Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ÜRÜNLER AquaRoll PU Mono AquaRoll Easy AquaRoll Saniter AquaRoll Bitumy Taným Poliüretan Esaslý Su Yalýtým Kaplamasý Likit Membran Likit Membran Bitüm Emülsiyon Kullanýldýðý Yerler Sadece pozitif tarafta, Teras, çatý, balkon ve dere oluklarýnda, Fayans altý ýslak hacimlerde, Temel ve temel perde duvarlarýnda, Beton yapýlarý suya ve korozyana karþý korumada, Ahþap ve sac türü uygulamalarda suya karþý kullanýlýr. Sadece pozitif tarafta, Temellerde, bodrum katlarýnda, toprak altýndaki yapýlarda, Sadece pozitif tarafta, Temellerde, bodrum katlarýnda, toprak altýndaki yapýlarda, Islak hacimlerde, Labaratuvar, depo ve kesimhane gibi alanlarda. Sadece pozitif tarafta, Temellerde, bodrum katlarýnda, toprak altýndaki yapýlarda, Özellikler Kolay uygulanýr. Çatlak köprüsü oluþturabilme özelliðine sahiptir. UV ve dona karþý yüksek dirence sahiptir. Su buharý geçirimi özelliðine sahiptir. Mükemmel aderans özelliðine sahiptir. Yekpare bir su yalýtým katmaný oluþturur. Ek yeri oluþturmaz. Uygulamasý kolaydýr. Kullanýma hazýrdýr. Yekpare bir su yalýtým katmaný oluþturur. Ek yeri oluþturmaz. Uygulamasý kolaydýr. Kullanýma hazýrdýr. Kumlama yapmaya gerek kalmadan, üzerine doðrudan seramik yapýþtýrýlabilir. Yekpare bir su yalýtým katmaný oluþturur. Ek yeri oluþturmaz. Uygulamasý kolaydýr. Kullanýma hazýrdýr. Beyaz, gri Beyaz Mavi TEKNÝK VERÝLER Birim Hacim Aðýrlýðý Ýlk Kuruma Süresi Tam Kuruma Süresi,40 ± 0,2 gr / cm 3 6 saat 6-24 saat,30 ± 0,2 gr / cm 3 4 saat,35 ± 0,2 gr / cm 3 4 saat 0,95 ± 0, gr / cm 3 saat Su Karýþým Oraný Sarfiyat Ambalaj - : (Astar katý için) : (Astar katý için) : (Astar katý için) ~,2 kg / m²,5 kg / m 2 / mm,5 kg / m 2 / mm 0,5 kg / m 2 / mm 25 kg lýk teneke 20 kg lýk plastik kova 20 kg lýk plastik kova 20 kg lýk plastik kova,5 kg / m 2 0,50 kg / m 2,5 kg / m 2 0,5 kg / m 2 30

2 AquaRoll B AquaRoll B Flex AquaRoll BC2 AquaRoll BituCoat 32 Komponentli Bitümlü Ýnce Kaplama Komponentli Bitümlü Esnek Ýnce Kaplama 2 Komponentli Bitümlü Kalýn Kaplama 2 Komponentli Bitümlü Kalýn Kaplama Sadece pozitif tarafta, Temellerde, bodrum katlarýnda, toprak altýndaki yapýlarda, Hem yatayda hem düþeyde, Temellerde, bodrumlarda, yeraltý garajlarýnda, Sadece pozitif tarafta, Temellerde, bodrum katlarýnda, toprak altýndaki yapýlarda, Yatayda ve düþeyde, Temellerde, bodrumlarda, yeraltý garajlarýnda, Balkon, teras ve çiçekliklerde. Yekpare bir su yalýtým katmaný oluþturur. Ek yeri oluþturmaz. Uygulamasý kolaydýr. Kullanýma hazýrdýr. Mükemmel çatlak köprüleme kabiliyetine sahiptir. Polistren takviyelidir. Bitüm - Kauçuk esaslýdýr. Uygulama yüzeyindeki çatlak oluþumlarýna karþý dayanýklýdýr, ek yerleri oluþmaz. Fýrça ve rulo ile kolaylýkla uygulanýr. Bitki köklerine, topraktaki eriyiklere dayanýklýdýr. Zemindeki olaðan yüklere karþý dayanýklýdýr. Yekpare bir su yalýtým katmaný oluþturur. Ek yeri oluþturmaz. Mükemmel çatlak köprüleme kabiliyetine sahiptir. Bitki köklerine dayanýklýdýr. Basýnçlý suya karþý dayanýklýdýr. Uygulama yüzeyindeki çatlak oluþumlarýna karþý dayanýklýdýr, ek yerleri oluþmaz. Fýrçayla veya malayla uygulanýr, uygulama kolaylýðý saðlar. Bitki köklerine, topraktaki eriyiklere dayanýklýdýr. Zemindeki olaðan yüklere karþý dayanýklýdýr. 0,65 ± 0,2 gr / cm 3,26 ± 0,0 gr / cm 3,6 ± 0,0 gr / cm 3,0 ± 0,0 gr / cm 3 5 saat 5 saat 3 saat 6 saat - - -,0 lt / m 2 / mm 30 lt lik plastik kova lt / m 2 3 kg / m 2 / mm 30 kg lýk plastik kova 3 lt / m 2,2 kg / m 2 / mm 22 kg lýk plastik kovada 8 kg lik torbada, set halinde A B Max 6 mm,2 kg / m 2 / mm,5 kg / m 2 / mm 24 kg lýk plastik kovada. Toz komponent 8 kg lýk torbada A B Max 6 mm -,2 kg / m 2 / mm 3

3 AquaRoll PU Mono Poliüretan Esaslý Su Yalýtým Kaplamasý Bostik AquaRoll PU Mono, tek bileþenli, kullanýma hazýr, sývý olarak uygulanabilen, sürekli elastik yapýsýný koruyan, sadece pozitif taraftan kullanýma uygun, nem kürlü, poliüretan esaslý su yalýtým malzemesidir. Teras, çatý, balkon ve dere oluklarýnda, Fayans altý ýslak hacimlerde, Temel ve temel perde duvarlarýnda, Beton yapýlarý suya ve korozyana karþý korumada, Ahþap ve sac türü uygulamalarda suya karþý kullanýlýr. Kolay uygulanýr. Çatlak köprüsü oluþturabilme özelliðine sahiptir. UV ve dona karþý yüksek dirence sahiptir. Su buharý geçirimi özelliðine sahiptir. Mükemmel aderans özelliðine sahiptir. Yoðunluk (gr / cm 3 ) Üzerinde Yürünebilme (23 C de) Shore Sertliði (7 gün) Çekme Dayanýmý (DIN ) (7 gün) (N / mm 2 ) Servis Sýcaklýðý Beyaz, gri,40 ± 0, saat Katý madde Oraný ~ % 90 Kopma Uzamasý (DIN ) (7 gün) 65 ³ 8 % 600 Taze uygulamasý yapýlmýþ yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðý, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35 C üzeri), yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine ve zorlanmalara karþý korunmalýdýr. Yüzeyin emiciliðine ve düzgünlüðüne baðlý olarak yaklaþýk,5 kg / m². 25 kg lýk tenekede. depolama ömrü maksimum 9 aydýr. Uygulama yapýlacak yüzeyler, kuru, temiz, saðlam ve taþýyýcý olmalýdýr. Uygulama yapýlacak yüzeyler, çukur, kýrýk ve çatlak gibi hatlar içermemelidir ve tozumamalýdýr. Bu tür hatalar uygulama öncesinde tamir harçlarý ile düzeltilmelidir. Hazýrlýðý tamamlanan yüzeyler Bostik Aquaroll PUPrim - PP veya Bostik Aquaroll PUPrim - MP ile astarlanmalý ve en az 3-4 saat, en fazla 48 saat beklenilmelidir. 32 Malzeme düþük devirde karýþtýrýcý ile karýþtýrýlarak kullanýma hazýr hale getirilmelidir. Ýnce tarak, mala, kýsa tüylü rulo fýrça veya uygun püskürtücü yardýmý ile astarlanmýþ yüzeylere homojen þekilde yayýlýr. Ýkinci kat uygulama yapýlmasý durumunda katlar arasý yaklaþýk 2-48 saat beklenmelidir. Sýcak havalarda bekleme süresinin kýsalabileceði, soðuk havalarda ise uzayabileceði göz önünde bulundurulmalýdýr. Max. 2 mm 24,5 kg / m 2,5 kg / m 2

4 AquaRoll PUPrim - PP Poliüretan Esaslý Astar - Emici Yüzeyler Ýçin Bostik AquaRoll PUPrim - PP, tek bileþenli, solvent içeren, þeffaf, poliüretan emici yüzey astarýdýr. Bostik Aquaroll PUPrim - PP poliüretan esaslý malzemelerin uygulama öncesinde, astar malzemesi olarak kullanýlýr. Tozuyan ve ufalanan yüzeylerin astarlanmasýnda, Mineral esaslý yüzeylerin aþýnma direncinin artýrýlmasýnda, Poliüretan kaplama yapýlacak yüzeylerde yüksek aderans elde etmek amacý ile kullanýlýr. Uygulamasý süratli ve kolaydýr. Solventlidir. Aþýnma ve suya karþý dirençlidir. Hava þartlarýndan etkilenmez. Tuzlu su, su çözeltileri, bazlar, seyreltilmiþ asitler, alifatik solventlere benzin ve mineral yaðlara dayanýklýdýr. Tüm mineral ve beton yüzeylere yüksek aderansla derinlemesine penetre olarak, emprenye eder. Beton yapýnýn su emiciliðini azaltarak, yapýsal olmayan kýlcal çatlaklarý doldurur. Yüzeylere derinlemesine panetre olarak betonun üst yüzeyini sertleþtirir. Yüzeyde kalýcý su geçirimsizlik saðladýðýndan iki kademeli koruma saðlar. Gazbeton benzeri yüzeylerde gözenekleri doldurarak geçirimsiz bir yüzey oluþturur. Bayýndýrlýk Poz no: 04.63/8-g Kuruma Süresi (saat) Þeffaf 3-8 Malzeme uygun bir kaba aktarýlarak (farklý karýþýmlar ilave edilmeden) temizliði yapýlan yüzey üzerine fýrça yardýmý ile direk uygulanýr. Nem ile kürlenmeli Bostik Aquaroll PUPrim - PP, kullanýlacak miktar kadar kaba aktarýlarak Taze uygulamasý yapýlmýþ yüzeyler, 2-3 saat kadar sudan korunmalýdýr. Yüzeyin emiciliðine ve düzgünlüðüne baðlý olarak yaklaþýk 0,50 kg / m². 5 kg lýk tenekede. Nemden arýndýrýlmýþ zemini, sabit, tutucu, temiz ve yaðdan arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Bitümlü, akrilik ve katranlý yüzeyler atýk kalmayacak þekilde temizlenmeli, uygulama öncesinde hazýr hale getirilmelidir. Ahþap, beton gibi emici yüzeylere yapýþtýrýcý veya kaplama uygulamasýndan önce uygulanarak üstüne gelecek malzemenin aderansýný artýrýr. 0,50 kg / m 2 0,50 kg / m

5 AquaRoll PUPrim - MP Poliüretan Esaslý Astar - Emici Olmayan Yüzeyler Ýçin AquaRoll PUPrim - MP tek bileþenli, silan esaslý, þeffaf, emici olmayan yüzeyler için özel olarak formulize edilmiþ astardýr. Poliüretan esaslý son katlar, derz dolgu ve yüzey kaplama malzemeleri için uygundur. Tozumayan, emici olmayan, parlak yüzeylerin astarlanmasýnda, Metal, Seramik, Beton, Ahþap, Fiberglass gibi emici olmayan yüzeylerin astarlanmasýnda ozuyan ve ufalanan yüzeylerin astarlanmasýnda, Film tabakasý oluþturmaz. Mükemmel bir aderans saðlar. Yeni kesilmiþ derzler için de uygundur. Uygulandýðý derzde derz alaný dýþýnda leke ve iz býrakmaz. Uygulamasý kolaydýr. Bayýndýrlýk Poz no: 04.63/8-g Þeffaf Yoðunluk (gr / cm 3 ) 0,87 ± 0,05 Ýlk Kuruma Süresi (dakika) Üst Kat Kaplama Ýçin Bekleme Süresi 5 Maks. 24 saat Kullanýlan el aletleri toluene ile temizlenmelidir. Yüzeyin emiciliðine ve düzgünlüðüne baðlý olarak yaklaþýk 0,00 kg / m². 2,5 kg lýk tenekede. Nemden arýndýrýlmýþ alt zemin, sabit, tutucu, temiz ve yaðdan arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Yüzeye yapismis kirler kumlama veya taþlama yoluyla giderilmelidir. Betonun içine iþlemiþ kirlerin neden olduðu katman kiri çözebilen kimyasallar ile silinmeli, deterjanlý su ile temizlenmelidir. Malzeme uygun bir kaba aktarýlarak temizliði yapýlan brüt beton gibi parlak ve emici olan yüzey üzerine fýrça yardýmýyla doðrudan uygulanýr. Emici olmayan yüzeylerde AquaRoll PUPrim - MP bir bezle yüzey silinerek uygulanmalý, bez sýklýkla deðiþtirilmelidir Böylece yüzey yaðdan da arýndýrýlmýþ olur Uygulamada yüzeyin ýslanmasý yeterlidir. Derzler içerisine uygulandýðýnda derz fitili yerleþtirilmeden uygulama yapýlmalýdýr. Aksi halde yüksek solvent içeriði fitile zarar verebilir. Uygulama esnasýnda yeterli havalandýrma saðlanmalýdýr. Kapalý alanlarda cebri havalandýrma yapýlmalý ve aktif karbon filtreli maske kullanýlmalýdýr 34 0,00 kg / m 2 0,00 kg / m 2 2

6 AquaRoll Easy Likit Membran Bostik AquaRoll Easy, solvent içermeyen, Avrupa Birliði Normlarý na göre üretilen, fýrça ile uygulanabilen, yapýlarý suyun zararlý etkilerinden korumak için kullanýlan, sadece pozitif taraftan uygulanan, kullanýma hazýr, elastomerik reçine esaslý, beyaz renkli, likit su yalýtým malzemesidir. Yatay ve düþeyde, Uygulama yüzeyindeki çatlak oluþumlarýna karþý dayanýklýdýr, ek yerleri oluþmaz. Fýrçayla uygulanýr, uygulama kolaylýðý saðlar. Her tip mineral esaslý yüzey, taþ ve taþ türevi tuðla, bims tuðla, briket, gazbeton, beton blok, kireç taþý vb. örülü sývalý yüzeylerde, çimento esaslý sývalý yüzeylerde, þap ve beton yüzeylerde kullanýlýr. Bayýndýrlýk Poz no: Karýþým Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Viskozite (cp) Ýlk Kuruma Süresi (saat) Beyaz Uygulanabilir Kalýnlýk (mm) Max 2 Tam Kuruma Süresi (saat),30 ± 0, Bostik 40 HP ile doldurulmalýdýr. Yüzey uygulama öncesinde kuru olmalýdýr. Uygulamaya hazýrlanan yüzey AquaRoll Easy ile (:) astarlanmalýdýr. Kenarlarda, kanallarýn yan yüzeylerinde Bostik FlexMesh veya Bostik FlexBand kullanýlarak güçlendirme yapýlmalýdýr. Ayrýca, yatay yüzeylerde minimum uygulama kalýnlýðýnýn saðlanmasý için güçlendirme amaçlý tekstil kullanýlmalýdýr. Taze uygulamasý yapýlmýþ yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðý, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35 C üzeri), yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr. Uygulama yapýlmýþ yüzey üzerine yapýlacak her tür sýva uygulamasý, fayans kaplama vb. iþler en erken 3 gün sonra gerçekleþtirilmelidir. Her mm kalýnlýk için yaklaþýk,5 kg / m². 20 kg lýk plastik kovada. Malzeme düþük devirde karýþtýrýcý ile karýþtýrýlarak kullanýma hazýr hale getirilmelidir. Uygulama, fýrça ile en az 2 kat halinde yapýlmalýdýr. Dikey duvar yalýtýmý, temel yanal duvarlarýnýn üzerinden temel tabanýna kadar devam ettirilmelidir ve zeminden kapiler etki ile ilerleyecek nemlenme ihtimaline karþý yaklaþýk 300 mm arazi üzerine,5 kg / m 2,5 kg / m 2 2 Max. 2 mm 35

7 AquaRoll Saniter Likit Membran 36 Bostik AquaRoll Saniter, solvent içermeyen, Avrupa Birliði Normlarý na göre üretilen, fýrça ile uygulanabilen, yapýlarý suyun zararlý etkilerinden korumak için kullanýlan, sadece pozitif taraftan kullanýma uygun, kullanýma hazýr, elastomerik reçine esaslý, üzerine doðrudan fayans ve seramik yapýþtýrýlabilen, mavi renkli, likit su yalýtým malzemesidir. Yatay ve düþeyde, Balkon ve teraslarda, Banyo, WC vb ýslak hacimlerde, Laboratuar, depo, kesimhane vb. yerlerde. Uygulama yüzeyindeki çatlak oluþumlarýna karþý dayanýklýdýr, ek yerleri oluþmaz. Fýrçayla uygulanýr, uygulama kolaylýðý saðlar. Üzerine doðrudan fayans, seramik yapýlabilir. Kumlamaya gerek yoktur. Her tip mineral esaslý yüzey, taþ ve taþ türevi tuðla, bims tuðla, briket, gazbeton, beton blok, kireç taþý vb. örülü sývalý yüzeylerde çimento esaslý sývalý yüzeylerde, þap ve beton yüzeylerde kullanýlýr. Bayýndýrlýk Poz no: Karýþým Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Viskozite (cp) Ýlk Kuruma Süresi (saat) Mavi Uygulanabilir Kalýnlýk (mm) Max 2 Tam Kuruma Süresi (saat),35 ± 0, Bostik 40 HP ile doldurulmalýdýr. Yüzey uygulama öncesinde kuru olmalýdýr. Malzeme düþük devirde karýþtýrýcý ile karýþtýrýlarak kullanýma hazýr hale getirilmelidir. Uygulama fýrça ile en az 2 kat halinde yapýlmalýdýr.,5 kg / m 2,5 kg / m 2 Dikey duvar yalýtýmý, temel yanal duvarlarýnýn üzerinden temel tabanýna kadar devam ettirilmelidir ve zeminden kapiler etki ile ilerleyecek nemlenme ihtimaline karþý yaklaþýk 300 mm arazi üzerine Kenarlarda, kanallarýn yan yüzeylerinde Bostik FlexMesh veya Bostik FlexBand kullanýlarak güçlendirme yapýlmalýdýr. Ayrýca, yatay yüzeylerde minimum uygulama kalýnlýðýnýn saðlanmasý için güçlendirme amaçlý tekstil kullanýlmalýdýr. Taze uygulamasý yapýlmýþ yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðý, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35 C üzeri), yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr. Uygulama yapýlmýþ yüzey üzerine yapýlacak her tür sýva uygulamasý, fayans kaplama vb. iþler en erken 3 gün sonra gerçekleþtirilmelidir. Her mm kalýnlýk için yaklaþýk,5 kg / m². 20 kg lýk plastik kovada. 2 Max. 2 mm

8 AquaRoll Bitumy Bitüm Emülsiyonu Bostik AquaRoll Bitumy, solvent içermeyen, Avrupa Birliði Normlarý na göre üretilen, fýrça ile uygulanabilen, yer altýndaki veya zemin seviyesindeki yapý elemanlarýnýn zemin nemine (kapiler su emme etkisine), su sýzýntýsýna karþý korumada kullanýlan, sadece pozitif taraftan kullanýma uygun, kullanýma hazýr bitüm emülsiyondur. Yatay ve düþeyde, Uygulama yüzeyindeki çatlak oluþumlarýna karþý dayanýklýdýr, ek yerleri oluþmaz. Fýrçayla uygulanýr, uygulama kolaylýðý saðlar. Her tip mineral esaslý yüzeylerde ve taþ türevi tuðla, bims tuðla, briket, gazbeton, beton blok, kireç taþý vb. örülü sývalý yüzeylerde çimento esaslý sývalý yüzeylerde, þap ve beton yüzeylerde kullanýlýr. Bayýndýrlýk Poz no: Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Bostik 40 HP ile doldurulmalýdýr. Yüzey uygulama öncesinde kuru olmalýdýr. Uygulama esnasýnda, uygulama yüzeyi ile Bostik AquaRoll Bitumy arasýnda su ve ýslaklýk olmamalýdýr. Ýsteðe baðlý olarak çimento esaslý bir su yalýtým harcý ara yalýtým katmaný olarak kullanýlabilir. Uygulamaya hazýrlanan yüzey AquaRoll Bitumy ile (:) astarlanmalýdýr. 0,500 kg / m 2 0,500 kg / m 2 Uygulanabilir Kalýnlýk (mm) Max 2 ph Katý Madde (%) Ýlk Kuruma Süresi (saat) Tam Kuruma Süresi (saat) 0,95 ± 0, 8,6-0,6 20,00 ±,00 Malzeme düþük devirde karýþtýrýcý ile karýþtýrýlarak kullanýma hazýr hale getirilmelidir. Uygulama, fýrça ile en az kat halinde yapýlmalýdýr. Hareket derzleri ve ek yerleri önce Bostik FlexBand ile kapatýlmalý, daha sonra üzeri Bostik AquaRoll BC2 Bitümlü Kalýn Kaplama ile kaplanmalýdýr. Dikey duvar yalýtýmý, temel yanal duvarlarýn üzerinden temel tabana kadar devam ettirilmeli ve zeminden kapiler etki ile ilerleyecek nemlenme ihtimaline karþý yaklaþýk 300 mm arazi üzerine Kenarlarda, kanallarýn yan yüzeylerinde Bostik FlexMesh kullanýlarak güçlendirme yapýlmalýdýr. Ayrýca, yatay yüzeylerde minimum uygulama kalýnlýðýnýn saðlanmasý için güçlendirme amaçlý tekstil kullanýlmalýdýr. Taze uygulamasý yapýlmýþ yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðý, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35 C üzeri), yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr. Her mm kalýnlýk için yaklaþýk 0,5 kg / m². Bitüm komponent 20 kg lýk plastik kovada. Max. 2 mm 37

9 AquaRoll B Komponentli Bitümlü Ýnce Kaplama Bostik AquaRoll B Bitümlü Ýnce Kaplama, solvent içermeyen, Avrupa Birliði Normlarý na göre üretilen, mala ile uygulanabilen, yer altýndaki veya zemin seviyesindeki yapý elemanlarýnýn zemin nemine (kapiler su emme etkisine), su sýzýntýsýna karþý korumada kullanýlan, sadece pozitif taraftan kullanýma uygun, kullanýma hazýr, polistren takviyeli bitümlü bir su yalýtým malzemesidir. Sadece düþeyde, Uygulama yüzeyindeki çatlak oluþumlarýna karþý dayanýklýdýr, ek yerleri oluþmaz. Mala ile uygulanýr, uygulama kolaylýðý saðlar. Bitki köklerine, topraktaki eriyiklere dayanýklýdýr. Zemindeki olaðan yüklere karþý dayanýklýdýr. Her tip mineral esaslý yüzey, taþ ve taþ türevi tuðla, bims tuðla, briket, gazbeton, beton blok, kireç taþý vb. örülü sývalý yüzeylerde çimento esaslý sývalý yüzeylerde, þap ve beton yüzeylerde kullanýlýr. Polistren takviyelidir. Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Uygulanabilir Kalýnlýk (mm) Max 5 Tavsiye Edilen Uygulama Kalýnlýðý (mm) 2 ph Viskozite (dpa s) Ýlk Kuruma Süresi (saat) Tam Kuruma Süresi (saat) 0,65 ± 0, Yüzey, uygulama öncesinde kuru olmalýdýr. Uygulama esnasýnda, uygulama yüzeyi ile Bostik AquaRoll B Bitümlü Ýnce Kaplama arasýnda su ve ýslaklýk olmamalýdýr. Ýsteðe baðlý olarak çimento esaslý bir su yalýtým harcý ara yalýtým katmaný olarak kullanýlabilir. Uygulamaya hazýrlanan yüzey AquaRoll Bitumy ile astarlanmalýdýr. Malzeme düþük devirde karýþtýrýcý ile karýþtýrýlarak kullanýma hazýr hale getirilmelidir. Uygulama fýrça ile en az 2 kat halinde yapýlmalýdýr. Hareket derzleri ve ek yerleri önce Bostik FlexBand ile kapatýlmalý, daha sonra üzeri Bostik AquaRoll BC2 Bitümlü Kalýn Kaplama ile kaplanmalýdýr. Dikey duvar yalýtýmý, temel yanal duvarlarýn üzerinden temel tabanýna kadar devam ettirilmeli ve zeminden kapiler etki ile ilerleyecek nemlenme ihtimaline karþý yaklaþýk 300 mm arazi üzerine Tuðla örülü duvarlarda, suyun, yapým aþamasýnda yalýtým tabakasýnýn arkasýna sýzmasýný engellemek için, Bostik AquaRoll B Bitümlü Ýnce Kaplama, tuðla duvar taban kýsmýný da içine alacak þekilde Kenarlarda, kanallarýn yan yüzeylerinde Bostik FlexMesh kullanýlarak güçlendirme yapýlmalýdýr. Ayrýca, yatay yüzeylerde minimum uygulama kalýnlýðýnýn saðlanmasý için güçlendirme amaçlý tekstil kullanýlmalýdýr. Taze uygulamasý yapýlmýþ yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðý, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35 C üzeri), yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr. Uygulama yapýlmýþ yüzey üzerine yapýlacak her tür sýva uygulamasý, fayans kaplama vb. iþler en erken 3 gün sonra gerçekleþtirilmelidir. Her mm kalýnlýk için yaklaþýk,0 lt / m². 38 Bostik 40 HP ile doldurulmalýdýr. Eski bitüm esaslý su yalýtým malzemeleri uygulama öncesinde yüzeyden arýndýrýlmalýdýr. 2-5 mm açýklýktaki derzler AquaRoll BC2 ile veya uygulama öncesinde ince sýva ile doldurularak kapatýlmalýdýr. Bu sýrada boþluklar ve gözenekler nedeniyle oluþabilecek hava kesesi oluþumu engellenmelidir. 5 mm den büyük derinlikte veya geniþlikte olan yüzey bozukluklarýnda, çatlaklar ve derzlerin doldurulmasýnda her zaman Bostik 40 HP kullanýlmalýdýr.,0 kg / m 2,0 kg / m 2 Bitüm komponent 30 lt lik plastik kovada. 6 Max. 5 mm

10 AquaRoll B Flex Komponentli Bitümlü Esnek Ýnce Kaplama Bostik AquaRoll B Flex Bitümlü Ýnce Kaplama, solvent içermeyen, Avrupa Birliði Normlarý'na göre üretilen, fýrça, rulo veya mala ile uygulanabilen, yer altýndaki veya zemin seviyesindeki yapý elemanlarýnýn korunmasýnda, teras, balkon vb. alanlarýn yalýtýmýnda kullanýlan, sadece pozitif taraftan kullanýma uygun, kullanýma hazýr, ekstra esnek kauçuk katkýlý bitümlü bir su yalýtým malzemesidir. Hem yatayda hem düþeyde, Uygulama yüzeyindeki çatlak oluþumlarýna karþý dayanýklýdýr, ek yerleri oluþmaz. Fýrça ve rulo ile kolaylýkla uygulanýr. Bitki köklerine, topraktaki eriyiklere dayanýklýdýr. Zemindeki olaðan yüklere karþý dayanýklýdýr. Her tip mineral esaslý yüzey, taþ ve taþ türevi tuðla, bims tuðla, briket, gazbeton, beton blok, kireç taþý vb. örülü sývalý yüzeylerde çimento esaslý sývalý yüzeylerde, þap ve beton yüzeylerde kullanýlýr. Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Uygulanabilir Kalýnlýk (mm) Max 5 Tavsiye Edilen Uygulama Kalýnlýðý (mm) 2 ph Viskozite (dpa s) Ýlk Kuruma Süresi (saat) Tam Kuruma Süresi (saat),26 ± 0,0 7,6-9,6 70 (Haake) Katý Madde (%) 72,00 ±,00 6 Uygulama esnasýnda, uygulama yüzeyi ile Bostik AquaRoll B Flex Bitümlü Ýnce Kaplama arasýnda su ve ýslaklýk olmamalýdýr. Ýsteðe baðlý olarak çimento esaslý bir su yalýtým harcý ara yalýtým katmaný olarak kullanýlabilir. Uygulamaya hazýrlanan yüzey AquaRoll Bitumy ile astarlanmalýdýr. Malzeme düþük devirde karýþtýrýcý ile karýþtýrýlarak kullanýma hazýr hale getirilmelidir. Uygulama fýrça ile en az 2 kat halinde yapýlmalýdýr. Hareket derzleri ve ek yerleri önce Bostik FlexBand ile kapatýlmalý, daha sonra üzeri Bostik AquaRoll BC2 Bitümlü Kalýn Kaplama ile kaplanmalýdýr. Dikey duvar yalýtýmý, temel yanal duvarlarýn üzerinden temel tabanýna kadar devam ettirilmeli ve zeminden kapiler etki ile ilerleyecek nemlenme ihtimaline karþý yaklaþýk 300 mm arazi üzerine Tuðla örülü duvarlarda, suyun, yapým aþamasýnda yalýtým tabakasýnýn arkasýna sýzmasýný engellemek için, Bostik AquaRoll B Flex Bitümlü Ýnce Kaplama, tuðla duvar taban kýsmýný da içine alacak þekilde Kenarlarda, kanallarýn yan yüzeylerinde Bostik FlexMesh kullanýlarak güçlendirme yapýlmalýdýr. Ayrýca, yatay yüzeylerde minimum uygulama kalýnlýðýnýn saðlanmasý için güçlendirme amaçlý tekstil kullanýlmalýdýr. Taze uygulamasý yapýlmýþ yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðý, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+35 C üzeri), yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr. Uygulama yapýlmýþ yüzey üzerine yapýlacak her tür sýva uygulamasý, fayans kaplama vb. iþler en erken 3 gün sonra gerçekleþtirilmelidir. Her mm kalýnlýk için yaklaþýk 3 kg / m². Bostik 40 HP ile doldurulmalýdýr. Eski bitüm esaslý su yalýtým malzemeleri uygulama öncesinde yüzeyden arýndýrýlmalýdýr. 2-5 mm açýklýktaki derzler AquaRoll BC2 ile veya uygulama öncesinde ince sýva ile doldurularak kapatýlmalýdýr. Bu sýrada boþluklar ve gözenekler nedeniyle oluþabilecek hava kesesi oluþumu engellenmelidir. 5 mm'den büyük derinlikte veya geniþlikte olan yüzey bozukluklarýnda, çatlaklar ve derzlerin doldurulmasýnda her zaman Bostik 40 HP kullanýlmalýdýr. Yüzey, uygulama öncesinde kuru olmalýdýr. 3 kg / m 2 3 kg / m 2 Bitüm komponent 30 kg lýk plastik kovada. 6 Max. 5 mm 39

11 AquaRoll BC2 2 Komponentli Bitümlü Kalýn Kaplama 40 Bostik AquaRoll BC2 Bitümlü Kalýn Kaplama, solvent içermeyen, Avrupa Birliði Normlarý na göre üretilen, mala veya fýrça ile uygulanabilen, yer altýndaki veya zemin seviyesindeki yapý elemanlarýnýn zemin nemine (kapiler su emme etkisine), su sýzýntýsýna karþý korumada kullanýlan, sadece pozitif taraftan kullanýma uygun, çift komponentli, bitümlü bir su yalýtým malzemesidir. Yatayda ve düþeyde, Uygulama yüzeyindeki çatlak oluþumlarýna karþý dayanýklýdýr, ek yerleri oluþmaz. Fýrçayla veya malayla uygulanýr, uygulama kolaylýðý saðlar. Bitki köklerine, topraktaki eriyiklere dayanýklýdýr. Zemindeki olaðan yüklere karþý dayanýklýdýr. Her tip mineral esaslý yüzey, taþ ve taþ türevi tuðla, bims tuðla, briket, gazbeton, beton blok, kireç taþý vb. örülü sývalý yüzeylerde çimento esaslý sývalý yüzeylerde, þap ve beton yüzeylerde kullanýlýr. Karýþým Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Uygulanabilir Kalýnlýk (mm) Max 6 Tavsiye Edilen Uygulama Kalýnlýðý (mm) 2 ph Viskozite (dpa s) Ýlk Kuruma Süresi (saat) Tam Kuruma Süresi (saat),6 ± 0,0 8,6-9,6 ~ 50 (Haake) Katý Madde (%) 69,00 ±,00 Bostik 40 HP ile doldurulmalýdýr. Eski bitüm esaslý su yalýtým malzemeleri uygulama öncesinde yüzeyden arýndýrýlmalýdýr. 2-5 mm açýklýktaki derzler Bostik AquaRoll BC2 mala ile uygulanarak veya uygulama öncesinde ince sýva ile doldurularak kapatýlmalýdýr. Bu sýrada boþluklar ve gözenekler nedeniyle oluþabilecek hava kesesi oluþumu engellenmelidir. 5 mm den büyük derinlikte veya geniþlikte olan yüzey bozukluklarýnda, çatlaklar ve derzlerin doldurulmasýnda her zaman Bostik 40 HP kullanýlmalýdýr. Yüzey, uygulama öncesinde kuru olmalýdýr. Uygulama esnasýnda, uygulama yüzeyi ile Bostik AquaRoll BC2 Bitümlü Kalýn Kaplama arasýnda su ve ýslaklýk olmamalýdýr. Ýsteðe baðlý olarak çimento esaslý bir su yalýtým harcý ara yalýtým katmaný olarak kullanýlabilir. A B ~ 4,2 kg / m 2 / mm,2 kg / m 2 / mm,2 kg / m 2 / mm Uygulamaya hazýrlanan yüzey AquaRoll Bitumy ile astarlanmalýdýr. Malzeme düþük devirde karýþtýrýcý ile karýþtýrýlarak kullanýma hazýr hale getirilmelidir. AquaRoll BC2 Bitümlü Kalýn Kaplamanýn önce bitümlü komponenti kýsa süre karýþtýrýlýr, bunun üzerine toz komponent eklenerek homojen ve topaksýz bir karýþým elde edilene dek karýþtýrýlmalýdýr. Uygulama mala veya fýrça ile en az 2 kat halinde yapýlmalýdýr. Hareket derzleri ve ek yerleri önce Bostik FlexBand ile kapatýlmalý daha sonra üzeri Bostik AquaRoll BC2 Bitümlü Kalýn Kaplama ile kaplanmaýdýr. Dikey duvar yalýtýmý, temel yanal duvarlarýn üzerinden temel tabanýna kadar devam ettirilmelidir ve zeminden kapiler etki ile ilerleyecek nemlenme ihtimaline karþý yaklaþýk 300 mm arazi üzerine Tuðla örülü duvarlarda, suyun yapým aþamasýnda yalýtým tabakasýnýn arkasýna sýzmasýný engellemek için, Bostik AquaRoll BC2 Bitümlü Kalýn Kaplama, tuðla duvar taban kýsmýný da içine alacak þekilde Çatlama riski olan hareketli zeminlerde, çekme gerilmelerini karþýlamasý ve daha esnek bir su yalýtým katmaný oluþturmasý amacýyla, uygulama arasýna ara kat olarak Bostik FlexMesh file yerleþtirilebilir. Kenarlarda, kanallarýn yan yüzeylerinde Bostik FlexMesh kullanýlarak güçlendirme yapýlmalýdýr. Ayrýca, yatay yüzeylerde minimum uygulama kalýnlýðýnýn saðlanmasý için güçlendirme amaçlý tekstil kullanýlmalýdýr. Taze uygulamasý yapýlmýþ yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðý, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35 C üzeri), yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr. Uygulama yapýlmýþ yüzey üzerine yapýlacak her tür sýva uygulamasý, fayans kaplama vb. iþler en erken 3 gün sonra gerçekleþtirilmelidir. Her mm kalýnlýk için yaklaþýk,2 kg / m². Taban rutubetine karþý 3,0 kg / m². Basýnçsýz suya karþý 4,0 kg / m². Basýnçlý suya karþý 6,0 kg / m². Bitüm komponent 22 kg lýk plastik kovada. Toz komponent 8 kg lýk torbada. 30 kg / set halinde 4 Max. 6 mm

12 AquaRoll BituCoat 32 2 Komponentli Bitümlü Kalýn Kaplama Bostik AquaRoll BituCoat 32 Bitümlü Kaplama, solvent içermeyen, polimer bitüm esaslý, sadece pozitif taraftan kullanýma uygun, çift komponentli, bir su yalýtým malzemesidir. Yatayda ve düþeyde, Balkon, teras ve çiçekliklerde. Uygulama yüzeyindeki çatlak oluþumlarýna karþý dayanýklýdýr, ek yerleri oluþmaz. Fýrçayla veya malayla uygulanýr, uygulama kolaylýðý saðlar. Bitki köklerine, topraktaki eriyiklere dayanýklýdýr. Zemindeki olaðan yüklere karþý dayanýklýdýr. Her tip mineral esaslý yüzey, taþ ve taþ türevi tuðla, bims, tuðla, briket, gaz beton, beton blok, kireç taþý vb. örülü sývalý yüzeylerde çimento esaslý sývalý yüzeylerde, þap ve beton yüzeylerde kullanýlýr. Uygulanabilir kalýnlýk (mm) Karýþým birim hacim aðýrlýðý (kg / lt) ph Viskozite (dpa s) Katý Madde (%) Ýlk kurumasý süresi (saat) Tam kuruma süresi (saat) Uygulama için ortam sýcaklýðý Sertleþen kaplamanýn dayanýmý Max 6,0 ± 0,0 ~ 0 ~ 50 (Haake) 68,00 ±,00 Teknik bilgiler, +20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir. ~ 6 Malzeme düþük devirde karýþtýrýcý ile karýþtýrýlarak kullanýma hazýr hale getirilmelidir. AquaRoll BituCoat 32 önce bitümlü komponenti kýsa süre karýþtýrýlýr, bunun üzerine toz komponent eklenerek homojen ve topaksýz bir karýþým elde edilene dek karýþtýrýlmalýdýr. Uygulama mala veya fýrça ile en az 2 kat halinde yapýlmalýdýr. Hareket derzleri ve ek yerleri önce Bostik FlexBand ile kapatýlmalý daha sonra üzeri Bostik AquaRoll BituCoat 32 ile kaplanmalýdýr. Dikey duvar yalýtýmý, temel yanal duvarlarýn üzerinden temel tabanýna kadar devam ettirilmelidir ve zeminden kapiler etki ile ilerleyecek nemlenme ihtimaline karþý yaklaþýk 300 mm arazi üzerine Tuðla örülü duvarlarda, suyun yapým aþamasýnda yalýtým tabakasýnýn arkasýna sýzmasýný engellemek için, Bostik AquaRoll BituCoat 32, tuðla duvar taban kýsmýný da içine alacak þekilde Çatlama riski olan hareketli zeminlerde, çekme gerilmelerini karþýlamasý ve daha esnek bir su yalýtým katmaný oluþturmasý amacýyla, uygulama arasýna ara kat olarak Bostik FlexMesh file yerleþtirilebilir. Kenarlarda, kanallarýn yan yüzeylerinde Bostik FlexMesh kullanýlarak güçlendirme yapýlmalýdýr. Ayrýca, yatay yüzeylerde minimum uygulama kalýnlýðýnýn saðlanmasý için güçlendirme amaçlý tekstil kullanýlmalýdýr. Taze uygulamasý yapýlmýþ yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðý, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+35 C üzeri), yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr. Uygulama yapýlmýþ yüzey üzerine yapýlacak her tür sýva uygulamasý, fayans kaplama vb. iþler en erken 3 gün sonra gerçekleþtirilmelidir. Her mm kalýnlýk için yaklaþýk,5 kg / m². Bostik 40 HP ile doldurulmalýdýr. Eski bitüm esaslý su yalýtým malzemeleri uygulama öncesinde yüzeyden arýndýrýlmalýdýr. 2-5 mm açýklýktaki derzler uygulama öncesinde ince sýva ile doldurularak kapatýlmalýdýr. Bu sýrada boþluklar ve gözenekler nedeniyle oluþabilecek hava kesesi oluþumu engellenmelidir. 5 mm den büyük derinlikte veya geniþlikte olan yüzey bozukluklarýnda, çatlaklar ve derzlerin doldurulmasýnda her zaman Bostik 40 HP kullanýlmalýdýr. Yüzey, uygulama öncesinde kuru olmalýdýr. Uygulama esnasýnda, uygulama yüzeyi ile Bostik AquaRoll BituCoat 32 arasýnda su ve ýslaklýk olmamalýdýr. Ýsteðe baðlý olarak çimento esaslý bir su yalýtým harcý ara yalýtým katmaný olarak kullanýlabilir. Uygulamaya hazýrlanan yüzey AquaRoll Bitumy ile astarlanmalýdýr. A B,5 kg / m 2 / mm,5 kg / m 2 / mm,5 kg / m 2 / mm Bitüm komponent 24 kg lýk plastik kovada. Toz komponent 8 kg lýk torbada. 6 Max. 6 mm 4

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

SU YALITIM TEKNOLOJÝLERÝ MS POLÝMER ESASLILAR AquaBlocker AquaBlocker Liquid RenoGrund PU ÇÝMENTO ESASLILAR CemenTech C1 CemenTech C1 Duo CemenTech Sulfat CemenTech C2 CemenTech C2 Combi CemenTech C2 Extra

Detaylı

QS 2 Kuvars Kumu Bostik Kuvars Kumu QS 2, yýkanmýþ, elenmiþ ve kurutulmuþ doðal kuvars kumudur. 0,2-0,8 mm boyutlarýndadýr. Yýkanmýþtýr. Elenmiþtir. Kurutulmuþtur. Granülometri (mm) Kuru 0,2-0,8 ~ 1,5

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr... www.epsa.com.tr AMBALAJ VE DÝÐER SEKTÖRLERDE KULLANIMI Dayanýklý Tüketim Mallarý Deniz Ürünleri Et Ürünleri Meyve-Sebze Kasalarý Çiçekcilik Seracýlýk AMBALAJ VE DÝÐER

Detaylı

MEÝSTER 178 Meister MY Mantolama Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, su geçirmeyen, suya ve neme karþý dayanýklý, EPS ve XPS ýsý yalýtým plakalarýnýn

Detaylı

ÜRÜNLER 0 20 L Taným Duvarda ve zeminde Yatayda ve düþeyde. Kullanýldýðý Yerler Özellikler Suya dayanýklýdýr. Hava þartlarýna mukavimdir. mm ye kadar uygundur. Suya dayanýklýdýr. Hava þartlarýna mukavimdir.

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

TAMÝR HARÇLARI SRM - H Yapýsal Tamir Harcý SRM - T Yapýsal Tamir Harcý 410 HP Beton Tamir Harcý 410 Flex Elyaflý Kalýn Tamir Harcý 410 Kalýn Tamir Harcý 205 Ýnce Tamir Harcý DÜZELTME MACUNLARI VE HARÇLAR

Detaylı

TAMÝR HARÇLARI SRM - H Yapýsal Tamir Harcý SRM - T Yapýsal Tamir Harcý 410 HP Beton Tamir Harcý 410 Flex Elyaflý Kalýn Tamir Harcý 410 Kalýn Tamir Harcý 205 Ýnce Tamir Harcý DÜZELTME MACUNLARI VE HARÇLAR

Detaylı

AQUA BLOCKER Solvent içermez Bitüm içermez Silikon içermez Yüksek elastikiyet özelliðine sahiptir Ýþçilikten tasarruf saðlar Rulo ile rahatça sürülebilir 10 mm ye kadar çatlak köprüleme özelliði vardýr

Detaylı

SERAMÝK YAPIÞTIRICILARI CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold CeraBest Profi CeraBest Saniter CeraBest Ultra CeraBest UniBond CeraBest WPM DERZ DOLGULARI CeraBest Fuga 105 CeraBest Fuga 120 CeraBest

Detaylı

SERAMÝK YAPIÞTIRICILARI CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold CeraBest Profi CeraBest Saniter CeraBest Ultra CeraBest UniBond CeraBest WPM DERZ DOLGULARI CeraBest Fuga 0 CeraBest Fuga 20 CeraBest

Detaylı

Ýç Sýva Alternatifleri Alt Zemin Tuðla / Bims Blok Gazbeton Meister EYA Alt Yüzey Hazýrlýðý Meister CMS Ýç Meister SDH Meister AES Alt Sýva Katý Meister CMS Ýç Meister IS Meister ASS Meister AMS Meister

Detaylı

SIVA VE ÖRGÜ HARÇLARI ALÇI SIVALAR Meister AMS Meister AES Meister ASS Meister BBA ÇÝMENTOLU SIVALAR Meister SH Meister CMS Beyaz Meister CMS Dýþ Meister CMS Ýç Meister IS Meister EYA ÖRGÜ HARÇLARI Meister

Detaylı

ÜRÜNLER NivoTech 105 NivoTech 110 Taným Kendinden Yayýlan Þap Kendinden Yayýlan Þap Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde seviyelendirmede. Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde

Detaylı

ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Ene

ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Ene ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

Teknolojisi nedir? Teknolojisi, 1970'lerin sonunda Japonya'da geliþtirilmiþ, 25 yýldan fazla bir geçmiþe ve tecrübeye sahiptir. Avrupa'da ilk defa 1986'da BOSTÝK tarafýndan kullanýlmýþtýr. Solvent, silikon,

Detaylı

ÜRÜNLER NivoTech 105 NivoTech 110 Taným Kendinden Yayýlan Þap Kendinden Yayýlan Þap Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde seviyelendirmede. Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde

Detaylı

BituGrout Bitümlü Dolgu Harcý Bostik BituGrout, solvent içermeyen, Avrupa Birliði Normlarý na göre üretilen, sýcak uygulamalý, sürekli yüksek elastikiyete sahip, bitümlü dolgu malzemesidir. Kullanýldýðý

Detaylı

4 star - 2011 ÜCRETSÝZ DANIÞMA HATTI: 0800 34 11 111 - DANIÞMA HATTI: (0222) 444 4 595 www.kyk.com.tr - www.mantotherm.com.tr Mantotherm Dýþ Cephe Isý Yalýtým Sistemleri Isý Yalýtým Levhasý Yapýþtýrma

Detaylı

ZEMÝN ÞAPLARI NivoTech 105 NivoTech 110 Roxol Travaux Rapides Roxol Flex NivoTech PoroPrim NivoTech FilloPrim NivoTech MarmoPrim Eponal 376 ÇÝMENTOLU KURU ÞAPLAR NivoTech DS 2050 NivoTech ChapMix NivoTech

Detaylı

ENERJÝ TASARRUF TEKNOLOJÝLERÝ YAPIÞTIRICILAR ClimaTech FX 120 ClimaTech PanoFix ClimaTech UniFix ClimaTech BituFix SIVALAR ClimaTech PL 206 ClimaTech PlanEx ClimaTech UniPlast PLAKALAR ClimaTech EPS -

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

ÜRÜNLER FloCol Premia FloCol Viva FloCol Soft Taným Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Halý, pvc

Detaylı

MS POLÝMERLER 2720 MS 2730 MS 2750 MS SuperFix SuperTrans SuperGrip 5075 SÝLÝKONLAR Universal Construction 1200 C ForeverSaniter 1 Hour Shower Aquarium Çekomastik 801 Çekomastik 802 Çekomastik 803 Çekomastik

Detaylı

SIVI YALITIM MALZEMELERİ

SIVI YALITIM MALZEMELERİ SIVI YALITIM MALZEMELERİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi SIVI YALITIM MALZEMELERİ 1. Bitüm 2. Asfalt 3. Sika 4.

Detaylı

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI STANDART Tanım : Fayans, seramik yapıştırıcı, Çimento esaslı, gri Toz Kullanım : Seramik, fayans için yatay ve düşeyde ıslak ortamlarda kullanıma uygun

Detaylı

BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF

BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF Alfa Hibrit Polimer Esaslı Tek Komponentli Şeffaf Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı: BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF Negatif ve pozitiften, - 5 ºC ve üstü sıcaklıklarda, ıslak zeminlere

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

PARKE - HALI YAPIÞTIRICILARI PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ SAYFA NO FloCol MS Parquet FloCol UniParquet PK Profi Seal Parkett Acrylat FloCol AdheFill FloCol PU Inject MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý

Detaylı

TEKNOMER 600 1K. Bayındırlık Poz No: Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi. Ürün Tanımı:

TEKNOMER 600 1K. Bayındırlık Poz No: Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi. Ürün Tanımı: TEKNOMER 600 1K Bayındırlık Poz No: Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı: Tek bileşenli, kullanıma hazır, sıvı olarak tatbik edilen, kalitesi yükseltilmiş, sürekli elastik

Detaylı

www.ozdiclekimya.com.tr

www.ozdiclekimya.com.tr ÖZ DÝCLE YAPI KÝMYASALLARI A.Þ. DÝCLE PERLÝTLÝ SIVA ALÇISI DÝCLE SATEN PERDAH ALÇISI DÝCLE MAKÝNE SIVA ALÇISI DÝCLE KARTNPÝYER ALÇISI DÝCLE ALÇI PLAKA YAPIÞTIRMA ALÇISI DÝCLE ALÇI PLAKA DERZ DLGU ALÇISI

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson PanelTack HM Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Simson Primer MSP Simson Primer M Panel Yapýþtýrýcýsý Panel Yapýþtýrýcýsý Çift

Detaylı

TEKNOBOND 110. Poliüretan Esaslı Solventli Astar Malzemesi. Ürün Tanımı:

TEKNOBOND 110. Poliüretan Esaslı Solventli Astar Malzemesi. Ürün Tanımı: TEKNOBOND 110 Poliüretan Esaslı Solventli Astar Malzemesi. Ürün Tanımı: Tek bileşenli, solvent içeren poliüretan astar malzemesidir TEKNOBOND 110 esas olarak poliüretan esaslı malzemelerin ön işleminde

Detaylı

Baumit Karo Yapıştırıcıları, Derz Dolgular ve Su Yalıtım Ürünleri

Baumit Karo Yapıştırıcıları, Derz Dolgular ve Su Yalıtım Ürünleri Baumit, ve Su Yalıtım Ürünleri Karo Uygulamalarında Profesyonel Çözümler İleriye yönelik fikirler. Karo Uygulamalarında Profesyonel Çözümler Her Yüzey İçin Farklı Ürün Baumit, karo yapıştırıcıları ve derz

Detaylı

Genel Ürün Kataloðu KYK - Kalitenin Yeni Kimligi KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Kuruluþumuz da müþteri odaklýlýk ve paydaþ memnuniyeti esastýr. Bu amaçla, Tüm çalýþanlarýmýza liderlik nitelikleri kazandýrarak, Sürekli

Detaylı

Bitümento BT2K 600. Bitümento BT2K 600 İki bileşenli, esnek, su bazlı, elyaf takviyeli, çimento ve kauçuk bitüm esaslı su yalıtım malzemesi

Bitümento BT2K 600. Bitümento BT2K 600 İki bileşenli, esnek, su bazlı, elyaf takviyeli, çimento ve kauçuk bitüm esaslı su yalıtım malzemesi Bitümento BT2K 600 Bitümento BT2K 600 İki bileşenli, esnek, su bazlı, elyaf takviyeli, çimento ve kauçuk bitüm esaslı su yalıtım malzemesi Kullanım Yerleri Temel, perde duvar ve bodrum gibi zemin altı

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Universal Genel Amaçlý Silikon Bostik Universal, polisiloksan esaslý, tek bileþenli, hava ile sertleþen, genel amaçlý, %100 silikon ihtiva eden, asetik bir sýzdýrmazlýk malzemesidir. Cam / cam, cam / alüminyum

Detaylı

DEKORATÝF YAPIÞTIRICILAR PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ FloCol MS Parquet MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý FloCol UniParquet Solventli Parke Yapýþtýrýcýsý PK Profi Seal Dolgu Mastiði Parkett Acrylat

Detaylı

BTMSEAL ALFA HİBRİT HB F

BTMSEAL ALFA HİBRİT HB F BTMSEAL ALFA HİBRİT HB F lfa hibrit polimer esasli tek komponentli içme suyu depolari için su yalıtım malzemesi Ürün Tanımı: BTMSEAL ALFA HİBRİT HB F Negatif ve pozitiften, - 5 ºC ve üstü sıcaklıklarda,

Detaylı

2011/3 Önerilen Fiyat Listesi

2011/3 Önerilen Fiyat Listesi 2011/3 Önerilen Fiyat Listesi 1 1.1 M010116 1.2 M010218 1.3 M010315 1.4 M010415 1.5 M010518 1.6 M010615 1.7 M010715 1.8 M010715 1.9 M010815 1.10 M010920 1.11 M011015 1.12 M011110 1.13 M011215 1.14 M011215

Detaylı

ISI YALITIMI SU YALITIMI SES YALITIMINDA KESÝN ÇÖZÜM POLYURETHANE SIVA. E rt A AS ÝNÞAAT TURÝZM ORGANÝZASYON SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ

ISI YALITIMI SU YALITIMI SES YALITIMINDA KESÝN ÇÖZÜM POLYURETHANE SIVA. E rt A AS ÝNÞAAT TURÝZM ORGANÝZASYON SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ ISI YALITIMI SU YALITIMI SES YALITIMINDA KESÝN ÇÖZÜM POLYURETHANE SIVA E rt A AS ÝNÞAAT TURÝZM ORGANÝZASYON SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ Neden Sprey Poliüretan? Sprey poliüretan sert köpük, reaksiyon süresi hýzlandýrýlmýþ

Detaylı

Tek bileşenli, bitüm ve suyun özel yöntemlerle bir araya getirilmesiyle yapılmış, kullanıma hazır astar ve su yalıtım malzemesi

Tek bileşenli, bitüm ve suyun özel yöntemlerle bir araya getirilmesiyle yapılmış, kullanıma hazır astar ve su yalıtım malzemesi TEKNOMER 400 ASTAR Bayındırlık Poz No: 04.615/1 Su Bazlı, Bitüm Kauçuk Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı: Tek bileşenli, bitüm ve suyun özel yöntemlerle bir araya getirilmesiyle yapılmış, kullanıma

Detaylı

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.!

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.! ÜRÜN TANIMI; Granülometrik karbonat tozu, portlant çimentosu ve çeşitli polimer katkılar ( yapışma, esneklik, suya karşı direnç ve aşırı soğuk ve sıcağa dayanmı arttıran ) birleşiminden oluşan, seramik,

Detaylı

MENZEL HYPERDESMO -D-2K

MENZEL HYPERDESMO -D-2K Sayfa 1/5 Zemin ve Diğer Uygulamalara Yönelik Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş İki Komponentli, Solventsiz, Orta Düzeyde Elastik, Poliüretan Esaslı Boya Malzemesi ÜRÜN TANIMI, iki komponentli,

Detaylı

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ YAPILAN İŞLER Bina Dış Cephe Gerekli Yüzey Hazırlıklarının ve Gerekli Tamiratların Yapılması Dış Cephenin

Detaylı

HYPERDESMO -815. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran

HYPERDESMO -815. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran Sayfa 1/5 Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran ÜRÜN TANIMI, tek komponentli, düşük viskoziteli poliüretan esaslı likit su yalıtım ve koruma malzemesidir.

Detaylı

BT2K 600 PLUS. Temel, perde duvar ve bodrum gibi toprak altı uygulamalarında, su ve nem geçirmezlik malzemesi olarak,

BT2K 600 PLUS. Temel, perde duvar ve bodrum gibi toprak altı uygulamalarında, su ve nem geçirmezlik malzemesi olarak, BT2K 600 PLUS Polimer modifiye, Bitüm Kauçuk esaslı, iki bileşenli, su yalıtım malzemesi Kullanım yerleri Temel, perde duvar ve bodrum gibi toprak altı uygulamalarında, su ve nem geçirmezlik malzemesi

Detaylı

Aquapanel ve Sistem Aksesuarları. Aquapanel 10/2015

Aquapanel ve Sistem Aksesuarları. Aquapanel 10/2015 Aquapanel ve Sistem Aksesuarları Aquapanel 10/2015 Aquapanel Matkap Uçlu Vida Aquapanel İç ve Dış Cephe Plakalarının 0,8-2,00 mm arası sac kalınlığında metal konstrüksiyonlara tespit edilmesinde kullanılan

Detaylı

BETON KATKILARI KILAVUZU

BETON KATKILARI KILAVUZU BETON KATKILARI KILAVUZU 04-2016 ÝÇÝNDEKÝLER Sertleþmeyi Hýzlandýrýcý Katký...2 BK02 Eski-Yeni Beton Aderans ve Su Geçirmezlik Katkýsý...8 BK03 Priz Hýzlandýrýcý Kimyasal Katlý...14 ÝÇÝNDEKÝLER BK05-C

Detaylı

FÝYAT LÝSTESÝ 2015-1 Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr... www.epsa.com.tr Not: Ürün Kataloðu üzerinde belirtilmiþ bütün öneri ve talimatlar genel olarak kendi deney ve tecrübelerimizin sonuçlarýdýr. Ürün

Detaylı

Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur!

Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur! Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur! HADALAN EBG 13E Hadalan TR HADALAN EBG 13E 6S.indd 3 HADALAN EBG 13E Bununla zeminler güzel olur! Değişik mekanik ve kimyasal aşınmalar

Detaylı

21 (+0,5) Kalýnlýk: 1,0 (±0.05) 21 (+0,5) Ekstrüzyon için Polystrol >95%, diger katkýlar < 5% Cam elyafý < 80%, Reçine >17%, diger katkýlar >3% / Mavi / Turuncu 23 ºC sýcaklýkta 1,05 gr/cm 3 Birim Aðýrlýk:

Detaylı

(Harcın, 3mm kalınlığında, 1 m² lik yüzeye uygulanması durumundaki sarfiyatıdır. Duvar alanına göre tespit edilecek sarfiyat, tuğla ebatları dikkate

(Harcın, 3mm kalınlığında, 1 m² lik yüzeye uygulanması durumundaki sarfiyatıdır. Duvar alanına göre tespit edilecek sarfiyat, tuğla ebatları dikkate 02 (Harcın, 3mm kalınlığında, 1 m² lik yüzeye uygulanması durumundaki sarfiyatıdır. Duvar alanına göre tespit edilecek sarfiyat, tuğla ebatları dikkate alınarak hesaplanmalıdır Yaklaşık 600 gram (1 adet

Detaylı

AQUAPANEL Uygulama Kýlavuzu Knauf USG Systems, yapý malzemeleri ve sistemleri üretiminde lider iki uluslararasý firma olan Knauf ve USG'nin ortak giriþimiyle kurulmuþtur. Misyonu, Avrupa tüketici ve mesleki

Detaylı

MENZEL HYPERDESMO -PB-2K ETA-10/0095. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş İki Komponentli Poliüretan-Bitüm Esaslı Likit Membran.

MENZEL HYPERDESMO -PB-2K ETA-10/0095. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş İki Komponentli Poliüretan-Bitüm Esaslı Likit Membran. Sayfa 1/5 Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş İki Komponentli Poliüretan-Bitüm Esaslı Likit Membran ÜRÜN TANIMI, hızlı kürlenen, iki komponentli, bitümle zenginleştirilmiş poliüretan esaslı likit

Detaylı

TEKNOFAY EX. Bayındırlık Poz No: / /4. Seramik, Granit ve Bims Panel Yapıştırma Harcı. Ürün Tanımı:

TEKNOFAY EX. Bayındırlık Poz No: / /4. Seramik, Granit ve Bims Panel Yapıştırma Harcı. Ürün Tanımı: TEKNOFAY EX Bayındırlık Poz No: 04.013/1-04.013/4 Seramik, Granit ve Bims Panel Yapıştırma Harcı Ürün Tanımı: Yüksek elastikiyet ve yapışma gücüne sahip C2TE sınıfı porselen, seramik, granit seramik, cotto,

Detaylı

OTOPARK SU YALITIM VE KAPLAMA SİSTEMİ (CONIDECK)

OTOPARK SU YALITIM VE KAPLAMA SİSTEMİ (CONIDECK) OTOPARK SU YALITIM VE KAPLAMA SİSTEMİ (CONIDECK) 1. Genel Altı yaşam alanı ve üzeri otopark (veya üzerinde mekanik etkiler olan tüm alanlar) olarak kullanılan yapıların su yalıtımı ve kaplama sistemi olarak

Detaylı

SU DEPOSU, HAVUZ VE DENGE DEPOLARINDA SU YALITIMI YAPILMASI:

SU DEPOSU, HAVUZ VE DENGE DEPOLARINDA SU YALITIMI YAPILMASI: SU DEPOSU, HAVUZ VE DENGE DEPOSU SU YALITIMI YAPILMASI KONU: Doğal zemine oturan veya tabliyeye oturan teras tipi havuzlarda, depolarda, su gören betonarme yüzeylerin İZOTEX markalı Su Yalıtım Membran

Detaylı

Yapılar için çözümler

Yapılar için çözümler Yapılar için çözümler DIŞ CEPHE BOYALARI PLUSGUARD A01 PLUSGUARD A20 DIŞ CEPHE BOYALARI Akrilik esaslı, iklim şartlarına dayanıklı, teneffüs eden mat dış cephe boyasıdır. Su buharının dışarı atılmasını

Detaylı

Yapý Kataloðu den bugüne AK-ÝZO Yalýtým Sistemleri San. ve Tic. A.Þ. 2005 yýlýnda AKTAÞ GROUP bünyesinde kurulan bir þirkettir. 1938 yýlýnda küçük bir lastik tamir atölyesi ile temelleri atýlan Aktaþ Group,

Detaylı

EPDM Fix EPDM Yapýþtýrýcýsý Bostik EPDM Fix çok yönlü uygulanabilen, özellikle dýþ cephe sistemlerindeki EPDM membran ve örtülerin yapýþtýrýlmasýnda kullanýlabilecek, tek komponentli hibrid, MS Polimer

Detaylı

Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü!

Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü! Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü! 2003 yýlýnda kurulan POLYMEKS KÝMYA LTD. ÞTÝ. sektör tecrübesi ile Türkiye de izolasyon yapýþtýrýcý ve zemin kaplama alanýnda üretim yapan öncü

Detaylı

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 yapısında solvent ve uçucu bileşen içermeyen 2 kompenantlı 3:1 oranında kullanılan derz, dilatasyon noktaları ve beton çatlakları için tasarlanmış

Detaylı

Sealants and Adhesives

Sealants and Adhesives Sealants and Adhesives Mutfak Ve Banyo Silikonu BONDİT MUTFAK VE BANYO SİLİKONU, mutfak ve banyo gibi rutubetli ortamlardaki sızdırmazlık ve dolgu uygulamalarında kullanılabilen yüksek kaliteli %100 silikondur.

Detaylı

2,40 TL/m². 2,47 TL/m². 3,21 TL/m²

2,40 TL/m². 2,47 TL/m². 3,21 TL/m² lar Flex (FX) Flex 9,5 1010951225 2.500 2,40 TL/m² 7-8 kg/m 2 60 Adet/Palet PK 1010951226 1010951227 KK 1010951228 1010951229 YYK 1010951230 Flex 12,5 1010121225 2.500 2,47 TL/m² 8-9 kg/m 2 50 Adet/Palet

Detaylı

POLİMER BİTÜM ESASLI, ÇOK ELASTİK SU YALITIM HARCI POLYMER BITUMEN BASED, VERY ELASTİC WATER INSULATION

POLİMER BİTÜM ESASLI, ÇOK ELASTİK SU YALITIM HARCI POLYMER BITUMEN BASED, VERY ELASTİC WATER INSULATION INSULEX SU B2X POLİMER BİTÜM ESASLI, ÇOK ELASTİK SU YALITIM HARCI POLYMER BITUMEN BASED, VERY ELASTİC WATER INSULATION MORTAR TANIMI Polimer bitüm esaslı, iki bileşenli, çok elastik, su bazlı, elyaf takviyeli,

Detaylı

EPDM Membrane www.lineflex.com ÝÇERÝK Sayfa Hakkýmýzda 02 Üstün Teknik Özellikler 03 EPDM ve Butil Bantlar 04 Yapýþtýrýcý ve Mastik, Baðlantý ve Yardýmcý Elemanlar 05 Kullaným Alanlarý Çatýlar 06 Yeþil

Detaylı

* 2012-1 * Tüketici haklarýný korumaya yönelik önerilen KDV hariç perakende satýþ fiyatlarýdýr. Ýçindekiler SAYFA 4 7 8-11 Ürün Grubu Seramik ve Kaplama Yapýþtýrýcýlarý Derz Dolgu Renkleri Derz Dolgu

Detaylı

FW 2K FW 2K. Çimento ve akrilik esaslı 20 kg. toz + 10 kg. akrilik sıvı bağlayıcıdan oluşan süper elastik su yalıtım malzemesidir.

FW 2K FW 2K. Çimento ve akrilik esaslı 20 kg. toz + 10 kg. akrilik sıvı bağlayıcıdan oluşan süper elastik su yalıtım malzemesidir. İKİ BİLEŞENLİ ÇİMENTO + AKRİLİK ESASLI SÜPER ELASTİK SU YALITIM ÜRÜNÜ Çimento ve akrilik esaslı 20 kg. toz + 10 kg. akrilik sıvı bağlayıcıdan oluşan süper elastik su yalıtım malzemesidir. KULLANIM ALANLARI

Detaylı

MERKS YAPI KİMYASALLARI 2017 ŞUBAT FİYAT LİSTESİ SU YALITIM ÜRÜNLERİ

MERKS YAPI KİMYASALLARI 2017 ŞUBAT FİYAT LİSTESİ SU YALITIM ÜRÜNLERİ SU YALITIM ÜRÜNLERİ 500.510.10 Crystal CB 510 Beton İçerisine Kapiler Etkili Kristalize Su Yalıtım 2,45 TL/kg 20 kg PE takviyeli Kraft Torba 49,08 TL 1,8-2,0 kg/m 2 500.504.25 Sealmax CB 504 Çimento Esaslı,

Detaylı

Uygulama Kýlavuzu 06/2004 Knauf Vidipan Sistemleri Uygulama Kýlavuzu Knauf Vidipan Alçý harcý ile selülozun mükemmel kombinasyonu ile oluþturulan sert, dayanýklý ve en iyi fiziksel yapý deðerlerine sahip

Detaylı

Yapı Kimyasalları 2014

Yapı Kimyasalları 2014 Yapı Kimyasalları 2014 su YAPIŞTIRMA HARÇLARI CERMICOL EXTRA Karo seramik yapıştırıcısı Çimento esaslı tüm yüzeylere kolay uygulama özelliği ile mükemmel yapışma, Kaymaz, yukarıdan aşağıya karo döşemede

Detaylı

Yapıştırıcılar Yüzey Hazırlık Malzemeleri

Yapıştırıcılar Yüzey Hazırlık Malzemeleri Kalekim Yüzey Hazırlık Malzemeleri 73 Yapıştırıcılar Yüzey Hazırlık Malzemeleri TamirArt 5-30 Mastar 10 Kalekim Astar Kalekim Dolgulu Astar İzoLine Astar 74 Kalekim Yüzey Hazırlık Malzemeleri 4001 TamirArt

Detaylı

* 201-1 * Tüketici haklarýný korumaya yönelik önerilen KDV hariç perakende satýþ fiyatlarýdýr. Ýçindekiler SAYFA 4 7 8-11 Ürün Grubu Seramik ve Kaplama Yapýþtýrýcýlarý Derz Dolgu Renkleri Derz Dolgu Malzemeleri,

Detaylı

İÇİNDEKİLER İç Cephe Ürün Grubu. Dış Cephe Ürün Grubu. Sentetik Ürün Grubu. Yol Çizgi Boyası ve Tineri. Selülozik Ürün Grubu

İÇİNDEKİLER İç Cephe Ürün Grubu. Dış Cephe Ürün Grubu. Sentetik Ürün Grubu. Yol Çizgi Boyası ve Tineri. Selülozik Ürün Grubu TÜRKİYE NİN FAWORİ Sİ OCAK 07 FİYAT LİSTESİ Önerilen fiyatlardır. İÇİNDEKİLER İç Cephe Ürün Grubu 4 Dış Cephe Ürün Grubu 57 Sentetik Ürün Grubu 89 Yol Çizgi Boyası ve Tineri 0 Selülozik Ürün Grubu Tutkal

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

W362 Vidipan Bölme Duvar

W362 Vidipan Bölme Duvar W362 Bölme Duvar DC Profili Knauf Artfix Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir. Taban

Detaylı

ARDEX ZEMİN SİSTEMLERİ.

ARDEX ZEMİN SİSTEMLERİ. ARDEX ZEMİN SİSTEMLERİ www.ardex.com.tr 1949 yılında kurulan ARDEX, dünyanın önde gelen yüksek kaliteli uzman inşaat malzemeleri geliştirip, üreten firmalarından biridir. Genel merkezi Witten, Almanya

Detaylı

HYPERDESMO -LV. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Düşük Viskoziteli, Poliüretan Esaslı Likit Membran

HYPERDESMO -LV. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Düşük Viskoziteli, Poliüretan Esaslı Likit Membran Sayfa 1/6 Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Düşük Viskoziteli, Poliüretan Esaslı Likit Membran ÜRÜN TANIMI, tek komponentli, düşük viskoziteli poliüretan esaslı likit su yalıtım ve koruma malzemesidir.

Detaylı

SIVI YALITIM MALZEMELERİ SİKA

SIVI YALITIM MALZEMELERİ SİKA SIVI YALITIM MALZEMELERİ SİKA Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi SİKA Bitüm ve bitümlü maddelerin hemen hepsi siyah

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

EPOCELL PR SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTARI TANIM ÖZELLİKLER

EPOCELL PR SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTARI TANIM ÖZELLİKLER 2000 EPOCELL PR SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTARI TANIM Epocell PR, çift bileşenli solventsiz epoksi astarıdır. Yüzeye derinlemesine nüfuz ederek yüzeyi sağlamlaştırır ve epoksi kaplaması için tutunma yüzeyi oluşturur.

Detaylı

Su Yalıtımı ve Koruma İçin Yangın Geciktirici, İki Komponentli, Poliüretan Esaslı Likit Membran

Su Yalıtımı ve Koruma İçin Yangın Geciktirici, İki Komponentli, Poliüretan Esaslı Likit Membran Sayfa 1/5 Su Yalıtımı ve Koruma İçin Yangın Geciktirici, İki Komponentli, Poliüretan Esaslı Likit Membran ÜRÜN TANIMI Alman DIN 4102 standardı (B2), iki komponentli, poliüretan esaslı likit bir üründür.

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Yalıtımda yüksek performanslı güvenilir çözümler

Yalıtımda yüksek performanslı güvenilir çözümler Yalıtımda yüksek performanslı güvenilir çözümler MEMBRAN ÜRÜN KATALOĞU HAKKIMIZDA Yapı kimyasalları sektöründe 20 yılı aşkın süredir Türkiye pazarına hizmet veren firmamız, 2011 yılından itibaren hedefini

Detaylı

Poliüretan, Epoksi ve Polyürea İzolasyon ve Zemin Kaplama Sistemleri

Poliüretan, Epoksi ve Polyürea İzolasyon ve Zemin Kaplama Sistemleri Poliüretan, Epoksi ve Polyürea İzolasyon ve Zemin Kaplama Sistemleri 2003 yýlýnda kurulan POLYMEKS KÝMYA LTD. ÞTÝ. sektör tecrübesi ile Türkiye de izolasyon yapýþtýrýcý ve zemin kaplama alanýnda üretim

Detaylı

Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri

Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri Kalekim Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri 109 Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri SERACARE Çimento Sökücü SERACARE Leke Çıkartıcı SERACARE Derz Temizleyici SERACARE Yüzey Koruyucu 110 Kalekim Yüzey Temizlik

Detaylı

MENZEL HYPERDESMO -D. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Tek Komponentli, Poliüretan Esaslı Boya Malzemesi. Sayfa 1/5 ÜRÜN TANIMI SINIRLAMALAR

MENZEL HYPERDESMO -D. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Tek Komponentli, Poliüretan Esaslı Boya Malzemesi. Sayfa 1/5 ÜRÜN TANIMI SINIRLAMALAR Sayfa 1/5 Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Tek Komponentli, Poliüretan Esaslı Boya Malzemesi ÜRÜN TANIMI İç borular, havadaki nemle kürlenen tek komponentli, poliüretan esaslı likit bir malzemedir.

Detaylı

Akrilik dispersiyon esaslı, aderans arttırıcı astar ve su geçirimsizlik sağlayıcı, şap, sıva ve beton katkısı.

Akrilik dispersiyon esaslı, aderans arttırıcı astar ve su geçirimsizlik sağlayıcı, şap, sıva ve beton katkısı. TEKNOLATEX 500 Bayındırlık Poz No: 04.613/1-i Aderans ve Su Geçirimsizlik Katkısı Ürün Tanımı: Akrilik dispersiyon esaslı, aderans arttırıcı astar ve su geçirimsizlik sağlayıcı, şap, sıva ve beton katkısı.

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN

ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN Sayfa 1/5 ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN Inside, iç yüzeylerde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş,kolay uygulanabilir hazır çözücü içermeyen bir kaplamadır. NOVOBRAN Inside kaplama, özellikle yüksek bir

Detaylı

KÖSTER ASOFALT-42 Asfalt Boyası

KÖSTER ASOFALT-42 Asfalt Boyası KÖSTER ASOFALT-42 Asfalt sı Asfalt yüzeyler için dekoratif renkli kaplama Genel Bilgi : KÖSTER ASOFALT-42 Asfalt sı asfalt ve beton yüzeylere uygulanan, dekoratif renkli yüzey kaplama sistemidir. Paket

Detaylı

2012-1. Kalekim Fiyat Listesi

2012-1. Kalekim Fiyat Listesi 2012-1 Kalekim Fiyat Listesi Kalekim 2012-1 Fiyat Listesi 1 İçindekiler 02 04 14 16 18 18 19 20 22 Yapıştırıcılar Derz Dolgu Malzemeleri Su Yalıtım Malzemeleri Yüzey Hazırlık Malzemeleri Katkılar Yüzey

Detaylı

HYPERDESMO -LV. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Düşük Viskoziteli, Poliüretan Esaslı Likit Membran

HYPERDESMO -LV. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Düşük Viskoziteli, Poliüretan Esaslı Likit Membran Sayfa 1/7 Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Düşük Viskoziteli, Poliüretan Esaslı Likit Membran ÜRÜN TANIMI, tek komponentli, düşük viskoziteli poliüretan esaslı likit su yalıtım ve koruma malzemesidir.

Detaylı