YÖNETMELİĞİN TARİFİ. Yönetmelik Üzerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgiler 1 YÖNETMELİĞİN ADI 2 HAZIRLAYAN BİRİM 6 YÜRÜRLÜK TARİHİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETMELİĞİN TARİFİ. Yönetmelik Üzerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgiler 1 YÖNETMELİĞİN ADI 2 HAZIRLAYAN BİRİM 6 YÜRÜRLÜK TARİHİ 30.05."

Transkript

1 YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 YÖNETMELİĞİN ADI 2 HAZIRLAYAN BİRİM SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNA İÇİ SU, ATIKSU UYGULAMA ESASLARI ve SIHHİ TESİSATÇI EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİBAŞKANLIĞI 3 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ VE SAYISI /052 4 GENEL KURUL KARAR TARİHİ VE SAYISI /020 5 YAYIMLANDIĞI GAZETE VE YAYIM TARİHİ SAKARYA YENİHABER YÜRÜRLÜK TARİHİ REVİZYON NO 8 TADİLAT NO S. No Yönetmelik Üzerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgiler Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul Kararı Yayımlandığı Gazete ve Tarihi Tadil Edilen Maddeler

2 SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SASKİ) BİNA İÇİ SU, ATIKSU UYGULAMA ESASLARI ve SIHHİ TESİSATÇI EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER MADDE NO TARİFİ SAYFA NO MADDE 1- KONU 2 MADDE 2- KAPSAM 2 MADDE 3- TARİFLER 2 MADDE 4- GENEL ESASLAR 2 MADDE 5- BİNA İÇİ SU TESİSATINDA UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR 3 MADDE 6- BİNA İÇİ ATIKSU TESİSATINDA UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR 5 MADDE 7- EĞİTİM İLE ALAKALI HUSUSLAR 6 MADDE 8- UYGULAMA ESASLARI 6 MADDE 9- YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK 6 2

3 MADDE 1 - KONU SASKİ abonelerinin binalarına sıhhi tesisatların ne şekilde yapılacağı, hangi kalitede malzemelerin kullanılacağı ve uygulamada yoruma meydan vermeyecek şekilde tatbikat esaslarının tespiti ve bu hususlar ile alakalı olarak eğitim verilmesi bu yönetmeliğin konusunu oluşturur. MADDE 2 - KAPSAM Konut, işyeri ve diğer yapıların iç kısımlarında yapılan su tesisatının, belli bir standarda kavuşturulması, yeni teknolojilerin takip edilmesi, büyük maliyetlerle elde edilen suyun israfının en aza indirilmesi, atıksu bağlantılarının tekniğine ve projesini uygun yapılması gayesi ile sıhhi tesisat eğitimi verme esaslarının tespit edilmesi hususlarını ihtiva eder. MADDE 3 - TARİFLER Şube Yolu: SASKİ tarafından döşenen İçmesuyu şebeke borusu ile parsel arasındaki boru ve teçhizatlardan meydana gelen tesisattır. Bina Bağlantı Hattı: Parsel sınırından sayaca kadar olan tesisattır. Kolon Borusu: Münferit su aboneliği için, bina bağlantı hattından itibaren boru ve bağlantı elemanlarından meydana gelen tesisattır. Sayaç: Kullanılan suyu m³ cinsinden ölçen cihazdır. Sayaç Yuvası: Sayaçların yerleştirilip, muhafaza edilmesi için hazırlanan yerdir. Sayaç Kutusu, Sayaç odası kavramları kullanılabilir. Sayaç Kutusu: Bahçe nizamlı binalardaki sayaç odasıdır. Rabıt: Binanın cephe aldığı sokaktaki / caddedeki atıksu kanalı ile binanın parsel bacası arasında bulunan borudan imal edilmiş atıksu sistemidir. Parsel Bacası: Bina ile ana kanal arasında bulunan binanın atıksularının toplandığı ve akışın kontrol edildiği odadır. Atıksu Rögarı: Binanın içindeki ıslak zeminlerden düşey akışla toplanan parsel bacasına kadar teşkil edilmiş tüm odacıklardır. Yağ Tutucu (Çamur kapanı): Lokanta, otel vb. işyerlerindeki yağların toplanarak rabıta akışına mani olunan sistemdir. MADDE 4 - GENEL ESASLAR a) Konut, işyeri ve diğer yapıların iç ve dış kısımlarındaki su ve atık su tesisatlarının, sıhhi tesisat yetki belgesine sahip tesisatçılar tarafından yapılmasını ve bina tesisatlarında TSE, ISO 9001 ve/veya uluslararası standartlara uygunluk belgesi olan malzeme kullanımını ve denetlemesi sağlanacaktır. 3

4 b) Bina çıkışından, parsel bacasına kadar olan atıksu bağlantı projeleri ve parsel sınırından sayaca kadar olan bina bağlantı hattı projesi 5 ( beş ) takım halinde SASKİ ye tasdik ettirilecektir. c) Tesisatlar döşenirken projeye uygun olarak yapılıp, diğer kuruluşlara ait tesisatlara hiçbir şekilde zarar vermeyecektir. MADDE 5 - BİNA İÇİ SU TESİSATINDA UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR Su sayaçlarının, dış tesirlere karşı iyi bir şekilde korunması gayesiyle mutlaka kapaklı sayaç yuvalarına konulması gerekir. Sağlıklı bir ölçüm yapılabilmesi bakımından sayaçlar tesisata takılırken kolon borusuna 90 derece dik açıyla ve tabana paralel şekilde monte edilir. Abone, su sayacını her türlü dış tesirlere karşı korumakla mükelleftir. Sayacın dış tesirlerden hasar görmesi (sayacın tahrip edilmesi, üst kapak camının kırılması, dondan dolayı patlaması ve benzerleri halinde sayaç bedeli abone faturasına ilave edilerek tahsil edilir. Sayacın koruma amaçlı kutu içine veya duvara gömülü şekilde kapak arkasına alındığı durumlarda kutu kapağı sayacın endeks bölümünün okunabileceği türde malzemeden yapılacaktır. Tüm sayaçların önünde tesisata uygun filtre olacak 25 mm e kadar olan sayaçlarda sayaçtan sonra çek valf olacak. a) Tek Sayaçla Su Alacak Binalarda (1) Sayaç kutusu ve kapağı, bina giriş kapısından 1 1,5 mt. içeride, giriş zemininden 70 cm. yükseklikte ve uygun bir yerde 60 x 40 x 15 cm ebadında yapılmış olacaktır. Sayaca bağlanan giriş borusu ile sayaçtan çıkan boruların çapı aynı olmalıdır. (2) Abonenin/Müşterinin mukavele yapması halinde, yetkili tesisatçı tarafından teknik şartnamesine uygun olarak bina bağlantı hattı ve kolon borusu döşenmek suretiyle sayaç mevcut yuvaya monte edilecektir. (3) Binanın ana kolon borusunun çapı, bağımsız bölümlere ait tesisatın giriş çapından büyük olacaktır. Kolon borusu sonu binanın son birim tesisatına dirsekle bağlanacaktır. (4) Suyun bağlanması esnasında mermer, kalebodur vb. kaplamaların kırılmaması ve bina bağlantı hattının açıkta kalmaması için, sayaç yuvasından şube yolu bağlantısına kadar içinden bina bağlantı hattının geçebileceği çapta kılıf borusu konulacaktır. b) Yeni Su Kolon Binalarda (1) Kolon borusu 15 daireye kadar, TSE, ISO 9001 ve Uluslararası Standartlara uygunluk belgeli, 10 atü basınca dayanaklı, asgari 1 1/2 PPRC borudan yapılmış olacaktır. Daire giriş borusu 5. maddenin a bendinin.3 ncü paragrafında belirtildiği şekilde yapılacaktır. 4

5 (2) Birim sayaçları, bina girişinde uygun bir yerde kolon üzerinden hat almak suretiyle kolektör şeklinde tesis edilir. Tek sayaç için sayaç yuvası 60 x 40 x 15 cm. ebadında kapaklı olarak yapılır. Ayrıca ilave her sayaç için yuva 25 cm. yükseltilir. (3) Tesisata, SASKİ teknik şartnamesine uygun sayaçlar takılır. (4) Sayaçlar binaya ait daire, dükkân vs. gibi bağımsız bölümlerin içine konulamaz ve sayaç için yapılan yuva kapaklarına kilit takılamaz. (5) Sayaçların girişine şiber veya küresel vana monte edilir ve sayaç arızalandığı zaman sökülüp takılabilmesi için çift rakorla bağlantısı yapılır. (6) Su deposu ve hidrofor bulunan binaların su depolarını, betonarme olarak yapmak istemeleri halinde, su zayiatına sebep olmayacak şekilde içi mermer, fayans, granit vb. kaplı olacaktır. Su, hidrofor vasıtasıyla abone sayaçlarına basıldıktan sonra ölçülebildiğinden depo giriş ve çıkış boruları açıkta, görünür bir şekilde olacak ve depodan kolon harici herhangi bir çıkış olmayacaktır. Ancak, depo temizliğinde kullanmak için tahliye vanası konulacaktır. Depo ölçüleri, birimlerin bir günlük su tüketim miktarı dikkate alınarak yapılır. Depoda bulunan su SASKİ nin rezerv suyu olduğundan mukavelesiz kullanılması yasaktır. (7) Kolon sistemi ile su kullanan binalarda, idarenin mesuliyeti bina girişine kadardır. Bunun haricindeki arızalar, bakım ve onarım işlemi aboneye aittir. (8) Kolon sistemi olan sayaç gruplarında sayaç öncesi uygun vana ve sayaç sonrası çek valf takılacaktır. c) Tesise Ek Su Almak (1) Suyu mevcut binalarda, henüz abone olmayan bağımsız birime veya ilave edilen bölümlere talepleri halinde ek tesisat yapılarak su verilir. (2) Tek sayaçtan su kullanan binada bağımsız birimlerin değişik tarifeden su kullanmaları durumunda ( ev, lokanta, fırın v.s gibi ) daire haricindeki birimler kendi adlarına tesise ek tesisat yaptırmaları halinde tesisatlarını ayırabilirler. Bu durumdaki aboneler tesisatlarını ana sayaçtan önce, 5. maddenin b bendinin.3 ncü paragrafında belirtilen şartlara uygun olarak tesisat yaptırmaları zaruridir. (4) Dizi Sistem Su Almak Binaya ait bağımsız birimlerin kendi adlarına olan mukavelelere ait sayaçların bir pano halinde dizilmesi işlemidir. Bu sistemde bütün sayaçlar bina girişinde üst üste konulacak şekilde dizilir (kolon sayaçlarının bir panoda toplanmış halidir). Tesisat 4.maddenin b bendindeki hükümlerine uygun olarak yapılır. Sayaçlardan sonra her bağımsız birime ayrı kolon borusu çekilir. d) Bahçe Nizamlı Binalarda (1) Sayaç, SASKİ tarafından bahçe nizamlı müstakil binalarda, bahçe kapısından 1 1,5 mt. İçeride, abone/müşteri tarafından hazırlanan uygun vana odasına monte edilir. Vana odası ölçüleri sayaç çapına göre değişir. Abone/Müşteri tarafından vana odasından sonra kolon başına 5

6 kadar olan mesafeye 50 x 50 cm ebadında üst kapakları gerektiğinde açılıp kapanacak bir kanal yapılarak, tesisat bu kanala döşenir ve bina içindeki tesisata bağlanır. Su baskınına karşı korunabilmesi için sayaç, vana odası zemininden belli bir yüksekliğe konulmalı ve tahliye hattı yapılmalıdır. Bu durumda İdarenin mesuliyeti sayaca kadardır. (2) Aynı parselde kooperatif, site v.b gibi birden fazla blok bulunan binalara da site içi yollar belediyeye terk edilmemiş ise bu çeşit yollara İdare tarafından bedeli mukabilinde de olsa şebeke döşenemez 5. maddenin e bendinin.1 nci paragrafına göre işlem yapılır. (3) Site içi yolların belediyeye devri yapılıp imar yolu ve fiili yol olması halinde bu yollara, bedeli mukabilinde İdare tarafından boru döşendikten sonra 5 maddenin a veya b bendindeki esaslara göre işlem yapılır. MADDE 6 - BİNA İÇİ ATIKSU TESİSATINDA UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR a) Eski binalarda atık su tesisatları tekniğine uygun yapılmadığından gerek aynı bina içinde gerekse bitişik binaların alt katlarındaki daire ve işyeri sakinlerini mağdur etmektedir. Genellikle binaların üst katlarındaki daire sakinleri bu mağduriyete ortak olmadığından komşu şikâyetlerine sebebiyet vermektedir. Bu gibi durumlarda bina içi atık su problemlerinin bina sakinleri tarafından giderilmesi şarttır. b) Binalara ait atık su tesisatları, atıksu tesisat boşluğundan geçirilmelidir. Atık su boşluğu olmayan binalarda ise aydınlatma boşluğundan indirilir. Tesisat ve aydınlatma boşluğu bulunmayan binalarda açıktan geçen atık su borularının kırılmaması için koruma altına alınarak döşenmesi ve bina önündeki parsel bacasına bağlanması şarttır. Her binanın bütün atık suları bir noktadan parsel bacasına bağlanır. c) Yağmur suyu ve çatı su giderleri kesinlikle atık su parsel bacasına bağlanamaz. Bina içerisine ve çevresine yapılacak atıksu rögarları asgari 70x70 ebadında olacaktır. Atıksu rögarlarının kapakları; rögarın üzerini tam kapatacak şekilde dizayn edilecektir. Ayrıca atıksu rögarlarının kapakları muayene ve müdahale yapmaya uygun bir şekilde kolayca açılabilecek şekilde teşkil edilecektir. Atıksu rögarının işletilmesi atıksu sahibinin sorumluluğundadır. d) Binada, lokanta, yemek imalathanesi, oto yıkama v.b gibi iş yerleri olması halinde parsel bacasından önce bina içerisinde yağ tutucu ve çamur kapanı yapılması gerekmektedir. Atıksu sahipleri, atıksu çıkışlarını yol seviyesinden azami 80 cm derinlikte parsel bacasına bağlayabilir. Daha düşük kotlardaki bağlantılarda özellikle yağışlı havalarda pis su baskını riski bulunmaktadır. e) Toplu konutlar ve siteler haricindeki her haneye 1 adet parsel bacası İdare tarafından bırakılacaktır. Bu parsel bacaları atıksu sahibinin bahçesine İdare tarafından uygun görülen bir noktaya bırakılacaktır. Eğer atıksu sahibinin binası yola bitişik, bahçesi bulunmuyor ise parsel bacası yolda İdarenin uygun gördüğü bir noktaya bırakılır. f) Atıksu sahipleri bahçelerinin içerisine parsel bacası konulmasını istemezler ise İdare tarafından bahçelerine boru ucu bırakılacak ve İdarenin uygun gördüğü ölçülerde atıksu rögarı atıksu sahibi tarafından yapılacaklardır. g) Bina dışında zeminin altında yapılacak tesisatlarda kesinlikle dirsek kullanılmayacaktır. Dönüş yerlerine atıksu rögarı yapılacaktır. 6

7 h) Atıksu rögarından, parsel bacasına atıksu bağlantısı, atıksu sahibi tarafından yapılacaktır. ı) Atıksu rögarı ile parsel bacası arasındaki şebeke, parsel bacası ve bina pissu tesisatı atıksu sahibi tarafından işletilmek zorundadır. i) Atıksu sahibinin işletmek zorunda olduğu alanda, oluşabilecek pis su sorunlarında, İdare, ücreti atıksu sahibince ödenmek koşuluyla müdahalede bulunabilir. j) Atıksu sahibi tarafından parsel bacasına bağlantı yapılırken mümkün olduğu kadar parsel bacasının bağlantı delikleri kullanılmalıdır. Parsel bacasının bağlantı delikleri kullanılamaz durumda ise, parsel bacasına bağlantı yapabilmek için bağlantı yapılacak çapta parsel bacasına zarar vermeden delikler açılabilir. Açılan bu deliklerin etrafı bağlantı yapıldıktan sonra sıvı sızdırmayan bir malzeme ile kapatılmalıdır. MADDE 7 - EĞİTİM İLE ALAKALI HUSUSLAR a) Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bina içi su ve atıksu tesisatlarını yapacak ve yetki belgesine sahip olmayan kişiler eğitime tabi tutulurlar. Eğitimlerini başarıyla tamamlayanlara SASKİ Yetkili Sıhhi Tesisatçı Belgesi verilir. b) SASKİ, eğitim kurumuyla protokol tanzim ederek, sıhhi tesisatçılara yönelik eğitim programını düzenleyebilir. MADDE 8 UYGULAMA ESASLARI Bu yönetmeliğin uygulama esasları SASKİ Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönerge ile tespit edilir. MADDE 9 - YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK Dokuz maddeden ibaret olan bu yönetmelik Yönetim Kurulu kararının, Genel Kurul tarafından kabul edilmesini müteakip, usulüne göre ilan edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer ve Genel Müdür tarafından yürütülür. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, önceki Bina İçi Su, Atıksu Uygulama Esasları ve Sıhhi Tesisatçı Eğitimi Yönetmeliği yürürlükten kalkar. 7

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SIHHİ TESİSAT EĞİTİMİ VE UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SIHHİ TESİSAT EĞİTİMİ VE UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SIHHİ TESİSAT EĞİTİMİ VE UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SIHHİ TESİSAT EĞİTİMİ VE UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER MADDE NO TARİFİ SAYFA NO MADDE 1 GAYE

Detaylı

İSKİ SIHHİ TESİSAT EĞİTİM VE UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

İSKİ SIHHİ TESİSAT EĞİTİM VE UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSKİ SIHHİ TESİSAT EĞİTİM VE UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Bölge Dairesi Başkanlıkları 2015 İ

Detaylı

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 YÖNETMELİĞİN ADI 2 HAZIRLAYAN BİRİM SASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3 4 5 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ VE SAYISI GENEL KURUL KARAR TARİHİ VE SAYISI YAYIMLANDIĞI

Detaylı

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması

Detaylı

SU SAYAÇ YERLERİ DÜZENLEME ESASLARI İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi, 2013

SU SAYAÇ YERLERİ DÜZENLEME ESASLARI İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi, 2013 SU SAYAÇ YERLERİ DÜZENLEME ESASLARI İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi, 2013 Ö N S Ö Z Günümüzde teknolojik gelişmelerin hızla ilerlemiş olması, yerel yönetimlerin halka olan görev ve sorumluluklarını daha

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Bölge Dairesi Başkanlıkları 2012 İ S K İ G E N E L M Ü D

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Avrupa Bölge Dairesi Başkanlıkları 2011 İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-Bakanlar Kurulunun 13.03.2014 tarih ve 2014/6072

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2014 Ş U S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 Yönetmeliğin

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR AMAÇ Madde 1-20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı Kanuna 3305 sayılı kanunla değişik geçici

Detaylı

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ . İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ 1 İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK İLAN METNİ I. BÖLÜM GENEL İÇİNDEKİLER

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün, Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler. MADDE 2 : Kapsam Bu Yönetmelik

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Çanakkale Belediyesi

Detaylı

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI ÖNSÖZ Ekolojik dengenin korunması için kullanılan enerji kaynaklarının çevresel etkilere önem verilmesi gerekliliği, bilinçli bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ KAPSAM 1. TANIMLAR 2. Gaz Teslim Noktası 3. Malzeme Seçimi 4. Borulama ve yerleştirme kuralları

İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ KAPSAM 1. TANIMLAR 2. Gaz Teslim Noktası 3. Malzeme Seçimi 4. Borulama ve yerleştirme kuralları İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ... 4 KAPSAM... 4 1. TANIMLAR... 4 2. Gaz Teslim Noktası... 8 2.1. Servis kutusu ve regülatör tipleri... 9 3. Malzeme Seçimi... 9 4. Borulama ve yerleştirme kuralları...

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2014 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2013 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ 1 14/10/2008 ONAY 0 20/01/2006 C 19/01/2006 ONAY B 08/01/2006 Ş.İ. A 07/01/2006 Ş.İ. REV TARİH TANIM Ö.KURT E.DUMAN B.YANDIMATA F.İLTİR HAZIRLAYAN KONTROL ONAY ONAY İZMİRGAZ İZMİRGAZ PROKON KONTROL FİRMASI

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2012 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci bir enerji kaynağının kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması, insanımız ve ülkemiz için sevindirici

Detaylı

T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü. Su Hizmetleri Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü. Su Hizmetleri Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Su Hizmetleri Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) 3/7/2005 tarih ve 5393 sayılı

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE (MEKANİK TESİSAT, ASANSÖR, A.İ.T.M.) HAZIRLAMA ve MESLEKİ DENETİM ESASLARI

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE (MEKANİK TESİSAT, ASANSÖR, A.İ.T.M.) HAZIRLAMA ve MESLEKİ DENETİM ESASLARI tmmob makina mühendisleri odası TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE (MEKANİK TESİSAT, ASANSÖR, A.İ.T.M.) HAZIRLAMA ve MESLEKİ DENETİM ESASLARI Aralık 2008 / ANKARA tmmob makina mühendisleri odasý Meşrutiyet

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) 2 A)

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Kahramanmaraş Belediyesi Su ve Kanalizasyon

Detaylı

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 10 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA:

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 10 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA: T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 10 29/11/2013 Öz: Tarifeler Yönetmeliği. GENEL KURUL KARARI Meski Genel Müdürlüğünün 20/11/2013 tarihinde saat 14.00 da Büyükşehir Belediye

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA 2008 BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye ve mücavir

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, atık suların kanalizasyon şebekesine bağlanmalarına, vidanjör ve benzeri bir araç ile taşınarak kanalizasyon şebekelerine

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA 2008 BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye ve mücavir

Detaylı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmelik; atıksuların

Detaylı