T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 007 YILI MARMARA ÜNİVERSİTESİ FENEDEBİYAT FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU İstanbul008

2 Marmara Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi007 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ / I GENEL BİLGİLER / A Misyon ve Vizyon / B Yetki, Görev ve Sorumluluklar / C İdareye İlişkin Bilgiler / Fiziksel Yapı / Örgüt Yapısı / Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar / 6 4 İnsan Kaynakları / 7 Sunulan Hizmetler / 6 6 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi / D Diğer Hususlar / II AMAÇ ve HEDEFLER / 4 A İdarenin Amaç ve Hedefleri / 4 B Temel Politikalar ve Öncelikler / 4 C Diğer Hususlar / 4 III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER / A Mali Bilgiler / Uygulama Sonuçları / Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar / 6 Mali Denetim Sonuçları / 6 4 Diğer Hususlar / 6 B Performans Bilgileri / 6 Faaliyet ve Proje Bilgileri / 7 Performans Sonuçları Tablosu / 7 Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi / 7 4 Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi / 7 Diğer Hususlar IV KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ / 9 A Üstünlükler / 9 B Zayıflıklar / 9 C Değerlendirme / 0 V ÖNERİ VE TEDBİRLER / 60 EKLER / 6

3 SUNUŞ 6 yıllık bir geleneğe sahip olan Marmara Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi nde, eğitimöğretim hizmetleri yanında, modern bilim ve teknolojinin gerektirdiği projelere ağırlık verilmekte, üniversitesanayi işbirliği içinde günün sosyal ve teknolojik şartlarına uygun araştırmalar yapılmaktadır. Fakültenin kuruluşundan bu yana, öğretim üyeleri tarafından yapılan çok sayıda araştırma yurt içi ve yurt dışındaki tanınmış dergilerde yayımlanmıştır. Ulusal ve uluslararası alanda isminden söz ettiren öğretim üyeleri, fiziki kapasite ve sunulan hizmet kalitesi fakültemizin tercih edilmesinde etkili olmaktadır. Marmara Üniversitesi nin en seçkin fakülteleri arasında yer alan FenEdebiyat Fakültesi, gerek yönetim yapısı, gerek yetkin kadrosuyla stratejik planlamalar doğrultusunda geleceğe daha güvenli ve emin adımlarla ilerlemektedir. Fakültenin misyon ve vizyonunu gösteren ve gelecekle ilgili stratejik yaklaşımını belirleyen 007 Yılı Faaliyet Raporu beş bölümden oluşmaktadır: Genel Bilgiler başlığını taşıyan Birinci Bölümde Fakültenin kuruluş tarihçesi, misyon ve vizyonu yer almaktadır. Ayrıca idareyle ilgili görev ve sorumluluklar bu bölümde verilmektedir. Raporun İkinci Bölümünde Amaç ve Hedefler belirlenmiştir. Bu bölümde İdarenin Amaç ve Hedeflerinin yanı sıra, Temel Politika ve Öncelikler üzerinde durulmuştur. Üçüncü Bölümde Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler başlığı altında Mali ve Performans Bilgileri bulunmaktadır. Dördüncü Bölüm ise Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Bilgilerine ayrılmıştır. Bu bölümde ayrıntılı olarak kurumun güçlü ve zayıf yönleri üzerinde durulmuştur. Beşinci ve son bölümde Öneri ve Tedbirler ele alınmıştır. Fakültenin daha etkin ve daha verimli çalışabilmesi, geleceği daha gerçekçi ölçülerde planlayabilmesi için alınması gereken tedbirler bu bölümde yer almaktadır. Marmara Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi çağdaşlığı, evrenselliği, gelişmeyi ve ilerlemeyi kapsayan bir gelenektir. Bu doğrultuda idare olarak temel hedefimiz ülkemizin bu saygın kurumunu daha da geliştirmek ve ileri götürmektir. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir diyen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ün işaret ettiği yolda yürümektir Mart 008. Prof. Dr. Adnan AYDIN Fakülte Dekanı

4 I GENEL BİLGİLER Marmara Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi 0 Temmuz 98 tarihinde Matematik, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri oluşturularak kuruldu. Belirtilen bölümlere öğrencilerin alınmasıyla, 8 Kasım 98 tarihinde eğitimöğretime başladı. Ardından sırasıyla Kimya (987), Bilgi ve Belge Yönetimi (Arşivcilik) (988), Alman Dili ve Edebiyatı (99), Batı Dilleri ve Edebiyatı (99), İngiliz Dili ve Edebiyatı (99), Fransız Dili ve Edebiyatı (99), Fizik (99), Biyoloji (996), Sosyoloji (İngilizce) (00), Coğrafya (00) ve Sanat Tarihi (00) Bölümleri kurularak bugünkü yapılanmasına ulaştı. FenEdebiyat Fakültesi, 99 yılında Göztepe Kampusu ndaki bugünkü binasına taşınmıştır. Fakültenin öğretim yapılan 0 bölümünde 007 yılı itibariyle 7 öğrenci öğrenim görmüştür. Ayrıca Atatürk Eğitim Fakültesi nin Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Tarih, Coğrafya, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri nden gelen 00 öğrencinin ders ve uygulamaları da FenEdebiyat Fakültesi bünyesinde yürütülmektedir. A Misyon ve Vizyon Misyon: M.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi nin değer verdiği hususların başında çağdaş bilgi düzeyine sahip bireyler yetiştirmek gelir. Sosyalleşen, sorgulayan, araştıran bireylerle ülkemizin geleceğine katkı sağlamak; çağdaş, Atatürk ilkelerine ve hedeflerine bağlı, ülkesini, ulusunu ve bütün insanlığı seven mezunlar vermektir. FenEdebiyat Fakültesi, bu doğrultuda, geleceği kucaklayan güçlü akademik kadrosuyla, ulusal ve uluslararası düzeyde adından söz edilen bir kurum olmayı temel misyon olarak belirlemiştir. Vizyon: FenEdebiyat Fakültesi temel bilimler alanında kaliteli eğitimöğretim yaparak yaratıcı beyin gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Fakültemiz fen ve sosyal bilimler alanında topluma ve bilime hizmette öncülük etmektedir. Bunun yanı sıra ileri araştırma ve uygulamalarla dünyanın önde gelen araştırma kurumları arasında yer almayı hedeflemektedir. Özellikle AB sürecinde ERASMUS programlarıyla ve uluslararası ortak projelerle bilim dalları dışa açılmakta, bilimsel yayın ve toplantılarda öncülük yapmaktadır.

5 B Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yetki Dekan: Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasıyla, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitimöğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekle yürütülmesinde,bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Görev Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamaktır. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmaktır. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Sorumluluklar C İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Göztepe Kampüsü nde yer alan fakülte binası 6 kat üzerinde ayrı bloktan oluşmaktadır. Binada 86 Akademisyen odası, 4 İdari personel odası, amfi, 4 derslik, Fizik, Kimya ve Biyoloji bölümlerine ait 4 öğrenci ve araştırma laboratuarı, her biri 0 şer adet bilgisayara sahip bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Başta Atatürk Eğitim Fakültesi öğrencileri olmak üzere, Mühendislik Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıfı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü öğrencileri ders yapmaktadır. Ayrıca, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi faaliyetlerini fakülte binasında yürütmektedir. Zemin kat C Blok girişinde tam donanımlı 80 kişilik bir Konferans Salonu vardır. Bu salon, yalnız FenEdebiyat Fakültesi değil; bütün üniversite birimleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından kullanılmaktadır. Fakülte binası içinde C Blok zemin katının tamamı FenBilimleri Enstitüsü nün kullanımına ayrılmıştır. Fiziki yapı ve kaynakların ayrıntılı dökümü aşağıdaki tabloda sayısal olarak gösterilmektedir:

6 Tablo: M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu FİZİKSEL YAPI İdari Bina Birimler () Eğitim Alanı Alanları Derslik Sosyal Alanlar Laboratuar Spor Alanları Açık Kapalı Kant. / Kafet. Sayısı Adet m² Adet Yurtlar Sirkülasyon Alanı () Alan (m²) m² Kız Yurt. Erkek Yurt. Yatak Sayısı Sosyoloji 0 04 Diğer Birimler Ofis Sayısı m² Adet m² Kapasite Adet m² Kapasite Dekanlık Kimya Coğrafya Bil.Belg.Yönt Sanat Tarihi Fransız D.Edb. Alm.D.Edb Biyoloji Tarih 689 Türk D. Edb. 8 4 Fizik Matematik () Organizasyon şemasında yer alan birimler ayrı ayrı gösterilecektir. () Toplu (ortak) kullanım alan

7 . Eğitim Alanları Derslikler Tablo: M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu EĞİTİM ALANLARI DERSLİKLER Eğitim Alanı Anfi Sınıf Bilgisayar Lab. Diğer Lab. Kapasitesi Kapasitesi 7 8 Kapasitesi Kapasitesi 0 0 Kapasitesi 0 Kapasitesi Üzeri Sosyal Alanlar... Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı: Adet Kantin Alanı: 44 m Kafeterya Sayısı: Adet Kafeterya Alanı: 6 m... Yemekhaneler Yok...Misafirhaneler Yok..4. Öğrenci Yurtları Yok... Lojmanlar Yok..6. Spor Tesisleri Yok..7. Toplantı Konferans Salonları Tablo: M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu TOPLANTI KONFERANS SALONLARI Toplantı Salonu Konferans Salonu Kapasitesi 0 0 Kapasitesi 7 Kapasitesi Kapasitesi 0 0 Kapasitesi 0 Kapasitesi Üzeri

8 ..8. Sinema Salonu Yok..9. Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Yok..0. Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Kulüpleri Sayısı: Adet Öğrenci Kulüpleri Alanı: m... Mezun Öğrenciler Derneği Yok... Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu Alanları Yok. Hizmet Alanları... Akademik Personel Hizmet Alanları Tablo: 4 M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu AKADEMİK PERSONEL HİZMET ALANLARI Sayısı (Adet) Çalışma Odası Alanı (m) Kullanan Sayısı (Kişi) İdari Personel Hizmet Alanları Tablo: M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu İDARİ PERSONEL HİZMET ALANLARI Servis Sayısı (Adet) Ambar Alanları Ambar Sayısı: Adet Ambar Alanı: 7 m. Arşiv Alanları Arşiv Sayısı: Adet Arşiv Alanı: m.6 Atölyeler Yok.7 Hastane Alanları Alanı (m) Kullanan Sayısı 0

9 Yok

10 Örgüt Yapıs: FenEdebiyat Fakültesi örgüt yapısını gösteren şema aşağıda verilmektedir: DEKAN Prof. Dr. Adnan Aydın YÖNETİM KURULU FAKÜLTE KURULU Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Rikap Yüce Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Harun Duman FAKÜLTE SEKRETERİ Sebahattin Temur Öğrenci İşleri Personel İşleri Şef Safigül Ergin Cevahir Anık Mali İşleri Sorumlu Gülten Parlar Muhammet Yapar Şef Özlem Güngör Emine Şenoyar Günay Kızılsavaş Elif Günaydın Fatma Sarı Metin Önal Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Taşınır Mal Yetkilisi ve Depo Şef İnci Sayın Sorumlu Reşit Özden Türkan U. Aydın M. Mahsun Şahin Dekan Sekreteri ve Bölüm Sekreterleri Sosyal Bölümler Fen Bölümleri Ayla Kaya(Dekan) Birgül Asar(Sos.) Şadan Yemenici(Fen) Destek Hizmetleri Araştırmacı Ali Erenel Y. Md. İskender Özcan Tek. Yüksel Özcan Tek. Fuat Aba T. Yrd. Erkan Karahan 8

11 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Fakülte öğretim üyeleri ve öğrencilerinin kullanımına açık, yaklaşık 00 m büyüklüğünde, temel başvuru kitaplarının bulunduğu bir okuma salonu bulunmaktadır. Öğretim üyesi ve araştırma görevlilerinin kullandıkları 0 nin üzerinde bilgisayarla bunların uzantısı olan yazıcı ve tarayıcılar mevcuttur. Bunun dışında, öğrencilerin bilgisayar derslerini gördükleri, her birinde 0 bilgisayar bulunan adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Hemen her bölümün ihtiyaçları için kullanabileceği yansı (tepe göz) ve projeksiyon makinası vardır. Bazı bölümlerde dijital fotoğraf makinaları ve benzeri teknik aletler bulunmaktadır.. Yazılımlar Yok. Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar Sayısı: 94 Adet Taşınabilir bilgisayar Sayısı: Adet. Kütüphane Kaynakları Yok.4 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablo: 6 M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Cinsi Projeksiyon Slayt makinesi Tepegöz Epidiyaskop Barkot Okuyucu Baskı makinesi Fotokopi makinesi Faks Fotoğraf makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler İdari Amaçlı (Adet) 0 Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) 9

12 4 İnsan Kaynakları Fakülte bünyesinde görev yapan ve üretilen hizmetlerden yararlananlar aşağıda belirtilen gruplar altında sayısal olarak şöyle gösterilebilir: 4. Akademik Personel Tablo: 7 M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu AKADEMİK PERSONEL Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların İstihdam Şekline Göre Dolu Boş Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman

13 4.. Bölümlere Göre Akademik Personel Dağılımı Tablo: 8 M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu BÖLÜMLERE GÖRE AKADEMİK PERSONEL DAĞILIMI Bölümler Almanca BilgiBelge Biyoloji Coğrafya Fizik Kimya Sanat Tarihi Sosyoloji Tarih TDE Matematik Fransız Dili İngiliz Dili Genel Prof Doç. 8 Yrd.Doç Öğr.Gör Araş.Gör Uzman

14 Grafik: M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu BÖLÜMLERE GÖRE AKADEMİK PERSONEL DAĞILIMI ADE BBY Biy Coğ Fiz Kim M at ST Sos y Tar TDE FDE İDE ADE: Alman Dili ve Edebiyatı; BBY: BiliBelge Yönetimi; Biy: Biyoloji; Coğ: Coğrafya; Fiz: Fizik; Kim: Kimya; Mat: Matematik; ST: Sanat Tarihi; Sosy: Sosyoloji; Tar: Tarih; TDE: Türk Dili ve Edebiyatı; FDE: Fransız Dili ve Edebiyatı; İDE: İngiliz Dili ve Edebiyatı

15 4. Yabancı Uyruklu Akademik Personel Tablo: 9 M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANLARI Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Profesör Doçent Yrd. Doçent Finlandiya Türk Dili ve Edb. İngiltere Bilgi ve Belge Yön. Okutman Çevirici Öğretim Görevlisi

16 4. Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Tablo: 0 M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu DİĞER ÜNİVERSİTELERDE GÖREVLENDİRİLEN ÜNİVERSİTEMİZİN AKADEMİK PERSONELİ Bölüm Akademik Personel Adı Görevlendirildiği Dönem Görevlendirildiği Üniversite Fizik Prof. Dr. Engin Işıksal Bahar ve Güz Kültür Üniversitesi Fizik Doç. Dr. Şahin Aktaş Bahar ve Güz Yeditepe Üniversitesi Fizik Yrd.Doç.Dr. Cumali Tav Bahar ve Güz Yeditepe Üniversitesi Fizik (4) Yrd.Doç. Dr. Mustafa Özdemir Bahar ve Güz Gebze Y.T. Enstitüsü Matematik Prof. Dr.Ahmet Dernek Güz / Bahar İstanbul Ticaret Matematik Prof. Dr.Müzgan Tez Matematik Prof. Dr.Müzgan Tez Matematik Prof. Dr.Adnan Mazmanoğlu Matematik Doç. Dr. N.Abdülbaki Baykara Matematik Yrd.Doç.Dr.Ünsal Tekir Matematik Yrd.Doç.Dr.Fusün Ünal Matematik (8) Öğr.Gör.Dr.A.Neşe Dernek Sosyoloji () Yrd.Doç. Aylin Akpınar Tarih Prof. Dr. Zekeriya Kurşun Tarih Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu Üniversitesi Güz Doğuş Üniversitesi Bahar Kadir Has Üniversitesi Güz / Bahar Yeditepe Üniversitesi Güz / Bahar İstanbul Ticaret Güz / Bahar İstanbul Ticaret Güz / Bahar Yeditepe Üniversitesi Güz İstanbul Ticaret Güz Yeditepe Üniversitesi (Güz Yeditepe Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesi Bahar) (GüzBahar) Yeditepe Üniversitesi

17 (Güz Mimar Sinan Üniversitesi Tarih Prof. Dr. Kemalettin Kötoğlu Tarih Prof. Dr. Vahdettin Engin Tarih Prof. Dr. Necdet Öztürk (Güz) Bahçeşehir Üniversitesi Tarih () Yrd. Doç. Dr. Okan Yeşilot (Güz) Beykent Üniversitesi Türk Dili ve Edb. Prof. Dr. Gülden SağolYüksekkaya Güz/Bahar Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edb. Prof. Dr. Sebahat Deniz Yaz Dönemi Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edb. () Prof. Dr. Emel Kefeli Güz/Bahar Kültür Üniversitesi Bahar) (Güz Beykent Üniversitesi Bahar)

18 4.4 Başka Üniversitelerden Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel Tablo: M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu BAŞKA ÜNİVERSİTELERDEN ÜNİVERSİTEMİZDE GÖREVLENDİRİLEN AKADEMİK PERSONEL Unvan Çalıştığı Bölüm Geldiği Üniversite İ.Ü. Tıp Fakültesi Temel Bilimler İ.Ü. Tıp Fakültesi Temel Bilimler Profesör Kimya Profesör Biyoloji Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman AdıSoyadı Bülent Gürler Adet Yener Aytekin 4. Sözleşmeli Akademik Personel Tablo: M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu SÖZLEŞMELİ AKADEMİK PERSONEL SAYISI Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Uzman Okutman Sanatçı Öğrt. Elm. Sahne Uygulatıcısı 6

19 4.6 Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Tablo: M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu AKADEMİK PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI Yaş 60 Yaş Yaş 640 Yaş 40 Yaş Üzeri Yaş Kişi Sayısı (:4) Yüzde (%) 4.7 İdari Personel Tablo: 4 M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu İDARİ PERSONEL (KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE) Dolu Boş 6 6 Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı. Yardımcı Hizmetler 9 Din Hizmetleri Sınıfı 4 4 Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı 4.8 İdari Personelin Eğitim Durumu Tablo: M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU Kişi Sayısı (: ) Yüzde (%) İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. 7

20 4.9 İdari Personelin Hizmet Süreleri Tablo: 6 M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRESİ Yıl Kişi Sayısı (: ) Yüzde 4 6 Yıl 7 0 Yıl Yıl Yıl Üzeri Yıl İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Tablo:7 M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu İDARİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI Kişi Sayısı (: ) Yüzde Yaş 60 Yaş Yaş 640 Yaş Yaş Üzeri Yaş İşçiler Tablo: 8 M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu İŞÇİLER (ÇALIŞTIKLARI POZİSYONLARA GÖRE) Dolu Boş Sürekli İşçiler Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay) Vizesiz işçiler ( Aylık) 8

21 4. Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri Tablo: 9 M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu SÜREKLİ İŞÇİLERİN HİZMET SÜRESİ Yıl 4 6 Yıl 7 0 Yıl Yıl 6 0 Yıl Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 4. Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı Tablo: 0 M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu SÜREKLİ İŞÇİLERİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI Yaş 60 Yaş Yaş 640 Yaş 40 Yaş Üzeri Kişi Sayısı Yüzde Sunulan Hizmetler. Eğitim Hizmetleri.. Öğrenci Sayıları Tablo: M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu ÖĞRENCİ SAYILARI Birimin Adı Alman Dili ve Edebiyatı Bilgi ve Belge Yönetimi Biyoloji Coğrafya I. Öğretim II. Öğretim E K Top. E K Top. Erkek Kız Genel Fizik Kimya Matematik Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatı

22 Grafik: M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu BÖLÜMLERE GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI Alm BBY Biy Coğ Fiz Kim M at Sos Tar TDE.. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Tablo: M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu YABANCI DİL EĞİTİMİ GÖREN HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİ SAYILARI VE TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISINA ORANI I. ve I. Öğretim II. Öğretim II.Öğretim Yüzde* ı(a) E K Top. E K Top. Sayı Fakülte *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/ öğrenci sayısı*00) 0

23 .. Öğrenci Kontenjanları Tablo: M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE DOLULUK ORANI ÖSS Kontenjanı ÖSS sonucu Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı % Alman Dili ve Edebiyatı 0 >00 Bilgi ve Belge Yönetimi 0 >00 Biyoloji 0 >00 Coğrafya Fizik 0 >00 Kimya >00 Matematik 60 6 >00 Sosyoloji 0 >00 Tarih 60 6 >00 Türk Dili ve Edebiyatı 60 6 >00 00 Birimin Adı >00..4 Yüksek Lisans ve Doktora Programları Tablo: 4 M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu ENSTİTÜLERDEKİ ÖĞRENCİLERİN YÜKSEK LİSANS (TEZLİ/ TEZSİZ) VE DOKTORA PROGRAMLARINA DAĞILIMI Birimin Adı Programı Yüksek Lisans Yapan Sayısı Tezli Tezsiz Doktora Yapan Sayısı.. Yabancı Uyruklu Öğrenciler

24 Tablo: M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu (Öİ) YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SAYISI VE BÖLÜMLERİ Bölüm Uyruğu Cinsiyet E G. K Alman Dili ve Edebiyatı D, AZE. 4 Bilgi ve Belge Yönetimi ARN. Biyoloji BG, İRAN Fizik KIR, TM. Kimya BOS.HER.,BG, TAJ. Matematik BG, END, İRAN, MAK, TM. Sosyoloji D, USA,AZE, BG, GAMBİA,KKTC,ARN. Tarih AZE,ARN,TAJ,TM. Türk Dili ve Edebiyatı AZE,IRAK,İRAN,MOL,ROM,YUN. 7 0 Coğrafya..6 Yatay geçişle gelen ve giden öğrenciler Tablo: 6 M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu YATAY GEÇİŞLE EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTEYE GELEN ve GİDEN ÖĞRENCİLERİN SAYILARI VE BÖLÜMLERİ Kurum Dışı Kurum İçi Gelen Giden Gelen Giden Alman Dili ve Edebiyatı Bilgi ve Belge Yönetimi Biyoloji 4 Coğrafya Fizik Kimya 4 Matematik Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatı..7Disiplin cezası alan öğrenciler

25 Tablo: 7 M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu DİSİPLİN CEZASI ALAN ÖĞRENCİLERİN SAYISI VE ALDIKLARI CEZA TÜRÜ Yük. Öğ. Çıkarma Y. Yıl Uzakl. Y. Yıl Uzakl. Hafta Ay Arası Uzakl. Kınama Uyarma Alman Dili ve Edebiyatı Bilgi ve Belge Yönetimi Biyoloji Coğrafya Fizik Kimya Matematik Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatı 9 Bölümler..8Kaydı silinen öğrenciler Tablo: 8 M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu ÜNİVERSİTEDEN AYRILAN ÖĞRENCİLERİN SAYISI (Yatay Geçiş Dışındaki Nedenlerle) Ayrılanların (Kaydı Silinenlerin) Sayısı Kendi İst. Öğr. Ücr. Ve Katkı payı Yat. Başarısızlık (Azami Süre) Yük. Öğ. Çıkarma Diğer Coğrafya Fizik 4 7 Kimya Matematik 8 Sosyoloji Alman Dili ve Edebiyatı Bilgi ve Belge Yönetimi Biyoloji 9 9 Tarih 6 6 Türk Dili ve Edebiyatı Mezun öğrenciler

26 Tablo: 9 M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu BÖLÜMLERE GÖRE MEZUN ÖĞRENCİLERİN SAYISI BÖLÜMLER Erkek Kız Alman Dili ve Edebiyatı 8 Bilgi ve Belge Yönetimi 4 8 Biyoloji Coğrafya Fizik Kimya Matematik 46 Sosyoloji 4 6 Tarih 6 6 Türk Dili ve Edebiyatı Genel Sağlık Hizmetleri Tablo: 0 M.Ü. FenEdebiyat Fakültesi 007 Mali Yılı Faaliyet Raporu SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL SERVİS HİZMETLERİ YOĞUN BAKIM KLİNİK AMELİYAT SAYISI POLİKLİNİK HASTASI SAYISI LABORATUAR HİZMETLERİ RADYOLOJİ ÜNİTESİ HİZMETLERİ NÜKLEER TIP BÖLÜMÜNDE VERİLEN HİZMETLER MEDİKO SOSYAL POLİKLİNİK HASTA SAYISI YATAK HASTA SAYISI SAYISI TETKİK SAYISI.İdari Hizmetler 4

27 Akademik hizmetlerin dışında kalan konular, idari personel tarafından yürütülmektedir. Bu alandaki hizmetler, Ayniyat, Öğrenci İşleri, Mali İşler, Personel İşleri, Evrak Kayıt ve Yazı İşleri altında organize olmuştur. Fakülte sekreteri bu hizmetlerin sunumunda ve planlanmasından sorumlu mercidir. Taşınır Kayıt ve Kontrol Bürosu Büro Personeli Reşit Özden M. Mahsun Şahin I. İş Tanımı Fakültemize ait kullanmaya veya harcamaya elverişli taşınması kolay eşya ve taşınırların kaydı ve kullanmaya verilinceye kadar veya kullanımdan iade edildiğinde muhafaza edildiği Büro. A. Büronun Faaliyet ve Sorumlulukları Harcama Bürosunca edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayıldığı, tartıldığı, ölçüldüğü, teslim edildiği, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları bünyesinde muhafaza etmek, taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtların tutulduğu bürodur. B. Hedef ve Amaç Taşınır Mal Yönetmeliğinin amacı doğrultusunda kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın fakültemize ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanıma sunulmasıdır. Ayrıca taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak defter, belge ve cetvellerin bilgisayar ortamında tutulması ve düzenlenmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla bütün taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınması kolaylaşacaktır. C. İletişim Ağı İletişim, büromuzda yazılı bir şekilde gerçekleştirilir. Fakültemizin dışındaki bürolarla olan iletişimimiz büro amirimiz aracılığıyla gerçekleştirilir. II. Büro Personeli ve Görevleri A. Görev ve Sorumlulukları a) Harcama Bürosunca edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanların cins ve niteliklerine göre sayarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek. b) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek. c) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini ilgili görevliye göndermek. d) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmektir. e) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak. f) Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek. g) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.

28 h) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak i) j) ve yaptırmaktır. Harcama Bürosunun malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak. Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak. B. Hedef ve Amaçlar Taşınırların muhafazası ve yönetilmesi //006 tarihli ve 94 sayılı yazısı üzerine, 0//00 tarihli 08 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunun 44 üncü maddesine göre yapılabilecek düzenlemeler ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla demirbaş ve malzemenin kayıtları daha sağlıklı bir şekilde tutularak takibi kolaylaşacaktır. III. İş Değerlendirme A. Yapılan işlerin önem ve aciliyeti Bütün taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınması esastır. Giriş ve çıkış kayıtları taşınır işlem fişine dayanılarak yapılır. Giriş kaydı yapılan dayanıklı taşınırlara, sicil numarası verilir. Kullanıma verilen demirbaşlar demirbaşı kullanan şahsa zimmetlenir. B. GelenGiden ve Evrak Kayıtları: Taşınır işlem fişi: İlgili mevzuatı çerçevesinde kabul edilerek teslim alınan taşınırların girişleri ile taşınırların çıkış ve ambarlar arasında devir işlemlerinde dayanıklı taşınırların niteliklerini değiştiren esaslı onarım ve ilaveler sonucu değer artışlarında, kayıtlara esas olmak üzere örnek numaralı taşınır işlem fişi düzenlenir. İşlem fişi üç nüsha olarak düzenlenir ve her mali yıl başında birden başlamak üzere bir sıra numarası verilir; fiş dayanağını oluşturan belgenin tarihinden önceki bir tarihi taşıyamaz. Taşınır istek belgesi: Bu belge, ambardan taşınır talep edildiğinde kullanılır ve talepte bulunan Büro yetkilisinin onayını taşır. Dayanıklı taşınırlar listesi: Bu liste taşınır kod listesinin bölümünde gösterilen taşınırlardan oda büro bölüm atölye ve servislerde kullanılmak üzere verilenler için iki nüsha olarak düzenlenir listenin bir nüshası taşınırın bulunduğu yerde asılı bulundurulur diğer nüshası ise taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından dosyasında saklanır. Taşınır geçici alındısı: Bu, alındı muayene ve kabul işlemi derhal yapılamayan hallerde taşınırların geçici olarak teslim alınmasında düzenlenir. Alındının birinci nüshası taşınırı teslim edene verilir. Muayene ve kabul işleminden sonra kabul edilen taşınırlar için taşınır işlem fişi düzenlenir bu fişin tarih ve numarası geçici alındının dosyasında saklanan ikinci nüshası üzerine kaydedilir muayene ve kabul işleminden sonra kabul edilmeyen taşınırlarda ise ilgiliye verilen taşınır geçici alındısı geri alınarak dosyasındaki ikinci nüshasıyla birleştirilir. Alındının geri alınamaması halinde ikinci nüshası üzerine durumu belirtir açıklama yapılır. Ambar devir ve teslim tutanağı: Bu tutanak taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri arasındaki ambar devir ve teslim alma işlemlerinde düzenlenir; taşınırlara tutanağı taşınır; kodları itibarıyla kaydedilir. Sayım tutanağı: Bu tutanak taşınırların sayım işlemlerinde taşınır ikinci düzey detay kodu itibarıyla düzenlenir ve taşınırlar tutanağa taşınır kodları itibarıyla kaydedilir. Tutanağın sayım fazlası veya noksanına ilişkin sayfalarının bir nüshası giriş çıkış işlemleri için düzenlenir. Taşınır sayım ve döküm cetveli: Bu, cetvel Harcama Bürosu nun taşınır yönetim hesabının çıkarılması amacıyla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi yıl sonu hesaplarına ilişkin işlemlerinde taşınır birinci düzey detay kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenir ve taşınırlar. Cetvele taşınır ikinci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir. 6

29 Harcama Bürosu taşınır yönetim hesabı cetveli: Harcama Bürosu nun taşınır yönetim hesabının çıkarılması amacıyla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından Harcama Bürosu itibarıyla taşınır bir düzey detay kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenir ve taşınırlar bu cetvele taşınır; iki düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir. Kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı: Bu tutanak, taşınırın kaybolma, çalınma ve fire gibi herhangi bir nedenle yok olması, yıpranması, kırılması, bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi, hurdaya ayrılması ile canlı taşınırların ölmesi gibi nedenlerle kayıtlardan düşülmesini sağlamak amacıyla üç nüsha olarak düzenlenir ve verilen yetki çerçevesinde üst yönetici veya harcama yetkilisi tarafından onaylanır. Bir nüshası çıkış kaydına esas olmak üzere düzenlenen taşınır işlem fişine; ikinci nüshası muhasebe bürosuna gönderilecek bir nüsha dosyada saklanır. Bir nüsha taşınır işlem fişine eklenir. Yazı İşleri ve Evrak Kayıt Bürosu Büro Personeli İnci SAYIN (Şef) Türkan USANMAZ AYDIN (Bilgisayar İşlt.) Yazı İşleri I. İş Tanımı Büronun Hedefleri: Bakanlar Kurulu nun Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği ne göre kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya diğer kurum/kuruluş ve gerçek/tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak Büronun Amaçları: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek/tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmi belge vs. bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır. II. Büronun Faaliyetleri Resmi yazışmalarda Başbakanlık tarafından belirlenen kodlama sistemine uyulur. FenEdebiyat Fakültesi nde yazılı iletişim, kâğıt kullanarak ve (nadiren) elektronik ortamda yapılır. Kâğıt kullanarak hazırlanan resmi yazılar en az iki nüsha olarak ve A4 (0x97mm) boyutunda düzenlenir. Yazışmalar, yazının içeriğine ve aciliyetine göre faks ile de yapılabilir. Faksla yapılan yazışmalarda, yazıda belirtilen hususlarda hemen işlem yapılır, ancak bunların beş gün içerisinde resmi yazı ile teyidinin yapılması gerekir. III. Büronun Sorumlulukları Yazının içermesi gereken tüm bilgileri kısalık, doğruluk, bütünlük, uygun üslup ve yazım kuralları çerçevesinde hazırlamaktır. İletişim Ağı: Kurum içi ve dışında ağırlıklı olarak telefon bağlantısı, faks, elektronik posta kullanılır. İhtiyaç Duyduğu Zaman: Yazının aciliyetine göre öncelik verilmesi gereken yazılarda acele, süreli yazışmalarda periyodik işlem yapılır. Evrak Kayıt 7

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Hazırlayanlar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şelale KARAŞAH Banu ZİLELİ Emrah Şükrü YANARDAĞ Elektronik Doküman: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI:

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Tel: 0 282 250 15 00 Belgegeçer: 0 282 250 99 08 e-posta: strateji@nku.edu.tr Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2015 Tekirdağ 1

Detaylı

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RİZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03 http://strateji.edu.tr

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU ELEKTRONİK DOKÜMAN: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BASIM YAYIN MERKEZİ 2013, İSTANBUL ii Millete gideceği yolu gösterirken

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 GİRESUN SUNUŞ 2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilat Kanununa 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla eklenen Ek: 65. madde ile kurulan

Detaylı

T.C. Selçuk Üniversitesi İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. Selçuk Üniversitesi İDARE FAALİYET RAPORU T.C. İDARE FAALİYET RAPORU 2007 Konya 2008 Milli Eğitimin gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlaklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı,olumlu, atılgan, başladığı işleri

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017)

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) Niğde,2013 Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi olarak kurulduğumuz 17 Mayıs 007 tarihinden itibaren eğitimde kaliteyi ilke edinerek zorluklardan yılmadan ve azimle, daha iyi ve tercih edilir bir üniversite olmaya çalıştık.

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 18 yıl gibi kısa bir sürede büyüyen, gelişen bulunduğu bölgeye sağladığı katkılarıyla, dinamizmiyle ses getiren bir kurum olmuştur.

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Gazi Üniversitesi, köklü geçmişi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan, ulusal düzeyde kendini kabul ettirmiş, çoğu alanda ülkemizde ilk üç üniversite arasında yer alan, yaptığı başarılı yayınlar

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER i Sayfa No 3 A. MİSYON VE VİZYON 4 A.1.MİSYON 4 A.2. VİSYON 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5 B.1. ÜNİVERSİTE ORGANLARI

Detaylı