y ö n e t i-, m i n d e, i arsa, ara- j zi düzen-1 e m e s i vergilendirme benzerinde gibi, kısaca ülke kalkınmasında mesleğimizin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "y ö n e t i-, m i n d e, i arsa, ara- j zi düzen-1 e m e s i vergilendirme benzerinde gibi, kısaca ülke kalkınmasında mesleğimizin"

Transkript

1 merkezi, yerel bütün ilişkileri yeni baştan bu anlamda düzenleyen bir yasa tasarısı ile karşı karşıya kalıyoruz. Buna karşı da Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği, gerekli bütün yerlere bu tarihi hatadan geri dönülmesinin uyarısını yapmaya devam ediyor." şeklinde sürdürdü. Sayın Önen konuşmasının son bölümünde "Türkiye, yeni dünya düzeni ilişkileri içinde bu globalleşme ortamında eğer, dünya devleriyle, dünyanın gelişmiş teknolojisiyle boğuşmak durumundaysa ve onlar içinde adil, eşit ve onurlu bir yer almak istiyorsa, mutlaka bilgiye ulaşmak zorunda olduğunu" belirterek, toprak üzerinde oynanan bütün oyunların gizli kaldığını bildiklerini ifade etti. Sayın Önen "Kurultayımız içinde gelişmiş teknolojinin yaşamla buluşması çalışmaları içinde bu noktanın; yani, bilgiye ulaşma ve bilgi edinme hakkının altını çizeceğiz, bunun da savunusuna devam edeceğiz." dedi. Yavuz Önen konuşmasını "Bağımsız Türkiye ideali ortamında; sosyal devlet ve toplumsal refah projesinin, özgür, demokratik bir toplum ve devlet oluşturma projesinin sonuna kadar savunucusu olacağımızı söylüyor, bu mücadelenin en önemli altyapısını oluşturacak aklı ve bilimi birleştirecek ve onu yaşamla buluşturacak mühendislik ortamlarının gürül gürül üretmeye devam edeceğini söylüyor, hepinize saygılar sunuyorum." sözleriyle tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Frof.Dr.Ayhan ALKIŞ konuşmasında; yeni bir yüzyıla girildiğini ve bu dönemi "bilişim ve iletişim çağı" olarak adlandırdığını, üçüncü bin yıl olan bu yeni dönemi hızlı teknolojik değişimlerin, teknoloji yönetiminin, yenilikçi işgücünün ve toplam kalite gibi, daha bir çok temel kavramın öne çıktığını, bu süreçte özel ve kamu sektörünün rekabet içinde değişimin yaşadığı bir dönem olduğunu belirterek, "Küresel ekonomiler, yerel ekonomik sistemlere egemen olmaya devam ettiği sürece, yerel işgücünün koruyucu sınırları da yavaş yavaş ortadan kalkmaktadır. Bu süreçte hepimiz izliyoruz ki, artık meslekler eski meslekler değil, mesleklerimiz değişiyor, gelişiyor, yayılıyor, çeşitleniyor, komşu arıyor ve zenginleşiyor. İşte yeni bir yüzyıla, mesleğimiz de böyle bir ortamda giriyor." dedi. Sayın Alkış konuşmasında "Yaşadığımız çağın temelinde yatan bilgidir, bu nedenle de teknolojik gelişime yatkındır. Örneğin, mülkiyet bilgisi çok önemli, çok zengin, çok değişkendir, işte o nedenle temeldir, o nedenle korunmalıdır, o nedenle de güncel tutulmalıdır. İşte harita mühendisinin toplumsal işlevi, toplumda düzenleyici bir niteliği olmasından gelir, yoğun bilgi üretir, arşivler güncelleştirir. Ürettiği bilgi değişik formlardadır; çizgiseldir, sayısaldır, görüntüseldir, bilginin tüm formlarını içerir. Belgesel niteliklidir; nesneldir; ama, gösterişsizdir, abartmasızdır, estetik değildir, sanatsal değildir; ama, gerçeğin kendisidir. Değerlidir; çünkü, doğrudur, güvenirlidir. Mütevazidir; çünkü, nesne olduğundan çok kez küçültülmüştür." diyerek," Toprağı ya da onun hukuki niteliğine; yani, mülkiyete dayalı her türlü mühendislik projesinin etüt ve uygulamasında, örneğin imar uygulamasında olduğu gibi, toprak üstü kaynakların y ö n e t i-, m i n d e, i arsa, ara- j zi düzen-1 e m e s i vergilendirme ve benzerinde olduğu gibi, kısaca ülke kalkınmasında mesleğimizin bir hizmet sektörü" olduğunu vurguladı. Hız, verim ve kalitenin önemli old u g u n u Yıldız Teknik üniversitesi Rektörü belirten Sayın Prof. Dr. Ayhan ALKIŞ Sayın ALKIŞ, hizmet sektöründeki yapısal bir değişikliğe de gereksinim duyulduğunu belirtti. Eğitimin öncelikli olduğunu ve bilginin temelini oluşturduğunu ifade eden Ayhan ALKIŞ, bilgi toplumunun ürünü olan teknolojinin kullanımının önemini vurgulayarak, ülkemizde bu konuda çok ciddi yanlışlıklar yapıldığını, teknolojinin çalışan bir donanım değil, bir bilgi birikimi olarak algılanması gerektiğini söyledi. Üniversiteler dışında, Kurumlarımızın, özel ve Kamu sektörümüzün araştırma, geliştirme faaliyetlerine uzak olduğunu da belirten Sayın ALKIŞ, mesleki yeterlilik konusunda sertifika konusunu önemsediğini ifade etti. Sayın ALKIŞ, 2004 yılında, Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliğinin 4 yılda bir yapılan kongresine ev sahipliği yapmak için Türkiye'nin hazır olduğunu belirtti. Sayın Ayhan ALKIŞ konuşmanın son bölümünde, mesleğimizin eğitimini ve öğretime başladığı 1949'dan buyana 50 yıl geçtiği ve bu yıl 5O.yıl kut-

2 lamalarının yapılacağını belirterek, katılım çağrısı yaptı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Sayın Talat ERDOĞAN konuşmasında; sosyal ve ekonomik kalkınmada ülke topraklarının iyi şekilde planlanması ile olası olduğunu, Toprak - İnsan ilişkilerini modellendiren bir bilgi sistemi olarak tanımlanan Tapu ve Kadastro çalışmalarının bu planlamaların önemli bir parçası olduğunu belirterek. Toprağa getirilen her türlü yatırım ve mühendislik hizmetlerinin altyapısını oluşturduğunu hızlı kentleşme, nüfus artışı, tapu ve kadastro bilgilerinin güncel tutulmasını, yaşatılmasını ve tüm bunlara bağlı olarak günümüz koşulları gereği otomasyonunun ön plana çıktığı görülmekte olduğunu söyledi. Teknolojik gelişmeler ile endüstri çağı yerini bil- 8

3 gi çağına terk ettiğini, kon u m s a 1 bilgi siste m 1 e r i kurulması çalışmalarına hız verildiğini belirten Sayın ER- DOûArt "Yüzey Agı Projesinin" yapımına Tapu Kadastro Oenel Müdürlüğüyle, Harita Qenel Komutanlığı arasında yapılan bir protokol kapsamında başlanılmıştır, bu projenin büyük bir kısmı tamamlanmıştır yılı itibariyle bitirilecek olan "Türkiye Ulusal Yüzey Agı" noktalan 2000 yılı itibariyle harita kadastro sektörünün ve ülkenin kullanımında olacaktır." dedi. Tapu ve Kadastrodan sorumlu Devlet Bakanı Sayın Aydın TÜMEN açılış konuşmasında, bilgi toplumu, bilgi teknolojisi, bilgi çağı, iletişim çağı konusunda aynı fikirleri taşıdığını konuşmasının başında belirten Sayın Aydın TÜMEN değişimin iyi izlenmesi, özünsenmesi ve yakalanabilmesinin gerekliliğini vurguladı. Harita, Tapu ve Kadastro sektöründe kısa sürede yapılan panel ve seminerlere bakıldığında dinamik ve önemli bir yapının kendini göstermekte olduğunu belirten Sayın Bakan bu etkinliklerden dolayı HKMO'na teşekkür ederek kutladığını ifade etti. Sayın Tümen konuşmasını yenileme ve tesis kadastro hizmetlerini istenilen düzeyde yerine getirmediklerini ifade ederek Sayın Bakan "Tapu ve Kadastro Oenel Müdürlüğünde de teknolojinin getirdiği bu olanaklardan yararlanmak, ana ilkelerden biri olarak değerlendirilmektedir, üeleneksel yöntemlerin yerini süratle bilgisayar ve bilgi iletişim teknolojisine terk ettiği günümüzde, bu teknolojinin ürün-, leri tapu ve kadastro çalışmalarında normal araç, ekipman olarak yerini almakta, kalite ve sürati artırmakta, maliyeti en aza indirgeme de önemli rol oynamaktadır. Tabii ki bu modern teknolojiler, uzman insan gücü ihtiyacını ortadan kaldırmamakta, aksine nitelikli insanlara ihtiyaç duyumunu daha da artırmaktadır." şeklinde sürdürdü. Birçok ülkede kadastroda talebe bağlı işlemler, lisanslı özel haritacılar tarafından yapılmakta olup, özel sektör çalışmalarının devletçe daha dikkatli incelenmesine olanak vererek, kalite ve güveni artır-

