GÜVEN MENKUL DEĞERLER A. ġ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVEN MENKUL DEĞERLER A. ġ."

Transkript

1 GÜVEN MENKUL DEĞERLER A. ġ. ACĠL VE BEKLENMEDĠK DURUM PLANI ve Ġġ AKIġ PROSEDÜRLERĠ 1. Mali tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olunan her türlü kayıt ile kıymetli evrakın basılı olarak ve/veya elektronik ortamda saklanması a) Şirketimize ait resmi defterler basılı olarak şirket merkezinde ve geçmiş yıllara ait resmi defterler ise şirket deposunda kanuni süreler içersinde saklanacaktır. b) Mali tabloların bir nüshası bağımsız denetim firmasında bulunacak olup ayrıca elektronik ortamda (cd,disket vb. ) tutulacaktır. c) Geçmiş yıllara ait kıymetli evraklar şirket deposunda bulundurulacaktır. 2. ġirketimizin aralıksız olarak faaliyetlerini sürdürebilmesi için bilgi sistemlerinin devamlılığının sağlanması, yedekleme ve yedeklerin elektronik ortamda saklanması a) Şirketimize ait finansal dataları, muhasebe programına ait bilgiler ve müşteri bilgileri hergün şirket içinde bir bilgisayara kayıt edilecek olup aynı zamanda CD ortamına alınacak back-up kaydı şirket dışına çıkarılacaktır. Şirket e ait back-up kayıtları 5 yıl süre ile saklanacaktır. 3. Mali ve Bilgi iletiģim altyapısı operasyonel risk değerlendirmesi Risk : Şirket merkezinde bulunan server ın arızalanması Çözüm : - Back-up CD lerinden dataların geri yüklenmesi -Veri tabanının yeniden kurulması Risk : Takasbank ve/veya MKK ile kurulan bağlantının kopması Çözüm : -Yedek bağlantıya geçiş -Yedek bağlantıda problem var ise ilgili personel Merkezi Kayıt Kuruluşuna ve/veya Takasbank a giderek günlük işlemleri gerçekleştirir. 1

2 Risk : İMKB ile kurulan bağlantıların arızalanması Çözüm : Turpak ve TT-net hatlarında kalıcı bir arızanın olması durumunda İMKB merkezinde bulunan üye temsilcilerimiz ile irtibata geçilerek müşteri emirleri gerçekleştirilir. 4) Aracı kurum ve çalıģanlarıyla alternatif iletiģim kanallarının tedarik ve sürekliliğinin sağlanması a) Şirketimizin İMKB üye temsilcileri ile İMKB de bulunan şirketimize ait 3 (ÜÇ) direk telefon hattı ve 1 (BİR) faks cihazı ile irtibat kurulmaktadır. Telefon hatlarında arıza olması durumunda cep telefonu ile irtibat kurulacaktır. b) Şirketimizde çalışan tüm personelde diğer çalışan personellerin telefon numaraları bulunacaktır. 5) Alternatif aracı kurum merkezi ve merkezi ve merkez dıģı örgütlerin tespiti a) Şirketimizin olağanüstü (deprem, yangın vb.) hallerde kullanacağı aracı kurum merkezi Büyükdere caddesi no:185 B Blok D:13 Kanyon-Levent / ĠSTANBUL adresidir. Bu adreste ; bulundurulacaktır. 1 (BİR) adet internet bağlantısı 1 (BİR) adet telefon hattı ( ) 1 (BİR) adet faks 2 (İKİ) adet notebook 6) Acil ve beklenmedik durumun karģı tarafa olası etkileri a) Müşteri emirlerinin gerçekleştirilememesi b) Mali yükümlülüklerin yerine getirilememesi c) Rutin ve zorunlu bildirimlerin yerine getirilememesi 2

3 7) Kurulun alınan önlemler hakkında bilgilendirilmesi; rutin ve zorunlu bildirimlerin nasıl yapılacağı a) Acil ve beklenmedik durum ile karşılaşıldığında en hızlı iletişim araçları kullanılarak ivedilikle Sermaye Piyasası Kurulu, İMKB, VOB, MKK ve Takasbank a sözlü ve/veya yazılı olarak bildirilecektir. b) Rutin ve zorunlu bidirimler Şirket e ait alternatif şirket merkezinden süresi içinde bildirilecektir. 8) Şirketimizin, acil ve beklenmedik durum karşısında faaliyete devam edilemeyeceği yönünde karar vermesi durumunda şirket yönetim kurulunun alacağı karar doğrultusunda müşteri hesapları tespit edilen başka bir aracı kuruma devredilebilir veya müşteri hesapları tasfiye edilir. Ġġ AKIġ PROSEDÜRLERĠ 1. Kriz masası oluģturulması Şirketimizin Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Müfettiş ve Vadeli İşlemler Müdürü ile kriz masası oluşturulur ve durum değerlendirilmesi yapılır. 2. ġirket Genel Müdürünün bilgisi dahilinde Genel Müdür Yardımcısı gerekli koordinasyonu sağlayacaktır. 3. ĠĢ bölümü a) Koordinasyon sorumlusu- Genel Müdür Yardımcısı - Veri tabanı ve muhasebe programının yüklenmesi için İMKB üye otomosyon grubu ile temasta bulunulur. - SPK, İMKB, VOB, MKK, ve Takasbank a durum hakkında bilgi verir. - Tüm gelişmelerden şirket Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı na bilgi verir. 3

4 b) Merkezi Kayıt KuruluĢu nezdinde yapılan iģlemler - Merkezi Kayıt Kuruluşu Web İşlemleri yetkilisi - Yardım masasında veya internet üzerinden günlük işlemleri gerçekleştirir, takas borçlarını kapatır. Müşteri hesap mutabakatlarını sağlar. - Vadeli işlemler ile ilgili teminat işlemleri yapılır. - Gelişmeler hakkında Genel Müdür Yardımcısına bilgi verir. c) Takasbank A.ġ. nezdinde yapılan iģlemler - Muhasebe Sorumlusu - Yardım masasına ulaşarak günlük işlemleri gerçekleştirir. Takas borçlarını kapatır. Banka mutabakatını sağlar. - Gelişmeler hakkında Genel Müdür yardımcısına bilgi verir. d) Alternatif Ģirket merkezinde yapılan iģlemler Muhasebe Sorumlusu - Veri tabanının ve muhasebe programının kurulmasından sonra Back-up ların geri yüklenmesini sağlar. - Muhasebe programının işlerliğini kontrol eder, müşteri hesaplarının TL ve hisse senetlerinin sözleşme bazında kontrolünü sağlar. - Müşterileri arayarak hesapları hakkında bilgi verir. - Müşteri menkul kıymetleri ve nakit çekim işlemlerini yürütür. - Gelişmeler ve yapılan işlemler hakkında Genel Müdür Yardımcısına bilgi verir. e) Ġzmir Vadeli ĠĢlemler ve Opsiyon Borsası Nezdinde Yapılacak ĠĢlem Vadeli işlemler Müdürü -Vadeli işlemler müdürü İzmir Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsasına gidecektir. Ancak daha sonra İzmir Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası İstanbul da bir yedek merkez kurar ise bu merkeze gidilecektir. - Yardım masasında vadeli işlemlere ait teminatlandırma ve müşteri emirlerinin gerçekleştirilmesini sağlar. - Gerçekleşen işlem sonuçlarını alternatif şirket merkezine internet üzerinden, telefon yada faks ile bildirir. - Tüm gelişmeler hakkında Genel Müdür Yardımcısına bilgi verir. 4

5 f) ĠMKB nezdinde yapılan iģlemler Üye temsilcisi - Alternatif aracı kurumlar merkezinden gelen müşteri emirlerini gerçekleştirir. - Gerçekleşen işlemlerin teyidini operasyon müdürüne iletir. - Gerçekleşen işlemleri CD veya disket ortamından alternatif aracı kurum merkezine ulaştırır. Acil ve beklenmedik durum planının uygulanmasından şirket Genel Müdür Yardımcısı Murat ERKAN sorumludur.alternatif sorumlu kişi Müfettiş Mükerrem Gülümser YILMAM dır. Sorumlu KiĢilere Ait Bilgiler : 1. Murat ERKAN Genel Müdür Yardımcısı Cep Telefonu : 0 (537) Ev Telefonu : 0 (212) Adres : Bağlar Mahallesi Narçiçeği Sokak No : 10 / 1 Yeniköy-Sarıyer / İSTANBUL 2. Mükerrem Gülümser YILMAM Müfettiş Cep telefonu : 0 (532) Ev Telefonu : 0 (216) Adres : Taşlıçeşme Sokak Şirin Ap. No:28 Daire:30 B Blok Bostancı/İstanbul 5

6 6

ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL DURUM EYLEM PLANI

ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL DURUM EYLEM PLANI ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL DURUM EYLEM PLANI 1 ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI VE İŞ AKIŞLARI Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. müşterilerine verdiği hizmetin sürekliliği ve sorumlu olduğu

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI VE İŞ AKIŞLARI

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI VE İŞ AKIŞLARI ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI VE İŞ AKIŞLARI 1) Mali tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü oldukları her türlü kayıt ile kıymetli evrakın basılı olarak ve/veya elektronik ortamda saklanması,

Detaylı

2. SÖZKONUSU RİSKLER SONRASINDA OLUŞABİLECEK KAYIPLAR

2. SÖZKONUSU RİSKLER SONRASINDA OLUŞABİLECEK KAYIPLAR 1. GİRİŞ - Amaç Bu planın amacı, Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. nin, acil ve beklenmedik durumlarda personeline, müşterilerine, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine

Detaylı

Acil ve Beklenmedik Durum Yönetmeliği

Acil ve Beklenmedik Durum Yönetmeliği Acil ve Beklenmedik Durum Yönetmeliği 1. Amaç Acil ve beklenmedik durumlarda personeline, müşterilerine, piyasa katılımcılarına hissedarlarına ve 3. taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme

Detaylı

NOTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

NOTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI A. AMAÇ NOTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Bu planın amacı, nin, acil ve beklenmedik durumlarda personeline, müşterilerine, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme

Detaylı

TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI VE İŞ AKIŞ PROSEDÜRLERİ

TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI VE İŞ AKIŞ PROSEDÜRLERİ TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI VE İŞ AKIŞ PROSEDÜRLERİ I- GİRİŞ : Tera Menkul Değerler A.Ş. ye ait iş bu Acil ve Beklenmedik Durum Planı ve İş Akış Prosedürleri Seri: V No: 68

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI YÖNETMELİĞİ

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI YÖNETMELİĞİ ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. nin acil ve beklenmedik durum planını, bu durumda müşteriler, alım

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI 1 ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI 1. AMAÇ: Bu planın amacı, Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin acil ve beklenmedik

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI. Revizyon Tarihi 19.01.2015

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI. Revizyon Tarihi 19.01.2015 Döküman No G-10/14.1.2 Revizyon Tarihi 19.01.2015 Prosedürü Onaylayan Yönetim Kurulu Prosedürü Uygulama Sorumlusu Acil ve Beklenmedik Durum Komitesi Ocak 2015 AMAÇ Acil ve Beklenmedik Durum Planı nın amacı,

Detaylı

EYG GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

EYG GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI MAYIS 2015 1. AMAÇ Bu planın amacı, EYG Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. nin acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü

Detaylı

ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI 1. AMAÇ Bu planın amacı, acil ve beklenmedik durumların; şirketin olağan çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek sonuçlar yaratmasını engellemek,

Detaylı

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM VE İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM VE İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM VE İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI AĞUSTOS 2012 İÇİNDEKİLER 1 Genel Çerçeve 2 2 Görevli Personel 2 3 Verilen Kritik Hizmetler 5 4 Askıya Alınabilecek

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI BİLGİLENDİRME NOTU

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI BİLGİLENDİRME NOTU BİLGİLENDİRME NOTU Sardis Menkul Değerler A.Ş. nin, acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, diğer aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme

Detaylı

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Ağustos 2014

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Ağustos 2014 Acil ve Beklenmedik Durum Planı Ağustos 2014 Bu plan, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanmıştır. Toplam 9 sayfa ve 18 maddeden oluşan Acil ve Beklenmedik Durum planı yayımı tarihinde

Detaylı

ACİL DURUM EYLEM PLANI

ACİL DURUM EYLEM PLANI ACİL DURUM EYLEM PLANI Madde 1. Amaç Bu planın amacı, acil ve beklenmedik durumların; şirketin olağan çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek sonuçlar yaratmasını engellemek, acil ve beklenmedik durum sırasında

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, ÜNLÜ Menkul Menkul Değerler A.Ş. nin ( ÜNLÜ Menkul veya UNS ) acil ve beklenmedik durum planını, bu

Detaylı

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Acil ve Beklenmedik Durum Planı

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Acil ve Beklenmedik Durum Planı FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Acil ve Beklenmedik Durum Planı 2013 1 1. AMAÇ Bu planın amacı, acil ve beklenmedik durumların; şirketin olağan çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek sonuçlar yaratmasını engellemek,

Detaylı

ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI

ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI 1. AMAÇ Bu planın amacı, acil ve beklenmedik durumların; şirketin olağan çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek sonuçlar yaratmasını engellemek, acil ve beklenmedik durum

Detaylı

Acil ve Beklenmedik Durum Eylem Planı

Acil ve Beklenmedik Durum Eylem Planı 1/4 Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç ve Tanımı Madde 1 Bu planın ( bilgi notunun ) amacı, Şirketin, acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI YÖNETMELİĞİ

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI YÖNETMELİĞİ ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin acil ve beklenmedik durum planını, bu durumda müşteriler,

Detaylı

BOSPHORUS CAPITAL. PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. ACĠL VE BEKLENMEDĠK DURUM PLANI

BOSPHORUS CAPITAL. PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. ACĠL VE BEKLENMEDĠK DURUM PLANI BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. ACĠL VE BEKLENMEDĠK DURUM PLANI ĠÇĠNDEKĠLER ACĠL VE BEKLENMEDĠK DURUM PLANI... 3 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. DAYANAK... 3 4. TANIMLAR... 3 5. GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Acil ve Beklenmedik Durum Planı DOK NO. PL_005

Acil ve Beklenmedik Durum Planı DOK NO. PL_005 Yürürlük Tarihi Sayfa: 1 / 8 1. Amaç Bu plan, Sermaye Piyasası Kurulu nun Portföy Yönetim Sirketleri Ve Bu Sirketlerin Faaliyetlerine İliskin Esaslar Tebligi (III -55.1) nin 17. Acil ve beklenmedik durum

Detaylı

UYGULAMA ESASI. Tasarlayan: Onaylayan: Yayınlayan: Bölüm: Bilgi Teknolojileri. Grup: Yönetim Kurulu

UYGULAMA ESASI. Tasarlayan: Onaylayan: Yayınlayan: Bölüm: Bilgi Teknolojileri. Grup: Yönetim Kurulu UYGULAMA ESASI Ad : Acil Durum ve İş Sürekliliği Uygulama Esası Kod : 06.03.44 UE Sorumlu Bölüm/Grup : Burgan Yatırım Çalışanları Amaç : Şirketin, acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, yatırım

Detaylı

Strateji Menkul Değerler

Strateji Menkul Değerler 1) SUNMAYA YETKİLİ OLDUĞUMUZ HİZMETLER 6362 sayılı yeni SPKn kapsamında yatırım hizmet ve faaliyetleri Mevcut Yetki Belgesi / İzin Adı Tarih No Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi 27/07/1995 ARK/ASA-211

Detaylı

UYGULAMA ESASI. Tasarlayan: Onaylayan: Yayınlayan: Bölüm: Burgan Portföy Yönetimi. Grup: Yönetim Kurulu. Bölüm: Yasal Uyum. Direktör Özlem Ünal

UYGULAMA ESASI. Tasarlayan: Onaylayan: Yayınlayan: Bölüm: Burgan Portföy Yönetimi. Grup: Yönetim Kurulu. Bölüm: Yasal Uyum. Direktör Özlem Ünal UYGULAMA ESASI Ad : Acil Durum ve İş Sürekliliği Uygulama Esası Kod : 06.05.13 UE Sorumlu Bölüm/Grup : Burgan Portföy Yönetimi Çalışanları Amaç : Şirketin, acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine,

Detaylı

İ Ş P O R T F Ö Y Y Ö N E T İ M İ A. Ş. ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI

İ Ş P O R T F Ö Y Y Ö N E T İ M İ A. Ş. ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI İ Ş P O R T F Ö Y Y Ö N E T İ M İ A. Ş. ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI Mayıs 2010 ĠÇĠNDEKĠLER 1. AMAÇ... 3 2. TANIMLAR... 3 3. KAPSAM... 3 4. SORUMLULUK... 3 5. YÜRÜTME... 4 6. KRĠZ MERKEZLERĠNĠN OLUġUMU,

Detaylı

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Revizyon Tarihi : KONU : İnternet Sitesinin Güncellenmesine İlişkin Esaslar Onay Tarihi :

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Revizyon Tarihi : KONU : İnternet Sitesinin Güncellenmesine İlişkin Esaslar Onay Tarihi : Aşağıdaki dokümanda bahis konusu olan Şirket / Kurum, Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. yi, Şube ise Anadolu Yatırım Şubeleri ni ifade etmektedir. 1. AMAÇ Bu doküman, Kurumun internet sitesinde gerçekleştirilecek

Detaylı

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Menkul Değerler AŞ YURT İÇİ ve YURT DIŞI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ARACILIK SÖZLEŞMESİ SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ SANKO SÖZLEŞME TÜRLERİ Sayfa UYGUNLUK TESTİ 2-3 ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI

Detaylı

TAKAS İŞLEMLERİ PROTOKOLÜ

TAKAS İŞLEMLERİ PROTOKOLÜ BORSASI TAKAS İŞLEMLERİ PROTOKOLÜ İşbu Protokol;...adresinde faaliyet gösteren.(bundan böyle Borsa olarak anılacaktır.) ile Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli / İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 34) (11/8/2001 tarihli ve24490 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı