İSTANBUL TİCARET ODASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI"

Transkript

1 İSTANBUL TİCARET ODASI TIBBİ CİHAZLAR SEKTÖR PROFİL ARAŞTIRMASI HAZIRLAYAN ÖZGÜR KORKMAZ İSTATİSTİK ŞUBESİ

2 2 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No 1. TIBBİ CİHAZLARIN TANIMI VE KAPSAMI A) Tanımı ve Sınıflandırılması 3 B) Gümrük Tarife Pozisyon Numaraları 5 2. SEKTÖRÜN TÜRKİYEDEKİ DURUMU A) Sektörün Mevcut Yapısı ve İstihdam 12 B) Sektörün Teknolojik Yapılanma Durumu ve Seçilmiş Tıbbi Cihaz Sayıları TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN İTHALAT VE İHRACAT DURUMU A) İthalat 15 B) İhracat TIBBİ CİHAZLAR SEKTÖRÜN SORUNLARI A) Kamu İhalesi Yasası İle İlgili Sorunlar 22 B) TSE İle İlgili Sorunlar 22 C) CE İşareti İle İlgili Sorunlar TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞME EĞİLİMLERİ SEKTÖRÜN DÜNYADAKİ DURUMU SONUÇ VE ÖNERİLER 24 KAYNAKÇA 25

3 3 TIBBİ CİHAZLAR SEKTÖRÜ 1. SEKTÖRÜN TANIMI VE KAPSAMI A- Tanımı Ve Sınıflandırılması Tıbbi cihaz ve aletlerin gündelik kullanım sıklığı ve önemi günümüz sağlık sektöründe giderek artan bir özellik göstermektedir. Tıbbi cihaz teknolojisinde son yıllarda yaşanan ilerlemeler, insan sağlığının ele alınış biçimini ve mantığını önemli boyutlarda değiştirmiştir. Bu gelişmeler ışığında insan yaşam kalitesi ve süresi olumlu yönde etkilenmiştir. Tıbbi cihaz teknolojisi bir dizi diğer bilimsel ve teknolojik faaliyet alanlarındaki araştırma ve gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Diğer sektörlerdeki yeniliklerin, en hızlı biçimde uygulama olanağı bulduğu tıbbi cihaz sektörü, bilgisayar, elektrik-elektronik, kimya, metalurji ve makine mühendislikleri gibi bir çok mühendislik grubunu bir arada bulundurmaktadır. Genel olarak tıbbi cihaz, alet ve sarf malzemelerini aşağıda sıralanan ana gruplar halinde gruplandırabiliriz: 1. Tıbbi Görüntüleme Sistemleri a. Röntgen Cihazları b. Bilgisayarlı Tomografi Cihazı c. Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı d. Kemik Mineral Densitometre Cihazı e. Anjiyografi Sistemleri f. Ultrasonografi-Doppler Cihazları g. Film Banyo Cihazları h. Gamma Kamera, Pet (siklotron), SPECT ı. Radyasyon dedektörleri j. Lazer kameralar (sulu,kuru) 2. Ameliyathane ve Solunum Cihazları a. Defibrilatör b. Ventilatör c. Elektrokoter d. Ameliyat Masaları ve Lambaları e. Kalp Akciğer Pompası, Isıtıcı-Soğutucu, Kan Isıtıcıları

4 4 f. Cerrahi Aspiratör g. Oto transfüzyon Cihazları 3. Biyokimya, Moleküler Biyoloji, Hematoloji, Genetik ve Mikrobiyoloji Cihazları a. Otoanalizör b. Kan Analiz Cihazları c. Santrifüj Cihazları d. Kan ve Kan Ürünleri Saklama Cihazları, Aferez Cihazları e. Otomatik Sekans Cihazları, PZR( Polimeraz Zincir Reaksiyonu ) Cihazları DNA Çipleri Okuma ve Değerlendirme Üniteleri f. Hücre Ayırıcıları (Cell Separator), Akım Sitometri Cihazları 4. Biyolojik Sinyal İzleme Cihazları a. EKG Cihazları b. Hasta başı Monitörler c. Oksijen Saturasyonu Cihazları d. EMG, ERG cihazları e. Defibrilatör / monitörler 5. Radyoterapi Sistemleri a. Lineer Akseleratör b. Co-60 teleterapi cihazları c. Brakiterapi Sistemleri (intrakaviter) d. Simulatörler 6. Fizik Tedavi Cihazları a. Koşu / Yürüme Bantları b. Eksersiz Bisikletleri c. Ultrason Cihazları d. Traksiyon Cihazları e. İzokinetik Test Sistemleri f. Banyo (Su,Prafin) Cihazları g. Tens Cihazları h. Kısa Dalga tedavi cihazları 7. Optik Tıbbi Cihazlar a. Endoskoplar (Gastroskop, Kolonoskop vb.) b. Teleskoplar c. Mikroskoplar (elektron, laboratuvar, ameliyat, muayene) d. Işık Kaynakları (soğuk ışık kaynakları) e. Otoskop ve Oftalmoskoplar f. Lazer cihazları

5 5 8. Sterilizatör ve Etüv Cihazları a. Buharlı Sterilizatörler (Otoklav) b. Gaz (EO, Hidrojen peroksit, formaldehit) Sterilizatörleri c. Kuru Hava Sterilizatörleri (Etüv) 9. Diş, KBB ve Göz Üniteleri 10. Ses ve İşitme Cihazları (odyometre, Empedansmetre) 11. Mekanik Cihazlar ve Cerrahi Aletler 12. Tıbbi Gaz Sistemleri 13. Hemodiyaliz cihazları, Su sistemler (deiyonize, distile, revers ozmoz) 14. Tek Kullanımlık Sarf Malzemeleri 15. Protez ve Ortezler B- Gümrük Tarife Pozisyon Numaraları Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve ci - hazlar (sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar dahil) : - Elektro teşhis cihazları (fonksiyonel araştırma veya fizyolojik parametre muayene ölçüm cihazları dahil): Elektrokardiyograflar (EKG) Cihazlar Aksam ve parçalar Ultrasonik tetkik cihazları Manyetik rezonansla görüntüleme cihazları Sintigrafi cihazları Diğerleri: İki veya daha fazla parametrenin eşzamanlı olarak takibi için izleme tertibatı Diğerleri Elektroensefaloğraf cihazları (EEG) Fiberaskoplar (monitörlü kameralı olsun olmasın) Fonokardiyograf ve kardiyoskoplar Elektromiyografi (EMG)

6 Diğerleri Aksam ve parçalar Ultraviole veya kızıl ötesi ışınlı cihazlar Cihazlar Aksam ve parçalar - Şırıngalar, iğneler, kateterler, kanüller ve benzeri aletler: Şırıngalar (iğneli olsun olmasın): Plastik maddelerden olanlar Tüberkülin şırıngaları (bir kullanımlık,steril, pirojensiz) Bir kullanımlık steril şırıngalar Diğerleri Diğerleri Kulak yıkama şırıngası (metal) Tüberkülin şırıngaları Tıpta kullanılan şırıngalar İnsülin şırıngaları (çok kullanımlık) Diğerleri Metalden boru şeklinde iğneler ve cerrahi dikiş iğneleri: Metalden boru şeklinde iğneler Şırınga iğnesi, bir kullanımlık Diğerleri Cerrahi dikiş iğneleri Diğerleri Serum ve kan verme seti (Kanül) Hemodializ seti (kanül) Kelebek set (kanül) İdrar sondası - nelaton İdrar sondası - foley Damar içi kateterler - steril, tek kullanımlık, genel özellikli Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık, anjiyografi için Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık, (santral venös kateterleri) Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık, (balonla dilatasyon için) Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık, iğne ile birlikte olan periferik olanlar) Diğer kateterler Diğerleri - Dişçilikte kullanılan diğer alet ve cihazlar: Dişci tornaları (bir kaide üzerine monte edilmiş diğer dişçilik teçhizatı ile kombine halde olsun olmasın) Dişçi tornaları (Frezeleri)

7 Bir kaide üzerine monte edilmiş diğer dişçilik teçhizatı ile kombine haldeki dişçi tornaları Aksam ve parçalar Diğerleri: Dişçi tornalarında kullanılmaya mahsus bileyler, diskler, delici uçlar ve fırçalar Diğerleri Elevatörler Diş çekim davyeleri Siman spatülü Diş sondaları (tek taraflı) Diğer cihazlar Aksam ve parçalar Göz tıbbına ait diğer alet ve cihazlar: - - Optik olmayanlar Alet ve cihazlar Aksam ve parçalar - - Optik olanlar Alet ve cihazlar Aksam ve parçalar Diğer alet ve cihazlar: - - Kan basıncını ölçmeye mahsus alet ve cihazlar Alet ve cihazlar Aksam ve parçalar - - Endoskoplar Cihazlar Aksam ve parçalar - - Böbrek dializ cihazları (böbrek makinası ve diyalizörler) Böbrek makinaları Dializ ve fistula setleri Diğerleri Aksam ve parçalar - - Diyatermi cihazları: Ultrasonik olanlar Cihazlar Aksam ve parçalar Diğerleri Cihazlar Aksam ve parçalar - - Transfüzyon cihazları Cihazlar

8 Kan torbaları Aksam ve parçalar - - Anestezi alet ve cihazları Alet ve cihazlar Aksam ve parçalar Ultrasonik litotripsi cihazları Sinir stimilasyonu cihazları - - Diğerleri Steteskoplar Her nevi bisturiler Veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar Elektroşok cihazları Elektroterapi cihazları Elektrokater cihazları Defibrilatör cihazları Rahim içi aletler Uterus küretleri Makaslar (cerrahide kullanılanlar) Alçı sarıcıların ayırıcısı ve kırıcısı, tıpta kullanılan Kulak göstericileri ve kulak gözlem takımı Kulak gelberisi Dil basacağı Sinüs delicisi Tıbbi cerrahi maşalar (pensetler) Tıbbi çamaşır maşası Cerrahi ayırıcılar (ekavatörler) Pensler (genel cerrahide kullanılanlar) Pamuk iletkisi İtard borusu Göbek kordonu klempi, bıçaklı ve bıçaksız Lavman cihazı (irigatör) (paslanmaz çelikten) Cerrahi bıçak sapları (Değiştirilebilir bıçak ağızları için) Diğer alet ve cihazlar Aksam ve parçalar Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları; ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları: Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları: - - Vibratörlü masaj aletleri (elektrikli)

9 Cihazlar Aksam ve parçalar - - Diğerleri Mekanoterapi cihazları Psikotekni cihazları Basınçlı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri Diğerleri Aksam ve parçalar Ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları Ozonoterapi cihazları Oksijenoterapi cihazları Suni teneffüs ve aeroterapi cihazları Diğerleri Aksam ve parçalar Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri (mekanik parçaları ve değiştirilebilen filtreleri olmayan koruyucu maskeler hariç): Sivil hava taşıtlarında kullanılan teneffüs cihazları ve gaz maskeleri (aksam ve parçaları hariç) - Diğerleri Teneffüs cihazları Gaz maskeleri Teneffüs cihazlarının aksam, parça ve aksesuarı Gaz maskelerinin aksam, parça ve aksesuarı Ortopedik cihazlar (koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık bağları dahil); cebireler, gutyerler ve kırıklara mahsus diğer cihaz- lar; protez organlar; sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar ve vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar: Ortopedik veya kırıklara mahsus cihazlar: - - Ortopedik cihazlar Vücudun şekil ve bozukluklarını önlemeye veya düzeltmeye mah- sus cihazlar Çekme ve germe cihazları (traksiyon) Diğerleri - - Kırıklara mahsus cihazlar Kemik tespit malzemesi (implantlar) (tıbbi çiviler, tıbbi plaklar dahil) (paslanmaz çelikten), Diğer cihazlar

10 10 - Protez dişler ve bağlantı parçaları: Protez dişler: Plastik maddelerden olanlar Diğer maddelerden olanlar Diğerleri - Vücudun diğer suni parçaları: Suni eklemler Diğerleri: Protez gözler - - Diğerleri İnter-okiler lensler Kalp kapakçıkları Diğer uzuv ve organ iç protezleri Diğer uzuv ve organ dış protezleri Diğerleri Sağırların işitmesini kolaylaştırmaya yarayan cihazlar (aksam, parça ve aksesuar hariç) Kalp pilleri (pacemaker) (aksam, parça ve aksesuar hariç) Dahili kalp pilleri Harici kalp pilleri Diğerleri: Sağırların işitmesini kolaylaştırmaya yarayan cihazların aksam, parça ve aksesuarı - - Diğerleri Suni uzuvları tamamlayıcı aksam ve parçalar Körler için yardımcı elektronik cihazlar Diğerleri (aksam ve parçalar dahil) X -Işınlı, alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi veya radyoterapi cihazları dahil), X -ışınlı tüpler ve diğer X -ışınlı jeneratörler, yüksek gerilim jeneratörleri, kontrol panoları ve masaları, ekranlar, muayene veya tedavi masaları, koltuklar ve benzerleri: - X -Işınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi veya radyoterapi cihazları dahil): Bilgisayarlı tomografi cihazları Diğerleri (dişçiliğe mahsus olanlar) Diğerleri (tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için

11 Radyografi cihazları Radyofotografi cihazları Radyoterapi cihazları Diğerleri Diğer amaçlarla kullanılanlar - Alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi veya radyoterapi cihazları dahil): Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için Radyoskopi (floroskopi) cihazları Radyografi cihazları Radyofotografi cihazları Radyoterapi cihazları Bilgisayarlı tomografi cihazları Diğerleri Diğer amaçlarla kullanılanlar X -Işın tüpleri Diğerleri (aksam, parça ve aksesuar dahil): X -Işını fioroskopi ekranı ve X -ışını yoğunlaştırma ekranı; X -ışınının yayılmasını önleyici ekranlar ve gridler - - Diğerleri: X -Işını üreten diğer jeneratörler Diğerleri Radyoskopi (floroskopi) cihazlarına ait olanlar X -Işınlı cihazlara ait olanlar Diğerleri Kaynak : T.C Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı

12 12 2. SEKTÖRÜN TÜRKİYEDEKİ DURUMU A- Sektörün Mevcut Yapısı Ve İstihdam Ülkemizde kullanılan Tıbbi cihazlar genellikle yurt dışından ithal edildiğinden dolayı sektörün ihracat ve üretim hacmi düşük kalmaktadır. Yeterli üretim ve araştırma düzeyine ulaşılmayan sektörde İstatistikler ve tıbbi cihaz envanterinin bulunmayışı ise büyük sorun oluşturmaktadır. Tıbbi cihazların temininde standardizasyon, koordinasyon ve kalite kontrolünün yapılmaması ülkemize kalitesiz ve ikinci el cihazların rahatlıkla girmesine neden olurken, sektörde yaşanan denetimsizlik, yetersiz servis ve bakım hizmetleri ciddi sağlık problemleri oluşturmaktadır. Tek kullanımlık medikal ürünlere izin belgesini Sağlık Bakanlığı bünyesindeki İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü vermektedir. Üretim için izin alma süreci oldukça uzun olup, tıbbi cihaz ve alet yapan firmalara destek verecek yan sanayinin mevcut olmayışı sektörde dışa bağımlılığı daha da artırmaktadır. Ülkemizde tıbbi cihazları kullanabilecek bilişim teknolojisine yatkın teknik eleman mevcut okullarda yetiştirilmektedir. Ancak devletin ücret politikasının uygun seviyede olmamasından dolayı, bazı kurumlarda personel açığı bulunmakta böylelikle kalifiye olmayan elemanların kullandığı cihazlar kullanıcı hataları yüzünden devre dışı kalabilmektedir. B- Sektörün Teknolojik Yapılanma Durumu ve Seçilmiş Tıbbı Cihaz Sayıları Tıbbi cihaz ve aletlerin yüksek güçte ve sürekli çalışması için gerekli alt yapı ve enerji sağlık kurumlarımızda mevcut değildir. Enerji konusunda temel ilke asgari miktarda enerji ile azami çıktının alınmasıdır. Ancak bu ilkenin beraberinde getirdiği diğer bir özellik de bu enerji kaynaklarının geleneksel enerji kaynaklarına göre daha kaliteli olma zorunluluğudur. Bu zorunluluk söz konusu cihazların hassasiyetinin artmasından doğmaktadır. Bunun anlamı ise mevcut enerji kaynaklarının yenileştirilmesi ve modernizasyonudur. Teknolojik açıdan tıbbi cihaz ve tıbbi aletlerde büyük ölçüde yurtdışına bağımlı olan ülkemizde, İmalatın oldukça az olması ile beraber üretilen medikal cihaz ve aletler şu şekilde sıralanabilir: Ameliyat masaları ve lambaları, taş kırma cihazı, anastezi cihazları, hasta başı monitörleri, elektrotlar, jinekolojik masalar, oksijen verme cihazları, cerrahi aspiratörler, röntgen cihaz ve aksesuarları, buhar ve kuru hava sterilizatörleri, kan alma koltukları, tıbbi gaz sistemleri, santrifüj, karıştırıcılar, hasta yatakları, sedyeler, dişçi fotöy ve üniteleri ile cerrahi aletlerdir.

13 13 Üretilen sarf ürünleri ise; enjektörler, kan torbaları, kan ve kan ürünleri alma-verme setleri, kan basıncı transdüseri, kalp ve damar cerrahisinde kullanılan malzemeler (tubing set, kardiyopleji setleri ve kanülleri, drenaj), intraket, stent, kateter ve sondalar, ameliyat iplikleri, ameliyat ve muayene eldivenleri, gazlı bez ve pamuk, ortopedik protezler ve onarım malzemeleri, röntgen banyo solüsyonları ile diş hekimliği onarım malzemeleridir. SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE SEÇİLMİŞ TIBBİ CİHAZ SAYILARI ( Yılları Adet ) Sağlık Bakanlığı hastanelerinde bulunan bazı tıbbi cihazların sayıları yılları arasında giderek artan bir trend izlemiştir yılında bir önceki yıllara göre en fazla artış gösteren cihazlar sırası ile Defibrilatör Monitör, Hemodiyaliz Cihazı ve Mamografi cihazları olurken, oksijen çadırı büyük ve çocuk ile sintigrafi 2003 yılında sayıları en fazla azalan cihazlar olmuştur. CİHAZIN ADI Anestezi Cihazı Anjio Bilgisayarlı Tomografi Biyomikroskop Bronkoskop Canlandırma Çantası Defibrilatör Monitör EKG Monitör Fakometre Hemodiyaliz Cihazı Kan Gazları Analiz Cihazı Magnetik Rezonans Sistemi Mamografi Oksijen Cadırı Büyük Oksijen Cadırı Çocuk Sintigrafi Ultrason Tedavi Ultrasonografi TOPLAM Kaynak : Sağlık Bakanlığı

14 14 SEÇİLMİŞ BAZI TIBBİ CİHAZLARIN TOPLAM SAYILARI Yılı 2001 Yılı 2002 Yılı 2003 Yılı SEÇİLMİŞ BAZI CİHAZLARIN TOPLAM SAYILARI Anestezi Cihazı Hemodiyaliz Cihazı EKG Monitör Defibrilatör Monitör Ultrasonografi

15 15 3. TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN İTHALAT VE İHRACAT DURUMU A- İTHALAT Ülkemizde tıbbi cihaz pazarının ağırlığını ithal ürünler oluşturmaktadır yılında yaşanan ekonomik kriz ile birlikte -% 16,3 oranında gerileyen tıbbi cihaz ithalatı, krizin etkilerinin azalması ile beraber 2002 yılında % 3,9, 2003 yılında da % 19,5 oranında artış göstermiştir. Sektörde fasılın da yer alan tıbbi cihazlar sektör içinde ortalama % 60,0 oran ile en fazla paya sahip olurken bunu % 21,6 ile fasılında yer alan cihazlar takip etmiştir. İTHALAT ($) FASIL NO TOPLAM Kaynak : D.İ.E 2000 yılında 304 milyon dolar olarak gerçekleşen fasıl ithalatı 2003 yılında 310 milyon dolara ulaşmıştır fasılında yer alan cihazların ithalatı ise 2000 yılına göre % 39,7 azalarak 2,7 milyon dolara gerilemiştir. YILLAR İTİBARİYLE TIBBİ CİHAZLAR İTHALATI -($) Yılı 2001 Yılı 2002 Yılı 2003 Yılı

16 16 A FASIL NO İTHALAT RAKAMLARI : (En fazla ithalat yapılan 5 ürün) 2000 ($) 2001 ($) 2002 ($) 2003 ($) ULTRASONİK TETKİK CİHAZLARI MANYETİK REZONANSLA GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI DİĞER ŞIRINGA,İĞNE,KATETER VB. GİBİ DİĞER TIP VE CERAHİ ALET VE CİHAZLARI TIBBİ ALET VE CİHAZLARININ AKSAM:PARÇALARI DİĞER TOPLAM Kaynak : D.İ.E Diğer Tıp ve Cerrahi Alet ve cihazları 2003 yılında bu fasıl içinde en fazla ithalat yapılan ürünler olurken, tıbbi alet ve cihazların aksam:parçaları ikinci sırada yer almıştır. Amerika, İtalya ve Japonya bu iki grupta en fazla ithalat yapılan ülkeler olmuştur. A FASIL NO İTHALAT RAKAMLARI : (En fazla ithalat yapılan 5 ürün) 2000 ($) 2001 ($) 2002 ($) 2003 ($) SUNİ TENEFFÜS VE AEROTERAPİ CİHAZLARI DİĞER MEKANOTERAPİ VE PSİKOTERAPİ CİHAZLARI DİĞER TERAPİK TENEFÜS CİHAZLARI TERAPİK TENEFÜS CİHAZLARININ AKSAM:PARÇALARI BASINÇLI SU İLE MASAJ YAPAN HİDRO BANYO SİSTEMLERİ DİĞER TOPLAM Kaynak : D.İ.E Suni teneffüs ve aeroterapi cihazları 2003 yılında bu fasıl içinde en fazla ithalat yapılan ürünler olurken, diğer mekanoterapi ve psikoterapi cihazları ikinci sırada yer almıştır. İsveç ve Amerika bu iki grupta en fazla ithalat yapılan ülkeler olmuştur.

17 17 A FASIL NO İTHALAT RAKAMLARI : (En fazla ithalat yapılan 5 ürün) 2000 ($) 2001 ($) 2002 ($) 2003 ($) DİĞER TENEFFÜS CİHAZLARI TENEFFÜS CİHAZLARININ AKSAM,PARÇA VE AKSESUARI DİĞER GAZ MASKELERİ GAZ MASKELERİNİN AKSAM,PARÇA VE AKSESUARI HAVA TAŞITLARINDA KULLANILAN TENEFFÜC CİHAZLARI,GAZ MASKELERİ DİĞER TOPLAM Kaynak : D.İ.E Diğer teneffüs cihazları 2003 yılında bu fasıl içinde en fazla ithalat yapılan ürünler olurken, bunu eneffüs cihazlarının aksam, parça ve aksesuarları izlemiştir. Almanya bu iki grupta da en fazla ithalat yapılan ülkeler olmuştur. A FASIL NO İTHALAT RAKAMLARI : (En fazla ithalat yapılan 5 ürün) 2000 ($) 2001 ($) 2002 ($) 2003 ($) DİĞER UZUV VE ORGAN İÇ PROTEZLERİ DAHİLİ KALP PİLLERİ KALP KAPAKÇIKLARI DİĞER PROTEZ ORGANLAR DİĞER AKŞAM; PARÇALARI DİĞER TOPLAM Kaynak : D.İ.E Diğer uzuv ve organ iç protezleri 2003 yılında bu fasıl içinde en fazla ithalat yapılan ürünler olurken, dahili kalp pilleri ikinci sırada yer almıştır. Amerika ve İsviçre bu iki grupta en fazla ithalat yapılan ülkeler olmuştur.

18 18 A FASIL NO İTHALAT RAKAMLARI : (En fazla ithalat yapılan 5 ürün) 2000 ($) 2001 ($) 2002 ($) 2003 ($) BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ CİHAZLARI DİĞER AMAÇLAR İÇİN DİĞER X IŞINLI CİHAZLAR RADYOGRAFİ CİHAZLARI (X IŞINLI) X IŞIN TÜPLERİ ALFA,BETA,GAMA RADYOTERAPİ CİHAZLARI DİĞER TOPLAM Kaynak : D.İ.E Bilgisayarlı tomografi cihazları 2003 yılında bu fasıl içinde en fazla ithalat yapılan ürünler olurken, diğer mekanoterapi ve psikoterapi cihazları ikinci sırada yer almıştır. Almanya bu iki grupta da en fazla ithalat yapılan ülkeler olmuştur. B- İHRACAT Tıbbi cihaz sektörünün ihracat hacmi üretimin sınırlı olması nedeni ile oldukça düşük seviyededir yılları arasında Türk Lirasındaki değerlenmeye paralel olarak ihracatta bir artış gözlenmektedir. İhracat rakamları 2001 yılında % 2,8, 2002 yılında % 36,8, 2003 yılında % 32,5 artış kaydetmiştir. Tıbbi Cihazlar İhracatında en fazla payı ortalama ithalatta olduğu gibi % 61 oran ile fasılında yer alan cihazlar alırken, bunu % 25,0 oran ile fasılındaki cihazlar izlemektedir. İHRACAT ($) FASIL NO TOPLAM Kaynak : D.İ.E

19 19 YILLAR İTİBARİYLE TIBBİ CİHAZLAR İHRACATI-$ Yılı 2001 Yılı 2002 Yılı 2003 Yılı B FASIL NO İHRACAT RAKAMLARI : (En fazla ihracat yapılan 5 ürün) 2000 ($) 2001 ($) 2002 ($) 2003 ($) PLASTİK MADDELERDEN BİR KULLANIMLIK STERİL ŞIRINGA DİĞER KATETERLER DİĞER TIB VE CERRAHİ ALET VE CİHAZLARI TIBBİ ALET VE CİHAZLARININ AKSAM:PARÇALARI DİĞER ŞIRINGA,İĞNE KATETER VS DİĞER TOPLAM Kaynak : D.İ.E Plastik maddelerden bir kullanımlık steril şırınga 2003 yılında bu fasıl içinde en fazla ihracat yapılan ürünler olurken, diğer tıp ve cerrahi alet ve cihazları ikinci sırada yer almıştır. Belçika ve Özbekistan bu iki grupta en fazla ihracat yapılan ülkeler olmuştur.

20 20 B FASIL NO İHRACAT RAKAMLARI : (En fazla ihracat yapılan 5 ürün) 2000 ($) 2001 ($) 2002 ($) 2003 ($) BASINÇLI SU İLE MASAJ YAPAN HİDRO BANYO SİSTEMLERİ DİĞER MEKANOTERAPİ VE PSİKOTERAPİ CİHAZLARI DİĞER MEKANOTERAPİ VE PSİKOTERAPİ CİHAZLARININ AKSAM:PARÇALARI TERAPİK TENEFÜS CİHAZLARININ AKSAM:PARÇALARI ELEKTRİKLİ VE VİBRATÖRLÜ MASAJ CİHAZLARI DİĞER TOPLAM Kaynak : D.İ.E Basınçlı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri 2003 yılında bu fasıl içinde en fazla ihracat yapılan ürünler olurken, diğer mekanoterapi ve psikoterapi cihazları ikinci sırada yer almıştır. İtalya ve Almanya bu iki grupta en fazla ihracat yapılan ülkeler olmuştur. B FASIL NO İHRACAT RAKAMLARI : (En fazla ihracat yapılan 5 ürün) 2000 ($) 2001 ($) 2002 ($) 2003 ($) DİĞER TENEFFÜS CİHAZLARI DİĞER GAZ MASKELERİ GAZ MASKELERİNİN AKSAM,PARÇA VE AKSESUARI TENEFUS CİHAZLARININ AKSAM,PARÇA VE AKSESUARI DİĞER GAZ MASKELERİ DİĞER TOPLAM Kaynak : D.İ.E Diğer teneffüs cihazları 2003 yılında bu fasıl içinde en fazla ihracat yapılan ürünler olurken, diğer gaz maskeleri ikinci sırada yer almıştır. Güney Kore ve Türkmenistan bu iki grupta en fazla ihracat yapılan ülkeler olmuştur.

21 21 B FASIL NO İHRACAT RAKAMLARI : (En fazla ihracat yapılan 5 ürün) 2000 ($) 2001 ($) 2002 ($) 2003 ($) DİĞER MADDELERDEN PROTEZ DİŞLER DİĞER UZUV VE ORGAN İÇ PROTEZLERİ TIBBİ PLAKLAR SUNİ UZUVLARI TAMAMLAYICI AKŞAM:PARÇALARI KEMİK TESPİT MALZEMESİ DİĞER TOPLAM Kaynak : D.İ.E Diğer maddelerden protez dişler 2003 yılında bu fasıl içinde en fazla ihracat yapılan ürün olurken, diğer uzuv ve organ iç protezleri ikinci sırada yer almıştır. Almanya ve Fransa bu iki grupta en fazla ihracat yapılan ülkeler olmuştur. B FASIL NO İHRACAT RAKAMLARI : (En fazla ihracat yapılan 5 ürün) 2000 ($) 2001 ($) 2002 ($) 2003 ($) ALFA,BETA,GAMA IŞINI ÜRETEN CİHAZLARIN AKSAM,PARÇA,AKSESUARI X IŞIN TÜPLERİ DİĞER AMAÇLAR İÇİN DİĞER X IŞINLI CİHAZLAR DİĞER TIBBİ,CERRAHİ,VETERİNERLİK AMAÇLI X:IŞINLI CİHAZLAR ALFA,BETA,GAMA IŞINLI DİĞER TIBBİ CİHAZLAR DİĞER TOPLAM Kaynak : D.İ.E Alfa, beta, gama ışını üreten cihazların aksam, parça ve aksesuarı 2003 yılında bu fasıl içinde en fazla ihracat yapılan ürünler olurken, X ışın tüpleri ikinci sırada yer almıştır. Fransa ve Almanya bu iki grupta en fazla ihracat yapılan ülkeler olmuştur.

MEDİKAL ALETLER VE CİHAZLAR

MEDİKAL ALETLER VE CİHAZLAR MEDİKAL ALETLER VE CİHAZLAR Hazırlayan Yusuf TÜRKOĞLU 2008 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MEDİKAL ALETLER VE CİHAZLAR Medikal aletler ve cihazlar sektörü son

Detaylı

SİRKÜLER (2008 53) 2008/13902 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2007/13033 sayılı kararnameye ekli olup, bu kararname ile ;

SİRKÜLER (2008 53) 2008/13902 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2007/13033 sayılı kararnameye ekli olup, bu kararname ile ; 21.07.2008 SİRKÜLER (2008 53) 2008/13902 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2007/13033 sayılı kararnameye ekli olup, bu kararname ile ; Madde 1-2007/13033 sayılı kararname ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetler

Detaylı

KDV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KDV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI 2.7.28/5 KDV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Bazı mal teslimlerinde uygulanacak KDV oranlarının % ve % 8 e indirilmesine ilişkin BKK çıkarıldı. Katma Değer Vergisi Kanununun 28. maddesinde, katma

Detaylı

MEDİKAL ALETLER ve CİHAZLAR. Sektör Raporu

MEDİKAL ALETLER ve CİHAZLAR. Sektör Raporu MEDİKAL ALETLER ve CİHAZLAR Sektör Raporu Sayfa 2 / 17 İÇİNDEKİLER 1. MEDİKAL ALETLER VE CİHAZLAR 2.TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ 2.1.İHRACAT 2.2.İTHALAT 3.DÜNYA TİCARETİ 4.SEKTÖRÜN SWOT ANALİZİ 4.1. FIRSATLAR

Detaylı

HAZIRLAYAN ÖZGÜR KORKMAZ

HAZIRLAYAN ÖZGÜR KORKMAZ STANBUL T CARET ODASI TIBB C HAZLAR SEKTÖR PROF L ARA TIRMASI HAZIRLAYAN ÖZGÜR KORKMAZ STAT ST K UBES 2 Ç N D E K L E R Sayfa No 1. TIBB C HAZLARIN TANIMI VE KAPSAMI A) Tan ve S fland lmas 3 B) Gümrük

Detaylı

İZMİR DEKİ TIBBİ MALZEME SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İZMİR DEKİ TIBBİ MALZEME SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İZMİR DEKİ TIBBİ MALZEME SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Nesrin Yardımcı SARIÇAY GİRİŞ Tıbbi Malzeme Sektörü, ülkemizde önemi sonradan anlaşılan, geç de olsa stratejik öneme sahip sektörler arasında

Detaylı

Elit Yeminli Mali MÄşavirlik Anonim Şirketi

Elit Yeminli Mali MÄşavirlik Anonim Şirketi İstanbul, 21 Temmuz 2008 SirkÅler Numarası : Elit - 2008/47 SirkÅler Poyraz Sokak Sadıkoğlu 4 İşMerkezi K.1D.24 Ziverbey KadıkÜy İstanbul Telefon: (0 216) 541 90 85 pbx Faks: (0 216) 330 29 64 www.elitgrup.net

Detaylı

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ BİRİMİ 474 VERGİ HADDİ 1 2 3 4 90.01 Optik lifler ve optik lif demetleri; optik lif kabloları (85.44 pozisyonundakiler hariç); yaprak veya levha halinde polarizan maddeler;

Detaylı

TIBBİ CİHAZLAR SEKTÖR ANALİZİ

TIBBİ CİHAZLAR SEKTÖR ANALİZİ TIBBİ CİHAZLAR SEKTÖR ANALİZİ 1. Tıbbi cihazlar sektörü dünyada çok hızla büyüyen, dinamizmi yüksek ve temel özellikleri zamanla gelişmiş ülkeler/dev firmalar lehine oluşmuş bir yapıya sahiptir. Dünya

Detaylı

TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: TIBBİ CİHAZLARIN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DI TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2009/16)

TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: TIBBİ CİHAZLARIN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DI TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2009/16) 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: TIBBİ CİHAZLARIN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DI TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2009/16)

Detaylı

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz TIBBİ VE MEDİKAL ALETLER SEKTÖR RAPORU

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz TIBBİ VE MEDİKAL ALETLER SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz TIBBİ VE MEDİKAL ALETLER SEKTÖR RAPORU Aralık, 2012 ÖNSÖZ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Antalya, Isparta ve Burdur illerinin ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla

Detaylı

KONYA İLİ TIBBİ CİHAZ SEKTÖR RAPORU Mehmet ÖZÇELİK

KONYA İLİ TIBBİ CİHAZ SEKTÖR RAPORU Mehmet ÖZÇELİK Mehmet ÖZÇELİK Araştırma Raporu Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü KONYA Ekim, 2015 www.kto.org.tr İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 GRAFİKLER LİSTESİ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. TIBBİ CİHAZ: KAVRAM VE KAPSAMI...

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKİYE PLASTİK MEDİKAL MALZEMELER SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA VE TÜRKİYE PLASTİK MEDİKAL MALZEMELER SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA VE TÜRKİYE PLASTİK MEDİKAL MALZEMELER SEKTÖR RAPORU PAGEV 1. MEDİKAL PLASTİK MALZEME TANIMI Medikal malzemelerin içinde plastik olanların GTİP numaralarını tam olarak ayırt etmek güçtür. Çünkü birçok

Detaylı

(J ) inovakademi. 1Ankara Biyoteknoloji ve Medikal ihracatı Geliştirme UR-GE Projesi İhtiyaç Analizi

(J ) inovakademi. 1Ankara Biyoteknoloji ve Medikal ihracatı Geliştirme UR-GE Projesi İhtiyaç Analizi 1Ankara Biyoteknoloji ve Medikal ihracatı Geliştirme UR-GE Projesi İhtiyaç Analizi Yararlanıcı İlgi Proje Adı Hizmet Ankara Sanayi Odası 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TIBBİ CİHAZLARIN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

Resmî Gazete TEBLİĞ TIBBİ CİHAZLARIN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: TIBBİ CİHAZLARIN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ Tebliğ No: (2011/16)

Detaylı

Özelge: 3003 ve 9027 GTİP numarasında yer alan ürünlerin ithali ve tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.

Özelge: 3003 ve 9027 GTİP numarasında yer alan ürünlerin ithali ve tesliminde uygulanacak KDV oranı hk. Özelge: 3003 ve 9027 GTİP numarasında yer alan ürünlerin ithali ve tesliminde uygulanacak KDV oranı hk. Sayı: Tarih: 16/09/2010 B.07.1.GİB.04.99.16.-35 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ

Detaylı

2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-2022 2023+ x. Uygulamalı ve Sınai Araştırma D6,D7,D9,E6 D6,D7,D9,E4, E6,E7 Rekabet Öncesi Sınai Geliştirme

2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-2022 2023+ x. Uygulamalı ve Sınai Araştırma D6,D7,D9,E6 D6,D7,D9,E4, E6,E7 Rekabet Öncesi Sınai Geliştirme EK-1.1. Tıbbi sarf malzemeleri ve plastik hammaddelerin üretilmesi yol haritası Teknoloji Faaliyet Konusu 1 TIBBİ SARF MALZEMELERİ VE PLASTİK HAMMADDELERİN ÜRETİLMESİ Öngörülen Teknolojik Aşamalar/Gelişmeler

Detaylı

YUCELE N AS NES. 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla

YUCELE N AS NES. 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla - YUCELE N AS NES 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla sizlere sağlık alanında çağdaş bir hizmet vermenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

Detaylı

Engelsiz Yaşam, Sağlık, Medikal, Hastane Ekipmanları ve Tıbbi Cihazlar Fuarı Ankara da açılıyor.

Engelsiz Yaşam, Sağlık, Medikal, Hastane Ekipmanları ve Tıbbi Cihazlar Fuarı Ankara da açılıyor. Engelsiz Yaşam, Sağlık, Medikal, Hastane Ekipmanları ve Tıbbi Cihazlar Fuarı Ankara da açılıyor. 04 07 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ankara Altınpark Fuar Alanı nda Engelsiz Yaşam, Hastane Ekipmanları,

Detaylı

ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3

ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3 P ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3 TIBBİ ATIK ve KODU (18 01/1802) TEHLİKELİ ATIK ve KODU (18 01 01 ve20 01 21) EVSEL ATIK ve KODU

Detaylı

KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU

KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU İki metal parçayı ısıl yolla birleştirme işleminde kullanılan kaynak makine ve malzemeleri, üretim sanayinde önemli bir paya sahiptir. Geliştirilen her teknolojik malzemenin

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan: Erdal ERTUĞRUL Kıdemli Uzman Koordinasyon: Oktay KÜÇÜKKİREMİTÇİ - Müdür Ömür GENÇ Müdür Yardımcısı Dr. Faruk Cengiz TEKİNDAĞ - Müdür TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2013 Hazırlayan: Erdal ERTUĞRUL Kıdemli Uzman Koordinasyon: Oktay KÜÇÜKKİREMİTÇİ - Müdür Ömür GENÇ Müdür Yardımcısı Dr. Faruk Cengiz TEKİNDAĞ - Müdür TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK ve SOSYAL

Detaylı

PERSONEL TEMİN PLANI

PERSONEL TEMİN PLANI BÖLÜMLER Özellikler Mevcut Personel Sayısı Asgari Nöbet Tutan Personel Sayısı İç Kaynaklardan Transfer Dış Kaynaklardan İstem Beyin Cerrahi - KBB- Cildiye Kliniği Yatak sayısı: 40 Branş Sayısı: 3 1 Sorumlu

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Gündem KONT İzmir Ticaret Odası TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ihracat 2015 yılı Mart ayında, 2014

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARI

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARI TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARI HAZIRLAYAN : GÜNDEM KONT DIŞ İLİŞKİLER MASASI UZMAN YARDIMCISI AĞUSTOS 2013 INDEX 1.TÜRKİYE'NİN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARININ

Detaylı

TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ. Grafik 1. Tıbbi Cihazlar katma değerinin üretim değerine oranı Kaynak: Eurostat (2004a) 45,8 37,4 36,3 33,1 32,4 31 28,726,7

TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ. Grafik 1. Tıbbi Cihazlar katma değerinin üretim değerine oranı Kaynak: Eurostat (2004a) 45,8 37,4 36,3 33,1 32,4 31 28,726,7 TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ Sağlık alanı, teknolojinin hızla geliştiği ve yüksek düzeyde teknoloji kullanılan alanların başında gelmektedir. Bilim ve teknolojiyle bağlantılı olarak sağlık alanındaki

Detaylı

EKG Cihazının Temizliği ve Bakımı. Elektroensefalografi ( EEG) Tanıtımı ve Kullanım Amaçları. Elektromiyelografi (EMG) Tanıtımı ve Kullanım Amaçları

EKG Cihazının Temizliği ve Bakımı. Elektroensefalografi ( EEG) Tanıtımı ve Kullanım Amaçları. Elektromiyelografi (EMG) Tanıtımı ve Kullanım Amaçları EKG Cihazının Temizliği ve Bakımı Elektroensefalografi ( EEG) Tanıtımı ve Kullanım Amaçları Elektromiyelografi (EMG) Tanıtımı ve Kullanım Amaçları Defibrilatör Defibrilatör Cihazının Özellikleri Defibrilatör

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI TARİHLERİ. AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI SINAV TARİHİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI TARİHLERİ. AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI SINAV TARİHİ FİNAL I TARİHLERİ AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI YERİ FARMAKOLOJİ 05.01.2015 13:00 104 TÜRK DİLİ I 06.01.2015 10:00 301 ALET BAKIMI, KORUMASI VE ST. YÖN. 06.01.2015 13:00 104 DİŞ MORFOLOJİSİ 07.01.2015 13:00 104

Detaylı

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI ELVANKÖY İMKB TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Sağlık hizmetlerinin görünen yüzü hastaneler ve hekimler olmakla birlikte, her ferdi

Detaylı

ELVANKÖY İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI

ELVANKÖY İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI ELVANKÖY İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI 1 ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Sağlık hizmetlerinin görünen yüzü hastaneler ve hekimler olmakla birlikte, her ferdi

Detaylı

Ek-1 Eğitim Listesi. Ek-2 Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Denetleme Formu UYGULANACAK MÜEYYİDE. Evet --- Süresiz kapatılır. --- Hayır Uyarılır.

Ek-1 Eğitim Listesi. Ek-2 Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Denetleme Formu UYGULANACAK MÜEYYİDE. Evet --- Süresiz kapatılır. --- Hayır Uyarılır. Ek-1 Eğitim Listesi 1. Mevzuat eğitimi SM STE KDE 2. Tıbbi etik eğitimi SM STE KDE 3. Steril hizmet alanlarında çalışma eğitimi SM KDE 4. Radyasyon güvenliği eğitimi SM KDE SM: Sorumlu Müdür STE: Satış

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ İDARİ BİRİMLER KALİTE YÖNETİM BİRİMİ Kalite Direktörü 2103 Kalite Yönetim Birimi 1387 Kalite Sekreteri 1382 PERSONEL (ÖZLÜK)

Detaylı

TIBBİ CİHAZLARIN KALİBRASYONU TEKNİK PERSONELİN EĞİTİMİ

TIBBİ CİHAZLARIN KALİBRASYONU TEKNİK PERSONELİN EĞİTİMİ TIBBİ CİHAZLARIN KALİBRASYONU VE TEKNİK PERSONELİN EĞİTİMİ Prof. Dr. İrfan KARAGÖZ Gazi Üniversitesi ŞUBAT 2013 SUNUM PLANI 1. TIBBİ CİHAZLARDA KALİBRASYONUN AMAÇ VE ÖNEMİ 2. BİYOMEDİKAL KALİBRASYON HİZMETİNDE

Detaylı

9018.39.00.00.12 Hemodializ seti (kanül) 9018.39.00.00.14 İdrar sondası nelaton 9018.39.00.00.15 İdrar sondası foley 9018.39.00.00.

9018.39.00.00.12 Hemodializ seti (kanül) 9018.39.00.00.14 İdrar sondası nelaton 9018.39.00.00.15 İdrar sondası foley 9018.39.00.00. Ek-1 TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ, VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ VE VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN (İN VİTRO) TIBBİ TANI CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN

Detaylı

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Tıp sürekli ilerliyor sözündeki aslan payı bize göre; Tıbbi Malzeme Alt Sektörüne ait. Nitekim; tıbbi malzemeden yoksun sağlık sektörünün eli

Detaylı

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) 2 0 S

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) 2 0 S TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI ANATOMİ 6703101 2 0 Z 3 TÜRK DİLİ I 6703109 2 0 Z 2 YABANCI DİL I 6703110 2 0 Z 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 6703114 2 0 Z 2 GENEL BİYOLOJİ 6703121

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU. Daha Nitelikli ve Daha Profesyonel İnsan Gücü

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU. Daha Nitelikli ve Daha Profesyonel İnsan Gücü SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Daha Nitelikli ve Daha Profesyonel İnsan Gücü AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI Ağız ve diş sağlığı teknikerleri, diş polikliniklerinde, diş hekimi klinik yardımcısı olarak diş hekiminin

Detaylı

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU AMELİYAT MASASI

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU AMELİYAT MASASI MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU AMELİYAT MASASI BMM. Zehra YAMAN Ağustos 2015 Ameliyat Masasına Genel Bakış Yetki Grubu : Akış,

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1 Yıllık durum Aylık trend Ekonomik faaliyetler Başlıca fasıllar Başlıca ülkeler Gümrükler * Bu çalışmada yer alan 2011 ve 2012 yılına ait tüm bilgiler geçicidir.

Detaylı

AB (27) ÜLKELERİ & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ

AB (27) ÜLKELERİ & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ AB (27) ÜLKELERİ & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ AB Ülkelerinin Fasıllar Bazında İhracatı (bin $) GTIP GTIP TANIMI 2009 2010 2011 11/10 84 MAKİNE VE AKSAMLARI 680.508.049 735.445.549 859.562.932 16,9

Detaylı

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN MESLEK ESASLARI DERSİ PEKİŞTİRİLECEK KONULAR/BECERİLER/LAR Hasta Odası Hazırlama Hasta odası 3 20 20 Eylül 2017 Çarşamba 22 Eylül 2017 Cuma Hasta yatağı yapımı İçinde hasta olan yatağın yapımı Muayene

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY Dokuz Eylül Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY Dokuz Eylül Üniversitesi AVRUPA BİRLİĞİ NDE SAĞLIK TURİZMİ Yrd. Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık turizmi nedir? hastaların ihraç edilmesi? tıbbi hizmetlerin ithal edilmesi? sağlığın/sağlık hizmetlerinin

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÖZEL ÇANKAYA YAŞAM HASTANESİ Ayaktan Tedavi: %15 Yatarak Tedavi: %15 Diyet: %10 Lazer epilasyon: %10 Check-up:

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ YÜKSEK OKULU BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ BMET168 MEDİKAL İLETİŞİM QUIZ 1 ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR (her soru 2 puan) 1-Aşağıdakilerden hangisi Biyomedikal

Detaylı

TÜRKİYE YE SINIR KOMŞUSU OLAN ÜLKELER & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ. Not : TUİK den alınan verilerde ERMENİSTAN yer almamaktadır.

TÜRKİYE YE SINIR KOMŞUSU OLAN ÜLKELER & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ. Not : TUİK den alınan verilerde ERMENİSTAN yer almamaktadır. TÜRKİYE YE SINIR KOMŞUSU OLAN ÜLKELER & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ B ulgaristan Yunanistan Gürcistan Suriye İran Irak Ermenistan Not : TUİK den alınan verilerde ERMENİSTAN yer almamaktadır. Orta

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI DÖNEM KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. AKTS

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI DÖNEM KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. AKTS TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI 6703101 ANATOMİ 2 0 3 6703109 TÜRK DİLİ I 2 0 2 6703110 YABANCI DİL I 2 0 2 6703114 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2 6703121 GENEL BİYOLOJİ 3

Detaylı

Dr.Ahmet AYDEMİR 30 Ekim 2013 Ankara

Dr.Ahmet AYDEMİR 30 Ekim 2013 Ankara Dr.Ahmet AYDEMİR 30 Ekim 2013 Ankara KÜME NASIL OLUŞUR? Birbiriyle ilişkili işletmelerin ve kurumların belirli bir coğrafi alanda (yörede) yoğunlaşması ile oluşur. Samsun Medikal Kümesi Üretici Aktörleri

Detaylı

ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI US - 97

ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI US - 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI US - 97 SEKTÖR NO KOD ÜRÜN TANIMLAMASI 35 33 TIBBİ ALETLER; HASSAS VE OPTİK ALETLER İLE SAAT İMALATI 35 331 TIBBİ ARAÇ VE GEREÇLER, ÖLÇME, KONTROL, TEST, SEYRÜSEFER

Detaylı

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0 Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 Tablo-1 Yıllık ve Kümülatif Dış Ticaret Rakamları Yıllık Aylık - Ocak Başlıklar 2005 2006 2007 2008

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 25

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 25 Ana Sayfa > Mevzuat > Kanunlar > Katma Değer Vergisi Kanunu > Sirküler Başlık Katma Değer Vergisi Sirküleri/25 Tarih 17/01/2005 Sayı KDV- 25 / 2005 4 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü KATMA

Detaylı

YAŞAM DESTEK VE TEDAVİ CİHAZLARI TEKNİSYENİ

YAŞAM DESTEK VE TEDAVİ CİHAZLARI TEKNİSYENİ TANIM Yaşam destek ve tedavi cihazlarına ilişkin kurulum şartlarını kontrol etme, yetki dahilinde montaj, ilk çalıştırma, bakım, arıza tespiti, onarım ve ölçümleme ile kalibrasyon ve ayar işlerini cihazların

Detaylı

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU Akışkan gücü, basınçlı akışkanların, ister sıvı ister gaz halinde olsun, enerjilerinden faydalanarak elde edilen güçtür. Sıvı veya gaz, yada somut olarak su veya hava, ancak

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 KBÜ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ Karabük Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümü 2012 yılında açılmış olup, 2012-2013 eğitimöğretim döneminde 57

Detaylı

1. İnsan vücudunun ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

1. İnsan vücudunun ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? VÜCUT BAKIMI 1. İnsan vücudunun ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Anatomi B) Fizyoloji C) Antropometri D) Antropoloji 2. Kemik, diş, kas, organlar, sıvılar ve adipoz dokunun

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. İzmir Bölge Müdürlüğü

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. İzmir Bölge Müdürlüğü SUNUM PLANI Yıllık durum Aylık trend Ekonomik faaliyetler Başlıca fasıllar Başlıca ülkeler Gümrükler Bu sunum 31/12/2013 tarihli TÜİK haber bülteni ve TÜİK dış ticaret istatistikleri veri tabanı kullanılarak

Detaylı

Bilgilendirme Kitapçığı

Bilgilendirme Kitapçığı Bilgilendirme Kitapçığı 1 MEDİKAL SANAYİ SEKTÖRÜ 1 2 SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ İÇİNDE TIBBİ CİHAZLAR İMALAT SANAYİİ, YAKLAŞIK 500 BİN ÜRÜN ÇEŞİDİNE VE 300 MİLYAR DOLARLIK BİR İŞLEM HACMİNE ULAŞMIŞ OLUP KATMA

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -5 BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ AMAÇ

Detaylı

Hoşgeldiniz. Yön.Krl.Bşk. Dr.Ahmet Aydemir 7 Aralık 2012

Hoşgeldiniz. Yön.Krl.Bşk. Dr.Ahmet Aydemir 7 Aralık 2012 Hoşgeldiniz Yön.Krl.Bşk. Dr.Ahmet Aydemir 7 Aralık 2012 Tarihçe Samsun Sağlık sektöründe 40 yıllık bir üretim tecrübesine sahiptir. Özellikle silah yapım ustalarının cerrahi alet üretimine yönlendirilmesiyle

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE KASIM 2015 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU

TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU Tekstil sanayiinin birçok alt dalında her çeşit iplik, kumaş, giyim eşyası, ev tekstili, hazır giyim tekstil ürünlerini üretebilen Türkiye nin son yıllar itibariyle

Detaylı

TÜRKİ CUMHURİYETLER & TÜRKİYE MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ

TÜRKİ CUMHURİYETLER & TÜRKİYE MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ TÜRKİ CUMHURİYETLER & TÜRKİYE MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan Özbekistan Türkmenistan Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 1 TÜRKİ CUMHURİYETLER İN GENEL

Detaylı

HAP TEKNİK HİZMETLER VE DESTEK HİZMETLER DİREKTÖRÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

HAP TEKNİK HİZMETLER VE DESTEK HİZMETLER DİREKTÖRÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SAYFA NO 1/5 1.POZİSYON ADI: Teknik Hizmetler ve Destek Hizmetleri Direktörü (Başhekim Yrd.) 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: HAP Başkanı-HAP Kordinatörü 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Teknik Bakım ve

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2016 tarihinde 2015 yılı ayı Dış Ticaret İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2015 yılı ayında; İhracat geçen yılın

Detaylı

SINIF BAHAR YARIYILI D.KODU DERSİN ADI

SINIF BAHAR YARIYILI D.KODU DERSİN ADI DİŞÇİLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI I. SINIF BAHAR YARIYILI SH-112 Farmakoloji 2-2 Z 2 SH-124 Fizyoloji 2-2 Z 2 DS-142 Alet Bakımı ve Koruması 1 2 3 M 2 DS-146 DS-148 Temel Ortodonti

Detaylı

ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU

ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU Adı-Soyadı: Kadrosu: İşe Başlama i: Bölümü: ACİL SERVİS HEMŞİRESİ Oryantasyıon Bitiş i: Formun İnsan Kaynaklarına Geliş i: Uygulama Puanları

Detaylı

KALİBRASYONA DAHİL TIBBİ CİHAZLAR LİSTESİ VE ÖLÇÜM PERİYOTLARI

KALİBRASYONA DAHİL TIBBİ CİHAZLAR LİSTESİ VE ÖLÇÜM PERİYOTLARI U ise T.C U1. FazU cihazlar kalibrasyonu yapılması zorunlu olan, kalibrasyon periyotları 6 ay olan ve süresi değiştirilemeyen kalibrasyon ölçüm sıralamasında ilk yapılması gereken cihazları kapsamaktadır.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2015 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE NİSAN 2015 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) S

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) S TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI ANATOMİ 6703101 2 0 2 Z 5 TÜRK DİLİ I 6703109 2 0 2 Z 2 YABANCI DİL I 6703110 2 0 2 Z 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 6703114 2 0 2 Z 2 GENEL BİYOLOJİ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU ŞUBAT 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 31/03/2016 tarihinde 2016 yılı ayı Dış Ticaret İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2016 yılı ayında; İhracat geçen yılın

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

Sevgili Öğrenciler. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SOYÖZ MÜDÜR

Sevgili Öğrenciler. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SOYÖZ MÜDÜR Sevgili Öğrenciler Yüksekokulumuz yeni ve genç bir yüksekokuldur. Alanlarında yetkin öğretim üyelerinin ve öğretim görevlilerinin, bir araya gelmesiyle oluşmuştur.. Genç ve tecrübeli bir ekiple yola çıkan

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU EKİM 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 28/11/2014 tarihinde 2014 yılı ayı Dış Ticaret İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2014 yılı ayında; İhracat geçen yılın

Detaylı

T.C.BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÜNİVERSİTEMİZE "ÖĞRETİM ÜYESİ" ALINACAKTIR UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR

T.C.BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR T.C.BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÜNİVERSİTEMİZE "ÖĞRETİM ÜYESİ" ALINACAKTIR FAKÜLTE / BİRİM BÖLÜM / PROGRAM ANABİLİM DALI / BİLİMDALI UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR KADRO UNVANI KADRO SAYISI Klinik

Detaylı

KORONER BY PASS CERRAHİSİNDE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ

KORONER BY PASS CERRAHİSİNDE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU KORONER BY PASS CERRAHİSİNDE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ M.EBRU TANGİ 2014 KDC majör cerrahi girişimleri kapsayan bir branştır.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 30/11/2016 tarihinde 2016 yılı ayı Dış Ticaret İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2016 yılı ayında; İhracat geçen yılın aynı

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/25

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/25 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/25 Yıllık durum Aylık trend Ekonomik faaliyetler Başlıca fasıllar Başlıca ülkeler Gümrükler Bu sunum 29/06/2012 tarihli TÜİK haber bülteni ve TÜİK dış

Detaylı

HEMŞİRELİK GİRİŞİM LABORATUVARI EĞİTİM MALZEMELERİ LİSTESİDİR. (OCAK 2015)

HEMŞİRELİK GİRİŞİM LABORATUVARI EĞİTİM MALZEMELERİ LİSTESİDİR. (OCAK 2015) HEMŞİRELİK GİRİŞİM LABORATUVARI EĞİTİM MALZEMELERİ LİSTESİDİR. (OCAK 2015) SIRA EĞİTİM MALZEMESİ ADI BİRİM MİKTAR B.FİYATI (TL) T.FİYATI (TL) 1 Hasta yatağı ADET 2 380,00 760,00 2 Hasta karyolası ADET

Detaylı

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015 2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015 Ağustos 2015 Dış ticaret istatistiklerine ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 30 Eylül 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK, Gümrük ve

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU EKİM 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 30/11/2015 tarihinde 2015 yılı ayı Dış Ticaret İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2015 yılı ayında; İhracat geçen yılın

Detaylı

TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZLARIN SAYISAL DURUMU VE OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRMALARI

TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZLARIN SAYISAL DURUMU VE OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRMALARI TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZLARIN SAYISAL DURUMU VE OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRMALARI Öğr.Gör.Dr. Asuman Atilla MERTLER Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü asumanatilla@gmail.com Nursen KARADOĞAN Gazi

Detaylı

İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET ENVANTERİ

İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETDEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

KAUÇUK VE PLASTİK MAKİNALARI SEKTÖR NOTU

KAUÇUK VE PLASTİK MAKİNALARI SEKTÖR NOTU KAUÇUK VE PLASTİK MAKİNALARI SEKTÖR NOTU 2011 yılında, dünya kauçuk ve plastik makinaları sektörü toplamında ihracat %26 artışla 24,6 milyar $ a ulaşmıştır. GTİP GTİP TANIMI 8477 Bu fasılın başka pozisyonlarında

Detaylı

İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN TIBBA KATKISI: BİYOTELEMETRİ VE HAREKETLİ HASTA İZLEME

İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN TIBBA KATKISI: BİYOTELEMETRİ VE HAREKETLİ HASTA İZLEME İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN TIBBA KATKISI: BİYOTELEMETRİ VE HAREKETLİ HASTA İZLEME Bahattin Karagözoğlu Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü Konularımız Biyomedikal mühendisliği

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2014-2015 GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME TARİHLERİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2014-2015 GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME TARİHLERİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI AGIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 22.01.2015 14:00 101 AGIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 1 YABANCI DİL I 22.01.2015 10:00 101 AGIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 1 TÜRK DİLİ I 22.01.2015

Detaylı

01.Yarıyıl Güz Dönemi Dersleri (1.Yil) 02.Yarıyıl Bahar Dönemi Dersleri (1.Yil)

01.Yarıyıl Güz Dönemi Dersleri (1.Yil) 02.Yarıyıl Bahar Dönemi Dersleri (1.Yil) DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANI 01.Yarıyıl Güz Dönemi Dersleri (1.Yil) DİŞ MORFOLOJİSİ (61612) DPTE1105 Zorunlu 1 5 0 3,5 7 - FİZYOLOJİ (62741) DPTE1104 Zorunlu

Detaylı

Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Tebliğ

Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Tebliğ Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Tebliğ Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 32 nci maddesi uyarınca sağlık kuruluşunda ve sağlık personelinin yanında bulunması gereken asgari araç-gereç,

Detaylı

TÜRKİYE TIBBİ CİHAZ SEKTÖR ANALİZ

TÜRKİYE TIBBİ CİHAZ SEKTÖR ANALİZ Editör Mehmet ATASEVER TÜRKİYE TIBBİ CİHAZ SEKTÖR ANALİZ Yazarlar Mehmet ATASEVER Zafer KARACA TÜRKİYE TIBBİ CİHAZ SEKTÖR ANALİZİ Editör: Mehmet ATASEVER Yazarlar Mehmet ATASEVER Zafer KARACA Ekim 2016

Detaylı

Daha Nitelikli ve Daha Profesyonel İnsan Gücü

Daha Nitelikli ve Daha Profesyonel İnsan Gücü Daha Nitelikli ve Daha Profesyonel İnsan Gücü AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI Ağız ve diş sağlığı teknikerleri, diş polikliniklerinde diş hekiminin tüm klinik çalışmalarında yardımcı olan sağlık teknikeridir. Ağız

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2014 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 Faks:+90 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE NOTU MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ

ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE NOTU MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE NOTU MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ Çek Cumhuriyeti, AB ye 2004 yılında üye olan 10 ülke içinde en fazla yabancı sermaye alan ve sahip olduğu potansiyel itibarıyla gelişme şansı

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM Mobilya Sektörü Sınıflandırması Türkiye'de, 01.01.1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Armonize Sistem Nomanklatörü esas alınarak yapılan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarına

Detaylı

Dış ticaret göstergeleri

Dış ticaret göstergeleri 75 76 Dış ticaret göstergeleri Milyon $ 3 25 71,8 9 8 7 2 6 15 5 4 Oran (%) 1 3 5 2 1 198 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25

Detaylı

KAZAN VE BASINÇLI KAPLAR SEKTÖR NOTU 1. KAZAN VE BASINÇLI KAPLAR SEKTÖRÜNÜN DÜNYADAKİ DURUMU

KAZAN VE BASINÇLI KAPLAR SEKTÖR NOTU 1. KAZAN VE BASINÇLI KAPLAR SEKTÖRÜNÜN DÜNYADAKİ DURUMU KAZAN VE BASINÇLI KAPLAR SEKTÖR NOTU Çeşitli endüstri tesislerinde önemli miktarda gaz, sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış ve basınç altında çözülmüş şekilde kullanılmakta olup, bu kullanılan gazların taşınması

Detaylı

Şirketin Tanıtımı Huger

Şirketin Tanıtımı Huger Şirketin Tanıtımı Huger Endoscopy Instruments Co., Ltd., medikal video endoskopların geliştirilmesine yönelik bir imalat şirketidir. Firmamız, Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, medikal endoskopi

Detaylı