DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ DOHA KALKINMA GÜNDEMİ MÜZAKARELERİNDE SON DURUM VE GELECEĞE DÖNÜK BEKLENTİLER:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ DOHA KALKINMA GÜNDEMİ MÜZAKARELERİNDE SON DURUM VE GELECEĞE DÖNÜK BEKLENTİLER:"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Çok Taraflı Ticari İlişkiler-1Dairesi Ekim 2010 DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ DOHA KALKINMA GÜNDEMİ MÜZAKARELERİNDE SON DURUM VE GELECEĞE DÖNÜK BEKLENTİLER: I-GİRİŞ: 2001 yılında Doha da gerçekleştirilen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) IV. Bakanlar Konferansı nda alınan kararla başlatılan Doha Kalkınma Gündemi Müzakereleri yaklaşık dokuz yıldır devam etmektedir yılı Temmuz ayında askıya alınan müzakereler 2007 yılı başında tekrar ivme kazanmış, özellikle tarım ve tarım-dışı ürünlerde pazara giriş müzakerelerinde ilerleme sağlanarak, indirim taahhütlerine ilişkin taslak hükümler 2008 yılı itibarıyla büyük ölçüde ortaya konulmuştur yılı sonuna kadar tüm Doha paketi olmasa da, tarım ve tarım dışı ürünlerde müzakere modalitelerinin tamamlanması konusunda bir kararlılık oluşmuş, ancak tam bir uzlaşıya varılması mümkün olamamıştır. Nitekim, bu iki alanda modalitelere nihai halini vermek üzere Temmuz 2008 de yapılan Bakanlar Konferansından müspet bir netice alınamamış, buna karşılık hazırlanan paket ( Temmuz Paketi ), 2008 yılı Aralık ayında yayımlanan gözden geçirilmiş modalite metinlerinde temel alınmıştır yılı başından bu yana gerek tarım gerek tarım dışı ürünlerde müzakere modalitelerinin belirlenmesine yönelik sorunlu alanların aşılması yönünde bir dizi toplantı gerçekleştirilmiş; müzakereler, yaşanan ekonomik kriz ile bağlantılı olarak DTÖ nün korumacılık ile mücadele konusunda üstlendiği inisiyatif ve taviz listelerinin modalitelerin tamamlanması öncesinde oluşturulması (scheduling) tartışmalarının gölgesinde kalmış; somut bir ilerleme sağlanması mümkün olamamıştır. Krizin aşılması yönünde Doha Raundu nun sonuçlandırılmasının önemine yönelik olarak başta G 20 olmak üzere, uluslararası ekonomik ve ticari gündem açısından son derece önemli platformlarda yapılan güçlü vurgu da etkisiz kalmıştır. 30 Kasım-2 Aralık 2009 tarihlerinde yapılan VII. DTÖ Bakanlar Konferansında, müzakerelerin 2010 yılı içinde tamamlanması hedeflenmiş, 2010 yılı başından itibaren tüm müzakere alanları nda (horizontal) sağlanacak gelişmelerin, müzakerelerin yılsonunda tamamlanması hedefi ışığında ele alınmasına yönelik bir toplantının (stock-taking exercise) yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesi konusunda da mutabakata varılmıştır. Öngörüldüğü şekilde, müzakerelere ilişkin genel durum değerlendirmesinde bulunmak ve 2010 yılı sonuna kadar müzakerelere ivme kazandırmak üzere atılacak adımları belirlemek üzere, Mart 2010 tarihlerinde Cenevre de kıdemli memurlar seviyesinde düzenlenen stock-taking exercise, üye ülkelerin çok taraflı ticaret müzakerelerine devam edilmesi yönündeki kararlılıklarının teyit edilmesine vesile olmuştur. Toplantı, muhtelif müzakere başlıkları altında farklı uzlaşma seviyelerinin mevcut olduğunu ortaya koymuş, sürecin, görüş ayrılıklarının giderilmesi (closing the gaps) etrafında şekillenmesi konusunda mutabık kalınmıştır. Stock-taking exercise 2010 yılı sonuna kadar atılacak adımları dört ana grupta toplamıştır: Müzakerelerin çok taraflı tabiatı muhafaza edilmelidir. 1/17

2 Müzakerelerin, Müzakere Grubu Başkanlarının hazırladıkları metinler üzerinden sürdürülmesi esastır. Üzerinde uzlaşılmış ve metinlere yansımış hususlardan geriye gidilmesi mümkün değildir. Tur un kalkınma boyutu, müzakerelerin sonuçlarına yansımalıdır. Stock-taking toplantısının hemen ardından yapılan toplantılar, 2009 yılı sonundan itibaren öne çıkarılan 2010 yılı hedefinin gerçekçiliğini yitirdiğini ortaya koymuştur. Stock-taking de belirlendiği üzere, uzlaşı ihtiyacı içinde bulunulan konularda, farklı konfigürasyonlarda (cocktail approach) teknik görüşmeler niteliğindeki toplantılar, esasen müzakere modalitelerinin hayata geçirilmesi konusunda politik kararlılığın önemini bir kez daha göstermiş; çok taraflı ticaret sistemi içindeki kilit aktör ABD açısından, müzakereleri sonuçlandırmanın ötesinde, müzakerelere ivme kazandıracak siyasi iradenin dahi mevcut bulunmadığını ortaya koymuştur. Uruguay Raund un 1995 te sonuçlandırılmasının ardından DTÖ çatısı altında yürütülen ilk müzakere turu olmasının verdiği sembolik önemin yanı sıra, müzakere turunu adlandıran kalkınma olgusuna bağlı olarak Gelişme Yolundaki Ülkelerin çok taraflı ticaret sistemi içindeki yerinin güçlendirilmesine katkı sağlaması beklenen Doha Kalkınma Raundu nda spesifik müzakere alanları itibarıyla gelinen aşama ve geleceğe dönük beklentilere aşağıda yer verilmektedir. II- MÜZAKERE ALANLARINDA MEVCUT DURUM VE BEKLENTİLER A- İLERİ TARIM MÜZAKERELERİ: İleri Tarım Müzakereleri kapsamında, 2008 yılı Aralık ayında yayımlanan dördüncü gözden geçirilmiş modalite kağıdı (TN/AG/W/4/Rev.4) sonrasında, yılları boyunca sürdürülen metin bazlı müzakere sürecine tekrar dönülmemiştir. Esasen, 2009 yılı boyunca büyük ölçüde, ABD nin ulusal reformlar nedeniyle müzakere turuna yönelik ilgisini kaybetmesine bağlı olarak taviz vermesi beklenen alanlarda sessiz kalması nedeniyle ilerleme sağlanamadığı da görülmektedir yılı Nisan ayında görevi bir önceki Müzakere Grubu Başkanı Falconer dan (Yeni Zelanda) devralan David Walker (Yeni Zelanda), önceliği, her bir müzakere alanı itibarıyla müzakerelere devam edilmesi gereken alanların belirlenmesine vermiş; akabinde, benimsenen takvim uyarınca bir yandan menfaat sahibi ülkelerin katılımına açık çoklu toplantılara devam edilirken bir yandan da çalışmalar, çok taraflı düzeyde müzakere modalitelerinin işlevsel kılınmasına ilişkin olarak taahhüt listelerinin oluşturulmasında esas alınacak veri ve şablonların ( data and templates ) belirlenmesi konusunda yoğunlaşmıştır yılı başından itibaren de, 2009 yılındaki çalışma yöntemi esas alınmıştır. Çalışmaların son dönemde, modalite kağıdında yer verilen hususlara ilişkin baz verilerin üye ülkelerden temini ve sağlanan verilerin doğrulanması (verification) ile söz konusu verilerin derç edileceği şablon ( template ) ve destekleyici tabloların ( supporting table ) formatı üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Müzakere Grubunun gayriresmi oturumlarının yanı sıra, sözkonusu oturumlara paralel çoklu düzenlenen toplantılar formatında ilerleyen bu çalışmalara Tarım Haftaları boyunca Müzakere Grubu başkanı önderliğinde düzenlenen çoklu toplantılar ( Walk in the Woods ) eşlik etmektedir. Bu bağlamda 2010 yılı boyunca özel korunma 2/17

3 önlemleri ve tarife kotaları konularında ilgili ülkelerin katıldığı dar grup toplantıları yapılmış ve müzakere pozisyonları arasındaki farklılıkların azaltılması amaçlanmıştır. Gelinen aşama itibarıyla, müzakereler sonrasında oluşturulacak yeni taahhüt listelerinin hazırlanması açısından yararlanılacak taslak şablon ve ilgili diğer destekleyici tabloların oluşturulmasına yönelik çalışmalarda, taslak modalite kağıdında yer verilen çerçeve dikkate alınarak hangi verilere ihtiyaç duyulacağı müzakerelerin üç temel ayağı itibarıyla saptanmış bulunmaktadır. Çalışmanın bu ilk aşaması sonrası her bir spesifik alan için söz konusu verilerin yerleştirileceği template lerin oluşturulması aşamasına geçilmiştir. Esasen templates konusunda devam eden teknik tartışmalara tüm ülkelerin destek verdiğini söylemek mümkünse de, çalışmaların neredeyse yalnızca bu alanda yoğunlaşılarak sürdürülmesi ve modaliteler henüz kesinlik kazanmamışken, templates çalışmalarının ivme kaybetmeden devam etmesi halen sorgulanmaktadır. Nitekim, Temmuz ayı içinde yapılan son müzakere haftasında, G-20 tarafından yayımlanan bir kağıt, bu konudaki hoşnutsuzluğu göz önüne sermiştir. Kağıtta, bu alandaki tartışmaların, teknik olarak devam etmesi gerektiği ifade edilirken, hazırlanan formatların ancak modaliteler tüm unsurlarıyla kesinlik kazandığında nihai halini alabileceğine dikkat çekilmektedir. G-20 henüz modalitelerin kesinlik kazanmadığından hareketle, sürdürülen çalışmaların liberalizasyon düzeyi ve müzakereleri devam eden alanlarda alınacak sonuçlara herhangi bir halel getirmemesi gerektiğinin altını çizmektedir. Müzakerelerin çözümsüz kalan konularından biri başta Cotton 4 olmak üzere, pamuk üreticisi Afrika Ülkeleri açısından önem taşıyan pamuk inisiyatifi konusunda herhangi bir somut gelişme sağlanamamasıdır. Kalkınma odaklı küçük bir Doha Paketinin ortaya konulmasının Raund un sonuçlandırılmasını sağlayabileceğini savunanlarca early harvest kapsamında sayılan bu konu da, ABD nin, tarım paketinin tümü konusunda netlik olmadan bir tavize yanaşmaması nedeniyle çözümsüz kalmaktadır. Son modalite kağıdının yayımlanması sonrasında, hassas ürünler konusunda ilave talepleriyle gündeme gelen Japonya ve Kanada nın da sözkonusu talepleri konusunda bir değişiklik bulunmamaktadır. Benzer şekilde, Walker başkanlığında ilgili ülkelerin üzerinde görüşme sürdürdükleri bilinen yeni tarife kotası açılımı konusu da dar katılımlı toplantılarda ele alınmaya devam edilmektedir. Müzakerelerin 28 Eylül haftasına planlanan müteakip tarım haftasından itibaren, mevcut görüş ayrılıklarını gidermeye yönelik olarak devam etmesi beklenmektedir. Ülkemizi de yakından ilgilendiren, özel korunma önlemleri mekanizması konusunda 2009 yılı başından beri Müzakere Grubu Başkanının düzenlediği danışmalar görüş ayrılıklarını gidermek bir yana ihracatçı ve ithalatçı ülkeler arasındaki ayrılıkları derinleştirmiş gözükmektedir. Nitekim, Temmuz ayı başında düzenlenen son Tarım Haftasında gündeme getirildiği üzere, özel korunma önlemleri mekanizması konusundaki tartışma teknik bir tartışma olmaktan çıkmış, konunun teknik tartışmalarla değil politik kararlılık doğrultusunda çözüme kavuşturulabileceği anlayışı ağırlık kazanmaya başlamıştır. 3/17

4 Önümüzdeki dönemde, bu konuda teknik tartışmaların devam etmesi mümkün bulunmakla birlikte, kısa dönemde bu tartışmaların çözüm yönünde bir katkı sağlamayacağı düşünülmektedir. Özel korunma önlemleri mekanizması bir yana, tarım müzakerelerinin geneli için de aynı husus geçerli durumdadır. Müzakerelerde temel stratejimiz, tarım ürünlerine yönelik tarifelerde tedrici bir indirim sağlanması, pazara girişte Gelişme Yolundaki Ülkelere (GYÜ) verilmesi öngörülen esnekliklerin ülkemiz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde mümkün olduğunca geniş kapsamlı tanımlanması ve özellikle Gelişmiş Ülkelerce (GÜ) sağlanan ticareti bozucu iç destek ve sübvansiyonların dünya tarım ürünleri ticaretinde rekabetçi koşulların tesisi amacıyla en aza indirilmesi yönündedir. Ülkemiz açısından en hassas müzakere alanı olan pazara girişte ise tarım sektörümüzün var olan tarifelerle dahi korunmasının zor olduğu göz önünde bulundurulduğunda özel ve lehte muamele kapsamında elde edilecek esneklikler (özel ürünler ve özel korunma önlemleri mekanizması) daha da önem kazanmaktadır. Bu alanda ülkemiz, G-33 grubu 1 ile birlikte hareket etmektedir. Gelecek dönemde tarım müzakereleri özelinde ülkemiz açısından aşağıdaki hususların ön plana çıkacağı değerlendirilmektedir: 1-Gelişme Yolundaki Ülkelerin ithalat baskısına karşı yerli üretimin korunması amacıyla gümrük vergilerinin artırılabilmesini sağlanacak özel korunma önlemleri mekanizması (Special Safeguard Mechanism-SSM) sistematiğinin ülkemiz ihtiyaçlarını yansıtacak şekilde şekillendirilmesi hususu önemini korumaktadır. Bu bağlamda, alınan önlemin düzeyi ve buna bağlı olarak, Uruguay Raund bağlı hadlerinin aşılıp aşılamayacağı, uygulama döneminin kesintisiz olup olmayacağı, tetik-telafi mekanizmalarına ilişkin oranlar konularında 2011 yılında da sürmesi beklenen teknik tartışmaların yakından takibine devam edilecektir. Mekanizmayla bağlantılı olarak ihracatçı ülkelerin ilave kriter taleplerine karşı argümanlar geliştirilmesi teknik çalışmalarda dikkate alınacak temel unsurlardan biri olmakla birlikte, değerlendirmelerimizde konunun politik olarak karara bağlanabilecek bir konu olarak görüldüğü hususunun da göz ardı edilmemesi gerektiği düşünülmektedir. Bu bağlamda, hassas çizgilerimizin daha gerçekçi bir bakış açısıyla yeniden ele alınması ve olası bir politik uzlaşı için olmazsa olmazlarımızın tespiti önemli olacaktır. 2-Özel ürünler konusunda ise bazı hususlarda anlaşılmış olmasına rağmen, tarife satır sayısı, ortalama indirim oranı, muafiyet ve hassas ürünlerden özel ürünlere transfer mekanizmasının kurulması hususlarında tam bir fikir birliği sağlanamamıştır. Bu itibarla, özellikle özel korunma önlemi mekanizması kapsamındaki kazanım ve kayıpların, özel ürünler kapsamında şekillenecek modaliteler ile dengelenebilmesi amacıyla 6 Aralık 2008 taslak modalite kağıdındaki öneriler açıkta kalan konular kapsamında tutulmaktadır. 1 G-33 Grubu: Antigua ve Barbuda, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Fildişi Sahilleri, Filipinler, Kongo, Küba, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Hindistan, Endonezya, Jamaika, Kenya, Kore, Madagaskar, Mauritus Adaları, Moğolistan, Mozambik, Nikaragua, Nijerya, Pakistan, Panama, Peru, Saint Kitts, Saint Lucia, Saint Vincent, Senegal, Sri Lanka, Surinam, Tanzanya, Trinidad ve Tobago, Türkiye, Uganda, Venezüella, Zambiya ve Zimbabve. 4/17

5 Sözkonusu özel ve lehte muamele esneklikleri ile birlikte, hassas ürün olarak seçilebilecek tarife satır oranı, seçilecek ürünlere yönelik uygulama yöntemleri ve yeni tarife kotalarının açılabilmesi; mavi kutu kapsamındaki iç destekler de halihazırda netlik kazanmayan ve ülkemiz için öncelikli olan konular arasındadır. 3-Hassas ürünler kapsamında ülkemiz gibi Uruguay Raund döneminde tarifikasyon yapılmaması nedeniyle mevcut durumda tarife kotası olmayan ülkelere yeni kota açılabilmesi hakkının verilmesi ve bu oranın mümkün olduğunca yüksek tutulması yönünde çalışmalar 2011 yılı içinde de sürdürülecektir. 4-Mavi kutu kapsamındaki iç desteklerde ise Doha uygulama dönemi başlangıcında ülkemizin mavi kutu kapsamında ürünlere üretimi kısıtlayıcı doğrudan gelir desteği mi yoksa üretimle bağlantılandırılmayan doğrudan ödemeler olarak mı destek sağlayacağının belirlenmesi gerekmektedir. Sözkonusu seçime yönelik çalışmaların Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından müzakerelerin tamamlanması öncesinde 2011 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. 5-Bahsekonu modalite başlıklarına ek olarak 2009 yılından bu yana süren ve taahhüt listelerinin oluşturulması (scheduling) aşamasında üye ülkelerce kullanılacak verilerin ve taahhüt listesi taslak tablolarının (templates) oluşturulmasına yönelik çalışmaların da 2011 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır. 6-Bu kapsamda, ülkemiz de toplam ticareti bozucu iç desteklere yönelik veri temini yönündeki yükümlülüğünü 2011 yılı içinde diğer üye ülkelerle birlikte yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Taahhüt listesi tablolarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında da ülkemiz ihtiyaç ve beklentileri çerçevesinde gerekli müdahaleleri gerçekleştirmeye, ülkemiz için öncelikli olan özel ürünler gibi konularda taslak tablo önerileri üzerinde çalışmaya 2011 yılı içinde de devam edilecektir. B-TARIM DIŞI ÜRÜNLERDE PAZARA GİRİŞ: Tarım dışı ürünlere yönelik olarak üstlenilecek tarife indirim taahhütlerinin belirlenmesi, sektörel inisiyatifler ve tarife dışı engeller olmak üzere üç temel alanda yürüyen müzakerelerde sonuncusu Aralık 2008 tarihinde olmak üzere (TN/MA/W/103.Rev.3) dört taslak metin yayımlanmış, müzakerelerin kilit konusu olan genel tarife indirim formülü ve formüle ilişkin esneklik hükümleri (sliding scale) gibi konularda bir çerçeve çizilmesi mümkün olabilmiştir. Bununla birlikte, belirli sektörlerde ilave tarife indirimini ya da eliminasyonunu hedefleyen sektörel inisiyatiflerde ilerleme sağlanamamakta ve bu husus NAMA müzakerelerini tıkayan temel husus olarak ortaya çıkmaktadır. Sektörel inisiyatiflerin yanı sıra tarife dışı engeller, preferans erozyonu ve ülke spesifik esneklikler konuları da halen üzerinde anlaşma sağlanması gereken alanlar olarak görülmektedir. Hal böyle iken, Müzakere Grubunun 2009 yılı başından itibaren, tarife dışı engeller (NTBs), sektöreller ve taviz listelerinin oluşturulması konularında çalışmalarını yoğunlaştırdığı, görülmektedir. NTB ler konularındaki tartışmalara verilen ağırlığın, bu konunun müzakerelerin esasını oluşturmadığı gerekçesiyle bazı ülkelerin eleştirisine maruz kalmakla birlikte, müzakere modalitelerine ilişkin tartışmalarda yaşanan tıkanıklık esasen müzakere modalitelerinin kesinleştirilmesi sonrası detaylı tartışmalara başlanması beklenen NTB ler dahil, tartışmaların odak noktasını diğer bazı konulara kaydırmış bulunmaktadır. 5/17

6 2009 ve 2010 yılı boyunca yenileştirilmiş ürünler, yatay mekanizma, tekstilde etiketleme, elektronik ve otomotiv ürünlerini kapsayan NTB ler konularındaki tartışmalara sınırlı katılımlı toplantılarda devam edilmiştir. Müzakere Oturumu Başkanı Wasescha tarafından wagon I proposals olarak nitelenen öneriler arasında yer alan yatay mekanizma genel anlamda destek görmekte, tartışmalar mekanizmanın ürün kapsamı (özellikle tarım ürünlerinin dahil edilip edilmemesi konusu) ve Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması başta olmak üzere mal ticaretine ilişkin diğer Komitelerle etkileşimi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yenileştirilmiş Ürünler konusunda bir çalışma programı oluşturulması hususunda mutabık kalınmış olmakla birlikte, bunun için bir Bakanlar Deklarasyonuna ihtiyaç olup olmadığı hususu açıktır. Yenileştirilmiş ürünlerin tanımlanması da dahil, çalışma programının Mal Ticareti Konseyinde öncelikle ele alınması da gündemdedir. Önümüzdeki dönemde, özellikle ilgili sektörün belirli bir düzeyde gelişme kaydettiği ülkelerin, deneyimlerini diğer ülkelerle paylaşmalarına imkan verecek bir anlayışla çalışmalara kavramsal olarak devam edilmesi öngörülmektedir. Dikey teklifler (vertical proposals) olarak da adlandırılan Ticarette Teknik Engeller Anlaşması ile bağlantılı sektörel teklifler (TBT- related sectoral proposals) bağlamında, ele alınan elektronik ve otomotiv önerileri, bu alanlarda esas alınacak uluslararası standartlar konusu da dahil TBT+ etkilerinin ne olabileceği konusuna odaklanılmak suretiyle tartışılmakta, tekstil ve hazır giyim, ayakkabılar ve seyahat ürünlerinde etiketleme önerilerinde ise etiketleme kurallarının uluslararası ticarette gereksiz engel teşkil etmeyecek bir çerçevede tanımlanmasına çalışılmaktadır. Son dönemde, NTB tartışmalarının gölgesinde kalmakla birlikte, NAMA müzakere modalitelerine ilişkin tartışmalar kapsamında kilit önem taşıyan, sektöreller, hedefledikleri sektörler itibarıyla sektör bazında genel formül indiriminin ilerisinde bir liberalizasyonu amaçlamaktadır. NAMA kapsamında önemli bir müzakere konusu olan bu başlık altında, inisiyatif sahibi ülkelerin sektör ve ülke analizlerini, sonuçlarını müzakere grubuna rapor etmek kaydıyla sürdürdükleri bilinmektedir. Katılımın ihtiyari olduğu tekliflerden oluşan sektörel inisiyatif sahibi ülkeler, 2009 yılından buyana devam ettirdikleri ikili ve çoklu görüşmelerin sonuçlarını NAMA müzakere Grubu Başkanının çağrısı üzerine Gruba rapor etmişlerdir. Sektörel teklifler arasında, otomotiv ve yan sanayi sektöreli (Japonya), spor malzemeleri sektöreli (Norveç, Singapur, İsviçre, Tayvan ve ABD), balık ve balıkçılık ürünleri sektöreli (Kanada, Hong Kong, Çin, İzlanda, Yeni Zelanda, Norveç, Oman, Singapur, Tayland, Uruguay), ormancılık ürünleri sektöreli (Kanada, Hong Kong, Çin, Yeni Zelanda, Singapur, İsviçre, Tayland, Ukrayna, ABD), hammaddeler sektöreli (Avustralya, BAE) bulunmaktadır. NAMA Müzakere Grubu 2009 yılından bu yana, Tarım Müzakere Grubu içinde de devam eden taviz listelerinin oluşturulması (scheduling) çalışmalarına da başlamış, bu bağlamda 2009 yılı Temmuz ayında Sekretarya tarafından taviz listelerinin elektronik ortamda hazırlanmasına ilişkin bir workshop düzenlenmiştir yılı başından itibaren NTB ağırlıklı olarak devam eden çalışmalar bir yana bırakılacak olursa, müzakerelerde level of ambition un nasıl sağlanacağı temel hususunun şu aşamada Müzakere Grubu bünyesinde ele alınmayan ancak müzakerelerin geleceğini etkileyecek temel bir unsur olarak masada kalmaya devam ettiğini söylemek mümkündür. Level of ambition konusuyla bağlantılı olarak, modaliteler aşamasından beri devam eden, formül ve esneklikler arasında dengenin nasıl kurulacağı, bu bağlamda, Gelişme Yolundaki 6/17

7 Ülkelere yönelik tanımlanacak esneklik hükümlerinin çerçevesi bekleyen (outstanding) bir konu olmaya devam etmektedir. Benzer şekilde, preferans erozyonu ve bağlantılı olarak orantısız etkilenen ülkeler sorunu da (disproportionately affected members) çözülmüş değildir. Bu ülkelerin ilave iyileştirme taleplerine karşılık, bu konuda tavize yanaşmayan ve sağlanacak ilave esnekliklere sıcak yaklaşmayan ülkelerin tutumu da devam etmektedir. Müzakere Komitesi Başkanının son temaslarından anlaşılan, bu konuda Sri Lanka ve Bangladeş in sorun yaşadıklarını belirtmeye devam ettikleridir. Bununla birlikte, bu konuda da ülkeler arasında taslak modalite kağıdında yer alan çözümün tartışmaya açılması durumunda mevcut dengenin bozulabileceği ve diğer müzakere başlıklarının da tartışılır hale gelebileceği endişesinin var olduğu anlaşılmaktadır. Müzakere Grubunun önümüzdeki dönemde, çalışmalarını mevcut önerileri hukuki metinlere dönüştürmek gayesiyle, NTB ler konusunda yoğunlaşarak devam ettireceği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, müzakerelerin odağında yer alan ve esasen çözümsüz olarak kalan, pazar açılımının düzeyi ( level of ambition ), sektöreller ve preferans erozyonu gibi temel sorunların ikili ve taraflar arasındaki çoklu görüşmeler yoluyla üyeler arasında ayrı bir mecrada devam etmesi beklenmektedir. Nitekim, ABD nin özellikle formül ve esneklikler sonucu ortaya çıkan dengeden memnun olmadığı ve belirli bir gelişmişlik seviyesine erişmiş Brezilya, Hindistan ve Çin gibi GYÜ lerden daha fazla pazar açılımı beklediği bilinmektedir. NAMA müzakerelerinde ilave pazar açılımı isteyen ve bu yönde Brezilya, Çin ve Hindistan nezdinde ikili girişimlerde bulunan ABD nin çabalarını sürdürmesi kaçınılmazdır. ABD nin ilave pazar açılımı talebine karşın, adı geçen üç ülkenin bedel istedikleri görülmekte, ilave bedel beklentisi ise müzakerelerde yeniden başa dönülmesi riski taşımaktadır. Hal bu iken önümüzdeki dönemde NAMA kapsamında gerek Müzakere Grubu dahilinde gerek Müzakere Grubu dışında gayriresmi devam eden ikili ve çoklu görüşmeler bağlamında ülkemizce aşağıdaki hususların yakından takip edilmesinin önemli olacağı düşünülmektedir: 1) Spesifik olarak, NTB tartışmaları bağlamında, AB nin bu zamana kadar ısrarla savunduğu TBT + yaklaşımlar ve ülkemizin uyguladığı ve/veya üstlenmek ve uygulamak durumunda kalacağı standartlar ve uygunluk değerlendirme konularında süregelen tartışmaların ve yayımlanan belgelerin hassasiyetle irdelenmesi gerekmektedir 2) Sektöreller bağlamında ülke ve sektör spesifik devam eden ve devam edeceği anlaşılan görüşmelerde ülkemizin AB ile mevcut gümrük birliği ilişkisinden kaynaklanan hassasiyeti geçerliliğini korumaktadır. NAMA müzakerelerinde sonuca gidecek adımlar atmak amacıyla AB nin tekrar sektörel girişimlere ağırlık vermesi olasıdır. 2 Gümrük Birliği ilişkisine bağlı olarak, AB nin taraf olacağı sıfıra-sıfır veya sıfıra-x biçiminde şekillenen inisiyatiflere ülkemizin de fiilen taraf olması söz konusu olabilecektir. Bu itibarla özellikle 2 AB nin DTÖ baş müzakerecisi başkanlığında bir heyet Japonya ya giderek bu konuda temaslar başlatmıştır. Japonya ile gerçekleştirilen görüşmelerde ilk olarak elektronik ve elektrikli ürünlerde sektörel yaklaşım konusu ele alınmış, bu alandaki ITA sistematiğinden yararlanmak suretiyle, Anlaşma eki listelerde yapılacak tadilatlar ile sonuca gidilmesinin daha kolay olabileceği üzerinde durulmuştur. Sektörel girişimler konusunda ABD, Kanada, Brezilya, Çin ve Hindistan ile ilerleme kaydedilme ihtimali yüksek öneriler üzerinden görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede kimyasallar önerisinin ön plana çıktığı, AB'nin önerisi olmakla birlikte, tekstil ve konfeksiyon konusunun ise mevcut koşullarda ilerleme vaat etmediği için gündeme getirilmediği gözlemlenmektedir. 7/17