4 mak suretiyle devletin bu alandaki denetim, düzenleme konularındaki etkinliğini artırırken, işin yapım ındaki rolünü daha da azaltmaya gidildiği görülmektedir. Kısa bir süre için düzenlenen panelde de yer aldığı üzere, ülkemizde hizmetinden yararlanabileceğimiz yeterli sayıda harita ve kadastro mühendisi vardır. Sizler bu mesleğin mensupları olarak haritanın nasıl yapılması gerektiğini, teknolojisini, bilimini en iyi bilen ve bu kurultayda bilgi ve tecrübelerini tartışarak paylaşacak olan kişilersiniz. Bizlerin sizlerle paylaşacağı husus, ülkemizin bugünü ve geleceği açısından izlenmesi gereken politikaların neler olacağıdır, hangi öncelikler belirlenebilir, yasal düzenlemeler nasıl olmalıdır? Bu kurultaydan elde edilecek sonuçları bu bakımdan oldukça önemsiyorum." dedi. Sayın Bakan Kadastro çalışmaları hakkında "Kalkınma planlarında, ülkemizde kadastrosu yapılacak alan 417 bin kilometrekare olarak öngörülmüştür. 98 yılı Aralık ayı rakamlarına göre 345 bin kilometrekarelik bölümün kadastrosu tamamlanmıştır. Buna göre gerçekleşme oranı yüzde 82'dir, kadastrosu tamamlanan yerlerden kentsel alanlarda bu oran yüzde 99, kırsal alanlarda ise yüzde 80,5'tir." bilgileri sundu yılını Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Programı özel ihtisas komisyonunun oluşturacağı yıl olacağını, Harita ve Tapu Kadastro sektörü olarak bu özel ihtisas komisyonlarında gerekli ilgi ve katkının gösterilmesini istediklerini ifade eden Sayın Aydın, bu katkıların ülke politikalarının oluşumunda önceliklerin belirlenmesinde önemli etken olacağını belirtti. Bilgi sistemlerinin oluşturulmasında ortak bir dilin kullanılması gerekliliğini vurgulayan Sayın Aydın TÜMEN, Tapu ve Kadastro Oenel Müdürlüğü olarak klasik yapıdan hızla uzaklaşarak, hizmetlere ilişkin bilgi sistemlerini kurmaya yönelik önemli adımlar atıldığını belirterek, 7.Harita Kurultayının başarılı geçmesi dileklerinde bulundu. 9

5 1. GİRİŞ Daha önceki kurultaylarda da gündeme gelen, sektörümüze ait çeşitli görüşler oluşturulan gelişmeler ve sorunlar, bu Kurultayda değişik bir boyutla ele alınmaya çalışılmıştır. Kurultayın ana konularından biri olan "yeniden yapılanma" çalışmalarda baz alınarak, düzenlenen oturumların ilk üç günü çağrılı bildirilerden oluşturulmuştur. Önceki kurultayların sonuç bildirgelerinden sonra, meslektaşlarımız tarafından sürekli eleştiri konusu olan, "sektörümüzün kendini tanıtması, aile içi sorunların yanı sıra, kendimizi de dışarı doğru yöneltmemiz", kapsamlı şekilde değerlendirilerek, mesleğimiz dışındaki bilim adamları ve uzman kişilerden bildiriler alınmıştır. Kurultay süresince oturum ve panellere katılan kırk iki kişiden yirmi sekizi, çağrılı; oturum başkanı, oturumcu ve panelist olarak yer almıştır. üretime dönük yatırımların planlanarak ülke yararına kullanılması açısından önemli bir işlevi olan sivil toplum kuruluşlarının, ülkemizdeki durumları irdelenerek, yaşanan sorunların çözümüne ilişkin tartışmalar yapılmıştır. Kamu yararına yönelik çalışmalarımızın kamuoyu tarafından bilinmesi ve yönetimlerin bu konuda destek vermesi amaçlanarak, kurultayın devam ettiği beş gün boyunca basınla ilişkiler, profesyonel bir firma yardımıyla sağlanmaya çalışılmıştır. Kurultayın kendisini finanse etmesi açısından zorunlu olan delegeler dışındaki meslektaşlarımızın, öğrencilerin ve diğer meslek gruplarının kurultayı ücretsiz izlemesi sağlanarak, katılımın geniş bir kitleye yayılması amaçlanmıştır HARİTA KÜRÜLTAYI'NIN ANA EKSENLERİ 2.1. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI, MEDYA VE DEMOKRASİDEKİ İŞLEVLERİ Sivil toplum kuruluşları, toplumumuzda özlemi çekilen toplumsal barışın kaynağı ve demokrasinin vazgeçilmez öğesidirler Anayasasından sonra yapılan düzenlemelerle, sivil toplum kuruluşlarının önemli kesimlerinden biri olan meslek odalarına, kamu kesiminde görev yapanların üye olma zorunluluğunun kaldırılması nedeniyle, bu barış kaynağının gücü azalmıştır. Demokrasinin öz suyu olarak da ifade edilen bu kuruluşların tam bağımsız olmaları gerekirken, bir vesayet altında oldukları, böylece özerkliklerinin bile tartışılır duruma gelmesi düşündürücü olmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarında ve özellikle meslek odalarında, çalışmanın eski heyecanı bulunmadığı gibi günümüzde kariyer görevler olarak da kabul edilmemektedir. Genel kanı, kamuya hizmet edenlerin meslek örgütlerinin değil, sermaye örgütlerinin olduğu yönündedir. Sivil toplum örgütlerinin başarısız olma nedenlerinden biri de "negatiften sıfıra gelmelerini" başarı olarak görmelerinden kaynaklandığı görüşü ağırlık kazanmaktadır. Meslek odalarının kendilerinden beklenilen çalışma- ları yapabilmesi ve demokrasi içindeki rolünü üstlenebilmesi için kamuoyu oluşturmalı, yönetimsel ve yasal anlamda gerekli girişimlerde bulunulmalıdır. Çağımızda tüketim arzularını ve üretimi şekillendiren, bu konuda nerede ise bir silah haline gelen medyada günümüzde "editörlerin özgürlüğünden" söz edilememektedir. Sivil toplum örgütlerinin üyeleri ve kamuoyu ile devlet arasında köprü vazifesinin görülmesinde, bir kısım medyanın yeterli duyarlılığı göstermediği açıktır. Bilgi edinme hakkına aracı olması gereken medya, tam tersine buna engel olmakta ve ilgisiz kalmaktadır. Toplumun örgütlü olmamasının en kötü yanı, belleğinin olmamasıdır. Örgütlü toplumların ve meslek odalarının kayıt tutması nedeniyle belleği vardır. Ancak arşivlenmiş bu belleğin, medyanın kullanımına hiç bir şekilde girmediği de gözlemlenmektedir. Bilgi, çağdaş insanın kullanabileceği en önemli enstrümandır. Bilgi ve teknoloji insanın bulunduğu her yere ulaşmak zorundadır. Ancak küreselleşen, globalleşen, bilgi olamamaktadır. Buna karşın küreselleşen sermaye ve tekeldir. Sermaye ve tekel bilim ve teknolojinin her türünü denetim altına almakta olup, bilgi ve jnsanlık adına küreselleşen şeyler azımsanacak boyut-,'ta kalmaktadır İDARENİN YENİDEN YAPILANMASI Genel Yapılanma Yüzyıllardır, var olması gerektiği düşünülen idare yapısı, var olan idarenin statükocu ve tutucu olma durumunu koruma eğilimi taşıması nedenleriyle gerçekleştirilebilir görülememektedir. Türk idare yapısı bu yansımadan payını olabildiğince almakta, ayrıca liyakat sistemini dikkate almayan yapısının yanı sıra mevki ve hiyerarşi saldırısına uygun olduğu görülmektedir. Kamu yönetimimizde öngörü eksikliği olduğu ve büyük ölçüde siyasallaştığı gözlenmektedir. Öte yandan eşit işe eşit ücret politikası uygulanmamakta ye sosyal güvenceler arasındaki farklar da giderilmemektedir. Ayrıca ülkemizde kamu kesiminde personel kullanılmasında yanlış politikalar izlenmekte ve insan kaynağı çok kötü kullanılmakta olup idare, toplum ve bireyin gerisinde kalmaktadır. Küreselleşmenin hızla devam ettiği ve ekonomik anlamda sınırların kalktığı bir dünyada, insanoğlu artık yeni bir çağa girmeye hazırlanmaktadır. Bilgi çağı olarak adlandırılacak 21.yüzyıla girmeye bir yıl gibi kısa bir süre kaldığı,bilgi ve iletişim teknolojisindeki baş döndürücü hızlı gelişme dikkate alındığında, ülkemizin çağdaş dünya ile arasında olan açığını kapatması yaşamsal önem taşımaktadır. Türkiye, hem bugüne kadar birikmiş ve ancak yapısal çözümlere kavuşturulamamış sorunlardan kurtulmak, hem de dünya ile bütünleşmede gelişmiş teknolojiyi ve çağdaş yönetim tekniklerini birlikte sağlamak zorundadır. Yeni idari yapılanmada "her şeyin devlet için değil insan için olması gerektiğinin" yanı sıra, devletin bü- 10

6 yüklüğü veya küçüklüğünden çok, kendine verilen rol ile kapasitesinin uygun olması gerektiği kurultayda altı çizilerek vurgulanmıştır Sektör Bazında Yapılanma Kadastro bilgi sisteminin bir an önce yerleşmesi ve kullanılması açısından, yeniden yapılanma sürecine girilmelidir. Uluslararası Ölçmeciler Federasyonu'nun (FIG) öngördüğü "2014 Projesi" olarak ifade edilen, kadastro çalışmalarının tek bir çatı altında toplanması projesine ilişkin çalışmalara şimdiden başlanmalıdır. Ülkemizde bulunan yaklaşık 3200 Belediye, serbest çalışan üyelerimizin büyük bölümünün iş ve uğraş alanıdır. Belediyelerde sektörümüzle ilgili idari yapılanma yeniden ele alınmalı ve geliştirilmelidir. Öte yandan bir paket bütünlüğüyle, anahtar teslimi mantığıyla yapılan büyük proje hizmetlerinin içinde maddi anlamda küçümsenmeyecek oranda yer eden harita hizmetlerinin ayrı olarak ihale edilmesi için gerekli işlemler, ivedilikle yapılmalıdır YASA VE YÖNETMELİK ÇALIŞMALARI Odamızın bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları ile birlikte veya kendi organizasyonu altında yürütülmekte olduğu yasa ve yönetmelik çalışmalarının Harita ve Kadastro sektöründe yeni ufuklar açacağı, bu anlamda çok önemli olduğu açıktır. Bazı taslakların Bakanlar Kurulunca imzalanmış ve Meclis gündemine indirilmiş olması olumlu bir gelişmedir. Siyasi istikrarsızlık nedeni ile görüşülüp yasalaştırılamamış olan " Lisanslı Ölçme Büroları " Adalet Bakanlığının hazırladığı yasa taslağı kapsamında sunulan " Hileli Hisseli Satışları " yasaklayan madde ile " Bilirkişilik " maddelerinin takipçisi olunması gerekmektedir. Çalışmaları bitirilen ve bazı Belediyelerde Uygulanmaya konulan " Harita uygulama Sorumluluğu " nun daha da yaygınlaştırılması ve ilgili yönetmeliklerde yer alması sağlanmalıdır. Çalışmaları devam etmekte olan " Arazj Toplulaştırma Yasa Taslağı ", " Büyük Ölçekli Harita Yapım Yönetmelik Taslağı ", " Taşınmaz Mal Müşavirliği Yasa Taslağı " çalışmalarında bir an önce sonuçlandırılması gerekmektedir. 6. Harita Kurultayı'nda da ifade edildiği gibi, kurumsal tanımların yeniden yapılarak, bu anlamda Harita Genel Komutanlığı bünyesinde yürütülmekte olan harita işlerinin savunma amaçlarıyla sınırlandırılıp, sektörde, harita yapımı konusundaki bilgi ve deneyim birikimlerini tek bir çatı altında toplayan, sivil bir Harita Genel Müdürlüğü'nün kurulması 7. Harita Kurultayı'nda da benimsenmiştir KADASTRO, ÎMAR VE MÜLKİYET İLİŞKİLERİ Günümüzde, ülke kadastrosunu bitirmekle birlikte, mevcut kadastronun yenilenmesi, iyileştirilmesi ve güncelleştirilmesi ağırlıklı olarak gündeme gelmektedir. Ancak günümüzde yapılan yenileme çalışmaları sadece paftaların yenilenmesi amacıyla yapılmakta olup, değişik nedenlerle beklenen amacına da ulaşmamaktadır. Teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak, çok amaçlı kadastro ve kadastro bilgi sistemine altlık oluşturacak duyarlıkta, kadastro için yeni bir yasal düzenleme yapılması, yenileme, orman, mera ve benzeri çalışmaların bu düzenleme içinde birleştirilmesi gerekmektedir Diğer yandan, kadastro hizmetlerinin tek bir kurumda toplanması ve tek elden yürütülmesinin daha gerçekçi bir yaklaşım olduğu, ormanın sınırlarının belirlenmesine ilişkin çalışmaların genel kadastro içinde yer alması gerektiği, bu gerçekleşmediği taktirde genel kadastro ile orman kadastro çalışmalarını ayıran sınırın kesinleştirilmesi konusunda Orman Genel Müdürlüğü ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne önemli görev ve sorumluluklar düştüğü ve orman kadastro komisyonlarında mutlaka harita ve kadastro mühendislerinin yer almasının gerekliliğine dikkat çekilmiştir. Kentsel yaşam alanlarındaki planların nasıl yapılacağından daha önemli olan, planların uygulanmasında gösterilecek duyarlılık ve yatırımcı kuruluşlar arasındaki koordinasyon olduğu vurgulanmış, bu konuda çalışmalar yapılmasının altı çizilmiştir. Anayasada kamu mallarının tanımlanmadığı, Medeni Yasa'da ise açık deniz, akarsu, hava ve benzeri kamunun kullanımına açık olan taşınmazların nitelenmediği, bunun uygulamada büyük boşluk yarattığı vurgulanmıştır. Devletin, taşınmaz malları hakkında doğru, güveni' lir ve sağlıklı kayıtlara sahip bulunmamaktadır. Bu nedenle de Devlete ait taşınmaz malların sayısı ve niteliği bilinmemektedir. Öte yandan Devletin üniversite kurabilmesine rağmen, vakıf üniversitelerine, arazi tahsisi ile birlikte para yardımı yapması, dikkat çekici ve düşündürücüdür. Diğer yandan ülke topraklarının değerlerini ve maliklerini belirleyen, toprak mülkiyetinde tekelleşmeyi önleyen hiçbir yasal düzenlemede bulunmaması, bu konuda hiçbir çalışma yapılmaması büyük eksiklik olarak görülmektedir. Günümüzde taşınmaz mal komisyonculuğu ya da yaygın adı ile "emlakçilik" bir meslek olarak yasal altlığa kavuşturulmamış olmasına rağmen, yoğun oranda uygulanan bir iş halini almıştır. Gelinen nokta, bu konuda yapılan çalışmaların yeniden ele alınmasını ve emlak müşavirliği ile emlak komisyonculuğunun ayrı ayrı düzenlenmesini gerekli kılmaktadır YÜZYILDA TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI VE KENTLEŞME Yerleşim yerleri açısından, nüfus bileşiminin, kentlerde yaşayan nüfusun artması yönünde değişmesi ile kent yaşamı, kent planlaması olağanüstü önem kazanmıştır. Hızlı nüfus artışının göreceli olarak oransal anlamda azaltılmasına rağmen, gelişmiş ülkelerdeki nüfus artış oranlarından fazla olması, kente olan göçün önlenemez yükselişi, kent nüfusunun bazı bölgelerde tüm beklenti projeksiyonlarının çok üstünde gerçekleşmesi, kentleri ve kentleşmeyi çözümü çok zor olan karmaşıkv problemler haline getirmektedir. Hızlı nüfus artışının ve olağan dışı göç etmenin kentlerde yarattığı büyük sıkıntılar, çarpık kentleşme ve gecekondulaşma, hala çözüm aranılan en önemli sorunla- 11

7 rın başında gelmektedir. Ancak bu sorunun, yalnızca barınma gereksinimi karşılandığı konutlar olduğu ve çözümün bu yönde olması gerektiği savı yetersiz olmaktadır. Ayrıca olayın toplumsal boyutunun da olduğu bilinmelidir. Ülkemizin önemli bir sorunu olan gecekondunun, nasıl bir sınıfsal katman olduğu net bir şekilde anlamlandırılmamıştır. Her belediye başkanının, siyasi iradenin, anladığı ayrı ayrı birer gecekondu tanımı vardır. Yasalar açısından tanımlanmış gecekondu ve kaçak yapı tanımını ötesinde toplumbilim açısından kabul edilebilir bir gecekondu tanımının olmaması kimi kez gecekonduluları haklı, kimi kez de gaspçı görülmelerine neden olmaktadır. Genel olarak 1980 öncesi meşru olarak görülen gecekondu, 1980 sonrası kabul görmemektedir. Gecekondular için bir piyasa söz konusudur ve bu piyasa artık yoksulların harcı olmaktan çıkmıştır. Gecekondu tanımında bir değişiklik yapmak söz konusudur. Bu tanımlardan "kent hukuku dışı yapı", gecekondu ve gecekonducunun yapısal değişikliğini de ifade etmektedir. Gecekondu piyasasının oluşumunun en büyük etmeni olan arazi mafyası ile gecekonducu arasındaki çizgi net bir şekilde konulmalıdır. Gecekonduların yasallaşmasının en temel aracı belediyeler olmaktadır. Tapu, yasallaşmada önem arz etmemekte, yol, su, elektrik gibi alt yapı hizmetleri yasallaşmanın önemli anahtarı olmaktadır. Bu bağlamda belediyeler, üzerine düşeni yapmamakta, yapamamaktadır. Kent bilgi sistemlerinin modern kent yönetiminde sağladığı yararlar, kimi belediyelerin yönetimleri tarafından kabul edilmiş görünmekte ve uygulama olanakları araştırılmakla birlikte, pek çok belediye yönetimi henüz konunun farkında bile değildirler. Bu konuda meslektaşlarımız tarafından bilgilendirici ve özendirici çalışmalar yapılmalı, konunun öneminden her fırsatta bahsedilmelidir. Yaşanılan acı tecrübelerde göstermektedir ki, bir doğal felaket sonrası dahi yapılan yanlışlıklardan ve sonuçlarından dolayı yerel yönetimi sorumlu tutan hiçbir yasa yoktur, üzülerek görmekteyiz ki yerel yönetimlerin anlayışının rant anlayışı olduğu gözlemlenmektedir. Demokrat ülkelerde en temel haklardan biri olan bilgilenme hakkı, ülkemizde işlerlik kazanmamıştır. Vatandaşın yerel yönetimler konusunda bilgilenme hakkı yoktur. Yerel yönetimlerin tüm yanlış işlerinde olduğu gibi, ekolojik dengemizi yok edecek projeler karşısında da dur denilmelidir. Bilgilenme hakkı ve çevre hakkının en temel kentli hakları oldukları gerçeği unutulmamalıdır COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ, UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ Kurultayda sunulan uzaktan Algılama konusundaki çalışma, 1984, 1992, 1997 yıllarına ait uydu görüntüleri kullanılarak, İstanbul kent alanı ve yakın çevresinde yapılmıştır. Araştırmanın sonucu ise; son yıllarda çeşitli çevrelerde politikacıların, bilim adamlarının, mühendislerin ve mimarların sık sık vurguladıkları gibi, istanbul çevresinde, zamanla orman alanları ve yapılaşmamış alanlar azalırken, yaklaşık aynı miktarda yerleşim alanı ve yolların artmakta olduğu- dur. Bu çalışma aynı zamanda, arazi kullanımında meydana gelen değişimleri izlemenin, araziye gitmeye bile gerek kalmadan, uydu görüntüleri yardımı ile mümkün olabileceğini göstermiş ve tartışmaların sonunda uzaktan algılama konusunda çalışmaların artırılması ve kullanımının yaygınlaşması konusundaki beklentiler dile getirilmiştir. Kurultayda sayısal fotogrametrinin bugünkü durumu irdelenirken, geleceğe ilişkin düşüncelere de yer verilmiştir. Sayısal Fotogrametri, temelde Analitik Fotogrametriye benzemekle birlikte, otomasyona bir adım daha yaklaşma anlamını taşımaktadır. Ancak, sayısal işlemcinin yıldır yapmakta olduğu fotogrametrik yorumlama konusundaki beklentilerin henüz tam olarak gerçekleşmediği, fotogrametrik değerlendirmenin yine en iyi biçimde bir operatör tarafından yapabileceği vurgulanmıştır. Kurultayda CBS konusunda, ülkemizde kavramlaşma aşamasına geçildiği ve somut uygulamaların başlaması üzerinde durulmuş ve gelecek kurultaylarda ve benzeri toplantılarda bu konuda daha fazla sayıda somut uygulamaların sunulması ve tartışılması beklentisi ağırlık kazanmıştır. CBS konusunda uygulamaların mutlaka başarılı olması gerekir. Aksi durumda daha sonraki çalışmaların genişlemesine olanak olmayacaktır. Başarı ise doğru, amaca ve koşullara uygun bir CBS'nin tasarımın ve gerçekleşmesi ile mümkündür. Yanlış adımlar, yanlış yaklaşımlar sonunda yalnız bir miktar para harcanmış olmayacak, aynı zamanda bu sistemlere duyulan güven kaybolacaktır. ülke düzeyinde CBS konusunda birtakım ilkelerin geliştirilmesi, gerekli standartların oluşturulması artık kaçınılmaz olmuştur. Öncelikle kamu ve üniversitelerin bu konuda daha duyarlı olmaları gerekmektedir JEODEZİ, DENGELEME VE GPS Deformasyon analizi, mesleki uygulamalarda önemli yer tutan bir konu olup, teorisi, uygulamada kullanılan teknoloji ve yöntemler yönünden hızlı değişim ve gelişim gösteren önemli uygulama alanlarından birisi olduğu vurgulanmıştır. GPS ağlarında duyarlık ve güven optimizasyonu çalışmasında, bilgisayar olanaklarının mesleki uygulamalara getirdiği yeni teori ve uygulamalar konu alınmıştır. Jeodezik ağlarda optimizasyon, ağların amaca uygun şekillendirilmesi ve ölçülmesi yönünden son zamanlarda incelemeye alman konulardan birisi olup gelişen yöntemler üzerinde durulmuştur. Jeodinamik araştırmalar amacıyla geliştirilen SLR uydu tekniği (uydu lazer ölçmeleri) yönteminin, başta dünya referans ağının oluşturulmasında olmak üzere, değişik alanlarda etkin olarak uygulama alanı bulduğu konusuna dikkat çekilmiştir. 3. SONUÇ 8. Harita Kurultayı için nasıl, nerede, hani konuda, hangi aralıkta ve benzeri sorunlar bugünden tartışmaya açılmalı ve çalışmalara derhal başlanılması bir zorunluluk olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır. 12

8 Konular Sunulan bildirilerin savısı % Taşınmaz Mülkiyeti 3 10 Yerel Yönetimler ve Kentleşme 2 6 Coğrafi/Kent Bilgi Sistemleri 6 19 Kadastro 3 10 Kırsal/Kentsel Alan 3 10 uzaktan Algılama 2 6 Fotogrametri 4 12 Ölçme 2 6 Jeodezi 2 6 GPS 2 6 Dengeleme 2 6 Kartografya 1 3 Toplam * Çağrılı bildiriler dahildir. ** Eğitimle ilgili 1 adet bildiri 1999 yılı içinde yapılması planlanan, konusu Eğitim olan organizasyonda değerlendirilecektir. * * * Kurultay Seçici Kurulunca 3 adet bildiri içeriği ve konusu itibariyle yayınlanmaya değer bulunmamıştır. Kurultayda 3 ayrı- panel ve 2 oturum/panel yapılmıştır. *Sivil Toplum Kuruluşları ve Demokrasideki İşlevleri (panel) % 20 * 21.Yüzyıla Girerken Kamu ve Özel Sektörün Yeniden Yapılma Gereksinimiı % 20 (Oturum/Panel) * 21.Yüzyıla Girerken Kamu ve Özel Sektörün Yeniden Yapılma Gereksinimi % 20 (Panel) *21. Yüzyılda Türkiye'nin Toplumsal Yapısı ve kentleşme (Panel) % 20 *Mülkiyete Çağdaş Bir Yorumla Yaklaşılması Mülkiyetin Anayasal Düzeyde % 20 Tartışılması (Oturum/Panel)

9

10 Derleyen M. Şerbetçi 1 Nisan 1999 da tam 84 yaş doğum gününde Emekli Prof. Dr. Ing. İ. K. YAŞAR bir kalp krizi sonucunda aramızdan ayrıldı. Böylelikle 1. Kuşak haritacılarımızdan bir yıldız daha kaydı. 1 Nisan 1915 de Fatih/İstanbul'da doğan YAŞAR, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayarak 1932 yılında Kuleli Askeri Lisesini bitirdi. Harpokulundan 1934'de yarsubay (Asteğmen) olarak mezun oldu. Aynı yıl Berlin üniversitesinde Jeodezi öğrenimi için Almanya'ya gönderildi. 1939'da 2. Dünya Savaşının çıkması üzerine öğrenimini yarıda bırakarak Tükiye'ye döndü da tekrar Almanyaya giderek Mart 1940 da Dipl.-Ing. unvanını aldı yılında Yüzbaşı rütbesi ile Harita Genel Komutanlığında göreve bşladı da Binbaşı, 1954 de Yarbay oldu da 6 ay Finlandiya'da ve 1951 de 6 ay Ohio State/CISA da Prof Heiskanen yanında staj yaptı. Yarbay rütbesinde iken istifa ederek ordudan ayrıldı. Harita Genel Komutanlığındaki çalışmaları sırasında Meşedağ başlangıç noktasında ve 99 adet 1.derece nirengi ağı ve baz büyütme noktalarında astronomik gözlemler yaptı ve bu konularda elemanlar yetiştirdi. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde Prof. Kraeicken yönetiminde 1962 de doktorasını tamamlayarak bilim doktoru unvanını aldı. Bu sıralarda "Mobil Exploration Medi. Corp." İsimli bir amerikan firmasında çalıştı. Bu firmada Doğu Akdeniz bölgesinde gravite ölçüleri yaptı yılları arasında üppsala/tsveç'te Prof. Tengström'ün yanında çalıştı yılında Ortadoğu Teknik üniversitesi'ne girerek burada 1966 da Doçent (Assoc. Prof.), 1972 de Prof. Oldu yılları arasında OD- TCİ'de Jeoloji, İnşaat ve Maden Müh. bölümlerinde jeodezi ve A.Ü. Fen Fakültesi'nde Astronomi ve Jeofizik bölümlerinde Astronomi ve Jeofizik dersleri verdi li yılların başında bir süre KTÜ'de de Jeodezik Astronomi ve Fiziksel jeodezi derslerini verdi yıl üzerinden emekli olduğu 1984 yılından sonra da ODTCİ de 1994 yılına kadar part-time statüsünde çalıştı yılında Istanbula taşındı. Son olarak yazmış olduğu kitabını bastıramadığından fotokopi ile çoğalttığı bir nüshasını Yıldız Teknik üniversitesine getirmişti. Çok sevdiği eşi 1985'de vefat etti. Çocukları yoktu. Harita Mühendisleri topluluğu olarak kendisine Allahtan rahmet geride kalanlarına başsağlığı dileriz. (Öz geçmiş hakkında daha önce yayınlanan: "Prof. Dr.l.Kasım YAŞAR'ın Kendi ağzından yaşam öyküsü": Harita Kadastro Mühendisliği, sayı 84, s , 1998, Ankara). Prof. Dr. İ. Kasım Yaşar'ın yayınları 1- (1940): Sahra Astronomisi. Harita Dergisi, sayı 28, s (1940): Jeodezik ve Astronomik Kemmiyeti Vaziyelerin Laplas usulü ile Muvazenesi. Harita Dergisi, sayı 26, s (Çeviri) 3- (1940): Gayrı şahsi iki mikrometreli Meridyen aleti. Harita Dergisi sayı 28, s (1941): Hassas Tesviye ruhlarının tedkikatı ve onların partes kıymetlerinin ölçülmesi. Harita Dergisi sayı 33, s (1942): Jeodezi Aleti Fabriklarında Hassas Mekanik işler. Harita Dergisi, sayı 35, s (1948): Kısaltılmış ve Türkiye için derlenmiş Boss Ana yıldız Katalogu kopyası. 114 s., HGM Ankara (Kitap) 7- (1949): Harita genel Müdürlüğünde Astronomik İşler. Harita Dergisi, sayı 40, s (1952): Jeodezik Astronomi. Hassas Arz Tul ve Semt Tayini, 112 s. HGM Ankara (Kitap) 9- (1959): Gravitenin Dik İkinci Türevi ve Yer Kabuğunda Kitle Dağılımı. Böl. 1, Türkiye Jeofizikçiler Derneği dergisi, cilt 1, sayı 1 Ankara 10-( ): Yerçekiminin dik ikinci türevi ve yerkabuğunda kitle dağılımı. Türk Jeofizik Dergisi cilt 1, sayı 1, MTA Ankara (Harita Dergisi özel sayı, 36 s.) 11-(1962): üç Çeşit Yükseklik Problemi, Astrolab, Yeni tatbik edilen hesap şekli Teorisi ve Tatbikatı. MTA Dergisi sayı 58, s (Doktora özeti) 12-( ): Teren Tashihi hesaplarında yeni bir tekniğin araştırılması. Türkiye Jeofizik Dergisi, cilt 1,sayı 1 13-(1966): Yer Çekiminin Dik İkinci Türevi ve Yer Kabuğunda Kitle dağılımı (Doç. Tezi) 14-(1969): An Investigation About the Surface levelling and determination of undulations of a level surface and the density distribution along the surface itself. Jeodezi Bülteni sayı 1, cilt 1, s Trabzon (ODTÜ Prof. Tezi?) 15-(1969): Jeodezik Deformasyon Etüd ve Ölçüleri. EİE., Yay , 533 s. Ankara (Kitap) 16-(1971): An Investigation of a new terrain computation method part I+II. Printed Paper for IÜGG, The Report of geodet. Works in Turkey for the Meeting Moscow (TÜBİTAK, III. Bilim Kongr. Tebliği, s (Yer Bilimleri)) 17-(1971): Toprak Reformu ve Şehirleşme ile İlgili Bulunan gravimetrik kontroller. Bak. Arası Har. İşi. Koor. Pl. Kurlu yay. No 2/ ( 1971): Die Isostatischen Reduktionskarten der Türkei für die Maechtigkeiten T=20, 30 und 40 Km Tiefen. Jeodezi Bülteni, cilt 2, sayı 2, s Trabzon 19-(1972): Jeodezik Astronomi. 240 sayfa, HGM, Ankara (Kitap) 20-(1972): Gravite ve magnetik anomalileri tefsirlerinde Yerçekiminin 2. Mertebe düşey türevleri için, etki kitlesi, lokasyonu, derinliği ve yoğunluk kontrastları hataları ile belirsizlik sınırları üzerine kritikler. IV. TÜBİTAK Bilim Kongresi Tebl. 5-8 Kasım Bu yayın 1974 yılında da TÜGGB VI. Genel Kurulunda sunulmuştur, yay. no: 5, s: ): Erklarende Daten für die Isostatische Reduktionskarten Jeodezi Bülteni, 2(2), s ): Analysis of theoretical and observed crustal movements at METÜ. Geod. Lab. (Ç. YALÇIN ile birlikte) 23-(1980): Gravite ve Bouguer ve topografik yükselti anomali değerlerinden faydalanarak Silifke civarı Akkuyu'da inşa edilmesi düşünülen eneği santralı yerinin yeni gravimetrik yöntemle seçimi. VII. TÜBİTAK Bilim Kongr. Tebl Kuşadası-İzmir 24-General Aspects for Education in Geodesy. Porceedings of Int. Symposium "Education in Geodesy", page: , Sept , Graz, Austria 25-(1999): uygulamalı çekim gücü teorisine giriş ve Fiziksel ve Gravimetrik Jeodezi, 408 sayfa İstanbul (yayınlanmadı) (Kitap) 15

11 Odamız Danışma Kurulu toplantısı 20 Mart 1999 tarihinde Hotel Avrasya-Avanos'da Genel Merkez Yönetim Kurulu, Onur ve Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulları ve TMMOB Kurullarında görevli Oda Temsilcilerimizin katılımıyla yapıldı. Toplantının gündem maddeleri : 1. Açılış, 2. üenel Merkez çalışmaları hakkında bilgi, 3. TMMOB faaliyetleri ve Çalışma Programı hak kında bilgi, 4. Denetleme ve Onur Kurulu çalışmaları, 5. Şube çalışmaları hakkında bilgi, 6. Genel Görüşme. - Harita yazılım programlarının disiplini yönün den irdelenmesi sayılı Genelgenin uygulanışı, - Milli emlak şeflikleri, - İhaleli işlerde ödenmeyen hakedişlerde KDV, Odamız web sayfasının açılarak, 5 Şube ile birlikte Internet'e bağlandığı, Modem agı çalışmalarının başlatıldığı, Yasa ve Yönetmelik Çalışmaları alanına yönelik; Harita Uygulama Sorumluluğu (HUS.) alanında birçok panel, seminer gerçekleştirildiği ve bazı il lerde uygulamaya geçildiği, Ayrıca Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAUG'daki taslak çalışması ta mamlanan Jmar Yönetmeligi'nde yer aldığı, TKGM ve Bakanlığın olumlu görüş verdiği Li sanslı Ölçme Büroları Yasa Taslagı'nın seçim süre ci nedeniyle kadük olduğu ve yeni dönemde taki bine devam edileceği, Emlak Müşavirliği ve Emlak Komisyonculuğu Yasa Taslagı'nın İstanbul Şubemizce oluşturulan komisyonca hazırlanan alternatif yasa taslağı gö rüş ve önerilerinde içerdiği yeni boyutuyla gerekli takibin yapılmakta olduğu, Arazi Toplulaştırması Yasa Taslağı ile ilgili ola rak; Odamızın TMMOB bazında bu komisyonun sekreteryalıgını üstlendiği ve komisyon çalışmala rının devam etmekte olduğu, B.Ö.H.Y.Y. ile ilgili olarak Odamız ve TKGM'nin ortak komisyonunun halen çalışmaları- - Mülki amirler tarafından resmi kurumlarda çalı şan meslektaşlarımızın görevlendirilmesi, - Bayındırlık İl Müdürlüğünde Belediye ve müca vir alan sınırları dışında yapılan ifraz, tevhid, parse lasyon vb. işlemler için alınan döner sermaye harç ları hakkında, - Mesleki Denetim uygulamaları, - Mera Kanunu, 3681 sayılı yasanın 2/b madde sinin görüşülmesi, - T.C.K/da kamulaştırma haritalarının İnşaat Mü hendisleri tarafından imzalanması. Gündemin 2.maddesini oluşturan Genel Merkez çalışmaları hakkında; Genel Sekreterimiz sayın A.Fahri ÖZTEM özetle; Genel anlamda; Oda çalışma programına, görüş istenilmesine karşın bazı Şubelerimizin görüş beyan etmedikleri, Odamız bilgisayar yazılımlarının yenilendiği ve Oda-Şirket-Üye bilgilerinin güncellendigi. na devam ettiği, Bilirkişi görevlendirilmesi, görev ve sorumlu lukları alanında bilirkişilik müessesesinin yeniden düzenlenmesine ilişkin TKMD ile oluşturulan ortak komisyon çalışmalarını tamamlamış olup, hazırla nan yasa taslağının ilgili Bakanlık ve TMMOB'ye su nulduğu, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri nin (Yeni Bir Yapı Kontrol Sistemi ve Afetlere Karşı Dayanıklılığı Sağlayacak Teknik Önlemler İçermek Üzere) Revizyon tasarısı ivedilikle incelenmiş ve Şube görüşleri de dikkate alınarak, oluşturulan Oda görüşümüzün, toplantılarda sunulduğu ve il gili Bakanlık ve TMMOB'ye iletildiği. Ulusal Bazda Politikalar Alanında; TMMOB bünyesinde oluşturulan İnsan Hakla rı Komisyonuna gerekli katılımın sağlandığı, Türkiye Demokrasi Kurultayı'nda yer alan Si vil Toplum Kuruluşları arasındaki TMMOB'nin yerel toplantılarına katılım sağlandığı ve 6 Mart 1999 ta rihinde yapılan Türkiye Demokrasi Kurultayı'na 16

12 Odamızın delegeler düzeyinde katılımının sağlandığı, Eğitim Alanında; TMMOB bünyesinde oluşturulan Mühendislik Mimarlık Eğitimi Sempozyumu ile ilgili olarak İs tanbul Şubemizin görevlendirildiği ve gerekli ça lışmaların Şubemiz bünyesinde devam ettiği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölüm lerinde öğrenim gören öğrencilerimizin, Odamız etkinliklerine (kurultay, panel vb.) davet edilerek, katılım sağlandığı. İl/İlçe Temsilciliklerimizin Odamız çalışmala rına yönelik hizmet içi eğitimlerine başlanıldığı ve bazı Şubelerimizde bu eğitimlerin yapıldığı, Yayın Alanında; Harita Bülteni ve Harita Mühendisliği Dergisi, mali olanaklar dikkate alınarak yayımlarına devam edilmekte olduğu, Sürekli Bilimsel Teknik Komisyonlar Alanında; Dört yıllık çalışma dönemlerini tamamlamala rı nedeniyle 30 Ocak 1999 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilmiş ve komisyon raporlarının ivedi likle yapılarak, önümüzdeki günlerde yapılacak ikinci bir toplantı ile önümüzdeki Çalışma Döne mine ilişkin master planının oluşumuna ait taslak raporun hazırlanacağı, Sempozyum, Panel, Seminer ve Toplantı Alanında; Eylül 1998'de İzmir'de Şubemiz ve TKGM ile " Tapu Kadastro ve Harita Sektörü " konulu ortak bir sempozyum, 12 Şubat 1999 da Ankara'da TKMD ile "Lisanslı Ölçme Büroları" konulu ortak bir panel, 12 Temmuz 1998'de İzmir'de Başkanlar Ku rulu Toplantısı, TMMOB, diğer meslek disiplinleri, Şubeleri mizce düzenlenen etkinliklere katılımın sağlan ması vb. 11 FIG İle İlişkiler " Alanında; Temmuz 1998 tarihinde gerçekleşen FIG Ge nel Kuruluna katılımın sağlandığı, " Sosyal Etkinlikler " Alanında; Meslek yaşamında 3O.yılını dolduran meslek taşlarımız onuruna düzenlenen ve 14.sü gerçek leştirilen Geleneksel Gece'nin yüksek bir katılım la gerçekleştirildiği, " Kuram ve Kuruluşlar İle İlişkiler " Alanında; Kurum ve Kuruluşlar ile Oda İlişkilerinin kurumsal açıdan ivme kazandığı, TMMOB Bazında; Sekreter Oda olarak - Arazi Toplulaştırma ve Yasa Taslakları, - İnsan Yerleşimleri, Yerel İnisiyatifler, Kent Mec lisleri, Komisyon üyesi olarak; - Mühendislik Mimarlık Eğitimi Sempozyumu (HKMO İstanbul Şube), - İnsan Haklan Komisyonu, - Çevre Komisyonu, - Yayın Komisyonu, - Uluslar arası İlişkiler Komisyonu, - Ekonomik, Demokratik ve Özlük Haklar Komis yonu, - Ulaşım Komisyonu, - Mühendislik, Mimarlık Temel Eğitim Komisyo nu, - Mesleki Denetim Komisyonu, Komisyonlarına katılımın devam ettiği konula rında bilgi vermiştir. Gündemin 3.maddesinde; TMMOB çalışmaları hakkında TMMOB II.Başkanımız Sayın Celal BEŞİKTEPE bilgi sunmuş. TMMOB çatısı altında 'i kamuda olmak üzere, Mühendis Mimar olduğu, 60 meslek disiplininin 23 Oda ile temsil edil diği, Türkiye'de büyük sorunların olduğu ancak so runlara eleştirilerle birlikte çözüm önerileri üretil mesi gerektiği, TMMOB çatısı altındaki birikimin ülke kalkın masında değerlendirilmesi gerektiği, Ülke Kaynaklarının daha verimli kullanılması gerektiği, Ülkemizde projeleri hazırlayan Mühendis ve Mimarların denetim aşamasında devre dışı kaldıkla rı bu sorunun giderilmesi gerektiği, Yağma- soygun ve talanın her platformda teş hir edilmesi gerektiği, Ormanlarımızın özellikle sahil şeridinde ve Marmara Bölgesinde yağmalandığı, Devam eden süreçte Mühendislik - Mimarlık eğitimi üzerine bir Mühendislik - Mimarlık Kurultayı'nın yapılacağı. Aylık periyotlarla yayınlanan Birlik Bülteni'nin Mühendis ve Mimara ulaştırılması gerekti ği, bu konuda Odalara büyük görev düştüğü, TMMOB'nin gerçekleştirmiş olduğu bölgesel toplantılara üyelerin katılımının yeterince sağlana madığı, TMMOB'nin 80 çalışma alanı saptadığı ve bu konulara ilişkin komisyonların çalışmalarını sürdür düğü, 3194 Sayılı İmar Kanununun yapılan revizyon taslağında DOP'un (%35) korunduğu, buna karşın kapsamının genişlemiş olduğu, karakol, camii, park, yol korunmakla birlikte eğitim ve sağlık ala nındaki hizmetlerin yer almadığı, bu duruma müda- 17

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları,

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları, TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal, ve kültürel gelişmelerin, yaşam ve meslek alanlarımıza yansımaları ağırlaşarak

Detaylı

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 1954 yılında Denizli-Acıpayam'da doğdu, 1979 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1987 yılı HKMO İzmir Şubesi kurucu üyesi,

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ KONYA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1 NECMETTİN E İ ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 11 Fakülte 4 Enstitü 2 Yüksekokul 1 Konservatuar 50 yıllık İlahiyat ve Eğitim Fakültesi 30 yıllık Tıp Fakültesi ile yeni bir

Detaylı

TAPU ve KADASTRO BİLGİLERİNİN ÖNEMİ ve KADASTRO ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TAPU ve KADASTRO BİLGİLERİNİN ÖNEMİ ve KADASTRO ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TAPU ve KADASTRO BİLGİLERİNİN ÖNEMİ ve KADASTRO ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ö. A. ANBAR Tapu ve Kadastro İstanbul Bölge Müdürü, istanbulbolge@tapu.gov.tr 1. Giriş Anayasanın 35. maddesi ile herkesin

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, 2015-2016 AKADEMİK YILI DERS PLANI

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, 2015-2016 AKADEMİK YILI DERS PLANI 0010070001 Ölçme Bilgisi-1 3+1+0 3,5 6 0010070002 Harita Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 3 0010070003 Matematik-1 4+0+0 4 7 0010070004 Fizik-1 4+0+0 4 6 0010070005 Türk Dili-1 2+0+0 2 2 0010070006 Atatürk

Detaylı

tespiti. yerleştirilmesi haritalar.

tespiti. yerleştirilmesi haritalar. alınan "Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Koordinasyon ve Planlama Kurulu Kurmaya Yönelik Yasal Dayanak ve Yönetmelik Taslağı Hazırlanması" çalışmalarında Odamız sekreterya görevini üstlendi, Komisyon

Detaylı

FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, AKADEMİK YILI DERS PLANI 1. YARIYIL

FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, AKADEMİK YILI DERS PLANI 1. YARIYIL 1. YARIYIL ALINABİLMESİ İÇİN AKTS ÖNŞART OLAN DERSLERİN KODLARI VE MİN. BAŞARI NOTU HRT101 Ölçme Bilgisi-1 3+1+0 3.5 6 Prof. Dr. İbrahim KALAYCI HRT103 Matematik-1 4+0+0 4 7 Fen/AKEF Öğretim Elemanı HRT105

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ders Adı Kodu Yerel Kredi ECTS Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuvar (saat/hafta) Topografya HRT3351 3 4 3 0 0 DERSİN

Detaylı

pazarlarımızın dikkatine

pazarlarımızın dikkatine HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ Sayı: t

Detaylı

20. Dönem Çalışma Raporu İçindekiler Dönem Çalışma Programı Çalışma Döneminde Örgütsel Durum ve İşleyiş...

20. Dönem Çalışma Raporu İçindekiler Dönem Çalışma Programı Çalışma Döneminde Örgütsel Durum ve İşleyiş... İçindekiler 1-Sunuş... 1 2-Jeoloji ve Jeoloji Mühendisliğine Genel Bir Bakış... 15 2.1-Jeoloji... 15 2.1.1-Jeolojinin Diyalektiği... 16 2.2-Jeoloji Mühendisliği... 26 3-TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası

Detaylı

YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY

YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü TMMOB Harita

Detaylı

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101 DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 101 Danışma Kurulu I. Toplantısı 17 Mart 2014 30.Dönem Danışma Kurulu 1. Toplantısı 17 Mart 2014 tarihinde Şube Eğitim Salonunda 46 üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM)

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) 1.YARIYIL T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİ 2017 2018 ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) Adı T+U+L Kredi AKTS alınabilmesi için önşartlı 1205101 Ölçme Bilgisi

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı CBSGM Faaliyetleri Adres Arazi Örtüsü Bina Hidrografya İdari Birim Jeodezik

Detaylı

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ 1. Adı Soyadı: Güler YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 21/10/1975 3. Ünvanı: Yrd. Doc. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri Müh. A.B.D

Detaylı

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ Kırgızistan Cumhuriyeti Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı Key words: Kırgızistan Orman Kadastro, Kırgızistan Orman CBS SUMMARY

Detaylı

ARŞİV HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ

ARŞİV HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ ARŞİV HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ Metin SOYLU 1, Sedat BAKICI 2 Bilal ERKEK 3, Levent ÖZMÜŞ 4 1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Dairesi Başkanlığı, Ankara, metinsoylu@hotmail.com 2

Detaylı

TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011)

TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011) TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011) 1- Kuruluş Türkiye Planlama Okulları Birliği (TUPOB), Türkiye'de lisans ve/veya lisansüstü düzeyde Şehir ve Bölge Planlama eğitimi veren

Detaylı

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB METALURJİ VE MALZEME MESLEK ÖRGÜTÜ NEDİR? Siyasi partiler; ideolojik örgütlerdir. Sendikalar; ekonomik çıkarı aynı olan kişilerden oluşan sınıf temelli örgütlerdir. Meslek Odaları; Farklı sınıflardan

Detaylı

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 10. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TASLAĞI

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 10. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TASLAĞI TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 10. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TASLAĞI 1. GENEL TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi üyelerinin görüşlerine açılarak hazırlanmış olan program yaklaşımları, ilkeler,

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri Çözümleri Yük. Müh. Orhan Gökdemir netcad Ulusal CAD ve CBS Çözümleri AŞ. 1 Firma Tanımlar Netcad CBS Çözümleri Kurumsal Projeler Referanslar 2 Firma 1989 Yılında Ankara da kurulmuş olup, İstanbul ve İzmir

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

YENİ (6360) BÜYÜKŞEHİR YASASI VE ARAZİ YÖNETİMİ

YENİ (6360) BÜYÜKŞEHİR YASASI VE ARAZİ YÖNETİMİ BİLDİRİLER KİTABI YENİ (6360) BÜYÜKŞEHİR YASASI VE ARAZİ YÖNETİMİ IV.ARAZİ YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI BİLDİRİLERİ EDİTÖRLER Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER 12-13 MAYIS 2014 KTÜ, Trabzon

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM)

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) 1.YARIYIL T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 2017 ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) Adı T+U+L Kredi AKTS alınabilmesi için önşartlı 1205101 Ölçme Bilgisi 1 (A)

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI: PELİTLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Giriş İçindekiler Problemin Tanımı Çalışmanın Amacı Yapılan Çalışmalar Tasarım Uygulama Yazılım Güncelleme Test Bulgular Sonuç ve Öneriler

Detaylı

Harita Mühendisliği iş alanında iş kazaları

Harita Mühendisliği iş alanında iş kazaları KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü DERS NO#6 KONU: Harita Mühendisliği iş alanında iş kazaları Yrd. Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr İş alanlarımız.. Arazi Yönetimi Taşınmaz mal hukuku-kadastrosu Kentsel

Detaylı

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Başvuru Online Başvuru ve SMS Yoluyla Bilgilendirme (2010/21) Emlakçıların Ön Başvuru İle İş Takibi Uygulaması

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ Ceren Pala Okat Fikri Haklar Yöneticiliği "Fikri Haklar Yönetimi" Paneli TÜSİAD Genel Sekreterliği Konferans Salonu 14 Haziran 2012 Akış Fikri Haklar

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin

Detaylı

SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI

SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI etkinlikler SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI IV. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi sekretaryalığında düzenlendi... IV. Makina Tasarım ve İmalat

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

HARİTA TEKNİKERİ TANIM

HARİTA TEKNİKERİ TANIM TANIM Arazi parçalarının biçim, konum, engebe vb. yönlerden durumunu belirleyerek haritalarının yapılmasında harita mühendislerinin gözetim ve denetimi altında görev yapan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN

Detaylı

SEMİNER TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ. 50. Yıl Anısına Düzenlenen İGeleneksel 1. Güz Yemeği

SEMİNER TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ. 50. Yıl Anısına Düzenlenen İGeleneksel 1. Güz Yemeği 50. Yıl Anısına Düzenlenen İGeleneksel 1. Güz Yemeği 9 Ekim 2004 akşamı Diyarbakır Prestige Hotelde kalabalık bir katılımla yapıldı.gece/e meslektaşlarımız yanı sıra Diyarbakır beledi/e başkanları, yerel

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. Program Adı: Programı 2. Programı Aksaray Teknik Bilimler Yüksekokulu bünyesinde

Detaylı

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI 1. Sorunun öneminin saptanması Pnömokonyoz ülkemizde en sık görülen mesleki akciğer hastalıklarından biri olup, önlenebilir meslek hastalıklarının başında gelmektedir.

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ BİLİMSEL TEKNİK KURUL ve ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ BİLİMSEL TEKNİK KURUL ve ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ BİLİMSEL TEKNİK KURUL ve ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Sürekli Bilimsel Teknik Kurul Ve Çalışma Grupları Yönetmeliği Amaç Madde-1

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

HARİTA KADASTRO TEKNİKERİ

HARİTA KADASTRO TEKNİKERİ TANIM Kadastral harita, baraj, yol, sulama, elektrik hattı, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri gibi projelerin alt yapısını oluşturan hali hazır ve imarlı haritaların yapımında jeodezi ve fotogrametri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: NURİ ERDEM Doğum Tarihi: 10.03.1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Harita Müh. Yıldız Teknik Üniversitesi 1995

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

BAŞLARKEN. Merhaba Dostlar! Yeni bir sayımızla yine birlikteyiz.

BAŞLARKEN. Merhaba Dostlar! Yeni bir sayımızla yine birlikteyiz. Fotogrametri uzun süredir, özellikle geniş alanların haritalanmasında daha kolay, ekonomik ve hızlı bir üretim şekli olarak göze çarpıyordu. Ancak Sistemlerin çok pahalı oluşu, bazı kamu kurumlarının Fotogrametriye

Detaylı

PEYZAJ MİMARI TANIM A- GÖREVLER

PEYZAJ MİMARI TANIM A- GÖREVLER TANIM Doğa ve çevrenin insanın ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması ve geliştirilmesi konularında

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon Lazer Tarama Verilerinden Bina Detaylarının Çıkarılması ve CBS İle Entegrasyonu

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Kamu Hizmet Alanlarının Edinimi

Kamu Hizmet Alanlarının Edinimi AYÖP 2014 - IV. ARAZİ YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI Kamu Hizmet Alanlarının Edinimi Prof.Dr. Reha Metin ALKAN Karadeniz Teknik Üniversitesi - Trabzon 12-13 Mayıs 2014 GİRİŞ Cumhuriyet döneminde ilk üniversite, Cumhuriyetin

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ ARŞİVİ & ANALİZ LABORATUARI PROJESİ ÖN ÇALIŞMASI

CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ ARŞİVİ & ANALİZ LABORATUARI PROJESİ ÖN ÇALIŞMASI 2010 CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ ARŞİVİ & ANALİZ LABORATUARI PROJESİ ÖN ÇALIŞMASI OĞUZHAN AKYENER TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ & POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

KADASTRO TEKNİSYENİ TANIM

KADASTRO TEKNİSYENİ TANIM TANIM Taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleme, hukuki durumlarını tespit etme ve yapılan kadastroyu yenileme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. A- GÖREVLER - Kadastro

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU KADASTRO VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ

ÜÇ BOYUTLU KADASTRO VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ ÜÇ BOYUTLU KADASTRO VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ Yük. Müh. Celalettin BİLGİN 1 2 Turkey, 20-24 April 2015. 1 KADASTRO KAVRAMI VE GELİŞME SÜRECİ İnsanoğlu - toprak ilişkisini düzenleyen, kalkınmanın temeli

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI

TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI 27. DÖNEM ÇALIġMA PROGRAMI (2010 2011) ANKARA MAYIS-2010 GĠRĠġ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSİ A- GÖREVLER

JEOLOJİ MÜHENDİSİ A- GÖREVLER TANIM Yerkürenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen, yerleşim alanları ve her türlü mühendislik yapılarının yer seçimi

Detaylı

oda yayınları LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI

oda yayınları LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI oda yayınları Çağımızda yaşanan değişim ve gelişimle birlikte yaşamımızın değişmez parçası haline gelen çok çeşitli ihtiyaçlardan birisi de artık asansörler olmuştur. Güvenli, LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU

Detaylı

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ 1 Ünite: 7 KAMULAŞTIRMA DOSYALARININ HAZIRLANMASI Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır.

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Tüm altyapı çalışmalarının ilk adımı olan harita mühendislik hizmetlerinin ülke kalkınmasındaki

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI

KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE MÜLKİYET İLİŞKİLERİ

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE MÜLKİYET İLİŞKİLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE MÜLKİYET İLİŞKİLERİ TARİHÇE Ülkemizde ilk tapu teşkilatı 21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire kalemi adıyla kurulmuş ve cumhuriyete kadar çeşitli isimler altında görevini sürdürmüştür.

Detaylı

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN TANIM Bina, karayolu, demiryolu, metro, köprü, tünel, rıhtım, baraj, sulama, pis su arıtması gibi yapıları tekniğe uygun ve ekonomik olarak tasarlayan, yaptıran ve yapım çalışmalarının yürütülmesini denetleyen

Detaylı

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği DENİZLİ ŞUBE 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği Bölümü ve şubemizce üniversitede Mermer Sektöründe Jeoloji Mühendisinin

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI Ek:1 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS 2016-2017EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI HARİTA MÜH. BÖLÜM DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARI YIL ADI T P K AKTS HRT101 Matematik

Detaylı

Nihat Erdoğan, WCS-CE, Istanbul Turkey, 20-24 April 2015. 1

Nihat Erdoğan, WCS-CE, Istanbul Turkey, 20-24 April 2015. 1 İHALELİ KADASTRO ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI TAŞINMAZLARA İLİŞKİN MÜLKİYET BİLGİLERİNİ DEVLET GÜVENCESİ ALTINDA MUHAFAZA ETMEK, GÜNCELLEMEK VE HİZMETE SUNMAK. Misyonu ile çalışmalarını sürdüren TKGM; 168

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

ŞUBE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTILARI

ŞUBE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTILARI ŞUBE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTILARI emo izmir şubesi 87 I. Koordinasyon Kurulu Toplantısı 24 Mayıs 2014 30. Dönem 1. Koordinasyon Kurulu Toplantısı 24 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantı;

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi CBS de Kocaeli Modeli Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi Kocaeli 12 ilçesi bulunan Kocaeli 1.6 milyon nüfusa sahiptir. Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşları Kocaeli nde bulunmaktadır. Kişi başına düşen

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

HKMO Bülteni Haziran 2001

HKMO Bülteni Haziran 2001 HKMO Bülteni Haziran 2001 Muhittin İPEK* Uluslararası Ölçrneciler Birliği (FIG) 1878 yılında kuruldu. Üyelik, ulusal haritacılık örgütleri arasında gerçekleşir. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, ülkemizi,

Detaylı

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir.

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir. FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI Fotogrametri eski Yunancadaki Photos+Grama+Metron (Işık+Çizim+Ölçme) kelimelerinden Eski Yunancadan bati dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık)

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM)

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM) 1.YARIYIL T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 2015 ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM) Adı T+U+L Kredi AKTS alınabilmesi için önşartlı 1206101 Ölçme Bilgisi 1 (A)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Üniversitesi. Üniversitesi. Üniversitesi. Ankara Üniversitesi (Sözleşmeli Öğretim Üyesi)

ÖZGEÇMİŞ. Üniversitesi. Üniversitesi. Üniversitesi. Ankara Üniversitesi (Sözleşmeli Öğretim Üyesi) 1. Adı Soyadı: Türkay TÜDEŞ 2. Doğum Tarihi: 1 Aralık 1942 3. Ünvanı: ÖZGEÇMİŞ 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Harita ve Kadastro İstanbul Devlet 1964 Müh.Mim.Akademisi Yüksek Lisans

Detaylı

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu?

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu? KONYA "BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ" GÜDÜMLÜ PROJE ÖZETİ Başvuru Sahibi: Konya Sanayi Odası Proje Ortakları: Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası,Konya ABİGEM, Konya Ticaret Borsası,

Detaylı

HKMO Bülteni Kasım 2004

HKMO Bülteni Kasım 2004 HKMO Bülteni Kasım 2004 İ S T A N B U L ZEN "2B Alanları, Kaçak Yapılaşma ve Planlama Sorunları", Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ÜLKÜ "Orman Kadastrosunda Sorun Odakları",

Detaylı

JEOMORFOLOG TANIM. Günümüzdeki yer şekillerinden elde edilen verilere dayanarak, geçmişteki yer şekillerinin gelecekteki durumunu açıklayan kişidir.

JEOMORFOLOG TANIM. Günümüzdeki yer şekillerinden elde edilen verilere dayanarak, geçmişteki yer şekillerinin gelecekteki durumunu açıklayan kişidir. TANIM Günümüzdeki yer şekillerinden elde edilen verilere dayanarak, geçmişteki yer şekillerinin gelecekteki durumunu açıklayan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Jeomorfologların görevleri

Detaylı

68. BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

68. BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ . 68. BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ 68 inci Başkanlar Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirisi 68 inci Başkanlar Kurulu Toplantısı 26 Kasım 2012 tarihinde TÜRMOB Kurulları ve Oda Başkanları nın katılımı ile

Detaylı

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğümüzün Genel Yapısı 1 1 1 1 1 ŞUBE MÜDÜRÜ İNŞAAT MÜHENDİSİ ŞEHİR PLANCISI HARİTA TEKNİKERİ SU ÜRÜNLERİ TEKNİKERİ ADİL BARTU GÜRDAL KOKUCU

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç Madde 1- (1) Bu çalışma usul ve esaslarının amacı, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik gereğince kurulan Lisanslı

Detaylı

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ Yasemin ŞİŞMAN, Ülkü KIRICI Sunum Akış Şeması 1. GİRİŞ 2. MATERYAL VE METHOD 3. AFİN KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ 4. KALİTE KONTROL 5. İRDELEME

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı