y ö n e t i-, m i n d e, i arsa, ara- j zi düzen-1 e m e s i vergilendirme benzerinde gibi, kısaca ülke kalkınmasında mesleğimizin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "y ö n e t i-, m i n d e, i arsa, ara- j zi düzen-1 e m e s i vergilendirme benzerinde gibi, kısaca ülke kalkınmasında mesleğimizin"

Transkript

1 merkezi, yerel bütün ilişkileri yeni baştan bu anlamda düzenleyen bir yasa tasarısı ile karşı karşıya kalıyoruz. Buna karşı da Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği, gerekli bütün yerlere bu tarihi hatadan geri dönülmesinin uyarısını yapmaya devam ediyor." şeklinde sürdürdü. Sayın Önen konuşmasının son bölümünde "Türkiye, yeni dünya düzeni ilişkileri içinde bu globalleşme ortamında eğer, dünya devleriyle, dünyanın gelişmiş teknolojisiyle boğuşmak durumundaysa ve onlar içinde adil, eşit ve onurlu bir yer almak istiyorsa, mutlaka bilgiye ulaşmak zorunda olduğunu" belirterek, toprak üzerinde oynanan bütün oyunların gizli kaldığını bildiklerini ifade etti. Sayın Önen "Kurultayımız içinde gelişmiş teknolojinin yaşamla buluşması çalışmaları içinde bu noktanın; yani, bilgiye ulaşma ve bilgi edinme hakkının altını çizeceğiz, bunun da savunusuna devam edeceğiz." dedi. Yavuz Önen konuşmasını "Bağımsız Türkiye ideali ortamında; sosyal devlet ve toplumsal refah projesinin, özgür, demokratik bir toplum ve devlet oluşturma projesinin sonuna kadar savunucusu olacağımızı söylüyor, bu mücadelenin en önemli altyapısını oluşturacak aklı ve bilimi birleştirecek ve onu yaşamla buluşturacak mühendislik ortamlarının gürül gürül üretmeye devam edeceğini söylüyor, hepinize saygılar sunuyorum." sözleriyle tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Frof.Dr.Ayhan ALKIŞ konuşmasında; yeni bir yüzyıla girildiğini ve bu dönemi "bilişim ve iletişim çağı" olarak adlandırdığını, üçüncü bin yıl olan bu yeni dönemi hızlı teknolojik değişimlerin, teknoloji yönetiminin, yenilikçi işgücünün ve toplam kalite gibi, daha bir çok temel kavramın öne çıktığını, bu süreçte özel ve kamu sektörünün rekabet içinde değişimin yaşadığı bir dönem olduğunu belirterek, "Küresel ekonomiler, yerel ekonomik sistemlere egemen olmaya devam ettiği sürece, yerel işgücünün koruyucu sınırları da yavaş yavaş ortadan kalkmaktadır. Bu süreçte hepimiz izliyoruz ki, artık meslekler eski meslekler değil, mesleklerimiz değişiyor, gelişiyor, yayılıyor, çeşitleniyor, komşu arıyor ve zenginleşiyor. İşte yeni bir yüzyıla, mesleğimiz de böyle bir ortamda giriyor." dedi. Sayın Alkış konuşmasında "Yaşadığımız çağın temelinde yatan bilgidir, bu nedenle de teknolojik gelişime yatkındır. Örneğin, mülkiyet bilgisi çok önemli, çok zengin, çok değişkendir, işte o nedenle temeldir, o nedenle korunmalıdır, o nedenle de güncel tutulmalıdır. İşte harita mühendisinin toplumsal işlevi, toplumda düzenleyici bir niteliği olmasından gelir, yoğun bilgi üretir, arşivler güncelleştirir. Ürettiği bilgi değişik formlardadır; çizgiseldir, sayısaldır, görüntüseldir, bilginin tüm formlarını içerir. Belgesel niteliklidir; nesneldir; ama, gösterişsizdir, abartmasızdır, estetik değildir, sanatsal değildir; ama, gerçeğin kendisidir. Değerlidir; çünkü, doğrudur, güvenirlidir. Mütevazidir; çünkü, nesne olduğundan çok kez küçültülmüştür." diyerek," Toprağı ya da onun hukuki niteliğine; yani, mülkiyete dayalı her türlü mühendislik projesinin etüt ve uygulamasında, örneğin imar uygulamasında olduğu gibi, toprak üstü kaynakların y ö n e t i-, m i n d e, i arsa, ara- j zi düzen-1 e m e s i vergilendirme ve benzerinde olduğu gibi, kısaca ülke kalkınmasında mesleğimizin bir hizmet sektörü" olduğunu vurguladı. Hız, verim ve kalitenin önemli old u g u n u Yıldız Teknik üniversitesi Rektörü belirten Sayın Prof. Dr. Ayhan ALKIŞ Sayın ALKIŞ, hizmet sektöründeki yapısal bir değişikliğe de gereksinim duyulduğunu belirtti. Eğitimin öncelikli olduğunu ve bilginin temelini oluşturduğunu ifade eden Ayhan ALKIŞ, bilgi toplumunun ürünü olan teknolojinin kullanımının önemini vurgulayarak, ülkemizde bu konuda çok ciddi yanlışlıklar yapıldığını, teknolojinin çalışan bir donanım değil, bir bilgi birikimi olarak algılanması gerektiğini söyledi. Üniversiteler dışında, Kurumlarımızın, özel ve Kamu sektörümüzün araştırma, geliştirme faaliyetlerine uzak olduğunu da belirten Sayın ALKIŞ, mesleki yeterlilik konusunda sertifika konusunu önemsediğini ifade etti. Sayın ALKIŞ, 2004 yılında, Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliğinin 4 yılda bir yapılan kongresine ev sahipliği yapmak için Türkiye'nin hazır olduğunu belirtti. Sayın Ayhan ALKIŞ konuşmanın son bölümünde, mesleğimizin eğitimini ve öğretime başladığı 1949'dan buyana 50 yıl geçtiği ve bu yıl 5O.yıl kut-

