DÜZCE ADLİYESİ. DÜZCE ADLİYESİ Türkiye de Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜZCE ADLİYESİ. DÜZCE ADLİYESİ Türkiye de Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi" 2012-2013"

Transkript

1 DÜZCE ADLİYESİ Türkiye de Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi"

2 .M* Avrupa Konseyi Çalışma Ofisi ile Adalet Bakanlığınca ortaklaşa yürütülen "Türkiye de Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi" kapsamında pilot adliye olarak belirlenen ilk 5 adliyenin (Konya, Rize, Manavgat, Aydın, Mardin) ardından belirlenen 20 pilot adliye arasına Düzce Adliyesi de girmiş olmakla, proje kapsamında fiziki değişiklik gerektiren ve projenin genelini ilgilendiren çalışmalar Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmeye başlanmış, önbürolar ve danışma masaları 13/08/2012 tarihinde Düzce Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyon Başkanlığı kararı ile faaliyete geçmiştir. Mahkeme Yönetim Sistemi Kapsamında oluşturulan; Danışma masasında 2 zabıt katibi. Ceza Mahkemeleri ön bürosunda 2 zabıt katibi, 1 tarama memuru, Hukuk Mahkemeleri ön büroda 2 zabıt katibi, 1 tarama memuru, Cumhuriyet Başsavcılığı Ön Büroda 3 zabıt Katibi, 2 tarama memuru ve vezne bölümünde 1 zabıt katibi görevlendirilmiştir. E 3 Z-24 V / 03/

3 Karar No: 2012/329 Karar Tarihi: 06/08/2012 Komisyon Başkanı Komisyon Üyesi Komisyon Üyesi Komisyon Yazı İşl.Müd. Evrak No: T.C. DÜZCE ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI K A R A R : Faruk ŞENER - Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı : Ramazan SO LM AZ - Cumhuriyet Başsavcısı : Ferhan GÜMÜŞ- 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ayşe ÖZCAN Düzce Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu bugün yukarıda isimleri yazılı bulunan başkan ve üyelerin iştiraki ile toplandı. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ile Avrupa Konseyi Proje Ofisi tarafından birlikte yürütülen Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında ikinci grup pilot adliyeler içinde yer alan Düzce Adliyesinin Ön Büro ve Danışma Masalarının 13/08/2012 tarihinde faaliyete geçirilmesi hususu görüşüldü, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ile Avrupa Konseyi Proje Ofisi tarafından birlikte yürütülen Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında ikinci grup pilot adliyeler içinde yer alan Düzce Adliyesinin Ön Büro ve Danışma Masalarının 13/08/2012 tarihinde FAALİYETE GEÇİRİLMESİNE, Savcılık Ön Büroda Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Zabıt Katibi Ramazan DİNÇER, Muhammet Eren KORKMAZ, Kadriye GÜREL, Ayşegül SOLAK, Esra Beysüm YAŞAR, Danışma Masasında Cumhuriyet^ Başsavcılığında görevli Zabıt Katibi Şennur KÜÇÜKKUBAŞ, Cumhuriyet Başsavcılığı Muhabere Bürosunda görev yapan Santral Memuru Yasemin VARICIOGLU, Hukuk Ön Büroda 2. Sulh Hukuk Mahkemesinde görevli Zabıt Katibi Seher MUTLU, 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde görevli Zabıt Katibi Seda BORAN, Ceza Ön Büroda 2.Asliye Ceza Mahkemesinde görevli Zabıt Katibi Cengiz KESKİN, 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görevli Zabıt Katibi Onur AYTAN, Hukuk Ön Bürodan sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak Hukuk Mahkemelerinde görev yapan Yazı İşleri Müdürleri Osman SAĞLAM, Salih ARSLAN, Yusuf Ziya ÇAKMAK, Berna KEMER, Nurşen SAĞLAM ve Gülhan ARSLAN, 'ın GÖREVLENDİRİLMESİNE, Ceza Ön Bürodan sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak Ceza Mahkemelerinde görevli Yazı İşleri Müdürleri Sevgi ATASAYAR, Emine ORAL, Semra KAPLAN, Seher DEMİRCİ, Azime GÜLER ve A f itap SA VAŞ'ın GÖREVLENDİRİLMESİNE, Yazı İşleri Müdürlerinin 15'er gün süre ile nöbetleşe dönüşümlü olarak çalışmalarına, 13/08/2012 tarihinden itibaren ilk 15 günlük sürede Hukuk Ön Büroda Yazı İşleri Müdürü Salih ARSLAN, devamı haftalarda Osman SAĞLAM, Yusuf Ziya ÇAKMAK, Berna KEMER, Nurşen SAĞLAM, Gülhan ARSLAN, Ceza Ön Büroda Yazı İşleri Müdürü Sevgi ATASAYAR, Emine ORAL, Seher DEMİRCİ, Semra KAPLAN, Azime GÜLER ve A f itap S A V A Ş 1ın GÖREVLENDİRİLMESİNE, Karardan bir suretin adı geçenlere tebliği ve gereği için ilgili birimlere gönderilmesine, Oybirliği ile karar verildi. 06/08/2012 BAŞKAN Ü Y E Ü Y E Yazı İşl.M üd.-5951

4 W, - - '.-feat'. MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNE DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA ADLİYEMİZDE OLUŞTURULAN BİRİMLER; 1-banışma Masaları 2-Ön Bürolar 3 -Adli Yardımcılar 4-Adliye Müdürleri 5-Basın Sözcüleri 6-Kısıtlı Alanlar

5 ^ P l DÜZCE ADLİYESİ I t F [ ~ '-] 'T^ıiP. V* 1- DANIŞMA MASASI PERSONELİNİN GÖREV TANIMLARI Danışma Masasında Görevli Personel: -Adiiyeye gelen ziyaretçilere danışma hizmeti vermek. -UYAP sistemine bağlı olarak çalışan bilgisayarlar ile duruşma salonu, duruşma günü ve saatleri, davanın durumu, soruşturma evrakının son durumu gibi bilgileri ilgili kişilere vermek. -Duruşma prosedürü hakkında ilgilileri bilgilendirmek. -Ziyaretçilere işlemlerini yürütecekleri birimin veya duruşmaların görüleceği oda nosu veya bulunduğu kat bilgilerini vermek. -Duruşma bildirim sistemini takip etmek. 2- ÖN BÜRO PERSONELİNİN GÖREV TANIMLARI Cumhuriyet Başsavcılığı Ön Bürosunda Görevli Personel; -Şikayet dilekçelerinin kontrolü ile dilekçe içeriğine ve vatandaşın sorununa göre ilgili birime yönlendirmek (Hukuk Mahkemesi veya Valilik) soruşturma konusu olan dilekçeler açısından müracaat savcısına yönlendirmek. -Cumhuriyet Başsavcılığı ön bürosunda dosya numarası ve dosyasının akıbeti hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlara bilgi vermek -Cumhuriyet Başsavcılığı ön bürosunda dosyasına gelen tüm dilekçeler ve yazı cevapları ta ma kji2ili_ç^ Savcısına iletmek. -Başka yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına hitaben yazılan dilekçelerin kabulü yapılara iletilmesini sağlamak. -Yakalama ve infaz işlemleri için gelen vatandaşları ilgili birimine yönlendirmek.

6 Hukuk ve Ceza Mahkemeleri Ön Bürosunda Görevli Personel; -Mahkemelere gelen tüm dilekçelerin kabulü yapılıp taranarak mahkemesine ulaştırmak. -Gelen vatandaşa dosyası ile ilgili bilgi verip, duruşma zaptı ve duruşma günü hakkında bilgilendirmek. -Vatandaşlarımızın dava açmak için kalemlere çıkmak yerine ön bürodan davalarının açılması konusunda yardımcı olarak gerekli evrakların listesini vermek. -Bilirkişi raporları ve zimmetle gelen yazı cevaplarının ön bürolara teslim edilip tarandıktan sonra ilgili mahkemesine ulaşmasını sağlamak. -Dosyaya gelen tüm evrakların ön bürolarda taranarak elektronik ortamda sisteme aktarmak. -Dosya fotokopisi almak isteyen vatandaşların dosyada taraf ise (kimlik kontrolü ile ) dilekçe ile başvurmak sureti ile ön bürodan bu hizmeti almasını sağlamak -Başka yer mahkemelerine hitaben yazılan dilekçelerin kabulü yapılarak ilgili mahkemesine iletilmesini sağlamak. -Dosya numarası ve dosyasının akıbeti hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlarımıza bilgi vermek.

7 3-ADLİ YARDIMCILAR ADLİ YARDIMCILAR: Adliyemizde stajyer savcı adayları Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakim adayı Adalet Komisyonu tarafından adli yardımcı olarak görevlendirilmişler. Hakim adayları mahkemelerde dava dosyası için ön inceleme raporları hazırlayarak, ilgili Hakim nezaretinde iddianamenin kabulü veya reddi dava dosyası hazırlanması, tensip zaptı, talimatlar karar raporu hazırlanması gibi işlere bakıp hakimlere yardımcı olmaktadırlar. Savcı adayları da müracaat kaleminde ifade alıp ilgili Cumhuriyet Savcısı nezaretinde (Yetkisizlik, Görevsizlik, İddianame, ve Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar) yazarak görüldü işlemleri yapılacak olan mahkeme kararlarını inceleyerek olağan yasa yoluna başvurulması konusunda rapor hazırlamışlar, soruşturma dosyalarında inceleme yaparak soruşturma kapsamında yapılacak işlemlerin belirlenmesi ve rapor hazırlanması konularında ilgili Cumhuriyet Savcısına yardımcı olmuşlardır. Bu durumdan memnun olduklarını dile getirmişlerdir. Bu konuda kadro tahsisinin sağlanması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığımıza görüş bildirmişlerdir.

8 4- a d liy e m ü d ü rlü ğ ü Düzce Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının 29/01/2013 tarih, 2013/34 karar ve Evrak Numaralı Komisyon Kararı ile Adliye Müdürünün Görev Tanımları belirlenmiş olmakla, adliyemizde görevli idari işler müdürü adliye müdürü olarak görevlendirilmiştir. îdari İşler Müdürü Adliye Müdürlüğü konusunda Adalet Bakanlığınca düzenlenen eğitimlere katılmış, adliyemizde görevli diğer müdürler, ön büro ve danışma masası personelleri ile toplantılarını devamlı olarak yaparak ihtiyaçları tespit etmek sureti ile bu kapsamdaki çalışmalarına devam etmektedir. Proje Mevzuat Çalışma Grubu toplantılarında Adliye Müdürlüğünün çerçevesi çizilmeye başlanılmış olup, bu kapsamdaki gerekli çalışmalar Adalet Bakanlığı tarafından yürütülmeye devam etmektedir. Adliye Müdürünün Görevleri; 1- Adliyenin temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma ve soğutma, bakım ve onarım işlerinin yerine getirilmesi, 2- Cumhuriyet Savcılıklarının, mahkemelerin ve icra dairelerinin kırtasiye ve sarf malzemeleri ile mefruşat türünden ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve giderilmesi için gerekli işlemlerin yapılması, 3- Cumhuriyet Savcılıkları, mahkemeler ve icra dairelerine her düzeyde genel destek verilmesi. (Tüm idare ve koordinasyon görevleri buna dahildir.) 4- Yargıtaya ilişkin farklı projelerden kaynaklanan uygulamaların desteklenmesi ve koordine edilmesi, 5- Cumhuriyet Savcılıklarının ve mahkemelerin ihtiyaçlarının ayrı ayrı tespit edilmesi ve bütçelerini hazırlanması, 6- Sivil savunmaya ilişkin görevlerin yürütülmesi, 7- İlgili birimlerce hazırlanan aylık rapor ve tabloların Adalet Bakanlığına gönderilmesi, 8- Adli Sicil Bürolarının hesaplarının kontrolünde Cumhuriyet Başsavcılarına yardımcı olmak, 9- Posta masraflarının aylık olarak kontrol edilmesi, 10- Kütüphanenin idaresi ve denetimi, 11- Kafeterya, çay ocakları ve ziyaretçilerin toplandığı yerlerin işleyişinin gözetimi ve denetimi, 12- Adliyede düzenlenecek meslek içi ve hizmet içi eğitimler için gerekli hazırlıkların yapılması ve organizasyonunu, 13- Yemekhaneye ilişkin görevlerin yerine getirilmesi, 14- Bilgi edinme müracaatlarının yönetilmesi ve yönlendirilmesi, 15- Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile Avukat adaylarının gereği gibi staj yapabilmeleri için gerekli imkanların temini, 16- Keşif, otopsi, v.s için araçların organizasyonu, 17- Cumhuriyet Başsavcılığının yetki alanındaki çıkan süreli-süresiz yayınları teslim alarak alındı belgesi vermek ve teslim alınan yayını ilgili Cumhuriyet Savcısına ulaştırmak, 18-Tutuklu bekleme odası bulunan yerlerde bu yerleri kontrol etmek ve eksikliklerin giderilmesi için gerekli işlemleri yapmak, 19- İdari işler müdürü sıfatı ile yaptığı diğer görevleri yapmak.

9 W, - - v w 5 - ' 5-MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA OLUŞTURULAN BASIN SÖZCÜLÜĞÜ; Mahkeme Yönetim Sistemi Kapsamında Oluşturulan Basın Sözcülüğü; r DÜZCE ADLİYESİ BASIN AÇIKLAMALARI Hakimler Savcılar Yüksek Kurulunun 20/04/2012 tarih ve 389/20450 Sayılı Kararı ile basın sözcülüğü ikame edilmiş olmakla, adliyelerde basın açıklaması yapma imkanı tanınmıştır. Adliyemizde basın açıklaması yapmaya yetkili olarak, a) Cumhuriyet Başsavcılığı adına Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan SOLM AZ, b) Mahkemeler adına Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Faruk ŞENER görevlendirilmiştir. Yapılan basın açıklamaları; (www. düzce. adalet. gov. tr) adresinden yayınlanmaktadır. ^Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 2012 yılında 6, 2013 yılı Şubat ayı itibari ile 5 Basın Açıklaması yapılmıştır. > Basın Açıklaması /03/2013 > Basın A çıklam ası-4-01/02/2013 > Basın Açıklaması /01/2013 > Basın Açıklaması /01/2013 > Basın Açıklaması -1 ~-04/01/2013 > 2012 yılına ait Basın Açıklamaları L

10 H E f n 6-MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA AVRUPA PROJE OFİSİ TARAFINDAN ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN KISITLI ALANLAR; KISITLI ALANLAR (Adalet Bakanlığı ve Avrupa Konseyi tarafından çalışmalar devam etmektedir.) Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi Kapsamında oluşturulan danışma ve ön bürolarda kısıtlı alanları destekleyici unsurlar olarak değerlendirilmektedir. Kısıtlı alan kavramı ile anlatılmak istenen adliye içindeki her birime isteyenin istediği anda ve şekilde girmesinin kısıtlanmasıdır. Düzce Adliyesinde proje kapsamında belirlenmiş olan kısıtlı alanlar Hakim ve Cumhuriyet Savcı Odaları, Mahkeme ve Savcılık kalemleridir. Uygulamada düşünülen koridorların gereksiz insan kalabalığından arındırılması ve adliye personelinin verimli bir ortamda çalışması ile Yargının etkin ve süratli işlemesine zemin hazırlanmasıdır. Ancak gerekli hallerde iş sahiplerinin girebilmesi amacıyla Ziyaretçi kartı düzenlenmesi bulunmaktadır. Gün içinde Hakim, Cumhuriyet Savcıları ve adliye personelini ziyaret için gelen vatandaşlar danışma masasından ziyaretçi kartı temin edip, ziyaretçi kartı ile giriş yapabilecekleri ancak bu girişin ziyaret edilecek kişi tarafından belirlenmesi ile sınırlı kalacaktır. Kısıtlı alanlar dışındaki açık alanlar adliyeye gelen vatandaşların rahatlıkla ulaşabileceği, girmek için hiçbir yetkilendirmeye ihtiyaç duyulmayan alanlardır. Danışma masaları, hukuk / Ceza ve Cumhuriyet Başsavcılığı ön bürolar, harç vezneleri, müracaat savcılığı, İlamat ve İnfaz Kalemi, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Seçim Müdürlüğü, duruşma salonları. Baro Başkanlığı, kafeteryalar, bekleme salonları, PTT ve adli sicil bürosu bu alanlar içindedir.

