Sayısal Video Kayıt Cihazı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayısal Video Kayıt Cihazı"

Transkript

1 KULLANIM KILAVUZU Sayısal Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRD510 Serileri LRD5080 Serileri 1404 (V5.0)

2 2 Güvenlik Bilgileri 1 Güvenlik Bilgileri 1 Güvenlik Bilgileri DİKKAT ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ! AÇMAYIN DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ BAKIM VE ONARIM YAPABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN. Üçgen içinde ok sembolüyle gösterilen bu yıldırım işareti, ürün içinde elektrik çarpması riski oluşturabilecek derecede tehlikeli, yalıtılmamış bir voltaj varlığı konusunda kullanıcıları uyarmak amacıyla kullanılmıştır. Üçgen içindeki ünlem işareti, ürünle birlikte verilen yazılı belgelerde bulunan önemli kullanım ve bakım (servis) talimatları hakkında kullanıcıları uyarmak amacıyla kullanılmıştır. FCC UYARILARI: Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretebilir veya kullanabilir. Kullanım kılavuzunda açıkça belirtilmediği sürece ekipmanda değişiklikler, modifikasyonlar yapmak ekipmana zarar verecek girişimlere neden olabilir. İzinsiz bir değişiklik ya da modifikasyon yapılması durumunda, ekipmanı çalıştırma yetkisini kaybedebilirsiniz. YASAL BİLGİLER: FCC Bölüm 15 Bu ekipmanın, A sınıfı dijital cihazlar için belirlenmiş limitlere uygunluğu FCC Kuralları Bölüm 15 e göre test edilmiş ve onaylanmıştır. Bu limitler, ekipmanın ticari bir ortamda çalıştırılması durumunda oluşabilecek zararlı girişimlere karşı uygun bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve kullanım kılavuzuna uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo haberleşmelerinde zarar verebilir. Bu ekipmanın bir yerleşim yerinde çalıştırılması zararlı girişimlere yol açabilir ve bu durumda kullanıcının, girişimi masrafları kendisine ait olmak üzere düzeltmesi gerekir. Son kullanıcıdaki bu ürünün kablo girişlerinde uygun elektrik teli girişleri, irtibat kutusu kapağı veya salmastra kutusu sağlanacaktır. Dikkat: Pil düzgün biçimde değiştirilmezse patlama tehlikesi ortaya çıkar. Yalnızca üretici tarafından önerilen pil tipiyle veya eşdeğeriyle değiştirin. Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına göre atın. Yalıtılmış tellerin geçtiği metaldeki deliklerin düz ve düzgün biçimli yüzeyleri olacaktır veya manşonlarla birlikte sağlanacaktır. Uyarı: Ekipmanı, kitaplık veya benzeri bir birim gibi dar bir alana kurmayın. Uyarı: Tel tertibatı yöntemleri Ulusal Elektrik Kodu, ANSI/NFPA 70 ile uyumlu olacaktır. Uyarı: Bu A sınıfı bir üründür. Bu ürün, ev ortamında radyo girişimine yol açabilir ve bu durumda kullanıcının uygun önlemleri alması gerekebilir. Uyarı: Yangın ve elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için bu ürünü yağmurun altında veya nemli bir ortamda bırakmayın. Dikkat: Bu kurulum, nitelikli servis personeli tarafından yapılmalıdır ve tüm yerel kanunlara uygun olmalıdır. Dikkat: Elektrik çarpmasını önlemek için bölmeyi açmayın. Servis için yalnızca nitelikli personele başvurun. Dikkat: Cihaz suya (damlayan veya sıçrayan) maruz bırakılmamalı ve vazo gibi içi sıvı dolu nesneler cihazın üstüne koyulmamalıdır. Dikkat: Bu ürün bir Laser Sistemi kullanır. Bu ürünün doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak için lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride referans olarak kullanmak üzere saklayın. Ünitenin bakıma ihtiyaç duyması durumunda yetkili bir servis merkeziyle irtibat kurun. Bu kılavuz içerisinde tanımlananların dışında kontrol ünitelerinin kullanılması, ayarlamalar veya diğer tanımlanmayan işlevlerin yerine getirilmesi tehlikeli şekilde radyasyona maruz kalmanıza neden olabilir. Lazer ışınına doğrudan maruz kalmayı önlemek için ürünün muhafazasını açmayın. Gücü ana elektrik şebekesinden kesmek için ana elektrik şebekesinin fişini çekin. Ürünün kurulumu sırasında fişin kolay erişilebilir bir yerde olmasını sağlayın. LG Electronics, bu ürün(lerin) 2004/108/EC, 200/95/EC ve 2011/5/EU yönergelerinin ve diğer ilgili maddelerinin gerekli şartlarını yerine getirdiğini beyan etmektedir. Bu ürünün uygunluk durumu için başvurulacak irtibat bürosu: LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1, 118 DM Amstelveen, The Netherlands Lütfen bunun Müşteri Hizmetleri iletişim noktası OLMADIĞINI aklınızda bulundurun. Müşteri Hizmetleri Bilgileri için Garanti Belgesine bakın veya bu ürünü satın aldığınız bayii ile temasa geçiniz.

3 Güvenlik Bilgileri Eski cihazınızı imha etme 1. Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması, ürününüzün 2002/9/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelmektedir. 2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilmelidir.. Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemenize yardımcı olur. 4. Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisinizle, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun. EEE Yönetmeliğine Uygundur. Pil veya akümülatörün güvenlik içerisinde cihazdan çıkarılması için: Eski pili veya pil grubunu çıkarın, kurulum için izlediğiniz adımları ters sırada yerine getirin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Geri dönüşümlü pil ve akülerin kullanılması önerilmektedir. Piller güneş ışığı, ateş gibi aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır. Kullanılmış pil ve akümülatörlerin elden çıkarılması 1. Üstünde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp bidonu sembolünün ürününüzün üstünde olması, bu ürünün Avrupa Birliği Yönergesi 200//EC kapsamında olduğunu belirtir. 2. Bu sembol pillerin % oranında civa, %0,002 oranında kadmiyum veya %0.004 oranında kurşun içermesi durumunda cıva (Hg), kadmiyum (Cd) veya kurşun (Pb) kimyasal sembolleri ile bir arada bulunabilir.. Tüm piller ve akümülatörler, normal atık çöplerinden ayrı olarak, hükümet veya yerel idareler tarafından belirlenmiş olan toplama merkezlerinde atılmalıdır. 4. Bu tip kullanılmış pil/akümlatörlerin doğru olarak atılması hem çevreye hem de hayvan ve insan sağlığına verilebilecek potansiyel olumsuz sonuçları önleyecektir. 5. Kullanılmış pillerinizin/akümülatörlerinizin atılması ile ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki belediyeye, çöp atım hizmeti veren kuruluşlara veya ürünü satın aldığınız yerlere başvurabilirsiniz. ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI 1. Bu talimatları okuyun. 2. Bu talimatları saklayın.. Tüm uyarıları dikkate alın. 4. Tüm talimatları izleyin. 5. Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.. Yalnızca kuru bir bezle temizleyin. 7. Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üretici talimatlarına uygun bir biçimde yerleştirin ve monte edin. 8. Radyatör, şömine, soba veya ısı üreten diğer cihazlar (amplifikatörler de dahil) gibi ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin. 9. Güvenlik amaçlı kullanılan kutuplu veya topraklı fişleri engellemeyin. Kutuplu fişin biri diğerinden daha geniş olan iki ucu vardır. Topraklı fişin iki ucu ve topraklı sivri bir üçüncü ucu vardır. Geniş uç veya üçüncü sivri uç sizin güvenliğiniz içindir. Aldığınız fiş prizinize uymuyorsa, prizi değiştirmesi için bir elektrikçiden yardım alın. 10. Özellikle fişlerde, duylarda ve cihazın çıkış noktasında güç kablosunun üzerine basılmasını ve ezilmesini engelleyin. 11. Sadece üretici tarafından belirtilen ekleri/aksesuarları kullanın. 12. Sadece üretici tarafından belirtilen veya cihazla birlikte satılan araba, ayak, sehpa, destek veya masayı kullanın.araba kullanıldığında, araba/cihaz kombinasyonu hareket ettirilirken devrilerek yaralanmalara neden olmaması için dikkatli olun. 1. Yıldırım esnasında veya cihaz çok uzun süre kullanılmayacağı zaman cihazın fişini prizden çekin. 14. Tüm servis hizmetleri için nitelikli servis personeline başvurun. Güç kablosu veya fişin zarar görmesi, cihazın üzerine sıvı dökülmesi veya bir nesnenin düşmesi, cihazın yağmura veya neme maruz kalması, normal bir şekilde çalışmaması veya cihazın düşürülmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis gereklidir. 1 Güvenlik Bilgileri

4 4 Güvenlik Bilgileri Güvenlik uyarıları ve İkazlar 1 Güvenlik Bilgileri Aşağıda, kullanıcıların emniyetine ve herhangi bir maddi zararın oluşmasını engellemeye yönelik uyarılar ve ikazlar bulunmaktadır. Lütfen aşağıdakileri dikkatli biçimde okuyun. UYARI Kurulumdan önce sistemi kapatın. Aynı çıkışa birden fazla elektrikli cihaz takmayın. Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Sistemin üzerine su, kahve veya başka bir içecek içeren herhangi bir sıvı kabı koymayın. Üzerine sıvı dökülürse sistem arızalanabilir veya yanabilir. Güç kablosunun çok fazla bükülmemesini veya üzerine ağır bir cisim koyularak ezilmemesini sağlayın. Aksi halde yangın çıkabilir. Sistemde biriken tozu düzenli aralıklarla silin. Sistemi temizlerken her zaman kuru bir bez kullanın. Islak bez veya başka organik çözücüler kullanmayın. Aksi halde sistem yüzeyi zarar görebilir ve sistem arızalanabilir veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Sistemi nemli, tozlu veya isli olan yerlere kurmaktan kaçının. Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Güç kablosunu fişten yavaşça çekin. Fişe eliniz ıslakken dokunmayın ve prizdeki delikler çok gevşekse fişi kullanmaktan kaçının. Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Tek başınıza sistemi sökmeye, tamir etmeye veya değiştirmeye çalışmayın. Sistemden geçen yüksek voltaj nedeniyle bu işlem çok tehlikelidir. Yangın, elektrik çarpması veya ciddi bir yaralanma meydana gelebilir. Nemli zemin, gevşek veya hasar görmüş güç kablosu ya da dengesiz bir zemin gibi tehlike göstergelerinin olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız yardım için satıcınıza başvurun. Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Sistemin arka tarafıyla sisteme bağlı kablolar arasında en az 15 cm lik bir mesafe bırakın. Aksi halde, kablolar bükülebilir, hasar görebilir veya kesilebilir. Aksi halde yangın, elektrik çarpması veya yaralanma meydana gelebilir. Sistemi, doğrudan güneş ışığı almayan serin bir yere kurun ve her zaman oda sıcaklığını koruyun. Mum ışığı ve ısıtıcı gibi ısı üreten cihazları sistemden uzak tutun. Sistemi, birçok insanın geçtiği yerlerden uzak tutun. Aksi halde yangın çıkabilir. Sistemi yeterli havalandırmaya sahip düz bir yüzey üzerine kurun. Sistemi yüksek bir yüzey üzerine yerleştirmeyin. Aksi halde sistem arızalanabilir veya ciddi bir yaralanma meydana gelebilir. Güç prizi zemin üzerine yerleştirilmelidir ve voltaj aralığı voltaj oranının % 10 u civarında olmalıdır. Saç kurutma makinesi, ütü, buzdolabı veya herhangi bir ısıtma cihazıyla aynı prizi kullanmayın. Aksi halde yangın, aşırı ısınma veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Sistemin pili bittiğinde, biten pili üretici tarafından belirtilen aynı veya eşdeğer bir pil tipiyle değiştirin. Biten piller, üreticinin talimatlarına göre atılmalıdır. Aksi halde patlama meydana gelebilir. Sistem HDD sinin kullanım süresi dolarsa, HDD de depolanmış olan herhangi bir veriyi kurtaramayabilirsiniz. Sistem HDD sinde depolanmış olan bir kaydı oynatırken sistem ekranındaki video hasarlı görünüyorsa yenisiyle değiştirilmelidir. Satıcınızdan HDD yi değiştirmek için mühendis yardımı isteyin. LG Electronics, yanlış kullanım yüzünden silinen verilerden sorumlu değildir. LÜTFEN SİSTEM AÇIK İKEN HDD ÜNİTELERİNİ ÇIKARIP TAKMAYIN. Bu sistemin arızalanmasına neden olabilir.

5 Güvenlik Bilgileri 5 DİKKAT DVR ı kurmadan önce lütfen aşağıdaki güvenlik önlemlerini dikkate alın. Ürünü, ünitenin nemle, tozla veya isle temas edebileceği herhangi bir yere yerleştirmekten kaçının. Doğrudan güneş ışığı alan bir yere veya ısıtma cihazlarının yakınına yerleştirmekten kaçının. Ürünü elektrik kıvılcımlarından veya manyetik cisimlerden uzak tutun. Havalandırma ızgaralarının arasına herhangi bir iletken madde koymayın. Kurulumdan önce sistemi kapalı tutun. Kablo bağlantıları için yeterli boşluğun olduğundan emin olun. Sistemi yeterli havalandırmaya sahip katı bir yüzey üzerine yerleştirin. Titreyen yüzeylerden kaçının. Sistem, radyo veya televizyon gibi elektronik cihazların yakınına yerleştirildiğinde arızalanabilir. LG Electronics ten yardım almadan ürünü sökmeyin. Sistemin üzerine ağır bir nesne koymayın. Sisteme herhangi bir maddenin girmesini önleyin. Aksi halde sistem arızalanabilir. Sistemi yeterli havalandırmaya sahip bir yere kurun. Sistemin arka tarafıyla duvar arasında en az 15 cm lik mesafe ve sistemin yan tarafıyla duvar arasında da en az 5 cm lik mesafe bırakın. Sistemi, radyo ve televizyon gibi fazla manyetik olan, elektrik dalgası veren veya kablosuz cihazların bulunduğu bir yere kurmayın. Sistemi manyetik nesnelerin, elektrik frekanslarının veya titremenin olduğu bir yere kurmayın. Sistemin üzerine ağır bir nesne koymayın. Aksi halde sistem arızalanabilir. Sistemi dayanıklı ve düz bir yüzey üzerine kurun. Aksi halde sistem düzgün çalışmayabilir. Sistemi uygun nem ve sıcaklık seviyelerine sahip bir yere kurun. Sistemi yüksek (40 C nin üzerinde) veya düşük (0 C nin altında) sıcaklığa sahip bir yere kurmaktan kaçının. Sistem ağır bir darbeden veya titreşimden zarar görebilir. Sistemin yakınına herhangi bir nesne fırlatmayın. Doğrudan güneş ışığından veya ısıtma cihazlarından kaçının. Önerilen çalıştırma sıcaklığı 0 C nin (2 F) üzerindedir. Sistem çalışma odasını havalandırın ve sistem kapağını iyice sıkın. Sistem, uygun olmayan bir ortamda arızalanabilir. Dayanıklı bir güç kaynağı için AVR (Otomatik Gerilim Düzenleyicisi) kullanmanız önerilir. Elektromanyetik girişimi önlemek için sistemin konnektörünün etrafındaki somunu sarmanız önerilir. Priz zemin üzerine yerleştirilmelidir. Garip bir ses veya koku duyarsanız hemen güç kablosunu fişten çekin ve servis merkezi ile temasa geçin. Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. İstikrarlı bir sistem performansı sağlamak için, sisteminizi düzenli olarak servis merkezine kontrol ettirin. LG Electronics, yanlış kullanım yüzünden ortaya çıkan sistem arızasından sorumlu tutulmaz. Pil yanlış bir pil tipiyle değiştirilirse patlama tehlikesi ortaya çıkar. Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın. Kullanım sırasında ürünü ters çevirmeyin. 1 Güvenlik Bilgileri

6 İçindekiler İçindekiler 1 Güvenlik Bilgileri ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI 2 Hazırlık 8 GİRİŞ 8 Özellikler 8 Aksesuarlar 9 Ön Panel 11 Arka Panel 12 Uzaktan Kumanda Kurulum 1 Bağlantılar 1 Önlemler 1 Temel Bağlantıya Genel Bakış 14 Kameranın Bağlanması 14 Video dağıtıcı bağlantısı 14 Görüntü cihazının bağlanması 15 Ses aygıtının bağlanması 15 USB Aygıtını Bağlama 15 E-SATA aygıtının bağlanması 1 ATM/POS ile bağlantı 1 Ağa Bağlanma 17 RS-485 Cihazını Bağlama 17 Alarm Giriş ve Alarm Çıkış Bağlantılarının Yapılması 19 HDD KURULUMU 19 Hard Disk için 19 Sabit Disk Sürücüsünü Kurma 19 Sabit Disk Sürücüsünü Değiştirme 19 Önerilen HDD 20 Sistem Çalışması 20 Sistemi Kapatma 20 Ana Monitör Üzerindeki Canlı Ekranın Genel Açıklaması 20 Ana Monitör Ekranı 21 Kanal Konumunu Taşıma 21 Ana Ekran görüntüleme modunun seçilmesi 22 Spot Ekran görüntüleme modunun seçilmesi 22 Kanal gruplandırma 22 PTZ Kamera Kontrolü 2 Sayısal Yakınlaştırma Fonksiyonun Kullanımı 24 Kaydedilmiş verilerin gönderilmesi 25 Sistem Günlüğü Listesini Görüntüleme 25 Sistem Bilgilerini Görüntüleme 2 Konfigürasyon menüsü 27 Sistem Ayarları 27 Özellikler 27 TCP/IP v4 27 TCP/IP v 28 Ağ 28 Ağ üzerinden yayın 29 Tarih/Saat 29 NTP 29 Kontrolör 29 Güncelleştirme 0 Yedekleme 1 Aygıt Ayarları 1 Kamera 1 PTZ 2 ATM/POS 2 Depolama Görüntü Ayarları OSD (Ekran Göstergesi) Sıra Video Ayar 4 Kayıt ayarları 4 Normal Program Kaydı 4 Haftanın Normal bir Günü için bir Kayıt Programı Belirleme (Normal Program) 5 Özel bir Gün için bir Kayıt Programı Belirleme (Özel Program) 5 Kayıt Programını Kopyalama Normal Sensor Hareket Metin 7 Anlık/Panik 7 Olay Ayarları 7 Sensor 7 Hareket 8 ATM/POS Veri Formatı

7 İçindekiler 7 8 Olay Ekranı 9 Bildirge 9 E-Posta 9 Acil Durum 40 SNMP 40 Çıkış 41 Buzzer 41 Kullanıcı ayarları 41 Grup Yetkisi 42 Kullanıcı 42 Kurulum Sihirbazı ayarları 42 Adım 1 4 Adım 2 4 Adım 4 Adım 4 4 Adım 5 55 Saat Dilimleri 5 Varsayılan Fabrika Konfigürasyon Ayarları 2 Kayıt Süresi Tablosu (250GB HDD) 5 Teknik Özellikler İşlem 44 Anlık Kayıt 44 Panik Kaydı 45 Anında Oynatım 45 Arama ve Oynatma 45 Tarihe ve Saate Göre Arama 45 Olaya Göre Arama 4 Yer imi/koruma Araması 4 ATM/POS Arama 47 Dışarıdan Alınan Veri Araması 47 Akıllı Arama 48 Oynatma Sırasında Kullanılabilen İşlevler 49 Oynatım denetimi menüsünü kullanma 49 Koruma fonksiyonunu kullanma 5 5 Sorun Giderme Ekler 5 Önerilen Cihazlar 5 Önerilen USB Bellek Listesi 5 Önerilen Harici Aygıt Listesi 5 Cihaz için desteklenen işlev listesi 54 Desteklenen PTZ Kamera listesi

8 8 Hazırlık 2 Hazırlık 2 Hazırlık GİRİŞ LRD510 (1 Kanal) Modeli; bu çalışma kılavuzunda bulunan açıklamalar, çalışma biçimi ve ayrıntılar için kullanılır. Özellikler Sabit dahili Linux işletim sistemi. Güç geri yüklemeyi izleyen HDD dosya geri yüklemesine yönelik günlük dosyalama sistemi. H.24 sıkıştırma yoluyla küçük dosya boyutları. 8TB a kadar genişletilebilen dahili depolama kapasitesi (Yeni yüksek kapasiteli HDD kullanılırsa genişletilebilir) NTSC ve PAL olarak seçilebilen video formatı. Tam gerçek zamanlı kayıt. NTSC PAL 52x240 da 480 IPS ye kadar, LRD510 Serileri 52x240 da 240 IPS ye kadar, LRD5080 Serileri 52x288 da 400 IPS ye kadar, LRD510 Serileri 52x288 da 200 IPS ye kadar, LRD5080 Serileri USB bellek çubuğunu kullanarak dosya almak/göndermek için konfigürasyonu kurulumu. USB flaş disk veya ağ üzerinden kolay sistem S/W güncelleme. S/W istemcileri en fazla 00 DVR sunucusunu yönetebilir. Bir DVR sunucusuna aynı anda en fazla beş istemci erişebilir. Ağ bant genişliği değiştirme. Bant genişliğini otomatik olarak ünitenin ağ hız durumuna göre ayarlar. İstemci yazılımı veya E-posta yoluyla uzaktan alarm uyarısı. NTP sunucusundan saat ve tarih senkronizasyonu. Gün ışığından tasarruf modu. Gizli kamera koruması. Gigabit Eternet Desteği E-SATA depolama ara yüzü İki yönlü ses ATM ve POS aygıtları için metin girdisi Kullanıcı yönetimi (Kullanıcı düzeyi kontrolü). PTZ Kontrolü. Kubbe kamera telemetre kontrolü (Kubbe OSD kontrolü). Çeşitli kayıt çözünürlükleri ve kalite seviyeleri. NTSC PAL D1(704x480), Yarı D1(704x240), CIF(52x240) D1(704x57), Yarı D1(704x288), CIF(52x288) 5 adımlı kalite seviyesi (EN YÜKSEK, Yüksek, STANDARD, Düşük, En Düşük). Çeşitli kullanıcı arayüzleri ve kullanımı kolay GUI ler (Görsel Kullanıcı Arayüzleri) yoluyla kolay çalışma. Optik fare, Tam işlevli IR uzaktan kumanda Güçlü çok katlı işlev. Eşzamanlı canlı görüntü, kayıt, oynatma, ağ aktarımı, yedekleme. Çeşitli arama işlevleri Tarih/saat arama (takvim arama), Olay arama, Yer imi/koruma arama, ATM/POS arama, Dışa aktarma araması, Akıllı arama. Alarm öncesi kayıt (1 dakikaya kadar). Hareket olay kaydı ve hareket duyarlılığının test işlevini önizleme. Her bir kameraya yönelik görüntü kaydetme hızı ve kalite ayarı. Güçlü kayıt zamanlaması. Canlı mod içerisinde hızlı oynatım. Mükemmel ses/video senkronizasyonu. Zamanlamaya göre otomatik yedekleme. Görüntü kimlik doğrulaması (Filigran). Yedekleme arayüzüne yönelik üç USB 2.0 portu. Aksesuarlar CD (Yazılım ve Kullanım Kılavuzu) Fare Uzaktan Kumanda AAA tipi piller Basit Kılavuz Vidalar Montaj Destek Rafı Elektrik Fişi AAA AAA SATA kablosu

9 Hazırlık 9 Ön Panel LRD510 serisinin ön tarafı a b c d e f g h g OSD PTZ FOCUS+ IRIS INFO ALM.OFF FOCUS - IRIS LOG TEXT OFF SET CLEAR 9 10/ COPY MARK MOVE TOUR OK 2 Hazırlık OSD PTZ FOCUS+ IRIS INFO ALM.OFF FOCUS - IRIS LOG TEXT OFF SET CLEAR 9 10/ COPY MARK MOVE TOUR LOGIN SEARCH SETUP VIEW CAM BACK REC OK i j k l m n o p LOGIN SEARCH SETUP VIEW CAM BACK REC LRD5080 serisinin ön tarafı OSD PTZ FOCUS+ IRIS INFO ALM.OFF FOCUS - IRIS - a b c 5 d 7 8 e f g h OK LOG TEXT OFF SET CLEAR g 9 0 COPY MARK MOVE TOUR OSD PTZ FOCUS+ IRIS INFO ALM.OFF FOCUS - IRIS LOG TEXT OFF SET CLEAR 9 0 LOGIN SEARCH SETUP VIEW CAM BACK REC OK COPY MARK MOVE TOUR LOGIN SEARCH SETUP VIEW CAM BACK REC i j k l m n o p a b c 1 (Power): DVR ı açar veya kapatır. Açmak veya kapatmak için 2 saniye boyunca basılı tutun. Oynatma Kontrol Düğmeleri M: Oynatmayı duraklatır. c, C/aM: Kayıtlı görüntüleri tersten arar veya kayıtlı görüntüleri atlar. ad: Kayıtlı görüntüleri oynatır veya geri sarar. v, V/Md: Kayıtlı görüntülerin ileriye doğru aramasını yapar veya kayıtlı görüntüleri atlar. Z: Oynatmayı durdurur. Göstergesi NET: Ağa bağlandığında yanıp söner. HDD: HDD erişimi sağlandığında yanar. ALARM: Alarm çıkışı gerçekleşirken yanar. BACK UP: Veri yedekleme işlemi devam ederken yanar.

10 10 Hazırlık 2 Hazırlık d Kanal Düğmeleri: Kanal düğmeleriyle bir sayı girişi yapabilirsiniz. Alt işlev kanal düğmelerini SHIFT düğmesiyle birlikte de kullanabilirsiniz (8 kanallı DVR ın 11~1 düğmeleri alt işlev için SHIFT düğmesine basılmadan kullanılır.). Uygulanabilir kanalı seçtiğinizde kanal numarasını girdikten sonra OK düğmesine basmalısınız. Düğmedeki LED, durumu şu şekilde gösterir: Kapalı: Geçerli durum, canlı mod içindir Kırmızı: Kayıt modu. Bir olay oluştuğunda yanıp söner. Alt fonksiyon Düğme numarası İşlev Tanım 1 OSD Sistem Denetim Çubuğuna erişimi veya çubuğu simge durumuna küçültmeyi sağlar. 2 PTZ Bu ünitenin PTZ moduna geçerek bağlı PTZ kameranın kontrolünü sağlar. /7 FOCUS - / FOCUS + Odak konumunu ayarlar. 4/8 IRIS - / IRIS + İris konumunu ayarlar. 5 INFO Sistem bilgilerini görüntüler. ALM.OFF Alarm etkinleştirmesini iptal eder ve sistemi alarm etkinleştirilmeden önceki duruma geri getirir. 9 LOG Sistem Günlük Listesini görüntüler. 10 TEXT OFF Kaydedilen veriler metin verileri içeriyorsa, metin bilgilerini görüntüler veya ekrandan kaldırır. 11 SET PTZ kameranın önceden ayarlanmış konumunu kaydeder. 12 CLEAR Belleğe alınan önceden ayarlanmış konumu siler. 1 COPY Dışa aktarma menüsünü görüntüler. 14 MARK Kayıt aramasına yönelik işaret noktasını ayarlar. 15 MOVE Kamerayı önceden ayarlanmış konumuna kaydırır. 1 TOUR Kameradaki tüm kayıtlı önceden ayarlanmış konumları gezer. e f g h i j k l m n o p Uzaktan Sensör: Uzaktan kumandayı bu noktaya tutun. SHIFT Düğmeleri: Kanal düğmesinin Alt-işlevini kullanırsanız düğme etkinleştirilir. ZOOM + / -: Oynatma penceresini yakınlaştırır/uzaklaştırır. Yön ve OK [Tamam] Düğmeleri wsad: Menü seçeneklerini belirler ve bu seçenekler arasında geçiş yapar. OK: Menü seçimlerini doğrular. USB Portu: Yedekleme veya oynatma işlemleri için harici bir USB aygıtı bağlayın. LOG-IN [OTURUM AÇMA]: Kullanıcı Oturum Açma iletişim penceresini görüntüler veya oturumu kapatır. SEARCH: Arama menüsünü görüntüler. SETUP [AYAR]: Ayar menüsünü görüntüler. VIEW: ANA Monitör ve SPOT Monitör için bölünmüş mod menüsünü görüntüler. CAM: İlk kamera kanalının ayarlandığı Monitör menüsünü görüntüler. BACK: Menüden çıkar ya da önceki ekrana geri döner. REC: Anlık kaydı başlatır veya durdurur.

11 Hazırlık 11 VIDEO INPUT V ~ 50 / 0 Hz LOOP OUT Arka Panel LRD510 serisinin arka tarafı a b c d VIDEO INPUT 2 LOOP OUT V ~ 50 / 0 Hz Hazırlık e f g h i j k l m n o LRD5080 serisinin arka tarafı a b c d VIDEO INPUT V ~ 50 / 0 Hz LOOP OUT e f g h i j k l m n o a b c d e f g h i j k l m n o VIDEO INPUT LOOP OUT VIDEO INPUT (VİDEO GİRİŞİ): Kameranın video çıkışlarını bu BNC konnektörlerine bağlayın V ~ 50 / 0 Hz LOOP OUT (DÖNGÜ ÇIKIŞI): VIDEO INPUT (VİDEO GİRİŞİ) konnektöründen gelen sinyal bu konnektöre çıkarılır. RELAY-OUT Terminalleri: Alarm(röle) sinyali için çıkış terminalleri. Güç Kablosu Girişi (AC IN): Güç kablosunu bağlayın. AUDIO IN: Harici bir cihazın ses çıkışını bağlayın. AUDIO OUT 1 / 2: İçerisinde yükseltici bulunan etkin bir hoparlöre bağlayın. ALARM GİRİŞ Terminalleri: Alarm(röle) sinyali için giriş terminalleri. ATM/POS: ATM/POS aygıta bağlanmak üzere kullanılır. VGA: VGA monitörü bağlayın. SPOT-OUT (NOKTASAL ÇIKIŞ) (BNC Tipi Konnektör): Yardımcı monitörü veya görüntüleme cihazını bağlayın. HDMI: Monitöre veya HDMI girişlerine sahip görüntü cihazına bağlayın. (Dijital ses ve video arayüzü) LAN Portları: Bu üniteyi bilgisayar ağı yoluyla kontrol etmek için 10/100/1000 Mbps ethernet ağ kablosunu bağlayın. E-SATA: Harici SATA aygıtını bağlanması. USB Portu: Opsiyonel b,r USB aygıtına bağlanın. RS-485 Terminalleri: RS-485 uyumlu kameraları bağlayın.

12 12 Hazırlık Uzaktan Kumanda 2 Hazırlık Düğme POWER (1) LOGIN ID VIEW CAM ALM.OFF OSD SETUP wsad OK COPY SEARCH MARK PAUSE (M) STOP (Z) REC (X) DVR ı açar veya kapatır. Tanım Kullanıcı Oturum Açma iletişim penceresini görüntüler veya oturumu kapatır. Çoklu DVR ı kullanırken, uygun DVR sistem kimliğini, IR Uzaktan Kumanda yoluyla çalışacak şekilde ayarlar. ID (Kimlik) düğmesine basın ve ardından DVR ın sistem kimliğini seçmek için 2 saniye içerisinde sayı tuşuna basın. Sistem kimliğini 0 olarak ayarlarsanız çoklu DVR ı aynı anda kontrol edebilirsiniz. ANA Monitör ve SPOT Monitör için bölünmüş mod menüsünü görüntüler. İlk kamera kanalının ayarlandığı Monitör menüsünü görüntüler. Alarm etkinleştirmesini iptal eder ve sistemi alarm etkinleştirilmeden önceki duruma geri getirir. Sistem denetim çubuğuna erişimi veya çubuğu simge durumuna küçültmeyi sağlar. Ayar menüsünü görüntüler. Menü seçeneklerini belirler ve seçenekler arasında geçiş yapar. Menü seçimlerini doğrular. Kayıt verilerini harici bir cihaza kopyalar. Arama menüsünü görüntüler. Kayıt aramasına yönelik işaret noktasını ayarlar. Kayıtlı verilerin tekli veya çoklu kanal oynatım esnasında işaret noktasını belirleyebilirsiniz Oynatmayı duraklatır. Oynatmayı durdurur. Kaydı başlatır veya durdurur. c, C/aM Kayıtlı görüntüleri tersten arar veya kayıtlı görüntüleri atlar. ad Kayıtlı görüntüleri oynatır veya geri sarar. v, V/Md Kayıtlı görüntülerin ileriye doğru aramasını yapar veya kayıtlı görüntüleri atlar. Sayı Düğmeleri INFO LOG PTZ TOUR ZOOM + / - FOCUS + / - IRIS + / - SET CLEAR MOVE BACK Önceden ayarlanmış PTZ numarasını, kimliğini veya kanalını seçmek için kullanılır. Sistem bilgileri penceresini görüntüler. Sistem Günlük Listesi penceresini görüntüler. Bağlanan PTZ kamerayı kontrol etmek için üniteyi PTZ moduna geçirir. Kameradaki tüm kayıtlı önceden ayarlanmış konumları gezer. Oynatma penceresini yakınlaştırır/uzaklaştırır. Tam ekran modunda canlı bir kanalı izlerken veya tam ekran modunda bir kanalı oynatırken ZOOM(+) düğmesine bastığınızda, dijital yakınlaştırma fonksiyonu etkinleşir. Bir kameranın odağını ayarlar. Bir kameranın irisini ayarlar. PTZ kameranın önceden ayarlanmış konumlarını kaydeder. Belleğe alınan önceden ayarlanmış konumu siler. Kamerayı önceden ayarlanmış konumuna kaydırır. Menüden çıkar ya da önceki ekrana geri döner.

13 Kurulum 1 Kurulum Bağlantılar Önlemler Kameraya ve diğer ekipmana bağlı olarak üniteyi bağlamanın çeşitli yolları vardır. Ek bağlantı bilgisi için lütfen gerektiği gibi diğer cihazlara yönelik kamera kılavuzlarına bakın. Kurulumdan ve bağlantıdan önce kamerayı kapattığınızdan emin olun. Kurulum Temel Bağlantıya Genel Bakış Eş eksenli türde kameralar bağlayın Monitör, DVR, VCR veya diğerlerini bağlayın. ATM/POS ünitesine bağlan. Alarmı (röleyi) bağlayın. Güç kodunu bağlayın. VIDEO INPUT V ~ 50 / 0 Hz LOOP OUT PTZ kameraları, DVR ları veya tuş takımlarını bağlayın (isteğe bağlı). Ses yükselticiyi bağlayın. Sesi bağlayın (hat girişi). Alarm sensörlerini bağlayın. Harici SATA aygıtını bağlanması. Harici bir USB aygıtını yedekleme veya oynatma amacı ile bağlayın Fareyi takın. İstemci kontrolü için ağ kablosunu bağlayın. HDMI tipi monitör (ANA) bağlanır. BNC tipi monitöre bağlanır (SPOT). VGA monitörü bağlayın.

14 OK 14 Kurulum Kameranın Bağlanması Kameranızın video çıkışını üniteye standart 75 Ω video koaksiyel kablo ve BNC konektörü kullanarak bağlayın. LOOP OUT [DÖNGÜ ÇIKIŞI] konnektörü VIDEO INPUT [VİDEO GİRİŞİ] konnektöründen gelen video sinyalini bağlanacak diğer cihaza aktarır. Kamera bağlantısı Görüntü cihazının bağlanması Bu ünite aynı anda HDMI, VGA ve SPOT OUT jakı çıkışına bağlanabilir. DVR ve monitör arasındaki video sinyal bağlantısı. VGA Monitör bağlantısı Ünitenin arkasında yer alan VGA soketlerini, televizyon seti veya monitör üzerinde bulunan ilgili giriş soketleri ile bağlama için VGA kablosu kullanın. VGA Monitör bağlantısı VIDEO INPUT LOOP OUT V ~ 50 / 0 Hz Kurulum VIDEO INPUT V ~ 50 / 0 Hz VIDEO INPUT LOOP OUT V ~ 50 / 0 Hz LOOP OUT Kamera ile DVR arasındaki mesafenin çok uzun olması durumunda gürültü oluşabilir. Bu durumda, DVR güç girişini topraklamanızı ve kamera güç girişini topraklamamanızı tavsiye ederiz. Video dağıtıcı bağlantısı Kameranın video sinyalini BNC konnektörüne sahip bir 75 Ω video koaksiyel kablosu aracılığıyla video dağıtıcının giriş konnektörüne bağlayın. Video dağıtıcının video çıkışını BNC konnektörüne sahip bir 75 Ω video koaksiyel kablosu aracılığıyla DVR ünitesinin VİDEO INPUT [VİDEO GİRİŞİ] konnektörüne bağlayın. Monitörünüzü video dağıtıcının video çıkış konnektörüne bağlayın. Video dağıtıcı bağlantısı VIDEO INPUT SPOT Monitör bağlanması Üniteyi, SPOT monitörüne 75 Ω video koaksiyel kablo ve BNC konektör kullanarak bağlayın. LOOP OUT VIDEO INPUT LOOP OUT SPOT Monitör bağlanması V ~ 50 / 0 Hz V ~ 50 / 0 Hz Video dağıtıcı DVR VIDEO INPUT V ~ 50 / 0 Hz LOOP OUT Monitor Monitor VIDEO INPUT V ~ 50 / 0 Hz LOOP OUT Kablo uzunluğunun çok yüksek olması durumunda, DVR ünitesinin parçaları harici statik elektrik nedeniyle hasar görebilir. Video kablosunu takmadan önce, statik elektrik birikmesini önlemek için kablonun ucunu DVR ünitesine değdirin. Lütfen video dağıtıcıyı bağladıktan sonra bir monitör vasıtasıyla görüntüyü kontrol edin.

15 V ~ 50 / 0 Hz LOOP OUT Kurulum 15 HDMI Monitör bağlantısı Üniteyi HDMI kablo aracılığıyla HDMI monitöre bağlayın (A Tipi, LOOP Yüksek Hızlı HDMI TM OUT Kablo). VIDEO INPUT V ~ 50 / 0 Hz HDMI Monitör bağlantısı V ~ 50 / 0 Hz Ses aygıtının bağlanması ANA Ünite üzerinde bulunan SES ÇIKIŞ soketini ses aygıtınızın mono ses giriş soketine bağlayın. VIDEO INPUT Mikrofon ve Hoparlör Bağlantısı LOOP OUT USB Bellek Aygıtı Bellek aygıtını USB portuna takın. Sistem, aygıtı otomatik olarak tanır. Sistem yazılımı bir USB bellek cihazı yardımıyla kolayca güncellenebilir. USB Harici Aygıt Harici aygıtı USB bağlantı noktasına bağlayın. (Örnek: Harici HDD veya başka bir harici depolama ünitesi) Fare V ~ 50 / 0 Hz DVR fonksiyonlarını kullanmak için USB fare takın. Kurulum E-SATA aygıtının bağlanması E-SATA depolama birimini veri yedekleme veya kayıt amacıyla kullanabilirsiniz. E-SATA aygıt bağlantısı VIDEO INPUT V ~ 50 / 0 Hz LOOP OUT USB Aygıtını Bağlama NET OSD PTZ FOCUS+ IRIS+ 1 2 HDD INFO ALM.OFF USB aygıt bağlantısı 5 ALARM LOG TEXT OFF 9 10/0 FOCUS - 7 SET 11 4 IRIS - 8 CLEAR 12 SHIFT OK BACK UP COPY MARK MOVE TOUR LOGIN SEARCH SETUP VIEW CAM BACK REC

16 1 Kurulum ATM/POS ile bağlantı ATM/POS ünitesini ATM/POS bağlantı noktasına bağlayın. ATM/POS aygıtı bağlantısı Ağa Bağlanma Sistemi ağ üzerinden kontrol edip izleyebilirsiniz. Uzaktan kumanda (izleme) aracılığıyla, sistem yapılandırma ayarlarını değiştirebilir veya görüntüyü ağ üzerinden kontrol edebilirsiniz. Kurulum sonrasında, uzaktan kumanda ve izleme işlemleri için ağ ayarlarını kontrol edin. Ağ bağlantısı VIDEO INPUT V ~ 50 / 0 Hz VIDEO INPUT LOOP OUT V ~ 50 / 0 Hz LOOP OUT VIDEO INPUT V ~ 50 / 0 Hz Kurulum LOOP OUT Yönlendirici Router Broadband Geniş bant hizmetler Service LAN Bağlantısı LAN portunu, düz bir ethernet kablosuyla (ürüne dahil değildir) mevcut bir 10/100/1000 tabanlı T portuna bağlayın. Ön paneldeki NET göstergesi yanacaktır. VIDEO INPUT LOOP OUT VIDEO INPUT V ~ 50 / 0 Hz Otomatik Ağ Konfigürasyonu DVR, DHCP yoluyla otomatik olarak ağ arayüzünü alıp yapılandırabilir. LOOP OUT Bu cihaz test edilmiş ve uyumluluğundan emin olunmuştur. Birden çok ATM/POS cihazı kullanıyorsanız, tavsiye edilen cihazı kullanın. AVE Ürünleri VSI-PRO: Video seri ara yüz Regcom: RS-485 ağ elemanı Hydra: RS-485 den RS-22 ye konvertör Montaj ve bağlantı işlemleri kalifiye servis personeli veya sistem kurulumu uzmanları tarafından yapılmalı ve tüm yerel standartlara uyulmalıdır V ~ 50 / 0 Hz Ağı Manuel Yapılandırma Ağın Manuel Konfigürasyonu Bir IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi DNS i atanarak DVR manuel yapılandırılabilir. Bu birim IPv4 ve IPv ağı tarafından desteklenebilmektedir.

17 Kurulum 17 RS-485 Cihazını Bağlama DVR da iki veri terminali bulunur. PTZ kameraları, DVR ları veya tuş takımlarını bağlamak için bu portu kullanın (isteğe bağlı). RS-485 Terminali D - (DATA -) D + (DATA +) GND VIDEO INPUT Veri İletimi/Alımı Veri İletimi/Alımı LOOP OUT Koruma Tanım LKD1000 kumandasını bağlama DVR ı kontrol etmek için LKD1000 kumandasını bağlama. (Daha fazla ayrıntı için LKD1000 kumandası kılavuzlarına bakın.) LKD1000 kontrol ünitesi resimde gösterildiği gibi 2 (DATA2) bağlantı noktasına bağlanmalıdır. LKD 1000 kontrolörünü 1 (DATA 1) bağlantı noktasına bağlamanız durumunda LKD1000 kontrol ünitesi etkin konuma gelmeyecektir. LKD1000 kontrol ünitesinin bağlanması V ~ 50 / 0 Hz PTZ aygıtın bağlanması PTZ seri iletişim hatlarını RS-485 terminaline bağlama. PTZ aygıtın bağlantısı V ~ 50 / 0 Hz Kurulum TX- TX+ LKD1000 kumandasını PTZ ünitesi (RS-485 tipi) PTZ ünitesi (RS-485 tipi) Bir PTZ kamera ile LKD1000 kontrol ünitesini D1 veya D2 portuna aynı anda takmayın. Arızaya neden olabilir. Hatları bağlarken, DVR ın D - yerini PTZ ünitesinin RX yerine ve DVR ın D + yerini PTZ ünitesinin RX + yerine doğru bir şekilde bağlayın. Önerilen ilk veriler 900 Baud Rate, 8 Data biti, 1 Stop biti ve No parity şeklindedir. PTZ kameraları DVR lara bağlarken bu ünitenin ayar menüsünü, kameranın ve DVR ların RS-485 ayarlarına göre ayarlamanız gerekir. Alarm Giriş ve Alarm Çıkış Bağlantılarının Yapılması Alarm terminalleri; sensörler, kapı kontakları, vb. gibi alarm cihazlarını bağlamak için kullanılır. Alarm Giriş En fazla 1 alarm sensörü bağlayabilirsiniz (LRD5080: 8 alarm sensörü). Her alarm sensörü G (GND) ile bağlanmalıdır. Sinyal durumu, ayar menüsünden N/O (Normal Olarak Açık) veya N/C (Normal Olarak Kapalı) olarak ayarlanabilir.

18 18 Kurulum VIDEO INPUT LOOP OUT Algılayıcı giriş bağlantısı V ~ 50 / 0 Hz Alarm Çıkışı Alarm cihazını alarm çıkışına takın. Bir olay meydana geldiğinde alarm sinyali verilir. Alarm çıkış bağlantısı VIDEO INPUT V ~ 50 / 0 Hz LOOP OUT Kurulum Alarm aygıtı Alarm aygıtı Alarm algılayıcı Alarm algılayıcı Terminal No. Tanım 1 Sensör Girişi 1 2 Sensör Girişi 2 Sensör Girişi 4 Sensör Girişi 4 G Zemin 5 Sensör Girişi 5 Sensör Girişi 7 Sensör Girişi 7 8 Sensör Girişi 8 G Zemin 9 Sensör Girişi 9 10 Sensör Girişi Sensör Girişi Sensör Girişi 12 G Zemin 1 Sensör Girişi 1 14 Sensör Girişi Sensör Girişi 15 1 Sensör Girişi 1 G Zemin Terminal No. G Tanım Zemin 1 Alarm çıkışı 1 2 Alarm çıkışı 2 Alarm çıkışı 4 Alarm çıkışı 4 Dahili kontak röleleri 125 V AC de 0. A veya 0 V DC de 1 A için oranlanır. Elektrik akımı bu değerden yüksekse ünite hasar görebilir. VIDEO INPUT LOOP OUT

19 Kurulum 19 HDD KURULUMU Hard Disk için Dahili sabit disk sürücüsü (HDD), kolay hasar görebilen bir ekipman parçasıdır. Olası HDD arızalarını önlemek için DVR ı kullanırken lütfen aşağıdaki talimatları takip edin. Yanlışlıkla oluşan veri kaybını önlemek için önemli kayıtlarınızı harici bir yedekleme aygıtında yedeklemenizi öneririz. HDD yi takarken veya çıkarırken gücün KAPALI konumuna getirilmiş olduğundan emin olun. Güç açıkken DVR ı hareket ettirmeyin. DVR ı aşırı derecede sıcak veya nemli yerlerde ya da ani sıcaklık değişimlerine maruz kalabilecek yerlerde kullanmayın. Sıcaklıktaki ani değişimler, DVR ın içinde buğulanma oluşumuna yol açabilir. Bu, HDD arızasının bir nedeni olabilir. DVR açılırken, cihazı duvar prizinden çıkarmayın veya elektriği şalter anahtarından kapatmayın. DVR açıkken bir güç arızası meydana gelirse HDD üzerindeki bazı verilerin kaybolma olasılığı vardır. HDD yi yere düşürmeyin. Ayrıca, HDD tepsisinin içinde bozuk para veya tornavida gibi metal nesneler bırakmayın. Kayıt sırasında bir güç arızası meydana gelirse, kayıtlı veriler silinebileceği için HDD yi eklemekten, değiştirmekten veya taşımaktan kaçının. Bu durumda, üniteyi normal bir şekilde, güç arızası meydana geldiğinde kullanılmakta olan HDD yle birlikte başlatmak için gücü yeniden açın. Ardından HDD yi ekleyin, değiştirin veya taşıyın. HDD oldukça hassastır. HDD yi özenle taşıyın ve küçük bir sarsıntı bile HDD nin dahili bileşenlerine hasar verebileceği için aşağıdaki önlemleri takip edin. HDD yi doğrudan bir masanın üzerine koymayın. Küçük bir sarsıntı bile HDD nin dahili bileşenlerine hasar verebileceği için HDD nin altına kalın bir dolgu yerleştirin. Elektrikli tornavida kullanmayın. Elektrikli tornavidanın yol açtığı titremeler ve sarsıntılar HDD nin dahili parçalarına hasar verebilir. HDD yi değiştirirken, başka bir HDD ve HDD tepsisi gibi başka bileşenlere çarpmayın. HDD yi değiştirirken, bir sürücü gibi başka bir araca çarpmayın. Sabit disk sürücülerini statik elektrikten koruyun. 8. Üst kasayı monte edin. 9. Vidaları sabitleyin. 10. Üniteye güç vererek açtığınızda, yeni HDD otomatik olarak algılanır ve formatlanır. Sabit Disk Sürücüsünü Değiştirme Ünitenin gücünü kapatın ve fişi prizden çekin. 1. Sabit Disk Sürücüsünü Kurma bölümünde açıklanan 1 ile 2 adımlarını izleyin. 2. Konnektörü HDD den çıkarın.. Sabit disk destek rafının sol/sağ tarafındaki vidaları sabit diskten çıkarın. 4. HDD yi sabit disk destek rafından çıkarın. 5. Yeni HDD ı takın. Sabit disk sürücüsünü değiştirdikten sonra fişi prize takın ve ünitenin gücünü açın. Yeni HDD otomatik olarak algılanır ve formatlanır. automaticaly. Tamir etmek için elektrikli tornavida kullanmayın. Önerilen HDD Güncel önerilen HDD listesi için, lütfen com sitesini ziyaret edin. Önerilen HDD kullanılmaması durumunda sistem normal olarak çalışmayabilir. Kurulum Sabit Disk Sürücüsünü Kurma En fazla 4 HDD kurabilirsiniz. Doğru olmayan kurulum veya ayarlamalar HDD algılamasını veya normal ürün çalışmasını etkileyebilir. Bu sebeple ürünü satın aldığınız mağazada konusunda uzman bir yetkiliye danışın. 1. Vidaları çıkardıktan sonra üst kasayı kaydırarak ayırın. 2. Vidaları çıkarın ve sabit disk destek raflarını üniteden ayırın.. HDD yi sabit diskin destek raflarına dört vidayla tutturun. 4. Sabit diskin destek raflarını vidalarla tutturun. 5. HDD güç kablosunu HDD a takın.. SATA kablosunu HDD a bağlayın. 7. SATA kablosunu ana kart üzerindeki SATA konektörüne bağlayın.

20 20 Kurulum Sistem Çalışması Ana Monitör Üzerindeki Canlı Ekranın Genel Açıklaması 1. Üniteyi açın konuma getirin. Sistem önyüklemesi başlar. Sistem önyükleme sırasında ana monitörde LG logo resmi görüntülenir. 2. Önyükleme tamamlandığında canlı pencere ekrana gelir. Oturum açma penceresini görüntülemek için, sistem denetim çubuğunda bulunan simgesine tıklayın veya uzaktan kumanda üzerindeki LOGIN [OTURUM AÇMA] düğmesine basın. Ana Monitör Ekranı a b c d e f g h Kurulum. Fareyi veya oku ve uzaktan kumandanın veya ön panelin üzerinde bulunan OK tuşunu kullanarak bir kullanıcı kimliği seçin. Sadece ilk kez, ADMINISTRATOR (YÖNETİCİ) adını seçebilirsiniz. Yeni bir kullanıcıyı, kullanıcı kurulum menüsünü kullanarak çeşitli erişim hakları ile kaydedebilirsiniz. 4. Sanal klavyeyi kullanarak parolayı girin. (Ön ayarlı yönetici şifresi dır) 5. [TAMAM] simgesine tıklayın. Canlı ekranı görebilir ve sistemi çalıştırabilirsiniz. Bu DVR OSD özelliğine sahip bir VGA monitöre dayanır. Bu ünite ile birlikte VGA monitör kullanmanızı tavsiye ederiz. Birleşik monitör kullanıyorsanız OSD kalitesi düşer ve monitördeki verilerin okunması zorlaşır. DVR ın kazara kapatılması ve tekrar açılması durumunda, DVR ın tekrar çalışmaya başlaması için uzun bir süre gerekebilir. Sistemi Kapatma a Kanal Numarası Kanal numarasını görüntüler. b Kanal Adı Düzenlenen kanal adını görüntüler. c Kanal FPS Kanal FPS değerini görüntüler. d Seçili Kanal Seçili kanalı kırmızı kutu içerisinde gösterir. e Hızlı Tuşlar Hızlı Tuşlar fare kameranın canlı ekranına getirildiğinde görünür. Seçili kanalda hızlı tuşa basarak aşağıdaki fonksiyonları kullanabilirsiniz. Oynat fonksiyonu için kullanılır. 1. Önce oynatmayı durdurup ayar menüsünden çıkmanız gerekir. Oynatma sırasında STOP a (DURDUR) basın. 2. Uyarı sesini duyana kadar 1 (POWER) düğmesini basılı tutun, oturum kapatma penceresi görüntülenecektir.. Sanal klavyeyi kullanarak parolayı girin. 4. [TAMAM] simgesine tıklayın. Sistem kapanır. Dijital zum fonksiyonu için kullanılır. PTZ kameraları kontrol edebilirsiniz. (isteğe bağlı) Video ayar (Parlaklık, Kontrast, Renk) fonksiyonunu kullanabilirsiniz. (Sadece Analog Kanal) f Kamera Durumu Simgesi PTZ kameranın durumunu görüntüler. Giriş sesinin durumunu görüntüler. Altın sarısı "C" kesintisiz kaydı gösterir. Altın sarısı "I" Anlık kaydı gösterir. Kırmızı S, sensör tetikli kaydı gösterir. Yeşil "M" hareket algılama kaydını gösterir. Gri "N" kanalın kaydedilmediğini gösterir. Menekşe rengi T metinsel kayıt yapıldığını göstermektedir.

21 Kurulum 21 g Canlı Ekran Geçerli gözetlemenin canlı ekranını görüntüler. h Sistem Kontrol Çubuğu ( ) Tarih ve saati görüntüler. Login (Logout): Kullanıcı Oturum Açma iletişim penceresini açar veya oturumu kapatır. Arama: Arama menüsünü görüntüler. Ana Ekran görüntüleme modunun seçilmesi Canlı ekran modunda iken, ana monitörde tam, 4 bölümlü, bölümlü, 8 bölümlü, 9 bölümlü, 1 bölümlü, 17 bölümlü, veya 25 bölümlü ekran görüntüleri arasında seçim yapabilirsiniz. 1. VIEW düğmesine basın veya sistem denetim çubuğunda simgesine tıklayın. 2. [Ana Monitör] üzerine tıklayın.. Bir ekran modu seçin. Alarm Kapalı: Alarmı kapatır. Kamera: İlk kamera kanalının ayarlandığı Monitör menüsünü görüntüler. bölünmüş mod: Ekran bölme menüsünü açar. Video Gönder: Dışa aktarma menüsünü açar. Sistem Log: Sistem günlüğü listesi penceresini açar. Kurulum Sistem Bilgisi: Sistem bilgi penceresini açar. Kurgu: Ayar menüsünü görüntüler. Sistem Denetim Çubuğunu simge durumuna getirir. Ekran bölme modu Sıralama modu Sistem Denetim Çubuğunu görüntülemek / simge durumuna küçültmek için Sistem Denetim Çubuğunu görüntülemek veya simge durumuna küçültmek için, ön paneldeki SHIFT düğmesine bastıktan sonra OSD düğmesine basın veya Sistem Denetim Çubuğunda veya düğmesine tıklayın. Ana Monitör ekranında iken sağ fare tuşuna tıklayarak da sistem denetim seçeneklerini kullanabilirsiniz. Ana monitör sıra modunu uygularken, sistem kontrol çubuğunda işareti gösterilir. Tam Ekran Modu: Canlı pencereyi tam ekran modunda görüntüleyebilirsiniz. 4, 9, 1, 1+5, 1+7 Bölme Modu: Seçili bölünmüş ekranları ana monitörde görüntüler. Sıra: Tüm kanalları sırayla görüntüleyebilirsiniz. 1 bölümlü ekranlarda sıra modunu kullanamazsınız (LRD5080 serisi: 1+7 ve 9 bölümlü). 4. [TAMAM] i seçin ve seçiminizi onaylamak için OK a basın. Tam ekran modunda izlemek istediğiniz ekranı görüntülemek için, istenen kanala çift tıklayın. Kanal Konumunu Taşıma Ana Monitöre ait bir bölme ekranında kamera kanalının konumunu değiştirebilirsiniz. 1. Sol fare tuşuna tıklayarak istenen kanalı seçin. 2. İstenen konuma sürükleyerek bırakın, kanal konumu değişecektir.

22 22 Kurulum Spot Ekran görüntüleme modunun seçilmesi Spot monitörde canlı ekran modunu tam ekran, 4 bölmeli, 9 bölmeli veya 1 bölmeli ekrana dönüştürebilirsiniz. 1. VIEW düğmesine basın veya sistem denetim çubuğunda simgesine tıklayın. 2. [Spot Monitör] üzerine tıklayın.. Bir ekran modu seçin. 4. Açılır listeden grup sayısını seçin. 5. Grubunuzu yapılandırmak için [Yükle] veya [Kaydet] tuşuna tıklayın.. [TAMAM] seçeneğini işaretleyin ve OK tuşuna basarak seçiminizi onaylayın. [bölünmüş mod] seçilen kamera sayısına göre değişir. Kurulum Ekran bölme modu Sıralama modu Tam Ekran Modu: Canlı pencereyi tam ekran modunda görüntüleyebilirsiniz. 4, 9 ve 1 Bölümlü Mod: Seçili bölünmüş ekranları spot monitörde görüntüler. Sıra: Tüm kanalları sırayla görüntüleyebilirsiniz. 1 bölümlü ekranlarda sıra modunu kullanamazsınız (LRD5080 serisi: 9 bölümlü). 4. [TAMAM] u seçin ve seçiminizi onaylamak için OK a basın Kanal gruplandırma İstediğiniz kanalları gruplandırabilirsiniz. 1. CAM düğmesine basın veya sistem denetim çubuğunda simgesine tıklayın. 2. Menüden [Ana Monitör] veya [Spot Monitör] seçeneğine tıklayın.. Grup oluşturmak istediğiniz kamera sayısını seçin. [Varsayılana Geri Yükle]: Kanalları artan sıralamaya göre yerleştirin ve [bölünmüş mod] özelliğini 1 bölme olarak değiştirin. (LRD5080 serisi: 1+7 ve 9 bölümlü) PTZ Kamera Kontrolü Ağ veya RS-485 terminalinin veri portu yoluyla bağlanan kameraları kontrol edebilirsiniz. PTZ kamera ve DVR arasındaki konfigürasyonu ayarlamalısınız. 1. Ana monitör üzerinde kontrol etmek istediğiniz PTZ kamera kanalını seçin. 2. PTZ üzerine basın veya fare PTZ kamera ekranı üzerine getirildiğinde beliren simgesine tıklayın. Ana monitör üzerinde sanal PTZ uzaktan kumanda görüntülenir.. PTZ kamerayı kontrol etmek için her öğeyi kullanın. Düğmeleri İşlev PTZ kontrol kılavuzunu görüntüler. PTZ kameranın ayar menüsünü görüntüler. PTZ sanal uzaktan kumanda cihazını simge durumuna küçültür. PTZ sanal uzaktan kumanda cihazını kaldırır. Kamerayı kaydırmak/eğmek için kullanılır. Kaydırma/Eğme/Zum hızını seçebilirsiniz. Kamera zum özelliğini ayarlayabilirsiniz. Kamera odağını manüel olarak ayarlayabilirsiniz. Kamera irisini manüel olarak ayarlayabilirsiniz. Sanal PTZ uzaktan kumanda fonksiyonunda önceden ayarlanmış kontrol seçeneklerini görüntüler veya ekrandan kaldırır. Seçilen Ön Ayar Numarasını Görüntüler Önceden ayarlanmış sayıyı girmek için kullanın. y r t Önceden ayarlanmış konumları kaydetmek için kullanın. Belleğe alınan önceden ayarlanmış bir konumu silmek için kullanın. Kamerayı önceden ayarlanmış konumuna kaydırmak için kullanın.

23 Kurulum 2 u Önceden ayarlanmış bir gezinmeyi başlatmak için kullanın. Önceden ayarlanmış konumu doğrular. Önceden Ayarlanmış Konumu Temizleme Belleğe alınan önceden ayarlanmış bir konumu temizleyebilirsiniz. 1. CLEAR düğmesine basın veya r simgesini tıklayın. PTZ kamera kontrol modunda iken sağ fare tuşuna tıklayarak bazı seçenekleri kullanabilirsiniz. PTZ Kumanda Kılavuzu: Fare kullanma kılavuzunu görüntüler. Çıkış: PTZ kamera kontrol modundan çıkar. Önceden Ayarlanmış Ayarlar Önceden ayarlanmış konum, konum numaralarıyla ilgili kamera izleme konumlarını (önceden ayarlanmış konumlar) kaydetmeye yönelik işlevdir. Konum numaralarını girerek kameraları önceden ayarlanmış konumlara getirebilirsiniz. Bu işlevi etkinleştirmek için PTZ kameranın önceden ayarlanmış konumlarını kaydetmeniz gerekir. 2. Belleğe alınan önceden ayarlanmış dizin numarasını girmek için sayı düğmelerini kullanın ve ardından önceden ayarlanmış konumları temizlemek için OK a basın veya simgesini tıklayın. Bu işlev, PTZ kameralara bağlı olarak kullanılamayabilir. Önceden Ayarlanmış Konumları Gezme Tüm önceden ayarlanmış konumları gezebilirsiniz. 1. TOUR (GEZİN) düğmesine basın veya u simgesini tıklayın. Kameradaki kayıtlı tüm önceden ayarlanmış konumlar seçilir ve kamera konumu görüntüsü etkin monitörde açılır. 2. TOUR (GEZİN) düğmesine basarak veya u simgesini tıklayarak gezinmeyi durdurabilirsiniz. Kurulum Önceden Ayarlanmış Konumları Kaydetmek İçin 1.,,, tuşunu kullanarak kamerayı istediğiniz bir noktaya kaydırın. 2. SET e (AYAR) basın veya y simgesini tıklayın.. Kaydetmek istediğiniz önceden ayarlanmış numarayı seçin. 4. OK a basın veya simgesini tıklayın. Konum ve konuma ait numara belleğe alınır. 5. Başka konumlar eklemek için 1 ile 4 arasındaki adımları yineleyin. 0 dan 255 e kadar olan önceden ayarlanmış numaralar bu ünitede mevcuttur ancak gerçek önceden ayarlanmış aralık PTZ kameralara bağlı olarak değişir. PTZ Kameraların Ayarı Menülerdeki ilgili öğeleri ayarlayarak kamerayı gereksinimlerinize uygun hale getirebilirsiniz. 1. simgesini tıklayın. Ayar menüsü ana monitörün seçili penceresinde görüntülenir. 2. Seçenekleri ayarlamak için okları,,,,,,,, ve düğmelerini kullanın. Daha fazla ayrıntı için PTZ kamera kılavuzlarına bakın. Bazı PTZ kameralar bu ünite ile birlikte düzgün çalışmayabilir. PTZ sanal uzaktan kumanda görüntülendiğinde diğer işlevleri kontrol edemezsiniz. Önceden Ayarlanmış bir Konumdaki Resme Dönüştürme Aşağıdaki işlev, yalnızca ön ayar işlevi bulunan kameralarla kullanılabilir. Ön ayar işlevi, birleşik kamerayı programlanan önceden ayarlanmış konuma hareket ettirir. Birleşik kamera için önceden ayarlanmış konumlar programlamak gereklidir. 1. MOVE düğmesine basın veya t simgesini tıklayın. 2. Belleğe alınan önceden ayarlanmış konumun dizin sayısını girmek için sayı düğmelerini kullanın ve ardından OK a basın veya simgesini tıklayın. Kamera önceden ayarlanmış konuma hareket eder ve bu konumdaki kameranın resmi monitörde görüntülenir. Sayısal Yakınlaştırma Fonksiyonun Kullanımı Tam ekran modundaki bir canlı kanalda veya tam ekran modundaki bir oynatma kanalında dijital zum fonksiyonunu kullanarak geçerli ekran boyutunu 2 kat büyütebilirsiniz. 1. Tam ekran modunda canlı bir kanalı izlerken veya tam ekran modunda bir kanalı oynatırken ZOOM(+) düğmesine basın. 2. Yakınlaştırma ekranını aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz. Yakılaştırma ekranının pozisyonunu w/s/a/d düğmelerini kullanarak taşıyabilirsiniz. Yakınlaştırma ekranını fareyi kullanarak taşıyabilirsiniz. Yakınlaştırma ekranını taşımak için Sürükle ve Bırak yapılabilir.. Çıkmak için BACK düğmesine basın.

24 24 Kurulum Kurulum Yakınlaştırma işleminin etkinliği aşağıdaki durumlarda değişir. Farenin sol tuşu çift tıklandığında. Ünitenin ön tarafında bulunan panel üzerinde belirli bir kanala veya fonksiyona basın. Oynatım esnasında DURDUR düğmesine basın. Dijital zum modunda iken, sağ fare tuşuna tıklayarak bazı seçenekleri kullanabilirsiniz. Dijital Yakınlaştırma Kumanda Kılavuzu: Fare kullanma kılavuzunu görüntüler. Çıkış: Dijital zum modundan çıkar. Kaydedilmiş verilerin gönderilmesi Bu ünite, kayıtlı görüntüleri dahili HDD den harici kayıt cihazlarına manuel kopyalayabilir. 1. Sistem kontrol çubuğu üzerindeki ikonu Dışarı Aktar veya tıklayın. [Video Gönder] menüsü açılır. 2. Kopyalama için başlangıç tarihini/saatini ve bitiş tarihini/saatini ayarlayın. a/d/w/s: Seçenekleri taşır. w/s: Seçili opsiyonun ayarlanması. OK: Opsiyonları seçer veya ayarları teyit eder.. Kanal numarasını seçerek OK düğmesine basın. Bu adımı tekrarlayarak çoklu kanal seçimi yapılabilir. 4. [Dosya Biçimi] seçeneğindeki açılır listeden bir dosya biçimini seçin. Native: Yerli dosya "*.exp" uzantısı ile kaydedilir. Kaydedilen yerli dosya Export Viewer programı aracılığıyla yeniden yürütülebilir. AVI LG: AVI LG dosyasını yürütmek için, LG DVR Kodek yüklü olmalıdır. LG Network Client yüklenmesi durumunda, LG DVR Kodek yüklenmesi gerekmez. AVI: AVI dosya biçimini seçtiğinizde, herhangi bir medya yürütücüsünde yürütülebilir. 5. [Dışları Aktarılacak yer] seçerek OK a basın.. w/s kullanarak gönderilecek hedef aygıtı seçin. 7. Onaylamak için OK a basın. 8. Yerel dosya durumundaa şifreyi belirleyebilirsiniz. Şifreyi kaydetmek içim, [Şifre] onay kutusuna tıklayın. Şifre penceresi gösterilir. Ve sonra, harfleri ve sayıları kullanarak 4-12 karakterden oluşan bir şifre girin. 9. Dışa aktarma işlemini başlatmak için [Gönder] simgesine tıklayın. Dışa aktarılan veriler kaydedilmeden önce ünite tarafından yetkilendirilir ve yalnızca kendine özel oynatıcıyla oynatılabilir. Devam etmeden önce dışa aktarma cihazını kontrol edin. Dışa aktarma işlevi için ön panelde bulunan COPY düğmesini kullanabilirsiniz. Kaydedilen veriyi yalnızca canlı moddayken dışa aktarabilirsiniz. Harici aygıtın kullanılması durumunda, harici aygıt bu cihaz üzerinde formatlandırılmalıdır 1. Harici aygıtı DVR cihazının önünde veya arkasında bulunan USB bağlantı noktasına bağlayın. 2. [Format] simgesini seçin ve OK a basın. Biçimlendirme tamamlandıktan sonra doğrulama penceresi gösterilir.. Pencereyi kapatmak için [TAMAM] ı seçin ve OK a basın. Harici aygıt üzerinde seçili verilerin boyutunu ve boş alanı kontrol eder. Aygıt üzerinde yeteri kadar yer yoksa aygıt üzerinde yer açın veya daha önceden kaydedilmiş verileri silin. Yedekleme işlemi gerçekleştiriliyorken dışa aktarma yürütülemez. Dışa aktarılan verileri verilen görüntüleyici yazılımıyla arayabilirsiniz. Kaydedilmiş verileri dışarı aktardığınızda, video verileri, ses verileri, sistem günlüğü ve olay günlüğü verileri de aynı zamanda dışarı aktarılacaktır. Kaydedilen verileri dışa aktardığınızda, dışa aktarım görüntüleme programı da aygıtın [ExportViewer] klasörüne aktarılır. Dışa aktarılan veri dosyası adı, otomatik olarak [Kanal adı_dışa aktarma tarihi_dışa aktarma saati.exp] türünde belirlenir. Dışa aktarma işlemi gerçekleştiriliyorken USB aygıtını çıkarmayın, arıza durumu oluşabilir. Aşağıda listelenen durumlarda uyarı mesajı görüntülenir. Başlangıç tarihi/saati ve bitiş tarihi/saati aynı değere sahip olduğunda. Başlangıç tarihi/saati bitiş tarihinden/saatinden daha sonra olduğunda. Dışa aktarma işleminin gerçekleştirildiği ortamda yeterli boş alan olmadığında. Varolmayan veriler için zaman ayarı yaptığınızda. Arıza durumlarını önlemek için bu ünitede harici bir ortam formatlanmalıdır.

25 Kurulum 25 Sistem Günlüğü Listesini Görüntüleme Sistem günlüğü listesini görüntülemek için: 1. LOG u (GÜNLÜK) seçin veya sistem kontrol çubuğundaki simgesini tıklayın. Sistem günlüğü listesi penceresi ana monitörde görüntülenir. Sistem Bilgilerini Görüntüleme Sistem bilgilerini görüntülemek için: 1. INFO yu (BİLGİ) seçin veya sistem kontrol çubuğundaki simgesini tıklayın. Sistem bilgisi penceresi ana monitörde görüntülenir. 2. Kopyalama için başlangıç tarihini/saatini ve bitiş tarihini/saatini ayarlayın. a/d/w/s: Seçenekleri taşır. w/s: Seçili opsiyonun ayarlanması. OK: Opsiyonları seçer veya ayarları teyit eder.. Önceki veya sonraki günlük listesini görmek için a/d işaretini kullanın. 4. Pencereden çıkmak için BACK düğmesine basın veya [KAPAT] düğmesine tıklayın. Ethernet 0: Ağ hakkında detaylı bilgileri görüntüler. kamera Bilgileri: Kameranın çerçeve hızı hakkında ayrıntılı bilgi görüntüler. Kurulum Aşağıda verilen sistem günlük listesine bakın. No. Günlük Mesajı 1 Güç Açık 2 Güç kapalı Girişi (Uzak) 4 Çıkışı (Uzak) 5 Girişi (Yerel) Çıkışı (Yerel) 7 Konfigürasyon Değiştirildi 8 Konfigürasyon İçe Aktarıldı 9 Fabrika Ayarlarına Dönüldü 10 Güç Tasarrufu 11 Yedekleme Başladı 12 Yedekleme Bitti 1 Yedekleme Başarısız Oldu 14 Dışa Aktarım Başladı 15 Dışa Aktarım Bitti 1 Dışa Aktarma Başarısız Oldu 17 S/W Güncellendi 18 HDD Zarar Gördü 19 HDD Eklendi 20 HDD Kaldırıldı 21 HDD Biçimlendirildi 22 HDD Değiştirildi 2 Sistem Fanı Hatası HDD Bilgileri: HDD hakkında detaylı bilgileri görüntüler. Serinletmek: Sistem bilgilerini günceller. 2. Pencereden çıkmak için BACK düğmesine basın veya [KAPAT] düğmesine tıklayın.

Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı

Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRH7160D Serileri LRH7080D Serileri 1404

Detaylı

Sayısal Video Kayıt Cihazı

Sayısal Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Sayısal Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRD5160 Serileri LRD5080 Serileri 1209 (V1.0)

Detaylı

Ağ Video Kayıt Cihazı

Ağ Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Ağ Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRN840D Serileri 1404 (V5.0) Güvenlik Bilgileri 1

Detaylı

Ağ Video Kayıt Cihazı

Ağ Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Ağ Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRN040N Serileri 1404 (V.0) 2 Güvenlik Bilgileri 1

Detaylı

D J TAL V DEO KAYDED C

D J TAL V DEO KAYDED C D J TAL V DEO KAYDED C KULLANICI KILAVUZU MODEL: LE2104 LE2104D Bu ürünü ba lamadan, kullanmadan veya ayarlamadan önce, lütfen bu kullanıcı kılavuzunun tamamını dikkatli bir biçimde okuyun. DİKKAT ELEKTRİK

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG LE4016D http://tr.yourpdfguides.com/dref/4259727

Kullanım kılavuzunuz LG LE4016D http://tr.yourpdfguides.com/dref/4259727 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG LE4016D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Divar MR Dijital Kayıt Cihazı

Divar MR Dijital Kayıt Cihazı Divar MR Dijital Kayıt Cihazı Modeller DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L tr Kullanım Kılavuzu_tr Dijital Video Kaydedici İçindekiler tr 1 İçindekiler 1 Güvenlik 3 1.1 Önemli güvenlik talimatları 3 1.2

Detaylı

Sayısal Video Kayıt Cihazı

Sayısal Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Sayısal Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. MODEL LE1004 P/NO : COV30369303 2 Güvenlik Bilgileri

Detaylı

Video Konferans Sistemi

Video Konferans Sistemi KULLANIM KILAVUZU Video Konferans Sistemi Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuz dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. MODEL RVF1000 1206 (V2.2) 2 Güvenlik Bilgileri 1 Güvenlik

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU Kubbe Kamera. Bu ürünü kurmadan, çalıştırmadan veya ayarlamadan önce, lütfen bu talimat kitapçığının tamamını dikkatlice okuyun.

KULLANICI KILAVUZU Kubbe Kamera. Bu ürünü kurmadan, çalıştırmadan veya ayarlamadan önce, lütfen bu talimat kitapçığının tamamını dikkatlice okuyun. KULLANICI KILAVUZU Kubbe Kamera Bu ürünü kurmadan, çalıştırmadan veya ayarlamadan önce, lütfen bu talimat kitapçığının tamamını dikkatlice okuyun. MODELLER LCP2840-DN/DP LCP2840I-DN/DP DİKKAT ELEKTRİK

Detaylı

AĞ VİDEO KAYDEDİCİ. Kullanım Kılavuzu SRN-470D/1670D

AĞ VİDEO KAYDEDİCİ. Kullanım Kılavuzu SRN-470D/1670D AĞ VİDEO KAYDEDİCİ Kullanım Kılavuzu SRN-470D/1670D Ağ Video Kaydedici Kullanım Kılavuzu Telif hakkı 2014 Samsung Techwin Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Ticari marka Samsung Techwin Co., Ltd.'in tescilli

Detaylı

AĞ VİDEO KAYDEDİCİ. Kullanım Kılavuzu SRN-1000

AĞ VİDEO KAYDEDİCİ. Kullanım Kılavuzu SRN-1000 AĞ VİDEO KAYDEDİCİ Kullanım Kılavuzu SRN-1000 Ağ Video Kaydedici Kullanım Kılavuzu Telif hakkı 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Ticari marka Samsung Techwin Co., Ltd.'in tescilli logosudur.

Detaylı

Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu

Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu Modeller : LS501 Bu ürünü kurmadan, çalıştırmadan veya ayarlamadan önce, lütfen bu talimat kitapçığının tamamını dikkatlice okuyun. İkaz ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ! AÇMAYIN

Detaylı

Kullanım Kılavuzu SNZ-6320

Kullanım Kılavuzu SNZ-6320 Ağ Kamerası Kullanım Kılavuzu SNZ-6320 Ağ Kamerası Kullanım Kılavuzu Telif hakkı 2015 Samsung Techwin Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Ticari marka, Samsung Techwin Co., Ltd nin tescilli logosudur Bu ürünün

Detaylı

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER UR-AND41HVR UR-AND42HVR UR-AND81HVR UR-AND82HVR UR-GR163 UR-AND162HVR UR-ANP41H UR-ANP91H UR-ANP161H UR-ANP42H UR-ANP92H UR-ANP162H

Detaylı

4 KANAL HD-SDI DVR. Kullanım Kılavuzu SRD-480D

4 KANAL HD-SDI DVR. Kullanım Kılavuzu SRD-480D 4 KANAL HD-SDI DVR Kullanım Kılavuzu SRD-480D 4 Kanal HD-SDI DVR Kullanım Kılavuzu Telif hakkı 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Ticari marka Samsung Techwin Co., Ltd.'in tescilli logosudur.

Detaylı

8 Kanal/16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu

8 Kanal/16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu SHR-6080/6082/6160/6162/6163/6164 8 Kanal/16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu olanakları hayal edin Bir Samsung ürünü aldığınız için teşekkürler ederiz. Daha eksiksiz bir hizmet alabilmek için lütfen ürününüzü

Detaylı

8 KANAL/ 16 KANAL DVR

8 KANAL/ 16 KANAL DVR 8 KANAL/ 16 KANAL DVR Kullanım Kılavuzu SRD-873D/1653D/1673D 8 Kanal/ 16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu Telif hakkı 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Ticari marka, Samsung Techwin Co.,

Detaylı

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuz dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuz dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543 KULLANIM KILAVUZU DVD Alıcı Sistemi Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuz dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543 MODELLER HT805PH (HT805PH,

Detaylı

TruVision DVR 44HD Kullanıcı Kılavuzu

TruVision DVR 44HD Kullanıcı Kılavuzu TruVision DVR 44HD Kullanıcı Kılavuzu P/N 1072968-TR REV B ISS 03SEP15 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici FCC uyumu Kanada ACMA uyumu Sertifikasyon AB direktifleri Düzenleyici İletişim bilgileri

Detaylı

8 Kanal/ 16 Kanal DVR

8 Kanal/ 16 Kanal DVR 8 Kanal/ 16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu SRD-830/830D/830DC/ 850/850D/850DC/870/870D/870DC/ 1610/1610D/1610DC/1630/1630D/1630DC/ 1650/1650D/1650DC/1670/1670D/1670DC genel bilgiler ÖZELLIKLER Bu DVR 8 veya

Detaylı

TruVision DVR 60 Kullanım Kılavuzu

TruVision DVR 60 Kullanım Kılavuzu TruVision DVR 60 Kullanım Kılavuzu P/N 1069895F-TR REV 6.1 ISS 10MAY11 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici Sertifikasyon FCC uyumu ACMA uyumluluğu Kanada Avrupa Birliği direktifleri İletişim

Detaylı

TruVision NVR 10 Kullanıcı Kılavuzu

TruVision NVR 10 Kullanıcı Kılavuzu TruVision NVR 10 Kullanıcı Kılavuzu P/N 1072766-TR REV D ISS 15SEP15 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici FCC uyumu Canada ACMA uyumu Sertifikasyon AB direktifleri Düzenleyici İletişim bilgileri

Detaylı

Kullanım Kılavuzu SND-6011R/SNO-6011R

Kullanım Kılavuzu SND-6011R/SNO-6011R AĞ Kamerası Kullanım Kılavuzu SND-6011R/SNO-6011R Ağ Kamerası Kullanım Kılavuzu Telif hakkı 2013 Samsung Techwin Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Ticari marka, Samsung Techwin Co., Ltd nin tescilli logosudur

Detaylı

Kullanım Kılavuzu SNP-6200RH

Kullanım Kılavuzu SNP-6200RH Ağ Kamerası Kullanım Kılavuzu SNP-6200RH Ağ Kamerası Kullanım Kılavuzu Telif hakkı 2013 Samsung Techwin Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Ticari marka, Samsung Techwin Co., Ltd nin tescilli logosudur Bu

Detaylı

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektör Kullanıcı kılavuzu

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektör Kullanıcı kılavuzu PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektör Kullanıcı kılavuzu Model Numarası: VS15871/VS15872/VS15873/ VS15874/VS14115/VS15875/ VS15876 ViewSonic i seçtiğiniz için teşekkür

Detaylı

Kullanım Kılavuzu SNF-7010/SNF-7010V

Kullanım Kılavuzu SNF-7010/SNF-7010V AĞ Kamerası Kullanım Kılavuzu SNF-7010/SNF-7010V Ağ Kamerası Kullanım Kılavuzu Telif hakkı 2013 Samsung Techwin Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Ticari marka, Samsung Techwin Co., Ltd nin tescilli logosudur

Detaylı

AĞ KAMERASI. Kullanım Kılavuzu SNO-7080R

AĞ KAMERASI. Kullanım Kılavuzu SNO-7080R AĞ KAMERASI Kullanım Kılavuzu SNO-7080R Ağ Kamerası Kullanım Kılavuzu Telif hakkı 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Ticari marka, Samsung Techwin Co., Ltd nin tescilli logosudur Bu ürünün

Detaylı

İçindekiler. Türkçe - 1 -

İçindekiler. Türkçe - 1 - İçindekiler Özellikler... 3 Sayın SHARP müşterisi... 3 Giriş... 3 Hazırlık... 3 Önemli emniyet tedbirleri... 4 Güvenlik Önlemleri... 5 Ayarlayıcıdan bir televizyon dağıtım sistemine (Kablo TV vb.) bağlantı...

Detaylı

İçindekiler. Türkçe - 1 -

İçindekiler. Türkçe - 1 - İçindekiler Özellikler... 3 Sayın SHARP müşterisi... 3 Giriş... 3 Hazırlık... 3 Önemli emniyet tedbirleri... 4 Güvenlik Önlemleri... 5 Ayarlayıcıdan bir televizyon dağıtım sistemine (Kablo TV vb.) bağlantı...

Detaylı