2 lamalarının yapılacağını belirterek, katılım çağrısı yaptı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Sayın Talat ERDOĞAN konuşmasında; sosyal ve ekonomik kalkınmada ülke topraklarının iyi şekilde planlanması ile olası olduğunu, Toprak - İnsan ilişkilerini modellendiren bir bilgi sistemi olarak tanımlanan Tapu ve Kadastro çalışmalarının bu planlamaların önemli bir parçası olduğunu belirterek. Toprağa getirilen her türlü yatırım ve mühendislik hizmetlerinin altyapısını oluşturduğunu hızlı kentleşme, nüfus artışı, tapu ve kadastro bilgilerinin güncel tutulmasını, yaşatılmasını ve tüm bunlara bağlı olarak günümüz koşulları gereği otomasyonunun ön plana çıktığı görülmekte olduğunu söyledi. Teknolojik gelişmeler ile endüstri çağı yerini bil- 8

3 gi çağına terk ettiğini, kon u m s a 1 bilgi siste m 1 e r i kurulması çalışmalarına hız verildiğini belirten Sayın ER- DOûArt "Yüzey Agı Projesinin" yapımına Tapu Kadastro Oenel Müdürlüğüyle, Harita Qenel Komutanlığı arasında yapılan bir protokol kapsamında başlanılmıştır, bu projenin büyük bir kısmı tamamlanmıştır yılı itibariyle bitirilecek olan "Türkiye Ulusal Yüzey Agı" noktalan 2000 yılı itibariyle harita kadastro sektörünün ve ülkenin kullanımında olacaktır." dedi. Tapu ve Kadastrodan sorumlu Devlet Bakanı Sayın Aydın TÜMEN açılış konuşmasında, bilgi toplumu, bilgi teknolojisi, bilgi çağı, iletişim çağı konusunda aynı fikirleri taşıdığını konuşmasının başında belirten Sayın Aydın TÜMEN değişimin iyi izlenmesi, özünsenmesi ve yakalanabilmesinin gerekliliğini vurguladı. Harita, Tapu ve Kadastro sektöründe kısa sürede yapılan panel ve seminerlere bakıldığında dinamik ve önemli bir yapının kendini göstermekte olduğunu belirten Sayın Bakan bu etkinliklerden dolayı HKMO'na teşekkür ederek kutladığını ifade etti. Sayın Tümen konuşmasını yenileme ve tesis kadastro hizmetlerini istenilen düzeyde yerine getirmediklerini ifade ederek Sayın Bakan "Tapu ve Kadastro Oenel Müdürlüğünde de teknolojinin getirdiği bu olanaklardan yararlanmak, ana ilkelerden biri olarak değerlendirilmektedir, üeleneksel yöntemlerin yerini süratle bilgisayar ve bilgi iletişim teknolojisine terk ettiği günümüzde, bu teknolojinin ürün-, leri tapu ve kadastro çalışmalarında normal araç, ekipman olarak yerini almakta, kalite ve sürati artırmakta, maliyeti en aza indirgeme de önemli rol oynamaktadır. Tabii ki bu modern teknolojiler, uzman insan gücü ihtiyacını ortadan kaldırmamakta, aksine nitelikli insanlara ihtiyaç duyumunu daha da artırmaktadır." şeklinde sürdürdü. Birçok ülkede kadastroda talebe bağlı işlemler, lisanslı özel haritacılar tarafından yapılmakta olup, özel sektör çalışmalarının devletçe daha dikkatli incelenmesine olanak vererek, kalite ve güveni artır-

4 mak suretiyle devletin bu alandaki denetim, düzenleme konularındaki etkinliğini artırırken, işin yapım ındaki rolünü daha da azaltmaya gidildiği görülmektedir. Kısa bir süre için düzenlenen panelde de yer aldığı üzere, ülkemizde hizmetinden yararlanabileceğimiz yeterli sayıda harita ve kadastro mühendisi vardır. Sizler bu mesleğin mensupları olarak haritanın nasıl yapılması gerektiğini, teknolojisini, bilimini en iyi bilen ve bu kurultayda bilgi ve tecrübelerini tartışarak paylaşacak olan kişilersiniz. Bizlerin sizlerle paylaşacağı husus, ülkemizin bugünü ve geleceği açısından izlenmesi gereken politikaların neler olacağıdır, hangi öncelikler belirlenebilir, yasal düzenlemeler nasıl olmalıdır? Bu kurultaydan elde edilecek sonuçları bu bakımdan oldukça önemsiyorum." dedi. Sayın Bakan Kadastro çalışmaları hakkında "Kalkınma planlarında, ülkemizde kadastrosu yapılacak alan 417 bin kilometrekare olarak öngörülmüştür. 98 yılı Aralık ayı rakamlarına göre 345 bin kilometrekarelik bölümün kadastrosu tamamlanmıştır. Buna göre gerçekleşme oranı yüzde 82'dir, kadastrosu tamamlanan yerlerden kentsel alanlarda bu oran yüzde 99, kırsal alanlarda ise yüzde 80,5'tir." bilgileri sundu yılını Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Programı özel ihtisas komisyonunun oluşturacağı yıl olacağını, Harita ve Tapu Kadastro sektörü olarak bu özel ihtisas komisyonlarında gerekli ilgi ve katkının gösterilmesini istediklerini ifade eden Sayın Aydın, bu katkıların ülke politikalarının oluşumunda önceliklerin belirlenmesinde önemli etken olacağını belirtti. Bilgi sistemlerinin oluşturulmasında ortak bir dilin kullanılması gerekliliğini vurgulayan Sayın Aydın TÜMEN, Tapu ve Kadastro Oenel Müdürlüğü olarak klasik yapıdan hızla uzaklaşarak, hizmetlere ilişkin bilgi sistemlerini kurmaya yönelik önemli adımlar atıldığını belirterek, 7.Harita Kurultayının başarılı geçmesi dileklerinde bulundu. 9

5 1. GİRİŞ Daha önceki kurultaylarda da gündeme gelen, sektörümüze ait çeşitli görüşler oluşturulan gelişmeler ve sorunlar, bu Kurultayda değişik bir boyutla ele alınmaya çalışılmıştır. Kurultayın ana konularından biri olan "yeniden yapılanma" çalışmalarda baz alınarak, düzenlenen oturumların ilk üç günü çağrılı bildirilerden oluşturulmuştur. Önceki kurultayların sonuç bildirgelerinden sonra, meslektaşlarımız tarafından sürekli eleştiri konusu olan, "sektörümüzün kendini tanıtması, aile içi sorunların yanı sıra, kendimizi de dışarı doğru yöneltmemiz", kapsamlı şekilde değerlendirilerek, mesleğimiz dışındaki bilim adamları ve uzman kişilerden bildiriler alınmıştır. Kurultay süresince oturum ve panellere katılan kırk iki kişiden yirmi sekizi, çağrılı; oturum başkanı, oturumcu ve panelist olarak yer almıştır. üretime dönük yatırımların planlanarak ülke yararına kullanılması açısından önemli bir işlevi olan sivil toplum kuruluşlarının, ülkemizdeki durumları irdelenerek, yaşanan sorunların çözümüne ilişkin tartışmalar yapılmıştır. Kamu yararına yönelik çalışmalarımızın kamuoyu tarafından bilinmesi ve yönetimlerin bu konuda destek vermesi amaçlanarak, kurultayın devam ettiği beş gün boyunca basınla ilişkiler, profesyonel bir firma yardımıyla sağlanmaya çalışılmıştır. Kurultayın kendisini finanse etmesi açısından zorunlu olan delegeler dışındaki meslektaşlarımızın, öğrencilerin ve diğer meslek gruplarının kurultayı ücretsiz izlemesi sağlanarak, katılımın geniş bir kitleye yayılması amaçlanmıştır HARİTA KÜRÜLTAYI'NIN ANA EKSENLERİ 2.1. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI, MEDYA VE DEMOKRASİDEKİ İŞLEVLERİ Sivil toplum kuruluşları, toplumumuzda özlemi çekilen toplumsal barışın kaynağı ve demokrasinin vazgeçilmez öğesidirler Anayasasından sonra yapılan düzenlemelerle, sivil toplum kuruluşlarının önemli kesimlerinden biri olan meslek odalarına, kamu kesiminde görev yapanların üye olma zorunluluğunun kaldırılması nedeniyle, bu barış kaynağının gücü azalmıştır. Demokrasinin öz suyu olarak da ifade edilen bu kuruluşların tam bağımsız olmaları gerekirken, bir vesayet altında oldukları, böylece özerkliklerinin bile tartışılır duruma gelmesi düşündürücü olmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarında ve özellikle meslek odalarında, çalışmanın eski heyecanı bulunmadığı gibi günümüzde kariyer görevler olarak da kabul edilmemektedir. Genel kanı, kamuya hizmet edenlerin meslek örgütlerinin değil, sermaye örgütlerinin olduğu yönündedir. Sivil toplum örgütlerinin başarısız olma nedenlerinden biri de "negatiften sıfıra gelmelerini" başarı olarak görmelerinden kaynaklandığı görüşü ağırlık kazanmaktadır. Meslek odalarının kendilerinden beklenilen çalışma- ları yapabilmesi ve demokrasi içindeki rolünü üstlenebilmesi için kamuoyu oluşturmalı, yönetimsel ve yasal anlamda gerekli girişimlerde bulunulmalıdır. Çağımızda tüketim arzularını ve üretimi şekillendiren, bu konuda nerede ise bir silah haline gelen medyada günümüzde "editörlerin özgürlüğünden" söz edilememektedir. Sivil toplum örgütlerinin üyeleri ve kamuoyu ile devlet arasında köprü vazifesinin görülmesinde, bir kısım medyanın yeterli duyarlılığı göstermediği açıktır. Bilgi edinme hakkına aracı olması gereken medya, tam tersine buna engel olmakta ve ilgisiz kalmaktadır. Toplumun örgütlü olmamasının en kötü yanı, belleğinin olmamasıdır. Örgütlü toplumların ve meslek odalarının kayıt tutması nedeniyle belleği vardır. Ancak arşivlenmiş bu belleğin, medyanın kullanımına hiç bir şekilde girmediği de gözlemlenmektedir. Bilgi, çağdaş insanın kullanabileceği en önemli enstrümandır. Bilgi ve teknoloji insanın bulunduğu her yere ulaşmak zorundadır. Ancak küreselleşen, globalleşen, bilgi olamamaktadır. Buna karşın küreselleşen sermaye ve tekeldir. Sermaye ve tekel bilim ve teknolojinin her türünü denetim altına almakta olup, bilgi ve jnsanlık adına küreselleşen şeyler azımsanacak boyut-,'ta kalmaktadır İDARENİN YENİDEN YAPILANMASI Genel Yapılanma Yüzyıllardır, var olması gerektiği düşünülen idare yapısı, var olan idarenin statükocu ve tutucu olma durumunu koruma eğilimi taşıması nedenleriyle gerçekleştirilebilir görülememektedir. Türk idare yapısı bu yansımadan payını olabildiğince almakta, ayrıca liyakat sistemini dikkate almayan yapısının yanı sıra mevki ve hiyerarşi saldırısına uygun olduğu görülmektedir. Kamu yönetimimizde öngörü eksikliği olduğu ve büyük ölçüde siyasallaştığı gözlenmektedir. Öte yandan eşit işe eşit ücret politikası uygulanmamakta ye sosyal güvenceler arasındaki farklar da giderilmemektedir. Ayrıca ülkemizde kamu kesiminde personel kullanılmasında yanlış politikalar izlenmekte ve insan kaynağı çok kötü kullanılmakta olup idare, toplum ve bireyin gerisinde kalmaktadır. Küreselleşmenin hızla devam ettiği ve ekonomik anlamda sınırların kalktığı bir dünyada, insanoğlu artık yeni bir çağa girmeye hazırlanmaktadır. Bilgi çağı olarak adlandırılacak 21.yüzyıla girmeye bir yıl gibi kısa bir süre kaldığı,bilgi ve iletişim teknolojisindeki baş döndürücü hızlı gelişme dikkate alındığında, ülkemizin çağdaş dünya ile arasında olan açığını kapatması yaşamsal önem taşımaktadır. Türkiye, hem bugüne kadar birikmiş ve ancak yapısal çözümlere kavuşturulamamış sorunlardan kurtulmak, hem de dünya ile bütünleşmede gelişmiş teknolojiyi ve çağdaş yönetim tekniklerini birlikte sağlamak zorundadır. Yeni idari yapılanmada "her şeyin devlet için değil insan için olması gerektiğinin" yanı sıra, devletin bü- 10

6 yüklüğü veya küçüklüğünden çok, kendine verilen rol ile kapasitesinin uygun olması gerektiği kurultayda altı çizilerek vurgulanmıştır Sektör Bazında Yapılanma Kadastro bilgi sisteminin bir an önce yerleşmesi ve kullanılması açısından, yeniden yapılanma sürecine girilmelidir. Uluslararası Ölçmeciler Federasyonu'nun (FIG) öngördüğü "2014 Projesi" olarak ifade edilen, kadastro çalışmalarının tek bir çatı altında toplanması projesine ilişkin çalışmalara şimdiden başlanmalıdır. Ülkemizde bulunan yaklaşık 3200 Belediye, serbest çalışan üyelerimizin büyük bölümünün iş ve uğraş alanıdır. Belediyelerde sektörümüzle ilgili idari yapılanma yeniden ele alınmalı ve geliştirilmelidir. Öte yandan bir paket bütünlüğüyle, anahtar teslimi mantığıyla yapılan büyük proje hizmetlerinin içinde maddi anlamda küçümsenmeyecek oranda yer eden harita hizmetlerinin ayrı olarak ihale edilmesi için gerekli işlemler, ivedilikle yapılmalıdır YASA VE YÖNETMELİK ÇALIŞMALARI Odamızın bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları ile birlikte veya kendi organizasyonu altında yürütülmekte olduğu yasa ve yönetmelik çalışmalarının Harita ve Kadastro sektöründe yeni ufuklar açacağı, bu anlamda çok önemli olduğu açıktır. Bazı taslakların Bakanlar Kurulunca imzalanmış ve Meclis gündemine indirilmiş olması olumlu bir gelişmedir. Siyasi istikrarsızlık nedeni ile görüşülüp yasalaştırılamamış olan " Lisanslı Ölçme Büroları " Adalet Bakanlığının hazırladığı yasa taslağı kapsamında sunulan " Hileli Hisseli Satışları " yasaklayan madde ile " Bilirkişilik " maddelerinin takipçisi olunması gerekmektedir. Çalışmaları bitirilen ve bazı Belediyelerde Uygulanmaya konulan " Harita uygulama Sorumluluğu " nun daha da yaygınlaştırılması ve ilgili yönetmeliklerde yer alması sağlanmalıdır. Çalışmaları devam etmekte olan " Arazj Toplulaştırma Yasa Taslağı ", " Büyük Ölçekli Harita Yapım Yönetmelik Taslağı ", " Taşınmaz Mal Müşavirliği Yasa Taslağı " çalışmalarında bir an önce sonuçlandırılması gerekmektedir. 6. Harita Kurultayı'nda da ifade edildiği gibi, kurumsal tanımların yeniden yapılarak, bu anlamda Harita Genel Komutanlığı bünyesinde yürütülmekte olan harita işlerinin savunma amaçlarıyla sınırlandırılıp, sektörde, harita yapımı konusundaki bilgi ve deneyim birikimlerini tek bir çatı altında toplayan, sivil bir Harita Genel Müdürlüğü'nün kurulması 7. Harita Kurultayı'nda da benimsenmiştir KADASTRO, ÎMAR VE MÜLKİYET İLİŞKİLERİ Günümüzde, ülke kadastrosunu bitirmekle birlikte, mevcut kadastronun yenilenmesi, iyileştirilmesi ve güncelleştirilmesi ağırlıklı olarak gündeme gelmektedir. Ancak günümüzde yapılan yenileme çalışmaları sadece paftaların yenilenmesi amacıyla yapılmakta olup, değişik nedenlerle beklenen amacına da ulaşmamaktadır. Teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak, çok amaçlı kadastro ve kadastro bilgi sistemine altlık oluşturacak duyarlıkta, kadastro için yeni bir yasal düzenleme yapılması, yenileme, orman, mera ve benzeri çalışmaların bu düzenleme içinde birleştirilmesi gerekmektedir Diğer yandan, kadastro hizmetlerinin tek bir kurumda toplanması ve tek elden yürütülmesinin daha gerçekçi bir yaklaşım olduğu, ormanın sınırlarının belirlenmesine ilişkin çalışmaların genel kadastro içinde yer alması gerektiği, bu gerçekleşmediği taktirde genel kadastro ile orman kadastro çalışmalarını ayıran sınırın kesinleştirilmesi konusunda Orman Genel Müdürlüğü ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne önemli görev ve sorumluluklar düştüğü ve orman kadastro komisyonlarında mutlaka harita ve kadastro mühendislerinin yer almasının gerekliliğine dikkat çekilmiştir. Kentsel yaşam alanlarındaki planların nasıl yapılacağından daha önemli olan, planların uygulanmasında gösterilecek duyarlılık ve yatırımcı kuruluşlar arasındaki koordinasyon olduğu vurgulanmış, bu konuda çalışmalar yapılmasının altı çizilmiştir. Anayasada kamu mallarının tanımlanmadığı, Medeni Yasa'da ise açık deniz, akarsu, hava ve benzeri kamunun kullanımına açık olan taşınmazların nitelenmediği, bunun uygulamada büyük boşluk yarattığı vurgulanmıştır. Devletin, taşınmaz malları hakkında doğru, güveni' lir ve sağlıklı kayıtlara sahip bulunmamaktadır. Bu nedenle de Devlete ait taşınmaz malların sayısı ve niteliği bilinmemektedir. Öte yandan Devletin üniversite kurabilmesine rağmen, vakıf üniversitelerine, arazi tahsisi ile birlikte para yardımı yapması, dikkat çekici ve düşündürücüdür. Diğer yandan ülke topraklarının değerlerini ve maliklerini belirleyen, toprak mülkiyetinde tekelleşmeyi önleyen hiçbir yasal düzenlemede bulunmaması, bu konuda hiçbir çalışma yapılmaması büyük eksiklik olarak görülmektedir. Günümüzde taşınmaz mal komisyonculuğu ya da yaygın adı ile "emlakçilik" bir meslek olarak yasal altlığa kavuşturulmamış olmasına rağmen, yoğun oranda uygulanan bir iş halini almıştır. Gelinen nokta, bu konuda yapılan çalışmaların yeniden ele alınmasını ve emlak müşavirliği ile emlak komisyonculuğunun ayrı ayrı düzenlenmesini gerekli kılmaktadır YÜZYILDA TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI VE KENTLEŞME Yerleşim yerleri açısından, nüfus bileşiminin, kentlerde yaşayan nüfusun artması yönünde değişmesi ile kent yaşamı, kent planlaması olağanüstü önem kazanmıştır. Hızlı nüfus artışının göreceli olarak oransal anlamda azaltılmasına rağmen, gelişmiş ülkelerdeki nüfus artış oranlarından fazla olması, kente olan göçün önlenemez yükselişi, kent nüfusunun bazı bölgelerde tüm beklenti projeksiyonlarının çok üstünde gerçekleşmesi, kentleri ve kentleşmeyi çözümü çok zor olan karmaşıkv problemler haline getirmektedir. Hızlı nüfus artışının ve olağan dışı göç etmenin kentlerde yarattığı büyük sıkıntılar, çarpık kentleşme ve gecekondulaşma, hala çözüm aranılan en önemli sorunla- 11

7 rın başında gelmektedir. Ancak bu sorunun, yalnızca barınma gereksinimi karşılandığı konutlar olduğu ve çözümün bu yönde olması gerektiği savı yetersiz olmaktadır. Ayrıca olayın toplumsal boyutunun da olduğu bilinmelidir. Ülkemizin önemli bir sorunu olan gecekondunun, nasıl bir sınıfsal katman olduğu net bir şekilde anlamlandırılmamıştır. Her belediye başkanının, siyasi iradenin, anladığı ayrı ayrı birer gecekondu tanımı vardır. Yasalar açısından tanımlanmış gecekondu ve kaçak yapı tanımını ötesinde toplumbilim açısından kabul edilebilir bir gecekondu tanımının olmaması kimi kez gecekonduluları haklı, kimi kez de gaspçı görülmelerine neden olmaktadır. Genel olarak 1980 öncesi meşru olarak görülen gecekondu, 1980 sonrası kabul görmemektedir. Gecekondular için bir piyasa söz konusudur ve bu piyasa artık yoksulların harcı olmaktan çıkmıştır. Gecekondu tanımında bir değişiklik yapmak söz konusudur. Bu tanımlardan "kent hukuku dışı yapı", gecekondu ve gecekonducunun yapısal değişikliğini de ifade etmektedir. Gecekondu piyasasının oluşumunun en büyük etmeni olan arazi mafyası ile gecekonducu arasındaki çizgi net bir şekilde konulmalıdır. Gecekonduların yasallaşmasının en temel aracı belediyeler olmaktadır. Tapu, yasallaşmada önem arz etmemekte, yol, su, elektrik gibi alt yapı hizmetleri yasallaşmanın önemli anahtarı olmaktadır. Bu bağlamda belediyeler, üzerine düşeni yapmamakta, yapamamaktadır. Kent bilgi sistemlerinin modern kent yönetiminde sağladığı yararlar, kimi belediyelerin yönetimleri tarafından kabul edilmiş görünmekte ve uygulama olanakları araştırılmakla birlikte, pek çok belediye yönetimi henüz konunun farkında bile değildirler. Bu konuda meslektaşlarımız tarafından bilgilendirici ve özendirici çalışmalar yapılmalı, konunun öneminden her fırsatta bahsedilmelidir. Yaşanılan acı tecrübelerde göstermektedir ki, bir doğal felaket sonrası dahi yapılan yanlışlıklardan ve sonuçlarından dolayı yerel yönetimi sorumlu tutan hiçbir yasa yoktur, üzülerek görmekteyiz ki yerel yönetimlerin anlayışının rant anlayışı olduğu gözlemlenmektedir. Demokrat ülkelerde en temel haklardan biri olan bilgilenme hakkı, ülkemizde işlerlik kazanmamıştır. Vatandaşın yerel yönetimler konusunda bilgilenme hakkı yoktur. Yerel yönetimlerin tüm yanlış işlerinde olduğu gibi, ekolojik dengemizi yok edecek projeler karşısında da dur denilmelidir. Bilgilenme hakkı ve çevre hakkının en temel kentli hakları oldukları gerçeği unutulmamalıdır COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ, UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ Kurultayda sunulan uzaktan Algılama konusundaki çalışma, 1984, 1992, 1997 yıllarına ait uydu görüntüleri kullanılarak, İstanbul kent alanı ve yakın çevresinde yapılmıştır. Araştırmanın sonucu ise; son yıllarda çeşitli çevrelerde politikacıların, bilim adamlarının, mühendislerin ve mimarların sık sık vurguladıkları gibi, istanbul çevresinde, zamanla orman alanları ve yapılaşmamış alanlar azalırken, yaklaşık aynı miktarda yerleşim alanı ve yolların artmakta olduğu- dur. Bu çalışma aynı zamanda, arazi kullanımında meydana gelen değişimleri izlemenin, araziye gitmeye bile gerek kalmadan, uydu görüntüleri yardımı ile mümkün olabileceğini göstermiş ve tartışmaların sonunda uzaktan algılama konusunda çalışmaların artırılması ve kullanımının yaygınlaşması konusundaki beklentiler dile getirilmiştir. Kurultayda sayısal fotogrametrinin bugünkü durumu irdelenirken, geleceğe ilişkin düşüncelere de yer verilmiştir. Sayısal Fotogrametri, temelde Analitik Fotogrametriye benzemekle birlikte, otomasyona bir adım daha yaklaşma anlamını taşımaktadır. Ancak, sayısal işlemcinin yıldır yapmakta olduğu fotogrametrik yorumlama konusundaki beklentilerin henüz tam olarak gerçekleşmediği, fotogrametrik değerlendirmenin yine en iyi biçimde bir operatör tarafından yapabileceği vurgulanmıştır. Kurultayda CBS konusunda, ülkemizde kavramlaşma aşamasına geçildiği ve somut uygulamaların başlaması üzerinde durulmuş ve gelecek kurultaylarda ve benzeri toplantılarda bu konuda daha fazla sayıda somut uygulamaların sunulması ve tartışılması beklentisi ağırlık kazanmıştır. CBS konusunda uygulamaların mutlaka başarılı olması gerekir. Aksi durumda daha sonraki çalışmaların genişlemesine olanak olmayacaktır. Başarı ise doğru, amaca ve koşullara uygun bir CBS'nin tasarımın ve gerçekleşmesi ile mümkündür. Yanlış adımlar, yanlış yaklaşımlar sonunda yalnız bir miktar para harcanmış olmayacak, aynı zamanda bu sistemlere duyulan güven kaybolacaktır. ülke düzeyinde CBS konusunda birtakım ilkelerin geliştirilmesi, gerekli standartların oluşturulması artık kaçınılmaz olmuştur. Öncelikle kamu ve üniversitelerin bu konuda daha duyarlı olmaları gerekmektedir JEODEZİ, DENGELEME VE GPS Deformasyon analizi, mesleki uygulamalarda önemli yer tutan bir konu olup, teorisi, uygulamada kullanılan teknoloji ve yöntemler yönünden hızlı değişim ve gelişim gösteren önemli uygulama alanlarından birisi olduğu vurgulanmıştır. GPS ağlarında duyarlık ve güven optimizasyonu çalışmasında, bilgisayar olanaklarının mesleki uygulamalara getirdiği yeni teori ve uygulamalar konu alınmıştır. Jeodezik ağlarda optimizasyon, ağların amaca uygun şekillendirilmesi ve ölçülmesi yönünden son zamanlarda incelemeye alman konulardan birisi olup gelişen yöntemler üzerinde durulmuştur. Jeodinamik araştırmalar amacıyla geliştirilen SLR uydu tekniği (uydu lazer ölçmeleri) yönteminin, başta dünya referans ağının oluşturulmasında olmak üzere, değişik alanlarda etkin olarak uygulama alanı bulduğu konusuna dikkat çekilmiştir. 3. SONUÇ 8. Harita Kurultayı için nasıl, nerede, hani konuda, hangi aralıkta ve benzeri sorunlar bugünden tartışmaya açılmalı ve çalışmalara derhal başlanılması bir zorunluluk olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır. 12

