ayrıntılı bilgi için 2.12 nolu maddeyi inceleyiniz. 3.2 Üyeliğin bir Sponsordan diğerine aktarılması ancak özel durumlarda mümkündür ve yanızca Oriflame in karar yetkisi dahilindedir. 3.3 Grup olarak sponsor değişikliği yasaktır. 3.4 Oriflame Danışmanları yalnızca yakın akrabalarına olmak üzere üyeliklerini devredebilirler (Devir işleminin onayı, Oriflame in karar yetkisi dahilindedir). Böyle bir devir işlemi için Oriflame e yazılı talepte bulunulması gerekir. Üyeliklerini bu kural çerçevesinde devreden Oriflame Danışmanları, son Üyeliklerinin devir işlemi üzerinden en az 6 ay geçmiş olması koşuluyla yeniden üyelik için başvurabilirler. 3.5 Bir Oriflame Danışmanının vefatı halinde, kanuni mirasçıları tarafından devir talebi başvurusunda bulunulmadığı takdirde vefat gününü takip eden 3 ay içerisinde Üyelik sonlandırılır. Üyeliğin sonlandırılmasının ardından, vefat eden Oriflame Danışmanı nın askıya alınan tüm ödemeleri, Oriflame Danışmanının yasal varislerine yapılır. Oriflame, ödemeyi ibraz etme koşulu olarak varis(ler)in yasal yetkisini ispat eden belgeleri talep etme hakkını saklı tutar.

5 4. ORIFLAME DANIŞMANININ SORUMLULUKLARI 4.1 Oriflame Danışmanları, resmi olarak Oriflame tarafından onaylanmayan ürün ve satış yöntemlerinin pazarlamasını yapmak için Oriflame ağını kullanamaz. 4.2 Oriflame Danışmanları diğer Oriflame Danışmanlarının adayını çalamaz; başka bir Oriflame Danışmanının sponsorluk bağında olan Oriflame Danışmanının kendi ekibine geçmesini talep edemez. 4.3 Oriflame Danışmanlarının Oriflame ile herhangi bir istihdam bağı bulunmamaktadır. Bir Oriflame Danışmanı başkalarına Oriflame İş Fırsatını sunarken bu işin bağımsız olarak yürütülen yapısından açıkça söz etmeli ve Oriflame ile bir istihdam ilişkisi bulunmadığını belirtmelidir. 4.4 Oriflame Danışmanlarının Oriflame adına herhangi bir yükümlülük altına girme veya başkalarını yükümlülük altında bırakma yetkisi yoktur. Bu kuralların herhangi birinin ihlali durumunda, Oriflame in uğrayacağı zarar ve ziyanın tazmininden ilgili Oriflame Danışmanı sorumludur. 4.5 Oriflame, Danışmanlarına nicelik veya değer bakımından belli bir limitin üzerinde sipariş verme koşulu uygulamaz. Benzer şekilde bir Oriflame Danışmanı sponsorluğunu yaptığı kişileri kendisi aracılığı ile veya belli bir limitin üzerinde sipariş vermeye ya da ürün stoğu tutmaya mecbur edemez. Tüm Oriflame Danışmanları istedikleri miktarda ürünü doğrudan Oriflame den sipariş edebilir; fakat sipariş miktarına bağlı olarak gönderi ve servis ücretleri uygulanabilir. Elinde ürün stoğu bulundurmak, Oriflame Danışmanının tümüyle şahsi kararına bırakılmıştır. 4.6 Bir Oriflame Danışmanı başka bir Oriflame Danışmanı adına onun önceden verilmiş yazılı izni olmadan sipariş veremez. 4.7 Oriflame Danışmanları üyelik faaliyetlerinin sonucu gerekebilecek vergi mükellefiyeti ve dosyalamayı da içeren tüm kanun, yönetmelik ve teamüllere uygun davranmalıdır. Oriflame Danışmanları kendilerinin ve/veya Oriflame in itibarını zedeleyecek faaliyetlerde bulunmamalıdır. 4.8 Oriflame Danışmanı, tüketici ile iletişime geçilen ilk andan itibaren kendini tanıtmalı, müşteri ile iletişime geçme sebebini veya gerçekleştirdiği etkinliğin amacını açıklamalıdır. Oriflame Danışmanı, ilgili faaliyetlerini yürüttüğü her türlü iletişiminde ve e-posta, websitesi, sosyal medya sayfası vb. tüm iletişim kanallarında Oriflame Danışmanı kimliğini tüm şeffaflığı ile yansıttığından emin olmalıdır. İsim ve iletişim bilgilerinin yanı sıra göndericinin Oriflame i resmi olarak temsile yetkili olmadığı bilgisi de sağlanmalıdır. Oriflame Danışmanının kendisini tanıttığı e-posta imzaları, kartvizitler, websitesi, sosyal medya sayfaları vb. her yerde Oriflame Danışmanı tanımlamasından önce Bağımsız kelimesi mutlaka eklenmelidir. 4.9 Ticari işlemlerde güven ilkeleri ve yasal mevzuata göre henüz reşit olmayanlar gibi rıza veremeyenleri korumaya yönelik ilkeler uyarınca, Oriflame Danışmanının tüketiciye verdiği bilgi açık ve anlaşılır mahiyette olmalıdır.

6 4.10 Oriflame Danışmanı, Oriflame in resmi iddialarıyla bağdaşmayan veya çelişen iddiaları kullanamaz. Oriflame Danışmanı, kendi deneyimini ve tavsiyesini adil ve objektif bir şekilde aktarmalıdır Oriflame Danışmanı, yanlış yönlendirmeye sebep olabilecek veya adil rekabet prensibine aykırı karşılaştırmalar yapmamalıdır Satış Danışmanı tüketicilerin güvenini kötüye kullanacak şekilde davranamaz; tüketicilerin ticari konulardaki tecrübe eksikliklerini saygıyla karşılar; tüketicilerin yaş, hastalık, zihinsel veya fiziksel rahatsızlıklarından, naif yapılarından, anlama ve dil bilme konusundaki eksikliklerinden istifade edemez Memnuniyet garantisi çerçevesinde, müşteri yasal iade etme süresi içerisinde talepte bulunduğu takdirde, Danışman satın alınan malın iadesi seçeneğini satış fiyatı üzerinden %100 geri ödemeli olarak sunmalı veya aynı ya da başka bir Oriflame ürünü ile değiştirme olanağını tanımalıdır Oriflame Danışmanı, müşterilerini Oriflame ürünlerinin iade hakkı ve iade şartları hakkında bilgilendirmelidir 4.15 Oriflame Danışmanı müşterinin isteği üzerine ürün tanıtım veya satış sunumuna son vermeli, müşteri veya müşteri adayının verdiği özel bilgilerin korunması için uygun önlemleri almalıdır. Oriflame Danışmanı yüz yüze, telefon veya elektronik araçlar ile yaptığı görüşmeleri rahatsız edici olmamak adına makul şekilde ve uygun zamanlarda gerçekleştirmelidir Oriflame Danışmanları, Kişisel Gruplarını oluştururken tüm yeni Oriflame Danışmanlarının, kredi imkanının tanındığı durumlarda, kredi koşullarını yerine getirdiğinden emin olmalıdır Sponsor olan Oriflame Danışmanı; sponsorluğunu yaptığı Oriflame Danışmanlarını eğitmeli ve onları motive etmelidir Bir Oriflame Danışmanı, Oriflame in önceden yazılı izni olmaksızın televizyon, internet, radyo, dergi vb. medya kuruluşlarıyla Oriflame ile ilgili veya Oriflame e atıfta bulunan röportajlar veremez; reklam araçlarını (SMS ve internet üzerinden viral reklam dahil olmak üzere), kendi Oriflame işini pazarlama amacıyla kullanamaz Oriflame Danışmanları, Oriflame ürün ve hizmetleri hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgiler veren, Oriflame in itibarını zedeleyebilecek karakterdeki sosyal medya diyaloglarında yer almamalıdır. Daha ayrıntılı bilgi için Sosyal Medya Diyaloglarında 10 Altın Kural bölümünü kontrol ediniz.

7 5. DİĞER KURALLAR VE İLKELER 5.1. Oriflame ilkeleri gereği imtiyaz tanınmış bölge veya bayilikler bulunmamaktadır. Bir Oriflame Danışmanı böyle bir bölge veya bayiliği verme, satma, tayin etme veya devretme yetkisine sahip değildir. Her Oriflame Danışmanı işini kaydolduğu ülkede istediği bölgede yürütmekte özgürdür. 5.2 Oriflame dünyanın tüm ülkelerinde değil, belli pazarlarda faaliyet gösterir ve faaliyet gösterdiği ülkelerdeki ürün güvenliği, ürün ruhsatlandırma, ithalat vb. ticari yükümlülüklere kesin surette uyar; Oriflame Danışmanı, buna riayet etmelidir. Oriflame Danışmanlarının, Oriflame in faaliyet gösterdiği pazarların dışındaki ülkelerde ticaret yapmaları halinde; bundan kaynaklanan her türlü zarar, anlaşmazlık veya hak ve alacak taleplerinde Oriflame sorumluluk kabul etmez. Oriflame, bu ve benzeri talep ve şikayetlerden tamamıyla Oriflame Danışmanını sorumlu tutar. 5.3 Oriflame Danışmanı Oriflame den bağımsızdır. Kartvizitlerde, diğer basılı malzemelerde veya e-posta iletişiminde kullanılabilecek tek unvan Bağımsız (Güzellik) Danışmanı veya Oriflame Bağımsız (Güzellik) Danışmanı ve unvanlara hak kazandıkça Bağımsız Güzellik Lideri ve Bağımsız Güzellik Direktörü olabilir. 5.4 Oriflame in sağladığı promosyonel malzemeler, Oriflame Danışman Web Sayfaları ve Facebook uygulamaları gibi sosyal medya uygulamaları yeniden izin almaksızın, Oriflame tarafından belirtildiği gibi kullanılabilir. Oriflame Danışmanları, alan adında Oriflame kelimesi geçen web sitesi veya web sayfalarını oluşturamazlar, kaydettiremezler ve kullanamazlar. Oriflame Danışmanları, resmi Oriflame Websitesi ve diğer resmi sosyal medya mecralarına ziyaretçi çekebilir. Oriflame, yayınlanacak malzeme için ön onay verme hakkını saklı tutar. Oriflame Danışmanları için online ilkeler Danışman Web Sitesi Kuralları bölümünde daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 5.5 Oriflame ticaret markası, logoları ve ismi Oriflame Cosmetics S.A. ya aittir ve Oriflame in önceden yazılı izni olmaksızın Oriflame Danışmanı tarafından basılı malzemelerde kullanılması ve internette yayınlanması yasaktır. Oriflame den izin alındığı takdirde ticaret markaları ve logoları Oriflame tarafından belirlenen kurallara harfiyen uyacak şekilde kullanılmalıdır. 5.6 Hiçbir Oriflame Danışmanı Oriflame in yazılı izni olmaksızın Oriflame in dışındaki bir kaynaktan ticari markaların ve logoların basıldığı veya gösterildiği herhangi bir ürünü temin edemez veya üretemez. 5.7 Tüm Oriflame basılı malzemeleri, videoları, fotoğrafları, tasarımları telif hakları ile korunmaktadır ve Oriflame in önceden yazılı izni olmaksızın kimse tarafından kısmen veya bütün olarak basılı malzemelerde veya internette yayınlanma suretiyle çoğaltılamaz. Telif hakkı Oriflame e ait malzeme kurallara uygun şekilde kullanıldığında, Oriflame telif haklarından, açıkça ve şüpheye yol açmayacak şekilde söz edilmeli, Oriflame kaynak gösterilmelidir.

8 5.8 Hiçbir Oriflame Danışmanı, Oriflame ürünlerini perakende mağazalarda, web mağazalarında, Ebay gibi açık arttırma usulü çalışan platformlarda ve benzeri yerlerde satamaz, teşhir edemez ve sergileyemez. Oriflame yayınları bu şekildeki perakende mağazalarda satılamaz ve sergilenemez. Teknik olarak perakende mağaza olmayan güzellik salonu gibi müesseseler ürün teşhiri amacıyla kullanılabilecek yerlerdir fakat bu yerlerde de ürün satışı yapılamaz. 5.9 Oriflame web sitesitelerinin metin, grafik, fotoğraf, tasarım ve programlama gibi içerikleri de telif hakları ile korunmaktadır ve Oriflame in önceden yazılı onayı alınmaksızın herhangi bir ticari amaçla kullanılamaz Spam mail (Elektronik mesaj gönderim sistemlerinin alıcı kişilerin izni olmaksızın tanıtıcı reklam ya da diğer içerikli istenmeyen e-postaların toplu gönderimi için kullanılması) kesinlikle yasaktır. Bir Oriflame Danışmanı son müşteriye gönderilen promosyon amaçlı e- postaların sayısını her bir alıcı haftada birden fazla mesaj almayacak şekilde sınırlamalıdır. Bu mesajlar Oriflame adına gönderilemez; bu sebeple mesaj içeriğinden doğacak tüm sorumluluk gönderene aittir Kimse hiçbir koşul altında ürünleri tekrar ambalajlayamaz, ürünlerin ambalaj ve etiketini herhangi bir şekilde değiştiremez. Oriflame ürünleri yalnızca original ambalajında satılabilir Oriflame ürünleri amacına uygun ve verilen talimatlarla uyumlu şekilde kullanıldığında zarar veya zedelenmeye yol açmaz. Oriflame in ürünleri ürün mesuliyet sigortası ile güvence altına alınmıştır. Sigorta hatalı bir ürünün neden olduğu zarar veya zedelenmeyi kapsarken, dikkatsiz veya ihmalkar uygulamalardan veya ürünün yanlış kullanımından kaynaklı zarar veya zedelenmeyi kapsamaz Oriflame vadesi gecikmiş herhangi bir faturayı Oriflame Danışmanına yapılacak herhangi bir Performans İskontosu veya Bonus ödemesinden herhangi bir zaman düşme hakkını saklı tutar Oriflame önceden bildirmeksizin fiyatları ve ürün serisini değiştirme hakkına sahiptir. Fiyat veya ürün serisi değişikliklerinden ya da stokta bulunmayan ürünlerden doğabilecek kazanç kaybına yönelik Performans İskontosu, Bonus veya başka herhangi bir telafi ödemesi yapmaz Oriflame le ilişkisi sona ermesini müteakip bir Danışman talep ettiği takdirde; Oriflame, Danışmandan ürünleri geri almayı kabul eder. Oriflame in geri ödeme yapabilmesi için aşağıdaki koşulların hepsinin yerine getirilmesi gerekmektedir: - Ürün, satın alındığı gün itibariyle 12 ay içerisinde iade edilmelidir. - Ürün net satış tutarının %90 ından, ekibe ödenen Perfomans iskontosu ve bonusların düşümünün ardından geri ödeme yapılır.

9 - İadesi yapılan ürünler, Oriflame tarafından üretilen promosyon malzemeleri, yardımcı satış malzemeleri veya setleri de dahil olmak üzere mevcut Oriflame envanterinde ve satılabilir ürünler olmalıdır. Bu maddeye istinaden mevcut Oriflame envanterinde ve satılabilir ürünler; - Kullanılmamış, açılmamış veya herhangi bir şekilde yıpratılmamış, - Son kullanma tarihi geçmemiş ve - Oriflame kataloglarında halen satılmakta olan ürünler anlamına gelir Eğer bir Oriflame Danışmanı, Oriflame i veya itibarını herhangi bir şekilde olumsuz etkileyen veya Oriflame adının olayda geçmesine neden olan herhangi bir tartışma ya da etkinlikte hukuki ya da farklı sebeplerle yer alırsa, bu Oriflame Danışmanı, Oriflame i konu hakkında derhal bilgilendirmelidir Oriflame; Oriflame Başarı planını, hakediş koşullarını veya Satış Danışmanı Ahlak ve Davranış Kurallarını yenileme, geliştirme ve derhal uygulamaya koyma hakkını saklı tutar. 6. ORIFLAME DİREKTÖR VE ÜZERİ UNVANLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI Tüm Oriflame Danışmanları için geçerli olan yukarıdaki genel kurallara ek olarak, aşağıdaki kurallar özellikle Direktör ve üzeri unvanlara yönelik hazırlanmıştır. Bu özel kurallardan herhangi birinin ihlali, Direktörlük (ve üzeri) unvanının, ve bu unvanların getirdiği kazançlar da dahil olmak üzere tüm ayrıcalıkların derhal geçerli olmak üzere kaybı ve hatta üyeliğinin sonlandırılması ile sonuçlanacaktır. 6.1 Direktör (ve üzeri) unvanda biri olarak Kişisel Grubunuzdaki Danışmanlara karşı her Katalog Döneminde aşağıdaki sorumlulukları yerine getirmelisiniz; a) Yeni kayıtlar yapmak ve sürekli olarak Kişisel Grubunuzu geliştirmek. b) Kişisel Grup üyelerinize yardım, rehberlik etmek ve onları motive etmek. c) Eğitim, motivasyon, hedef koyma ve takip amaçlı periyodik toplantılar düzenlemek. d) Oriflame işlerini olabilecek en iyi şekilde yapabilmeleri için alt ekibinizdeki Oriflame Danışmanlarını eğitmek. e) Sıklıkla iletişime geçerek toplantı tarih ve yerleri, ürün haberleri, eğitimler vb. konular hakkında bilgilendirme yapmak. f) Oriflame tarafından düzenlenen tüm seminer ve toplantılara katılmak. g) Ahlak ve Davranış kurallarını benimsemek ve örnek olacak şekilde davranarak öncülük etmek. h) Bölge Satış Müdürünüz tarafından davet edildiğiniz Oriflame iş toplantılarına katılmak. 6.2 Bir Direktör (ve üzeri unvan), başka bir doğrudan satış şirketini temsil edemez ve/veya başka bir doğrudan satış şirketine üye olamaz. 6.3 Eğer bir Direktörün (ve üzeri tüm unvanların) eşi, başka bir doğrudan satış şirketini temsil ediyorsa ve/veya başka bir doğrudan satış şirketine üyeyse, o eşin Oriflame toplantı ve

10 etkinliklerine katılmasına izin verilmez; eşin etkinlikleri Oriflame den ayrı tutulmalıdır. Eğer Direktörün eşi başka bir doğrudan satış firmasını temsil ediyorsa ve/veya başka bir doğrudan satış şirketine üyeyse, Direktör (ve üzeri unvan) bu konuda Oriflame i mutlaka bilgilendirmelidir. 6.4 Bir Oriflame Direktörünün (ve üzeri unvanın) vefatı halinde, belli durumlarda üyelik kanuni mirasçılarına bırakılabilir. Vefat halinde miras bırakılan üyeliği onaylamak yalnızca Oriflame in karar yetkisi dahilindedir. Üyeliği miras alan kişinin 6.1 numaralı maddede belirtilen Direktör (ve üzeri) unvanının gerektirdiği tüm özellikleri barındırıyor olması şartı aranır. Vefat tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yazılı olarak üyelik devralma talebinde bulunulmalıdır. Böyle bir talepte bulunulmadığı takdirde Üyelik sona erer. 6.5 Bir Direktör (ve üzeri unvan), burada belirtilen sorumluluklara ek olarak Oriflame tarafından zaman zaman yazılı olarak bildirilen ilave tüm talimat ve kurallara uymakla yükümlüdür. 7. ŞİKAYET DEĞERLENDİRME SÜRECİ Ahlaki Kurallar ve Satış Danışmanlarının Davranış Kuralları ilkelerine aykırı davranışlara dayanan tüm şikayetler Oriflame Türkiye şirketine ve/veya Oriflame Türkiye şirketi Genel Müdürü ne hitaben gönderilmelidir. Her Oriflame pazarında şikayet değerlendirme birimi, o pazarın Genel Müdürü nün (Oriflame Kurallar Yöneticisi) önderliğinde faaliyetlerini yürütür. EK Web Sitesi Kuralları 1. Amaç Web Sitesi Kuralları, Oriflame Danışmanlarının internetteki faaliyetlerini, Oriflame in marka geliştirme çalışmalarını olumsuz etkilemeden veya telif hakları ile ilgili kanun, kural ve anlaşmaları ihlal etmeden nasıl gerçekleştirebileceklerini açıklama amacını taşır. 2. Genel Bilgiler Oriflame, Oriflame Danışmanlarına Kişisel Web Sayfaları (KWS) kurmak ve yine Oriflame tarafından temin edilmiş çeşitli araçlarla ürün ve iş fırsatını internet üzerinden tanıtmak ve satmak imkanı tanımaktadır. Bu uygulamalar Danışmanların satış amaçlı ürün tanıtımı yapabilecekleri ve Oriflame in hak sahibi olduğu resim ve logoları sergileyebilecekleri Oriflame tarafından onaylanmış yegane dijital araçlardır. Danışmanlar aynı zamanda, resmi Oriflame sitesi olmadıkları açıkça belirtildiği sürece Oriflame den, ürünlerinden ve iş fırsatından söz edebilecekleri web siteleri oluşturabilirler.

11 Web sitesini kimin oluşturduğu açıkça belirtilmeli, kişinin iletişim bilgileri her zaman görünür olmalıdır. Danışman web sitesinde kendi ifade biçimi ile iletişim kurmalı; yalnızca kaynağını göstermek koşulu ile Oriflame metinlerine atıfta bulunmalıdır. Danışmanlar, Oriflame in onayladığı e-ticaret uygulamaları dışında Oriflame ürünlerinin satıldığı e-ticaret sitesi oluşturamaz ve yönetemez. 3. Alan Adı Oriflame Danışmanları, alan adında Oriflame kelimesi geçen web sitesi veya web sayfalarını oluşturamazlar, kaydettiremezler ve kullanamazlar. Danışmanlar, kendi oluşturdukları sosyal medya sayfalarında tüketiciyi resmi Oriflame sayfası ya da grubu olduklarına inanmaya ve yanlış yönlenmeye sevk edebilecek isim ve resimleri kullanamazlar. - Bir sosyal medya (Facebook, Vkontakte vb.) grup adı ve resmi; bu sayfayı oluşturanın bir şahıs olduğunu açıkça belirtmelidir. Örneğin, Anna sayfasında kendi resmini ve Anna nın Oriflame Ekibi ismini kullanabilir. - Bir sosyal medya sayfasında grup ismi Oriflame Kazablanka vb. olmamalı; resmi Oriflame görselleri; örneğin Oriflame logosu ve Oriflame resimleri kullanılmamalıdır. 4. Sorumluluklar Kendi web sitesine sahip olup web sitelerinde Oriflame ile ilişkileri olduğunu belirten Danışmanların açık bir şekilde Bağımsız Oriflame Satış Danışmanı, Bağımsız Oriflame Danışmanı veya Bağımsız Oriflame Güzellik Danışmanı olduklarını belirtmeleri gerekmektedir. (Unvanların Başarı Planı Lider Sürümü kitapçığındaki onaylı unvanlardan olması gerekmektedir.) Bu bilgiler Danışmanın kendi kişisel web sitesinin ana sayfasında ve tüm sayfalarında görünür bir şekilde yayınlanmalıdır. İsim ve iletişim bilgilerinin web sitesinde ve sosyal medya hesap bilgileri sayfasında görünür olması gerekmektedir. Eğer bir Danışmanın Oriflame ile ilgisi bulunmayan özel bir Web sitesi bulunuyorsa bu kural doğal olarak geçersizdir. 5. İçerik & Oriflame i Kaynak Göstermek Resmi Oriflame web sitesinden kopyalanmış hiçbir yazı ya da resim içeriği web sitesi sahibinin kendi ismi altında kullanılmamalıdır. Danışman, Oriflame in sahip olduğu bir alan adından alınan resmi Oriflame içeriğine kendi web sitesinden link koyarsa bu durum açıkça belirtmelidir.

12 6. Görseller Bir Danışman resmi bir Oriflame web sitesinden sabit ya da hareketli görsel malzemeleri alamaz ve kendi web sitesinde yayınlayamaz. Bütün görsel malzemeler telif hakları ile korunmaktadır ve kullanım hakları Oriflame dedir. Bu kullanım hakları Danışmanlar için geçerli değildir. - Hareketli görseller, videolar: Sadece paylaşım özelliği varsa bu özellik aracılığıyla kullanılabilir. Paylaşım özelliği kaynak siteyi otomatik olarak referans göstermektedir. - Kişilerin ve modellerin görselleri: Sadece paylaşım özelliği varsa bu özellik aracılığıyla kullanılabilir. Paylaşım özelliği kaynak siteyi otomatik olarak referans göstermektedir. - Oriflame ürünlerinin görselleri: Kaynak site açık bir şekilde belirtildiği sürece, görsellerin paylaşım özelliği olmasa da kullanılabilir. (Örneğin; Kaynak: 2013) Üçüncü şahıslardan Oriflame e yöneltilen her türlü şikayet Danışmana yönlendirilecektir. 7. Oriflame Logosu Oriflame logosu sadece resmi Oriflame web sitesinde bulunan formatlarda kullanılabilir. Logoda değişiklik yapılamaz, logo hareketli resim şeklinde kullanılamaz. E-posta imzalarında, sayfa başlığı veya sayfa altlığı olarak yalnızca orijinal formatında kullanılabilir. 8. Sosyal Medya Paylaşımları Oriflame; blog, sosyal medya siteleri ve benzeri sayfalarda yer alınmasını desteklemektedir. Danışmanlar, yukarıda Oriflame Ahlak Kuralları nın 1.3 numaralı maddesindeki ürün ile ilgili iddialar bölümünde açıklananlara bağlı kalmak kaydıyla, uygun gördükleri bloglara ve yerlere yorum yazmak konusunda desteklenirler. Doğru paylaşım ve kaynak gösteriminin sağlandığından emin olmak için; Danışmanın, Oriflame tarafından sağlanan paylaşım özellikleri ni mümkün olduğunca fazla kullanmasını tavsiye ederiz. 9. Arama Motoru Pazarlaması

13 Oriflame in online kurallarına uyulması halinde Danışmanlar, Google Adwords gibi araçları kullanarak arama motorunu pazarlaması yapabilirler. Ek olarak; - Arama motorunda verilen reklamın Bağımsız bir Danışman tarafından verildiği açıkça belirtilmelidir. - Verilen reklamın başlığı, resmi veya Oriflame tarafından bir şekilde desteklenmiş bir reklam izlenimi bırakmaması gerekmektedir. Ve - Oriflame kelimesinin anahtar kelime olarak kullanılması yasaktır. Bir kaynaktan (Adwords vb.) kelime satın alan kişinin bir marka sahibinin haklarını ihlal etmiş olması durumunda tamamen kendisinin sorumlu olduğunu unutmayınız. Sosyal Medya İletişiminde 10 Altın Kural 1. ÖNCE VE HER ZAMAN DİNLEYİN Süregelen sohbeti dinleyin. Sohbete en etkili katkıyı kimler yapıyor? Sohbet zamanla ne şekilde yön değiştiriyor? Sohbet hakkında bilgi sahibi olduğunuzda ilgili olduğunu düşündüğünüz yerlerde katkıda bulunabilirsiniz. 2. KATKIDA BULUNUN Sohbetlere katkıda bulunduğunuzdan emin olun. Örneğin Oriflame ürün ve hizmetleri hakkında faydalı bilgiler sunabilirsiniz. Verdiğiniz bilginin ilgili bir forumda yer aldığından emin olun. Aksi takdirde değeri azalacak; hatta spam olarak algılanabilecektir. 3. CEVAP VERİN Sohbetleri dinlerken Oriflame hakkındaki diyalogları belirleyebileceksiniz. Bu sohbetleri belirledikten sonra artık katkıda bulunma fırsatınız var. Dikkatlice dinlediyseniz ve paylaşacak olumlu yorumlarınız varsa katılımınız değerli olacaktır. 4. ŞEFFAF OLUN Her zaman gerçekleri söyleyin. Dürüst olan ve olmayan yaklaşımlar online dünyada hemen kaydedilecektir. Her zaman gerçek adınızı kullanın ve bağımsız bir Oriflame Danışmanı olduğunuzu belirtin. Rolünüz hakkında net olun. Oriflame ürünleri, Oriflame in sunduğu fırsat veya kendi işiniz hakkında gerçeği yansıtmayan ve abartılı iddialarda bulunmayın. 5. NET VE DOĞRU OLUN, GERÇEKLERİ YANSITIN Kimliğinizi doğru yansıtın kendiniz olun. 6. BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİN

14 Oriflame in Çalışanları, Danışmanları ve müşterileriyle birlikte farklı gelenekler, değerler ve fikirler bütününü yansıtan global bir şirket olduğunu unutmayın. Kendiniz olun fakat bununla birlikte saygılı olmaya da özen gösterin. Irkçılık, cinsiyet ayrımı, şiddet, aşağılayıcı dil gibi uygun olmayan tavırların yanı sıra politika ve din gibi konularda hoş olmayan veya kışkırtıcı hareketler konularının kişilerin mahremiyeti kapsamında özenli bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. 7. ÖZEL VE GİZLİ BİLGİLERİ İFŞA ETMEYİN Oriflame, Oriflame etkinlikleriniz hakkında müşterilerinizle ve toplulukla konuşmanızı desteklemektedir. Fakat Oriflame resmi web sitesinde mevcut olan genel bilgilerin kullanımında her zaman kaynak gösterin; örneğin: kaynak: Telif hakları kapsamında koruma altına alınmış bilgilerin basılması ve gelecekteki lansmanlar ve kampanya bilgileri gibi gizli veya henüz kamuya duyurulmamış bilgilerin basılması veya yayınlanması yasaktır. 8. TARTIŞMALARDAN KAÇININ Sosyal medya kanallarında Oriflame hakkında insanları yanlış yönlendiren bilgilere rastlarsanız buna karşı çıkabilirsiniz. Fakat fikrinizi belirtirken son derece saygılı olduğunuzdan ve gerçekleri ortaya koyduğunuzdan emin olun. 9. HATALARI KABUL EDİN VE DÜZELTİN Bir hata yaparsanız hatanız hakkında açık olun ve bu hatayı hemen düzeltin. 10. BİRİNCİL SORUMLULUKLARINIZI UNUTMAYIN Blog ve mikro blog uygulamalarınızın ve sosyal ağ kullanımlarınızın genel hedefleriniz veya müşterilerinize karşı sorumluluklarınıza müdahale etmediğinden emin olun.

İçindekiler: Giriş. Giriş 2. Tanımlar 3. Bir ASG olmak 4. ASG'lerin Genel Sorumlulukları ve Yükümlülükleri 6

İçindekiler: Giriş. Giriş 2. Tanımlar 3. Bir ASG olmak 4. ASG'lerin Genel Sorumlulukları ve Yükümlülükleri 6 Z İ N D E YA Ş A M EV G Ü Z E L L İ K S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z EV G Ü Z E L L İ K Z İ N D E YA Ş A M S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z EV G Ü Z E L L İ K AMWAY İŞ KURALLARI Z İ N D E YA Ş A M İçindekiler:

Detaylı

Aral Pazarlama İnşaat Petrol İç ve Dış Ticaret A.Ş. ARALMARKETING. Şirket İlkeleri

Aral Pazarlama İnşaat Petrol İç ve Dış Ticaret A.Ş. ARALMARKETING. Şirket İlkeleri ARALMARKETING Şirket İlkeleri ARAL PAZARLAMA İNŞAAT PETROL İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Marmara Mah. Önder Cad. No: 6/90 Beylikdüzü/İSTANBUL Vergi Dairesi : Beylikdüzü, Ver. No: 0710435324 1 ŞİRKET

Detaylı

Aral Pazarlama İnşaat Petrol İç ve Dış Ticaret A.Ş. ARALMARKETING. Şirket İlkeleri

Aral Pazarlama İnşaat Petrol İç ve Dış Ticaret A.Ş. ARALMARKETING. Şirket İlkeleri ARALMARKETING Şirket İlkeleri ARAL PAZARLAMA İNŞAAT PETROL İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Marmara Mah. Önder Cad. No: 6/90 Beylikdüzü/İSTANBUL Vergi Dairesi : Beylikdüzü, Ver. No: 0710435324 1 ŞİRKET

Detaylı

BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GLOBAL BOYUT ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GLOBAL BOYUT ÇALIŞMA PRENSİPLERİ BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GLOBAL BOYUT ÇALIŞMA PRENSİPLERİ 1 - TARAFLAR ve TANIMLAR 1.1 iş bu sözleşme Çınarlı Mah. Atatürk Cad. Arabacıoğlu iş Merkezi Kat:4 No:10 Seyhan/Adana/Türkiye adresinde faaliyet

Detaylı

TURKKOM HİZMET SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLARI TAAHHÜTLÜ TURKKOM FRANCHİSE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

TURKKOM HİZMET SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLARI TAAHHÜTLÜ TURKKOM FRANCHİSE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR ve TANIMLAR TURKKOM HİZMET SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLARI TAAHHÜTLÜ TURKKOM FRANCHİSE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1.1- TURKKOM İnternet Pazarlama Bilişim Müteahhitlik ve Eğitim Hizmetleri

Detaylı

Kurallar ve Prosedürler

Kurallar ve Prosedürler Kurallar ve Prosedürler GİRİŞ Vemma Nutrition Company, Amerika birleşik devletlerinde yerleşik bir doğrudan satış şirketidir. En yüksek iş ahlakı standartlarında kurulmuş bir aile kaynaklı iştir. Kurucusunun

Detaylı

İL BAYİİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GPN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

İL BAYİİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GPN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ İL BAYİİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GPN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ 1 - TARAFLAR ve TANIMLAR İş bu anlaşma Bahçelievler Mah. İzzettin Çalışlar Cad. No:60/9 Bahçelievler/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren GPN Bilişim

Detaylı

GİRİŞ. Esasların Yapısı bölümüne bakın.

GİRİŞ. Esasların Yapısı bölümüne bakın. GİRİŞ Sorumlu Reklam ve Pazarlama İletişimi Faaliyetleri Reklam ve diğer pazarlama iletişim araçları, reklamverenlerle tüketiciler arasındaki iletişimi sağlayan en önemli unsurların başında gelir. Her

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ÇÖZÜM ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İşbu SÖZLEŞME, Çeliktepe Mah. İnönü Caddesi, Şairane Sok. No: 1, Daire: 4 Çeliktepe, Kağıthane 34413 - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren,

Detaylı

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ÜYELİK SÖZLEŞMESİ İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır); domaintedarik.com sitesi (bundan böyle Site olarak anılacaktır) tasarımcısı,yazılımcısı ve bu Sitenin her türlü fikri

Detaylı

İlaç Sektöründe Dijital İletişim Uygulamaları AİFD Kullanıcı Rehberi

İlaç Sektöründe Dijital İletişim Uygulamaları AİFD Kullanıcı Rehberi İlaç Sektöründe Dijital İletişim Uygulamaları AİFD Kullanıcı Rehberi (Bu Rehber, 23. Maddede yer alan kurallar üzerine kurulmuş, ilaç sektörünün dijital medya kullanımında dikkat etmesi gereken noktaları

Detaylı

ŞİRKET İLKELERİ (1.04.2014)

ŞİRKET İLKELERİ (1.04.2014) ŞİRKET İLKELERİ (1.04.2014) 1 İÇİNDEKİLER Yarım Asrı Aşkın Bir Geçmişten Gelen Güven 3 Yönetim Kurulu Başkanımızın Mesajı 4 Vizyonumuz, Misyonumuz, Değerlerimiz 5 HuncaLife Temsilcisi Olmanın Kazançlı

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK)

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) Versiyon : 2 Onaylayan : Kordsa Global Yönetim Kurulu Onay Tarihi : 15 Eylül 2009 NOT: Bu el kitabı Kordsa Global çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları,

Detaylı

DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI. Güven inşa etmek

DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI. Güven inşa etmek DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI Güven inşa etmek Mütevelli Heyeti Başkanı ndan Mesaj İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak, dürüstlüğümüz ve etik hareket tarzımız sayesinde sahip olduğumuz itibardan gurur duymaktayız.

Detaylı

Flavon max Tüketici Kulübü Organizasyon ve Çalışma Kuralları

Flavon max Tüketici Kulübü Organizasyon ve Çalışma Kuralları Flavon max Tüketici Kulübü Organizasyon ve Çalışma Kuralları Bu kurallar, Flavon max Tüketici Kulübü Üyelik Sözleşmesi nin ve Dağıtıcılık Anlaşması nın tamamlayıcı bir parçasıdır 1) Giriş Türkiye sınırları

Detaylı

GEZEGEN GİRİŞİMCİ SÖZLEŞMESİ

GEZEGEN GİRİŞİMCİ SÖZLEŞMESİ GEZEGEN GİRİŞİMCİ SÖZLEŞMESİ MADDE:1-Taraflar 1-1-ŞİRKET; GEZEGEN ENERJİ DANIŞMANLIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, sözleşmede kısaca şirket olarak anılacaktır. Şirketin ticari merkezi

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. DOĞRUDAN SATIŞ İŞ ORTAKLIK (BAYİLİK) SÖZLEŞMESİ İŞ ORTAĞI BİLGİLERİ Ad ve Soyad: T.C. Kimlik No: Adres: e-posta: İrtibat Telefonu: GSM: Sponsorunuzun adı, soyadı

Detaylı

İlaç Sektöründe Dijital İletişim Uygulamaları AİFD Kullanıcı Rehberi

İlaç Sektöründe Dijital İletişim Uygulamaları AİFD Kullanıcı Rehberi İlaç Sektöründe Dijital İletişim Uygulamaları AİFD Kullanıcı Rehberi ( Bu Rehber, 20. Maddede yer alan kurallar üzerine kurulmuş, ilaç sektörünün dijital medya kullanımında dikkat etmesi gereken noktaları

Detaylı

Ahlakı veetik Kuralları

Ahlakı veetik Kuralları İş Ahlakı veetik Kuralları İçindekiler 1. Kültürümüz - Doğru Olanı Yapma Kültürü Başkan ve CEO nun Mesajı... 1 Giriş Doğruluk Taahhüdümüz... 2 Sorumluluklarımız... 3 2. Celgene ve Hissedarlarımıza Karşı

Detaylı

Global Davranış Yasası

Global Davranış Yasası Global Davranış Yasası Fayda Gözeten Performans Global Davranış Yasası 3 Başkan ve CEO'muzdan Mektup 4 PepsiCo Değerleri Performansımızın Amacı 5 İşi Doğru Yapmak 5 Davranış Yasamıza Karşı Sorumluluğumuz

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI. Değerlerimizi Yaşamak. En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi

DAVRANIŞ KURALLARI. Değerlerimizi Yaşamak. En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi DAVRANIŞ KURALLARI Değerlerimizi Yaşamak Önem Vermek Global EKİP Çalışması SÜREKLİ GELİŞTİRME En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi Başkanımız ve İcra Kurulu Başkanımızdan BİR Mesaj C Colgate-Palmolive

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

Davranış Kuralları Xxxxxxxx. Vodafone Davranış Kuralları. Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak

Davranış Kuralları Xxxxxxxx. Vodafone Davranış Kuralları. Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak Davranış Kuralları Xxxxxxxx Vodafone Davranış Kuralları 1 Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak Davranış Kuralları Xxxxxxxx Yaptığımız her şeyde güven esastır. 2 Davranış Kuralları Xxxxxxxx İcra

Detaylı

STANDARDIN BELİRLENMESİ

STANDARDIN BELİRLENMESİ DOĞRU OLANI YAPARIZ BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ Güncellenme Haziran 2014 STANDARDIN BELİRLENMESİ MESLEKİ AHLAK ve İŞ AHLAKI Standardın Belirlenmesi Güncellenme Haziran 2014

Detaylı

Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti.

Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti. TORİ BİLGİSAYAR TELEKOM. ELEKTRONİK ELK. MALZ. TİC. LTD. ŞTİ. Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti. Diğer taraftan:

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ ETİK İLKELER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

ÜLKER BİSKÜVİ ETİK İLKELER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, ÜLKER BİSKÜVİ ETİK İLKELER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Biz; Ülker Bisküvi A.Ş. de ve iştiraklerinde yaptığımız işlerin başarısı ve ekonomiye katkımız kadar itibarımız ile de tanınırız.

Detaylı

Üyelik Koşulları. 01/2014 1 PEM1422_SelfEnrol_TK

Üyelik Koşulları. 01/2014 1 PEM1422_SelfEnrol_TK Üyelik Koşulları 1. GİRİŞ 1.1 Bu Üyelik Koşulları, RCI a bağlı olan bir tatil planı veya tesiste («Bağlı Tesis») konaklama ünitesine sahip olmaya, oturmaya veya kullanmaya yasal hakkı («Tatil Sahipliği»)

Detaylı

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları...

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları... Davranış Kuralları Bu Davranış Kuralları boyunca MetLife ve Şirketimiz kelimeleri, MetLife Inc. ve tüm iştiraklerini ifade etmektedir. İştirak, bir veya daha fazla aracı vasıtasıyla MetLife Inc. şirketinin

Detaylı