Sayısal Video Kayıt Cihazı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayısal Video Kayıt Cihazı"

Transkript

1 KULLANIM KILAVUZU Sayısal Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRD5160 Serileri LRD5080 Serileri 1209 (V1.0)

2 2 Güvenlik Bilgileri 1 Güvenlik Bilgileri 1 Güvenlik Bilgileri DİKKAT ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ! AÇMAYIN DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ BAKIM VE ONARIM YAPABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN. Üçgen içinde ok sembolüyle gösterilen bu yıldırım işareti, ürün içinde elektrik çarpması riski oluşturabilecek derecede tehlikeli, yalıtılmamış bir voltaj varlığı konusunda kullanıcıları uyarmak amacıyla kullanılmıştır. Üçgen içindeki ünlem işareti, ürünle birlikte verilen yazılı belgelerde bulunan önemli kullanım ve bakım (servis) talimatları hakkında kullanıcıları uyarmak amacıyla kullanılmıştır. FCC UYARILARI: Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretebilir veya kullanabilir. Kullanım kılavuzunda açıkça belirtilmediği sürece ekipmanda değişiklikler, modifikasyonlar yapmak ekipmana zarar verecek girişimlere neden olabilir. İzinsiz bir değişiklik ya da modifikasyon yapılması durumunda, ekipmanı çalıştırma yetkisini kaybedebilirsiniz. YASAL BİLGİLER: FCC Bölüm 15 Bu ekipmanın, A sınıfı dijital cihazlar için belirlenmiş limitlere uygunluğu FCC Kuralları Bölüm 15 e göre test edilmiş ve onaylanmıştır. Bu limitler, ekipmanın ticari bir ortamda çalıştırılması durumunda oluşabilecek zararlı girişimlere karşı uygun bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve kullanım kılavuzuna uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo haberleşmelerinde zarar verebilir. Bu ekipmanın bir yerleşim yerinde çalıştırılması zararlı girişimlere yol açabilir ve bu durumda kullanıcının, girişimi masrafları kendisine ait olmak üzere düzeltmesi gerekir. Son kullanıcıdaki bu ürünün kablo girişlerinde uygun elektrik teli girişleri, irtibat kutusu kapağı veya salmastra kutusu sağlanacaktır. Dikkat: Pil düzgün biçimde değiştirilmezse patlama tehlikesi ortaya çıkar. Yalnızca üretici tarafından önerilen pil tipiyle veya eşdeğeriyle değiştirin. Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına göre atın. Yalıtılmış tellerin geçtiği metaldeki deliklerin düz ve düzgün biçimli yüzeyleri olacaktır veya manşonlarla birlikte sağlanacaktır. Uyarı: Ekipmanı, kitaplık veya benzeri bir birim gibi dar bir alana kurmayın. Uyarı: Tel tertibatı yöntemleri Ulusal Elektrik Kodu, ANSI/NFPA 70 ile uyumlu olacaktır. Uyarı: Bu A sınıfı bir üründür. Bu ürün, ev ortamında radyo girişimine yol açabilir ve bu durumda kullanıcının uygun önlemleri alması gerekebilir. Uyarı: Yangın ve elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için bu ürünü yağmurun altında veya nemli bir ortamda bırakmayın. Dikkat: Bu kurulum, nitelikli servis personeli tarafından yapılmalıdır ve tüm yerel kanunlara uygun olmalıdır. Dikkat: Elektrik çarpmasını önlemek için bölmeyi açmayın. Servis için yalnızca nitelikli personele başvurun. Dikkat: Cihaz suya (damlayan veya sıçrayan) maruz bırakılmamalı ve vazo gibi içi sıvı dolu nesneler cihazın üstüne koyulmamalıdır. Dikkat: Bu ürün bir Laser Sistemi kullanır. Bu ürünün doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak için lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride referans olarak kullanmak üzere saklayın. Ünitenin bakıma ihtiyaç duyması durumunda yetkili bir servis merkeziyle irtibat kurun. Bu kılavuz içerisinde tanımlananların dışında kontrol ünitelerinin kullanılması, ayarlamalar veya diğer tanımlanmayan işlevlerin yerine getirilmesi tehlikeli şekilde radyasyona maruz kalmanıza neden olabilir. Lazer ışınına doğrudan maruz kalmayı önlemek için ürünün muhafazasını açmayın. Gücü ana elektrik şebekesinden kesmek için ana elektrik şebekesinin fişini çekin. Ürünün kurulumu sırasında fişin kolay erişilebilir bir yerde olmasını sağlayın. LG Electronics, bu ürün(lerin) 2004/108/EC, 2006/95/EC ve 2009/125/EC yönergelerinin ve diğer ilgili maddelerinin gerekli şartlarını yerine getirdiğini beyan etmektedir. European Standards Centre: Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen The Netherlands.

3 Güvenlik Bilgileri Eski cihazınızı imha etme 1. Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması, ürününüzün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelmektedir. 2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilmelidir.. Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemenize yardımcı olur. 4. Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisinizle, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun. EEE Yönetmeliğine Uygundur. Pil veya akümülatörün güvenlik içerisinde cihazdan çıkarılması için: Eski pili veya pil grubunu çıkarın, kurulum için izlediğiniz adımları ters sırada yerine getirin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Geri dönüşümlü pil ve akülerin kullanılması önerilmektedir. Piller güneş ışığı, ateş gibi aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır. Kullanılmış pil ve akümülatörlerin elden çıkarılması 1. Üstünde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp bidonu sembolünün ürününüzün üstünde olması, bu ürünün Avrupa Birliği Yönergesi 2006/66/EC kapsamında olduğunu belirtir. 2. Bu sembol pillerin % oranında civa, %0,002 oranında kadmiyum veya %0.004 oranında kurşun içermesi durumunda cıva (Hg), kadmiyum (Cd) veya kurşun (Pb) kimyasal sembolleri ile bir arada bulunabilir.. Tüm piller ve akümülatörler, normal atık çöplerinden ayrı olarak, hükümet veya yerel idareler tarafından belirlenmiş olan toplama merkezlerinde atılmalıdır. 4. Bu tip kullanılmış pil/akümlatörlerin doğru olarak atılması hem çevreye hem de hayvan ve insan sağlığına verilebilecek potansiyel olumsuz sonuçları önleyecektir. 5. Kullanılmış pillerinizin/akümülatörlerinizin atılması ile ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki belediyeye, çöp atım hizmeti veren kuruluşlara veya ürünü satın aldığınız yerlere başvurabilirsiniz. ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI 1. Bu talimatları okuyun. 2. Bu talimatları saklayın.. Tüm uyarıları dikkate alın. 4. Tüm talimatları izleyin. 5. Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın. 6. Yalnızca kuru bir bezle temizleyin. 7. Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üretici talimatlarına uygun bir biçimde yerleştirin ve monte edin. 8. Radyatör, şömine, soba veya ısı üreten diğer cihazlar (amplifikatörler de dahil) gibi ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin. 9. Güvenlik amaçlı kullanılan kutuplu veya topraklı fişleri engellemeyin. Kutuplu fişin biri diğerinden daha geniş olan iki ucu vardır. Topraklı fişin iki ucu ve topraklı sivri bir üçüncü ucu vardır. Geniş uç veya üçüncü sivri uç sizin güvenliğiniz içindir. Aldığınız fiş prizinize uymuyorsa, prizi değiştirmesi için bir elektrikçiden yardım alın. 10. Özellikle fişlerde, duylarda ve cihazın çıkış noktasında güç kablosunun üzerine basılmasını ve ezilmesini engelleyin. 11. Sadece üretici tarafından belirtilen ekleri/aksesuarları kullanın. 12. Sadece üretici tarafından belirtilen veya cihazla birlikte satılan araba, ayak, sehpa, destek veya masayı kullanın.araba kullanıldığında, araba/cihaz kombinasyonu hareket ettirilirken devrilerek yaralanmalara neden olmaması için dikkatli olun. 1. Yıldırım esnasında veya cihaz çok uzun süre kullanılmayacağı zaman cihazın fişini prizden çekin. 14. Tüm servis hizmetleri için nitelikli servis personeline başvurun. Güç kablosu veya fişin zarar görmesi, cihazın üzerine sıvı dökülmesi veya bir nesnenin düşmesi, cihazın yağmura veya neme maruz kalması, normal bir şekilde çalışmaması veya cihazın düşürülmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis gereklidir. 1 Güvenlik Bilgileri

4 4 Güvenlik Bilgileri Güvenlik uyarıları ve İkazlar 1 Güvenlik Bilgileri Aşağıda, kullanıcıların emniyetine ve herhangi bir maddi zararın oluşmasını engellemeye yönelik uyarılar ve ikazlar bulunmaktadır. Lütfen aşağıdakileri dikkatli biçimde okuyun. UYARI Kurulumdan önce sistemi kapatın. Aynı çıkışa birden fazla elektrikli cihaz takmayın. Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Sistemin üzerine su, kahve veya başka bir içecek içeren herhangi bir sıvı kabı koymayın. Üzerine sıvı dökülürse sistem arızalanabilir veya yanabilir. Güç kablosunun çok fazla bükülmemesini veya üzerine ağır bir cisim koyularak ezilmemesini sağlayın. Aksi halde yangın çıkabilir. Sistemde biriken tozu düzenli aralıklarla silin. Sistemi temizlerken her zaman kuru bir bez kullanın. Islak bez veya başka organik çözücüler kullanmayın. Aksi halde sistem yüzeyi zarar görebilir ve sistem arızalanabilir veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Sistemi nemli, tozlu veya isli olan yerlere kurmaktan kaçının. Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Güç kablosunu fişten yavaşça çekin. Fişe eliniz ıslakken dokunmayın ve prizdeki delikler çok gevşekse fişi kullanmaktan kaçının. Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Tek başınıza sistemi sökmeye, tamir etmeye veya değiştirmeye çalışmayın. Sistemden geçen yüksek voltaj nedeniyle bu işlem çok tehlikelidir. Yangın, elektrik çarpması veya ciddi bir yaralanma meydana gelebilir. Nemli zemin, gevşek veya hasar görmüş güç kablosu ya da dengesiz bir zemin gibi tehlike göstergelerinin olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız yardım için satıcınıza başvurun. Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Sistemin arka tarafıyla sisteme bağlı kablolar arasında en az 15 cm lik bir mesafe bırakın. Aksi halde, kablolar bükülebilir, hasar görebilir veya kesilebilir. Aksi halde yangın, elektrik çarpması veya yaralanma meydana gelebilir. Sistemi, doğrudan güneş ışığı almayan serin bir yere kurun ve her zaman oda sıcaklığını koruyun. Mum ışığı ve ısıtıcı gibi ısı üreten cihazları sistemden uzak tutun. Sistemi, birçok insanın geçtiği yerlerden uzak tutun. Aksi halde yangın çıkabilir. Sistemi yeterli havalandırmaya sahip düz bir yüzey üzerine kurun. Sistemi yüksek bir yüzey üzerine yerleştirmeyin. Aksi halde sistem arızalanabilir veya ciddi bir yaralanma meydana gelebilir. Güç prizi zemin üzerine yerleştirilmelidir ve voltaj aralığı voltaj oranının % 10 u civarında olmalıdır. Saç kurutma makinesi, ütü, buzdolabı veya herhangi bir ısıtma cihazıyla aynı prizi kullanmayın. Aksi halde yangın, aşırı ısınma veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Sistemin pili bittiğinde, biten pili üretici tarafından belirtilen aynı veya eşdeğer bir pil tipiyle değiştirin. Biten piller, üreticinin talimatlarına göre atılmalıdır. Aksi halde patlama meydana gelebilir. Sistem HDD sinin kullanım süresi dolarsa, HDD de depolanmış olan herhangi bir veriyi kurtaramayabilirsiniz. Sistem HDD sinde depolanmış olan bir kaydı oynatırken sistem ekranındaki video hasarlı görünüyorsa yenisiyle değiştirilmelidir. Satıcınızdan HDD yi değiştirmek için mühendis yardımı isteyin. LG Electronics, yanlış kullanım yüzünden silinen verilerden sorumlu değildir. LÜTFEN SİSTEM AÇIK İKEN HDD ÜNİTELERİNİ ÇIKARIP TAKMAYIN. Bu sistemin arızalanmasına neden olabilir.

5 Güvenlik Bilgileri 5 DİKKAT DVR ı kurmadan önce lütfen aşağıdaki güvenlik önlemlerini dikkate alın. Ürünü, ünitenin nemle, tozla veya isle temas edebileceği herhangi bir yere yerleştirmekten kaçının. Doğrudan güneş ışığı alan bir yere veya ısıtma cihazlarının yakınına yerleştirmekten kaçının. Ürünü elektrik kıvılcımlarından veya manyetik cisimlerden uzak tutun. Havalandırma ızgaralarının arasına herhangi bir iletken madde koymayın. Kurulumdan önce sistemi kapalı tutun. Kablo bağlantıları için yeterli boşluğun olduğundan emin olun. Sistemi yeterli havalandırmaya sahip katı bir yüzey üzerine yerleştirin. Titreyen yüzeylerden kaçının. Sistem, radyo veya televizyon gibi elektronik cihazların yakınına yerleştirildiğinde arızalanabilir. LG Electronics ten yardım almadan ürünü sökmeyin. Sistemin üzerine ağır bir nesne koymayın. Sisteme herhangi bir maddenin girmesini önleyin. Aksi halde sistem arızalanabilir. Sistemi yeterli havalandırmaya sahip bir yere kurun. Sistemin arka tarafıyla duvar arasında en az 15 cm lik mesafe ve sistemin yan tarafıyla duvar arasında da en az 5 cm lik mesafe bırakın. Sistemi, radyo ve televizyon gibi fazla manyetik olan, elektrik dalgası veren veya kablosuz cihazların bulunduğu bir yere kurmayın. Sistemi manyetik nesnelerin, elektrik frekanslarının veya titremenin olduğu bir yere kurmayın. Sistemin üzerine ağır bir nesne koymayın. Aksi halde sistem arızalanabilir. Sistemi dayanıklı ve düz bir yüzey üzerine kurun. Aksi halde sistem düzgün çalışmayabilir. Sistemi uygun nem ve sıcaklık seviyelerine sahip bir yere kurun. Sistemi yüksek (40 C nin üzerinde) veya düşük (0 C nin altında) sıcaklığa sahip bir yere kurmaktan kaçının. Sistem ağır bir darbeden veya titreşimden zarar görebilir. Sistemin yakınına herhangi bir nesne fırlatmayın. Doğrudan güneş ışığından veya ısıtma cihazlarından kaçının. Önerilen çalıştırma sıcaklığı 0 C nin (2 F) üzerindedir. Sistem çalışma odasını havalandırın ve sistem kapağını iyice sıkın. Sistem, uygun olmayan bir ortamda arızalanabilir. Dayanıklı bir güç kaynağı için AVR (Otomatik Gerilim Düzenleyicisi) kullanmanız önerilir. Elektromanyetik girişimi önlemek için sistemin konnektörünün etrafındaki somunu sarmanız önerilir. Priz zemin üzerine yerleştirilmelidir. Garip bir ses veya koku duyarsanız hemen güç kablosunu fişten çekin ve servis merkezi ile temasa geçin. Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. İstikrarlı bir sistem performansı sağlamak için, sisteminizi düzenli olarak servis merkezine kontrol ettirin. LG Electronics, yanlış kullanım yüzünden ortaya çıkan sistem arızasından sorumlu tutulmaz. Pil yanlış bir pil tipiyle değiştirilirse patlama tehlikesi ortaya çıkar. Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın. Kullanım sırasında ürünü ters çevirmeyin. 1 Güvenlik Bilgileri

6 6 İçindekiler İçindekiler 1 Güvenlik Bilgileri ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI 2 Hazırlık 8 GİRİŞ 8 Özellikler 8 Aksesuarlar 9 Ön Panel 11 Arka Panel 12 Uzaktan Kumanda Kurulum 1 Bağlantılar 1 Önlemler 1 Temel Bağlantıya Genel Bakış 14 Kameranın Bağlanması 14 Video dağıtıcı bağlantısı 14 Görüntü cihazının bağlanması 15 Ses aygıtının bağlanması 15 USB Aygıtını Bağlama 15 E-SATA aygıtının bağlanması 16 ATM/POS ile bağlantı 16 Ağa Bağlanma 17 RS-485 Cihazını Bağlama 17 Alarm Giriş ve Alarm Çıkış Bağlantılarının Yapılması 19 HDD KURULUMU 19 Hard Disk için 19 Sabit Disk Sürücüsünü Kurma 19 Sabit Disk Sürücüsünü Değiştirme 19 Önerilen HDD 20 Sistem Çalışması 20 Sistemi Kapatma 20 Ana Monitör Üzerindeki Canlı Ekranın Genel Açıklaması 20 Ana Monitör Ekranı 21 Kanal Konumunu Taşıma 21 Ana Ekran görüntüleme modunun seçilmesi 22 Spot Ekran görüntüleme modunun seçilmesi 22 Kameraların sırasını değiştirme 22 PTZ Kamera Kontrolü 2 Sayısal Yakınlaştırma Fonksiyonun Kullanımı 24 Kaydedilmiş verilerin gönderilmesi 25 Sistem Günlüğü Listesini Görüntüleme 25 Sistem Bilgilerini Görüntüleme 26 Konfigürasyon menüsü 27 Sistem Ayarları 27 Özellikler 27 TCP/IP v4 27 TCP/IP v6 28 Ağ 28 Ağ üzerinden yayın 29 Tarih/Saat 29 NTP 29 Kontrolör 29 Güncelleştirme 0 Yedekleme 1 Aygıt Ayarları 1 Kamera 2 PTZ 2 ATM/POS Depolama Görüntü Ayarları OSD (Ekran Göstergesi) Sıra 4 Video Ayar 4 Kayıt ayarları 4 Normal Program Kaydı 4 Haftanın Normal bir Günü için bir Kayıt Programı Belirleme (Normal Program) 5 Özel bir Gün için bir Kayıt Programı Belirleme (Özel Program) 6 Kayıt Programını Kopyalama 6 Normal 6 Sensor 7 Hareket 7 Metin 7 Anlık/Panik 8 Olay Ayarları 8 Sensor 8 Hareket 8 ATM/POS Veri Formatı

7 İçindekiler 7 9 Olay Ekranı 9 Bildirge 9 E-Posta 40 Acil Durum 40 SNMP 41 Çıkış 41 Buzzer 41 Kullanıcı ayarları 41 Grup Yetkisi 42 Kullanıcı 42 Kurulum Sihirbazı ayarları 42 Adım 1 4 Adım 2 4 Adım 44 Adım 4 44 Adım 5 4 İşlem 45 Anlık Kayıt 45 Panik Kaydı 46 Anında Oynatım 46 Arama ve Oynatma 46 Tarihe ve Saate Göre Arama 46 Olaya Göre Arama 47 Yer imi/koruma Araması 47 ATM/POS Arama 48 Dışarıdan Alınan Veri Araması 48 Akıllı Arama 49 Oynatma Sırasında Kullanılabilen İşlevler 50 Oynatım denetimi menüsünü kullanma 50 Koruma fonksiyonunu kullanma 54 Saha Adının veya Grup Adının Kaydedilmesi 55 DVR a bağlanın 55 Grup aygıtının bağlanması 55 Saha veya grup adının bağlantısının kesilmesi 55 Canlı fonksiyonun kullanılması 58 Arama fonksiyonun kullanılması 60 Uzaktan Kurulum Fonksiyonun Kullanılması 65 Dışarıya gönderim fonksiyonun kullanılması 66 E-harita fonksiyonun kullanılması 67 Çoklu Pencere fonksiyonunu kullanma 67 Koruma fonksiyonunu kullanma 68 EK PROGRAMLAR 68 Acil Durum Aracısı Programı 69 Dışa Aktarma Görüntüleyicisi Programı 70 Ağ Görüntüleme Programı 6 Sorun Giderme 7 Ekler 75 Önerilen Cihazlar 75 Önerilen USB Bellek Listesi 75 Önerilen Harici Aygıt Listesi 75 Cihaz için desteklenen işlev listesi 76 Desteklenen PTZ Kamera listesi 77 Saat Dilimleri 78 Varsayılan Fabrika Konfigürasyon Ayarları 85 Kayıt Süresi Tablosu (250GB HDD) 88 Teknik Özellikler LG Ağ İstemci Programı 51 Giriş 51 Önerilen Bilgisayar Gereksinimleri 51 Programı yüklemeden önce 51 Başlangıç 51 LG Ağ İstemci Programını bilgisayarınıza yükleyin. 51 LG Ağ İstemci Programının Başlatılması 52 LG Ağ İstemci Programına Genel Bakış 54 Kullanım ve Ayarlar

8 8 Hazırlık 2 Hazırlık 2 Hazırlık GİRİŞ LRD5160 (16 Kanal) Modeli; bu çalışma kılavuzunda bulunan açıklamalar, çalışma biçimi ve ayrıntılar için kullanılır. Özellikler Sabit dahili Linux işletim sistemi. Güç geri yüklemeyi izleyen HDD dosya geri yüklemesine yönelik günlük dosyalama sistemi. H.264 sıkıştırma yoluyla küçük dosya boyutları. 8TB a kadar genişletilebilen dahili depolama kapasitesi (Yeni yüksek kapasiteli HDD kullanılırsa genişletilebilir) NTSC ve PAL olarak seçilebilen video formatı. Tam gerçek zamanlı kayıt. NTSC PAL 52x240 da 480 IPS ye kadar, LRD5160 Serileri 52x240 da 240 IPS ye kadar, LRD5080 Serileri 52x288 da 400 IPS ye kadar, LRD5160 Serileri 52x288 da 200 IPS ye kadar, LRD5080 Serileri USB bellek çubuğunu kullanarak dosya almak/göndermek için konfigürasyonu kurulumu. USB flaş disk veya ağ üzerinden kolay sistem S/W güncelleme. S/W istemcileri en fazla 200 DVR sunucusunu yönetebilir. Bir DVR sunucusuna aynı anda en fazla beş istemci erişebilir. Ağ bant genişliği değiştirme. Bant genişliğini otomatik olarak ünitenin ağ hız durumuna göre ayarlar. İstemci yazılımı veya E-posta yoluyla uzaktan alarm uyarısı. NTP sunucusundan saat ve tarih senkronizasyonu. Gün ışığından tasarruf modu. Gizli kamera koruması. Gigabit Eternet Desteği E-SATA depolama ara yüzü İki yönlü ses ATM ve POS aygıtları için metin girdisi Kullanıcı yönetimi (Kullanıcı düzeyi kontrolü). PTZ Kontrolü. Kubbe kamera telemetre kontrolü (Kubbe OSD kontrolü). Çeşitli kayıt çözünürlükleri ve kalite seviyeleri. NTSC PAL D1(704x480), Yarı D1(704x240), CIF(52x240) D1(704x576), Yarı D1(704x288), CIF(52x288) 5 adımlı kalite seviyesi (EN YÜKSEK, Yüksek, STANDARD, Düşük, En Düşük). Çeşitli kullanıcı arayüzleri ve kullanımı kolay GUI ler (Görsel Kullanıcı Arayüzleri) yoluyla kolay çalışma. Optik fare, Tam işlevli IR uzaktan kumanda Güçlü çok katlı işlev. Eşzamanlı canlı görüntü, kayıt, oynatma, ağ aktarımı, yedekleme. Çeşitli arama işlevleri Tarih/saat arama (takvim arama), Olay arama, Yer imi/koruma arama, ATM/POS arama, Dışa aktarma araması, Akıllı arama. Alarm öncesi kayıt (1 dakikaya kadar). Hareket olay kaydı ve hareket duyarlılığının test işlevini önizleme. Her bir kameraya yönelik görüntü kaydetme hızı ve kalite ayarı. Güçlü kayıt zamanlaması. Canlı mod içerisinde hızlı oynatım. Mükemmel ses/video senkronizasyonu. Zamanlamaya göre otomatik yedekleme. Görüntü kimlik doğrulaması (Filigran). Yedekleme arayüzüne yönelik üç USB 2.0 portu. Aksesuarlar CD (Yazılım ve Kullanım Kılavuzu) Fare Uzaktan Kumanda AAA tipi piller Basit Kılavuz Vidalar Montaj Destek Rafı Elektrik Fişi AAA AAA SATA kablosu

9 Hazırlık 9 Ön Panel LRD5160 serisinin ön tarafı a b c d e f g h g OSD PTZ FOCUS+ IRIS INFO ALM.OFF FOCUS - IRIS LOG TEXT OFF SET CLEAR 9 10/ COPY MARK MOVE TOUR OK 2 Hazırlık OSD PTZ FOCUS+ IRIS INFO ALM.OFF FOCUS - IRIS LOG TEXT OFF SET CLEAR 9 10/ COPY MARK MOVE TOUR LOGIN SEARCH SETUP VIEW CAM BACK REC OK i j k l m n o p LOGIN SEARCH SETUP VIEW CAM BACK REC LRD5080 serisinin ön tarafı OSD PTZ FOCUS+ IRIS INFO ALM.OFF FOCUS - IRIS - a b c 5 6 d 7 8 e f g h OK LOG TEXT OFF SET CLEAR g 9 0 COPY MARK MOVE TOUR OSD PTZ FOCUS+ IRIS INFO ALM.OFF FOCUS - IRIS LOG TEXT OFF SET CLEAR 9 0 LOGIN SEARCH SETUP VIEW CAM BACK REC OK COPY MARK MOVE TOUR LOGIN SEARCH SETUP VIEW CAM BACK REC i j k l m n o p a b c 1 (Power): DVR ı açar veya kapatır. Açmak veya kapatmak için 2 saniye boyunca basılı tutun. Oynatma Kontrol Düğmeleri M: Oynatmayı duraklatır. c, C/aM: Kayıtlı görüntüleri tersten arar veya kayıtlı görüntüleri atlar. ad: Kayıtlı görüntüleri oynatır veya geri sarar. v, V/Md: Kayıtlı görüntülerin ileriye doğru aramasını yapar veya kayıtlı görüntüleri atlar. Z: Oynatmayı durdurur. Göstergesi NET: Ağa bağlandığında yanıp söner. HDD: HDD erişimi sağlandığında yanar. ALARM: Alarm çıkışı gerçekleşirken yanar. BACK UP: Veri yedekleme işlemi devam ederken yanar.

10 10 Hazırlık d Kanal Düğmeleri: Kanal düğmeleriyle bir sayı girişi yapabilirsiniz. Alt işlev kanal düğmelerini SHIFT düğmesiyle birlikte de kullanabilirsiniz (8 kanallı DVR ın 11~16 düğmeleri alt işlev için SHIFT düğmesine basılmadan kullanılır.). Düğmedeki LED, durumu şu şekilde gösterir: Kapalı: Geçerli durum, canlı mod içindir Kırmızı: Kayıt modu. Bir olay oluştuğunda yanıp söner. Alt fonksiyon 2 Hazırlık Düğme numarası İşlev Tanım 1 OSD Sistem Denetim Çubuğuna erişimi veya çubuğu simge durumuna küçültmeyi sağlar. 2 PTZ Bu ünitenin PTZ moduna geçerek bağlı PTZ kameranın kontrolünü sağlar. /7 FOCUS - / FOCUS + Odak konumunu ayarlar. 4/8 IRIS - / IRIS + İris konumunu ayarlar. 5 INFO Sistem bilgilerini görüntüler. 6 ALM.OFF Alarm etkinleştirmesini iptal eder ve sistemi alarm etkinleştirilmeden önceki duruma geri getirir. 9 LOG Sistem Günlük Listesini görüntüler. 10 TEXT OFF Kaydedilen veriler metin verileri içeriyorsa, metin bilgilerini görüntüler veya ekrandan kaldırır. 11 SET PTZ kameranın önceden ayarlanmış konumunu kaydeder. 12 CLEAR Belleğe alınan önceden ayarlanmış konumu siler. 1 COPY Dışa aktarma menüsünü görüntüler. 14 MARK Kayıt aramasına yönelik işaret noktasını ayarlar. 15 MOVE Kamerayı önceden ayarlanmış konumuna kaydırır. 16 TOUR Kameradaki tüm kayıtlı önceden ayarlanmış konumları gezer. e f g h i j k l m n o p Uzaktan Sensör: Uzaktan kumandayı bu noktaya tutun. SHIFT Düğmeleri: Kanal düğmesinin Alt-işlevini kullanırsanız düğme etkinleştirilir. ZOOM + / -: Oynatma penceresini yakınlaştırır/uzaklaştırır. Yön ve OK [Tamam] Düğmeleri wsad: Menü seçeneklerini belirler ve bu seçenekler arasında geçiş yapar. OK: Menü seçimlerini doğrular. USB Portu: Yedekleme veya oynatma işlemleri için harici bir USB aygıtı bağlayın. LOG-IN [OTURUM AÇMA]: Kullanıcı Oturum Açma iletişim penceresini görüntüler veya oturumu kapatır. SEARCH: Arama menüsünü görüntüler. SETUP [AYAR]: Ayar menüsünü görüntüler. VIEW: ANA Monitör ve SPOT Monitör için bölünmüş mod menüsünü görüntüler. CAM: İlk kamera kanalının ayarlandığı Monitör menüsünü görüntüler. BACK: Menüden çıkar ya da önceki ekrana geri döner. REC: Anlık kaydı başlatır veya durdurur.

11 Hazırlık 11 VIDEO INPUT V ~ 50 / 60 Hz LOOP OUT Arka Panel LRD5160 serisinin arka tarafı a b c d VIDEO INPUT 2 LOOP OUT V ~ 50 / 60 Hz Hazırlık e f g h i j k l m n o LRD5080 serisinin arka tarafı a b c d VIDEO INPUT V ~ 50 / 60 Hz LOOP OUT e f g h i j k l m n o a b c d e f g h i j k l m n o VIDEO INPUT LOOP OUT VIDEO INPUT (VİDEO GİRİŞİ): Kameranın video çıkışlarını bu BNC konnektörlerine bağlayın V ~ 50 / 60 Hz LOOP OUT (DÖNGÜ ÇIKIŞI): VIDEO INPUT (VİDEO GİRİŞİ) konnektöründen gelen sinyal bu konnektöre çıkarılır. RELAY-OUT Terminalleri: Alarm(röle) sinyali için çıkış terminalleri. Güç Kablosu Girişi (AC IN): Güç kablosunu bağlayın. AUDIO IN: Harici bir cihazın ses çıkışını bağlayın. AUDIO OUT 1 / 2: İçerisinde yükseltici bulunan etkin bir hoparlöre bağlayın. ALARM GİRİŞ Terminalleri: Alarm(röle) sinyali için giriş terminalleri. ATM/POS: ATM/POS aygıta bağlanmak üzere kullanılır. VGA: VGA monitörü bağlayın. SPOT-OUT (NOKTASAL ÇIKIŞ) (BNC Tipi Konnektör): Yardımcı monitörü veya görüntüleme cihazını bağlayın. HDMI: Monitöre veya HDMI girişlerine sahip görüntü cihazına bağlayın. (Dijital ses ve video arayüzü) LAN Portları: Bu üniteyi bilgisayar ağı yoluyla kontrol etmek için 10/100/1000 Mbps ethernet ağ kablosunu bağlayın. E-SATA: Harici SATA aygıtını bağlanması. USB Portu: Opsiyonel b,r USB aygıtına bağlanın. RS-485 Terminalleri: RS-485 uyumlu kameraları bağlayın.

12 12 Hazırlık Uzaktan Kumanda 2 Hazırlık Düğme POWER (1) LOGIN ID VIEW CAM ALM.OFF OSD SETUP wsad OK COPY SEARCH MARK PAUSE (M) STOP (Z) REC (X) DVR ı açar veya kapatır. Tanım Kullanıcı Oturum Açma iletişim penceresini görüntüler veya oturumu kapatır. Çoklu DVR ı kullanırken, uygun DVR sistem kimliğini, IR Uzaktan Kumanda yoluyla çalışacak şekilde ayarlar. ID (Kimlik) düğmesine basın ve ardından DVR ın sistem kimliğini seçmek için 2 saniye içerisinde sayı tuşuna basın. Sistem kimliğini 0 olarak ayarlarsanız çoklu DVR ı aynı anda kontrol edebilirsiniz. ANA Monitör ve SPOT Monitör için bölünmüş mod menüsünü görüntüler. İlk kamera kanalının ayarlandığı Monitör menüsünü görüntüler. Alarm etkinleştirmesini iptal eder ve sistemi alarm etkinleştirilmeden önceki duruma geri getirir. Sistem denetim çubuğuna erişimi veya çubuğu simge durumuna küçültmeyi sağlar. Ayar menüsünü görüntüler. Menü seçeneklerini belirler ve seçenekler arasında geçiş yapar. Menü seçimlerini doğrular. Kayıt verilerini harici bir cihaza kopyalar. Arama menüsünü görüntüler. Kayıt aramasına yönelik işaret noktasını ayarlar. Kayıtlı verilerin tekli veya çoklu kanal oynatım esnasında işaret noktasını belirleyebilirsiniz Oynatmayı duraklatır. Oynatmayı durdurur. Kaydı başlatır veya durdurur. c, C/aM Kayıtlı görüntüleri tersten arar veya kayıtlı görüntüleri atlar. ad Kayıtlı görüntüleri oynatır veya geri sarar. v, V/Md Kayıtlı görüntülerin ileriye doğru aramasını yapar veya kayıtlı görüntüleri atlar. Sayı Düğmeleri INFO LOG PTZ TOUR ZOOM + / - FOCUS + / - IRIS + / - SET CLEAR MOVE BACK Önceden ayarlanmış PTZ numarasını, kimliğini veya kanalını seçmek için kullanılır. Sistem bilgileri penceresini görüntüler. Sistem Günlük Listesi penceresini görüntüler. Bağlanan PTZ kamerayı kontrol etmek için üniteyi PTZ moduna geçirir. Kameradaki tüm kayıtlı önceden ayarlanmış konumları gezer. Oynatma penceresini yakınlaştırır/uzaklaştırır. Tam ekran modunda canlı bir kanalı izlerken veya tam ekran modunda bir kanalı oynatırken ZOOM(+) düğmesine bastığınızda, dijital yakınlaştırma fonksiyonu etkinleşir. Bir kameranın odağını ayarlar. Bir kameranın irisini ayarlar. PTZ kameranın önceden ayarlanmış konumlarını kaydeder. Belleğe alınan önceden ayarlanmış konumu siler. Kamerayı önceden ayarlanmış konumuna kaydırır. Menüden çıkar ya da önceki ekrana geri döner.

13 Kurulum 1 Kurulum Bağlantılar Önlemler Kameraya ve diğer ekipmana bağlı olarak üniteyi bağlamanın çeşitli yolları vardır. Ek bağlantı bilgisi için lütfen gerektiği gibi diğer cihazlara yönelik kamera kılavuzlarına bakın. Kurulumdan ve bağlantıdan önce kamerayı kapattığınızdan emin olun. Kurulum Temel Bağlantıya Genel Bakış Eş eksenli türde kameralar bağlayın Monitör, DVR, VCR veya diğerlerini bağlayın. ATM/POS ünitesine bağlan. Alarmı (röleyi) bağlayın. Güç kodunu bağlayın. VIDEO INPUT V ~ 50 / 60 Hz LOOP OUT PTZ kameraları, DVR ları veya tuş takımlarını bağlayın (isteğe bağlı). Ses yükselticiyi bağlayın. Sesi bağlayın (hat girişi). Alarm sensörlerini bağlayın. Harici SATA aygıtını bağlanması. Harici bir USB aygıtını yedekleme veya oynatma amacı ile bağlayın Fareyi takın. İstemci kontrolü için ağ kablosunu bağlayın. HDMI tipi monitör (ANA) bağlanır. BNC tipi monitöre bağlanır (SPOT). VGA monitörü bağlayın.

14 OK 14 Kurulum Kameranın Bağlanması Kameranızın video çıkışını üniteye standart 75 Ω video koaksiyel kablo ve BNC konektörü kullanarak bağlayın. LOOP OUT [DÖNGÜ ÇIKIŞI] konnektörü VIDEO INPUT [VİDEO GİRİŞİ] konnektöründen gelen video sinyalini bağlanacak diğer cihaza aktarır. Kamera bağlantısı Görüntü cihazının bağlanması Bu ünite aynı anda HDMI, VGA ve SPOT OUT jakı çıkışına bağlanabilir. DVR ve monitör arasındaki video sinyal bağlantısı. VGA Monitör bağlantısı Ünitenin arkasında yer alan VGA soketlerini, televizyon seti veya monitör üzerinde bulunan ilgili giriş soketleri ile bağlama için VGA kablosu kullanın. VGA Monitör bağlantısı VIDEO INPUT LOOP OUT V ~ 50 / 60 Hz Kurulum VIDEO INPUT V ~ 50 / 60 Hz VIDEO INPUT LOOP OUT V ~ 50 / 60 Hz LOOP OUT Kamera ile DVR arasındaki mesafenin çok uzun olması durumunda gürültü oluşabilir. Bu durumda, DVR güç girişini topraklamanızı ve kamera güç girişini topraklamamanızı tavsiye ederiz. Video dağıtıcı bağlantısı Kameranın video sinyalini BNC konnektörüne sahip bir 75 Ω video koaksiyel kablosu aracılığıyla video dağıtıcının giriş konnektörüne bağlayın. Video dağıtıcının video çıkışını BNC konnektörüne sahip bir 75 Ω video koaksiyel kablosu aracılığıyla DVR ünitesinin VİDEO INPUT [VİDEO GİRİŞİ] konnektörüne bağlayın. Monitörünüzü video dağıtıcının video çıkış konnektörüne bağlayın. Video dağıtıcı bağlantısı VIDEO INPUT SPOT Monitör bağlanması Üniteyi, SPOT monitörüne 75 Ω video koaksiyel kablo ve BNC konektör kullanarak bağlayın. LOOP OUT VIDEO INPUT LOOP OUT SPOT Monitör bağlanması V ~ 50 / 60 Hz V ~ 50 / 60 Hz Video dağıtıcı DVR VIDEO INPUT V ~ 50 / 60 Hz LOOP OUT Monitor Monitor VIDEO INPUT V ~ 50 / 60 Hz LOOP OUT Kablo uzunluğunun çok yüksek olması durumunda, DVR ünitesinin parçaları harici statik elektrik nedeniyle hasar görebilir. Video kablosunu takmadan önce, statik elektrik birikmesini önlemek için kablonun ucunu DVR ünitesine değdirin. Lütfen video dağıtıcıyı bağladıktan sonra bir monitör vasıtasıyla görüntüyü kontrol edin.

15 V ~ 50 / 60 Hz LOOP OUT Kurulum 15 HDMI Monitör bağlantısı Üniteyi HDMI kablo aracılığıyla HDMI monitöre bağlayın (A Tipi, LOOP Yüksek Hızlı HDMI TM OUT Kablo). VIDEO INPUT V ~ 50 / 60 Hz HDMI Monitör bağlantısı V ~ 50 / 60 Hz Ses aygıtının bağlanması ANA Ünite üzerinde bulunan SES ÇIKIŞ soketini ses aygıtınızın mono ses giriş soketine bağlayın. VIDEO INPUT Mikrofon ve Hoparlör Bağlantısı LOOP OUT USB Bellek Aygıtı Bellek aygıtını USB portuna takın. Sistem, aygıtı otomatik olarak tanır. Sistem yazılımı bir USB bellek cihazı yardımıyla kolayca güncellenebilir. USB Harici Aygıt Harici aygıtı USB bağlantı noktasına bağlayın. (Örnek: Harici HDD veya başka bir harici depolama ünitesi) Fare V ~ 50 / 60 Hz DVR fonksiyonlarını kullanmak için USB fare takın. Kurulum E-SATA aygıtının bağlanması E-SATA depolama birimini veri yedekleme veya kayıt amacıyla kullanabilirsiniz. E-SATA aygıt bağlantısı VIDEO INPUT V ~ 50 / 60 Hz LOOP OUT USB Aygıtını Bağlama NET OSD PTZ FOCUS+ IRIS+ 1 2 HDD INFO ALM.OFF USB aygıt bağlantısı 5 6 ALARM LOG TEXT OFF 9 10/0 FOCUS - 7 SET 11 4 IRIS - 8 CLEAR 12 SHIFT OK BACK UP COPY MARK MOVE TOUR LOGIN SEARCH SETUP VIEW CAM BACK REC

16 16 Kurulum ATM/POS ile bağlantı ATM/POS ünitesini ATM/POS bağlantı noktasına bağlayın. ATM/POS aygıtı bağlantısı Ağa Bağlanma Sistemi ağ üzerinden kontrol edip izleyebilirsiniz. Uzaktan kumanda (izleme) aracılığıyla, sistem yapılandırma ayarlarını değiştirebilir veya görüntüyü ağ üzerinden kontrol edebilirsiniz. Kurulum sonrasında, uzaktan kumanda ve izleme işlemleri için ağ ayarlarını kontrol edin. Ağ bağlantısı VIDEO INPUT V ~ 50 / 60 Hz VIDEO INPUT LOOP OUT V ~ 50 / 60 Hz LOOP OUT VIDEO INPUT V ~ 50 / 60 Hz Kurulum LOOP OUT Yönlendirici Router Broadband Geniş bant hizmetler Service LAN Bağlantısı LAN portunu, düz bir ethernet kablosuyla (ürüne dahil değildir) mevcut bir 10/100/1000 tabanlı T portuna bağlayın. Ön paneldeki NET göstergesi yanacaktır. VIDEO INPUT LOOP OUT VIDEO INPUT V ~ 50 / 60 Hz Otomatik Ağ Konfigürasyonu DVR, DHCP yoluyla otomatik olarak ağ arayüzünü alıp yapılandırabilir. LOOP OUT Bu cihaz test edilmiş ve uyumluluğundan emin olunmuştur. Birden çok ATM/POS cihazı kullanıyorsanız, tavsiye edilen cihazı kullanın. AVE Ürünleri VSI-PRO: Video seri ara yüz Regcom: RS-485 ağ elemanı Hydra: RS-485 den RS-22 ye konvertör Montaj ve bağlantı işlemleri kalifiye servis personeli veya sistem kurulumu uzmanları tarafından yapılmalı ve tüm yerel standartlara uyulmalıdır V ~ 50 / 60 Hz Ağı Manuel Yapılandırma Ağın Manuel Konfigürasyonu Bir IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi DNS i atanarak DVR manuel yapılandırılabilir. Bu birim IPv4 ve IPv6 ağı tarafından desteklenebilmektedir.

17 Kurulum 17 RS-485 Cihazını Bağlama DVR da iki veri terminali bulunur. PTZ kameraları, DVR ları veya tuş takımlarını bağlamak için bu portu kullanın (isteğe bağlı). RS-485 Terminali D - (DATA -) D + (DATA +) GND VIDEO INPUT Veri İletimi/Alımı Veri İletimi/Alımı LOOP OUT Koruma Tanım LKD1000 kumandasını bağlama DVR ı kontrol etmek için LKD1000 kumandasını bağlama. (Daha fazla ayrıntı için LKD1000 kumandası kılavuzlarına bakın.) LKD1000 kontrol ünitesi resimde gösterildiği gibi 2 (DATA2) bağlantı noktasına bağlanmalıdır. LKD 1000 kontrolörünü 1 (DATA 1) bağlantı noktasına bağlamanız durumunda LKD1000 kontrol ünitesi etkin konuma gelmeyecektir. LKD1000 kontrol ünitesinin bağlanması V ~ 50 / 60 Hz PTZ aygıtın bağlanması PTZ seri iletişim hatlarını RS-485 terminaline bağlama. PTZ aygıtın bağlantısı V ~ 50 / 60 Hz Kurulum TX- TX+ LKD1000 kumandasını PTZ ünitesi (RS-485 tipi) PTZ ünitesi (RS-485 tipi) Bir PTZ kamera ile LKD1000 kontrol ünitesini D1 veya D2 portuna aynı anda takmayın. Arızaya neden olabilir. Hatları bağlarken, DVR ın D - yerini PTZ ünitesinin RX yerine ve DVR ın D + yerini PTZ ünitesinin RX + yerine doğru bir şekilde bağlayın. Önerilen ilk veriler 9600 Baud Rate, 8 Data biti, 1 Stop biti ve No parity şeklindedir. PTZ kameraları DVR lara bağlarken bu ünitenin ayar menüsünü, kameranın ve DVR ların RS-485 ayarlarına göre ayarlamanız gerekir. Alarm Giriş ve Alarm Çıkış Bağlantılarının Yapılması Alarm terminalleri; sensörler, kapı kontakları, vb. gibi alarm cihazlarını bağlamak için kullanılır. Alarm Giriş En fazla 16 alarm sensörü bağlayabilirsiniz (LRD5080: 8 alarm sensörü). Her alarm sensörü G (GND) ile bağlanmalıdır. Sinyal durumu, ayar menüsünden N/O (Normal Olarak Açık) veya N/C (Normal Olarak Kapalı) olarak ayarlanabilir.

18 18 Kurulum VIDEO INPUT LOOP OUT Algılayıcı giriş bağlantısı V ~ 50 / 60 Hz Alarm Çıkışı Alarm cihazını alarm çıkışına takın. Bir olay meydana geldiğinde alarm sinyali verilir. Alarm çıkış bağlantısı VIDEO INPUT V ~ 50 / 60 Hz LOOP OUT Kurulum Alarm aygıtı Alarm aygıtı Alarm algılayıcı Alarm algılayıcı Terminal No. Tanım 1 Sensör Girişi 1 2 Sensör Girişi 2 Sensör Girişi 4 Sensör Girişi 4 G Zemin 5 Sensör Girişi 5 6 Sensör Girişi 6 7 Sensör Girişi 7 8 Sensör Girişi 8 G Zemin 9 Sensör Girişi 9 10 Sensör Girişi Sensör Girişi Sensör Girişi 12 G Zemin 1 Sensör Girişi 1 14 Sensör Girişi Sensör Girişi Sensör Girişi 16 G Zemin Terminal No. G Tanım Zemin 1 Alarm çıkışı 1 2 Alarm çıkışı 2 Alarm çıkışı 4 Alarm çıkışı 4 Dahili kontak röleleri 125 V AC de 0. A veya 0 V DC de 1 A için oranlanır. Elektrik akımı bu değerden yüksekse ünite hasar görebilir. VIDEO INPUT LOOP OUT

19 Kurulum 19 HDD KURULUMU Hard Disk için Dahili sabit disk sürücüsü (HDD), kolay hasar görebilen bir ekipman parçasıdır. Olası HDD arızalarını önlemek için DVR ı kullanırken lütfen aşağıdaki talimatları takip edin. Yanlışlıkla oluşan veri kaybını önlemek için önemli kayıtlarınızı harici bir yedekleme aygıtında yedeklemenizi öneririz. HDD yi takarken veya çıkarırken gücün KAPALI konumuna getirilmiş olduğundan emin olun. Güç açıkken DVR ı hareket ettirmeyin. DVR ı aşırı derecede sıcak veya nemli yerlerde ya da ani sıcaklık değişimlerine maruz kalabilecek yerlerde kullanmayın. Sıcaklıktaki ani değişimler, DVR ın içinde buğulanma oluşumuna yol açabilir. Bu, HDD arızasının bir nedeni olabilir. DVR açılırken, cihazı duvar prizinden çıkarmayın veya elektriği şalter anahtarından kapatmayın. DVR açıkken bir güç arızası meydana gelirse HDD üzerindeki bazı verilerin kaybolma olasılığı vardır. HDD yi yere düşürmeyin. Ayrıca, HDD tepsisinin içinde bozuk para veya tornavida gibi metal nesneler bırakmayın. Kayıt sırasında bir güç arızası meydana gelirse, kayıtlı veriler silinebileceği için HDD yi eklemekten, değiştirmekten veya taşımaktan kaçının. Bu durumda, üniteyi normal bir şekilde, güç arızası meydana geldiğinde kullanılmakta olan HDD yle birlikte başlatmak için gücü yeniden açın. Ardından HDD yi ekleyin, değiştirin veya taşıyın. HDD oldukça hassastır. HDD yi özenle taşıyın ve küçük bir sarsıntı bile HDD nin dahili bileşenlerine hasar verebileceği için aşağıdaki önlemleri takip edin. HDD yi doğrudan bir masanın üzerine koymayın. Küçük bir sarsıntı bile HDD nin dahili bileşenlerine hasar verebileceği için HDD nin altına kalın bir dolgu yerleştirin. Elektrikli tornavida kullanmayın. Elektrikli tornavidanın yol açtığı titremeler ve sarsıntılar HDD nin dahili parçalarına hasar verebilir. HDD yi değiştirirken, başka bir HDD ve HDD tepsisi gibi başka bileşenlere çarpmayın. HDD yi değiştirirken, bir sürücü gibi başka bir araca çarpmayın. Sabit disk sürücülerini statik elektrikten koruyun. 8. Üst kasayı monte edin. 9. Vidaları sabitleyin. 10. Üniteye güç vererek açtığınızda, yeni HDD otomatik olarak algılanır ve formatlanır. Sabit Disk Sürücüsünü Değiştirme Ünitenin gücünü kapatın ve fişi prizden çekin. 1. Sabit Disk Sürücüsünü Kurma bölümünde açıklanan 1 ile 2 adımlarını izleyin. 2. Konnektörü HDD den çıkarın.. Sabit disk destek rafının sol/sağ tarafındaki vidaları sabit diskten çıkarın. 4. HDD yi sabit disk destek rafından çıkarın. 5. Yeni HDD ı takın 6. Sabit disk sürücüsünü değiştirdikten sonra fişi prize takın ve ünitenin gücünü açın. Yeni HDD otomatik olarak algılanır ve formatlanır. automaticaly. Tamir etmek için elektrikli tornavida kullanmayın. Önerilen HDD Güncel önerilen HDD listesi için, lütfen sitesini ziyaret edin. Önerilen HDD kullanılmaması durumunda sistem normal olarak çalışmayabilir. Kurulum Sabit Disk Sürücüsünü Kurma En fazla 4 HDD kurabilirsiniz. Doğru olmayan kurulum veya ayarlamalar HDD algılamasını veya normal ürün çalışmasını etkileyebilir. Bu sebeple ürünü satın aldığınız mağazada konusunda uzman bir yetkiliye danışın. 1. Vidaları çıkardıktan sonra üst kasayı kaydırarak ayırın. 2. Vidaları çıkarın ve sabit disk destek raflarını üniteden ayırın.. HDD yi sabit diskin destek raflarına dört vidayla tutturun. 4. Sabit diskin destek raflarını vidalarla tutturun. 5. HDD güç kablosunu HDD a takın. 6. SATA kablosunu HDD a bağlayın. 7. SATA kablosunu ana kart üzerindeki SATA konektörüne bağlayın.

20 20 Kurulum Sistem Çalışması Ana Monitör Üzerindeki Canlı Ekranın Genel Açıklaması 1. Üniteyi açın konuma getirin. Sistem önyüklemesi başlar. Sistem önyükleme sırasında ana monitörde LG logo resmi görüntülenir. 2. Önyükleme tamamlandığında canlı pencere ekrana gelir. Oturum açma penceresini görüntülemek için, sistem denetim çubuğunda bulunan simgesine tıklayın veya uzaktan kumanda üzerindeki LOGIN [OTURUM AÇMA] düğmesine basın. Ana Monitör Ekranı a b c d e f g Kurulum. Fareyi veya oku ve uzaktan kumandanın veya ön panelin üzerinde bulunan OK tuşunu kullanarak bir kullanıcı kimliği seçin. Sadece ilk kez, ADMINISTRATOR (YÖNETİCİ) adını seçebilirsiniz. Yeni bir kullanıcıyı, kullanıcı kurulum menüsünü kullanarak çeşitli erişim hakları ile kaydedebilirsiniz. 4. Sanal klavyeyi kullanarak parolayı girin. (Ön ayarlı yönetici şifresi dır) 5. [TAMAM] simgesine tıklayın. Canlı ekranı görebilir ve sistemi çalıştırabilirsiniz. Bu DVR OSD özelliğine sahip bir VGA monitöre dayanır. Bu ünite ile birlikte VGA monitör kullanmanızı tavsiye ederiz. Birleşik monitör kullanıyorsanız OSD kalitesi düşer ve monitördeki verilerin okunması zorlaşır. DVR ın kazara kapatılması ve tekrar açılması durumunda, DVR ın tekrar çalışmaya başlaması için uzun bir süre gerekebilir. Sistemi Kapatma a Kanal Numarası Kanal numarasını görüntüler. b Kanal Adı Düzenlenen kanal adını görüntüler. c Seçili Kanal Seçili kanalı kırmızı kutu içerisinde gösterir. d Kamera Durumu Simgesi PTZ kameranın durumunu görüntüler. Giriş sesinin durumunu görüntüler. 1. Önce oynatmayı durdurup ayar menüsünden çıkmanız gerekir. Oynatma sırasında STOP a (DURDUR) basın. 2. Uyarı sesini duyana kadar 1 (POWER) düğmesini basılı tutun, oturum kapatma penceresi görüntülenecektir.. Sanal klavyeyi kullanarak parolayı girin. 4. [TAMAM] simgesine tıklayın. Sistem kapanır. Altın sarısı "C" kesintisiz kaydı gösterir. Altın sarısı "I" Anlık kaydı gösterir. Kırmızı S, sensör tetikli kaydı gösterir. Yeşil "M" hareket algılama kaydını gösterir. Gri "N" kanalın kaydedilmediğini gösterir. Menekşe rengi T metinsel kayıt yapıldığını göstermektedir. e Hızlı Tuşlar Hızlı Tuşlar fare kameranın canlı ekranına getirildiğinde görünür. Seçili kanalda hızlı tuşa basarak aşağıdaki fonksiyonları kullanabilirsiniz. Oynat fonksiyonu için kullanılır. Dijital zum fonksiyonu için kullanılır. PTZ kameraları kontrol edebilirsiniz. (isteğe bağlı)

21 Kurulum 21 f Canlı Ekran Geçerli gözetlemenin canlı ekranını görüntüler. g Sistem Kontrol Çubuğu ( ) Tarih ve saati görüntüler. Login (Logout): Kullanıcı Oturum Açma iletişim penceresini açar veya oturumu kapatır. Arama: Arama menüsünü görüntüler. Alarm Kapalı: Alarmı kapatır. Ana Ekran görüntüleme modunun seçilmesi Canlı ekran modunda iken, ana monitörde tam, 4 bölümlü, 6 bölümlü, 8 bölümlü, 9 bölümlü, 16 bölümlü, 17 bölümlü, veya 25 bölümlü ekran görüntüleri arasında seçim yapabilirsiniz. 1. VIEW düğmesine basın veya sistem denetim çubuğunda simgesine tıklayın. 2. [Ana Monitör] üzerine tıklayın.. Bir ekran modu seçin. Kamera: İlk kamera kanalının ayarlandığı Monitör menüsünü görüntüler. bölünmüş mod: Ekran bölme menüsünü açar. Video Gönder: Dışa aktarma menüsünü açar. Sistem Log: Sistem günlüğü listesi penceresini açar. Kurulum Sistem Bilgisi: Sistem bilgi penceresini açar. Kurgu: Ayar menüsünü görüntüler. Sistem Denetim Çubuğunu simge durumuna getirir. Ekran bölme modu Sıralama modu Sistem Denetim Çubuğunu görüntülemek / simge durumuna küçültmek için Sistem Denetim Çubuğunu görüntülemek veya simge durumuna küçültmek için, ön paneldeki SHIFT düğmesine bastıktan sonra OSD düğmesine basın veya Sistem Denetim Çubuğunda veya düğmesine tıklayın. Ana Monitör ekranında iken sağ fare tuşuna tıklayarak da sistem denetim seçeneklerini kullanabilirsiniz. Tam Ekran Modu: Canlı pencereyi tam ekran modunda görüntüleyebilirsiniz. 4, 9, 16, 1+5, 1+7 Bölme Modu: Seçili bölünmüş ekranları ana monitörde görüntüler. Sıra: Tüm kanalları sırayla görüntüleyebilirsiniz. 16 bölümlü ekranlarda sıra modunu kullanamazsınız (LRD5080 serisi: 1+7 ve 9 bölümlü). 4. [TAMAM] i seçin ve seçiminizi onaylamak için OK a basın. Kanal Konumunu Taşıma Tam ekran modunda izlemek istediğiniz ekranı görüntülemek için, istenen kanala çift tıklayın. Ana Monitöre ait bir bölme ekranında kamera kanalının konumunu değiştirebilirsiniz. 1. Sol fare tuşuna tıklayarak istenen kanalı seçin. 2. İstenen konuma sürükleyerek bırakın, kanal konumu değişecektir.

22 22 Kurulum Spot Ekran görüntüleme modunun seçilmesi Spot monitörde canlı ekran modunu tam ekran, 4 bölmeli, 9 bölmeli veya 16 bölmeli ekrana dönüştürebilirsiniz. 1. VIEW düğmesine basın veya sistem denetim çubuğunda simgesine tıklayın. 2. [Spot Monitör] üzerine tıklayın.. Bir ekran modu seçin. PTZ Kamera Kontrolü Ağ veya RS-485 terminalinin veri portu yoluyla bağlanan kameraları kontrol edebilirsiniz. PTZ kamera ve DVR arasındaki konfigürasyonu ayarlamalısınız. 1. Ana monitör üzerinde kontrol etmek istediğiniz PTZ kamera kanalını seçin. 2. PTZ üzerine basın veya fare PTZ kamera ekranı üzerine getirildiğinde beliren simgesine tıklayın. Ana monitör üzerinde sanal PTZ uzaktan kumanda görüntülenir.. PTZ kamerayı kontrol etmek için her öğeyi kullanın. Düğmeleri İşlev Kurulum PTZ kontrol kılavuzunu görüntüler. PTZ kameranın ayar menüsünü görüntüler. PTZ sanal uzaktan kumanda cihazını simge durumuna küçültür. PTZ sanal uzaktan kumanda cihazını kaldırır. Kamerayı kaydırmak/eğmek için kullanılır. Ekran bölme modu Sıralama modu Tam Ekran Modu: Canlı pencereyi tam ekran modunda görüntüleyebilirsiniz. 4, 9 ve 16 Bölümlü Mod: Seçili bölünmüş ekranları spot monitörde görüntüler. Sıra: Tüm kanalları sırayla görüntüleyebilirsiniz. 16 bölümlü ekranlarda sıra modunu kullanamazsınız (LRD5080 serisi: 9 bölümlü).. [TAMAM] u seçin ve seçiminizi onaylamak için OK a basın Kameraların sırasını değiştirme Monitörde gösterilen kameraların sırasını değiştirebilirsiniz. 1. CAM düğmesine basın veya sistem denetim çubuğunda simgesine tıklayın. 2. Menüden [Ana Monitör] veya [Spot Monitör] seçeneğine tıklayın.. İlk monitör olarak ayarlamak istediğiniz kameranın numarasını seçin. [Varsayılana Geri Yükle]: Kamera 1 ilk monitöre ayarlanır. Kaydırma/Eğme/Zum hızını seçebilirsiniz. Kamera zum özelliğini ayarlayabilirsiniz. Kamera odağını manüel olarak ayarlayabilirsiniz. Kamera irisini manüel olarak ayarlayabilirsiniz. Sanal PTZ uzaktan kumanda fonksiyonunda önceden ayarlanmış kontrol seçeneklerini görüntüler veya ekrandan kaldırır. Seçilen Ön Ayar Numarasını Görüntüler Önceden ayarlanmış sayıyı girmek için kullanın. Önceden ayarlanmış konumları kaydetmek için kullanın. Belleğe alınan önceden ayarlanmış bir konumu silmek için kullanın. Kamerayı önceden ayarlanmış konumuna kaydırmak için kullanın. Önceden ayarlanmış bir gezinmeyi başlatmak için kullanın. Önceden ayarlanmış konumu doğrular. 4. [TAMAM] seçeneğini işaretleyin ve OK tuşuna basarak seçiminizi onaylayın. PTZ kamera kontrol modunda iken sağ fare tuşuna tıklayarak bazı seçenekleri kullanabilirsiniz. PTZ Kumanda Kılavuzu: Fare kullanma kılavuzunu görüntüler. Çıkış: PTZ kamera kontrol modundan çıkar.

23 Kurulum 2 Önceden Ayarlanmış Ayarlar Önceden ayarlanmış konum, konum numaralarıyla ilgili kamera izleme konumlarını (önceden ayarlanmış konumlar) kaydetmeye yönelik işlevdir. Konum numaralarını girerek kameraları önceden ayarlanmış konumlara getirebilirsiniz. Bu işlevi etkinleştirmek için PTZ kameranın önceden ayarlanmış konumlarını kaydetmeniz gerekir. Önceden Ayarlanmış Konumları Kaydetmek İçin 1.,,, tuşunu kullanarak kamerayı istediğiniz bir noktaya kaydırın. 2. SET e (AYAR) basın veya simgesini tıklayın.. Kaydetmek istediğiniz önceden ayarlanmış numarayı seçin. 4. OK a basın veya simgesini tıklayın. Konum ve konuma ait numara belleğe alınır. 5. Başka konumlar eklemek için 1 ile 4 arasındaki adımları yineleyin. 0 dan 255 e kadar olan önceden ayarlanmış numaralar bu ünitede mevcuttur ancak gerçek önceden ayarlanmış aralık PTZ kameralara bağlı olarak değişir. Önceden Ayarlanmış bir Konumdaki Resme Dönüştürme Aşağıdaki işlev, yalnızca ön ayar işlevi bulunan kameralarla kullanılabilir. Ön ayar işlevi, birleşik kamerayı programlanan önceden ayarlanmış konuma hareket ettirir. Birleşik kamera için önceden ayarlanmış konumlar programlamak gereklidir. 1. MOVE düğmesine basın veya simgesini tıklayın. 2. Belleğe alınan önceden ayarlanmış konumun dizin sayısını girmek için sayı düğmelerini kullanın ve ardından OK a basın veya simgesini tıklayın. Kamera önceden ayarlanmış konuma hareket eder ve bu konumdaki kameranın resmi monitörde görüntülenir. Önceden Ayarlanmış Konumu Temizleme Belleğe alınan önceden ayarlanmış bir konumu temizleyebilirsiniz. 1. CLEAR düğmesine basın veya simgesini tıklayın. 2. Belleğe alınan önceden ayarlanmış dizin numarasını girmek için sayı düğmelerini kullanın ve ardından önceden ayarlanmış konumları temizlemek için OK a basın veya simgesini tıklayın. Bu işlev, PTZ kameralara bağlı olarak kullanılamayabilir. Önceden Ayarlanmış Konumları Gezme Tüm önceden ayarlanmış konumları gezebilirsiniz. 1. TOUR (GEZİN) düğmesine basın veya simgesini tıklayın. Kameradaki kayıtlı tüm önceden ayarlanmış konumlar seçilir ve kamera konumu görüntüsü etkin monitörde açılır. 2. TOUR (GEZİN) düğmesine basarak veya simgesini tıklayarak gezinmeyi durdurabilirsiniz. PTZ Kameraların Ayarı Menülerdeki ilgili öğeleri ayarlayarak kamerayı gereksinimlerinize uygun hale getirebilirsiniz. 1. simgesini tıklayın. Ayar menüsü ana monitörün seçili penceresinde görüntülenir. 2. Seçenekleri ayarlamak için okları,,,,,,,, ve düğmelerini kullanın. Daha fazla ayrıntı için PTZ kamera kılavuzlarına bakın. Bazı PTZ kameralar bu ünite ile birlikte düzgün çalışmayabilir. PTZ sanal uzaktan kumanda görüntülendiğinde diğer işlevleri kontrol edemezsiniz. Sayısal Yakınlaştırma Fonksiyonun Kullanımı Tam ekran modundaki bir canlı kanalda veya tam ekran modundaki bir oynatma kanalında dijital zum fonksiyonunu kullanarak geçerli ekran boyutunu 2 kat büyütebilirsiniz. 1. Tam ekran modunda canlı bir kanalı izlerken veya tam ekran modunda bir kanalı oynatırken ZOOM(+) düğmesine basın. 2. Yakınlaştırma ekranını aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz. Yakılaştırma ekranının pozisyonunu w/s/a/d düğmelerini kullanarak taşıyabilirsiniz. Yakınlaştırma ekranını fareyi kullanarak taşıyabilirsiniz. Yakınlaştırma ekranını taşımak için Sürükle ve Bırak yapılabilir.. Çıkmak için BACK düğmesine basın. Yakınlaştırma işleminin etkinliği aşağıdaki durumlarda değişir. Farenin sol tuşu çift tıklandığında. Ünitenin ön tarafında bulunan panel üzerinde belirli bir kanala veya fonksiyona basın. Oynatım esnasında DURDUR düğmesine basın. Dijital zum modunda iken, sağ fare tuşuna tıklayarak bazı seçenekleri kullanabilirsiniz. Dijital Yakınlaştırma Kumanda Kılavuzu: Fare kullanma kılavuzunu görüntüler. Çıkış: Dijital zum modundan çıkar. Kurulum

24 24 Kurulum Kurulum Kaydedilmiş verilerin gönderilmesi Bu ünite, kayıtlı görüntüleri dahili HDD den harici kayıt cihazlarına manuel kopyalayabilir. 1. Sistem kontrol çubuğu üzerindeki ikonu Dışarı Aktar veya tıklayın. [Video Gönder] menüsü açılır. 2. Kopyalama için başlangıç tarihini/saatini ve bitiş tarihini/saatini ayarlayın. a/d/w/s: Seçenekleri taşır. w/s: Seçili opsiyonun ayarlanması. OK: Opsiyonları seçer veya ayarları teyit eder.. Kanal numarasını seçerek OK düğmesine basın. Bu adımı tekrarlayarak çoklu kanal seçimi yapılabilir. 4. [Dışları Aktarılacak yer] seçerek OK a basın. 5. w/s kullanarak gönderilecek hedef aygıtı seçin. 6. Onaylamak için OK a basın. 7. Dışa aktarma işlemini başlatmak için [Gönder] simgesine tıklayın. Dışa aktarılan veriler kaydedilmeden önce ünite tarafından yetkilendirilir ve yalnızca kendine özel oynatıcıyla oynatılabilir. Devam etmeden önce dışa aktarma cihazını kontrol edin. Dışa aktarma işlevi için ön panelde bulunan COPY düğmesini kullanabilirsiniz. Kaydedilen veriyi yalnızca canlı moddayken dışa aktarabilirsiniz. Harici aygıtın kullanılması durumunda, harici aygıt bu cihaz üzerinde formatlandırılmalıdır 1. Harici aygıtı DVR cihazının önünde veya arkasında bulunan USB bağlantı noktasına bağlayın. 2. [Format] simgesini seçin ve OK a basın. Biçimlendirme tamamlandıktan sonra doğrulama penceresi gösterilir.. Pencereyi kapatmak için [TAMAM] ı seçin ve OK a basın. Harici aygıt üzerinde seçili verilerin boyutunu ve boş alanı kontrol eder. Aygıt üzerinde yeteri kadar yer yoksa aygıt üzerinde yer açın veya daha önceden kaydedilmiş verileri silin. Yedekleme işlemi gerçekleştiriliyorken dışa aktarma yürütülemez. Dışa aktarılan verileri verilen görüntüleyici yazılımıyla arayabilirsiniz. Kaydedilmiş verileri dışarı aktardığınızda, video verileri, ses verileri, sistem günlüğü ve olay günlüğü verileri de aynı zamanda dışarı aktarılacaktır. Kaydedilen verileri dışa aktardığınızda, dışa aktarım görüntüleme programı da aygıtın [ExportViewer] klasörüne aktarılır. Dışa aktarılan veri dosyası adı, otomatik olarak [Kanal adı_dışa aktarma tarihi_dışa aktarma saati.exp] türünde belirlenir. Dışa aktarma işlemi gerçekleştiriliyorken USB aygıtını çıkarmayın, arıza durumu oluşabilir. Aşağıda listelenen durumlarda uyarı mesajı görüntülenir. Başlangıç tarihi/saati ve bitiş tarihi/saati aynı değere sahip olduğunda. Başlangıç tarihi/saati bitiş tarihinden/saatinden daha sonra olduğunda. Dışa aktarma işleminin gerçekleştirildiği ortamda yeterli boş alan olmadığında. Varolmayan veriler için zaman ayarı yaptığınızda. Arıza durumlarını önlemek için bu ünitede harici bir ortam formatlanmalıdır.

25 Kurulum 25 Sistem Günlüğü Listesini Görüntüleme Sistem günlüğü listesini görüntülemek için: 1. LOG u (GÜNLÜK) seçin veya sistem kontrol çubuğundaki simgesini tıklayın. Sistem günlüğü listesi penceresi ana monitörde görüntülenir. Sistem Bilgilerini Görüntüleme Sistem bilgilerini görüntülemek için: 1. INFO yu (BİLGİ) seçin veya sistem kontrol çubuğundaki simgesini tıklayın. Sistem bilgisi penceresi ana monitörde görüntülenir. 2. Kopyalama için başlangıç tarihini/saatini ve bitiş tarihini/saatini ayarlayın. a/d/w/s: Seçenekleri taşır. w/s: Seçili opsiyonun ayarlanması. OK: Opsiyonları seçer veya ayarları teyit eder.. Önceki veya sonraki günlük listesini görmek için a/d işaretini kullanın. 4. Pencereden çıkmak için BACK düğmesine basın veya [KAPAT] düğmesine tıklayın. Ethernet 0: Ağ hakkında detaylı bilgileri görüntüler. HDD Bilgileri: HDD hakkında detaylı bilgileri görüntüler. Kurulum Aşağıda verilen sistem günlük listesine bakın. No. Günlük Mesajı 1 Güç Açık 2 Güç kapalı Girişi (Uzak) 4 Çıkışı (Uzak) 5 Girişi (Yerel) 6 Çıkışı (Yerel) 7 Konfigürasyon Değiştirildi 8 Konfigürasyon İçe Aktarıldı 9 Fabrika Ayarlarına Dönüldü 10 Güç Tasarrufu 11 Yedekleme Başladı 12 Yedekleme Bitti 1 Yedekleme Başarısız Oldu 14 Dışa Aktarım Başladı 15 Dışa Aktarım Bitti 16 Dışa Aktarma Başarısız Oldu 17 S/W Güncellendi 18 HDD Zarar Gördü 19 HDD Eklendi 20 HDD Kaldırıldı 21 HDD Biçimlendirildi 22 HDD Değiştirildi 2 Sistem Fanı Hatası Serinletmek: Sistem bilgilerini günceller. 2. Pencereden çıkmak için BACK düğmesine basın veya [KAPAT] düğmesine tıklayın.

26 26 Kurulum Konfigürasyon menüsü Ön Panel Düğmelerini veya Uzaktan Kumanda Düğmelerini Kullanarak Menüyü Ayarlama Kurulum DVR ın özellikleri ve seçenekleri menü yoluyla yapılandırılır. NET OSD PTZ FOCUS+ IRIS+ Bu ünitenin işlemleri, ana monitörde 1 2 görüntülenen 4 bir menü yoluyla HDD INFO ALM.OFF FOCUS - IRIS - ayarlanabilir. NET Ön panel OSD ve uzaktan PTZ kumanda FOCUS+ üzerindeki IRIS düğmeleri ALARM LOG TEXT OFF SET CLEAR veya üniteye bağlı bir USB Fare kullanarak çalışma koşullarını SHIFT HDD INFO ALM.OFF 9 FOCUS 10/0-11 IRIS - 12 BACK UP COPY MARK MOVE TOUR seçebilir ve ayarlayabilirsiniz ALARM LOG NET TEXT OSD OFF PTZ SET FOCUS+ CLEAR IRIS+ Ayar menüsüne, DVR konfigürasyonunu düzenlemek için sadece / SHIFT HDD INFO ALM.OFF FOCUS - IRIS - yönetici seviyesinde yetkisi olan kişiler erişebilir. BACK UP COPY 1 ALARM BACK UP Yardım menüsü Birinci seviye NET HDD ALARM BACK UP NET MARK 5 14LOG 9 COPY 1 OSD 1 INFO 5 LOG 9 PTZ 2 ALM.OFF 6 0 FOCUS+ FOCUS - 7 İkinci seviye IRIS+ 4 IRIS - TEXT OFF SET CLEAR COPY MARK MOVE TOUR OSD 1 MOVE 6 TEXT OFF 15 10/0 MARK 14 PTZ 2 7 SET 11 MOVE 15 FOCUS+ TOUR 16 8 CLEAR 12 TOUR 16 8 IRIS+ 4 SHIFT SHIFT SEARCH SETUP Ön Panel LOG-IN VIEW CAM BACK LOG-IN VIEW CAM BACK Uzaktan Kumanda LOG-IN VIEW CAMREC BACK SEARCH SETUP REC Tanım Menü seçeneklerini belirlemek veya seçenekler değerini ayarlamak için bu düğmeleri kullanın. Seçeneği belirler veya ayarı onaylar. SEARCH SETUP REC Önceki menüye veya seviyeye döner. 1. Ayar menüsünü görüntülemek için SETUP ye (AYAR/ESC) basın. 2. w/s kullanarak istenen menü öğesini seçebilir ve daha sonra OK düğmesine basarak alt menüyü görüntüleyebilirsiniz.. w/s kullanarak istenen menü öğesini seçebilir ve daha sonra OK düğmesine basarak ayarlama opsiyonlarını görüntüleyebilirsiniz. 4. İstediğiniz seçeneği belirlemek için w/s tuşunu kullanın, değeri ayarlamak için OK a basın. 5. İstediğiniz ayarı seçmek için a/d tuşunu kullanın, ardından seçiminizi onaylamak için OK a basın. 6. Setup (Ayar) menüsünden çıkmak için BACK ye (GERİ) basın. Kaydet mesajı görüntülendiğinde, [TAMAM] seçin ve OK a basarak ayarları kaydedin. NET HDD Bilgiler Bir Menüyü ALARM Ayarlamak LOG TEXT OFF için Fare SET Kullanma CLEAR Menüyü ayarlamak 9 SHIFT için sol ve 0 sağ fare düğmelerini kullanın. BACK UP Düğme OSD 1 INFO 5 HDD ALARM BACK UP Sol düğme INFO 5 LOG 9 ALM.OFF 6 0 FOCUS - 7 IRIS - TEXT OFF SET CLEAR COPY MARK MOVE TOUR PTZ 2 ALM.OFF 6 FOCUS+ FOCUS - 7 IRIS+ 4 IRIS - COPY MARK MOVE TOUR 8 İşlev SHIFT Gerekli bir öğeyi seçmek veya seçenekler değerini azaltmak için kullanın. Düğmeyi çift tıklamanız durumunda seçili kanalı tam ekran üzerinde görüntüleyebilirsiniz. 8 SEARCH SETUP LOG-IN VIEW CAM BACK REC SEARCH SETUP menüsünü kontrol etmek üzere aynı şekilde çalışır. LOG-IN VIEW CAM BACK LOG-IN VIEW CAM BACK REC Ön panel düğmelerini ve uzaktan kumanda düğmelerini kullanarak işlev menüsünü çalıştırırken her iki düğme de işlev Ön panelde bulunan sayı tuşlarının fonksiyonlarını kullanmak için, aşağıdaki adımları uygulayın. 1. SHIFT e basın. Düğme göstergesi kırmızıya döner. 2. İstediğiniz işlev düğmesini seçin. Çalışmaya yönelik tüm açıklamalar, REC uzaktan kumandanın SEARCH SETUP kullanımına bağlıdır. Sağ düğme Seçenekler değerini yükseltmek için kullanın. 1. Sistem kontrol çubuğu üzerinde ikonunu farenin sol düğmesi ile tıklayarak ayarlar menüsünü görüntüleyin. 2. Sol fare düğmesi ile istenen seçeneği tıklayarak ikinci veya üçüncü seviye menü seçeneklerini görüntüleyin.. İstediğiniz seçeneği sol fare düğmesiyle tıklayın. 4. Seçili seçenekler değerini ayarlayın. 5. Ayar menüsünden çıkmak için simgesine tıklayın veya simgesine arda arda tıklayın. Kaydetme mesajı görüntülenirse, ayarları kaydetmek için sol fare tuşuyla [TAMAM] i tıklayın.

27 Kurulum 27 Sistem Ayarları TCP/IP v4 Özellikler DVR Adı: Alfabetik harfleri, rakamları ve sembolleri kullanarak en fazla 21 karakter uzunluğunda bir DVR adı girin. Dil: Ayar menüsüne ve bilgi ekranına yönelik bir dil seçin. Tuş Sesi: Düğme sesini etkinleştirmek için işaretler. Düğme sesi düğmeleri kullanılırken etkin konuma gelir. Video Formatı: Video sistemi formatınıza göre video formatını NTSC veya PAL olarak ayarlar. Video formatı değiştirildiğinde, HDD seçili video formatına uygun olarak formatlanır. HDD formatlandıktan sonra, teyit mesajı görüntülenir. [TAMAM] seçerek OK düğmesine basın Sistem kapanıp tekrar açılacaktır. Herhangi bir arızayı engellemek için, video formatını değiştirmeden önce tüm kamera bağlantıları kesilmelidir. Çözünürlük: HDMI video sinyalinin çıkış çözünürlüğünü ayarlar. Konfigürasyon Alma İşlemi: DVR konfigürasyon verilerini USB bellek kartından içe aktarır. Konfigürasyon Gönderme İşlemi: Bu DVR daki konfigürasyon verilerini USB bellek kartına aktarır. Fabrika Ayarları: DVR ı orijinal fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Bazı seçenekler sıfırlanamaz (tarih, saat, gün ışığından tasarruf, saat dilimi ve kullanıcı parolası ayarları). Arayüz: Kullanmak istediğiniz LAN portunu seçin (Ethernet 0). DHCP: Bu opsiyonu, bir DHCP sunucusu ağ üzerinde kurulduktan sonra IP adres atamasına izin vermek için seçin. Bu ayarlama ile IP adresi otomatik olarak atanmaktadır. IP Adresi: Bir IP adresi girin. Alt Ağ Maskesi: Bir alt ağ maskesi girin. Ağ Geçidi: Çıkış noktası adresini girin. Birincil DNS: Ana bilgisayar adlarını IP adresine çeviren birincil alan sunucu adlarını girin. İkincil DNS: Birinci DNS sunucuyu yedekleyen ikincil DNS sunucu adresini girin. TCP/IP v6 Kurulum Arayüz: Kullanmak istediğiniz LAN portunu seçin (Ethernet 0). Auto: Bu seçeneği IP adresini otomatik olarak atamak için seçin. IP Adresi: Bir IP adresi girin. Alt Ağ Ön EK Uzunluğu: Altağ Önek uzunluğunu girin. Bir IPv6 öneki yönlendirme ya da bir adres aralığını tanımlamak için kullanılan adres kısmını belirtir. Ağ Geçidi: Çıkış noktası adresini girin. Birincil DNS: Ana bilgisayar adlarını IP adresine çeviren birincil alan sunucu adlarını girin. İkincil DNS: Birinci DNS sunucuyu yedekleyen ikincil DNS sunucu adresini girin.

28 28 Kurulum Kurulum Ağ TCP/IP Bağlantısı Noktası No.: TCP/IP Bağlantı Noktası numarasını girin. PC Client (Bilgisayar İstemcisi) programını kullanarak canlı gözetim görüntüsünü ağ üzerinden izleyebilirsiniz. Video ve ses verilerinin aktarılma işlevinin varsayılan fabrika ayarı portu 9001 dir. Ancak, bazı durumlarda daha fazla esneklik veya güvenlik için bu port numarasını değiştirmek daha iyidir. Bu bağlantı noktasını numarasını ile arasında düzenleyebilirsiniz. Ağ Sunucu Bağlantı Noktası No.: Ağ sunucusu Bağlantı Noktası numarasını girin. Bir web sunucusu kullanarak canlı gözetim görüntüsünü ağ üzerinden izleyebilirsiniz. HTTP nin kullandığı TCP portu genellikle 80 dir. Ancak, bazı durumlarda daha fazla esneklik veya güvenlik için bu port numarasını değiştirmek daha iyidir. Bu bağlantı noktasının numarasını 80 olarak belirleyebilir veya ile arasında düzenleyebilirsiniz. Audio Bağlantı Noktası No.: Ses Bağlantı Noktası numarasını girin. Bu bağlantı noktasını numarasını ile arasında düzenleyebilirsiniz. Bant Genişliği Değiştirme: Veri trafiğini ayarlamak için bant genişliğini girin. Port RTSP: RTSP Portu numarasını girin. Bu port için 1 ile 6555 arasında bir numara kullanabilirsiniz. Varsayılan Port numarası: 554. DDNS Hizmeti: DDNS fonksiyonunu etkinleştirmek için işaretler. Bu ücretsiz servis, LG DDNS Sunucusuyla birleştirildiğinde çok faydalı olur. Kullanıcının IP aygıtını IP adresi yerine URL kullanarak bağlamasına izin verir. Bu, aynı zamanda dinamik IP adresi problemini de çözer. Ana Bilgisayar Adı: Kullanmak istediğiniz ana bilgisayar adını girin. Ana bilgisayar için www, mail, http, ftp, com, lg, lge, lgddns, lgeddns, ddns isim olarak kullanılamaz. Kayıtlı Ana Bilgisayar: Kayıtlı ana bilgisayar adı görünür. Güncellme: [Ana Bilgisayar Adı] bölümüne girdiğiniz ana bilgisayar adını LG DDNS sunucusuna kaydedin. DDNS ana bilgisayar adını kaydetme DDNS işlevi sayesinde LG DVR ı kolayca kullanabilirsiniz. 5. [Güncelleme] düğmesini tıklayın. Ana bilgisayar kaydı tam olarak tamamlandıysa, ana bilgisayar adı [Kayıtlı Ana Bilgisayar] bölümünde görüntülenir. Ana bilgisayar adı güncelleme sonrasında kaydedilmediyse, lütfen ağ bağlantısını kontrol edin. DDNS ana bilgisayar adını değiştirmek istediğiniz zaman Kayıtlı ana bilgisayar adını yenisiyle değiştirmek isterseniz, aşağıdaki adımları takip edin. 1. Yeni ana bilgisayar adını [Ana bilgisayar adı] bölümüne girin. 2. [Güncelleme] düğmesini tıklayın. Ana bilgisayar adını değiştirmek için onay penceresi görüntülenir.. [TAMAM] düğmesini tıklayın. Ana bilgisayar adını tam olarak değiştirdiğinizde, değiştirilmiş ana bilgisayar adı [Kayıtlı Ana Bilgisayar] bölümünde görüntülenir. Ana bilgisayar adı güncelleme sonrasında kaydedilmediyse, lütfen ağ bağlantısını kontrol edin. Ağ üzerinden yayın CH: Kanal numarasını görüntüler. Çözünürlük: Kayıt çözünürlüğünü belirler. Kalite: Kaydedilen resim kalitesini Kare Sayısı: SÇerçeve hızını seçer. Çerçeve hızı saniyede gönderilen resim karesi miktarını belirtir. Çözünürlüğe bağlı olarak, çerçeve hızı otomatik olarak ayarlanır. Manuel ayarlamak istiyorsanız aşağıdaki bölüme bakın. NTSC PAL Çözünürlük Çerçeve Hızı 52*240 1,, 5, 7.5, 10, *240 1,, 5, *480 1, 52*288 1,, 5, 6, 7.5, *288 1,, 5, 6 704*576 1, LG DVR ı aldıktan sonra, DDNS işlevini ilk kez kullandığınız zaman 1. DVR ayar menüsünü görüntüler. 2. [Sistem] > [Ağ] seçeneklerini seçin.. [DDNS Hizmeti] opsiyonlarını işaretler. 4. Ana bilgisayar adını [Ana bilgisayar adı] bölümüne girin.

29 Kurulum 29 Tarih/Saat Kontrolör Tarih: Mevcut yılı, ayı ve günü işaretleyin. Saat: Şu andaki saat ayarını yapın. Tarih Formatı: Tarih görüntüleme formatını seçin. Saat Formatı: Saat görüntüleme formatını seçin. Zaman Dilimi: DVR ın kurulumunun yapıldığı bölgedeki yerel saat alanını seçin. Gün Işığı Tasarrufu: Yaz saati fonksiyonunu kullanmak istiyorsanız bu seçeneği işaretleyin. Gün Işığından Tasarruf Başlangıcı: Gün Işığından Tasarruf için başlangıç zamanını seçin. Gün Işığından Tasarruf Bitişi: Gün Işığından Tasarruf için bitiş zamanını seçin. NTP IR Uzak Kimlik: Bu üniteye yönelik IR Uzak Kimliği ni seçin. Çoklu sistem kullanıyorsanız, her DVR ünitesine yönelik IR Uzak Kimlik ayarını yapın. Uzaktan Kontrolör ID: Bu ünite için Uzaktan Kontrol Tanımlamasını seçin. Çoklu sistem kullanmanız durumunda Uzaktan Kontrol Tanımlamasını her bir DVR ünitesi için ayarlayın. DVR ünitesini LKD1000 Kontrolör kullanarak kontrol edebilirsiniz. (Daha fazla bilgi için LKD1000 kullanıcı kılavuzuna bakın). Güncelleştirme Güncelleme özelliği, DVR yazılımını güncelleştirmenize ve PTZ protokollerini eklemenize/güncelleştirmenize olanak tanır. Bu durumda, mevcut DVR ayarları güncelleştirme işlemi sırasında silinmeyecek veya değiştirilmeyecektir. Kurulum NTP: İstediğiniz takdirde, DVR aygıtının tarih ve saat bilgilerini, saat sunucusu olarak adlandırılan NTP (Ağ Zaman Protokolü) ile senkronize edebilir, NTP Sunucu adını belirleyebilirsiniz. Zaman Sunucusu: Çoğu durumda genel olanı seçin. DVR, 5 genel sunucu (time.nist.gov, time-a.nist.gov, time-b.nist.gov, ntp. nasa.gov, clock.isc.org) arasındaki ortalama saati kullanacaktır. Özel Zaman Sunucusu: Sanal klavyeyi kullanarak özel saat sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girin. Senk. Aralığı: NTP saat sunucusuyla 1 gün, 1 saat, 1 ay ve 1 hafta biçiminde eşitlenmiş aralıklar belirleyebilirsiniz. NTP Testi: NTP sunucusunu test etmek için [NTP Testi] i seçin. NTP seçeneği bu sisteme uygun olarak ayarlanmamış ise gerçek zaman ile sistem zamanı arasında fark oluşabilir. NTP nin kullanılması önerilmektedir. 1. Güncelleme yöntemini seçer. 2. Güncelleme dosyasının bulunduğu aygıtı seçer veya FTP sunucu adı girin. [YEREL] de güncelleme yöntemini seçerseniz [FTP Sunucusu] seçeneği etkisiz konuma geçecek ve [Cihaz] seçeneği etkin konuma gelecektir. [Ağ] de güncelleme yöntemini seçerseniz [Cihaz] seçeneği etkisiz konuma geçecek ve [FTP Sunucusu] seçeneği etkin konuma gelecektir.. [Arama] düğmesini seçerek OK düğmesine basın. Güncelleme dosyası listede görüntülenecektir. 4. Güncelleme dosyasını listeden seçin. 5. [Güncelleme] düğmesini seçerek OK düğmesine basın. Teyid penceresi açılacaktır.

30 0 Kurulum Kurulum 6. Güncelleme işlemini başlatmak için [TAMAM] düğmesine, sona erdirmek ve çıkmak için [İptal] düğmesine tıklayın. Güncelleme işlemi bittikten sonra, [Sistemi yeniden başlatınız] mesajı ekrana gelir. 7. DVR ı yeniden başlatmak için OK i tıklayın. Hata oluşmaması için, güncelleme işlemi esnasında gücü kapatmayın. Güncelleme devam ederken, güncelleme için kullandığınız harici cihazı çıkarmayın. Arızaya neden olabilir. Yedekleme 7. Seçili verinin boyutunu ve boş alanı kontrol edin. Aygıt üzerinde yeteri kadar yer yoksa aygıt üzerinde yer açın veya daha önceden kaydedilmiş verileri silin. 8. [Yedeklemeyi Başlat] simgesini seçin ve yedeklemeyi başlatmak için OK a basın. 9. Ayar menüsünden çıkın. Yedekleme işlemi gerçekleştiriliyorken sistem kontrol çubuğundan yedekleme durumunu kontrol edebilirsiniz. Günlük/Haftalık yedekleme 1. Yedekleme için USB aygıtını bağlayın. 2. Zamanlama seçeneklerinden HAFTALIK veya GÜNLÜK seçin.. Yedekleme aygıtını seçin. 4. Zamanlama başlangıcı seçeneğinde yedeklemenin başlatılacağı tarihi ve/veya saati girin. 5. Zaman Aralığı Başlangıç seçeneğinde günü ve/veya saati girin. 6. Zaman Aralığı Bitiş seçeneğinde günü ve/veya saati girin. 7. [Tahmini Boyut] simgesini seçin ve OK a basın. 8. Seçili verilerin boyutunu ve USB aygıtındaki boş alanı kontrol edin. USB aygıtının yeterli yere sahip olmaması durumunda, yeteri kadar alana sahip bir USB aygıtı ile değiştirin veya bağlı bulunan USB aygıtı üzerinden bazı dosyaları silerek boş alan açın. Takvim: Yedekleme zamanlamasını ayarlayabilirsiniz. KAPALI: Tüm seçenekler devre dışı bırakılır. HAFTALIK veya GÜNLÜK: Ayara bağlı olarak yedekleme verileri otomatik olarak kaydedilir. ANLIK: Yedekleme verileri manuel kaydedilir. Cihaz: Bir yedekleme cihazı seçin. Takvim Başlangıcı: Zamanlama başlangıç tarihini belirleyin (Haftanın bir günü ve saat) Saat Aralığı Tarih: Yedekleme zaman aralığını girin. Yedekleme yapmak istediğiniz tarihi girin. Saat Aralığı Başlama: Haftanın başlangıç gününü veya saatini girin. Saat Aralığı Sona Erme: Haftanın bitiş gününü veya saatini girin. Tahmini Boyut: Yedekleme verilerinin boyutunu ve harici cihazlar üzerinde bulunan serbest alanı görüntüler. Yedeklemeyi Başlat: Yedeklemeyi başlatmak için kullanılır. Medyayı Sil: Ortamı silmek için kullanılır. Anlık Yedekleme 1. Yedekleme işlemi için yedek USB cihazını bağlayın veya disk sürücüsüne kaydedilebilir bir disk yerleştirin. 2. Yedekleme yapmak istediğiniz bölümü seçin.. Zamanlama seçeneklerinden ANLIK seçin. 4. Yedekleme aygıtını seçin. 5. Yedekleme için Zaman Aralığı Tarihi, Zaman Aralığı Başlangıcı ve Zaman Aralığı Bitişi sürelerini seçin. 6. [Tahmini Boyut] simgesini seçin ve OK a basın.

31 Kurulum 1 Yedekleme işlevi, harici USB CD-ROM sürücüsünde desteklenmemektedir. Yedekleme için kullanılabilir harici aygıt. Aygıt Kapasite USB HDD 2 TB ye kadar E-SATA HDD 2 TB ye kadar Arıza durumlarını önlemek için önerilen harici USB aygıtlarını kullanın (Bkz. sayfa 75). Güncel önerilen HDD listesi için, lütfen com sitesini ziyaret edin Arıza durumlarını önlemek için bu ünitede harici bir ortam formatlanmalıdır. Yedekleme işlemi gerçekleştiriliyorken [Tahmini Boyut], [Yedeklemeyi Başlat] ve [Medyayı Sil] seçeneklerini kullanamazsınız. Harici aygıtın bağlantısını yedekleme işlemi devam ederken kesmeyin, arızaya neden olabilir. Harici ortamı FAT2 ye sahip bir bilgisayar kullanarak formatlarsanız, ortam bu ünitede kullanılamayabilir. Harici aygıt üzerinde seçili verilerin boyutunu ve boş alanı kontrol eder. Aygıt üzerinde yeteri kadar yer yoksa aygıt üzerinde yer açın veya daha önceden kaydedilmiş verileri silin. 1. [Tahmini Boyut] ikonuna daha sonra da OK düğmesine basın. Seçili verilerin boyutu ve mevcut boş alan görüntülenir. 2. [TAMAM] seçin ve OK düğmesine basarak pencereyi kapatın. Yedekleme devam ederken yedekleme işlemini sona erdiremezsiniz. Aşağıda listelenen durumlarda uyarı mesajı görüntülenir. Başlangıç ve bitiş zamanı aynı değere sahip olduğunda. Başlangıç zamanı bitiş zamanından daha sonra olduğunda. Varolmayan veriler için zaman ayarı yaptığınızda. Başlangıç ve bitiş zamanı ayarı hatalı olduğunda. Bir ortamda yeterli boş alan olmadığında. Seçili USB aygıtının bağlantısı kesildiğinde. Disk yazma işlemi, tek oturumda kapalı formatta gerçekleştirilir. Sistem kontrol çubuğu üzerinde yedekleme işleminin ilerlemesini izleyebilirsiniz. Tahmini yedekleme verisi boyutu yalnızca yaklaşık bir boyuttur. Bu nedenle alan yetersizliği durumunu önlemek için ortamda yeterli boş alan açmalısınız. Zamanlanmış kayıt süresinde, sistem kontrol çubuğundan yedekleme durumunu kontrol edebilirsiniz. Dışa aktarım işlemi gerçekleştiriliyorken veya harici USB aygıtında yedekleme verisi aranıyorken, zamanlanmış yedekleme başlatılmaz. Dışa aktarım veya yedekleme araması tamamlandıktan sonra, zamanlanmış yedekleme yeniden başlatılır. Program yedeklemeyi ayarlarsanız, yedekleme verisinin boyutu Ayar menüsünün kayıt ayarlarına göre belirlenir. Kaydedilen gerçek veri boyutu, belirlenen kaydedilmiş veri boyutundan büyükse, program yedekleme etkinleştirilmeyebilir. Aygıt Ayarları Kamera Knl: Kanal numarasını görüntüler. Adı: Alfabetik harfleri, rakamları ve sembolleri kullanarak en fazla 21 karakter uzunluğunda bir kanal adı belirleyin. Audio: Ses giriş kanalını seçin. Seçili giriş ses kanalından dinleyebilirsiniz. Kurulum

32 2 Kurulum PTZ ATM/POS RS-485 terminalinin veri portu yoluyla bağlanan PTZ kameralara yönelik ayarları içerir. Kurulum Kanal: Bağlı PTZ kamerayı ayarlamak için istenilen kanalı seçer. Port: Arka paneldeki RS-485 terminaline yönelik bağlı veri portunu seçer. DATA 2 portu, DVR a bağlı olan PTZ kamerasını kontrol etmek veya LKD1000 kumandasıyla kontrol etmek için kullanılır. DATA 2 bağlantı noktası üzerinden PTZ kamerayı kullanmak isterseniz, [Uzaktan Kontrolör ID] seçeneğini [HİÇBİRİ] olarak belirlemelisiniz. DVR nin DATA 2 bağlantı noktası üzerinden kontrolü için LKD1000 kontrol aygıtını kullanırsanız, [Uzaktan Kontrolör ID] numarasını 1 ile 16 arasında ayarlamanız gerekmektedir. Kontrol ID: PTZ kamera tanımlamasını seçer. PTZ kamerayla aynı ayarları yapar. Protokol: PTZ kamera tarafından desteklenen protokolü seçer. Haberleşme Hızı: İletişim hızını seçer. PTZ Testi: PTZ ayarından sonra, seçili PTZ kameraya yönelik yatay kaydırma/eğme işlevini test edebilirsiniz. Test ekranını, PTZ testi seçeneğinin sağ tarafında bulunan önizleme pencerelerinden görebilirsiniz. a/d: Kaydırma yönünü test eder. w/s: Eğme yönünü test eder. Desteklenen PTZ kamera listesi referans için sayfa 76 te bulunmaktadır. Arayüz aygıtı: Ara yüz aygıtını açılır listeden seçin. HİÇBİRİ: ATM/POS aygıtının DVR ile doğrudan bağlantılı olduğu durumda seçim işlemini yapar. AVE Hydra: ATM/POS cihazı AVE Hydra cihazı aracılığıyla DVR ünitesine bağlandığında seçilir. AVE Hydra seçimi yapıldığında, [Kamera], [Haberleşme Hızı], [Veri biti], [Durdurma biti] ve [Veri Eşlik] seçenekleri devre dışı kalır ve bu seçenekler kullanılamaz. Kamera: ATM/POS aygıtı ile eşleme için kamera sayısını seçin. Haberleşme Hızı: DVR ve ATM/POS aygıtı arasında iletişim hızını ayarlamak için istenen parametreyi seçin. Veri biti: RS-485 iletişimi için veri bit sayısını seçin. Durdurma biti: İstediğiniz parametreyi seçin. Dur biti asenkron iletişimde son veriye eklenir. Veri Eşlik: İstediğiniz parametreyi seçin. Eşlik biti eşlik kontrolünün yapılması için verilere eklenir.

33 Kurulum Depolama Görüntü Ayarları OSD (Ekran Göstergesi) Üstüne Yaz: Üzerine yazma fonksiyonunun kullanılıp kullanılmayacağını belirler. HDD Doldu Uyarısı: HDD dolduğunda bir uyarı mesajı görüntülenir. Otomatik Silme: Otomatik silme tarihini belirler. Otomatik silme gününü ayarlarsanız, seçili gün içinde oluşturulan veriler haricindeki kayıtlı veriler silinecektir. Otomatik Silme işlevi her 5 dakikada bir etkinleştirilir. Saklama Yeri Tasarrufu: Kayıtlı verilerin kalitesini azaltarak bellek alanından tasarruf edilmesini sağlar. Format: HDD yi (Sabit Disk Sürücüsü) sıfırlar. HDD üzerindeki tüm veriler silinecektir. E-SATA: E-SATA cihazını seçer. Ekle: Seçili E-SATA belleğini veri kaydı için kullanır. Çıkart: Seçili E-SATA belleğini veri yedeklemek için kullanır. Kanal Adı: Kanal penceresi üzerinde görüntüleri işaretler veya kanal adını siler. Kanal-Status: Kanal penceresi üzerinde görüntüleri işaretler veya kanal durumunu siler. Yazı Tipi Boyutu: Kanal penceresinde görüntülenen kanal adı ve oynatım zamanı gibi çeşitli yazıların harf büyüklüğünü belirler. Pozisyon: Kanal penceresinde görüntülenen kanal adı ve oynatım zamanı gibi çeşitli yazılarında karakterlerin yerlerini belirler. Sıra Kurulum Tüm kanalları seçili ekran bölünme modunda sırayla görüntüleyebilirsiniz. Sıralama modunu 16 bölünme ile birlikte kullanamazsınız (LRD5080 serileri: 8 e bölünmüş). Sıralama modu içerisinde, ekran bölünme modunu değiştirirseniz, sıralama fonksiyonu iptal olacaktır. Ana Kalma Zamanı: Ana monitör için kanal sıralama zamanını seçer. Spot Kalma Zamanı: Spot monitör için kanal sıralama zamanını seçer.

34 4 Kurulum Video Ayar Her kamera kanalının parlaklık, karşıtlık ve renk ayarını ayarlar. Ayarlar ekranını önizleme pencerelerinden görebilirsiniz. Kayıt ayarları Kurulum Kanal: Ayarlamak üzere istediğiniz kanalı seçer. Parlaklık: Seçili kanala yönelik parlaklık ayarını 0 ila 100 olarak ayarlar. Kontrast: Seçili kanala yönelik karşıtlık ayarını 0 ila 100 olarak ayarlar. Renk: Seçili kanala yönelik renk ayarını 0 ila 100 olarak ayarlar. Varsayılana Geri Yükle: Ön ayar değerlerini ayarlar. Normal Program Kaydı Normal program kaydı hafta içinde seçili günlerde yinelenen bir düzen içerisinde ön ayarlı saatlerde etkinleştirilebilir. DVR, kullanıcı tarafından ayarlanan bir zamanlamaya göre kayıt yapabilir. Ayrıca, tarihe ve saate bakmaksızın manuel kayıt da yapabilir. Kayıt kesintisiz olarak veya olaylardan yola çıkılarak (alarm ve hareket algılama) yapılabilir. Kayıt zamanlama ekranı, tüm kanalların 24 saatlik bir dönemdeki zamanlamasını gösteren haftanın bir gününü görüntüler. Her 1 saatlik hücre bloğuna yönelik kayıt yöntemi seçilebilir. Her bloğun kayıt yöntemi kolay görüntülenebilmesi için renkli olarak gösterilir. Kanal numaraları Time Line [Zaman Çizelgesi] Haftanın günü Kayıt modu Haftanın Normal bir Günü için bir Kayıt Programı Belirleme (Normal Program) 1. Haftanın günlerinden birini seçin.

35 Kurulum 5 2. Bir kayıt modu seçin.. Kayıt yapmak istediğiniz kanalı ve zamanı belirlemek için, sol fare düğmesi ile sürükleyerek bırakın. Zaman blokunun rengi seçili moda bağlı olarak değişir. Gri (Kayıt yok): Programlı kayıt yok. Altın sarısı (Kesintisiz kayıt): Kayıt işlemi önceden ayarlanan zamandan itibaren otomatik olarak başlar. Kırmızı (Sensör olay kaydı): Kayıt işlemi belirlenen zaman içerisinde sensör alarmı oluştuğunda otomatik olarak başlar. Yeşil (Hareket olay kaydı): Kayıt işlemi belirlenen zaman içerisinde hareket algılandığında otomatik olarak başlar. Eflatun (Metin olay kaydı): Kayıt işlemi belirlenen zaman içerisinde metin girişi algılandığında otomatik olarak başlar. Sarı (Sensör+hareket kaydı) Kayıt işlemi sensör sinyali girişi olduğunda veya hareket algılandığında otomatik olarak başlar. Altın sarısı+kırmızı (Kesintisiz+Sensör olay kaydı): Kayıt işlemi önceden ayarlanan zamandan itibaren otomatik olarak başlar. Belirlenmiş zaman içerisinde sensör alarmı çaldığında, kesintisiz kayıt modundan sensör olay kayıt moduna geçilir ve kayıt otomatik olarak başlar. Altın sarısı+yeşil (Kesintisiz+Hareket olay kaydı): Kayıt işlemi önceden ayarlanan zamandan itibaren otomatik olarak başlar. Belirlenmiş zaman içerisinde hareket algılanması durumunda, kesintisiz kayıt modundan hareket olay kayıt moduna geçilir ve kayıt otomatik olarak başlar. Altın sarısı+eflatun (Kesintisiz+Metin olay kaydı): Kayıt işlemi önceden ayarlanan zamandan itibaren otomatik olarak başlar. Belirlenmiş zaman içerisinde metin girişi olduğunda, kesintisiz kayıt modundan metin olay kayıt moduna geçilir ve kayıt otomatik olarak başlar. Altın sarısı+sarı (Kesintisiz+Sensör+Hareket olay kaydı) Kayıt işlemi önceden ayarlanan zamandan itibaren otomatik olarak başlar. Sensör sinyali girişi olduğunda veya hareket algılandığında, kesintisiz kayıt modundan hareket olay kayıt moduna geçilir ve kayıt otomatik olarak başlar. Sarı+Eflatun (Sensör+Hareket+Metin olay kaydı) Sensör sinyali girişi olduğunda, hareket algılandığında veya metin girişi meydana geldiğinde, kayıt otomatik olarak başlar. Gök mavisi (Kesintisiz+Sensör+Hareket+Metin olay kaydı) Kayıt işlemi önceden ayarlanan zamandan itibaren otomatik olarak başlar. Belirlenmiş zaman içerisinde sensör sinyali girişi olduğunda, hareket algılandığında veya metin girişi meydana geldiğinde, kesintisiz kayıt modundan gerçekleşen olay kayıt moduna geçilir ve kayıt işlemi otomatik olarak başlar. 4. Önceki menüye geçmek için BACK düğmesine basın. Kayıt mesajı ekrana geldiğinde, [TAMAM] düğmesine basarak ayarları kaydedin. 5. Setup [Ayar] menüsünden çıkmak için BACK düğmesine ard arda basın. Özel bir Gün için bir Kayıt Programı Belirleme (Özel Program) Haftalık programa ek olarak, maksimum 15 özel tarih/saat dönemi tanımlanabilir. Özel kayıt programını yapılandırmak için Specific Dates [Özel Tarihler] seçeneğine tıklayın. 1. Bir Öğe numarası seçin. Kurulum 2. [Adı] sütununda w/s/a/d tuşları ile seçiminizi yaparak OK düğmesine basın. Sanal klavye menüsü açılır.

36 6 Kurulum. w/s/a/d tuşlarını kullanarak gerekli yıl, ay ve tarih bilgilerini girin. Tarihi seçmek için takvim simgesini kullanabilirsiniz. 4. İstediğiniz kanalda zaman hücresi bloğunu seçin. Normal Normal kayda yönelik ayarlar. Özel gün kayıt zamanlaması diğer kayıtlarla birlikte çoğaltılırsa yalnızca özel gün kaydı mümkün olur. Kayıt Programını Kopyalama Kurulum Programlanmış Kanal Verilerini Kopyalama Programlanmış kanal verilerini haftanın seçili günü içerisindeki diğer kanal(lar)a kopyalayabilirsiniz. 1. Haftanın gününü seçin ve [Normal Program] veya [Özel Program] menüsünde OK düğmesine basın. 2. [Kanal Kopyala] seçeneğine tıklayın, ardından OK düğmesine basın, kanal seçim menüsü ekrana gelir.. w/s/a/d tuşlarını kullanarak bir kanal seçin, ardından OK düğmesine basarak hedef kanal(lar)ı seçin. OK düğmesine basarak seçili kanalı iptal edebilirsiniz. 4. [TAMAM] seçeneğini işaretleyin ve OK tuşuna basarak seçiminizi onaylayın. Programlanmış Gün Verilerini Kopyalama Haftanın programlanmış gününü haftanın hafta içi ve hafta sonundaki başka bir gününe kopyalayabilirsiniz, 1. Haftanın kopyalamak istediğiniz gününü seçin. 2. [Gün kopyalama] seçeneğine tıklayın, ardından OK düğmesine basın, kanal seçim menüsü ekrana gelir.. w/s/a/d tuşlarını kullanarak haftanın gününü seçin, ardından OK düğmesine basarak hedef tarih(ler)i seçin. OK düğmesine basarak seçili kanalı iptal edebilirsiniz. 4. [TAMAM] seçeneğini işaretleyin ve OK tuşuna basarak seçiminizi onaylayın. CH: Kanal numarasını görüntüler. Çözünürlük: Kayıt çözünürlüğünü seçer. Kalite: Kaydedilen resim kalitesini. Kare Sayısı: SÇerçeve hızını seçer. Çerçeve hızı, bir saniyede kaydedilen çerçeve sayısıdır. Çözünürlüğe bağlı olarak, çerçeve hızı otomatik olarak ayarlanır. Sensor Sensör kaydına yönelik ayarlar. CH: Kanal numarasını görüntüler. Çözünürlük: Kayıt çözünürlüğünü belirler. Kalite: Kaydedilen resim kalitesini. Kare Sayısı: SÇerçeve hızını seçer. Çerçeve hızı, bir saniyede kaydedilen çerçeve sayısıdır. Çözünürlüğe bağlı olarak, çerçeve hızı otomatik olarak ayarlanır. Ön alarm: Olay öncesi kayıt süresini belirleyin. Bir Olay sinyali algılandığında, DVR veri kaydına belirlenen süre içerisinde olaydan önce başlar. Son alarm: Olay sonrası kayıt süresini belirleyin. Bir Olay sinyali algılandığında, DVR veri kaydına belirlenen süre içerisinde olaydan sonra başlar.

37 Kurulum 7 Hareket Hareket kaydına yönelik ayarlar. Anlık/Panik Anlık/Panik kayıt ile ilgili ayarlar. CH: Kanal numarasını görüntüler. Çözünürlük: Kayıt çözünürlüğünü belirler. Kalite: Kaydedilen resim kalitesini. Kare Sayısı: SÇerçeve hızını seçer. Çerçeve hızı, bir saniyede kaydedilen çerçeve sayısıdır. Çözünürlüğe bağlı olarak, çerçeve hızı otomatik olarak ayarlanır. Ön alarm: Olay öncesi kayıt süresini belirtir. Bir Olay sinyali algılandığında, DVR veri kaydına belirlenen süre içerisinde olaydan önce başlar. Son alarm: Olay sonrası kayıt süresini belirtir. Bir Olay sinyali algılandığında, DVR veri kaydına belirlenen süre içerisinde olaydan sonra başlar. CH: Kanal numarasını görüntüler. Çözünürlük: Kayıt çözünürlüğünü seçer. Kalite: Kaydedilen resim kalitesini. Kare Sayısı: SÇerçeve hızını seçer. Çerçeve hızı, bir saniyede kaydedilen çerçeve sayısıdır. Çözünürlüğe bağlı olarak, çerçeve hızı otomatik olarak ayarlanır. Anlık tekli kanal ayarı ve Panik çoklu kanal ayarıdır. Kurulum Metin Metin kayıtları ile ilgili ayarlar. CH: Kanal numarasını görüntüler. Çözünürlük: Kayıt çözünürlüğünü seçer. Kalite: Kaydedilen resim kalitesini. Kare Sayısı: SÇerçeve hızını seçer. Çerçeve hızı, bir saniyede kaydedilen çerçeve sayısıdır. Çözünürlüğe bağlı olarak, çerçeve hızı otomatik olarak ayarlanır. Ön alarm: Olay öncesi kayıt süresini belirtir. Bir Olay sinyali algılandığında, DVR veri kaydına belirlenen süre içerisinde olaydan önce başlar. Son alarm: Olay sonrası kayıt süresini belirtir. Bir Olay sinyali algılandığında, DVR veri kaydına belirlenen süre içerisinde olaydan sonra başlar.

38 8 Kurulum Olay Ayarları Sensor Hareket algılama alanını fareyi kullanarak seçebilirsiniz. Alanı seçmek için: Hareket algılama alanını seçmek için bir hücreyi sağa doğru sürükleyin ve bırakın. Alanı iptal etmek için: Hareket algılama alanını iptal etmek için seçili hücre alanının hücre noktasını sürükleyin ve bırakın. Hassasiyetten bağımsız olarak, aydınlatmanın yetersiz olduğu ve nesnenin ana hatlarının yeterince açık görülemediği durumlarda, Hareket Olayı gerçekleşemez. Ayarlamadan önce Hareketli Olay ı kontrol etmelisiniz. Kurulum Giriş: ALARM-IN terminal numarasını görüntüler. Sensor Tipi: Sensör durumu N.O. (Normal Olarak Açık) veya N.C. (Normal Olarak Kapalı) olarak ayarlanabilir. Kamera: ALARM-IN [ALARM GİRİŞİ terminaline bağlı kamera kanalını seçin. Röle çıkışı: Çıkış alarmı (röle) sinyaline yönelik RELAY-OUT terminalinin alarm (röle) çıkışı numarasını seçin. ilk değer atamak: Önceden tanımlı numarayı seçin. Girdi etkinleştirildiğinde, kamera seçili önceden tanımlı konuma geçer ve o konumdaki kameranın resmi monitörde belirir. ATM/POS Veri Formatı DVR, ATM (Otomatik Vezne Makinesi) ve POS (Satış Noktası; örneğin kasalar) gelecek olan metin girdilerine duyarlı olmak üzere ayarlanabilir. Bu ekran girdi aygıtınıza uygun olarak DVR cihazınızı konfigüre etmenize olanak sağlar. Hareket Giriş Kanalı: Kamera kanalı ile eşleştirin. İşlem Başladı: İşlem başlatma dizini girin. Aygıt üreticisinin dokümanlarına başvurarak, aygıtın işlemin başlaması ile beraber gönderdiği ilk metin dizisine bakın. İşlem Sona Erdi: İşlem sonlandırma dizini girin. Aygıt üreticisinin dokümanlarına başvurarak, aygıtın işlemin sonlanması ile beraber gönderdiği metin dizisine bakın. Cümle Sonu Sınırlayıcısı: Aygıtın satır sonunu belirtmek için kullandığı karakter veya karakterlerini girin. Satır Sınırlayıcı Karakter(ler) için üretici firmanın dokümanlarına bakın. Kanal: Hareket algılamayı ayarlamak için kanalı seçin. Hassasiyet: Oluşturulan hareket algılama alanına yönelik duyarlılık seviyesini belirleyin. Duyarlılık seviyesi 01 ile 10 arasında veya OFF olarak ayarlanabilir. Röle Çıkışı: Hareket algılandığında çıkış alarmı (röle) sinyaline yönelik RELAY-OUT terminal numarasını seçin. Alan: Önizleme penceresinde istediğiniz hareket algılama alanını seçin. w/s/a/d: Sarı hücre kutusunu başka bir hücre bölgesine kaydırır. OK: Geçerli hücre konumundaki hareket algılama alanını seçer veya iptal eder. Ayarlardan çıkmak için BACK ye [GERİ] basın.

39 Kurulum 9 Gözardı Edilen Dizi: DVR tarafından dikkate alınmasını istemediğiniz bir dizin veya metni girin. Üretici firmanın dokümanlarını inceleyerek, gönderilen metin dizinleri için, cihazın işlem sırasında hangi metin dizinlerini gönderdiğini görebilir, ve hangilerinin kayıt edilmesini istemediğinizi belirleyebilirsiniz. Süre bitti: Kayıt sonlandırma zamanını seçin. Röle Çıkışı: 01 den 04 e: RELAY-OUT terminali üzerinden alarm (yönlendirme) sinyal çıktısı sağlar. DVR metin girdisi algıladığında, tüm ilgili RELAY-OUT bağlantılarında çıktı sinyallerini tetikler. HİÇBİRİ: Kullanılmamaktadır. Bildirge Seçili opsiyonu etkin konuma getirmek istediğinizde işaretleme işlemini yapar. Seçili bildirim opsiyonu etkin konumda ise, seçili opsiyon ile ilgili bilgi hakkında kullanıcıyı e-posta ile bilgilendirir. ATM/POS Kayıt Bilgisi. Opsiyon ayarları İşlem Başlatma ve İşlem Sonlandırma seçenekleri ayarlandı. İşlem Başlatma ve İşlem Sonlandırma seçenekleri ayarlanmadı. Olay Ekranı ATM/POS Kayıt İşlevi İşlem başlatma verisi algılandığında kayıt otomatik olarak başlayacaktır. İşlem sonlandırma verisi algılandığında kayıt son alarm süresi sona erdiğinde durur. İşlem verisi algılandığında kayıt otomatik olarak başlayacaktır. İşlem verisi algılanmadığında, kayıt son alarm süresi ve Zaman Aşımı seçeneğinde belirlediğiniz süre sona erdiğinde durur. Sensor Açık: Algılama gerçekleştiğinde bir e-posta gönderir. Hareket Algılama: Hareket algılama gerçekleştiğinde bir e-posta gönderir. Metin Giriş: Metin girdisi algılandığında e-posta gönderir. Admin Şifresi Değişti: Yönetici şifresi değiştirildiğinde bir e-posta gönderir. Görüntü Yok: Bir kablo bağlantısının kesilmesi veya kamerada arıza ortaya çıkması nedeni ile kamera video sinyali durduğunda e-posta gönderir. Güç Açık/Kapalı: Güç kesildiğinde ve geldiğinde e-posta gönderir. Disk Dolu: HDD tamamı ile kayıt ile dolduğunda e-posta gönderir. E-Posta Kurulum Spot Kanal: Olay etkin konumda iken spot monitör görüntülemesi için olay tipini belirleyin. Bildirim: Ünitenin çalışma bilgilerinin e-posta aracılığıyla bildirim ayarlarına göre iletilmesi için bu seçeneği işaretleyin. SMTP Server: SMTP Sunucu adresini girin. Bilgilendirme seçeneği işaretli değilse ve SMTP sunucu seçeneği boş ise, SMTP Bağlantı Noktası, Kullanıcı Adı, Şifre ve TLS seçenekleri belirlenemez. SMTP Port: SMTP Bağlantı Noktası numarasını girin. SMTP için kullanılan portu genellikle 25 dir. Ancak, bazı durumlarda daha fazla esneklik veya güvenlik için bu port numarasını değiştirmek daha iyidir. Arzu edildiği takdirde bağlantı noktası numarası 1 ile 65 5 arasında değiştirilebilir. Kullanıcı Adı: Kullanıcı adını girin. Şifre: Şifreyi girin.

40 40 Kurulum TLS: TLS (Taşıma Katmanı Güvenliği) fonksiyonunu kullanmak istiyorsanız bu seçeneği işaretleyin. E-Posta Adresi (1 ve ): E-posta adresini girin. En fazla e-posta adresi girebilirsiniz. E-Posta Testi: E-posta gönderme işlemini test etmek için, [E-Posta Testi] seçeneğine tıklayın. SNMP Basit Ağ Yönetim Protokolü (SNMP), ağdaki aygıtların yönetim bilgilerinin değiş tokuşunu yapmak için olan bir uygulama protokolüdür. SMTP sunucusu, SMTP port no., kullanıcı adı ve parola seçenekleri isteğe bağlıdır. DVR, bir SMTP sunucusu veya bir MTA (mesaj aktarım aracısı) kullanmadan doğrudan e-posta gönderebilir. Belirli durumlarda, tüm e-postaların belirli bir SMTP sunucusuna iletilmesi gerekir. Böyle bir durumda sunucu ana bilgisayar adını veya IP adresini belirtin. SMTP ayarıyla ilgili daha fazla ayrıntı için, ağ yöneticinize ve/veya posta servis sağlayıcınıza danışın. Kurulum Acil Durum Bildirge: Ünitenin çalışma bilgilerinin bildirim ayarlarına göre acil durum aracısına iletilmesi için bu seçeneği işaretleyin. Ana Bilgisayar Adı/Port: Acil unsur programının Ana Bilgisayar Adı ve bağlantı numarasını girin. Bu işlevin varsayılan fabrika ayarı portu 9002 dir. Ancak, bazı durumlarda daha fazla esneklik veya güvenlik için bu port numarasını değiştirmek daha iyidir. Arzu edildiği takdirde bağlantı noktası numarası ile 65 5 arasında değiştirilebilir. En fazla 9 adet Ana Bilgisayar ve bağlantı numarası belirleyebilirsiniz. SNMP Sürümü: SNMP Version [SNMP Sürümü]: Bu cihaz SNMP erişimine açıksa, SNMP sürümünü seçer. Port: SNMP portu numarasını girin. Şifre dizisi (yalnızca V2): Bu sistemi etkinleştirmek istediğiniz SNMP yönetim topluluğunu belirler (örneğin, lge community veya açık) Kullanıcı (yalnızca V): SNMP güvenlik adını girin. Kimlik Doğrulama (yalnızca V): SNMP Doğrulama modunu girin. (MD5 veya SHA) Şifre (yalnızca V): SNMP Doğrulama şifresini girin. Privacy (yalnızca V): SNMP Doğrulama için bir gizlilik modu seçin. (DES veya AES) Şifre (yalnızca V): Gizlilik modu şifresini girin. IP Adresini trap: Ağ yönetim istasyonu olarak kullanmak istediğiniz ve SNMP tuzaklarının gönderileceği bilgisayarın IP adresini belirler. Şifre dizisi trap: Bu sistemi etkinleştirmek istediğiniz SNMP tuzak topluluğunu belirler (örneğin, lge community veya açık).

41 Kurulum 41 Çıkış Kullanıcı ayarları Grup Yetkisi Yeni bir kullanıcı grubunu çeşitli erişim hakları ile kaydedebilirsiniz. Röle Kapalı ALARM ONAYLANDI: Alarmı durdurmak için ALM.OFF (ALARM KAPALI) düğmesini kullanın. ALARM SONRASI ZAMANI: Alarm, alarm sonrası kayıt süresinden sonra durdurulur. Sistem Alarm Çıkışı: Sistemde bazı sorunlar olduğunda seçilen alarm çıkış ucu sayısı yoluyla alarm (aktarma) sinyali verir. Bu seçeneği kullanmayacaksınız [HİÇBİRİ] opsiyonunu işaretleyin. HDD Arıza Alarmı: HDD başarısız olduğunda seçilen alarm çıkış ucu sayısı yoluyla alarm (aktarma) sinyali verir. Bu seçeneği kullanmayacaksınız [HİÇBİRİ] opsiyonunu işaretleyin. Video Kayıp Alarmı: Kameradaki bir görüntü sinyali, bir kablo kopukluğu ya da bir kamera arızası yüzünden durduğunda seçilen alarm çıkış ucu sayısı yoluyla alarm (aktarma) sinyali verir. Bu seçeneği kullanmayacaksınız [HİÇBİRİ] opsiyonunu işaretleyin. Fan Başarısız Alarmı: Fan başarısız olduğunda seçilen alarm çıkış ucu sayısı yoluyla alarm (aktarma) sinyali verir. Bu seçeneği kullanmayacaksınız [HİÇBİRİ] opsiyonunu işaretleyin. Buzzer Seçili opsiyonu etkin konuma getirmek istediğinizde işaretleme işlemini yapar. Grup ID: Bir grup Tanımlaması seçerek yetki ataması yapın. GUEST: GUEST (ZİYARETÇİ) grubu sistem üzerinde kısıtlı yetkiye sahiptir. Bu grup içerisindeki kullanıcılar, canlı görüntüleri izleyebilir ve ayrıca Ana ve Spot kanallarının örtülü fonksiyonlarını ayarlayabilir. ADMINISTRATOR: ADMINISTRATOR (YÖNETİCİ) grubu sistem üzerinde sınırsız yetkiye sahiptir. Bu grup içerisindeki kullanıcılar tüm fonksiyonları kullanabilirler. [Grup 01] ve [Grup 08]: Bu grup içerisindeki kullanıcılar, fonksiyon için yetkileri manüel olarak atayabilirler. ZİYARETÇİ ve YÖNETİCİ grupları özellikle yetkilendirme amacı ile ayarlanmıştır. İlk atamaları ve grup isimlerini (GUEST ve ADMINISTRATOR) değiştiremezsiniz. Grup Adı: Grup Tanımlama seçeneğinden bir grubu seçtiğinizde, grup adını kaydedebilirsiniz. Grup adını girin. Kurgu, Arama/Oynat, Gönder, PTZ, Güç Kapalı, Anlık Kayıt: Seçili grup için yeki ataması yapın. Bu seçeneği etkinleştirmek için işaretleyin. Ana Kanal/Spot Kanal: Grup kullanıcı için bir kanal seçerek işleme izin verir. LG logosu örtülü kanalarda görüntülenmektedir. Kurulum Sensor: Sensör devreye girdiğinde ses çıkarır. Hareket: Bir hareket algılandığında ses çıkarır. Metin: DVR metin girişi algıladığında sesli uyarı verir. Sistem: Soğutma fanı etkinleştirilmemişse veya HDD bozuk sektör içeriyorsa ses çıkartır.

42 42 Kurulum Kullanıcı Kullanıcı adını seçili Kullanıcı Tanımı için atayabilirsiniz. Kurulum Sihirbazı ayarları Kurulum Sihirbazı ünitenin ilk açılışında veya Ayar menüsünde [Kurulum Sihirbazı] seçeneğine tıkladığınızda ekranda belirir. Kurulum sihirbazında DVR adı, ekran dili, veri, zaman, ağ ayarları, kayıt programı ve kayıt modunu ayarlayabilirsiniz. DVR Kurulumu tamamlandıktan sonra Kurulum Sihirbazını başlatacak olursanız, önceden yapılandırılan veriler silinebilir. Kurulum 1. [Kullanıcı Kimliği] yi açılır listeden seçin. 2. Seçili kullanıcı tanımı için kullanıcı adını girin.. Kullanıcı grubunu açılır listeden seçin. 4. Şifreyi girin. 5. Otomatik kullanıcı sistem çıkış süresini açılır listeden seçin. 6. BACK düğmesine basarak teyit penceresini görüntüleyin. 7. [TAMAM] seçerek seçiminizi doğrulayın veya [İptal] ile ayarı iptal edin. Kişisel bilgilerin güvenliği açısından yönetici şifresini değiştirmeniz önemle tavsiye edilir rakamlarını varsayılan şifre olarak bırakmayın. Şifrenizi kaydetmeyi ve unutmamak için güvenli bir yerde saklamayı ihmal etmeyin. Kullanıcı tanımının [ADMINISTRATOR] olarak belirlendiği durumda, [Kullanıcı Adı] ve[grup] seçeneğini değiştiremezsiniz ancak şifreyi değiştirebilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifre büyük / küçük harf duyarlıdır. Girilen şifre 4 karakterden uzun olmalıdır. Adım 1 DVR adını ve ekran dilini ayarlayın. DVR Adı: Alfabetik harfleri, rakamları ve sembolleri kullanarak en fazla 21 karakter uzunluğunda bir DVR adı girin. Dil: Ayar menüsü ve bilgi ekranında kullanılacak dili seçin.

43 Kurulum 4 Adım 2 Tarih ve saati ayarlayın. Adım LAN portları için ağ adresini ayarlayın. Tarih: Geçerli yıl, ay ve gün bilgilerini girin. Saat: Geçerli saati girin. Zaman Dilimi: Tarih görüntüleme formatını seçin. Gün Işığı Tasarrufu: Saat görüntüleme formatını seçin. Başlangıç zamanı: DVR ünitesinin kurulduğu bölgede geçerli saat dilimini seçin. Gün Işığı Tasarrufu: Yaz saati fonksiyonunu kullanacaksanız bu seçeneği işaretleyin. Gün Işığından Tasarruf Başlangıcı: Yaz Saati başlangıç tarihini seçin. Gün Işığından Tasarruf Bitişi: Yaz Saati bitiş tarihini seçin. Arayüz: Kullanmak istediğiniz LAN portunu seçin (Ethernet 0). DHCP: Ağa bağlı bir DHCP sunucusu varsa, IP adresi atamaya izin vermek için bu seçeneği işaretleyin. Bu ayar IP adresinin otomatik olarak atanmasını sağlar. IP Adresi: IP adresini girin. Alt Ağ Maskesi: Alt ağ maskesi adresini girin. Ağ Geçidi: Ağ geçidi adresini girin. Birincil DNS: Ana bilgisayar adlarını IP adreslerine dönüştüren Birincil alan adı sunucusunu girin. İkincil DNS: Birincil DNS için yedek işlevini gören İkincil DNS sunucusu adresini girin. Kurulum

44 44 Kurulum Adım 4 Kayıt programını ayarlayın. Adım 5 Kesintisiz ve Olay kaydı için kayıt modunu ayarlayın. Kurulum Hafta Arası: Kayıt modunu iş günlerine (Pzt-Cum) ayarlar. Hafta Sonu: Kayıt modunu hafta sonuna (Cmt-Paz) ayarlar. Çözünürlük: Kayıt çözünürlüğünü belirler. Kalite: Kayıt resim kalitesini belirler. Kare Sayısı: Çerçeve hızını seçer. Çerçeve hızı saniyede kaydedilen çerçeve sayısıdır. Çözünürlüğe bağlı olarak, çerçeve hızı otomatik olarak ayarlanır.

45 İşlem 45 4 İşlem Anlık Kayıt Kameradaki görüntüler dahili sabit diske kaydedilir. Tüm kameraların bağlı olduğundan ve saat ile tarih bilgilerinin doğru olarak ayarlandığından emin olun. Kayda başlamadan önce, sistem ayarı kayıt menüsündeki kayıt yineleme ayarlarını kontrol edin ve ardından kayıt ayarlarını belirleyin. 1. REC düğmesine basın ve daha sonra kaydetmek istediğiniz kanal düğmesine basın. Ana monitör üzerinde, seçili kanal ekranında kayıt tipi göstergesi altın sarısı olarak yanacaktır. IRIS+ 4 IRIS - 8 CLEAR 12 TOUR 16 SHIFT LOGIN SEARCH SETUP VIEW CAM BACK REC 2. REC düğmesine basın ve daha sonra kaydı sonlandırmak istediğiniz kanal düğmesine basın. Anlık kaydı durdurursanız, kayıt modu zamanlanmış kayıt moduna dönüştürülür [Continuous (Kesintisiz)/ Alarm (Alarm)/ Motion (Hareket) kayıtları]. Program ayarlanmamışsa, ana monitörde seçilen kanal ekranındaki düğme göstergesi kapanır ve kayıt türü göstergesi gri dönüşür. OK Harici kayıt cihazları sabit diske kaydedilen görüntüler için kopyalama alanları olarak kullanılabilir. Kayıtları doğrudan harici kayıt cihazlarına kaydetmek mümkün değildir. Sol fare düğmesiyle anlık kayıt yapabilirsiniz. 1. İmleci ana monitörde istediğiniz kanal ekranına hareket ettirin. 2. Sol fare düğmesiyle kayıt türü göstergesini tıklayın, böylece kayıt başlar. Bir kez daha tıkladığınızda anlık kayıt durdurulur ve kayıt türü göstergesi zamanlanmış kayıt moduna dönüştürülür (Kesintisiz / Sensör / Hareket kaydı). Zamanlama ayarlanmamışsa, kayıt türü göstergesi gri dönüşür. Anlık kayıt fonksiyonunu sensör, hareket veya kesintisiz olarak programlanan kanallarda da kullanabilirsiniz. Anlık kaydı durdurduğunuzda, kayıt türü göstergesi zamanlanmış kayıt moduna dönüştürülür. Anlık ve Kesintisiz kayıt seçeneklerini aşağıdaki durumlarda kullanamazsınız. Bir HDD bağlı olmadığında. Bir HDD formatlanmamışsa. Kanalda görüntülenecek video girişi olmadığında. Üzerine yazma fonksiyonu "KAPALI" olarak ayarlanmış. Kayıt zamanlama [Sensor (Sensör)/Motion (Hareket)] ayarlanmamışsa. Kayıt önceliği. Anlık kayıt > Sensör kaydı > Hareket kaydı > Kesintisiz kayıt. Kayıt esnasında HDD de bir problem oluşması durumunda uyarı mesajı görüntülenmektedir. 4 İşlem Panik Kaydı Tüm kanalları aynı anda kayıt edebilirsiniz. Bu fonksiyon, sadece canlı kanallar için etkin olur. 1. REC düğmesine basın ve tüm canlı kanal ekranları üzerindeki kayıt göstergesi altın sarısı yanana dek basın. DVR kayıt yapmaya başlayacaktır. 2. REC düğmesine basın ve tüm canlı kanal ekranları üzerindeki kayıt göstergesi gri yanana dek basın. DVR kayıt yapmayı durduracaktır.

46 46 İşlem 4 İşlem Anında Oynatım Kayıtlı bir görüntüyü kaydı durdurmadan oynatmak mümkündür. 1. Oynatmak istediğiniz bir kanal seçin. 2. ad (Oynat) düğmesine basarak son 1 veya 2 dakika içerisinde kaydedilen görüntüleri izleyebilirsiniz. Oynatılan görüntü tam ekran penceresinde görüntülenecektir.. Oynatmayı durdurmak için Z (STOP) tuşuna basın. Arama ve Oynatma İstenen görüntünün başına gidebilmek için bu ünitede çeşitli arama fonksiyonları bulunmaktadır. Arama menüsünü görüntülemek için SEARCH düğmesine basın. Tarihe ve Saate Göre Arama Tarih, saat ve dakika belirterek kayıtlı resimler aramak için kullanın. 8. Oynatmayı durdurmak ve arama menüsüne geri dönmek için STOP a (Z) (DURDUR) basın. 9. [Tarih/Saat] menüsünden çıkmak için BACK düğmesine ard arda basın. Takvim simgesini kullanarak tarih seçme 1. simgesine tıklayın ardından OK düğmesine basın. 2. BACK düğmesine basarak [w] veya [s] seçeneğine gidip yıl ve ay seçimi yapın.. İstenilen yıl ve tarihi seçmek için OK düğmesine ard arda basın. 4. w/s/a/d tuşları ile tarihi seçin, ardından Tamam tuşuna basın. 5. [TAMAM] seçeneğini işaretleyin ve OK tuşuna basarak ayarları onaylayın. Yedekleme işlemi gerçekleştiriliyorken, yedekleme cihazında veri arayamazsınız Yedekleme cihazında arama yaparken harici USB cihazını çıkarmayın. Aksi halde arıza durumu oluşabilir. Zaman grafiği üzerinde gösterilen kayıtlı veriler, kayıt türüne bağlı olarak farklı renklerde görüntülenir. Altın sarısı: Kesintisiz kayıt. Kırmızı: Sensör kaydı. Yeşil: Hareket algılama kaydı. Gri: Kayıt işlemi yok. Menekşe: ATM/POS kaydı. Detaylı zamanı 6 saatlik aralıklar ile görüntülemek için tuşunu kullanın. 1. SEARCH düğmesine bastığınızda veya Sistem Denetim Çubuğu üzerindeki gelir. simgesine tıkladığınızda [Arama] menüsü ekrana 2. [Tarih/Saat] simgesini seçmek için w/s tuşunu kullanın ve ardından OK a basın.. Kaynak aygıtını seçin. Dahili Hard Disk: Dahili HDD cihazının kayıtlı içeriğini oynatır veya bu içerikte arama yapar. Source Device: Kaynak cihazın yedekleme içeriğini oynatır veya bu içerikte arama yapar. 4. Yıl, ay, gün ve saat bilgilerini ayarlayın. a/d: Bir önceki veya sonraki sütuna geçer. w/s: Mevcut pozisyondaki değeri değiştirir. OK: Sütunu seçer veya ayarları teyit eder. 5. [Arama] simgesini seçin ve ardından OK a basın. Arama sonuçları görüntülenecektir. 6. w/s kullanarak kanalı seçin ve sonra OK tuşuna basın. Bu adımı tekrarlayarak diğer kanal seçimleri de yapılabilir. 7. Oynatımı başlatmak için ad (Oynat) düğmesine basın veya simgesine tıklayın. Görüntü(ler) ana monitör üzerinde izlenebilecektir. Olaya Göre Arama Kayıtlı bir resmi olay tarihine ve türüne göre arar. 1. SEARCH düğmesine bastığınızda veya Sistem Denetim Çubuğu üzerindeki simgesine tıkladığınızda [Arama] menüsü ekrana gelir. 2. w/s kullanarak [Olay] ikonunu seçin ve sonra OK tuşuna basın.. Kaynak aygıtını seçin. 4. Yılı, ayı, tarihi ve saati ayarlayın. a/d: Bir önceki veya sonraki sütuna geçer. w/s:mevcut pozisyondaki değeri değiştirir. OK: Sütunu seçer veya ayarları teyit eder.

47 İşlem w/s/a/d kullanarak kanalı seçin ve sonra OK tuşuna basarak teyit edin. Tüm kanalları seçmek isterseniz, [Tümünü Seç] seçeneğini işaretler. 6. Açılır listeden [Olay Tipi] seçeneğine tıklayın. 7. [Arama] simgesini seçin ve ardından OK a basın. Olay listesi menüsü açılır. Olay listesinde bir veri seçtiğinizde, önizleme ekranı aracılığıyla görüntüleri görebilirsiniz. 8. Olay listesinden bir kayıt verisi seçin, ardından seçili veriyi oynatmak için ad (Oynat) düğmesine basın veya düğmesine tıklayın. Resim ana monitörde görüntülenir. 9. Oynatmayı durdurmak ve olay listesi menüsüne geri dönmek için STOP a (Z) (DURDUR) basın. 10. Olaya göre arama menüsünden çıkmak için BACK e (GERİ) art arda basın. ATM/POS Arama ATM/POS aygıtı üzerinden kayıtlı metin bilgilerinin aranması. Bu fonksiyon sadece dahili ve harici HDD nin yedekleme verileri ile kullanılabilmektedir. Yer imi/koruma Araması Yer imi veya korumalı bir bölüm içeren kayıtlı verilerde arama yapar. 1. SEARCH düğmesine bastığınızda veya Sistem Denetim Çubuğu üzerindeki gelir. simgesine tıkladığınızda Arama menüsü ekrana 2. Açılır listeden [Yer İmi] veya [Koru] seçeneğine tıklayın.. Arama simgesine tıklayın, ardından OK düğmesine basın. Yer imi (veya Protect [Koruma] listesi açılır. 4. w/s düğmesini kullanarak yer imini (veya korumayı) seçin, ardından Ok düğmesine basın. 5. Seçili veriyi oynatmak için ad (Oynat) düğmesine basın veya düğmesine tıklayın. Yedekleme verileri Yer imi/koruma araması ile oynatılamaz. Bir yer imini yalnızca tek kanallı oynatma sırasında kaydedebilirsiniz. Yer imini/korumayı listeden silmek istiyorsanız, kayıtlı veriyi seçin ve düğmesine tıkladıktan sonra OK tuşuna basın. 1. SEARCH düğmesine bastığınızda veya Sistem Denetim Çubuğu üzerindeki simgesine tıkladığınızda Arama menüsü ekrana gelir. 2. [ATM/POS] simgesini seçmek için w/s tuşunu kullanın ve ardından OK a basın.. Kaynak aygıtını seçin. 4. Yılı, ayı, tarihi ve saati ayarlayın. a/d: Bir önceki veya sonraki sütuna geçer. w/s: Mevcut pozisyondaki değeri değiştirir. OK: Sütunu seçer veya ayarları teyit eder. 5. w/s/a/d kullanarak kanalı seçin ve sonra OK tuşuna basarak teyit edin. Tüm kanalları seçmek istiyorsanız, [Tümünü Seç] seçeneğini işaretleyin. 6. Detaylı arama seçeneklerini belirleyin. Numara: Ön ayar numarasını görüntüler. Seçenek: Aramak istediğiniz metni girin. AND /OR : Metin arama ve rakam arama fonksiyonunu bir arada kullanmak isterseniz Boolean işlecini seçebilirsiniz. Değer: Aramak istediğiniz rakamı girin. >, <, <=, =, >= (karşılaştırma sembolleri): Rakam arama için karşılaştırma sembollerini seçin. > Girilen değerden daha düşük bir değeri bulmak için. < Girilen değerden daha yüksek bir değeri bulmak için. <= Girilen değerden daha yüksek veya eşit bir değeri bulmak için. = Girilen değere eşit bir değeri bulmak için. >= Girilen değerden daha düşük veya eşit bir değeri bulmak için. 7. [Arama] simgesini seçin ve ardından OK a basın 8. Listeden bir metin verisi seçin, ardından seçili veriyi oynatmak için ad (Oynat) düğmesine basın veya düğmesine tıklayın. Resim ana monitörde görüntülenir. 9. STOP (Z) a basarak oynatımı durdurduktan sonra ATM/POS arama sonuç menüsüne dönebilirsiniz. 4 İşlem

48 48 İşlem Dışarıdan Alınan Veri Araması Harici cihazda dışarıya aktarılan verileri arar. Devam etmeden önce dışa aktarma cihazını kontrol edin. Bu fonksiyonu kullanmak istiyorsanız, harici cihaza bağlanmanız gerekir, aksi takdirde uyarı iletisi görüntülenir. Akıllı Arama Hareket algılama koşullarını belirleyerek kaydedilen verileri arattırabilirsiniz. 4 İşlem 1. SEARCH düğmesine bastığınızda veya Sistem Denetim Çubuğu üzerindeki gelir. simgesine tıkladığınızda Arama menüsü ekrana 2. [Gönder] simgesini seçmek için w/s tuşunu kullanın ve ardından OK a basın.. Kaynak aygıtını seçin. 4. [Arama] simgesini seçin ve ardından OK a basın. Dışarıya gönderilen dosya liste menüsü görüntülenir. 5. Dışa aktarılan dosya listesinden dışa aktarılan dosyayı seçin, ardından oynatımı başlatmak için ad (Oynat) düğmesine basın veya düğmesine tıklayın. Resim ana monitörde görüntülenir. 6. STOP (Z) a basarak oynatımı durdurduktan sonra dışarı gönderilen dosya listesi menüsüne dönebilirsiniz. 1. SEARCH düğmesine bastığınızda veya Sistem Denetim Çubuğu üzerindeki gelir. simgesine tıkladığınızda [Arama] menüsü ekrana 2. [Akıllı] simgesini seçmek için w/s tuşunu kullanın ve ardından OK a basın. Akıllı arama menüsü görüntülenir.. Kaynak aygıtını seçin. 4. Start Başlangıç Tarihi/Saati, Bitiş Tarihi/Saati, Kanal ve Hassasiyet seçeneklerini belirleyin. wsad: Seçeneklere gider. w/s: Mevcut pozisyondaki değeri değiştirir. OK: Seçene i belirler veya ayarı onaylar. 5. Hareket maskesi ayarını belirleyin. OK a her bastı ınızda alan, etkin ve etkin olmayan arasında geçiß yapar. Bir noktayı tıklayın ve hareketi seçmek için fareyi kullanarak bitiß noktasını sürükleyip bırakın. Etkin alanlar kırmızıyla gösterilir. 6. Hareket yönü düğmesini seçin. 7. Maske ayar menüsünden çıkmak için BACK düğmesine ard arda basın. 8. [Arama] seçin ve ardından OK a basın. Hareket algılama listesi menüsü görüntülenir Arama sonucu liste üzerinde görüntülenir. 9. Listeden kayıt verisini seçin, ardından seçili veriyi oynatmak için ad (Oynat) düğmesine basın veya düğmesine tıklayın. Resim ana monitörde görüntülenir. 10. Oynatımı durdurmak ve akıllı liste menüsüne geri dönmek için STOP (Z) düğmesine basın. 11. [Akıllı Arama] menüsünden çıkmak için BACK düğmesine ard arda basın.

49 49 İşlem Oynatma Sırasında Kullanılabilen İşlevler Düğme NET Oynatım Denetimi Menüsü Uzaktan Kumanda PTZ İşlev FOCUS+ 2 4 INFO ALM.OFF FOCUS - IRIS LOG OSD Ön panel 1 HDD Oynatımı durdurur. ALARM BACK UP IRIS+ 7 8 TEXT OFF NET SET OSD CLEAR /0 11 COPY MARK HDD MOVE 12 INFO TOUR Oynatımı duraklatır. ALARMOSD NET 2 SHIFT ALM.OFF 6 LOG PTZ 9 1 BACK UP INFO HDD PTZ TEXT FOCUS+ OFF 10/0 2 COPY ALM.OFF MARK FOCUS 5 Aynı tarihte kaydedilen geçerli verinin başına gider. (düğmeyi NET OSD PTZ FOCUS+ ALARM LOG TEXT OFF saniyeden fazla bir süre basılı tutun.) HDD INFO ALM.OFF FOCUS BACK UP COPY MARK 10/0OSD PTZ COPY 1 1 HDD INFO HDD 10/ / MOVE OSD MARK TOUR PTZ MOVE INFO ALM.OFF HDD HDD INFO HDD ALARM LOG ALARM 5 PTZ OSD ALARM 12 1 CLEAR SET MARK NET COPY 1 OSD NET 78 TEXTSET OFF COPY BACK UP NET 16 IRIS FOCUS 67, TEXT LOG OFF 9 BACK UP 12 IRIS+ FOCUS+ d ddd, dddd ALARM aaalarm a, aaaa, a alog aaa) 6 FOCUS+ PTZ LOG 2 IRIS+ FOCUS+ TEXT 4OFF 9 ALM.OFF INFO 10/0 FOCUS ALM.OFF IRIS -FOCUS MARK 78 Duraklatma modunda çerçeve çerçeve oynatmak için art arda basın. BACK UP COPY 5 OSD PTZ FOCUS+ 1 2 INFO ALM.OFF FOCUS - IRIS+ HDD 4 IRIS LOG TEXT OFF SET ALARM8 9 10/0 11 COPY MARK MOVE TOUR CLEAR 12 BACK UP BACK UP IRIS+ OSD PTZ FOCUS INFO ALM.OFF FOCUS - IRIS LOG TEXT OFF SET CLEAR 9 10/ SHIFT COPY 1 + MARK NET NET 1 HDD 67 1 TEXT LOGOFF 10/0 9 PTZ 1 MARK COPY 2 5 ALARM LOG 7 8 Geri veya normal oynatma yapmak için basın. SHIFT BACK UP CLEAR SET 11 FOCUS+ 10/ MOVE MARK 14 ALM.OFF 1 INFO 14 SET TEXT OFF OSD COPY BACK UP 15 TOUR 4 15 FOCUS ALM.OFF Gereken tarama hızını seçmek için art arda basın.(d5 6, dddddveya aa, 8 CLEAR MOVE2 14ALM.OFF INFO MOVE IRIS - 11FOCUS+ PTZ MARK1 2 SET İşlem 9 NET OSD NET / Aynı tarihte kaydedilen geçerli verinin son 1 dakikasına 1gider. (düğmeyi 14 ALARM LOG TEXT OFF SET 2 saniyeden fazla bir süre basılı tutun.) BACK UP 14 IRIS+ IRI 4 TOUR MOVE 15 FOCUS TEXT OFF SET IRI 8 CLE 9 10/0 11 COPY MARK MOVE TO 1 MOVE sırasında TOUR Oynatma işaretlemek istediğiniz bir noktada MARK a (İŞARETLE) 16 OSD basın.15ennet fazla 15 nokta işaretlenebilir. PTZ FOCUS+ IRIS+ HDD SEARCH ALARM 1 2 INFO ALM.OFF FOCUS SETUP LOG 4 IRIS SEARCH OSD REC CLEAR 1 NET LOG-IN SET TEXT OFF SETUP LOG-IN Yedekleme verisini veya dışarıdan alınan verileri sadece normal hızda oynatabilirsiniz. Geriye doğru çerçeve atlama işlevini kullanırsanız, bir çerçeve atlanabilir.back UP Çoklu kanal oynatma yalnızca tarihe/saate göre arama işlevinde çalışır Çoklu kanal oynatımı sırasında kanala çift tıkladığınız takdirde, seçili kanal tam ekran modunda oynatılmaya başlar. Tam ekran modunda oynatım sırasında kanala çift tıklamanız durumunda, kanal önceki oynatım moduna geri döner. BACK UP COPY HDD INFO ALM.OFF VIEW 0 COPY CAM HDD MOVE MARK BACK NET OSD 1 HDD INFO 5 ALARM NET BACK UP HDD ALARM PTZ 2 LOG 9 ALM.OFF 6 LOG PTZ 5 NET SHIFT INFO TOUR 5 ALARMOSD 9 NET OSD COPY 1 INFO HDD 0 7 TEXT OFF SET ALM.OFF INFO 0 MARK FOCUS OSD PTZ MARK1 2 TEXT FOCUS+ OFF 7 FOCUS+ IRIS+ TEXT OFF ALM.OFF FOCUS BACK UP COPY MARK LOG VIE 2 9 PTZ FOCUS+ PTZ MOVE2 FOCUS ALM.OFF 4 IRIS - 8 SET MOVE CLEAR IRIS+ FOCUS+ TOUR 4 IRIS FOCUS

50 50 İşlem Oynatım denetimi menüsünü kullanma Oynatım denetimi menüsü aracılığıyla çeşitli oynatım fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. 1. Kayıtlı bir veriyi oynatır. Oynatım denetimi menüsü ekranın alt kısmında belirir. Koruma fonksiyonunu kullanma Bu fonksiyon kayıtlı veriyi otomatik üzerine yazma işleminden korumanızı sağlar. Koruma bölümünü seçme 1. Oynatım denetimi menüsünde simgesine tıklayın. [Koru] menüsü açılır. 4 İşlem Oynatmak istediğiniz kamerayı seçer. Dijital zum fonksiyonunu kullanarak geçerli ekranı genişletir. Kaydedilen veriler metin verileri içeriyorsa, metin bilgilerini görüntüler veya ekrandan kaldırır. Veri kayıt tarihini görüntüler. Görmek istediğiniz tarihi seçebilirsiniz. Veri kayıt saatini görüntüler. Görmek istediğiniz saati seçebilirsiniz. Kayıt modunu görüntüler. Zaman çizelgesinin zaman aralığını artırır veya azaltır. Yer imi kaydını yapar. 2. Zaman aralığını değiştirmek istiyorsanız, korumak istediğiniz bölümün başlangıç ve bitiş noktasını seçin.. [TAMAM] simgesine tıkladığınızda bölüm korumaya alınır. Korunan veri zaman çizelgesi bölgesinde gölgeli olarak gösterilir. İki veya daha fazla korumalı bölümün örtüşmesi durumunda ya da seçili bölümde hiçbir veri yoksa, koruma fonksiyonu çalışmaz. Korunan bölüm zaman geçmişe ayarlanarak veya otomatik silme fonksiyonu ile açılabilir. Koruma bölümünü açma 1. Oynatım denetimi menüsünde korunan bölüm üzerinde herhangi bir konum seçin. 2. simgesine tıklayın. Onay mesajı ekrana gelir.. [TAMAM] simgesine tıklayın. Korunan veri açılır. [Dışarı Aktar] menüsünü görüntüler. [Koru] menüsünü görüntüler. Oynatım denetimi menüsünü simge durumuna küçültür. Geçerli konum, kayıt modu ve kayıt seçimini görüntüler. Oynatım denetimi düğmeleri

51 LG Ağ İstemci Programı 51 5 LG Ağ İstemci Programı Giriş Başlangıç LG Ağ İstemci programı bir IP-izleme yazılımıdır ve LG DVR ile çalışarak video izleme, kayıt ayarları ve olay yönetim fonksiyonları sağlar. Yazılım, kayıtlı olaylar için çoklu arama fonksiyonlarına sahiptir. LG Ağ İstemci yazılımı kullanımı ile aynı zamanda uzaktan izleme ve oynatma mümkündür. Bu kullanım kılavuzu, ağ ortamınız üzerinde LG Ağ İstemci yazılımınızın kullanılması ve yönetilmesini anlatan talimatları içermektedir. Ağ ortamları hakkında bilgi sahibi olunması bu kılavuzun okuyucuları için yararlı olabilir. Herhangi bir teknik yardıma ihtiyaç duymanız halinde yetkili servis merkezlerini arayabilirsiniz. Önerilen Bilgisayar Gereksinimleri En iyi performans ve uyumluluk için LG Ağ İstemci yazılımı aşağıda belirtilen işletim sistemleri üzerine kurulmalıdır. Öğeler Gerekli Şartlar İşletim Sistemi Windows XP Professional Service Pack 2 veya üzeri CPU Ağ tarayıcısı Bellek Grafik Kartı Çözünürlük Ağ Intel Pentium Dual-Core veya üzeri Microsoft Internet Explorer 6.0 veya üzeri 2 GB veya üzeri RAM 128 MB veya üzeri Video RAM (en son grafik kart sürücüyü kullanın) 1024 x768 (2 bit renk) veya üzeri 100 Megabit Ağ (Gigabit Ağ daha büyük sistemler için önerilmektedir) Programı yüklemeden önce Tanımlama resimleri sizin İşletim Sisteminizden veya Ağ Tarayıcınızdan farklılık gösterebilir. Bu kılavuz içerisinde kullanılan resimler Windows XP Professional baz alınarak yayınlanmıştır. Diğer uygulamaları bu program ile kullanmayınız. Böyle bir durum bellek yetersizliğine veya programın hatalı çalışmasına neden olabilir. LG DVR aygıtının(larının) ağa bağlı olduğunu ve güç verildiğini kontrol edin. LG Ağ İstemci Programını bilgisayarınıza yükleyin. LG Ağ İstemci yazılımını aşağıdaki adımları takip ederek yükleyebilirsiniz. 1. Otomatik olarak başlatılacak olan İstemci Programı CD sini takın. Disk bilgisayarınızda otomatik olarak yürütülmezse, İstemci Programı CD sini açın ve programı manuel kurun. 2. Kurulum dosyasını çalıştırın ve ekran üzerinde görüntülenecek yönergeleri takip ederek kurulumu tamamlayın. LG ağ İstemci yazılımı ile birlikte [LG Emergency Agent] ve [LG Export viewer] programlarıda bilgisayarınızda kurulacaktır.. Kurulumu tamamladıktan sonra, programları Başlangıç menüsü içerisinde veya masa üzerinde bulabileceksiniz. LG Ağ İstemci Programının Başlatılması 1. LG ağ İstemci Programını çalıştırın. LG Ağ İstemci programını başlatmak için, Başlat menüsünden LG Ap İstemci programını seçin Start > Programs > LG Electronics > LG Network Client > LG Network Client veya masa üzerindeki LG Network Client program ikonunu tıklayın. İstemci şifre giriş penceresi görüntülenecektir. 2. Şifreyi girin. (Ön ayarlı istemci şifresi dır). [TAMAM] düğmesini tıkladığınızda, LG Ağ İstemci penceresi açılacaktır. [Otomatik Bağlantı] seçeneğinin işaretli olması durumunda, bir sonraki girişinizde, LG Ağ İstemci program otomatik olarak bağlanacaktır. 5 LG Ağ İstemci Programı

52 52 LG Ağ İstemci Programı LG Ağ İstemci Programına Genel Bakış Seçili Menü Sekmesi Menü Çubuğu Araç Çubuğu Canlı pencere Dosya Yedekler Arasında Arama Sonu Yazılım Güncelleme Yedekleme verisi arama fonksiyonunu sonlandırmak ve çıkmak için kullanılır. DVR yazılımını güncellemek veya PTZ protokolü eklemek/ güncellemek için kullanılır. 1. Grup Ayarlama yetkisi ile izin verilen kullanıcı olarak Ağ İstemci programına giriş yapın. 2. Bu seçeneği tıklayın. Güncelleme ayar penceresi görüntülenecektir.. Listeden güncellenecek aygıtı seçin. Tümünü Seç: Bu düğmeyi tıkladığınızda, liste yer alan tüm aygıtlar seçilecektir. 5 LG Ağ İstemci Programı Bilgi Görüntüleme Penceresi Menü Çubuğu sayfa Oynatım Kontrol Penceresi Menü Alt Menü Tanım Dosya Ağ Kullanıcı Şifresi JPEG formatýnda sakla Yedekler Arasında Arama Ağ İstemci programının şifresini değiştirebilirsiniz. 1. Bu opsiyonu seçin. İstemci Şifre Ayarlama penceresi görüntülenecektir. 2. Şifreyi girin.. Ayarları onaylamak için [TAMAM] düğmesine basın. Mevcut görüntüyü yakalayabilir ve JPEG dosya formatında kaydedebilirsiniz. 1. Kaydedilmiş verilen oynatılması. 2. Oynatım esnasında, istenen bir noktada oynatıma ara verebilirsiniz.. Bu opsiyonu seçin. JPEG dışarı aktarım penceresi açılacaktır. 4. Seçenekleri ayarlayın. 5. [Kaydet] düğmesine basın. Yedekleme verisinin aranması ve oynatılması 1. Arama modu ikonunu seçin. 2. Bu opsiyonu seçin. Yedekleme Arama penceresi görüntülenecektir.. [Agregar] düğmesine basın. 4. Adı girin. 5. Yedekleme dosyasını bulun ve açın. 6. [TAMAM] düğmesini tıklayın. 7. Zaman çizelgesi ve oynatım kontrol düğmelerine basarak yedekleme verilerini oynatabilirsiniz. Görünüm Çıkış OSD (Ekran Göstergesi) Ardışıklık(Kalma Zamanı) Hepsini Temizle: Bu düğmeyi tıkladığınızda, liste seçmiş bulunduğunuz tüm aygıtlar üzerindeki seçim kaldırılacaktır. 4. Güncelleme dosyasını bulun ve açın. 5. [Güncelleme] düğmesine basarak güncelleme işlemine başlayın. Güncelleme sonrasında DVR tekrar başlatılacaktır. 6. [Çıkış] düğmesine basın. Programdan çıkar. Kanal Numarası: Kanal numarasını kanal penceresinde görüntüler veya bu pencereden kaldırır. Site Adı: Site adını kanal penceresinde görüntüler veya bu pencereden kaldırır. Kamera Adı: Kamera adını kanal penceresinde görüntüler veya bu pencereden kaldırır. Kayıt İzleme Zamanı: Oynatılan verilerin tarihini/saatini kanal penceresinde görüntüler veya bu pencereden kaldırır. PTZ: PTZ kamera simgesini kanal penceresinde görüntüler. Ses: Ses simgesini kanal penceresinde görüntüler. Tümünü Seç: Tüm OSD seçeneklerini kanal penceresinde görüntüler. Sırayı 5 saniye, 10 saniye, 15 saniye veya 20 saniye olarak belirler. Sıralama Modu Kanal Sırası: Sıra modunda, seçilen sitenin her kanalı sırayla görüntülenir. Site sırası: Sıra modunda, giriş yapılan sitenin her kanalı sırayla görüntülenir.

53 LG Ağ İstemci Programı 5 Görünüm Dil LG Ağ İstemci programı için kullanım dilini seçin. Çözünürlük LG Ağ İstemci programı için çözünürlüğü seçin. Video Ayar 1. Kullanımı : Görüntü ayarını etkinleştirmek için yükseltir. 2. Mevcut kayıttan çalma kanalının parlaklık, kontrast ve renk ayarlarını ayarlayın. Parlaklık : Mevcut kayıttan çalma kanalı için 0 dan 100 e kadar parlaklık değerini ayarlayın. Kontrast : Mevcut kayıttan çalma kanalı için 0 dan 100 e kadar kontrast değerini ayarlayın. Renk Tonu : Mevcut kayıttan çalma kanalı için 0 dan 100 e kadar ton değerini ayarlayın. Satürasyon : Mevcut kayıttan çalma kanalı için 0 dan 100 e kadar doygunluk değerini ayarlayın.. Varsayılan Ayarlar : Tüm kayıttan çalma kanalları için görüntü ayarını varsayılan ayarlarına sıfırlayın. 4. Ayarları onaylamak için [TAMAM] düğmesine basın. Araçlar Bağlantı Bilgisi Bağlantı Listesi penceresini görüntüler. LG Ağ İstemcisi'nde site adı veya grup adı üzerinde ekleme, düzenleme veya silme işlemi yapabilirsiniz. E-Map Birden çok windows E-Harita açılır penceresini görüntüler. Dışarıdan taşına haritalar üzerinden görsel olarak izleme kameralarının ortamınız içerisindeki yerleşimini gösteren bir fonksiyondur. [Canlı2] penceresi açılır ve genişletilmiş monitörde [Canlı2] ekranını görebilirsiniz. Araç Çubuğu Simgesi Canlı Arama Ayar Dışarı Aktar Yazdır Tam Ekran Tanım Çalışma alanı canlı görüntüsü görüntüler. Kamera Izleme: Pencere(ler) de gözetleme kameralarının görüntülerini ve kamera bilgilerini görebilirsiniz. Pan/Tilt/Zoom (Yatay Kaydırma/ Eğme/ Mesafe Ayarlama): PTZ kameraları kontrol edebilirsiniz. Log Görüntüleme: Sistem günlük listelerini görüntüleyebilirsiniz. Sık Kullanılanlara: Kamera görüntülerinin mevcut düzenlemesini kaydedebilirsiniz. Ve, bir önceki kamera görüntüleme düzenlemesine geri dönmek mümkündür. Arama çalışma alanını görüntüler. Arama fonksiyonlarını kullanarak kayıtlı verileri arayabilir ve oynatabilirsiniz. Seçilen alan için ağ üzerinden düzenleme yapabilirsiniz. Dışarı gönderim açılır penceresini görüntüler. Seçilen kanalın kayıtlı verisini oynatırken, duraklatmak için PAUSE (Duraklat) düğmesine bastığınızda, Baskı Simgesi etkinleşir. Seçilen kanalın kayıtlı verisindeki duraklatılmış görüntüyü basabilirsiniz. Canlı penceresini tan ekran üzerinde görüntüleyebilirsiniz. Tekrar normal ekrana geri dönmek için fare üzerinde sağ tıklayın. 5 LG Ağ İstemci Programı Koru [Koru] menüsü açılır ve buradan bir koruma bölümü seçebilirsiniz. Yardım İstemci Bilgisi Ağ İstemcisi Sürüm Bilgileri ni görüntüler. Simgeye tıklandığında, ekran bölünmüş moda geçer ve simgeye tekrar tıklandığında, ekran sırayla değişir (64 bölümlü mod dışında). Ekran bölünme modunu seçin. Bölme Döngü Görünümleri Tüm kanalları sırayla görüntüleyebilirsiniz. 64 bölümlü ekranlarda sıra modunu kullanamazsınız.

54 54 LG Ağ İstemci Programı 5 LG Ağ İstemci Programı Bilgi Görüntüleme Penceresi Güncel tarih ile saati, kullanıcı bilgilerini ve seçili site adının kalan HDD durumunu görüntüler. DVR Sunucu Saatini görüntülemek için DVR zaman seçeneğini kutusunu işaretleyin. DVR Zaman seçeneği LG Network Client Sürümü V.0.2 ve DVR sunucu sürümü V1.0.6 ile kullanılır. DVR Zamanını sadece canlı konumda seçebilirsiniz. Oynatım Kontrol Penceresi Seçili kanalın kayıtlı verilerini oynatabilirsiniz. sayfa Canlı Pencere 64 bölmeli mod dışında birçok sayfadan oluşur. Sayfa görünüm penceresi "geçerli sayfa sayısı / toplam sayfa sayısı" bilgisini verir. Diğer sayfalara gitmek için, Sıra tuşuna veya geçerli bölünme tuşuna tıklayın. Kullanım ve Ayarlar Saha Adının veya Grup Adının Kaydedilmesi LG Ağ İstemci programını ilk kez başlatıldığında, LG Ağ İstemci programı tarafından kontrol edebilmek amacı ile saha adının kayıt edilmesi gerekmektedir. LG Ağ İstemci programının çalıştığı bilgisayar DVR ile aynı ağ üzerinde olmalıdır. 1. Menü çubuğu üzerinden [Araçlar] > [Bağlantı Bilgisi] opsiyonunu seçin. Bağlantı Listesi penceresi görüntülenecektir. 2. Düzenlemelerin tamamlanmasını takiben [TAMAM] düğmesini tıklayarak yaralrı teyidt edin ve bu pencereden çıkın. Kaydedilmiş saha veya grup adı (adları) [Kamera Izleme] sekme penceresinde görüntülenmektedir. Yeni bir grup adının oluşturulması 1. [Grup Ekle] düğmesine basın. Grup Ekleme penceresi görüntülenecektir. 2. Grup adını girin.. [TAMAM] düğmesine basarak onaylayın. Kaydedilmiş grup adı Bağlantı Listesi üzerinde görüntülenecektir. Grup adının düzenlemesi 1. Bağlantı listesi üzerinden istenen grup adını seçin. 2. [Düzenle] düğmesine basın. Grup Düzenleme penceresi görüntülenecektir.. Değiştirmek istediğiniz grup adını görüntülenen isim üzerine yazın. 4. [TAMAM] düğmesine basarak onaylayın. Bir grup klasörünün silinmesi 1. Bağlantı listesi üzerinden istenen grup adını seçin. 2. [Sil] düğmesini tıklayın. Seçili grup adı silinecektir. Grup adının silinmesi ile birlikte o grup içinde yer alan tüm alan adlarını da silecektir. Saha Adı Eklenmesi 1. [Ekle] düğmesine basın. Bağlantı Kurulum penceresi görüntülenecektir. 2. Grup adını açılır listeden seçin.. Saha adının tanımlamasını girin. 4. Açılan listeden model türünü seçin. 5. DVR ın DDNS ayar menüsüne girdiğiniz IP Adresi veya Ana Bilgisayar Adını girin. IP Adresi yerine sunucu adının girilmesi durumunda, sunucudaki DDNS konfigürasyonunu düzgün biçimde ayarlamanız gerekir. DDNS işlevini ayarlamak için lütfen sunucu kılavuzuna bakın. Durum Durağan IP adresinin kullanımı Dinamik IP adresinin kullanımı DDNS fonksiyonun kullanılması DVR, ağa Geniş Bant Yönlendirici ile bağlanmıştır. IP Adresi bulma DVR ayar menüsünün TCP/IP seçeneğindeki IP Address i (IP Adresi) kontrol edin. DHCP fonksiyonu etkinleştirmeniz gerekmektedir. 1. System Information (Sistem Bilgileri) penceresini görüntülemek için INFO ya (BİLGİ) basın. 2. Network IP (Ağ IP si) seçenek değerini kontrol edin. DDNS ayar menüsünün kayıtlı Ana Bilgisayar Adını kontrol edin. Port yönlendirme ayarını geniş bant router ın ayarlarına göre ayarlamalısınız. Daha ayrıntılı ayarlar için Geniş bant router ın kılavuzuna bakın. Geniş bant router la birden çok DVR kullanıyorsanız her DVR için TCP/IP port numarasını ayarlamalısınız. 6. DVR ın TCP/IP port numarasını girin. Girilmezse, port numarası varsayılan olarak ayarlanır. 7. Kullanıcı tanımını ve şifresini girin. Kullanıcı tanımı ve şifresini ayarlamanız durumunda Otomatik fonksiyonunu kullanabilirsiniz. 8. [TAMAM] düğmesini tıklayın. Kaydedilmiş saha adı Bağlantı Listesi üzerinde görüntülenecektir. Saha Adının Düzenlenmesi 1. Bağlantı listesi üzerinden istenen saha adını seçin. 2. [Düzenle] düğmesine basın. Bağlantı Kurulum penceresi görüntülenecektir.. Grup adını, Tip, IP adresini, bağlantı noktasını, kullanıcı asını, şifreyi belirleyerek [TAMAM] düğmesine basarak ayarları teyit edin. Saha adını düzenleyemezsiniz. Saha Adının Silinmesi 1. Bağlantı listesi üzerinden istenen saha adını seçin. 2. [Sil] düğmesini tıklayın. Seçili saha adı silinecektir.

55 LG Ağ İstemci Programı 55 DVR a bağlanın 1. Bağlanılacak kayıtlı saha adını seçin. 2. Saha adı üzerinde fare ile sağ tıklayın. [Bağlan] seçeneğini seçin. Saha adına otomatik olarak bağlanılmış ve saha adı etkin konuma getirilmiştir. Saha adının kullanıcı tanımı ve şifre bilgilerini içermemesi durumunda uzaktan giriş penceresi görüntülenecektir. Böyle bir durumda, kullanıcı adını ve şifreyi girin. Açılır menü hakkında Kullanıcı Login: DVR a manüel olarak bağlanmak için seçin. Kullanıcı Logout: Saha adının bağlantısını kesmek için seçin. Bağlan: DVR a otomatik olarak bağlanmak için seçin.bu fonksiyonu kullanmak için, bağlantı bilgileri ayar menüsü üzerinde kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin ayarlı olması gerekmektedir. Bağlantıyı Kes: Saha adının bağlantısını kesmek için seçin.. Adım 1 ve 2 yi diğer saha isimlerine bağlantı yapmak için tekrarlayın. LG Ağ İstemci programını kullanan DVR sistemine en fazla 5 kullanıcı bağlanabilir. Grup aygıtının bağlanması 1. Bağlanılacak kayıtlı grup adını seçin. 2. Grup adı üzerinde fare ile sağ tıklayın. [Bağlan] seçeneğini seçin. Her bir saha adına otomatik olarak bağlanılmış ve saha adı grup adı içerisinde etkin konuma getirilmiştir.. Adım 1 ve 2 yi diğer grup isimlerine bağlantı yapmak için tekrarlayın. Saha veya grup adının bağlantısının kesilmesi 1. Saha veya grup adını seçin. 2. Saha adı veya grup adı üzerinde fare ile sağ tıklayın. [Bağlantıyı Kes] seçeneğini seçin. Saha adı bağlantısı kesilmiş ve etkinliği kaldırılmıştır.. Bağlantıyı kesmek için adım 1 ve 2 yi tekrarlayın. Canlı fonksiyonun kullanılması Kamera Görüntüleme Sekmesi 1. Canlı modda [Kamera Izleme] seçin. 2. Etkin saha adını seçin ve fare ile çift sol tıklayın veya kayıtlı saha adının yanındaki artı işaretini tıklayın.. [Cameras] ı seçin ve sol fare düğmesini çift tıklayın veya artı işaretini tıklayın. 4. Görüntülemek istediğiniz kanal numarasını seçin. 5. Kanal numarasını tıklayın ve canlı pencere konumuna sürükleyip bırakın. [Cameras] ı seçer ve bir canlı pencereye sürükleyip bırakırsanız tüm kanallar görüntülenir. 6. Canlı görüntü seçili pencerede görüntülenir. 7. Diğer canlı pencereleri ayarlamak için ile 5 arasındaki adımları yineleyin. Canlı Pencere'den kamera silmek için, [Cameras] sekmesinde istenen kanal numarasına tıklayın ve ardından Canlı pencere konumunun dışında bir noktaya sürükleyip bırakın. Kamera görüntülemenin konfigürasyonu yalnızca ilk seferde ayarlanır. Bu konfigürasyon ayarı bir sonraki kullanım için belleğe alınır ve bu şekilde görüntülenir. Kamera görüntüleme ağacı hakkında. Kayıtlı saha veya grup adını görüntüler. Kamera bilgilerini görüntüler. Kamera kanal adını görüntüler. Çözünürlüğü görüntüler. Kayıt çerçeve hızını görüntüler. Kaliteyi görüntüler. Kayıt modunu görüntüler. Röle çıktısı durumunu görüntüler. Ses bilgilerini görüntüler. Algılayıcı giriş bilgilerini görüntüler. Bağlı algılayıcının AÇIK/KAPALI durumunu görüntüler. Seçili algılayıcı girdisi için röle çıkış durumunu görüntüler. Seçili algılayıcı girdisi için kamera durumunu görüntüler. Röle çıktı bilgilerini görüntüler. Röle çıktılarını fare düğmelerini kullanarak kontrol edebilirsiniz. 1. Röle çıktısı üzerinde fare ile sağ tıklayın. 2. AÇIK veya KAPALI konumunu seçin.. Seçili röle etkin hale getirilir veya etkinliği kaldırılır. 5 LG Ağ İstemci Programı

56 56 LG Ağ İstemci Programı Anında Oynatım Kayıtlı bir görüntüyü kaydı durdurmadan oynatmak mümkündür. 1. Canlı modda [Kamera Izleme] seçin. 2. Oynatmak istediğiniz bir kanal seçin.. Tarihi seçin. Kayıtlı veri mevcutsa gün mavi bir metin ile görüntülenir. 4. Oynatma başlangıç zamanını seçin. Bir başlangıç zamanını aramak için zaman çizelgesi kullanıyorken, daha ayrıntılı aramalar (4 adım) için mesafe ayarlama simgelerini kullanın. 5. Oynatma hızını seçin. Kaydırıcıyı kullanarak oynatım hızını seçin. 6. Bu kontrol düğmelerini kullanarak oynatma işlemini başlatın. Bu düğmeye basarak verilerin başına dönebilirsiniz. Bu düğmeye arka arkaya basarak kare kare geri oynatabilirsiniz. Bu düğmeye basarak normal veya geri oynatımı başlatabilirsiniz. Oynatıma ara vermek için bu düğmeye basın. Oynatımı durdurmak için bu düğmeye basın. Yatay Kaydırma/Dikey Hareketlendirme/Zoom Sekmesi PTZ kameraları ağ üzerinden kontrol edebilirsiniz. 1. Kamera görüntüleme modunda PTZ kamera kanalı penceresini seçin. 2. Pan/Tilt/Zoom (Yatay Kaydırma/Eğme/Mesafe Ayarlama) sekmesini seçin.. PTZ kamerayı kontrol etmek için sanal uzaktan kumanda düğmelerini kullanın. Başka bir kullanıcı DVR ı kullanarak bir PTZ kamerayı kontrol ediyorsa, PTZ işlevini kullanamazsınız. Bu fonksiyon yönetici grubunun yetkisindedir veya PTZ yetkisi olan diğer gruplar da bu fonksiyonu kullanabilir. Düğme İşlev Kamerayı kaydırmak/eğmek için kullanılır. 5 LG Ağ İstemci Programı Bu düğmeye arka arkaya basarak kare kare oynatabilirsiniz. Bu düğmeye basarak verilerin son 1 dakikasını izleyebilirsiniz. Bu düğmeyi tıklayarak bilgisayara bağlı mikrofonun konumunu açık veya kapalı konuma getirebilirsiniz. Hoparlör düğmesi oynatım hızı seçeneği 1 olarak belirlendiğinde etkin konuma gelir ve canlı pencere 1 bölümlü moda gelir. Oynatım modu içerisinde mikrofon ikonu etkin konumda değildir. Ön ayarlı konumu onaylar. Kaydırma/Eğme/Zum hızını seçer. Kamera zum fonksiyonunu ayarlar. Kamera odağını manüel olarak ayarlar. Kamera irisini manüel olarak ayarlar. Seçilen Önceden Ayarlanmış Numaraları Görüntüler Sesli biçimde oynatılmasını istemiyorsanız, hoparlör simgesini tıklayıp sessiz konumuna getirin. Ses ayarlaması yapmak için canlı pencere tekli bölünmüş konuma getirilmelidir. Bu fonksiyon yönetici grubunun yetkisindedir veya Arama/ Oynatma yetkisi olan diğer gruplar da bu fonksiyonu kullanabilir. İki yönlü ses kontrolü İki yönlü ses fonksiyonu her yönde ses akışının gerek gönderim gerekse alım için aynı anda kullanılmasıdır. Kameraya bilgisayara bağlı bir mikrofon üzerinden ses gönderimi yapılabilir. Aynı zamanda, kameradan gönderilen sesleri bilgisayara bağlı hoparlör üzerinden dinleyebilirsiniz. Bu düğmeler sadece canlı pencerenin 1 bölünme moduna ayarlanmış olduğu durumda etkin konuma geçerler. AÇIK KAPALI Bu düğmeyi tıklayarak bilgisayara bağlı mikrofonun konumunu açık veya kapalı konuma getirebilirsiniz. Önceden ayarlanmış sayıyı girmek için kullanın. Önceden ayarlanmış konumları kaydetmek için kullanın. Kamerayı önceden ayarlanmış konumuna kaydırmak için kullanın. Belleğe alınan önceden ayarlanmış bir konumu silmek için kullanın. Önceden ayarlanmış bir gezinmeyi başlatmak için kullanın. PTZ kameranın ayar menüsünü görüntülemek için kullanın. Önceden Ayarlanmış Ayarlar Önceden ayarlanmış konum, konum numaralarıyla ilgili kamera izleme konumlarını (önceden ayarlanmış konumlar) kaydetmeye yönelik işlevdir. Konum numaralarını girerek kameraları önceden ayarlanmış konumlara getirebilirsiniz. AÇIK KAPALI Bu düğmeyi tıklayarak bilgisayara bağlı mikrofonun konumunu açık veya kapalı konuma getirebilirsiniz. Bu işlevi etkinleştirmek için PTZ kameranın önceden ayarlanmış konumlarını kaydetmeniz gerekir.

57 LG Ağ İstemci Programı 57 Önceden Ayarlanmış Konumları Kaydetmek İçin 1. Kamerayı istediğiniz pozisyona getirin. 2. [SET] (AYAR) simgesini tıklayın.. Kaydetmek istediğiniz önceden ayarlanmış numarayı seçin. 4. simgesini tıklayın. Konum ve konuma ait numaralar belleğe alınır. 5. Başka konumlar eklemek için 1 ile 4 arasındaki adımları yineleyin. Bu ünitede 0 ila 255 arasında önceden ayarlanmış bir aralık mevcuttur, ancak gerçek önceden ayarlanmış aralık PTZ kameralara bağlı olarak farklılık gösterir. Günlük Görüntüleme Sekmesi Seçili saha isimleri için sistem günlüğünü görebilirsiniz. 1. [Log Görüntüleme] sekmesini seçin. 2. simgesine tıkladıktan sonra başlangıç ve bitiş tarihini seçin. (Seçilebilir tarih mavi renkli olarak gösterilmiştir.). Başlangıç ve bitiş saatini girin. 4. Açılır listeden günlük tipini seçin. 5. simgesine tıklayın. Sistem günlüğü listede görüntülenir. 6. [Dışarı Aktar] tuşuna tıklayarak sistem günlüğü listesini dosya olarak dışa aktarabilirsiniz. Önceden Ayarlanmış bir Konumdaki Resme Dönüştürme Aşağıdaki işlev, yalnızca ön ayar işleviyle donatılmış kameralarla kullanılabilir. Ön ayar işlevi, birleşik kamerayı programlanan önceden ayarlanmış konuma hareket ettirir. Birleşik kamera için önceden ayarlanmış konumlar programlamak gereklidir. 1. [MOVE] (KAYDIR) simgesini tıklayın. 2. Belleğe alınan önceden ayarlanmış konumun dizin numarasını girmek için numara simgelerini kullanın ve ardından simgesini tıklayın. Kamera önceden ayarlanmış konuma hareket eder ve bu konumdaki kameranın resmi monitörde görüntülenir. Önceden Ayarlanmış Konumu Temizleme Belleğe alınan önceden ayarlanmış bir konumu silebilirsiniz. 1. [CLEAR] (TEMİZLE) simgesini tıklayın. 2. Sayısal düğmeleri kullanarak hafızada kayıtlı ön ayarlı endeks numarasını girdikten sonra ikonu üzerinde tıklayarak ön ayarlı pozisyonu temizleyin. Bu işlev, PTZ kameralara bağlı olarak kullanılamayabilir. Sık kullanılanlar sekmesi Mevcut kamera görüntüleme düzenlemesini kaydedebilirsiniz. Bu sık kullanılan ayar bir sonraki sefer görüntülemede kolaylık sağlayacaktır. 5 LG Ağ İstemci Programı Önceden Ayarlanmış Konumları Gezme Tüm önceden ayarlanmış konumları gezebilirsiniz. 1. [TOUR] (GEZİN) simgesini tıklayın. Kameradaki kayıtlı tüm önceden ayarlanmış konumlar seçilir ve kamera konumu görüntüsü etkin pencerede açılır. 2. [TOUR] (GEZİN) simgesini tıklayarak gezinme işlemini durdurabilirsiniz. PTZ kamera ayarı Menüdeki her öğeyi kullanarak PTZ kamera ayarını değiştirebilirsiniz. 1. [SETUP] (AYAR) simgesini tıklayın. Kurulum menüsü seçili pencere üzerinde görüntülenecektir. 2. Seçenekleri ayarlamak için ok ve simgelerini kullanın. Daha fazla ayrıntı için PTZ kamera kılavuzlarına bakın. Bazı PTZ kameralar bu program ile birlikte düzgün çalışmayabilir. Sık kullanılanlara ekle 1. [Sık Kullanılanlara] sekmesini seçin. 2. [Sık Kullanılanlara] opsiyonunu seçin ve farenin sağ tuşunu tıklayın.. [Sık Kullanılanlara Ekle] opsiyonunu seçin. Sık kullanılanlara ekle penceresi görüntülenecektir. 4. İstenilen ismi girdikten sonra [TAMAM] düğmesine basın. Girilen sık kullanılanların listesi Sık Kullanılanlar seçeneği altında görüntülenecektir.

58 58 LG Ağ İstemci Programı Sık Kullanılanların düzenlenmesi 1. Kayıtlı sık kullanılanın adını seçin ve farenin sağ tuşunu tıklayın. 2. [Sık kullanılanları Düzenle] opsiyonunu seçin. Sık Kullanılanları Düzenleme penceresi görüntülenecektir.. Mevcut ismin üzerine yeni ismi yazın. 4. [TAMAM] düğmesine basarak onaylayın. Bir sık kullanılanın silinmesi 1. Kayıtlı sık kullanılanın adını seçin ve farenin sağ tuşunu tıklayın. 2. [Sık kullanılanları Sil] opsiyonunu seçin. Seçili sık kullanılanın adı silinecektir. Olay Arama Sekmesi Tarih ve olay tipine göre kayıtlı bir resmi arar. Arama fonksiyonun kullanılması 5 LG Ağ İstemci Programı Tarih/Zaman Arama Sekmesi Belirtilen tarih, saat ve dakikaya göre kayıtlı bir resmi arar. Zaman giriş sütunu Zaman Çizelgesi 1. [Olay Arama] sekmesini seçin. 2. simgesine tıkladıktan sonra başlangıç ve bitiş tarihini seçin. (Seçilebilir tarih mavi renkli olarak gösterilmiştir.). Başlangıç ve bitiş saatini girin. 4. Olaya göre arama yapmak için kamera kanalı seçin. 5. Olay türünü seçin. 6. simgesini tıklayın. Olay listesi görüntülenir. 7. Olay listesinden olayı seçin. 8. Oynatma kontrol düğmelerini kullanarak aranan verileri oynatabilirsiniz. Yer imi/koruma Arama Sekmesi Yer imi veya korumalı bir bölüm içeren kayıtlı verilerde arama yapar. Oynatma Kontrol Düğmeleri Seçili kanal numarasını görüntüler. Tüm kamera kanal pencerelerinden görüntüleme yapmak istediğinizde tümünü işaretleyin. 1. [Tarih/Saat Arama] sekmesini seçin. 2. simgesine tıklayın ve tarihi seçin. (Seçilebilir tarih mavi renkli olarak gösterilmiştir.). Etkinleştirilmiş alan adını seçin ve farenin sol tuşuna çift tıklayın ya da kayıtlı alan adının artı işaretine tıklayın. 4. [Cameras] ı seçin ve farenin sol tuşuna çift tıklayın ya da artı işaretine tıklayın. 5. Görüntülemek istediğiniz kanal sayısını seçin. 6. Kanal sayısına tıklayın ve canlı pencere konumunu sürükleyin ve bırakın. 7. Zaman çizelgesi ve zaman girişi sütunlarını kullanarak zamanı seçerek kaydedilmiş veriyi arayın. 8. Oynatma kontrol düğmelerini kullanarak aranan verileri oynatın. 1. [Yer İmi / Koru] sekmesine tıklayın. 2. Açılır listeden [Yer İmi] veya [Koru] seçeneğine tıklayın.. simgesine tıklayın. Tüm yer imleri (veya Korunan) veriler listede görüntülenir. 4. Listeden verileri seçin. 5. Oynatım denetimi düğmelerini kullanarak aranan yer imi verilerini oynatın. 6. Yer imini/korumayı listeden silmek istiyorsanız, kayıtlı veriyi seçin ve [Sil] düğmesine tıklayın.

59 LG Ağ İstemci Programı 59 Akıllı arama Sekmesi Belirtilen hareket algılama koşullarına göre kayıtlı veri arar. ATM/POS Arama Sekmesi Kayıtlı metin bilgilerinde ATM/POS cihazına göre arama yapar. Bu fonksiyon sadece dahili ve harici HDD nin yedekleme verileri ile kullanılabilmektedir. 1. [Akıllı Arama] sekmesini seçin. 2. simgesine tıkladıktan sonra başlangıç ve bitiş tarihini seçin. (Seçilebilir tarih mavi renkli olarak gösterilmiştir.). Kamera kanalını seçin. 4. Zaman çizelgesi fonksiyonunu kullanarak başlangıç saatini seçin. 5. Bitiş saatini girin. 6. Hareket hassasiyet seviyesini seçin ve sürükleyip bırakarak görüntü ekranında hareket alanını seçin. Tüm alanı seçer. Seçili alanı iptal eder. 1. [ATM/POS] sekmesini seçin. 2. simgesine tıkladıktan sonra başlangıç ve bitiş tarihini seçin. (Seçilebilir tarih mavi renkli olarak gösterilmiştir.). Başlangıç ve bitiş saatini girin. 4. ATM/POS araması yapılacak kamera kanalını seçin. 5. Detaylı arama seçeneklerini belirleyin. Madde: Aramak istediğiniz metni girin. Comp.: Rakam arama için karşılaştırma sembollerini seçin. Şart: Metin arama ve rakam arama fonksiyonunu bir arada kullanmak isterseniz Boolean işlecini seçebilirsiniz. Değer: Aramak istediğiniz rakamı girin. Sütun: Sütunu girin. Sıra: Sırayı girin. Reset: Tüm öğeleri sıfırlayın. 6. simgesini tıklayın. 7. Oynatım denetimi düğmelerini kullanarak aranan verileri oynatabilirsiniz. 5 LG Ağ İstemci Programı 7. Hareket yönü düğmesini seçin. Kırmızı kutu içindeki seçili alan. 8. simgesini tıklayın. Akıllı arama verileri görüntülenir. 9. Listeden etkinliği seçin. 10. Oynatma kontrol dü melerini kullanarak aranan verileri oynatabilirsiniz.

60 60 LG Ağ İstemci Programı 5 LG Ağ İstemci Programı Uzaktan Kurulum Fonksiyonun Kullanılması Seçili saha adı ile DVR konfigürasyonunu bu fonksiyonu kullanarak yapılandırabilirsiniz. Sistem Ayarları Tarih/Saat Tarih Formatı: Tarih görüntüleme formatını seçin. Saat Formatı: Saat görüntüleme formatını seçin. Zaman Dilimi: Bu ayar istemci programda mevcut değildir. Gün Işığı Tasarrufu: Yaz saati uygulamasını kullandığınızda işaretleyin. Başlangıç zamanı: Gün Işığından Tasarruf için başlangıç zamanını seçin. Bitiş zamanı: Gün Işığından Tasarruf için bitiş zamanını seçin. Özellikler DVR Adı: Alfabetik harfleri, rakamları ve sembolleri kullanarak en fazla 21 karakter uzunluğunda bir DVR adı girin. Dil: Kurulum menüsü ve DVR bilgilerinin görüntülenmesi için bir dil seçin. Tuş Sesi: Sesli uyarı butonunu etkinleştirmek için bu seçeneği işaretleyin. Düğme sesi düğmeleri kullanılırken etkin konuma gelir. Video Formatı: Bu seçeneğe ait ayarlar istemci programında mevcut değildir. Çözünürlük: Bu seçeneğe ait ayarlar istemci programında mevcut değildir. NTP NTP: DVR tarihi ve saati ile NTP (Ağ Zaman Protokolü) olarak adlandırılan zaman sunucusunun tarih ve saati ile eşleştirmek istiyorsanız bu seçeneği işaretleyin. NTP sunucusunun adını belirtin. Zaman Sunucusu: Çoğu durumda genel olanı seçin. DVR, 5 genel sunucu (time.nist.gov, time-a.nist.gov, time-b.nist.gov, ntp. nasa.gov, clock.isc.org) arasındaki ortalama saati kullanacaktır. Özel Zaman Sunucusu: Özel saat sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girin Senk. Aralığı: NTP saat sunucusuyla 1 gün, 1 saat, 1 ay ve 1 hafta biçiminde eşitlenmiş aralıklar belirleyebilirsiniz. Network [Bant Genişliği Boğumu] opsiyonu haricinde bu seçenek ayarları işlemci programında kullanılamaz. Bant Genişliği Boğumu: Veri trafiğini ayarlamak için bant genişliğini girin. DDNS Bu seçim ayarları işlemci programından yapılamaz. Ağ üzerinden yayın 1. Ağ akış konfigürasyon penceresini görüntülemek için [Ayarları] düğmesini tıklayın. Knl: Kanal numarasını görüntüler. Çözünürlük: Kayıt çözünürlüğünü seçer. Her bir grup için aynı çözünürlük oranı ayarlanmıştır; Kanal 1 den 8 e kadar ve Kanal 9 dan Kanal 16 ya kadar gibi. Kalite: Kaydedilen resim kalitesini. Kare Sayısı: SÇerçeve hızını seçer. Çerçeve hızı saniyede gönderilen resim karesi miktarını belirtir. Çözünürlüğe bağlı olarak, çerçeve hızı otomatik olarak ayarlanır. Manuel ayarlamak istiyorsanız aşağıdaki bölüme bakın. NTSC PAL Çözünürlük Çerçeve Hızı 52*240 1,, 5, 7.5, 10, *240 1,, 5, *480 1, 52*288 1,, 5, 6, 7.5, *288 1,, 5, 6 704*576 1, 2. Ayarları onaylamak için [TAMAM] düğmesine basın. Kontrol Ünitesi IR Uzak Kimlik: Bu ünitenin IR Uzak ID'sini belirtir. Çok sayıda sistem kullanıyorsanız, her DVR ünitesi için bir IR Uzak ID belirleyin. Uzaktan Kontrolör ID: Bu ünitenin Uzaktan Kumanda ID'sini belirtir. Çok sayıda sistem kullanıyorsanız, her DVR ünitesi için bir Uzaktan Kumanda ID belirleyin. DVR ünitesini LKD1000 kontrol ünitesi aracılığıyla kontrol edebilirsiniz. (Daha fazla bilgi için LKD1000 kullanım kılavuzuna bakın.) Aygıt Ayarları Kamera Kanal: Kanal numarasını seçin. Adı: Alfabetik harfleri, rakamları ve sembolleri kullanarak en fazla 21 karakter uzunluğunda bir kanal adı girin. Ses: Ses giriş kanalını seçin. Seçili giriş ses kanalından dinleyebilirsiniz.

61 LG Ağ İstemci Programı 61 IP Etkinleştir: AÇIK: Kamera IP kamera olarak kullanılır. KAPALI: Kamera Analog kamera olarak kullanılır. Görüntü Ayarları [IP Etkinleştir] fonksiyonu [AÇIK] olarak ayarlanmış ise, [Cihaz-PTZ], [Kayıt-Normal], [Kayıt-Sensor], [Kayıt-Hareket], [Kayıt-Metin], [Kayıt-Anlık/Panik] ve [Olay-Hareket] seçenekleri devre dışı olduğundan bu seçeneklerde ayarlama yapamazsınız. Bu seçenek LRD5160 ve LRD5080 modellerinde mevcut değildir. IP Kamera Kanal: Bağlı IP kamerası ayarlanması için istenen kanalı seçer. Satıcı: IP kamera satıcısını açılır listeden seçin. Model Numarası: IP kameranın model adını girin. Akarsu: Akış açılır penceresi aracılığıyla görüntülemek istediğiniz kamera akışını seçin. Ana Bilgisayar Adı: IP kameraya ait IP adresini girin. Kullanıcı Adı: Kullanıcı adını girin. Şifre: Kullanıcı şifresini girin. Port RTSP/HTTP: RTSP/HTTP portu numarasını girin. Bu seçenek LRD5160 ve LRD5080 modellerinde mevcut değildir. ATM/POS Ayarı Arayüz aygıtı: Ara yüz aygıtını açılır listeden seçin. Kamera: ATM/POS aygıtı ile eşleme için kamera sayısını seçin. Veri gönderme hızı: DVR ve ATM/POS aygıtı arasında iletişim hızını ayarlamak için istenen parametreyi seçin. Veri biti: RS-485 iletişimi için veri bit sayısını seçin. Durdurma biti: İstediğiniz parametreyi seçin. Dur biti asenkron iletişimde son veriye eklenir. Veri Eşlik: İstediğiniz parametreyi seçin. Eşlik biti eşlik kontrolünün yapılması için verilere eklenir. Depolama Üstüne Yaz: AÇIK: HDD bölümü tamamen kaydedildiğinde üzerine yazarak kayıt yapılabilir. KAPALI: Üzerine yazma seçeneği kullanılmaz. Doluluk Uyarisi: HDD dolduğunda bir uyarı mesajı görüntülenir. Otomatik Silme: Otomatik silme gününü ayarlar. Otomatik silme gününü ayarlarsanız, seçili gün içinde oluşturulan veriler haricindeki kayıtlı veriler silinecektir. Otomatik Silme işlevi her 5 dakikada bir etkinleştirilir. Saklama Yeri Tasarrufu: Kayıtlı verilerin kalitesini azaltarak bellek alanından tasarruf edilmesini sağlar. Kanal: Ayarlamak üzere istediğiniz kanalı seçer. Kanal Düzenleme Adı: İstenen kanalı seçin. Bu seçenek LRD5160 ve LRD5080 modellerinde mevcut değildir. PTZ RS-485 terminalinin veri portu yoluyla bağlanan PTZ kameralara yönelik ayarları içerir. Port: Arka paneldeki RS-485 terminaline yönelik bağlı veri portunu seçer. DATA 2 portu, DVR a bağlı olan PTZ kamerasını kontrol etmek veya LKD1000 kumandasıyla kontrol etmek için kullanılır. DATA 2 bağlantı noktası üzerinden PTZ kamerayı kullanmak isterseniz, [Uzaktan Kontrolör ID] seçeneğini [HİÇBİRİ] olarak belirlemelisiniz. DVR nin DATA 2 bağlantı noktası üzerinden kontrolü için LKD1000 kontrol aygıtını kullanırsanız, [Uzaktan Kontrolör ID] numarasını 1 ile 16 arasında ayarlamanız gerekmektedir. Kontrol ID: PTZ kamera tanımlamasını seçer. PTZ kamerayla aynı ayarları yapar. Protokol: PTZ kamera tarafından desteklenen protokolü seçer. Haberleşme Hızı: İletişim hızını seçer. Video Ayar Her kamera kanalının parlaklık, karşıtlık ve renk ayarını ayarlar. Ayarlar ekranını önizleme pencerelerinden görebilirsiniz. Parlaklık: Seçili kanala yönelik parlaklık ayarını 0 ila 100 olarak ayarlar. Kontrast: Seçili kanala yönelik karşıtlık ayarını 0 ila 100 olarak ayarlar. Renk: Seçili kanala yönelik renk ayarını 0 ila 100 olarak ayarlar. Hareket Ayarları Hassasiyet: Oluşturulan hareket algılama alanına yönelik duyarlılık seviyesini belirleyin. Röle Çıkışı: Hareket algılandığında çıkış alarm sinyaline yönelik RELAY-OUT terminal numarasını seçin. Alan: Hareket algılama alanı, fabrika ayarı olarak tüm alan seçeneğine ayarlanmıştır. Alanı, ön izleme pencere ekranında fareyi kullanarak değiştirebilirsiniz. Hepsini Düzenle: Bir noktaya sol tıklayın ve sonuna kadar tutup sürükleyin. Hepsini Temizle: Başlangıç noktasına sağ tıklayın ve sonuna kadar tutup sürükleyin. 5 LG Ağ İstemci Programı

62 62 LG Ağ İstemci Programı 5 LG Ağ İstemci Programı Kılavuzu görüntülemek istiyorsanız, [Kılavuzu Göster] seçeneğini işaretleyin. Tüm alanı seçmek istiyorsanız, [Hepsini Düzenle] düğmesini tıklayın veya seçili alanı iptal etmek için [Hepsini Temizle] düğmesini tıklayın. Sıra Tüm kanalları seçili ekran bölünme modunda sırayla görüntüleyebilirsiniz. Sıralama modunu 16 bölünme ile birlikte kullanamazsınız (LRD5080 serileri: 8 e bölünmüş). Sıralama modu içerisinde, ekran bölünme modunu değiştirirseniz, sıralama fonksiyonu iptal olacaktır. Ana Kalma Zamanı: Ana monitör için kanal sıralama zamanını seçer. Spot Kalma Zamanı: Spot monitör için kanal sıralama zamanını seçer. OSD Kanal Adı: Kanal penceresi üzerinde görüntüleri işaretler veya kanal adını siler. Kanal Durumu: Kanal penceresi üzerinde görüntüleri işaretler veya kanal durumunu siler. Yazı Tipi Boyutu: Kanal penceresinde görüntülenen kanal adı ve oynatım zamanı gibi çeşitli yazıların harf büyüklüğünü belirler. Pozisyon: Kanal penceresinde görüntülenen kanal adı ve oynatım zamanı gibi çeşitli yazılarında karakterlerin yerlerini belirler. Kayıt Ayarları 1. Bir gün seçin. 2. İstediğiniz kayıt seçeneğini işaretleyin. N : Zamanlanmış kayıt yok C (kesintisiz kayıt): önceden ayarlanmış zaman geldiğinde kayıt otomatik olarak başlatılır. S (Sensör olay kaydı): Kayıt işlemi belirlenen zaman içerisinde sensör alarmı çaldığında otomatik olarak başlar. M (hareket olay kaydı): belirlenmiş bir süre içerisinde hareket algılandığında kayıt otomatik olarak başlatılır. T (Metin olay kaydı): Kayıt, belirlenen zaman içerisinde metin girdisi algılandığında otomatik olarak başlar. S+M (Sensör+Hareket kaydı) Kayıt işlemi sensör alarm sinyali girişi olduğunda veya hareket algılandığında otomatik olarak başlar. C+S (Kesintisiz+Sensör olay kaydı): Kayıt işlemi önceden ayarlanan zamandan itibaren otomatik olarak başlar. Belirlenmiş zaman içerisinde sensör alarmı çaldığında, kesintisiz kayıt modundan sensör olay kayıt moduna geçilir ve kayıt otomatik olarak başlar. C+M (Kesintisiz+Hareket olay kaydı): Kayıt işlemi önceden ayarlanan zamandan itibaren otomatik olarak başlar. Belirlenmiş zaman içerisinde hareket algılanması durumunda, kesintisiz kayıt modundan hareket olay kayıt moduna geçilir ve kayıt otomatik olarak başlar. C+T (Kesintisiz+Metin olay kaydı): Kayıt işlemi önceden ayarlanan zamandan itibaren otomatik olarak başlar. Belirlenmiş zaman içerisinde metin girişi olduğunda, kesintisiz kayıt modundan metin olay kayıt moduna geçilir ve kayıt otomatik olarak başlar. C+S+M (Kesintisiz+Sensör+Hareket olay kaydı): Kayıt işlemi önceden ayarlanan zamandan itibaren otomatik olarak başlar. Belirlenmiş zaman içerisinde sensör alarm sinyali girişi olduğunda veya hareket algılandığında, kesintisiz kayıt modundan hareket olay kayıt moduna geçilir ve kayıt işlemi otomatik olarak başlar. S+M+T (Sensör+Hareket+Metin olay kaydı) Sensör alarm sinyali girişi olduğunda, hareket algılandığında veya metin girişi meydana geldiğinde, kayıt otomatik olarak başlar. C+S+M+T (Kesintisiz+Sensör+Hareket+Metin olay kaydı) Kayıt işlemi önceden ayarlanan zamandan itibaren otomatik olarak başlar. Belirlenmiş zaman içerisinde sensör alarm sinyali girişi olduğunda, hareket algılandığında veya metin girişi meydana geldiğinde, kesintisiz kayıt modundan gerçekleşen olay kayıt moduna geçilir ve kayıt işlemi otomatik olarak başlar.. Kaydı zamanlamak için istediğiniz kanalı seçin. 4. Başlangıç zamanı hücre blokunu tıklayın ve bir süre hücre bloku seçmek üzere sürükleyip bırakın. veya Bir kanala yönelik başlangıç zamanı hücre blokunu tıklayın ve çoklu kanal ayarı için süre bloku seçmek üzere aynı anda kanalların üzerinde sürükleyip bırakın. Hücre bloklarının rengi değişir. Programlanmış gün kopyalama ayarları 1. Kopyalanacak kaynak günü seçin. 2. [Takvim Kopyası] düğmesini tıklayarak programlanmış kopya ayar penceresini görüntüleyin.. Haftanın herhangi bir günü, haftaiçi veya haftasonu seçenekleri arasından hedef günü seçin. 4. Günlük Kopya seçeneğini üzerinde yer alan[kopyala] düğmesini tıklayarak günün programlanmış verilerini kopyalayın. Kanal kopyalama ayarlarının programlanması 1. Günü seçin. 2. [Takvim Kopyası] düğmesini tıklayarak programlanmış kopya ayar penceresini görüntüleyin.. Kaynak kanalı seçin. 4. Gönderi kanalını seçin. 5. Kanal Kopya seçeneğini üzerinde yer alan[kopyala] düğmesini tıklayarak kanalın programlanmış verilerini kopyalayın.

63 LG Ağ İstemci Programı 6 Konfigürasyon Ayarlarının Yapılandırılması 1. Düğmelerden birine basarak kayıt ayar penceresini görüntüleyin. 2. Detay seçeneklerini ayarlayın.. Ayarları onaylamak için [TAMAM] düğmesine basın. Özel gün eklemek için 1. [Özel Gün] seçeneğinin işaretlenmesi 2. [Ekle] düğmesine basın.. Özel günün adını girin. Adı Korece veya Japonca girebilirsiniz. 4. Özel gün programına eklenecek günü seçerek [Ekle] düğmesini tıklayın. Özel gün listeye eklendi. 5. İstediğiniz kayıt seçeneğini işaretleyin. 6. Her kanal için programlama zamanını ayarlayın. Özel günü düzenlemek için 1. Listeden bir özel gün başlığı seçin. 2. [Editar] düğmesine basın.. Özel gün programına eklenecek günü seçerek [Editar] düğmesini tıklayın. 4. Her kanal için programlama zamanını değiştirin. Özel günü silmek için 1. Listeden bir özel gün başlığı seçin. 2. [Sil] düğmesini tıklayın. Olay Ayarları Sensor 1. [Ayarları] düğmesini tıklayın. 2. Aşağıdaki seçeneklerini ayarlayın. Girişi: ALARM-IN terminal numarasını görüntüler. Sensor Girişi: Sensör durumu N.O. (Normal Olarak Açık) veya N.C. (Normal Olarak Kapalı) olarak ayarlanabilir. Kamera: ALARM-IN [ALARM GİRİŞİ terminaline bağlı kamera kanalını seçin. Çıkışı: Çıkış alarmı (röle) sinyaline yönelik RELAY-OUT terminalinin alarm (röle) çıkışı numarasını seçin. ilk değer atamak: Önceden tanımlı numarayı seçin. Girdi etkinleştirildiğinde, kamera seçili önceden tanımlı konuma geçer ve o konumdaki kameranın resmi monitörde belirir.. Ayarları onaylamak için [TAMAM] düğmesine basın. ATM/POS Veri Formatı DVR, ATM (Otomatik Vezne Makinesi) ve POS (Satış Noktası; örneğin kasalar) gelecek olan metin girdilerine duyarlı olmak üzere ayarlanabilir. Bu ekran girdi aygıtınıza uygun olarak DVR cihazınızı konfigüre etmenize olanak sağlar. Giriş Kanalı: Kamera kanalı ile eşleştirin. İşlem Başladı: İşlem başlatma dizini girin. Aygıt üreticisinin dokümanlarına başvurarak, aygıtın işlemin başlaması ile beraber gönderdiği ilk metin dizisine bakın. İşlem Sona Erdi: İşlem sonlandırma dizini girin. Aygıt üreticisinin dokümanlarına başvurarak, aygıtın işlemin sonlanması ile beraber gönderdiği metin dizisine bakın. Cümle Sonu Sınırlayıcısı: Aygıtın satır sonunu belirtmek için kullandığı karakter veya karakterlerini girin. Satır Sınırlayıcı Karakter(ler) için üretici firmanın dokümanlarına bakın. Gözardı Edilen Dizi: DVR tarafından dikkate alınmasını istemediğiniz bir dizin veya metni girin. Üretici firmanın dokümanlarını inceleyerek, gönderilen metin dizinleri için, cihazın işlem sırasında hangi metin dizinlerini gönderdiğini görebilir, ve hangilerinin kayıt edilmesini istemediğinizi belirleyebilirsiniz. Süre bitti: Kayıt sonlandırma zamanını seçin. Röle Çıkışı: 01 den 04 e: REALY-OUT terminali üzerinden alarm (yönlendirme) sinyal çıktısı sağlar. DVR metin girdisi algıladığında, tüm ilgili Alarm Çıkış bağlantılarında çıktı sinyallerini tetikler. Kapalı: Kullanılmamaktadır. ATM/POS Kayıt Bilgisi Opsiyon ayarları İşlem Başlatma ve İşlem Sonlandırma seçenekleri ayarlandı. İşlem Başlatma ve İşlem Sonlandırma seçenekleri ayarlanmadı. ATM/POS Kayıt İşlevi İşlem başlatma verisi algılandığında kayıt otomatik olarak başlayacaktır. İşlem sonlandırma verisi algılandığında kayıt son alarm süresi sona erdiğinde durur. İşlem verisi algılandığında kayıt otomatik olarak başlayacaktır. İşlem verisi algılanmadığında, kayıt son alarm süresi ve Time Out [Zaman Aşımı] seçeneğinde belirlediğiniz süre sona erdiğinde durur. Olay Ekranı Spot Monitör: Olay etkin konumda iken spot monitör görüntülemesi için olay tipini belirleyin. E-Posta 1. [Ayarları] düğmesini tıklayın. 2. Aşağıdaki seçeneklerini ayarlayın. Bildirge: Ünitenin çalışma bilgilerinin e-posta aracılığıyla bildirim ayarlarına göre iletilmesi için bu seçeneği işaretleyin. Bildirim opsiyonu ayarlı değilse diğer seçenekler ayarlanamaz. SMTP Server: SMTP Sunucu adresini girin. SMTP Port: SMTP Bağlantı Noktası numarasını girin. SMTP için kullanılan portu genellikle 25 dir. Ancak, bazı durumlarda daha fazla esneklik veya güvenlik için bu port numarasını değiştirmek daha iyidir. Arzu edildiği takdirde bağlantı noktası numarası 1 ile 65 5 arasında değiştirilebilir. 5 LG Ağ İstemci Programı

64 64 LG Ağ İstemci Programı 5 LG Ağ İstemci Programı Kullanıcı Adı: Kullanıcı adını girin. Şifre: Şifreyi girin. TLS: TLS (Taşıma Katmanı Güvenliği) fonksiyonunu kullanmak istiyorsanız bu seçeneği işaretleyin. E-Posta Adresi (1 ve ): E-posta adresini girin. En fazla e-posta adresi girebilirsiniz. Gönderen : Gönderici adını girin. SMTP sunucusu, SMTP port no., kullanıcı adı ve parola seçenekleri isteğe bağlıdır. DVR, bir SMTP sunucusu veya bir MTA (mesaj aktarım aracısı) kullanmadan doğrudan e-posta gönderebilir. Belirli durumlarda, tüm e-postaların belirli bir SMTP sunucusuna iletilmesi gerekir. Böyle bir durumda sunucu ana bilgisayar adını veya IP adresini belirtin. SMTP ayarıyla ilgili daha fazla ayrıntı için, ağ yöneticinize ve/veya posta servis sağlayıcınıza danışın.. Ayarları onaylamak için [TAMAM] düğmesine basın. Bildirge Seçili fonksiyonu etkinleştirmek için bu seçeneği işaretleyin. Seçili bildirim opsiyonu etkin konumda ise, seçili opsiyon ile ilgili bilgi hakkında kullanıcıyı e-posta ile bilgilendirir. Sensor Açık: Algılama gerçekleştiğinde bir e-posta gönderir. Hareket Algısı: Hareket algılama gerçekleştiğinde bir e-posta gönderir. Metin Giriş: Metin girdisi algılandığında e-posta gönderir. Admin Şifresi Değişti: Yönetici şifresi değiştirildiğinde bir e-posta gönderir. Görüntü Yok: Bir kablo bağlantısının kesilmesi veya kamerada arıza ortaya çıkması nedeni ile kamera video sinyali durduğunda e-posta gönderir. Güç Açık/Kapalı: Güç kesildiğinde ve geldiğinde e-posta gönderir. Disk Dolu: HDD tamamı ile kayıt ile dolduğunda e-posta gönderir. Buzzer Seçili fonksiyonu etkinleştirmek için bu seçeneği işaretleyin. Alarm İkazı: Sensör devreye girdiğinde ses çıkarır. Hareket İkazı: Bir hareket algılandığında ses çıkarır. Metin: DVR bir metin girdisi algılandığında sesli uyarı verir. Sistem İkazı: Soğutma fanı etkinleştirilmemişse veya HDD bozuk sektör içeriyorsa ses çıkartır. SNMP 1. [Ayarları] tuşuna tıklayın. 2. Aşağıdaki seçeneklerini belirleyin. SNMP Sürümü: Bu cihaz SNMP erişimine açıksa, SNMP sürümünü seçer. Port: SNMP portu numarasını girin. Şifre dizisi (yalnızca V2): Bu sistemi etkinleştirmek istediğiniz SNMP yönetim topluluğunu belirler (örneğin, lge community veya açık). Kullanıcı (yalnızca V): SNMP güvenlik adını girin. Kimlik Doğrulama (yalnızca V): SNMP Doğrulama modunu girin. (MD5 veya SHA) Şifre (yalnızca V): SNMP Doğrulama şifresini girin. Gizlilik (yalnızca V): SNMP Doğrulama için bir gizlilik modu seçin. (DES veya AES) Şifre (yalnızca V): Gizlilik modu şifresini girin. IP Adresini trap: Ağ yönetim istasyonu olarak kullanmak istediğiniz ve SNMP tuzaklarının gönderileceği bilgisayarın IP adresini belirler. Şifre dizisi trap (yalnızca V): Bu sistemi etkinleştirmek istediğiniz SNMP tuzak topluluğunu belirler (örneğin, lge community veya açık). Acil Durum 1. [Ayarları] düğmesini tıklayın. 2. Aşağıdaki seçeneklerini ayarlayın. Bildirge: Ünitenin çalışma bilgilerinin bildirim ayarlarına göre acil durum aracısına iletilmesi için bu seçeneği işaretleyin. Ana Bilgisayar Adı/Port: Acil unsur programının Ana Bilgisayar Adı ve bağlantı numarasını girin. Bu işlevin varsayılan fabrika ayarı portu 9002 dir. Ancak, bazı durumlarda daha fazla esneklik veya güvenlik için bu port numarasını değiştirmek daha iyidir. Arzu edildiği takdirde bağlantı noktası numarası ile 65 5 arasında değiştirilebilir. En fazla 9 adet Ana Bilgisayar ve bağlantı numarası belirleyebilirsiniz.. Ayarları onaylamak için [TAMAM] düğmesine basın. Çıkış Röle Kapalı Alarm Onaylandı: Alarmı durdurmak için ALM.OFF (ALARM KAPALI) düğmesini kullanın. Alarm Sonrası Zamanı: Alarm, alarm sonrası kayıt süresinden sonra durdurulur. Sistem Alarm Çıkışı: Sistemde bazı sorunlar olduğunda seçilen alarm çıkış ucu sayısı yoluyla alarm (aktarma) sinyali verir. Bu seçeneği kullanmayacaksınız [HİÇBİRİ] opsiyonunu işaretleyin. HDD Arıza Alarmı: HDD başarısız olduğunda seçilen alarm çıkış ucu sayısı yoluyla alarm (aktarma) sinyali verir. Bu seçeneği kullanmayacaksınız [HİÇBİRİ] opsiyonunu işaretleyin. Video Kayıp Alarm Çıkışı: Kameradaki bir görüntü sinyali, bir kablo kopukluğu ya da bir kamera arızası yüzünden durduğunda seçilen alarm çıkış ucu sayısı yoluyla alarm (aktarma) sinyali verir. Bu seçeneği kullanmayacaksınız [HİÇBİRİ] opsiyonunu işaretleyin. Fan Hatası Alarm Çıkışı: Fan başarısız olduğunda seçilen alarm çıkış ucu sayısı yoluyla alarm (aktarma) sinyali verir. Bu seçeneği kullanmayacaksınız [HİÇBİRİ] opsiyonunu işaretleyin. Kullanıcı ayarları

65 LG Ağ İstemci Programı 65 Grup Yetkisi Yeni bir kullanıcı grubunu çeşitli erişim hakları ile kaydedebilirsiniz. Grup ID: Bir grup Tanımlaması seçerek yetki ataması yapın. GUEST: GUEST (ZİYARETÇİ) grubu sistem üzerinde kısıtlı yetkiye sahiptir. Bu grup içerisindeki kullanıcılar, canlı görüntüleri izleyebilir ve ayrıca Ana ve Spot kanallarının örtülü fonksiyonlarını ayarlayabilir. ADMINISTRATOR: ADMINISTRATOR (YÖNETİCİ) grubu sistem üzerinde sınırsız yetkiye sahiptir. Bu grup içerisindeki kullanıcılar tüm fonksiyonları kullanabilirler. [Grup 01] den [Grup 08]: Bu grup içerisindeki kullanıcılar, fonksiyon için yetkileri manüel olarak atayabilirler. GUEST ve ADMINISTRATOR grupları, tüm fonksiyonları yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir. İlk atamaları ve grup isimlerini (GUEST ve ADMINISTRATOR) değiştiremezsiniz. Grup Adı: Grup Tanımlama seçeneğinden bir grubu seçtiğinizde, grup adını kaydedebilirsiniz. Grup adını girin. Ayarları, Arama/Oynat, Gönder, PTZ, Güç Kapalı, Anlık Kayıt: Seçili grup için yeki ataması yapın. Bu seçeneği etkinleştirmek için işaretleyin. Ana Kanal/Spot Kanal: Grup kullanıcı için bir kanal seçerek işleme izin verir. LG logosu örtülü kanalarda görüntülenmektedir. Kullanıcı 1. [Kullanıcı Kimliği] yi açılır listeden seçin. 2. Seçili kullanıcı tanımı için kullanıcı adını girin.. Kullanıcı grubunu açılır listeden seçin. 4. Şifreyi girin. 5. Otomatik kullanıcı sistem çıkış süresini açılır listeden seçin. Kullanıcı tanımının [ADMINISTRATOR] olarak belirlendiği durumda, [Kullanıcı Adı] ve[grup] seçeneğini değiştiremezsiniz ancak şifreyi değiştirebilirsiniz. Dışarıya gönderim fonksiyonun kullanılması DVR ünitesinden bilgisayara kaydedilmiş görüntüleri ve ses verilerini kopyalayabilirsiniz. Bu fonksiyon yönetici grubunun yetkisindedir veya dışarı gönderim yetkisi olan diğer gruplar da bu fonksiyonu kullanabilir. Ses: Ses verisi dışa aktarmak için [Açık] veya [Kapalı] olarak ayarlayın. Başlangıç: Kopyalama için başlangıç tarihini/saatini ayarlayın. Bitiş: Kopyalama için bitiş tarihini/saatini ayarlayın. Yolu Kaydet: Geçerli dışa aktarılan verileri kaydetme klasörünü görüntüler. Dışa aktarılan verileri kaydetmek için bilgisayarda bir klasör seçebilirsiniz (veya oluşturabilirsiniz). Başlangıçtaki kaydetme klasörü C:\LG Exported Files yolunda bulunur. Veri kayıt klasörünü değiştirmek istiyorsanız, [...] düğmesini tıklayarak yeni klasör seçebilirsiniz. Veri Tipi: Kaydedilen dosya biçimini Native [*.exp] (Varsayılan [*.exp]) veya AVI olarak belirleyebilirsiniz. Native (Varsayılan) dosyası, *.exp uzantısıyla kaydedilirken AVI dosyası da *.avi uzantısıyla kaydedilir. Kaydedilen *.exp dosyası Export Viewer (Dışa Aktarma Görüntüleyicisi) programı kullanılarak oynatılabilirken *.avi dosyası Windows Media Player veya başka bir.avi dosya oynatıcısı kullanılarak oynatılabilir. Ekle: Dışa aktarma ayar zamanlamasını listeye ekleyin. Düzenle: Listedeki seçili dışa aktarma ayarını düzenleyin. Sil: Seçili dışa aktarma ayar zamanlamasını listeden silin. Dışarı Aktar: Veri dışa aktarma işlemini seçili dışa aktarma ayarlarına göre başlatmak için tıklayın. İptal: Verilerin dışa aktarılmasını iptal etmek için tıklayın. Çıkış: Pencereden çıkmak için tıklayın. Verileri dışa aktarma 1. Kanal seçeneklerini ayarlayın. Birden fazla kanal seçmeniz gerekmektedir. 2. Ses seçeneklerini seçin. Açık: Ses verilerinin dışarıya gönderilmesinde seçin. Kapalı: Ses verilerinin dışarıya gönderilmediğinde seçin.. [Tarih/Saat] seçeneklerini ayarlayın. 4. Dışa aktarılan verileri kaydetmek için bilgisayarda klasör seçin. 5. Veri türünü seçin. 6. [Ekle] tuşuna tıklayın. Yapılandırılmış sunucu, başlangıç saati, bitiş saati ve Durum listesi ekrana gelir. 7. Listedeki kayıtlı dışa aktarma ayar zamanlamasını seçin. 8. Dışa aktarmayı başlatmak için Dışarı Aktar düğmesini tıklayın. Status (Durum) sütununda dışa aktarma durumu görüntülenir. Dışa aktarılan veri dosyasının adı, otomatik olarak [Sunucu adi_ Kanal numarasi_disa aktarma baslangic tarihi.exp(veya avi )] türünde atanır. Dışa aktarma dizinini atamazsanız dışa aktarma dizini varsayılan dizin olarak ayarlanır ve başlangıç tarihiyle birlikte alt dizini oluşturulur. Ağ istemcisindeki oturumunuzu kapatırsanız, dışa aktarma sırası sonlandırılır. Mevcut olmayan veriler için zaman ayarlarsanız, dışa aktarma işlevi etkinleştirilmez. Aşağıda listelenen durumlarda uyarı mesajı görüntülenir. Başlangıç tarihi/saati ve bitiş tarihi/saati aynı olduğunda. Başlangıç tarihi/saati bitiş tarihinden/saatinden daha sonra olduğunda. Kanal seçili olmadığı durumda. Verileri LG Network Client programı ile dışarı aktardığınızda günlük bilgileri dışarı aktarılmayacaktır. 5 LG Ağ İstemci Programı Sunucu: Seçili sunucu adını görüntüler. Kanal: Verileri dışa aktarmak için kanal(lar) seçin.

66 66 LG Ağ İstemci Programı E-harita fonksiyonun kullanılması Görsel olarak, izleme kameralarının ortamınız içerisindeki yerleşimini gösteren bir fonksiyondur. E-Harita Genel Bakış Harita Görüntüsü Mod Seçim ikonları E-Harita ayar ikonu E-Harita Görüntüleme penceresi Harita Ekle 1. [E-Map Ekle] düğmesini tıklayın. E-Harita ekle penceresi görüntülenecektir. 2. [Pad E-kaart] seçeneğinde [...] düğmesini tıklayın.. Harita görüntü dosyasını bulun ve açın. E-Harita adını değiştirmek isterseniz [E-Map Adı] seçeneğini seçin ve mevcut isim üzerine yeni ismi yazın. 4. Kamera kanalını veya algılayıcı sürükle-bırak yöntemi ile Harita üzerine taşıyın. Kayıtlı bir kamera veya algılayıcıyı silmek için aşağıdaki adımları uygulayın. 4.1 Kamera veya algılayıcıyı seçin. 4.2 Seçili kamera veya algılayıcı üzerinde sağ fare düğmesini tıklayın. 4. Silmek için [Sil] seçeneğini seçin. 5. [TAMAM] düğmesine basarak ayarları kaydedin ve pencereyi kapatın den 5 e kadar olan adımları başka bir E-Harita eklemek üzere, en fazla 16 olacak şekilde yapabilirsiniz. 5 LG Ağ İstemci Programı Olay Listesi Anlık olay canlı görüntüleme penceresi E-Harita listesi Harita Görüntüleme Bölüm Modu seçim ikonları: İkon üzerinde tıklandığında, ekran bölünmüş bir görüntü alacaktır. Harita Görüntüleme bölünme modunu seçin. E-harita ayar ikonu: İşlem zamanını ayarlamak için tıklayın. Lista de E-Map: Dışarıdan alınan E-Haritaları görüntüler. E-harita görüntüleme penceresi: Her kanalı kaydetmek için E-Map listesi haritasını kullanın. Harita üzerinde gösterilen kamera veya algılayıcıyı tıkladığınızda kamera veya algılayıcı görüntüsünü ekranda izleyebilirsiniz. Haritanın Etkin Konuma Getirilmesi 1. İstenen E-Haritayı E-Harita listesinden seçin. 2. E-Haritayı, sürükleyip bırakarak E-Harita üzerine konumlandırın. Pencerenin görüntülenmesi.. Adım 1 ve 2 yi diğer E-Haritaları etkinleştirmek için tekrarlayın. Haritanın Düzenlemesi 1. İstenen E-Haritayı E-Harita görüntüleme penceresinden seçin. 2. [E-Map Düzenle] düğmesini tıklayın. E-Harita penceresi görüntülenecektir.. Kamera konumu ve E-Harita adını düzenleyin veya kamerayı silin. 4. [TAMAM] düğmesine basarak E-Haritayı kaydedin ve pencereyi kapatın. Haritanın Silinmesi 1. İstenen E-Haritayı E-Harita listesinden seçin. 2. [E-Map Sil] düğmesini tıklayın. Seçili E-Harita silinecektir. Bir olayın silinmesi 1. Olay listesinden bir olay seçin. 2. [Lijst wissen] düğmesini tıklayarak olayı silin. [Tümünü Seç] seçeneği seçildiğinde tüm olaylar silinecektir.

67 LG Ağ İstemci Programı 67 Çoklu Pencere fonksiyonunu kullanma Bu fonksiyon iki monitör kullanarak maksimum 64 kanallı bir canlı ekranı görmenize olanak tanır. 1. Canlı modu değiştirmek için simgesine tıklayın. 2. [Araçlar] menüsünde [Birden çok windows] seçeneğini işaretleyin. [Canlı 2] penceresi açılır. Koruma fonksiyonunu kullanma Bu fonksiyon kayıtlı veriyi otomatik üzerine yazma işleminden korumanızı sağlar. Koruma bölümünü seçme 1. Oynatım duraklatıldığında, [Araçlar] menüsünde [Koru] seçeneğine tıklayın. Koruma penceresi açılır.. [Canlı 2] penceresini ikinci monitöre taşıyın. [Canlı 2] penceresi ana pencerede görünmeyen kamera kanallarını gösterir. 2. Zaman aralığını değiştirmek istiyorsanız, korumak istediğiniz bölümün başlangıç ve bitiş noktasını seçin.. [TAMAM] simgesine tıkladığınızda bölüm korumaya alınır. Korunan veri zaman çizelgesi bölgesinde gölgeli olarak gösterilir. İki veya daha fazla korumalı bölümün örtüşmesi durumunda ya da seçili bölümde herhangi bir veri yoksa, koruma fonksiyonu çalışmaz. 5 LG Ağ İstemci Programı Arama, Ayar veya 64 bölümlü modu seçildiğinde, [Canlı 2] penceresi kapanır. Koruma Bölümünü Açma Yer imi/koruma sekmesini kullanarak korunan veriyi açabilirsiniz. 1. [Yer İmi / Koru] sekmesine tıklayın. 2. Açılır listeden[koru] seçeneğine tıklayın.. simgesine tıklayın. Tüm Korunan veriler listede görüntülenir. 4. Listeden bir veri seçin. 5. [Sil] simgesine tıkladığınızda korunan bölüm açılır.

68 68 LG Ağ İstemci Programı EK PROGRAMLAR Acil Durum Aracısı Programı Sistem, olay ayar menüsü içerisinde, Bildirim ve Acil Durum ayarlarına uygun olarak bir mesaj yollar. Acil Unsur Genel Bakış Alınan mesaj listesini görüntüler. Alınan mesajın ayrıntılı biçimde görüntüler. Acil Unsur programını etkin konuma getirme 1. [LG Emergency Agent] programını çalıştırın. Acil durum ikonu sistem çubuğunda görüntülenir. 2. Her uyarı işlevi gerçekleştiğinde, ekranın sağ alt kısmında bir mesaj kutusu görüntülenir. Mesaj kutusu 5 saniye boyunca görüntülenir.. Mesajı kontrol edin. 4. [Alınan Mesajlar] penceresini görüntülemek için 5 saniye içinde mesaj kutusunu tıklayın. veya Sistem tepsisindeki program simgesini sağ tıklayın ve [Alınan Mesajlar] penceresini görüntülemek için [Mesaj Kutusunu Kontrol Et] seçeneğini belirleyin. 5. Tüm alınan mesaj konularını kontrol edebilirsiniz. 6. [Alınan Mesajlar] penceresini kapatmak için [KAPAT] düğmesini tıklayın. 5 LG Ağ İstemci Programı Port Ayarı 1. [Ayarları] düğmesini tıklayın. Seçenek penceresi görüntülenir. 2. Acil durum aracısı dinleme portunun port numarasını girin. Varsayılan fabrika ayarı portu 9002 dir. Ancak, bazı durumlarda daha fazla esneklik veya güvenlik için bu port numarasını değiştirmek daha iyidir. İsteğe bağlı olarak port numarasını değiştirebilirsiniz.. Çıkmak için [TAMAM] düğmesini tıklayın. Mesaj Arama 1. [ARA] düğmesini tıklayın. Mesaj arama penceresi görüntülenir. 2. Arama yöntemini seçin. Olay Arama: Seçili olay tipine göre mesaj araması yapar. Tarih Arama: Seçili tarihe göre arama yapar.. [ARA] düğmesini tıklayın. Arama mesajı [Alınan Mesajlar] penceresinde görüntülenir. Seçili mesajı listeden siler. [Alınan Mesajlar] penceresini kapatır. Mesajı Listeden Silme 1. Silmek istediğiniz mesaj(lar)ı seçin. 2. [SIL] düğmesini tıklayın. Onay penceresi görüntülenir.. [Evet] düğmesine basarak mesaj(ları) silebilirsiniz. Listedeki alınan mesajı yeniler. Arama penceresini görüntüler. Port değiştirme penceresini görüntüler.

69 LG Ağ İstemci Programı 69 Dışa Aktarma Görüntüleyicisi Programı Bu programı kullanarak dışa aktarılan veriyi PC üzerinde oynatabilirsiniz. İstemci programını yüklediğinizde veya dışa veri aktardığınızda, [Export Viewer] [Dışa Aktarma Görüntüleyicisi] programı harici belleğe otomatik olarak kaydedilir. Dışarı Aktarım Görüntüleyicisi Genel Bakış Menü Çubuğu Oynatma Kontrol Düğmeleri Dosyanın başlangıcına atlar. Kare kare geri oynatmak için bu düğmeye ard arda tıklayın. Normal veya geri oynatımı başlatmak için bu düğmeye tıklayın. Kare kare oynatmak için bu düğmeye ard arda tıklayın. Oynatımı duraklatır. Oynatmayı durdurur. Dosyanın sonuna atlar. Oynatma kontrol düğmesi Seçenek ayarı penceresi İlerleme çubuğu Menü Çubuğu Video Bilgi pencere Menü Alt Menü Tanım Dosya Aç Veri dosyasını açar. Yazdır JPEG formatýnda sakla Çıkış Geçerli oynatma görüntüsünü yazdırır. Mevcut görüntüyü yakalayabilir ve JPEG dosya formatında kaydedebilirsiniz. 1. Kaydedilmiş verilen oynatılması 2. Oynatım esnasında, istenen bir noktada oynatıma ara verebilirsiniz.. Bu opsiyonu seçin. JPEG dışarı aktarım penceresi açılacaktır. 4. Seçenekleri ayarlayın. 5. [Kaydet] düğmesine basın. Programdan çıkışı sağlar. Görünüm Dil Dışa Aktarma Görüntüleyicisi programının dilini belirler. Yardım Video Boyutu Tarih Formatı Görüntüleyici Hakkında Veri dosyasının video boyutunu seçin. Tarih görüntüleme formatını seçin. Dışa Aktarma Görüntüleyicisi bilgilerini görüntüler. Seçenek ayarı penceresi Watermark Uygula: Oynatılan dosya kaydedilmiş orijinal dosyadan farklı olursa, uyarı penceresi filigran seçeneğiyle birlikte görüntülenir. DVR Zamanı: Bu seçeneği işaretlediğiniz takdirde, dışa aktarılan dosya oynatılırken DVR zaman diliminin saatini görüntüler. Bu seçenek işaretli değilse, istemci zaman diliminin saatini görüntüler. Video Bilgileri Dosya Adý: Dosya adını görüntüler. Video Formatı: Verinin video türünü görüntüler. Kayýt Modu: Verinin kayıt modunu görüntüler. Kamera Numarasý: Kayıtlı verinin kamera kanal numarasını görüntüler. Dışarı gönderilen verinin oynatılması 1. Bilgisayar üzerinde LG Export Viewer programını veya harici USB aygıtı üzerinden Export Viewer klasörü içeriğini çalıştırın. 2. [Dosya] > [Aç] seçin. Açma penceresi görüntülenir.. USB aygıtının kök dizinini seçin ve istediğiniz dosyayı arayıp seçin. Oynatılabilir dosya biçimi Kanal adı_ tarih_ saat. exp şeklindedir. 4. [Aç] düğmesini tıklayın. Seçilen veri otomatik olarak oynatılır. 5. Oynatma hızını seçin. Kaydırıcıyı kullanarak oynatım hızını seçin. 6. Oynatmayı durdurmak için [STOP] düğmesini tıklayın. İlerleme çubuğu İlerleme çubuğunu kullanarak bir görüntüyü doğrudan arayabilirsiniz. Kayar çubuk üzerinde tıklayın ve tutarak istediğiniz tarafa doğru çekin ve bırakın. Veya, ilerleme çubuğu üzerinde oynatmak istediğiniz bölümün olduğu bölgeye tıklayın. 5 LG Ağ İstemci Programı

70 70 LG Ağ İstemci Programı 5 LG Ağ İstemci Programı Ağ Görüntüleme Programı Ağ Görüntüleyicisi nde oturum açma 1. Web tarayıcıyı başlatın. Önerilen tarayıcı Windows İnternet Explorer dır. 2. Adres kutusu içerisine yazın ve DVR ın IP adresini yazın. DVR, DDNS menüsü içerisine yazdığınız Ana Bilgisayar Adını kullanabilirsiniz.. Klavye üzerinde bulunan OK düğmesine basın ve Ağ görüntüleyicisi ve Uzaktan Giriş menüsü görüntülenecektir. 4. Kullanıcı adını ve şifresini girin. 5. [TAMAM] düğmesini tıklayın. Ağ görüntüleyicisi görüntülenemiyorsa, DVR ın TCP/IP ayarlarını kontrol edin. DVR ı ilk kez bağlıyorsanız, Güvenlik Uyarısı penceresi görüntülenir. Ağ görüntüleyicisini kullanmak için gerekli olan programı yüklemek üzere Güvenlik Uyarısı penceresindeki [Install] seçeneğini tıklayın. [Don t Install] seçeneğini tıklarsanız, Ağ görüntüleyicisi programı kullanılamaz. Ağ Görüntüleyici Genel Bakış Ağ Görüntüleyicisini kullanarak canlı görüntüyü kontrol edebilirsiniz. Çalışma alanı canlı görüntüsü görüntüler. Kamera Izleme: Pencere(ler) de gözetleme kameralarının görüntülerini ve kamera bilgilerini görebilirsiniz. Pan/Tilt/Zoom (Yatay Kaydırma/ Eğme/ Mesafe Ayarlama): PTZ kameraları kontrol edebilirsiniz. Arama çalışma alanını görüntüler. Arama fonksiyonlarını kullanarak kayıtlı verileri arayabilir ve oynatabilirsiniz. Web Görüntüleyicisi Kontrol Özellikleri açılır penceresini görüntülemek için tıklayın. Remote Export (Uzaktan Dışa Aktarma) açılır pencerelerini görüntülemek için tıklayın. Canlı penceresini tan ekran üzerinde görüntüleyebilirsiniz. Tekrar normal ekrana geri dönmek için fare üzerinde sağ tıklayın. Ekran Modu seçimi simgeleri. Tüm kanalları sırayla görüntüleyebilirsiniz. 16 ya bölünmüş ekranda sıra modunu kullanamazsınız. Mevcut görüntüyü yakalayabilir ve JPEG dosya formatında kaydedebilirsiniz. Başlangıçtaki kaydetme klasörü C:\ LG Exported Files yolunda bulunur. Depolama klasörünü değiştirmek istediğinizde Web Görüntüleyicisi Kontrol Özellikleri penceresinden [Yolu Kaydet] seçeneğini kullanın. 1. Kanal penceresini seçin. 2. Seçili kanal adını işaretleyin.. Kaydedilmiş verileri arayıp kayıtlı verileri oynatın. 4. Bu düğmeye o andaki görüntüyü elde edebilmek amacı ile basın. Canlı ekran görüntüleme penceresi. Güncel tarih ile saati, kullanıcı bilgilerini ve seçili site adının kalan HDD durumunu görüntüler. Canlı ekran kontrolü Sol fare düğmesi: Kanalı seçin. 1 bölme modunu ayarlamak istiyorsanız, seçili kanalı çift tıklayın. Normal ekrana geri dönmek için çift tıklayın. Sağ fare düğmesi: Tam ekran modundan çıkmak ve normal ekrana dönmek için sağ tıklayın. PTZ View control 1. [Pan/Tilt/Zoom] (Yatay Kaydırma/Eğme/ Mesafe Ayarlama) sekmesine tıklayın. PTZ sanal uzaktan kumanda görüntülendi. 2. PTZ kamerayı kontrol etmek için sanal uzaktan kumanda düğmelerini kullanın. Kayıtlı Verilerin Oynatılması 1. Kameranın görüntüleme penceresini seçin. 2. Tarihi seçin. Kayıtlı veri mevcutsa gün mavi bir metin ile görüntülenir.. Oynatma başlangıç zamanını seçin. Bir başlangıç saati seçmek için zaman çizelgesi kullanılıyorsa, daha detaylı arama için yakınlaştırma/uzaklaştırma simgelerini kullanın. (4 adım) 4. Oynatmak istediğiniz kanalı seçin. Tümünü Seç seçeneğini işaretlerseniz, tüm kanalları ayrı kamera kanalı pencerelerinde aynı anda oynatabilirsiniz. 5. Oynatma hızını seçin. 6. Bu kontrol düğmelerini kullanarak oynatma işlemini başlatın. Bu fonksiyon yönetici grubunun yetkisindedir veya Arama/ Oynatma yetkisi olan diğer gruplar da bu fonksiyonu kullanabilir.

Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı

Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LE5016/LE5008 Serileri LE4016/LE4008 Serileri

Detaylı

Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı

Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRH7160D Serileri LRH7080D Serileri 1208

Detaylı

Sayısal Video Kayıt Cihazı

Sayısal Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Sayısal Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRD510 Serileri LRD5080 Serileri 1404 (V5.0)

Detaylı

Ağ Video Kayıt Cihazı

Ağ Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Ağ Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRN8240D Serileri 1212 (V1.0) 2 Güvenlik Bilgileri

Detaylı

Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı

Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRH7160D Serileri LRH7080D Serileri 1404

Detaylı

Ağ Video Kayıt Cihazı

Ağ Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Ağ Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRN840D Serileri 1404 (V5.0) Güvenlik Bilgileri 1

Detaylı

TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. En fazla 16 analog kamera için loop through özelliği (DVD modeline göre). 2. RS-232 cihazına bağlayın. 3. Dört alarm girişine kadar bağlayın.

Detaylı

Ağ Video Kayıt Cihazı

Ağ Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Ağ Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRN040N Serileri 1404 (V.0) 2 Güvenlik Bilgileri 1

Detaylı

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. (Modele bağlı olarak) sekize kadar IP kameraya bağlanmak için yerleşik portlar. 2. Dört taneye kadar alarm girişi ve bir alarm

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu

Hızlı Kullanım Kılavuzu GDR-1100E Serisi 4/8/16 Kanal H.264 DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır. 1. Sabit Disk Kurulumu Uyarı: 1. Bir adet SATA disk destekler. Lütfen üretici firmanın uyumluluk listesinde bulunan

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu

Hızlı Kullanım Kılavuzu GDR-1100S Serisi 4/8 Kanal H.264 DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır. 4/8 Kanal DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu 1. Sabit Disk Kurulumu Uyarı: 1. Bir adet SATA disk destekler. Lütfen üretici firmanın

Detaylı

Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu

Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu Modeller: LD300N-B/C/D/E/F LD300P-B/C/D/E/F Bu ürünü kurmadan, çalıştırmadan veya ayarlamadan önce, lütfen bu kullanım kitapçığını dikkatli bir biçimde okuyun. 300P-C_B_ATURALB_TUR_MFL.indd

Detaylı

MY APPS MAGIC. RF Dongle (AN-MR300C) P/NO : MBM51168845(1204-REV01)

MY APPS MAGIC. RF Dongle (AN-MR300C) P/NO : MBM51168845(1204-REV01) MY APPS MAGIC RF Dongle (AN-MR300C) P/NO : MBM51168845(1204-REV01) Uzaktan Kumanda Açıklaması GÜÇ : TV yi açar veya kapatır. BACK (GERİ): Önceki seviyeye döner. Tekerlek (OK) (Tamam): Menüleri ve opsiyonları

Detaylı

Đçindekiler. Paket Đçeriği

Đçindekiler. Paket Đçeriği SCSI Serisi Net DVR Kullanım Kılavuzu V2.1 Đçindekiler 1. HDD Kurulumu... 3 2. DVR Bağlantısı... 4 3. DVR ın Açılması... 6 4. DVR a Giriş... 6 5. Tarih Saat Ayarı... 7 6. IP Adres Ayarı... 7 7. HDDFormatlama...

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. NORDMENDE LE82N8HM İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED ürünümüzü satın

Detaylı

TVR 12HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TVR 12HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu TVR 12HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. RS-232 cihazına bağlayın. 2. Dört alarm girişine kadar bağlayın. 3. Bir alarm çıkışını bağlayın. 4. Dört ses girişini RCA konnektöre

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu P/N 1072767B-TR REV 1.0 ISS 16OCT14 Telif Hakkı 2014 United Technologies Corporation. Interlogix, United Technologies Corporation un bir birimi olan UTC Building

Detaylı

MONITOR LE116N8FM NORDMENDE

MONITOR LE116N8FM NORDMENDE MONITOR LE116N8FM NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED ürünümüzü

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. MODEL NO: LE82N8HA İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED TV ürünümüzü

Detaylı

TruVision DVR 44HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TruVision DVR 44HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu TruVision DVR 44HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. Tek ses girişini RCA konnektöre bağlayın. 2. Ses çıkışı için hoparlörler bağlayın 3. Hat girişi 4. Bir CCTV monitör (BNC

Detaylı

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın SBA3005/00. Kullanım kılavuzu

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın  SBA3005/00. Kullanım kılavuzu Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın www.philips.com/welcome SBA3005/00 Kullanım kılavuzu 1 Önemli Güvenlik Önemli Güvenlik Talimatları Tüm uyarıları dikkate alın. Tüm talimatları izleyin.

Detaylı

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın SBA3210/00. Kullanım kılavuzu

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın  SBA3210/00. Kullanım kılavuzu Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın www.philips.com/welcome SBA3210/00 Kullanım kılavuzu 1 Önemli Güvenlik Önemli Güvenlik Talimatları Tüm uyarıları dikkate alın. Tüm talimatları izleyin. Bu cihazı

Detaylı

Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu

Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu İçindekiler Hazırlık...3 Projektörü bilgisayarınıza bağlama...3 Kablolu bağlantı... 3 Projektörün uzaktan bir web tarayıcısı vasıtasıyla kontrol edilmesi...5 Desteklenen

Detaylı

* Kabloya asılarak,çekerek fişi prizden çıkarmayınız. Aksi taktirde kabloya zarar verebilir, yangın ve cihazın bozulmasına neden olabilirsiniz.

* Kabloya asılarak,çekerek fişi prizden çıkarmayınız. Aksi taktirde kabloya zarar verebilir, yangın ve cihazın bozulmasına neden olabilirsiniz. STP-131 MİNİ PRİNTER GÜVENLİK UYARILARI STP-131 termal yazıcıyı kullanırken aşağıdaki güvenlik talimatlarına uymanız gerekmektedir. Aşağıdaki kurallara uyulmaması ciddi yaralanmalara, hasarlara ve ölümlere

Detaylı

UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu

UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu P/N 1070300-TR REV B ISS 17NOV10 Telif Hakkı 2010 UTC Fire & Security. Tüm hakları saklıdır. Ticari markalar ve patentler UltraView adı

Detaylı

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA 1 1 2 2 60 mm/2.36 inch 87 mm/3.43 inch ±1.5 m ±60 inch >0.2 m >8 inch 3 34 mm/1.34 inch 125 mm/4.92 inch 3 İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir. İçindekiler 1.

Detaylı

GDR-1800D Serisi. 16/24/32 Kanal H.264 DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu. Her hakkı saklıdır.

GDR-1800D Serisi. 16/24/32 Kanal H.264 DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu. Her hakkı saklıdır. GDR-1800D Serisi 16/24/32 Kanal H.264 DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır. 1. Sabit Disk & DVD Yazıcı Kurulumu 1.1 Sabit Disk Kurulumu Uyarı: 1. Bu seri sekiz adet SATA disk destekler. Lütfen

Detaylı

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır.

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır. 78 Türkçe Hızlı Yükleme Kılavuzu Bu yükleme kılavuzu GW-7100U ve yazılımının yüklenmesinde size yol gösterecektir. Kablosuz ağ bağlantınızı kurmak için, aşağıdaki işlemleri sırayla uygulayın. 1. Yükleme

Detaylı

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE 26" LED TELEVİZYON VE MONİTÖR LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu

Hızlı Kullanım Kılavuzu GNR-2100S Serisi 4/8/16 Kanal H.264 NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır. 1. Sabit Disk Kurulumu Uyarı: 1. Bir adet SATA disk destekler. Lütfen üretici firmanın uyumluluk listesinde bulunan

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Video Kayıt Cihazından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Video Kayıt

Detaylı

Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda

Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda RM-LVR1 Bu el kitabı üniteye ait Kullanma Kılavuzu için bir tamamlayıcı niteliğindedir. Bazı eklenen veya değiştirilen işlevleri tanıtır ve çalışmalarını açıklar. Ayrıca bu

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ. Kullanıcı Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ. Kullanıcı Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir. razor u type Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu

Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu Modeller: LV300P-C LV300P-B Bu ürünü kurmadan, çalıştırmadan veya ayarlamadan önce, lütfen bu kullanım kitapçığını dikkatli bir biçimde okuyun. 300P-B_C.ATURALI_B_TUR.indd

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma sıcaklığı için kullanım kılavuzuna başvurun.

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

D J TAL V DEO KAYDED C

D J TAL V DEO KAYDED C D J TAL V DEO KAYDED C KULLANICI KILAVUZU MODEL: LE2104 LE2104D Bu ürünü ba lamadan, kullanmadan veya ayarlamadan önce, lütfen bu kullanıcı kılavuzunun tamamını dikkatli bir biçimde okuyun. DİKKAT ELEKTRİK

Detaylı

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu Archive Player Divar Series tr Kullanım kılavuzu Archive Player İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Çalışma 5 2.1 Programın başlatılması 5 2.2 Ana pencere tanıtımı 6 2.3 Açma düğmesi 6 2.4 Kamera

Detaylı

1. Başlarken. 1.1 Güvenlik Önlemleri. 1.2 Sistem Gereksinimleri. 1.3 Paket İçeriği

1. Başlarken. 1.1 Güvenlik Önlemleri. 1.2 Sistem Gereksinimleri. 1.3 Paket İçeriği 1. Başlarken 1.1 Güvenlik Önlemleri Prestigio Data Racer I ın kullanımından önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini inceleyin. Cihazı doğru şekilde çalıştırmak için bu kitapçıkta belirtilen tüm prosedürleri

Detaylı

Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_

Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_ Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_20100518 GÜVENLİK TALİMATLARI Lütfen kullanım öncesinde bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığından

Detaylı

Genişletme Ünitesi DX517. Donanım Kurulum Kılavuzu

Genişletme Ünitesi DX517. Donanım Kurulum Kılavuzu Genişletme Ünitesi DX517 Donanım Kurulum Kılavuzu İçindekiler Bölüm 1: Başlamadan Önce Paket İçeriği 3 Bir Bakışta Genişletme Ünitesi 4 Güvenlik Talimatları 5 Bölüm 2: Donanım Kurulumu Sürücünün Takılması

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU. PowerMust 400/600/1000 Offline. Kesintisiz Güç Kaynağı

KULLANICI KILAVUZU. PowerMust 400/600/1000 Offline. Kesintisiz Güç Kaynağı TR KULLANICI KILAVUZU PowerMust 400/600/1000 Offline Kesintisiz Güç Kaynağı 1 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI BU TALİMATLARI SAKLAYIN Bu el kitabı PowerMust 400 Offline, PowerMust 600 Offline ve PowerMust

Detaylı

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Detaylı

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR Kullanım Kılavuzu DA-10287 DIGITUS DA-10287 Super Bass Taşınabilir Bluetooth Hoparlörü satın aldığınız için teşekkür ederiz! Bu kullanım kılavuzu Bluetooth Hoparlörünüzün

Detaylı

MAGIC MOTION UZAKTAN KUMANDA

MAGIC MOTION UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KILAVUZU MAGIC MOTION UZAKTAN KUMANDA Setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın. AN-MR200 Magic Motion Uzaktan Kumanda (AKB732955) Dongle

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu

Hızlı Kullanım Kılavuzu GNR-2200E Serisi 16/24/32 Kanal H.264 NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır. 16/24/32 Kanal NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu 1. Sabit Disk & DVD Yazıcı Kurulumu 1.1 Sabit Disk Kurulumu Uyarı: 1. İki

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Network Kamerayı televizyon ya da fırın gibi ısı kaynaklarının

Detaylı

Quick Installation Guide. Central Management Software

Quick Installation Guide. Central Management Software Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Central Management Software Ambalajın İçindekileri Kontrol Edin Yazılım CD

Detaylı

MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu. Kullanım Kılavuzu. Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz

MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu. Kullanım Kılavuzu. Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz MW-350 tek kapı için tasarlanmış Stand alone ve Wiegand çıkışlı şifreli kart okuyucudur. IP 68 standartda

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 1 İçindekiler Hoş Geldiniz Arlo'yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünü kullanmaya kolayca başlayabilirsiniz. Baz İstasyonu güç adaptörü %100 kablosuz kameralar Ethernet Kablosu

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LE22N6FV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 LED Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

TTEC Standalone DVR Kolay Kurulum Dokümanı. Kurulum Adımları

TTEC Standalone DVR Kolay Kurulum Dokümanı. Kurulum Adımları TTEC Standalone DVR Kolay Kurulum Dokümanı Bu dokümanda TTEC Standalone DVR cihazının kurulum adımları ile ilgili açıklamaları bulabilirsiniz. Öncelikle cihaz ile ilgili bilinmesi gereken varsayılan bilgiler

Detaylı

İçindekiler. Beo4 uzaktan kumandanızı kullanma, 3. Ayrıntılı olarak Beo4 düğmeleri, 4 Beo4 düğmeleriyle günlük ve gelişmiş kullanım

İçindekiler. Beo4 uzaktan kumandanızı kullanma, 3. Ayrıntılı olarak Beo4 düğmeleri, 4 Beo4 düğmeleriyle günlük ve gelişmiş kullanım Beo4 Rehberi İçindekiler Beo4 uzaktan kumandanızı kullanma, 3 Ayrıntılı olarak Beo4 düğmeleri, 4 Beo4 düğmeleriyle günlük ve gelişmiş kullanım Beo4'ü kişiselleştirme, 5 Ek bir düğme ekleme Ek düğmeleri

Detaylı

WR-1/WR-R10 Kablosuz Uzaktan Kumandalar için Donanım Yazılımını Güncelleme

WR-1/WR-R10 Kablosuz Uzaktan Kumandalar için Donanım Yazılımını Güncelleme WR-1/WR-R10 Kablosuz Uzaktan Kumandalar için Donanım Yazılımını Güncelleme Bir Nikon ürünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kılavuz WR-1 ve WR-R10 kablosuz uzaktan kumandalar için donanım yazılımının

Detaylı

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI!

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Fisheye IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

3B GÖZLÜK KULLANICI KILAVUZU. Lütfen setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

3B GÖZLÜK KULLANICI KILAVUZU. Lütfen setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın. KULLANICI KILAVUZU 3B GÖZLÜK Lütfen setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın. AG-S100 www.lge.com 2 Dikkat Kişisel güvenliğinizi sağlamak

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Bu kılavuz EziWeigh6i ağırlık indikatörünü ilk kez kullanmanızda size yardımcı olacaktır. İçindekiler

Bu kılavuz EziWeigh6i ağırlık indikatörünü ilk kez kullanmanızda size yardımcı olacaktır. İçindekiler HIZLI BA LAMA KILAVUZU EziWeigh6i Bu kılavuz EziWeigh6i ağırlık indikatörünü ilk kez kullanmanızda size yardımcı olacaktır. İçindekiler Kutunun açılması... 1 Pilin şarj edilmesi... 2 Cihaza bakış... 3

Detaylı

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 4.1 GÜÇ KABLOSUNU BAĞLAMA 5 4.2 MONITÖRÜ BAĞLAMA 5 4.3 YAZICI VEYA TARAYICIYI BAĞLAMA 5 4.4 AĞA BAĞLANMA 5

Detaylı

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma GIGABYTE Notebook satın aldığınız için sizi kutlarız! Bu kılavuz size notebook kurulumuna başlamanızda yardımcı olacaktır. Nihai ürün konfigürasyonu satın aldığınız andaki modeline bağlıdır. GIGABYTE,

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Ağ Kamerasını sudan uzak tutun. Ağ Kamerası ıslanırsa, kamerayı

Detaylı

Montaj kılavuzu. Dijital basınç gösterge kiti BHGP26A1

Montaj kılavuzu. Dijital basınç gösterge kiti BHGP26A1 Montaj kılavuzu Dijital basınç gösterge kiti BHGP6A BHGP6A Dijital basınç gösterge kiti Montaj kılavuzu İçindekiler Sayfa Montaj Aksesuarlar... Montaj... İşlem prosedürü... İşletim kontrolü... 3 Sorun

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı 2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı Kullanım Kılavuzu DS-11900 Sürüm 1.0 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 1.1 ÖZELLİKLER... 3 1.2 FİZİKSEL ÇİZİMİ... 3 1.3 PAKET İÇİNDEKİLER... 4 2 TEKNİK ÖZELLİKLER...

Detaylı

WR-1/WR-R10 Kablosuz Uzaktan Kumandalar için Donanım Yazılımını Güncelleme

WR-1/WR-R10 Kablosuz Uzaktan Kumandalar için Donanım Yazılımını Güncelleme WR-1/WR-R10 Kablosuz Uzaktan Kumandalar için Donanım Yazılımını Güncelleme Bir Nikon ürünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kılavuz WR-1 ve WR-R10 kablosuz uzaktan kumandalar için donanım yazılımının

Detaylı

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu 87231 Araç kamerasının tüm fonksiyonlarının daha iyi kullanımı için cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatli şekilde okuyun. Dikkat 1. Lütfen hafıza kartını

Detaylı

3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli

3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli 3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli 3MK-AFP29 adresli alarm paneli mikroişlemci tabanlı ve SMD teknolojisi ile üretilmiştir. 3MK-AFP29 adresli alarm paneline 64 adet dedektör veya buton

Detaylı

SAFİR EFES KULLANMA KILAVUZU

SAFİR EFES KULLANMA KILAVUZU SAFİR EFES KULLANMA KILAVUZU Eylül 201 1. Giriş Kullandığınız ürün yüksek teknolojiyi kullanarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür. Bu gelişmiş teknolojili sistem size, karışık kodları ezberlemek

Detaylı

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118/M118i Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42720 Bu kılavuz aşağıdakilerle ilgili yordamlar sağlar: Ekranlarda Gezinme sayfa 2 DHCP Kullanarak Ağ Ayarları sayfa 2 Statik IP Adresi

Detaylı

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 Kullanım Kılavuzu 31889 Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun. Bu uyarıya uymamak ciddi yaralanmalara neden olabilir. Taşınabilir Çok Fonksiyonlu

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. LC42A15FV İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme 1 Giriş LCD TV ürünümüzü satın aldığınız

Detaylı

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU Lütfen bu kılavuzu uygun şekilde saklayın ve kullanım öncesi dikkatlice okuyun. Sayfa - 1 Ayarı yükseltme : Sıcaklık değerini, Zamanlayıcı zamanını veya Saat zamanını

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Network Kameradan duman çıkıyor ya da anormal bir koku geliyorsa derhal kamerayı kapatın. Network Kamerayı sudan uzak tutun. Network Kamera ıslanırsa hemen kapatın. Böyle bir durumda

Detaylı

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Hızlı Yükleme Kılavuzu

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Hızlı Yükleme Kılavuzu Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Hızlı Yükleme Kılavuzu GÜVENLİK TALİMATLARI Lütfen kullanım öncesinde bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Detaylı

CAP1300 Hızlı Kurulum Kılavuzu

CAP1300 Hızlı Kurulum Kılavuzu CAP1300 Hızlı Kurulum Kılavuzu 09-2017 / v1.0 İÇİNDEKİLER I Ü rün Bilgileri... 3 I-1 Paket İçeriği... 3 I-2 Sistem Gereksinimleri... 4 I-3 Donanım Genel Özeti... 4 I-4 LED Durumu... 4 I-5 Sıfırlama...

Detaylı

Çok Kanallı AV Alıcısı. Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur

Çok Kanallı AV Alıcısı. Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur Çok Kanallı AV Alıcısı STR-DN1020 Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur 1 Hoparlörlerin ayarlanması 2 TV'nizin ve diğer cihazların bağlanması 3 Diğer bağlantılar 4 Hoparlörlerin

Detaylı

IAMP iamp1620 I iamp3020

IAMP iamp1620 I iamp3020 PHONIC iamp SERİSİ Profesyonel Dijital Amplifikatör iamp1620 I iamp3020 IAMP iamp1620 I iamp3020 Profesyonel Dijital Amplifikatör KULLANIM KILAVUZU ÖNCE GÜVENLİK! DİKKAT YANGIN veya ELEKTRİK ŞOKUNA NEDEN

Detaylı

Verilen Aksesuarlar.

Verilen Aksesuarlar. Önlemler. Güvenlik İpuçları. Lütfen kamerayı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz. Taşımacılık, depolama veya kurulum sırasında stres, şiddet titreşim veya sıvı saldırılardan zarar kaçının. Kamera

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Kullanım Kılavuzu SR5-BPR

Kullanım Kılavuzu SR5-BPR Kullanım Kılavuzu SR5-BPR Kablosuz arama sistemi ürünlerimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kullanım öncesi lütfen kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz, yönergeleri takip ediniz. Özellikler ve

Detaylı

Data Safe I (Seri ATA) USB2.0 Harici HDD. Kullanıcı Kılavuzu

Data Safe I (Seri ATA) USB2.0 Harici HDD. Kullanıcı Kılavuzu Data Safe I (Seri ATA) USB2.0 Harici HDD Kullanıcı Kılavuzu Sürüm 1.1 İçindekiler 1 Başlarken 1.1 Güvenlik Önlemleri 1.2 Sistem Gereklilikleri 1.3 Paket İçeriği 2 Sürücü Kurulum Kılavuzu 3 Temel İşletim

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar. Ambalajın İçindekileri Kontrol Edin TR - 82. Network Kamerayı sudan uzak tutun. Network Kamera ıslanırsa hemen kapatın.

Kurulum Öncesi Uyarılar. Ambalajın İçindekileri Kontrol Edin TR - 82. Network Kamerayı sudan uzak tutun. Network Kamera ıslanırsa hemen kapatın. 510000211G Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Network Kamerayı televizyon ya da fırın gibi

Detaylı

N300 WiFi Yönlendirici (N300R)

N300 WiFi Yönlendirici (N300R) Easy, Reliable & Secure Kurulum Kılavuzu N300 WiFi Yönlendirici (N300R) Ticari markalar Marka ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bilgiler, herhangi

Detaylı

ART S602W Standalone Kart Okuyucu

ART S602W Standalone Kart Okuyucu ART S602W Standalone Kart Okuyucu ART S602W Standalone kart okuyucuya ait genel bilgiler, montaj, kablolama, programlama bilgileri ve teknik özellikleri hakkında detaylı açıklama. www.artelektronik.com

Detaylı

HDD Password Tool. Kullanıcı Elkitabı. Türkçe

HDD Password Tool. Kullanıcı Elkitabı. Türkçe HDD Password Tool Kullanıcı Elkitabı Türkçe 1 İçindekiler Bölüm 1: Giriş... 3 Ticâri markalar... 4 Bölüm 2: Gereken İşletim Sistemi... 5 - HDD Password Tool for Windows... 5 - HDD Password Tool for Mac...

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH2006 TH2006RF RV0356 DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli durumlarda kullanmak üzere muhafaza

Detaylı

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu 6 720 868 66 (2016/11) TR Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kablolu Kumandanın

Detaylı

LMS PC aracı ACS420. LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı. Kurlum ve çalıştırma talimatları

LMS PC aracı ACS420. LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı. Kurlum ve çalıştırma talimatları LMS PC aracı ACS420 LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı Kurlum ve çalıştırma talimatları 1 İçindekiler 1. ACS420 programının kurulumu.. 3 2. OCI430 ara yüzün sürücü kurulumu.. 7 OCI430

Detaylı

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 VITOCLIMA-S VIESMANN Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 Fonksiyon bilgisi Aynı dış üniteye bağlı 1-16 iç ünite tek tek veya grup olarak kontrol edilebilir. Grup kontrol

Detaylı

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU Prestigio GeoVision 150 Kontrollerin yerleşimi 1. Açma/kapama düğmesi 2. SD Kart Yuvası 3. Dokunma Paneli 4. Menü Butonu 5. Işıklı Gösterge (Şarj olurken kırmızı

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı