Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı"

Transkript

1 KULLANIM KILAVUZU Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LE5016/LE5008 Serileri LE4016/LE4008 Serileri 1206 (V2.6)

2 2 Güvenlik Bilgileri 1 Güvenlik Bilgileri 1 Güvenlik Bilgileri DİKKAT ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ! AÇMAYIN DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ BAKIM VE ONARIM YAPABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN. Üçgen içinde ok sembolüyle gösterilen bu yıldırım işareti, ürün içinde elektrik çarpması riski oluşturabilecek derecede tehlikeli, yalıtılmamış bir voltaj varlığı konusunda kullanıcıları uyarmak amacıyla kullanılmıştır. Üçgen içindeki ünlem işareti, ürünle birlikte verilen yazılı belgelerde bulunan önemli kullanım ve bakım (servis) talimatları hakkında kullanıcıları uyarmak amacıyla kullanılmıştır. FCC UYARILARI: Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretebilir veya kullanabilir. Kullanım kılavuzunda açıkça belirtilmediği sürece ekipmanda değişiklikler, modifikasyonlar yapmak ekipmana zarar verecek girişimlere neden olabilir. İzinsiz bir değişiklik ya da modifikasyon yapılması durumunda, ekipmanı çalıştırma yetkisini kaybedebilirsiniz. YASAL BİLGİLER: FCC Bölüm 15 Bu ekipmanın, A sınıfı dijital cihazlar için belirlenmiş limitlere uygunluğu FCC Kuralları Bölüm 15 e göre test edilmiş ve onaylanmıştır. Bu limitler, ekipmanın ticari bir ortamda çalıştırılması durumunda oluşabilecek zararlı girişimlere karşı uygun bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve kullanım kılavuzuna uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo haberleşmelerinde zarar verebilir. Bu ekipmanın bir yerleşim yerinde çalıştırılması zararlı girişimlere yol açabilir ve bu durumda kullanıcının, girişimi masrafları kendisine ait olmak üzere düzeltmesi gerekir. Son kullanıcıdaki bu ürünün kablo girişlerinde uygun elektrik teli girişleri, irtibat kutusu kapağı veya salmastra kutusu sağlanacaktır. Dikkat: Pil düzgün biçimde değiştirilmezse patlama tehlikesi ortaya çıkar. Yalnızca üretici tarafından önerilen pil tipiyle veya eşdeğeriyle değiştirin. Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına göre atın. Yalıtılmış tellerin geçtiği metaldeki deliklerin düz ve düzgün biçimli yüzeyleri olacaktır veya manşonlarla birlikte sağlanacaktır. Uyarı: Ekipmanı, kitaplık veya benzeri bir birim gibi dar bir alana kurmayın. Uyarı: Tel tertibatı yöntemleri Ulusal Elektrik Kodu, ANSI/NFPA 70 ile uyumlu olacaktır. Uyarı: Bu A sınıfı bir üründür. Bu ürün, ev ortamında radyo girişimine yol açabilir ve bu durumda kullanıcının uygun önlemleri alması gerekebilir. Uyarı: Yangın ve elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için bu ürünü yağmurun altında veya nemli bir ortamda bırakmayın. Dikkat: Bu kurulum, nitelikli servis personeli tarafından yapılmalıdır ve tüm yerel kanunlara uygun olmalıdır. Dikkat: Elektrik çarpmasını önlemek için bölmeyi açmayın. Servis için yalnızca nitelikli personele başvurun. Dikkat: Cihaz suya (damlayan veya sıçrayan) maruz bırakılmamalı ve vazo gibi içi sıvı dolu nesneler cihazın üstüne koyulmamalıdır. Dikkat: Bu ürün bir Laser Sistemi kullanır. Bu ürünün doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak için lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride referans olarak kullanmak üzere saklayın. Ünitenin bakıma ihtiyaç duyması durumunda yetkili bir servis merkeziyle irtibat kurun. Bu kılavuz içerisinde tanımlananların dışında kontrol ünitelerinin kullanılması, ayarlamalar veya diğer tanımlanmayan işlevlerin yerine getirilmesi tehlikeli şekilde radyasyona maruz kalmanıza neden olabilir. Lazer ışınına doğrudan maruz kalmayı önlemek için ürünün muhafazasını açmayın. Gücü ana elektrik şebekesinden kesmek için ana elektrik şebekesinin fişini çekin. Ürünün kurulumu sırasında fişin kolay erişilebilir bir yerde olmasını sağlayın. LG Electronics, bu ürün(lerin) 2004/108/EC, 2006/95/EC ve 2009/125/EC yönergelerinin ve diğer ilgili maddelerinin gerekli şartlarını yerine getirdiğini beyan etmektedir. European Standards Centre: Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen The Netherlands.

3 Güvenlik Bilgileri 3 Eski cihazınızı imha etme 1. Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması, ürününüzün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelmektedir. 2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilmelidir. 3. Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemenize yardımcı olur. 4. Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisinizle, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun. EEE Yönetmeliğine Uygundur. Pil veya akümülatörün güvenlik içerisinde cihazdan çıkarılması için: Eski pili veya pil grubunu çıkarın, kurulum için izlediğiniz adımları ters sırada yerine getirin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Geri dönüşümlü pil ve akülerin kullanılması önerilmektedir. Piller güneş ışığı, ateş gibi aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır. Kullanılmış pil ve akümülatörlerin elden çıkarılması 1. Üstünde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp bidonu sembolünün ürününüzün üstünde olması, bu ürünün Avrupa Birliği Yönergesi 2006/66/EC kapsamında olduğunu belirtir. 2. Bu sembol pillerin % oranında civa, %0,002 oranında kadmiyum veya %0.004 oranında kurşun içermesi durumunda cıva (Hg), kadmiyum (Cd) veya kurşun (Pb) kimyasal sembolleri ile bir arada bulunabilir. 3. Tüm piller ve akümülatörler, normal atık çöplerinden ayrı olarak, hükümet veya yerel idareler tarafından belirlenmiş olan toplama merkezlerinde atılmalıdır. 4. Bu tip kullanılmış pil/akümlatörlerin doğru olarak atılması hem çevreye hem de hayvan ve insan sağlığına verilebilecek potansiyel olumsuz sonuçları önleyecektir. 5. Kullanılmış pillerinizin/akümülatörlerinizin atılması ile ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki belediyeye, çöp atım hizmeti veren kuruluşlara veya ürünü satın aldığınız yerlere başvurabilirsiniz. ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI 1. Bu talimatları okuyun. 2. Bu talimatları saklayın. 3. Tüm uyarıları dikkate alın. 4. Tüm talimatları izleyin. 5. Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın. 6. Yalnızca kuru bir bezle temizleyin. 7. Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üretici talimatlarına uygun bir biçimde yerleştirin ve monte edin. 8. Radyatör, şömine, soba veya ısı üreten diğer cihazlar (amplifikatörler de dahil) gibi ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin. 9. Güvenlik amaçlı kullanılan kutuplu veya topraklı fişleri engellemeyin. Kutuplu fişin biri diğerinden daha geniş olan iki ucu vardır. Topraklı fişin iki ucu ve topraklı sivri bir üçüncü ucu vardır. Geniş uç veya üçüncü sivri uç sizin güvenliğiniz içindir. Aldığınız fiş prizinize uymuyorsa, prizi değiştirmesi için bir elektrikçiden yardım alın. 10. Özellikle fişlerde, duylarda ve cihazın çıkış noktasında güç kablosunun üzerine basılmasını ve ezilmesini engelleyin. 11. Sadece üretici tarafından belirtilen ekleri/aksesuarları kullanın. 12. Sadece üretici tarafından belirtilen veya cihazla birlikte satılan araba, ayak, sehpa, destek veya masayı kullanın.araba kullanıldığında, araba/cihaz kombinasyonu hareket ettirilirken devrilerek yaralanmalara neden olmaması için dikkatli olun. 13. Yıldırım esnasında veya cihaz çok uzun süre kullanılmayacağı zaman cihazın fişini prizden çekin. 14. Tüm servis hizmetleri için nitelikli servis personeline başvurun. Güç kablosu veya fişin zarar görmesi, cihazın üzerine sıvı dökülmesi veya bir nesnenin düşmesi, cihazın yağmura veya neme maruz kalması, normal bir şekilde çalışmaması veya cihazın düşürülmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis gereklidir. 1 Güvenlik Bilgileri

4 4 Güvenlik Bilgileri Güvenlik uyarıları ve İkazlar 1 Güvenlik Bilgileri Aşağıda, kullanıcıların emniyetine ve herhangi bir maddi zararın oluşmasını engellemeye yönelik uyarılar ve ikazlar bulunmaktadır. Lütfen aşağıdakileri dikkatli biçimde okuyun. UYARI Kurulumdan önce sistemi kapatın. Aynı çıkışa birden fazla elektrikli cihaz takmayın. Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Sistemin üzerine su, kahve veya başka bir içecek içeren herhangi bir sıvı kabı koymayın. Üzerine sıvı dökülürse sistem arızalanabilir veya yanabilir. Güç kablosunun çok fazla bükülmemesini veya üzerine ağır bir cisim koyularak ezilmemesini sağlayın. Aksi halde yangın çıkabilir. Sistemde biriken tozu düzenli aralıklarla silin. Sistemi temizlerken her zaman kuru bir bez kullanın. Islak bez veya başka organik çözücüler kullanmayın. Aksi halde sistem yüzeyi zarar görebilir ve sistem arızalanabilir veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Sistemi nemli, tozlu veya isli olan yerlere kurmaktan kaçının. Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Güç kablosunu fişten yavaşça çekin. Fişe eliniz ıslakken dokunmayın ve prizdeki delikler çok gevşekse fişi kullanmaktan kaçının. Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Tek başınıza sistemi sökmeye, tamir etmeye veya değiştirmeye çalışmayın. Sistemden geçen yüksek voltaj nedeniyle bu işlem çok tehlikelidir. Yangın, elektrik çarpması veya ciddi bir yaralanma meydana gelebilir. Nemli zemin, gevşek veya hasar görmüş güç kablosu ya da dengesiz bir zemin gibi tehlike göstergelerinin olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız yardım için satıcınıza başvurun. Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Sistemin arka tarafıyla sisteme bağlı kablolar arasında en az 15 cm lik bir mesafe bırakın. Aksi halde, kablolar bükülebilir, hasar görebilir veya kesilebilir. Aksi halde yangın, elektrik çarpması veya yaralanma meydana gelebilir. Sistemi, doğrudan güneş ışığı almayan serin bir yere kurun ve her zaman oda sıcaklığını koruyun. Mum ışığı ve ısıtıcı gibi ısı üreten cihazları sistemden uzak tutun. Sistemi, birçok insanın geçtiği yerlerden uzak tutun. Aksi halde yangın çıkabilir. Sistemi yeterli havalandırmaya sahip düz bir yüzey üzerine kurun. Sistemi yüksek bir yüzey üzerine yerleştirmeyin. Aksi halde sistem arızalanabilir veya ciddi bir yaralanma meydana gelebilir. Güç prizi zemin üzerine yerleştirilmelidir ve voltaj aralığı voltaj oranının % 10 u civarında olmalıdır. Saç kurutma makinesi, ütü, buzdolabı veya herhangi bir ısıtma cihazıyla aynı prizi kullanmayın. Aksi halde yangın, aşırı ısınma veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Sistemin pili bittiğinde, biten pili üretici tarafından belirtilen aynı veya eşdeğer bir pil tipiyle değiştirin. Biten piller, üreticinin talimatlarına göre atılmalıdır. Aksi halde patlama meydana gelebilir. Sistem HDD sinin kullanım süresi dolarsa, HDD de depolanmış olan herhangi bir veriyi kurtaramayabilirsiniz. Sistem HDD sinde depolanmış olan bir kaydı oynatırken sistem ekranındaki video hasarlı görünüyorsa yenisiyle değiştirilmelidir. Satıcınızdan HDD yi değiştirmek için mühendis yardımı isteyin. LG Electronics, yanlış kullanım yüzünden silinen verilerden sorumlu değildir.

5 Güvenlik Bilgileri 5 DİKKAT DVR ı kurmadan önce lütfen aşağıdaki güvenlik önlemlerini dikkate alın. Ürünü, ünitenin nemle, tozla veya isle temas edebileceği herhangi bir yere yerleştirmekten kaçının. Doğrudan güneş ışığı alan bir yere veya ısıtma cihazlarının yakınına yerleştirmekten kaçının. Ürünü elektrik kıvılcımlarından veya manyetik cisimlerden uzak tutun. Havalandırma ızgaralarının arasına herhangi bir iletken madde koymayın. Kurulumdan önce sistemi kapalı tutun. Kablo bağlantıları için yeterli boşluğun olduğundan emin olun. Sistemi yeterli havalandırmaya sahip katı bir yüzey üzerine yerleştirin. Titreyen yüzeylerden kaçının. Sistem, radyo veya televizyon gibi elektronik cihazların yakınına yerleştirildiğinde arızalanabilir. LG Electronics ten yardım almadan ürünü sökmeyin. Sistemin üzerine ağır bir nesne koymayın. Sisteme herhangi bir maddenin girmesini önleyin. Aksi halde sistem arızalanabilir. Sistemi yeterli havalandırmaya sahip bir yere kurun. Sistemin arka tarafıyla duvar arasında en az 15 cm lik mesafe ve sistemin yan tarafıyla duvar arasında da en az 5 cm lik mesafe bırakın. Sistemi, radyo ve televizyon gibi fazla manyetik olan, elektrik dalgası veren veya kablosuz cihazların bulunduğu bir yere kurmayın. Sistemi manyetik nesnelerin, elektrik frekanslarının veya titremenin olduğu bir yere kurmayın. Sistemin üzerine ağır bir nesne koymayın. Aksi halde sistem arızalanabilir. Sistemi dayanıklı ve düz bir yüzey üzerine kurun. Aksi halde sistem düzgün çalışmayabilir. Sistemi uygun nem ve sıcaklık seviyelerine sahip bir yere kurun. Sistemi yüksek (40 C nin üzerinde) veya düşük (0 C nin altında) sıcaklığa sahip bir yere kurmaktan kaçının. Sistem ağır bir darbeden veya titreşimden zarar görebilir. Sistemin yakınına herhangi bir nesne fırlatmayın. Doğrudan güneş ışığından veya ısıtma cihazlarından kaçının. Önerilen çalıştırma sıcaklığı 0 C nin (32 F) üzerindedir. Sistem çalışma odasını havalandırın ve sistem kapağını iyice sıkın. Sistem, uygun olmayan bir ortamda arızalanabilir. Dayanıklı bir güç kaynağı için AVR (Otomatik Gerilim Düzenleyicisi) kullanmanız önerilir. Elektromanyetik girişimi önlemek için sistemin konnektörünün etrafındaki somunu sarmanız önerilir. Priz zemin üzerine yerleştirilmelidir. Garip bir ses veya koku duyarsanız hemen güç kablosunu fişten çekin ve servis merkezi ile temasa geçin. Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. İstikrarlı bir sistem performansı sağlamak için, sisteminizi düzenli olarak servis merkezine kontrol ettirin. LG Electronics, yanlış kullanım yüzünden ortaya çıkan sistem arızasından sorumlu tutulmaz. Pil yanlış bir pil tipiyle değiştirilirse patlama tehlikesi ortaya çıkar. Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın. Kullanım sırasında ürünü ters çevirmeyin. 1 Güvenlik Bilgileri

6 6 İçindekiler İçindekiler 1 Güvenlik Bilgileri 3 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI 2 Hazırlık 8 GİRİŞ 8 Özellikler 8 Aksesuarlar 9 Ön Panel 11 Arka Panel 12 Uzaktan Kumanda 3 Kurulum 13 Bağlantılar 13 Önlemler 13 Temel Bağlantıya Genel Bakış 14 Kameranın Bağlanması 14 Görüntü cihazının bağlanması 14 Ses aygıtının bağlanması 15 USB Aygıtını Bağlama 15 E-SATA aygıtının bağlanması 15 ATM/POS ile bağlantı 16 Ağa Bağlanma 16 RS-485 Cihazını Bağlama 17 Alarm Giriş ve Alarm Çıkış Bağlantılarının Yapılması 18 HDD KURULUMU 18 Hard Disk için 18 Sabit Disk Sürücüsünü Kurma 19 Sabit Disk Sürücüsünü Değiştirme 19 Önerilen HDD 19 Sistem Çalışması 19 Sistemi Kapatma 20 Ana Monitör Üzerindeki Canlı Ekranın Genel Açıklaması 20 Ana Monitör Ekranı 21 Ana Ekran görüntüleme modunun seçilmesi 22 Spot Ekran görüntüleme modunun seçilmesi 22 PTZ Kamera Kontrolü 23 Sayısal Yakınlaştırma Fonksiyonun Kullanımı 24 Sistem Bilgilerini Görüntüleme 24 Sistem Günlüğü Listesini Görüntüleme 25 Kaydedilmiş verilerin gönderilmesi 26 Konfigürasyon menüsü 27 Sistem Ayarları 27 Özellikler 27 TCP/IP v4 27 TCP/IP v6 28 Ağ 28 Ağ üzerinden yayın 29 Tarih/Saat 29 NTP 29 Kontrolör 29 Güncelleştirme 30 Yedekleme 31 Aygıt Ayarları 31 Kamera 31 PTZ 32 IP Kamera 33 ATM/POS 33 Depolama 34 Görüntü Ayarları 34 OSD (Ekran Göstergesi) 34 Sıra 34 Kanal Düzenleme 34 Video Ayar 35 Kayıt ayarları 35 Takvim 35 Haftanın Herhangi bir Gününe yönelik Kayıt Zamanlamasını Ayarlama 36 Kayıt Zamanlamasını Kopyalama 37 Normal 37 Sensor 37 Hareket 38 Metin 38 Anlık/Panik 38 Olay Ayarları 38 Sensor 38 Hareket 39 ATM/POS Veri Formatı 39 Olay Ekranı 40 Bildirge 40 E-Posta 40 Acil Durum

7 İçindekiler 7 41 Çıkış 41 Buzzer 42 Kullanıcı ayarları 42 Grup Yetkisi 42 Kullanıcı 4 İşlem 43 Anlık Kayıt 43 Panik Kaydı 44 Anında Oynatım 44 Arama ve Oynatma 44 Tarihe ve Saate Göre Arama 44 Olaya Göre Arama 45 Yer İmine Göre Arama 45 ATM/POS Arama 46 Dışarıdan Alınan Veri Araması 46 Akıllı Arama 47 Oynatma Sırasında Kullanılabilen İşlevler 6 Sorun Giderme 7 Ekler 70 Önerilen Cihazlar 70 Önerilen USB Bellek Listesi 70 Önerilen Harici Aygıt Listesi 70 Önerilen CD/DVD Medya Listesi 71 Cihaz için desteklenen işlev listesi 71 Desteklenen PTZ Kamera listesi 71 Desteklenen IP Kamera Ses/Görüntü Kodeği 72 Saat Dilimleri 73 Varsayılan Fabrika Konfigürasyon Ayarları 79 Kayıt Süresi Tablosu (250GB HDD) 82 Teknik Özellikler LG Ağ İstemci Programı 48 Giriş 48 Önerilen Bilgisayar Gereksinimleri 48 Programı yüklemeden önce 48 Başlangıç 48 LG Ağ İstemci Programını bilgisayarınıza yükleyin. 48 LG Ağ İstemci Programının Başlatılması 49 LG Ağ İstemci Programına Genel Bakış 51 Kullanım ve Ayarlar 51 Saha Adının veya Grup Adının Kaydedilmesi 51 DVR a bağlanın 52 Grup aygıtının bağlanması 52 Saha veya grup adının bağlantısının kesilmesi 52 Canlı fonksiyonun kullanılması 55 Arama fonksiyonun kullanılması 57 Uzaktan Kurulum Fonksiyonun Kullanılması 62 Dışarıya gönderim fonksiyonun kullanılması 63 E-harita fonksiyonun kullanılması 64 EK PROGRAMLAR 64 Acil Durum Aracısı Programı 64 Dışa Aktarma Görüntüleyicisi Programı 65 Ağ Görüntüleme Programı 6 7

8 8 Hazırlık 2 Hazırlık 2 Hazırlık GİRİŞ LE5016D (16 Kanal) Modeli; bu çalışma kılavuzunda bulunan açıklamalar, çalışma biçimi ve ayrıntılar için kullanılır. Özellikler Sabit dahili Linux işletim sistemi. Güç geri yüklemeyi izleyen HDD dosya geri yüklemesine yönelik günlük dosyalama sistemi. H.264 sıkıştırma yoluyla küçük dosya boyutları. 4TB a kadar genişletilebilen dahili depolama kapasitesi (Yeni yüksek kapasiteli HDD kullanılırsa genişletilebilir) NTSC ve PAL olarak seçilebilen video formatı. Tam gerçek zamanlı kayıt. NTSC PAL 704x480 da 480 IPS ye kadar, LE5016 Serileri 704x480 da 240 IPS ye kadar, LE5008 Serileri 352x240 da 480 IPS ye kadar, LE4016 Serileri 352x240 da 240 IPS ye kadar, LE4008 Serileri 704x576 da 400 IPS ye kadar, LE5016 Serileri 704x576 da 200 IPS ye kadar, LE5008 Serileri 352x288 da 400 IPS ye kadar, LE4016 Serileri 352x288 da 200 IPS ye kadar, LE4008 Serileri Mükemmel ses/video senkronizasyonu. Zamanlamaya göre otomatik yedekleme. Görüntü kimlik doğrulaması (Filigran). Yedekleme arayüzüne yönelik üç USB 2.0 portu. USB bellek çubuğunu kullanarak dosya almak/göndermek için konfigürasyonu kurulumu USB bellek çubuğu ile kolay sistem yazılım güncellemesi S/W istemcileri en fazla 100 DVR sunucusunu yönetebilir. Bir DVR sunucusuna aynı anda en fazla beş istemci erişebilir. Ağ bant genişliği değiştirme. Bant genişliğini otomatik olarak ünitenin ağ hız durumuna göre ayarlar. İstemci yazılımı veya E-posta yoluyla uzaktan alarm uyarısı. NTP sunucusundan saat ve tarih senkronizasyonu. Gün ışığından tasarruf modu. Gizli kamera koruması. Gigabit Eternet Desteği E-SATA depolama ara yüzü İki yönlü ses ATM ve POS aygıtları için metin girdisi Kullanıcı yönetimi (Kullanıcı düzeyi kontrolü). PTZ Kontrolü. Kubbe kamera telemetre kontrolü (Kubbe OSD kontrolü). Çeşitli kayıt çözünürlükleri ve kalite seviyeleri. NTSC PAL D1(704x480), Yarı D1(704x240), CIF(352x240) D1(704x576), Yarı D1(704x288), CIF(352x288) 5 adımlı kalite seviyesi (EN YÜKSEK, Yüksek, STANDARD, Düşük, En Düşük). Çeşitli kullanıcı arayüzleri ve kullanımı kolay GUI ler (Görsel Kullanıcı Arayüzleri) yoluyla kolay çalışma. Optik fare, Tam işlevli IR uzaktan kumanda, Jog/Shuttle (Döndürme) tuşu Güçlü çok katlı işlev. Eşzamanlı canlı görüntü, kayıt, oynatma, ağ aktarımı, yedekleme. Çeşitli arama işlevleri Tarih/saate göre arama (takvim arama), olaya göre arama, yer imine göre arama. Olay bölümü kaydı yoluyla olay verilerini koruma. Alarm öncesi kayıt (1 dakikaya kadar). Hareket olay kaydı ve hareket duyarlılığının test işlevini önizleme. Her bir kameraya yönelik görüntü kaydetme hızı ve kalite ayarı. Güçlü kayıt zamanlaması. Canlı mod içerisinde hızlı oynatım Aksesuarlar Yazılım Yükleme CD si Fare Uzaktan Kumanda AAA tipi piller Vidalar Montaj Destek Rafı Elektrik Fişi SATA kablosu

9 Hazırlık 9 Ön Panel LE5016/LE4016 serisinin ön tarafı a b c d e f g h i j k 2 Hazırlık l m n o p q o r s t LE5008/LE4008 serisinin ön tarafı a b c d e f g h i j k l m n o p q o r s t a b c d e 1 (Power): DVR ı açar veya kapatır. Açmak veya kapatmak için 2 saniye boyunca basılı tutun. Göstergesi NET: Ağ bağlandığında yanar. HDD: HDD ye erişildiğinde yanıp söner. ALARM: Alarm çıkışı gerçekleşirken yanar. YEDEKLEME: Veri yedekleme işlemi devam ederken yanar. Uzaktan Sensör: Uzaktan kumandayı bu noktaya tutun. SHIFT Düğmeleri: Kanal düğmesinin Alt-işlevini kullanırsanız düğme etkinleştirilir. Kanal Düğmeleri: Kanal düğmeleriyle bir sayı girişi yapabilirsiniz. Alt işlev kanal düğmelerini SHIFT düğmesiyle birlikte de kullanabilirsiniz (8 kanallı DVR ın 11~16 düğmeleri alt işlev için SHIFT düğmesine basılmadan kullanılır.). Düğmedeki LED, durumu şu şekilde gösterir: Kapalı: Geçerli durum, canlı mod içindir Kırmızı: Kayıt modu. Bir olay oluştuğunda yanıp söner.

10 10 Hazırlık Alt fonksiyon Düğme numarası İşlev Tanım 2 Hazırlık 3/4 FOCUS - / FOCUS + Odak konumunu ayarlar. 5 OSD Sistem Kontrol Çubuğu na (OSD) erişim sağlar veya bu çubuğu kaldırır. 6 INFO Sistem bilgilerini görüntüler veya kaldırır. 7/8 IRIS - / IRIS + İris konumunu ayarlar. 9 ALM.OFF Alarm etkinleştirmesini iptal eder ve sistemi alarm etkinleştirilmeden önceki duruma geri getirir. 10/0 LOG Sistem Günlüğü Listesi ni görüntüler veya kaldırır. 11 SET PTZ kameranın önceden ayarlanmış konumunu kaydeder. 12 CLEAR Belleğe alınan önceden ayarlanmış konumu siler. 13 COPY Kayıt verilerini harici bir cihaza kopyalar. 14 MARK Kayıt aramasına yönelik işaret noktasını ayarlar. 15 MOVE Kamerayı önceden ayarlanmış konumuna kaydırır. 16 TOUR Kameradaki tüm kayıtlı önceden ayarlanmış konumları gezer. f g h i j k l m n o p q r s t PTZ: Bağlanan PTZ kamerayı kontrol etmek için üniteyi PTZ moduna geçirir. Ok Düğmeleri wsad: Menü seçeneklerini belirler ve bu seçenekler arasında geçiş yapar. ENTER: Menü seçimlerini doğrular. LOCK: Kullanıcı türünü değiştirmek veya sistem çalışmasını devre dışı bırakmak için kilit menüsünü görüntüler. SETUP/ESC: Ayar menüsünü görüntüler veya ayar menüleri üzerindeki işlemi iptal eder. SEARCH: Arama menüsünü görüntüler. Döndürme Tekerleği: Düğme döndürüldüğünde resim aramasını hızlı ileri alır veya tersine döndürür. Oynatma Kontrol Düğmeleri M: Oynatmayı duraklatır. c, C/aM: Kayıtlı görüntüleri tersten arar veya kayıtlı görüntüleri atlar. ad: Kayıtlı görüntüleri oynatır veya geri sarar. v, V/Md: Kayıtlı görüntülerin ileriye doğru aramasını yapar veya kayıtlı görüntüleri atlar. Z: Oynatmayı durdurur. Disk Tepsisi: Disk Sürücüsü Buraya bir disk yerleştirin. OPEN: Disk sürücüsünü açar veya kapatır. ZOOM + / -: Oynatma penceresini yakınlaştırır/uzaklaştırır. MAIN: ANA monitör üzerinde ekran kurulum menüsünü görüntüler veya bu menüyü kaldırır. SPOT: SPOT monitör üzerinde ekran kurulum menüsünü görüntüler veya bu menüyü kaldırır. REC: Anlık kaydı başlatır veya durdurur. JOG (DÖNDÜRME) Düğmesi: İleriye veya geriye doğru çerçeve araması yapmanızı sağlar. Duraklatma modunda, kayıtlı görüntüleri döndürerek çerçeveler şeklinde oynatır. Seçenekler değerini artırır veya azaltır. USB Portu: Yedekleme veya oynatma işlemleri için harici bir USB aygıtı bağlayın.

11 Hazırlık 11 Arka Panel LE5016/LE4016 serisinin arka tarafı a b c 2 Hazırlık d e f g h i j k l m n o p q LE5008/LE4008 serisinin arka tarafı a b n k p c d e f g h i j l m o q a b c d e f g h i j k l m n o p q VIDEO INPUT (VİDEO GİRİŞİ): Kameranın video çıkışlarını bu BNC konnektörlerine bağlayın. LOOP OUT (DÖNGÜ ÇIKIŞI): VIDEO INPUT (VİDEO GİRİŞİ) konnektöründen gelen sinyal bu konnektöre çıkarılır. Güç Kablosu Girişi (AC IN): Güç kablosunu bağlayın. RS-485 Terminalleri: RS-485 uyumlu kameraları bağlayın. RELAY-OUT Terminalleri: Alarm(röle) sinyali için çıkış terminalleri. CONSOLE: RS-232C konnektörü bulunan bir ana cihazı (kişisel bilgisayar gibi) bağlamak için kullanılır. SPOT-OUT (NOKTASAL ÇIKIŞ) (BNC Tipi Konnektör): Yardımcı monitörü veya görüntüleme cihazını bağlayın. MAIN -OUT (ANA ÇIKIŞ) (BNC Tipi Konnektör): Ana monitörü veya görüntüleme cihazını bağlayın. ATM/POS: ATM/POS aygıta bağlanmak üzere kullanılır. VGA: VGA monitörü bağlayın. AUDIO OUT 1: İçerisinde yükseltici bulunan etkin bir hoparlöre bağlayın. LAN Portu: Bu üniteyi bilgisayar ağı yoluyla kontrol etmek için 10/100/1000 Mbps ethernet ağ kablosunu bağlayın. USB Portu: Opsiyonel b,r USB aygıtına bağlanın AUDIO INPUT (SES GİRİŞİ) : Harici bir cihazın ses çıkışını bağlayın. ALARM GİRİŞ Terminalleri: Alarm(röle) sinyali için giriş terminalleri. AUDIO OUT 2: İçerisinde yükseltici bulunan etkin bir hoparlöre bağlayın. İki yönlü ses çıkışı E-SATA: Harici SATA aygıtını bağlanması

12 12 Hazırlık Uzaktan Kumanda 2 Hazırlık Düğme POWER (1) LOCK ID MAIN SPOT ALM.OFF OSD SETUP/ESC wsad ENTER COPY SEARCH MARK PAUSE (M) STOP (Z) REC (X) DVR ı açar veya kapatır. Tanım Kullanıcı türünü değiştirmek veya sistem çalışmasını devre dışı bırakmak için kilit menüsünü görüntüler. Çoklu DVR ı kullanırken, uygun DVR sistem kimliğini, IR Uzaktan Kumanda yoluyla çalışacak şekilde ayarlar. ID (Kimlik) düğmesine basın ve ardından DVR ın sistem kimliğini seçmek için 2 saniye içerisinde sayı tuşuna basın. Sistem kimliğini 0 olarak ayarlarsanız çoklu DVR ı aynı anda kontrol edebilirsiniz. ANA monitör üzerinde ekran kurulum menüsünü görüntüler veya bu menüyü kaldırır. SPOT monitör üzerinde ekran kurulum menüsünü görüntüler veya bu menüyü kaldırır. Alarm etkinleştirmesini iptal eder ve sistemi alarm etkinleştirilmeden önceki duruma geri getirir. Sistem kontrol çubuğuna erişim sağlar veya bu çubuğu kaldırır. Ayar menüsünü görüntüler veya ayar menüsünün çalışmasını iptal eder. Menü seçeneklerini belirler ve seçenekler arasında geçiş yapar. Menü seçimlerini doğrular. Kayıt verilerini harici bir cihaza kopyalar. Arama menüsünü görüntüler. Kayıt aramasına yönelik işaret noktasını ayarlar. Kayıtlı verilerin tekli veya çoklu kanal oynatım esnasında işaret noktasını belirleyebilirsiniz Oynatmayı duraklatır. Oynatmayı durdurur. Kaydı başlatır veya durdurur. c, C/aM Kayıtlı görüntüleri tersten arar veya kayıtlı görüntüleri atlar. ad Kayıtlı görüntüleri oynatır veya geri sarar. v, V/Md Kayıtlı görüntülerin ileriye doğru aramasını yapar veya kayıtlı görüntüleri atlar. Sayı Düğmeleri INFO LOG PTZ TOUR ZOOM + / - FOCUS + / - IRIS + / - SET CLEAR MOVE F1 Önceden ayarlanmış PTZ numarasını, kimliğini veya kanalını seçmek için kullanılır. Sistem bilgisi penceresini görüntüler veya kaldırır. Sistem Günlüğü Listesi penceresini görüntüler veya kaldırır. Bağlanan PTZ kamerayı kontrol etmek için üniteyi PTZ moduna geçirir. Kameradaki tüm kayıtlı önceden ayarlanmış konumları gezer. Oynatma penceresini yakınlaştırır/uzaklaştırır. [ZOOM +] düğmesini tıkladığınızda, sayısal yakınlaştırma fonksiyonu canlı bir kanalda tam ekran boyutunda veya bir oynatım kanalında tam ekran modunda etkinleşir. Sayısal zoom modundayken [ZOOM -] düğmesini tıkladığınızda sayısal zoom fonksiyonun etkinliği kalkar ve bir önceki mod ekranı görüntülenir. Bir kameranın odağını ayarlar. Bir kameranın irisini ayarlar. PTZ kameranın önceden ayarlanmış konumlarını kaydeder. Belleğe alınan önceden ayarlanmış konumu siler. Kamerayı önceden ayarlanmış konumuna kaydırır. Bu düğme kullanılamaz.

13 Kurulum 13 3 Kurulum Bağlantılar Önlemler Kameraya ve diğer ekipmana bağlı olarak üniteyi bağlamanın çeşitli yolları vardır. Ek bağlantı bilgisi için lütfen gerektiği gibi diğer cihazlara yönelik kamera kılavuzlarına bakın. Kurulumdan ve bağlantıdan önce kamerayı kapattığınızdan emin olun. 3 Kurulum Temel Bağlantıya Genel Bakış Eş eksenli türde kameralar bağlayın Monitör, DVR, VCR veya diğerlerini bağlayın. ATM/POS ünitesine bağlan. Ses amplifikatörü için Güç kodunu bağlayın Alarmı (röleyi) bağlayın Harici SATA aygıtını bağlanması Alarm sensörlerini bağlayın. Sesi bağlayın (hat girişi) Harici bir USB aygıtını yedekleme veya oynatma amacı ile bağlayın PTZ kameraları, DVR ları veya tuş takımlarını bağlayın (isteğe bağlı). Fareyi takın. İstemci kontrolü için ağ kablosunu veya IP kamera girdisini bağlayın. VGA monitörü bağlayın. BNC tipi monitörü bağlayın. BNC tipi yardımcı monitörü bağlayın.

14 14 Kurulum Kameranın Bağlanması Kameranızın video çıkışını üniteye standart 75 Ω video koaksiyel kablo ve BNC konektörü kullanarak bağlayın. Kamera bağlantısı VGA Monitör bağlantısı Ünitenin arkasında yer alan VGA soketlerini, televizyon seti veya monitör üzerinde bulunan ilgili giriş soketleri ile bağlama için VGA kablosu kullanın. VGA Monitör bağlantısı 3 Kurulum Görüntü cihazının bağlanması Bu ünite VGA ve ANA ÇIKIŞ soketinden aynı anda çıkış sağlayabilir. DVR ve monitör arasındaki video sinyal bağlantısı CCTV (Birleşik Video Tipi) Monitör Bağlantısı Üniteyi, CCTV monitörüne 75 Ω video koaksiyel kablo ve BNC konektör kullanarak bağlayın. SPOT Monitör bağlanması Üniteyi, SPOT monitörüne 75 Ω video koaksiyel kablo ve BNC konektör kullanarak bağlayın. SPOT Monitör bağlanması CCTV Monitör bağlantısı Ses aygıtının bağlanması Ünite üzerinde bulunan SES ÇIKIŞ soketini ses aygıtınızın mono ses giriş soketine bağlayın. Mikrofon ve Hoparlör Bağlantısı

15 Kurulum 15 USB Aygıtını Bağlama USB aygıt bağlantısı E-SATA aygıtının bağlanması E-SATA depolama birimini veri yedekleme veya kayıt amacıyla kullanabilirsiniz. E-SATA aygıt bağlantısı 3 Kurulum ATM/POS ile bağlantı ATM/POS ünitesini ATM/POS bağlantı noktasına bağlayın. ATM/POS aygıtı bağlantısı USB Bellek Aygıtı Bellek aygıtını USB portuna takın. Sistem, aygıtı otomatik olarak tanır. Bir USB bellek aygıtı kullanılarak sistem S/W si kolaylıkla yükseltilebilir. USB Harici Aygıt Harici aygıtı USB bağlantı noktasına bağlayın. (Örnek: Harici HDD veya başka bir harici depolama ünitesi) Fare Ünitenin fonksiyon kontrolü için fareyi takın.

16 16 Kurulum 3 Kurulum Bu cihaz test edilmiş ve uyumluluğundan emin olunmuştur. Birden fazla ATM/POS aygıtı kullanıldığında, önerilen aygıtı kullanın. AVE Ürünleri VSI-PRO: Video seri ara yüz Regcom: RS-485 ağ elemanı Hydra: RS-485 den RS-232 ye konvertör Kurulum ve bağlantı işlemleri yetkin bir servis elemanı veya kurulumcu tarafından yapılmalı ve tüm yerel kuralları karşılamalıdır. Ağa Bağlanma Sistemi, ağ üzerinden izleyebilir ve kontrol edebilirsiniz. Uzaktan kumanda ile (izleme) sistem konfigürasyonunu veya monitörleri değiştirerek ağ üzerinden görüntü seyredebilirsiniz. Kurulum sonrasında, uzaktan kumanda ve izleme işlemleri için ağ ayarlarını kontrol edin. Ağ bağlantısı Bu birim IPv4 ve IPv6 ağı tarafından desteklenebilmektedir. RS-485 Cihazını Bağlama DVR da iki veri terminali bulunur. PTZ kameraları, DVR ları veya tuş takımlarını bağlamak için bu portu kullanın (isteğe bağlı). RS-485 Terminali D - (DATA -) D + (DATA +) GND PTZ aygıtın bağlanması Veri İletimi/Alımı Veri İletimi/Alımı Koruma Tanım PTZ seri iletişim hatlarını RS-485 terminaline bağlama. PTZ aygıtın bağlantısı Yönlendirici Router Broadband Geniş bant hizmetler Service 5~7 mm LAN Bağlantısı LAN portunu, düz bir ethernet kablosuyla (ürüne dahil değildir) mevcut bir 10/100/1000 tabanlı T portuna bağlayın. Ön paneldeki NET göstergesi yanacaktır. PTZ ünitesi (RS-485 tipi) PTZ ünitesi (RS-485 tipi) IP Kamera bağlantısı IP kamera bağlantısını yapın. Kurulum sonrasında IP kamera ayarlarını kurulum menüsü üzerinden kontrol edin. Otomatik Ağ Konfigürasyonu DVR, DHCP yoluyla otomatik olarak ağ arayüzünü alıp yapılandırabilir. Ağı Manuel Yapılandırma Ağın Manuel Konfigürasyonu Bir IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi DNS i atanarak DVR manuel yapılandırılabilir. Hatları bağlarken, DVR ın D - yerini PTZ ünitesinin RX yerine ve DVR ın D + yerini PTZ ünitesinin RX + yerine doğru bir şekilde bağlayın. Önerilen ilk veriler 9600 Baud Rate, 8 Data biti, 1 Stop biti ve No parity şeklindedir. PTZ kameraları DVR lara bağlarken bu ünitenin ayar menüsünü, kameranın ve DVR ların RS-485 ayarlarına göre ayarlamanız gerekir.

17 Kurulum 17 LKD1000 kumandasını bağlama DVR ı kontrol etmek için LKD1000 kumandasını bağlama. (Daha fazla ayrıntı için LKD1000 kumandası kılavuzlarına bakın.) LKD1000 kontrol ünitesi resimde gösterildiği gibi 2 (DATA2) bağlantı noktasına bağlanmalıdır. LKD 1000 kontrolörünü 1 (DATA 1) bağlantı noktasına bağlamanız durumunda LKD1000 kontrol ünitesi etkin konuma gelmeyecektir. Algılayıcı giriş bağlantısı LKD1000 kontrol ünitesinin bağlanması 3 Kurulum TX- TX+ Alarm algılayıcı Alarm algılayıcı LKD1000 kumandasını Bir PTZ kamera ile LKD1000 kontrol ünitesini aynı anda D1 veya D2 bağlantı nokrası üzerine bağlamayın. Arızaya neden olabilir. Alarm Giriş ve Alarm Çıkış Bağlantılarının Yapılması Alarm terminalleri; sensörler, kapı kontakları, vb. gibi alarm cihazlarını bağlamak için kullanılır. Alarm Giriş En fazla 16 alarm sensörü bağlayabilirsiniz (LE5008/LE4008: 8 alarm sensörü). Her alarm sensörü G (GND) ile bağlanmalıdır. Sinyal durumu, ayar menüsünden N/O (Normal Olarak Açık) veya N/C (Normal Olarak Kapalı) olarak ayarlanabilir. Terminal No. Tanım 1 Sensör Girişi 1 2 Sensör Girişi 2 3 Sensör Girişi 3 4 Sensör Girişi 4 G Zemin 5 Sensör Girişi 5 6 Sensör Girişi 6 7 Sensör Girişi 7 8 Sensör Girişi 8 G Zemin 9 Sensör Girişi 9 10 Sensör Girişi Sensör Girişi Sensör Girişi 12 G Zemin 13 Sensör Girişi Sensör Girişi Sensör Girişi Sensör Girişi 16 G Zemin

18 18 Kurulum Alarm Çıkışı Alarm aygıtını alarm çıkışa bağlayın. Bir olayın meydana gelmesi durumundaki alarm sinyali çıkışı. Alarm çıkış bağlantısı HDD KURULUMU Hard Disk için 3 Kurulum Terminal No. G Tanım Zemin 1 Alarm çıkışı 1 2 Alarm çıkışı 2 3 Alarm çıkışı 3 4 Alarm çıkışı 4 Alarm aygıtı Alarm aygıtı Dahili kontak röleleri 125 V AC de 0.3 A veya 30 V DC de 1 A için oranlanır. Elektrik akımı bu değerden yüksekse ünite hasar görebilir. Dahili sabit disk sürücüsü (HDD), kolay hasar görebilen bir ekipman parçasıdır. Olası HDD arızalarını önlemek için DVR ı kullanırken lütfen aşağıdaki talimatları takip edin. Yanlışlıkla oluşan veri kaybını önlemek için önemli kayıtlarınızı harici bir yedekleme aygıtında yedeklemenizi öneririz. HDD yi takarken veya çıkarırken gücün KAPALI konumuna getirilmiş olduğundan emin olun. Güç açıkken DVR ı hareket ettirmeyin. DVR ı aşırı derecede sıcak veya nemli yerlerde ya da ani sıcaklık değişimlerine maruz kalabilecek yerlerde kullanmayın. Sıcaklıktaki ani değişimler, DVR ın içinde buğulanma oluşumuna yol açabilir. Bu, HDD arızasının bir nedeni olabilir. DVR açılırken, cihazı duvar prizinden çıkarmayın veya elektriği şalter anahtarından kapatmayın. DVR açıkken bir güç arızası meydana gelirse HDD üzerindeki bazı verilerin kaybolma olasılığı vardır. HDD yi yere düşürmeyin. Ayrıca, HDD tepsisinin içinde bozuk para veya tornavida gibi metal nesneler bırakmayın. Kayıt sırasında bir güç arızası meydana gelirse, kayıtlı veriler silinebileceği için HDD yi eklemekten, değiştirmekten veya taşımaktan kaçının. Bu durumda, üniteyi normal bir şekilde, güç arızası meydana geldiğinde kullanılmakta olan HDD yle birlikte başlatmak için gücü yeniden açın. Ardından HDD yi ekleyin, değiştirin veya taşıyın. HDD oldukça hassastır. HDD yi özenle taşıyın ve küçük bir sarsıntı bile HDD nin dahili bileşenlerine hasar verebileceği için aşağıdaki önlemleri takip edin. HDD yi doğrudan bir masanın üzerine koymayın. Küçük bir sarsıntı bile HDD nin dahili bileşenlerine hasar verebileceği için HDD nin altına kalın bir dolgu yerleştirin. Elektrikli tornavida kullanmayın. Elektrikli tornavidanın yol açtığı titremeler ve sarsıntılar HDD nin dahili parçalarına hasar verebilir. HDD yi değiştirirken, başka bir HDD ve HDD tepsisi gibi başka bileşenlere çarpmayın. HDD yi değiştirirken, bir sürücü gibi başka bir araca çarpmayın. Sabit disk sürücülerini statik elektrikten koruyun. Sabit Disk Sürücüsünü Kurma En fazla 4 HDD kurabilirsiniz. Doğru olmayan kurulum veya ayarlamalar HDD algılamasını veya normal ürün çalışmasını etkileyebilir. Bu sebeple ürünü satın aldığınız mağazada konusunda uzman bir yetkiliye danışın. 1. Vidaları çıkardıktan sonra üst kasayı kaydırarak ayırın. 2. Vidaları çıkarın ve sabit disk destek raflarını üniteden ayırın. 3. HDD yi sabit diskin destek raflarına dört vidayla tutturun. 4. Sabit diskin destek raflarını vidalarla tutturun. 5. HDD güç kablosunu HDD a takın. 6. SATA kablosunu HDD a bağlayın. 7. SATA kablosunu ana kart üzerindeki SATA konektörüne bağlayın.

19 Kurulum Üst kasayı monte edin. 9. Vidaları sabitleyin. 10. Üniteye güç vererek açtığınızda, yeni HDD otomatik olarak algılanır ve formatlanır. Sabit Disk Sürücüsünü Değiştirme Ünitenin gücünü kapatın ve fişi prizden çekin. 1. Sabit Disk Sürücüsünü Kurma bölümünde açıklanan 1 ile 2 adımlarını izleyin. 2. Konnektörü HDD den çıkarın. 3. Sabit disk destek rafının sol/sağ tarafındaki vidaları sabit diskten çıkarın. 4. HDD yi sabit disk destek rafından çıkarın. 5. Yeni HDD ı takın 6. Sabit disk sürücüsünü değiştirdikten sonra fişi prize takın ve ünitenin gücünü açın. Yeni HDD otomatik olarak algılanır ve formatlanır. Her bir SATA kablosunun konektör yuvasının deliklerine bağlandığından emin olun. Tamir etmek için elektrikli tornavida kullanmayın. Önerilen HDD Aşağıdaki HDD test edilmiş ve uyumluluğu garanti edilmiştir. Birden fazla HDD eklerken önerilen HDD leri kullanın. Önerilen HDD kullanılmaması durumunda sistem normal olarak çalışmayabilir. Üretici RPM Kapasite Arayüz Model No. Seagate 7, GB SATA ST SV 7, GB SATA ST SV ST SV 5,400 1 TB SATA ST CS Hitachi 5,700 1 TB SATA HCS5C1010CLA382 WD 5,000 2 TB SATA WD20EURS63S48Y0 Sistem Çalışması 1. Üniteyi açın konuma getirin. Sistem önyüklemesi başlar. Sistem önyükleme sırasında ana monitörde LG logo resmi görüntülenir. 2. Açılma işlemi tamamlandıktan sonra canlı pencere görüntülenir. Oturum açma penceresini görüntülemek için sistem kontrol çubuğundaki LOCK (KİLİT) düğmesini tıklayın veya uzaktan kumandanın üzerindeki LOCK (KİLİT) düğmesini tıklayın. 3. Fareyi veya oku ve uzaktan kumandanın veya ön panelin üzerinde bulunan ENTER tuşunu kullanarak bir kullanıcı kimliği seçin. Sadece ilk kez, ADMINISTRATOR (YÖNETİCİ) adını seçebilirsiniz. Yeni bir kullanıcıyı, kullanıcı kurulum menüsünü kullanarak çeşitli erişim hakları ile kaydedebilirsiniz. 4. Sanal klavyeyi kullanarak parolayı girin. (Ön ayarlı yönetici şifresi dır) 5. LOCK a (KİLİTLE) basın veya [TAMAM] simgesini tıklayın. Canlı ekranı görebilir ve sistemi çalıştırabilirsiniz. Bu DVR, OSD kullanan bir VGA monitöre bağlıdır. Bu üniteyle birlikte VGA monitör kullanmanızı öneririz. Birleşik monitör kullanıyorsanız OSD kalitesi düşer ve monitördeki verilerin okunması zorlaşır. DVR ın kazara kapatılması ve tekrar açılması durumunda, DVR ın tekrar çalışmaya başlaması için uzun bir süre gerekebilir. Sistemi Kapatma 1. Önce oynatmayı durdurup ayar menüsünden çıkmanız gerekir. Oynatma sırasında STOP a (DURDUR) basın. 2. Uyarı sesini duyana kadar 1 (POWER) düğmesini basılı tutun, oturum kapatma penceresi görüntülenecektir. 3. Sanal klavyeyi kullanarak parolayı girin. 4. LOCK a (KİLİTLE) basın veya [TAMAM] simgesini tıklayın. Sistem kapanacaktır. 3 Kurulum

20 20 Kurulum Ana Monitör Üzerindeki Canlı Ekranın Genel Açıklaması Ana Monitör Ekranı ab c d e f e Canlı Ekran Geçerli gözetlemenin canlı ekranını görüntüler. f Sistem Kontrol Çubuğu Güncel tarihi ve saati görüntüler. Ayar menüsünü görüntüler. Arama menüsünü görüntüler. 3 Kurulum PTZ uzaktan kumanda penceresini görüntüler. Ana monitöre yönelik ekran bölme seçimi penceresini görüntüler. Yardımcı monitöre yönelik ekran bölme seçimi penceresini görüntüler. a Kanal Numarası Kanal numarasını görüntüler. b Kanal Adı Düzenlenen kanal adını görüntüler. Kanal adını Korece veya Japoncaya ayarlarsanız, sistem dilini de, kanal adını düzgün göstermesi için Korece veya Japoncaya ayarlamanız gerekmektedir. c Seçili Kanal Seçili kanalı beyaz bir kutu ile görüntüler. d Kamera Durumu Simgesi PTZ kameranın durumunu görüntüler. Giriş sesinin durumunu görüntüler. Yeşil C, kesintisiz kaydı gösterir. Yeşil I, Anlık kaydı gösterir. Kırmızı S, sensör tetikli kaydı gösterir. Mavi M, hareket algılama kaydını gösterir. Kullanıcı türünü değiştirmek veya sistem çalışmasını devre dışı bırakmak için kilit menüsünü görüntüler. Alarmı kapatır. Sistem günlük listesi penceresini görüntüler. Sistem bilgileri penceresini görüntüler. Oynatmayı duraklatır. Aynı tarihte kaydedilmiş güncel verinin başlangıcına atlar. Gereken tarama hızını seçer. Seçili kayıt kanalı içerisinde anlık oynatım başlar. Kaydedilen verinin boş olması durumunda bir uyarı mesajı görüntülenecektir Aynı tarihte kaydedilmiş güncel verinin son dakikasına atlar. Oynatmayı durdurur. Oynatma durumunu görüntüler. Beyaz N, kanalın kaydedilmediğini gösterir. Menekşe rengi T metinsel kayıt yapıldığını göstermektedir.

21 Kurulum 21 Bu düğmeye basarak sayısal yakınlaştırma fonksiyonunu etkin hale getirebilir veya sayısal yakınlaştırma modu üzerinde sayısal yakınlaştırma fonksiyonun etkinliğini kaldırabilirsiniz. Mevcut görüntüyü yakalayabilir ve JPEG dosya formatında kaydedebilirsiniz. Yakalanan görüntüyü kaydetmek için harici bir aygıta bağlanmanız gerekmektedir. 1. Kaydedilmiş verilen oynatılması 2. Oynatım esnasında, istenen bir noktada oynatıma ara verebilirsiniz. 3. Bu düğmeye basın. Aygıt seçim penceresi açılacaktır. 4. Bir aygıt seçin ve [TAMAM] düğmesine basın. 5. JPEG dosyasını kaydettikten sonra teyit penceresi görüntülenecektir. [TAMAM] tıklayın. Oynatma sırasında işaretlemek istediğiniz bir noktayı tıklayın. En fazla 15 nokta işaretlenebilir. Kopyalama (dışa aktarma) menüsünü görüntüler. Ana Ekran görüntüleme modunun seçilmesi Canlı ekran modunu ana monitörde tam, 4 e bölünmüş, 6 ya bölünmüş, 8 e bölünmüş, 9 a bölünmüş veya 16 ya bölünmüş ekranlar görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. 1. MAIN i (ANA) seçin veya sistem kontrol çubuğundaki simgesini tıklayın. Ana monitörün ekran modu seçme menüsü ana monitörde görüntülenir. 2. Ekran modunu seçin. Seçili Ana Kanal Kanal düğmeleri 3 Kurulum Sistem kontrol çubuğunu görüntülemek / kaldırmak Ön panel üzerinde yer alan OSD yi SHIFT düğmesi ile birlikte kullanın veya canlı ekran modunda fare sağ tuşunu tıkladığınızda sistem kontrol çubuğu görüntülenecek veya kaldırılacaktır. Ekran bölme modu Sıralama modu Kanal Numarası: Geçerli gözetim görüntülerini ana monitör üzerideki seçili canlı ekranlarda görmek için 1 ila 16 kanal düğmesine basın. Tam Ekran Modu: Seçili kanalı tam ekranda gördüğünüzde görüntülenir. 4, 9, 16, 1+5 ve 1+7 Bölme Modu: Seçili bölünmüş ekranları ana monitörde görüntüler. Sıra: Tüm kanalları sırayla görüntüler. Sıralama modunu 16 bölünme ile birlikte kullanamazsınız (LE5008/LE4008 serileri: 8 e bölünmüş). 3. [TAMAM] i seçin ve seçiminizi onaylamak için ENTER a basın. Tam ekran modunda izlemek istediğiniz ekranı seçin, istediğiniz kanalı çift tıklayın.

22 22 Kurulum 3 Kurulum Spot Ekran görüntüleme modunun seçilmesi Canlı ekran modunu, yardımcı monitör üzerinde tam ekran veya 4 e bölünmüş ekran olarak seçebilirsiniz. 1. SPOT u (YARDIMCI) seçin veya sistem kontrol çubuğundaki simgesini tıklayın. Yardımcı monitörü ekran modu seçme menüsü ana monitörde görüntülenir. 2. Ekran modunu seçin. Seçili yardımcı kanal Kanal Düğmeleri Ekran bölme modu Sıralama modu Kanal Numarası: Geçerli gözetim görüntüsünü yardımcı monitörde görmek için 1 ila 16 kanal düğmesine basın. Tam Ekran Modu: Seçili kanalı tam ekranda gördüğünüzde görüntülenir. 4 e Bölünmüş Mod: Yardımcı monitörde 4 e bölünmüş ekranları görüntüler. Sıra: Tüm kanalları sırayla görüntüler. 3. [TAMAM] u seçin ve seçiminizi onaylamak için ENTER a basın. PTZ Kamera Kontrolü Ağ veya RS-485 terminalinin veri portu yoluyla bağlanan kameraları kontrol edebilirsiniz. PTZ kamera ve DVR arasındaki konfigürasyonu ayarlamalısınız. 1. Ana monitör üzerinde kontrol etmek istediğiniz PTZ kamera kanalını seçin. 2. PTZ yi seçin veya sistem kontrol çubuğundaki simgesini tıklayın. Ana monitör üzerinde sanal PTZ uzaktan kumanda görüntülenir. 3. PTZ kamerayı kontrol etmek için her öğeyi kullanın. Düğmeleri İşlev PTZ sana uzaktan kumanda kontrolünü kaldırır. Kameraya yatay kaydırma/ eğme işlemlerini uygulamak için kullanın. Önceden ayarlanmış konumu doğrular. Yatay Kaydırma/Dikey Hareket /Zoom Kontrol hızını seçin. Kamera mesafe ayarlama özelliğini ayarlamak için kullanın. Bir kameranın odağını manuel ayarlamak için kullanın. Bir kameranın irisini manuel ayarlamak için kullanın. Seçilen Ön Ayar Numarasını Görüntüler Önceden ayarlanmış sayıyı girmek için kullanın. Önceden ayarlanmış konumları kaydetmek için kullanın. Kamerayı önceden ayarlanmış konumuna kaydırmak için kullanın. Belleğe alınan önceden ayarlanmış bir konumu silmek için kullanın. Önceden ayarlanmış bir gezinmeyi başlatmak için kullanın. PTZ kameranın ayar menüsünü görüntülemek için kullanın. Önceden Ayarlanmış Ayarlar Önceden ayarlanmış konum, konum numaralarıyla ilgili kamera izleme konumlarını (önceden ayarlanmış konumlar) kaydetmeye yönelik işlevdir. Konum numaralarını girerek kameraları önceden ayarlanmış konumlara getirebilirsiniz. Bu işlevi etkinleştirmek için PTZ kameranın önceden ayarlanmış konumlarını kaydetmeniz gerekir.

23 Kurulum 23 Önceden Ayarlanmış Konumları Kaydetmek İçin 1.,,, tuşunu kullanarak kamerayı istediğiniz bir noktaya kaydırın. 2. SET e (AYAR) basın veya simgesini tıklayın. 3. Kaydetmek istediğiniz önceden ayarlanmış numarayı seçin. 4. ENTER a basın veya simgesini tıklayın. Konum ve konuma ait numara belleğe alınır. 5. Başka konumlar eklemek için 1 ile 4 arasındaki adımları yineleyin. 0 dan 255 e kadar olan önceden ayarlanmış numaralar bu ünitede mevcuttur ancak gerçek önceden ayarlanmış aralık PTZ kameralara bağlı olarak değişir. Önceden Ayarlanmış bir Konumdaki Resme Dönüştürme Aşağıdaki işlev, yalnızca ön ayar işlevi bulunan kameralarla kullanılabilir. Ön ayar işlevi, birleşik kamerayı programlanan önceden ayarlanmış konuma hareket ettirir. Birleşik kamera için önceden ayarlanmış konumlar programlamak gereklidir. 1. MOVE (KAYDIR) düğmesine basın veya simgesini tıklayın. 2. Belleğe alınan önceden ayarlanmış konumun dizin sayısını girmek için sayı düğmelerini kullanın ve ardından ENTER a basın veya simgesini tıklayın. Kamera önceden ayarlanmış konuma hareket eder ve bu konumdaki kameranın resmi monitörde görüntülenir. Önceden Ayarlanmış Konumu Temizleme Belleğe alınan önceden ayarlanmış bir konumu temizleyebilirsiniz. 1. CLEAR (TEMİZLE) düğmesine basın veya simgesini tıklayın. 2. Belleğe alınan önceden ayarlanmış dizin numarasını girmek için sayı düğmelerini kullanın ve ardından önceden ayarlanmış konumları temizlemek için ENTER a basın veya simgesini tıklayın. Bu işlev, PTZ kameralara bağlı olarak kullanılamayabilir. PTZ Kameraların Ayarı Menülerdeki ilgili öğeleri ayarlayarak kamerayı gereksinimlerinize uygun hale getirebilirsiniz. 1. simgesini tıklayın. Ayar menüsü ana monitörün seçili penceresinde görüntülenir. 2. Seçenekleri ayarlamak için okları,,,,,,,, ve düğmelerini kullanın. Daha fazla ayrıntı için PTZ kamera kılavuzlarına bakın. Bazı PTZ kameralar bu üniteyle birlikte düzgün çalışamayabilir. PTZ sanal uzaktan kumanda görüntülendiğinde diğer işlevleri kontrol edemezsiniz. Sayısal Yakınlaştırma Fonksiyonun Kullanımı Mevcut ekran boyutunu sayısal yakınlaştırma fonksiyonunu tam ekran boyutunda canlı bir kanalda veya tam ekran boyutunda bir oynatım kanalında 2 kat büyütebilirsiniz. 1. [ZOOM +] düğmesine tam ekran boyutunda canlı bir kanalda veya tam ekran boyutunda bir oynatım kanalında tıklayın. 2. Yakınlaştırma ekranını aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz. Yakılaştırma ekranının pozisyonunu w/s/a/d düğmelerini kullanarak taşıyabilirsiniz. Yakınlaştırma ekranını fareyi kullanarak taşıyabilirsiniz. Yakınlaştırma ekranını taşımak için Sürükle ve Bırak yapılabilir. 3. Çıkmak için [ZOOM -] düğmesini tıklayın. Yakınlaştırma işleminin etkinliği aşağıdaki durumlarda değişir. Farenin sol tuşu çift tıklandığında. Ünitenin ön tarafında bulunan panel üzerinde belirli bir kanala veya fonksiyona basın. Oynatım esnasında DURDUR düğmesine basın. 3 Kurulum Önceden Ayarlanmış Konumları Gezme Tüm önceden ayarlanmış konumları gezebilirsiniz. 1. TOUR (GEZİN) düğmesine basın veya simgesini tıklayın. Kameradaki kayıtlı tüm önceden ayarlanmış konumlar seçilir ve kamera konumu görüntüsü etkin monitörde açılır. 2. TOUR (GEZİN) düğmesine basarak veya simgesini tıklayarak gezinmeyi durdurabilirsiniz.

24 24 Kurulum 3 Kurulum Sistem Bilgilerini Görüntüleme Sistem bilgilerini görüntülemek için: 1. INFO yu (BİLGİ) seçin veya sistem kontrol çubuğundaki simgesini tıklayın. Sistem bilgisi penceresi ana monitörde görüntülenir. Serinletmek: Bu düğmeye basarak sistem bilgilerini güncelleyin. Hard Disk: Bu düğme depolamanın formatını ayarlar menüsünde [Cihaz>Depolama>E-SATA depolama desteklenmektedir] seçeneğini kullanarak değiştirdiğinizde görüntülenir. Bu düğmeye basarak HDD ile ilgili detay bilgileri görüntüleyin. 2. Pencereden çıkmak için INFO ya (BİLGİ) basın veya [Çıkış] düğmesini tıklayın. DVR adını Korece veya Japoncaya ayarlarsanız, sistem dilini de, DVR adını düzgün göstermesi için Korece veya Japoncaya ayarlamanız gerekmektedir. Aşağıda verilen sistem günlük listesine bakın. No. Günlük Mesajı 1 Güç Açık 2 Güç kapalı 3 Girişi (Uzak) 4 Çıkışı (Uzak) 5 Girişi (Yerel) 6 Çıkışı (Yerel) 7 Konfigürasyon Değiştirildi 8 Konfigürasyon İçe Aktarıldı 9 Fabrika Ayarlarına Dönüldü 10 Güç Tasarrufu 11 Yedekleme Başladı 12 Yedekleme Bitti 13 Yedekleme Başarısız Oldu 14 Dışa Aktarım Başladı 15 Dışa Aktarım Bitti 16 Dışa Aktarma Başarısız Oldu 17 S/W Güncellendi 18 Sistem Fanı Hatası 19 HDD Zarar Gördü 20 HDD Eklendi 21 HDD Kaldırıldı 22 HDD Biçimlendirildi 23 HDD Değiştirildi Sistem Günlüğü Listesini Görüntüleme Sistem günlüğü listesini görüntülemek için: 1. LOG u (GÜNLÜK) seçin veya sistem kontrol çubuğundaki simgesini tıklayın. Sistem günlüğü listesi penceresi ana monitörde görüntülenir. 2. Önceki veya sonraki günlük listesini görmek için a/d işaretini kullanın. 3. Pencereden çıkmak için LOG a (GÜNLÜK) basın veya [Çıkış] düğmesini tıklayın.

25 Kurulum 25 Kaydedilmiş verilerin gönderilmesi Bu ünite, kayıtlı görüntüleri dahili HDD den harici kayıt cihazlarına manuel kopyalayabilir. 1. Sistem kontrol çubuğu üzerindeki ikonu KOPYALAYIN veya tıklayın. Dışa aktarma menü penceresi açılır. 2. [Hedef Cihaz] seçerek ENTER a basın. 3. a/d kullanarak gönderilecek hedef aygıtı seçin. 4. Onaylamak için ENTER a basın. 5. Kanal numarasını seçerek ENTER düğmesine basın. Bu adımı tekrarlayarak çoklu kanal seçimi yapılabilir 6. Kopyalama için başlangıç tarihini/saatini ve bitiş tarihini/saatini ayarlayın. a/d/w/s: Seçenekleri taşır. a/d: Seçili opsiyonun ayarlanması. ENTER: Opsiyonları seçer veya ayarları teyit eder. 7. Dışa aktarma işlemini başlatmak için COPY ye (KOPYALA) basın veya [Dışarı Aktar] simgesini tıklayın. Dışa aktarılan veriler kaydedilmeden önce ünite tarafından yetkilendirilir ve yalnızca kendine özel oynatıcıyla oynatılabilir. Devam etmeden önce dışa aktarma cihazını kontrol edin. Dışa aktarma işlevi için ön panelde bulunan COPY düğmesini kullanabilirsiniz. Kaydedilen veriyi yalnızca canlı moddayken dışa aktarabilirsiniz. Harici aygıtın kullanılması durumunda, harici aygıt bu cihaz üzerinde formatlandırılmalıdır 1. Harici aygıtı DVR cihazının önünde veya arkasında bulunan USB bağlantı noktasına bağlayın. 2. [Format] simgesini seçin ve ENTER a basın. Biçimlendirme tamamlandıktan sonra doğrulama penceresi gösterilir. 3. Pencereyi kapatmak için [TAMAM] ı seçin ve ENTER a basın. Harici aygıt üzerinde seçili verilerin boyutunu ve boş alanı kontrol eder. Aygıt üzerinde yeteri kadar yer yoksa aygıt üzerinde yer açın veya daha önceden kaydedilmiş verileri silin. Yedekleme işlemi gerçekleştiriliyorken dışa aktarma yürütülemez. Dışa aktarılan verileri verilen görüntüleyici yazılımıyla arayabilirsiniz. Kaydedilmiş verileri dışarı aktardığınızda, video verileri, ses verileri, sistem günlüğü ve olay günlüğü verileri de aynı zamanda dışarı aktarılacaktır. Kaydedilen verileri dışa aktardığınızda, dışa aktarım görüntüleme programı da aygıtın [ExportViewer] klasörüne aktarılır. Dışa aktarılan veri dosyası adı, otomatik olarak [Kanal adı_dışa aktarma tarihi_dışa aktarma saati.exp] türünde belirlenir. Dışa aktarma işlemi gerçekleştiriliyorken USB aygıtını çıkarmayın, arıza durumu oluşabilir. Aşağıda listelenen durumlarda uyarı mesajı görüntülenir. Başlangıç tarihi/saati ve bitiş tarihi/saati aynı değere sahip olduğunda. Başlangıç tarihi/saati bitiş tarihinden/saatinden daha sonra olduğunda. Dışa aktarma işleminin gerçekleştirildiği ortamda yeterli boş alan olmadığında. Varolmayan veriler için zaman ayarı yaptığınızda. Arıza durumlarını önlemek için bu ünitede harici bir ortam formatlanmalıdır. DVD+RW ve DVD-RW diskleri kullanılmadan önce sıfırlanmalıdır. 3 Kurulum

26 26 Kurulum 3 Kurulum Konfigürasyon menüsü DVR ın özellikleri ve seçenekleri menü yoluyla yapılandırılır. Bu ünitenin işlemleri, ana monitörde görüntülenen bir menü yoluyla ayarlanabilir. Ön panel ve uzaktan kumanda üzerindeki düğmeleri veya üniteye bağlı bir USB Fare kullanarak çalışma koşullarını seçebilir ve ayarlayabilirsiniz. Ayar menüsüne, DVR konfigürasyonunu düzenlemek için sadece yönetici seviyesinde yetkisi olan kişiler erişebilir. Yardım menüsü Birinci seviye İkinci seviye Üçüncü seviye Bir Menüyü Ayarlamak için Fare Kullanma Menüyü ayarlamak için sol ve sağ fare düğmelerini kullanın. Düğme Sol düğme İşlev Gerekli bir öğeyi seçmek veya seçenekler değerini azaltmak için kullanın. Düğmeyi çift tıklamanız durumunda seçili kanalı tam ekran üzerinde görüntüleyebilirsiniz. Ön Panel Düğmelerini veya Uzaktan Kumanda Düğmelerini Kullanarak Menüyü Ayarlama Ön Panel Uzaktan Kumanda Tanım Menü seçeneklerini belirlemek veya seçenekler değerini ayarlamak için bu düğmeleri kullanın. Seçeneği belirler veya ayarı onaylar. Önceki menüye veya seviyeye döner. 1. Ayar menüsünü görüntülemek için SETUP/ESC ye (AYAR/ESC) basın. 2. w/s kullanarak istenen menü öğesini seçebilir ve daha sonra ENTER (GİRİŞ) düğmesine basarak alt menüyü görüntüleyebilirsiniz. 3. w/s kullanarak istenen menü öğesini seçebilir ve daha sonra ENTER (GİRİŞ) düğmesine basarak ayarlama opsiyonlarını görüntüleyebilirsiniz. 4. İstediğiniz seçeneği belirlemek için w/s tuşunu kullanın, değeri ayarlamak için ENTER a basın. 5. İstediğiniz ayarı seçmek için a/d tuşunu kullanın, ardından seçiminizi onaylamak için ENTER a basın. 6. Setup (Ayar) menüsünden çıkmak için SETUP/ESC ye (AYAR/ESC) basın. Kaydet mesajı görüntülendiğinde, [TAMAM] seçin ve ENTER a basarak ayarları kaydedin. Ön panel düğmelerini ve uzaktan kumanda düğmelerini kullanarak işlev menüsünü çalıştırırken her iki düğme de işlev menüsünü kontrol etmek üzere aynı şekilde çalışır. Ön paneldeki sayı düğmelerinin diğer işlevlerini aşağıda gösterildiği gibi kullanmak için, 1. SHIFT e basın. Düğme göstergesi kırmızıya döner. 2. İstediğiniz işlev düğmesini seçin. Çalışmaya yönelik tüm açıklamalar, uzaktan kumandanın kullanımına bağlıdır. Sağ düğme Seçenekler değerini yükseltmek için kullanın. 1. Sistem kontrol çubuğu üzerinde ikonunu farenin sol düğmesi ile tıklayarak ayarlar menüsünü görüntüleyin. 2. Sol fare düğmesi ile istenen seçeneği tıklayarak ikinci veya üçüncü seviye menü seçeneklerini görüntüleyin. 3. İstediğiniz seçeneği sol fare düğmesiyle tıklayın. 4. Seçili seçenekler değerini ayarlayın. 5. Ayar menüsünden çıkmak için simgesini tıklayın. Kaydetme mesajı görüntülenirse, ayarları kaydetmek için sol fare tuşuyla [TAMAM] i tıklayın.

27 Kurulum 27 Sistem Ayarları TCP/IP v4 Özellikler 3 DVR Adı: DVR adını girmek için alfabetik harfleri ve rakamları kullanarak en fazla 21 karakterlik bir isim kullanabilirsiniz. DVR adını Korece veya Japonca olarak ayarlarsanız, LG Network Client programı sistem ayarlar menüsünü kullanın. DVR adını Korece veya Japoncaya ayarlarsanız, sistem dilini de, DVR adını düzgün göstermesi için Korece veya Japoncaya ayarlamanız gerekmektedir. DHCP: Bu opsiyonu, bir DHCP sunucusu ağ üzerinde kurulduktan sonra IP adres atamasına izin vermek için seçin. Bu ayarlama ile IP adresi otomatik olarak atanmaktadır. IP Adresi: Bir IP adresi girin. Alt Ağ Maskesi: Bir alt ağ maskesi girin. Ağ Geçidi: Çıkış noktası adresini girin. Birincil DNS: Ana bilgisayar adlarını IP adresine çeviren birincil alan sunucu adlarını girin. İkincil DNS: Birinci DNS sunucuyu yedekleyen ikincil DNS sunucu adresini girin. TCP/IP v6 Kurulum Dil: Ayar menüsüne ve bilgi ekranına yönelik bir dil seçin. Tuş Sesi: Düğme sesini etkinleştirmek için işaretler. Düğme sesi düğmeleri kullanılırken etkin konuma gelir. Video Formatı: Video sistemi formatınıza göre video formatını NTSC veya PAL olarak ayarlar. Video formatı değiştirildiğinde, HDD seçili video formatına uygun olarak formatlanır. HDD formatlandıktan sonra, teyit mesajı görüntülenir. [TAMAM] seçerek ENTER düğmesine basın Sistem kapanıp tekrar açılacaktır. Herhangi bir arızayı engellemek için, video formatını değiştirmeden önce tüm kamera bağlantıları kesilmelidir. Konfigürasyon Alma İşlemi: DVR konfigürasyon verilerini USB bellek kartından içe aktarır. Konfigürasyon Gönderme İşlemi: Bu DVR daki konfigürasyon verilerini USB bellek kartına aktarır. Fabrika Ayarları: DVR ı orijinal fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Bazı seçenekler sıfırlanamaz (tarih, saat, gün ışığından tasarruf, saat dilimi ve kullanıcı parolası ayarları). Auto: Bu seçeneği IP adresini otomatik olarak atamak için seçin. IP Adresi: Bir IP adresi girin. Alt Ağ Ön EK Uzunluğu: Altağ Önek uzunluğunu girin. Bir IPv6 öneki yönlendirme ya da bir adres aralığını tanımlamak için kullanılan adres kısmını belirtir. Ağ Geçidi: Çıkış noktası adresini girin. Birincil DNS: Ana bilgisayar adlarını IP adresine çeviren birincil alan sunucu adlarını girin. İkincil DNS: Birinci DNS sunucuyu yedekleyen ikincil DNS sunucu adresini girin.

28 28 Kurulum 3 Kurulum Ağ TCP/IP Bağlantısı Noktası No.: TCP/IP Bağlantı Noktası numarasını girin. PC Client (Bilgisayar İstemcisi) programını kullanarak canlı gözetim görüntüsünü ağ üzerinden izleyebilirsiniz. Video ve ses verilerinin aktarılma işlevinin varsayılan fabrika ayarı portu 9001 dir. Ancak, bazı durumlarda daha fazla esneklik veya güvenlik için bu port numarasını değiştirmek daha iyidir. Bu bağlantı noktasını numarasını ile arasında düzenleyebilirsiniz. Ağ Sunucu Bağlantı Noktası No.: Ağ sunucusu Bağlantı Noktası numarasını girin. Bir web sunucusu kullanarak canlı gözetim görüntüsünü ağ üzerinden izleyebilirsiniz. HTTP nin kullandığı TCP portu genellikle 80 dir. Ancak, bazı durumlarda daha fazla esneklik veya güvenlik için bu port numarasını değiştirmek daha iyidir. Bu bağlantı noktasının numarasını 80 olarak belirleyebilir veya ile arasında düzenleyebilirsiniz. Audio Bağlantı Noktası No.: Ses Bağlantı Noktası numarasını girin. Bu bağlantı noktasını numarasını ile arasında düzenleyebilirsiniz. Bant Genişliği Değiştirme: Veri trafiğini ayarlamak için bant genişliğini girin. RTSP Port: RTSP Bağlantı Noktası numarasını girin. Bu bağlantı noktasını numarasını ile arasında düzenleyebilirsiniz. Ön ayarlı çıkış noktası 554 dür. DDNS Hizmeti: DDNS fonksiyonunu etkinleştirmek için işaretler. Bu ücretsiz servis, LG DDNS Sunucusuyla birleştirildiğinde çok faydalı olur. Kullanıcının IP aygıtını IP adresi yerine URL kullanarak bağlamasına izin verir. Bu, aynı zamanda dinamik IP adresi problemini de çözer. Ana Bilgisayar Adı: Kullanmak istediğiniz ana bilgisayar adını girin. Ana bilgisayar için www, mail, http, ftp, com, lg, lge, lgddns, lgeddns, ddns isim olarak kullanılamaz. Kayıtlı Ana Bilgisayar: Kayıtlı ana bilgisayar adı görünür. Güncelle: [Ana Bilgisayar Adı] bölümüne girdiğiniz ana bilgisayar adını LG DDNS sunucusuna kaydedin. DDNS ana bilgisayar adını kaydetme DDNS işlevi sayesinde LG DVR ı kolayca kullanabilirsiniz. LG DVR ı aldıktan sonra, DDNS işlevini ilk kez kullandığınız zaman 1. DVR ayar menüsünü görüntüler. 2. [Sistem] > [Ağ] seçeneklerini seçin. 3. [DDNS Hizmeti] opsiyonlarını işaretler. 4. Ana bilgisayar adını [Ana bilgisayar adı] bölümüne girin. 5. [Güncelleme] düğmesini tıklayın. Ana bilgisayar kaydı tam olarak tamamlandıysa, ana bilgisayar adı [Kayıtlı Ana Bilgisayar] bölümünde görüntülenir. Ana bilgisayar adı güncelleme sonrasında kaydedilmediyse, lütfen ağ bağlantısını kontrol edin. DDNS ana bilgisayar adını değiştirmek istediğiniz zaman Kayıtlı ana bilgisayar adını yenisiyle değiştirmek isterseniz, aşağıdaki adımları takip edin. 1. Yeni ana bilgisayar adını [Ana bilgisayar adı] bölümüne girin. 2. [Güncelleme] düğmesini tıklayın. Ana bilgisayar adını değiştirmek için onay penceresi görüntülenir. 3. [TAMAM] düğmesini tıklayın. Ana bilgisayar adını tam olarak değiştirdiğinizde, değiştirilmiş ana bilgisayar adı [Kayıtlı Ana Bilgisayar] bölümünde görüntülenir. Ana bilgisayar adı güncelleme sonrasında kaydedilmediyse, lütfen ağ bağlantısını kontrol edin. Ağ üzerinden yayın Knl: Kanal numarasını görüntüler. Çözünürlük: Kayıt çözünürlüğünü seçer. Her bir grup için aynı çözünürlük oranı ayarlanmıştır; Kanal 1 den 8 e kadar ve Kanal 9 dan Kanal 16 ya kadar gibi. Kalite: Kaydedilen resim kalitesini Kare Sayısı: SÇerçeve hızını seçer. Çerçeve hızı saniyede gönderilen resim karesi miktarını belirtir. Çözünürlüğe bağlı olarak, çerçeve hızı otomatik olarak ayarlanır. Manuel ayarlamak istiyorsanız aşağıdaki bölüme bakın. NTSC PAL Çözünürlük Çerçeve Hızı 352*240 1, 3, 5, 7.5, 10, *240 1, 3, 5, *480 1, 3 352*288 1, 3, 5, 6, 7.5, *288 1, 3, 5, 6 704*576 1, 3

29 Kurulum 29 Tarih/Saat NTP seçeneği bu sisteme uygun olarak ayarlanmamış ise gerçek zaman ile sistem zamanı arasında fark oluşabilir. NTP nin kullanılması önerilmektedir. Kontrolör 3 Tarih: Mevcut yılı, ayı ve günü işaretleyin. Saat: Şu andaki saat ayarını yapın. Tarih Formatı: Tarih görüntüleme formatını seçin. Saat Formatı: Saat görüntüleme formatını seçin. Zaman Dilimi: DVR ın kurulumunun yapıldığı bölgedeki yerel saat alanını seçin. Gün Işığı Tasarrufu: Yaz saati uygulamasını kullandığınızda işaretleyin. Gün Işığından Tasarruf Başlangıcı: Gün Işığından Tasarruf için başlangıç zamanını seçin. Gün Işığından Tasarruf Bitişi: Gün Işığından Tasarruf için bitiş zamanını seçin. NTP IR Uzak Kimlik: Bu üniteye yönelik IR Uzak Kimliği ni seçin. Çoklu sistem kullanıyorsanız, her DVR ünitesine yönelik IR Uzak Kimlik ayarını yapın. Uzaktan Kontrolör ID: Bu ünite için Uzaktan Kontrol Tanımlamasını seçin. Çoklu sistem kullanmanız durumunda Uzaktan Kontrol Tanımlamasını her bir DVR ünitesi için ayarlayın. DVR ünitesini LKD1000 Kontrolör kullanarak kontrol edebilirsiniz. (Daha fazla bilgi için LKD1000 kullanıcı kılavuzuna bakın). Kurulum Güncelleştirme Güncelleme özelliği, DVR yazılımını güncelleştirmenize ve PTZ protokollerini eklemenize/güncelleştirmenize olanak tanır. Bu durumda, mevcut DVR ayarları güncelleştirme işlemi sırasında silinmeyecek veya değiştirilmeyecektir. NTP: İstediğiniz takdirde, DVR aygıtının tarih ve saat bilgilerini, saat sunucusu olarak adlandırılan NTP (Ağ Zaman Protokolü) ile senkronize edebilir, NTP Sunucu adını belirleyebilirsiniz. Sunucu: Çoğu durumda genel olanı seçin. DVR, 5 genel sunucu (time.nist.gov, time-a.nist.gov, time-b.nist.gov, ntp.nasa.gov, clock.isc.org) arasındaki ortalama saati kullanacaktır. Özel Zaman Sunucusu: Sanal klavyeyi kullanarak özel saat sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girin. Senk. Aralığı: NTP saat sunucusuyla 1 gün, 1 saat, 1 ay ve 1 hafta biçiminde eşitlenmiş aralıklar belirleyebilirsiniz. NTP Testi: NTP sunucusunu test etmek için [NTP Testi] i seçin. 1. Güncelleme yöntemini seçer. 2. Güncelleme dosyasının bulunduğu aygıtı seçer veya FTP sunucu adı girin.

30 30 Kurulum 3 Kurulum [YEREL] de güncelleme yöntemini seçerseniz [FTP Sunucusu] seçeneği etkisiz konuma geçecek ve [Cihaz] seçeneği etkin konuma gelecektir. [Ağ] de güncelleme yöntemini seçerseniz [Cihaz] seçeneği etkisiz konuma geçecek ve [FTP Sunucusu] seçeneği etkin konuma gelecektir. 3. [Arama] düğmesini seçerek ENTER düğmesine basın. Güncelleme dosyası listede görüntülenecektir. 4. Güncelleme dosyasını listeden seçin. 5. [Güncelleme] düğmesini seçerek ENTER düğmesine basın. Teyid penceresi açılacaktır. 6. Güncelleştirme işlemini başlatmak için OK i seçin veya durdurup çıkmak için Cancel ı seçin. Güncelleştirme işlemi tamamlandığında sistem, sistemin Yeniden Başlatmak üzere bir iletişim kutusu görüntüler. 7. DVR ı yeniden başlatmak için OK i tıklayın. Hata oluşmaması için, güncelleme işlemi esnasında gücü kapatmayın. Güncelleme yapılırken harici aygıtı veya CD/DVD yi yerinden çıkarmayın. Arızaya neden olabilir. Yedekleme Tahmini Boyut: Yedekleme verilerinin boyutunu ve harici cihazlar üzerinde bulunan serbest alanı görüntüler. Yedeklemeyi Başlat: Yedeklemeyi başlatmak için kullanılır. Medyayı Sil: Ortamı silmek için kullanılır. Anlık Yedekleme 1. Yedekleme işlemi için yedek USB cihazını bağlayın veya disk sürücüsüne kaydedilebilir bir disk yerleştirin. 2. Yedekleme yapmak istediğiniz bölümü seçin. 3. Zamanlama seçeneklerinden ANLIK seçin. 4. Yedekleme aygıtını seçin. 5. Yedekleme için Zaman Aralığı Tarihi, Zaman Aralığı Başlangıcı ve Zaman Aralığı Bitişi sürelerini seçin. 6. [Tahmini Boyut] simgesini seçin ve ENTER a basın. 7. Seçili verinin boyutunu ve boş alanı kontrol edin. Aygıt üzerinde yeteri kadar yer yoksa aygıt üzerinde yer açın veya daha önceden kaydedilmiş verileri silin. 8. [Yedeklemeyi Başlat] simgesini seçin ve yedeklemeyi başlatmak için ENTER a basın. 9. Ayar menüsünden çıkın. Yedekleme işlemi gerçekleştiriliyorken sistem kontrol çubuğundan yedekleme durumunu kontrol edebilirsiniz. Günlük/Haftalık yedekleme 1. Yedekleme için USB aygıtını bağlayın. Günlük veya haftalık yedekleme için CD veya DVD yazıcı kullanamazsınız. 2. Zamanlama seçeneklerinden HAFTALIK veya GÜNLÜK seçin. 3. Yedekleme aygıtını seçin. 4. Zamanlama başlangıcı seçeneğinde yedeklemenin başlatılacağı tarihi ve/veya saati girin. 5. Zaman Aralığı Başlangıç seçeneğinde günü ve/veya saati girin. 6. Zaman Aralığı Bitiş seçeneğinde günü ve/veya saati girin. 7. [Tahmini Boyut] simgesini seçin ve ENTER a basın. 8. Seçili verilerin boyutunu ve USB aygıtındaki boş alanı kontrol edin. USB aygıtının yeterli yere sahip olmaması durumunda, yeteri kadar alana sahip bir USB aygıtı ile değiştirin veya bağlı bulunan USB aygıtı üzerinden bazı dosyaları silerek boş alan açın. Bölüm Seçimi: Bir yedekleme bölümü seçin. Takvim: Yedekleme zamanlamasını ayarlayabilirsiniz. KAPALI: Tüm seçenekler devre dışı bırakılır. HAFTALIK veya GÜNLÜK: Ayara bağlı olarak yedekleme verileri otomatik olarak kaydedilir. ANLIK: Yedekleme verileri manuel kaydedilir. Cihaz: Bir yedekleme cihazı seçin. Takvim Başlangıcı: Zamanlama başlangıç tarihini belirleyin (Haftanın bir günü ve saat) Saat Aralığı Tarih: Yedekleme zaman aralığını girin. Yedekleme yapmak istediğiniz tarihi girin. Saat Aralığı Başlama: Haftanın başlangıç gününü veya saatini girin. Saat Aralığı Sona Erme: Haftanın bitiş gününü veya saatini girin.

31 Kurulum 31 Yedekleme işlevi, harici USB CD-ROM sürücüsünde desteklenmemektedir. Yedekleme için kullanılabilir harici aygıt. Aygıt Kapasite USB HDD 1 TB den daha az. E-SATA HDD 2 TB ye kadar Arıza durumlarını önlemek için önerilen harici USB aygıtlarını kullanın (Bkz. sayfa 70). CD-R, DVD-R veya DVD+R diskleri formatlanamaz. DVD+RW ve DVD-RW diskleri kullanılmadan önce sıfırlanmalıdır. Arıza durumlarını önlemek için bu ünitede harici bir ortam formatlanmalıdır. Yedekleme işlemi gerçekleştiriliyorken [Tahmini Boyut], [Yedeklemeyi Başlat] ve [Medyayı Sil] seçeneklerini kullanamazsınız. Harici aygıtın bağlantısını yedekleme işlemi devam ederken kesmeyin, arızaya neden olabilir. Harici ortamı FAT32 ye sahip bir bilgisayar kullanarak formatlarsanız, ortam bu ünitede kullanılamayabilir. Harici aygıt üzerinde seçili verilerin boyutunu ve boş alanı kontrol eder. Aygıt üzerinde yeteri kadar yer yoksa aygıt üzerinde yer açın veya daha önceden kaydedilmiş verileri silin. 1. [Tahmini Boyut] ikonuna daha sonra da ENTER düğmesine basın. Seçili verilerin boyutu ve mevcut boş alan görüntülenir. 2. [TAMAM] seçin ve ENTER düğmesine basarak pencereyi kapatın Yedekleme işlemi gerçekleştiriliyorken yedeklemeyi durduramazsınız. Aşağıda listelenen durumlarda uyarı mesajı görüntülenir. Başlangıç ve bitiş zamanı aynı değere sahip olduğunda. Başlangıç zamanı bitiş zamanından daha sonra olduğunda. Varolmayan veriler için zaman ayarı yaptığınızda. Başlangıç ve bitiş zamanı ayarı hatalı olduğunda. Bir ortamda yeterli boş alan olmadığında. Seçili USB aygıtının bağlantısı kesildiğinde. Disk yazma işlemi, tek oturumda kapalı formatta gerçekleştirilir. Yedekleme amacı ile CD/DVD yazıcı kullanmanız durumunda, ISO görüntüsü yapıldıktan sonra veriler CD/DVD üzerine yazılmaya başlayacaktır. Sistem kontrol çubuğu üzerinde yedekleme işleminin ilerlemesini izleyebilirsiniz. Tahmini yedekleme verisi boyutu yalnızca yaklaşık bir boyuttur. Bu nedenle alan yetersizliği durumunu önlemek için ortamda yeterli boş alan açmalısınız. Zamanlanmış kayıt süresinde, sistem kontrol çubuğundan yedekleme durumunu kontrol edebilirsiniz. Dışa aktarım işlemi gerçekleştiriliyorken veya harici USB aygıtında yedekleme verisi aranıyorken, zamanlanmış yedekleme başlatılmaz. Dışa aktarım veya yedekleme araması tamamlandıktan sonra, zamanlanmış yedekleme yeniden başlatılır. Program yedeklemeyi ayarlarsanız, yedekleme verisinin boyutu Ayar menüsünün kayıt ayarlarına göre belirlenir. Kaydedilen gerçek veri boyutu, belirlenen kaydedilmiş veri boyutundan büyükse, program yedekleme etkinleştirilmeyebilir. Aygıt Ayarları Kamera Knl: Kanal numarasını görüntüler. Adı: Kanal adını girmek için alfabetik harfleri ve rakamları kullanarak en fazla 21 karakterlik bir isim kullanabilirsiniz. Adı Korece veya Japonca olarak ayarlarsanız, LG Network Client programı sistem ayarlar menüsünü kullanın. Adını Korece veya Japoncaya ayarlarsanız, sistem dilini de, adı düzgün göstermesi için Korece veya Japoncaya ayarlamanız gerekmektedir. Audio: Ses giriş kanalını seçin. Seçili giriş ses kanalından dinleyebilirsiniz. IP kanalını ON yaparsanız, IP kamerasının giriş sesini duyabilirsiniz. PTZ RS-485 terminalinin veri portu yoluyla bağlanan PTZ kameralara yönelik ayarları içerir. Kanal: Bağlı PTZ kamerayı ayarlamak için istenilen kanalı seçer. 3 Kurulum

32 32 Kurulum IP Kamera 3 Kurulum Kanal adını Korece veya Japoncaya ayarlarsanız, sistem dilini de, kanal adını düzgün göstermesi için Korece veya Japoncaya ayarlamanız gerekmektedir. Port: Arka paneldeki RS-485 terminaline yönelik bağlı veri portunu seçer. DATA 2 portu, DVR a bağlı olan PTZ kamerasını kontrol etmek veya LKD1000 kumandasıyla kontrol etmek için kullanılır. DATA 2 bağlantı noktası üzerinden PTZ kamerayı kullanmak isterseniz, [Uzaktan Kontrolör ID] seçeneğini [HİÇBİRİ] olarak belirlemelisiniz. DVR nin DATA 2 bağlantı noktası üzerinden kontrolü için LKD1000 kontrol aygıtını kullanırsanız, [Uzaktan Kontrolör ID] numarasını 1 ile 16 arasında ayarlamanız gerekmektedir. Kontrol ID: PTZ kamera tanımlamasını seçer. PTZ kamerayla aynı ayarları yapar. Protokol: PTZ kamera tarafından desteklenen protokolü seçer. Haberleşme Hızı: İletişim hızını seçer. PTZ Testi: PTZ ayarından sonra, seçili PTZ kameraya yönelik yatay kaydırma/eğme işlevini test edebilirsiniz. Test ekranını, PTZ testi seçeneğinin sağ tarafında bulunan önizleme pencerelerinden görebilirsiniz. a/d: Yatay kaydırma yönünü test eder. w/s: Eğme yönünü test eder. Desteklenen PTZ kamera listesi referans için sayfa 71 te bulunmaktadır. Kanal: Bağlı IP kamerası ayarlanması için istenen kanalı seçer. Kanal adını Korece veya Japoncaya ayarlarsanız, sistem dilini de, kanal adını düzgün göstermesi için Korece veya Japoncaya ayarlamanız gerekmektedir. Sağlayıcı: IP kamera satıcısını açılır listeden seçin. Model Numarası: IP kameranın model adını girin. Ana Bilgisayar Adı: IP kameraya ait IP adresini girin. Kullanıcı Adı: Kullanıcı adını girin. Şifre: Kullanıcı şifresini girin. Port: Bağlantı noktası numarasını girin. Test: [Test] seçeneğini kullanarak IP kamera bağlantısını kontrol edin. Desteklenen IP kamera özellikleri. Özellikler Satıcı Kayıt modu Video Kodeks Ses kayıt ve çalma Çözünürlük Akış PTZ Algılayıcı/Hareket girişi LG, AXIS Devamlı, Anlık Tanım H.264 Temel Profil Desteklenmemektedir CIF, Half D1(2CIF), D1(4CIF), UXGA, 720p, 1080p Master-0 sadece LG kamera için Desteklenmemektedir Desteklenmemektedir Eğer çözünürlük D1 in üzerindeyse, bu birimde canlı görüntü ve kayıttan çalmayı görüntülemek için sistemi çalıştıramazsınız. Bu durumda, istemci programını kullanmalısınız.

33 Kurulum 33 ATM/POS Arayüz aygıtı: Ara yüz aygıtını açılır listeden seçin. HİÇBİRİ: ATM/POS aygıtının DVR ile doğrudan bağlantılı olduğu durumda seçim işlemini yapar. AVE Hydra: ATM/POS aygıtının AVE Hydra aygıtı ile DVR a bağlı olduğu durumda seçim işlemini yapar. AVE Hydra ya ayarlanması durumunda [Kamera], [Haberleşme Hızı], [Veri biti], [Durdurma biti] ve [Veri Eşlik] seçenekleri bu seçenekler ayarlanmayacağı için belirgin olmayacaktır. Kamera: ATM/POS aygıtı ile eşleme için kamera sayısını seçin. Haberleşme Hızı: DVR ve ATM/POS aygıtı arasında iletişim hızını ayarlamak için istenen parametreyi seçin. Veri biti: RS-485 iletişimi için veri bit sayısını seçin. Durdurma biti: İstenen parametreyi seçin. Asenkron iletişimde bit durdurucu son veriye eklenmiştir. Veri Eşlik: İstenen parametreyi seçin. Eşlik biti, eşlik kontrolü amacı ile verilere eklenmiştir. Depolama NORMAL BÖLÜM: HDD nin normal bölümü için üzerine yazıp kaydetme seçeneği, HDD nin normal bölümünün tümüne kayıt yapılmışsa kullanılabilir. OLAY BÖLÜMÜ: HDD nin olay bölümü için üzerine yazıp kaydetme seçeneği, HDD nin olay bölümünün tümüne kayıt yapılmışsa kullanılabilir. KAPALI: Üzerine yazma seçeneği kullanılmaz. HDD Doldu Uyarısı: HDD dolduğunda bir uyarı mesajı görüntülenir. Otomatik Silme: Otomatik silme gününü ayarlar. Otomatik silme gününü ayarlarsanız, seçili gün içinde oluşturulan veriler haricindeki kayıtlı veriler silinecektir. Otomatik Silme işlevi her 35 dakikada bir etkinleştirilir. Olay Bölümü: Olay kaydı için olay bölümü alanını belirler. Hareket ve algılayıcı kayıt verileri HDD üzerinde olay bölümü içerisine kaydedilmektedir. Bir olay kaydı yapmadan önce, olay bölümü için bir alanı belirlemelisiniz. Format: HDD yi (Sabit Disk Sürücüsü) sıfırlar. HDD üzerindeki tüm veriler silinecektir. Ekle: Seçili E-SATA depolamasının veri kaydı için kullanın. Çıkart: Seçili E-SATA depolamasının veri yedeklemesi için kullanın. Olay bölümü değerini değiştirirseniz, HDD nin güncel kayıtlı verileri silinir ve bölüm sıfırlanır. Bölümler otomatik olarak formatlanır ve sistem yeniden başlatılır. HDD yi biçimlendirme 1. [Olay Bölümü] seçeneğini kullanarak HDD üzerinde olay bölüm oranını ayarlayın. Olay bölümünü %60 olarak belirlerseniz, geri kalan %40 normal bölümleme olarak otomatik olarak ayarlanacaktır. Olay Bölümü: Hareket ve algılayıcı kayıt verileri için HDD üzerinde alan belirleme. Normal Bölüm: Anlık ve normal kayıt verileri için HDD üzerinde alan belirleme. 2. [Format] (Biçimlendir) simgesini seçin ve ardından ENTER a basın. 3. [TAMAM] i seçin ve biçimlendirmeyi başlatmak için ENTER a basın. 3 Kurulum Depolama: E-SATA aygıtı veya dahili aygıt adını seçer. Seri Numarası: Seçili depolamanın seri numarasını gösterir. Üstüne Yaz: HEPSİ: Üzerine yazıp kaydetme seçeneği, HDD nin normal bölümü ile olay bölümünün tümüne kayıt yapılmışsa kullanılabilir.

34 34 Kurulum Görüntü Ayarları Kanal Düzenleme OSD (Ekran Göstergesi) 3 Kurulum Knl: Kanal numarasını görüntüler. Adı: İstenen kanalı seçin. IP kanalını bir kez kullanabilirsiniz. Kanal Adı: Kanal penceresi üzerinde görüntüleri işaretler veya kanal adını siler. Kanal-Status: Kanal penceresi üzerinde görüntüleri işaretler veya kanal durumunu siler. Yazı Tipi Boyutu: Kanal penceresinde görüntülenen kanal adı ve oynatım zamanı gibi çeşitli yazıların harf büyüklüğünü belirler. Pozisyon: Kanal penceresinde görüntülenen kanal adı ve oynatım zamanı gibi çeşitli yazılarında karakterlerin yerlerini belirler. Kanal adını Korece veya Japoncaya ayarlarsanız, sistem dilini de, kanal adını düzgün göstermesi için Korece veya Japoncaya ayarlamanız gerekmektedir. Video Ayar Her kamera kanalının parlaklık, karşıtlık ve renk ayarını ayarlar. Ayarlar ekranını önizleme pencerelerinden görebilirsiniz. Sıra Kanal: Ayarlamak üzere istediğiniz kanalı seçer. Seçili bölünmüş ekran modunda, tüm kanalları sıra ile izleme. Sıralama modunu 16 bölünme ile birlikte kullanamazsınız (LE5008/ LE4008 serileri: 8 e bölünmüş). Sıralama modu içerisinde, ekran bölünme modunu değiştirirseniz, sıralama fonksiyonu iptal olacaktır. Ana Kalma Zamanı: Ana monitör için kanal sıralama zamanını seçer. Spot Kalma Zamanı: Spot monitör için kanal sıralama zamanını seçer. Kanal adını Korece veya Japoncaya ayarlarsanız, sistem dilini de, kanal adını düzgün göstermesi için Korece veya Japoncaya ayarlamanız gerekmektedir. Parlaklık: Seçili kanala yönelik parlaklık ayarını 0 ila 100 olarak ayarlar. Kontrast: Seçili kanala yönelik karşıtlık ayarını 0 ila 100 olarak ayarlar. Renk: Seçili kanala yönelik renk ayarını 0 ila 100 olarak ayarlar. Varsayılana Geri Yükle: Ön ayar değerlerini ayarlar.

35 Kurulum 35 Kayıt ayarları Takvim Daha önceden ayarlanmış bir zaman için haftanın belirli günleri seçilerek programlanmış kayıt etkin konuma getirilebilir. DVR, kullanıcı tarafından ayarlanan bir zamanlamaya göre kayıt yapabilir. Ayrıca, tarihe ve saate bakmaksızın manuel kayıt da yapabilir. Kayıt kesintisiz olarak veya olaylardan yola çıkılarak (alarm ve hareket algılama) yapılabilir. Kayıt zamanlama ekranı, tüm kanalların 24 saatlik bir dönemdeki zamanlamasını gösteren haftanın bir gününü görüntüler. Her 1 saatlik hücre bloğuna yönelik kayıt yöntemi seçilebilir. Her bloğun kayıt yöntemi kolay görüntülenebilmesi için renkli olarak gösterilir. Kanal Numarası Kayıt modu Zaman Çizelgesi Haftanın Herhangi bir Gününe yönelik Kayıt Zamanlamasını Ayarlama 1. Bir gün seçin. 2. Kaydı zamanlamak için istediğiniz kanalı seçin. 3. Başlangıç zamanına yönelik zaman hücre bloğunu seçin. 4. Kayıt modunu seçmek için ENTER a basın veya sol fare düğmesini tıklayın. Hücre bloklarının rengi otomatik olarak değişir. Gri: Programlanmış bir kayıt yok. Açık Yeşil (kesintisiz kayıt): önceden ayarlanmış zaman geldiğinde kayıt otomatik olarak başlatılır. Kırmızı (sensör olay kaydı): belirlenmiş bir süre içerisinde sensör alarmı oluştuğunda kayıt otomatik olarak başlatılır. Yeşil (hareket olay kaydı): belirlenmiş bir süre içerisinde hareket algılandığında kayıt otomatik olarak başlatılır. Menekşe Rengi (Metin olay kaydı): Kayıt, belirlenen zaman içerisinde metin girdisi algılandığında otomatik olarak başlar. Sarı (sensör+hareket kaydı): sensör alarm sinyalinde giriş varsa veya hareket algılanırsa kayıt otomatik olarak başlatılır. Açık Yeşil+Kırmızı (Kesintisiz+Sensör olay kaydı): Önceden ayarlanmış zaman geldiğinde kayıt otomatik olarak başlar. Sensör alarmı belirlenmiş süre içinde çaldığında, kesintisiz kayıt modunu sensör olay kaydı modu olarak değiştirin, böylece kayıt otomatik olarak başlar. Açık Yeşil+Yeşil (Kesintisiz+Hareketli olay kaydı): Önceden ayarlanmış zaman geldiğinde kayıt otomatik olarak başlar. Hareket, belirlenmiş süre içinde algılandığında, devamlı kayıt modunu hareketli olay kaydı modu olarak değiştirin, böylece kayıt otomatik olarak başlar. Açık Yeşil+Menekşe Rengi (Devamlı+Metin olay kaydı): Ayarlanmış zamanda kayıt otomatik olarak başlar. Belirlenmiş zaman içerisinde metin girdisinin oluşması durumunda, devamlı kayıt modundan metin olay kayıt moduna geçilir ve kayıt otomatik olarak başlar. Açık Yeşil+Sarı (Kesintisiz+Sensör+Hareketli olay kaydı): Önceden ayarlanmış zaman geldiğinde kayıt otomatik olarak başlar. Sensör alarmı sinyali devreye girdiğinde veya hareket algılandığında, kesintisiz kayıt modunu hareketli olay kaydı modu olarak değiştirin, böylece kayıt otomatik olarak başlar. Sarı+Menekşe (Sensör+Hareket+Metin olay kaydı): Sensör alarm sinyaline girdi oluştuğunda, hareket algılanmış veya metin girdisi oluşmuştur ve kayıt otomatik olarak başlar. Gök mavisi (Devamlı+Sensör+Hareket+Metin olay kaydı): Ayarlanmış zamanda kayıt otomatik olarak başlar. Sensör alarm sinyaline girdi oluştuğunda, belirlenen zaman aralığında hareket algılanmış veya metin girdisi oluşmuştur ve bu durumda devamlı kayıt modundan çıkılarak algılanmış olay kaydı moduna geçilir ve kayıt otomatik olarak başlar. 3 Kurulum

36 36 Kurulum 5. Zamanlama saatini onaylamak için zamanlama saati hücre bloklarının bir sonraki hücre bloğunu seçin. 6. Saati, zamanlamanın sonuna ayarlamak üzere gri rengi seçmek için ENTER a basın veya sol fare düğmesini art arda tıklayın. Ayarlar hücre bloğu vurgulanır. Özel Gün Zamanlama Listesini Kontrol Etme 1. [Özel Gün] düğmesi seçildiğinde [ZOOM -] düğmesine basın. Özel gün zamanlama listesi görünür. 2. Listeden bir özel gün başlığı seçin ve ENTER a basın. Başlık rengi turuncuya döner. 3. [Düzenle] simgesini seçin ve ardından özel günü düzenlemek için ENTER a veya özel gün zamanlamasını silmek için ZOOM - (MESAFE AYARLAMA -) düğmesine basın. 4. Özel gün zamanlama listesinden çıkmak için ESC ye basın. 3 Özel gün kayıt zamanlaması diğer kayıtlarla birlikte çoğaltılırsa yalnızca özel gün kaydı mümkün olur. Kurulum Kayıt Zamanlamasını Kopyalama 7. Önceki menüye gitmek için SETUP/ESC ye (AYAR/ESC) basın. Kaydet mesajı görüntülendiğinde, [TAMAM] seçin ve ENTER a basarak ayarları kaydedin. 8. Ayarlar menüsünden çıkmak için devamlı olarak SETUP/ESC tuşuna basın. Özel bir Gün için Kayıt Zamanlaması Ayarlama Haftalık zamanlamanın yanı sıra, en fazla 10 belirli tarih/zaman süresi tanımlanabilir. Belirli bir kayıt zamanlamasını yapılandırmak için Specific Dates i (Belirli Tarihler) seçin. 1. Program ayarlama menüsü üzerinde [Özel Gün] düğmesini seçin 2. Bir hücre bloğu seçin. 3. [ZOOM +] (MESAFE AYARLAMA +) düğmesine basın veya özel gün ayarı menüsü üzerindeki [Ekle] simgesini tıklayın. Belirli tarih seçimi menüsü görünür. 4. Yıl, ay ve güne yönelik gerekli bilgileri girin. w/s/a/d: Sütunları hareket ettirmek için [TAMAM] veya [İptal] düğmelerine basın. a/d (veya sol/sağ fare tuşu): Geçerli konumdaki değeri değiştirir. 5. [TAMAM] düğmesini seçmek için w/s/a/d tuşunu kullanın ve ENTER a basın. Sanal klavye menüsü görünür. 6. Özel günün adını girin. Bir karakter seçmek için w/s/a/d tuşunu kullanın, ardından seçiminizi onaylamak için ENTER a basın. 7. [TAMAM] simgesini seçmek için w/s tuşunu kullanın ve ardından özel günün tarihini belirlemek ve özel gün menüsü ekranına dönmek için ENTER a basın 8. Zamanlama saatini seçin ve her kanala yönelik kayıt yöntemini ayarlayın. Kanalın Zamanlanmış Verilerini Kopyalama Kanalın zamanlanmış verilerini, haftanın seçili günü içerisindeki diğer kanal(lar)a kopyalayabilirsiniz. IP kanalına ait programlanmış verileri kopyalayamazsınız. 1. Haftanın gününü seçin ve ENTER a basın. 2. Kopyalamak istediğiniz kanalı seçin. 3. COPY ye (KOPYALA) bastığınızda kanal seçimi menüsü görünür. 4. Sol veya sağ sütuna gitmek için a/d tuşunu kullanın ve ardından hedef kanal(lar)ı seçmek için ENTER a basın. ENTER a basarak seçili kanalı iptal edebilirsiniz. 5. [TAMAM] i seçmek için w/s tuşunu kullanın, ardından seçiminizi onaylamak için ENTER a basın. Günün Zamanlanmış Verilerini Kopyalama Haftanın zamanlanmış gününü COPY (KOPYALA) düğmesini kullanarak haftada, haftaiçinde ve haftasonunda başka bir güne kopyalayabilirsiniz. 1. Kopyalamak istediğiniz günü seçin. 2. COPY ye (KOPYALA) bastığınızda tarih seçimi menüsü görünür. 3. Hedef tarih(ler)i seçmek için a/d tuşunu kullanın. 4. [TAMAM] i seçmek için w/s tuşunu kullanın, ardından seçiminizi onaylamak için ENTER a basın.

37 Kurulum 37 Normal Normal kayda yönelik ayarlar. Kalite: Kaydedilen resim kalitesini. Kare Sayısı: SÇerçeve hızını seçer. Çerçeve hızı, bir saniyede kaydedilen çerçeve sayısıdır. Çözünürlüğe bağlı olarak, çerçeve hızı otomatik olarak ayarlanır. Ön alarm: Olay öncesi kayıt süresini belirleyin. Bir Olay sinyali algılandığında, veri kaydedecek olan DVR, kayıt işlemine belirlenen süre öncesinde başlayacaktır. Son alarm: Olay sonrası kayıt süresini belirleyin. Bir Olay sinyali algılandığında, veri kaydedecek olan DVR, kayıt işlemine belirlenen süre sonrasında devam edecektir. Hareket Hareket kaydına yönelik ayarlar. 3 Kurulum Knl: Kanal numarasını görüntüler. Çözünürlük: Kayıt çözünürlüğünü seçer. Kalite: Kaydedilen resim kalitesini. Kare Sayısı: SÇerçeve hızını seçer. Çerçeve hızı, bir saniyede kaydedilen çerçeve sayısıdır. Çözünürlüğe bağlı olarak, çerçeve hızı otomatik olarak ayarlanır. LE4000 serisi modellerde, çözünürlük ayarı sadece Normal ayar menüsü içerisinde mümkündür. Her bir grup için aynı çözünürlük oranı ayarlanmıştır; Kanal 1 den 4 e kadar, Kanal 5 den Kanal 8 e kadar, Kanal 9 dan Kanal 12 ye ve Kanal 13 ten Kanal 16 ya kadar gibi. Normal seçeneğinin çözünürlüğünü değiştirdiğinizde, Hareket, Algılayıcı, Metin ve Anlık/Panik seçeneklerinin çözünürlüğü de otomatik olarak aynı çözünürlüğe sahip olacaktır. Sensor Sensör kaydına yönelik ayarlar. Knl: Kanal numarasını görüntüler. Çözünürlük: Kayıt çözünürlüğünü seçer. LE4000 serisi modeller sadece görüntülemedir. Kalite: Kaydedilen resim kalitesini. Kare Sayısı: SÇerçeve hızını seçer. Çerçeve hızı, bir saniyede kaydedilen çerçeve sayısıdır. Çözünürlüğe bağlı olarak, çerçeve hızı otomatik olarak ayarlanır. Ön alarm: Olay öncesi kayıt süresini belirleyin. Bir Olay sinyali algılandığında, veri kaydedecek olan DVR, kayıt işlemine belirlenen süre öncesinde başlayacaktır. Son alarm: Olay sonrası kayıt süresini belirleyin. Bir Olay sinyali algılandığında, veri kaydedecek olan DVR, kayıt işlemine belirlenen süre sonrasında devam edecektir. Knl: Kanal numarasını görüntüler. Çözünürlük: Kayıt çözünürlüğünü seçer. LE4000 serisi modeller sadece görüntülemedir.

38 38 Kurulum Metin Metin kayıtları ile ilgili ayarlar. Olay Ayarları Sensor 3 Kurulum Knl: Kanal numarasını görüntüler. Çözünürlük: Kayıt çözünürlüğünü seçer. LE4000 serisi modeller sadece görüntülemedir. Kalite: Kaydedilen resim kalitesini. Kare Sayısı: SÇerçeve hızını seçer. Çerçeve hızı, bir saniyede kaydedilen çerçeve sayısıdır. Çözünürlüğe bağlı olarak, çerçeve hızı otomatik olarak ayarlanır. Ön alarm: Olay öncesi kayıt süresini belirleyin. Bir Olay sinyali algılandığında, veri kaydedecek olan DVR, kayıt işlemine belirlenen süre öncesinde başlayacaktır. Son alarm: Olay sonrası kayıt süresini belirleyin. Bir Olay sinyali algılandığında, veri kaydedecek olan DVR, kayıt işlemine belirlenen süre sonrasında devam edecektir. Giriş: ALARM-IN terminal numarasını görüntüler. Sensor Tipi: Sensör durumu N.O. (Normal Olarak Açık) veya N.C. (Normal Olarak Kapalı) olarak ayarlanabilir. Kamera: ALARM-IN terminaline giden bağlı kamera kanalını seçin. Röle çıkışı: Çıkış alarmı (röle) sinyaline yönelik RELAY-OUT terminalinin alarm (röle) çıkışı numarasını seçin. ilk değer atamak: Önceden tanımlı numarayı seçin. Girdi etkinleştirildiğinde, kamera seçili önceden tanımlı konuma geçer ve o konumdaki kameranın resmi monitörde belirir. Anlık/Panik Hareket Anlık/Panik kayıt ile ilgili ayarlar. Kanal: Hareket algılamayı ayarlamak için kanalı seçin. Knl: Kanal numarasını görüntüler. Çözünürlük: Kayıt çözünürlüğünü seçer. LE4000 serisi modeller sadece görüntülemedir. Kalite: Kaydedilen resim kalitesini. Kare Sayısı: SÇerçeve hızını seçer. Çerçeve hızı, bir saniyede kaydedilen çerçeve sayısıdır. Çözünürlüğe bağlı olarak, çerçeve hızı otomatik olarak ayarlanır. Kanal adını Korece veya Japoncaya ayarlarsanız, sistem dilini de, kanal adını düzgün göstermesi için Korece veya Japoncaya ayarlamanız gerekmektedir. Hassasiyet: Oluşturulan hareket algılama alanına yönelik duyarlılık seviyesini belirleyin. Duyarlılık seviyesi 01 ile 10 arasında veya OFF olarak ayarlanabilir.

39 Kurulum 39 Röle Çıkışı: Hareket algılandığında çıkış alarmı (röle) sinyaline yönelik RELAY-OUT terminal numarasını seçin. Alan: Önizleme penceresinde istediğiniz hareket algılama alanını seçin. w/s/a/d: Sarı hücre kutusunu başka bir hücre bölgesine kaydırır. ENTER: Geçerli hücre konumundaki hareket algılama alanını seçer veya iptal eder. Ayarlardan çıkmak için ESC ye basın. Hareket algılama alanını fareyi kullanarak seçebilirsiniz. Alanı seçmek için: Hareket algılama alanını seçmek için bir hücreyi sağa doğru sürükleyin ve bırakın. Alanı iptal etmek için: Hareket algılama alanını iptal etmek için seçili hücre alanının hücre noktasını sürükleyin ve bırakın. Aydınlatmanın düşük ve nesnenin ana hatlarının görünebilecek kadar net olmaması durumunda, hassaslık dikkate alınmaksızın, Hareketli Olay ın meydana gelmemesi mümkündür. Ayarlamadan önce Hareketli Olay ı kontrol etmelisiniz. ATM/POS Veri Formatı DVR, ATM (Otomatik Vezne Makinesi) ve POS (Satış Noktası; örneğin kasalar) gelecek olan metin girdilerine duyarlı olmak üzere ayarlanabilir. Bu ekran girdi aygıtınıza uygun olarak DVR cihazınızı konfigüre etmenize olanak sağlar. Gözardı Edilen Dizi: DVR tarafından dikkate alınmasını istemediğiniz bir dizin veya metni girin. Üretici firmanın dokümanlarını inceleyerek, gönderilen metin dizinleri için, cihazın işlem sırasında hangi metin dizinlerini gönderdiğini görebilir, ve hangilerinin kayıt edilmesini istemediğinizi belirleyebilirsiniz. Süre bitti: Kayıt sonlandırma zamanını seçin. Röle Çıkışı: 01 den 04 e: RELAY-OUT terminali üzerinden alarm (yönlendirme) sinyal çıktısı sağlar. DVR metin girdisi algıladığında, tüm ilgili RELAY-OUT bağlantılarında çıktı sinyallerini tetikler. HİÇBİRİ: Kullanılmamaktadır. ATM/POS Kayıt Bilgisi Opsiyon ayarları İşlem Başlatma ve İşlem Sonlandırma seçenekleri ayarlandı. İşlem Başlatma ve İşlem Sonlandırma seçenekleri ayarlanmadı. ATM/POS Kayıt İşlevi İşlem başlatma verisi algılandığında kayıt otomatik olarak başlayacaktır. İşlem sonlandırma verisi algılandığında kayıt belirlenen alarm sonrası kayıt süresi sonunda durur. İşlem verisi algılandığında kayıt otomatik olarak başlayacaktır. İşlem verisi algılanmadığında, kayıt belirlenen alarm sonrası süre sonunda ve belirlediğiniz süre bittiğinde duracaktır. 3 Kurulum Olay Ekranı Giriş Kanalı: Kamera kanalı ile eşleştirin. Kanal adını Korece veya Japoncaya ayarlarsanız, sistem dilini de, kanal adını düzgün göstermesi için Korece veya Japoncaya ayarlamanız gerekmektedir. İşlem Başladı: İşlem başlatma dizini girin. Aygıt üreticisinin dokümanlarına başvurarak, aygıtın işlemin başlaması ile beraber gönderdiği ilk metin dizisine bakın. İşlem Sona Erdi: İşlem sonlandırma dizini girin. Aygıt üreticisinin dokümanlarına başvurarak, aygıtın işlemin sonlanması ile beraber gönderdiği metin dizisine bakın. Cümle Sonu Sınırlayıcısı: Aygıtın satır sonunu belirtmek için kullandığı karakter veya karakterlerini girin. Satır Sınırlayıcı Karakter(ler) için üretici firmanın dokümanlarına bakın. Spot Monitör: Olay etkin konumda iken spot monitör görüntülemesi için olay tipini belirleyin.

40 40 Kurulum 3 Kurulum Bildirge Seçili opsiyonu etkin konuma getirmek istediğinizde işaretleme işlemini yapar. Seçili bildirim opsiyonu etkin konumda ise, seçili opsiyon ile ilgili bilgi hakkında kullanıcıyı e-posta ile bilgilendirir. Sensor Açık: Algılama gerçekleştiğinde bir e-posta gönderir. Hareket Algılama: Hareket algılama gerçekleştiğinde bir e-posta gönderir. Metin Giriş: Metin girdisi algılandığında e-posta gönderir. Admin Şifresi Değişti: Yönetici şifresi değiştirildiğinde e-posta gönderir. Görüntü Yok: Bir kablo bağlantısının kesilmesi veya kamerada arıza ortaya çıkması nedeni ile kamera video sinyali durduğunda e-posta gönderir. Güç Açık/Kapalı: Güç kesildiğinde ve geldiğinde e-posta gönderir. Disk Dolu: HDD tamamı ile kayıt ile dolduğunda e-posta gönderir. SMTP Port: SMTP Bağlantı Noktası numarasını girin. SMTP için kullanılan portu genellikle 25 dir. Ancak, bazı durumlarda daha fazla esneklik veya güvenlik için bu port numarasını değiştirmek daha iyidir. Arzu edildiği takdirde bağlantı noktası numarası 1 ile arasında değiştirilebilir. Kullanıcı Adı: Kullanıcı adını girin. Şifre: Şifreyi girin. TLS: TLS (Taşıma Katman Güvenliği) fonksiyonu kullanıldığında işaretler. E-Posta Adresi (1 ve 3): E-posta adresini girin. En fazla 3 e-posta adresi girebilirsiniz. E-Posta Testi: E-posta gönderme işlemini test etmek için [E-posta Testi] i seçin. SMTP sunucusu, SMTP port no., kullanıcı adı ve parola seçenekleri isteğe bağlıdır. DVR, bir SMTP sunucusu veya bir MTA (mesaj aktarım aracısı) kullanmadan doğrudan e-posta gönderebilir. Belirli durumlarda, tüm e-postaların belirli bir SMTP sunucusuna iletilmesi gerekir. Böyle bir durumda sunucu ana bilgisayar adını veya IP adresini belirtin. SMTP ayarıyla ilgili daha fazla ayrıntı için, ağ yöneticinize ve/veya posta servis sağlayıcınıza danışın. Acil Durum E-Posta Bildirge: Yapılan ayarlamalara göre ünite işlem bilgilerini acil durum unsuruna bildirmek üzere işaretler. Ana Bilgisayar Adı/Port: Acil unsur programının Ana Bilgisayar Adı ve bağlantı numarasını girin. Bu işlevin varsayılan fabrika ayarı portu 9002 dir. Ancak, bazı durumlarda daha fazla esneklik veya güvenlik için bu port numarasını değiştirmek daha iyidir. Arzu edildiği takdirde bağlantı noktası numarası ile arasında değiştirilebilir. En fazla 9 adet Ana Bilgisayar ve bağlantı numarası belirleyebilirsiniz. Bildirge: Ünite işlem bilgilerini işaretleyerek, yapılan bilgilendirme ayarlarına bağlı olarak e-posta ile bildirir. SMTP Server: SMTP Sunucu adresini girin. Bilgilendirme seçeneği işaretli değilse ve SMTP sunucu seçeneği boş ise, SMTP Bağlantı Noktası, Kullanıcı Adı, Şifre ve TLS seçenekleri belirlenemez.

41 Kurulum 41 Çıkış Buzzer Seçili opsiyonu etkin konuma getirmek istediğinizde işaretleme işlemini yapar. 3 Röle Kapalı ALARM ONAYLANDI: Alarmı durdurmak için ALM.OFF (ALARM KAPALI) düğmesini kullanın. ALARM SONRASI ZAMANI: Alarm, alarm sonrası kayıt süresinden sonra durdurulur. Sistem Alarm Çıkışı: Sistemde bazı sorunlar olduğunda seçilen alarm çıkış ucu sayısı yoluyla alarm (aktarma) sinyali verir. Bu seçeneği kullanmayacaksınız [HİÇBİRİ] opsiyonunu işaretleyin. Sabit Disk Hata Alarm Çıkışı: HDD başarısız olduğunda seçilen alarm çıkış ucu sayısı yoluyla alarm (aktarma) sinyali verir. Bu seçeneği kullanmayacaksınız [HİÇBİRİ] opsiyonunu işaretleyin. Video Kayıp Alarm Çıkışı: Kameradaki bir görüntü sinyali, bir kablo kopukluğu ya da bir kamera arızası yüzünden durduğunda seçilen alarm çıkış ucu sayısı yoluyla alarm (aktarma) sinyali verir. Bu seçeneği kullanmayacaksınız [HİÇBİRİ] opsiyonunu işaretleyin. Fan Hatası Alarm Çıkışı: Fan başarısız olduğunda seçilen alarm çıkış ucu sayısı yoluyla alarm (aktarma) sinyali verir. Bu seçeneği kullanmayacaksınız [HİÇBİRİ] opsiyonunu işaretleyin. Alarm İkazı: Sensör devreye girdiğinde ses çıkarır. Hareket İkazı: Bir hareket algılandığında ses çıkarır. Metin: DVR bir metin girdisi algılandığında sesli uyarı verir. Sistem İkazı: Soğutma fanı etkinleştirilmemişse veya HDD bozuk sektör içeriyorsa ses çıkartır. Kurulum

42 42 Kurulum Kullanıcı ayarları Kullanıcı Kullanıcı adını seçili Kullanıcı Tanımı için atayabilirsiniz. Grup Yetkisi Yeni bir kullanıcı grubunu çeşitli erişim hakları ile kaydedebilirsiniz. 3 Kurulum Grup ID: Bir grup Tanımlaması seçerek yetki ataması yapın. GUEST: GUEST (ZİYARETÇİ) grubu sistem üzerinde kısıtlı yetkiye sahiptir. Bu grup içerisindeki kullanıcılar, canlı görüntüleri izleyebilir ve ayrıca Ana ve Spot kanallarının örtülü fonksiyonlarını ayarlayabilir. ADMINISTRATOR: ADMINISTRATOR (YÖNETİCİ) grubu sistem üzerinde sınırsız yetkiye sahiptir. Bu grup içerisindeki kullanıcılar tüm fonksiyonları kullanabilirler. [Grup 01] ve [Grup 08]: Bu grup içerisindeki kullanıcılar, fonksiyon için yetkileri manüel olarak atayabilirler. ZİYARETÇİ ve YÖNETİCİ grupları özellikle yetkilendirme amacı ile ayarlanmıştır. İlk atamaları ve grup isimlerini (GUEST ve ADMINISTRATOR) değiştiremezsiniz. 1. [Kullanıcı Kimliği] yi açılır listeden seçin. 2. Seçili kullanıcı tanımı için kullanıcı adını girin. 3. Kullanıcı grubunu açılır listeden seçin. 4. Şifreyi girin. 5. Otomatik kullanıcı sistem çıkış süresini açılır listeden seçin. 6. ESC düğmesine basarak teyit penceresini görüntüleyin. 7. [TAMAM] seçerek seçiminizi doğrulayın veya [İptal] ile ayarı iptal edin. Kullanıcı tanımının [ADMINISTRATOR] olarak belirlendiği durumda, [Kullanıcı Adı] ve[grup] seçeneğini değiştiremezsiniz ancak şifreyi değiştirebilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifre büyük / küçük harf duyarlıdır. Grup Adı: Grup Tanımlama seçeneğinden bir grubu seçtiğinizde, grup adını kaydedebilirsiniz. Grup adını girin. Kurgu, Arama/Oynat, Gönder, PTZ, Güç Kapalı, Anlık Kayıt: Seçili grup için yeki ataması yapın. Seçeneği etkin hale getirmek için işaretler. Ana Kanal/Spot Kanal: Grup kullanıcı için bir kanal seçerek işleme izin verir. LG logosu örtülü kanalarda görüntülenmektedir.

43 İşlem 43 4 İşlem Anlık Kayıt Kameradaki görüntüler dahili sabit diske kaydedilir. Tüm kameraların bağlı olduğundan ve saat ile tarih bilgilerinin doğru olarak ayarlandığından emin olun. Kayda başlamadan önce, sistem ayarı kayıt menüsündeki kayıt yineleme ayarlarını kontrol edin ve ardından kayıt ayarlarını belirleyin. 1. REC düğmesine basın ve daha sonra kaydetmek istediğiniz kanal düğmesine basın. Ana monitör üzerinde, seçili kanal ekranında kayıt tipi göstergesi yeşil olarak yanacaktır. 2. REC düğmesine basın ve daha sonra kaydı sonlandırmak istediğiniz kanal düğmesine basın. Anlık kaydı durdurursanız, kayıt modu zamanlanmış kayıt moduna dönüştürülür [Continuous (Kesintisiz)/ Alarm (Alarm)/ Motion (Hareket) kayıtları]. Program ayarlanmamışsa, ana monitörde seçilen kanal ekranındaki düğme göstergesi kapanır ve kayıt türü göstergesi beyaza dönüşür. Panik Kaydı Tüm kanalları aynı anda kayıt edebilirsiniz. Bu fonksiyon, sadece canlı kanallar için etkin olur. 1. REC düğmesine basın ve tüm canlı kanal ekranları üzerindeki kayıt göstergesi yeşil yanana dek basın. DVR kayıt yapmaya başlayacaktır. 2. REC düğmesine basın ve tüm canlı kanal ekranları üzerindeki kayıt göstergesi beyaz yanana dek basın. DVR kayıt yapmayı durduracaktır. Harici kayıt cihazları sabit diske kaydedilen görüntüler için kopyalama alanları olarak kullanılabilir. Kayıtları doğrudan harici kayıt cihazlarına kaydetmek mümkün değildir. Sol fare düğmesiyle anlık kayıt yapabilirsiniz. 1. İmleci ana monitörde istediğiniz kanal ekranına hareket ettirin. 2. Sol fare düğmesiyle kayıt türü göstergesini tıklayın, böylece kayıt başlar. Bir kez daha tıkladığınızda anlık kayıt durdurulur ve kayıt türü göstergesi zamanlanmış kayıt moduna dönüştürülür (Kesintisiz / Alarm / Hareket kaydı). Zamanlama ayarlanmamışsa, kayıt türü göstergesi beyaza dönüşür. Alarm, hareket veya kesintisiz olarak zamanlanmış kanalların anlık kaydını yapabilirsiniz. Anlık kaydı durdurduğunuzda, kayıt türü göstergesi zamanlanmış kayıt moduna dönüştürülür. Anlık ve Kesintisiz kayıt seçeneklerini aşağıdaki durumlarda kullanamazsınız. Bir HDD bağlı olmadığında. Bir HDD formatlanmamışsa. Kanalda görüntülenecek video girişi olmadığında. Üzerine yazma seçeneği KAPALI veya OLAY BÖLÜMÜ konumuna ayarlanmış ve normal bölüm dolu. HDD ayarında, olay bölümü %100 olarak belirlenmişse. Alarm ve Hareket kayıt seçeneklerini aşağıdaki durumlarda kullanamazsınız. Bir HDD bağlı olmadığında. Bir HDD formatlanmamışsa. Kanalda görüntülenecek video girişi olmadığında. Üzerine yazma seçeneği KAPALI veya NORMAL BÖLÜM konumuna ayarlanmış ve normal bölüm dolu. HDD ayarında, olay bölümü % 0 olarak belirlenmişse. Kayıt zamanlama [Alarm (Alarm)/Motion (Hareket)] ayarlanmamışsa. Bir kayıt türüne göre HDD bölümü. Normal Bölüm: HDD deki, kesintisiz ve anlık kayıtlı verileri depolayan alandır. Normal bölüm % 0 olarak ayarlandığında (olay bölümü % 100 dür), kesintisiz veya anlık kayıtlar yapamazsınız. Olay Bölümü: HDD deki, alarm ve hareket kayıtlı verileri depolayan alandır. Olay bölümü % 0 olarak ayarlandığında, alarm ve hareket kaydı yapamazsınız. Kayıt önceliği. Anlık kayıt > Alarm kaydı > Hareket kaydı > Kesintisiz kayıt. Kayıt esnasında HDD de bir problem oluşması durumunda uyarı mesajı görüntülenmektedir. 4 İşlem

44 44 İşlem 4 İşlem Anında Oynatım Kayıtlı bir görüntüyü kaydı durdurmadan oynatmak mümkündür. 1. Oynatmak istediğiniz bir kanal seçin. 2. ad (Oynat) düğmesine basarak son 1 veya 2 dakika içerisinde kaydedilen görüntüleri izleyebilirsiniz. Oynatılan görüntü tam ekran penceresinde görüntülenecektir. 3. Oynatmayı durdurmak için Z (STOP) tuşuna basın. Arama ve Oynatma İstenen görüntünün başına gidebilmek için bu ünitede çeşitli arama fonksiyonları bulunmaktadır. ARAMA düğmesine basıldığında ARAMA menüsü görüntülenecektir. Tarihe ve Saate Göre Arama Tarih, saat ve dakika belirterek kayıtlı resimler aramak için kullanın. Tarihi seçmek için takvim simgesini kullanma 1. Takvim simgesini seçin ve ardından ENTER a basın. 2. Yıl veya ay sütununu seçin ve ardından ENTER a basın. 3. Yıl veya ayı girmek için a/d düğmesini kullanın. 4. Onaylamak için ENTER a basın. 5. Tarihi seçmek için w/s/a/d düğmelerini kullanın ve ardından iki kez ENTER a basın. 6. Ayarları teyit etmek için [TAMAM] ve ENTER düğmesine basın. Yedekleme işlemi gerçekleştiriliyorken, yedekleme cihazında veri arayamazsınız. USB aygıtında yedekleme araması gerçekleştiriliyorken harici USB aygıtını çıkarmayın. Aksi halde arıza durumu oluşabilir. Zaman grafiği üzerinde gösterilen kayıtlı veriler, kayıt türüne bağlı olarak farklı renklerde görüntülenir. Açık Yeşil: Kesintisiz kayıt. Kırmızı: Sensör kaydı. Yeşil: Hareket algılama kaydı. Gri: Kayıt işlemi yok. Menekşe: ATM/POS kaydı. 6 saatlik aralıklarla ayrıntılı süreyi görüntülemek için ZOOM + (MESAFE AYARLAMA +) düğmesini kullanın. Olaya Göre Arama Kayıtlı bir resmi olay tarihine ve türüne göre arar. 1. [Tarih/Saat] simgesini seçmek için w/s tuşunu kullanın ve ardından ENTER a basın. 2. Kaynak aygıtını seçin. Dahili Hard Disk: Dahili HDD cihazının kayıtlı içeriğini oynatır veya bu içerikte arama yapar. Source Device: Kaynak cihazın yedekleme içeriğini oynatır veya bu içerikte arama yapar. 3. Yıl, ay, gün ve saat bilgilerini ayarlayın. a/d: Bir önceki veya sonraki sütuna geçer. w/s: Mevcut pozisyondaki değeri değiştirir. ENTER: Sütunu seçer veya ayarları teyit eder. 4. [Arama] simgesini seçin ve ardından ENTER a basın. Arama sonuçları görüntülenecektir. 5. w/s kullanarak kanalı seçin ve sonra ENTER tuşuna basın. Bu adımı tekrarlayarak diğer kanal seçimleri de yapılabilir. 6. ad(oynat) düğmesine basarak veya [Oynat] ikonunu tıklayarak oynatıma başlayabilirsiniz. Görüntü(ler) ana monitör üzerinde izlenebilecektir. 7. Oynatmayı durdurmak ve arama menüsüne geri dönmek için STOP a (Z) (DURDUR) basın. 8. [Tarih/Saat] menüsünden çıkmak için SETUP/ESC e (AYAR/ESC) basın. 1. w/s kullanarak [Olay] ikonunu seçin ve sonra ENTER tuşuna basın. 2. Kaynak aygıtını seçin. 3. Yılı, ayı, tarihi ve saati ayarlayın. a/d: Bir önceki veya sonraki sütuna geçer. w/s:mevcut pozisyondaki değeri değiştirir. ENTER: Sütunu seçer veya ayarları teyit eder. 4. w/s/a/d kullanarak kanalı seçin ve sonra ENTER tuşuna basarak teyit edin. Tüm kanalları seçmek isterseniz, [Tüm Kanallar] seçeneğini işaretler. 5. [Olay Tipi] seçerek ENTER düğmesine basın. 6. Olay türünü seçmek için w/s tuşunu kullanın ve ardından ENTER a basın. 7. [Arama] simgesini seçin ve ardından ENTER a basın. Olay listesi menüsü açılır.

45 İşlem Olay listesi üzerinden kayıt verisini seçin ve daha sonra ad (Oynat) düğmesine basın, [Oynat] tıklayın veya seçili veri üzerinde çift tıklayarak oynatıma başlayın. Görüntü ana monitör üzerinde belirecektir. 9. Oynatmayı durdurmak ve olay listesi menüsüne geri dönmek için STOP a (Z) (DURDUR) basın. 10. Olaya göre arama menüsünden çıkmak için SETUP/ESC e (AYAR/ ESC) art arda basın. ATM/POS Arama ATM/POS aygıtı üzerinden kayıtlı metin bilgilerinin aranması. Bu fonksiyon sadece dahili ve harici HDD nin yedekleme verileri ile kullanılabilmektedir. Yer İmine Göre Arama İstenilen resmi yer imi işleviyle kaydedilmiş bir yer imine göre arar. 1. [İşaretlenmiş] ü (Yer İmine Göre Arama) seçmek için w/s tuşunu kullanın ve ardından ENTER a basın. 2. Listede kayıt verilerini seçin ve ardından ad (Oynat) basın, [Oynat] yı tıklayın veya oynatmayı başlatmak için seçili veriyi çift tıklayın. Resim, ana monitörün POP penceresinde görüntülenir. 3. Oynatmayı durdurmak ve yer imi listesi menüsüne geri dönmek için STOP a (Z) (DURDUR) basın. 4. Yer imine göre arama menüsünden çıkmak için SETUP/ESC e (AYAR/ESC) basın. Yedekleme verileri, yer imine göre aramayla oynatılamaz. Bir yer imini yalnızca tek kanallı oynatma sırasında kaydedebilirsiniz. Liste üzerindeki işareti silmek için, kayıt verisini seçin ve [Sil] düğmesini seçerek ENTER a basın. 1. [ATM/POS] simgesini seçmek için w/s tuşunu kullanın ve ardından ENTER a basın. 2. Kaynak aygıtını seçin. 3. Yılı, ayı, tarihi ve saati ayarlayın. a/d: Bir önceki veya sonraki sütuna geçer. w/s: Mevcut pozisyondaki değeri değiştirir. ENTER: Sütunu seçer veya ayarları teyit eder. 4. w/s/a/d kullanarak kanalı seçin ve sonra ENTER tuşuna basarak teyit edin. Tüm kanalları seçmek isterseniz, [Tüm Kanallar] seçeneğini işaretler. 5. Detaylı arama seçeneklerini belirleyin. Numara: Ön ayar numarasını görüntüler. Seçenek: Aramak istediğiniz metni girin. AND /OR : Metin arama ve rakam arama fonksiyonunu bir arada kullanmak isterseniz Boolean işlecini seçebilirsiniz. Değer: Aramak istediğiniz rakamı girin. >, <, <=, =, >= (karşılaştırma sembolleri): Rakam arama için karşılaştırma sembollerini seçin. > Girilen değerden daha düşük bir değeri bulmak için. < Girilen değerden daha yüksek bir değeri bulmak için. <= Girilen değerden daha yüksek veya eşit bir değeri bulmak için. = Girilen değere eşit bir değeri bulmak için. >= Girilen değerden daha düşük veya eşit bir değeri bulmak için. 4 İşlem 6. [Arama] simgesini seçin ve ardından ENTER a basın. 7. Listesi üzerinden metin verisini seçin ve daha sonra ad (Oynat) düğmesine basın, [Oynat] tıklayın veya seçili metin verisi üzerinde çift tıklayarak oynatıma başlayın. Görüntü ana monitör üzerinde belirecektir. 8. STOP (Z) a basarak oynatımı durdurduktan sonra ATM/POS arama sonuç menüsüne dönebilirsiniz.

46 46 İşlem 4 Dışarıdan Alınan Veri Araması Dışarıdan alınan verinin harici aygıt veya dahili DVD-ROM aygıtı üzerinde aranması. Bu fonksiyonu kullanmak istiyorsanız, içeriğinde dışarıdan alınan veriye sahip bir harici aygıtı veya CD/DVD yi yerine yerleştirin. Aksi takdirde uyarı mesajı görüntülenecektir. Devam etmeden önce dışa aktarma cihazını kontrol edin. 1. [Akıllı] simgesini seçmek için w/s tuşunu kullanın ve ardından ENTER a basın. Akıllı arama menüsü görüntülenir. 2. Kaynak aygıtını seçin. 3. Tarih, Başlangıç, Süre, Kanal ve hassasiyet seçeneklerini belirleyin. wsad: Seçeneklere gider. w/s: Mevcut pozisyondaki değeri değiştirir. ENTER: Seçene i belirler veya ayarı onaylar. 4. Hareket maskesi ayarını belirleyin. ENTER a her bastı ınızda alan, etkin ve etkin olmayan arasında geçiß yapar. Bir noktayı tıklayın ve hareketi seçmek için fareyi kullanarak bitiß noktasını sürükleyip bırakın. Etkin alanlar kırmızıyla gösterilir. 5. Maske ayarından çıkmak için SETUP/ESC e basın. 6. [Arama] seçin ve ardından ENTER a basın. Hareket algılama listesi menüsü görüntülenir Arama sonucu liste üzerinde görüntülenir. İşlem 1. [Gönderme] simgesini seçmek için w/s tuşunu kullanın ve ardından ENTER a basın. 2. Kaynak aygıtını seçin. 3. [Arama] simgesini seçin ve ardından ENTER a basın. Dışarıya gönderilen dosya liste menüsü görüntülenir.f 4. Dışarı gönderilen dosyayı gönderilen dosya listesi üzerinden seçin ve ad(oynat) düğmesine basın ve [Oynat] üzerinde çift tıklayarak görüntülemeye başlayın. Görüntü ana monitör üzerinde belirecektir. 5. STOP (Z) a basarak oynatımı durdurduktan sonra dışarı gönderilen dosya listesi menüsüne dönebilirsiniz. Akıllı Arama Hareket algılama koşullarını belirleyerek kaydedilen verileri arattırabilirsiniz.

47 İşlem 47 Oynatma Sırasında Kullanılabilen İşlevler Düğme System Kontrol Çubuğu Uzaktan Kumanda İşlev Ön panel Oynatmayı durdurur. Oynatmayı duraklatır. Aynı tarihte kaydedilmiş güncel verinin başlangıcına atlar. (düğmeyi 2 saniyeden fazla bir süre basılı tutun.) 4 Gereken tarama hızını seçmek için art arda basın.(dd, ddd, dddd, ddddd veya aa, aaa, aaaa, aaaaa) Duraklatma modunda çerçeve çerçeve oynatmak için art arda basın. Geri veya normal oynatma yapmak için basın. + Oynatma sırasında işaretlemek istediğiniz bir noktada MARK a (İŞARETLE) basın. En fazla 15 nokta işaretlenebilir. Metin bilgisi içeren kayıtlı veriyi oynatırsanız, tam ekran kayıttan çalma modu sırasında ekranın sağ üst köşesinde [METİN] tuşu görüntülenir. METİN tuşuna tıklayarak metni gösterebilir ya da gizleyebilirsiniz. Yedekleme verisini veya dışarıdan alınan verileri sadece normal hızda oynatabilirsiniz. Geriye doğru çerçeve atlama işlevini kullanırsanız, bir çerçeve atlanabilir. Çoklu kanal oynatma yalnızca tarihe/saate göre arama işlevinde çalışır. Çoklu kanal oynatımı esnasında, kanal üzerinde çift tıklarsanız, seçili kanal tam ekran olarak görüntülenecektir. Tam ekran üzerinde görüntüleme yapılırken kanal üzerinde çift tıklamanız durumunda bir önceki gösterim moduna geri dönecektir. İşlem Aynı tarihte kaydedilmiş güncel verinin son 1 dakikasına atlar. (düğmeyi 2 saniyeden fazla bir süre basılı tutun.)

48 48 LG Ağ İstemci Programı 5 LG Ağ İstemci Programı Giriş Başlangıç 5 LG Ağ İstemci Programı LG Ağ İstemci programı bir IP-izleme yazılımıdır ve LG DVR ile çalışarak video izleme, kayıt ayarları ve olay yönetim fonksiyonları sağlar. Yazılım, kayıtlı olaylar için çoklu arama fonksiyonlarına sahiptir. LG Ağ İstemci yazılımı kullanımı ile aynı zamanda uzaktan izleme ve oynatma mümkündür. Bu kullanım kılavuzu, ağ ortamınız üzerinde LG Ağ İstemci yazılımınızın kullanılması ve yönetilmesini anlatan talimatları içermektedir. Ağ ortamları hakkında bilgi sahibi olunması bu kılavuzun okuyucuları için yararlı olabilir. Herhangi bir teknik yardıma ihtiyaç duymanız halinde yetkili servis merkezlerini arayabilirsiniz. Önerilen Bilgisayar Gereksinimleri En iyi performans ve uyumluluk için LG Ağ İstemci yazılımı aşağıda belirtilen işletim sistemleri üzerine kurulmalıdır. Öğeler Gerekli Şartlar İşletim Sistemi Windows XP Professional Service Pack 2 veya üzeri CPU Ağ tarayıcısı Bellek Grafik Kartı Çözünürlük Ağ Intel Pentium IV veya üzeri Microsoft Internet Explorer 6.0 veya üzeri 1 GB veya üzeri RAM 128 MB veya üzeri Video RAM (en son grafik kart sürücüyü kullanın) 1024 x768 (32 bit renk) veya üzeri 100 Megabit Ağ (Gigabit Ağ daha büyük sistemler için önerilmektedir) Programı yüklemeden önce Tanımlama resimleri sizin İşletim Sisteminizden veya Ağ Tarayıcınızdan farklılık gösterebilir. Bu kılavuz içerisinde kullanılan resimler Windows XP Professional baz alınarak yayınlanmıştır. Diğer uygulamaları bu program ile kullanmayınız. Böyle bir durum bellek yetersizliğine veya programın hatalı çalışmasına neden olabilir. LG DVR aygıtının(larının) ağa bağlı olduğunu ve güç verildiğini kontrol edin. LG Ağ İstemci Programını bilgisayarınıza yükleyin. LG Ağ İstemci yazılımını aşağıdaki adımları takip ederek yükleyebilirsiniz. 1. Otomatik olarak başlatılacak olan İstemci Programı CD sini takın. Disk bilgisayarınızda otomatik olarak yürütülmezse, İstemci Programı CD sini açın ve programı manuel kurun. 2. Kurulum dosyasını çalıştırın ve ekran üzerinde görüntülenecek yönergeleri takip ederek kurulumu tamamlayın. LG ağ İstemci yazılımı ile birlikte [LG Emergency Agent] ve [LG Export viewer] programlarıda bilgisayarınızda kurulacaktır. 3. Kurulumu tamamladıktan sonra, programları Başlangıç menüsü içerisinde veya masa üzerinde bulabileceksiniz. LG Ağ İstemci Programının Başlatılması 1. LG ağ İstemci Programını çalıştırın. LG Ağ İstemci programını başlatmak için, Başlat menüsünden LG Ap İstemci programını seçin Start > Programs > LG Electronics > LG Network Client > LG Network Client veya masa üzerindeki LG Network Client program ikonunu tıklayın. İstemci şifre giriş penceresi görüntülenecektir. 2. Şifreyi girin. (Ön ayarlı istemci şifresi dır) 3. [TAMAM] düğmesini tıkladığınızda, LG Ağ İstemci penceresi açılacaktır. [Otomatik Bağlantı] seçeneğinin işaretli olması durumunda, bir sonraki girişinizde, LG Ağ İstemci program otomatik olarak bağlanacaktır.

49 LG Ağ İstemci Programı 49 LG Ağ İstemci Programına Genel Bakış Seçili Menü Sekmesi Menü Çubuğu Araç Çubuğu Canlı pencere Dosya Yedekler Arasında Arama Sonu Yazılım Güncelleme Yedekleme verisi arama fonksiyonunu sonlandırmak ve çıkmak için kullanılır. DVR yazılımını güncellemek veya PTZ protokolü eklemek/ güncellemek için kullanılır. 1. Grup Ayarlama yetkisi ile izin verilen kullanıcı olarak Ağ İstemci programına giriş yapın. 2. Bu seçeneği tıklayın. Güncelleme ayar penceresi görüntülenecektir. 3. Listeden güncellenecek aygıtı seçin. Tümünü Seç: Bu düğmeyi tıkladığınızda, liste yer alan tüm aygıtlar seçilecektir. Bilgi Görüntüleme Penceresi Menü Çubuğu Oynatım Kontrol Penceresi Menü Alt Menü Tanım Dosya Ağ Kullanıcı Şifresi JPEG formatýnda sakla Yedekler Arasında Arama Ağ İstemci programının şifresini değiştirebilirsiniz. 1. Bu opsiyonu seçin. İstemci Şifre Ayarlama penceresi görüntülenecektir. 2. Şifreyi girin. 3. Ayarları onaylamak için [TAMAM] düğmesine basın. Mevcut görüntüyü yakalayabilir ve JPEG dosya formatında kaydedebilirsiniz. 1. Kaydedilmiş verilen oynatılması. 2. Oynatım esnasında, istenen bir noktada oynatıma ara verebilirsiniz. 3. Bu opsiyonu seçin. JPEG dışarı aktarım penceresi açılacaktır. 4. Seçenekleri ayarlayın. 5. [Kaydet] düğmesine basın. Yedekleme verisinin aranması ve oynatılması 1. Arama modu ikonunu seçin. 2. Bu opsiyonu seçin. Yedekleme Arama penceresi görüntülenecektir. 3. [Agregar] düğmesine basın. 4. Adı girin. 5. Yedekleme dosyasını bulun ve açın. 6. [TAMAM] düğmesini tıklayın. 7. Zaman çizelgesi ve oynatım kontrol düğmelerine basarak yedekleme verilerini oynatabilirsiniz. Görünüm Çıkış OSD (Ekran Göstergesi) Ardışıklık(Kalma Zamanı) Hepsini Temizle: Bu düğmeyi tıkladığınızda, liste seçmiş bulunduğunuz tüm aygıtlar üzerindeki seçim kaldırılacaktır. 4. Güncelleme dosyasını bulun ve açın. 5. [Güncelleme] düğmesine basarak güncelleme işlemine başlayın. Güncelleme sonrasında DVR tekrar başlatılacaktır. 6. [Çıkış] düğmesine basın. Programdan çıkar. Kanal Numarası: Kanal numarasını kanal penceresinde görüntüler veya bu pencereden kaldırır. Site Adı: Site adını kanal penceresinde görüntüler veya bu pencereden kaldırır. Kamera Adı: Kamera adını kanal penceresinde görüntüler veya bu pencereden kaldırır. Kayıt İzleme Zamanı: Oynatılan verilerin tarihini/saatini kanal penceresinde görüntüler veya bu pencereden kaldırır. PTZ: PTZ kamera simgesini kanal penceresinde görüntüler. Ses: Ses simgesini kanal penceresinde görüntüler. Tümünü Seç: Tüm OSD seçeneklerini kanal penceresinde görüntüler. Sırayı 5 saniye, 10 saniye, 15 saniye veya 20 saniye olarak belirler. Sıralama Modu Kanal Sırası: Sıra modunda, seçilen sitenin her kanalı sırayla görüntülenir. Site sırası: Sıra modunda, giriş yapılan sitenin her kanalı sırayla görüntülenir. 5 LG Ağ İstemci Programı

50 50 LG Ağ İstemci Programı 5 LG Ağ İstemci Programı Görünüm Dil LG Ağ İstemci programı için kullanım dilini seçin. Çözünürlük LG Ağ İstemci programı için çözünürlüğü seçin. Video Ayar 1. Kullanımı : Görüntü ayarını etkinleştirmek için yükseltir. 2. Mevcut kayıttan çalma kanalının parlaklık, kontrast ve renk ayarlarını ayarlayın. Parlaklık : Mevcut kayıttan çalma kanalı için 0 dan 100 e kadar parlaklık değerini ayarlayın. Kontrast : Mevcut kayıttan çalma kanalı için 0 dan 100 e kadar kontrast değerini ayarlayın. Renk Tonu : Mevcut kayıttan çalma kanalı için 0 dan 100 e kadar ton değerini ayarlayın. Satürasyon : Mevcut kayıttan çalma kanalı için 0 dan 100 e kadar doygunluk değerini ayarlayın. 3. Varsayılan Ayarlar : Tüm kayıttan çalma kanalları için görüntü ayarını varsayılan ayarlarına sıfırlayın. 4. Ayarları onaylamak için [TAMAM] düğmesine basın. Araçlar Bağlantı Bilgisi Bağlantı Listesi penceresini görüntüler. LG Ağ İstemci üzerine saha adı veya grup adı Ekleme, düzenleme veya Silme. E-Map E-Harita açılır penceresini görüntüler. Dışarıdan taşına haritalar üzerinden görsel olarak izleme kameralarının ortamınız içerisindeki yerleşimini gösteren bir fonksiyondur. Yardım İstemci Bilgisi Ağ İstemcisi Sürüm Bilgileri ni görüntüler. Araç Çubuğu Simgesi Canlı Tanım Çalışma alanı canlı görüntüsü görüntüler. Kamera Izleme: Pencere(ler) de gözetleme kameralarının görüntülerini ve kamera bilgilerini görebilirsiniz. Pan/Tilt/Zoom (Yatay Kaydırma/ Eğme/ Mesafe Ayarlama): PTZ kameraları kontrol edebilirsiniz. Log Görüntüleme: Sistem günlük listelerini görüntüleyebilirsiniz. Sık Kullanılanlara: Kamera görüntülerinin mevcut düzenlemesini kaydedebilirsiniz. Ve, bir önceki kamera görüntüleme düzenlemesine geri dönmek mümkündür. Arama Ayar Dışarı Aktar Yazdır Tam Ekran Bölme Döngü Görünümleri Arama çalışma alanını görüntüler. Arama fonksiyonlarını kullanarak kayıtlı verileri arayabilir ve oynatabilirsiniz. Seçilen alan için ağ üzerinden düzenleme yapabilirsiniz. Dışarı gönderim açılır penceresini görüntüler. Seçilen kanalın kayıtlı verisini oynatırken, duraklatmak için PAUSE (Duraklat) düğmesine bastığınızda, Baskı Simgesi etkinleşir. Seçilen kanalın kayıtlı verisindeki duraklatılmış görüntüyü basabilirsiniz. Canlı penceresini tan ekran üzerinde görüntüleyebilirsiniz. Tekrar normal ekrana geri dönmek için fare üzerinde sağ tıklayın. İkonu tıkladığınızda, ekran bölünmüş düzenlemeye geçecek ve ikon tekrar tıklandığında ise ekran sıra ile değişecektir (36lı bölünme hariç). Ekran bölünme modunu seçin. Tüm kanalları sırayla görüntüler. 36 ya bölünmüş ekranda sıra modunu kullanamazsınız. Bilgi Görüntüleme Penceresi Güncel tarih ile saati, kullanıcı bilgilerini ve seçili site adının kalan HDD durumunu görüntüler. DVR Sunucu Saatini görüntülemek için DVR zaman seçeneğini kutusunu işaretleyin. DVR Zaman seçeneği LG Network Client Sürümü V3.0.2 ve DVR sunucu sürümü V1.0.6 ile kullanılır. DVR Zamanını sadece canlı konumda seçebilirsiniz. Oynatım Kontrol Penceresi Seçili kanalın kayıtlı verilerini oynatabilirsiniz.

51 LG Ağ İstemci Programı 51 Kullanım ve Ayarlar Saha Adının veya Grup Adının Kaydedilmesi LG Ağ İstemci programını ilk kez başlatıldığında, LG Ağ İstemci programı tarafından kontrol edebilmek amacı ile saha adının kayıt edilmesi gerekmektedir. LG Ağ İstemci programının çalıştığı bilgisayar DVR ile aynı ağ üzerinde olmalıdır. 1. Menü çubuğu üzerinden [Araçlar] > [Bağlantı Bilgisi] opsiyonunu seçin. Bağlantı Listesi penceresi görüntülenecektir. 2. Düzenlemelerin tamamlanmasını takiben [TAMAM] düğmesini tıklayarak yaralrı teyidt edin ve bu pencereden çıkın. Kaydedilmiş saha veya grup adı (adları) [Kamera Izleme] sekme penceresinde görüntülenmektedir. Yeni bir grup adının oluşturulması 1. [Grup Ekle] düğmesine basın. Grup Ekleme penceresi görüntülenecektir. 2. Grup adını girin. 3. [TAMAM] düğmesine basarak onaylayın. Kaydedilmiş grup adı Bağlantı Listesi üzerinde görüntülenecektir. Grup adının düzenlemesi 1. Bağlantı listesi üzerinden istenen grup adını seçin. 2. [Düzenle] düğmesine basın. Grup Düzenleme penceresi görüntülenecektir. 3. Değiştirmek istediğiniz grup adını görüntülenen isim üzerine yazın. 4. [TAMAM] düğmesine basarak onaylayın. Bir grup klasörünün silinmesi 1. Bağlantı listesi üzerinden istenen grup adını seçin. 2. [Sil] düğmesini tıklayın. Seçili grup adı silinecektir. Grup adının silinmesi ile birlikte o grup içinde yer alan tüm alan adlarını da silecektir. Saha Adı Eklenmesi 1. [Ekle] düğmesine basın. Bağlantı Kurulum penceresi görüntülenecektir. 2. Grup adını açılır listeden seçin. 3. Saha adının tanımlamasını girin. 4. Açılan listeden model türünü seçin. 5. DVR ın DDNS ayar menüsüne girdiğiniz IP Adresi veya Ana Bilgisayar Adını girin. IP Adresi yerine sunucu adının girilmesi durumunda, sunucudaki DDNS konfigürasyonunu düzgün biçimde ayarlamanız gerekir. DDNS işlevini ayarlamak için lütfen sunucu kılavuzuna bakın. Durum Durağan IP adresinin kullanımı Dinamik IP adresinin kullanımı IP Adresi bulma DVR ayar menüsünün TCP/IP seçeneğindeki IP Address i (IP Adresi) kontrol edin. DHCP fonksiyonu etkinleştirmeniz gerekmektedir. 1. System Information (Sistem Bilgileri) penceresini görüntülemek için INFO ya (BİLGİ) basın. 2. Network IP (Ağ IP si) seçenek değerini kontrol edin. DDNS fonksiyonun kullanılması DVR, ağa Geniş Bant Yönlendirici ile bağlanmıştır. DDNS ayar menüsünün kayıtlı Ana Bilgisayar Adını kontrol edin. Port yönlendirme ayarını geniş bant router ın ayarlarına göre ayarlamalısınız. Daha ayrıntılı ayarlar için Geniş bant router ın kılavuzuna bakın. Geniş bant router la birden çok DVR kullanıyorsanız her DVR için TCP/IP port numarasını ayarlamalısınız. 6. DVR ın TCP/IP port numarasını girin. Girilmezse, port numarası varsayılan olarak ayarlanır. 7. Kullanıcı tanımını ve şifresini girin. Kullanıcı tanımı ve şifresini ayarlamanız durumunda Otomatik fonksiyonunu kullanabilirsiniz. 8. [TAMAM] düğmesini tıklayın. Kaydedilmiş saha adı Bağlantı Listesi üzerinde görüntülenecektir. Saha Adının Düzenlenmesi 1. Bağlantı listesi üzerinden istenen saha adını seçin. 2. [Düzenle] düğmesine basın. Bağlantı Kurulum penceresi görüntülenecektir. 3. Grup adını, Tip, IP adresini, bağlantı noktasını, kullanıcı asını, şifreyi belirleyerek [TAMAM] düğmesine basarak ayarları teyit edin. Saha adını düzenleyemezsiniz. Saha Adının Silinmesi 1. Bağlantı listesi üzerinden istenen saha adını seçin. 2. [Sil] düğmesini tıklayın. Seçili saha adı silinecektir. DVR a bağlanın 1. Bağlanılacak kayıtlı saha adını seçin. 2. Saha adı üzerinde fare ile sağ tıklayın. [Bağlan] seçeneğini seçin. Saha adına otomatik olarak bağlanılmış ve saha adı etkin konuma getirilmiştir. Saha adının kullanıcı tanımı ve şifre bilgilerini içermemesi durumunda uzaktan giriş penceresi görüntülenecektir. Böyle bir durumda, kullanıcı adını ve şifreyi girin. Açılır menü hakkında Kullanıcı Login: DVR a manüel olarak bağlanmak için seçin. Kullanıcı Logout: Saha adının bağlantısını kesmek için seçin. Bağlan: DVR a otomatik olarak bağlanmak için seçin.bu fonksiyonu kullanmak için, bağlantı bilgileri ayar menüsü üzerinde kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin ayarlı olması gerekmektedir. Bağlantıyı Kes: Saha adının bağlantısını kesmek için seçin. 3. Adım 1 ve 2 yi diğer saha isimlerine bağlantı yapmak için tekrarlayın. LG Ağ İstemci programını kullanan DVR sistemine en fazla 5 kullanıcı bağlanabilir. 5 LG Ağ İstemci Programı

52 52 LG Ağ İstemci Programı 5 LG Ağ İstemci Programı Grup aygıtının bağlanması 1. Bağlanılacak kayıtlı grup adını seçin. 2. Grup adı üzerinde fare ile sağ tıklayın. [Bağlan] seçeneğini seçin. Her bir saha adına otomatik olarak bağlanılmış ve saha adı grup adı içerisinde etkin konuma getirilmiştir. 3. Adım 1 ve 2 yi diğer grup isimlerine bağlantı yapmak için tekrarlayın. Saha veya grup adının bağlantısının kesilmesi 1. Saha veya grup adını seçin. 2. Saha adı veya grup adı üzerinde fare ile sağ tıklayın. [Bağlantıyı Kes] seçeneğini seçin. Saha adı bağlantısı kesilmiş ve etkinliği kaldırılmıştır. 3. Bağlantıyı kesmek için adım 1 ve 2 yi tekrarlayın. Canlı fonksiyonun kullanılması Kamera Görüntüleme Sekmesi 1. Canlı modda [Kamera Izleme] seçin. 2. Etkin saha adını seçin ve fare ile çift sol tıklayın veya kayıtlı saha adının yanındaki artı işaretini tıklayın. 3. [Cameras] ı seçin ve sol fare düğmesini çift tıklayın veya artı işaretini tıklayın. 4. Görüntülemek istediğiniz kanal numarasını seçin. 5. Kanal numarasını tıklayın ve canlı pencere konumuna sürükleyip bırakın. [Cameras] ı seçer ve bir canlı pencereye sürükleyip bırakırsanız tüm kanallar görüntülenir. 6. Canlı görüntü seçili pencerede görüntülenir. 7. Diğer canlı pencereleri ayarlamak için 3 ile 5 arasındaki adımları yineleyin. Kamera görüntülemenin konfigürasyonu yalnızca ilk seferde ayarlanır. Bu konfigürasyon ayarı bir sonraki kullanım için belleğe alınır ve bu şekilde görüntülenir. Kamera görüntüleme ağacı hakkında. Kayıtlı saha veya grup adını görüntüler. Kamera bilgilerini görüntüler. Kamera kanal adını görüntüler. Çözünürlüğü görüntüler. Kayıt çerçeve hızını görüntüler. Kaliteyi görüntüler. Kayıt modunu görüntüler. Röle çıktısı durumunu görüntüler. Ses bilgilerini görüntüler. Algılayıcı giriş bilgilerini görüntüler. Bağlı algılayıcının AÇIK/KAPALI durumunu görüntüler. Seçili algılayıcı girdisi için röle çıkış durumunu görüntüler. Seçili algılayıcı girdisi için kamera durumunu görüntüler. Röle çıktı bilgilerini görüntüler. Röle çıktılarını fare düğmelerini kullanarak kontrol edebilirsiniz. 1. Röle çıktısı üzerinde fare ile sağ tıklayın. 2. AÇIK veya KAPALI konumunu seçin. 3. Seçili röle etkin hale getirilir veya etkinliği kaldırılır.

53 LG Ağ İstemci Programı 53 Anında Oynatım Kayıtlı bir görüntüyü kaydı durdurmadan oynatmak mümkündür. 1. Canlı modda [Kamera Izleme] seçin. 2. Oynatmak istediğiniz bir kanal seçin. 3. Tarihi seçin. Kayıtlı veri mevcutsa gün mavi bir metin ile görüntülenir. 4. Oynatma başlangıç zamanını seçin. Bir başlangıç zamanını aramak için zaman çizelgesi kullanıyorken, daha ayrıntılı aramalar (4 adım) için mesafe ayarlama simgelerini kullanın. 5. Oynatma hızını seçin. Kaydırıcıyı kullanarak oynatım hızını seçin. 6. Bu kontrol düğmelerini kullanarak oynatma işlemini başlatın. Bu düğmeye basarak verilerin başına dönebilirsiniz. Bu düğmeye arka arkaya basarak kare kare geri oynatabilirsiniz. Bu düğmeye basarak normal veya geri oynatımı başlatabilirsiniz. Oynatıma ara vermek için bu düğmeye basın. Oynatımı durdurmak için bu düğmeye basın. Bu düğmeye arka arkaya basarak kare kare oynatabilirsiniz. Bu düğmeye basarak verilerin son 1 dakikasını izleyebilirsiniz. Bu düğmeyi tıklayarak bilgisayara bağlı mikrofonun konumunu açık veya kapalı konuma getirebilirsiniz. Hoparlör düğmesi oynatım hızı seçeneği 1 olarak belirlendiğinde etkin konuma gelir ve canlı pencere 1 bölümlü moda gelir. Oynatım modu içerisinde mikrofon ikonu etkin konumda değildir. Sesli biçimde oynatılmasını istemiyorsanız, hoparlör simgesini tıklayıp sessiz konumuna getirin. Ses ayarlaması yapmak için canlı pencere tekli bölünmüş konuma getirilmelidir. Bu fonksiyon yönetici grubunun yetkisindedir veya Arama/ Oynatma yetkisi olan diğer gruplar da bu fonksiyonu kullanabilir. İki yönlü ses kontrolü İki yönlü ses fonksiyonu her yönde ses akışının gerek gönderim gerekse alım için aynı anda kullanılmasıdır. Kameraya bilgisayara bağlı bir mikrofon üzerinden ses gönderimi yapılabilir. Aynı zamanda, kameradan gönderilen sesleri bilgisayara bağlı hoparlör üzerinden dinleyebilirsiniz. Bu düğmeler sadece canlı pencerenin 1 bölünme moduna ayarlanmış olduğu durumda etkin konuma geçerler. AÇIK KAPALI AÇIK KAPALI Bu düğmeyi tıklayarak bilgisayara bağlı mikrofonun konumunu açık veya kapalı konuma getirebilirsiniz. Bu düğmeyi tıklayarak bilgisayara bağlı mikrofonun konumunu açık veya kapalı konuma getirebilirsiniz. Yatay Kaydırma/Dikey Hareketlendirme/Zoom Sekmesi PTZ kameraları ağ üzerinden kontrol edebilirsiniz. 1. Kamera görüntüleme modunda PTZ kamera kanalı penceresini seçin. 2. Pan/Tilt/Zoom (Yatay Kaydırma/Eğme/Mesafe Ayarlama) sekmesini seçin. 3. PTZ kamerayı kontrol etmek için sanal uzaktan kumanda düğmelerini kullanın. Başka bir kullanıcı DVR ı kullanarak bir PTZ kamerayı kontrol ediyorsa, PTZ işlevini kullanamazsınız. Bu fonksiyon yönetici grubunun yetkisindedir veya PTZ yetkisi olan diğer gruplar da bu fonksiyonu kullanabilir. Düğme İşlev Kameraya Pan/Tilt (Yatay Kaydırma/ Eğme) işlemlerini uygulamak için kullanın. Önceden ayarlanmış konumu doğrular.. Yatay Kaydırma/Dikey Hareket / Zoom Kontrol hızını seçin. Kamera mesafe ayarlama özelliğini ayarlamak için kullanın. Bir kameranın odağını manuel ayarlamak için kullanın. Bir kameranın irisini manuel ayarlamak için kullanın. Seçilen Önceden Ayarlanmış Numaraları Görüntüler Önceden ayarlanmış sayıyı girmek için kullanın. Önceden ayarlanmış konumları kaydetmek için kullanın. Kamerayı önceden ayarlanmış konumuna kaydırmak için kullanın. Belleğe alınan önceden ayarlanmış bir konumu silmek için kullanın. Önceden ayarlanmış bir gezinmeyi başlatmak için kullanın. PTZ kameranın ayar menüsünü görüntülemek için kullanın. Önceden Ayarlanmış Ayarlar Önceden ayarlanmış konum, konum numaralarıyla ilgili kamera izleme konumlarını (önceden ayarlanmış konumlar) kaydetmeye yönelik işlevdir. Konum numaralarını girerek kameraları önceden ayarlanmış konumlara getirebilirsiniz. Bu işlevi etkinleştirmek için PTZ kameranın önceden ayarlanmış konumlarını kaydetmeniz gerekir. 5 LG Ağ İstemci Programı

54 54 LG Ağ İstemci Programı Önceden Ayarlanmış Konumları Kaydetmek İçin 1. Kamerayı istediğiniz pozisyona getirin. 2. [SET] (AYAR) simgesini tıklayın. 3. Kaydetmek istediğiniz önceden ayarlanmış numarayı seçin. 4. simgesini tıklayın. Konum ve konuma ait numaralar belleğe alınır. 5. Başka konumlar eklemek için 1 ile 4 arasındaki adımları yineleyin. Günlük Görüntüleme Sekmesi Seçili saha isimleri için sistem günlüğünü görebilirsiniz. 1. [Log Görüntüleme] sekmesini seçin. 2. ikonunu tıklayarak tarihi seçin. (Seçilebilen günler mavi renkte görüntülenir.) 3. simgesini tıklayın. Sistem günlüğü listede görüntülenir. Bu ünitede 0 ila 255 arasında önceden ayarlanmış bir aralık mevcuttur, ancak gerçek önceden ayarlanmış aralık PTZ kameralara bağlı olarak farklılık gösterir. 5 LG Ağ İstemci Programı Önceden Ayarlanmış bir Konumdaki Resme Dönüştürme Aşağıdaki işlev, yalnızca ön ayar işleviyle donatılmış kameralarla kullanılabilir. Ön ayar işlevi, birleşik kamerayı programlanan önceden ayarlanmış konuma hareket ettirir. Birleşik kamera için önceden ayarlanmış konumlar programlamak gereklidir. 1. [MOVE] (KAYDIR) simgesini tıklayın. 2. Belleğe alınan önceden ayarlanmış konumun dizin numarasını girmek için numara simgelerini kullanın ve ardından simgesini tıklayın. Kamera önceden ayarlanmış konuma hareket eder ve bu konumdaki kameranın resmi monitörde görüntülenir. Önceden Ayarlanmış Konumu Temizleme Belleğe alınan önceden ayarlanmış bir konumu silebilirsiniz. 1. [CLEAR] (TEMİZLE) simgesini tıklayın. 2. Sayısal düğmeleri kullanarak hafızada kayıtlı ön ayarlı endeks numarasını girdikten sonra ikonu üzerinde tıklayarak ön ayarlı pozisyonu temizleyin. Bu işlev, PTZ kameralara bağlı olarak kullanılamayabilir. Sık kullanılanlar sekmesi Mevcut kamera görüntüleme düzenlemesini kaydedebilirsiniz. Bu sık kullanılan ayar bir sonraki sefer görüntülemede kolaylık sağlayacaktır. Önceden Ayarlanmış Konumları Gezme Tüm önceden ayarlanmış konumları gezebilirsiniz. 1. [TOUR] (GEZİN) simgesini tıklayın. Kameradaki kayıtlı tüm önceden ayarlanmış konumlar seçilir ve kamera konumu görüntüsü etkin pencerede açılır. 2. [TOUR] (GEZİN) simgesini tıklayarak gezinme işlemini durdurabilirsiniz. PTZ kamera ayarı Menüdeki her öğeyi kullanarak PTZ kamera ayarını değiştirebilirsiniz. 1. [SETUP] (AYAR) simgesini tıklayın. Kurulum menüsü seçili pencere üzerinde görüntülenecektir. 2. Seçenekleri ayarlamak için ok ve simgelerini kullanın. Daha fazla ayrıntı için PTZ kamera kılavuzlarına bakın. Bazı PTZ kameralar bu program ile düzgün çalışmayabilir. Sık kullanılanlara ekle 1. [Sık Kullanılanlara] sekmesini seçin. 2. [Sık Kullanılanlara] opsiyonunu seçin ve farenin sağ tuşunu tıklayın. 3. [Sık Kullanılanlara Ekle] opsiyonunu seçin. Sık kullanılanlara ekle penceresi görüntülenecektir. 4. İstenilen ismi girdikten sonra [TAMAM] düğmesine basın. Girilen sık kullanılanların listesi Sık Kullanılanlar seçeneği altında görüntülenecektir. Sık Kullanılanların düzenlenmesi 1. Kayıtlı sık kullanılanın adını seçin ve farenin sağ tuşunu tıklayın. 2. [Sık kullanılanları Düzenle] opsiyonunu seçin. Sık Kullanılanları Düzenleme penceresi görüntülenecektir. 3. Mevcut ismin üzerine yeni ismi yazın. 4. [TAMAM] düğmesine basarak onaylayın.

55 LG Ağ İstemci Programı 55 Bir sık kullanılanın silinmesi 1. Kayıtlı sık kullanılanın adını seçin ve farenin sağ tuşunu tıklayın. 2. [Sık kullanılanları Sil] opsiyonunu seçin. Seçili sık kullanılanın adı silinecektir. Olay Arama Sekmesi Kayıtlı bir resmi olay tarihine ve türüne göre arar. Arama fonksiyonun kullanılması Tarih/Zaman Arama Sekmesi Tarih, saat ve dakika belirterek kayıtlı bir resmi aramak için kullanın. Zaman giriş sütunu Zaman Çizelgesi Oynatma Kontrol Düğmeleri Seçili kanal numarasını görüntüler. Tüm kamera kanal pencerelerinden görüntüleme yapmak istediğinizde tümünü işaretleyin. 1. [Olay Arama] sekmesini seçin. 2. ikonunu tıklayarak tarihi seçin. (Seçilebilen günler mavi renkte görüntülenir.) 3. Olaya göre arama yapmak için kamera kanalı seçin. 4. Başlangıç saatini girin. 5. Olay türünü seçin. 6. simgesini tıklayın. Olay listesi görüntülenir. 7. Olay listesinden olayı seçin. 8. Oynatma kontrol düğmelerini kullanarak aranan verileri oynatabilirsiniz. Yer İmine Göre Arama İstenilen resmi yer imi işlevini kullanarak kaydedilmiş bir yer imine göre arar. 5 LG Ağ İstemci Programı 1. [Tarih/Saat Arama] sekmesini seçin. 2. ikonunu tıklayarak tarihi seçin. (Seçilebilen günler mavi renkte görüntülenir.) 3. Etkinleştirilmiş alan adını seçin ve farenin sol tuşuna çift tıklayın ya da kayıtlı alan adının artı işaretine tıklayın. 4. [Cameras] ı seçin ve farenin sol tuşuna çift tıklayın ya da artı işaretine tıklayın. 5. Görüntülemek istediğiniz kanal sayısını seçin. 6. Kanal sayısına tıklayın ve canlı pencere konumunu sürükleyin ve bırakın. 7. Zaman çizelgesi ve zaman girişi sütunlarını kullanarak zamanı seçerek kaydedilmiş veriyi arayın. 8. Oynatma kontrol düğmelerini kullanarak aranan verileri oynatın. 1. [İşaretlenmiş Kayıt Arama] sekmesini seçin. 2. simgesini tıklayın. Tüm yer imi verileri listede görüntülenir. 3. Listedeki verileri seçin. 4. Oynatma kontrol düğmelerini kullanarak aranan verileri oynatın.

56 56 LG Ağ İstemci Programı Akıllı arama Sekmesi Hareket algılama koşullarını belirleyerek kaydedilen verileri arattırabilirsiniz. ATM/POS Arama Sekmesi ATM/POS aygıtı üzerinden kayıtlı metin bilgilerinin aranması. Bu fonksiyon sadece dahili ve harici HDD nin yedekleme verileri ile kullanılabilmektedir. 5 LG Ağ İstemci Programı 1. [Akıllı Arama] sekmesini seçin. 2. ikonunu tıklayarak tarihi seçin. (Seçilebilen günler mavi renkte görüntülenir.) 3. Kamera kanalını seçin. 4. Zaman çizelgesini kullanarak baßlangıç zamanını seçin. 5. Bitiß zamanını seçin. 6. Fareyi kullanarak görüntüleme penceresindeki hareket duyarlılı ı seviyesini ve hareket alanını seçin. Tüm alanı seçer. Seçili alanı iptal eder. 1. [ATM/POS Arama] sekmesini seçin. 2. ikonunu tıklayarak tarihi seçin. (Seçilebilen günler mavi renkte görüntülenir.) 3. Olaya göre arama yapmak için kamera kanalı seçin. 4. Başlangıç saatini girin. 5. Detaylı arama seçeneklerini belirleyin. Madde: Aramak istediğiniz metni girin. Comp.: Rakam arama için karşılaştırma sembollerini seçin. Şart: Metin arama ve rakam arama fonksiyonunu bir arada kullanmak isterseniz Boolean işlecini seçebilirsiniz. Değer: Aramak istediğiniz rakamı girin. Sütun: Sütunu girin. Sıra: Sırayı girin. Reset: Tüm öğeleri sıfırlayın. 6. simgesini tıklayın. 7. Oynatma kontrol düğmelerini kullanarak aranan verileri oynatabilirsiniz. Kırmızı kutu içindeki seçili alan. 7. simgesini tıklayın. Akıllı arama verileri görüntülenir. 8. Listeden etkinliği seçin. 9. Oynatma kontrol dü melerini kullanarak aranan verileri oynatabilirsiniz.

57 LG Ağ İstemci Programı 57 Uzaktan Kurulum Fonksiyonun Kullanılması Seçili saha adı ile DVR konfigürasyonunu bu fonksiyonu kullanarak yapılandırabilirsiniz. Sistem Ayarları Tarih/Saat Tarih Formatı: Tarih görüntüleme formatını seçin. Saat Formatı: Saat görüntüleme formatını seçin. Zaman Dilimi: Bu ayar istemci programda mevcut değildir. Gün Işığı Tasarrufu: Yaz saati uygulamasını kullandığınızda işaretleyin. Başlangıç zamanı: Gün Işığından Tasarruf için başlangıç zamanını seçin. Bitiş zamanı: Gün Işığından Tasarruf için bitiş zamanını seçin. Özellikler DVR Adı: DVR adını girin. DVR adını Korece veya Japonca girebilirsiniz. Aşağıda yer alan maksimum karakter girişine bakın. Adı girmek için alfabetik harfleri ve rakamları kullanarak en fazla 21 karakterlik bir isim kullanabilirsiniz. Korece / Japonca / İngilizce gibi kombinasyonlar kullanıldığında karakterleri maksimum 21 bayt olarak girebilirsiniz. Dil: Kurulum menüsü ve DVR bilgilerinin görüntülenmesi için bir dil seçin. Bip Düğmesi: Düğme sesini etkinleştirmek için işaretler. Düğme sesi düğmeleri kullanılırken etkin konuma gelir. NTP NTP: İstediğiniz takdirde, DVR aygıtının tarih ve saat bilgilerini, saat sunucusu olarak adlandırılan NTP (Ağ Zaman Protokolü) ile senkronize edebilir, NTP Sunucu adını belirleyebilirsiniz. Zaman Sunucusu: Çoğu durumda genel olanı seçin. DVR, 5 genel sunucu (time.nist.gov, time-a.nist.gov, time-b.nist.gov, ntp. nasa.gov, clock.isc.org) arasındaki ortalama saati kullanacaktır. Özel Zaman Sunucusu: Özel saat sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girin Senk. Aralığı: NTP saat sunucusuyla 1 gün, 1 saat, 1 ay ve 1 hafta biçiminde eşitlenmiş aralıklar belirleyebilirsiniz. Network [Bant Genişliği Boğumu] opsiyonu haricinde bu seçenek ayarları işlemci programında kullanılamaz. Bant Genişliği Boğumu: Veri trafiğini ayarlamak için bant genişliğini girin. DDNS Bu seçim ayarları işlemci programından yapılamaz. Ağ üzerinden yayın 1. Ağ akış konfigürasyon penceresini görüntülemek için [Ayarları] düğmesini tıklayın. Knl: Kanal numarasını görüntüler. Çözünürlük: Kayıt çözünürlüğünü seçer. Her bir grup için aynı çözünürlük oranı ayarlanmıştır; Kanal 1 den 8 e kadar ve Kanal 9 dan Kanal 16 ya kadar gibi. Kalite: Kaydedilen resim kalitesini. Kare Sayısı: SÇerçeve hızını seçer. Çerçeve hızı saniyede gönderilen resim karesi miktarını belirtir. Çözünürlüğe bağlı olarak, çerçeve hızı otomatik olarak ayarlanır. Manuel ayarlamak istiyorsanız aşağıdaki bölüme bakın. Çözünürlük Çerçeve Hızı 352*240 1, 3, 5, 7.5, 10, 15 NTSC PAL 704*240 1, 3, 5, *480 1, 3 352*288 1, 3, 5, 6, 7.5, *288 1, 3, 5, 6 704*576 1, 3 2. Ayarları onaylamak için [TAMAM] düğmesine basın. Aygıt Ayarları Kamera Kanal: Kanal numarasını seçin. Adı: Kanal adını en fazla 20 karakter içeren bir isim girişi yaparak tanımlayabilirsiniz. 5 LG Ağ İstemci Programı

58 58 LG Ağ İstemci Programı 5 LG Ağ İstemci Programı Kanal adını Korece veya Japonca girebilirsiniz. Aşağıda yer alan maksimum karakter girişine bakın. Adı girmek için alfabetik harfleri ve rakamları kullanarak en fazla 21 karakterlik bir isim kullanabilirsiniz. Korece / Japonca / İngilizce gibi kombinasyonlar kullanıldığında karakterleri maksimum 21 bayt olarak girebilirsiniz. Ses: Ses giriş kanalını seçin. Seçili giriş ses kanalından dinleyebilirsiniz. IP kanalını ON yaparsanız, IP kamerasının giriş sesini duyabilirsiniz. IP Kamera Kanal: Bağlı IP kamerası ayarlanması için istenen kanalı seçer. Satıcı: IP kamera satıcısını açılır listeden seçin. Model Numarası: IP kameranın model adını girin. Ana Bilgisayar Adı: IP kameraya ait IP adresini girin. Kullanıcı Adı: Kullanıcı adını girin. Şifre: Kullanıcı şifresini girin. Port: Bağlantı noktası numarasını girin. ATM/POS Ayarı Interface Device: Ara yüz aygıtını açılır listeden seçin. Kamera: ATM/POS aygıtı ile eşleme için kamera sayısını seçin. Veri gönderme hızı: DVR ve ATM/POS aygıtı arasında iletişim hızını ayarlamak için istenen parametreyi seçin. Veri biti: RS-485 iletişimi için veri bit sayısını seçin. Durdurma biti: İstenen parametreyi seçin. Asenkron iletişimde bit durdurucu son veriye eklenmiştir. Veri Eşlik: İstenen parametreyi seçin. Eşlik biti, eşlik kontrolü amacı ile verilere eklenmiştir. Depolama Üstüne Yaz: Tümü: Üzerine yazıp kaydetme seçeneği, HDD nin normal bölümü ile olay bölümünün tümüne kayıt yapılmışsa kullanılabilir. Normal Bölüm: HDD nin normal bölümü için üzerine yazıp kaydetme seçeneği, HDD nin normal bölümünün tümüne kayıt yapılmışsa kullanılabilir. Olay Bölümü: HDD nin olay bölümü için üzerine yazıp kaydetme seçeneği, HDD nin olay bölümünün tümüne kayıt yapılmışsa kullanılabilir. Kapalı: Üzerine yazma seçeneği kullanılmaz. Doluluk Uyarisi: HDD dolduğunda bir uyarı mesajı görüntülenir. Otomatik Silme: Otomatik silme gününü ayarlar. Otomatik silme gününü ayarlarsanız, seçili gün içinde oluşturulan veriler haricindeki kayıtlı veriler silinecektir. Otomatik Silme işlevi her 35 dakikada bir etkinleştirilir. Olay Bölümü: Bu ayar istemci programda mevcut değildir.. Görüntü Ayarları Kanal: Ayarlamak üzere istediğiniz kanalı seçer. Kanal Düzenleme Adı: İstenen kanalı seçin. PTZ RS-485 terminalinin veri portu yoluyla bağlanan PTZ kameralara yönelik ayarları içerir. Port: Arka paneldeki RS-485 terminaline yönelik bağlı veri portunu seçer. DATA 2 portu, DVR a bağlı olan PTZ kamerasını kontrol etmek veya LKD1000 kumandasıyla kontrol etmek için kullanılır. DATA 2 bağlantı noktası üzerinden PTZ kamerayı kullanmak isterseniz, [Uzaktan Kontrolör ID] seçeneğini [HİÇBİRİ] olarak belirlemelisiniz. DVR nin DATA 2 bağlantı noktası üzerinden kontrolü için LKD1000 kontrol aygıtını kullanırsanız, [Uzaktan Kontrolör ID] numarasını 1 ile 16 arasında ayarlamanız gerekmektedir. Kontrol ID: PTZ kamera tanımlamasını seçer. PTZ kamerayla aynı ayarları yapar. Protokol: PTZ kamera tarafından desteklenen protokolü seçer. Haberleşme Hızı: İletişim hızını seçer. Video Ayar Her kamera kanalının parlaklık, karşıtlık ve renk ayarını ayarlar. Ayarlar ekranını önizleme pencerelerinden görebilirsiniz. Parlaklık: Seçili kanala yönelik parlaklık ayarını 0 ila 100 olarak ayarlar. Kontrast: Seçili kanala yönelik karşıtlık ayarını 0 ila 100 olarak ayarlar. Renk: Seçili kanala yönelik renk ayarını 0 ila 100 olarak ayarlar. Hareket Ayarları Hassasiyet: Oluşturulan hareket algılama alanına yönelik duyarlılık seviyesini belirleyin. Röle Çıkışı: Hareket algılandığında çıkış alarm sinyaline yönelik RELAY-OUT terminal numarasını seçin. Alan: Hareket algılama alanı, fabrika ayarı olarak tüm alan seçeneğine ayarlanmıştır. Alanı, ön izleme pencere ekranında fareyi kullanarak değiştirebilirsiniz. Bir alan seçin: Bir noktaya sol tıklayın ve sonuna kadar tutup sürükleyin. Alanı temizleyin: Başlangıç noktasına sağ tıklayın ve sonuna kadar tutup sürükleyin.

59 LG Ağ İstemci Programı 59 Kılavuzu görüntülemek istiyorsanız, [Kılavuzu Göster] seçeneğini işaretleyin. Tüm alanı seçmek istiyorsanız, [Hepsini Düzenle] düğmesini tıklayın veya seçili alanı iptal etmek için [Hepsini Temizle] düğmesini tıklayın. Sıra Seçili bölünmüş ekran modunda, tüm kanalları sıra ile izleme. Sıralama modunu 16 bölünme ile birlikte kullanamazsınız (LE5008/ LE4008 serileri: 8 e bölünmüş). Sıralama modu içerisinde, ekran bölünme modunu değiştirirseniz, sıralama fonksiyonu iptal olacaktır. Ana Kalma Zamanı: Ana monitör için kanal sıralama zamanını seçer. Spot Kalma Zamanı: Spot monitör için kanal sıralama zamanını seçer. OSD Kanal Adı: Kanal penceresi üzerinde görüntüleri işaretler veya kanal adını siler. Kanal Durumu: Kanal penceresi üzerinde görüntüleri işaretler veya kanal durumunu siler. Yazı Tipi Boyutu: Kanal penceresinde görüntülenen kanal adı ve oynatım zamanı gibi çeşitli yazıların harf büyüklüğünü belirler. Pozisyon: Kanal penceresinde görüntülenen kanal adı ve oynatım zamanı gibi çeşitli yazılarında karakterlerin yerlerini belirler. Kayıt Ayarları 1. Bir gün seçin. 2. İstediğiniz kayıt seçeneğini işaretleyin. N : Zamanlanmış kayıt yok C (kesintisiz kayıt): önceden ayarlanmış zaman geldiğinde kayıt otomatik olarak başlatılır. S (sensör olay kaydı): belirlenmiş bir süre içerisinde sensör alarmı oluştuğunda kayıt otomatik olarak başlatılır. M (hareket olay kaydı): belirlenmiş bir süre içerisinde hareket algılandığında kayıt otomatik olarak başlatılır. T (Metin olay kaydı): Kayıt, belirlenen zaman içerisinde metin girdisi algılandığında otomatik olarak başlar. S+M (sensör+hareket kaydı): sensör alarm sinyalinde giriş varsa veya hareket algılanırsa kayıt otomatik olarak başlatılır. C+S (Kesintisiz+Sensör olay kaydı): Önceden ayarlanmış zaman geldiğinde kayıt otomatik olarak başlar. Sensör alarmı belirlenmiş süre içinde çaldığında, kesintisiz kayıt modunu sensör olay kaydı modu olarak değiştirin, böylece kayıt otomatik olarak başlar. C+M (Kesintisiz+Hareketli olay kaydı): Önceden ayarlanmış zaman geldiğinde kayıt otomatik olarak başlar. Hareket, belirlenmiş süre içinde algılandığında, devamlı kayıt modunu hareketli olay kaydı modu olarak değiştirin, böylece kayıt otomatik olarak başlar. C+T (Devamlı+Metin olay kaydı): Ayarlanmış zamanda kayıt otomatik olarak başlar. Belirlenmiş zaman içerisinde metin girdisinin oluşması durumunda, devamlı kayıt modundan metin olay kayıt moduna geçilir ve kayıt otomatik olarak başlar. C+S+M (Kesintisiz+Sensör+Hareketli olay kaydı): Önceden ayarlanmış zaman geldiğinde kayıt otomatik olarak başlar. Sensör alarmı sinyali devreye girdiğinde veya hareket algılandığında, kesintisiz kayıt modunu hareketli olay kaydı modu olarak değiştirin, böylece kayıt otomatik olarak başlar. S+M+T (Sensör+Hareket+Metin olay kaydı): Sensör alarm sinyaline girdi oluştuğunda, hareket algılanmış veya metin girdisi oluşmuştur ve kayıt otomatik olarak başlar. C+S+M+T (Devamlı+Sensör+Hareket+Metin olay kaydı): Ayarlanmış zamanda kayıt otomatik olarak başlar. Sensör alarm sinyaline girdi oluştuğunda, belirlenen zaman aralığında hareket algılanmış veya metin girdisi oluşmuştur ve bu durumda devamlı kayıt modundan çıkılarak algılanmış olay kaydı moduna geçilir ve kayıt otomatik olarak başlar. 3. Kaydı zamanlamak için istediğiniz kanalı seçin. 4. Başlangıç zamanı hücre blokunu tıklayın ve bir süre hücre bloku seçmek üzere sürükleyip bırakın. veya Bir kanala yönelik başlangıç zamanı hücre blokunu tıklayın ve çoklu kanal ayarı için süre bloku seçmek üzere aynı anda kanalların üzerinde sürükleyip bırakın. Hücre bloklarının rengi değişir. Programlanmış gün kopyalama ayarları 1. Kopyalanacak kaynak günü seçin. 2. [Takvim Kopyası] düğmesini tıklayarak programlanmış kopya ayar penceresini görüntüleyin. 3. Haftanın herhangi bir günü, haftaiçi veya haftasonu seçenekleri arasından hedef günü seçin. 4. Günlük Kopya seçeneğini üzerinde yer alan[kopyala] düğmesini tıklayarak günün programlanmış verilerini kopyalayın. Kanal kopyalama ayarlarının programlanması 1. Günü seçin. 2. [Takvim Kopyası] düğmesini tıklayarak programlanmış kopya ayar penceresini görüntüleyin. 3. Kaynak kanalı seçin. 4. Gönderi kanalını seçin. 5. Kanal Kopya seçeneğini üzerinde yer alan[kopyala] düğmesini tıklayarak kanalın programlanmış verilerini kopyalayın. Konfigürasyon Ayarlarının Yapılandırılması 1. Düğmelerden birine basarak kayıt ayar penceresini görüntüleyin. 2. Detay seçeneklerini ayarlayın. 3. Ayarları onaylamak için [TAMAM] düğmesine basın. Özel gün eklemek için 1. [Özel Gün] seçeneğinin işaretlenmesi 2. [Ekle] düğmesine basın. 5 LG Ağ İstemci Programı

60 60 LG Ağ İstemci Programı 3. Özel günün adını girin. Adı Korece veya Japonca girebilirsiniz. 4. Özel gün programına eklenecek günü seçerek [Ekle] düğmesini tıklayın. Özel gün listeye eklendi. 5. İstediğiniz kayıt seçeneğini işaretleyin. 6. Her kanal için programlama zamanını ayarlayın. Özel günü düzenlemek için 1. Listeden bir özel gün başlığı seçin. 2. [Editar] düğmesine basın. 3. Özel gün programına eklenecek günü seçerek [Editar] düğmesini tıklayın. 4. Her kanal için programlama zamanını değiştirin. Özel günü silmek için 1. Listeden bir özel gün başlığı seçin. 2. [Sil] düğmesini tıklayın. Cümle Sonu Sınırlayıcısı: Aygıtın satır sonunu belirtmek için kullandığı karakter veya karakterlerini girin. Satır Sınırlayıcı Karakter(ler) için üretici firmanın dokümanlarına bakın. Gözardı Edilen Dizi: DVR tarafından dikkate alınmasını istemediğiniz bir dizin veya metni girin. Üretici firmanın dokümanlarını inceleyerek, gönderilen metin dizinleri için, cihazın işlem sırasında hangi metin dizinlerini gönderdiğini görebilir, ve hangilerinin kayıt edilmesini istemediğinizi belirleyebilirsiniz. Süre bitti: Kayıt sonlandırma zamanını seçin. Röle Çıkışı: 01 den 04 e: REALY-OUT terminali üzerinden alarm (yönlendirme) sinyal çıktısı sağlar. DVR metin girdisi algıladığında, tüm ilgili Alarm Çıkış bağlantılarında çıktı sinyallerini tetikler. Kapalı: Kullanılmamaktadır. 5 LG Ağ İstemci Programı Olay Ayarları ATM/POS Kayıt Bilgisi Opsiyon ayarları İşlem Başlatma ve İşlem Sonlandırma seçenekleri ayarlandı. İşlem Başlatma ve İşlem Sonlandırma seçenekleri ayarlanmadı. ATM/POS Kayıt İşlevi İşlem başlatma verisi algılandığında kayıt otomatik olarak başlayacaktır. İşlem sonlandırma verisi algılandığında kayıt belirlenen alarm sonrası kayıt süresi sonunda durur. İşlem verisi algılandığında kayıt otomatik olarak başlayacaktır. İşlem verisi algılanmadığında, kayıt belirlenen alarm sonrası süre sonunda ve belirlediğiniz süre bittiğinde duracaktır. Sensor 1. [Ayarları] düğmesini tıklayın. 2. Aşağıdaki seçeneklerini ayarlayın. Girişi: ALARM-IN terminal numarasını görüntüler. Sensor Girişi: Sensör durumu N.O. (Normal Olarak Açık) veya N.C. (Normal Olarak Kapalı) olarak ayarlanabilir. Kamera: ALARM-IN terminaline giden bağlı kamera kanalını seçin. Çıkışı: Çıkış alarmı (röle) sinyaline yönelik RELAY-OUT terminalinin alarm (röle) çıkışı numarasını seçin. ilk değer atamak: Önceden tanımlı numarayı seçin. Girdi etkinleştirildiğinde, kamera seçili önceden tanımlı konuma geçer ve o konumdaki kameranın resmi monitörde belirir. 3. Ayarları onaylamak için [TAMAM] düğmesine basın. ATM/POS Veri Formatı DVR, ATM (Otomatik Vezne Makinesi) ve POS (Satış Noktası; örneğin kasalar) gelecek olan metin girdilerine duyarlı olmak üzere ayarlanabilir. Bu ekran girdi aygıtınıza uygun olarak DVR cihazınızı konfigüre etmenize olanak sağlar. Giriş Kanalı: Kamera kanalı ile eşleştirin. İşlem Başladı: İşlem başlatma dizini girin. Aygıt üreticisinin dokümanlarına başvurarak, aygıtın işlemin başlaması ile beraber gönderdiği ilk metin dizisine bakın. İşlem Sona Erdi: İşlem sonlandırma dizini girin. Aygıt üreticisinin dokümanlarına başvurarak, aygıtın işlemin sonlanması ile beraber gönderdiği metin dizisine bakın. Olay Ekranı Spot Monitör: Olay etkin konumda iken spot monitör görüntülemesi için olay tipini belirleyin. E-Posta 1. [Ayarları] düğmesini tıklayın. 2. Aşağıdaki seçeneklerini ayarlayın. Bildirge: Ünite işlem bilgilerini işaretleyerek, yapılan bilgilendirme ayarlarına bağlı olarak e-posta ile bildirir. Bildirim opsiyonu ayarlı değilse diğer seçenekler ayarlanamaz. SMTP Server: SMTP Sunucu adresini girin. SMTP Port: SMTP Bağlantı Noktası numarasını girin. SMTP için kullanılan portu genellikle 25 dir. Ancak, bazı durumlarda daha fazla esneklik veya güvenlik için bu port numarasını değiştirmek daha iyidir. Arzu edildiği takdirde bağlantı noktası numarası 1 ile arasında değiştirilebilir. Kullanıcı Adı: Kullanıcı adını girin. Şifre: Şifreyi girin. TLS: TLS (Taşıma Katman Güvenliği) fonksiyonu kullanıldığında işaretler. E-Posta Adresi (1 ve 3): E-posta adresini girin. En fazla 3 e-posta adresi girebilirsiniz.

61 LG Ağ İstemci Programı 61 SMTP sunucusu, SMTP port no., kullanıcı adı ve parola seçenekleri isteğe bağlıdır. DVR, bir SMTP sunucusu veya bir MTA (mesaj aktarım aracısı) kullanmadan doğrudan e-posta gönderebilir. Belirli durumlarda, tüm e-postaların belirli bir SMTP sunucusuna iletilmesi gerekir. Böyle bir durumda sunucu ana bilgisayar adını veya IP adresini belirtin. SMTP ayarıyla ilgili daha fazla ayrıntı için, ağ yöneticinize ve/veya posta servis sağlayıcınıza danışın. 3. Ayarları onaylamak için [TAMAM] düğmesine basın. Bildirge Seçili opsiyonu etkin konuma getirmek istediğinizde işaretleme işlemini yapar. Seçili bildirim opsiyonu etkin konumda ise, seçili opsiyon ile ilgili bilgi hakkında kullanıcıyı e-posta ile bilgilendirir. Sensor Açık: Algılama gerçekleştiğinde bir e-posta gönderir. Hareket Algısı: Hareket algılama gerçekleştiğinde bir e-posta gönderir. Metin Giriş: Metin girdisi algılandığında e-posta gönderir. Admin Şifresi Değişti: Yönetici şifresi değiştirildiğinde e-posta gönderir. Görüntü Yok: Bir kablo bağlantısının kesilmesi veya kamerada arıza ortaya çıkması nedeni ile kamera video sinyali durduğunda e-posta gönderir. Güç Açık/Kapalı: Güç kesildiğinde ve geldiğinde e-posta gönderir. Disk Dolu: HDD tamamı ile kayıt ile dolduğunda e-posta gönderir. Buzzer Seçili opsiyonu etkin konuma getirmek istediğinizde işaretleme işlemini yapar. Alarm İkazı: Sensör devreye girdiğinde ses çıkarır. Hareket İkazı: Bir hareket algılandığında ses çıkarır. Metin: DVR bir metin girdisi algılandığında sesli uyarı verir. Sistem İkazı: Soğutma fanı etkinleştirilmemişse veya HDD bozuk sektör içeriyorsa ses çıkartır. Acil Durum 1. [Ayarları] düğmesini tıklayın. 2. Aşağıdaki seçeneklerini ayarlayın. Bildirge: Yapılan ayarlamalara göre ünite işlem bilgilerini acil durum unsuruna bildirmek üzere işaretler. Ana Bilgisayar Adı/Port: Acil unsur programının Ana Bilgisayar Adı ve bağlantı numarasını girin. Bu işlevin varsayılan fabrika ayarı portu 9002 dir. Ancak, bazı durumlarda daha fazla esneklik veya güvenlik için bu port numarasını değiştirmek daha iyidir. Arzu edildiği takdirde bağlantı noktası numarası ile arasında değiştirilebilir. En fazla 9 adet Ana Bilgisayar ve bağlantı numarası belirleyebilirsiniz. 3. Ayarları onaylamak için [TAMAM] düğmesine basın. Çıkış Röle Kapalı Alarm Onaylandı: Alarmı durdurmak için ALM.OFF (ALARM KAPALI) düğmesini kullanın. Alarm Sonrası Zamanı: Alarm, alarm sonrası kayıt süresinden sonra durdurulur. Sistem Alarm Çıkışı: Sistemde bazı sorunlar olduğunda seçilen alarm çıkış ucu sayısı yoluyla alarm (aktarma) sinyali verir. Bu seçeneği kullanmayacaksınız [HİÇBİRİ] opsiyonunu işaretleyin. Sabit Disk Hata Alarm Çıkışı: HDD başarısız olduğunda seçilen alarm çıkış ucu sayısı yoluyla alarm (aktarma) sinyali verir. Bu seçeneği kullanmayacaksınız [HİÇBİRİ] opsiyonunu işaretleyin. Video Kayıp Alarm Çıkışı: Kameradaki bir görüntü sinyali, bir kablo kopukluğu ya da bir kamera arızası yüzünden durduğunda seçilen alarm çıkış ucu sayısı yoluyla alarm (aktarma) sinyali verir. Bu seçeneği kullanmayacaksınız [HİÇBİRİ] opsiyonunu işaretleyin. Fan Hatası Alarm Çıkışı: Fan başarısız olduğunda seçilen alarm çıkış ucu sayısı yoluyla alarm (aktarma) sinyali verir. Bu seçeneği kullanmayacaksınız [HİÇBİRİ] opsiyonunu işaretleyin. Kullanıcı ayarları Grup Yetkisi Yeni bir kullanıcı grubunu çeşitli erişim hakları ile kaydedebilirsiniz. Grup ID: Bir grup Tanımlaması seçerek yetki ataması yapın. GUEST: GUEST (ZİYARETÇİ) grubu sistem üzerinde kısıtlı yetkiye sahiptir. Bu grup içerisindeki kullanıcılar, canlı görüntüleri izleyebilir ve ayrıca Ana ve Spot kanallarının örtülü fonksiyonlarını ayarlayabilir. ADMINISTRATOR: ADMINISTRATOR (YÖNETİCİ) grubu sistem üzerinde sınırsız yetkiye sahiptir. Bu grup içerisindeki kullanıcılar tüm fonksiyonları kullanabilirler. [Grup 01] den [Grup 08]: Bu grup içerisindeki kullanıcılar, fonksiyon için yetkileri manüel olarak atayabilirler. GUEST ve ADMINISTRATOR grupları, tüm fonksiyonları yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir. İlk atamaları ve grup isimlerini (GUEST ve ADMINISTRATOR) değiştiremezsiniz. 5 LG Ağ İstemci Programı

62 62 LG Ağ İstemci Programı 5 LG Ağ İstemci Programı Grup Adı: Grup Tanımlama seçeneğinden bir grubu seçtiğinizde, grup adını kaydedebilirsiniz. Grup adını girin. Ayarları, Arama/Oynat, Gönder, PTZ, Güç Kapalı, Anlık Kayıt: Seçili grup için yeki ataması yapın. Seçeneği etkin hale getirmek için işaretler. Ana Kanal/Spot Kanal: Grup kullanıcı için bir kanal seçerek işleme izin verir. LG logosu örtülü kanalarda görüntülenmektedir. Kullanıcı 1. [Kullanıcı Kimliği] yi açılır listeden seçin. 2. Seçili kullanıcı tanımı için kullanıcı adını girin. 3. Kullanıcı grubunu açılır listeden seçin. 4. Şifreyi girin. 5. Otomatik kullanıcı sistem çıkış süresini açılır listeden seçin. Kullanıcı tanımının [ADMINISTRATOR] olarak belirlendiği durumda, [Kullanıcı Adı] ve[grup] seçeneğini değiştiremezsiniz ancak şifreyi değiştirebilirsiniz. Dışarıya gönderim fonksiyonun kullanılması DVR ünitesinden bilgisayara kaydedilmiş görüntüleri ve ses verilerini kopyalayabilirsiniz. Bu fonksiyon yönetici grubunun yetkisindedir veya dışarı gönderim yetkisi olan diğer gruplar da bu fonksiyonu kullanabilir. Sunucu: Seçili sunucu adını görüntüler. Kanal: Verileri dışa aktarmak için kanal(lar) seçin. Ses: Ses verisi dışa aktarmak için [Açık] veya [Kapalı] olarak ayarlayın. Başlangıç: Kopyalama için başlangıç tarihini/saatini ayarlayın. Bitiş: Kopyalama için bitiş tarihini/saatini ayarlayın. Yolu Kaydet: Geçerli dışa aktarılan verileri kaydetme klasörünü görüntüler. Dışa aktarılan verileri kaydetmek için bilgisayarda bir klasör seçebilirsiniz (veya oluşturabilirsiniz). Başlangıçtaki kaydetme klasörü C:\LG Exported Files yolunda bulunur. Veri kayıt klasörünü değiştirmek istiyorsanız, [...] düğmesini tıklayarak yeni klasör seçebilirsiniz. Veri Tipi: Kaydedilen dosya biçimini Native [*.exp] (Varsayılan [*.exp]) veya AVI olarak belirleyebilirsiniz. Native (Varsayılan) dosyası, *.exp uzantısıyla kaydedilirken AVI dosyası da *.avi uzantısıyla kaydedilir. Kaydedilen *.exp dosyası Export Viewer (Dışa Aktarma Görüntüleyicisi) programı kullanılarak oynatılabilirken *.avi dosyası Windows Media Player veya başka bir.avi dosya oynatıcısı kullanılarak oynatılabilir. Ekle: Dışa aktarma ayar zamanlamasını listeye ekleyin. Düzenle: Listedeki seçili dışa aktarma ayarını düzenleyin. Sil: Seçili dışa aktarma ayar zamanlamasını listeden silin. Dışarı Aktar: Seçili dışa aktarma ayarına sahip verilerin dışa aktarılmasını başlatmak için tıklayın. İptal: Verilerin dışa aktarılmasını iptal etmek için tıklayın. Çıkış: Pencereden çıkmak için tıklayın. Verileri dışa aktarma 1. Kanal seçeneklerini ayarlayın. Birden fazla kanal seçmeniz gerekmektedir. 2. Ses seçeneklerini seçin. Açık: Ses verilerinin dışarıya gönderilmesinde seçin. Kapalı: Ses verilerinin dışarıya gönderilmediğinde seçin. 3. [Tarih/Saat] seçeneklerini ayarlayın. 4. Dışa aktarılan verileri kaydetmek için bilgisayarda klasör seçin. 5. Veri türünü seçin. 6. [Ekle] düğmesini tıklayın. Yapılandırılmış sunucu, başlangıç tarihi, bitiş tarihi ve Durumu listelenir. 7. Listedeki kayıtlı dışa aktarma ayar zamanlamasını seçin. 8. Dışa aktarmayı başlatmak için Export (Dışarı Aktar) düğmesini tıklayın. Status (Durum) sütununda dışa aktarma durumu görüntülenir. Dışa aktarılan veri dosyasının adı, otomatik olarak [Sunucu adi_ Kanal numarasi_disa aktarma baslangic tarihi.exp(veya avi )] türünde atanır. Dışa aktarma dizinini atamazsanız dışa aktarma dizini varsayılan dizin olarak ayarlanır ve başlangıç tarihiyle birlikte alt dizini oluşturulur. Ağ istemcisindeki oturumunuzu kapatırsanız, dışa aktarma sırası sonlandırılır. Mevcut olmayan veriler için zaman ayarlarsanız, dışa aktarma işlevi etkinleştirilmez. Aşağıda listelenen durumlarda uyarı mesajı görüntülenir. Başlangıç tarihi/saati ve bitiş tarihi/saati aynı olduğunda. Başlangıç tarihi/saati bitiş tarihinden/saatinden daha sonra olduğunda. Kanal seçili olmadığı durumda. Verileri LG Network Client programı ile dışarı aktardığınızda günlük bilgileri dışarı aktarılmayacaktır.

63 LG Ağ İstemci Programı 63 E-harita fonksiyonun kullanılması Görsel olarak, izleme kameralarının ortamınız içerisindeki yerleşimini gösteren bir fonksiyondur. E-Harita Genel Bakış Harita Görüntüsü Mod Seçim ikonları E-Harita ayar ikonu E-Harita Görüntüleme penceresi Harita Ekle 1. [E-Map Ekle] düğmesini tıklayın. E-Harita ekle penceresi görüntülenecektir. 2. [Pad E-kaart] seçeneğinde [...] düğmesini tıklayın. 3. Harita görüntü dosyasını bulun ve açın. E-Harita adını değiştirmek isterseniz [E-Map Adı] seçeneğini seçin ve mevcut isim üzerine yeni ismi yazın. 4. Kamera kanalını veya algılayıcı sürükle-bırak yöntemi ile Harita üzerine taşıyın. Kayıtlı bir kamera veya algılayıcıyı silmek için aşağıdaki adımları uygulayın. 4.1 Kamera veya algılayıcıyı seçin. 4.2 Seçili kamera veya algılayıcı üzerinde sağ fare düğmesini tıklayın. 4.3 Silmek için [Sil] seçeneğini seçin. 5. [TAMAM] düğmesine basarak ayarları kaydedin ve pencereyi kapatın den 5 e kadar olan adımları başka bir E-Harita eklemek üzere, en fazla 16 olacak şekilde yapabilirsiniz. Olay Listesi Anlık olay canlı görüntüleme penceresi E-Harita listesi Harita Görüntüleme Bölüm Modu seçim ikonları: İkon üzerinde tıklandığında, ekran bölünmüş bir görüntü alacaktır. Harita Görüntüleme bölünme modunu seçin. E-harita ayar ikonu: İşlem zamanını ayarlamak için tıklayın. Lista de E-Map: Dışarıdan alınan E-Haritaları görüntüler. E-harita görüntüleme penceresi: Her kanalı kaydetmek için E-Map listesi haritasını kullanın. Harita üzerinde gösterilen kamera veya algılayıcıyı tıkladığınızda kamera veya algılayıcı görüntüsünü ekranda izleyebilirsiniz. Haritanın Etkin Konuma Getirilmesi 1. İstenen E-Haritayı E-Harita listesinden seçin. 2. E-Haritayı, sürükleyip bırakarak E-Harita üzerine konumlandırın. Pencerenin görüntülenmesi. 3. Adım 1 ve 2 yi diğer E-Haritaları etkinleştirmek için tekrarlayın. Haritanın Düzenlemesi 1. İstenen E-Haritayı E-Harita görüntüleme penceresinden seçin. 2. [E-Map Düzenle] düğmesini tıklayın. E-Harita penceresi görüntülenecektir. 3. Kamera pozisyonunu, E-Harita adını düzenleyin, bir kamerayı silin. 4. [TAMAM] düğmesine basarak E-Haritayı kaydedin ve pencereyi kapatın. Haritanın Silinmesi 1. İstenen E-Haritayı E-Harita listesinden seçin. 2. [E-Map Sil] düğmesini tıklayın. Seçili E-Harita silinecektir. Bir olayın silinmesi 1. Olay listesinden bir olay seçin. 2. [Lijst wissen] düğmesini tıklayarak olayı silin. [Tümünü Seç] seçeneği seçildiğinde tüm olaylar silinecektir. 5 LG Ağ İstemci Programı

64 64 LG Ağ İstemci Programı EK PROGRAMLAR Acil Durum Aracısı Programı Sistem, olay ayar menüsü içerisinde, Bildirim ve Acil Durum ayarlarına uygun olarak bir mesaj yollar. Acil Unsur Genel Bakış Alınan mesajları listeleyin Alınan mesajın ayrıntılı biçimde görüntüler. Acil Unsur programını etkin konuma getirme 1. [LG Emergency Agent] programını çalıştırın. Acil durum ikonu sistem çubuğunda görüntülenir. 2. Her uyarı işlevi gerçekleştiğinde, ekranın sağ alt kısmında bir mesaj kutusu görüntülenir. Mesaj kutusu 5 saniye boyunca görüntülenir. 3. Mesajı kontrol edin. 4. [Alınan Mesajlar] penceresini görüntülemek için 5 saniye içinde mesaj kutusunu tıklayın. veya Sistem tepsisindeki program simgesini sağ tıklayın ve [Alınan Mesajlar] penceresini görüntülemek için [Mesaj Kutusunu Kontrol Et] seçeneğini belirleyin. 5. Tüm alınan mesaj konularını kontrol edebilirsiniz. 6. [Alınan Mesajlar] penceresini kapatmak için [KAPAT] düğmesini tıklayın. 5 LG Ağ İstemci Programı Port Ayarı 1. [Ayarları] düğmesini tıklayın. Seçenek penceresi görüntülenir. 2. Acil durum aracısı dinleme portunun port numarasını girin. Varsayılan fabrika ayarı portu 9002 dir. Ancak, bazı durumlarda daha fazla esneklik veya güvenlik için bu port numarasını değiştirmek daha iyidir. İsteğe bağlı olarak port numarasını değiştirebilirsiniz. 3. Çıkmak için [TAMAM] düğmesini tıklayın. Mesaj Arama 1. [ARA] düğmesini tıklayın. Mesaj arama penceresi görüntülenir. 2. Arama yöntemini seçin. Olay Arama: Mesajı seçili olay türüne göre arar. Tarih Arama: Seçili tarihe göre arar. 3. [ARA] düğmesini tıklayın. Arama mesajı [Alınan Mesajlar] penceresinde görüntülenir. Seçili mesajı listeden siler. [Alınan Mesajlar] penceresini kapatır. Mesajı Listeden Silme 1. Silmek istediğiniz mesaj(lar)ı seçin. 2. [SIL] düğmesini tıklayın. Onay penceresi görüntülenir. 3. [Evet] düğmesine basarak mesaj(ları) silebilirsiniz. Listedeki alınan mesajı yeniler. Arama penceresini görüntüler. Port değiştirme penceresini görüntüler. Dışa Aktarma Görüntüleyicisi Programı Bu programı kullanarak bilgisayardaki dışa aktarma verilerinden oynatma yapabilirsiniz. İstemci programını kurulurken veya veriler dışa aktarılırken dışa aktarma görüntüleyicisi programı otomatik olarak kaydedilir.

65 LG Ağ İstemci Programı 65 Dışarı Aktarım Görüntüleyicisi Genel Bakış Menü Çubuğu Oynatmayı duraklatır. Bu düğmeye basarak normal veya geri oynatımı başlatabilirsiniz. Bu düğmeye arka arkaya basarak kare kare oynatabilirsiniz. Oynatmayı durdurur. Dosyanın sonuna atlar. Oynatma kontrol düğmesi Seçenek ayarı penceresi İlerleme çubuğu Menü Çubuğu Video Bilgi pencere Menü Alt Menü Tanım Dosya Aç Veri dosyasını açar. Yazdır JPEG formatýnda sakla Çıkış Geçerli oynatma görüntüsünü yazdırır. Mevcut görüntüyü yakalayabilir ve JPEG dosya formatında kaydedebilirsiniz. 1. Kaydedilmiş verilen oynatılması 2. Oynatım esnasında, istenen bir noktada oynatıma ara verebilirsiniz. 3. Bu opsiyonu seçin. JPEG dışarı aktarım penceresi açılacaktır. 4. Seçenekleri ayarlayın. 5. [Kaydet] düğmesine basın. Programdan çıkar. Görünüm Dil Dışa Aktarma Görüntüleyicisi programının dilini belirler. Yardım Video Boyutu Tarih Formatı Görüntüleyici Hakkında Oynatma Kontrol Düğmeleri Veri dosyasının video boyutunu seçin. Tarih görüntüleme formatını seçin. Dışa Aktarma Görüntüleyicisi bilgilerini görüntüler. Dosyanın başlangıcına atlar. Bu düğmeye arka arkaya basarak kare kare geri oynatabilirsiniz. Seçenek ayarı penceresi Watermark Uygula: Oynatılan dosya kaydedilmiş orijinal dosyadan farklı olursa, uyarı penceresi filigran seçeneğiyle birlikte görüntülenir. DVR Time: Bu seçeneği kontrol ederseniz, dış aktarım dosyası kayıttan çalma sırasında DVR zaman diliminin zamanını görüntüler. Eğer olmazsa dış aktarım dosyası kayıttan çalma sırasında istemci zaman diliminin zamanını görüntüler. Video Bilgileri Dosya Adý: Dosya adını görüntüler. Video Formatı: Verinin video türünü görüntüler. Kayýt Modu: Verinin kayıt modunu görüntüler. Kamera Numarasý: Kayıtlı verinin kamera kanal numarasını görüntüler. Dışarı gönderilen verinin oynatılması 1. Bilgisayar üzerinde LG Export Viewer programını veya harici USB aygıtı üzerinden Export Viewer klasörü içeriğini çalıştırın. Dışa aktarılan veri CD veya DVD sini takarsanız, dışa aktarma görüntüleyicisi programı otomatik olarak çalışır. 2. [Dosya] > [Aç] seçin. Açma penceresi görüntülenir. 3. USB aygıtının kök dizinini seçin ve istediğiniz dosyayı arayıp seçin. Oynatılabilir dosya biçimi Kanal adı_ tarih_ saat. exp şeklindedir. 4. [Aç] düğmesini tıklayın. Seçilen veri otomatik olarak oynatılır. 5. Oynatma hızını seçin. Kaydırıcıyı kullanarak oynatım hızını seçin. 6. Oynatmayı durdurmak için [STOP] düğmesini tıklayın. İlerleme çubuğu İlerleme çubuğunu kullanarak bir görüntüyü doğrudan arayabilirsiniz. Kayar çubuk üzerinde tıklayın ve tutarak istediğiniz tarafa doğru çekin ve bırakın. Veya, ilerleme çubuğu üzerinde oynatmak istediğiniz bölümün olduğu bölgeye tıklayın. Ağ Görüntüleme Programı Ağ Görüntüleyicisi nde oturum açma 1. Web tarayıcıyı başlatın. Önerilen tarayıcı Windows İnternet Explorer dır. 2. Adres kutusu içerisine yazın ve DVR ın IP adresini yazın. DVR, DDNS menüsü içerisine yazdığınız Ana Bilgisayar Adını kullanabilirsiniz. 3. Klavye üzerinde bulunan ENTER düğmesine basın ve Ağ görüntüleyicisi ve Uzaktan Giriş menüsü görüntülenecektir. 4. Kullanıcı adını ve şifresini girin. 5. [TAMAM] düğmesini tıklayın. 5 LG Ağ İstemci Programı

66 66 LG Ağ İstemci Programı 5 LG Ağ İstemci Programı Ağ görüntüleyicisi görüntülenemiyorsa, DVR ın TCP/IP ayarlarını kontrol edin. DVR ı ilk kez bağlıyorsanız, Güvenlik Uyarısı penceresi görüntülenir. Ağ görüntüleyicisini kullanmak için gerekli olan programı yüklemek üzere Güvenlik Uyarısı penceresindeki [Install] seçeneğini tıklayın. [Don t Install] seçeneğini tıklarsanız, Ağ görüntüleyicisi programı kullanılamaz. Ağ Görüntüleyici Genel Bakış Ağ Görüntüleyicisini kullanarak canlı görüntüyü kontrol edebilirsiniz. Çalışma alanı canlı görüntüsü görüntüler. Kamera Izleme: Pencere(ler) de gözetleme kameralarının görüntülerini ve kamera bilgilerini görebilirsiniz. Pan/Tilt/Zoom (Yatay Kaydırma/ Eğme/ Mesafe Ayarlama): PTZ kameraları kontrol edebilirsiniz. Arama çalışma alanını görüntüler. Arama fonksiyonlarını kullanarak kayıtlı verileri arayabilir ve oynatabilirsiniz. Web Görüntüleyicisi Kontrol Özellikleri açılır penceresini görüntülemek için tıklayın. Remote Export (Uzaktan Dışa Aktarma) açılır pencerelerini görüntülemek için tıklayın. Canlı penceresini tan ekran üzerinde görüntüleyebilirsiniz. Tekrar normal ekrana geri dönmek için fare üzerinde sağ tıklayın. Ekran Modu seçimi simgeleri. Güncel tarih ile saati, kullanıcı bilgilerini ve seçili site adının kalan HDD durumunu görüntüler. Canlı ekran kontrolü Sol fare düğmesi: Kanalı seçin. 1 bölme modunu ayarlamak istiyorsanız, seçili kanalı çift tıklayın. Normal ekrana geri dönmek için çift tıklayın. Sağ fare düğmesi: Tam ekran modundan çıkmak ve normal ekrana dönmek için sağ tıklayın. PTZ View control 1. [Pan/Tilt/Zoom] (Yatay Kaydırma/Eğme/ Mesafe Ayarlama) sekmesine tıklayın. PTZ sanal uzaktan kumanda görüntülendi. 2. PTZ kamerayı kontrol etmek için sanal uzaktan kumanda düğmelerini kullanın. Kayıtlı Verilerin Oynatılması 1. Kameranın görüntüleme penceresini seçin. 2. Tarihi seçin. Kayıtlı veri mevcutsa gün mavi bir metin ile görüntülenir. 3. Oynatma başlangıç zamanını seçin. Bir başlangıç zamanını aramak için zaman çizelgesi kullanıyorken, daha ayrıntılı aramalar (4 adım) için mesafe ayarlama simgelerini kullanın. 4. Oynatmak istediğiniz kanalı seçin. Tümünü Seç seçeneğini işaretlerseniz, tüm kanalları ayrı kamera kanalı pencerelerinde aynı anda oynatabilirsiniz. 5. Oynatma hızını seçin. 6. Bu kontrol düğmelerini kullanarak oynatma işlemini başlatın. Bu fonksiyon yönetici grubunun yetkisindedir veya Arama/ Oynatma yetkisi olan diğer gruplar da bu fonksiyonu kullanabilir. Tüm kanalları sırayla görüntüler. 16 ya bölünmüş ekranda sıra modunu kullanamazsınız. Mevcut görüntüyü yakalayabilir ve JPEG dosya formatında kaydedebilirsiniz. Başlangıçtaki kaydetme klasörü C:\ LG Exported Files yolunda bulunur. Depolama klasörünü değiştirmek istediğinizde Web Görüntüleyicisi Kontrol Özellikleri penceresinden [Yolu Kaydet] seçeneğini kullanın. 1. Kanal penceresini seçin. 2. Seçili kanal adını işaretleyin. 3. Kaydedilmiş verileri arayıp kayıtlı verileri oynatın. 4. Bu düğmeye o andaki görüntüyü elde edebilmek amacı ile basın. Canlı ekran görüntüleme penceresi. Web Görüntüleyicisi Kontrol Özellikleri penceresini kullanımı 1. [Ayarları] düğmesini tıklayın. Web Görüntüleyicisi Kontrol Özellikleri penceresi görüntülenecektir. 2. Aşağıdaki seçeneklerini ayarlayın. OSD: Kanal penceresinde seçili öğeyi gösterim için işaretleyin veya kaldırın. Sıra: Kanal sıralama zamanını seçer. Video Display: DirectX fonksiyonu kullanıldığında işaretler. Snapshot Save Path: Yakalanan görüntü dosyası için depolama klasörünü görüntüler. Veri kayıt klasörünü değiştirmek istiyorsanız, [...] düğmesini tıklayarak yeni klasör seçebilirsiniz. 3. Çıkmak için [TAMAM] düğmesini tıklayın. Copylight Bilgisi Ürünün bu istemci programında kullanılan Görüntü şifre çözücü, FFmpeg (http://ffmpeg.sourceforge.net) kullanılarak değiştirilmiştir ve FFmpeg Lisansı LGPL tarafından izlenmektedir. Değiştirilmiş FFmpeg in kaynağı ilişik CD ye dahil edilmiştir.

Sayısal Video Kayıt Cihazı

Sayısal Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Sayısal Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRD5160 Serileri LRD5080 Serileri 1209 (V1.0)

Detaylı

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı

Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRH7160D Serileri LRH7080D Serileri 1208

Detaylı

Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı

Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRH7160D Serileri LRH7080D Serileri 1404

Detaylı

Sayısal Video Kayıt Cihazı

Sayısal Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Sayısal Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRD510 Serileri LRD5080 Serileri 1404 (V5.0)

Detaylı

TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. En fazla 16 analog kamera için loop through özelliği (DVD modeline göre). 2. RS-232 cihazına bağlayın. 3. Dört alarm girişine kadar bağlayın.

Detaylı

Đçindekiler. Paket Đçeriği

Đçindekiler. Paket Đçeriği SCSI Serisi Net DVR Kullanım Kılavuzu V2.1 Đçindekiler 1. HDD Kurulumu... 3 2. DVR Bağlantısı... 4 3. DVR ın Açılması... 6 4. DVR a Giriş... 6 5. Tarih Saat Ayarı... 7 6. IP Adres Ayarı... 7 7. HDDFormatlama...

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. LC42A15FV İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme 1 Giriş LCD TV ürünümüzü satın aldığınız

Detaylı

Ağ Video Kayıt Cihazı

Ağ Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Ağ Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRN8240D Serileri 1212 (V1.0) 2 Güvenlik Bilgileri

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

Q-P 110A Kullanım Kılavuzu

Q-P 110A Kullanım Kılavuzu Q-P 110A Kullanım Kılavuzu 1.Malzeme Listesi İsim Miktar Remarks Tuştakımı 1 Kullanım kılavuzu 1 Tornavida 1 20mmx60mm özel tuştakımı Lastik tıpa 2 6mmx30mm,sıkmak için kullanılır Akıllı vida 2 4mmx28mm

Detaylı

Kullanım Kılavuzu SR5-BPR

Kullanım Kılavuzu SR5-BPR Kullanım Kılavuzu SR5-BPR Kablosuz arama sistemi ürünlerimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kullanım öncesi lütfen kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz, yönergeleri takip ediniz. Özellikler ve

Detaylı

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. (Modele bağlı olarak) sekize kadar IP kameraya bağlanmak için yerleşik portlar. 2. Dört taneye kadar alarm girişi ve bir alarm

Detaylı

Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu

Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu Modeller: LD300N-B/C/D/E/F LD300P-B/C/D/E/F Bu ürünü kurmadan, çalıştırmadan veya ayarlamadan önce, lütfen bu kullanım kitapçığını dikkatli bir biçimde okuyun. 300P-C_B_ATURALB_TUR_MFL.indd

Detaylı

MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu. Kullanım Kılavuzu. Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz

MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu. Kullanım Kılavuzu. Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz MW-350 tek kapı için tasarlanmış Stand alone ve Wiegand çıkışlı şifreli kart okuyucudur. IP 68 standartda

Detaylı

Ağ Video Kayıt Cihazı

Ağ Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Ağ Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRN840D Serileri 1404 (V5.0) Güvenlik Bilgileri 1

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu

Hızlı Kullanım Kılavuzu GDR-1100E Serisi 4/8/16 Kanal H.264 DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır. 1. Sabit Disk Kurulumu Uyarı: 1. Bir adet SATA disk destekler. Lütfen üretici firmanın uyumluluk listesinde bulunan

Detaylı

TVR 12HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TVR 12HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu TVR 12HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. RS-232 cihazına bağlayın. 2. Dört alarm girişine kadar bağlayın. 3. Bir alarm çıkışını bağlayın. 4. Dört ses girişini RCA konnektöre

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu

Hızlı Kullanım Kılavuzu GDR-1100S Serisi 4/8 Kanal H.264 DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır. 4/8 Kanal DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu 1. Sabit Disk Kurulumu Uyarı: 1. Bir adet SATA disk destekler. Lütfen üretici firmanın

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. MODEL NO: LE82N8HA İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED TV ürünümüzü

Detaylı

TruVision DVR 44HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TruVision DVR 44HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu TruVision DVR 44HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. Tek ses girişini RCA konnektöre bağlayın. 2. Ses çıkışı için hoparlörler bağlayın 3. Hat girişi 4. Bir CCTV monitör (BNC

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. NORDMENDE LE82N8HM İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED ürünümüzü satın

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma sıcaklığı için kullanım kılavuzuna başvurun.

Detaylı

Dokunmatik Yüzey ve Klavye

Dokunmatik Yüzey ve Klavye Dokunmatik Yüzey ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Çok Fonksiyonlu Kablo Test Cihazı. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz

Çok Fonksiyonlu Kablo Test Cihazı. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz Çok Fonksiyonlu Kablo Test Cihazı Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz GİRİŞ Bu alet bir Net Toner ve bir Net Probdan oluşur. Aktif bir ağa kablo bağlantısını test etmek ve port

Detaylı

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 tr Montaj ve İs letme Talimatı Kumanda elemanlı tekli kontrol cihazı As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

Ağ Video Kayıt Cihazı

Ağ Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Ağ Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRN040N Serileri 1404 (V.0) 2 Güvenlik Bilgileri 1

Detaylı

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 4.1 GÜÇ KABLOSUNU BAĞLAMA 5 4.2 MONITÖRÜ BAĞLAMA 5 4.3 YAZICI VEYA TARAYICIYI BAĞLAMA 5 4.4 AĞA BAĞLANMA 5

Detaylı

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU Lütfen çalıştırmadan önce talimatları dikkatle okuyunuz ve ileride başvuru kaynağı olarak bu talimatları saklayınız. 1. GENEL BAKIŞ 1.1 Ambalajın İçindekiler

Detaylı

GDR-1800D Serisi. 16/24/32 Kanal H.264 DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu. Her hakkı saklıdır.

GDR-1800D Serisi. 16/24/32 Kanal H.264 DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu. Her hakkı saklıdır. GDR-1800D Serisi 16/24/32 Kanal H.264 DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır. 1. Sabit Disk & DVD Yazıcı Kurulumu 1.1 Sabit Disk Kurulumu Uyarı: 1. Bu seri sekiz adet SATA disk destekler. Lütfen

Detaylı

ART AC2 Standalone Kart Okuyucu

ART AC2 Standalone Kart Okuyucu ART AC2 Standalone Kart Okuyucu ART AC2 Standalone kart okuyucuya ait genel bilgiler, montaj, kablolama, programlama bilgileri ve teknik özellikleri hakkında detaylı açıklama. www.artelektronik.com pazarlama@artelektronik.com

Detaylı

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE 26" LED TELEVİZYON VE MONİTÖR LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma sıcaklığı için kullanım kılavuzuna başvurun.

Detaylı

MONITOR LE116N8FM NORDMENDE

MONITOR LE116N8FM NORDMENDE MONITOR LE116N8FM NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED ürünümüzü

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Video Kayıt Cihazından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Video Kayıt

Detaylı

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu S50 Genel Tanıtım Fonksiyon Tanımı İlgili özellik ve input için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz Programlama Moduna Giriş * 888888 # Kodundan sonra programlamaya başlayabilirsiniz

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Network Kameradan duman çıkıyor ya da anormal bir koku geliyorsa derhal kamerayı kapatın. Network Kamerayı sudan uzak tutun. Network Kamera ıslanırsa hemen kapatın. Böyle bir durumda

Detaylı

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu

Hızlı Kullanım Kılavuzu GNR-2100S Serisi 4/8/16 Kanal H.264 NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır. 1. Sabit Disk Kurulumu Uyarı: 1. Bir adet SATA disk destekler. Lütfen üretici firmanın uyumluluk listesinde bulunan

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu

Hızlı Kullanım Kılavuzu GNR-2200E Serisi 16/24/32 Kanal H.264 NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır. 16/24/32 Kanal NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu 1. Sabit Disk & DVD Yazıcı Kurulumu 1.1 Sabit Disk Kurulumu Uyarı: 1. İki

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma sıcaklığı için kullanım kılavuzuna başvurun.

Detaylı

İşaretleme Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaretleme Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaretleme Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Ürünle ilgili not

Detaylı

F: Bağlan düğmesi G: Pil yuvası H: Şarj bağlantısı I: Hareket algılayıcısı/göstergesi

F: Bağlan düğmesi G: Pil yuvası H: Şarj bağlantısı I: Hareket algılayıcısı/göstergesi TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Ürün bilgileri Fare Şarj Aygıtı F A B D G I E C H J A: Sağ fare düğmesi B: Akıllı rulet/pil göstergesi boş ve şarjda C: Sol fare düğmesi D: Tarayıcı geri düğmesi E:

Detaylı

Q-P 50 B KULLANIM KILAVUZU

Q-P 50 B KULLANIM KILAVUZU Q-P 50 B KULLANIM KILAVUZU BÖLÜM 1: ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Bu Q-P 50 B okuyucu özellikle, akıllı binalar, yerleşim alanlarındaki toplu geçişlerde, ofislerin binaların, fabrika girişlerinin kontrolü için dizayn

Detaylı

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu P/N 1072767B-TR REV 1.0 ISS 16OCT14 Telif Hakkı 2014 United Technologies Corporation. Interlogix, United Technologies Corporation un bir birimi olan UTC Building

Detaylı

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI!

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Fisheye IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Network Kameradan duman çıkıyor ya da anormal bir koku geliyorsa derhal kamerayı kapatın. Network Kamerayı sudan uzak tutun. Network Kamera ıslanırsa hemen kapatın. Böyle bir durumda

Detaylı

EVEREST 700tvl Su geçirmez CCD Kamera Kullanım Klavuzu Model No: SFR-387

EVEREST 700tvl Su geçirmez CCD Kamera Kullanım Klavuzu Model No: SFR-387 EVEREST 700tvl Su geçirmez CCD Kamera Kullanım Klavuzu Model No: SFR-387 Özellikler: 1/3 Sony EX-view HADⅡ CCD, 700TVL 30 Adet,IR Mesafe:50m 4-9mm Değişken odaklı Lens Kablo Kesilmesini önlemek için 3-eksenli

Detaylı

Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu

Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu Modeller: LV300P-C LV300P-B Bu ürünü kurmadan, çalıştırmadan veya ayarlamadan önce, lütfen bu kullanım kitapçığını dikkatli bir biçimde okuyun. 300P-B_C.ATURALI_B_TUR.indd

Detaylı

Dokunmatik Yüzey ve Klavye

Dokunmatik Yüzey ve Klavye Dokunmatik Yüzey ve Klavye Kullanım Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Network Kamerayı televizyon ya da fırın gibi ısı kaynaklarının

Detaylı

PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU

PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU 1.Malzeme Listesi TuĢtakımı 1 Kullanım kılavuzu 1 Tornavida 1 20mmx60mm özel tuştakımı Lastik tıpa 2 6mmx30mm,sıkmak için kullanılır

Detaylı

D J TAL V DEO KAYDED C

D J TAL V DEO KAYDED C D J TAL V DEO KAYDED C KULLANICI KILAVUZU MODEL: LE2104 LE2104D Bu ürünü ba lamadan, kullanmadan veya ayarlamadan önce, lütfen bu kullanıcı kılavuzunun tamamını dikkatli bir biçimde okuyun. DİKKAT ELEKTRİK

Detaylı

USB Şarj Girişi ile Bluetooth Ses Alıcısı Kılavuz 50002

USB Şarj Girişi ile Bluetooth Ses Alıcısı Kılavuz 50002 USB Şarj Girişi ile Bluetooth Ses Alıcısı Kılavuz 50002 LÜTFEN BU ÜRÜNÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE BU TALİMAT ELKİTABINI OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN BU KİTAPÇIĞI SAKLAYIN. ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Bu cihazı

Detaylı

Modem ve Yerel Ağlar. Belge Parça Numarası: 383057-142. Ekim 2005

Modem ve Yerel Ağlar. Belge Parça Numarası: 383057-142. Ekim 2005 ve Yerel Ağlar Belge Parça Numarası: 383057-142 Ekim 2005 İçindekiler 1 Modem Modem kablosu kullanma.......................... 2 Ülkeye/bölgeye özgü modem kablosu adaptörü kullanma................................

Detaylı

Güvenlik. Kullanıcı Kılavuzu

Güvenlik. Kullanıcı Kılavuzu Güvenlik Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO

Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO www.biges.com 444 09 18 Açıklama Cihaz standalone yapıda olup, wiegand okuyucu ile de kullanılabilir. Bu cihaz 4 hane pin girişli 2000 kullanıcı destekler.

Detaylı

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II tr Montaj ve İşletme Talimatı Işık Sensörlü Kablosuz Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

BASIT TELEFON. duckma.com PHONOTTO. Kullanıcı Kılavuzu. Version: 1

BASIT TELEFON. duckma.com PHONOTTO. Kullanıcı Kılavuzu. Version: 1 BASIT TELEFON PHONOTTO Kullanıcı Kılavuzu Version: 1 Kurulum Sihirbazı Uygulamayı çalıştırınca Kurulum Sihirbazı başlayacak ve ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre ayarlar yapılandırılacaktır. İlk ekran

Detaylı

RD-6813 Şifrematik Kullanım Kılavuzu

RD-6813 Şifrematik Kullanım Kılavuzu RD-6813 Şifrematik Kullanım Kılavuzu Model RD-6813 Kullanıcı kapasitesi 2000 Kart türü EM, MF Kart okuma mesafesi 3-6cm Aktif akım

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH2006 TH2006RF RV0356 DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli durumlarda kullanmak üzere muhafaza

Detaylı

HT 300 SET ODA TERMOSTATI

HT 300 SET ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 300 SET ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda programlayıp daha konforlu ve

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar. Ambalajın İçindekileri Kontrol Edin TU-73

Kurulum Öncesi Uyarılar. Ambalajın İçindekileri Kontrol Edin TU-73 500024701G Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Ağ Kamerasını dengesiz yüzeylere koymayın. Ağ

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı

UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu

UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu P/N 1070300-TR REV B ISS 17NOV10 Telif Hakkı 2010 UTC Fire & Security. Tüm hakları saklıdır. Ticari markalar ve patentler UltraView adı

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

MY APPS MAGIC. RF Dongle (AN-MR300C) P/NO : MBM51168845(1204-REV01)

MY APPS MAGIC. RF Dongle (AN-MR300C) P/NO : MBM51168845(1204-REV01) MY APPS MAGIC RF Dongle (AN-MR300C) P/NO : MBM51168845(1204-REV01) Uzaktan Kumanda Açıklaması GÜÇ : TV yi açar veya kapatır. BACK (GERİ): Önceki seviyeye döner. Tekerlek (OK) (Tamam): Menüleri ve opsiyonları

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Ağ Kamerasını sudan uzak tutun. Ağ Kamerası ıslanırsa, kamerayı

Detaylı

HP Ortam Uzaktan Kumandası (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu

HP Ortam Uzaktan Kumandası (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu HP Ortam Uzaktan Kumandası (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ve Windows Vista, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de kayıtlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Bu tür bir durumla karşılaşıldığında dağıtıcı fi rma ile

Detaylı

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR Kullanım Kılavuzu DA-10287 DIGITUS DA-10287 Super Bass Taşınabilir Bluetooth Hoparlörü satın aldığınız için teşekkür ederiz! Bu kullanım kılavuzu Bluetooth Hoparlörünüzün

Detaylı

PLUSSMART HT 350 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU

PLUSSMART HT 350 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER PLUSSMART HT 350 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU HT 350 kablolu dijital oda termostatıdır. Kullanıcının oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda programlayıp daha konforlu ve ekonomik

Detaylı

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Yazılım Yükleme Kılavuzu HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Yazılım Yükleme Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Detaylı

MAGIC MOTION UZAKTAN KUMANDA

MAGIC MOTION UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KILAVUZU MAGIC MOTION UZAKTAN KUMANDA Setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın. AN-MR200 Magic Motion Uzaktan Kumanda (AKB732955) Dongle

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ TURNİKE GÜVENLİK TALİMATI TURNİKE KULLANIM TALİMATI T150 MOTORLU SWG TURNİKE TEKNİK ÖZELLİLERİ T150 MOTORLU SWG TURNİKE SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

HSNF 164 D. 16 Kanal H.264 Full D1 DVR. Genel Özellikler

HSNF 164 D. 16 Kanal H.264 Full D1 DVR. Genel Özellikler Genel Özellikler» Natif HD 1080P(1920 x 1024) Göru ntu Çözu nu rlu ğu» Full HD Grafik Arayu z» Kendi mu hendisleri tarafından geliştirilen codec (H.264)» Gerçek Pentaplex İşletim Performansı Canlı-Kayıt»

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W 10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W This guide describes the basic functions of PZ8111/21/11W/21W. All detailed information is described in the user s manual. Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından

Detaylı

diğer cihazlarla bağlanti

diğer cihazlarla bağlanti diğer cihazlarla bağlanti GÖRÜNTÜ/SES/MONITÖR BAĞLANTILARI M UTP kamerası ve BNC kamerasını aynı anda bağlı tutmayın. (KNL1, KNL2) NETWORK USB 1 5 2 6 3 7 4 8 9 13 10 14 11 15 12 16 VIDEO IN 1 VIDEO IN

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Network Kameradan duman çıkıyor ya da anormal bir koku geliyorsa derhal kamerayı kapatın. Network Kamerayı sudan uzak tutun. Network Kamera ıslanırsa hemen kapatın. Böyle bir durumda

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 1 İçindekiler Hoş Geldiniz Arlo'yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünü kullanmaya kolayca başlayabilirsiniz. Baz İstasyonu güç adaptörü %100 kablosuz kameralar Ethernet Kablosu

Detaylı

TR Kurulum Öncesi Uyarılar. Network Kamerayı sudan uzak tutun. Network Kamera ıslanırsa hemen kapatın.

TR Kurulum Öncesi Uyarılar. Network Kamerayı sudan uzak tutun. Network Kamera ıslanırsa hemen kapatın. Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Network Kamerayı sudan uzak tutun. Network Kamera ıslanırsa

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Genişletme Ünitesi DX517. Donanım Kurulum Kılavuzu

Genişletme Ünitesi DX517. Donanım Kurulum Kılavuzu Genişletme Ünitesi DX517 Donanım Kurulum Kılavuzu İçindekiler Bölüm 1: Başlamadan Önce Paket İçeriği 3 Bir Bakışta Genişletme Ünitesi 4 Güvenlik Talimatları 5 Bölüm 2: Donanım Kurulumu Sürücünün Takılması

Detaylı

3B GÖZLÜK KULLANICI KILAVUZU. Lütfen setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

3B GÖZLÜK KULLANICI KILAVUZU. Lütfen setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın. KULLANICI KILAVUZU 3B GÖZLÜK Lütfen setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın. AG-S100 www.lge.com 2 Dikkat Kişisel güvenliğinizi sağlamak

Detaylı

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA 1 1 2 2 60 mm/2.36 inch 87 mm/3.43 inch ±1.5 m ±60 inch >0.2 m >8 inch 3 34 mm/1.34 inch 125 mm/4.92 inch 3 İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir. İçindekiler 1.

Detaylı

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118/M118i Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42720 Bu kılavuz aşağıdakilerle ilgili yordamlar sağlar: Ekranlarda Gezinme sayfa 2 DHCP Kullanarak Ağ Ayarları sayfa 2 Statik IP Adresi

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu. Kullanıcı için. VRT 250; VRT 250f. Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH

Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu. Kullanıcı için. VRT 250; VRT 250f. Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH Kullanma kılavuzu Kullanıcı için Kullanma kılavuzu VRT 250; VRT 250f TR Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu

Hızlı Kullanım Kılavuzu GNR-2800D Serisi 4/8/16/24/32 Kanal H.264 NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır. 4/8/16/24/32 Kanal NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu 1. Sabit Disk & DVD Yazıcı Kurulumu 1.1 Sabit Disk Kurulumu Uyarı:

Detaylı

B. EMNİYET ÖNLEMLERİ A. MONTAJ

B. EMNİYET ÖNLEMLERİ A. MONTAJ İÇİNDEKİLER Otomatik Akü Şarj Redresörü A. MONTAJ... 3 B. EMNİYET ÖNLEMLERİ... 4 C. KULLANMA TALİMATI... 5 D. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI... 6 E. CİHAZIN TAŞINMASI VE DEPOLANMASI... 7 F. GARANTİ ŞARTLARI...

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar. Ambalajın İçindekileri Kontrol Edin TR - 82. Network Kamerayı sudan uzak tutun. Network Kamera ıslanırsa hemen kapatın.

Kurulum Öncesi Uyarılar. Ambalajın İçindekileri Kontrol Edin TR - 82. Network Kamerayı sudan uzak tutun. Network Kamera ıslanırsa hemen kapatın. 510000211G Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Network Kamerayı televizyon ya da fırın gibi

Detaylı

* Kabloya asılarak,çekerek fişi prizden çıkarmayınız. Aksi taktirde kabloya zarar verebilir, yangın ve cihazın bozulmasına neden olabilirsiniz.

* Kabloya asılarak,çekerek fişi prizden çıkarmayınız. Aksi taktirde kabloya zarar verebilir, yangın ve cihazın bozulmasına neden olabilirsiniz. STP-131 MİNİ PRİNTER GÜVENLİK UYARILARI STP-131 termal yazıcıyı kullanırken aşağıdaki güvenlik talimatlarına uymanız gerekmektedir. Aşağıdaki kurallara uyulmaması ciddi yaralanmalara, hasarlara ve ölümlere

Detaylı

Data Safe I (Seri ATA) USB2.0 Harici HDD. Kullanıcı Kılavuzu

Data Safe I (Seri ATA) USB2.0 Harici HDD. Kullanıcı Kılavuzu Data Safe I (Seri ATA) USB2.0 Harici HDD Kullanıcı Kılavuzu Sürüm 1.1 İçindekiler 1 Başlarken 1.1 Güvenlik Önlemleri 1.2 Sistem Gereklilikleri 1.3 Paket İçeriği 2 Sürücü Kurulum Kılavuzu 3 Temel İşletim

Detaylı

Kutu İçeriği. Kullanma Kılavuzu. HDMI Kablo Güç Adaptörü. Harici IR Kablo UK Pilleri

Kutu İçeriği. Kullanma Kılavuzu. HDMI Kablo Güç Adaptörü. Harici IR Kablo UK Pilleri Türkçe Kutu İçeriği Kullanma Kılavuzu HDMI Kablo Güç Adaptörü Harici IR Kablo UK Pilleri UK 1 Ön Panel Standby LED Sol Taraf USB 3.0 2 Arka Panel FBC Tip Takılabilir Slot 8 sinyale kadar değişik kanalları

Detaylı