REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA"

Transkript

1 KQSHM REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E ARSIMIT E MINISTARSTVO OBRAZOVANJA MINISTRY OF EDUCATION SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË NAUKE I TEHNOLOGIJE SCIENCE & TECHNOLOGY DVSM OLGUNLUK SINAVI MESLEKİ LİSE I (SAĞLIK,TARIM,BAHÇECİLİK,GIDA TEKNOLOJİSİ,KİMYASAL TEKNOLOJİ) Priştine, ağustoz 009

2 Öğrencinin adı ve soyadı... Okulu... Sınav kılavuzu Süre: 00 soru için 80 dakika süreniz vardır.soruları cevaplandırmaya başladığınız an süreniz başlar. Uyulması gereken kurallar!. Belediye,okul,sınıf ve gündem numarasını kılavuzda belirtildiği gibi dikkatli ve doğru bir şekilde kodlayınız (yuvarlakları karalayınız).tüm bunları doğru bir şekilde yapmazsanız testiniz okunamayacaktır.. Soruları cevaplandırmaya başlamadan önce sakinleşin,bu size yardımcı olacaktır. 3. Her soruda tek doğru cevap vardır.soruyu dikkatlice okuduktan sonra verilen 4 şıktan doğru sandığınızı işaretleyin,birden fazla şıkkın işaretlendiği sorular yanlış olarak değerlendirilecektir. 4. Cevap kâığıdını işaretlemede yumuşak uçlu HB kurşun kalem kullanınız. 5. Aşağıda verilen cevap kağıdı örneğini dikkatlice inceleyin.hangi soruyu çözüyorsanız o numaralı sorunun karşısındaki yuvarlakların içlerini taşmayacak şekilde karalayın. (bir) kâğıttaki soru numarasıdır. - HB kurşun kalemiyle cevap kâğıdındaki doğru cevabı bu şekilde doldurunuz. A B D 6. Bir sorunun doğru cevabını bir alttaki soruya yazmamaya dikkat ediniz. 7. Cevap kağıdına ve test kitapçığına işaretleyeceğiniz doğru cevap dışında başka bir şey yazmayınız. 8. Cevap kağıdında silmek istediğiniz yuvarlağın iyice silinmesini sağlayınız. 9. Süreyi dikkatli kullanınız,bilmediğiniz veya emin olmadığınız soruları geçiniz. 0. Sınav süresini tamamen kullanınız.bütün soruları cevaplamaya çalşınız. Başarılar!

3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI. değerini veren, sanat eseri damgasını vuran, insan ruhunda uyandırdıkları heyecandır, sahnede insan duygularına seslenen eser ve onu canlandırmasını bilen sanatçılar ne derece kıymetli ise ondan heyecan duyan, onu takdir eden seyirci bence, o eser ve sanatçılar kadar değerlidir. Bu parçaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Sanat Heyecanı B. Seyirci Bakışı C. Sahne Durumu D. Sanatçı Günlüğü. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sevinç anlamı vardır? A. Gökte parıldayan bir güneş B. Güzel ve kenarları ağaçlı bir yol C. Yürekte ışıldayan bir güneş D. Masmavi bir gökyüzü 3. " Anadolu'm, cennet yurdum, vatanım, Göğse dolan nefes, kalpte atanım, Uğrunda can verip nöbet tutanım, Türk gençliği sana yeter Türkiye'm Dörtlüğün uyaklanışı ve uyakların türü aşağıdakilerden hangisidir? A. abcd - tam B. aaab - zengin C. abab - yarım D. aabb - cinas 4. " Türkler, İstanbul'u alalı beşyüz yıl olmuş. Tarihçiler anlatıyor, şairler anlatıyor. Bir destan ha vası içinde yaşıyoruz.doğrudur, sevinmeliyiz, övünmeliyiz, Nurullah ATAÇ Yukarıdaki paragraf hangisiyle sürdürülebilir? A. nefret etmeliyiz. B. onu unutalıyız. C. hiç umurumuzda değil D. kıvanç duymalıyız. 5. Bir şair, başkalarının şiirlerinde geçen kelimeleri kullanabilir.bunun gibi o şiirin konularını, düşüncelerini yeniden işleyebilir.ama bu özellik onu taklitçi yahut değersiz saymayı gerektirmez. Yeter ki o, bu kullanış ve işleyişte başkalarından ayrılabilsin.başkalarından aldıklarına, etkilenmelerine kendi kişiliğinin damgasını basabilsin.onları ayrı bir görüş,biçim ve yöntemle yeni bir birleşime sokabilsin. Kısacası şiirinde bir kişilik gösterebilsin. Bu parçaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Eskimeyen Şair B. Şair ve Özgünlük C. Yenilikçi Şair D. Şiirde Öz ve Biçim 6. Güzel ifade sahipleri hangi özelliği taşımaz? A. Çıkarları için yapmayacakları iş yoktur. B. Duygu ve düşüncelerini mantıksal bir düzenle ifade ederler. C. Hem kendilerine hem muhataba saygı ve güven duyarlar. D. İçinde yaşadıkları toplumun değerlerini iyi bilirler

4 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük kullanılmıştır? A. Çocuk yeni ayakkablarını çok beğendi. B. Öğretmen bu derste yüklem ve özneyi anlatacak. C. Öğleden sonra kardeşim bize gelecek. D. Dayımlara elim boş gitmek istemiyorum. 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi,öğelerinin dizilişi yönünden Kültür, toplumların yaşama biçimidir. Cümlesiyle aynıdır? A. Her dilde kavramalar farklıdır. B. İnsanlar düşünmeden konuşmamalı. C. Kültürün taşıyıcısı ve göstergesi dildir. D. İnsanlar,bir kültürün içinde doğarlar. 9. Aşağıdakilerin hangisinde eylemin karşılıklı olarak yapılması söz konusudur? A. Çocuklar palyaçoyu görünce gülüştüler. B. Çukurova da başaklar erken olgunlaşır. C. Gürültüyü duyan keklikler hemen uçuştular. D. Sinemaya gitmek için sözleştiler. 0. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A. Bu arabayı 993 te almış. B. Saat 6 da buluşuruz. C. 0. yüzyıl bilgi çağımıdır? D. Onlar inci katta oturuyor.. Gençler genelde yurt dışında okumak istiyorlar. Cümlesinde okumak sözcüğünün türü nedir? A. Sıfat-eylem B. Ad-eylem C. Bağlaç-eylem D. Eylem. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi Namık kemal e aittir? A. İntibah B. Mai ve Siyah C. Araba Sevdası D. Siyah İnciler 3.. Her zaman çok konuşurken şimdi sesi çıkmaz olmuş; dut yemiş bülbüle dönmüştü.. Dizgini ele almış,artık işleri yönetmeye başlamıştı. 3. Çektiği sıkıntılar yüzünden yaşamayı istemeyecek duruma gelmiş,canından bezmiş. 4. Sonunda dize gelmiş,kendisinden güçlü olan arkaşının buyruğunu kabul etme durumuna düşmüştü. Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde,deyimlerden önce anlamları bulunur? A. -4 B. -4 C. -3 D. -3 3

5 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem emir kipindedir? A. Yarın bu kadar geç kalmasın. B. Bahçedeki gülleri sulamalıyım. C. Geç olmadan işe koyulalım. D. İş olsa da sürekli çalışsak. 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil grubu yoktur? A. Hiç durmaksızın yola devam edildi. B. Evi temizleyerek annesine yardımcı oldu. C. Bu sevimli insana kanım kaynadı. D. Gider gitmez beni aramasını söyledim. 6. Halit Ziya ile ilk yetkin örneklerini veren Türk romanı() Yakup Kadri ile daha gelişti() Ömer Sey-fettin ise hikâyecilikte zirvedir()diye düşünüyorum() Parçada parantezlerle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A. (,), (;), (,), (.) B. (.), (.), (;), (.) C. (;), (;), (.), (.) D. (,), (.), (,), (.) 7. Güneşin ışıkl arı ( I) kavruk (II) tenimizi sızlatıyor (III), ılık (IV) rüzgârsa okşuyordu. Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü ötekilerden farklıdır? A. I B. II C. III D. IV 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, ötekilerden farklı bir yapım eki almıştır? A. Biz yılın beşinci ayında güneş görüyoruz ancak. B. Onun yapıcı bir özelliği vardı. C. Kırıcı tavırlarıyla dikkat çekiyordu. D. Adayları belirlerken seçici davranıyor. 9. (I) İçine kapanmış olan Anadolu dağları, sessizliğini, bilge dalgınlığında sürdürür zamanın akışı içinde. (II) Kendi dilince söyler türküsünü, kendi gönlünce sürer yaşamını. (Ill) Dağlar vardır, yüreğinden eski uygarlıklar gülümser çağımıza. (IV) İşte bundan dolayı birçok efsaneyi bağrında yaşatır bizim Anadolu dağları. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi, çatısı bakımından geçişsizdir? A. IV. B. III. C. II. D. l. 0. Aşağıdaki cümlelerin hangisi "kim, ne zaman, neyi ve kime?" sorularının tümüne cevap vermektedir? A. Okulun bahçesinde top oynarken gözlüğü kırılmıştı. B. Öğrenciler, akşamları ders çalışmayı pek sevmezler. C. Sizde fazla olan kitapların bazısını bir arkadaşınıza verebilirsiniz. D. Bu kitabı, doğum günümde bana edebiyat öğretmenim almıştı. 4

6 . Kaşgarlı Mahmut Türk edebiyatında önemli bir yapıtıylatanınır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yazarımıza aittir? A. Kutadgu Bilig B. Divan-ü Lügat it Türk C. Atabetü l Hakayık D. Mühakematü l - Lügateyn. Roman, tiyatro,makale türünde eserler vermiştir.asıl ününü edebiyatımızda ilk roman örneği olan Taaşşuk-ı,Tal at ve Fitnat ile kazanmıştır.ayrıca dilbilgisi, sözlük ve ansiklopedi çalışmaları vardır. Parçada sözü edilen edebiyatçımız aşağıdakilerden hangisidir? A. Şemsettin Sami B. Namık Kemal C. Şinasi D. Ahmet Vefik Paşa 3. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde nesne kullanılmıştır? A. Akacak kandamarda durmaz. B. Kurt,komşusunu yemez. C. Akıllı düşününceye kadar deli,oğlunu evirir. D. Ateş,düştüğü yeri yakar. 4. Ilık bir sonbahar akşamı, gül almak için çiçekçi dükkanına girdim. tümcesinin nitelikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A. Basit kurallı olumlu eylem tümcesi B. Birleşik kurallı olumlu ad tümcesi C. Birleşik kurallı olumlu eylem tümcesi D. Birleşik kurallı olumsuz ad tümcesi 5. Aşağıdakilerden hangisinde iki noktanın kulanılmasıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? A. Bugün size : yarın Cemlere gideriz. B. Kendime soruyorum : Yaşam nedir? C. Babasına : Evden ayrılacağım. dedi. D. Birden sordu : Yoksulluk hep mi sürecek? 6. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı Sonrası Makedonya Türk Edebiyatı yazarları arasında say ılmaz? A. Mustafa Karahasan B. Necati Zekeriya C. Naim Şaban D. Şükrü Ramo 7. Aşağıdakilerden hangisi Hasan Mercan ın eserlerinden biri değildir? A. Bizim Sokağın Romeo ve Jülyeti B. Körağa Sokağı C. Namus Köprüsü D. Köy Çocuğu 8. Aşağıdakilerin hangisinde verilen yanıt belirtili nesnedir? A. Kalemini buldun mu? - Bulamadım. 5

7 B. - Neyi arıyorsun iki saattir? - Mürekkep şişesini. C. - Yeni yıl hediyesi olarak ne alacaksın? - İpek bir kravat. D. - Kim koydu bunu buraya? - Sevil in arkadaşı.. Bozkurt Destanı nda, Göktürklerin bir dişi kurttan nasıl türedikleri anlatılır. tümcesinin öznesi, aşağıdakilerden hangisidir? A. Bozkurt Destanı nda B. Göktürklerin bir dişi kurttan nasıl türedikleri C. Göktürklerin D. Bir dişi kurttan 3. Başlangıçtaki işlev ve yapısına bakıldığında sinema teknolojisi, basına oranla tüketime daha elverişli ve ileti aktarmak açısından daha etkili görünmektedir. Görsel iletinin gerçeklik etkisi de sinemayı çekici bir yatırım yapmıştır. Ancak hemen sonra bulunan radyo ve televizyon teknolojileri, tüketim toplumunun toplumsal ve ekonomik koşullarına çok daha uygun gelişince sinema teknolojisi eskidi ve bir sanata dönüştü. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmuştur? A. Sinema teknolojisinin basına oranla tüketime daha elverişli olması B. Görsel iletinin gerçeklik etkisinin sinemayı çekici bir yatırıma dönüştürmesi C. İleti aktarma açısından sinemanın basına göre daha etkili olması D. Sinema teknolojisinin eskimesi ve sinemanın bir sanata dönüşmesi ENGLISH LANGUAGE 9. Choose the correct alternative to complete the following sentence: Kosova declared its independence on 7/0/008. The Independence of Kosova was declared on. A. the seventeenth of February, two thousand and eight B. the seventeenth of two thousand and eight, February C. the February of seventeenth, two thousand and eight D. the seventeenth February of two thousand and eight 30. This graph shows the business scale of a company during five years period. Look at the chart below and choose the correct sentence: A. In the year 00 sales rose slightly. 50 B. In 00 sales rose rapidly. 40 C. In 003 there was a steady fall of sales D. In the five year period the sales rose 0 steadily. 3. Read the following sentences:. Oh, he s a very good friend of mine.. I can t believe this. How come you never mentioned him? 3. You ve never asked me, have you? 4. Where have you been all day? The boss was asking for you sales sales sales

8 5. I had lunch with a very interesting man, Tom Henson. The correct order of sentences to form a dialogue is: A B C D ONLY ONE of the words below CANNOT be used to complete the following sentence. Which one? My friends constantly speak well of our professors. They say they are very much to their professors for everything they did for them for all these years. A. obliged B. indebted C. thankful D. infuriated 33. Read this text and then choose a sentence to complete the paragraph: I am planning to continue my studies. I always wanted to study in England. Last month, I applied and I took an English language test but I was just two points short to pass it. That s why. A. I started learning English again B. I am very happy C. I am very surprised D. I am planning to quit 34. In the following dialogue: Barbara: I have always imagined him. Peter: Me too, but he seems quite a nice guy. from the following words:. differently. likely 3. hopefully 4. unlikely Barbara should say, differently because. A. it is probable that he should look similar B. it is expected that he should be similar C. the reality does not fit the image she had in her mind D. it is improbable that he doesn t look as she expected 35. Choose the correct answer to complete the sentence: This is the drink I have ever drunk. A. sweetest B. sweeter C. more sweet D. most sweet 36. The sentence: Everybody wants to be rich and famous. is in the. 7

9 A. Present continuous tense B. Present simple tense C. Past simple tense D. Future continuous tense 37. Look at the following adjectives. One of them DOES NOT exist. Which one? A. careful B. fruitful C. rightful D. funniful 38. Choose the best way to join the following sentences: We arrived very late that day. The teacher told us to wait until the next class. A. We arrived very late that day so the teacher told us to wait outside. B. We arrived very late that day since the teacher told us to wait outside. C. We arrived very late that day but the teacher told us to wait outside. D. We arrived very late that day or the teacher told us to wait outside. 39. Choose the correct sentence: A. In France as parts of Italy they speak French as well. B. They in France speak French as well as parts of Italy. C. They speak French in France as well as parts of Italy. D. They French speak in Italy as well as parts of France. 40. Look at the words in the box: away - several got money robbers bags the with - of The correct combination to form a sentence is: A. The robbers got with several away bags of money. B. The robbers got away with several bags of money. C. The robbers with bags got away several of money. D. The robbers with several bags got away of money. 4. Which word is different? A. blue B. quick C. hard D. slow 4. Read the following sentences and then choose a sentence to complete the dialogue: We always the flowers in the evening. The world faces the crisis. A. watch B. drink C. care 8

10 D. water 43. One of the words below DOES NOT rhyme with the word meat? Which one? A. mean B. seen C. slim D. feast 44. In the string of words: books, shelves, magazines, novels, anthologies, the word shelves is different because. A. it is a noun B. it is in plural C. it can be read D. it can t be read 45. Read the paragraph carefully: Angela Bond is a student. I suppose she is a first year student. She studies French and Spanish at Oxford University. She s wearing a white skirt its quite long with agreen blouse, and white shoes. She s around average height, and she s got brown hair and dark brown eyes. Look at the highlighted part of the text and complete the following sentence: The author. A. is sure she s a first year student B. isn t sure if she is in her first year of studies C. doesn t tell in which year of studies she is D. is quite convinced that she is not a student 46. The following sign means that A. this is where you can get information you are interested in B. this is where you have to answer all the questions C. this is where people can ask you all questions D. this is where people are interviewed 47. This sport is very popular in the English speaking world and especially in America. It is known as: A. cricket B. polo C. baseball D. soccer 48. Read the following paragraph: Two airplanes are taking off at the same time from Berlin Airport: a Boeing 747 with 45 passengers and the crew of 3 and an Airbus A30 carrying 0 passengers and 3 crew members. They are flying to London. The total number of people on board of the two planes is. 9

11 A. 667 B. 678 C. 687 D. 676 MATEMATİK x 5x x 49. A = x + x 5 ifadesinin sadeleştierilmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? A. A = x ( x ) B. A = x C. A = x + D. A = x ( x + ) 50. Venn diyagramındaki küme aşağıdakilerden hangisidir? A. A \ ( B C) B. A ( B \ C) C. A ( C \ B) D. ( A C) \ B 5. Şekilden AB + BC vektörünün toplamı aşağıdakilerden hangisidir. A. AB + BC = DB B. AB + BC = DC C. AB + BC = AD D. AB + BC = AC 5. A şağıda verilen düzlemsel şeklin alanı aşağıdakilerden hangisidir? A. a b B. a b x C. a b + x D. a + b + x + x 53. x + x = denkleminin kökleri x aşağıdakilerden hangisidir? 0

12 A. x =, x = B. 3 x =, x = 3 3 C. x =, x = D. x =, x = 54. Şekildeki ABCD dik yamuğunda A ve D noktaları yamuğun dik aç ıları, [ AB] = 4 cm, [ AD] = 4 cm ve [ DC] = cm. ise yamuğun kenarlarıdır. Dik yamuğun çevre uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir? A. P = cm B. P = 4cm C. P = 6cm D. P = 8 cm 55. ( ) f ( x) = x ise 3 f ( ) + 4 f (0) derğeri aşağıdakilerden hangisidir? A. B. C. D. 56. a Kenar uzunluğu = ( x + ) cm. olan kübün kenar uzunluğu cm azalırsa alanı aşağıdakilerden hangisidir? A. S = x cm B. S = ( x ) cm C. S = 6 x cm D. S = 6( x ) cm π Birim çermberde [OA] konum vektörüdür. x = ( burada π = 80 dir) açısı için 4 konum vektörü hangi bölgede ( kvadranta) bulunur. A. I B. II C. III D. IV

13 58. p : = ; 4 3 q : 5 + = 8 +5 = 3 ; r : x y = 3 denklem siste minin çözüm kümesi x y = önrmeleri veriliyor. Aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A. Yalnız p önemesi doğrudur. B. Yalnız q önemesi doğrudur. C. Yalnız r önermesi doğrudur. D. Her üç önerme de doğrudur.. x =, y = dir x y z xz A. B x y z ifadesinin kısaltılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? x y z x 7 y C. 7 3 x y z D. 5 x y z 9 z , 7, 3, x, 5 aritmetik dizinin aritmetik ortası 8 olması için x ne olmalıdır? A. 6 B. 8 C. 0 D. 6. z = ( + i), ( i = dir) kompleks sayısı veriliyor. Kompleks sayının Im(z ) imajiner kısmı aşağıdakilerden hangisidir? A. Im( z ) = 3 B. Im( z ) = 4 C. Im( z ) = 3 D. Im( z ) = 4

14 6. Bir A olayının olmama olasığı aşağıdakilerden hangisidir? A. P(A ) = Φ B. P( A) = P( A) C. P ( A) = + P( A) D. P(A) = P( A) = a 3 b A. 0 B. C. 4 D. 6 ise a + b? 64. Çember üzeründe 7 noktadan kaç tane kiriş çizilebilir? A. 4 B. C. 5 0 D. 65. Her pozitif x sayısı için aşağıdaki kesirlerden hangisi en büyük ( maksimum) değerini alır? A. x x B. x x + C. x x + D. x + x Yedi gün süren bir fuarda bir çiçekçi dükânında satılan çiçeklerin sayısı şöyledir: Birinci gün 6 çiçek; ikinci gün 0 çiçek, üçüncü gün 5, dördüncü gün çiçek,... Çiçekçi dükânında çiçek satışları bu şekilde devam ederse yedinci gün çiçekçi dükânında satılan çiçek sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A. 40 B. 43 C. 45 D cos 00 için aşağıdaki eşitsizlikler den hangisi doğrudur? A. < 0 cos00 < B. < cos00 < 0 C. 0 < cos00 < D. < cos00 < 3

15 68. İki sayının farkı 5, çarpımı ise 04 dir. Bu sayılar aşağıdakilerden hangileridir? A. 6 ve B. 7 ve C. 8 ve 3 D. 9 ve 4 ENFORMATİK 69. Şekilde seçili olan seçenek hangi eylemi gerçekleştirir? A. Slayt gösterisini kapatma B. Sunu hazırlama C. Alt sunu hazırlama D. Slayt gösterisi önizleme 70. CPU mikroişlemcisinin frekansı hangi birimlerle ölçülür: A. Hz biriminin katsayıları (MHz, GHz) B. Bayt biriminin katsayıları ( KB, MB,GB) C. Bit biriminin katsayıları (Kb, Mb, Gb) D. MIPS 7. eyahat esnasında elektronik postanızı kullanmak istidiğinizde, aşağıdaki seçeneklerden hangisi e-posta alıp gönderme imkanı sağlar? A. Internet teki kişisel web sitesi B. Web tabanlı bir e-posta hesabı C. Internet te bit foruma üye olma D. chat yapılabilen bir sayfa hesabı 7. Mobil bilgisayar, telefon ve diğer benzer donanımlarda kablosuz eternet ağının çalışmasını sağlayan aygıta ne denir? A. MAN (Metropolitan Area Network) B. LAN (Local Area Network) C. PAN (Personal Area Network) D. WAN (Wide Area Network) 73. Internet ve World Wide Web ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? A. Internet altyapısını oluşturan tüm bilgisyarlar World Wide Web olarak bilinir. B. Internet ve World Wide Web aynı amaca yönelik iki farklı isimdir. C. Internet ağı içerisinde bilgileri bağlamak için World Wide Web hypertext seçeniğini kullanır. D. Internet üzerinden dosya alıp gönderme için önkoşul World Wide Web in indirilmesidir. 4

16 74. Şekildeki verilere göre F hücresinde görüntülenecek değer kaçtır? A B C..50 D Hiperlink, aşağıdaki hangi seçeneğe göre iki dosyayı bağlamak için kurulur? A. Bilgisyar, ağ, şirket Intranet i veya internet arasında B. Bir programlama diline C. Firewall niteliğindeki bir dosyaya D. Bir tabloya 76. MS Outlook programında Tasks sekmesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? A. Elektronik not defterini oluşturma B. Yapılması gereken işler C. Alınan e-postalar D. İletişim adreslerinin korunması 77. MS Excel programında verilerin değiştirilmesi hangi düğme ile gerçekleştirilir? A. Alt B. Insert C. F D. F5 78. Tables, Queries, Forms, Reports, Pages, Macros, vb. nesneler hangi programa aittirler? A. MS Word B. MS Excel C. MS Access D. MS PowerPoint KİMYA 79. Kimyasal elementin atom numarası aşağıdakilerden hangisini gösterir? A. Atomun yapısındaki proton sayısını B. Atomun yapısındaki nötron sayısını C. Atomun yapısındaki nötron ve proton sayısını D. Atomun yapısındaki proton ve elektron sayısını 80. Aşağıdaki strüktürel formüllerden hangisi salisil asidini gösterir? 5

17 COOH COOH COOH COOH CH 3 OH COOH O C O CH 3 I II III IV A. I B. II C. III D. IV 8. Yağların sıvı halde bulunmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Moleküler kütlelerinin küçük olması B. Özgül ağırlıklarının küçük olması C. Doymuş yağ asitlerini içermesi D. Doymamış ya ğ asitlerini içermesi 8. Alkol ve aldehidler için ortak olan özellik aşağıdakilerden hangisidir?. Karbon, hidrojen ve oksijen içermeleri. Su ile hidrojenür bağ oluşturmaları 3. Asitlerle reaksiyon yaparak esterleri oluşturmaları 4. Tollens çözeltisiyle reaksiyon yapmaları A. ve B. ve 3 C. ve 3 D. ve Aşağıdaki reaksiyon hangi tiptedir? A. Süpstitüsyon reaksiyonu B. Eliminasyon reaksiyonu C. Adisyon reaksiyonu D. Oksidasyon reaksiyonu 84. c=0, mol dm -3 lük 500 cm3 gümüş nitrat (Ag NO3) çözeltisi nasıl elde edilir? M(AgNO 3 )=70 g mol -. A. 6,4 g AgNO3 su ile karıştırılıp 500 cm3 çözeltinin elde edilmesi B. 8,5 g AgNO 3 su ile karıştırılıp 500 cm3 çözeltinin elde edilmesi C. 9, g AgNO 3 su ile karıştırılıp 500 cm3 çözeltinin elde edilmesi D. 9,6 g AgNO3 su ile karıştırılıp 500 cm3 çözeltinin elde edilmesi 85. Fe3PO4 bileşiğindeki demirin oksidasyon numarası aşağıdakilerden hangisidir? A. + B. + C. +3 D Aşağıdaki denklem ve grafik etilenin hidrojenleştirme entalpisini göstermektedir. CH = CH (g) + H (g) CH 3 -CH 3 (g) 6

18 Grafiği inceledikten sonra hangi tip reaksiyonun söz konusu olduğunu belirtin. Entalpi değişimi ( H) Reaksiyon tipi I Entalpi azalmış Reaksiyon endotermik II Entalpi azalmış Reaksiyon ekzotermik III Entalpi artmış Reaksiyon endotermik IV Entalpi artmış Reaksiyon ekzotermik A. I B. II C. III D. IV 87. Sıvı bir maddenin filter kağıttan geçirilerek laboratuvar bardağında elde edilmesi olayına ne den ir? A. Distilat B. Filtrat C. Presipitat D. Ekstrakt 88. Aşağıdaki maddelerden hangisinin kovalent kristal yapısı vardır? A. Bakır B. İyot C. Elmas D. Alüminyum BİYOLOJİ 89. İnsan, hangi beslenme grubunda yer alır? A. Asalaklar (parazitler) grubunda B. Üreticiler grubunda C. Ayrıştırıcılar grubunda D. Herşey yiyenler (omnivora) grubunda 7

19 90. Mayoz hücre bölünmesinde 8 kromozomlu bir ana hücreden oluşan kardeş hücrelerde kromozom sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A. 6 B. 9 C. 8 D Proka ryot hücrelerden farklı olarak ökaryot hücrelerde aşağıdakilerden hangisi bulunur? A. Çekirdek zarı B. Hücre zarı C. Kalıtsal madde D. Hücre çeperi 9. Polipeptit (protein) zincirinde yer alan her amino asit, RNA molekülünde kaç nükleotid ile temsil edilir? A. B. C. 3 D Aşağıdaki şekilde, bitkilerde görülen üreme şekillerinden hangisi gösterilmiştir? A. Eşeyli üereme B. Eşeysiz üreme C. Gametlerin oluşumu D. Genlerin değiştirilmesi 94. O (sıfır) kan grubundan olan birine kan gerekiyor. Başarılı olarak kan alabilmesi için aşağıdakilerden hangisine önem vermek gerekir? A. Alıcı ve vericinin aynı kan grubu, farklı Rh-faktör grubundan olmasına B. Alıcı ve vericinin aynı yaşta olmasına C. Alıcı ve vericinin aynı cinsiyetten olmasına D. Alıcı ve vericinin aynı kan grubu ve aynı Rh-faktör grubundan olmasına 95. İnsanda, mavi göz rengi siyah göz rengine göre çekinik (resesif) bir özelliktir. Aşağıdaki genot iplerden (evliliklerden) hangisinde mavi gözlü çocukların doğması beklenebilir? A. aa x aa B. AA x AA C. Aa x AA D. Aa x Aa 96. Bir ekosistemde, aşağıdaki canlıların hangileri tamamen ayrıştırıcılardır? A. Su yosunları B. Bakteriler C. Likenler D. Kara yosunları 97. Aşağıdaki şekerlerden hangisi RNA nın yapısında yer alır? 8

20 A. Riboz B. Fruktoz C. Laktoz D. Deoksiriboz 98. Fotosentez, canlılar için ayrı önem taşıyan bir olaydır. Bu olayda oluşan aşağıdakilerden hangisidir? A. Kükürt dioksit B. Karbon dioksit C. Organik madde D. İnorganik madde EKONOMİ 99. Aylık fiyatlar normalden fazla artarsa ve üç ya da dört sıfırlı rakama ulaşırsa hangi enflasyon söz konusudur? A. Küçük B. Hiperenflasyon C. Yerinde tutmak D. Galopan 00. Piyasaya çıkarılmaya çalışılan mallar beli bir sure bekledikten sonra hangi malların fiyatlarnı aşğıdaki terimlerden hangisi belirlemektedir? A. Taleb B. Teklif C. Üreticinin teklifi D. Üreticinin talebi 0. Piyasada fiyatlar kimin tarafından belirlenir A. Piyasanın gücünden B. Devlet tarfından C. Monopol şirketlerden D. Dilerlerden 0. Ekonomin bir bilim olarak ortaya çıkma sebebi hangisidir? A. Yeteri kadar kaynak olmasından B. Yeteri kadar kaynak olmamasından C. Piyasanın ihtiyaçlarından dolayı D. Fiyatları dünya standarlarına getirilmesi 03. Zamanında yapılan teklifler hangi yönü göstermektedir? A. Kapital ve tekliflerin değerlendirilmesi B. Tekliflerin gerçekleştirilmesi ve fakturların denetlenmesi C. Fiyatların gerçekleştirilmesi ve teklifler verilmesi D. Fiyatların gerçekleştirilmesi ve tekliflerin değerlendirilmesi 04. Ulusal ekonominin politikasında ulaşılması hedeflenen amaç nedir? A. Enflasyonun stabil olması, işçilerin haklarının korunması ve taksaların yatırılması 9

21 B. Enflasyonun stabil olması, işçilerin haklarının korunması ve ekonomik piyasanın dinamik ve kazançlı olmasını sağlamak C. Taksalrın sıralı olarak yatırılması, piyasanın gelişmesini sağlamak D. Piyasasın dinamik olması ve taksaların sıralı olarak yatırılması 05. İşsizlik ve sosyal vakalar ne zaman artar? A. GDP olayların artması B. Sosyal vakaların artması C. Kriminalin yaygınlaşması ve dış yardımların kesilmesi D. Farklı malların girmesi 06. Aşağıda verilen grafikte hangi tür menacmeent yöntemi kullanılmıştır: A. Divisional bölümünün organizasyonu B. Teknik-teknolojik bölümünün organizasyonu C. İş bölümünün organizasyonu D. Funksional bölümün organizasyonu 07. Kosova Devletinin çalışma kanununa gore işveren, çalışan işçilerinin kontratını ne zaman yapmalıdır? A. En az 3 ay önce B. En az 5 gün önce C. En az ay önce D. Kayıt altına almak zorunda değildir 08. Başarılı bilans çıktığı zaman, hangi sonuç eşitlenir ve silinir? A. İşletmnin ödevini sorumlu olması B. Işletmenin kapitalin ve girişlerin olması C. İşletmenin düzgün olarak çalışması D. Işletmenin giriş ve çıkışların düzenli olması 0