8 Konular Sunulan bildirilerin savısı % Taşınmaz Mülkiyeti 3 10 Yerel Yönetimler ve Kentleşme 2 6 Coğrafi/Kent Bilgi Sistemleri 6 19 Kadastro 3 10 Kırsal/Kentsel Alan 3 10 uzaktan Algılama 2 6 Fotogrametri 4 12 Ölçme 2 6 Jeodezi 2 6 GPS 2 6 Dengeleme 2 6 Kartografya 1 3 Toplam * Çağrılı bildiriler dahildir. ** Eğitimle ilgili 1 adet bildiri 1999 yılı içinde yapılması planlanan, konusu Eğitim olan organizasyonda değerlendirilecektir. * * * Kurultay Seçici Kurulunca 3 adet bildiri içeriği ve konusu itibariyle yayınlanmaya değer bulunmamıştır. Kurultayda 3 ayrı- panel ve 2 oturum/panel yapılmıştır. *Sivil Toplum Kuruluşları ve Demokrasideki İşlevleri (panel) % 20 * 21.Yüzyıla Girerken Kamu ve Özel Sektörün Yeniden Yapılma Gereksinimiı % 20 (Oturum/Panel) * 21.Yüzyıla Girerken Kamu ve Özel Sektörün Yeniden Yapılma Gereksinimi % 20 (Panel) *21. Yüzyılda Türkiye'nin Toplumsal Yapısı ve kentleşme (Panel) % 20 *Mülkiyete Çağdaş Bir Yorumla Yaklaşılması Mülkiyetin Anayasal Düzeyde % 20 Tartışılması (Oturum/Panel)

