TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.DÖNEM Türk Dili-I Z Dil, Diller ve Türk Dili, Dilin İnsan Hayatındaki Önemi, Dillerin Doğuşu ve Dilin Özellikleri, Türk Dilinin Özellikleri / Dilbilgisi, Sözcük, Cümle, Bunların İletişim Açısından Önemi, Yazılı Anlatımda Başarılı Olmanın Yolları / Kelime Türleri, Kelimelerin Ses ve Şekil Yapısı, İsim, Fiil, Zarf ve Edatların Okunuşları, Türleri ve Bunların Türkçe de Kullanılışları / Anlatımın Öğeleri ve Türleri, Ana düşünce ve Yardımcı düşünceler, Konu ve Konu Türler, Açıklama, Tartışma, Betimleme ve Öyküleme /Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri (Diksiyon). Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Z İnkılap Kavramı / Bölümleri / Diğer Kavramlar / Dersin Konusu ve Anafikri / Osmanlı Devletinin Genel Yapısı / Çöküş Nedenleri / Osmanlı Devletindeki Reform Hareketleri / Tanzimat Dönemi / Meşrutiyet Dönemi / Trablus ve Balkan Savaşları / I. Dünya Savaşı / Fikir Akımları / Mondros Mütarekesi / Anadolu'nun Paylaştırılması ve İzmir'in İşgali / İstanbul'un İşgali / Milli Dernekler / Azınlık Dernekler / Yeni Türk Devletinin Kuruluşu / Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı / Amasya Genelgesi / Erzurum Kongresi / Sivas Kongresi / Amasya Görüşmeleri / Son Osmanlı Meclisi / Misak-ı Milli / T.B.M.M. Açılışı / Meclis Yapısı / İç Ayaklanmalar / Sevr Antlaşması / I. ve II. Savaşları / Eskişehir - Kütahya Savaşları / Sakarya Meydan Savaşı / Büyük Taarruz / Mudanya Mütarekesi / Lozan Antlaşması. İngilizce-I Z Konuşma Selamlaşma, Hatır Sorma, Kendinin Tanıtma / Direktif Verme, Rica ve İsteklerde Bulunma / Bilgi Almak İçin Soru sorma, Sorulan Sorulara Cevap Verme / İş Görüşmelerinde İstenilen Bilgiyi Verme, Diğer Çalışanlarla İlgili Bilgi Verme / Önerilerde bulunma, Önerilere Cevap Verme / Problem sorma ve Bu tür sorulara Cevap Verme / Zaman Veya Yer Sorma ve Bu Tür Sorulara cevap Verme / Miktar veya Sayı Sorma ve Bildirme / Telefonla Konuşma tekniği, Teklif de Bulunma / Devam Eden Bir İşle İlgili Bilgi Verme, Bilgi Edinmek İçin Soru Sorma / Gereklilik, Tavsiye Bildiren İfadeler / Geçmişteki Olaylardan bahsetme, Bilgi Edinmek İçin Soru Sorma. 1

2 Ders Adı Z/M/S Teori Pratik Kredi AKTS Bilgisayar-I Z Giriş ve Tarihçe / Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Yazılımı / Bilgisayarların Yapısal ve Kullanım Amaçlarına Göre Sınıflandırılması, Sistem Birimi / Bellek Türleri / Klavye, Mouse ve Monitör / Bilgisayarın Donanımları İle Birlikte Kurulması ve Çalıştırılması / İşletim Sistemleri / Ms - Dos / Dizinler ve Alt Dizinler, Dizin İsimleri, Dosyalar ve Dosya İsimleri, Dos Komutları / Windows 95, Klasör ve Dosyalar, Yeni Bir Klasör Oluşturma, Kopyalama, Kaydetme ve Silme vb. / Word ve Excel / Network / İnternet Matematik-I Z Cebirin temel kuralları; küme kavramı, sayı teorisi analiz edilir. Denklemler ve eşitsizlikler, bağıntı ve fonksiyonlar analiz edilir. Doğrusal, üssel, logaritmik fonksiyonlar öğretilir. Limit ve süreklilik, türev kavramı ve fonksiyonların kritik noktalarının belirlenmesi gösterilir. Ekonomide grafik çiziminin matematiksel botu gösterilir. Bankacılığa Giriş Z Bankacılıkta temel kavramlar ve prensipler; Türkiye&;de ve dünyada bankacılığın gelişimi, Banka türleri, organizasyon yapıları ve işlevleri, bankacılıkta kullanılan kavramların tanıtımı(faiz hesaplama teknikleri, kullanılan finansal tablolar) Dünyada ve ülkemizde yaşanan Bankacılık krizleri, nedenleri sonuçları ve yapılan düzenlemeler. Banka birleşmeleri, bankacılıktaki güncel gelişmeler ve Basel II düzenlemeleri. Sigorta İşletmeciliği Z Sigortacılığın temel kavramları / Sigortanın temel prensipleri / Sigorta çeşitleri / Yangın sigortaları / Nakliyat sigortaları / Kaza sigortaları / Mühendislik sigortaları / Tarım Sigortaları. Genel İşletme Z İşletme Ekonomisi Biliminin Kapsamı / İşletme Ekonomisine İlişkin Temel Kavramlar / İşletmenin Tanımı ve Özellikleri / İşletmelerin Sınıflandırılması / İşletme Birlikleri / İşletme Fonksiyonları / Yönetim / Üretim / Pazarlama / İşletmenin Kuruluşu / Proje Planlama Teknikleri / CPM / PERT / Ekonomi Politikalarının İşletme Politikalarına Etkisi. Genel Muhasebe-I Z Muhasebenin Niteliği, Kapsamı / Muhasebe Temel Denklemi / Bilançonun Nitelikleri ve Türleri / Gelir Tablosu / Hesabın Nitelikleri ve Kayıt Yöntemleri / Ticari İşlemlerin Hesaplarda İzlenmesi / Muhasebe Akım Şeması / Mal Hesabı, Sabit Değerler. 2

3 Genel Hukuk Bilgisi Z Hukuk Kavramı / Modern Hukuk Sisteminin Dayanağı / Hukukun Genel Prensipleri / Hukukun Kaynakları : Yazılı Kaynaklar, Örf ve Adet, Mahkeme Kararları ve Bilimsel İçtihatlar / Hukuki İşlemler / Haklar ve Hakkın Kaynakları / Hukukun Dalları : Özel Hukuk, Kamu Hukuku. İktisada Giriş Z İktisat Biliminin Konusu / İktisadi Kararlar / Üretim Teorisi / Üretim Fonksiyonu / Ürün Arzı ve Belirleyen Değişkenler / Tüketim, Fayda Teorisi / Tüketici Dengesi / Talep ve Talebi Belirleyen Değişkenler / Piyasa Çeşitleri / G.S.M.H. nın Oluşumu ve Hesaplanışı / Milli Gelir / Para Talebi, Para Arzı ve Para Piyasası Değerleri. Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Ders İçerikleri I. Dönem Sonu 3

4 II. DÖNEM Türk Dili-II Z Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri: Yaratıcı Yazma, Öğretici Yazma, Hazırlıklı Konuşma, Hazırlıksız Konuşma / Planlı Yazma Çalışmaları, Kısa Hikaye Yazma, Kısa Fikir Yazıları Oluşturma / Yazıların İncelenmesi / Hazırlıklı Konuşma, Konferans, Münazara, Mülakat, Okuduğu Bir Eseri Tanıtma / Sağlam, Dengeli, Hür ve Sistemli Düşünme Alışkanlığı İle Araştırma, Tartışma, Değerlendirme ve Oluşturma Gücü Kazandırma / Noktalama ve Yazım Kuralları / Anlatım Bozuklukları. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Z Saltanatın Kaldırılması / Cumhuriyetin İlanı / Halifeliğin Kaldırılması / Kıyafet Düzenlenmesi / Şapka İnkılabı / Harf, Dil, Tarih İnkılabı ve Soyadı Kanunu / Tarikatların Kaldırılması / Tekke, Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması / Takvim, Saat Ölçü Sistemindeki Değişiklikler / 1921 ve 1924 Anayasaları ve Hukuk İnkılabı / Kadın Hakları ve İnsan Hakları Kavramları / Eğitim İnkılabı, Önemi / Türk İnkılabının Yeri, Eğitimde Uyulması Gerekli İlkeler / Eğitim Aksaklıkları / 1924 Devrim Yasalarının Önemi / Şeyh Sait, Menemen ve Suikast Girişimi / Çok Partili Dönem / Terakkiperver ve Serbest Fırka / Parti Tanımı Demokrasi Kavramı / Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Laiklik, İnkılapçılık, Devletçilik, Halkçılık, İlkeleri / Milli Bağımsızlık / Milli İrade / Milli Beraberlik / Yurtta ve Dünyada Barış / Atatürkçü Düşünce Sistemi / Atatürk Devri Dış Politikası / Montrö Boğazlar Sözleşmesi / Balkan Antantı / Hatay Sorunu. İngilizce-II Z Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri: Yaratıcı Yazma, Öğretici Yazma, Hazırlıklı Konuşma, Hazırlıksız Konuşma / Planlı Yazma Çalışmaları, Kısa Hikaye Yazma, Kısa Fikir Yazıları Oluşturma / Yazıların İncelenmesi / Hazırlıklı Konuşma, Konferans, Münazara, Mülakat, Okuduğu Bir Eseri Tanıtma / Sağlam, Dengeli, Hür ve Sistemli Düşünme Alışkanlığı İle Araştırma, Tartışma, Değerlendirme ve Oluşturma Gücü Kazandırma / Noktalama ve Yazım Kuralları / Anlatım Bozuklukları. Bilgisayar-II Z Giriş ve Tarihçe / Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Yazılımı / Bilgisayarların Yapısal ve Kullanım Amaçlarına Göre Sınıflandırılması, Sistem Birimi / Bellek Türleri / Klavye, Mouse ve Monitör / Bilgisayarın Donanımları İle Birlikte Kurulması ve Çalıştırılması / İşletim Sistemleri / Ms - Dos / Dizinler ve Alt Dizinler, Dizin İsimleri, Dosyalar ve Dosya İsimleri, Dos Komutları / Windows 95, Klasör ve Dosyalar, Yeni Bir Klasör Oluşturma, Kopyalama, Kaydetme ve Silme vb. / Word ve Excel / Network / İnternet. 4

5 Banka İşletmeciliği Z Banka İşletmeciliği Tanımı / Banka İşletmeciliğinin İşletmecilikteki Yeri / Yönetim ve Organizasyon Süreci Açısından Bankalar / Bankalarda Kuruluş ve Örgütlenme / Bankalarda Personel Yönetimi / Finansal Yönetim Açısından Bankalar. Pazarlama İlkeleri Z Pazarlamaya Giriş / Pazarlama Planlaması İlkeleri / Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırmaları / Pazarlama Makro ve Mikro Çevre Faktörleri / Pazarların Yapısal ve Davranışsal İlkeleri / Pazar Ölçümlemesi / Hedef Pazarlama ve Dilimlemesi / Pazarlama Karması / Pazarlama Denetimi ve Kontrol. Makro İktisat Z İktisat Teorisi ve Politikası / İktisat Politikasının Amaçları ve Araçları / Amaçlar Arası Çatışmalar / Amaç Araç Dengesi / İktisadi Ekollerin Temel Yaklaşımları / Piyasa Çeşitleri / G. S. M. H. nın Oluşumu ve Hesaplanışı / Milli Gelir / Basit Makro Model Çerçevesinde Piyasaların İşleyişi / Kamu Kesimi ve Finansmanı / Para Teorisi ve Politikası / Kalkınma Ekonomisi. Ticaret Hukuk Bilgisi Z Borç Kavramı / Borç ve Sorumluluk / Borç Kaynakları / Sözleşmeler / İcap ve Kabul / Haksız Fiiller / Nedensiz Zenginleşme / Ticari İşletme / Tüccar / Ticaret Sicili / Marka ve Ticaret Ünvanı / Haksız Rekabet / Ticaret Ortaklıkları / Kıymetli Evraklar / Kambiyo Senetleri / Rekabet Hukuku / Tüketicinin Korunması. Genel Muhasebe-II Z Bilanço Hesapları, Gider ve Gelir Hesapları / Mizanlar / Dönem Sonu İşlemler, Envanter İşlemleri, Dönem Sonu Tablolarının Düzenlenmesi ve Kapanış Kayıtlarının Yapılması. Ticari Matematik Z Yüzde Hesapları / Oran ve Orantı / Basit Faiz ve Bileşik Faiz Hesaplamaları / İskonto Hesaplamaları / Amortisman / Kar Hesapları / Alaşım Hesapları. Faiz, Faiz Hesapları ve Yöntemleri / Basit Faiz / Baliğ / İskonto Hesapları / Dış İskonto / İç İskonto / Denk Bonolar / Bono Değiştirme / Cari Hesaplar ve Türleri / Direkt Yöntem / Endirekt Yöntem / Hamburg Yöntemi / Bileşik Faiz / Bugünkü Değer Hesapları / Gelecek Değer Hesapları / Anüite Hesapları. 5

6 İstatistik Z İstatistiğin tanımı, veri, verilerin toplanması, sınıflanması, gruplanması / Seriler / Grafikler / Ortalamalar / Değişkenlik ve bölünme şekilleri / Oranlar / Endeksler. Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Ders İçerikleri II. Dönem Sonu 6

7 III. DÖNEM Yönetim ve Organizasyon Z Yönetim, Yönetici ve Profesyonel Yönetici Kavramları / Yönetimin Fonksiyonları / Bankalarda Yönetim / Bankalarda Planlama, Organizasyon, Eş Güdüm, Kontrol, Eğitim / Bankalarda Stratejik Yönetim / Misyon ve Faaliyet Alanlarının Tespiti / Stratejik Amaçların Belirlenmesi / Çevre Analizi / Kaynak ve Yeteneklerin Tesbiti / Genel Değerlendirme ve Strateji Seçimi / Uygulamadan Örnekler. Finansal Hizmetler Ekonomisi Z Finansal Sistemin Genel Görünümü / Para ve Anlamı / Fon Açığı ve Fon Fazlası Olan Ekonomik Birimler / Temel Finansal Kavramlar: Yatırım, Tasarruf, Borçlanma / Finansal Piyasalar / Finansal Aracılar / Finansal Ürünler / Finansal Aracıların Yönetimsel Esasları / Temel Finansal Nosyonlar. Banka Muhasebesi Z Banka Muhasebesinin Özellikleri / Şubeler Muhasebesi / Bankalarda Kullanılan Hesapların Çeşitleri / Hesap Planı / İşlem Kayıt Akışı / Bankalara Kaynak Sağlayan İşlemler / Kredi Verme İşlemleri ve Muhasebesi / Nakdi Krediler / Senet, İskonto ve İştirası / Açık Krediler / Teminatlı Krediler / Nakdi Olmayan Krediler / Teminat Mektupları / Kefalet Kredileri / Yabancı Para ( Kambiyo ) İşlemleri ve Muhasebesi / Bankalarda Yıl Sonu İşlemleri ve Muhasebesi. Bankacılık Hukuku Z Şahsın Hukuku / Miras Hukuku / Akitler / Kredi Sözleşmeleri / Kefalet Akdi / Garanti Akdi / Vekalet Akdi / Havale Akdi / Kıymetli Evrak / Kambiyo Senetleri / Emre Muharrer Senet Çek / 3167 Sayılı Çek Kanunu / Türk Bankacılık Mevzuatı / 3182 Sayılı Bankalar Kanunu / Bankacılıkla İlgili Diğer Mevzuat / Türk Bankacılık Sisteminin Değerlendirilmesi. Bireysel ve Kurumsal Bankacılık Z Bankaları Bireysel Bankacılık Uygulamalarına Yönelten Nedenler / Bireysel Bankacılık Uygulamaları / Kredi Kartları / Tüketici Kredileri / Elektronik Fon Transferi Sistemleri / Taraflar Açısından Bireysel Bankacılık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi / Bankacılıkta Pazarlama ve Müşteri İlişkileri. Mali Tablolar Analizi Z Bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu ve diğer finansal raporlar ve bunların yorumlanması hazırlanması aşamasından geçirilen süreler. 7

8 Finansal Ürün ve Hizmet Pazarlaması Z Hizmet Pazarlaması; Özellikleri, Tanımı, ilkeleri /Banka Hizmetlerinde Pazarlama; Pazar Analizi, Pazar Özellikleri, Pazarlama Hedefleri, Pazar Bölümlendirme ilkeleri / Banka Hizmetlerinde Pazarlama Değişkenleri / Bireysel Bankacılıkta Pazarlama / Bankalarda Kurumsal Pazarlama / Doğrudan Pazarlama Teknikleri. Sigorta sektöründe pazarlamanın rolü ve önemi / Pazarlama planlaması / Ürün ve fiyat geliştirme / Tutundurma politikaları / Reklam ve tanıtım / Dağıtım kanalları, direkt satış, acenteler ve brokerler. Uluslararası İktisat Z Uluslararası İktisat İlminin Nedeni, Sahası / Ödemeler Bilançosu Kavramı ve Başlıca Kısımları / Dış Ödeme Vasıtaları / Kambiyo Piyasası / Para Rayiçleri / Devalüasyon / Dış Ticaret Bilançosu / İthalat- İhracat / Serbest Ticaret / Liberalizm / Milli Ekonomi Sistemi ve Korumacılık / Dış Ticareti Serbestleştirme Çabaları / Gümrük Birlikleri ve Serbest Ticaret Bölgeleri / Uluslararası İşbirliği Teşekkülleri / Uluslararası Sermaye ve Dış Borçlar. Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi Z Dış ticaretle ilgili temel kavramların verilmesi, gerek serbest, gerek korumacı dış ticaret politikalarının amaçlarını ve uygulanan politika araçlarının incelenmesi; Türkiye nin dış ticaret yapısını ve ticaret politikasının değerlendirilmesi Hayat ve Hayatdışı Sigortalar Z Hayat sigortalarının tarihsel gelişimi / Hayat sigortalarında genel şartlar / Hayat sigortalarında sigortalı ve sigortacı yükümlülüklerinin karşılaştırılması / Hayat sigortası çeşitleri / Türkiye de hayat sigortacılığı / Dünya da hayat sigortacılığı / Hayat sigortalarında fon yönetimi / Bireysel emeklilik uygulamaları. Hayat dışı sigorta branşlarının genel şartları / Yangın sigortalarında riziko, teminat dışı kalan haller, ek teminatlar, yangın sigortası çeşitleri / Kaza sigortalarında riziko, teminat dışı kalan riskler / Motorlu kara taşıt araçları mali sorumluluk sigortası / İhtiyari mali sorumluluk sigortası / Oto dışı kaza sigorta çeşitleri, hırsızlık, ferdi kaza, cam kırılması, bagaj, işveren mali sorumluluk, 3. şahıs mali sorumluluk, ürün sorumluluk sigortaları / Mühendislik sigortaları kapsamında, inşaat sigortaları, montaj sigortaları, makine kırılması sigortası. Mesleki Yabancı Dil-I Z Sektörde Kullanılan Terimlerin Kavranması / Değişik Projelerde Karşılaşılabilecek Mesleki Terimlerin Anlam ve İçeriklerinin Açıklanması / Mesleki Konularda Okuma ve Okuduğunu Anlama, Kelime Dağarcığının Geliştirilmesi / Kullanma ve Bakım Kılavuzlarının Tercüme İlkerini Uygulayabilme / Teknik Rapor, CV, Sipariş ve İş Mektubu Yazım İlkelerini Uygulayabilme / Mesleki Konularda Tercüme, Doküman Hazırlama, Basit İş Mektupları Yazma Gibi Konularda Öğrencilerin Kendilerini Geliştirebilecekleri Ödev ve Uygulamalar. 8

9 Staj Z Mesleki ve teknik eğitim bölgeleri içindeki meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, teorikte edindikleri beceri ve deneyimleri geliştirmek, görev yapacakları iş yerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır. Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Ders İçerikleri III. Dönem Sonu 9

10 IV. DÖNEM Mesleki Yabancı Dil-II Z İleri ingilizce seviyesi; ileri ingilizce seviyesi için dört dil becerisi: okuma, yazma, dinleme ve konuşma; ileri ingilizce seviyesi için uygun gramer ve sözcük bilgisi; dili geliştirmek ve pekiştirmek için kapsamlı faaliyetler ve araştırmalar yapılmaktadır. Teknik Terimlerin Kullanımı, Gerçek Yaşamdan Alınmış Örnek Olay Analizi, Türkçe den İngilizce ye Çeviri. Para Teorisi ve Politikası Z Teori Politika Ayrımı / Para; Tanımı Fonksiyonları, Tarihi Gelişimi / Para Talebi Teorisi / Para Arzı Teorisi / Faiz Teorisi Para Politikası; Amaçlar ve Araçları / Merkez Bankacılığı / Çağdaş Para Politikası Meseleleri. Finansal Hizmetler Ekonomisi-II Z Bankacılık Sistemi: Ticari Bankalar ve Ticari Banka Yönetimi / Yatırım ve Kalkınma Bankaları / Özel Finans Kurumları / Bankacılık Dışı Finansal Sistem: Sigorta Sistemi / Mal ve Mesuliyet Sigorta Şirketleri / Hayat Sigortası Şirketleri / Özel Emeklilik Fonları / Reasürans Şirketleri / Sermaye Piyasası Aracıları / Aracı Kurum ve Kuruluşlar / Yatırım Ortaklıkları ve Yatırım Fonları / Finansman Şirketleri Uluslararası Finansal Sistem / Finans Sisteminde Yeni Yöntemler. Finansal Yönetim Z İşletme finansına giriş, finansman fonksiyonu, tarihsel gelişim, amaçlar, kararlar üzerinde etkisi, finansman yöneticisinin özellikleri, finansal yönetimin diğer disiplinler ile ilişkisi, işletmelerde finansman fonksiyonunun örgütlenmesi; Finansal analiz, rasyolar, karşılaştırmalı tablolar, dikey yüzdeler yöntemi, fon kaynak ve kullanım tablosu, enflasyonun finansal analize etkisi; Finansal planlama, yöntemler ve türleri; Finansal denetim; Finasman kaynakları, kısa-orta-uzun vadeli fon kaynakları, özel finans kurumları, otofinansman; Fon kaynaklarının maliyeti ve optimal sermaye yapısı; Kâr payı dağıtım politikası ve şekilleri analiz edilecektir. Uluslararası Bankacılık Z Dış Bankacılığın Önemi / Dış Bankacılığın Gelişimi / Dış Bankacılığın Konuları / İthalat, İhracat ve Dış Yatırımların Finanse Edilmesi / Dış Bankacılıkta Örgüt Yapısı / Dış Bankacılığın Fonksiyonları / Dış Bankacılıkta Kullanılan Finansal Yöntemler / Leasing / Factoring / Forfaiting / Futures Sözleşmeleri / Faiz, Döviz Swapları / Kıyı Bankacılığı. 10

11 Risk Yönetimi Z Risk ve risk yönetimi ile ilgili genel kavramlar / Risk kaynakları ve türleri / Risk teorisi ve politikaları / Risklerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi / Risk değerlendirilmesinde kullanılan teknikleri / Fiyatlandırma / Sigorta hizmetlerinin fiyatlandırılması / Risk politikası aracı olarak fiyatlandırma / Risk kontrolü ve finansmanı / Risk kontrol şekilleri / Risk yönetim örneği. Hasarın önemi ve özelliği / Hasar ödemelerinin sigortacılığın gelişimine etkisi / Hasar olayının oluşumu ve hasar olayının değerlendirilmesi / Hasarın meydana gelmesi halinde sigortalı ve sigortacının sorumlulukları / Hasar dosyasının oluşturulması için gerekli olan belgeler / Hasar tespiti / Eksper ve hasar ekspertizi / Hasar dosyasının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması / Tazminat hesabı ve ödemesi / Hasar ödeme politikalarının belirlenmesi / Hasar rasyoları. Hasar Z Derste, Hasarın tanımı, sigortalı ve sigorta ettiren kavramı, hasar tazminatı, sigorta branşları temelinde tazminat hesaplama yöntemleri, hasar anında sigortalının ve sigortacının sorumlulukları, hasarın ödenmesi ve sonuçları, hasar tazminatını etkileyen unsurlar, noksan sigorta, aşkın sigorta, kısmi sigorta, çifte sigorta, sigorta sahtekarlıkları, hasar reasüransı, sigorta branşları temelinde ekspertiz uygulamaları. Reasürans Teknikleri Z Reasüransın genel özellikleri, tanımı, yasal temelleri / Reasürans çeşitleri / Trete / Bölüşmeli Reasürans / Bölüşmesiz Reasürans / Retresyon / Pool / Hayat reasüransı / Hayat dışı branşlarda reasürans / Finansal reasürans / çeşitli sigorta dallarında reasürans uygulamaları. Sigorta Hukuku Z Bu ders temel olarak; borç kavramının tanımı, borçlar hukukunun kaynakları, kredi sözleşmelerinin tanımı, özellikleri, unsurları, kredi sözleşmesinde yer alan hükümlerin açıklanması, borç sözleşmesi türleri, çeşitli banka hesaplarının hukuki yönleri, teminatlar, teminat mektupları, borç ilişkisinin sonlandırılma şekilleri, sözleşmenin sona ermesi incelenmektedir. Zaman aşımı, çeklerde ibraz, ödeme, takip, ihtar, düzeltme hakkı, karşılıksız çek bildirimi ve hukuki sorumlulukları, sigorta hukukunun kaynakları, kavramlar, kanunlar ve kanun hükmünde kararnameler, yönetmelikler, genel koşullar, mahkeme içtihatları, sigorta şirketleri, sigorta ve reasürans aracıları, sigorta sözleşmesinin tanımı, özellikleri, unsurları, sigorta sözleşmesinin bağıtlanması, sözleşmenin varlığını kanıtlayan belgeler, sigorta sözleşmesinin hükümleri, sözleşmenin sona ermesi ve zaman aşımı konularını kapsamaktadır. 11

12 Yönlendirilmiş Çalışma Z Aynı Hafta İçinde Yürütülen Uygulama veya Teorik Çalışmalara Yönelik Olarak Öğrenciye Eksik Kaldığı Bilginin Hızlı ve Verimli Bir Şekilde Verilmesi / Meslekle İlgili Kuruluşlardan Çağrılacak Uzman Kişilerce İlgili Kuruluşlarda Yapılan Çalışmaların Aktarılması, Teknolojik Gelişmeler ve Yeni Çalışma Alanları Hakkında Bilgi Verilmesi / Teknolojik Yeniliklerin Araştırılması ve Projelendirilmesi Çalışmaları / Belirli Araştırma Konuları Belirlenerek Öğrencileri Araştırmaya Teşvik Edici Çalışmaların Yaptırılması / Mesleki Geziler ve Sosyal Aktivitelerin Planlanması. Türk Vergi Sistemi Z Vergi kavramı, vergi hukukunun konumu, kaynakları, vergi hukukunun temel kavramları, vergilendirme yetkisi, vergi ödevi, vergi işlemleri, vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları, vergi yargısı, vergi suç ve cezaları, vergi politikası, Türk vergi sistemi (gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, veraset ve intikal vergisi), vergi icra hukuku. Türk hukuk sistemi gelişim süreci. Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Ders İçerikleri IV. Dönem Sonu 12