11 V İ - MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA KURULAN DANIŞMA MASALARININ FAYDALARI; Adliye Sarayımıza özellikle duruşma günleri binlerce vatandaşımız gelmekte olup, yapılan istatistlik bilgilere göre; bu rakamın mahkeme günleri olan. Salı günü 2455, Perşembe günü 2780 olduğu diğer günlerde ortalama 1500 civarında olduğu tespit edilmiştir. Adi iyeye gelen vatandaşların büyük bir çoğunluğu adliyede nereye gideceklerini ve hangi işlemleri yapacaklarını bilmedikleri gibi adliyeye ilk girişten itibaren polis noktasından başlayarak adliye personeline, temizlik personellerine hatta adliyeye işlem için gelmiş olan vatandaşlara kalemde çalışan Hakim ve Cumhuriyet Savcılarına sorular sordukları gözlemlenmiştir. Mahkeme Yönetim Sistemi Projesi kapsamında danışma masalarının kurulması ile adliyeye gelen vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmeti danışma masasından alıp en kısa sürede işlemlerini halletmeye başlamışlardır. Bu sayede kalemde çalışan adliye personellerinin de kendi işi ile ilgili olmayan bir çok sorularla asıl işinden alıkonulmasının önüne geçilmiştir.

12 W, - - w MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA KURULAN ÖN BÜROLARIN FAYDALARI; Adi iyemize günlük gelen vatandaşların ilgili Mahkemesinden veya Cumhuriyet Başsavcılığından dosyası hakkında bilgi almak istemesi veya dosyasına dilekçe sunması için kalemlere çıkıp adliye personelinin mevcut işlerinin yanı sıra gelen kişilere evrakların nasıl doldurulacağı, nereden alınacağı vb. gibi konularda bilgi vermek durumunda kalmaktadırlar. Bu durum kalemde çalışan personelin mevcut iş yükünü artırmış hatta yapması gereken işleri yapamamasına neden olmuştur. Tüm bunların yanı sıra vatandaşların dava gününü öğrenme, dosya sureti isteme, dava açma vb. gibi işlemlerle de ilgilenmek zorunda kalınabilmektedir. Hemen hemen her adliyede yaşanmakta olan bu tür sorunların çözümü için Proje kapsamındaki çözüm Ön Büroların kurulması olmuştur. Vatandaşlarca adliyede bulunan dava dosyalarına sunulan dilekçe ile adi iyeden talep ettikleri dosya örneği ve her türlü evraka ilişkin işlemler ön bürolarca takip edilmektedir. Mahkeme yönetim sistemi kapsamında oluşturulan ön büroların kurulması ile kalemlerde çalışan adliye personelleri, Hakim ve Cumhuriyet Savcıları daha rahat bir ortamda çalışma imkanı bulmuşlardır.

13 ^ P l DÜZCE ADLİYESİ I C T -] MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA YAPILAN EĞİTİM, SEMİNER ve TOPLANTILAR; 1 -Adli Yıl Açılış Töreninde Türkiye de Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi'nin" tanıtımı amacı ile yazılı ve görsel basın mensuplarına Adliye Binası gezdirilerek "Türkiye de Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi" faaliyetlerin tanıtımının yapıldığı bu kapsamda kamuoyunun bilgilendirildiği, 2-Mahkeme Yönetim Sistemi kapsamında "Beden Dili ve Etkili İletişim" konulu eğitim 19/12/2012 tarihinde Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile Adalet Personelinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. a)düzce Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcıları, Hakimler,Yazı İşleri Müdürleri ile Türkiye de Mahkeme Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında görevli Ön Büro ve Danışma Masası Personellerinin katılımı ile, -19/12/2012 tarihinde "Etkili İletişim ve Beden Dili", konulu -30/01/2013 tarihinde "Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü" konulu seminerler Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Metin IŞIK tarafından verilmiştir.

14 n DÜZCE ADLİYESİ K ^ ' - b)08/02/2013 tarihinde ise sadece Türkiye de Mahkeme Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında oluşturulan Ön Büro ve Danışma Masasında görevli Zabıt Katiplerine yönelik Etkili İletişim ve Beden Dili" konulu grup çalışması Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Metin IŞIK tarafından verildiği ve bu yöndeki seminerlerin devam edeceği, c)l 3/02/2013 tarihinde Türkiye de Mahkeme Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında oluşturulan Ön Büro ve Danışma Masasında görevli Zabıt Katiplerine yönelik Toplam Kalite Yönetimi" konulu eğitim semineri Düzce Üniversitesi Sürekli İyileştirme ve Koordinatörü Öğr. Görevlisi Okan BÜTÜNER tarafından eğitim semineri verildiği, d)07/03/2013 tarihinde Düzce Adliyesi Konferans Salonunda Düzce Cumhuriyet Başsavcısı, İdari İşler Müdürü, Yazı İşleri Müdürleri ile "Türkiye de Mahkeme Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında oluşturulan Ön Büro ve Danışma Masası Personeline yönelik "Konuşabilmek ile Konuşmayı Bilmek Arasındaki Fark" konulu eğitim seminerinin verildiği. Bu yöndeki eğitici seminerlerin süreklilik arz edeceği, 3-Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Adalet Komisyonu Başkanlığımız tarafından belirli aralıklarla ön bürolar ve diğer kalem personeli çalışma ortamında ziyaret edilerek genel durum değerlendirilmesi yapılmaktadır.

15 m V. DÜZCE ADLİYESİ i r. 4- Düzce Adliyesinde görevli Adliye Müdürü ve Ön Büro Müdürünün "Türkiye de Mahkeme Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında görevli Ön Büro ve Danışma Masası personeli ile ilk 19/11/2012 tarihinde olmak üzere her ayın 19.günü (mesai günü olmaması halinde ilk mesai günü) saat 12:30'da toplantı yapıldığı, 5- Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Adliye Müdürü, Düzce Adliyesinde görevli Yazı İşleri Müdürleri ve Adalet Personeli temsilcilerinin katılımı ile Adliye Binasının fiziki yönetimi kapsamında talepler alınmış, Mahkemelerin ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında 2012 yılı değerlendirilerek 2013 yılı Ödenek taleplerine esas görüş ve önerilerin tespit edilmesi için 14/01/2003 tarihinde toplantı düzenlendiği,toplantı sonucunda dile getirilen taleplere göre ödenek talebinde bulunulduğu, 6-14/03/2013 tarihinde Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının organizasyonu ile Hakim ve Mahkeme Kalem Personeli ile dönemsel değerlendirme toplantısı yapıldığı, 7-Adliyemizde Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Adalet Komisyonumuz iş birliği ile Toplam Kalite Yönetimi konusunda personel ve vatandaşa yönelik yapılacak olan anketlerle, durum değerlendirmesi yapılacağı, bu kapsamda Düzce Üniversitesi Sürekli İyileştirme ve Koordinasyon Bölümü ile protokol imzalanmasının planlandığı. ru, ım-

16 & -rfcırv 8-08/02/2013 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Cumhuriyet Savcıları, Adliye Müdürü, Soruşturma Yazı İşleri Müdürü, İlamat ve İnfaz Bürosu Yazı İşleri Müdürü ile Soruşturma, Müracaat ve Tarama merkezinde görevli Adalet Personellerinin katılımı ile. Cumhuriyet Başsavcılığımızda 2012 yılında devreden,gelen ve çıkan Soruşturma sayıları değerlendirilerek, Başsavcılıklar arasında sergilenen performans ve iş yüzdeleri hakkında bilgi verilerek, Uyap'ta yayınlanan istatistiklere göre toplam işe göre çıkan iş yüzdesi, gelen iş sayıları istatistiklerinin değerlendirilmesi, 2013 yılı ve alınması gereken tedbirler görüşülerek görüş ve önerilerin tespit için kahvaltılı toplantı düzenlenmiştir.

17 n DÜZCE ADLİYESİ K ^ ' /02/2013 tarihinde Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen Adli Kolluk toplantısına. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Merkez ve İlçelerdeki Emniyet Müdürlükleri/Amirlikleri, Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Merkez ve İlçelerdeki Jandarma Komutanlıkları, Düzce Akçakoca, Yığılca ve Gölyaka Orman İşletme Müdürleri ve mensuplarının katılımı ile gerçekleştiği, Yapılan toplantı ile, soruşturmalarda yapılan hatalar, delil toplamada dikkat edilmesi gereken hususlar,mevzuat konusundaki bilgi eksikliği, adli görevi yapan kolluk güçlerinin bu bağlamda ihtiyaç ve eksiklerinin tespit edilerek eksikliklerin giderilmesinde ne gibi yol izleneceği ve hususları üzerinde durulduğu, 10-27/02/2013 tarihinde Düzce Adliyesi konferans salonunda. Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ve Gölyaka Orman İşletme Müdürlükleri ile Cumaova, Melen, Kaynaşlı, Asar ve Darıyeri Orman İşletme şefliklerinde görevli orman muhafaza memurlarına yönelik "6831 Sayılı Orman Suçları Kanunu " kapsamında Düzce Cumhuriyet Savcısı Ali Mesut KAVAK ve Düzce Hakimi Ramazan ARSLAN tarafından seminerin verildiği,

18 M DÜZCE ADLİYESİ K ı t f - V W 5 - ' 11-06/09/2013 tarih ve 2012/3658 B.M sayılı Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının iş bölümünde; Düzce merkezde görevli Cumhuriyet Savcılarının gruplanarak, gruplardaki Kıdemli Cumhuriyet Savcısının belirlediği tarihlerde kollukla toplantılar yapıldığı, Bu kapsamda; ADLİ KOLLUK 6RUP ÇALIŞMALARI GRUP BAŞKANI ; GÖREVLİ C. SAVCISI C.Savcısı Cesur AYKUL C.Savcısı Hakan ÖZDEMİR ve C.Savcısı Defne Süllü ŞAH İN C.Savcısı Serkan ÖZSEN C.Savcısı Turan KILIÇ, C.Savcısı Canberk ONARAK ve Ali Mesut KAVAK C.Savcısı Mehmet AYAZ C.Savcısı Murat DİLSİZ,Mehmet K.Kılsızoğlu ve Soner ÖZCAN C.Savcısı Musa SERDAR C.Savcısı Alper D.ÇAĞLAR, Halil POLAT ve Cihan K.ÇİFTÇİ

19 W, - - V W 5 - ' 12- "Türkiye de Mahkeme Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında Düzce Cumhuriyet Başsavcılığımızca Emniyet ve Jandarmadan gelen evrakların işlemlerinin ivedi yapılıp, sağlıklı sonuçlar alınabilmesi için her kolluğun evrak getirme günleri ile saatlerinin ayrıldığı ve bu yönde kolluk birimlerine bildirim yapıldığı, Bu kapsamda; Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08;00 12;00 arası -Cam ikebir Şehit Osm an Çatana Polis M erkezi Amirliği -Yenikent Polis M erkezi Am irliği -Cam ikebir Şehit Osman Çatana Polis M erkezi Am irliği -Yenikent Polis M erkezi Am irliği -Güm üşova İlçe Emniyet Am irliği -M erkez Jandarm a Karakol Kom utanlığı -Cam ikebir Şehit Osman Çatana Polis M erkezi Am irliği -Yenikent Polis M erkezi Am irliği -M erkez Jandarm a Karakol Kom utanlığı 12;00 15;00 arası -Jandarm a İl M erkez Kom utanlığı -Çilim li İlçe Jandarm a Kom utanlığı -Çilim li İlçe Emniyet Am irliği -Gölyaka İlçe Jandarm a Karakol Kom utanlığı -Gölyaka ilçe Emniyet Am irliği -Cum ayeri İlçe Emniyet Am irliği -Cum ayeri İlçe Jandarm a Kom utanlığı -Kaynaşlı ilçe Emniyet Am irliği -Kaynaşlı ilçe Jandarm a Kom utanlığı -Çilim li İlçe Jandarm a Kom utanlığı -Çilim li İlçe Emniyet Am irliği -Gölyaka İlçe Emniyet Am irliği -Gölyaka Jandarm a Kom utanlığı -Güm üşova İlçe Jandarm a Kom utanlığı -Güm üşova İlçe Emniyet Am irliği

20 n 13-15/02/2013 tarihinde Düzce Adliyesi konferans salonunda. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan SOLMAZ, Düzce Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Faruk ŞENER, Düzce İl Emniyet Müdürü Ali GEZER, Düzce İl Jandarma Komutan Vekili Ahmet ÇAYLI, Düzce Adliyesinde görevli Hakim ve Cumhuriyet Savcıları, Yazı İşleri Müdürleri ile Düzce Merkez ve ilçelerde görevli adli kolluk görevlilerinin katılımı ile, Düzce Cumhuriyet Savcıları ile adli kolluğun eşgüdümü içerisinde faaliyetlerini sürdürebilmeleri bakımından 15/02/2013 tarihinde "Adli Kolluk" semineri düzenlendiği, 14-Cumhuriyet Başsavcılığımızca sorumluluk sahasında bulunan Ceza İnfaz Kurumlan ile ilgili mevzuat gereği Üç ayda bir İl Jandarma Komutanı, Kamu Hastahaneler Birliği Genel Sekreteri, İl Sağlık ve İl Halk Sağlığı Müdürleri ile Düzce ve Akçakoca Ceza İnfaz Kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcıları ve Ceza İnfaz Kurumu Müdürleri ile toplantılar yapıldığı,

21 n DÜZCE ADLİYESİ K ^ ' - 15-Cumhuriyet Başsavcılığı, Düzce İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı ve Düzce Barosunun ev sahipliği ile 21/03/2013 tarihinde Düzce Adliyesi Konferans salonunda; Düzce Valisi; Adnan YILMAZ, Adli Tıp Kurumu Başkanı; Haluk İNCE, Adli Tıp Kurum Başkan Yardımcısı; Fatih YAĞMUR, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan SOLMAZ, Düzce Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Faruk ŞENER, Düzce Garnizon Komutanı; J.Kd.Albay Ramazan AKÇA, Düzce Belediye Başkanı; İsmail BAYRAM, Düzce Baro Başkanı; Ali DİLBER, Sakarya Baro Başkanı; Recep Hacı EYÜPOGLU Düzce Üniversitesi Rektörü; Funda SİVRİKAYA ŞERİFOGLU, Düzce İl Emniyet Müdürü; Ali GEZER, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri; Lütfi ÇIRAKOGLU, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı; Metin BÜYÜK, Düzce Cumhuriyet Savcıları ve Hakimleri, Düzce Üniversitesi Ana Bilim Dalı Başkanlığında görevli adli tıp uzmanları ve asistanları. Düzce Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görevli doktorlar. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinde görevli doktorlar, Düzce Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı merkez ve mülhakatlarda görev yapan doktorlar, Özel Hayri Sivrikaya Hastanesinde görevli doktorlar, Özel Güneş Tıp Merkezinde görevli doktorlar, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Çocuk Şube Müdürlüğü personeli, Rütbeli Jandarma personeli, İl Sağlık Müdürlüğü Personeli, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Personeli, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve Düzce Adliyesi Personelinin katılımları ile Adli Tıp Semineri" düzenlendiği,

22 W, - - v w 5 - ' 16- Mahkeme Yönetim Sistemi Projesi kapsamında oluşturulan faaliyetlerin yanı sıra, Marka veya Ulusal Ajansa Proje sunumları.planlanan faaliyetler arasındadır. Bu kapsamda, a) Engelliler için Adliyeye Ulaşımda Engel Yok" isimli projenin MARKA Doğu Marmara Kalkınma Ajansı na 22/02/2013 tarihinde teslim edildiği, b) Suç Mağdurlarına, Suça Sürüklenen Çocuklara ve Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların eş ve çocuklarına yönelik projelerin hazırlanma çalışmalarının devam ettiği. MARKA D06u MARMARA

23 & -rfcırv MAHKEME YÖNETİM SİSTEM İ ODA YERLEŞİM PLANI ODA NO: ZEMİN KAT TOPLAM Z-24 CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ÖN BÜRO VE TARAMA MERKEZİ 1 Z-26 CEZA MAHKEMELERİ ÖN BÜROSU VE TARAMA MERKEZİ 1 Z-27 ÖN BÜRO MÜDÜRÜ 1 Z-28 HUKUK MAHKEMELERİ ÖN BÜROSU VE TARAMA MERKEZİ 1 Z-28 VEZNE 1 DANIŞM A M ASASI 1

24 & -rfcırv Ad Üyemizde Mahkeme Yönetim Sistemi kapsamında yön tabelaları oluşturulmuştur. 7 1Y tr

25 & -rfcırv Adliyemizde Mahkeme Yönetim Sistemi kapsamında yön tabelaları oluşturulmuştur. MÜRACAAT SAVCILIĞI

26 n DÜZCE C. BAŞSAVCISI RAMAZAN SOLMAZ ADALET KOMİSYONU BŞK. FARUK ŞENER DÜZCE CUMHURİYET SAVCISI MEHMET AYAZ KATILDIĞI EĞİTİM, SEMİNER VE PİLOT ADLİYE GEZİLERİ Ocak 2012 / Aydın ve Manavqat Adliyeleri çalışma ziyareti Ocak 2012 / Ankara - Mahkeme Yönetim Sistemi Projesi Kapsamında Yol haritaları tartışılm ak üzere yapılan toplantılar M art 2012 / Ankara Mahkeme Yönetim Sistemi Projesi Kapsamında Yol haritalarının belirlenmesi toplantısı M art 2012 / Avusturya Çalışma Ziyareti Kasım 2012 / İstanbul Basın Sözcülüğü toplantısı Kasım 2012 / Ankara Uluslar arası Adliye Müdürleri Çalıştayı Kasım 2012 / Ankara D ışilişkiler ve Kaliteli Hizm et Çalıştayı Aralık 2012 / Aralık Basın Sözcülüğü Uygulamalı Eğitim Semineri KATILDIĞI EĞİTİM, SEMİNER VE PİLOT ADLİYE GEZİLERİ Ocak 2012 / Aydın ve Manavgat Adliyeleri çalışma ziyareti Ocak 2012 / Ankara - Mahkeme Yönetim Sistemi Projesi Kapsamında Yol haritaları tartışılm ak üzere yapılan toplantılar M art 2012 / Ankara - Mahkeme Yönetim Sistemi Projesi Kapsamında Yol haritalarının belirlenmesi toplantısı Haziran 2012 / Hollanda Çalışma Z iyareti Kasım 2012 / İstanbul Basın Sözcülüğü Toplantısı Kasım 2012 / Ankara Uluslar arası Adliye Müdürleri Çalıştayı Aralık 2012 / Ankara - Dışilişkiler ve Kaliteli Hizmet Çalıştayı KATILDIĞI EGITIM, SEMİNER VE PİLOT ADLİYE GEZİLERİ Ocak 2012 / Aydın ve Manavgat Adliyeleri çalışma ziyareti

27 MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNDE GÖREVLİ PERSONELİN ALDIĞI EĞİTİMLER VE PİLOT ADLİYE ÇALIŞMA ZİYARETLERİ; PERSONEL ADI: SEHER TANRIVER KATILDIĞI EĞİTİM VE PİLOT ADLİYE ÇALIŞMA ZİYARETLERİ Ankara 2012 / Etkili İletişim, Beden Dili, Stres Yönetimi ve Metodoloji Eğitimi, Pilot Adliyelerden; Manavgat ve Aydın Adliyesi Çalışma Ziyareti. CENGİZ KESKİN KADRİYE GÜREL Ankara 2012 / Etkili İletişim, Beden Dili, S tre s Yönetimi ve Metodoloji Eğitimi. Ankara 2012 / Etkili İleşitim, Beden Dili ve Stres Yönetimi Eğitimi, Pilot Adliyelerden Konya Adliyesi Çalışma Ziyareti. RAMAZAN DİNÇER Ankara 2012 / Etkili İletişim, Beden Dili ve S tre s Yönetimi Eğitim. ONUR AYTAN ŞENNUR K.KUBAŞ Pilot Adliyelerden; Konya Adliyesi Çalışma Ziyareti. Ankara 2012 / Etkili İleşitim, Beden Dili, Stres Yönetimi ve Metodoloji Eğitimi, Pilot Adliyelerden; Konya Adliyesi Çalışma Ziyareti.

28 MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMINDAKİ ÖNERİLER; 1- Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi kapsamında oluşturulan Cumhuriyet Başsavcılığı Ön Bürosunda ve Hukuk/Ceza Mahkemeleri Ön bürosunda görevlendirilmek üzere en az 2 Yazı İşleri Müdürü Kadro tahsisi ile Yazı İşleri Müdürü atanması, 2- Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi kapsamında oluşturulan Hukuk ve Ceza ile Cumhuriyet Başsavcılığı Ön Bürosuna en az 2 mübaşir kadro tahsisi ile personel atanması Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi kapsamında oluşturulması düşünülen kısıtlı alanların hizmet verimliliği ve projenin gayesine ulaşması için ivedilikle faaliyete geçirilmesi, 4- Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi kapsamında Avrupa Proje Ofisi tarafından düzenlenen doküman ve broşürlerin bilgi paylaşımı hususunda ivedilikle basılarak pilot adliyelere dağıtılması, 5- UYAP İşletim Sisteminde açılan ön büro ekranlarının işlevselliğinin artırılması bu kapsamda; a) Dosya örneği alınması, (çıktı al butonu oluşturulması) b) Duruşma tarihinin yanı sıra, duruşma saatinde ekranda görülebilmesi, c) Dosya sorgulamanın sadece T.C Kimlik Numarası ile yapılabilmesi, 6- Pilot adliyelerde Danışma Masasına yakın alanlara mevzuat ve bilgilendirme yapılması için İnternet hattı olan bilgisayar yerleştirilmesi, 7 -Mahkeme Yönetim Sistemi Kapsamında oluşturulan ön büroların bulunduğu yerlere avukat ve iş sahiplerinin kendi dilekçelerini yazabilmeleri için bilgisayar ve yazıcı tahsis edilmesi, 8- Pilot adliyelerde kurulan sistemin Adalet Bakanlığı Mahkeme Yönetim Sistemi Modülünde yayınlanması ile diğer Adliyelerle paylaşımın sağlanması ve iyi örneklerin çoğalmasının sağlanması, 9- Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi kapsamında Adalet Bakanlığınca istekli personele Yüksek Lisans yapma imkanı tanınması ve bu alanda tez hazırlattırılması ile yapılan faaliyetler ve başlatılan çalışmaların bilimsel alt yapıyla desteklenmesi,

29 10-Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi kapsamında Adalet bakanlığınca pilot adliyeler ve personeli arasında verimliliği ve hizmet kalitesinin arttırılması için rekabeti sağlayacağı projeler üretilmeli, bu kapsamında; a)5 pilot adliye ve iyi uygulama örneği yeni pilot adliye gezilerinin devamlılığının sağlanması, b)ödül açısından yerel veya yabancı ülke adliyelerine gezi imkanı tanınması, 11-Tüm Mahkeme duruşma salonları önüne duruşma salonu ve içerisinde yapılan işlemleri açıklayıcı bilgilendirme panolarının asılması, 1 12-Mahkeme Yönetim Sistemi uygulanacak Adliyelere rehber olmak üzere; a)bina projelerinin oluşturulması, b)kullanılacak mobilya ve eşya standartlarının belirlenmesi c)ei kitabı hazırlanması 13- Duruşma Bildirim Sisteminin UYAP a entegre edilerek hizmet kalitesinin artırılması ile duruşma salonu önünde beklemelerin azaltılabileceği, 14- UYAP Sisteminden ön büro ve danışma personelinin yetki olarak daha fazla yararlanması, bu sayede özellikle işin kalemlere yönlendirilmesinin engelleneceği, özellikle 5271 sayılı kanundaki sınırlamalar nedeniyle ön büro ve danışma personeline UYAP yetkilerinin bir kısmının verilemediği düşünüldüğünde bu hususun öncelikle halledilebilmesi gereken bir mesele olduğu. l

30 n 15- Cumhuriyet Başsavcılığı Ön Büro Personeli, Hukuk / Ceza Mahkemeleri Ön Büro Personeli ve Danışma masasında görevli personelle, tarama ve vezne birimlerindeki personelin kime bağlı olacağının Adalet Bakanlığınca belirlenmesi, her komisyonun farklı uygulama yapmasının bu sayede önüne geçilebileceği, 16- Cumhuriyet Başsavcılığı Ön Büro Personeli, Hukuk / Ceza Mahkemeleri Ön Büro Personeli ve Danışma masasında görevli personelin Adliye nöbetine dahil olup olmadığının açıklığa kavuşturulmasının gerektiği, 17- Ön Büro ve Danışma masası personelinin atama ve yer değiştirmeleri ile aynı komisyonda birim değişikliğinin tüm komisyonlar için belirli kriterlerinin olması ve yetişmiş personelin yer değişikliklerinde durumlarının göz önüne alınması ayrıca komisyonlarca yer değişikliklerini gerekçe ve sebeplerinin denetime esas kararda belirtilmesinin istenmesi, 18- Türkiye de tüm görevli ön büro ve danışma personelinin, Hakim ve Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının isimsoyisim ve telefonlarının UYAP içi erişimle yayınlanması ve iletişim artırımı ve iyi uygulama örneklerinin hızla yayılmasına zemin hazırlayacağı,

31 { İ p i DÜZCE ADLİYESİ l C T - ' 4 DEĞERLENDİRME VE SONUÇ "Türkiye de Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi" adı altında Adalet Bakanlığı ve Avrupa Proje Ofisi tarafından başlatılan çalışmanın Türkiye de büyük ve verimli projelerden biri olduğu. Proje alt başlıkları altında bulunan "Kısıtlı Alanlar" Adalet Bakanlığı ve Avrupa Proje Ofisinin gerçekleştirdiği çalışmalar ile nihai sonuca ulaştığı takdirde adliyemizde projenin tam anlamıyla uygulanmaya başlayacağı, Ön büro ve danışma masalarının kurulması ile projenin adliyemizde başarılı bir şekilde faaliyete geçtiği, bu yönde Hakim - Cumhuriyet Savcısı, Adalet Personeli ve iş sahiplerinden olumlu cevaplar alındığı, bu proje ile Türk Yargı Sisteminin Modernleştirilmesi sürecinde önemli bir adım atıldığı, Türkiye de Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi" 'nin tüm adliyelere yaygınlaştırılması gerektiği, Bu kapsamda; Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı ve Düzce Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca Düzce Adliyesinde Türkiye de Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi" kapsamındaki çalışmaların hızlı ve etkin bir şekilde yürütüldüğü, İyi sonuçların iyi çalışmalarla elde edileceği düşüncesiyle; Saygılarımızla.02/04/2013 Faruk ŞENER Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ramazan SOLMAZ Düzce Cumhuriyet Başsavcısı

T.C. DÜZCE ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. DÜZCE ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 11/01/2013 1 Avrupa Konseyi Çalışma Ofisi ile Adalet Bakanlığınca ortaklaşa yürütülen "Türkiye de Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi" kapsamında pilot adliye olarak belirlenen ilk 5 adliyenin (Konya,

Detaylı

T.C. AYDIN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. AYDIN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. AYDIN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Sayı :PERASCL/ AYDIN Sicil No : Konu : Faaliyete Geçirilen Ön Büronun Çalışma Esasları Hk. İLGİLİ TÜM BİRİMLERE GÖNDERİLDİ MAHKEME

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLARININ STAJ DÖNEMİ İLE STAJ MAHKEMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, adlî yargı hâkim

Detaylı

İSTANBUL ADALET SARAYINDA GÖREV YAPAN BİRİMLE Güncelleme 19.10.2011 MAHKEME BİRİM ADI

İSTANBUL ADALET SARAYINDA GÖREV YAPAN BİRİMLE Güncelleme 19.10.2011 MAHKEME BİRİM ADI İSTANBUL ADALET SARAYINDA GÖREV YAPAN BİRİMLE Güncelleme 19.10.2011 MAHKEME BİRİM ADI YERİ 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ B3 BLOK 2. BODRUM KAT B3-2B09 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ B3 BLOK 2. BODRUM KAT B3-2B11 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

İSTANBUL ADALET SARAYI DAHİLİ TELEFON NUMARALARI

İSTANBUL ADALET SARAYI DAHİLİ TELEFON NUMARALARI İSTANBUL ADALET SARAYI DAHİLİ TELEFON NUMARALARI SANTRAL OPERATÖRÜ ÇAĞRI MERKEZİ : 0 212 375 75 75 BİRİM ADI NÖBETÇİ SAVCILIK BÜROSU DAHİLİ TELEFON NUMARASI NÖBETÇİ SAVCILIK BÜROSU 52630 BAKANLIK BÜROSU

Detaylı

TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ

TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ Söz Konusu proje 2006-2007 mali yılı proje tekliflerinin sunulmasının ardından AB Komisyonu tarafından, Personel Genel Müdürlüğü tarafından sunulan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Geri Plan: Mahkeme Yönetimi Sisteminin

Detaylı

25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI

25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI 25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI 25-26 Haziran 2013 Tarihlerinde, Hollanda Hükümeti tarafından desteklenen ve Adalet Akademisi

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ GÖRÜŞME NOTLARI

İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ GÖRÜŞME NOTLARI İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ GÖRÜŞME NOTLARI Kartal Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu olarak, İstanbul Anadolu Adliyesi ile ilgili 14.01.2013 tarihinde İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcısı Celal AVAR ile

Detaylı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 1. Amaç Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurullarının amacı, uyuşturucu ile mücadele sürecinde mevcut durumu tespit etmek ve hazırlanan eylem

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı BARO BAŞKANLIĞI Ankara,24.07.2013 DUYURU N0:2013/61 Konu.'Adalet Bakanlığı ile yürütülen temaslar ve sonuçlan Sayın Adalet Bakanı ile yapılan görüşmelerimizde Bakanlık ile Türkiye Barolar Birliği arasında

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı ETKİNLİK BÜLTENİ 1 Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 2008

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 20.08.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU

7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU 7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU Alt Komisyon Raporu, 14 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DEKANLIK İlgili mevzuat ile Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve nca belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Fakülte ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi ve koordinasyonu sağlamak. Dekanlık

Detaylı

YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI MEVCUT DURUM Bilişim Teknolojilerinin amacı dışında kullanımı. Eğitim ve

Detaylı

YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Karar No. Karar Tarihi

Karar No. Karar Tarihi Karar Tarihi 06/11/2012 06/11/2012 Karar No 06/11/2012 4115 06/11/2012 4123 Konu İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nin 19.102.2012 tarih ve 2012/379 esas sayılı dosyasına sanık müdafii olarak

Detaylı

YÖNETİM KURULU 18 ARALIK 2012 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 18 ARALIK 2012 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 18 ARALIK 2012 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

I- BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI. 1- Şube Müdürü Müsteşar yardımcısı Müsteşar -

I- BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI. 1- Şube Müdürü Müsteşar yardımcısı Müsteşar - EK1 A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ I BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI 1. SİCİL AMİRİ 2. SİCİL AMİRİ 3. SİCİL AMİRİ 1 Özel Kalem Müdürü Bakan 2 Şube Müdürü Özel Kalem Müdürü Müsteşar 3 Şef, araştırmacı, uzman, bilgisayar

Detaylı

Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürü,

Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürü, Avrupa Konseyi proje müdürü, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı, Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürü, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Yazılı ve görsel basınımızın seçkin temsilcileri,

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (12-18 Mart 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (12-18 Mart 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (12-18 Mart 2012) 12 Mart 2012, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Pınar Başpınar

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNE DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA ALMANYA

MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNE DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA ALMANYA MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNE DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA ALMANYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU Çalışma Ziyareti Tarihi : 09-13 Haziran 2008 Yerler : Köln, Bonn, Bad Münstereifel Çalışma Kapsamında Ziyaret Edilen

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

MÜDÜR T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

MÜDÜR T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu MÜDÜR Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör Yrd. Doç. Dr. Namık BİLİCİ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul

Detaylı

FİHRİST GÜNCELLENME TARİHİ : 24/03/2015

FİHRİST GÜNCELLENME TARİHİ : 24/03/2015 İZMİR ADLİYESİ ODA VE TELEFON REHBERİ FİHRİST GÜNCELLENME TARİHİ : 24/03/2015 BİRİM ADI SAYFASI İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 2 Adalet Komisyonu Başkanlığı 2 İzmir Bölge Adliye Mahkemeleri 2 Cumhuriyet

Detaylı

İZMİR ADLİYESİ ODA VE TELEFON REHBERİ FİHRİST. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı. Cumhuriyet Başsavcısı 2 Cumhuriyet Başsavcıvekilleri

İZMİR ADLİYESİ ODA VE TELEFON REHBERİ FİHRİST. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı. Cumhuriyet Başsavcısı 2 Cumhuriyet Başsavcıvekilleri İZMİR ADLİYESİ ODA VE TELEFON REHBERİ FİHRİST BİRİM ADI SAYFASI İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 2 Cumhuriyet Başsavcısı 2 Cumhuriyet Başsavcıvekilleri 2 Adalet Komisyonu Başkanlığı 2 İzmir Bölge Adliye Mahkemeleri

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı idari teşkilatında bulunan Akademik Personel Şube Müdürlüğü'nün başlıca

Detaylı

Rize Tüccarı İftarda Buluştu Odamız Geleneksel İftar Programını Gerçekleştirdi

Rize Tüccarı İftarda Buluştu Odamız Geleneksel İftar Programını Gerçekleştirdi Kadir Gecesi Geceniz Mübarek Olsun 13 Temmuz 2015 Ramazan Bayramının, Tüm İslam Alemine Huzur ve Barış Getirmesini Temenni Ederiz. Hayırlı Bayramlar. 17-19 Temmuz 2015 Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yayın

Detaylı

11.12.2012. Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli yazısı.

11.12.2012. Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli yazısı. 11.12.2012 Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli Yazı okundu, listede sırada bulunan Av. G. Ç.'nin vasi olarak atanabileceğinin

Detaylı

T.C. HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : 87742275-659-0289-2012/658/57864 09/12/2013 Konu : Soruşturma aşamasında avukatların dosya içeriği incelemesi. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 5271 sayılı Ceza

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ PROJENİN TANIMI; Bu proje, bağımlılıkla mücadele alanında paydaşlarımızla etkin bir işbirliği çerçevesinde

Detaylı

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ulutaş Konya / 2015 Etkinlikler Dosyası Havacılık Semineri (21.12.2015) Fakültemizde

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

yüksel önder tarafından yazıldı. Cumartesi, 07 Nisan 2012 16:15 - Son Güncelleme Cumartesi, 07 Nisan 2012 16:23

yüksel önder tarafından yazıldı. Cumartesi, 07 Nisan 2012 16:15 - Son Güncelleme Cumartesi, 07 Nisan 2012 16:23 AmaçMADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, adli yargı ilk derece hukuk mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin yargılama ve yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesine dair usul ve esasları

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.. AKSARAY ÖĞRETİM ELEMANLARININ FAKÜLTE YÖNETİMİNİ DEĞERLENDİRMESİ Sevgili Akademisyen Arkadaşlarım, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı yönetiminde Mayıs

Detaylı

Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Hazýrlayan Ebru Özberk T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým, yayýn,

Detaylı

1-C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine,

1-C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine, 01.07.2013 PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 25.06.2014 tarih ve 17182 gelen evrak sayılı, baroların KEP Hesap Adresi alması hakkındaki yazısının bildirimi. PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII YARGIITAY BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.3.1.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: GÖREV BİLGİLERİ Sorumlusu

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUN. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar, İlkeler ve Yükümlülükler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUN. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar, İlkeler ve Yükümlülükler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUN Kanun Numarası : 5402 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/7/2005 Sayı : 25881 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar, İlkeler ve Yükümlülükler

Detaylı

Uluslararası İlişkiler ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Uluslararası İlişkiler ULUSLARARASI İLİŞKİLER 6 ULUSLARARASI İLİŞKİLER Uluslararası İlişkiler 6. BÖLÜM ULUSLARARASI İLİŞKİLER Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu 2012-2014 dönemine ilişkin ilk toplantısını 28 Kasım 2012 tarihinde yapmış, toplantıda

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI, T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI, ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI VE T.C

T.C. ADALET BAKANLIĞI, T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI, ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI VE T.C T.C. ADALET BAKANLIĞI, T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI, ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI VE T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARASINDA ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN 6284 SAYILI

Detaylı

ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM

ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM Dr. Ali Rıza ÇAM ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM Savcılık İle Kolluk Arasındaki Adli İşlemlerde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımının Ceza Soruşturma Sürecine Etkisinin Mukayeseli İncelenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü

Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, halkla ilişkilerin tanıma ve tanıtma kavramlarının içinde yürütülen faaliyetlerin çoğunu gerçekleştirmektedir. Örgütü, hizmet alanlara, tedarikçilere, hizmet

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 03/12/2015 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN T.C. 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 03/12/2015 Perşembe

Detaylı

YÖNETİM KURULU 24 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 24 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 24 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti. 12.02.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

Sendikamızın İSG faaliyetlerine yön veren ÇEİS

Sendikamızın İSG faaliyetlerine yön veren ÇEİS İSG İş Sağlığı ve Güvenliği ÇEİS İSG Kurulu nda nöbet değişimi Sendikamızın İSG faaliyetlerine yön veren ÇEİS İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, 20. toplantısını 17 Mayıs 2010 tarihinde, İstanbul da Sendikamız

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) İÇİNDEKİLER

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) İÇİNDEKİLER HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) MÜDÜR SUNUŞU 5747 sayılı yasa ile Alemdağ-Taşdelen-Ömerli Belediyelerinin Tüzel Kişiliği kaldırılarak Çekmeköy Belediyesine katılmış, Çekmeköy Belediyesi de

Detaylı

MESLEKTEBİRLİK TARİHLİ BASIN TOPLANTISI

MESLEKTEBİRLİK TARİHLİ BASIN TOPLANTISI MESLEKTEBİRLİK 25.02.2016 TARİHLİ BASIN TOPLANTISI Değerli meslektaşlarımız çok kıymetli basın mensupları değerli hanımefendiler beyefendiler, basın toplantımıza hoş geldiniz. Bilindiği üzere Mayıs ayı

Detaylı

UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden Y0LXKdY - V+EvJ// - k6oylhi - 8Ri/oM= kodu ile erişebilirsiniz.

UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden Y0LXKdY - V+EvJ// - k6oylhi - 8Ri/oM= kodu ile erişebilirsiniz. UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden Y0LXKdY - V+EvJ// - k6oylhi - 8Ri/oM= kodu ile erişebilirsiniz. 04.12.2004 TARİH VE 5271 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUN 64.

Detaylı

CEZA TEVKĐFEVLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 53/1 NOLU GENELGE

CEZA TEVKĐFEVLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 53/1 NOLU GENELGE T.C. ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.03.0.CTE.0.00.07.00/010.06.02/9 30/03/2007 Konu : Ulusal Yargı Ağı ve Đstatistik Đşlemleri GENELGE No: 53/1 29/03/1984 tarih ve 2992

Detaylı

T.C. MUT KAYKMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. MUT KAYKMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. MUT KAYKMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1-Elektronik başvuru formu 2-Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumunca onaylı

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976-1980. Yüksek Lisans Ticaret Hukuku Ankara Üniversitesi 1981-1982

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976-1980. Yüksek Lisans Ticaret Hukuku Ankara Üniversitesi 1981-1982 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selma ÇETİNER ŞEKERCİ 2. Doğum Tarihi : 3 Kasım 1958 3. Unvan : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976-1980 Yüksek Lisans

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Meclis salonu toplantıya hazır hale getirilir. Meclis gündemi üyelere dağıtılır ve toplantı akışına göre sunum yapılır.

MECLİS TOPLANTISI. Meclis salonu toplantıya hazır hale getirilir. Meclis gündemi üyelere dağıtılır ve toplantı akışına göre sunum yapılır. MECLİS TOPLANTISI Meclis salonu toplantıya hazır hale getirilir. Meclis gündemi üyelere dağıtılır ve toplantı akışına göre sunum yapılır. Toplantı sırasında gerekli durumlarda Divan üyelerine destek sağlanır.

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi.

Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 02.04.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Türkiye Barolar Birliği'nin

Detaylı

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı: ADALET PROGRAMI

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı: ADALET PROGRAMI Ders İzlencesi 2016 2017 Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı: ADALET PROGRAMI Fakülte/MYO/Bölüm Adı: Dersin adı: KALEM MEVZUATI VE ADLİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ Dersin veriliş şekli: Yüz Yüze Dersin genel içeriği:

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU İÇ KONTROL SİSTEMİ 01/06/2015 tarihinde birimimizde

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak J.T.G.Y.K. 1 Amaç MADDE 1 - Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin getirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri düzenler.

Detaylı

KORUMA KURULLARI. Kanuni Dayanak: 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu

KORUMA KURULLARI. Kanuni Dayanak: 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu KORUMA KURULLARI Kanuni Dayanak: 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu KORUMA KURULLARININ OLUŞUMU: 1) Koruma kurulları; adalet komisyonunun bulunduğu yerlerde Cumhuriyet başsavcısının veya

Detaylı

KTÜ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (FARABİ HASTANESİ) NDE HASSAS GÖREVLER ve BU GÖREVLERDE BULUNAN PERSONEL

KTÜ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (FARABİ HASTANESİ) NDE HASSAS GÖREVLER ve BU GÖREVLERDE BULUNAN PERSONEL KTÜ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (FARABİ HASTANESİ) NDE HASSAS GÖREVLER ve BU GÖREVLERDE BULUNAN PERSONEL Hassas Görevler Hastane Otomasyon Sorumluluğu Uzm. İsmail ÇEBİ Bilgi İşlem Merkezi Web

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kontrol Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Kontrol Müdürlüğü görev

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 03/09/2015 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 03/09/2015 Perşembe günü

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

Uyuşmazlıklar bir arabulucu eşliğinde, daha kısa sürede daha masrafsız ve iki tarafın da memnun ayrılacağı şeklinde çözüme kavuşturulabilir

Uyuşmazlıklar bir arabulucu eşliğinde, daha kısa sürede daha masrafsız ve iki tarafın da memnun ayrılacağı şeklinde çözüme kavuşturulabilir Uzun zamandır hazırlıkları süren Adalete Daha İyi Erişim Projesi yakında eğitim programlarıyla duyurulacak. Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu'nun taraf olduğu Avrupa Birliği destekli

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 17.12.2013 Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim Kurulu'nun

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

ADLİ YARGI HÂKİMLERİNE AİT İŞ CETVELLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

ADLİ YARGI HÂKİMLERİNE AİT İŞ CETVELLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ADLİ YARGI HÂKİMLERİNE AİT İŞ CETVELLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu nun 1, 21 ve 33 üncü maddeleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI 1 ÜNVANI/GÖREVİ SORUMLULUK ALANI ORGANİZASYONDAKİ YERİ VEKİLİ : Şube Müdürü /Kültür Şube İş ve İşlemleri, (Nilüfer ZENGİN) :Kültür Şube Müdürlüğü(Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) :, Yardımcıları,

Detaylı

T.C. BATMAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLÂN

T.C. BATMAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLÂN T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ İLÂN Kanununa Göre İl Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, Batman ili

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ORTAOKULU

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ORTAOKULU Okulun Fiziki Şartlarını Ve Donanımlarını İyileştirme Projesi ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 2014 SARAYKÖY / DENİZLİ GİRİŞ : Atatürk Ortaokulu 1 Müdür

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ GENEL SEKRETERLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ GENEL SEKRETERLERİ ANAYASA MAHKEMESİ GENEL SEKRETERLERİ Genel Sekreter Şemsettin ARGUN Emin KAYA Vekaleten (GSY) Vekaleten (GSY) Genel Sekreterler ve Görev Süreleri 1961 ANAYASASI DÖNEMİNDE Önceki Görevi Başlangıç Ayrılış

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 19 ARALIK 2010, PAZAR Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) 18:00-20:00 Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

Detaylı

HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI

HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI ARABULUCULUK GENEL GÖRÜNÜMÜ 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 22.06.2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Karacadağ Kalkınma Ajansı 1 Karacadağ Kalkınma Ajansı Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan TRC2 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere Bölgenin kaynak ve olanaklarının tespit edilmesine,

Detaylı

KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET

KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1.ÜNİTE Kalem Sisteminin Yargı Örgütündeki Yeri ve Özellikleri GİRİŞ Yargılama

Detaylı

TARSUS ADLİYESİ TELEFON REHBERİ. Adı Soyadı Görevi Dahili İş Telefonu CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

TARSUS ADLİYESİ TELEFON REHBERİ. Adı Soyadı Görevi Dahili İş Telefonu CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARSUS ADLİYESİ TELEFON REHBERİ Adı Soyadı Görevi Dahili İş Telefonu CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Mustafa ÇELENK C. Başsavcısı Gökhan ÇETİN Zabıt Katibi 1001-1104 616 00 99 Nejat ATAŞ Koruma 1107 Yalçın KAYA

Detaylı

1.GRUP TARAFINDAN TESPİT EDİLEN SORUN VE SORULAR

1.GRUP TARAFINDAN TESPİT EDİLEN SORUN VE SORULAR HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : ERZURUM POLAT RENAISSANCE OTELİ TOPLANTI TARİHİ : 22.09.2012 GRUP ADI : 1. GRUP KONU : TMK 10 VE CMK 250 KONULARI GRUP

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İŞBÖLÜMÜ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İŞBÖLÜMÜ RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İŞBÖLÜMÜ Görev No GÖREVİN KONUSU GÖREVLİLER NOT AKADEMİK PERSONEL BİRİMİ 1 YÖKSİS işlemlerini yürütmek (Kadro işlemleri, ilan işlemleri, kişi ekleme çıkarmagüncelleme)

Detaylı

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü. Engelli ve Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurmalarına Yönelik Destekler

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü. Engelli ve Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurmalarına Yönelik Destekler Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Engelli ve Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurmalarına Yönelik Destekler 24 Kasım 2017 İPC Temel Mevzuat Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN :KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN :KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 11. GRUP :KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER : HAMİT SARAK

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 1. GRUP : CEZA HUKUKU : AYDIN ŞEN : MEHMET OĞRAŞ Raporlama

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı