hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler..."

Transkript

1 hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar"

2 mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda bölme amacýyla kullanýlan son derece pratik ve ekonomik çözümlerdir. Bileþimlerindeki alev geciktiriciler sayesinde yangýna dayanýklý PVC þerit kapýlar kaynakhanelerde kabin ya da bölme amacýyla kullanýlabilirler. Uzun süreli açýk kalma durumunda, kapýnýn manuel olarak bir yana toplanma imkaný vardýr.

3 "pvc perde kapýlar" Farklý mekanlara uygulanabilen çok iþlevli, esnek kullaným seçenekleri Kullaným Alanlarý Ortamý dýþ etkenlerden korurlar: Nem izolasyonu Ses izolasyonu Isý izolasyonu Kuþ-böcek Toz Gürültü Güneþ ýþýnlarý Vinç bölmesi Kaynak bölmesi Depo alanlarýný ayýrýcý Soðuk hava depolarýnda bölme Araç kapýsý Kolay uygulanýr Modülerdir Þeffaftýr Kolay yenilenir Kolay temizlenir Geç alevlenir Alevi yaymaz Enerji tasarrufu saðlar Her noktadan geçiþ saðlar Geniþ dýþ kapýlar Personel giriþlerinde Konveyör bölmesi Yükleme-boþaltma alanlarýnda

4 mekanlarý ayýrmanýn esnek yolu... Boyutlar 2200 mm yüksekliðe kadar 3500 mm yüksekliðe kadar 4500 mm yüksekliðe kadar 200 mm geniþlik 300 mm geniþlik 400 mm geniþlik 2 mm kalýnlýk 3 mm kalýnlýk 4 mm kalýnlýk Uygulamalarýmýzdaki farklý geniþlik ve kalýnlýklardaki perdeler için farklý PVC þerit bini alternatifleri mevcuttur. Binme paylarýnýn belirlenmesinde trafik yoðunluðu, rüzgar-hava sirkülasyonu önemlidir. Bini arttýkça mekanýn soðuk hava akýmýnda karþý korumasý artar. PVC bantlar istenilen bini ile üst raya asýlabilir. Kapýnýn sýnýrlanýnýn belirlenmesi ve yapýya uyumu amacýyla yanlarda renkli þerit uygulamasý Teknik Özellikler Yoðunluk DIN , ASTM D792 g/cm³ YANGINA DAYANIKLI STANDART, ANTÝSTATÝK DÜÞÜK ISIYA DAYANIKLI ÇOK DÜÞÜK ISIYA DAYANIKLI 1,18 1,45 1,30 1,22 1,18 1,18 1,22 ile 1,30 Sertlik derecesi DIN ile Kopma uzamasý Gerilme dayanýmý DIN , ASTM D638 % 280 ile NFT % 50 ile DIN , ASTM D638, NFT dan/cm³ 1 ile 2 2 1,6 1,15 1,00 1,8 Su emme miktarý DIN % -0,2-0,2-0,2 (antistatik hariç) -0,2-0,2-0,2 Iþýk geçirimi ASTM D1003 % 0 >80 >80 >80 >80 >80 Yýrtýlma mukavemeti DIN dan/cm³ 28 ile 70 >65 >50 >28 >28 >55 Kristal ergime noktasý NFT ile Önerilen Ortam sýcaklýðý STANDARDI BÝRÝMÝ TECHNIFLEX o C o C o C TRANSFLEX +50 / / / / / / -15 Soðukta kýrýlma sýcaklýðý DIN ile SCREENFLEX Ses yalýtým deðeri DIN db >35 >35 >35 >35 >35 >35

5 "pvc perde kapýlar" Güvenlik, verimlilik, yalýtým ve kullaným kolaylýðý çözümleri PVC Þerit Bindirme Seçenekleri 4/5 6/7 10/10 4/10 2/5 4/7 8/10 2/ mm geniþlik için 2/7 6/ mm geniþlik için 400 mm geniþlik için Þerit Geniþlikleri ve Kalýnlýklarý (mm) TRANSFLEX Ref No Ortam sýcaklýðý STANDART MAVÝMSÝ ÞEFFAF 100 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 2, 3, 4-15 /+ 50 RENKSÝZ ÞEFFAF ,4-15 / +50 Farklý renk alternatifleri için firmamýzla görüþünüz. Tavsiye edilen kullaným alaný SOÐUÐA DAYANIKLI YEÞÝL 105 2, 3, 5 2, / +30 Soðuk hava depolarý ve buzhanelerde ÇOK SOÐUÐA DAYANIKLI YEÞÝL / +15 Derin dondurucu depolarýnda SOÐUÐA DAYANIKLI RENKSÝZ 107 2, / +30 Soðuk hava depolarý ve buzhanelerde YANGINA DAYANIKLI ÞEFFAF / +50 Özellikle yangýn riskinin yüksek olduðu yerlerde Özellikle statik elektrik birikiminin ANTÝSTATÝK ÞEFFAF / +50 istenmediði yerlerde SCREENFLEX GÜNEÞ IÞINLARINA DAYANIKLI ÞEFFAF KIRMIZI 302-2, 3 - GÜNEÞ IÞINLARINA DAYANIKLI MAT YEÞÝL , 3 - GÜNEÞ IÞINLARINA DAYANIKLI BRONZ ÞEFFAF TECHNIFLEX SÝNEK ENGELLEYÝCÝ SARI ÞEFFAF KIRMIZI ÞEFFAF , 3 - GRÝ RAL BEYAZ RAL TURUNCU RAL / / +50 Toz ve dumanýn içeriye girmesini önlemek amacýyla bina içi ve dýþý genel kullaným Kaynak kabinlerinin çevreden ayrýlmasýnda Sinek, sivrisinek vb. içeri girmesinin önlenmesinde Fabrikanýn içinde ve dýþýndaki perde kapýlarýn her iki yanýnda emniyet uyarý iþareti olarak. Endüstriyel kapýlarda. Kum raspalama kabinlerinde. Atýþ poligonlarýnda. Ses ve ýsý izolasyonunda.

6 mekanlarý ayýrmanýn pratik yolu... PVC þerit (þeffaf, kenarlarý yuvarlatýlmýþ) Aský profili Paslanmaz çelik veya galvaniz taþýyýcý profil (tavana ya da duvara montaj)

7 "pvc perde kapýlar" Tüm sektörlere ve ihtiyaçlara yönelik, farklý yapý tiplerine uygun çözümler Montaj Seçenekleri Vida ile duvara montaj Vida ile tavana montaj Taþýyýcý çelik profil Aský profili PVC þerit Kesit Taþýyýcý çelik profil Aský profili PVC þerit Kesit Sabit Sistemler - Tavan Montajý Sabit Sistemler - Duvar Montajý Tek sýra ray uygulamasý Duvara monte ray 2 adet tekerlek Ýki sýra ray uygulamasý Taþýyýcý çelik profil Hareketli Sistemler Uygulama yerinin durumuna baðlý olarak PVC þeritlerin özel raylý sistem sayesinde yana kayarak bir tarafa (saða ya da sola) veya iki yana toplanma özelliði

8 "pvc perde kapýlar" Sürekli Müþteri Memnuniyeti Sürekli Kalite www. goxu.com.tr Üretici firma GÖKSU Elektrik Ýnþaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. kalite belgeleri Bilgi için

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Hook-on tavan sistemi, esnekliði sayesinde deðiþik tasarýmlar yaratýlmak istenildiðinde en uygun çözüm olarak önerilmektedir. Çeþitli ebatlardaki plakalarýn birarada

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör).

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör). Bölüm 4: Transistörler Giriþ Elektronikle ilgili sistemlerin geliþip, üstün seviyeye gelmesi yarý iletken temelli Beyz Emiter baðlantýsý transistörlerin bulunmasýndan sonra olmuþtur. baðlantýsý Transistörü

Detaylı

BSSBORAY. Business Solutions Systems

BSSBORAY. Business Solutions Systems www.bssboray.com GSM KONTEYNER Firma Profili Kalite Referanslar 2 3 4 A B C D E RÖMORK TİPİ MOBİL BTS Standart Konteyner Seperasyon Konteyner BSC Konteyner Multi - Operatör Konteyner Dekoratif Konteyner

Detaylı

8BT2 Tipi 36 kv, 31.5 ka e Kadar Arabalı, Hava İzoleli

8BT2 Tipi 36 kv, 31.5 ka e Kadar Arabalı, Hava İzoleli www.siemens.com.tr/8bt2 8BT2 Tipi 36 kv, 31.5 ka e Kadar Arabalı, Hava İzoleli Orta Gerilim Dağıtım Panosu Katalog HA 26.41.TR - 2012 Answers for infrastructure and cities. 2 8BT2 Tipi Siemens HA 26.41.TR

Detaylı

Çalışma Alanı Bileşenleri Besleme Üniteleri İçin

Çalışma Alanı Bileşenleri Besleme Üniteleri İçin D-26615-2009 D-27753-2009 D-26530-2009 Çalışma Alanı Bileşenleri Besleme Üniteleri İçin 02 ÇALIŞMA ALANI BİLEŞENLERİ ÇALIŞMA ALANI BİLEŞENLERİ 03 Çalışma Alanı Bileşenleri* Göz alıcı şekilde tasarlanan

Detaylı

Genel Katalog Ocak 2014. System pro E comfort MISTRAL Kendi şaheserinizi yaratın

Genel Katalog Ocak 2014. System pro E comfort MISTRAL Kendi şaheserinizi yaratın Genel Katalog Ocak 2014 System pro E comfort MISTRAL Kendi şaheserinizi yaratın İçindekiler Giriş System pro E comfort MISTRAL 2 System pro E comfort MISTRAL41F Giriş: System pro E comfort MISTRAL41F

Detaylı

Viega bağlantı sistemleri. Daima doğru bağlantı.

Viega bağlantı sistemleri. Daima doğru bağlantı. Viega bağlantı sistemleri Daima doğru bağlantı. 2 Viega. Çok daha iyi bir fikir! Bazı şeyler vardır ki, hiç geçmişte kalmazlar. Aradan 110 yıl geçse bile. Viega da inovasyon ve girişimcilik ruhu gecmiştekinden

Detaylı

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17011 WWL LPG / NG 4 Gözü Gazlı (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17021 WWL LPG / NG 3 Gözü Gazlı 1 Gözü Elektrikli (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17031 XXL LPG / NG 4 Gözü

Detaylı

Doğru Yerdesiniz The Flooring Co.

Doğru Yerdesiniz The Flooring Co. Doğru Yerdesiniz The Flooring Co. KARO HALI / RULO HALI NEEDLEFELT / KEÇE HALI KAUÇUK ZEMİNLER LÜKS DİZAYN ZEMİNLER MODÜLER ALT ZEMİN SİSTEMİ FİKRİNİZİ YAZABİLDİĞİNİZ DUVAR BOYASI Yer kaplama malzemeleri

Detaylı

NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu

NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu Orta Gerilim Dağıtım Panosu HA 25.71 2011 Kataloğu Answers for energy. R-HA25-338 tif Uygulama Endüstri R-HA25-340.tif

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

VAN URARTU MÜZESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

VAN URARTU MÜZESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ VAN URARTU MÜZESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE.1-200 DZ. DEMİRSİZ BETON VAN URARTU MÜZESİNDE KULLANILACAK OLAN TEMEL ALTI BETONLARININ TAMAMI 16.002 POZ YAPIM ŞARTLARINA UYGUN OLARAK YAPILACAKTIR. MADDE.2-250

Detaylı

Arsen. ARSEN KİTAP (Tüm Ürünler) -2015 yayını- C U R L LISTED EN ISO 10380 PRODUCED AND TESTED ISO 9001:2008 OHSAS 18001

Arsen. ARSEN KİTAP (Tüm Ürünler) -2015 yayını- C U R L LISTED EN ISO 10380 PRODUCED AND TESTED ISO 9001:2008 OHSAS 18001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM Arsen ARSEN KİTAP (Tüm Ürünler) -2015 yayını- ISO 9001:2008 REGISTERED COMPANY C U R L LISTED US EN ISO 10380 PRODUCED AND TESTED OHSAS

Detaylı

Bu teknolojinin merkezinde tazelik var.

Bu teknolojinin merkezinde tazelik var. Bu teknolojinin merkezinde tazelik var. Bosch NoFrost Kombi buzdolabının HydroFresh çekmecesi sebze ve meyveleri, ChillerSafe çekmecesi ise et ürünlerini 2 kat daha uzun süre taze tutar. 2 Bosch Buzdolapları

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17062 LPG 4 Gözü Gazlı Camlı Setüstü Ocak - FFD - LPG 17062 L LPG 4 Gözü Gazlı Camlı (Lüx) Setüstü Ocak - FFD - LPG 17062 NG 4 Gözü Gazlı Camlı Setüstü Ocak - FFD -

Detaylı

E N E R J İ D E D E V R E D E Y İ Z Silas Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları 3-fazlı anahtarlama

E N E R J İ D E D E V R E D E Y İ Z Silas Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları 3-fazlı anahtarlama E N E R J İ D E D E V R E D E Y İ Z Silas Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları 3-fazlı anahtarlama EFEN markası EFEN NH Sigortalar ve Sigorta ile ilgili sistem komponentlerinde uzmanlaşmış bir firmadır.

Detaylı

Trafik sayım cihazının üretici firması direktiflerini izlemek şartıyla özetle hortumların kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir.

Trafik sayım cihazının üretici firması direktiflerini izlemek şartıyla özetle hortumların kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir. YOL TRAFİK ÖLÇÜM HORTUMU & Aksesuarları Genellikle 'kauçuk hortumlar' olarak bilinen Pnömatik hortumlar, trafik akışını otomatik olarak sayan cihazlarda kullanılan en yaygın hortumlardır. Zemin üzerine

Detaylı

Egger OSB 3 Çatınız için doğru çözüm

Egger OSB 3 Çatınız için doğru çözüm Egger OSB 3 Çatınız için doğru çözüm EGGER NEWSLETTER Jänner 2010 Çatınız için uzun ömürlü ürün egger OSB 3 Binanın tüm bölümleri içerisinde hava koşullarındaki değişime en çok maruz kalan bölümler binanın

Detaylı

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Dikkat! Değerli müşterimiz, Aşağıda belirtilen uyarılara uymanızı önemle rica ederiz. Makineyi aldığınızda Garanti

Detaylı

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER 235 YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Yüksek yapılar, Batı da olduğu gibi, Türkiye de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yapı cinsidir.

Detaylı

akustik olarak çok verimlı VoglToptec Görsellik ilgi çekici, Akustik asma tavanlar Akustik sıva sistemi entegre sonuç güvenliği ile

akustik olarak çok verimlı VoglToptec Görsellik ilgi çekici, Akustik asma tavanlar Akustik sıva sistemi entegre sonuç güvenliği ile Sistem VoglToptec Teknik bilgiler VoglToptec Görsellik ilgi çekici, akustik olarak çok verimlı Akustik sıva sistemi entegre sonuç güvenliği ile Sistem VoglToptec Perforeli malzeme ve ses emme değerleri

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ. www.egebant.com.tr

İŞ GÜVENLİĞİ. www.egebant.com.tr İŞ GÜVENLİĞİ www.egebant.com.tr Sektörün dünyaca ünlü markalarından, yüzlerce çeşit üstün kaliteli ürün... Egebant, tüm dünyada ağaç ve metal endüstrisine en kaliteli zımparaları üreten 3M, Klingspor ve

Detaylı

24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. GENEL 2.1 STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER 2.2 ÇALIŞMA ŞARTLARI 2.3 DOKÜMANTASYON 3.

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI

ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 1 Amaç Elektronik Haberleşme Altyapısına İlişkin Yer Altı Tesisleri Referans Dokümanı, 27/12/2012 tarihli

Detaylı

Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi

Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi Dr. Fatih Yaðmur*, Dr. Mustafa Körükçü**, Dr. Ý. Hamit Hancý*** Ýnsanoðlu varolduðu tarihten bugüne kadar ölmüþ insanlarýn farklý yöntemlerle, dengesini bozmayacak biçimde

Detaylı

Elvido. Clinic l Care l Assist. Birçok İHTİYAÇ tek cevap

Elvido. Clinic l Care l Assist. Birçok İHTİYAÇ tek cevap Elvido Clinic l Care l Assist Birçok İHTİYAÇ tek cevap Elvido Birçok İHTİYAÇ tek cevap en düşük pozisyon: 37 cm en yüksek pozisyon: 81 cm Ortopedik pozisyon Fowler pozisyonu Anti- Trendelenburg 18 Yeni

Detaylı

Model AL Serisi Güç (KVA) Seri Numarası Satın Alma Tarihi Devreye Alma Tarihi Şebeke Gerilimi/Frekansı Akü Sayısı x Ah

Model AL Serisi Güç (KVA) Seri Numarası Satın Alma Tarihi Devreye Alma Tarihi Şebeke Gerilimi/Frekansı Akü Sayısı x Ah AL23 V0.2 Sayfa 1 Giriş Elektrikli cihazlarınızı korumada ENEL Kesintisiz Güç Kaynakları ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. AL Serisi Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK), en son teknoloji kullanılarak üretildi.

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı