Windows XP Home Edition yada Windows XP Professional iģletim sisteminin asgari sistem gereksinimlerini Ģu Ģekilde sıralayabiliriz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Windows XP Home Edition yada Windows XP Professional iģletim sisteminin asgari sistem gereksinimlerini Ģu Ģekilde sıralayabiliriz."

Transkript

1 BÖLÜM 2 2. WĠNDOWS XP ĠġLETĠM SĠSTEMĠ 2.1. GĠRĠġ Kitabımızın bu bölümünde Microsoft Windows XP iģletim sistemi genel bilgiler verilerek, özellikleri ve kullanımı anlatılmaktadır. ĠĢletim sisteminin yönetilebilirlik, güvenilirlik kullanımı kolay arabirimi ve sağlanan yeni destek hizmetleri belirtilmeye çalıģılacaktır. Son kullanıcı açısından son derece kolaylıklar sağladığı noktalar, sistemdeki birçok yeni teknoloji ve özellikler genel anlamıyla açıklanmaktadır. Windows XP iģletim sistemi, geliģtirilmiģ Windows 2000 kodunu temel alarak, ev ve iģyeri kullanıcılarını hedefleyerek, Windows XP Home Edition ve Windows XP Professional farklı sürümler halinde oluģturulmuģtur ĠġLETĠM SĠSTEMĠ NEDĠR? ĠĢletim sistemi bir bilgisayar üzerinde çalıģan en önemli programdır. Genel amaçlı olarak düģünülmüģ tüm bilgisayarlarda mutlaka olması gerekir. ĠĢletim Sistemi (Operating System) bir bilgisayar kullanıcısı ile bilgisayarın donanımı arasındaki iletiģimi sağlayan bir birimdir. ĠĢletim sisteminin ana iģlevi kullanıcılara programlarını çalıģtırabilecekleri uygun ortamı sağlamaktır. Eski iģletim sistemlerinde daha ziyade ĠĢletim sistemini oluģturan temel bileģenleri göz önüne aldığımızda Ģu etkenleri göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. - Aynı iģletim sistemini farklı kullanıcıların kullanabilmesine olanak sağlayan Kullanıcı Arabirimi oluģturmak - Sistemin kullanıma açılımını sağlamak - Donanımı kullanıcılar arasında paylaģtırma olanağı sağlamak - Kullanıcılar ve farklı sistemler arasında verilerin paylaģılmasını sağlamak amacıyla uygun paylaģım ortamına müsaade etmek - Sistemin GiriĢ ve ÇıkıĢ iģlemlerini gerçekleģtirmek - Programlama arabirimi (API) sağlamak - Sistem üzerinde yapılabilecek uygulamalara destek sağlamak ĠĢletim Sisteminin Gereksinimleri Windows XP Home Edition yada Windows XP Professional iģletim sisteminin asgari sistem gereksinimlerini Ģu Ģekilde sıralayabiliriz MHz veya üstü hızına sahip iģlemci. Minimum 233 MHz gereklidir ve Intel Pentium / Celeron ürün ailesi, AMD K6/Athlon/Duron ürün ailesi veya bunlarla uyumlu bir iģlemci önerilmektedir MB veya üstü RAM (minimum 64MB desteklenmektedir; performans düģebilir ve bazı özellikler çalıģmayabilir) GB kullanılabilir sabit disk alanı

2 - Super VGA (800 x 600) veya üstü çözünürlükte video bağdaģtırıcısı ve monitör - CD-ROM veya DVD sürücüsü - Klavye ve DVD kod çözücü kartı veya DVD kod çözücü yazılımı ve özel kullanım için uygun aygıtlar Windows XP iģletim sisteminde MASA ÜSTÜ ÖĞELERĠ Windows XP iģletim sistemini bilgisayara yükledikten sonra klasik baģlat menüsü görünümünde masaüstünün sol kenarında temel olarak beģ tane sistem simgesi görülür. Bunlar; Bilgisayarım, Belgelerim, Ağ Bağlantılarım, Internet Explorer ve Geri DönüĢüm Kutusudur. Bu simgelerin görünebilmesi için klasik baģlat menüsü görünümünde olması gerekir Bilgisayarım Bilgisayarım simgesini çift tıklayarak açtığımızda açılan pencerede çeģitli bilgiler mevcuttur. Bu bilgiler disket sürücünüz, sabit diskiniz, CD-ROM sürücüleriniz ve ağ sürücülerinizin içeriğini gösterir. Ayrıca buradan dosya ve klasörleri arayabilir, açabilir ve bilgisayarınızın ayarlarını değiģtirmek için Denetim Masası ndaki seçeneklere eriģebilirsiniz. (ġekil 1)

3 ġekil 1 Bilgisayarım Penceresi Belgelerim Belgelerim seçeneği, sistem tarafından her kullanıcı için otomatik olarak oluģturulur. Bu klasör, o kullanıcı ile ilgili tüm belge ve dokümanların içinde saklanacağı ve kullanılacağı kısım olarak belirlenmiģtir. Buraya kaydedilecek belgeler Windows da kullanılan programların dosyalarıdır. Mesela, MS PowerPoint, MS Word, MS Frontpage veya MS Excel gibi Microsoft tabanlı programlarda hazırlanmıģ olan bir dosyayı kaydetmek istediğimizde öncelikle kaydetme yeri olarak Belgelerim klasörünü hedef klasör olarak gösterecek, kaydetmeniz içinde onay isteyecektir. Ancak istediğiniz takdirde farklı klasörlere de bu uygulamalarınızın dosyalarını da kaydedebilirsiniz.

4 ġekil 2 Belgelerim Penceresi Geri DönüĢüm Kutusu Geri DönüĢüm Kutusu dosya ve klasörleri silerken bir güvenlik ağı sağlar. Sabit diskinizdeki öğelerden birini sildiğinizde, Windows silinen öğeyi Geri DönüĢüm Kutusu'na yerleģtirir ve Geri DönüĢüm Kutusu simgesi boģtan doluya dönüģür. Disketten veya ağ sürücüsünden silinen dosyalar kalıcı olarak silinir ve Geri DönüĢüm Kutusu'na aktarılmaz. Geri DönüĢüm Kutusu'ndaki öğeler, siz onları bilgisayarınızdan kalıcı olarak silmek isteyinceye kadar orada kalır. Bu öğeler sabit disk alanını kaplamaya devam ederler ve silinmeleri geri alınabilir veya özgün konumlarına geri yüklenebilirler. Geri DönüĢüm Kutusu dolduğunda, Windows son silinen dosya ve klasörlere yer açmak için gereken oranda yeri otomatik olarak temizler. Sabit disk alanınız azalıyorsa, Geri DönüĢüm Kutusu'nu sürekli olarak boģaltın. Geri DönüĢüm Kutusu'nun kaplayacağı sabit disk alanını da sınırlayabilirsiniz. Windows her sabit disk veya bölüm için bir Geri DönüĢüm Kutusu ayırır. Sabit diskiniz bölümlere ayrılmıģsa veya bilgisayarınızda birden çok sabit disk varsa, her bir Geri DönüĢüm Kutusu için farklı bir boyutta yer ayırabilirsiniz.

5 ġekil 3 Geri DönüĢüm Kutusu

6 BaĢlat Düğmesi ve BaĢlat Menüsü ġekil 4 BaĢlat Menüsü BaĢlat düğmesine tıklanıldığında Ģekilde de görüldüğü gibi BaĢlat menüsü açılır (ġekil 4). Açılan bu menü Ģekli Windows kurulumundan sonraki otomatik olarak gelen menü Ģeklidir. Ġstenilirse Klasik BaĢlat menüsü görünümüne geçilebilir. BaĢlat menüsü Windows için çok önemlidir. Çünkü programlarınıza, en son kullandığınız belgelere ve sıkça kullandığınız internet belgelerinize buradan ulaģabilirsiniz. Bunun yanı sıra iģletim sistemi hakkında yardım alma, program çalıģtırabilme, bilgisayarınıza kayıtlı klasör yada dosyaları aratabilirsiniz Windows XP ĠĢletim Sisteminin Kapatılması Bilgisayar üzerinde yapılan iģlemler tamamlandığında kullanıcı oturumunu ya da bilgisayarımızı kapatabiliriz. Bilgisayarı sistem üzerinde tanımlı olan farklı bir kullanıcı kullanacak ise bilgisayarı oturumu kapat seçeneğinden kapatmak gerekir (ġekil 5). Bilgisayarın oturumlarla birlikte komple kapatılması ve elektriğin kesilmesi için ise BaĢlat menüsünden Bilgisayarı Kapat seçeneğinden kapatma iģlemi gerçekleģtirilir (ġekil 6).

7 ġekil 5 Oturumu Kapatma ĠletiĢim Kutusu ġekil 6 Bilgisayarı Kapat ĠletiĢim Kutusu

8 2.4. WINDOWS ta PANCERE, KLASÖR VE DOSYA Pencereler ġekil 7 Pencereler 1. Kontrol menüsü: Pencere ile ilgili taģıma, boyut değiģtirme ve kapatma gibi standart iģlemleri gerçekleģtiren seçenekler yer alır. 2. BaĢlık çubuğu: Pencerenin adını belirtir. 3. Menü çubuğu: Uygulama ile ilgili tüm komutların yer aldığı menüdür. 4. Durum çubuğu: Sürücü veya klasörle ilgili bilgi verir. 5. Simge durumuna küçült düğmesi: Pencerenin görev çubuğunda bir simge ile temsil edilmesini sağlar. 6. Ekranı kapla düğmesi: Pencerenin bulunduğu konumdan ekranı tamamen kaplamasını sağlar. 7. Kapat düğmesi: Pencerenin kapatır. 8. ÇalıĢma alanı: Pencerede yer alan nesnelerin görüntülendiği alandır. 9. Kenar çizgileri: Pencereyi saran çizgilerdir. Pencere boyutu fare yardımıyla ayarlanabilir. 10. Pencere araç çubuğu: Windows programlarında iģlemlerin hızlı bir Ģekilde yapılabilmesi için, komutları temsil eden simgelerin bir arada bulunduğu çubuktur. 11. Kaydırma Çubuğu:

9 Dosyalar ve Klasörler Bilgisayarda saklanılan bilgiler bir isim verilerek disk veya diskete kaydedilir. Bilgiler dosyalar yardımı ile saklanır. Dosyaların sınıflandırılarak saklanan birimlere de Klasör denir. Bilgisayarımızda yüzlerce klasör veya dosya bulunabilir. AĢağıda Windows XP de dosya ve klasör yapısını göreceksiniz. Klasör Dosya Klasör OluĢturma Yöntemleri ġekil 8 Dosya ve Klasör Görünümü Masaüstünde Klasör OluĢturma 1.Adım: Masa üstünde boģ bir alana gelip farenin sağ tuģuna tıklanır. 2.Adım: Ekrana gelen kısa yol menüsünden Yeni(New) / Klasör(Folder) komutları seçilir. 3.Adım: Masaüstünde oluģan klasör simgesine bir isim verilerek klasör oluģturulur (Şekil 8)

10 ġekil 8 Yeni Dosya ve Klasörlerin oluģturulması Windows Gezginini Kullanarak Klasör OluĢturma 1.Adım: BaĢlat/Programlar/donatılar/Windows Gezgini komutları verilerek Windows gezgini çalıģtırılır 2.Adım: Ekrana gelen pencereden sırası ile Dosya/ Yeni / Klasör komutları seçilir. 3.Adım: OluĢan klasör simgesine, isim verilir. ( Şekil 9)

11 ġekil 9 Windows Gezgini Kullanılarak Klasör OluĢturma Dosya OluĢturma Dosya oluģturmak için Farenin sağ tuģuna basarak aģağıda görülen menü açılır. Bu menü yardımıyla yeni Klasör ve farklı Dosya türleri hızlı bir Ģekilde oluģturulabilir. Tanımlı Dosya Türleri ġekil 10 Dosya OluĢturma Kısa yol OluĢturmak ĠĢletim sisteminde hızlı bir Ģekilde klasörlere ulaģmak, programları çalıģtırmak ve dosyaları açmak amacı ile kısa yollar kullanılır. Kısa yollar,

12 kenarında siyah bir ok olan resimle ifade edilirler. Kısa yolun silinmesi, programın silinmesi anlamına gelmez. (Şekil 11) Ok ile gösterilen simgenin sol alt köģesindeki iģaret kısa yol olduğunu göstermektedir. ġekil 11 Kısa yol Görünümü Kısa yol oluģturmanın iki yolu vardır. Sürükle Bırak Yöntemi Kısa yol oluģturulacak nesnenin üzerine geldikten sonra sağ tuģa tıklanıp masaüstüne sürüklenir. Ekrana gelen menüden Burada Kısa yol OluĢtur komutu seçilir. (Şekil 12) ġekil 12 Kısa yol Görünümü Kısa yol Sihirbazı Yöntemi Bazı iģlemlerin yapılabilmesi için kullanıcıya rehberlik etmesi amacı ile hazırlanmıģ iģlemler bütününe sihirbaz denir. Bu sihirbaza farenin sağ tuģuna

13 boģlukta basarak ulaģılabilir. Burada yeni seçilerek sihirbaz yardımıyla Yeni Kısa yol oluģturulabilir Seçme, Kopyalama, TaĢıma ve Silme ĠĢlemleri Dosya veya Klasör Seçme Tek Dosya veya Klasör Seçmek: Farenin sol tuģuna tıklayarak istenilen dosya veya klasör seçilebilir. AĢağıda bunun ile ilgili bir örnek vardır. (ġekil 13) Şekil 13 Tek Seçme Birden Fazla ArdıĢık Dosya veya Klasör Seçme: Seçilmek istenen dosya grubunun ilk dosya veya klasör farenin sol tuģu ile seçildikten sonra shift (üst karakter) tuģu basılıyken yön tuģları ile istenilen yönde hareket ettirilerek veya farenin ikinci sol tuģ tıklaması ile toplu seçme iģlemi yapılır. ArdıĢık Olmayan Dosya veya Klasörlerin Seçimi: Farklı yerlerdeki dosya veya klasörleri seçmek için ilk dosya seçilir ve CTRL tuģu basılıyken diğer dosyalar farenin sol tuģu ile iģaretlenerek seçme iģlemi yapımlı olur. (ġekil 14)

14 ġekil 14 ArdıĢık Olmayanlar Dosya veya Klasörleri Seçme Dosya veya Klasör Kopyalamak ve TaĢımak Sürükle Bırak Tekniğiyle Klasör / Dosya Kopyalama ve TaĢıma: Kopyalanacak Dosya veya Klasör Ctrl tuģu basılı iken farenin sol tuģuna basılı tutularak taģınır. Farenin sol tuģunun bırakıldığı yere dosya kopyalanır. Veya Dosya / Klasör farenin sağ tuģuna basılı tutularak taģınırsa bırakıldığı yere iģlem yapılmak üzere aģağıdaki menü çıkar. Burada Kopyalama, TaĢıma ve kısayol oluģturma iģlemleri gerçekleģtirilebilir. (ġekil 15) ġekil 15 Sürükle Bırak Yöntemiyle Kopyalama Sağ TuĢu Kullanarak Klasör / Dosya Kopyalama: Ġstenilen klasörün üzerinde sağ tuģ yapıldıktan sonra kopyala seçeneği seçilir. Sonraki adımda hedef klasörün üzerine gidilerek sağ tıklanıp yapıģtır seçeneği seçilerek iģlem tamamlanır.

15 ġekil 16 Sağ TuĢu Kullanarak Kopyalama

16 Kes YapıĢtır Tekniği ile Klasör / Dosya TaĢıma: Ġlk olarak taģınacak olan klasör / dosya seçilir. Ġkinci adımda, araç çubuğundan kes komutu seçilir. Üçüncü adımda Kesilen klasör veya dosyanın taģınacağı yere fare konumlandırılır. Dördüncü ve son adımda ise araç çubuğundan yapıģtır düğmesine tıklanır. Ctrl TuĢu Kullanılarak Kopyalama ve TaĢıma ĠĢlemleri: Kaynak dosya/klasörü seçtikten sonra istenilene göre; Ctrl + C: Kopyala Ctrl + X: Kes Üst taraftaki kısa yol tuģlarından birini yaptıktan sonra yapıģtırma iģlemini yapmak için Ctrl + V tuģuna basınız. Dosya/Klasör Silme ĠĢlemleri Pencere Menüsüyle Silmek: Silinmek istene doya/klasör seçilir. Dosya menüsündeki sil komutu ile silinir.(ġekil 17) ġekil 17 Pencere Menüsüyle Silme

17 Araç Çubuğu Yardımıyla Silme: Silinecek olan klasör / dosya seçilir. Araç çubuğundan sil düğmesine tıklanır. Sağ Tıklama Ġle Silme: Silinecek dosya / klasör üzerinde sağ tıklanır, açılan menüde sil komutu seçilerek silme iģlemi yapılır.(ġekil 18) ġekil 18 Sağ TuĢu Kullanarak Silme Klavyeyi Kullanarak Silme: Silmek istenilen dosya/klasör seçildikten sonra klavyede bulunan Delete tuģuna basarak silme iģlemi yapılır. Bu iģlem ile Dosya / Klasör Geri DönüĢüm Kutusu na atılır. Eğer istenilirse Dosya / Klasör geri alınabilir. Ancak klavyeden Shift tuģu ile birlikte Delete tuģuna basılırsa dosya tamamen silinmiģ olur. Geri DönüĢüm Kutusuna Sürükleyerek Silme: Silinmek istenen dosya/klasör farenin sol tuģu ile tutulup geri dönüģüm kutusunun üzerine gelene kadar sürüklenip bırakılarak silinir. Silinen Dosya ve Klasörleri Kurtarmak Silinen dosya ve klasörler geçici olarak Geri DönüĢüm Kutusunda tutulur. Bunun yardımıyla istenilen dosya tekrar kurtarılabilir. Belirli periyotlarla bu kutunun içine bakılıp gereksiz olanların boģaltılması gerekir. Çünkü Geri DönüĢüm Kutusunda bulunan dosyalar/klasörler hard diskten tamamen silinmemiģtir. Hala disk üzerinde yer kaplar.

18 2.5. BAġLAT MENÜSÜ BaĢlat'ı tıklattığınızda, bilgisayarınızdaki en kullanıģlı öğelere kolayca eriģmenizi sağlayan bir menü görüntülenir. Windows kullanımı, sorun giderme bilgileri alma, destek alma ve daha pek çok iģlem için Yardım ve Destek'i tıklatabilirsiniz. Tüm Programları tıklattığınızda, bilgisayarınızda yüklü olan programların listesi açılır. BaĢlat menüsündeki programlar listesi iki bölüme ayrılmıģtır: ayırıcı çizgisinin üstünde görüntülenen programlar (tutturulan öğeler listesi olarak da bilinir) ve ayırıcı çizgisinin altında görüntülenen programlar (en sık kullanılan programlar listesi olarak da bilinir). Tutturulan öğeler listesindeki programların aynı yerde kalması, baģlatmak istediğinizde her zaman kullanılabilir durumda olmalarını sağlar. Tutturulan öğeler listesine program ekleyebilirsiniz. BaĢlat menüsü Windows kurulduktan sonra ilk ziyaret edilebilecek kısımların baģında gelir. Bu menü içerisinde ġekil 5 de görüldüğü gibi bilgisayarı yönetmek için kullanılabilecek iģlemler yer alır. Menü içerisinde yer alan uygulamalar detaylı olarak incelenmiģtir ÇalıĢtır ÇalıĢtır seçeneği herhangi öğeyi açmaya veya paylaģılan bir bilgisayara bağlanabilmeyi sağlar. Hatta bir internet sitesine de bağlanılabilir. ÇalıĢtır seçeneği seçildikten sonra karģımıza gelen pencerede (ġekil 19). Aç içerisine açmak istediğimiz öğeye giden yolunu veya çalıģtırılabilir dosyanın adını yazıp Tamam düğmesine tıklandığında bu öğe çalıģtırılır. Eğer öğenin yolunu bilmiyorsak Gözat diyerek yeri tespit edilebilir. Örnek olarak ġekil 19 de yer alan çalıģtır penceresi içerisinde yer alan regedit öğesi Windows ta yer alan her Ģeyin bilgisini tutan ve denetleyen (register) program çalıģtırılmaktadır. ġekil 19 ÇalıĢtır seçeneği

19 Ara ġekil 20 Ara seçeneği ġekil 20 de görüldüğü gibi ara seçeneği ile sabit diskimizde (hard disk) bulunan herhangi bir resim, müzik ya da video dosyasını, herhangi bir belgeyi aramak; tüm dosya ve klasörleri taratmak, ağ içerisinde herhangi bir bilgisayar veya kiģiyi aramak, yardım ve destek merkezinden bilgi aramak, internette arama yapmak mümkündür Yardım ve Destek seçeneği Windows XP ile ilgili tüm bilgi ve yardımı sağlar. Açılan pencerede alınabilecek yardım seçenekleri mevcuttur. Buradan istenilen konu ile ilgili bilgi alınabilir. Ġstenilen konu ara kısmına yazılarak taratılabilir.(ġekil 21). ġekil 21 Yardım ve Destek Seçeneği

20 Yazıcı ve Fakslar Yazıcı ve fakslar seçeneği ile sisteme tanıtılmıģ olan yazıcı ve fakslar görüntülenir. Bu seçenek denetim masası içerisinde de yer alır (ġekil 22) Bağlan ġekil 22 Yazıcı ve Fakslar Seçeneği Burada Windows XP de önceden oluģturulmuģ bağlantı isimlerini görebiliriz. Bu bağlantı, herhangi bir ağa bağlantı veya genellikle evden telefon hattı ile modemimiz sayesinde internete bağlanmak için oluģturulmuģ bağlantılardır. ġekil 23 de önceden oluģturulmuģ bir internet bağlantısı örneği görülmektedir. ġekil 23 Bağlan Seçeneği

21 Bilgisayarım Bu seçenek, daha önce gösterilen masaüstündeki bilgisayarım seçeneği aynıdır. (ġekil 24). Denetim masası buradan da açılabilir Müziğim ġekil 24 Bilgisayarım Penceresi Müziğim seçeneği, belgelerim klasörü içerisindeki müziğim klasörünü direkt açan bir kısa yoldur. (ġekil 25). Bu klasörü kullanıcı yine kendi müzik dosyalarını saklamak için kullanabilir. ġekil 25 Müziğim Resimlerim Resimlerim seçeneği, belgelerim klasörü içerisindeki resimlerim klasörünü direkt açan bir kısa yoldur. (ġekil 26). Bu klasör müziğim klasörüne

22 benzer olarak yine kullanıcının isteğine bağlı olarak resim dosyaları burada saklanabilir. ġekil 26 Resimlerim En Son Kullandıklarım BaĢlat içerisindeki en son kullandıklarım seçeneği bilgisayarda en son kullanılan belgelerin isimlerini (kısayol olarak) tutan kısımdır. Bu kısım sayesinde en son çalıģılan dosya ve belgelerin listesi görülebilir. Bu listede yer alan isimler aslında birer kısayoldur. Yani buradan herhangi biri seçildiğinde o belge açılır. Eğer bu listeyi temizlemek istersek görev çubuğu ve baģlat menüsü özelliklerine girerek baģlat menüsü sekmesindeki özelleģtir kısmına girip, buradan temizle düğmesini tıklamak gerekir (ġekil 27). ġekil 27 En Son Kullandıklarım Seçeneğinin Ġçeriğinin Temizlenmesi Belgelerim Bu seçenek ile o anda aktif olan kullanıcının belgelerim klasörünü açılır. (ġekil 28).

23 ġekil 28 Belgelerim Tüm Programlar Tüm Programlar'ı tıklattığınızda, bilgisayarınızda yüklü olan programların listesi açılır. Bilgisayara kurulan tüm programların kısa yolları burada bulunur. Ayrıca XP nin ilk kurulduğu anda da bazı hazır küçük programlar da burada yer alır (Donatılar içinde). Buradan herhangi bir öğeyi silmek demek programı silmek demek değildir, çünkü burada yer alanlar kısa yoldur. BaĢlattan tüm programlar üzerine gelindiğinde ġekil 29 deki gibi bir görünüm ortaya çıkar. Programlar içerisinde baģlangıç, donatılar, oyunlar (kurulum esnasında seçilebilir), internet Explorer, msn Explorer, Outlook Express, uzaktan yardım, Windows medya player ve Windows Messenger programları, Windows XP nin ilk kurulumundan itibaren bulunurlar.

24 ġekil 29 Tüm Programlar Menüsü Donatılar ġekil 30 de Donatılar menüsü gösterilmektedir. ġekil 30 Donatılar Menüsü

25 Eğlence ġekil 31 Eğlence Ses ayarlamaları, ses kayıt ve film programı(windows Media Player) gibi multi medya uygulamaları bulunmaktadır. Ses Kaydedicisi Sesleri kaydetmek, karıģtırmak, yürütmek ve düzenlemek için Ses Kaydedicisi'ni kullanabilirsiniz. Ayrıca bir belgeye ses bağlantıları koyabilir veya ses dosyaları ekleyebilirsiniz. ġekil 32Ses Kaydedicisi Windows Media Player Windows Media Player ile, CD çalabilir, DVD oynatabilir, kendi CD'lerinizi oluģturabilir, radyo istasyonlarını dinleyebilir, müzik dinleyebilir, dijital ortam dosyalarını arayabilir ve düzenleyebilir ve dosyaları taģınabilir bir aygıta kopyalayabileceğiniz bir programdır. (ġekil 33)

26 ġekil 33 Windows Media Player Sistem Araçları Sistem Araçları, Bilgisayar Yönetimi konsol ağacındaki ilk öğedir. Hedef bilgisayardaki sistem olaylarını ve performansı yönetmek için varsayılan araçları, Olay Görüntüleyici, PaylaĢılan Klasörler, Yerel Kullanıcılar ve Gruplar, Performans Günlükleri ve Uyarıları ve Aygıt Yöneticisi'ni kullanabilirsiniz. (ġekil 34) ġekil 34 Sistem Araçları Disk BirleĢtiricisi Disk BirleĢtirici, bilgisayarınızın sabit diskindeki parçalanmıģ dosyaları ve klasörleri birleģtirir; böylece her birinin, birimin üzerinde tek bir bitiģik alanı kapsamasını sağlar. Bunun sonucunda, sisteminizdeki dosya ve klasörlere eriģme ve yenilerini saklama iģlemleri daha verimli biçimde gerçekleģtirilebilir. Disk BirleĢtiricisi dosya ve klasörlerinizi birleģtirdiğinde, birimin boģ alanı da birleģtirilmiģ olur ve yeni dosyaların parçalanma olasılığı azalır. (ġekil 35)

27 ġekil 35 Disk BirleĢtiricisi Disk Temizleme Diski Temizle programı sabit diskinizde yer açmanıza yardımcı olur. Diski Temizle programı diskinizi tarar ve güvenle silebileceğiniz geçici dosyaları, Internet önbellek dosyalarını ve gereksiz program dosyalarını gösterir. Diski Temizle programını, bu dosyaların bir kısmını veya tümünü silmek üzere yönlendirebilirsiniz. (ġekil 36). ġekil 36 Disk Temizleme Adres Defteri Adres Defteri, Outlook, Outlook Express, Internet Explorer, NetMeeting ve Microsoft Telefon Sistemi gibi programlar tarafından kolay ulaģım için kiģi bilgisini saklayan güvenli bir yer sağlar. KiĢiler veya iģler için arama yapabilir, posta listeleri için kiģi grupları oluģturabilir ve elektronik kartvizitler gönderebilir ve alabilirsiniz.

28 ġekil 37 Adres Defteri Hesap Makinesi ġekil 38 Hesap Makinesi (standart) Windows ortamında matematiksel iģlemler yapmaya yarar. Hesap Makinesini, basit hesaplar yapmak için Standart görünümde veya bilimsel ve istatistik hesaplar yapmak için Bilimsel görünümde kullanabilirsiniz. ġekil 39 Hesap Makinesi (bilimsel)

29 Komut Ġstemi Microsoft Disk Operating System deyiminin kısaltması MS-DOS, kiģisel bilgisayarlarda kullanılan, komut satırı arabirimli bir iģletim sistemidir. OS/2 benzeri diğer iģletim sistemleri ile olduğu gibi, kullanıcı tarafından yapılan klavye giriģlerini bilgisayarın gerçekleģtirebileceği iģlemlere çevirir, sabit disk giriģ ve çıkıģı, video desteği, klavye denetimi ve program çalıģtırmayla veya dosya bakımıyla ilgili birçok iç iģlevi gerçekleģtirir. MS-DOS komutları, komut istemi penceresini kullanarak yazılır. MS-DOS oturumunuzu sona erdirmek için, komut istemi penceresinde imlecin yanıp söndüğü yere exit yazın. ġekil 40 MS-DOS Komut Ġstemi Penceresi Not Defteri Basit yazım iģlemlerini gerçekleģtirmek amacı ile not defteri programı kjullanılır. Programı çalıģtırmak için Başlat / Tüm Programlar / Donatılar / Not Defteri komutları Ģeçilir. Bu programda hazırlanan belgeler TXT uzantılı olarak kaydedilirler (ġekil 41).

30 ġekil 41 Not Defteri Paint Çizim Programı ġekil 42 Paint Programı Paint, biteģlem (.bmp) dosyaları olarak kaydedebileceğiniz siyah-beyaz veya renkli çizimler oluģturmak için kullanabileceğiniz bir çizim aracıdır. Çiziminizi e-posta ile göndermek, resmi masaüstü arka planı olarak ayarlamak

31 ve resim dosyasını farklı dosya biçimleri kullanarak kaydetmek için de Paint'i kullanabilirsiniz.. Paint programını çalıģtırmak için sırası ile Başlat / Programlar / Donatılar / Paint komutları seçilir. Paint te oluģturulan dosyaların uzantısı BMP olur. Paint programı çalıģtırıldığında ġekil 31 deki görüntü elde edilir. 1. Resim araç çubuğu: Çizim iģlerinde kullanılan tüm araçlar burada yer alır. Ayrıntılar ġekil 32 de verilmiģtir. 2. Renk paleti: Çizimi yapılacak nesnenin ön ve arka plan renklerinin seçildiği yerdir. 3. Ön plan rengi. 4. Arka plan rengi. 5. Durum çubuğu: Yapılmakta olan iģlemler hakkında bilgi verir. 6. ÇalıĢma alanı: Resim ve iģlemlerin yapıldığı alandır. ġekil 43 Araç Kutusu Wordpad (Kelime iģlem programı) Biçimlendirme ve grafik içeren metin dosyaları oluģturmak ve düzenlemek için kullanılır. Wordpad programı, MS Word programının kısıtlanmıģ halidir. Basit yazılar yazmak veya düzenlemek için kullanılabilir. Wordpad programını çalıģtırabilmek için Başlat / Tüm Programlar / Donatılar / Wordpad komutları seçilir (ġekil 44).

32 ġekil 44 Wordpad Windows Gezgini Windows Gezgini bilgisayarınızdaki dosya, klasör ve sürücülerin hiyerarģik yapısını görüntüler. Aynı zamanda bilgisayarınızdaki sürücü harfleri ile eģleģtirilmiģ olan ağ sürücülerini gösterir. Windows Explorer ı kullanarak, dosya ve klasörleri kopyalayabilir, taģıyabilir, yeniden adlandırabilir ve arayabilirsiniz. Örneğin, kopyalamak veya taģımak istediğiniz dosyayı içeren klasörü açabilir ve daha sonra dosyayı baģka bir klasöre veya sürücüye sürükleyebilirsiniz. Windows Gezginini çalıģtırmanın değiģik yolları vardır: 1. Başlat / Tüm Programlar / Donatılar/ Windows Gezgini komutları seçilir. 2. BaĢlat ın üzerinde sağ tıklanır araģtır seçeneği seçilir.. 3. Masaüstünde yer alan bilgisayarım veya ağ komģuları simgeleri üzerindeyken sağ fare tuģuna tıklanır ve araģtır komutu seçilir. 4. Herhangi klasör veya klasör kısa yolunun üzerindeyken mouse un sağ tuģuna basılarak araģtır komutu seçilir. Windows gezgini programını çalıģtırdığımızda ġekil 45 deki görüntü karģımıza gelir.

33 ġekil 45 Windows Gezgini 2.6. Denetim Masası Windows XP Denetim Masası'nı kullanarak bilgisayar ayarlarınızı kolayca özelleģtirebilirsiniz. BaĢlat menüsündeki Denetim Masası'nı tıklatarak açın. Denetim masasında Ģunları yapabilirsiniz: Windows XP'nin görünüģünü ve çalıģma Ģeklini değiģtirmek. Dosyalar veya donanım aygıtları eklemek ve kaldırmak. Ağ bağlantılarını ve kullanıcı hesaplarını ayarlamak. Ve daha birçok iģlem! Denetim Masası Windows'un görünüģünü ve iģleyiģini değiģtirmek için kullanılan özel araçlar içerir. Windows XP Denetim Masası'nı kullanarak bilgisayar ayarlarınızı kolayca özelleģtirebilirsiniz. Denetim masası içerisinde ġekil 46 de görüldüğü gibi benzer donanımlar ve görevler için ayrı ayrı

34 kategoriler mevcuttur. Aynı zamanda klasik görünüme de geçilebilir (ġekil 47). BaĢlat menüsü içerisinden denetim masasını açabileceğimiz gibi, aynı zamanda masaüstünde bulunan bilgisayarım öğesi içerisinden de denetim masası açılabilir. ġekil 46 Denetim Masasının Kategori Görünümü ġekil 47 Denetim Masasının Klasik Görünümü

35 Ağ bağlantıları Ağ Bağlantıları bilgisayarınızla Internet, bir ağ veya diğer bir bilgisayar arasındaki bağlantıyı sağlar. Ağ Bağlantıları ile, fiziksel olarak ağ konumunda veya uzaktaki bir konumda bulunup bulunmamanız dikkate alınmadan, ağ kaynakları ve iģlevine eriģim kazanabilirsiniz. Bağlantılar, Ağ Bağlantıları klasöründe oluģturulur, yapılandırılır, depolanır ve izlenirler. ġekil 48 de görüldüğü gibi ağ görevleri kısmında yer alan seçenekler ile bağlantı yapılandırılır. Daha önce yapılmıģ bir bağlantı hakkında bilgi almak için bağlantı simgesinin üzerinde farenin sol tuģu ile çift tıklanabilir veya ağ görevleri kısmında bu bağlantının durumunu görüntüle seçeneği tıklanabilir (ġekil 49). ġekil 48 Ağ Bağlantıları ġekil 49 Yerel Ağ Bağlantısı Durumu Bu bağlantının ayarlarını değiģtir seçeneği ile bağlantı ayarları değiģtirilir. Bu seçenek, bağlantı simgesinin üzerinde farenin sağ tuģunu tıklayarak özellikler seçeneğini seçerek de açılabilir (ġekil 50). Burada ağ içerisinde iletiģimi

36 sağlayan ağ arabirim kartı yapılandırılabilir. Aynı zamanda ağ iģleyiģini sağlayan değiģik servisler ve protokollerde buradan yüklenir. ġekil 50 Yerel Ağ Bağlantısı Özellikleri Bölge ve Dil Seçenekleri Denetim Masası'ndaki Bölge ve Dil Seçenekleri'ni kullanarak bilgisayarınıza, Ġbranice, Arapça, Japonca, Korece ve (Fransızca, Ġspanyolca, Almanca ve diğer pek çok) Batı Avrupa Dilleri gibi birden birden fazla dil yükleyebilirsiniz. Belge oluģtururken kullanmak istediğiniz birini seçebilirsiniz. Windows daha sonra o dil için karakter kümesini kullanılabilir hale getirir, böylece yazmaya baģlayabilirsiniz. (ġekil 51). ġekil 51 Bölge ve Dil Seçenekleri

37 Donanım Ekle Bilgisayarınıza bağlı olan yazıcılar, modemler, disk sürücüleri, CD- ROM sürücüleri, oyun denetleyicileri, ağ bağdaģtırıcıları, klavyeler ve video bağdaģtırıcıları gibi aygıtları algılamak ve yapılandırmak için Donanım Ekle'yi kullanabilirsiniz. Denetim masasındaki donanım ekle seçeneği ise bir kurulum sihirbazıdır. Bu sihirbaz sayesinde Windows size aygıtı tanıtmanızda yardımcı olur. Bu sihirbazın adımlarını görelim. 1. adım: Donanım ekle sihirbazı baģlatılır (ġekil 52). ġekil 52 Donanım Ekleme Sihirbazı 2 adım: Sistemdeki tüm donanımları tarayarak (ġekil 53) size bilgi verir. Eğer tanımadığı bir aygıt varsa bunu listeler. ġekil 53 Donanım ekleme sihirbazının bilgisayarın donanımlarını taraması

38 ġekil 54 Donanım ekleme sihirbazının tarama sonucu 3.adım: Bu adımda tanınmayan aygıtın türü seçilir ve gerekli disket veya cd takılarak gerekli dosyalar yüklenir. Böylece aygıt Windows tarafından tanınmıģ olur ve sihirbaz sonlanır. ġekil 55 Tüm donanım türlerinin listesi

39 EriĢilebilirlik Seçenekleri EriĢilebilirlik Seçenekleri Görme, iģitme ve hareket engelli kullanıcıların ek yazılım veya donanıma gerek olmaksızın eriģimlerini artırmak üzere Windows XP'nin görünüm ve davranıģ özelliklerini ayarlamak için EriĢilebilirlik Seçenekleri'ni kullanabilirsiniz.(ġekil 56). ġekil 56 EriĢilebilirlik seçenekleri Fare Gerçek yaģamda nesnelerle etkileģimde bulunmak için nasıl ellerinizi kullanıyorsanız, ekrandaki öğeler ile etkileģim sağlamak için de fareyi kullanabilirsiniz. Nesneleri taģıyabilir, açabilir, değiģtirebilir veya onları baģka öğelerin arasına atabilirsiniz. Fareniz bilgisayarı baģlattığınızda çalıģmaya baģlar. Ancak isterseniz, farenin iģlevlerinde, fare iģaretçisinin görünüģünde ve iģleyiģ biçiminde değiģiklikler yapabilirsiniz. Örneğin, fare düğmelerinin görevlerini birbirleriyle değiģtirebilir veya çift tıklatma hızını ayarlayabilirsiniz. Fare iģaretçisinin görünümünü değiģtirebilir, göze çarpmasını veya yazarken kaybolmasını sağlayabilirsiniz.(ġekil 57).

40 ġekil 57 Fare özellikleri Görev çubuğu ve BaĢlat menüsü BaĢlat menüsünün de üzerinde bulunduğu görev çubuğu ile baģlat menüsünün yapılandırılması bu kısımdan yapılır. Görev çubuğu ayarlarında görünüm ve bildirim alanı yapılandırılır. Çubuk kilitlenebilir, gizlenebilir, her zaman pencerelerin üzerinde tutulabilir, çubuk üzerinde benzer öğeler gruplandırılabilir ve hızlı baģlat ı göster seçeneği kullanılabilir (ġekil 58). ġekil 58 Görev Çubuğu Özellikleri

41 BaĢlat menüsü kısmında ise klasik görünüme geçilebilir ve özelleģtirilme yapılabilir (ġekil 59). Bu sayede baģlat menüsü açıldığında içerisinde hangi öğelerin görünmesini veya görünmemesini istiyorsak bunları seçebiliriz Görüntü ġekil 59 BaĢlat Menüsü Özellikleri ġekil 60 Görüntü özellikleri

42 Denetim masasındaki görüntü seçeneği ile görüntü ayarlamaları yapılabilir. Bu ayarlamalar Pencerenin görünümü (temalar), masaüstü zemini, ekran koruyucu, görünüm gibi seçeneklerdir. (ġekil 60). Temalar kısmında pencerede kullanılan renkler, yazı tipleri değiģtirilebilir. Masaüstü sekmesinde ise masaüstüne istenilen bir resim yerleģtirilebilir ve özelleģtirilebilir. Ekran koruyucu ise ayarlandığında belirtilen süre kadar bilgisayara hiçbir müdahale edilmezse var olan ekran görüntüsünü gizlemek için devreye giren animasyondur. Ġstenirse parola verilerek normal ekranı koruma altına almak daha güvenli hale getirilebilir. Görünüm de ise, pencerede bulunan öğelerin her birini istenilen Ģekillerde özelleģtirmeyi sağlar. Ayarlar kısmında da ekran çözünürlüğü ve renk kalitesini ayarlamak mümkündür Güç Seçenekleri Denetim Masası'ndaki Güç Seçenekleri'ni kullanarak, dilediğiniz sayıdaki bilgisayar aygıtının veya tüm sistemin güç tüketimini azaltabilirsiniz. Bilgisayarınızın güç kullanımı yöneten bir ayarlar topluluğu olan bir güç Ģeması seçerek bunu yapabilirsiniz. Kendi güç düzeninizi oluģturabilir veya Windows tarafından sağlananları kullanabilirsiniz.(ġekil 61). ġekil 61 Güç seçenekleri özellikleri Ġnternet seçenekleri Bu Denetim Masası bileģeni, Internet Özellikleri iletiģim kutusunu açar ve Internet özellikleri burada değiģtirilebilir. Bu özellikler yedi sekme altında düzenlenmiģtir: Genel, Güvenlik, Gizlilik, Ġçerik, Bağlantılar, Programlar ve GeliĢmiĢtir.(ġekil 62).

43 ġekil 62 Ġnternet özellikleri Klasör seçenekleri Windows un temel yapıtaģlarından olan dosya ve klasörlere ait ayarlar bulunur. Genel, görünüm, dosya türleri ve çevrimdıģı dosyalar sekmeleri vardır (ġekil 63). Genel sekmesinde görevler kısmında klasörlerdeki ortak görevler göster veya Windows klasik klasörleri kullan seçeneği kullanılabilir. Yine her klasörün aynı mı yoksa ayrı pencerelerde açılacağı, klasörü açmak için fareyle tek tıklamanın mı, yoksa çift tıklamanın kullanılacağı seçilir. Görünüm sekmesinde ise klasör ve dosyaların ne biçimde gösterileceği belirlenir. Örneğin, gizli ve sistem dosyalarını göster veya gösterme gibi. Dosya türleri sekmesinde ise Windows a kayıtlı dosya uzantı ve türleri yer alır. Yeni bir dosya türü eklenebilir. Ayrıca bu dosya türlerinin hangi programla açılacağı da burada belirtilmiģtir. ÇevrimdıĢı dosyalar sekmesinde de ağa veya internete bağlı değilken önceden depolanmıģ dosyalarla çalıģılmasıyla ilgili ayarlar bu kısımdan yapılır.

44 ġekil 63 Klasör Seçenekleri Klavye Bu kısımda klavyeye ait ayarlar bulunur (ġekil 64). Bunlar klavyenin hız ve donanım ayarıdır. Hız sekmesinde klavyeden girilen karakterlerin arasındaki yineleme hızı ve imlecin ekranda yanıp sönme hızı ayarlanır. Donanım sekmesinde ise klavyeye ait teknik özellikler hakkında bilgiler yer alır ve düzenlemesi yapılabilir. ġekil 64 Klavye Özellikleri

45 KonuĢma KonuĢma sistemlerinin düzgün biçimde veya en iyi verimle çalıģabilmesi için bileģenlerin düzgün biçimde kurulmuģ olması gerekir. KonuĢma yetenekleri, kullanıcının en az iģi yaparak sonuca ulaģabilmesini sağlamak amacıyla, sistemin varsayılan ayarları ile çalıģabilecek biçimde tasarlanmıģtır. Hoparlörler ve mikrofonlar yerleģtirildikten sonra, diğer tüm öğeler otomatik olarak çalıģır. Ayrıca, bazı sistemlerde bulunan yerleģik aygıtlar sayesinde yapılandırma da gerekmez.( ġekil 65). ġekil 65 KonuĢma özellikleri Kullanıcı hesapları Kullanıcı hesabı, kullanıcının Windows'ta gerçekleģtirebileceği eylemleri tanımlar. Tek baģına veya çalıģma grubu üyesi bir bilgisayarda, kullanıcı hesabı her bir kullanıcıya atanan ayrıcalıkları kurar. Ağ etki alanında yer alan bir bilgisayarda, kullanıcı en az bir gruba üye olmak zorundadır. Gruba verilen izinler ve haklar grup üyelerine de atanmıģtır. Windows XP de farklı kullanıcılar tanımlayarak bir bilgisayarı birden fazla kiģinin kullanması sağlanabilir. Bu kullanıcılara ait tüm ayarların yapıldığı kısım burasıdır (ġekil 66). Burada yeni bir kullanıcı eklenebilir, kaldırılabilir veya var olan kullanıcının özelliği değiģtirilebilir. Ayrıca parolaları yeniden belirlenebilir. GeliĢmiĢ sekmesinde de yine kullanıcıların parolaları ve.net passport ları

46 yönetilebilir. Ayrıca ek güvenlik için kullanıcıların oturum açmadan önce Ctrl+Alt+Delete tuģlarına basması istenebilir. ġekil 66 Kullanıcı hesapları Oyun kumandaları Bu ayarlar bilgisayara yüklenmiģ oyun kumandalarının ayarlanmasında kullanılır (ġekil 67). Yeni bir kumanda eklenebilir veya var olan kumanda kaldırılabilir. Donanımsal olarak özellikleri yapılandırılabilir. ġekil 67 Oyun Kumandaları

47 Posta Bu ayarlar kullanıcının kullandığı posta hesaplarının yapılandırılmasında yardımcı olur. Öncelikle bir profil belirlenir (ġekil 68). Bu profiller Microsoft Outlook baģlatılırken kullanılır. Daha sonra posta kurulumu ile profile ait yapılandırma yapılabilir (ġekil 69). ġekil 68 Posta ġekil 69 Posta Kurulumu Program ekle veya kaldır Program Ekle veya Kaldır bilgisayarınızdaki programları ve bileģenleri yönetmenizi sağlar. Bir CD'den, disketten veya bir ağdan program (Microsoft Excel veya Word) eklemek ya da Internet'ten Windows güncelleģtirme ve yeni özellik eklemek için Program Ekle veya Kaldır'ı kullanabilirsiniz. Program Ekle

48 veya Kaldır ayrıca, ilk kuruluma eklememeyi seçtiğiniz Windows bileģenlerini eklemenizi veya kaldırmanızı da sağlar. (ġekil 70) Çünkü kurulu programlar sadece sabit diskte bir klasör açıp tüm dosyalarını bu klasör içerisinde saklamaz. Bunun yanında bir çok yere küçük dosyalar açabilir veya Windows tarafından kullanılan bazı sistem dosyalarının içerisine kendi kullanacağı satırlar ekleyebilir. Eğer sadece programa ait klasörü silmek demek bu programı sistemden tamamen silmek demek olmayabilir. Bu nedenle kurulu programı varsa eğer kendine ait geri kaldırma programını (uninstall), yoksa da program ekle veya kaldır seçeneğini kullanmak daha yararlıdır. Bu sayede programa ait tüm bileģenler silinmiģ olur. Aksi halde hiç umulmadık bir anda sistemde problem ortaya çıkabilir ve belki bir zaman sonra iģletim sistemi çökebilir. ġekil 70 Program Ekle veya Kaldır Ses efekti ve Ses aygıtları Ses efekti ve ses aygıtları seçeneği bilgisayarımızın ses ile ilgili ayarlamaları yapmayı sağlar. Ses donanımlarına ait ayarlar (ses kartı), ses denetimi, hoparlör ayarı ve Windows ta kullanılan tüm ses düzenlerinin seçimi buradan yapılır. Herhangi bir ses bilgisayarda çalınırken veya kaydederken hangi aygıtların kullanılacağı buradan ayarlanır. Ses seviyelerini ayarlamak için görev çubuğunda bir simge bulunur (ġekil 71). Bu simge farenin sol tuģu ile çift tıklandığında veya sağ tuģu ile açılan menüde ses denetimini aç seçeneği ile ses ayarı yapılabilir. Bu simge baģlangıçta görev çubuğundan bulunmamaktadır. Bu simgenin görev çubuğunda çalıģan programlar bölümünde görünebilmesi için ses efekti ve ses aygıtlarında ses ayarı

49 sekmesinde bulunan görev çubuğuna ses ayarı simgesi yerleģtir seçeneğinin iģaretlenmesi gerekir. Bunu Ģekil 58 de daire içine alınmıģ kısımda görüyorsunuz. ġekil 71 Görev çubuğunda ses denetimi simgesi ġekil 72 Ses efekti ve ses aygıtları özellikleri Sistem Denetim masasındaki sistem seçeneği bilgisayara ait tüm bilgilerin görülebildiği ve sistemle ilgili değiģikliklerin yapılabildiği kısımdır. Sistemde yer alan sekmeleri aģağıdaki Ģekildedir. Genel : Bilgisayar ve iģletim sistemine ait genel özellikler bulunur (ġekil 72). Bilgisayar adı : Bilgisayarı herhangi bir ağ içerisinde hangi isimle yada ne Ģekilde görüleceği ayarlaması yapılır. Herhangi bir etki alanı içerisine katılmak veya yerel bir kullanıcı hesabı oluģturmak isteniyorsa Ağ Kimliği isimli sihirbaz kullanılarak istenilen iģlem yapılır. (ġekil 73).

50 ġekil 72 Sistem özellikleri ġekil 73 Sistem özellikleri bilgisayar adı sekmesi Donanım : Donanımla ilgili ayarlamalar için kullanılır. Bu iģlemi gerçekleģtirmek için aygıt yöneticisi kısmı açılır (ġekil 74).

51 ġekil 74 Aygıt yöneticisi GeliĢmiĢ : Bilgisayarla ilgili önemli ayarlamaların yapıldığı kısımdır. (ġekil 75). Bu ayarların değiģtirebilmesi için bilgisayarı yönetici olarak açmak gerekir. ĠĢlemci zamanlaması, kullanıcı profilleri, görsel efekt,, bellek kullanımı, (ġekil 63), sistemin baģlangıcı ve çökmesi durumunda kurtarma ile ilgili iģlemlerin ayarlanması bu kısımdan yapılır. ġekil 75 Sistem Özellikleri GeliĢmiĢ Sekmesi

52 ġekil 76 Donanım Profilleri Sistem Geri Yükleme : Bu özellik ile bilgisayarda oluģabilecek herhangi bir istenmeyen durumda bu durum geri çevrilebilir (ġekil 77). ġekil 77 Sistem Özellikleri Sistem Geri Yükleme Sekmesi Otomatik GüncelleĢtirmeler : Bu özellik ile kullanılan Windows sürümünde çıkan yenilikler otomatik olarak yüklenebilir.(ġekil 78). Bunun için internet bağlantısı gereklidir. Bu yüklemelerin yapılması sistemin korunması ve yenilikleri takip etme açısından önemlidir.

53 ġekil 78 Sistem Özellikleri Otomatik GüncelleĢtirmeler Sekmesi Uzak : Uzak masaüstü bağlantısı Windows XP ile gelen yen bir özelliktir. Bu özellik ile uzaktaki bir noktadan bilgisayarınızın yönetilmesine olanak sağlanır. Bu özelliğin kullanılması için bilgisayarımızın uzak masaüstü bağlantısının aktif olması gereklidir.(ġekil 79). Aktif hale getirme iģlemi buradan gerçekleģtirilir.

54 ġekil 79 Sistem Özellikleri Uzak Sekmesi Tarayıcı ve Kameralar Bu bölüm ile bilgisayara bağlanan tarayıcı yada kameralar ile ilgili ayarlamalar yapılır. (ġekil 80). Herhangi bir yeni bir tarayıcı (scanner) veya kamera aygıtı yüklenmek veya kaldırılmak istenirse bu seçenekten gerçekleģtirilir.

55 ġekil 80 Tarayıcılar ve kameralar Tarih ve Saat Bilgisayarın tarihini, saatini veya saat eģitleme durumunu değiģtirmek için Tarih ve Saat'i kullanabilirsiniz.(ġekil 81). Tarih ve saat seçeneği denetim masasından açılabildiği gibi görev çubuğunda bulunan saat göstergesi fare yardımıyla da açılabilir. ġekil 81 Tarih ve saat özellikleri

56 Telefon ve Modem Seçenekleri Bu bölüm bilgisayarda bulunan modem ile internet bağlantısı yapabilmek için gerekli ayarlamaları yapmamızı sağlar. Bu seçenek ilk seçildiğinde önce yer bilgisi penceresi açılır ve bulunduğunuz Ģehrin Ģehirlerarası telefon kodunu girmenizi isteyecektir (ġekil 82). Daha sonra telefon ve modem seçenekleri karģınıza gelir (ġekil 83). ġekil 82 Yer bilgisi ġekil 83 Telefon ve modem seçenekleri

57 Burada arama kuralları ile telefon hattı özelliklerine uygun düzenlemeler yapılır. Modemler kısmında ise bilgisayarda bulunan modemlerin özellikleri ayarlanabilir, yeni modem eklenebilir veya kaldırılabilir. Bu özellikler kısmında modemin sınanması mümkündür. Bu sayede bilgisayarın modemle haberleģmesi test edilmiģ olur. Ayrıca modemin ses ayarı da bu kısımdan yapılabilir (ġekil 84). ġekil 84 Modem özellikleri Yazı tipleri Yazı tipleri, ekranda ve yazılı olarak metin görüntülemek için kullanılır. Windows ta, yazı tipi bir yazı kalıbının adıdır. Yazı tipleri, italik, kalın ve kalın italik gibi yazı stillerine sahiptirler. (ġekil 85). Eğer daha farklı yazı tipleri ekleyeceksiniz bunları buraya kopyalayabilirsiniz.

58 ġekil 85 Yazı tipleri Yazıcı ve Fakslar Bilgisayarda yüklü yazıcı ve faksları buradan görebilir veya yenilerini ekleyebilirsiniz (ġekil 86). Önceden yüklü olanların ise özelliklerini değiģtirebiliriz. ġekil 86 Yazıcı ve Fakslar

59 Örnek bir yazıcı kurulumunu görelim. Ġlk olarak yazıcı ekle seçeneği ile yazıcı ekleme sihirbazı çalıģtırılır (ġekil 87). ġekil 87 Yazıcı Ekleme Sihirbazı Ġkinci adımda yazıcının türü seçilir (ġekil 88). Bu kısımda iki seçenek bulunur, bu bilgisayara bağlı yerel yazıcı ve ağ yazıcısı veya baģka bir bilgisayara bağlı yazıcı. Bu iki türden hangisi yüklenecekse o seçenek seçilir. ġekil 88 Yazıcı türü seçimi

60 Eğer bilgisayara bağlı yerel yazıcı seçilirse (ev kullanıcıları bu seçeneği kullanır) bu kez yazıcının bilgisayara bağlanacağı bağlantı noktası seçimi yapılır ki bu genelde LPT1 portudur (ġekil 89). ġekil 89 Yazıcı Bağlantı Noktası Seçimi Bunu belirledikten sonra sıra yazıcının yazılımının yüklenmesi gelir. Eğer yazıcınızın markası karģınızdaki ekranda (ġekil 100) var ise bunu seçersiniz, yoksa disketi var diyerek yazıcıya ait disket veya CD kullanılarak bu adım tamamlanılır. ġekil 100 Yazıcı yazılımı yükleme

61 Daha sonra yazıcıya bir isim verilmesi istenir ve yazıcının varsayılan olarak kullanılıp kullanılmayacağı sorulur (ġekil 101). Varsayılan yazıcı demek, eğer sisteminizde birden fazla yazıcı tanıtılmıģsa öncelikli olarak hangi yazıcının kullanılacağını seçmiģ olursunuz. ġekil 101 Yazıcıya ad verme Yazıcıya herhangi bir ad verdikten sonra bu yazıcının paylaģımının ayarlandığı kısım karģımıza gelir (ġekil 102). Eğer istenirse bu yazıcı baģkaları tarafından kullanılmasına izin verilir veya ağ kullanıcılarına engelleme konulabilir. ġekil 102 Yazıcı paylaģımı Yazıcı paylaģımı bölümünden sonra sondan bir önceki iģlem sınama sayfası yazdır kısmına gelinir (ġekil 103). Bu seçenek ile yazıcı tanıtımı bittikten sonra

62 istenirse (evet seçilerek) örnek bir sayfanın yazıcıya yazdırılarak çıktısı alınabilir. Eğer bu sayfa yazdırma iģlemi gerçekleģirse yazıcınızı doğru ve düzgün tanıtabilmiģsiniz demektir. ġekil 103 Sınama sayfası yazdırma Sınama sayfası yazdır seçeneğinden sonra son adıma gelinir ve sihirbaz tamamlanmıģ olur (ġekil 104). Bu sayfada eklediğiniz yazıcınızın özellikleri hakkında bilgiler yer alır. ġekil 104 Yazıcı ekleme sihirbazının tamamlanması

63 Yönetimsel Araçlar Yönetimsel araçlar daha çok ileri seviyede iģletim sistemini yönetmek için kullanılır. Burada bileģen hizmetleri, bilgisayar yönetimi, hizmetler, olay görüntüleyicisi, performans, veri kaynakları (ODBC) ve yerel güvenlik ilkesi bulunur (ġekil 105). ZamanlanmıĢ Görevler ġekil 105 Yönetimsel araçlar Windows XP de belirtilen herhangi bir tarihte bilgisayarı herhangi bir iģ için ayarlama yapabilirsiniz. Bunun için denetim masasındaki zamanlanmıģ görevleri kullanmak gerekir (ġekil 106). Burada zamanlanmıģ görev ekle dendiğinde karģımıza bir sihirbaz gelir. Adımları takip ederek dilediğimiz bir iģi (program çalıģtırma gibi) belirttiğimiz tarihte bilgisayarın yapmasını sağlayabiliriz. ġekil 106 ZamanlanmıĢ görevler

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Windows Sürümleri Temel İşlemler Masaüstü Yönetimi, Başlat Menüsü ve İçerikleri Donatılar, Sistem Araçları ve Denetim Masası 1985 1987

Detaylı

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI ECDL BAŞLANGIÇ Bilgisayarı Kullanmak ve Dosyaları Yönetmek 1) Bilgisayar ı doğru şekilde kapatıp, açmak için uygun metodu uygulayınız.(bilgisayarı kapatın ve tekrar açın.)

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 Bu öğrenme faaliyetiyle elektronik posta hesabınızı, e-posta yönetim yazılımlarını kullanarak yönetmeyi öğrenebileceksiniz. ARAġTIRMA Ġnternet ortamında e-posta

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI 1-) Word 2010 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 4. SAYFA YAPISI

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 4. SAYFA YAPISI ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda hazırlamıģ olduğunuz belgenin özelliğine göre sayfa yapısı ve yazdırma ayarlarını hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA

Detaylı

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 4. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 4. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 4. Hafta Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru Konular 1.) İşletim sistemlerine giriş 2.) Bilgisayar Ortamı ve Temelİşlemler * Arayüzü tanıma * Simgelerle çalışma

Detaylı

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek.

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. Amaçlarımız 2 Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. da metin biçimlendirmek. 1 Kelime İşlemcilerin İşlevleri 3 Kelime

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8 ÖĞRENME FAALĠYETĠ ÖZELLEġTĠRME

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8 ÖĞRENME FAALĠYETĠ ÖZELLEġTĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8 Bu faaliyette verilen bilgiler ile kelime iģlemci programının daha etkin kullanımını artıracak seçenekleri kullanabileceksiniz. ARAġTIRMA Belge özelleģtirme

Detaylı

Bu düğme tıklandığında karşınıza yandaki gibi bir diyalog kutusu daha gelecektir.

Bu düğme tıklandığında karşınıza yandaki gibi bir diyalog kutusu daha gelecektir. Bu diyalog kutusunda Windows XP de 5 diğer sürümlerinde 6 sekme bulunmaktadır. Temalar sekmesi pencerelerin görünümlerini ayarlamak amacıyla kullanılmaktadır. Tema Bölümünden kutusunun sol tarafındaki

Detaylı

WĠNDOWS XP ĠġLETĠM SĠSTEMĠ

WĠNDOWS XP ĠġLETĠM SĠSTEMĠ WĠNDOWS XP ĠġLETĠM SĠSTEMĠ Bölümün Genel Amacı: Windows XP iģletim sistemi ile bilgisayarı temel düzeyde kullanma Bölümün DavranıĢsal Amaçları: Kitabınızın bu bölümünü baģarıyla bitirip, uygulamaları yapıp,

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAZILIM (SOFTWARE) VE İŞLETİM SİSTEMLERİ

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAZILIM (SOFTWARE) VE İŞLETİM SİSTEMLERİ TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAZILIM (SOFTWARE) VE İŞLETİM SİSTEMLERİ YAZILIM (SOFTWARE) YAZILIM TÜRLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİ UNIX UNIX LINUX LINUX DAĞITIMLARI GÖRÜNÜMLERİ

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 Bu öğrenme faaliyeti içerisinde, sizlere gerekli ortam sağlandığında çalıģma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Günümüzde sıkça kullanılan sunu

Detaylı

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 5. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 5. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 5. Hafta Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru 1.) Sağ tuş fonksiyonları * Masaüstünde * Bilgisayarım içinde * Klasör ve dosya simgesi üzerinde * Sürücü simgesi

Detaylı

2000 de Programlarla Çalışmalar

2000 de Programlarla Çalışmalar Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar 24 3 Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar Programları Başlatmak Programları başlat menüsünü kullanarak, başlatmak istediğiniz programın simgesini çift tıklayarak

Detaylı

Dosya ve Klasör İşlemleri

Dosya ve Klasör İşlemleri Öğr.Gör.Günay TEMÜR Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Dosya ve Klasör İşlemleri Dosya ve Klasör İşlemleri 1 Dosya ve Klasör Nedir? 2 Bilinen Dosya Uzantıları 3 Yeni Klasör Oluşturmak 4 Dosya ve Klasörleri Yeniden

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI DERS NOTLARI Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders Notları-

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı kapatma ve

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI Programın Açılışı: Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft

Detaylı

DERS: MESLEKİ BİLGİSAYAR MODÜL -2: İŞLETİM SİSTEMİNDE MASA ÜSTÜ

DERS: MESLEKİ BİLGİSAYAR MODÜL -2: İŞLETİM SİSTEMİNDE MASA ÜSTÜ DERS: MESLEKİ BİLGİSAYAR MODÜL -2: İŞLETİM SİSTEMİNDE MASA ÜSTÜ Yazılım (Software) Yazılımlar, bilgisayarları amaçlarımız doğrultusunda kullanabilmemiz için geliştirilmiş programlardır. Yazılımlar kendi

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 ÖĞRENME FAALĠYETĠ SLAYT ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 ÖĞRENME FAALĠYETĠ SLAYT ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 Bu öğrenme faaliyeti ile slayt iģlemlerini yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Temel sunu iģlemleri nelerdir? AraĢtırınız. Sunu ve slayt kavramları arasındaki fark

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında elektronik tablolama yazılımı çalışma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Güncel olarak

Detaylı

Temel Bilgisayar Dersi

Temel Bilgisayar Dersi ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI Temel Bilgisayar Dersi Bölüm 10-11: Microsoft PowePoint Genel Bilgiler Microsoft PowerPoint 2010, güçlü bir sunu programıdır. PowerPoint ile herhangi bir konu hakkında etkili

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile tasarım düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Tema ne demektir? Temayı oluģturan ögeler nelerdir? AraĢtırınız. Arka plan ne demektir?

Detaylı

MICROSOFT WINDOWS 7 TEST SORULARI

MICROSOFT WINDOWS 7 TEST SORULARI MICROSOFT WINDOWS 7 TEST SORULARI 1. Disk birleştirme programı aşağıdaki yollardan hangisi ile çalıştırılır? a) Başlat > Ayarlar b) Donatılar > Sistem araçları c) Donatılar > Erişebilirlik d) Donatılar

Detaylı

BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.)

BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.) AYRANCILAR ORTAOKULU BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.) SORU 9-) Yandaki butonun görevi nedir? 1-) Word nedir? Hesap Programıdır Tablo - Grafik

Detaylı

Temel Bilgisayar Dersi

Temel Bilgisayar Dersi ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI Temel Bilgisayar Dersi Bölüm 10-11: Microsoft PowePoint PowerPoint Sekmelerinin Tanıtımı Dosya Sekmesi Giriş Sekmesi Ekle Sekmesi Tasarım Sekmesi Geçişler Sekmesi Animasyonlar

Detaylı

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1.1. Microsoft Excel Penceresi ve Temel Kavramlar Excel, Microsoft firması tarafından yazılmış elektronik hesaplama, tablolama ve grafik programıdır. Excel de çalışılan

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Bilgi Teknolojileri (IT) Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosyaların Yönetimi, Bilgi ve İletişim HAFTA 1 1. Genel Kavramlar(Bilgisayarın tanımı,bilgi

Detaylı

Temel Bilgisayar kullanımı

Temel Bilgisayar kullanımı Temel Bilgisayar kullanımı Bu kısımda öğreneceğimiz bilgiler Bilgisayarı Açma Kapama Bilgisayarı yeniden başlatma Yanıt vermeyen programı kapatma Masaüstü ekranını tanıyalım Bilgisayarı Açma Reset Güç

Detaylı

HIZLI BAşVURU KILAVUZU

HIZLI BAşVURU KILAVUZU HIZLI BAşVURU KILAVUZU Windows Vista için İçindekiler Bölüm 1: Sistem Gereksinimleri...1 Bölüm 2:...2 Yerel Yazdırma Yazılımını Yükleme... 2 Ağdan Yazdırma Yazılımını Yükleme... 5 Bölüm 3: WIA Sürücüsünü

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ

BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ Microsoft Excel de dosyalar çalışma kitabı olarak isimlendirilir. Bu dosyalar normal belge türüdür. Dosya ismi üzerine fare ile tıklandığında dosya açılır. Excel dosyaları tablolardan

Detaylı

Pencereler Pencere Özellikleri

Pencereler Pencere Özellikleri Pencereler Pencere Özellikleri Pencereler Windows işletim sistemleri pencere yapıları üzerine inşa edilmiştir. WINDOWS 7 de tüm işlemler pencereler yardımı ile gerçekleştirilebilmektedir. Programlar ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27 İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 1.1. GİRİŞ...1 1.2. BİLGİSAYARIN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ...3 1.3. BİLGİSAYARIN FONKSİYONLARI...3 1.4. BİLGİSAYARIN YAPISI VE BİLGİSAYARI

Detaylı

İşletim Sistemi Nedir?

İşletim Sistemi Nedir? İşletim Sistemi Nedir? İşletim sistemi, bilgisayar açılırken hafızaya yüklenen, bilgisayar donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulama yazılımları için hizmet sağlayan genel amaçlı bir yazılımdır.

Detaylı

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? Microsoft Office Paketi ile birlikte kullanıcıya sunulan Powerpoint Programı, etkileşimli sunular (Presentation) hazırlamaya yarayan metin tabanlı

Detaylı

MİCROSOFT WORD. Araç çubukları: menü çubuğundan yapabileceğimiz işlemleri daha kısa zamanda araç çubukları ile yapabiliriz.

MİCROSOFT WORD. Araç çubukları: menü çubuğundan yapabileceğimiz işlemleri daha kısa zamanda araç çubukları ile yapabiliriz. MİCROSOFT WORD Office programlarının içersinde genelde yazı yazmak amaçlı kullanılan bir programdır Microsoft Word. Aşıdaki şekilde çalışma sayfası görülür. Şimdi Word çalışma sayfasını inceleyelim. Microsoft

Detaylı

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8)

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Web Hizmetleri protokolü, Windows Vista (SP2 veya üstü), Windows 7 ve Windows 8 kullanıcılarının,

Detaylı

Windows İşletim Sistemi

Windows İşletim Sistemi Windows İşletim Sistemi Bilgisayar (Özellikler) Bilgisayarınızın özelliklerini görüntülemek için : Masaüstünde Bilgisayar simgesine sağ tıklayarak Özellikler e tıklayın. Çıkan pencerede bilgisayarınızda

Detaylı

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 5. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 5. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 5. Hafta Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru Konular 1.) İşletim sistemlerine giriş 2.) Bilgisayar Ortamı ve Temelİşlemler * Arayüzü tanıma * Simgelerle çalışma

Detaylı

ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi...

ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi... ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi... 3 İndirme... 3 Sunucu yazılım kurulumu... 3 Kurulum sayfası çıkacaktır...

Detaylı

MICROSOFT WINDOWS XP. Başlat Menüsü

MICROSOFT WINDOWS XP. Başlat Menüsü MICROSOFT WINDOWS XP Microsoft Windows XP Windows XP, Windows 2000, Windows 98 ve Windows Me nin en iyi özellikleriyle birlikte, yönetilebilirlik, güvenlik, kullanımı kolay arabirim ve yeni destek hizmetlerini

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 EPOSTA SİSTEMİNE BAĞLANMA... 3 ESKİ E-POSTLAR... 5 YENİ KİŞİ VEYA GÖREV OLUŞTURMA... 6 MESAJ YAZMA... 6 KİŞİLER...

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

PowerPoint 2010 Sunu Hazırlama Programı

PowerPoint 2010 Sunu Hazırlama Programı 1 PowerPoint 2010 Sunu Hazırlama Programı 1-PowerPoint i Tanıyalım 2-PowerPoint programını açmak 3-Slayt Kavramı ve yeni slaytlar ekleme 4-Slayt Düzeni işlemleri 5-Slayt Tasarımı 6-Slayt geçişleri 7-Animasyonlar

Detaylı

NETCAD 6 GIS KURULUMU (2012)

NETCAD 6 GIS KURULUMU (2012) NETCAD 6 GIS KURULUMU (2012) 1 İçindekiler 1. MĠNĠMUM SĠSTEM GEREKSĠNĠMĠ... 3 2. KURULUM ÖNCESĠ DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKENLER... 3 3. NETCAD 6 GIS KURULUMU... 3 a. TEKLĠ KURULUM... 4 i. HASP Driver Kurulumu...

Detaylı

ÖZEL ANKARA ETKİN Y.DİL, MATEMATİK ve BİLGİSAYAR KURSU

ÖZEL ANKARA ETKİN Y.DİL, MATEMATİK ve BİLGİSAYAR KURSU UYGULAMA SORULARI GEÇMĠġ UYGULAMA SORULARINDAN DERLENMĠġTĠR. WINDOWS SORULARI SORU 1: Bulunduğunuz dizindeki (klasördeki) birinci harfi A ikinci harfi K olan dosyaların listesini veren komutu giriniz.

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA Pencerenin ortasında bulunan beyaz sayfa, slayt tasarımında kullanacağımız sayfamızdır. Sol panelde bu slayt sayfasının küçültülmüş halde bir

Detaylı

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 İÇERİK Genel bilgiler PowerPoint penceresinin tanıtımı Sekmelerin genel tanıtımı Sunular ile ilgili işlemler Yeni bir sunu oluşturmak Bir sunuyu kaydetmek Varolan bir sunuyu açmak

Detaylı

DOSYALARI DÜZENLEMEK

DOSYALARI DÜZENLEMEK DOSYALARI DÜZENLEMEK Klasörler(Dizinler) ve Dosyalar Dosya Nedir? Dosya bilgi içeren öğedir. Dosyaların içerisinde metin, resim, ses, video vb. içerikler bulunabilir. Dosyaların türleri ve kendilerine

Detaylı

TABLO ve HÜCRE SEÇİMİ

TABLO ve HÜCRE SEÇİMİ TABLO ve HÜCRE SEÇİMİ ÇALIŞMA TABLOSU (SAYFASI) İŞLEMLERİ Tablo seçimi: Çalışma kitabında işlemler normal olarak etkin bir çalışma tablosunda yapılır. Bazı hallerde birden fazla çalışma tablosu etkin hale

Detaylı

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak MS POWERPOINT 2010 1.Giriş: PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları

Detaylı

Bilgisayar Entegre Ofis Programları-I. Öğr.Gör. Türkan ÖZBAY

Bilgisayar Entegre Ofis Programları-I. Öğr.Gör. Türkan ÖZBAY Bilgisayar Entegre Ofis Programları-I Öğr.Gör. Türkan ÖZBAY Bilgisayarın çalışma prensibini açıklayınız??? Bilgisayar çalışma sisteminde nelere ihtiyaç duyar??? İşlenebilir türden bir veya birden çok verinin

Detaylı

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu MS POWERPOINT 2010 PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları ve taslaklar

Detaylı

4 Front Page Sayfası Özellikleri

4 Front Page Sayfası Özellikleri 4 Front Page Sayfası Özellikleri İsterseniz Frontpage penceresinin sağ tarafından, isterseniz araç çubuklarından faydalanarak yeni bir sayfa açın. Frontpage te çeşitli sayfa şablonları bulunmaktadır. Ancak

Detaylı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı MİCROSOFT WORD (KELİME İŞLEMCİ) Dosya Uzantısı.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken 1997 2003 sürümlerinde.doc tur.) Genel Ekran Görünümü 1.Belge Başlığı 2.Sekmeler 3.Sekme Şeridi 5.Cetveller

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMLERİ. İŞLETİM SİSTEMİ Kavramı. Klasör ve Dosya Mantığı. Klasör ve Dosya Mantığı

İŞLETİM SİSTEMLERİ. İŞLETİM SİSTEMİ Kavramı. Klasör ve Dosya Mantığı. Klasör ve Dosya Mantığı İŞLETİM SİSTEMİ Kavramı İŞLETİM SİSTEMLERİ İşletim sistemini, bir bilgisayar sisteminde kullanıcı ile iletişim kurarak, donanım ve yazılım nitelikli kaynakların kullanıcılar arasında adil bir biçimde paylaştırılmasını

Detaylı

WORD KULLANIMI

WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ-MİCROSOFT OFFİCE q OFFICE DÜĞMESİ q HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU q MENÜLER q ŞEKİL, RESİM EKLEME q TABLO EKLEME q ETKİNLİKLER 1 OFFICE DÜĞMESİ: Çalışmamız ile ilgili dosya işlemleri yapmamızı

Detaylı

Görev Çubuğu Özellikleri

Görev Çubuğu Özellikleri Görev Çubuğu Özellikleri Görev Çubuğu Ekranın altını yatay olarak kaplayan yatay Görev Çubuğu aktif olan pencereleri ve programları gösterir. Çalıştırılan her programın ve pencerenin simgesi işletim sistemi

Detaylı

SAÜ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ WİNDOWS 7 BÖLÜM SORULARI

SAÜ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ WİNDOWS 7 BÖLÜM SORULARI SAÜ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ WİNDOWS 7 BÖLÜM SORULARI 1.Windows 7 Temelleri 1.2. Masaüstü 1. Windows 7 de dosyaların hangi programla açılacağını

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 5 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 5 5. GÖSTERĠ AYARLARI

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 5 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 5 5. GÖSTERĠ AYARLARI ÖĞRENME FAALĠYETĠ 5 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 5 Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda hazırladığınız sunular için ihtiyaca uygun gösteri ayarlarını yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Sunum içindeki efekt

Detaylı

TEKİRDAĞ 50. YIL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve YAZILIM DERSİ II. DÖNEM ÇALIŞMA KÂĞIDI

TEKİRDAĞ 50. YIL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve YAZILIM DERSİ II. DÖNEM ÇALIŞMA KÂĞIDI 1) En az iki bilgisayarın birbirleriyle bağlantı kurup veri alışverişi yapmasına ne denir? A) Bilgisayar ağı B) Donanım C) e-alışveriş D) internet 2) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağının kullanım

Detaylı

Windows Grup İlkesi Düzenleyici

Windows Grup İlkesi Düzenleyici Windows Grup İlkesi Düzenleyici Microsoft Windows ta kullanıcı ve bilgisayar grupları için kullanıcı ve bilgisayar yapılandırmaları tanımlamak üzere Grup İlkesi kullanılır. Grup ilkesi Microsoft Yönetim

Detaylı

Donatlar-NotePad DONATILAR

Donatlar-NotePad DONATILAR Donatlar-NotePad DONATILAR Donatılar işletim sistemiyle birlikte gelen programların yer aldığı bölümdür. Bu programlara Başlat-Tüm Programlar- Donatılar adımlarıyla ulaşılır. Not Defteri (Notepad) Sadece

Detaylı

III. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER KELİME İŞLEM PROGRAMI

III. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER KELİME İŞLEM PROGRAMI III. KELİME İŞLEM PROGRAMI Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER 71 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Bildiğiniz kelime işlemci programlarını

Detaylı

08.11.2015 WORD KULLANIMI

08.11.2015 WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ-MİCROSOFT OFFİCE OFFICE DÜĞMESİ HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU MENÜLER ŞEKİL, RESİM EKLEME TABLO EKLEME ETKİNLİKLER 1 OFFICE DÜĞMESİ: Çalışmamız ile ilgili dosya işlemleri yapmamızı sağlar. Yeni

Detaylı

İşletim Sistemi Nedir?

İşletim Sistemi Nedir? İşletim Sistemi İşletim Sistemi Nedir? Bilgisayarın çalışmasını yürütecek bir işletim sistemi gereklidir. İşletim sistemi; bilgisayarın donanımını ve uygulama yazılımlarını, mikroişlemci, bellekler ve

Detaylı

Windows Server 2003 ün XP Gibi Görünmesi ve Hissedilmesi İçin Gereken Ayarlar

Windows Server 2003 ün XP Gibi Görünmesi ve Hissedilmesi İçin Gereken Ayarlar Windows Server 2003 ün XP Gibi Görünmesi ve Hissedilmesi İçin Gereken Ayarlar Windows Server 2003 ve Windows XP aynı kod tabanını paylaşmaktadırlar. Ancak Server 2003 farklı varsayılan ayarlar nedeniyle

Detaylı

TARSUS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ

TARSUS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ TARSUS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ASO MÜDÜRLÜĞÜ KULLANIMI ( İŞLETMENLİĞİ OPERATÖR) KURS PLANI BŞL : 08.03.2011 - BTŞ : 02.05.2011 Hafta içi her gün: 14.30-17 :40 ( 4 saat ) TARİH GÜN SAAT MODÜL Açılış konuşması,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO 103

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO 103 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO 103 4. HAFTA Bilgisayar Kullanımı Ve Dosya Yönetimi Bilgisayar cihazı Masaüstü Dosya yönetimi BİLGİSAYAR CİHAZI Kullanıcıdan aldığı veri yada bilgilerle istenilen doğrultuda işlem

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI DERS NOTLARI Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders Notları-

Detaylı

Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları

Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları 1 BÖLÜM 1 BELGE İŞLEMLERİ Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi Word Programının tanımıdır? A) Hesap Programıdır. B) Tablo Grafik Programıdır. C) Kelime İşlem Programıdır. D)

Detaylı

PowerPoint 2010 Sunu Hazırlama Programı

PowerPoint 2010 Sunu Hazırlama Programı PowerPoint 2010 Sunu Hazırlama Programı 1 1-PowerPoint i Tanıyalım 2-PowerPoint programını açmak 3-Slayt Kavramı ve yeni slaytlar ekleme 4-Slayt Düzeni işlemleri 5-Slayt Tasarımı 6-Slayt geçişleri 7-Animasyonlar

Detaylı

ÜNİTE 8 ÜNİTE 8 MICROSOFT EXCEL - I. TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Rabia KURNAZ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 8 ÜNİTE 8 MICROSOFT EXCEL - I. TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Rabia KURNAZ İÇİNDEKİLER HEDEFLER MICROSOFT EXCEL - I İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Genel Bilgiler Excel penceresinin tanıtımı Sekmelerin tanıtımı Temel Kavramlar Çalışma kitabı ile ilgili işlemler Çalışma sayfası

Detaylı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı İçindekiler Bakanlık E-Posta Hizmetleri ve Sistem Ara yüzü E-posta Hizmetlerinin Outlook Programına Bağlanması Outlook 2010 Kullanımına ilişkin temel bilgiler

Detaylı

Şekil 7.14: Makro Kaydet Penceresi

Şekil 7.14: Makro Kaydet Penceresi 7.2.4. Makrolar Kelime işlemci programında sık kullanılan bir görevi (çok kullanılan düzenleme ve biçimlendirme işlemlerini hızlandırma, birden çok komutu birleştirme, iletişim kutusu içinde daha kolay

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 1-) Word nedir? Hesap Programıdır Tablo - Grafik Programıdır Kelime İşlem Programıdır İşletim Sistemidir BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 9-) Yandaki butonun görevi nedir? Kes Kopyala Yapıştır

Detaylı

Microsoft Word 2010 ara yüzündeki bölümler aşağıda gösterilmiştir.

Microsoft Word 2010 ara yüzündeki bölümler aşağıda gösterilmiştir. Başlangıç Bu dersin amacı, öğrencilerin çalışma hayatlarında Microsoft Word programını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlamak ve karşılaştıkları sorunların çözümlerine ulaşma konusunda deneyim

Detaylı

Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir.

Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir. 3. GİRİŞ SEKMESİ Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir. 3.1. Excel 2010 da Kesme, Kopyalama, Yapıştırma ve Biçim Boyacısı Giriş sekmesinin ilk grubu olan Pano

Detaylı

Windows İşletim Sistemi

Windows İşletim Sistemi Windows İşletim Sistemi Microsoft Windows Kullanıcıya grafik arabirimler ve görsel iletilerle yaklaşarak, yazılımları çalıştırmak, komut vermek gibi klavyeden yazma zorunluluğunu ortadan kaldıran, Microsoft

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMİ ( WINDOWS XP ) Masaüstü ve Öğeleri

İŞLETİM SİSTEMİ ( WINDOWS XP ) Masaüstü ve Öğeleri İŞLETİM SİSTEMİ ( WINDOWS XP ) Masaüstü ve Öğeleri Kullanıcı arayüzü denilen kısımdır. Bilgisayarımız kullanıma hazır hale geldiğinde masaüstü ekranı karşımıza gelir. Masaüstü ekranında bilgisayarımızın

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU Üniversitemiz Webmail servisi yenilenmiş olup Roundcube webmail üzerinden servis vermeye başlamıştır. Daha önce kullanılan SquirrelMail servisi https://oldwebmail.cankaya.edu.tr/

Detaylı

Temel Bilgisayar Dersi

Temel Bilgisayar Dersi ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI Temel Bilgisayar Dersi Bölüm 4-5-6: Microsoft Word Hızlı Erişim Araç Çubuğu: Sık kullanılan komutlar buraya eklenip, kullanılacağında hızlı erişim sağlanabilir. Office Word

Detaylı

MİCROSOFT WORD SORULARI

MİCROSOFT WORD SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI MİCROSOFT WORD SORULARI 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat -

Detaylı

Excel de çalışma alanı satır ve sütunlardan oluşur. Satırları rakamlar, sütunları ise harfler temsil eder. Excel çalışma sayfası üzerinde toplam

Excel de çalışma alanı satır ve sütunlardan oluşur. Satırları rakamlar, sütunları ise harfler temsil eder. Excel çalışma sayfası üzerinde toplam Microsoft Excel Microsoft Office paket programı ile bizlere sunulan Excel programı bir hesap tablosu programıdır. her türlü veriyi tablolar yada listeler halinde tutmak ve bu veriler üzerinde hesaplamalar

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI. 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının uzantısıdır?

ÇALIŞMA SORULARI. 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının uzantısıdır? ÇALIŞMA SORULARI 1) Power Point e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir? a) Ctrl+N b) Ctrl+M c) Ctrl+C d) Ctrl+E 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının uzantısıdır? a) Xls b) Doc

Detaylı

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle

Detaylı

KLASÖR NEDĠR? Ortak bir özelliğe sahip dosyaları bir arada bulunduran birimlere klasör denir.

KLASÖR NEDĠR? Ortak bir özelliğe sahip dosyaları bir arada bulunduran birimlere klasör denir. KLASÖR NEDĠR? Ortak bir özelliğe sahip dosyaları bir arada bulunduran birimlere klasör denir. Klasörleri günlük hayatımızda kullandığımız dosya klasörlerine benzetebiliriz. NĠÇĠN KLASÖR KULLANIRIZ? Nasıl

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile tasarım düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Tema ne demektir? Temayı oluşturan ögeler nelerdir? Araştırınız. Arka plan ne demektir?

Detaylı

Bu Hafta Öğreneceklerimiz

Bu Hafta Öğreneceklerimiz Bu Hafta Öğreneceklerimiz Bu Hafta Öğreneceklerimiz Klavye, tuşlardan oluşan ve bilgisayardaki veri giriş işlemlerini yapan önemli bir donanım birimidir. Bilgisayarda yazı yazabilmek, veri ve komut girişi

Detaylı

1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir

1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında kağıt boyutu, kenar boşlukları ile ilgili

Detaylı

Bütün bu ayarlar yapıldıktan sonra önce uygula sonra tamam düğmesine basarak ayarların aktif hale gelmesini sağlayabilirsiniz.

Bütün bu ayarlar yapıldıktan sonra önce uygula sonra tamam düğmesine basarak ayarların aktif hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Dosyaların uzantıları ekranda görüntüleniyor ise dosya ismini değiştirirken uzantısını da girmek zorunda kalırsınız. Aksi taktirde bilgisayar size dosya uzantısını değiştirmekte olduğunuzu ve eğer değiştirirseniz

Detaylı

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır.

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint ile toplantılar da veya herhangi bir konu üzerinde açıklama getirmek için sunu hazırlarız. Powerpoint2003

Detaylı

WINDOWS 7. Enformatik Bölümü

WINDOWS 7. Enformatik Bölümü 2015 Bandırma Onyedı Eylül Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu WINDOWS 7 1 İÇERİK Giriş Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev çubuğu Başlat menüsü Pencere Yapısı Pencereler Arası Geçiş ve Boyutlandırma

Detaylı

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (MEB ONAYLI)

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (MEB ONAYLI) BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (MEB ONAYLI) WİNDOWS İŞLETİM SİSTEMİ Genel Konu Başlıkları :Bilgisayar kavramı, Farenin kullanılması, Masa üstü kavramı, Klavye kullanımı, Bir uygulama penceresi özellikleri, Dosya

Detaylı

EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010 İÇERİK Genel bilgiler PwerPint penceresinin tanıtımı Sekmelerin genel tanıtımı Sunular ile ilgili işlemler Yeni bir sunu luşturmak Bir sunuyu kaydetmek Varlan bir sunuyu açmak

Detaylı