9

10 Derleyen M. Şerbetçi 1 Nisan 1999 da tam 84 yaş doğum gününde Emekli Prof. Dr. Ing. İ. K. YAŞAR bir kalp krizi sonucunda aramızdan ayrıldı. Böylelikle 1. Kuşak haritacılarımızdan bir yıldız daha kaydı. 1 Nisan 1915 de Fatih/İstanbul'da doğan YAŞAR, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayarak 1932 yılında Kuleli Askeri Lisesini bitirdi. Harpokulundan 1934'de yarsubay (Asteğmen) olarak mezun oldu. Aynı yıl Berlin üniversitesinde Jeodezi öğrenimi için Almanya'ya gönderildi. 1939'da 2. Dünya Savaşının çıkması üzerine öğrenimini yarıda bırakarak Tükiye'ye döndü da tekrar Almanyaya giderek Mart 1940 da Dipl.-Ing. unvanını aldı yılında Yüzbaşı rütbesi ile Harita Genel Komutanlığında göreve bşladı da Binbaşı, 1954 de Yarbay oldu da 6 ay Finlandiya'da ve 1951 de 6 ay Ohio State/CISA da Prof Heiskanen yanında staj yaptı. Yarbay rütbesinde iken istifa ederek ordudan ayrıldı. Harita Genel Komutanlığındaki çalışmaları sırasında Meşedağ başlangıç noktasında ve 99 adet 1.derece nirengi ağı ve baz büyütme noktalarında astronomik gözlemler yaptı ve bu konularda elemanlar yetiştirdi. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde Prof. Kraeicken yönetiminde 1962 de doktorasını tamamlayarak bilim doktoru unvanını aldı. Bu sıralarda "Mobil Exploration Medi. Corp." İsimli bir amerikan firmasında çalıştı. Bu firmada Doğu Akdeniz bölgesinde gravite ölçüleri yaptı yılları arasında üppsala/tsveç'te Prof. Tengström'ün yanında çalıştı yılında Ortadoğu Teknik üniversitesi'ne girerek burada 1966 da Doçent (Assoc. Prof.), 1972 de Prof. Oldu yılları arasında OD- TCİ'de Jeoloji, İnşaat ve Maden Müh. bölümlerinde jeodezi ve A.Ü. Fen Fakültesi'nde Astronomi ve Jeofizik bölümlerinde Astronomi ve Jeofizik dersleri verdi li yılların başında bir süre KTÜ'de de Jeodezik Astronomi ve Fiziksel jeodezi derslerini verdi yıl üzerinden emekli olduğu 1984 yılından sonra da ODTCİ de 1994 yılına kadar part-time statüsünde çalıştı yılında Istanbula taşındı. Son olarak yazmış olduğu kitabını bastıramadığından fotokopi ile çoğalttığı bir nüshasını Yıldız Teknik üniversitesine getirmişti. Çok sevdiği eşi 1985'de vefat etti. Çocukları yoktu. Harita Mühendisleri topluluğu olarak kendisine Allahtan rahmet geride kalanlarına başsağlığı dileriz. (Öz geçmiş hakkında daha önce yayınlanan: "Prof. Dr.l.Kasım YAŞAR'ın Kendi ağzından yaşam öyküsü": Harita Kadastro Mühendisliği, sayı 84, s , 1998, Ankara). Prof. Dr. İ. Kasım Yaşar'ın yayınları 1- (1940): Sahra Astronomisi. Harita Dergisi, sayı 28, s (1940): Jeodezik ve Astronomik Kemmiyeti Vaziyelerin Laplas usulü ile Muvazenesi. Harita Dergisi, sayı 26, s (Çeviri) 3- (1940): Gayrı şahsi iki mikrometreli Meridyen aleti. Harita Dergisi sayı 28, s (1941): Hassas Tesviye ruhlarının tedkikatı ve onların partes kıymetlerinin ölçülmesi. Harita Dergisi sayı 33, s (1942): Jeodezi Aleti Fabriklarında Hassas Mekanik işler. Harita Dergisi, sayı 35, s (1948): Kısaltılmış ve Türkiye için derlenmiş Boss Ana yıldız Katalogu kopyası. 114 s., HGM Ankara (Kitap) 7- (1949): Harita genel Müdürlüğünde Astronomik İşler. Harita Dergisi, sayı 40, s (1952): Jeodezik Astronomi. Hassas Arz Tul ve Semt Tayini, 112 s. HGM Ankara (Kitap) 9- (1959): Gravitenin Dik İkinci Türevi ve Yer Kabuğunda Kitle Dağılımı. Böl. 1, Türkiye Jeofizikçiler Derneği dergisi, cilt 1, sayı 1 Ankara 10-( ): Yerçekiminin dik ikinci türevi ve yerkabuğunda kitle dağılımı. Türk Jeofizik Dergisi cilt 1, sayı 1, MTA Ankara (Harita Dergisi özel sayı, 36 s.) 11-(1962): üç Çeşit Yükseklik Problemi, Astrolab, Yeni tatbik edilen hesap şekli Teorisi ve Tatbikatı. MTA Dergisi sayı 58, s (Doktora özeti) 12-( ): Teren Tashihi hesaplarında yeni bir tekniğin araştırılması. Türkiye Jeofizik Dergisi, cilt 1,sayı 1 13-(1966): Yer Çekiminin Dik İkinci Türevi ve Yer Kabuğunda Kitle dağılımı (Doç. Tezi) 14-(1969): An Investigation About the Surface levelling and determination of undulations of a level surface and the density distribution along the surface itself. Jeodezi Bülteni sayı 1, cilt 1, s Trabzon (ODTÜ Prof. Tezi?) 15-(1969): Jeodezik Deformasyon Etüd ve Ölçüleri. EİE., Yay , 533 s. Ankara (Kitap) 16-(1971): An Investigation of a new terrain computation method part I+II. Printed Paper for IÜGG, The Report of geodet. Works in Turkey for the Meeting Moscow (TÜBİTAK, III. Bilim Kongr. Tebliği, s (Yer Bilimleri)) 17-(1971): Toprak Reformu ve Şehirleşme ile İlgili Bulunan gravimetrik kontroller. Bak. Arası Har. İşi. Koor. Pl. Kurlu yay. No 2/ ( 1971): Die Isostatischen Reduktionskarten der Türkei für die Maechtigkeiten T=20, 30 und 40 Km Tiefen. Jeodezi Bülteni, cilt 2, sayı 2, s Trabzon 19-(1972): Jeodezik Astronomi. 240 sayfa, HGM, Ankara (Kitap) 20-(1972): Gravite ve magnetik anomalileri tefsirlerinde Yerçekiminin 2. Mertebe düşey türevleri için, etki kitlesi, lokasyonu, derinliği ve yoğunluk kontrastları hataları ile belirsizlik sınırları üzerine kritikler. IV. TÜBİTAK Bilim Kongresi Tebl. 5-8 Kasım Bu yayın 1974 yılında da TÜGGB VI. Genel Kurulunda sunulmuştur, yay. no: 5, s: ): Erklarende Daten für die Isostatische Reduktionskarten Jeodezi Bülteni, 2(2), s ): Analysis of theoretical and observed crustal movements at METÜ. Geod. Lab. (Ç. YALÇIN ile birlikte) 23-(1980): Gravite ve Bouguer ve topografik yükselti anomali değerlerinden faydalanarak Silifke civarı Akkuyu'da inşa edilmesi düşünülen eneği santralı yerinin yeni gravimetrik yöntemle seçimi. VII. TÜBİTAK Bilim Kongr. Tebl Kuşadası-İzmir 24-General Aspects for Education in Geodesy. Porceedings of Int. Symposium "Education in Geodesy", page: , Sept , Graz, Austria 25-(1999): uygulamalı çekim gücü teorisine giriş ve Fiziksel ve Gravimetrik Jeodezi, 408 sayfa İstanbul (yayınlanmadı) (Kitap) 15

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE HAZİRAN 2011 YIL: 21 SAYI: 81 ISSN 1300/3535 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: A. Fahri Özten Genel Yayın Yönetmeni: Özkan Talay Yazı İşleri

Detaylı

Kasım 2009 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534

Kasım 2009 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534 KASIM 2009 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534 2 ayda 1 yayınlanır. Yaygın Süreli Yayındır. Ücretsizdir. HKMO Adına Sahibi: A. Fahri ÖZTEN Genel Yayın Yönetmeni: Ufuk Serdar

Detaylı

TMMOB Bülteni ve Web Sitesi TMMOB Bülteninin yayınlanması ve web sitesinin sürekli güncelleştirilmesi Yürütme Kurulunca yapılacaktır.

TMMOB Bülteni ve Web Sitesi TMMOB Bülteninin yayınlanması ve web sitesinin sürekli güncelleştirilmesi Yürütme Kurulunca yapılacaktır. HKMO B ü l t e n i Kasım 2002 Grupları, ilgili Odaların ortak çalışması olarak yürütülecektir. Gruplar uzmanlık alanına göre görüş üretip, gelişen olgular doğrultusunda raporlar hazırlarken, zamanlaması

Detaylı

HKMO BURSA ŞUBESİ BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER KENT REHBERİ ÖNEMLİ TELEFONLAR. Bültene Yazı Göndermek İsteyenlerin Dikkatine:

HKMO BURSA ŞUBESİ BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER KENT REHBERİ ÖNEMLİ TELEFONLAR. Bültene Yazı Göndermek İsteyenlerin Dikkatine: HKMO BURSA ŞUBESİ Odunluk Mah. Kale Cd. No: 20 K.3 Nilüfer/BURSA Tel: 0224 451 27 00-452 27 00 Faks: 0224 453 24 00 e-mail: bursa@hkmo.org.tr BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER BALIKESİR İL TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 Aralık 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: Ertuğrul Candaș Genel

Detaylı

İMAR AFFIYLA YENİ FELAKETLERE DAVETİYE ÇIKARILMIŞTIR TMMOB NIN TÜRKİYE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALARI:

İMAR AFFIYLA YENİ FELAKETLERE DAVETİYE ÇIKARILMIŞTIR TMMOB NIN TÜRKİYE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALARI: YÜKSEK ÖĞRENİM SİSTEMİ PARAMPARÇA Yeni YÖK Yasası Taslağı nın hazırlıkları tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarı, Bakanlar Kurulu na sunulmaya hazır hale geldi. Taslak aynen kabul

Detaylı

Türkiye toprak politikasının olmadığını, bu nedenle kentleşmede çarpıklığın yaşandığı, kendiliğinden

Türkiye toprak politikasının olmadığını, bu nedenle kentleşmede çarpıklığın yaşandığı, kendiliğinden TMMOB tarafından 21 Kasım 1998 tarihinde, TÜRMOB salonunda düzenlenen MESLEK ALAN- LARIMIZDA CUM- HURİYETİN 75 YILI paneline 14 Odanın temsilcileri katılmıştır. Odamızı temsilen panele katılan Muhittin

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan, en geniş

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 14. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. Giriş Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan,

Detaylı

TMMOB DEN TMMOB 37. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB DEN TMMOB 37. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TMMOB DEN TMMOB 37. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Sunuş TMMOB, ülkemizdeki mühendisleri ve mimarları, mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ve onların içinde yer aldıkları bütün süreçlerde temsil etmek,

Detaylı

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası. ŞUBE ve GENEL MERKEZ GENEL KURULLARI SÜRECİ BAŞLADI TMMOB. 166 ISSN 1300-7300 Aralık 2005

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası. ŞUBE ve GENEL MERKEZ GENEL KURULLARI SÜRECİ BAŞLADI TMMOB. 166 ISSN 1300-7300 Aralık 2005 Haber Bülteni 166 ISSN 1300-7300 Aralık 2005 www.spo.org.tr TRT ANKARA RADYOSUNDA KORUMA KONUSUNDA BİLGİ VERDİK...17 2006 YILI BÜTÇE KANUNUNA KAÇAK YAPILARIN AFFEDİLMESİNE YÖNELİK HÜKÜMLER EKLENDİ...17

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 2014 Stratejik Planı

T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 2014 Stratejik Planı T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 2014 Stratejik Planı İçindekiler Bakan Mesajı... 1 Genel Müdür Sunuşu... 3 Giriş... 7 Tarihçe... 9 Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ Yüksek öğretime girmek zor. Liseyi bitiren her beş gençten dördünün daha ileri bir eğitim görme olanağı bulunmuyor. Her yıl

Detaylı

Ocak 2015 YIL: 25 SAYI: 92 ISSN: 1300/3534 2 ayda bir yayımlanır / yaygın süreli yayındır / ücretsizdir.

Ocak 2015 YIL: 25 SAYI: 92 ISSN: 1300/3534 2 ayda bir yayımlanır / yaygın süreli yayındır / ücretsizdir. Ocak 2015 YIL: 25 SAYI: 92 ISSN: 1300/3534 2 ayda bir yayımlanır / yaygın süreli yayındır / ücretsizdir. TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANI Özel Sayı Ocak 2015 YIL: 25 SAYI: 92 ISSN

Detaylı

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 2 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010 2012) TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010-2012) 10. OLAĞAN

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı

PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI. Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU

PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI. Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ÖNSÖZ... 3 TMMOB MESLEKİ DAVRANIŞ İLKELERİ...

Detaylı

TÜRKİYE. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu. OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2)

TÜRKİYE. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu. OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2) TÜRKİYE O S B GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERGİSİ MART 2012 SAYI: 27 OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2) Adil Kanıöz Gebze Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği

Detaylı

KADASTRO ÇALIŞMALARI

KADASTRO ÇALIŞMALARI KADASTRO ÇALIŞMALARI Nihat ŞAHİN TKGM Gen. Müd. Yrd. Sayın hocam, teşekkür ediyorum. Sayın genel müdürlerim, sayın meslek büyüklerim, saygıdeğer hocalarım, sayın meslektaşlarım, kıymetli misafirlerimiz;

Detaylı

TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEME VE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEME VE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEME VE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ÖZET M. Hışır Lider Gayrimenkul

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ (KENT VE ÇEVRE BİLİMLERİ) ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE 1980 DEN SONRA KENT PLANLAMASI HİZMETLERİNİN ÖZEL KESİME GÖRDÜRÜLMESİ

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

2006-2007 YÖNETİM KURULU

2006-2007 YÖNETİM KURULU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 4. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN 1.Açılış 2.Başkanlık divanı seçimi ve saygı duruşu, 3.Konuk konuşmacıların dinlenmesi, 4.Şube Yönetim Kurulu Çalışma raporunun

Detaylı

Türkiye de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon. ve Mesleki Yetkinlik ve Yeterlilik

Türkiye de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon. ve Mesleki Yetkinlik ve Yeterlilik Türkiye Planlama Okulları Birliği III. Koordinasyon Toplantısı İstanbul Teknik Üniversitesi Buluşması Notları Türkiye de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon ve Mesleki

Detaylı

ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜ 2023 VİZYONU

İNŞAAT SEKTÖRÜ 2023 VİZYONU İNŞAAT SEKTÖRÜ 2023 VİZYONU SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Kurumsallık Girişimcilik Deneyim Yenilikçilik Sorumluluk İşbirliği Rekabetçilik Verimlilik Kaynak TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ Mart 2011 VİZYON TMB

Detaylı

5. DÖNEM FAALİYET RAPORU

5. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 5. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 5. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN Açılış 1. Yönetim kurulu adına açılış, başkanlık divanı seçimi ve

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı