T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 007 YILI MARMARA ÜNİVERSİTESİ FENEDEBİYAT FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU İstanbul008

2 Marmara Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi007 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ / I GENEL BİLGİLER / A Misyon ve Vizyon / B Yetki, Görev ve Sorumluluklar / C İdareye İlişkin Bilgiler / Fiziksel Yapı / Örgüt Yapısı / Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar / 6 4 İnsan Kaynakları / 7 Sunulan Hizmetler / 6 6 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi / D Diğer Hususlar / II AMAÇ ve HEDEFLER / 4 A İdarenin Amaç ve Hedefleri / 4 B Temel Politikalar ve Öncelikler / 4 C Diğer Hususlar / 4 III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER / A Mali Bilgiler / Uygulama Sonuçları / Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar / 6 Mali Denetim Sonuçları / 6 4 Diğer Hususlar / 6 B Performans Bilgileri / 6 Faaliyet ve Proje Bilgileri / 7 Performans Sonuçları Tablosu / 7 Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi / 7 4 Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi / 7 Diğer Hususlar IV KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ / 9 A Üstünlükler / 9 B Zayıflıklar / 9 C Değerlendirme / 0 V ÖNERİ VE TEDBİRLER / 60 EKLER / 6

3 SUNUŞ 6 yıllık bir geleneğe sahip olan Marmara Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi nde, eğitimöğretim hizmetleri yanında, modern bilim ve teknolojinin gerektirdiği projelere ağırlık verilmekte, üniversitesanayi işbirliği içinde günün sosyal ve teknolojik şartlarına uygun araştırmalar yapılmaktadır. Fakültenin kuruluşundan bu yana, öğretim üyeleri tarafından yapılan çok sayıda araştırma yurt içi ve yurt dışındaki tanınmış dergilerde yayımlanmıştır. Ulusal ve uluslararası alanda isminden söz ettiren öğretim üyeleri, fiziki kapasite ve sunulan hizmet kalitesi fakültemizin tercih edilmesinde etkili olmaktadır. Marmara Üniversitesi nin en seçkin fakülteleri arasında yer alan FenEdebiyat Fakültesi, gerek yönetim yapısı, gerek yetkin kadrosuyla stratejik planlamalar doğrultusunda geleceğe daha güvenli ve emin adımlarla ilerlemektedir. Fakültenin misyon ve vizyonunu gösteren ve gelecekle ilgili stratejik yaklaşımını belirleyen 007 Yılı Faaliyet Raporu beş bölümden oluşmaktadır: Genel Bilgiler başlığını taşıyan Birinci Bölümde Fakültenin kuruluş tarihçesi, misyon ve vizyonu yer almaktadır. Ayrıca idareyle ilgili görev ve sorumluluklar bu bölümde verilmektedir. Raporun İkinci Bölümünde Amaç ve Hedefler belirlenmiştir. Bu bölümde İdarenin Amaç ve Hedeflerinin yanı sıra, Temel Politika ve Öncelikler üzerinde durulmuştur. Üçüncü Bölümde Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler başlığı altında Mali ve Performans Bilgileri bulunmaktadır. Dördüncü Bölüm ise Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Bilgilerine ayrılmıştır. Bu bölümde ayrıntılı olarak kurumun güçlü ve zayıf yönleri üzerinde durulmuştur. Beşinci ve son bölümde Öneri ve Tedbirler ele alınmıştır. Fakültenin daha etkin ve daha verimli çalışabilmesi, geleceği daha gerçekçi ölçülerde planlayabilmesi için alınması gereken tedbirler bu bölümde yer almaktadır. Marmara Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi çağdaşlığı, evrenselliği, gelişmeyi ve ilerlemeyi kapsayan bir gelenektir. Bu doğrultuda idare olarak temel hedefimiz ülkemizin bu saygın kurumunu daha da geliştirmek ve ileri götürmektir. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir diyen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ün işaret ettiği yolda yürümektir Mart 008. Prof. Dr. Adnan AYDIN Fakülte Dekanı

4 I GENEL BİLGİLER Marmara Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi 0 Temmuz 98 tarihinde Matematik, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri oluşturularak kuruldu. Belirtilen bölümlere öğrencilerin alınmasıyla, 8 Kasım 98 tarihinde eğitimöğretime başladı. Ardından sırasıyla Kimya (987), Bilgi ve Belge Yönetimi (Arşivcilik) (988), Alman Dili ve Edebiyatı (99), Batı Dilleri ve Edebiyatı (99), İngiliz Dili ve Edebiyatı (99), Fransız Dili ve Edebiyatı (99), Fizik (99), Biyoloji (996), Sosyoloji (İngilizce) (00), Coğrafya (00) ve Sanat Tarihi (00) Bölümleri kurularak bugünkü yapılanmasına ulaştı. FenEdebiyat Fakültesi, 99 yılında Göztepe Kampusu ndaki bugünkü binasına taşınmıştır. Fakültenin öğretim yapılan 0 bölümünde 007 yılı itibariyle 7 öğrenci öğrenim görmüştür. Ayrıca Atatürk Eğitim Fakültesi nin Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Tarih, Coğrafya, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri nden gelen 00 öğrencinin ders ve uygulamaları da FenEdebiyat Fakültesi bünyesinde yürütülmektedir. A Misyon ve Vizyon Misyon: M.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi nin değer verdiği hususların başında çağdaş bilgi düzeyine sahip bireyler yetiştirmek gelir. Sosyalleşen, sorgulayan, araştıran bireylerle ülkemizin geleceğine katkı sağlamak; çağdaş, Atatürk ilkelerine ve hedeflerine bağlı, ülkesini, ulusunu ve bütün insanlığı seven mezunlar vermektir. FenEdebiyat Fakültesi, bu doğrultuda, geleceği kucaklayan güçlü akademik kadrosuyla, ulusal ve uluslararası düzeyde adından söz edilen bir kurum olmayı temel misyon olarak belirlemiştir. Vizyon: FenEdebiyat Fakültesi temel bilimler alanında kaliteli eğitimöğretim yaparak yaratıcı beyin gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Fakültemiz fen ve sosyal bilimler alanında topluma ve bilime hizmette öncülük etmektedir. Bunun yanı sıra ileri araştırma ve uygulamalarla dünyanın önde gelen araştırma kurumları arasında yer almayı hedeflemektedir. Özellikle AB sürecinde ERASMUS programlarıyla ve uluslararası ortak projelerle bilim dalları dışa açılmakta, bilimsel yayın ve toplantılarda öncülük yapmaktadır.

5 B Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yetki Dekan: Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasıyla, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitimöğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekle yürütülmesinde,bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Görev Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamaktır. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmaktır. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Sorumluluklar C İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Göztepe Kampüsü nde yer alan fakülte binası 6 kat üzerinde ayrı bloktan oluşmaktadır. Binada 86 Akademisyen odası, 4 İdari personel odası, amfi, 4 derslik, Fizik, Kimya ve Biyoloji bölümlerine ait 4 öğrenci ve araştırma laboratuarı, her biri 0 şer adet bilgisayara sahip bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Başta Atatürk Eğitim Fakültesi öğrencileri olmak üzere, Mühendislik Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıfı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü öğrencileri ders yapmaktadır. Ayrıca, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi faaliyetlerini fakülte binasında yürütmektedir. Zemin kat C Blok girişinde tam donanımlı 80 kişilik bir Konferans Salonu vardır. Bu salon, yalnız FenEdebiyat Fakültesi değil; bütün üniversite birimleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından kullanılmaktadır. Fakülte binası içinde C Blok zemin katının tamamı FenBilimleri Enstitüsü nün kullanımına ayrılmıştır. Fiziki yapı ve kaynakların ayrıntılı dökümü aşağıdaki tabloda sayısal olarak gösterilmektedir:

6 Tablo: M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu FİZİKSEL YAPI İdari Bina Birimler () Eğitim Alanı Alanları Derslik Sosyal Alanlar Laboratuar Spor Alanları Açık Kapalı Kant. / Kafet. Sayısı Adet m² Adet Yurtlar Sirkülasyon Alanı () Alan (m²) m² Kız Yurt. Erkek Yurt. Yatak Sayısı Sosyoloji 0 04 Diğer Birimler Ofis Sayısı m² Adet m² Kapasite Adet m² Kapasite Dekanlık Kimya Coğrafya Bil.Belg.Yönt Sanat Tarihi Fransız D.Edb. Alm.D.Edb Biyoloji Tarih 689 Türk D. Edb. 8 4 Fizik Matematik () Organizasyon şemasında yer alan birimler ayrı ayrı gösterilecektir. () Toplu (ortak) kullanım alan

7 . Eğitim Alanları Derslikler Tablo: M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu EĞİTİM ALANLARI DERSLİKLER Eğitim Alanı Anfi Sınıf Bilgisayar Lab. Diğer Lab. Kapasitesi Kapasitesi 7 8 Kapasitesi Kapasitesi 0 0 Kapasitesi 0 Kapasitesi Üzeri Sosyal Alanlar... Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı: Adet Kantin Alanı: 44 m Kafeterya Sayısı: Adet Kafeterya Alanı: 6 m... Yemekhaneler Yok...Misafirhaneler Yok..4. Öğrenci Yurtları Yok... Lojmanlar Yok..6. Spor Tesisleri Yok..7. Toplantı Konferans Salonları Tablo: M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu TOPLANTI KONFERANS SALONLARI Toplantı Salonu Konferans Salonu Kapasitesi 0 0 Kapasitesi 7 Kapasitesi Kapasitesi 0 0 Kapasitesi 0 Kapasitesi Üzeri

8 ..8. Sinema Salonu Yok..9. Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Yok..0. Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Kulüpleri Sayısı: Adet Öğrenci Kulüpleri Alanı: m... Mezun Öğrenciler Derneği Yok... Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu Alanları Yok. Hizmet Alanları... Akademik Personel Hizmet Alanları Tablo: 4 M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu AKADEMİK PERSONEL HİZMET ALANLARI Sayısı (Adet) Çalışma Odası Alanı (m) Kullanan Sayısı (Kişi) İdari Personel Hizmet Alanları Tablo: M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu İDARİ PERSONEL HİZMET ALANLARI Servis Sayısı (Adet) Ambar Alanları Ambar Sayısı: Adet Ambar Alanı: 7 m. Arşiv Alanları Arşiv Sayısı: Adet Arşiv Alanı: m.6 Atölyeler Yok.7 Hastane Alanları Alanı (m) Kullanan Sayısı 0

9 Yok

10 Örgüt Yapıs: FenEdebiyat Fakültesi örgüt yapısını gösteren şema aşağıda verilmektedir: DEKAN Prof. Dr. Adnan Aydın YÖNETİM KURULU FAKÜLTE KURULU Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Rikap Yüce Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Harun Duman FAKÜLTE SEKRETERİ Sebahattin Temur Öğrenci İşleri Personel İşleri Şef Safigül Ergin Cevahir Anık Mali İşleri Sorumlu Gülten Parlar Muhammet Yapar Şef Özlem Güngör Emine Şenoyar Günay Kızılsavaş Elif Günaydın Fatma Sarı Metin Önal Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Taşınır Mal Yetkilisi ve Depo Şef İnci Sayın Sorumlu Reşit Özden Türkan U. Aydın M. Mahsun Şahin Dekan Sekreteri ve Bölüm Sekreterleri Sosyal Bölümler Fen Bölümleri Ayla Kaya(Dekan) Birgül Asar(Sos.) Şadan Yemenici(Fen) Destek Hizmetleri Araştırmacı Ali Erenel Y. Md. İskender Özcan Tek. Yüksel Özcan Tek. Fuat Aba T. Yrd. Erkan Karahan 8

11 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Fakülte öğretim üyeleri ve öğrencilerinin kullanımına açık, yaklaşık 00 m büyüklüğünde, temel başvuru kitaplarının bulunduğu bir okuma salonu bulunmaktadır. Öğretim üyesi ve araştırma görevlilerinin kullandıkları 0 nin üzerinde bilgisayarla bunların uzantısı olan yazıcı ve tarayıcılar mevcuttur. Bunun dışında, öğrencilerin bilgisayar derslerini gördükleri, her birinde 0 bilgisayar bulunan adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Hemen her bölümün ihtiyaçları için kullanabileceği yansı (tepe göz) ve projeksiyon makinası vardır. Bazı bölümlerde dijital fotoğraf makinaları ve benzeri teknik aletler bulunmaktadır.. Yazılımlar Yok. Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar Sayısı: 94 Adet Taşınabilir bilgisayar Sayısı: Adet. Kütüphane Kaynakları Yok.4 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablo: 6 M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Cinsi Projeksiyon Slayt makinesi Tepegöz Epidiyaskop Barkot Okuyucu Baskı makinesi Fotokopi makinesi Faks Fotoğraf makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler İdari Amaçlı (Adet) 0 Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) 9

12 4 İnsan Kaynakları Fakülte bünyesinde görev yapan ve üretilen hizmetlerden yararlananlar aşağıda belirtilen gruplar altında sayısal olarak şöyle gösterilebilir: 4. Akademik Personel Tablo: 7 M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu AKADEMİK PERSONEL Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların İstihdam Şekline Göre Dolu Boş Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman

13 4.. Bölümlere Göre Akademik Personel Dağılımı Tablo: 8 M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu BÖLÜMLERE GÖRE AKADEMİK PERSONEL DAĞILIMI Bölümler Almanca BilgiBelge Biyoloji Coğrafya Fizik Kimya Sanat Tarihi Sosyoloji Tarih TDE Matematik Fransız Dili İngiliz Dili Genel Prof Doç. 8 Yrd.Doç Öğr.Gör Araş.Gör Uzman

14 Grafik: M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu BÖLÜMLERE GÖRE AKADEMİK PERSONEL DAĞILIMI ADE BBY Biy Coğ Fiz Kim M at ST Sos y Tar TDE FDE İDE ADE: Alman Dili ve Edebiyatı; BBY: BiliBelge Yönetimi; Biy: Biyoloji; Coğ: Coğrafya; Fiz: Fizik; Kim: Kimya; Mat: Matematik; ST: Sanat Tarihi; Sosy: Sosyoloji; Tar: Tarih; TDE: Türk Dili ve Edebiyatı; FDE: Fransız Dili ve Edebiyatı; İDE: İngiliz Dili ve Edebiyatı

15 4. Yabancı Uyruklu Akademik Personel Tablo: 9 M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANLARI Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Profesör Doçent Yrd. Doçent Finlandiya Türk Dili ve Edb. İngiltere Bilgi ve Belge Yön. Okutman Çevirici Öğretim Görevlisi

16 4. Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Tablo: 0 M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu DİĞER ÜNİVERSİTELERDE GÖREVLENDİRİLEN ÜNİVERSİTEMİZİN AKADEMİK PERSONELİ Bölüm Akademik Personel Adı Görevlendirildiği Dönem Görevlendirildiği Üniversite Fizik Prof. Dr. Engin Işıksal Bahar ve Güz Kültür Üniversitesi Fizik Doç. Dr. Şahin Aktaş Bahar ve Güz Yeditepe Üniversitesi Fizik Yrd.Doç.Dr. Cumali Tav Bahar ve Güz Yeditepe Üniversitesi Fizik (4) Yrd.Doç. Dr. Mustafa Özdemir Bahar ve Güz Gebze Y.T. Enstitüsü Matematik Prof. Dr.Ahmet Dernek Güz / Bahar İstanbul Ticaret Matematik Prof. Dr.Müzgan Tez Matematik Prof. Dr.Müzgan Tez Matematik Prof. Dr.Adnan Mazmanoğlu Matematik Doç. Dr. N.Abdülbaki Baykara Matematik Yrd.Doç.Dr.Ünsal Tekir Matematik Yrd.Doç.Dr.Fusün Ünal Matematik (8) Öğr.Gör.Dr.A.Neşe Dernek Sosyoloji () Yrd.Doç. Aylin Akpınar Tarih Prof. Dr. Zekeriya Kurşun Tarih Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu Üniversitesi Güz Doğuş Üniversitesi Bahar Kadir Has Üniversitesi Güz / Bahar Yeditepe Üniversitesi Güz / Bahar İstanbul Ticaret Güz / Bahar İstanbul Ticaret Güz / Bahar Yeditepe Üniversitesi Güz İstanbul Ticaret Güz Yeditepe Üniversitesi (Güz Yeditepe Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesi Bahar) (GüzBahar) Yeditepe Üniversitesi

17 (Güz Mimar Sinan Üniversitesi Tarih Prof. Dr. Kemalettin Kötoğlu Tarih Prof. Dr. Vahdettin Engin Tarih Prof. Dr. Necdet Öztürk (Güz) Bahçeşehir Üniversitesi Tarih () Yrd. Doç. Dr. Okan Yeşilot (Güz) Beykent Üniversitesi Türk Dili ve Edb. Prof. Dr. Gülden SağolYüksekkaya Güz/Bahar Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edb. Prof. Dr. Sebahat Deniz Yaz Dönemi Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edb. () Prof. Dr. Emel Kefeli Güz/Bahar Kültür Üniversitesi Bahar) (Güz Beykent Üniversitesi Bahar)

18 4.4 Başka Üniversitelerden Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel Tablo: M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu BAŞKA ÜNİVERSİTELERDEN ÜNİVERSİTEMİZDE GÖREVLENDİRİLEN AKADEMİK PERSONEL Unvan Çalıştığı Bölüm Geldiği Üniversite İ.Ü. Tıp Fakültesi Temel Bilimler İ.Ü. Tıp Fakültesi Temel Bilimler Profesör Kimya Profesör Biyoloji Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman AdıSoyadı Bülent Gürler Adet Yener Aytekin 4. Sözleşmeli Akademik Personel Tablo: M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu SÖZLEŞMELİ AKADEMİK PERSONEL SAYISI Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Uzman Okutman Sanatçı Öğrt. Elm. Sahne Uygulatıcısı 6

19 4.6 Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Tablo: M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu AKADEMİK PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI Yaş 60 Yaş Yaş 640 Yaş 40 Yaş Üzeri Yaş Kişi Sayısı (:4) Yüzde (%) 4.7 İdari Personel Tablo: 4 M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu İDARİ PERSONEL (KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE) Dolu Boş 6 6 Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı. Yardımcı Hizmetler 9 Din Hizmetleri Sınıfı 4 4 Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı 4.8 İdari Personelin Eğitim Durumu Tablo: M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU Kişi Sayısı (: ) Yüzde (%) İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. 7

20 4.9 İdari Personelin Hizmet Süreleri Tablo: 6 M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRESİ Yıl Kişi Sayısı (: ) Yüzde 4 6 Yıl 7 0 Yıl Yıl Yıl Üzeri Yıl İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Tablo:7 M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu İDARİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI Kişi Sayısı (: ) Yüzde Yaş 60 Yaş Yaş 640 Yaş Yaş Üzeri Yaş İşçiler Tablo: 8 M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu İŞÇİLER (ÇALIŞTIKLARI POZİSYONLARA GÖRE) Dolu Boş Sürekli İşçiler Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay) Vizesiz işçiler ( Aylık) 8

21 4. Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri Tablo: 9 M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu SÜREKLİ İŞÇİLERİN HİZMET SÜRESİ Yıl 4 6 Yıl 7 0 Yıl Yıl 6 0 Yıl Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 4. Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı Tablo: 0 M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu SÜREKLİ İŞÇİLERİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI Yaş 60 Yaş Yaş 640 Yaş 40 Yaş Üzeri Kişi Sayısı Yüzde Sunulan Hizmetler. Eğitim Hizmetleri.. Öğrenci Sayıları Tablo: M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu ÖĞRENCİ SAYILARI Birimin Adı Alman Dili ve Edebiyatı Bilgi ve Belge Yönetimi Biyoloji Coğrafya I. Öğretim II. Öğretim E K Top. E K Top. Erkek Kız Genel Fizik Kimya Matematik Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatı

22 Grafik: M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu BÖLÜMLERE GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI Alm BBY Biy Coğ Fiz Kim M at Sos Tar TDE.. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Tablo: M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu YABANCI DİL EĞİTİMİ GÖREN HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİ SAYILARI VE TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISINA ORANI I. ve I. Öğretim II. Öğretim II.Öğretim Yüzde* ı(a) E K Top. E K Top. Sayı Fakülte *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/ öğrenci sayısı*00) 0

23 .. Öğrenci Kontenjanları Tablo: M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE DOLULUK ORANI ÖSS Kontenjanı ÖSS sonucu Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı % Alman Dili ve Edebiyatı 0 >00 Bilgi ve Belge Yönetimi 0 >00 Biyoloji 0 >00 Coğrafya Fizik 0 >00 Kimya >00 Matematik 60 6 >00 Sosyoloji 0 >00 Tarih 60 6 >00 Türk Dili ve Edebiyatı 60 6 >00 00 Birimin Adı >00..4 Yüksek Lisans ve Doktora Programları Tablo: 4 M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu ENSTİTÜLERDEKİ ÖĞRENCİLERİN YÜKSEK LİSANS (TEZLİ/ TEZSİZ) VE DOKTORA PROGRAMLARINA DAĞILIMI Birimin Adı Programı Yüksek Lisans Yapan Sayısı Tezli Tezsiz Doktora Yapan Sayısı.. Yabancı Uyruklu Öğrenciler

24 Tablo: M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu (Öİ) YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SAYISI VE BÖLÜMLERİ Bölüm Uyruğu Cinsiyet E G. K Alman Dili ve Edebiyatı D, AZE. 4 Bilgi ve Belge Yönetimi ARN. Biyoloji BG, İRAN Fizik KIR, TM. Kimya BOS.HER.,BG, TAJ. Matematik BG, END, İRAN, MAK, TM. Sosyoloji D, USA,AZE, BG, GAMBİA,KKTC,ARN. Tarih AZE,ARN,TAJ,TM. Türk Dili ve Edebiyatı AZE,IRAK,İRAN,MOL,ROM,YUN. 7 0 Coğrafya..6 Yatay geçişle gelen ve giden öğrenciler Tablo: 6 M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu YATAY GEÇİŞLE EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTEYE GELEN ve GİDEN ÖĞRENCİLERİN SAYILARI VE BÖLÜMLERİ Kurum Dışı Kurum İçi Gelen Giden Gelen Giden Alman Dili ve Edebiyatı Bilgi ve Belge Yönetimi Biyoloji 4 Coğrafya Fizik Kimya 4 Matematik Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatı..7Disiplin cezası alan öğrenciler

25 Tablo: 7 M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu DİSİPLİN CEZASI ALAN ÖĞRENCİLERİN SAYISI VE ALDIKLARI CEZA TÜRÜ Yük. Öğ. Çıkarma Y. Yıl Uzakl. Y. Yıl Uzakl. Hafta Ay Arası Uzakl. Kınama Uyarma Alman Dili ve Edebiyatı Bilgi ve Belge Yönetimi Biyoloji Coğrafya Fizik Kimya Matematik Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatı 9 Bölümler..8Kaydı silinen öğrenciler Tablo: 8 M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu ÜNİVERSİTEDEN AYRILAN ÖĞRENCİLERİN SAYISI (Yatay Geçiş Dışındaki Nedenlerle) Ayrılanların (Kaydı Silinenlerin) Sayısı Kendi İst. Öğr. Ücr. Ve Katkı payı Yat. Başarısızlık (Azami Süre) Yük. Öğ. Çıkarma Diğer Coğrafya Fizik 4 7 Kimya Matematik 8 Sosyoloji Alman Dili ve Edebiyatı Bilgi ve Belge Yönetimi Biyoloji 9 9 Tarih 6 6 Türk Dili ve Edebiyatı Mezun öğrenciler

26 Tablo: 9 M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu BÖLÜMLERE GÖRE MEZUN ÖĞRENCİLERİN SAYISI BÖLÜMLER Erkek Kız Alman Dili ve Edebiyatı 8 Bilgi ve Belge Yönetimi 4 8 Biyoloji Coğrafya Fizik Kimya Matematik 46 Sosyoloji 4 6 Tarih 6 6 Türk Dili ve Edebiyatı Genel Sağlık Hizmetleri Tablo: 0 M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL SERVİS HİZMETLERİ YOĞUN BAKIM KLİNİK AMELİYAT SAYISI POLİKLİNİK HASTASI SAYISI LABORATUAR HİZMETLERİ RADYOLOJİ ÜNİTESİ HİZMETLERİ NÜKLEER TIP BÖLÜMÜNDE VERİLEN HİZMETLER MEDİKO SOSYAL POLİKLİNİK HASTA SAYISI YATAK HASTA SAYISI SAYISI TETKİK SAYISI.İdari Hizmetler 4

27 Akademik hizmetlerin dışında kalan konular, idari personel tarafından yürütülmektedir. Bu alandaki hizmetler, Ayniyat, Öğrenci İşleri, Mali İşler, Personel İşleri, Evrak Kayıt ve Yazı İşleri altında organize olmuştur. Fakülte sekreteri bu hizmetlerin sunumunda ve planlanmasından sorumlu mercidir. Taşınır Kayıt ve Kontrol Bürosu Büro Personeli Reşit Özden M. Mahsun Şahin I. İş Tanımı Fakültemize ait kullanmaya veya harcamaya elverişli taşınması kolay eşya ve taşınırların kaydı ve kullanmaya verilinceye kadar veya kullanımdan iade edildiğinde muhafaza edildiği Büro. A. Büronun Faaliyet ve Sorumlulukları Harcama Bürosunca edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayıldığı, tartıldığı, ölçüldüğü, teslim edildiği, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları bünyesinde muhafaza etmek, taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtların tutulduğu bürodur. B. Hedef ve Amaç Taşınır Mal Yönetmeliğinin amacı doğrultusunda kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın fakültemize ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanıma sunulmasıdır. Ayrıca taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak defter, belge ve cetvellerin bilgisayar ortamında tutulması ve düzenlenmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla bütün taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınması kolaylaşacaktır. C. İletişim Ağı İletişim, büromuzda yazılı bir şekilde gerçekleştirilir. Fakültemizin dışındaki bürolarla olan iletişimimiz büro amirimiz aracılığıyla gerçekleştirilir. II. Büro Personeli ve Görevleri A. Görev ve Sorumlulukları a) Harcama Bürosunca edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanların cins ve niteliklerine göre sayarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek. b) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek. c) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini ilgili görevliye göndermek. d) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmektir. e) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak. f) Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek. g) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.

28 h) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak i) j) ve yaptırmaktır. Harcama Bürosunun malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak. Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak. B. Hedef ve Amaçlar Taşınırların muhafazası ve yönetilmesi //006 tarihli ve 94 sayılı yazısı üzerine, 0//00 tarihli 08 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunun 44 üncü maddesine göre yapılabilecek düzenlemeler ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla demirbaş ve malzemenin kayıtları daha sağlıklı bir şekilde tutularak takibi kolaylaşacaktır. III. İş Değerlendirme A. Yapılan işlerin önem ve aciliyeti Bütün taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınması esastır. Giriş ve çıkış kayıtları taşınır işlem fişine dayanılarak yapılır. Giriş kaydı yapılan dayanıklı taşınırlara, sicil numarası verilir. Kullanıma verilen demirbaşlar demirbaşı kullanan şahsa zimmetlenir. B. GelenGiden ve Evrak Kayıtları: Taşınır işlem fişi: İlgili mevzuatı çerçevesinde kabul edilerek teslim alınan taşınırların girişleri ile taşınırların çıkış ve ambarlar arasında devir işlemlerinde dayanıklı taşınırların niteliklerini değiştiren esaslı onarım ve ilaveler sonucu değer artışlarında, kayıtlara esas olmak üzere örnek numaralı taşınır işlem fişi düzenlenir. İşlem fişi üç nüsha olarak düzenlenir ve her mali yıl başında birden başlamak üzere bir sıra numarası verilir; fiş dayanağını oluşturan belgenin tarihinden önceki bir tarihi taşıyamaz. Taşınır istek belgesi: Bu belge, ambardan taşınır talep edildiğinde kullanılır ve talepte bulunan Büro yetkilisinin onayını taşır. Dayanıklı taşınırlar listesi: Bu liste taşınır kod listesinin bölümünde gösterilen taşınırlardan oda büro bölüm atölye ve servislerde kullanılmak üzere verilenler için iki nüsha olarak düzenlenir listenin bir nüshası taşınırın bulunduğu yerde asılı bulundurulur diğer nüshası ise taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından dosyasında saklanır. Taşınır geçici alındısı: Bu, alındı muayene ve kabul işlemi derhal yapılamayan hallerde taşınırların geçici olarak teslim alınmasında düzenlenir. Alındının birinci nüshası taşınırı teslim edene verilir. Muayene ve kabul işleminden sonra kabul edilen taşınırlar için taşınır işlem fişi düzenlenir bu fişin tarih ve numarası geçici alındının dosyasında saklanan ikinci nüshası üzerine kaydedilir muayene ve kabul işleminden sonra kabul edilmeyen taşınırlarda ise ilgiliye verilen taşınır geçici alındısı geri alınarak dosyasındaki ikinci nüshasıyla birleştirilir. Alındının geri alınamaması halinde ikinci nüshası üzerine durumu belirtir açıklama yapılır. Ambar devir ve teslim tutanağı: Bu tutanak taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri arasındaki ambar devir ve teslim alma işlemlerinde düzenlenir; taşınırlara tutanağı taşınır; kodları itibarıyla kaydedilir. Sayım tutanağı: Bu tutanak taşınırların sayım işlemlerinde taşınır ikinci düzey detay kodu itibarıyla düzenlenir ve taşınırlar tutanağa taşınır kodları itibarıyla kaydedilir. Tutanağın sayım fazlası veya noksanına ilişkin sayfalarının bir nüshası giriş çıkış işlemleri için düzenlenir. Taşınır sayım ve döküm cetveli: Bu, cetvel Harcama Bürosu nun taşınır yönetim hesabının çıkarılması amacıyla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi yıl sonu hesaplarına ilişkin işlemlerinde taşınır birinci düzey detay kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenir ve taşınırlar. Cetvele taşınır ikinci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir. 6

29 Harcama Bürosu taşınır yönetim hesabı cetveli: Harcama Bürosu nun taşınır yönetim hesabının çıkarılması amacıyla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından Harcama Bürosu itibarıyla taşınır bir düzey detay kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenir ve taşınırlar bu cetvele taşınır; iki düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir. Kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı: Bu tutanak, taşınırın kaybolma, çalınma ve fire gibi herhangi bir nedenle yok olması, yıpranması, kırılması, bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi, hurdaya ayrılması ile canlı taşınırların ölmesi gibi nedenlerle kayıtlardan düşülmesini sağlamak amacıyla üç nüsha olarak düzenlenir ve verilen yetki çerçevesinde üst yönetici veya harcama yetkilisi tarafından onaylanır. Bir nüshası çıkış kaydına esas olmak üzere düzenlenen taşınır işlem fişine; ikinci nüshası muhasebe bürosuna gönderilecek bir nüsha dosyada saklanır. Bir nüsha taşınır işlem fişine eklenir. Yazı İşleri ve Evrak Kayıt Bürosu Büro Personeli İnci SAYIN (Şef) Türkan USANMAZ AYDIN (Bilgisayar İşlt.) Yazı İşleri I. İş Tanımı Büronun Hedefleri: Bakanlar Kurulu nun Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği ne göre kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya diğer kurum/kuruluş ve gerçek/tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak Büronun Amaçları: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek/tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmi belge vs. bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır. II. Büronun Faaliyetleri Resmi yazışmalarda Başbakanlık tarafından belirlenen kodlama sistemine uyulur. FenEdebiyat Fakültesi nde yazılı iletişim, kâğıt kullanarak ve (nadiren) elektronik ortamda yapılır. Kâğıt kullanarak hazırlanan resmi yazılar en az iki nüsha olarak ve A4 (0x97mm) boyutunda düzenlenir. Yazışmalar, yazının içeriğine ve aciliyetine göre faks ile de yapılabilir. Faksla yapılan yazışmalarda, yazıda belirtilen hususlarda hemen işlem yapılır, ancak bunların beş gün içerisinde resmi yazı ile teyidinin yapılması gerekir. III. Büronun Sorumlulukları Yazının içermesi gereken tüm bilgileri kısalık, doğruluk, bütünlük, uygun üslup ve yazım kuralları çerçevesinde hazırlamaktır. İletişim Ağı: Kurum içi ve dışında ağırlıklı olarak telefon bağlantısı, faks, elektronik posta kullanılır. İhtiyaç Duyduğu Zaman: Yazının aciliyetine göre öncelik verilmesi gereken yazılarda acele, süreli yazışmalarda periyodik işlem yapılır. Evrak Kayıt 7

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU İstanbul-2009 1 İÇİNDEKİLER SUNU I- GENEL BİLGİLER / A- Misyon ve Vizyon / 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür 1. Merkezi temsil etmek, 2. Yönetim kuruluna başkanlık etmek, 3. Yönetim kurulunun hazırladığı çalışma programlarını ve alınan kararları uygulamak, 4. Kurs programların başarılı

Detaylı

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU KIRKLARELİ 2016 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli Astları Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli 1- Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2- Her öğretim

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S.N. HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Ders Kayıtları ÖBİSİS Programından Giriş yapılarak internet

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S.N. HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Ders Kayıtları ÖBİSİS Programından 1 hafta Giriş yapılarak

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi Fakülte Dekanı a. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, Fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve Fakülte birimleri

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Prof.Dr. Özlem YAVUZ Enstitü Müdürü Telefon: :0266 612 14 62 Dahili:1113 Enstitü Sekreteri: 1-Fatma İŞLER

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI Aylar FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONEL İŞLERİ YAZI İŞLERİ TAHAKKUK İŞLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BÖLÜM SEKRETERLİĞİ TEMİZLİK HİZMETLERİ OCAK 1. İdari personel

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012)

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012) Ek- T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 202-ARALIK 202) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI TANIMLARI Fiili Görev Selman KARAYILMAZLAR 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Prof.Dr. Dekan Dekanlık Rektör İN TANIMI Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak fakülte

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM Sekreterya Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Donanım Hizmet Ağ Sistem Yazılım-Web Tasarım İdari Hizmetler Teknik Servis Personeli Önder DAĞLI Ağ Yönetimi Engin TÜRK Web Tasarım Alperen

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak DOSYALAMA VE ARŞİV Standart Dosya Planına Göre Tasnif Birim Arşivini Düzenlemek İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak Kurum Arşivine Gönderilecek Evrak İşlemlerini Yapmak ANLAŞMA, SÖZLEŞME VE PROTOKOLLERİN

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 7000,. 050010, Kararın niteliğine göre Üniversite Yönetim 050001, Kararın niteliğine göre Üniversite Senatosu. 05001 04005, Strateji Geliştirme Daire SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI Anabilim dalı kurulması Bölüm/Program kurulması Bilimsel ve Kültürel Toplantılar Faaliyet Raporları SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLOSU 1

İÇİNDEKİLER TABLOSU 1 1/44 İÇİNDEKİLER TABLOSU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1 1.GENEL GÖREV TANIMLARI...2 1.1.YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI...2 1.2.YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV TANIMI....3 1.3.YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GÖREV TANIMI...4

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI UNVANI : Yüksekokul Müdürü (Harcama Yetkilisi) ADI SOYADI : Prof. Dr. Serap ALSANCAK 5018 Sayılı KMY ve K Kanununun 32.maddesine göre; Harcama Yetkilileri, harcama talimatlarının

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU İstanbul-2010 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. BELGELER MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. Mühendislik Fakültesi,Kararın

T.C. BELGELER MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. Mühendislik Fakültesi,Kararın , T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU EK-1 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU

PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU Personel İşlerinde Yapılan İsler, 1) Personelle ilgili her türlü yazışma. 2) Akademik ve İdari Personelin özlük dosyalarının tutulması ve işlemlerinin takibi, 3) Günlük Resmi

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜZİK ve SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1)

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜZİK ve SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜZİK ve SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN

Detaylı

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü 1. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No:

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No: Doküman No: 1 215 YILI İŞ TAKVİMİ 2.1.215 AYLAR FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ KURULLAR SEKRETERYASI ÖĞRENCİ İŞLERİ BÖLÜM SEKRETERLERİ GELEN EVRAK KAYIT SORUMLUSU TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ PERSONEL SATINALMA

Detaylı

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı 6 B32B2K13 532 5 B32B2K13 513 5-1 4 511 2 gün 5-1 3 B32B2K13 5 2 4 1 B32B2K13 1 Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Daire Başkanı) Kurum içi ve kurum dışında Daire Başkanlığını temsil etmek, Daire Başkanlığının

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

Davet mektubu veya kabul belgesi, dilekçe (İlgilinin Beyanı, Yönetim Kurulu Kararı)

Davet mektubu veya kabul belgesi, dilekçe (İlgilinin Beyanı, Yönetim Kurulu Kararı) SIRA NO T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yurtiçi Ve Yurtdışı

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ Adı Sayısı Alanı (m²) Toplam Kapasite (Kişi) Sınıf 0 650 Anfi 0 650 Bilgisayar Laboratuvarı 4 00 Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder.

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder. MÜDÜR SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÜST BİRİM REKTÖR İŞ ÜNVANI MÜDÜR ALT MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ TEMEL GÖREV Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara başkanlık eder. Eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Yüksekokul Müdürlüğü İşin Kodu 0101 İşi Yapanın Bağlı Rektör Yardımcısı Yüksekokul tüzel kişiliğini temsil etmek. Gözetim Mali Sorumluluk TBMYO kurullarına başkanlık etmek. Kurul kararlarını uygulamak.

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

T. C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

T. C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ T. C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Sivil Savunma

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 903050607 Görevden Ayrılma:15 İzin İşleri: 570 Görevlendirme: 5 Kısmen. 903020103 Kısmen. 102010200 900010300 Kısmen sunulmaktadır. SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI GÖREV ADI: Yazı İşleri/Sekreterlik Unvanı: Memur Görev Ve Sorumlulukları -Yazışma işlemlerinin yürütülmesi, -Gelen faksların kontrol

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU İÇ KONTROL SİSTEMİ 01/06/2015 tarihinde birimimizde

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler Öğretim Elemanı Başvuru Alım 3 İzin 4 5 6 7 Askerlik Borçlanması Hizmet Belgesi Talepleri Emeklilik Talepleri İşe Başlama ve Ayrılma CELAL

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı