MEME KANSERLİ HASTALARIN FİZİKSEL REHABİLİTASYONU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEME KANSERLİ HASTALARIN FİZİKSEL REHABİLİTASYONU"

Transkript

1 MEME KANSERLİ HASTALARIN FİZİKSEL REHABİLİTASYONU Prof. Dr. Gülseren AKYÜZ Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

2 Cancer rehabilitation into the future Gerber LH Cancer Aug 15;92(4 Suppl):975-9 Kanserli hastalarda 5 yıllık sağ kalım >% 50 Bu tür hastalar artık kronik hastalığı olan kişiler olarak kabul edilmekte Kanser insidansının 50 yaşından 80 yaşına kadar 500/ den / lere çıktığı bilinmekte Giderek dünya nüfusu yaşlanıyor ve kanser prevalansı artıyor

3 KANSER TEDAVİSİNDE BAŞARIYI ARTIRAN FAKTÖRLER İnterdisipliner çalışma Hoşgörülü yaklaşım Eğitim Erken tedavi

4 REHABİLİTASYON Hastalığın kendisinden ya da tedavisinden kaynaklanabilecek, fiziksel, psikolojik ve mesleki disfonksiyonları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek, Yaşam kalitesini artırmak, fonksiyonları çıkabilecek en üst düzeye çıkarmak amacıyla yapılan çabalardır

5 KANSER REHABİLİTASYON EKİBİ FTR uzmanı Onkolog İlgili branş uzmanları Hemşire Fizyoterapist İş ve uğraşı terapisti Sosyal çalışma uzmanı Konuşma terapisti Psikolog Diyetisyen Ortez/protez teknisyeni Hasta ve ailesi

6 HASTA VE HASTA AİLESİNE YAKLAŞIM Hasta ve ailesinin hastalığı kabul etmesi Korku? Red? Kızgınlık? Belirsizlik? Suçluluk? Tedaviye katılım ve uyum Stresin kontrolü - anksiyeteden kaçış Yan etkilerin tanınması ve baş edebilme Sosyal izolasyonun önlenmesi İlişkilerin kuvvetlendirilmesi Yeni yaşama adaptasyon Grup tedavileri

7 KANSER REHABİLİTASYONUNDA EVRELER* Koruyucu evre Restoratif evre Destekleyici evre Palyatif evre *Dietz JH: Adaptive rehabilitation in cancer Cancer Rehab 68: ,1980

8 Hasta eğitimi! KORUYUCU EVRE Beklenen sorunlar ve fonksiyon kaybı oluşmadan koruyucu önlemler alınması Örn: Tedavi öncesi psikolojik destek Cerrahi öncesi hastaya solunum egz. öğretilmesi Amputasyon öncesi koltuk değneği ile yürüme eğitimi

9 RESTORATİF EVRE - I Hastalık veya tedavi sonucu oluşan sorunların aşılması Hastalık öncesi fonksiyonel düzeye hızla dönülmesi Maksimum kapasiteye ulaşılması

10 RESTORATİF EVRE - II Bu evre için gerekli süre hastanın -yaşı - mental durumu - motivasyonu - fiziksel sorunları - psikolojik adaptasyon hızına göre değişir Örnek: Mastektomi sonrası post-op EHA egz

11 DESTEKLEYİCİ EVRE Hastalığın ve tedavi gereksiniminin devam etmesi Fonksiyonel yetilerde değişiklik olması Bu evrede amaç fonksiyonel değişiklikleri sınırlamak ve sorunları azaltmaktır Örn: Mobilizasyon için yürüteç, tekerlekli sandalye kullanımı Fonksiyon kaybına adaptasyon

12 PALYATİF EVRE Hastalığın terminal dönemi Foksiyon kaybının ilerlemesi ile karakterize Yapılması gerekenler Komplikasyonların azaltılması Ağrı kontrolü Evde bakım konusunda aile eğitimi Hasta ve ailesine psikolojik destek

13 MEME KANSERİ Kadınlarda en yaygın malignite 8 kadından biri meme kanseri tanısı almakta Kadınlarda ABD'de tüm kansere bağlı ölümlerin % 18 ini oluşturmakta 28 kadından biri bu nedenle yaşamını kaybediyor 5 yıllık yaşam oranı % 66-82

14 MEME KANSERİ SONRASI SORUNLAR Omuz hareketlerindeki kısıtlılık Lenfödem Ağrı Fantom meme hissi Kilo alma Olumsuz vücut imajı Yorgunluk Depresyon

15 Preop ayrıntılı bir omuz ve üst ekstremite muayenesi tedavi ve rehabilitasyonu kolaylaştırır Artrit, bursit, selülit, radikülopati, rotator manşon yırtığı, impingement sendromu gibi durumlar aydınlatılmalıdır Tedavinin hedefleri: Omuzun ağrısız eklem hareket açıklığını korumak ve fonksiyonel kullanımını sağlamak Yara, kol bakımını öğretmek, ödem ve enfeksiyonu önlemek Duygusal tepkiyi, stres ve korkuyu azaltmak Günlük yaşamına, çalışma ortamına çabuk dönmesini sağlamak

16 MASTEKTOMİ SONRASI ERKEN DÖNEMDE EGZERSİZ Yara iyileşmesi Tüplerden gelen drenaj miktarı Göğüs duvarı instabilitesi Sütur gerilimi Aksiller disseksiyon, postop 3-5. gün (yara iyileşmesi)

17 Omuz fleksiyon ve abduksiyonu için, erken egzersiz koruma yönünden etkili Breast Cancer Research Treatment 2002 Meme cerrahisinden hemen /14 gün sonra egzersiz lenfödem gelişimi açısından fark yok erken egzersiz grubunda EHA korunmuş Breast 2002

18 OMUZ CPM CİHAZI

19 OMUZ ASKISI

20 MASTEKTOMİ SONRASI EGZERSİZ PROGRAMI 1. gün Opere kol elevasyonda, 45 derece abduksiyon, el pompalama egzersizleri, omuz izometrik egzersizleri 2. gün Kendine bakım aktiviteleri, opere kolu kullanmaya teşvik, dirsek- el bileği- el aktif EHA egzersizleri 3. gün Omuz eklemi aktif egzersizleri ( abd ve flex 40 derece, IR-ER tolere edebildiği kadar) Alt ekstremite distalden proksimale 4.gün- Solunum egzersizleri Omuz abduksiyon-fleksiyon hasta toleransına göre Ev programı Aktif EHA, makara ve tırmanma egzersizleri, Codman egzersizleri

21 Postop günler NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH (NIH) OMUZ EGZERSİZ PROGRAMI Pasif Eklem Hareket Açıklığı egzersizleri Fleksiyon Abduksiyon İç-dış rotasyon * * * 7 * * * Dren çıkınca * * * * = hastanın tolere edebileceği kadar

22 TROMBOPSİTOPENİ EGZERSİZ REÇETESİNİ ETKİLER Mİ? İntraartiküler kanama riski İntraserebral kanama riski Trombosit sayısı <10.000/mm 3 ise egzersiz önerilmez

23 KANSER AĞRISI -I Hastaların % 51 inde mevcut (ileri dönemde % 74) Yaşam kalitesini ve fonksiyonelliğine olumsuz etki etmekte Fizyolojik, duysal, bilişsel ve davranışsal komponentleri var Depresyon ve anksiyete sonucu kanser ağrısı çeken hastaların % 7-20 sinde intihar düşüncesi hakim

24 KANSER HASTALARINA ÖZGÜ AĞRI SENDROMLARI Direkt tümöral tutulum ile ilişkili ağrı Kemik invazyonu Periferik sinirlerin kompresyonu veya invazyonu Kanser tedavisi ile ilişkili ağrı Postop sendromlar (postmastektomi sendromu, fantom ağrısı) Postkemoterapi sendromları(pnp, aseptik nekroz, postherpetik nöralji) Postradyasyon sendromları (fibrozis, miyelopati, radyasyon ile indüklenen tümör)

25 KANSER AĞRISINDA MEDİKAL TEDAVİ Hafif ve orta dereceli ağrı Asetaminofen, parasetamol ve/veyasteroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar (SOAİİ) Orta ve şiddetliağrı Zayıf opioidler (Kodein, tramadol, oksikodon, hidrokodon) Şiddetli ağrı Kuvvetli opioidler (morfin, hidromorfon, metadon) Adjuvan ilaçlar (trisiklik antidepresanlar, antikonvülzanlar) Spinal opioid uygulamaları İnvazif teknikler (sinir blokları, OSS tutulumunda stellat gangliyon blokları) Diğer girişimler (dorsal kök rizotomisi, traktotomi, kordotomi, miyelotomi)

26 KANSER AĞRISINDA FİZİK TEDAVİ AJANLARI VE AĞRI REHABİLİTASYONU TENS High voltage galvanik stimülasyon Diğer alçak frekanslı akımlar (interferansiyel, diadinamik akımlar) Genel terapötik masaj (SSS üzerine refleks etki) Kas gevşeme teknikleri (biofeedback, gevşeme egzersizleri) Biofeedback Yüzeyel sıcak-soğuk uygulamalar Ultrason? Laser? Tetik nokta enjeksiyonları

27 TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL NERVE STIMULATION (TENS)

28 HIGH VOLTAGE GALVANIC STIMULATION

29 COLD PACK

30 HOT PACK

31 FLUIDOTHERAPY

32 WHIRLPOOL (GİRDAPLI BANYO)

33 ULTRASON

34 LENFÖDEM Lenfatik dolaşımın konjenital veya edinsel bazı nedenlerle bozulmasısonucu proteinden zengin intersisyel sıvının bölgesel veya yaygin olarak birikimi

35 LENFATİK SİSTEM Lenf sıvısı yüzeyel ve derin lenfatik damarlar dolaşım Su, protein, hücresel kalıntılar, toksinler, makromoleküller = lenf sıvısı Lenf sıvısı intersisyumda birikir, onkotik basınç artar, intersisyal aralıkta sıvı toplanır, lenfödem oluşur. Persistan şişlik ve protein birikimi fibrozis Kapaklarda yetmezlik

36 LENFÖDEM SINIFLAMASI Primer lenfödem konjenital gelişim bozukluğu Sekonder lenfödem Enfeksiyon Obezite Travma Kanser ve tedavileri (meme kanseri) Aksiller nod diseksiyonu (Sentinel nod biyopsisi<aksiler nod diseksiyonu) Radyoterapi (aksiller RT> parasternal> supraklaviküler)

37 MEME KANSERİ VE LENFÖDEM Lenfatik sistemin tümör nedeniyle kompresyonu, cerrahi (aksiller lenf nodu diseksiyonu) veya radioterapi nedeniyle obstrüksiyonu Aksiller lenf nodu tutulumu ~%30olarak bildirilmektedir ve meme kanserinde en önemli prognostik faktördür * *Chang JC, et al. Prognostic and predicitve markers. Disease of the Breast 2004

38 LENFÖDEM GELİŞİMİ % 77 olguda operasyon sonrası ortalama 14 ayda Prevalans cerrahi sonrası %22, ilk yıl sonunda %36 Başlangıç kol volümü tedavi yanıtı için belirleyici Semptom süresi ile lenfödem şiddeti ilişkili 5-6 yıldan sonra ciddi ödem ve fibrozis, tedavi zor Am J Surg J Natl Cancer Ins 2001

39 MEME KANSERİ İLE İLİŞKİLİ LENFÖDEM SIKLIĞI %6-30 Aksiller diseksiyon (AD) %56 Geniş AD +radiorx %68 Çıkarılan lenf nodu sayısı ~ Lenfödem şiddeti Morrel RM, et al. Review: Breast cancer-related lymphedema. Mayo Clinic 2005

40 LENFÖDEM BELİRTİLERİ Ağrı, rahatsızlık Deride gerginlik Kol hareketlerinde kısıtlılık Yorgunluk Saat, bilezik, yüzüğün dar gelmesi Kıyafet giymekte zorluk

41 LENFÖDEM EVRELERİ Evre 1 : Parmakla basıldığında çukur bırakır, hasta sabah uyandığında kolu normaldir Evre 2 : Doku süngerimsi, parmakla basıldığında çukur bırakmaz, gerginlik ve kol çapında artış vardır Evre 3: (lenf stazı) koldaki şişme geri dönüşsüz, bazen cerrahi gerekebilir

42 LENFÖDEM SINIFLAMASI 1. tip akut lenfödem: Cerrahi sonrası erken dönem, lenf akımında kesilme Sıcak, hafif kırmızı, ağrısız İstirahat pozisyonunda 1 haftada iyileşme 2. tip akut lenfödem: Cerrahiden 6-8 hafta sonra veya RT sırasında Lenf damarlarının enflamasyonu Ekstremite hassas, sıcak, kırmızı Elevasyon ve SOAİİ ler ile iyileşme

43 LENFÖDEM SINIFLAMASI 3. tip akut lenfödem: Böcek sokması, minor travma veya yanık sonrası enfeksiyon Kronik şişlik, sıcak, hassas Uygun pozisyon ve an biyo k (kompresyon ) 4. tip akut lenfödem: En yaygın tip Cerrahi sonrası ayda, veya yıllar sonra Rahatsızlık, ağrı, hareket zorluğu, postür değişikliği

44 TANI 1-Cevresel ölçüm * 2-Volumetrik ölçüm 3-Cilt/yumuşak doku tonometresi Tanı klinik olarak konur Lenfoanjiografi Bilgisayarli tomografi Manyetik rezonans incelemesi Lenfosintigrafi Duplex imaging study Dikromatik Absorpsiyometri Optoelektronik görüntüleme

45 TEDAVİ YÖNTEMLERİ -I Kesin tedavi YOK... Temel tedavi hedefleri Deri bakımı Ekstremitedeki şişliği azaltmak Semptomların kontrolü Komplikasyonların azaltılması Koldaki şişkinlik belirgin hale geldiğinde lenfatik sistemde geri dönüşümü olmadığı düşünülen önemli değişiklikler oluşmuştur!!! *Başaran ve ark. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2009

46 RİSK AZALTILMASINA YÖNELİK YAKLAŞIMLAR Travma, güneş yanıkları, manikür, enjeksiyon ve tansiyon aleti manşonu uygulamasından kaçınılmalı Uzun uçak yolculukları (>5 saat) Üst ekstremitenin tekrarlayan kullanımı Ağırlık egz Obezite

47 TEDAVİ YÖNTEMLERİ -II Kompleks/komplet dekonjestif tedavi (CDT) Manuel lenfatik drenaj Pnömotik pompa Kompresyon giysileri ve bandajları Egzersiz ve ekstremite elevasyonu Düşük güçlü lazer tedavisi Farmakoterapi

48 EĞİTİM En önemli komponent Hastanede kalış süresi kısa ve ayaktan tedavi tedavi ekibi ile yetersiz karşılaşma El kitapları Birbirlerinden duydukları Lenfödem oluşunca bununla yaşamaları gerektiği J Natl Cancer Ins 2001

49 ELEVASYON Genel pratikte uygulanmakta Mekanizma?? Etkinliği ile ilgili yeterli veri yok Kişisel düşünceler ya da deneyimlere bağlı Temel değil yardımcı tedavi Elevasyona bağlı hareketsiz kalma ödemin kendisinden daha ciddi bir sorun! Cancer 1998

50 MASAJ (MANUEL LENF DRENAJI MLD) Self masaj tekniği MLD(Dr Vodder, Földi, Leduc,Casley-Smith) Lenfatik kontraksiyon, protein reabsorbsiyonu artar, mikrolenfatik dolaşımda artma, cilt ve dolaşım arasındaki drenajda düzelme Tedavide etkili Deneyimli kişilerce yapılmalı CMAJ 2001 EJCC 2002

51 AS GENTLE AS A BUTTERFLY KISS RT bölgesine direkt uygulanmamalı Diğer tedavilerle birlikte daha ekin Hafif olgularda 2-3 hafta, şiddetli olgularda daha uzun süre

52 MASAJIN KONTRENDİKASYONLARI Ciddi kardyiak-pulmoner hastalık Ağrı Pıhtılaşma problemi Enfeksiyon Ödemde kötüleşme

53 EGZERSİZ Rehabilitasyonun ana komponenti Her evre için ayrı egzersizler önerilmekte Tedavide etkili Egzersizler mutlaka kompresyon çorabı veya bandaj ile yapılmalı Clinical Science 2001

54 EGZERSİZ Ödemi azaltma, lenf akımını hızlandırma Esneklik artışı Kas gücü artışı Postürü koruma Normal eklem hareket genişliğini koruma

55 EGZERSİZ TİPLERİ Isınma ve pompalama egzersizleri Solunum egzersizleri Germe egzersizleri

56 EGZERSİZİN KONTRENDİKASYONLARI Ciddi kardiyak/pulmoner hastalık Ağrı Ödemde kötüleşme Cancer 1998 J Natl Cancer Ins 2001

57 KOMPRESYON ÇORABI Distaldeki basınç proksimalden daha fazla Ortalama mmhg basınç Etkinliğini destekleyici veri var, mekanizma? Hasta eğitimi çok önemli Fizik aktiviteler, ev işleri, egzersiz, yolculukta

58 KOMPRESYON ÇORABI Ödemi azaltır Ekstrensek travmalara karşı korur İntrensek travmalarda dokuya destek verir Cancer 1998 J Natl Cancer Ins 2001

59 KOMPRESYON ÇORABI El şişliği varsa özel eldiven kullanımı El şişliğinin devamı durumunda tek parça, uzun el bilekli ya da ısmarlama çoraplar uygun Çap farkı cm den fazla ise çok katlı, kısa germeli bandaj tercih edilir Çap farkı azaldığında kompresyon eldivenine geçilir

60 KOMPRESYON MATERYALİ KULLANIMI Kontrendikasyonları Enfeksiyon Deri bütünlüğünde bozulma Komplikasyonları şişlik artışı deri irritasyonu

61 PNÖMOTİK POMPA Distalden proksimale ödemin yer değiştirmesi Bazı kontrollu çalışmalarda kullanışlı Farklı tipleri (tek veya çok odalı) mevcut Tekli/çoklu odalıların birbirlerine üstünlükleri?

62 PNÖMOTİK POMPA Uygulama süresi, sıklığı, tipi, basınç konusunda veriler yetersiz Tedavi kılavuzlarında yeri açık değil Uygulama şekli uygulayıcıya göre değişir İneffektif kullanımları yaygın J Natl Cancer Ins 2001

63 PNÖMOTİK POMPA Uzun dönem kullanımlarında zararlı? Etkili ancak karşılaştırmalı çalışma yok Öncesinde masaj şart Pratikte düşük basınçlarda kombine kullanım

64 PNÖMOTİK POMPA Komplikasyon; tuzak nöropati, ağrı Kontrendikasyon; enfeksiyon, nüks, antikoagülan kullanımı ve bozukluğu, derin ven trombozu

65 FIZIK TEDAVI MODALITELERI Lazer, %33 hastada 3 ay tedavi sonrası volum azalması Elektrik stimulasyonu Ann Oncol 1991 TENS, Kullanımları için güvenilir kanıtlara ihtiyaç var Kriyoterapi, Kısa dalga, Termal terapi ile ilgili çalışma sayısı az Cancer Nurs 2005 CMAJ 2001

66 CERRAHİ Çok şiddetli-inatçı lenfödem tedavisinde Nadir Etkinliği üzerine çalışma yok Cerrahiden 3-4 yıl sonra rekürrensler Liposuction + CCT ile tamamen volum azalması, J Natl Cancer Ins 2001 CMAJ 2001

67 İLAÇ Etkisiz hatta zararlı Coumarin (tat veya koku veren ve kan pıhtılaşmasını önleyen bir bileşim)= kumarin. etkili / etkisiz?? ABD de yan etkiler nedeniyle kullanılmamakta Uzun dönem etkileri ve zararları bilinmemekte Antibiyotikler, enfeksiyon durumunda Diüretiklerin etkileri açık değil Dehidrasyona neden olduğundan zarar verebilir? Daflon un kol volum azalması etkinliği tartışmalı İlaçların lenfödem tedavisindeki yeri açık değil

68 DİYET Az tuzlu, bol lifli Alkol yok Kilo almamalı Lenfatik sistem damar sayısı aynı Diğer hastalık görülme riski artar (DM) Oluşan yeni yağ hücreleri dolaşım sistemi ile dağılır ve lenfle toplanacak atıklar da artar Am J Hosp Palliat Care 2003

69 Hafif Lenfödem Orta / Ciddi Lenfödem -Kol çap farkı cm Eğitim cilt bakımı self/manuel lenf masajı kompresyon çorabı egzersiz - Kol çap farkı, 2.5 cm Eğitim fark cilt bakımı self/manuel lenf masajı bandaj/pnömotik komp hafif lenfödem tedavisi

70 SONUÇ 0-5 MLD+KOMP -10 KDT -15 Pnömotik komp -20 MLD Farmakoterapi -25 Lazer -30 KOMP -35 Egzersiz -40 Elevasyon -45 Review, Annals of Oncology 2007

71 PROGNOZ Erken tedavi prognoz açısından önemli Kombine tedaviler daha etkili Yanlış yapılacak uygulamalar tablonun daha Yanlış yapılacak uygulamalar tablonun daha kötüleşmesine neden olur!

72 KOMPLİKASYON Proteinden zengin fibroz doku üreme ortamı Emboli riski Ağrı Ekstremitede fonksiyonel kayıp Deride çatlak ve yara Lenfanjiosarkom

73 FANTOM MEME HİSSİ % 10 hastada görülür Daha çok mastektomi öncesi ağrısı olanlarda bildirilmiştir

74 Masaj FANTOM MEME HİSSİ - TEDAVİ Lokal desensitizasyon teknikleri (materyal kullanımı, kontrast ve girdaplı banyolar) açık yara ve enfeksiyon varlığında kontrendike! TENS?

75 RADYOTERAPİ KEMOTERAPİ Yorgunluk Vücut kılları kaybı Yanık Kilo artışı Omuz disfonksiyonu Bulantı-kusma Meme ödemi Cilt gerginliği Dolaşım sistem bozuk. Rehabilitasyon yaklaşımları Kas zayıflığı Ağrı Duyu değişiklikleri AC-kalp doku fibrozisi Kan tablosu değişikliği Deri sorunları Cancer 1999

76 RADYOTERAPİ Hasta radyoterapi alıyorsa deri duyarlılığının artması nedeniyle sıcak ve soğuk kullanılmaz

77 RADYOTERAPİ ALAN HASTADA Omuzdaki yumuşak dokular yavaş fakat ilerleyici olarak kısıtlılık oluşturabilir Hastaneden taburcu olurken hastanın 110 fleksiyon, 90 abduksiyon ve 55 dış rotasyonu olmalı Yaşam boyu egzersiz programı gerektiği unutulmamalı

78 BRAKİYAL PLEKSOPATİ İnvazyona bağlı % 4-5 Ağrı: Orta şiddette, dirsek, önkol, parmaklardadır (Radyoterapiden sonra ise ağrı sıklıkla omuzdadır) Parestezi ve fokal güçsüzlük olabilir Alt trunkus tutulumu daha çok invazyona bağlı gelişir Hastalarda % 75 Alt trunkus tutulumu % 25 Tüm pleksus tutulumu

79 CİNSEL FONKSİYON BOZUKLUĞU Mastektominin duygusal etkileri Partner tarafından reddedilme korkusu Kemoterapi ve radyoterapinin etkileri

80 SON SÖZ Düzenli ve etkin bir rehabilitasyon programı sonucu hastaların çoğu var olması beklenen fonksiyonel yeterliliklerine ulaşıp toplum içine dönebilir Her türlü egzersiz programına ve sportif aktiviteye Her türlü egzersiz programına ve sportif aktiviteye başlamadan önce hekime danışılması şarttır

81 TEŞEKKÜRLER

ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ

ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ DONUK OMUZ - FROZEN SHOULDERADEZİV KAPSÜLİT Adeziv kapsulit omuz ekleminde, eklem kapsülünün kronik iltihabi bir durumu olup eklem kapsülünde kalınlaşma, sertleşme ve

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

KANSER HASTALARINDA REHABİLİTASYON

KANSER HASTALARINDA REHABİLİTASYON KANSER HASTALARINDA REHABİLİTASYON Doç. Dr. Meltem ARAS S.B. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ulusal Kanser Haftası, 1-3 Nisan 2015 Epidemiyoloji Kanser rehabilitasyonu

Detaylı

Cerrahi ve Lenfödem Riski. Prof. Dr. Semih GÖRGÜLÜ

Cerrahi ve Lenfödem Riski. Prof. Dr. Semih GÖRGÜLÜ Cerrahi ve Lenfödem Riski Prof. Dr. Semih GÖRGÜLÜ i. Lenfatik sistem - genel bilgiler ii. Lenfödem nedir? Sunum Planı iii. iv. İnsidans Tanısal yöntemler v. Risk faktörleri vi. Risk yönetimi vii. Beklentiler

Detaylı

FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon

FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Complex Regional Pain Syndromme yrd. doç. dr. emin ulaş erdem GİRİŞ Genellikle travmalardan sonra ortaya çıkar Belirgin bir sinir hasarı

Detaylı

MEME KANSERI VE LENFÖDEM. Esra SÖNMEZ

MEME KANSERI VE LENFÖDEM. Esra SÖNMEZ MEME KANSERI VE LENFÖDEM Esra SÖNMEZ Lenf ödem; lenf drenajı ve kapiller filtrasyon arasındaki dengesizlik sonucu sıvı ve proteinin hücrelerarası alanda birikmesidir (Ramos ve ark. 1999). LENFÖDEM Primer

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS NEDİR? Omurga, omur adı

Detaylı

Osteoporoz Rehabilitasyonu

Osteoporoz Rehabilitasyonu Osteoporoz Rehabilitasyonu OSTEOPOROZ Kemik kitlesinde azalma, kemik mikroyapısında bozulma sonucu kemik kırılganlığının artması olarak tanımlanır. Kemik yaşayan, dengeli bir şekilde oluşan yıkım ve yapım

Detaylı

SEROMA, ENFEKSİYON, FLEP NEKROZU

SEROMA, ENFEKSİYON, FLEP NEKROZU SEROMA, ENFEKSİYON, FLEP NEKROZU Dr. Kerim Bora YILMAZ MEME KANSERİ TEDAVİSİ KOMPLİKASYONLARI KURSU 2 Nisan 2016, Ankara 1 Seroma Meme cerrahisi sonrası en sık komplikasyon Mastektomi / MKC sonrası cilt

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak İNME Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND ye aittir. Kaynak

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ Prof.Dr.Ayşe Kılıç draysekilic@gmeil.com AMAÇ Lokomotor sistemin temel yapılarını ve çocuklarda görülen yakınmalarını, öykü, fizik muayene ve basit tanı yöntemlerini öğrenmek

Detaylı

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE):

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE): Pulmoner Emboli Profilaksisi Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD m Pulmoneremboli(PE): Bir pulmonerartere kan pıhtısının yerleşmesi Distaldeki akciğer parankimine kan sağlanaması Giriş Tipik

Detaylı

ݤRehabilitasyon Fizyolojik yada anatomik yetersizliği ve çevreye uyumsuzluğu olan kişinin fiziksel, ruhsal, toplumsal, mesleki, özel uğraşı ve eğitsel

ݤRehabilitasyon Fizyolojik yada anatomik yetersizliği ve çevreye uyumsuzluğu olan kişinin fiziksel, ruhsal, toplumsal, mesleki, özel uğraşı ve eğitsel REHABİLİTASYONA GİRİŞ Prof.Dr.Sibel Çubukçu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD ݤRehabilitasyon Fizyolojik yada anatomik yetersizliği ve çevreye uyumsuzluğu olan kişinin

Detaylı

GERİATRİK HASTAYA YAKLAŞIM

GERİATRİK HASTAYA YAKLAŞIM GERİATRİK HASTAYA YAKLAŞIM Demografik anlamda yaşlılığın sınırı 65 yaş olarak benimsenmektedir. 65-74 arası erken yaşlılık, 75-84 yaş arası yaşlılık, 85 yaş ve üzerindekiler ileri yaşlılık dönemidir. Yaşlanma

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde Artroskopi nedir? Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde çeşitli tedavileri uyguladıkları bir cerrahi prosedürdür. Artroskopi sözcüğü latince arthro (eklem)

Detaylı

Beyin tümörü, beyni oluşturan üç bölgeden birinden -beyin, beyincik ve beyin sapıkaynaklanabilir.

Beyin tümörü, beyni oluşturan üç bölgeden birinden -beyin, beyincik ve beyin sapıkaynaklanabilir. BEYİN TÜMÖRÜ BEYİN TÜMÖRÜ NEDİR? Beyin tümörü beyinde anormal hücrelerin çoğalması sonucu gelişen bir kitledir. Bazı beyin tümörleri iyi huylu (örneğin meningiom), bazıları ise kötü huylu kitlelerdir.

Detaylı

ÖDEM NEDİR? Hazırlayan : FATMA OKUMUŞ

ÖDEM NEDİR? Hazırlayan : FATMA OKUMUŞ ÖDEM NEDİR? Hazırlayan : FATMA OKUMUŞ ÖDEM NEDİR TANIM Ödem sık karşılaşılan ve vücutta sıvı birikimi olarak tanımlanan ve bazen de bazı ciddi hastalıkların belirtisi olan klinik bir durumdur. Ödem genellikle

Detaylı

Palyatif Bakım için Eksik bir Parçanın Tamamlanması: Kamu-Üniversite-Endüstri İşbirliği. 3. TÜKED Kongresi, Mart 2016, Dalaman - Muğla

Palyatif Bakım için Eksik bir Parçanın Tamamlanması: Kamu-Üniversite-Endüstri İşbirliği. 3. TÜKED Kongresi, Mart 2016, Dalaman - Muğla Palyatif Bakım için Eksik bir Parçanın Tamamlanması: Kamu-Üniversite-Endüstri İşbirliği Doç. Dr. Murat Gültekin Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanı Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2007 Yoğun Bakım Üniteleri Hasta bakımının en karmaşık Masraflı Teknoloji ile içiçe Birden fazla organı ilgilendiren

Detaylı

Tedavi. Tedavi hedefleri;

Tedavi. Tedavi hedefleri; Doç. Dr. Onur POLAT Tedavi DVT tanısı konduktan sonra doğal gidişine bırakılırsa, ölümcül komplikasyonu olan PE ve uzun dönemde sakatlık oranı son derece yüksek olan posttromboflebitik sendrom ve Pulmoner

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

SERVİKAL DİSK HERNİSİ

SERVİKAL DİSK HERNİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SERVİKAL DİSK HERNİSİ (Boyun Fıtığı) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ SERVİKAL MYELOPATİLİ HASTALARIN YAKINMALARI Omurga, omur denilen

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi

Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Boyun Anatomisi Boyun Anatomisi Omurganın en hareketli parçasıdır. Karotis, vertebral arter, omurilik ve spinal sinirleri

Detaylı

SPOR YARALANMALARINDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ PROF.DR. MİTAT KOZ

SPOR YARALANMALARINDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ PROF.DR. MİTAT KOZ SPOR YARALANMALARINDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ PROF.DR. MİTAT KOZ Doku İyileşmesi Doku İyileşmesi İnflamatuvar dönem Tamir ve yenilenme fazı Yeniden şekillenme (remodeling) fazı İnflamatuvar Dönem Inflamasyon

Detaylı

Hisar Intercontinental Hospital

Hisar Intercontinental Hospital Varisler BR.HLİ.92 Venöz Hastalıklar (Toplardamarlar) Varis Hastalığı: Bacaklarımızda kirli kanı yukarı taşımak üzere görev alan iki ana ven sistemi bulunur. Yüzeyel ve derin ven sistemi olarak adlandırılan

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

Kan Kanserleri (Lösemiler)

Kan Kanserleri (Lösemiler) Lösemi Nedir? Lösemi bir kanser türüdür. Kanser, sayısı 100'den fazla olan bir hastalık grubunun ortak adıdır. Kanserde iki önemli özellik bulunur. İlk önce bedendeki bazı hücreler anormalleşir. İkinci

Detaylı

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ SUNU PLANI Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik bakım amacı Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik

Detaylı

Endometriozis. (Çikolata kisti)

Endometriozis. (Çikolata kisti) Endometriozis (Çikolata kisti) Bugün Neler Konuşacağız? Endometriozis Nedir? Belirtileri Nelerdir? Ne Sıklıkta Görülür? Hangi Sorunlara Neden Olur? Nasıl Tanı Konur? Nasıl Tedavi Edilir? Endometriozis

Detaylı

09/11/2015 ANEMİ (KANSIZLIK)

09/11/2015 ANEMİ (KANSIZLIK) ANEMİ (KANSIZLIK) Vücut dokularında enerji oluşumu için gerekli kimyasal işlemlerde kullanılacak oksijeni taşıyacak yeterlilikte kırmızı kan hücresi bulunamaması veya bulunanların bu görevi yapamayacak

Detaylı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Meme kanserli hastalarda ana prognostik faktörler: Primer tümörün büyüklüğü

Detaylı

KANSER TEDAVİSİ SIRASINDA VERİLEN EĞİTİMİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ. Doç. Dr. Özgül Karayurt Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

KANSER TEDAVİSİ SIRASINDA VERİLEN EĞİTİMİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ. Doç. Dr. Özgül Karayurt Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi KANSER TEDAVİSİ SIRASINDA VERİLEN EĞİTİMİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ Doç. Dr. Özgül Karayurt Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İçerik Yaşam kalitesi kavramı Kanser hastalarının bilgi gereksinimleri

Detaylı

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı Doç.Dr.Vesile Altınyazar Tüm dünyada ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindekipayı ortalama %24,9 Ülkemizde bu oran 2000 yılı için %33,5 Akılcı İlaç Kullanımı;

Detaylı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Total Kalça Protezi Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Koksartroz Primer Önceden geçirildiği bilinen bir hastalık yok Genelde yaşlanmaya bağlı Eklemde

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

İliotibial Bant Sendromu

İliotibial Bant Sendromu İliotibial Bant Sendromu Doç. Dr.Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Snapping Hip Kalça hareketlerinde ağrılı veya ağrısız atlama hissi, ses duyma

Detaylı

Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi

Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Yumuşak doku injurisi Kas, tendon ve bağ yaralanmalarını kapsar. Strain: Kas ve tendonların aşırı yüklenmesi veya

Detaylı

Beslenme desteğinde hangi içerik kime, ne zaman, hangi yolla uygulansın?

Beslenme desteğinde hangi içerik kime, ne zaman, hangi yolla uygulansın? Beslenme desteğinde hangi içerik kime, ne zaman, hangi yolla uygulansın? Dr. Beste Atasoy Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı & Sağlık Bakanlığı-Marmara Üniversitesi Pendik

Detaylı

Spor yaralanmaları ve tedavi yöntemleri

Spor yaralanmaları ve tedavi yöntemleri Spor yaralanmaları ve tedavi yöntemleri İster amatör olarak spor yapın, isterseniz profesyonel sporcu olun, başınıza en sık gelen olaylardan biridir sakatlanmak. Yazan: Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR

AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR Akciğer kanseri olmak her şeyin sonu değildir. Bu hastalığı yenmek için mutlaka azimli, inançlı ve sabırlı olmanız

Detaylı

MENİSKÜS ZEDELENMELERİ

MENİSKÜS ZEDELENMELERİ MENİSKÜS ZEDELENMELERİ Diz eklemi uyluk (femur) ve kaval (tibia) kemikleri arasında kusursuz bir uyum içinde çalışır. Bu uyumun sağlanmasında, diz içerisinde yer alan menisküs denilen yarım ay şeklindeki

Detaylı

OMUZ AĞRISI. Klaviküla (Köprücük Kemiği)

OMUZ AĞRISI. Klaviküla (Köprücük Kemiği) OMUZ AĞRISI OMUZ AĞRISI Çoğu kişinin omuz olarak tanımladığı organımız, sırtımızı kaşımaktan smaç vurmaya kadar birçok kol hareketini yapmamızı sağlayan, tendon ve kaslara bağlanan bir dizi eklemden oluşur.

Detaylı

Değerli okuyucu; bu kitapçık hastanemizde verilen hizmetleri tanıtmak en etkili şekilde faydalanmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Değerli okuyucu; bu kitapçık hastanemizde verilen hizmetleri tanıtmak en etkili şekilde faydalanmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Değerli okuyucu; bu kitapçık hastanemizde verilen hizmetleri tanıtmak en etkili şekilde faydalanmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Dünyanın en kutsal görevlerinde biride ağrıyı dindirmektir. Genel

Detaylı

Diabetik Ayak Yarasında Evde Bakım Hizmetinde Aile Hekiminin Yeri

Diabetik Ayak Yarasında Evde Bakım Hizmetinde Aile Hekiminin Yeri + Diabetik Ayak Yarasında Evde Bakım Hizmetinde Aile Hekiminin Yeri Doç. Dr. S. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Tıp fakültesi Aile Hekimliği AD III. ULUSAL DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI SİMPOYUMU, Mayıs

Detaylı

SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ. Dr. Orhan TÜRKEN

SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ. Dr. Orhan TÜRKEN SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ Dr. Orhan TÜRKEN Sentinel Lenf Nodu (SLN) Tartışma SLN (yalancı-?) SLNmi SLNİ+ SLN + AD +/ SLN Biopsisi Makrometastaz: > 2 mm (SN+) Mikrometastaz (mi):

Detaylı

Spinal Kord Yaralanmaları ve Ağrı. Dr. Ayşegül Ketenci İstanbul Tıp Fak. FTR AD

Spinal Kord Yaralanmaları ve Ağrı. Dr. Ayşegül Ketenci İstanbul Tıp Fak. FTR AD Spinal Kord Yaralanmaları ve Ağrı Dr. Ayşegül Ketenci İstanbul Tıp Fak. FTR AD SKY- Sıklık 1 275 000 Kişi 259 000 Kişi Ağrı % 48-94 Yaşamı sınırlayan şiddetli ağrı % 11-34 Yaşam kalitesini en fazla düşüren

Detaylı

Bir hastanın mektubundan...

Bir hastanın mektubundan... Bir hastanın mektubundan... Değerli Meltem Hocam; Size bu satırları büyük bir yorgunluk ve zorlu bir nefes alıp verme gayreti içinde yazmaya çalışıyorum. Bu gün sizin beni evde ziyaretinizden sonra size

Detaylı

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Murat Özdemir, Özer Makay, Tevfik Demir*, Berk Göktepe, Kamil Erözkan, Barış Bingül**, Yeşim Ertan**, Hüsnü Buğdaycı***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız

Detaylı

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE NEOADJUVAN KıSA DÖNEM VE UZUN DÖNEM KEMORADYOTERAPI SONRASı HAYAT KALITESI DEĞERLENDIRILMESI SORUMLU ARAŞTIRMACI: Prof.Dr.ESRA SAĞLAM YARDIMCI ARAŞTIRMACI: Dr. ŞÜKRAN ŞENYÜREK

Detaylı

LOKOREJYONAL REKÜREN ve UZAK METASTAZ SONRASI SİSTEMİK TEDAVİ Dr.Mehmet Aliustaoğlu Lokal nüks: Aynı taraf göğüs duvarında hastalığın görülmesi Bölgesel nüks: Genellikle aksiler veya supraklivikular ve

Detaylı

BEL AĞRISI. Dahili Servisler

BEL AĞRISI. Dahili Servisler BEL AĞRISI Dahili Servisler İnsan omurgası vücut ağırlığını taşımak, hareketine izin vermek ve spinal kolonu korumak için dizayn edilmiştir. Omurga kolonu, birbiri üzerine dizilmiş olan 24 ayrı omur adı

Detaylı

TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ

TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ GÜLDER GÜMÜŞKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ HASTANESİ TROMBOSİT NEDİR? 1 Kemik iliğinde yapılan kan hücrelerinden biridir. Pıhtılaşma hücreleri olarak bilinir. 1mm 3 kanda

Detaylı

Motor Nöron ve Kas Hastalıkları. Uzm Dr Pınar Gelener

Motor Nöron ve Kas Hastalıkları. Uzm Dr Pınar Gelener Motor Nöron ve Kas Hastalıkları Uzm Dr Pınar Gelener Genel Bilgiler Vücudun herhangi bir bölümünde kas kuvveti azalması: parezi Tam kaybı (felç) : paralizi / pleji Vücudun yarısını tutarsa (kol+bacak)

Detaylı

Doç.Dr.Berrin Karadağ Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Geriatri

Doç.Dr.Berrin Karadağ Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Geriatri Doç.Dr.Berrin Karadağ Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Geriatri Hastalıkların tedavisinde kat edilen yol, bulaşıcı hastalıklarla başarılı mücadele, yaşam koşullarında düzelme gibi

Detaylı

Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları

Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Doç. Dr. Özen Önen Sertöz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Ankara,

Detaylı

OFİS ERGONOMİSİ. Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı

OFİS ERGONOMİSİ. Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı OFİS ERGONOMİSİ Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı SUNUM PLANI Ofiste kas iskelet sistemi problemleri gelişiminin sebepleri Sık karşılaşılan problemler Korunma

Detaylı

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz?

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Prof. Dr. Banu Bilezikçi Ankara Güven Hastanesi, Patoloji Bölümü Ankara Meme Hastalıkları Derneğinin III. Toplantısı 24 Kasım

Detaylı

VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI. Endovenöz Radyofrekans Ablasyon

VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI. Endovenöz Radyofrekans Ablasyon VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI Endovenöz Radyofrekans Ablasyon Varis ve venöz yetersizlik toplumda en sık görülen belki de bu nedenle kanıksanabilen ciddi bir hastalıktır.venöz yetersizliğin ana nedeni

Detaylı

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALARINA YAKLAŞIM NASIL OLMALIDIR? A) ANAMNEZ (ÖYKÜ,

Detaylı

Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım. Anatomi. Anatomi. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Omuz kompleksi:

Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım. Anatomi. Anatomi. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Omuz kompleksi: Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Anatomi Omuz kompleksi: Humerus Klavikula Skapula tarafından oluşturulmuştur. Omuz eklemini oluşturan kemik yapı Anatomi Dört eklem Akromioklavikular

Detaylı

KANSER TANIMA VE KORUNMA

KANSER TANIMA VE KORUNMA KANSER TANIMA VE KORUNMA Uzm. Dr Dilek Leyla MAMÇU Sunum İçeriği Genel Bilgiler Dünyada ve Ülkemizdeki son durum Kanser nasıl oluşuyor Risk faktörleri neler Tedavi seçenekleri Önleme mümkün mü Sorular/

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

Yrd. Doç. Dr : Tanju ÇELİK MKÜ. Tıp Fak.

Yrd. Doç. Dr : Tanju ÇELİK MKÜ. Tıp Fak. Yrd. Doç. Dr : Tanju ÇELİK MKÜ. Tıp Fak. Ağrı Ağrının tanımı Uluslararası Ağrı Araştırmaları Teşkilâtı tarafından 1979 yılında şu şekilde yapılmıştır: "Ağrı, vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan,

Detaylı

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU)

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) Op.Dr. Tuncer GÜNEY Göz Hastalıkları Uzmanı GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) HASTALIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ? Glokom=Göz Tansiyonu Hastalığı : Yüksek göz içi basıncı ile giden,görme hücrelerinin ölümüne

Detaylı

TFF Sağlık Eğitim Programı Bilgi Yenileme Kursu 27-28 Aralık 2010 The Green Park Hotel Pendik

TFF Sağlık Eğitim Programı Bilgi Yenileme Kursu 27-28 Aralık 2010 The Green Park Hotel Pendik 27 Aralık 2010 Pazartesi 08:00-09:00 KAYIT 09:00-09:30 KAHVE İKRAMI 09:30-10:00 AÇILIŞ 10:00-11:30 PANEL TFF Sağlık Eğitim Programı DOKTOR PROGRAMI 11:30-12:30 Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ):

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı Doç.Dr.Vesile Altınyazar Tüm dünyada ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payı ortalama %24,9 Ülkemizde bu oran 2000 yılı için %33,5 DSÖ tahminlerine

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

Kronik Ağrı Tedavisinde Temel Prensipler ve Uygulama Hataları (malpraktis) Prof Dr Dilek Yörükoğlu AÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Kronik Ağrı Tedavisinde Temel Prensipler ve Uygulama Hataları (malpraktis) Prof Dr Dilek Yörükoğlu AÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Kronik Ağrı Tedavisinde Temel Prensipler ve Uygulama Hataları (malpraktis) Prof Dr Dilek Yörükoğlu AÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Tıbbi Uygulama Hatası (Malpraktis) Tıpta YanlıĢ Uygulama

Detaylı

TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ

TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ DR. FZT. AYSEL YILDIZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Talasemi; Kalıtsal bir hemoglobin hastalığıdır. Hemoglobin

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI BOYUN AĞRILARI BOYUN ANOTOMISI 7 vertebra, 5 intervertebral disk, 12 luschka eklemi, 14 faset eklem, Çok sayıda kas ve tendondan oluşur. BOYNUN FONKSIYONU Başı desteklemek Başın tüm hareket

Detaylı

Yaşlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen değişiklikler gibi vücut duruşunda ve yürüyüşünde de değişiklikler meydana

Yaşlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen değişiklikler gibi vücut duruşunda ve yürüyüşünde de değişiklikler meydana Yazar Ad 111 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAŞI Yaşlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen değişiklikler gibi vücut duruşunda ve yürüyüşünde de değişiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek

Detaylı

Cerrahi Dışı Tedaviler

Cerrahi Dışı Tedaviler KÖTÜ HUYLU YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ Cerrahi Dışı Tedaviler Dr.Selami ÇAKMAK GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 50 den fazla yumuşak doku sarkomu tipi Kaynaklandığı doku, Klinik gidişat, Görülme yaşı, Agresifliği,

Detaylı

MS, gen yetişkinlerin en yaygın nörolojik hastalıklarından birisidir de Sir August D Este tarafından ilk kez tanımlanmıştır.

MS, gen yetişkinlerin en yaygın nörolojik hastalıklarından birisidir de Sir August D Este tarafından ilk kez tanımlanmıştır. Fzt. Damla DUMAN MS, gen yetişkinlerin en yaygın nörolojik hastalıklarından birisidir. 1822 de Sir August D Este tarafından ilk kez tanımlanmıştır. Kuvvetsizlik, spastisite, duyusal problemler, ataksi

Detaylı

CERRAHİ TEDAVİ VE SONRASI BAKIM

CERRAHİ TEDAVİ VE SONRASI BAKIM 1 CERRAHİ TEDAVİ VE SONRASI BAKIM Doç.Dr. Ayla GÜRSOY Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ABD XX.Ulusal Kanser Kongresi, 19-23 Nisan-

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

HAFİF TRAVMATİK BEYİN HASARI (mtbi) ve GENEL TEDAVİ İLKELERİ

HAFİF TRAVMATİK BEYİN HASARI (mtbi) ve GENEL TEDAVİ İLKELERİ HAFİF TRAVMATİK BEYİN HASARI (mtbi) ve GENEL TEDAVİ İLKELERİ Doç.Dr. Cemil ÇELİK Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Sunumun Hedefleri Genel Bilgiler mtbi

Detaylı

JİNEKOLOJİK KANSERİ OLAN KADINLARIN BİLGİ GEREKSİNİMLERİ: LİTERATÜR İNCELEMESİ

JİNEKOLOJİK KANSERİ OLAN KADINLARIN BİLGİ GEREKSİNİMLERİ: LİTERATÜR İNCELEMESİ JİNEKOLOJİK KANSERİ OLAN KADINLARIN BİLGİ GEREKSİNİMLERİ: LİTERATÜR İNCELEMESİ Teskereci G*., Arslan İ*. & Akman G** *Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Antalya ** Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Mediastenin Nadir Görülen Tümörleri Tüm mediastinal kitlelerin %10 dan azını meydana getiren bu lezyonlar mezenkimal veya epitelyal kökenli tümörlerden oluşmaktadır. Journal of linical and nalytical Medicine

Detaylı

Yasemin ELİTOK. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi. Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum

Yasemin ELİTOK. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi. Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum Yasemin ELİTOK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum Tanı olanaklarının gelişmesi ve sağlık kuruluşlarından yararlanma olanaklarının artması, Toplumun bilgi seviyesinin

Detaylı

Yazar Ad 41 Prof. Dr. Haluk ÖZEN Cinsel hayat çocuk yaştan itibaren hayatımızın önemli bir kesimini oluşturur. Yaşlılık döneminde cinsellik ayrı bir özellik taşır. Yaşlı erkek kimdir, hangi yaş yaşlanma

Detaylı

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Beyin Tümörleri Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Sizde mi Diş Sıkıyorsunuz? Diş sıkma ve gıcırdatma, gece ve/veya gündüz oluşabilen istemsiz bir aktivitedir.

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI

TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI Genç Kardiyologlar Grup Sorumlusu - Prof.Dr.Oktay Ergene Bilimsel İçeriğin Değerlendirilmesi, Son Düzenleme - Prof.Dr. Mahmut Şahin Düzenleme, Gözden

Detaylı

SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HAZIRLAYAN:FZT.MELTEM ERASLAN DANIŞMAN:PROF.DR.İSMET MELEK Obezite (şişmanlık),vücutta aşırı ölçüde

Detaylı

DONUK OMUZ. Ağrıyı Hafifletme ve Esnekliği Sağlama Yöntemleri

DONUK OMUZ. Ağrıyı Hafifletme ve Esnekliği Sağlama Yöntemleri Ağrıyı Hafifletme ve Esnekliği Sağlama Yöntemleri DONUK OMUZ Omzunuzda geçmeyen bir ağrı ve sertlik hissediyormusunuz? Eğer bu tarz bir şikayetiniz varsa, donuk omuz sorunuyla karşı karşıya olabilirsiniz

Detaylı

REHABĠLĠTASYON KAVRAMI. Dr. Aliye Tosun Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

REHABĠLĠTASYON KAVRAMI. Dr. Aliye Tosun Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD REHABĠLĠTASYON KAVRAMI Dr. Aliye Tosun Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD 1 Amaçlar Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon nedir? Rehabilitasyon nedir? Rehabilitasyonun

Detaylı

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NA GİRİŞ KOŞULLARI : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokullarının veya Yüksekokul ve Fakültelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Detaylı

AĞRI İLE NASIL BAŞA ÇIKARIZ

AĞRI İLE NASIL BAŞA ÇIKARIZ AĞRI İLE NASIL BAŞA ÇIKARIZ Öğr. Gör. Müjgan ONARICI Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çankırı 2013 Ağrı / Organizmayı koruyan bir duyu Duyu doku hasarının olduğu bölgede yanıt Ağrı Tarih

Detaylı

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması Bu derste öğrencinin; birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini belirleyen

Detaylı

Karaciğer vücudun en büyük organıdır. Vücudun birçok fonksiyonu karaciğer tarafından idare edilir.

Karaciğer vücudun en büyük organıdır. Vücudun birçok fonksiyonu karaciğer tarafından idare edilir. KARACİĞER BİYOPSİSİ Karaciğer biyopsisi karaciğerden küçük bir parçanın alınıp mikroskopta incelenmesi ile hastalıkların karaciğere verdiği zararın tespit edilmesidir. Karaciğer biyopsisi genellikle ince

Detaylı