8 tekstil ve konfeksiyon sektöründe tarifelerin sıfırlanmasını amaçlayan AB önerisinin hayata geçmesi durumunda NAMA müzakerelerinde ayrı bir başlık altında ele alınan tercihli tarife erozyonu ve orantısız etkilenen ülkelerin talepleri de dikkate alınarak tekstil ve konfeksiyon sektörümüzün ihracat pazarlarına etkisi ve iç pazarda ortaya çıkabilecek menfi etkilerin değerlendirilmesi önem taşımaktadır. C-HİZMETLER TİCARETİNE İLİŞKİN MÜZAKERELER 3 Hizmetler sektörüne ilişkin liberalizasyonun ilerletilmesi amacıyla sürdürülen müzakereler, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Hizmetler Ticareti Konseyi ve alt organları bünyesinde devam etmektedir. Hizmetler ticaretine ilişkin istatistikler, hem Gelişmiş hem Gelişme Yolundaki Ülkeler açısından, hizmetler sektörünün liberalleştirilmesinden sağlanacak kazanımın, mal ticaretinde ilave serbestleşmenin ötesinde fayda sağlayacağı yönündedir yılında münferiden başlatılan müzakerelerde, 2007 ve 2008 yılları boyunca yol haritası niteliğinde olması amaçlanan bir müzakere kağıdı oluşturulmaya çalışılmıştır. Müzakerelerde, 26 Temmuz 2008 tarihinde düzenlenen ve üye ülkelerin ikinci revize tekliflerinde yapmayı planladıkları değişikliklere ve hangi sektörlerde açılım beklediklerine ilişkin sinyaller vermelerinin amaçlandığı Taahhüt Tespit Konferansı (Signalling Conference) önemli bir aşama teşkil etmiştir. Ülkemiz dahil 31 ülkenin katılım sağladığı Konferansı müteakip, hizmet ticareti müzakerelerinde ülkelerin bundan sonra verecekleri revize ve/veya yeni teklifler ve bu çerçevede yapılacak müzakereler için takvim ise henüz belirlenmemiştir. Diğer taraftan, Hizmet Ticareti Genel Anlaşması GATS ın 6 ncı maddesinin 4 üncü paragrafı çerçevesinde üye ülkelerin listelerinde bulunan sektörel taahhütlerinin, yeterliliğe ilişkin aranılan özellikler ve prosedürlerin, teknik standartlar ve ruhsat verme koşullarının hizmet ticareti için gereksiz engeller oluşturmamasını teminen, içinde bulunulan müzakere turunun bitiminden önce disiplinler geliştirilmesi amacına yönelik olarak GATS Ulusal Düzenlemeler Çalışma Grubu (WPDR) nda yürütülen çalışmalara, Grup Başkanı tarafından yayımlanan disiplinlere ilişkin taslak belge üzerindeki görüşmelerle devam edilmektedir. Bu kapsamda, Başkan tarafından 14 Mart 2010 tarihinde yayımlanan Açıklamalı Metnin, Üyelerin taslak üzerindeki görüş ayrılıklarının giderilmesi ve müzakerelerin gidişatı açısından faydalı bir rehber olabileceği düşünülmektedir. GATS ın kurallar boyutuyla ilgili olarak, Anlaşmanın X, XIII ve XV. maddeleri kapsamındaki sırasıyla Acil Korunma Önlemleri, Kamu Alımları ve Sübvansiyonlara ilişkin müzakerelerin sonlandırılabilmesine yönelik çalışmalar da GATS Kuralları Çalışma Grubu (WPGR) bünyesinde sürdürülmektedir. Bu çalışmalarda, belirtilen konularda çeşitli ülkelerce hazırlanan tanım, uygulamaya yönelik tartışmalar ve çeşitli disiplin önerilerinin yer aldığı belgeler ele alınmaktadır. Bu aşamada metin üzerinden tartışmaya geçilememiştir. Henüz sübvansiyonlar ve acil korunma önlemlerine ilişkin üye ülkelerce bir tanım üzerinde dahi uzlaşılamadığı göz önüne alındığında, GATS ın kurallar boyutunda kısa vadede önemli bir gelişme sağlanabileceği düşünülmemektedir. 3 Bu bölümde, Hazine Müsteşarlığı nın bilgi notundan istifade edilmiştir. 8/17

9 Hizmetler ticaretine ilişkin müzakerelerin, 2010 yılı Mart ayında yapılan stock-taking toplantısında gündeme gelen yatay müzakere sürecine geçilmesi yönündeki yaklaşıma paralel olarak önümüzdeki aylarda daha sıkı pazarlıkların yapıldığı bir müzakere alanına dönüşmesi beklenmektedir. Özellikle Gelişme Yolundaki Ülkeler 2008 de Signalling Conference taki gelişmelerin tarımda ilerlemeye bağlı olduğunu ileri sürmekte ve bu alanda 2008 den bu yana bir ilerleme olmaması nedeniyle, ilave açılım taleplerine sıcak bakılmayacağı mesajı vermektedirler. 4 Doha müzakere süreci içinde tarım ve tarım dışı ürünlerde pazara giriş müzakerelerinde özellikle ABD nin pazara giriş kazanımlarını daha da genişletme çabası, Gelişme Yolundaki Ülkelerin benzer bir çabanın Gelişmiş Ülkelerce hizmetler ticaretinde gösterilmesi yönündeki taleplerine yol açmaktadır. Pazara giriş kazanımlarını artırmak amaçlı olarak ABD nin ikili müzakerelere girdiği ülkelerden Hindistan ABD nin taleplerine sıcak yaklaşma sinyali vermekte, söz konusu ülkenin özellikle bilişim teknolojisi gibi alanlarda eğitimli genç nüfus barındırmasının bir sonucu olarak ABD nin hizmet pazarına ilgi duyduğu anlaşılmaktadır. Çin in de ABD hizmet pazarının çok açık olmadığı denizcilik hizmetleri ve gerçek kişilerin dolaşımı gibi konularda ABD den beklentisi mevcuttur. Diğer taraftan, Hong-Kong Bakanlar Konferansında, tarım ve tarım dışı ürünlerde pazara giriş modalitelerine kesinlik kazandırılmadan, hizmetler ticaretine ilişkin modalitelerin tamamlanamayacağı şeklindeki gayriresmi anlayış birliğine bağlı olarak önümüzdeki dönemde hizmetler ticareti alanındaki müzakerelerin ancak sözkonusu iki alandaki ilerlemelere paralel olarak ilerleyebileceği düşünülmektedir. Hizmet ticareti müzakerelerinde beklentimiz; pazara girişte, ülkemizin de aralarında yer aldığı gelişmekte olan ülkeler yararına olan sektörlerde ve hizmet sunum biçimlerinde açılımlar yapılması, ulusal düzenlemeler ve kurallarla ilgili olarak da, yine gelişmekte olan ülkelerce uygulanabilir kararların alınmasıdır. Öte yandan, ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşlarımızla yakın işbirliği içerisinde ülkemizin ikinci gözden geçirilmiş teklifinin hazırlanmasına ilişkin çalışmalar neticesinde, bahse konu teklif taslağımız belirli bir aşamaya getirilmiştir. 29 Eylül 2005 tarihinde TN/S/O/TUR/Rev. 1 simgesiyle yayımlanan gözden geçirilmiş teklifimize, o tarihten bu yana ilgili mevzuatlarda gerçekleşen değişiklikler yansıtılmaktadır. Bu çerçevede, nihai teklifler için belirlenecek takvim konusunda ülkemizin bir problem yaşamayacağı düşünülmektedir. D-TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN MÜZAKERELER: Ticaretin Kolaylaştırılması başlığı 2 Ağustos 2004 tarihli Çerçeve Karar uyarınca resmen Doha Kalkınma Gündemi müzakereleri kapsamına alınmıştır. Transit serbestisine ilişkin GATT Madde V in açıklanması ve geliştirilmesi, Ücret, harç ve prosedürlere ilişkin GATT Madde VIII in açıklanması ve geliştirilmesi, Ticari mevzuatın şeffaflığı ve öngörülebilirliğine ilişkin GATT X un açıklanması ve geliştirilmesi, Gümrük idareleri arasında işbirliğini artırıcı mekanizmalar oluşturulması, Yükümlülüklerin özellikle gelişmekte olan ülkelerce uygulanabilmesine yönelik teknik yardım ve kapasite artırımına ilişkin hükümler oluşturulması 4 Washington Trade Daily- 19:136, 9 Temmuz /17

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

HİZMET TİCARETİ ANLAŞMALARI. NOT: 13 Şubat 2013 tarihinde güncellenmiş haliyle dosyaya eklenecektir.

HİZMET TİCARETİ ANLAŞMALARI. NOT: 13 Şubat 2013 tarihinde güncellenmiş haliyle dosyaya eklenecektir. HİZMET TİCARETİ ANLAŞMALARI NOT: 13 Şubat 2013 tarihinde güncellenmiş haliyle dosyaya eklenecektir. SUNUMUN ĠÇERĠĞĠ Ekonomi Bakanlığının hizmet ticareti anlaşmalarına ilişkin görevleri Hizmet anlaşmalarının

Detaylı

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ 25.07.2017 İhracatımızın %47,9 u (68,3 milyar $) İthalatımızın %39,1 i (77,6 milyar $) Gümrük Birliği nden Kazanımlarımız AB ye ihracatta orta-üst teknolojili sektörlerin

Detaylı

HİZMET TİCARETİ MÜZAKERELERİ

HİZMET TİCARETİ MÜZAKERELERİ HİZMET TİCARETİ MÜZAKERELERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ANLAŞMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 21 Şubat 2013, Ankara SUNUM PLANI HİZMET TİCARETİNİN SERBESTLEŞTİRİLMESİ TÜRKİYE NİN SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI KAPSAMINDA

Detaylı

DTÖ İLERİ TARIM MÜZAKERELERİ

DTÖ İLERİ TARIM MÜZAKERELERİ DTÖ İLERİ TARIM MÜZAKERELERİ Aykut Ordukaya AB Uzmanı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı 19 Haziran 2013 İleri Tarım Müzakereleri 2000 yılında başlatıldı

Detaylı

Dünya Ticaret Örgütü Çok Taraflı Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması Yönetici Özeti

Dünya Ticaret Örgütü Çok Taraflı Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması Yönetici Özeti Dünya Ticaret Örgütü Çok Taraflı Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması Yönetici Özeti Dünya Ticaret Örgütü nce (DTÖ) Bali de düzenlenen Dokuzuncu Bakanlar Konferansı nda dünya ekonomisine 1 trilyon getirecek

Detaylı

15/11/2006 TS/DIS/2006-40. DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ (DTÖ) GELİŞMELER (Eylül-Ekim dönemi)

15/11/2006 TS/DIS/2006-40. DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ (DTÖ) GELİŞMELER (Eylül-Ekim dönemi) 15/11/2006 TS/DIS/2006-40 DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ (DTÖ) GELİŞMELER (Eylül-Ekim dönemi) I. DTÖ Genel A. Doha Kalkınma Turu Müzakereleri-Son Gelişmeler Üye ülkeler, pozisyonlardaki farklılıklara bağlı olarak

Detaylı

Dr. Binhan OĞUZ IKV-Konuşma notu 14 Haziran 2007

Dr. Binhan OĞUZ IKV-Konuşma notu 14 Haziran 2007 TÜRK TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRLERİNİN KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ DURUMU AB ye uyumda sosyal şartlardan, davranış kurallarından, çevre, fikri mülkiyete kadar bir dizi alanda sektörümüzün ve ülkemizin

Detaylı

Türkiye den Vize İstemeyen Ülkeler - Vizesiz Ülkeler Haritası 2017

Türkiye den Vize İstemeyen Ülkeler - Vizesiz Ülkeler Haritası 2017 Son güncelleme: 07.03.2017 Türkiye den Vize İstemeyen ler - Vizesiz ler Haritası 2017 Bu sayfada Türkiye'den vize istemeyen, vizesiz ülkelerin 2017 yılı itibariyle güncel listesini ve haritasını bulabilirsiniz.

Detaylı

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİ NE

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİ NE ULUDAĞ ÜYELERİ NE Sayın Üyemiz; GENEL KONULAR 1. AB TARIM MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİ HK. 2. AMBALAJ TASARIM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ HK. 3. FİLDİŞİ SAHİLİ VE SÜT ÜRÜNLERİ İTHALATÇI LİSTESİ HK. 4. MISIR GÜMRÜK

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU Serbest Ticaret sı (STA), iki ya da daha fazla ülke arasında ticareti etkileyen tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılarak, taraflar arasında bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını sağlayan, ancak

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün)

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Rejim Tablosu ÜLKE ÇİPLİ (UMUMA MAHSUS) PASAPORT YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT GRİ (HİZMET) PASAPORT LACİVERT (DİPLOMATİK) PASAPORT A.B.D AFGANİSTAN ALMANYA ANDORRA ANGOLA ANTİGUA-BARBUDA ANTİLLER ARJANTİN

Detaylı

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var VİZE TABLOSU Pasaport Vize Tablosu MAVİ YEŞİL GRİ KIRMIZI ÜLKE UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK MAHSUS DAMGALI A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var ALMANYA

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI 1. Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 (VCLT)), uluslararası hukuk araçlarının

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

İNGİLİZ MİLLETLER TOPLULUĞU VE İNGİLTERE NİN AB ÜYELİĞİ HAKAN KARAGÖZ

İNGİLİZ MİLLETLER TOPLULUĞU VE İNGİLTERE NİN AB ÜYELİĞİ HAKAN KARAGÖZ İngiliz Milletler Topluluğu, tarihte Britanya İmparatorluğu nun parçası olan devletler ile sonradan katılan devletlerden oluşan uluslararası bir koalisyondur. Commonwealth, bağımsız devlet anlamına gelmektedir.

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ ÇEVRESEL ÜRÜNLER ÇOKLU GİRİŞİMİ

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ ÇEVRESEL ÜRÜNLER ÇOKLU GİRİŞİMİ ANLAŞMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ ÇEVRESEL ÜRÜNLER ÇOKLU GİRİŞİMİ 2 Temmuz 2014 1 SUNUM PLANI Dünya Ticaret Örgütü ve Çevresel Ürün Müzakereleri Çevresel Ürün - Tanımlar, Kategoriler Çoklu

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU-FİRMA

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU-FİRMA Sayın Yetkili, GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU-FİRMA Ülkemiz ile Tayland arasında gerçekleştirilmesi planlanan muhtemel bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında 2013 yılından bu yana görüşmelerde bulunulmakta

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 Bölüm 1: TÜRKİYE NİN VİZE POLİTİKASI VE UYGULAMALARI... 3 1.1. Tarihi Süreç:... 3 1.2. Güncel Vize Düzenlemesi:... 5 1.3. Vize Zorunluluğu:... 5 1.4. Vize Muafiyet Programı:... 6

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER 4 Haziran 2012 SUNUŞ GÜNDEMİ Pazara Giriş Koordinasyon Yapısı Yeni Yaklaşım Pazara Giriş Komitesi Ülke Masaları

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Gümrük Birliği Kapsamında Kimyasalların Ticaretine Etki Eden Teknik Düzenlemeler Duygu YAYGIR Dış Ticaret Uzmanı

EKONOMİ BAKANLIĞI Gümrük Birliği Kapsamında Kimyasalların Ticaretine Etki Eden Teknik Düzenlemeler Duygu YAYGIR Dış Ticaret Uzmanı EKONOMİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Tek Pazar, Rekabet ve Teknik Mevzuat Uyum Dairesi 23 Kasım 2016 Gümrük Birliği Kapsamında Kimyasalların Ticaretine Etki Eden Teknik Düzenlemeler Duygu YAYGIR

Detaylı

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ Ocak Eylül 2015 Dönemi Ev Tekstili Genel İhracatı 2015 Ocak - Eylül Dönemi KG M² USD EURO TL TOPLAM EV TEKSTİLİ İHRACATI 227.814.574 274.117.940

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

Dünya Bankası. 8 Nisan 2014 İstanbul

Dünya Bankası. 8 Nisan 2014 İstanbul Dünya Bankası 8 Nisan 2014 İstanbul 1. Giriş Neden bu değerlendirme, neden şimdi? 2. GB nin STA ile Kıyaslanması 3. Tarım ve Hizmetlerde Entegrasyon 4. Asimetrik Düzenlemeler 5. Koordinasyon ve Anlaşmazlıkların

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017)

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) UİB Ar-Ge Şubesi 1 Eylül 2017 Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER AYLIK İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ... AĞUSTOS 2017

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

BÖLÜM 9. Giriş. Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Çok Taraflı Ticaret Sistemi

BÖLÜM 9. Giriş. Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Çok Taraflı Ticaret Sistemi BÖLÜM 9 Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Giriş II.Dünya savaşından sonra ortaya çıkan dünya ticaretini serbestleştirme eğilimleri günümüzde de hızlı bir biçimde

Detaylı

Kaba doğum hızı (%) Kaba ölüm hızı (%)

Kaba doğum hızı (%) Kaba ölüm hızı (%) TABLO 5. 6. DEMOGRAFİK GÖSTERGELER Ülkeler Yıllık artıș 1970-90 1990- Kaba ölüm 1970 1970 1970 Afganistan 11437 4009 0.4 4.2 26 22 51 48 38 43 6.8 23 2.9 6.1 Arnavutluk 1069 278 2.2-0.4 8 5 33 18 67 74

Detaylı

Türkiye den Vize İstemeyen Ülkeler - Vizesiz Ülkeler Haritası 2017

Türkiye den Vize İstemeyen Ülkeler - Vizesiz Ülkeler Haritası 2017 Son güncelleme: 04.08.2017 Türkiye den Vize İstemeyen ler - Vizesiz ler Haritası 2017 Bu sayfada Türkiye'den vize istemeyen, vizesiz ülkelerin 2017 yılı itibariyle güncel listesini ve haritasını bulabilirsiniz.

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

ANKET-FİRMA. Soruları yanıtlarken firmanızla/sektörünüzle ilgili olmadığını düşündüğünüz sorulara yanıt vermeyiniz.

ANKET-FİRMA. Soruları yanıtlarken firmanızla/sektörünüzle ilgili olmadığını düşündüğünüz sorulara yanıt vermeyiniz. Sayın Yetkili, ANKET-FİRMA Bilindiği üzere, 2012 yılı Temmuz ayında, ülkemiz ile Japonya arasında Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EOA) imzalanması imkanını araştırmak üzere bir Ortak Çalışma Grubu (OÇG) kurulması

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

RAKAMLARLA DÜNYA TARIMI

RAKAMLARLA DÜNYA TARIMI KÜRESEL KRİZ VE TARIM SEKTÖRÜ RAKAMLARLA DÜNYA TARIMI İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü Nisan 2014 İZMİR TİCARET BORSASI Sayfa 0 ÇALIŞMAYA İLİŞKİN NOTLAR Bu çalışmada yer alan istatistiklerden; Dünya

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE STA ve DİĞER TİCARET MÜZAKERELERİNE GENEL BAKIŞ

AVRUPA BİRLİĞİ NDE STA ve DİĞER TİCARET MÜZAKERELERİNE GENEL BAKIŞ AVRUPA BİRLİĞİ NDE STA ve DİĞER TİCARET MÜZAKERELERİNE GENEL BAKIŞ Avrupa Komisyonu Ticaret Genel Müdürlüğü nce yayınlanan Overview of the FTA and Other Trade Negotiations adlı belgenin Türkçe ye tercümesidir

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

T.E.A.E - BAKIŞ DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ İLERİ TARIM MÜZAKERELERİ VE TÜRKİYE. Türker DÖLEKOĞLU,TEAE. 1.Giriş

T.E.A.E - BAKIŞ DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ İLERİ TARIM MÜZAKERELERİ VE TÜRKİYE. Türker DÖLEKOĞLU,TEAE. 1.Giriş Sayı 3 Nüsha 4 Haziran 2003 DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ İLERİ TARIM MÜZAKERELERİ VE TÜRKİYE Türker DÖLEKOĞLU,TEAE 1.Giriş TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ T.E.A.E - BAKIŞ ISSN 1303-8346 3 ayda bir yayınlanır

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLER ALANINDA AB TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ UMUT İLKAY KAVLAK AB DELEGASYONU FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU SEKTÖR SORUMLUSU

COĞRAFİ İŞARETLER ALANINDA AB TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ UMUT İLKAY KAVLAK AB DELEGASYONU FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU SEKTÖR SORUMLUSU COĞRAFİ İŞARETLER ALANINDA AB TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ UMUT İLKAY KAVLAK AB DELEGASYONU FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU SEKTÖR SORUMLUSU 1 Sunum İçeriği I. Coğrafi işaretleri neden bu kadar önemsiyoruz? II. Coğrafi işaretleri

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI 26- DIŞ İLİŞKİLER I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 26.1 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ÖNCELİK 26.2 Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ÖNCELİK 26.3 Çift Kullanımlı Mallar II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE

Detaylı

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ. Değerli Basın Mensupları ve Konuklar;

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ. Değerli Basın Mensupları ve Konuklar; DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ Değerli Basın Mensupları ve Konuklar; Teknolojik gelişmeler ve liberalleşmelerin etkisiyle, mali kurumlar

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU Dünyada yoksulluğun boyutlarını bütünsel olarak görebilmek

Detaylı

ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize

ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekmiyor Afrika Cumhuriyeti Vize gerekiyor

Detaylı

Çocukların emzirilme durumuna göre dağılımı (1995-2002*) Ek besinlerle birlikte anne sütü alanlar

Çocukların emzirilme durumuna göre dağılımı (1995-2002*) Ek besinlerle birlikte anne sütü alanlar TABLO 5. 2. DEMOGRAFİK BESLENME GÖSTERGELER, kavrukluk ve bodurluğun etkisinde olan Ülkeler ve Bölgeler Afganistan - - - - 48-25 52 84t 2 Arnavutluk 3 6 24 6 14 4 11 32-62 Cezayir 7 13 38 22 6 1 3 18-69

Detaylı

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ. Gonca KÖKSAL AB Uzman Yardımcısı

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ. Gonca KÖKSAL AB Uzman Yardımcısı DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ Gonca KÖKSAL AB Uzman Yardımcısı Temel Bilgiler Merkez : Cenevre, İsviçre Üye Sayısı: 159 Son Üye Olan Devlet: Tacikistan (2 Mart 2013) Resmi Dilleri: İngilizce, Fransızca, İspanyolca

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2011-008 Tarih : 20.01.2011 Konu : 2010 Yılı Değerlemelerine Esas Alınacak Dönem Sonu Kurlarına İlişkin Yayımlanan 404 Seri Numaralı VUK Genel Tebliği Bilindiği ve 130 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Günde 1 dolardan az kazanan nüfus % si Yıllık enflasyon. oranı (%)

Günde 1 dolardan az kazanan nüfus % si Yıllık enflasyon. oranı (%) TABLO 5. 7. DEMOGRAFİK EKONOMİK GÖSTERGELER Ülkeler ve Bölgeler 1990- (1992-*) Afganistan 250x 0.1x - - - - - - 402 - - - Arnavutluk 1380-4.5 31-4 2 4 269 6 1 1 Cezayir 1720 2.4 0.3 16 2 4 24 17 182 0

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ GELİŞME

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ GELİŞME C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ GELİŞME Birleşmiş Milletler bünyesinde oluşturulan Birleşmiş Milletler Kalkınma

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

İlkokul kayıt oranı. 100 kiși bașına (2001) telefonu internet olanlar kullananlar

İlkokul kayıt oranı. 100 kiși bașına (2001) telefonu internet olanlar kullananlar TABLO 5. EĞİTİM Ülkeler ve Bölgeler Yetișkin okur yazarlık telefonu internet olanlar kullananlar İlkokul kayıt 1995-1999* 1995-2001 Afganistan 40 12 51 21 0-29 0 42x 15x 58 14 49-32x 11x Arnavutluk - -

Detaylı

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 Deniz BERBER AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı 26 Kasım 2014 G-20 Nedir? Kuruluşu

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI GELİŞEN SEKİZ ÜLKE (D8)

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI GELİŞEN SEKİZ ÜLKE (D8) T.C EKONOMİ BAKANLIĞI GELİŞEN SEKİZ ÜLKE (D8) I. KURULUŞU Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye den oluşan Gelişen Sekiz Ülke (Developing Eight/D-8), üye ülkeler arasında

Detaylı

PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ ve ÇÖZÜM YOLLARI

PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ ve ÇÖZÜM YOLLARI PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ ve ÇÖZÜM YOLLARI Pazara Giriş Engeli Nedir? Pazara giriş engelleri; tarifeler, tarife dışı tedbir ve diğer idari uygulamalardan kaynaklanan, uluslararası ticaretin normal seyrini

Detaylı

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM BİRİMLERİ İLE SAYIŞTAYLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM BİRİMLERİ İLE SAYIŞTAYLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM BİRİMLERİ İLE SAYIŞTAYLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 97342770-934.99-E.1758100 08.08.2016 Konu : Personel Çalıştırılması DAĞITIM YERLERİNE Orman Mühendisleri Odası Başkanlığınca bazı Bölge Müdürlüklerimizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı

Detaylı

Borsada rayici olmayan yabancı paraların tarihi itibariyle değerlenmesinde kullanılacak kurlar açıklandı.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların tarihi itibariyle değerlenmesinde kullanılacak kurlar açıklandı. S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 14.01.2010 Sayı: 2010/10 Konu: Borsada rayici olmayan yabancı paraların 31.12.2009 tarihi itibariyle değerlenmesinde kullanılacak kurlar açıklandı. Özet: Bankalar dışındaki

Detaylı

Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları Son güncelleme: 11.05.2015 Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları Yurtdışına seyahat etmeden önce, gitmek istediğiniz ülkede, turist veya transit vize uygulaması olup olmadığını kontrol ediniz.

Detaylı

SIRA NO DÖVİZLER KUR (TL) 1 ABD Doları 2,3189. 1 Arjantin Pesosu 0,27135. 1 Arnavutluk Leki 0,02018

SIRA NO DÖVİZLER KUR (TL) 1 ABD Doları 2,3189. 1 Arjantin Pesosu 0,27135. 1 Arnavutluk Leki 0,02018 Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 217 seri no lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, yabancı paraların ve yabancı para cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesinin T.C. Merkez Bankasınca

Detaylı

Uluslararası Kredi Hareketliliği Kapsamında Hareketlilik Gerçekleştirilebilecek Ülkeler:

Uluslararası Kredi Hareketliliği Kapsamında Hareketlilik Gerçekleştirilebilecek Ülkeler: Uluslararası Kredi Hareketliliği Kapsamında Hareketlilik Gerçekleştirilebilecek Ülkeler: Uluslararası Kredi Hareketliliği Faaliyeti kapsamında, ülkemizin de arasında bulunduğu program ülkeleri (28 AB üyesi

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

31/12/2016 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları

31/12/2016 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları 13.2.2017 31/12/2016 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 9/206 Çankaya Konak İzmir T (0232) 4836222 F (0232) 4831618 info@muratkoseoglu.com.tr

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ VE CİNSİYETLERARASI YOKSULLUK Yoksulluk konusunu incelerken

Detaylı

TARIM POLİTİKALARI VE DTÖ

TARIM POLİTİKALARI VE DTÖ TARIM POLİTİKALARI VE DTÖ 24-26 EYLÜL 2012 ANKARA MÜZAKERELER VE BİLDİRİMLER John Finn Ticaret Politikaları Gözden Geçirme Bölümü DTÖ Çok uzun bir süreç Tarım ve Doha Kalkınma Gündemi Hazırlık Singapur

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/32) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/32) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler 30 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26392 Dış Ticaret Müsteşarlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/32) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler

Detaylı

tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 477 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ni kapsamaktadır.

tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 477 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ni kapsamaktadır. Vezin Sirküler 2017 006 Sirkülerimizin konusunu Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Vergi Usul Kanunu Gereğince 2016 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurların Tespiti Hususu oluşturmaktadır.

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Enflasyon

Dünyada ve Türkiye de Enflasyon Dünyada ve Türkiye de Enflasyon Erdem Başçı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Doğuş Üniversitesi Mayıs 28 1 Sunum Planı I. Dünyada Enflasyon II. III. Türkiye de Enflasyon Türkiye de Para

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ BALİ BAKANLAR TOPLANTISINA İLİŞKİN BEKLENTİLER VE TÜRKİYE

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ BALİ BAKANLAR TOPLANTISINA İLİŞKİN BEKLENTİLER VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMENOTU Aralık2013 N201340 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bozkurt ARAN 1 Direktör, TEPAV Ticaret Çalışmaları Merkezi DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ BALİ BAKANLAR TOPLANTISINA İLİŞKİN

Detaylı

KURU MEYVE RAPOR (EGE)

KURU MEYVE RAPOR (EGE) Sayı : 73445262-TİM.EİB.GSK.15.1/6686 İzmir, 03/08/2015 Konu : Kuru Meyve Haftalık İhracat İstatistikleri SİRKÜLER EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE Sayın Üyemiz, 2014/15 sezonu

Detaylı

AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ

AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ 1. BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1 Başvuru sahibi ve yerli üretimi

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-4-21 (Muafiyet) Karar Sayısı : 15-29/425-121 Karar Tarihi : 09.07.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

KÜRESEL TİCARET ÇEVRESİ DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT) DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE GATT. III.

KÜRESEL TİCARET ÇEVRESİ DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT) DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE GATT. III. III. Bölüm KÜRESEL TİCARET ÇEVRESİ Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT) Doç. Dr. Olgun Kitapcı, Pazarlama

Detaylı

2.BÖLÜM: Türkiye deki UES ye Odaklanılması: mevcut durum ve önerilen yönetim seçeneği. Alessandra Barreca, KİLİT HUKUK UZMANI

2.BÖLÜM: Türkiye deki UES ye Odaklanılması: mevcut durum ve önerilen yönetim seçeneği. Alessandra Barreca, KİLİT HUKUK UZMANI 2.BÖLÜM: Türkiye deki UES ye Odaklanılması: mevcut durum ve önerilen yönetim seçeneği Alessandra Barreca, KİLİT HUKUK UZMANI Sunum Planı Türkiye de UES nin mevcut durumuna ilişkin kısa bir özet; LTI tavsiyeleri

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET Av. Mert Karamustafaoğlu (LL.M.) FU Berlin Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Rekabet ve Uyum Uzmanı Date: 2/11/2017 ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASASI

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2014/12 23/1/2014 İçindekiler: * 2013 Yıl sonu döviz değerleme kurları. 2013 YIL SONU DÖVİZ DEĞERLEME KURLARI : Gelir İdaresi Başkanlığı nca 23 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı