İSTANBUL TİCARET ODASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI"

Transkript

1 İSTANBUL TİCARET ODASI TIBBİ CİHAZLAR SEKTÖR PROFİL ARAŞTIRMASI HAZIRLAYAN ÖZGÜR KORKMAZ İSTATİSTİK ŞUBESİ

2 2 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No 1. TIBBİ CİHAZLARIN TANIMI VE KAPSAMI A) Tanımı ve Sınıflandırılması 3 B) Gümrük Tarife Pozisyon Numaraları 5 2. SEKTÖRÜN TÜRKİYEDEKİ DURUMU A) Sektörün Mevcut Yapısı ve İstihdam 12 B) Sektörün Teknolojik Yapılanma Durumu ve Seçilmiş Tıbbi Cihaz Sayıları TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN İTHALAT VE İHRACAT DURUMU A) İthalat 15 B) İhracat TIBBİ CİHAZLAR SEKTÖRÜN SORUNLARI A) Kamu İhalesi Yasası İle İlgili Sorunlar 22 B) TSE İle İlgili Sorunlar 22 C) CE İşareti İle İlgili Sorunlar TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞME EĞİLİMLERİ SEKTÖRÜN DÜNYADAKİ DURUMU SONUÇ VE ÖNERİLER 24 KAYNAKÇA 25

3 3 TIBBİ CİHAZLAR SEKTÖRÜ 1. SEKTÖRÜN TANIMI VE KAPSAMI A- Tanımı Ve Sınıflandırılması Tıbbi cihaz ve aletlerin gündelik kullanım sıklığı ve önemi günümüz sağlık sektöründe giderek artan bir özellik göstermektedir. Tıbbi cihaz teknolojisinde son yıllarda yaşanan ilerlemeler, insan sağlığının ele alınış biçimini ve mantığını önemli boyutlarda değiştirmiştir. Bu gelişmeler ışığında insan yaşam kalitesi ve süresi olumlu yönde etkilenmiştir. Tıbbi cihaz teknolojisi bir dizi diğer bilimsel ve teknolojik faaliyet alanlarındaki araştırma ve gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Diğer sektörlerdeki yeniliklerin, en hızlı biçimde uygulama olanağı bulduğu tıbbi cihaz sektörü, bilgisayar, elektrik-elektronik, kimya, metalurji ve makine mühendislikleri gibi bir çok mühendislik grubunu bir arada bulundurmaktadır. Genel olarak tıbbi cihaz, alet ve sarf malzemelerini aşağıda sıralanan ana gruplar halinde gruplandırabiliriz: 1. Tıbbi Görüntüleme Sistemleri a. Röntgen Cihazları b. Bilgisayarlı Tomografi Cihazı c. Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı d. Kemik Mineral Densitometre Cihazı e. Anjiyografi Sistemleri f. Ultrasonografi-Doppler Cihazları g. Film Banyo Cihazları h. Gamma Kamera, Pet (siklotron), SPECT ı. Radyasyon dedektörleri j. Lazer kameralar (sulu,kuru) 2. Ameliyathane ve Solunum Cihazları a. Defibrilatör b. Ventilatör c. Elektrokoter d. Ameliyat Masaları ve Lambaları e. Kalp Akciğer Pompası, Isıtıcı-Soğutucu, Kan Isıtıcıları

4 4 f. Cerrahi Aspiratör g. Oto transfüzyon Cihazları 3. Biyokimya, Moleküler Biyoloji, Hematoloji, Genetik ve Mikrobiyoloji Cihazları a. Otoanalizör b. Kan Analiz Cihazları c. Santrifüj Cihazları d. Kan ve Kan Ürünleri Saklama Cihazları, Aferez Cihazları e. Otomatik Sekans Cihazları, PZR( Polimeraz Zincir Reaksiyonu ) Cihazları DNA Çipleri Okuma ve Değerlendirme Üniteleri f. Hücre Ayırıcıları (Cell Separator), Akım Sitometri Cihazları 4. Biyolojik Sinyal İzleme Cihazları a. EKG Cihazları b. Hasta başı Monitörler c. Oksijen Saturasyonu Cihazları d. EMG, ERG cihazları e. Defibrilatör / monitörler 5. Radyoterapi Sistemleri a. Lineer Akseleratör b. Co-60 teleterapi cihazları c. Brakiterapi Sistemleri (intrakaviter) d. Simulatörler 6. Fizik Tedavi Cihazları a. Koşu / Yürüme Bantları b. Eksersiz Bisikletleri c. Ultrason Cihazları d. Traksiyon Cihazları e. İzokinetik Test Sistemleri f. Banyo (Su,Prafin) Cihazları g. Tens Cihazları h. Kısa Dalga tedavi cihazları 7. Optik Tıbbi Cihazlar a. Endoskoplar (Gastroskop, Kolonoskop vb.) b. Teleskoplar c. Mikroskoplar (elektron, laboratuvar, ameliyat, muayene) d. Işık Kaynakları (soğuk ışık kaynakları) e. Otoskop ve Oftalmoskoplar f. Lazer cihazları

5 5 8. Sterilizatör ve Etüv Cihazları a. Buharlı Sterilizatörler (Otoklav) b. Gaz (EO, Hidrojen peroksit, formaldehit) Sterilizatörleri c. Kuru Hava Sterilizatörleri (Etüv) 9. Diş, KBB ve Göz Üniteleri 10. Ses ve İşitme Cihazları (odyometre, Empedansmetre) 11. Mekanik Cihazlar ve Cerrahi Aletler 12. Tıbbi Gaz Sistemleri 13. Hemodiyaliz cihazları, Su sistemler (deiyonize, distile, revers ozmoz) 14. Tek Kullanımlık Sarf Malzemeleri 15. Protez ve Ortezler B- Gümrük Tarife Pozisyon Numaraları Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve ci - hazlar (sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar dahil) : - Elektro teşhis cihazları (fonksiyonel araştırma veya fizyolojik parametre muayene ölçüm cihazları dahil): Elektrokardiyograflar (EKG) Cihazlar Aksam ve parçalar Ultrasonik tetkik cihazları Manyetik rezonansla görüntüleme cihazları Sintigrafi cihazları Diğerleri: İki veya daha fazla parametrenin eşzamanlı olarak takibi için izleme tertibatı Diğerleri Elektroensefaloğraf cihazları (EEG) Fiberaskoplar (monitörlü kameralı olsun olmasın) Fonokardiyograf ve kardiyoskoplar Elektromiyografi (EMG)

6 Diğerleri Aksam ve parçalar Ultraviole veya kızıl ötesi ışınlı cihazlar Cihazlar Aksam ve parçalar - Şırıngalar, iğneler, kateterler, kanüller ve benzeri aletler: Şırıngalar (iğneli olsun olmasın): Plastik maddelerden olanlar Tüberkülin şırıngaları (bir kullanımlık,steril, pirojensiz) Bir kullanımlık steril şırıngalar Diğerleri Diğerleri Kulak yıkama şırıngası (metal) Tüberkülin şırıngaları Tıpta kullanılan şırıngalar İnsülin şırıngaları (çok kullanımlık) Diğerleri Metalden boru şeklinde iğneler ve cerrahi dikiş iğneleri: Metalden boru şeklinde iğneler Şırınga iğnesi, bir kullanımlık Diğerleri Cerrahi dikiş iğneleri Diğerleri Serum ve kan verme seti (Kanül) Hemodializ seti (kanül) Kelebek set (kanül) İdrar sondası - nelaton İdrar sondası - foley Damar içi kateterler - steril, tek kullanımlık, genel özellikli Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık, anjiyografi için Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık, (santral venös kateterleri) Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık, (balonla dilatasyon için) Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık, iğne ile birlikte olan periferik olanlar) Diğer kateterler Diğerleri - Dişçilikte kullanılan diğer alet ve cihazlar: Dişci tornaları (bir kaide üzerine monte edilmiş diğer dişçilik teçhizatı ile kombine halde olsun olmasın) Dişçi tornaları (Frezeleri)

7 Bir kaide üzerine monte edilmiş diğer dişçilik teçhizatı ile kombine haldeki dişçi tornaları Aksam ve parçalar Diğerleri: Dişçi tornalarında kullanılmaya mahsus bileyler, diskler, delici uçlar ve fırçalar Diğerleri Elevatörler Diş çekim davyeleri Siman spatülü Diş sondaları (tek taraflı) Diğer cihazlar Aksam ve parçalar Göz tıbbına ait diğer alet ve cihazlar: - - Optik olmayanlar Alet ve cihazlar Aksam ve parçalar - - Optik olanlar Alet ve cihazlar Aksam ve parçalar Diğer alet ve cihazlar: - - Kan basıncını ölçmeye mahsus alet ve cihazlar Alet ve cihazlar Aksam ve parçalar - - Endoskoplar Cihazlar Aksam ve parçalar - - Böbrek dializ cihazları (böbrek makinası ve diyalizörler) Böbrek makinaları Dializ ve fistula setleri Diğerleri Aksam ve parçalar - - Diyatermi cihazları: Ultrasonik olanlar Cihazlar Aksam ve parçalar Diğerleri Cihazlar Aksam ve parçalar - - Transfüzyon cihazları Cihazlar

8 Kan torbaları Aksam ve parçalar - - Anestezi alet ve cihazları Alet ve cihazlar Aksam ve parçalar Ultrasonik litotripsi cihazları Sinir stimilasyonu cihazları - - Diğerleri Steteskoplar Her nevi bisturiler Veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar Elektroşok cihazları Elektroterapi cihazları Elektrokater cihazları Defibrilatör cihazları Rahim içi aletler Uterus küretleri Makaslar (cerrahide kullanılanlar) Alçı sarıcıların ayırıcısı ve kırıcısı, tıpta kullanılan Kulak göstericileri ve kulak gözlem takımı Kulak gelberisi Dil basacağı Sinüs delicisi Tıbbi cerrahi maşalar (pensetler) Tıbbi çamaşır maşası Cerrahi ayırıcılar (ekavatörler) Pensler (genel cerrahide kullanılanlar) Pamuk iletkisi İtard borusu Göbek kordonu klempi, bıçaklı ve bıçaksız Lavman cihazı (irigatör) (paslanmaz çelikten) Cerrahi bıçak sapları (Değiştirilebilir bıçak ağızları için) Diğer alet ve cihazlar Aksam ve parçalar Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları; ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları: Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları: - - Vibratörlü masaj aletleri (elektrikli)

9 Cihazlar Aksam ve parçalar - - Diğerleri Mekanoterapi cihazları Psikotekni cihazları Basınçlı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri Diğerleri Aksam ve parçalar Ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları Ozonoterapi cihazları Oksijenoterapi cihazları Suni teneffüs ve aeroterapi cihazları Diğerleri Aksam ve parçalar Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri (mekanik parçaları ve değiştirilebilen filtreleri olmayan koruyucu maskeler hariç): Sivil hava taşıtlarında kullanılan teneffüs cihazları ve gaz maskeleri (aksam ve parçaları hariç) - Diğerleri Teneffüs cihazları Gaz maskeleri Teneffüs cihazlarının aksam, parça ve aksesuarı Gaz maskelerinin aksam, parça ve aksesuarı Ortopedik cihazlar (koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık bağları dahil); cebireler, gutyerler ve kırıklara mahsus diğer cihaz- lar; protez organlar; sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar ve vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar: Ortopedik veya kırıklara mahsus cihazlar: - - Ortopedik cihazlar Vücudun şekil ve bozukluklarını önlemeye veya düzeltmeye mah- sus cihazlar Çekme ve germe cihazları (traksiyon) Diğerleri - - Kırıklara mahsus cihazlar Kemik tespit malzemesi (implantlar) (tıbbi çiviler, tıbbi plaklar dahil) (paslanmaz çelikten), Diğer cihazlar

10 10 - Protez dişler ve bağlantı parçaları: Protez dişler: Plastik maddelerden olanlar Diğer maddelerden olanlar Diğerleri - Vücudun diğer suni parçaları: Suni eklemler Diğerleri: Protez gözler - - Diğerleri İnter-okiler lensler Kalp kapakçıkları Diğer uzuv ve organ iç protezleri Diğer uzuv ve organ dış protezleri Diğerleri Sağırların işitmesini kolaylaştırmaya yarayan cihazlar (aksam, parça ve aksesuar hariç) Kalp pilleri (pacemaker) (aksam, parça ve aksesuar hariç) Dahili kalp pilleri Harici kalp pilleri Diğerleri: Sağırların işitmesini kolaylaştırmaya yarayan cihazların aksam, parça ve aksesuarı - - Diğerleri Suni uzuvları tamamlayıcı aksam ve parçalar Körler için yardımcı elektronik cihazlar Diğerleri (aksam ve parçalar dahil) X -Işınlı, alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi veya radyoterapi cihazları dahil), X -ışınlı tüpler ve diğer X -ışınlı jeneratörler, yüksek gerilim jeneratörleri, kontrol panoları ve masaları, ekranlar, muayene veya tedavi masaları, koltuklar ve benzerleri: - X -Işınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi veya radyoterapi cihazları dahil): Bilgisayarlı tomografi cihazları Diğerleri (dişçiliğe mahsus olanlar) Diğerleri (tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için

11 Radyografi cihazları Radyofotografi cihazları Radyoterapi cihazları Diğerleri Diğer amaçlarla kullanılanlar - Alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi veya radyoterapi cihazları dahil): Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için Radyoskopi (floroskopi) cihazları Radyografi cihazları Radyofotografi cihazları Radyoterapi cihazları Bilgisayarlı tomografi cihazları Diğerleri Diğer amaçlarla kullanılanlar X -Işın tüpleri Diğerleri (aksam, parça ve aksesuar dahil): X -Işını fioroskopi ekranı ve X -ışını yoğunlaştırma ekranı; X -ışınının yayılmasını önleyici ekranlar ve gridler - - Diğerleri: X -Işını üreten diğer jeneratörler Diğerleri Radyoskopi (floroskopi) cihazlarına ait olanlar X -Işınlı cihazlara ait olanlar Diğerleri Kaynak : T.C Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı

12 12 2. SEKTÖRÜN TÜRKİYEDEKİ DURUMU A- Sektörün Mevcut Yapısı Ve İstihdam Ülkemizde kullanılan Tıbbi cihazlar genellikle yurt dışından ithal edildiğinden dolayı sektörün ihracat ve üretim hacmi düşük kalmaktadır. Yeterli üretim ve araştırma düzeyine ulaşılmayan sektörde İstatistikler ve tıbbi cihaz envanterinin bulunmayışı ise büyük sorun oluşturmaktadır. Tıbbi cihazların temininde standardizasyon, koordinasyon ve kalite kontrolünün yapılmaması ülkemize kalitesiz ve ikinci el cihazların rahatlıkla girmesine neden olurken, sektörde yaşanan denetimsizlik, yetersiz servis ve bakım hizmetleri ciddi sağlık problemleri oluşturmaktadır. Tek kullanımlık medikal ürünlere izin belgesini Sağlık Bakanlığı bünyesindeki İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü vermektedir. Üretim için izin alma süreci oldukça uzun olup, tıbbi cihaz ve alet yapan firmalara destek verecek yan sanayinin mevcut olmayışı sektörde dışa bağımlılığı daha da artırmaktadır. Ülkemizde tıbbi cihazları kullanabilecek bilişim teknolojisine yatkın teknik eleman mevcut okullarda yetiştirilmektedir. Ancak devletin ücret politikasının uygun seviyede olmamasından dolayı, bazı kurumlarda personel açığı bulunmakta böylelikle kalifiye olmayan elemanların kullandığı cihazlar kullanıcı hataları yüzünden devre dışı kalabilmektedir. B- Sektörün Teknolojik Yapılanma Durumu ve Seçilmiş Tıbbı Cihaz Sayıları Tıbbi cihaz ve aletlerin yüksek güçte ve sürekli çalışması için gerekli alt yapı ve enerji sağlık kurumlarımızda mevcut değildir. Enerji konusunda temel ilke asgari miktarda enerji ile azami çıktının alınmasıdır. Ancak bu ilkenin beraberinde getirdiği diğer bir özellik de bu enerji kaynaklarının geleneksel enerji kaynaklarına göre daha kaliteli olma zorunluluğudur. Bu zorunluluk söz konusu cihazların hassasiyetinin artmasından doğmaktadır. Bunun anlamı ise mevcut enerji kaynaklarının yenileştirilmesi ve modernizasyonudur. Teknolojik açıdan tıbbi cihaz ve tıbbi aletlerde büyük ölçüde yurtdışına bağımlı olan ülkemizde, İmalatın oldukça az olması ile beraber üretilen medikal cihaz ve aletler şu şekilde sıralanabilir: Ameliyat masaları ve lambaları, taş kırma cihazı, anastezi cihazları, hasta başı monitörleri, elektrotlar, jinekolojik masalar, oksijen verme cihazları, cerrahi aspiratörler, röntgen cihaz ve aksesuarları, buhar ve kuru hava sterilizatörleri, kan alma koltukları, tıbbi gaz sistemleri, santrifüj, karıştırıcılar, hasta yatakları, sedyeler, dişçi fotöy ve üniteleri ile cerrahi aletlerdir.

13 13 Üretilen sarf ürünleri ise; enjektörler, kan torbaları, kan ve kan ürünleri alma-verme setleri, kan basıncı transdüseri, kalp ve damar cerrahisinde kullanılan malzemeler (tubing set, kardiyopleji setleri ve kanülleri, drenaj), intraket, stent, kateter ve sondalar, ameliyat iplikleri, ameliyat ve muayene eldivenleri, gazlı bez ve pamuk, ortopedik protezler ve onarım malzemeleri, röntgen banyo solüsyonları ile diş hekimliği onarım malzemeleridir. SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE SEÇİLMİŞ TIBBİ CİHAZ SAYILARI ( Yılları Adet ) Sağlık Bakanlığı hastanelerinde bulunan bazı tıbbi cihazların sayıları yılları arasında giderek artan bir trend izlemiştir yılında bir önceki yıllara göre en fazla artış gösteren cihazlar sırası ile Defibrilatör Monitör, Hemodiyaliz Cihazı ve Mamografi cihazları olurken, oksijen çadırı büyük ve çocuk ile sintigrafi 2003 yılında sayıları en fazla azalan cihazlar olmuştur. CİHAZIN ADI Anestezi Cihazı Anjio Bilgisayarlı Tomografi Biyomikroskop Bronkoskop Canlandırma Çantası Defibrilatör Monitör EKG Monitör Fakometre Hemodiyaliz Cihazı Kan Gazları Analiz Cihazı Magnetik Rezonans Sistemi Mamografi Oksijen Cadırı Büyük Oksijen Cadırı Çocuk Sintigrafi Ultrason Tedavi Ultrasonografi TOPLAM Kaynak : Sağlık Bakanlığı

14 14 SEÇİLMİŞ BAZI TIBBİ CİHAZLARIN TOPLAM SAYILARI Yılı 2001 Yılı 2002 Yılı 2003 Yılı SEÇİLMİŞ BAZI CİHAZLARIN TOPLAM SAYILARI Anestezi Cihazı Hemodiyaliz Cihazı EKG Monitör Defibrilatör Monitör Ultrasonografi

15 15 3. TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN İTHALAT VE İHRACAT DURUMU A- İTHALAT Ülkemizde tıbbi cihaz pazarının ağırlığını ithal ürünler oluşturmaktadır yılında yaşanan ekonomik kriz ile birlikte -% 16,3 oranında gerileyen tıbbi cihaz ithalatı, krizin etkilerinin azalması ile beraber 2002 yılında % 3,9, 2003 yılında da % 19,5 oranında artış göstermiştir. Sektörde fasılın da yer alan tıbbi cihazlar sektör içinde ortalama % 60,0 oran ile en fazla paya sahip olurken bunu % 21,6 ile fasılında yer alan cihazlar takip etmiştir. İTHALAT ($) FASIL NO TOPLAM Kaynak : D.İ.E 2000 yılında 304 milyon dolar olarak gerçekleşen fasıl ithalatı 2003 yılında 310 milyon dolara ulaşmıştır fasılında yer alan cihazların ithalatı ise 2000 yılına göre % 39,7 azalarak 2,7 milyon dolara gerilemiştir. YILLAR İTİBARİYLE TIBBİ CİHAZLAR İTHALATI -($) Yılı 2001 Yılı 2002 Yılı 2003 Yılı

16 16 A FASIL NO İTHALAT RAKAMLARI : (En fazla ithalat yapılan 5 ürün) 2000 ($) 2001 ($) 2002 ($) 2003 ($) ULTRASONİK TETKİK CİHAZLARI MANYETİK REZONANSLA GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI DİĞER ŞIRINGA,İĞNE,KATETER VB. GİBİ DİĞER TIP VE CERAHİ ALET VE CİHAZLARI TIBBİ ALET VE CİHAZLARININ AKSAM:PARÇALARI DİĞER TOPLAM Kaynak : D.İ.E Diğer Tıp ve Cerrahi Alet ve cihazları 2003 yılında bu fasıl içinde en fazla ithalat yapılan ürünler olurken, tıbbi alet ve cihazların aksam:parçaları ikinci sırada yer almıştır. Amerika, İtalya ve Japonya bu iki grupta en fazla ithalat yapılan ülkeler olmuştur. A FASIL NO İTHALAT RAKAMLARI : (En fazla ithalat yapılan 5 ürün) 2000 ($) 2001 ($) 2002 ($) 2003 ($) SUNİ TENEFFÜS VE AEROTERAPİ CİHAZLARI DİĞER MEKANOTERAPİ VE PSİKOTERAPİ CİHAZLARI DİĞER TERAPİK TENEFÜS CİHAZLARI TERAPİK TENEFÜS CİHAZLARININ AKSAM:PARÇALARI BASINÇLI SU İLE MASAJ YAPAN HİDRO BANYO SİSTEMLERİ DİĞER TOPLAM Kaynak : D.İ.E Suni teneffüs ve aeroterapi cihazları 2003 yılında bu fasıl içinde en fazla ithalat yapılan ürünler olurken, diğer mekanoterapi ve psikoterapi cihazları ikinci sırada yer almıştır. İsveç ve Amerika bu iki grupta en fazla ithalat yapılan ülkeler olmuştur.

17 17 A FASIL NO İTHALAT RAKAMLARI : (En fazla ithalat yapılan 5 ürün) 2000 ($) 2001 ($) 2002 ($) 2003 ($) DİĞER TENEFFÜS CİHAZLARI TENEFFÜS CİHAZLARININ AKSAM,PARÇA VE AKSESUARI DİĞER GAZ MASKELERİ GAZ MASKELERİNİN AKSAM,PARÇA VE AKSESUARI HAVA TAŞITLARINDA KULLANILAN TENEFFÜC CİHAZLARI,GAZ MASKELERİ DİĞER TOPLAM Kaynak : D.İ.E Diğer teneffüs cihazları 2003 yılında bu fasıl içinde en fazla ithalat yapılan ürünler olurken, bunu eneffüs cihazlarının aksam, parça ve aksesuarları izlemiştir. Almanya bu iki grupta da en fazla ithalat yapılan ülkeler olmuştur. A FASIL NO İTHALAT RAKAMLARI : (En fazla ithalat yapılan 5 ürün) 2000 ($) 2001 ($) 2002 ($) 2003 ($) DİĞER UZUV VE ORGAN İÇ PROTEZLERİ DAHİLİ KALP PİLLERİ KALP KAPAKÇIKLARI DİĞER PROTEZ ORGANLAR DİĞER AKŞAM; PARÇALARI DİĞER TOPLAM Kaynak : D.İ.E Diğer uzuv ve organ iç protezleri 2003 yılında bu fasıl içinde en fazla ithalat yapılan ürünler olurken, dahili kalp pilleri ikinci sırada yer almıştır. Amerika ve İsviçre bu iki grupta en fazla ithalat yapılan ülkeler olmuştur.

18 18 A FASIL NO İTHALAT RAKAMLARI : (En fazla ithalat yapılan 5 ürün) 2000 ($) 2001 ($) 2002 ($) 2003 ($) BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ CİHAZLARI DİĞER AMAÇLAR İÇİN DİĞER X IŞINLI CİHAZLAR RADYOGRAFİ CİHAZLARI (X IŞINLI) X IŞIN TÜPLERİ ALFA,BETA,GAMA RADYOTERAPİ CİHAZLARI DİĞER TOPLAM Kaynak : D.İ.E Bilgisayarlı tomografi cihazları 2003 yılında bu fasıl içinde en fazla ithalat yapılan ürünler olurken, diğer mekanoterapi ve psikoterapi cihazları ikinci sırada yer almıştır. Almanya bu iki grupta da en fazla ithalat yapılan ülkeler olmuştur. B- İHRACAT Tıbbi cihaz sektörünün ihracat hacmi üretimin sınırlı olması nedeni ile oldukça düşük seviyededir yılları arasında Türk Lirasındaki değerlenmeye paralel olarak ihracatta bir artış gözlenmektedir. İhracat rakamları 2001 yılında % 2,8, 2002 yılında % 36,8, 2003 yılında % 32,5 artış kaydetmiştir. Tıbbi Cihazlar İhracatında en fazla payı ortalama ithalatta olduğu gibi % 61 oran ile fasılında yer alan cihazlar alırken, bunu % 25,0 oran ile fasılındaki cihazlar izlemektedir. İHRACAT ($) FASIL NO TOPLAM Kaynak : D.İ.E

19 19 YILLAR İTİBARİYLE TIBBİ CİHAZLAR İHRACATI-$ Yılı 2001 Yılı 2002 Yılı 2003 Yılı B FASIL NO İHRACAT RAKAMLARI : (En fazla ihracat yapılan 5 ürün) 2000 ($) 2001 ($) 2002 ($) 2003 ($) PLASTİK MADDELERDEN BİR KULLANIMLIK STERİL ŞIRINGA DİĞER KATETERLER DİĞER TIB VE CERRAHİ ALET VE CİHAZLARI TIBBİ ALET VE CİHAZLARININ AKSAM:PARÇALARI DİĞER ŞIRINGA,İĞNE KATETER VS DİĞER TOPLAM Kaynak : D.İ.E Plastik maddelerden bir kullanımlık steril şırınga 2003 yılında bu fasıl içinde en fazla ihracat yapılan ürünler olurken, diğer tıp ve cerrahi alet ve cihazları ikinci sırada yer almıştır. Belçika ve Özbekistan bu iki grupta en fazla ihracat yapılan ülkeler olmuştur.

20 20 B FASIL NO İHRACAT RAKAMLARI : (En fazla ihracat yapılan 5 ürün) 2000 ($) 2001 ($) 2002 ($) 2003 ($) BASINÇLI SU İLE MASAJ YAPAN HİDRO BANYO SİSTEMLERİ DİĞER MEKANOTERAPİ VE PSİKOTERAPİ CİHAZLARI DİĞER MEKANOTERAPİ VE PSİKOTERAPİ CİHAZLARININ AKSAM:PARÇALARI TERAPİK TENEFÜS CİHAZLARININ AKSAM:PARÇALARI ELEKTRİKLİ VE VİBRATÖRLÜ MASAJ CİHAZLARI DİĞER TOPLAM Kaynak : D.İ.E Basınçlı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri 2003 yılında bu fasıl içinde en fazla ihracat yapılan ürünler olurken, diğer mekanoterapi ve psikoterapi cihazları ikinci sırada yer almıştır. İtalya ve Almanya bu iki grupta en fazla ihracat yapılan ülkeler olmuştur. B FASIL NO İHRACAT RAKAMLARI : (En fazla ihracat yapılan 5 ürün) 2000 ($) 2001 ($) 2002 ($) 2003 ($) DİĞER TENEFFÜS CİHAZLARI DİĞER GAZ MASKELERİ GAZ MASKELERİNİN AKSAM,PARÇA VE AKSESUARI TENEFUS CİHAZLARININ AKSAM,PARÇA VE AKSESUARI DİĞER GAZ MASKELERİ DİĞER TOPLAM Kaynak : D.İ.E Diğer teneffüs cihazları 2003 yılında bu fasıl içinde en fazla ihracat yapılan ürünler olurken, diğer gaz maskeleri ikinci sırada yer almıştır. Güney Kore ve Türkmenistan bu iki grupta en fazla ihracat yapılan ülkeler olmuştur.

21 21 B FASIL NO İHRACAT RAKAMLARI : (En fazla ihracat yapılan 5 ürün) 2000 ($) 2001 ($) 2002 ($) 2003 ($) DİĞER MADDELERDEN PROTEZ DİŞLER DİĞER UZUV VE ORGAN İÇ PROTEZLERİ TIBBİ PLAKLAR SUNİ UZUVLARI TAMAMLAYICI AKŞAM:PARÇALARI KEMİK TESPİT MALZEMESİ DİĞER TOPLAM Kaynak : D.İ.E Diğer maddelerden protez dişler 2003 yılında bu fasıl içinde en fazla ihracat yapılan ürün olurken, diğer uzuv ve organ iç protezleri ikinci sırada yer almıştır. Almanya ve Fransa bu iki grupta en fazla ihracat yapılan ülkeler olmuştur. B FASIL NO İHRACAT RAKAMLARI : (En fazla ihracat yapılan 5 ürün) 2000 ($) 2001 ($) 2002 ($) 2003 ($) ALFA,BETA,GAMA IŞINI ÜRETEN CİHAZLARIN AKSAM,PARÇA,AKSESUARI X IŞIN TÜPLERİ DİĞER AMAÇLAR İÇİN DİĞER X IŞINLI CİHAZLAR DİĞER TIBBİ,CERRAHİ,VETERİNERLİK AMAÇLI X:IŞINLI CİHAZLAR ALFA,BETA,GAMA IŞINLI DİĞER TIBBİ CİHAZLAR DİĞER TOPLAM Kaynak : D.İ.E Alfa, beta, gama ışını üreten cihazların aksam, parça ve aksesuarı 2003 yılında bu fasıl içinde en fazla ihracat yapılan ürünler olurken, X ışın tüpleri ikinci sırada yer almıştır. Fransa ve Almanya bu iki grupta en fazla ihracat yapılan ülkeler olmuştur.