Şubat HKMO Diyarbakır Şubesi Tarafından Düzenlenen Mesleğimizde Güncel Gelişmeler Başlıklı Eğitim Seminerine Katılım ve Katkı Sağlanmıştır

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şubat 2009. HKMO Diyarbakır Şubesi Tarafından Düzenlenen Mesleğimizde Güncel Gelişmeler Başlıklı Eğitim Seminerine Katılım ve Katkı Sağlanmıştır"

Transkript

1 Şubat 2009 Şubemiz Afetler Teknik Rapor ve İnceleme Çalışma Grubu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nı Ziyaret Etti Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Afetler Teknik Rapor Ve İnceleme Çalışma Grubu tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Çalışma Grubuna, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Semih Turhan ve Bina İnceleme ve Güçlendirme Müdürü Yusuf Koç u ziyaretlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin Deprem Risk Yönetimi ile ilgili faaliyetleri hakkında bilgiler sunuldu. gerçekleştirildiğini, çalışmaların bundan sonra da aynı hızla devam edeceğini söyledi. Bina İnceleme ve Güçlendirme Müdürü Yusuf Koç ise mevcut bina inceleme projelerinde modern haritacılık yazılımlarının kullanıldığını; 2009 yılında uygulanacak binaların sensörler ile izlenmesi projesinde ve yine bir diğer proje olan İstanbul daki alt ve üst yapılarda tahmini deprem risk ve hasar analizlerinin belirlenmesi projesinde de en son teknolojinin uygulanacağını dile getirdi. HKMO Diyarbakır Şubesi Tarafından Düzenlenen Mesleğimizde Güncel Gelişmeler Başlıklı Eğitim Seminerine Katılım ve Katkı Sağlanmıştır HKMO Diyarbakır Şubesi nin Mesleğimizde Güncel Gelişmeler başlıklı etkinliği 24 Ocak 2009 tarihinde Diyarbakır'da gerçekleşti. Etkinlik kapsamında Dr. Erdal Köktürk, İmar Uygulamaları ve Yargı Kararları, Prof. Dr. Erol Köktürk Taşınmaz Değerlemenin Kapsamı, Doç. Dr. Rahmi Nurhan Çelik, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği ve Mehmet Hışır, Taşınmaz Değerleme Uzmanlığı başlıklarındaki sunumlarıyla katkı koymuşlardır. Etkinliğe ayrıca Şubemiz Yönetim Kurulu üyeleri Yrd. Doç. Dr. M. Tevfik Özlüdemir, Engin Kaya ve Kerem Halıcıoğlu katılım sağlamıştır. 85 meslektaşımızın katılımıyla gerçekleşen etkinlik, sunumlara ilişkin yerel sorunların da dile getirildiği ve paylaşıldığı bir ortamda gerçekleşmiştir. Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bilen açılış konuşmasında ülkemizin genelinde ve Diyarbakır şube etkinlik alanı içerisinde pek çok meslektaşımızın çalışmalar yürüttüğü Taşınmaz Değerleme ve Kadastro konularında böylesi bir etkinlikle bir tartışma platformu oluşturmuş olmanın mesleğimiz için anlamını vurgulamıştır. İstanbul Şubesi ile gelecekte de benzer bir dayanışma içerisinde birlikte olmanın gereğini dile getirmiştir. Çalışma Grubumuz, olası bir İstanbul depreminde Küçükçekmece de bulunan Nükleer Araştırma Reaktörünün yaratabileceği tehlikenin ve de yüksek binalardaki risklerin önemini belirterek; deprem afetinden önce yapılması gereken risk azaltma çalışmalarında üzerlerine düşen her türlü görevi paylaşmaktan mutluluk duyacaklarını ve yeni teknolojilerin afet risk yönetimi çalışmalarında kullanılması gerektiğini ifade etti. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Semih Turhan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, odalar ve sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler geliştirmek istediklerini, daire başkanlığına bağlı tüm birimlerde deprem risk yönetimi kapsamında olası risklerin azaltılması konusunda pek çok proje Açılışta İstanbul Şubesi adına bir konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Tevfik Özlüdemir, İstanbul genelindeki meslektaşların ve yönetim kurulumuzun selam, sevgi ve dayanışma dileklerini iletmiş, Diyarbakır Şubesi nin bu davetinden büyük mutluluk duyulduğunu, emekten, eşitlikten ve özgürlüklerden yana konumlanan mühendisler olarak gösterdiğimiz bu dayanışmanın sürdürülmesi gerekliliğini vurgulamıştır. Dr. Erdal Köktürk konuşmasında imar yasası temelinde gerçekleştirilen uygulamalar ve sorunları üzerinde durmuş, ilintili yasalara da gönderme yaparak örneklerle konuşmasını detaylandırmıştır. Yasa ve yönetmelikler konusunda bilgi eksikliğinin yargı kararlarında adaletsizliklere yol açabileceğini ifade etmiştir.

2 Çok Çözünürlüklü Mekansal Veri Tabanları Konulu Sunum Taşınmaz değerleme başlıklı konuşmasında Prof. Dr. Erol Köktürk ise taşınmaz değerleme özelinde değer kavramı üzerine görüşlerini sunmuş ve dünyada değerleme ve kadastro konularına yaklaşımı ülkemizdeki gerçeklikle karşılaştırarak önerilerde bulunmuştur. Değer kavramı ve devlet sorumlulukları ilişkilerinden bahseden Köktürk Kamulaştırma ve Kentsel Dönüşüm uygulamalarında Sosyal Dönüşümün savunulması gerekliliğini dile getirmiştir. Mehmet Hışır ise bir taşınmazın değerlemesinde izlenen adımları ve bu süreç içerisinde karşılaşılan sorunları, genel olarak değerleme uzmanlarının sorunları ile ilişkilendirmiş ve bu konuda çalışan ya da çalışmayı düşünen meslektaşlara bir durum analizi sunmuştur. Çok Çözünürlüklü Mekansal Veri Tabanları konulu sunum 26 Ocak 2009 tarihinde Şube Toplantı Salonu nda gerçekleştirildi. Sunumu gerçekleştiren Yıldız Teknik Üniversitesi Kartografya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç. Dr. Melih Başaraner, mekansal verilerin coğrafi bilgi sistemi içinde geometrik, semantik ve grafik modellenmesi kavramlarını aktararak, farklı ayrıntı düzeylerinde mekansal modellere olan gereksinim ve bu modellerin türetilmesi konularını ele aldı. Sunumda ayrıca, geometrik, semantik ve grafik çözünürlük kavramlarının yanı sıra geometrik, semantik ve grafik çözünürlüğün indirgenmesi için uygulanan genelleştirme işlemlerinden de söz eden Başaraner, son olarak farklı çözünürlüklerdeki modellerin ilişkilendirilmesi konusuna katılımcılara bilgi verdi. Etkinliğimize katılım sağlayan tüm üyelerimize ve sunumu gerçekleştiren YTÜ Kartografya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Melih Başaraner e değerli katkılarından dolayı en içten duygularımızla teşekkür ederiz. HKMO 41. Dönem II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Etkinliğin öğleden sonraki oturumunda Doç. Dr. Rahmi Nurhan Çelik Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği, uygulamaları ve yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten günümüze, meslektaşlar ve kurumlar tarafından ele alınışı üzerine bir konuşma yapmıştır. Seminerlerin ardından akşam Diyarbakır Şubesinin geleneksel güz yemeğine geçilmiştir. Yemeğe, Diyarbakır daki çok sayıdaki belediye başkanı ve demokratik kitle örgütü temsilcileri ile meslektaşlarımız yoğun ilgi göstermişlerdir. Etkinliğin ardından ikinci gün HKMO Diyarbakır ve İstanbul şubeleri yönetim kurulları ortak toplantısı gerçekleştirilmiş ve görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bu toplantının sonucunda Şubeler her türlü işbirliğine açık olduklarını ifade etmiş, mesleğimiz ve ülkemiz gündemine dair her konuda birbirlerinden katkı almaya devam edeceklerini vurgulamışlardır. HKMO 41. Dönem II. Danışma Kurulu, 30 Ocak 1 Şubat 2009 tarihleri arasında Aydın ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirildi. Danışma Kurulu Toplantısı na Şube Yönetim Kurulu Başkanımız M. Tevfik Özlüdemir, Şube Sekreterimiz Mehmet Hışır, Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Tekin Akçapınar, Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyelerimiz Emin Özgür Avşar ve İ. Ercüment Ayazlı katıldılar. Toplantıda, açılış konuşmaları sonrasında Oda Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Oda Denetleme Kurulu, Odamızca yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Toplantının devamında Odamıza bağlı Şubelerin ve Temsilciliklerin çalışmaları hakkında sunumlar gerçekleştirildi. Toplantının birinci oturumu Şube ve Temsilciliklerde yaşanan sorunlara yönelik değerlendirmeler ve kapsamlı çözüm önerileriyle sonlandı. Toplantının ikinci oturumunda meslek alanımıza yönelik gündem maddeleri üzerinde Oda bünyesinde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Yasa ve Yönetmelik düzeyindeki mevzuat

3 değişiklikleri ve girişimleri üzerine gelişmeler değerlendirildi. Yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüşler dile getirildi. Bir sonraki bölümde Odamızın, önümüzdeki dönemlerde düzenleyeceği Genç Haritacılar Günleri, 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu ve Yaz Eğitim Kampı gibi çeşitli etkinliklere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantının son bölümünde ise dünyada ve ülkemizde olumsuz yönde gelişen ve yüzbinlerce çalışan emekçi tarafından ağır biçimde hissedilen yapısal dönüşümlerin karşısında TMMOB ve bağlı meslek odalarının oluşturdukları alternatif politikaların acilen hayata geçirilmesinin önemine vurgu yapıldı. HKMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı Gerçekleştirildi tarihinde Şubemizde gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını yapan Şube Başkanımız M. Tevfik Özlüdemir, Şubemizin yıllardır birlikte üretme ve paylaşma anlayışına dayalı katılımcı bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürdüğünü ve geçmiş dönemlerde örgütlülüğümüze katkı sağlayan tüm üyelerimizi bu anlamlı günde bir arada görmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Şube Başkanımızın konuşması sonrasında söz alan Şube Sekreterimiz Mehmet Hışır da Şubemize yönelik istatistiksel bilgileri içeren kısa bir sunumun ardından toplantı gündemini konuklarla paylaştı. Şubemize gelen ve Şubemizden giden yazışmalar hakkında bilgilendirmelerin ardından Şube etkinlikleri ve çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Şube Yönetim kurulları Ortak Toplantısı, Oda örgütlülüğümüze katkı sağlamış geçmiş dönem Yönetim Kurulu Üyelerinin onuruna verilen kokteyl ile son buldu. Kokteyl öncesinde üzerinde Geçmişten aldığımız güçle geleceğe yürüyoruz yazılı olan pastayı yılları arasında Şube Başkanlığı görevini üstlenen değerli hocamız Prof. Dr. Ahmet Aksoy kesti. Oda örgütlülüğüne katkı sağlayan, birlikte üretme ve yönetme anlayışıyla örgütlülüğümüzün bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm Üyelerimize en içten duygularımızla teşekkür ederiz. Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Ziyaret Edildi Ülkemizde sivil haritacılığın başlangıcına temel teşkil eden Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, kuruluşunun 60. yılında, 20. Dönem Şube Yönetim Kurulumuz tarafından ziyaret edildi. 20. Dönem Şube Yönetim Kurulu nun çağrısıyla, Şubemizin ilk Yönetim Kurulu Toplantısı nın gerçekleştirildiği 11 Şubat 1976 tarihinin 33. Yıldönümünde, bugüne kadar Yönetim Kurullarında görev alarak katkı sağlayan tüm Üyelerimizin davetli olduğu ortak bir toplantı gerçekleştirildi tarihinde gerçekleşen ziyaret, Şube Yönetim Kurulu Üyelerimizin YTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Aydın ı ve Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Uğur Doğan ın da bulunduğu Bölüm Başkanlığı Ziyaretinde, bölümümüzün Davutpaşa Yerleşkesi ne taşınması sonrasındaki gelişmeler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Bölüm Başkanlığı ziyareti, bölümün 60. kuruluş yılı onuruna verilen plaketin takdim edilmesiyle son buldu.

4 Şube Eğitim Salonumuz Hizmete Girdi 20. Dönem Şube Yönetim Kurulumuz, siz değerli üyelerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda talep edilebilecek eğitimleri düzenlemek amacıyla, Şubemizin Teknik Altyapısının güçlendirilmesine yönelik olarak Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile ortak bir protokole imza attı. Ziyaretin devamında, Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Bölüm Öğretim Elemanları ortak bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Bölüm Öğretim Elemanlarının ve Araştırma Görevlilerinin Şube çalışmalarımız hakkındaki görüş ve önerileri alınmıştır. Yeni mekanımızda özellikle CAD tabanlı programlar, CBS yazılımları, GPS/GNSS değerlendirme yazılımları, uzaktan algılama yazılımları vb. birçok konuda üyelerimiz tarafından ilgiyle takip edilen mesleki uygulamalar konusunda sizlerden gelen talepler doğrultusunda kursların düzenlenmesi planlanmaktadır. Protokol çerçevesinde Eğitim Salonu na kavuşan Şubemiz, İlerleyen günlerde siz değerli üyelerimize sağlıklı bir altyapıyla hizmet vermeye ve beraberliğimize güç katmaya devam edecektir. 2B Arazileri ile İlgili Basın Açıklaması Gerçekleştirildi Ayrıca, Odamızın Hakemli Dergisi ne sağlanacak katkılar, disiplinlerarası çalışmalarda ortak terminolojinin geliştirilmesi çalışmalarında TMMOB nin çalışma yürütmesinin gerekliliği, Mühendislik Etiği ve İş Güvenliği konularında bölüm ders planlarında gerekli düzenlemelerin yapılması, gerekli öğretim kadrosundan ve birçok teknik olanaktan yoksun olarak açılan yeni bölümlere bağlı artan mezun sayısı, mesleki denklik ve uzmanlaşma gibi çeşitli başlıklarda da karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretimiz süresinde bizlerle olan değerli üyelerimize ve Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinin değerli öğretim elemanlarına katkılarından dolayı en içten duygularımızla teşekkür ederiz. Ülke gündemini uzunca süre meşgul eden ve hala da güncelliğini koruyan 2B arazileriyle ilgili olarak Şubemiz tarafından 29 Ocak 2009 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamamızın tam metnine bağlantısından ulaşabilirsiniz. Ayrıca, 2B konusunda Şube görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşmak için Şube Sekreterimiz Mehmet Hışır tarihinde Kanalbiz televizyonuna, Şube Başkanımız M. Tevfik Özlüdemir de tarihinde Yol TV ye canlı yayın konuğu oldular.

5 BasındaŞubemiz

6 tarihinde, Taksim Tramvay Durağı nda, gerçekleştirilen basın açıklamasında toplanan platform bileşenleri; kapitalizmin artık insanların doğal yaşam kaynağı olan suya da göz diktiğini ifade ederek, suyun piyasa malı olmadığını dile getirdi. Platform bileşenleri ayrıca, herkesi doğanın yaşamsal özü olan suya sahip çıkmaya davet etti. Platform adına basın metnini okuyan DİSK Genel Başkan Yardımcısı İsmail Yurtseven konuşmasına Uğur Mumcu yu anarak başladı. Yurtseven konuşmasında, 24 Ocak 1980 kararlarını hayata geçirmek için 12 Eylül Askeri Darbesi ni gerçekleştirenlerin bugün de insanların yaşam kaynaklarına nasıl göz diktiğine işaret ederek, halkın oylarıyla işbaşına gelen sözde temsilcilerin sermaye kesimleriyle kurduğu çarpık ilişkilere ve kontörlü su sayaçlarıyla suyumuza nasıl el koyulmaya çalışıldığına dikkat çekti. Yurtseven, Konuşmasının sonunda da suyumuza el koymak için Mart 2009 tarihleri arasında İstanbul da toplanacak sermaye kesimlerine seslenerek, dün onurumuzu teslim etmediğimiz gibi bugün de onlara yaşamımızı, suyumuzu teslim etmeyeceğiz dedi. Basın açıklaması sonrasında da platform bileşenleri tarafından hazırlanan çeşitli broşür ve dokümanlar çevredeki yurttaşlara dağıtıldı. Krizin Bedelini Ödemeyeceğiz: İşsizliğe ve Yoksulluğa Karşı Birleşik Mücadele, Emek ve Demokrasi Mitingi nde Alanlardaydık tarihinde Referans gazetesinde yer alan 2B arazileri için emlakçının referansı Erdoğan ve Gül başlıklı haberin ayrıntılarına, KOS_KOD=17 bağlantisı üzerinden ulaşabilirsiniz. Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu Su Piyasa Malı Değildir dedi Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu bileşenleri, ülkemizde neo liberal politikaların sınır tanımaksızın uygulanmasına kapı aralayan tarihi 24 Ocak kararlarının yol açtığı özelleştirme akımını protesto etti. Türk İş, DİSK ve KESK in öncülüğünde tarihinde Kadıköy İskele Meydanı nda düzenlenen mitinge emek ve demokratik kitle örgütlerinden geniş katılım sağlandı. Emekçiler alana Haydarpaşa ve Tepe Nautilus önünde toplanarak iki farklı koldan yürüdü. Mitingde Kentsel Dönüşüm mağduru Başıbüyük halkı ve 29 yıl sonra ilk kez greve çıkan ATV Sabah çalışanı emekçiler de yer aldı. Emekçiler yürüyüş süresince Krizin Faturasını Patronlar Ödesin, Gün Gelecek, Devran Dönecek, AKP Halka Hesap Verecek, Yaşasın Sınıf Dayanışması, işçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek, Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz, Yaşasın Halkların Kardeşliği ve Direne Direne Kazanacağız gibi çeşitli sloganların yanı sıra alanda Gazze Katliamı na yönelik çeşitli sloganlar da attılar.

7 TMMOB ve bağlı meslek odalarına mensup yüzlerce emekçi de alanda AKP iktidarına yönelik tepkilerini dile getirerek, krizin faturasının emekçilere kesilemeyeceğini ifade etti. Mitingde TMMOB kortejine çok sayıda öğrenci de katılım sağladı. TMMOB Kortejinde pankart açan öğrenciler, Diplomalı İşsiz Olmayacağız talepli pankartlarıyla TMMOB kortejine farklı bir renk kattılar. İşsizliğin ve işten çıkarmaların yaygınlaştığı bugünlerde örgütlü mücadeleye inanan ve alanları dolduran tüm emekçileri ve emekçi dostlarını en içten duygularımızla selamlıyoruz. 29 Yıl Sonra Gazeteciler Sabah ATV de Grevde... Kürsüden yaptıkları konuşmalarla hükümeti uyaran emek örgütleri çeşitli başlıklarda da görüşlerini dile getirdi. Türk İş Başkanı Mustafa Kumlu konuşmasında şu ana kadar işten çıkarılan emekçilerin sayısının 400 bini aştığını ve çok kritik bir noktaya girildiğini ifade ederek hükümetin bu soruna çözüm üretmemesi durumunda toplumsal barışın tehlikeye girebileceğini ifade etti. DİSK Başkanı Süleyman Çelebi de çeşitli platformlarda krize ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdiklerini, ancak hükümetin hala kendi bildiğini okumaya devam ettiğini ve krizi yönetemeyen AKP iktidarının ülkemizi yangın yerine çevirdiğini ifade etti. Çelebi konuşmasının devamında, sadaka toplumu yaratmaya dönük bir siyaset güden AKP iktidarının sosyal devletin gereğini yerine getirmesi gerektiğini ifade ederek işçi sınıfının örgütlü gücünün hükümetin emekçilere karşı oynadığı oyunu bozacağını dile getirdi. KESK Başkanı Sami Evren de konuşmasında paranın rantını yiyenlerden alınan vergilerin arttırılmasını, hükümetin kayıtdışı ekonomiyi teşvik eden uygulamalarından vazgeçmesini talep etti. Evren ayrıca hükümete hitaben, sosyal bir devlet olabilmek için tüm toplumsal kesimlerin katılımıyla eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir anayasa hazırlanmasını talep ederek, emeğimizi yok sayan, yurttaşlar arasında ayrım yapan, yardım sadaka uygulamaları ile seçimlere gölge düşüren iktidarı uyardı. Evren, konuşmasını biz olmazsak üretim olmaz, biz olmazsak hayat olmaz diyerek bu karanlık yolun sonunda doğacak güneşi görüyoruz sözleriyle sonlandırdı. Turkuvaz Grubu na bağlı Sabah ve ATV de grev yapan gazetecilerle birlikte, basın açıklaması düzenleyen Türkiye Gazeteciler Sendikası grevin yedinci gününde grevdeki işçilerin mevcut yasalara ve sözleşmelere dayalı olarak işten atılamayacağına dikkat çekti. Turkuvaz Grubu ile Sendika arasında daha önceden yapılan Toplu İş Sözleşmelerini gösteren sendika başkanı Ercan İpekçi, işlerine son verilen 10 emekçinin davasının takipçisi olacaklarını ve mahkemede hesaplaşacaklarını ifade etti. MMO, EMO ve Odamızdan da katılım sağlanan basın açıklamasında Yaşasın Sınıf Dayanışması, ATV Sabah İşçisi Yalnız Değildir ve Direne Direne Kazanacağız sloganları dillendirildi. Basın açıklaması sonrasında söz alan Genel İş Sendikası Anadolu Yakası Bölge Başkanı Veysel Demir ise grevin gelecek nesillere örnek olacak bir direnişi temsil ettiğini hatırlatarak tüm işçi sınıfına gazetecilerle dayanışma çağrısında bulundu. Haber Sen Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Demir de patronların tehditleri ve baskı araçları bu grevi daha da büyütecek dedi. Basın açıklaması 21 Şubat 2009 Cumartesi günü Taksim Tramvay Durağından Galatasaray a düzenlenecek meşaleli yürüyüş çağrısıyla son buldu. Türkiye Gazeteciler Sendikası Meşaleli Yürüyüş Düzenledi 21 Şubat 2009 tarihinde Taksim Tramvay Durağında Türkiye Gazeteciler Sendikası nın çağrısıyla düzenlenen ve meslek odamızın yanında çok sayıda demokratik kitle örgütünün de destek verdiği meşaleli bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş, Galatasaray Lisesi önünde basın metninin okunmasının ardından, her Çarşamba günü Sabah ATV plaza önünde gerçekleştirilecek basın açıklamalarına ve yine her cumartesi saat 19:00 da Taksim Tramvay Durağı ndan Galatasaray Lisesi önüne kadar düzenlenecek meşaleli yürüyüşlerin yineleneceği çağrısıyla son buldu.

8 1/ Ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı Hakkında Basın Toplantısı Düzenlendi TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı Şubemizde Düzenlendi 1/ Ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı, tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nce oy çokluğu ile onaylanarak kabul edilmiştir tarihinde tasdik edilerek yürürlüğe giren eski Çevre Düzeni Planı na, Meslek Odaları olarak itiraz edilmiş ve tarihinde mahkemece plan hakkında iptal kararı verilmişti. Büyükşehir Belediye Meclisi nce oy çokluğu ile onaylanan en son planda da, maalesef iptal edilen planda yer alan ve Kente büyük zarar verecek yaklaşım aynen sergilenmiştir. Silivri de bulunan mutlak korunacak tarım alanları yeni yerleşim alanları olarak belirlenmiş, Küçükçekmece Gölü su toplama havzasından çıkarılmış, üçüncü bir havaalanı yapılması kararı verilmiş, Ümraniye de 2B alanları üzerine gelişim merkezi yapılmış, Beykoz daki 2B alanları yerleşim merkezleri olarak kabul edilmiştir. İstanbul un sorunlarının içinden çıkılmaz bir hale gelmesine neden olacağı düşüncesinde olduğumuz 1/ Ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı hakkında, Meslek Odaları olarak tarihinde bir basın açıklaması yaparak, Plan hakkındaki görüşlerimizi ve itirazlarımızı kamuoyu ile paylaşmış bulunmaktayız. Gülseren Yurttaş Duruşması Gülseren Yurttaş Duruşması nın beşincisi tarihinde İstanbul Sultanahmet Adliyesi 6. Asliye Hukuk Mahkemesi nde gerçekleşti. Duruşmada tanıkların ifadeleri alındı. Mahkeme, sanık vekilinin sunduğu ancak üç duruşmaya da gelmeyen tanıklar için talimat yazılmasına karar vererek duruşmayı 27 Mart 2009 Cuma günü saat 14:00 de İstanbul Sultanahmet Adliyesi 6. Asliye Hukuk Mahkemesi nde gerçekleştirilecektir. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu bileşeni meslek odaları 21 Şubat 2009 Cumartesi günü saat de, Şube Toplantı Salonumuzda Örgütlenme gündemli ortak bir toplantı gerçekleştirdi. Genel gündemi örgütlenme faaliyetleri olan toplantıda, meslek odaları yönetim kurulu üyeleri ve temsilcilerinin katkı ve katılımlarıyla ülke ve mühendislik mimarlık gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur. TMMOB İKK Haberleri TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu haberleri için adresini ziyaret edebilirsiniz. ÖLÇÜ Dergisi 2009 Ocak Sayısı nı Şubemizden Temin Edebilirsiniz TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan Ölçü Dergisi nin 2009 Ocak Sayısı nı Şubemizden temin edebilirsiniz. Ölçü Dergisi ne; org/olcu/2009/ocak09.p df bağlantısında pdf belgesi olarak ulaşabilirsiniz.

9 Yeni Bültenimizin Dosya Konusu: Kadastro Şubemiz tarafından iki ayda bir olarak tasarlanan ve sizlere ulaştırılan bültenimizin Şubat/2009 sayısı Yerel Yönetimler dosya konusuyla adreslerinize gönderilmiştir. Yayın Kurulumuz sizlerden gelen talepleri değerlendirmek anlamında bir sonraki sayının dosya konusunu Kadastro olarak belirledi. Siz meslektaşlarımızın bundan sonraki sayılarımız için belirleyeceğimiz dosya konularımıza ya da katkı koymak istediğiniz diğer konulardaki metinlerinizi Şubemize iletmesini rica ederiz. 1 Nisan 2009 tarihine kadar Kadastro dosya konumuz ile ilgili katkılarınızı Şubemiz e posta adresine ulaştırabilirsiniz. Yerel yönetimler sayımızdan itibaren bültenlerimiz, İstanbul sınırları içindeki Üyelerimize kurye aracılığıyla, imza karşılığında ulaştırılacaktır. Elinize ulaşmayan bültenleriniz için lütfen Şubemiz ile iletişime geçiniz.

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE HAZİRAN 2011 YIL: 21 SAYI: 81 ISSN 1300/3535 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: A. Fahri Özten Genel Yayın Yönetmeni: Özkan Talay Yazı İşleri

Detaylı

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010 2012) TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010-2012) 10. OLAĞAN

Detaylı

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te sayı 248 / 1 kasım 2014 Marmara Depreminden Van depremine ülkemizin 1Kasım değişmez 20141 yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te " # "# $ "

Detaylı

7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 25 OCAK 2014 ANKARA TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Detaylı

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 Aralık 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: Ertuğrul Candaș Genel

Detaylı

HKMO BURSA ŞUBESİ BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER KENT REHBERİ ÖNEMLİ TELEFONLAR. Bültene Yazı Göndermek İsteyenlerin Dikkatine:

HKMO BURSA ŞUBESİ BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER KENT REHBERİ ÖNEMLİ TELEFONLAR. Bültene Yazı Göndermek İsteyenlerin Dikkatine: HKMO BURSA ŞUBESİ Odunluk Mah. Kale Cd. No: 20 K.3 Nilüfer/BURSA Tel: 0224 451 27 00-452 27 00 Faks: 0224 453 24 00 e-mail: bursa@hkmo.org.tr BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER BALIKESİR İL TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 İstanbul Tabip Odası 2012-2013 Çalışma Raporu Merkez Büro: Türkocağı Cad. No: 17 Cağaloğlu / İstanbul, Tel: 0212 514 02 92 Faks: 0212 513 37 36 Web: www.istabip.org.tr

Detaylı

Yasaklara rağmen Taksim de ve her yerdeyiz

Yasaklara rağmen Taksim de ve her yerdeyiz sayı 260/ 1 mayıs 2015 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 1 Mayıs 2015 Yoksul ülkelerin değişmez kaderi : Deprem Kayıpları...2 de 9.Ulusal Beton Kongresi toplandı 3 te Van da Kamulaştırma

Detaylı

genç-imo 8. Öğrenci Meclisi Antalya da gerçekleştirildi

genç-imo 8. Öğrenci Meclisi Antalya da gerçekleştirildi sayı 258/ 1nisan 2015 1 Nisan 2015 1 genç - İMO 8.öğrenci meclisi Antalya da gerçekleştirildi...2 de Japon meslektaşımızın intiharı mesleki ve insani ders niteliğindedir...4 te TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ

Detaylı

şube etkinlikleri 20 Temmuz- EMO Ankara Şubesi Mühendislik

şube etkinlikleri 20 Temmuz- EMO Ankara Şubesi Mühendislik ADANA 12 Eylül- 12 Eylül ün 25 inci yıldönümü dolayısıyla yapılan mitinge katılındı. 16 Eylül- İl Koordinasyon Kurulu (İKK) toplantısına katılındı. 28 Eylül- İKK toplantısına katılım sağlandı. 3 Ekim-

Detaylı

ARAZİ YÖNETİMİ GÜNLERİ

ARAZİ YÖNETİMİ GÜNLERİ ARAZİ YÖNETİMİ GÜNLERİ 1 Adres: HKMO İstanbul Şubesi 19 Mayıs Mahallesi Samanyolu Sk. Onur Apt. No: 106 Kat: 2 34360 Şişli - İstanbul Tel: +90 212 2328989 / Faks: +90 212 2329428 e-posta:istanbul@hkmo.org.tr

Detaylı

NİSAN-HAZİRAN 2012 İKİ AYLIK YAYIN ORGANI YIL: 46 SAYI: 2012/4-6

NİSAN-HAZİRAN 2012 İKİ AYLIK YAYIN ORGANI YIL: 46 SAYI: 2012/4-6 NİSAN-HAZİRAN 2012 İKİ AYLIK YAYIN ORGANI YIL: 46 SAYI: 2012/4-6 2 Sosyal-İş Gazetesi 1 MAYIS TÜM YURTTA KUTLANDI... 4-8 ÇANKAYA BELEDİYESİ NDE TAŞERONLAŞTIRMAYA KARŞI BİRLEŞİK MÜ- CADELE... 9 ÇANAKKALE

Detaylı

genç-imo 6. Yaz Eğitim Kampı tamamlandı

genç-imo 6. Yaz Eğitim Kampı tamamlandı sayı 245 / 15 eylül 2014 Kurul Komisyonlar ilk toplan larına başladı 15 Eylül...3 te 2014 1 İşçilere Değil Ka llere Barikat!...4 te İhmal katliama dave ye çıkardı.. 5 de TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Detaylı

1. Genel Örgütsel ve Mesleki Çalışmalar

1. Genel Örgütsel ve Mesleki Çalışmalar 1. Genel Örgütsel ve Mesleki Çalışmalar 1.1. TMMOB Etkinlikleri 1.1.1. TMMOB Toplantıları TMMOB 38. Dönem 1. Danışma Kurulu 38. Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısı 2 Ekim 2004 tarihinde yapıldı. Toplantı

Detaylı

Şubat 2008. Basım Yeri: Özdil Basımevi Tel: 0 212 251 83 13-14 Teknik Hazırlık: Barış EROĞLU - baris.eroglu@otonomyayincilik.com

Şubat 2008. Basım Yeri: Özdil Basımevi Tel: 0 212 251 83 13-14 Teknik Hazırlık: Barış EROĞLU - baris.eroglu@otonomyayincilik.com Şubat 2008 Sahibi: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Adına Meftun GÜRDALLAR Yayın Koordinatörü: Münür AYDIN Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Fetiye KARA Yayın Kurulu Derya

Detaylı

Kasım 2009 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534

Kasım 2009 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534 KASIM 2009 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534 2 ayda 1 yayınlanır. Yaygın Süreli Yayındır. Ücretsizdir. HKMO Adına Sahibi: A. Fahri ÖZTEN Genel Yayın Yönetmeni: Ufuk Serdar

Detaylı

TMMOB Bülteni ve Web Sitesi TMMOB Bülteninin yayınlanması ve web sitesinin sürekli güncelleştirilmesi Yürütme Kurulunca yapılacaktır.

TMMOB Bülteni ve Web Sitesi TMMOB Bülteninin yayınlanması ve web sitesinin sürekli güncelleştirilmesi Yürütme Kurulunca yapılacaktır. HKMO B ü l t e n i Kasım 2002 Grupları, ilgili Odaların ortak çalışması olarak yürütülecektir. Gruplar uzmanlık alanına göre görüş üretip, gelişen olgular doğrultusunda raporlar hazırlarken, zamanlaması

Detaylı

10. Ulaştırma Kongresi gerçekleştirildi

10. Ulaştırma Kongresi gerçekleştirildi sayı 224 / 20 eylül 2013 İMO dan ODTÜ Yoluna 20 Eylül 2013 1 dava...5 te TMH nın 477. sayısı yayımlandı...6 da TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 10. Ulaştırma Kongresi gerçekleştirildi 19

Detaylı

TÜRBANLA ÖRTÜLMEK İSTENEN BU ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİDİR

TÜRBANLA ÖRTÜLMEK İSTENEN BU ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİDİR TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 1 Şubat 2008 tarihinde türban tartışmalarıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı... TÜRBANLA ÖRTÜLMEK İSTENEN BU ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİDİR Türkiye nin gündemine

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 14. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. Giriş Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan,

Detaylı

TRAFOYA KEDİ GİRDİ (!), SANDIKTAN ŞAİBE ÇIKTI

TRAFOYA KEDİ GİRDİ (!), SANDIKTAN ŞAİBE ÇIKTI YIL: 28 SAYI: 295 Nisan 2014 Ankara, Ceylanpınar, Ağrı ve diğerleri TRAFOYA KEDİ GİRDİ (!), SANDIKTAN ŞAİBE ÇIKTI Yoksulluk, yolsuzluk, hırsızlık düzenine karşı 1 MAYIS'TA ALANLARDAYIZ EĞİTİMLER Bİlgİsayar

Detaylı

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası. ŞUBE ve GENEL MERKEZ GENEL KURULLARI SÜRECİ BAŞLADI TMMOB. 166 ISSN 1300-7300 Aralık 2005

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası. ŞUBE ve GENEL MERKEZ GENEL KURULLARI SÜRECİ BAŞLADI TMMOB. 166 ISSN 1300-7300 Aralık 2005 Haber Bülteni 166 ISSN 1300-7300 Aralık 2005 www.spo.org.tr TRT ANKARA RADYOSUNDA KORUMA KONUSUNDA BİLGİ VERDİK...17 2006 YILI BÜTÇE KANUNUNA KAÇAK YAPILARIN AFFEDİLMESİNE YÖNELİK HÜKÜMLER EKLENDİ...17

Detaylı

BİYO-MEDAK KURULDU BİYOMÜHENDİSLİK BÜLTENİ. Bültenimiz 1 yaşında! I. Türkiye Biyomühendislik Zirvesi 20 Nisan 2012 KMO DA 41 BİYOMÜHENDİS OLDUK!

BİYO-MEDAK KURULDU BİYOMÜHENDİSLİK BÜLTENİ. Bültenimiz 1 yaşında! I. Türkiye Biyomühendislik Zirvesi 20 Nisan 2012 KMO DA 41 BİYOMÜHENDİS OLDUK! BİYOMÜHENDİSLİK BÜLTENİ Sayı:5 Haziran 2012 Bültenimiz 1 yaşında! BİYO-MEDAK KURULDU I. Türkiye Biyomühendislik Zirvesi 20 Nisan 2012 Meslek Hayatına Biyomühendis Bakışı yazıları KMO DA 41 BİYOMÜHENDİS

Detaylı

BMO 1. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

BMO 1. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU BMO 1. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU Eylül 2012-Mart 2014 GENEL KURUL İLANI TMMOB BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI 2. OLAĞAN GENEL KURULU Bilgisayar Mühendisleri Odası 2. Olağan Genel Kurulu 1 Mart 2014 Cumartesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Başyazı... 2. Merhaba... 4. Şube Genel Kurulumuz... 6. Şubat-Mart 2014 Etkinliklerimiz... 10

İÇİNDEKİLER. Başyazı... 2. Merhaba... 4. Şube Genel Kurulumuz... 6. Şubat-Mart 2014 Etkinliklerimiz... 10 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ haber bülteni Yıl: 29 - Sayı: 175 / Mart 2014 İki ayda bir yayınlanmaktadır. Sahibi: İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına İnş. Müh. Ayhan EMEKLİ Sorumlu

Detaylı

TMMOB HABERLER. TMMOB den

TMMOB HABERLER. TMMOB den TMMOB HABERLER ULAŞILABİLİRLİK EYLEM PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTISI YAPILDI Ulaşılabilirlik Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısı, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı

Detaylı

1.4 KOMİSYON ÇALIŞMALARI

1.4 KOMİSYON ÇALIŞMALARI TMMOB MMO İSTANBUL ŞUBESİ 2012-2013 Çalışma Raporu 1.4 KOMİSYON ÇALIŞMALARI DOĞALGAZ KOMİSYONU MMO İstanbul Şube Başkanı Zeki ARSLAN`ın moderatörlüğünü yaptığı, MMO Doğalgaz Komisyon Başkanı ve MMO Denetleme

Detaylı

12. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL ve TEKNİK KURULTAYI

12. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL ve TEKNİK KURULTAYI 12. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL ve TEKNİK KURULTAYI 11-15 Mayıs 2009 ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ ANKARA İletişim Bilgileri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Sümer 1 Sokak No: 12/4 06440 Kızılay / ANKARA

Detaylı

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası ODAMIZIN 24. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIMINIZ ODAMIZA GÜÇ KATACAKTIR TMMOB. 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası ODAMIZIN 24. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIMINIZ ODAMIZA GÜÇ KATACAKTIR TMMOB. 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006 www.spo.org.tr ŞUBELERİMİZİN GENEL KURULLARI TAMAMLANDI... 3 ŞUBELERDE YÖNETİM KURULLARI GÖREV DAĞILIMINI YAPTI... 6 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İLE GÖRÜŞTÜK... 7 METROPOLİTEN

Detaylı

Türkiye de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon. ve Mesleki Yetkinlik ve Yeterlilik

Türkiye de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon. ve Mesleki Yetkinlik ve Yeterlilik Türkiye Planlama Okulları Birliği III. Koordinasyon Toplantısı İstanbul Teknik Üniversitesi Buluşması Notları Türkiye de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon ve Mesleki

Detaylı