MEME KANSERLİ HASTALARIN FİZİKSEL REHABİLİTASYONU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEME KANSERLİ HASTALARIN FİZİKSEL REHABİLİTASYONU"

Transkript

1 MEME KANSERLİ HASTALARIN FİZİKSEL REHABİLİTASYONU Prof. Dr. Gülseren AKYÜZ Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

2 Cancer rehabilitation into the future Gerber LH Cancer Aug 15;92(4 Suppl):975-9 Kanserli hastalarda 5 yıllık sağ kalım >% 50 Bu tür hastalar artık kronik hastalığı olan kişiler olarak kabul edilmekte Kanser insidansının 50 yaşından 80 yaşına kadar 500/ den / lere çıktığı bilinmekte Giderek dünya nüfusu yaşlanıyor ve kanser prevalansı artıyor

3 KANSER TEDAVİSİNDE BAŞARIYI ARTIRAN FAKTÖRLER İnterdisipliner çalışma Hoşgörülü yaklaşım Eğitim Erken tedavi

4 REHABİLİTASYON Hastalığın kendisinden ya da tedavisinden kaynaklanabilecek, fiziksel, psikolojik ve mesleki disfonksiyonları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek, Yaşam kalitesini artırmak, fonksiyonları çıkabilecek en üst düzeye çıkarmak amacıyla yapılan çabalardır

5 KANSER REHABİLİTASYON EKİBİ FTR uzmanı Onkolog İlgili branş uzmanları Hemşire Fizyoterapist İş ve uğraşı terapisti Sosyal çalışma uzmanı Konuşma terapisti Psikolog Diyetisyen Ortez/protez teknisyeni Hasta ve ailesi

6 HASTA VE HASTA AİLESİNE YAKLAŞIM Hasta ve ailesinin hastalığı kabul etmesi Korku? Red? Kızgınlık? Belirsizlik? Suçluluk? Tedaviye katılım ve uyum Stresin kontrolü - anksiyeteden kaçış Yan etkilerin tanınması ve baş edebilme Sosyal izolasyonun önlenmesi İlişkilerin kuvvetlendirilmesi Yeni yaşama adaptasyon Grup tedavileri

7 KANSER REHABİLİTASYONUNDA EVRELER* Koruyucu evre Restoratif evre Destekleyici evre Palyatif evre *Dietz JH: Adaptive rehabilitation in cancer Cancer Rehab 68: ,1980

8 Hasta eğitimi! KORUYUCU EVRE Beklenen sorunlar ve fonksiyon kaybı oluşmadan koruyucu önlemler alınması Örn: Tedavi öncesi psikolojik destek Cerrahi öncesi hastaya solunum egz. öğretilmesi Amputasyon öncesi koltuk değneği ile yürüme eğitimi

9 RESTORATİF EVRE - I Hastalık veya tedavi sonucu oluşan sorunların aşılması Hastalık öncesi fonksiyonel düzeye hızla dönülmesi Maksimum kapasiteye ulaşılması

10 RESTORATİF EVRE - II Bu evre için gerekli süre hastanın -yaşı - mental durumu - motivasyonu - fiziksel sorunları - psikolojik adaptasyon hızına göre değişir Örnek: Mastektomi sonrası post-op EHA egz

11 DESTEKLEYİCİ EVRE Hastalığın ve tedavi gereksiniminin devam etmesi Fonksiyonel yetilerde değişiklik olması Bu evrede amaç fonksiyonel değişiklikleri sınırlamak ve sorunları azaltmaktır Örn: Mobilizasyon için yürüteç, tekerlekli sandalye kullanımı Fonksiyon kaybına adaptasyon

12 PALYATİF EVRE Hastalığın terminal dönemi Foksiyon kaybının ilerlemesi ile karakterize Yapılması gerekenler Komplikasyonların azaltılması Ağrı kontrolü Evde bakım konusunda aile eğitimi Hasta ve ailesine psikolojik destek

13 MEME KANSERİ Kadınlarda en yaygın malignite 8 kadından biri meme kanseri tanısı almakta Kadınlarda ABD'de tüm kansere bağlı ölümlerin % 18 ini oluşturmakta 28 kadından biri bu nedenle yaşamını kaybediyor 5 yıllık yaşam oranı % 66-82

14 MEME KANSERİ SONRASI SORUNLAR Omuz hareketlerindeki kısıtlılık Lenfödem Ağrı Fantom meme hissi Kilo alma Olumsuz vücut imajı Yorgunluk Depresyon

15 Preop ayrıntılı bir omuz ve üst ekstremite muayenesi tedavi ve rehabilitasyonu kolaylaştırır Artrit, bursit, selülit, radikülopati, rotator manşon yırtığı, impingement sendromu gibi durumlar aydınlatılmalıdır Tedavinin hedefleri: Omuzun ağrısız eklem hareket açıklığını korumak ve fonksiyonel kullanımını sağlamak Yara, kol bakımını öğretmek, ödem ve enfeksiyonu önlemek Duygusal tepkiyi, stres ve korkuyu azaltmak Günlük yaşamına, çalışma ortamına çabuk dönmesini sağlamak

16 MASTEKTOMİ SONRASI ERKEN DÖNEMDE EGZERSİZ Yara iyileşmesi Tüplerden gelen drenaj miktarı Göğüs duvarı instabilitesi Sütur gerilimi Aksiller disseksiyon, postop 3-5. gün (yara iyileşmesi)

17 Omuz fleksiyon ve abduksiyonu için, erken egzersiz koruma yönünden etkili Breast Cancer Research Treatment 2002 Meme cerrahisinden hemen /14 gün sonra egzersiz lenfödem gelişimi açısından fark yok erken egzersiz grubunda EHA korunmuş Breast 2002

18 OMUZ CPM CİHAZI

19 OMUZ ASKISI

20 MASTEKTOMİ SONRASI EGZERSİZ PROGRAMI 1. gün Opere kol elevasyonda, 45 derece abduksiyon, el pompalama egzersizleri, omuz izometrik egzersizleri 2. gün Kendine bakım aktiviteleri, opere kolu kullanmaya teşvik, dirsek- el bileği- el aktif EHA egzersizleri 3. gün Omuz eklemi aktif egzersizleri ( abd ve flex 40 derece, IR-ER tolere edebildiği kadar) Alt ekstremite distalden proksimale 4.gün- Solunum egzersizleri Omuz abduksiyon-fleksiyon hasta toleransına göre Ev programı Aktif EHA, makara ve tırmanma egzersizleri, Codman egzersizleri

21 Postop günler NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH (NIH) OMUZ EGZERSİZ PROGRAMI Pasif Eklem Hareket Açıklığı egzersizleri Fleksiyon Abduksiyon İç-dış rotasyon * * * 7 * * * Dren çıkınca * * * * = hastanın tolere edebileceği kadar

22 TROMBOPSİTOPENİ EGZERSİZ REÇETESİNİ ETKİLER Mİ? İntraartiküler kanama riski İntraserebral kanama riski Trombosit sayısı <10.000/mm 3 ise egzersiz önerilmez

23 KANSER AĞRISI -I Hastaların % 51 inde mevcut (ileri dönemde % 74) Yaşam kalitesini ve fonksiyonelliğine olumsuz etki etmekte Fizyolojik, duysal, bilişsel ve davranışsal komponentleri var Depresyon ve anksiyete sonucu kanser ağrısı çeken hastaların % 7-20 sinde intihar düşüncesi hakim

24 KANSER HASTALARINA ÖZGÜ AĞRI SENDROMLARI Direkt tümöral tutulum ile ilişkili ağrı Kemik invazyonu Periferik sinirlerin kompresyonu veya invazyonu Kanser tedavisi ile ilişkili ağrı Postop sendromlar (postmastektomi sendromu, fantom ağrısı) Postkemoterapi sendromları(pnp, aseptik nekroz, postherpetik nöralji) Postradyasyon sendromları (fibrozis, miyelopati, radyasyon ile indüklenen tümör)

25 KANSER AĞRISINDA MEDİKAL TEDAVİ Hafif ve orta dereceli ağrı Asetaminofen, parasetamol ve/veyasteroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar (SOAİİ) Orta ve şiddetliağrı Zayıf opioidler (Kodein, tramadol, oksikodon, hidrokodon) Şiddetli ağrı Kuvvetli opioidler (morfin, hidromorfon, metadon) Adjuvan ilaçlar (trisiklik antidepresanlar, antikonvülzanlar) Spinal opioid uygulamaları İnvazif teknikler (sinir blokları, OSS tutulumunda stellat gangliyon blokları) Diğer girişimler (dorsal kök rizotomisi, traktotomi, kordotomi, miyelotomi)

26 KANSER AĞRISINDA FİZİK TEDAVİ AJANLARI VE AĞRI REHABİLİTASYONU TENS High voltage galvanik stimülasyon Diğer alçak frekanslı akımlar (interferansiyel, diadinamik akımlar) Genel terapötik masaj (SSS üzerine refleks etki) Kas gevşeme teknikleri (biofeedback, gevşeme egzersizleri) Biofeedback Yüzeyel sıcak-soğuk uygulamalar Ultrason? Laser? Tetik nokta enjeksiyonları

27 TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL NERVE STIMULATION (TENS)

28 HIGH VOLTAGE GALVANIC STIMULATION

29 COLD PACK

30 HOT PACK

31 FLUIDOTHERAPY

32 WHIRLPOOL (GİRDAPLI BANYO)

33 ULTRASON

34 LENFÖDEM Lenfatik dolaşımın konjenital veya edinsel bazı nedenlerle bozulmasısonucu proteinden zengin intersisyel sıvının bölgesel veya yaygin olarak birikimi

35 LENFATİK SİSTEM Lenf sıvısı yüzeyel ve derin lenfatik damarlar dolaşım Su, protein, hücresel kalıntılar, toksinler, makromoleküller = lenf sıvısı Lenf sıvısı intersisyumda birikir, onkotik basınç artar, intersisyal aralıkta sıvı toplanır, lenfödem oluşur. Persistan şişlik ve protein birikimi fibrozis Kapaklarda yetmezlik

36 LENFÖDEM SINIFLAMASI Primer lenfödem konjenital gelişim bozukluğu Sekonder lenfödem Enfeksiyon Obezite Travma Kanser ve tedavileri (meme kanseri) Aksiller nod diseksiyonu (Sentinel nod biyopsisi<aksiler nod diseksiyonu) Radyoterapi (aksiller RT> parasternal> supraklaviküler)

37 MEME KANSERİ VE LENFÖDEM Lenfatik sistemin tümör nedeniyle kompresyonu, cerrahi (aksiller lenf nodu diseksiyonu) veya radioterapi nedeniyle obstrüksiyonu Aksiller lenf nodu tutulumu ~%30olarak bildirilmektedir ve meme kanserinde en önemli prognostik faktördür * *Chang JC, et al. Prognostic and predicitve markers. Disease of the Breast 2004

38 LENFÖDEM GELİŞİMİ % 77 olguda operasyon sonrası ortalama 14 ayda Prevalans cerrahi sonrası %22, ilk yıl sonunda %36 Başlangıç kol volümü tedavi yanıtı için belirleyici Semptom süresi ile lenfödem şiddeti ilişkili 5-6 yıldan sonra ciddi ödem ve fibrozis, tedavi zor Am J Surg J Natl Cancer Ins 2001

39 MEME KANSERİ İLE İLİŞKİLİ LENFÖDEM SIKLIĞI %6-30 Aksiller diseksiyon (AD) %56 Geniş AD +radiorx %68 Çıkarılan lenf nodu sayısı ~ Lenfödem şiddeti Morrel RM, et al. Review: Breast cancer-related lymphedema. Mayo Clinic 2005

40 LENFÖDEM BELİRTİLERİ Ağrı, rahatsızlık Deride gerginlik Kol hareketlerinde kısıtlılık Yorgunluk Saat, bilezik, yüzüğün dar gelmesi Kıyafet giymekte zorluk

41 LENFÖDEM EVRELERİ Evre 1 : Parmakla basıldığında çukur bırakır, hasta sabah uyandığında kolu normaldir Evre 2 : Doku süngerimsi, parmakla basıldığında çukur bırakmaz, gerginlik ve kol çapında artış vardır Evre 3: (lenf stazı) koldaki şişme geri dönüşsüz, bazen cerrahi gerekebilir

42 LENFÖDEM SINIFLAMASI 1. tip akut lenfödem: Cerrahi sonrası erken dönem, lenf akımında kesilme Sıcak, hafif kırmızı, ağrısız İstirahat pozisyonunda 1 haftada iyileşme 2. tip akut lenfödem: Cerrahiden 6-8 hafta sonra veya RT sırasında Lenf damarlarının enflamasyonu Ekstremite hassas, sıcak, kırmızı Elevasyon ve SOAİİ ler ile iyileşme

43 LENFÖDEM SINIFLAMASI 3. tip akut lenfödem: Böcek sokması, minor travma veya yanık sonrası enfeksiyon Kronik şişlik, sıcak, hassas Uygun pozisyon ve an biyo k (kompresyon ) 4. tip akut lenfödem: En yaygın tip Cerrahi sonrası ayda, veya yıllar sonra Rahatsızlık, ağrı, hareket zorluğu, postür değişikliği

44 TANI 1-Cevresel ölçüm * 2-Volumetrik ölçüm 3-Cilt/yumuşak doku tonometresi Tanı klinik olarak konur Lenfoanjiografi Bilgisayarli tomografi Manyetik rezonans incelemesi Lenfosintigrafi Duplex imaging study Dikromatik Absorpsiyometri Optoelektronik görüntüleme

45 TEDAVİ YÖNTEMLERİ -I Kesin tedavi YOK... Temel tedavi hedefleri Deri bakımı Ekstremitedeki şişliği azaltmak Semptomların kontrolü Komplikasyonların azaltılması Koldaki şişkinlik belirgin hale geldiğinde lenfatik sistemde geri dönüşümü olmadığı düşünülen önemli değişiklikler oluşmuştur!!! *Başaran ve ark. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2009

46 RİSK AZALTILMASINA YÖNELİK YAKLAŞIMLAR Travma, güneş yanıkları, manikür, enjeksiyon ve tansiyon aleti manşonu uygulamasından kaçınılmalı Uzun uçak yolculukları (>5 saat) Üst ekstremitenin tekrarlayan kullanımı Ağırlık egz Obezite

47 TEDAVİ YÖNTEMLERİ -II Kompleks/komplet dekonjestif tedavi (CDT) Manuel lenfatik drenaj Pnömotik pompa Kompresyon giysileri ve bandajları Egzersiz ve ekstremite elevasyonu Düşük güçlü lazer tedavisi Farmakoterapi

48 EĞİTİM En önemli komponent Hastanede kalış süresi kısa ve ayaktan tedavi tedavi ekibi ile yetersiz karşılaşma El kitapları Birbirlerinden duydukları Lenfödem oluşunca bununla yaşamaları gerektiği J Natl Cancer Ins 2001

49 ELEVASYON Genel pratikte uygulanmakta Mekanizma?? Etkinliği ile ilgili yeterli veri yok Kişisel düşünceler ya da deneyimlere bağlı Temel değil yardımcı tedavi Elevasyona bağlı hareketsiz kalma ödemin kendisinden daha ciddi bir sorun! Cancer 1998

50 MASAJ (MANUEL LENF DRENAJI MLD) Self masaj tekniği MLD(Dr Vodder, Földi, Leduc,Casley-Smith) Lenfatik kontraksiyon, protein reabsorbsiyonu artar, mikrolenfatik dolaşımda artma, cilt ve dolaşım arasındaki drenajda düzelme Tedavide etkili Deneyimli kişilerce yapılmalı CMAJ 2001 EJCC 2002

51 AS GENTLE AS A BUTTERFLY KISS RT bölgesine direkt uygulanmamalı Diğer tedavilerle birlikte daha ekin Hafif olgularda 2-3 hafta, şiddetli olgularda daha uzun süre

52 MASAJIN KONTRENDİKASYONLARI Ciddi kardyiak-pulmoner hastalık Ağrı Pıhtılaşma problemi Enfeksiyon Ödemde kötüleşme

53 EGZERSİZ Rehabilitasyonun ana komponenti Her evre için ayrı egzersizler önerilmekte Tedavide etkili Egzersizler mutlaka kompresyon çorabı veya bandaj ile yapılmalı Clinical Science 2001

54 EGZERSİZ Ödemi azaltma, lenf akımını hızlandırma Esneklik artışı Kas gücü artışı Postürü koruma Normal eklem hareket genişliğini koruma

55 EGZERSİZ TİPLERİ Isınma ve pompalama egzersizleri Solunum egzersizleri Germe egzersizleri

56 EGZERSİZİN KONTRENDİKASYONLARI Ciddi kardiyak/pulmoner hastalık Ağrı Ödemde kötüleşme Cancer 1998 J Natl Cancer Ins 2001

57 KOMPRESYON ÇORABI Distaldeki basınç proksimalden daha fazla Ortalama mmhg basınç Etkinliğini destekleyici veri var, mekanizma? Hasta eğitimi çok önemli Fizik aktiviteler, ev işleri, egzersiz, yolculukta

58 KOMPRESYON ÇORABI Ödemi azaltır Ekstrensek travmalara karşı korur İntrensek travmalarda dokuya destek verir Cancer 1998 J Natl Cancer Ins 2001

59 KOMPRESYON ÇORABI El şişliği varsa özel eldiven kullanımı El şişliğinin devamı durumunda tek parça, uzun el bilekli ya da ısmarlama çoraplar uygun Çap farkı cm den fazla ise çok katlı, kısa germeli bandaj tercih edilir Çap farkı azaldığında kompresyon eldivenine geçilir

60 KOMPRESYON MATERYALİ KULLANIMI Kontrendikasyonları Enfeksiyon Deri bütünlüğünde bozulma Komplikasyonları şişlik artışı deri irritasyonu

61 PNÖMOTİK POMPA Distalden proksimale ödemin yer değiştirmesi Bazı kontrollu çalışmalarda kullanışlı Farklı tipleri (tek veya çok odalı) mevcut Tekli/çoklu odalıların birbirlerine üstünlükleri?

62 PNÖMOTİK POMPA Uygulama süresi, sıklığı, tipi, basınç konusunda veriler yetersiz Tedavi kılavuzlarında yeri açık değil Uygulama şekli uygulayıcıya göre değişir İneffektif kullanımları yaygın J Natl Cancer Ins 2001

63 PNÖMOTİK POMPA Uzun dönem kullanımlarında zararlı? Etkili ancak karşılaştırmalı çalışma yok Öncesinde masaj şart Pratikte düşük basınçlarda kombine kullanım

64 PNÖMOTİK POMPA Komplikasyon; tuzak nöropati, ağrı Kontrendikasyon; enfeksiyon, nüks, antikoagülan kullanımı ve bozukluğu, derin ven trombozu

65 FIZIK TEDAVI MODALITELERI Lazer, %33 hastada 3 ay tedavi sonrası volum azalması Elektrik stimulasyonu Ann Oncol 1991 TENS, Kullanımları için güvenilir kanıtlara ihtiyaç var Kriyoterapi, Kısa dalga, Termal terapi ile ilgili çalışma sayısı az Cancer Nurs 2005 CMAJ 2001

66 CERRAHİ Çok şiddetli-inatçı lenfödem tedavisinde Nadir Etkinliği üzerine çalışma yok Cerrahiden 3-4 yıl sonra rekürrensler Liposuction + CCT ile tamamen volum azalması, J Natl Cancer Ins 2001 CMAJ 2001

67 İLAÇ Etkisiz hatta zararlı Coumarin (tat veya koku veren ve kan pıhtılaşmasını önleyen bir bileşim)= kumarin. etkili / etkisiz?? ABD de yan etkiler nedeniyle kullanılmamakta Uzun dönem etkileri ve zararları bilinmemekte Antibiyotikler, enfeksiyon durumunda Diüretiklerin etkileri açık değil Dehidrasyona neden olduğundan zarar verebilir? Daflon un kol volum azalması etkinliği tartışmalı İlaçların lenfödem tedavisindeki yeri açık değil

68 DİYET Az tuzlu, bol lifli Alkol yok Kilo almamalı Lenfatik sistem damar sayısı aynı Diğer hastalık görülme riski artar (DM) Oluşan yeni yağ hücreleri dolaşım sistemi ile dağılır ve lenfle toplanacak atıklar da artar Am J Hosp Palliat Care 2003

69 Hafif Lenfödem Orta / Ciddi Lenfödem -Kol çap farkı cm Eğitim cilt bakımı self/manuel lenf masajı kompresyon çorabı egzersiz - Kol çap farkı, 2.5 cm Eğitim fark cilt bakımı self/manuel lenf masajı bandaj/pnömotik komp hafif lenfödem tedavisi

70 SONUÇ 0-5 MLD+KOMP -10 KDT -15 Pnömotik komp -20 MLD Farmakoterapi -25 Lazer -30 KOMP -35 Egzersiz -40 Elevasyon -45 Review, Annals of Oncology 2007

71 PROGNOZ Erken tedavi prognoz açısından önemli Kombine tedaviler daha etkili Yanlış yapılacak uygulamalar tablonun daha Yanlış yapılacak uygulamalar tablonun daha kötüleşmesine neden olur!

72 KOMPLİKASYON Proteinden zengin fibroz doku üreme ortamı Emboli riski Ağrı Ekstremitede fonksiyonel kayıp Deride çatlak ve yara Lenfanjiosarkom

73 FANTOM MEME HİSSİ % 10 hastada görülür Daha çok mastektomi öncesi ağrısı olanlarda bildirilmiştir

74 Masaj FANTOM MEME HİSSİ - TEDAVİ Lokal desensitizasyon teknikleri (materyal kullanımı, kontrast ve girdaplı banyolar) açık yara ve enfeksiyon varlığında kontrendike! TENS?

75 RADYOTERAPİ KEMOTERAPİ Yorgunluk Vücut kılları kaybı Yanık Kilo artışı Omuz disfonksiyonu Bulantı-kusma Meme ödemi Cilt gerginliği Dolaşım sistem bozuk. Rehabilitasyon yaklaşımları Kas zayıflığı Ağrı Duyu değişiklikleri AC-kalp doku fibrozisi Kan tablosu değişikliği Deri sorunları Cancer 1999

76 RADYOTERAPİ Hasta radyoterapi alıyorsa deri duyarlılığının artması nedeniyle sıcak ve soğuk kullanılmaz

77 RADYOTERAPİ ALAN HASTADA Omuzdaki yumuşak dokular yavaş fakat ilerleyici olarak kısıtlılık oluşturabilir Hastaneden taburcu olurken hastanın 110 fleksiyon, 90 abduksiyon ve 55 dış rotasyonu olmalı Yaşam boyu egzersiz programı gerektiği unutulmamalı

78 BRAKİYAL PLEKSOPATİ İnvazyona bağlı % 4-5 Ağrı: Orta şiddette, dirsek, önkol, parmaklardadır (Radyoterapiden sonra ise ağrı sıklıkla omuzdadır) Parestezi ve fokal güçsüzlük olabilir Alt trunkus tutulumu daha çok invazyona bağlı gelişir Hastalarda % 75 Alt trunkus tutulumu % 25 Tüm pleksus tutulumu

79 CİNSEL FONKSİYON BOZUKLUĞU Mastektominin duygusal etkileri Partner tarafından reddedilme korkusu Kemoterapi ve radyoterapinin etkileri

80 SON SÖZ Düzenli ve etkin bir rehabilitasyon programı sonucu hastaların çoğu var olması beklenen fonksiyonel yeterliliklerine ulaşıp toplum içine dönebilir Her türlü egzersiz programına ve sportif aktiviteye Her türlü egzersiz programına ve sportif aktiviteye başlamadan önce hekime danışılması şarttır

81 TEŞEKKÜRLER

MASTEKTOMİLİ HASTALARDA EVDE BAKIM

MASTEKTOMİLİ HASTALARDA EVDE BAKIM DERLEME MASTEKTOMİLİ HASTALARDA EVDE BAKIM Ayla Yavuz Karamanoğlu, Fadime Gök Özer Pamukkale Üniversitesi, Denizli Sağlık Yüksekokulu, Denizli, Türkiye ÖZET Meme kanseri en sık görülen kanser sıralamasında

Detaylı

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI

Detaylı

HAYALİNE KOŞ! ROMATEM BURSA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ TERMAL MERKEZ VE SPA. Hayat Harekettir

HAYALİNE KOŞ! ROMATEM BURSA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ TERMAL MERKEZ VE SPA. Hayat Harekettir HAYALİNE KOŞ! ROMATEM BURSA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ TERMAL MERKEZ VE SPA Hayat Harekettir Hayat Harekettir FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON Çeşitli hastalıkların tedavisinde fiziksel araçların

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ORTOPEDİ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ORTOPEDİ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ORTOPEDİ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen: Düzenleyen: Hem. Nurgül ŞENOL Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek TURAN Bilimsel

Detaylı

LARENJEKTOMĐ REHBERĐ. Sayfa 1

LARENJEKTOMĐ REHBERĐ. Sayfa 1 LARENJEKTOMĐ REHBERĐ Düzenleyenler: Dr. Đrfan YORULMAZ Dr. Hazan BAŞAK Dr. Çiler TEZCANER Dr. Süha BETON Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Sayfa 1

Detaylı

RADYOTERAPİ SONUCU GELİŞEN YAN ETKİLER VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI Aslı SİS ÇELİK 1 SIDE EFFECTS CAUSED BY RADIOTHERAPY AND THE NURSING APPROACH

RADYOTERAPİ SONUCU GELİŞEN YAN ETKİLER VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI Aslı SİS ÇELİK 1 SIDE EFFECTS CAUSED BY RADIOTHERAPY AND THE NURSING APPROACH RADYOTERAPİ SONUCU GELİŞEN YAN ETKİLER VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI Aslı SİS ÇELİK 1 ÖZET Kanser tedavisinde kullanılan radyoterapinin ana ilkesi kanserli hücrelerin tahrip edilmesi için iyonize radyasyonun

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ 1 Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, Türk Geriatri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği ne aittir, kurumların izni olmaksızın depolanamaz, kopyalanamaz

Detaylı

Sağlıklı ve huzurlu kalın

Sağlıklı ve huzurlu kalın Sağlıklı ve huzurlu kalın Değerli Nabız Dergisi Okurları, Hastaneler hayatın bütün renklerini içinde barındıran, büyük bir özveri ve sabırla hizmet verilen kurumlardır. Doğumla başlayan hayat, hastanede

Detaylı

SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan TUNA SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

Detaylı

Sağlık Olsun. Küba. Konuşma Bozuklukları. Hastalıkları. Şok Diyetler Metabolizmanızı Bozuyor! Boyun Egzersizleri

Sağlık Olsun. Küba. Konuşma Bozuklukları. Hastalıkları. Şok Diyetler Metabolizmanızı Bozuyor! Boyun Egzersizleri Sağlık Olsun ÜCRETSİZDİR ÖZEL AVCILAR HOSPITAL YAYIN ORGANIDIR SAYI 16 / 2013 Boyun Ağrılarına Karşı Boyun Egzersizleri Çocuklarda Konuşma Bozuklukları Kronik Barsak Hastalıkları Büyük Göğüslerden memnun

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

1) Burun Estetiği 2) Göz çizgilerinin yok edilmesi. 3) Göz kapağı ameliyatları 4) Kol germe 5) Meme büyütme ve küçültme 6) Liposuction 7) Karın germe 8) Varis tedavisi 9) Botoks Bütün bu konu başlıkları

Detaylı

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

Detaylı

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Melek ALKAN ÇAKMAK Yeni yıl geldi, hoş geldi Takvim yaprakları arasında beklenti ve umutları en fazla yüklediğimiz 31 Aralık işte geldi

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Ocak 2014 Sayı: 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE HASTANESİ HABER BÜLTENİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE HASTANESİ BÜLTENİ OCAK 2014 SAYI:1 ISSN:...?????????? AKÜ Adına Sahibi

Detaylı

içindekiler ODYOLOJİ İşitme kayıplarında ileri ileri tanıda BERA testi GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük

içindekiler ODYOLOJİ İşitme kayıplarında ileri ileri tanıda BERA testi GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük sayi2:bizimşifa DERGİSİ 24.05.2012 11:22 Page 1 içindekiler 04 06 08 10 BASINDA KADIKÖYŞİFA GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük İÇ HASTALIKLARI Yorgunluk hastalık mı?

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

2011 Sağlık Yılınız Olsun

2011 Sağlık Yılınız Olsun Ocak / Şubat 2011 Yıl:7 / Sayı 63 Memorial Sağlık Grubu nun hasta, refakatçi ve ziyaretçileri için hazırladığı ücretsiz yayınıdır, alabilirsiniz. 2011 Sağlık Yılınız Olsun Memorial Antalya da da Vinci

Detaylı

KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ BASAMAK TEDAVİSİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI. Dr. Ecevit Sarıhan, Dr. Ercüment Kadıo lu, Dr.

KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ BASAMAK TEDAVİSİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI. Dr. Ecevit Sarıhan, Dr. Ercüment Kadıo lu, Dr. KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI Dr. Ecevit Sarıhan, Dr. Ercüment Kadıo lu, Dr. Füsun Artıran de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimli i AD, Samsun ÖZET Kanser

Detaylı

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ Dr Vuslat Yürüt Çaloğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı vuslatyurut@yahoo.com Kanser tedavisinde

Detaylı

içindekiler Sizden Gelenler sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1

içindekiler Sizden Gelenler sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1 sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1 içindekiler 03 BASINDA KADIKÖYŞİFA 06 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Doğuştan çarpık ayak ameliyatsız tedavi edilebiliyor. 08 ÜROLOJİ Cinsel hayat kalitesinde

Detaylı

www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS

www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS Nedir? Sistemik lupus eritamatozus (SLE) deri, eklemler, kan ve böbrekler gibi vücudun farklı organlarını tutabilen kronik, otoimmün bir

Detaylı

Transarterial Kemoembolizasyon ve Radyofrekans Ablasyon Yapılan Hastada Hemşirelik Bakımı

Transarterial Kemoembolizasyon ve Radyofrekans Ablasyon Yapılan Hastada Hemşirelik Bakımı güncel gastroenteroloji 16/4 Transarterial Kemoembolizasyon ve Radyofrekans Ablasyon Yapılan Hastada Hemşirelik Bakımı Nur AKGÜL, Sultan KAV Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve

Detaylı

SAĞLIKTA ADRES BAŞ KENT SAYI 11 / BAHAR 2013. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

SAĞLIKTA ADRES BAŞ KENT SAYI 11 / BAHAR 2013. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. BAŞ KENT SAĞLIKTA ADRES SAYI 11 / BAHAR 2013 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anestiziyoloji Ağrı Kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Yaşlılarda Fiziksel Aktivite. Ankara 2014

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Yaşlılarda Fiziksel Aktivite. Ankara 2014 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi 1 TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ Yaşlılarda Fiziksel Aktivite Ankara 2014 2 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi Baskı: KUBAN MATBAACILIK VE YAYINCILIK İvedik Organize

Detaylı