Ağ Video Kayıt Cihazı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ağ Video Kayıt Cihazı"

Transkript

1 KULLANIM KILAVUZU Ağ Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRN040N Serileri 1404 (V.0)

2 2 Güvenlik Bilgileri 1 Güvenlik Bilgileri 1 Güvenlik Bilgileri DİKKAT ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ! AÇMAYIN DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ BAKIM VE ONARIM YAPABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN. Üçgen içinde ok sembolüyle gösterilen bu yıldırım işareti, ürün içinde elektrik çarpması riski oluşturabilecek derecede tehlikeli, yalıtılmamış bir voltaj varlığı konusunda kullanıcıları uyarmak amacıyla kullanılmıştır. Üçgen içindeki ünlem işareti, ürünle birlikte verilen yazılı belgelerde bulunan önemli kullanım ve bakım (servis) talimatları hakkında kullanıcıları uyarmak amacıyla kullanılmıştır. FCC UYARILARI: Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretebilir veya kullanabilir. Kullanım kılavuzunda açıkça belirtilmediği sürece ekipmanda değişiklikler, modifikasyonlar yapmak ekipmana zarar verecek girişimlere neden olabilir. İzinsiz bir değişiklik ya da modifikasyon yapılması durumunda, ekipmanı çalıştırma yetkisini kaybedebilirsiniz. YASAL BİLGİLER: FCC Bölüm 15 Bu ekipmanın, A sınıfı dijital cihazlar için belirlenmiş limitlere uygunluğu FCC Kuralları Bölüm 15 e göre test edilmiş ve onaylanmıştır. Bu limitler, ekipmanın ticari bir ortamda çalıştırılması durumunda oluşabilecek zararlı girişimlere karşı uygun bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve kullanım kılavuzuna uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo haberleşmelerinde zarar verebilir. Bu ekipmanın bir yerleşim yerinde çalıştırılması zararlı girişimlere yol açabilir ve bu durumda kullanıcının, girişimi masrafları kendisine ait olmak üzere düzeltmesi gerekir. Son kullanıcıdaki bu ürünün kablo girişlerinde uygun elektrik teli girişleri, irtibat kutusu kapağı veya salmastra kutusu sağlanacaktır. Dikkat: Pil düzgün biçimde değiştirilmezse patlama tehlikesi ortaya çıkar. Yalnızca üretici tarafından önerilen pil tipiyle veya eşdeğeriyle değiştirin. Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına göre atın. Yalıtılmış tellerin geçtiği metaldeki deliklerin düz ve düzgün biçimli yüzeyleri olacaktır veya manşonlarla birlikte sağlanacaktır. Uyarı: Ekipmanı, kitaplık veya benzeri bir birim gibi dar bir alana kurmayın. Uyarı: Tel tertibatı yöntemleri Ulusal Elektrik Kodu, ANSI/NFPA 70 ile uyumlu olacaktır. Uyarı: Bu A sınıfı bir üründür. Bu ürün, ev ortamında radyo girişimine yol açabilir ve bu durumda kullanıcının uygun önlemleri alması gerekebilir. Uyarı: Yangın ve elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için bu ürünü yağmurun altında veya nemli bir ortamda bırakmayın. Dikkat: Bu kurulum, nitelikli servis personeli tarafından yapılmalıdır ve tüm yerel kanunlara uygun olmalıdır. Dikkat: Elektrik çarpmasını önlemek için bölmeyi açmayın. Servis için yalnızca nitelikli personele başvurun. Dikkat: Cihaz suya (damlayan veya sıçrayan) maruz bırakılmamalı ve vazo gibi içi sıvı dolu nesneler cihazın üstüne koyulmamalıdır. Dikkat: Bu ürün bir Laser Sistemi kullanır. Bu ürünün doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak için lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride referans olarak kullanmak üzere saklayın. Ünitenin bakıma ihtiyaç duyması durumunda yetkili bir servis merkeziyle irtibat kurun. Bu kılavuz içerisinde tanımlananların dışında kontrol ünitelerinin kullanılması, ayarlamalar veya diğer tanımlanmayan işlevlerin yerine getirilmesi tehlikeli şekilde radyasyona maruz kalmanıza neden olabilir. Lazer ışınına doğrudan maruz kalmayı önlemek için ürünün muhafazasını açmayın. Gücü ana elektrik şebekesinden kesmek için ana elektrik şebekesinin fişini çekin. Ürünün kurulumu sırasında fişin kolay erişilebilir bir yerde olmasını sağlayın. LG Electronics, bu ürün(lerin) 2004/108/EC, 2006/95/EC ve 2011/65/EU yönergelerinin ve diğer ilgili maddelerinin gerekli şartlarını yerine getirdiğini beyan etmektedir. Bu ürünün uygunluk durumu için başvurulacak irtibat bürosu: LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands Lütfen bunun Müşteri Hizmetleri iletişim noktası OLMADIĞINI aklınızda bulundurun. Müşteri Hizmetleri Bilgileri için Garanti Belgesine bakın veya bu ürünü satın aldığınız bayii ile temasa geçiniz.

3 Güvenlik Bilgileri Eski cihazınızı imha etme 1. Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması, ürününüzün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelmektedir. 2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilmelidir.. Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemenize yardımcı olur. 4. Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisinizle, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun. EEE Yönetmeliğine Uygundur. Pil veya akümülatörün güvenlik içerisinde cihazdan çıkarılması için: Eski pili veya pil grubunu çıkarın, kurulum için izlediğiniz adımları ters sırada yerine getirin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Geri dönüşümlü pil ve akülerin kullanılması önerilmektedir. Piller güneş ışığı, ateş gibi aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır. Kullanılmış pil ve akümülatörlerin elden çıkarılması 1. Üstünde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp bidonu sembolünün ürününüzün üstünde olması, bu ürünün Avrupa Birliği Yönergesi 2006/66/EC kapsamında olduğunu belirtir. 2. Bu sembol pillerin % oranında civa, %0,002 oranında kadmiyum veya %0.004 oranında kurşun içermesi durumunda cıva (Hg), kadmiyum (Cd) veya kurşun (Pb) kimyasal sembolleri ile bir arada bulunabilir.. Tüm piller ve akümülatörler, normal atık çöplerinden ayrı olarak, hükümet veya yerel idareler tarafından belirlenmiş olan toplama merkezlerinde atılmalıdır. 4. Bu tip kullanılmış pil/akümlatörlerin doğru olarak atılması hem çevreye hem de hayvan ve insan sağlığına verilebilecek potansiyel olumsuz sonuçları önleyecektir. 5. Kullanılmış pillerinizin/akümülatörlerinizin atılması ile ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki belediyeye, çöp atım hizmeti veren kuruluşlara veya ürünü satın aldığınız yerlere başvurabilirsiniz. ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI 1. Bu talimatları okuyun. 2. Bu talimatları saklayın.. Tüm uyarıları dikkate alın. 4. Tüm talimatları izleyin. 5. Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın. 6. Yalnızca kuru bir bezle temizleyin. 7. Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üretici talimatlarına uygun bir biçimde yerleştirin ve monte edin. 8. Radyatör, şömine, soba veya ısı üreten diğer cihazlar (amplifikatörler de dahil) gibi ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin. 9. Güvenlik amaçlı kullanılan kutuplu veya topraklı fişleri engellemeyin. Kutuplu fişin biri diğerinden daha geniş olan iki ucu vardır. Topraklı fişin iki ucu ve topraklı sivri bir üçüncü ucu vardır. Geniş uç veya üçüncü sivri uç sizin güvenliğiniz içindir. Aldığınız fiş prizinize uymuyorsa, prizi değiştirmesi için bir elektrikçiden yardım alın. 10. Özellikle fişlerde, duylarda ve cihazın çıkış noktasında güç kablosunun üzerine basılmasını ve ezilmesini engelleyin. 11. Sadece üretici tarafından belirtilen ekleri/aksesuarları kullanın. 12. Sadece üretici tarafından belirtilen veya cihazla birlikte satılan araba, ayak, sehpa, destek veya masayı kullanın.araba kullanıldığında, araba/cihaz kombinasyonu hareket ettirilirken devrilerek yaralanmalara neden olmaması için dikkatli olun. 1. Yıldırım esnasında veya cihaz çok uzun süre kullanılmayacağı zaman cihazın fişini prizden çekin. 14. Tüm servis hizmetleri için nitelikli servis personeline başvurun. Güç kablosu veya fişin zarar görmesi, cihazın üzerine sıvı dökülmesi veya bir nesnenin düşmesi, cihazın yağmura veya neme maruz kalması, normal bir şekilde çalışmaması veya cihazın düşürülmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis gereklidir. 1 Güvenlik Bilgileri

4 4 Güvenlik Bilgileri Güvenlik uyarıları ve İkazlar 1 Güvenlik Bilgileri Aşağıda, kullanıcıların emniyetine ve herhangi bir maddi zararın oluşmasını engellemeye yönelik uyarılar ve ikazlar bulunmaktadır. Lütfen aşağıdakileri dikkatli biçimde okuyun. UYARI dan önce sistemi kapatın. Aynı çıkışa birden fazla elektrikli cihaz takmayın. Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Sistemin üzerine su, kahve veya başka bir içecek içeren herhangi bir sıvı kabı koymayın. Üzerine sıvı dökülürse sistem arızalanabilir veya yanabilir. Güç kablosunun çok fazla bükülmemesini veya üzerine ağır bir cisim koyularak ezilmemesini sağlayın. Aksi halde yangın çıkabilir. Sistemde biriken tozu düzenli aralıklarla silin. Sistemi temizlerken her zaman kuru bir bez kullanın. Islak bez veya başka organik çözücüler kullanmayın. Aksi halde sistem yüzeyi zarar görebilir ve sistem arızalanabilir veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Sistemi nemli, tozlu veya isli olan yerlere kurmaktan kaçının. Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Güç kablosunu fişten yavaşça çekin. Fişe eliniz ıslakken dokunmayın ve prizdeki delikler çok gevşekse fişi kullanmaktan kaçının. Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Tek başınıza sistemi sökmeye, tamir etmeye veya değiştirmeye çalışmayın. Sistemden geçen yüksek voltaj nedeniyle bu işlem çok tehlikelidir. Yangın, elektrik çarpması veya ciddi bir yaralanma meydana gelebilir. Nemli zemin, gevşek veya hasar görmüş güç kablosu ya da dengesiz bir zemin gibi tehlike göstergelerinin olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız yardım için satıcınıza başvurun. Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Sistemin arka tarafıyla sisteme bağlı kablolar arasında en az 15 cm lik bir mesafe bırakın. Aksi halde, kablolar bükülebilir, hasar görebilir veya kesilebilir. Aksi halde yangın, elektrik çarpması veya yaralanma meydana gelebilir. Sistemi, doğrudan güneş ışığı almayan serin bir yere kurun ve her zaman oda sıcaklığını koruyun. Mum ışığı ve ısıtıcı gibi ısı üreten cihazları sistemden uzak tutun. Sistemi, birçok insanın geçtiği yerlerden uzak tutun. Aksi halde yangın çıkabilir. Sistemi yeterli havalandırmaya sahip düz bir yüzey üzerine kurun. Sistemi yüksek bir yüzey üzerine yerleştirmeyin. Aksi halde sistem arızalanabilir veya ciddi bir yaralanma meydana gelebilir. Güç prizi zemin üzerine yerleştirilmelidir ve voltaj aralığı voltaj oranının % 10 u civarında olmalıdır. Saç kurutma makinesi, ütü, buzdolabı veya herhangi bir ısıtma cihazıyla aynı prizi kullanmayın. Aksi halde yangın, aşırı ısınma veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Sistemin pili bittiğinde, biten pili üretici tarafından belirtilen aynı veya eşdeğer bir pil tipiyle değiştirin. Biten piller, üreticinin talimatlarına göre atılmalıdır. Aksi halde patlama meydana gelebilir. Sistem HDD sinin kullanım süresi dolarsa, HDD de depolanmış olan herhangi bir veriyi kurtaramayabilirsiniz. Sistem HDD sinde depolanmış olan bir kaydı oynatırken sistem ekranındaki video hasarlı görünüyorsa yenisiyle değiştirilmelidir. Satıcınızdan HDD yi değiştirmek için mühendis yardımı isteyin. LG Electronics, yanlış kullanım yüzünden silinen verilerden sorumlu değildir. LÜTFEN SİSTEM AÇIK İKEN HDD ÜNİTELERİNİ ÇIKARIP TAKMAYIN. Bu sistemin arızalanmasına neden olabilir.

5 Güvenlik Bilgileri 5 DİKKAT Sistem ı kurmadan önce lütfen aşağıdaki güvenlik önlemlerini dikkate alın. Ürünü, ünitenin nemle, tozla veya isle temas edebileceği herhangi bir yere yerleştirmekten kaçının. Doğrudan güneş ışığı alan bir yere veya ısıtma cihazlarının yakınına yerleştirmekten kaçının. Ürünü elektrik kıvılcımlarından veya manyetik cisimlerden uzak tutun. Havalandırma ızgaralarının arasına herhangi bir iletken madde koymayın. dan önce sistemi kapalı tutun. Kablo bağlantıları için yeterli boşluğun olduğundan emin olun. Sistemi yeterli havalandırmaya sahip katı bir yüzey üzerine yerleştirin. Titreyen yüzeylerden kaçının. Sistem, radyo veya televizyon gibi elektronik cihazların yakınına yerleştirildiğinde arızalanabilir. LG Electronics ten yardım almadan ürünü sökmeyin. Sisteme herhangi bir maddenin girmesini önleyin. Aksi halde sistem arızalanabilir. Sistemi yeterli havalandırmaya sahip bir yere kurun. Sistemin arka tarafıyla duvar arasında en az 15 cm lik mesafe ve sistemin yan tarafıyla duvar arasında da en az 5 cm lik mesafe bırakın. Sistemi, radyo ve televizyon gibi fazla manyetik olan, elektrik dalgası veren veya kablosuz cihazların bulunduğu bir yere kurmayın. Sistemi manyetik nesnelerin, elektrik frekanslarının veya titremenin olduğu bir yere kurmayın. Sistemin üzerine ağır bir nesne koymayın. Aksi halde sistem arızalanabilir. Sistemi dayanıklı ve düz bir yüzey üzerine kurun. Aksi halde sistem düzgün çalışmayabilir. Sistemi uygun nem ve sıcaklık seviyelerine sahip bir yere kurun. Sistemi yüksek (40 C nin üzerinde) veya düşük (0 C nin altında) sıcaklığa sahip bir yere kurmaktan kaçının. Sistem ağır bir darbeden veya titreşimden zarar görebilir. Sistemin yakınına herhangi bir nesne fırlatmayın. Doğrudan güneş ışığından veya ısıtma cihazlarından kaçının. Önerilen çalıştırma sıcaklığı 0 C nin (2 F) üzerindedir. Sistem çalışma odasını havalandırın ve sistem kapağını iyice sıkın. Sistem, uygun olmayan bir ortamda arızalanabilir. Dayanıklı bir güç kaynağı için AVR (Otomatik Gerilim Düzenleyicisi) kullanmanız önerilir. Elektromanyetik girişimi önlemek için sistemin konnektörünün etrafındaki somunu sarmanız önerilir. Priz zemin üzerine yerleştirilmelidir. Garip bir ses veya koku duyarsanız hemen güç kablosunu fişten çekin ve servis merkezi ile temasa geçin. Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. İstikrarlı bir sistem performansı sağlamak için, sisteminizi düzenli olarak servis merkezine kontrol ettirin. LG Electronics, yanlış kullanım yüzünden ortaya çıkan sistem arızasından sorumlu tutulmaz. Pil yanlış bir pil tipiyle değiştirilirse patlama tehlikesi ortaya çıkar. Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın. Bu ünite ile verilmiş olan fareyi kullanın. Aksi halde sistem doğru şekilde çalışmayabilir. Aynı anda 'ten fazla PoE+ IP kamera birimi bağlamayın. (2 ile maksimum 9 arasında birim kullanılabilir) Aksi halde sistem düzgün çalışmayabilir. Kullanım sırasında ürünü ters çevirmeyin. 1 Güvenlik Bilgileri

6 6 İçindekiler İçindekiler 1 Güvenlik Bilgileri ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI 2 Hazırlık 8 GİRİŞ 8 Özellikler 8 Aksesuarlar 9 Ön Panel 9 Arka Panel 10 Uzaktan Kumanda 11 Bağlantılar 11 Önlemler 11 Temel Bağlantıya Genel Bakış 12 Görüntü cihazının bağlanması 12 Ses aygıtının bağlanması 12 USB Aygıtını Bağlama 1 E-SATA aygıtının bağlanması 1 Ağa Bağlanma 1 IP Kameranın Bağlanması 14 LKD1000 kumandasını bağlama 14 Alarm Giriş ve Alarm Çıkış Bağlantılarının Yapılması 15 HDD KURULUMU 15 Hard Disk için 15 Sabit Disk Sürücüsünü Kurma 16 Sabit Disk Sürücüsünü Değiştirme 16 Önerilen HDD 17 Sistem Çalışması 17 Sistemi Kapatma 17 Ana Monitör Üzerindeki Canlı Ekranın Genel Açıklaması 17 Ana Monitör Ekranı 18 Kanal Konumunu Taşıma 18 Ekran Bölme modunu seçme 18 Kameraların sırasını değiştirme 19 PTZ Kamera Kontrolü 20 Sayısal Yakınlaştırma Fonksiyonun Kullanımı 20 Kaydedilmiş verilerin gönderilmesi 21 Sistem Günlüğü Listesini Görüntüleme 22 Sistem Bilgilerini Görüntüleme 22 Konfigürasyon menüsü 2 Sistem Ayarları 2 Özellikler 24 TCP/IP v4 24 TCP/IP v6 24 Ağ 25 Ağ üzerinden yayın 25 Tarih/Saat 25 NTP 25 Kontrolör 26 Güncelleştirme 26 Yedekleme 28 Aygıt Ayarları 28 IP Cihaz 0 Depolama 0 Görüntü Ayarları 0 OSD (Ekran Göstergesi) 0 Sıra 1 Kayıt ayarları 1 Normal Program Kaydı 1 Haftanın Normal bir Günü için bir Kayıt Programı Belirleme (Normal Program) 2 Özel bir Gün için bir Kayıt Programı Belirleme (Özel Program) 2 Kayıt Programını Kopyalama Sensor Hareket Olay Ayarları Sensor Bildirge 4 E-Posta 4 Acil Durum 4 SNMP 5 Çıkış 5 Buzzer 5 Kullanıcı ayarları 5 Grup Yetkisi 6 Kullanıcı 6 Sihirbazı ayarları

7 İçindekiler 7 6 Adım 1 7 Adım 2 7 Adım 7 Adım 4 4 İşlem 8 Anlık Kayıt 8 Panik Kaydı 9 Anında Oynatım 9 Arama ve Oynatma 9 Tarihe ve Saate Göre Arama 9 Olaya Göre Arama 40 Yer imi/koruma Araması 40 Dışarıdan Alınan Veri Araması 41 Oynatma Sırasında Kullanılabilen İşlevler 42 Oynatım denetimi menüsünü kullanma 42 Koruma fonksiyonunu kullanma 5 Sorun Giderme Ekler 45 Önerilen Cihazlar 45 Önerilen USB Bellek Listesi 45 Önerilen Harici Aygıt Listesi 46 Cihaz için desteklenen işlev listesi 46 Desteklenen IP Kamera Ses/Görüntü Kodeği 47 Saat Dilimleri 48 Varsayılan Fabrika Konfigürasyon Ayarları 54 IP Canlı/Oynatma Teknik Özellikler 54 Teknik Özellikler

8 8 Hazırlık 2 Hazırlık 2 Hazırlık GİRİŞ LRN040N (4 Kanal) Modeli; bu çalışma kılavuzunda bulunan açıklamalar, çalışma biçimi ve ayrıntılar için kullanılır. Aksesuarlar CD (Yazılım ve Kullanım Kılavuzu) Fare Özellikler Sabit dahili Linux işletim sistemi. Güç geri yüklemeyi izleyen HDD dosya geri yüklemesine yönelik günlük dosyalama sistemi. 2 TB a kadar genişletilebilen dahili depolama kapasitesi. Çeşitli kullanıcı arayüzleri ve kullanımı kolay GUI ler (Görsel Kullanıcı Arayüzleri) yoluyla kolay çalışma. Optik fare, Tam işlevli IR uzaktan kumanda Güçlü çok katlı işlev. Eşzamanlı canlı görüntü, kayıt, oynatma, ağ aktarımı, yedekleme. Çeşitli arama işlevleri Tarih/saat arama (takvim arama), Olay arama, Yer imi/koruma arama, Dışa aktarma araması. Alarm öncesi kayıt (1 dakikaya kadar). Güçlü kayıt zamanlaması. Canlı mod içerisinde hızlı oynatım. Mükemmel ses/video senkronizasyonu. Zamanlamaya göre otomatik yedekleme. Görüntü kimlik doğrulaması (Filigran). Yedekleme arayüzü için 2 USB 2.0 port. USB bellek çubuğunu kullanarak dosya almak/göndermek için konfigürasyonu kurulumu. USB flaş disk veya ağ üzerinden kolay sistem S/W güncelleme. S/W istemcileri en fazla 00 sunucusunu yönetebilir. Bir sunucusuna aynı anda en fazla beş istemci erişebilir. Ağ bant genişliği değiştirme. Bant genişliğini otomatik olarak ünitenin ağ hız durumuna göre ayarlar. İstemci yazılımı veya E-posta yoluyla uzaktan alarm uyarısı. NTP sunucusundan saat ve tarih senkronizasyonu. Gün ışığından tasarruf modu. Gizli kamera koruması. Gigabit Eternet Desteği E-SATA depolama ara yüzü İki yönlü ses Kullanıcı yönetimi (Kullanıcı düzeyi kontrolü). PTZ Kontrolü. IP kamera telemetri kontrol sistemi (OSD kontrolü) AAA AAA AAA AAA Uzaktan Kumanda DC adaptör SATA kablosu HDD sabitleme vidaları AAA tipi piller AAA AAA Elektrik Fişi SATA güç kablosu Basit Kılavuz AAA AAA

9 Hazırlık 9 Ön Panel POWER HDD LAN H.264 Network Video Recorder 2 a b c d e Hazırlık a b c d e Uzaktan Sensör: Uzaktan kumandayı bu noktaya tutun. POWER Göstergesi: System güçlendirildiğinde yanar. HDD Göstergesi: HDD erişimi sağlandığında yanar. NET Göstergesi: Ağa bağlandığında yanıp söner. USB Port: Connects an external USB device for backup or playback. Arka Panel IN RS 485 IN ALARM G 1 2 G OUT 2 4 USB 5 V 0.5 A DC 48 V OUT AUDIO VGA HDMI LAN 1 CAM E-SATA a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l AUDIO IN: Harici bir cihazın ses çıkışını bağlayın. AUDIO OUT: İçerisinde yükseltici bulunan etkin bir hoparlöre bağlayın. VGA: VGA monitörü bağlayın. HDMI: Monitöre veya HDMI girişlerine sahip görüntü cihazına bağlayın. (Dijital ses ve video arayüzü) RS-485 Terminalleri: LKD1000 ünitesini bağlayın. ALARM GİRİŞ Terminalleri: Alarm(röle) sinyali için giriş terminalleri. RELAY-OUT Terminalleri: Alarm(röle) sinyali için çıkış terminalleri. LAN Portu: Bu üniteyi bilgisayar ağı yoluyla kontrol etmek için 10/100/1000 Mbps ethernet ağ kablosunu bağlayın CAM Portu: IP kamera bağlantısını yapın. (PoE+ Destekliyor) Aynı anda 'ten fazla PoE+ IP kamera birimi bağlamayın. E-SATA: Harici SATA aygıtını bağlanması. USB Portu: Opsiyonel b,r USB aygıtına bağlanın. Güç Kablosu Girişi (DC IN): Güç kablosunu bağlayın.

10 10 Hazırlık Uzaktan Kumanda 2 Hazırlık Düğme POWER (1) LOGIN ID VIEW CAM ALM.OFF OSD SETUP wsad OK COPY SEARCH MARK PAUSE (M) STOP (Z) REC (X) Sistem ı kapatır. Tanım Kullanıcı Oturum Açma iletişim penceresini görüntüler veya oturumu kapatır. Çoklu Sistem ı kullanırken, uygun sistem kimliğini, IR Uzaktan Kumanda yoluyla çalışacak şekilde ayarlar. ID (Kimlik) düğmesine basın ve ardından Sistem ın kimliğini seçmek için 2 saniye içerisinde sayı tuşuna basın. Sistem kimliğini 0 olarak ayarlarsanız çoklu Sistem ı aynı anda kontrol edebilirsiniz. Ekran bölme modunu açar. İlk kamera kanalının ayarlandığı Monitör menüsünü görüntüler. Alarm etkinleştirmesini iptal eder ve sistemi alarm etkinleştirilmeden önceki duruma geri getirir. Sistem denetim çubuğuna erişimi veya çubuğu simge durumuna küçültmeyi sağlar. Ayar menüsünü görüntüler. Menü seçeneklerini belirler ve seçenekler arasında geçiş yapar. Menü seçimlerini doğrular. Kayıt verilerini harici bir cihaza kopyalar. Arama menüsünü görüntüler. Kayıt aramasına yönelik işaret noktasını ayarlar. Kayıtlı verilerin tekli veya çoklu kanal oynatım esnasında işaret noktasını belirleyebilirsiniz Oynatmayı duraklatır. Oynatmayı durdurur. Kaydı başlatır veya durdurur. c, C/aM Kayıtlı görüntüleri tersten arar veya kayıtlı görüntüleri atlar. ad Kayıtlı görüntüleri oynatır veya geri sarar. v, V/Md Kayıtlı görüntülerin ileriye doğru aramasını yapar veya kayıtlı görüntüleri atlar. Sayı Düğmeleri INFO LOG PTZ TOUR ZOOM + / - FOCUS + / - IRIS + / - SET CLEAR MOVE BACK Önceden ayarlanmış PTZ numarasını, kimliğini veya kanalını seçmek için kullanılır. Sistem bilgileri penceresini görüntüler. Sistem Günlük Listesi penceresini görüntüler. Bağlanan PTZ kamerayı kontrol etmek için üniteyi PTZ moduna geçirir. Kameradaki tüm kayıtlı önceden ayarlanmış konumları gezer. Oynatma penceresini yakınlaştırır/uzaklaştırır. Tam ekran modunda canlı bir kanalı izlerken veya tam ekran modunda bir kanalı oynatırken ZOOM(+) düğmesine bastığınızda, dijital yakınlaştırma fonksiyonu etkinleşir. Bir kameranın odağını ayarlar. Bir kameranın irisini ayarlar. PTZ kameranın önceden ayarlanmış konumlarını kaydeder. Belleğe alınan önceden ayarlanmış konumu siler. Kamerayı önceden ayarlanmış konumuna kaydırır. Menüden çıkar ya da önceki ekrana geri döner.

11 11 Bağlantılar Önlemler Kameraya ve diğer ekipmana bağlı olarak üniteyi bağlamanın çeşitli yolları vardır. Ek bağlantı bilgisi için lütfen gerektiği gibi diğer cihazlara yönelik kamera kılavuzlarına bakın. dan ve bağlantıdan önce kamerayı kapattığınızdan emin olun. Temel Bağlantıya Genel Bakış Harici bir USB aygıtını yedekleme veya oynatma amacı ile bağlayın Sesi bağlayın (hat girişi). Fareyi takın. 2 4 IN RS ALARM 485 IN OUT G 1 2 G USB 5 V 0.5 A DC 48 V OUT AUDIO VGA HDMI LAN 1 CAM E-SATA Güç kodunu bağlayın. Ses yükselticiyi bağlayın. Harici SATA aygıtını bağlanması. IP kamera bağlantısını yapın. İstemci kontrolü için ağ kablosunu veya IP kamera girdisini bağlayın. Alarmı (röleyi) bağlayın. Alarm sensörlerini bağlayın. Klavye bağlayın (isteğe bağlı). HDMI tipi monitör bağlanır. VGA monitörü bağlayın.

12 12 Görüntü cihazının bağlanması Bu ünitede HDMI ve VGA jakından aynı anda çıkış sağlanabilir. Sistem ile monitör arasında video sinyali bağlantısı sağlanır. Ses aygıtının bağlanması Ünite üzerinde bulunan SES ÇIKIŞ soketini ses aygıtınızın mono ses giriş soketine bağlayın. IN OUT VGA Monitör bağlantısı Ünitenin arkasında yer alan VGA soketlerini, televizyon seti veya monitör üzerinde bulunan ilgili giriş soketleri ile bağlama için VGA kablosu kullanın. VGA Monitör bağlantısı IN RS 485 IN ALARM G 1 2 G OUT RS 485 IN ALARM G 1 2 G OUT 2 4 USB 5 V 0.5 A 2 4 Mikrofon ve Hoparlör Bağlantısı DC 48 V USB 5 V 0.5 A IN OUT DC 48 V AUDIO VGA HDMI RS 485 IN ALARM G 1 2 G OUT AUDIO OUT AUDIO VGA VGA HDMI HDMI LAN 1 CAM E-SATA LAN 1 CAM E-SATA USB Aygıtını Bağlama HDMI Monitör bağlantısı POWER HDD LAN H.264 Network Video Recorder Üniteyi HDMI kablo aracılığıyla HDMI monitöre bağlayın (A Tipi, Yüksek Hızlı HDMI TM Kablo). USB aygıt bağlantısı POWER HDD LAN H.264 Network Video Recorder HDMI Monitör bağlantısı 2 4 IN RS ALARM 485 IN OUT G 1 2 G USB 5 V 0.5 A 2 4 DC 48 V OUT IN RS ALARM 485 IN OUT G 1 2 G USB 5 V 0.5 A DC 48 V AUDIO OUT VGA HDMI LAN 1 CAM E-SATA AUDIO VGA HDMI LAN 1 CAM E-SATA 2 4 IN RS ALARM 485 IN OUT G 1 2 G USB 5 V 0.5 A DC 48 V OUT AUDIO VGA HDMI IN LAN 1 CAM E-SATA RS ALARM 485 IN OUT G 1 2 G 2 4 USB 5 V 0.5 A DC 48 V OUT AUDIO VGA HDMI LAN 1 CAM E-SATA USB Bellek Aygıtı Bellek aygıtını USB portuna takın. Sistem, aygıtı otomatik olarak tanır. Sistem yazılımı bir USB bellek cihazı yardımıyla kolayca güncellenebilir.

13 1 RS 485 IN USB Harici Aygıt Harici aygıtı USB bağlantı noktasına bağlayın. (Örnek: Harici HDD veya başka bir harici depolama ünitesi) Fare G 1 2 G Sistemi çalıştırmak için USB fareyi bağlayın. E-SATA aygıtının bağlanması E-SATA depolama birimini veri yedekleme veya kayıt amacıyla kullanabilirsiniz. E-SATA aygıt bağlantısı ALARM OUT 2 4 USB 5 V 0.5 A DC 48 V LAN Bağlantısı LAN portunu, düz bir ethernet kablosuyla (ürüne dahil değildir) mevcut bir 10/100/1000 tabanlı T portuna bağlayın. Ön paneldeki NET göstergesi yanacaktır. IP Kamera bağlantısı IP kamera bağlantısını yapın. sonrasında IP kamera ayarlarını kurulum menüsü üzerinden kontrol edin. Otomatik Ağ Konfigürasyonu Sistem, DHCP yoluyla otomatik olarak ağ arayüzünü alıp yapılandırabilir. Ağı Manuel Yapılandırma Ağın Manuel Konfigürasyonu Bir IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi DNS i atanarak Sistem manuel yapılandırılabilir. HDMI LAN 1 CAM E-SATA Bu birim IPv4 ve IPv6 ağı tarafından desteklenebilmektedir. IP Kameranın Bağlanması Tak ve bağlan için IP Kamerayı bağlayın. HDMI Ağa Bağlanma Sistemi ağ üzerinden kontrol edip izleyebilirsiniz. Uzaktan kumanda (izleme) aracılığıyla, sistem yapılandırma ayarlarını değiştirebilir veya görüntüyü ağ üzerinden kontrol edebilirsiniz. sonrasında, uzaktan kumanda ve izleme işlemleri için ağ ayarlarını kontrol edin. Ağ bağlantısı RS 485 IN ALARM G 1 2 G OUT LAN 2 4 USB 5 V 0.5 A 1 CAM E-SATA DC 48 V Tak ve bağlan portu için IP kamerayı kullanmak üzere DHCP ayarlanmalıdır. Sistem tarafından otomatik olarak Statik durumuna getirilir. Bir kamera bağladığınızda kameranın yönetici kimliği ve parolasını aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde ayarlamanız gereklidir. admin root kimliği parolasını admin root root 421 IP kamera ONVIF desteklemelidir. IP Kamera bağlantısı IN Yönlendirici Router Broadband Geniş bant hizmetler Service RS ALARM 485 IN OUT G 1 2 G 2 4 USB 5 V 0.5 A DC 48 V OUT AUDIO VGA HDMI LAN 1 CAM E-SATA

14 14 T AUDIO LKD1000 kumandasını bağlama Bu sistemde bir veri terminali mevcuttur. Klavye bağlantısı için bu portu kullanın (isteğe bağlı). RS-485 Terminali - (DATA -) Veri İletimi/Alımı + (DATA +) Veri İletimi/Alımı GND Koruma Tanım Sistem ı kontrol etmek için LKD1000 kumandasını bağlama. (Daha fazla ayrıntı için LKD1000 kumandası kılavuzlarına bakın.) LKD1000 kontrol ünitesinin bağlanması VGA HDMI RS 485 IN ALARM OUT G 1 2 G RS ALARM 485 IN OUT G 1 2 G LAN 2 4 USB 5 V 0.5 A 1 CAM E-SATA Alarm Giriş ve Alarm Çıkış Bağlantılarının Yapılması Alarm terminalleri; sensörler, kapı kontakları, vb. gibi alarm cihazlarını bağlamak için kullanılır. Alarm Giriş En fazla 4 alarm sensörü bağlayabilirsiniz. Her alarm sensörü G (GND) ile bağlanmalıdır. Sinyal durumu, ayar menüsünden N/O (Normal Olarak Açık) veya N/C (Normal Olarak Kapalı) olarak ayarlanabilir. IN OUT DC 48 V Algılayıcı giriş bağlantısı AUDIO VGA HDMI RS ALARM 485 IN OUT G 1 2 G RS ALARM IN OUT G 1 2 G USB 5 V 0.5 A LAN CAM E-SA DC 48 V USB 5 V HDMI LAN HDMI LAN 1 CAM E-SATA Alarm algılayıcı TX- TX+ LKD1000 kumandasını Alarm algılayıcı Terminal No. Tanım 1 Sensör Girişi 1 2 Sensör Girişi 2 Sensör Girişi 4 Sensör Girişi 4 G Zemin

15 15 Alarm Çıkışı Alarm cihazını alarm çıkışına takın. Bir olay meydana geldiğinde alarm sinyali verilir. HDD KURULUMU O VGA HDMI RS Alarm çıkış bağlantısı HDMI RS 485 Alarm aygıtı 485 Terminal No. G IN ALARM OUT G 1 2 G IN ALARM OUT G 1 2 G LAN 2 4 USB 5 V 0.5 A 1 CAM E-SATA Alarm aygıtı Tanım Zemin 1 Alarm çıkışı 1 2 Alarm çıkışı 2 LAN Dahili kontak röleleri 125 V AC de 0. A veya 0 V DC de 1 A için oranlanır. Elektrik akımı bu değerden yüksekse ünite hasar görebilir. DC 48 V Hard Disk için Dahili sabit disk sürücüsü (HDD), kolay hasar görebilen bir ekipman parçasıdır. Olası HDD arızalarını önlemek için Sistem ı kullanırken lütfen aşağıdaki talimatları takip edin. Yanlışlıkla oluşan veri kaybını önlemek için önemli kayıtlarınızı harici bir 2yedekleme aygıtında yedeklemenizi öneririz. HDD yi takarken veya çıkarırken gücün KAPALI konumuna getirilmiş olduğundan emin olun. Güç açıkken Sistem ı hareket ettirmeyin. Sistem ı aşırı derecede sıcak veya nemli yerlerde ya da ani sıcaklık değişimlerine maruz kalabilecek yerlerde kullanmayın. Sıcaklıktaki ani değişimler,sistem ın içinde buğulanma oluşumuna yol açabilir. Bu, HDD arızasının bir nedeni olabilir. Sistem açılırken, cihazı duvar prizinden çıkarmayın veya elektriği 1şalter anahtarından kapatmayın. Sistem açıkken bir güç arızası meydana gelirse HDD üzerindeki bazı verilerin kaybolma olasılığı vardır. HDD yi yere düşürmeyin. Ayrıca, HDD tepsisinin içinde bozuk para veya tornavida gibi metal nesneler bırakmayın. Kayıt sırasında bir güç arızası meydana gelirse, kayıtlı veriler silinebileceği için HDD yi eklemekten, değiştirmekten veya taşımaktan kaçının. Bu durumda, üniteyi normal bir şekilde, güç arızası meydana geldiğinde kullanılmakta olan HDD yle birlikte başlatmak için gücü yeniden açın. Ardından HDD yi ekleyin, değiştirin veya taşıyın. HDD oldukça hassastır. HDD yi özenle taşıyın ve küçük bir sarsıntı bile HDD nin dahili bileşenlerine hasar verebileceği için aşağıdaki önlemleri takip edin. HDD yi doğrudan bir masanın üzerine koymayın. Küçük bir sarsıntı bile HDD nin dahili bileşenlerine hasar verebileceği için HDD nin altına kalın bir dolgu yerleştirin. Elektrikli tornavida kullanmayın. Elektrikli tornavidanın yol açtığı titremeler ve sarsıntılar HDD nin dahili parçalarına hasar verebilir. HDD yi değiştirirken, başka bir HDD ve HDD tepsisi gibi başka bileşenlere çarpmayın. HDD yi değiştirirken, bir sürücü gibi başka bir araca çarpmayın. Sabit disk sürücülerini statik elektrikten koruyun. Sabit Disk Sürücüsünü Kurma En fazla 1 HDD kurabilirsiniz. Doğru olmayan kurulum veya ayarlamalar HDD algılamasını veya normal ürün çalışmasını etkileyebilir. Bu sebeple ürünü satın aldığınız mağazada konusunda uzman bir yetkiliye danışın. 1. Sol/sağ taraftaki ve arka paneldeki sabitleme vidalarını çıkarın. 2 4 IN RS ALARM 485 IN OUT G 1 2 G USB 5 V 0.5 A DC 48 V OUT AUDIO VGA HDMI LAN 1 CAM E-SATA

16 POWER HDD LAN H.264 Network Video Recorder Vidaları çıkardıktan sonra üst kasayı kaydırarak ayırın. Üst kasayı dikey olarak yukarı kaldırmalısınız.. Vidaları çıkarın ve sabit disk destek raflarını üniteden ayırın. Sabit Disk Sürücüsünü Değiştirme Ünitenin gücünü kapatın ve fişi prizden çekin. 1. Sabit Disk Sürücüsünü Kurma bölümünde açıklanan 1 ile adımlarını izleyin. 2. Konnektörü HDD den çıkarın.. Sabit disk bağlantı parçasının dibindeki sabit disk sürücüsünden vidaları çıkarın. 4. Yeni HDD ünitesini takın. 5. Sabit Disk Sürücüsünü Kurma bölümünde açıklanan 4 ile 10 adımlarını izleyin. 6. Sabit disk sürücüsünü değiştirdikten sonra, elektrik fişini prize takın ve üniteyi açın. Yeni HDD algılanır ve biçimlendirilir. Tamir etmek için elektrikli tornavida kullanmayın. automaticaly. Her bir SATA kablosunun konektör yuvasının deliklerine bağlandığından emin olun. Bu kabloları üst üste yığmayın veya dikey yerleștirmeyin. 4. HDD ünitesini dört vida ile sabit disk bağlantı konsoluna sabitleyin. Önerilen HDD Güncel önerilen HDD listesi için, lütfen com sitesini ziyaret edin. Önerilen HDD kullanılmaması durumunda sistem normal olarak çalışmayabilir. 5. Sabit disk bağlantı konsolunu vidalar ile yerine sabitleyin. 6. HDD güç kablosunu bağlayın. Verilen SATA güç kablosunu kullanmalısınız. Normal PC için kullanılan SATA güç kablosu bu üniteyle uyumlu değildir. 7. Seri SATA kablosunu bağlayın. 8. SATA kablosunu ana kart üzerindeki SATA konektörüne bağlayın. 9. Üst kasayı monte edin. 10. Vidaları sabitleyin. 11. Üniteyi açtığınızda, yeni HDD otomatik olarak algılanır ve biçimlendirilir.

17 17 Sistem Çalışması Ana Monitör Üzerindeki Canlı Ekranın Genel Açıklaması 1. Üniteyi açın konuma getirin. Sistem önyüklemesi başlar. Sistem önyükleme sırasında ana monitörde LG logo resmi görüntülenir. 2. Önyükleme tamamlandığında canlı pencere ekrana gelir. Oturum açma penceresini görüntülemek için, sistem denetim çubuğunda bulunan simgesine tıklayın veya uzaktan kumanda üzerindeki LOGIN [OTURUM AÇMA] düğmesine basın. Ana Monitör Ekranı ab c d e f g h. Fare ya da uzaktan kumanda üzerindeki ok ve OK düğmesini kullanarak bir kullanıcı adı seçin. Sadece ilk kez, ADMINISTRATOR (YÖNETİCİ) adını seçebilirsiniz. Yeni bir kullanıcıyı, kullanıcı kurulum menüsünü kullanarak çeşitli erişim hakları ile kaydedebilirsiniz. 4. Sanal klavyeyi kullanarak parolayı girin. (Ön ayarlı yönetici şifresi dır) 5. [TAMAM] simgesine tıklayın. Canlı ekranı görebilir ve sistemi çalıştırabilirsiniz. Sistem ın kazara kapatılması ve tekrar açılması durumunda, Sistem ın tekrar çalışmaya başlaması için uzun bir süre gerekebilir. Sistemi Kapatma 1. Önce oynatmayı durdurup ayar menüsünden çıkmanız gerekir. Oynatma sırasında STOP a (DURDUR) basın. 2. Bip sesi duyulana ve çıkış penceresi görüntülenene kadar uzaktan kumanda üzerindeki 1 (POWER) düğmesine basılı tutun.. Sanal klavyeyi kullanarak parolayı girin. 4. [TAMAM] simgesine tıklayın. Sistem kapanır. a Kanal Numarası Kanal numarasını görüntüler. b Kanal Adı Düzenlenen kanal adını görüntüler. c Kanal FPS Kanal FPS değerini görüntüler. d Hızlı Tuşlar Hızlı Tuşlar fare kameranın canlı ekranına getirildiğinde görünür. Seçili kanalda hızlı tuşa basarak aşağıdaki fonksiyonları kullanabilirsiniz. Oynat fonksiyonu için kullanılır. Dijital zum fonksiyonu için kullanılır. PTZ kameraları kontrol edebilirsiniz. (isteğe bağlı) e Kamera Durumu Simgesi PTZ kameranın durumunu görüntüler. Giriş sesinin durumunu görüntüler. IP kamera durumunu görüntüler. Altın sarısı "C" kesintisiz kaydı gösterir. Altın sarısı "I" Anlık kaydı gösterir. Kırmızı S, sensör tetikli kaydı gösterir. Yeşil "M" hareket algılama kaydını gösterir. Gri "N" kanalın kaydedilmediğini gösterir. f Seçili Kanal Seçili kanalı kırmızı kutu içerisinde gösterir.

18 18 g Sistem Kontrol Çubuğu ( ) IP kameraların CPU kullanımı ve Veri trafiği seviyesini görüntüler. Tarih ve saati görüntüler. Login (Logout): Kullanıcı Oturum Açma iletişim penceresini açar veya oturumu kapatır. Arama: Arama menüsünü görüntüler. Ekran Bölme modunu seçme Canlı ekran modunda iken, ana monitörde tam veya 4 ekran görüntüleri arasında seçim yapabilirsiniz. 1. VIEW düğmesine basın veya sistem denetim çubuğunda simgesine tıklayın. 2. Bir ekran modu seçin. Alarm Kapalı: Alarmı kapatır. Kamera: İlk kamera kanalının ayarlandığı Monitör menüsünü görüntüler. bölünmüş mod: Ekran bölme menüsünü açar. Video Gönder: Dışa aktarma menüsünü açar. Sistem Log: Sistem günlüğü listesi penceresini açar. Sistem Bilgisi: Sistem bilgi penceresini açar. Kurgu: Ayar menüsünü görüntüler. Ekran bölme modu Sistem Denetim Çubuğunu simge durumuna getirir. Sistem Denetim Çubuğunu görüntülemek / simge durumuna küçültmek için Sistem Kontrol Çubuğunun görüntülenmesi ya da küçültülmesi için uzaktan kumanda üzerindeki OSD düğmesine ya da Sistem Kontrol Çubuğundaki ya da düğmesine basın. Ana Monitör ekranında iken sağ fare tuşuna tıklayarak da sistem denetim seçeneklerini kullanabilirsiniz. IP kameranın veri sinyal rengi sarı veya kırmızıya dönüştüğünde, bit hızı, çerçeve hızı, çözünürlük ve IP kamera bağlantı sayısını düşürün. Ana monitör sıra modunu uygularken, sistem kontrol çubuğunda işareti gösterilir. h Canlı Ekran Geçerli gözetlemenin canlı ekranını görüntüler. Kanal Konumunu Taşıma Ana Monitöre ait bir bölme ekranında kamera kanalının konumunu değiştirebilirsiniz. 1. Sol fare tuşuna tıklayarak istenen kanalı seçin. 2. İstenen konuma sürükleyerek bırakın, kanal konumu değişecektir. Sıralama modu Tam Ekran Modu: Canlı pencereyi tam ekran modunda görüntüleyebilirsiniz. Ekran bölme modu: Seçili bölünmüş ekranları ana monitörde görüntüler. Sıra: Tüm kanalları sırayla görüntüleyebilirsiniz. 4 bölümlü ekranlarda sıra modunu kullanamazsınız.. [TAMAM] i seçin ve seçiminizi onaylamak için OK a basın. Tam ekran modunda izlemek istediğiniz ekranı görüntülemek için, istenen kanala çift tıklayın. Kameraların sırasını değiştirme Monitörde gösterilen kameraların sırasını değiştirebilirsiniz. 1. CAM düğmesine basın veya sistem denetim çubuğunda simgesine tıklayın. 2. İlk monitör olarak ayarlamak istediğiniz kameranın numarasını seçin. [Varsayılana Geri Yükle]: Kamera 1 ilk monitöre ayarlanır.. [TAMAM] seçeneğini işaretleyin ve OK tuşuna basarak seçiminizi onaylayın.

19 19 PTZ Kamera Kontrolü Bağlı kameraları Ağ üzerinden kontrol edebilirsiniz. 1. Ana monitör üzerinde kontrol etmek istediğiniz PTZ kamera kanalını seçin. 2. PTZ üzerine basın veya fare PTZ kamera ekranı üzerine getirildiğinde beliren simgesine tıklayın. Ana monitör üzerinde sanal PTZ uzaktan kumanda görüntülenir.. PTZ kamerayı kontrol etmek için her öğeyi kullanın. Düğmeleri y r t u İşlev PTZ kontrol kılavuzunu görüntüler. PTZ kameranın ayar menüsünü görüntüler. PTZ sanal uzaktan kumanda cihazını simge durumuna küçültür. PTZ sanal uzaktan kumanda cihazını kaldırır. Kamerayı kaydırmak/eğmek için kullanılır. Kaydırma/Eğme/Zum hızını seçebilirsiniz. Kamera zum özelliğini ayarlayabilirsiniz. Kamera odağını manüel olarak ayarlayabilirsiniz. Kamera irisini manüel olarak ayarlayabilirsiniz. Sanal PTZ uzaktan kumanda fonksiyonunda önceden ayarlanmış kontrol seçeneklerini görüntüler veya ekrandan kaldırır. Seçilen Ön Ayar Numarasını Görüntüler Önceden ayarlanmış sayıyı girmek için kullanın. Önceden ayarlanmış konumları kaydetmek için kullanın. Belleğe alınan önceden ayarlanmış bir konumu silmek için kullanın. Kamerayı önceden ayarlanmış konumuna kaydırmak için kullanın. Önceden ayarlanmış bir gezinmeyi başlatmak için kullanın. Önceden ayarlanmış konumu doğrular. PTZ kamera kontrol modunda iken sağ fare tuşuna tıklayarak bazı seçenekleri kullanabilirsiniz. PTZ Kumanda Kılavuzu: Fare kullanma kılavuzunu görüntüler. Çıkış: PTZ kamera kontrol modundan çıkar. Onvif sürücüsü tarafından bağlanan IP kamera, PTZ çalışmasında Odak ve İris özelliklerini desteklememektedir. Önceden Ayarlanmış Ayarlar Önceden ayarlanmış konum, konum numaralarıyla ilgili kamera izleme konumlarını (önceden ayarlanmış konumlar) kaydetmeye yönelik işlevdir. Konum numaralarını girerek kameraları önceden ayarlanmış konumlara getirebilirsiniz. Bu işlevi etkinleştirmek için PTZ kameranın önceden ayarlanmış konumlarını kaydetmeniz gerekir. ONVIF ön ayarı bu cihazda düzgün çalışmayabilir. Önceden Ayarlanmış Konumları Kaydetmek İçin 1.,,, tuşunu kullanarak kamerayı istediğiniz bir noktaya kaydırın. 2. SET e (AYAR) basın veya y simgesini tıklayın.. Kaydetmek istediğiniz önceden ayarlanmış numarayı seçin. 4. OK a basın veya simgesini tıklayın. Konum ve konuma ait numara belleğe alınır. 5. Başka konumlar eklemek için 1 ile 4 arasındaki adımları yineleyin. 0 dan 255 e kadar olan önceden ayarlanmış numaralar bu ünitede mevcuttur ancak gerçek önceden ayarlanmış aralık PTZ kameralara bağlı olarak değişir. Önceden Ayarlanmış bir Konumdaki Resme Dönüştürme Aşağıdaki işlev, yalnızca ön ayar işlevi bulunan kameralarla kullanılabilir. Ön ayar işlevi, birleşik kamerayı programlanan önceden ayarlanmış konuma hareket ettirir. Birleşik kamera için önceden ayarlanmış konumlar programlamak gereklidir. 1. MOVE düğmesine basın veya t simgesini tıklayın. 2. Belleğe alınan önceden ayarlanmış konumun dizin sayısını girmek için sayı düğmelerini kullanın ve ardından OK a basın veya simgesini tıklayın. Kamera önceden ayarlanmış konuma hareket eder ve bu konumdaki kameranın resmi monitörde görüntülenir. Önceden Ayarlanmış Konumu Temizleme Belleğe alınan önceden ayarlanmış bir konumu temizleyebilirsiniz. 1. CLEAR düğmesine basın veya r simgesini tıklayın. 2. Belleğe alınan önceden ayarlanmış dizin numarasını girmek için sayı düğmelerini kullanın ve ardından önceden ayarlanmış konumları temizlemek için OK a basın veya simgesini tıklayın. Bu işlev, PTZ kameralara bağlı olarak kullanılamayabilir.

20 20 Önceden Ayarlanmış Konumları Gezme Tüm önceden ayarlanmış konumları gezebilirsiniz. 1. TOUR (GEZİN) düğmesine basın veya u simgesini tıklayın. Kameradaki kayıtlı tüm önceden ayarlanmış konumlar seçilir ve kamera konumu görüntüsü etkin monitörde açılır. 2. TOUR (GEZİN) düğmesine basarak veya u simgesini Kaydedilmiş verilerin gönderilmesi Bu ünite, kayıtlı görüntüleri dahili HDD den harici kayıt cihazlarına manuel kopyalayabilir. 1. Sistem kontrol çubuğu üzerindeki ikonu Dışarı Aktar veya tıklayın. [Video Gönder] menüsü açılır. tıklayarak gezinmeyi durdurabilirsiniz. PTZ Kameraların Ayarı Menülerdeki ilgili öğeleri ayarlayarak kamerayı gereksinimlerinize uygun hale getirebilirsiniz. 1. simgesini tıklayın. Ayar menüsü ana monitörün seçili penceresinde görüntülenir. 2. Seçenekleri ayarlamak için okları,,,,,,,, ve düğmelerini kullanın. Daha fazla ayrıntı için PTZ kamera kılavuzlarına bakın. Bazı PTZ kameralar bu ünite ile birlikte düzgün çalışmayabilir. PTZ sanal uzaktan kumanda görüntülendiğinde diğer işlevleri kontrol edemezsiniz. Sayısal Yakınlaştırma Fonksiyonun Kullanımı Tam ekran modundaki bir canlı kanalda veya tam ekran modundaki bir oynatma kanalında dijital zum fonksiyonunu kullanarak geçerli ekran boyutunu 2-4 kat büyütebilirsiniz. 1. Tam ekran modunda canlı bir kanalı izlerken veya tam ekran modunda bir kanalı oynatırken ZOOM(+) düğmesine basın. 2. Yakınlaştırma ekranını aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz. Yakılaştırma ekranının pozisyonunu w/s/a/d düğmelerini kullanarak taşıyabilirsiniz. Yakınlaştırma ekranını fareyi kullanarak taşıyabilirsiniz. Yakınlaştırma ekranını taşımak için Sürükle ve Bırak yapılabilir.. Çıkmak için BACK düğmesine basın. Yakınlaştırma işleminin etkinliği aşağıdaki durumlarda değişir. Farenin sol tuşu çift tıklandığında. Uzaktan kumanda üzerindeki belirli kanal ya da fonksiyon düğmesine basın. Oynatım esnasında DURDUR düğmesine basın. Dijital zum modunda iken, sağ fare tuşuna tıklayarak bazı seçenekleri kullanabilirsiniz. Dijital Yakınlaştırma Kumanda Kılavuzu: Fare kullanma kılavuzunu görüntüler. Çıkış: Dijital zum modundan çıkar. 2. Arama yapmak için [Başlangıç Tarih/Saati] ve [Bitış Tarih/Saati] belirleyin. a/d/w/s: Seçenekleri taşır. w/s: Seçili opsiyonun ayarlanması. OK: Opsiyonları seçer veya ayarları teyit eder.. Kanal numarasını seçerek OK düğmesine basın. Bu adımı tekrarlayarak çoklu kanal seçimi yapılabilir. 4. [Dosya Biçimi] seçeneğindeki açılır listeden bir dosya biçimini seçin. Native: Yerli dosya "*.exp" uzantısı ile kaydedilir. Kaydedilen yerli dosya Export Viewer programı aracılığıyla yeniden yürütülebilir. AVI LG: AVI LG dosyasını yürütmek için, LG DVR Kodek yüklü olmalıdır. LG Network Client yüklenmesi durumunda, LG DVR Kodek yüklenmesi gerekmez. AVI: AVI dosya biçimini seçtiğinizde, herhangi bir medya yürütücüsünde yürütülebilir. 5. [Dışları Aktarılacak yer] seçerek OK a basın. 6. w/s kullanarak gönderilecek hedef aygıtı seçin. 7. Onaylamak için OK a basın. 8. Yerel dosya durumundaa şifreyi belirleyebilirsiniz. Şifreyi kaydetmek içim, [Şifre] onay kutusuna tıklayın. Şifre penceresi gösterilir. Ve sonra, harfleri ve sayıları kullanarak 4-12 karakterden oluşan bir şifre girin. 9. Dışa aktarma işlemini başlatmak için [Gönder] simgesine tıklayın. Dışa aktarılan veriler kaydedilmeden önce ünite tarafından yetkilendirilir ve yalnızca kendine özel oynatıcıyla oynatılabilir.

21 21 Devam etmeden önce dışa aktarma cihazını kontrol edin. Dışa aktarma fonksiyonu için uzaktan kumanda üzerindeki COPY düğmesini de kullanabilirsiniz. Harici aygıtın kullanılması durumunda, harici aygıt bu cihaz üzerinde formatlandırılmalıdır 1. Harici aygıtı Sistem cihazının önünde veya arkasında bulunan USB bağlantı noktasına bağlayın. 2. [Format] simgesini seçin ve OK a basın. Biçimlendirme tamamlandıktan sonra doğrulama penceresi gösterilir.. Pencereyi kapatmak için [TAMAM] ı seçin ve OK a basın. Harici aygıt üzerinde seçili verilerin boyutunu ve boş alanı kontrol eder. Aygıt üzerinde yeteri kadar yer yoksa aygıt üzerinde yer açın veya daha önceden kaydedilmiş verileri silin. Yedekleme işlemi gerçekleştiriliyorken dışa aktarma yürütülemez. Dışa aktarılan verileri verilen görüntüleyici yazılımıyla arayabilirsiniz. Kaydedilmiş verileri dışarı aktardığınızda, video verileri, ses verileri, sistem günlüğü ve olay günlüğü verileri de aynı zamanda dışarı aktarılacaktır. Kaydedilen verileri dışa aktardığınızda, dışa aktarım görüntüleme programı da aygıtın [ExportViewer] klasörüne aktarılır. Dışa aktarılan veri dosyası adı, otomatik olarak [Kanal adı_dışa aktarma tarihi_dışa aktarma saati.exp] türünde belirlenir. Dışa aktarma işlemi gerçekleştiriliyorken USB aygıtını çıkarmayın, arıza durumu oluşabilir. Aşağıda listelenen durumlarda uyarı mesajı görüntülenir. Başlangıç tarihi/saati ve bitiş tarihi/saati aynı değere sahip olduğunda. Başlangıç tarihi/saati bitiş tarihinden/saatinden daha sonra olduğunda. Dışa aktarma işleminin gerçekleştirildiği ortamda yeterli boş alan olmadığında. Varolmayan veriler için zaman ayarı yaptığınızda. Arıza durumlarını önlemek için bu ünitede harici bir ortam formatlanmalıdır. Sistem Günlüğü Listesini Görüntüleme Sistem günlüğü listesini görüntülemek için: 1. LOG u (GÜNLÜK) seçin veya sistem kontrol çubuğundaki simgesini tıklayın. Sistem günlüğü listesi penceresi ana monitörde görüntülenir. 2. Arama yapmak için [Başlangıç Tarih/Saati] ve [Bitış Tarih/Saati] belirleyin. a/d/w/s: Seçenekleri taşır. w/s: Seçili opsiyonun ayarlanması. OK: Opsiyonları seçer veya ayarları teyit eder.. Önceki veya sonraki günlük listesini görmek için a/d işaretini kullanın. 4. Pencereden çıkmak için BACK düğmesine basın veya [KAPAT] düğmesine tıklayın. Aşağıda verilen sistem günlük listesine bakın. No. Günlük Mesajı 1 Güç Açık 2 Güç kapalı Girişi (Uzak) 4 Çıkışı (Uzak) 5 Girişi (Yerel) 6 Çıkışı (Yerel) 7 Konfigürasyon Değiştirildi 8 Konfigürasyon İçe Aktarıldı 9 Fabrika Ayarlarına Dönüldü 10 Güç Tasarrufu 11 Yedekleme Başladı 12 Yedekleme Bitti 1 Yedekleme Başarısız Oldu 14 Dışa Aktarım Başladı 15 Dışa Aktarım Bitti 16 Dışa Aktarma Başarısız Oldu 17 S/W Güncellendi 18 HDD Zarar Gördü 19 HDD Eklendi 20 HDD Kaldırıldı 21 HDD Biçimlendirildi 22 HDD Değiştirildi

22 22 Sistem Bilgilerini Görüntüleme Sistem bilgilerini görüntülemek için: 1. INFO yu (BİLGİ) seçin veya sistem kontrol çubuğundaki simgesini tıklayın. Sistem bilgisi penceresi ana monitörde görüntülenir. Konfigürasyon menüsü Sistem ın özellikleri ve seçenekleri menü yoluyla yapılandırılır. Bu ünitenin işlemleri, ana monitörde görüntülenen bir menü yoluyla ayarlanabilir. Uzaktan kumanda üzerindeki düğmeleri kullanarak ya da üniteye bağlanmış bir fareyi kullanarak çalışma koşullarını seçebilir ve ayarlayabilirsiniz. Yardım menüsü Birinci seviye İkinci seviye Ethernet 0: Ağ hakkında detaylı bilgileri görüntüler. kamera Bilgileri: Kameranın çerçeve hızı hakkında ayrıntılı bilgi görüntüler. HDD Bilgileri: HDD hakkında detaylı bilgileri görüntüler. Bilgiler Bir Menüyü Ayarlamak için Fare Kullanma Menü ayarlarını yapmak için sol fare tuşunu kullanın. Düğme İşlev Serinletmek: Sistem bilgilerini günceller. 2. Pencereden çıkmak için BACK düğmesine basın veya [KAPAT] düğmesine tıklayın. Sol düğme Gerekli bir öğeyi seçmek veya seçenekler değerini azaltmak için kullanın. 1. Sistem kontrol çubuğu üzerinde ikonunu farenin sol düğmesi ile tıklayarak ayarlar menüsünü görüntüleyin. 2. Sol fare düğmesi ile istenen seçeneği tıklayarak ikinci veya üçüncü seviye menü seçeneklerini görüntüleyin.. İstediğiniz seçeneği sol fare düğmesiyle tıklayın. 4. Seçili seçenekler değerini ayarlayın. 5. Ayar menüsünden çıkmak için simgesine tıklayın veya simgesine arda arda tıklayın. Kaydetme mesajı görüntülenirse, ayarları kaydetmek için sol fare tuşuyla [TAMAM] i tıklayın.

23 2 Uzaktan Kumanda Düğmelerini Kullanarak Menüyü Ayarlama Sistem Ayarları Uzaktan Kumanda Tanım Menü seçeneklerini belirlemek veya seçenekler değerini ayarlamak için bu düğmeleri kullanın. Özellikler Seçeneği belirler veya ayarı onaylar. Önceki menüye veya seviyeye döner. 1. Ayar menüsünü görüntülemek için SETUP ye (AYAR/ESC) basın. 2. w/s kullanarak istenen menü öğesini seçebilir ve daha sonra OK düğmesine basarak alt menüyü görüntüleyebilirsiniz.. w/s kullanarak istenen menü öğesini seçebilir ve daha sonra OK düğmesine basarak ayarlama opsiyonlarını görüntüleyebilirsiniz. 4. İstediğiniz seçeneği belirlemek için w/s tuşunu kullanın, değeri ayarlamak için OK a basın. 5. İstediğiniz ayarı seçmek için a/d tuşunu kullanın, ardından seçiminizi onaylamak için OK a basın. 6. Setup (Ayar) menüsünden çıkmak için BACK ye (GERİ) basın. Kaydet mesajı görüntülendiğinde, [TAMAM] seçin ve OK a basarak ayarları kaydedin. Çalışmaya yönelik tüm açıklamalar, uzaktan kumandanın kullanımına bağlıdır. Sistem adı: Alfabetik harfleri, rakamları ve sembolleri kullanarak en fazla 21 karakter uzunluğunda bir Sistem adı girin. Maksimum karakter sayısı dile bağlıdır. Dil: Ayar menüsüne ve bilgi ekranına yönelik bir dil seçin. Tuş Sesi: Düğme sesini etkinleştirmek için işaretler. Düğme sesi düğmeleri kullanılırken etkin konuma gelir. Çözünürlük: video sinyalinin çıkış çözünürlüğünü ayarlar. Konfigürasyon Alma İşlemi: Sistem konfigürasyon verilerini USB bellek kartından içe aktarır. Konfigürasyon Gönderme İşlemi: Bu Sistem daki konfigürasyon verilerini USB bellek kartına aktarır. Fabrika Ayarları: Sistem ı orijinal fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Bazı seçenekler sıfırlanamaz (tarih, saat, gün ışığından tasarruf, saat dilimi ve kullanıcı parolası ayarları).

24 24 TCP/IP v4 Ağ Arayüz: Kullanmak istediğiniz LAN portunu seçin. DHCP: Bu opsiyonu, bir DHCP sunucusu ağ üzerinde kurulduktan sonra IP adres atamasına izin vermek için seçin. Bu ayarlama ile IP adresi otomatik olarak atanmaktadır. IP Adresi: Bir IP adresi girin. Alt Ağ Maskesi: Bir alt ağ maskesi girin. Ağ Geçidi: Çıkış noktası adresini girin. Birincil DNS: Ana bilgisayar adlarını IP adresine çeviren birincil alan sunucu adlarını girin. İkincil DNS: Birinci DNS sunucuyu yedekleyen ikincil DNS sunucu adresini girin. TCP/IP v6 Arayüz: Kullanmak istediğiniz LAN portunu seçin. Auto: Bu seçeneği IP adresini otomatik olarak atamak için seçin. IP Adresi: Bir IP adresi girin. Alt Ağ Ön EK Uzunluğu: Altağ Önek uzunluğunu girin. Bir IPv6 öneki yönlendirme ya da bir adres aralığını tanımlamak için kullanılan adres kısmını belirtir. Ağ Geçidi: Çıkış noktası adresini girin. Birincil DNS: Ana bilgisayar adlarını IP adresine çeviren birincil alan sunucu adlarını girin. İkincil DNS: Birinci DNS sunucuyu yedekleyen ikincil DNS sunucu adresini girin. TCP/IP Bağlantısı Noktası No.: TCP/IP Bağlantı Noktası numarasını girin. PC Client (Bilgisayar İstemcisi) programını kullanarak canlı gözetim görüntüsünü ağ üzerinden izleyebilirsiniz. Varsayılan iletim TCP/IP portu, video verisi için 9001 ve ses verisi için 900 numaralı porttur. Ancak, bazı durumlarda daha fazla esneklik veya güvenlik için bu port numarasını değiştirmek daha iyidir. Bu bağlantı noktasını numarasını ile arasında düzenleyebilirsiniz. Ağ Sunucu Bağlantı Noktası No.: Ağ sunucusu Bağlantı Noktası numarasını girin. Bir web sunucusu kullanarak canlı gözetim görüntüsünü ağ üzerinden izleyebilirsiniz. HTTP nin kullandığı TCP portu genellikle 80 dir. Ancak, bazı durumlarda daha fazla esneklik veya güvenlik için bu port numarasını değiştirmek daha iyidir. Bu bağlantı noktasının numarasını 80 olarak belirleyebilir veya ile arasında düzenleyebilirsiniz. Audio Bağlantı Noktası No.: Ses Bağlantı Noktası numarasını girin. Bu bağlantı noktasını numarasını ile arasında düzenleyebilirsiniz. Bant Genişliği Değiştirme: Bant genişliği değerini ayarlamak için [Hepsi] veya [Kullanıcı başına] öğesini seçin. Hepsi: Aynı bant genişliğini tüm kullanıcılara ayarlayın. Kullanıcı başına: Her kullanıcı için bant genişliği ayarlayabilirsiniz. Soldaki açılır listeden [Kullanıcı Kimliği] seçin. Ardından, sağdaki açılır listeden bant genişliğini ayarlayın. Port RTSP: RTSP Portu numarasını girin. Bu port için 1 ile 6555 arasında bir numara kullanabilirsiniz. Varsayılan Port numarası: 554. DDNS Hizmeti: DDNS fonksiyonunu etkinleştirmek için işaretler. Bu ücretsiz servis, LG DDNS Sunucusuyla birleştirildiğinde çok faydalı olur. Kullanıcının IP aygıtını IP adresi yerine URL kullanarak bağlamasına izin verir. Bu, aynı zamanda dinamik IP adresi problemini de çözer. Ana Bilgisayar Adı: Kullanmak istediğiniz ana bilgisayar adını girin. Ana bilgisayar için www, mail, http, ftp, com, lg, lge, lgddns, lgeddns, ddns isim olarak kullanılamaz. Kayıtlı Ana Bilgisayar: Kayıtlı ana bilgisayar adı görünür. Güncellme: [Ana Bilgisayar Adı] bölümüne girdiğiniz ana bilgisayar adını LG DDNS sunucusuna kaydedin. DDNS ana bilgisayar adını kaydetme LG DVR/NVR ı aldıktan sonra, DDNS işlevini ilk kez kullandığınız zaman 1. DVR/NVR ayar menüsünü görüntüler. 2. [Sistem] > [Ağ] seçeneklerini seçin.. [DDNS Hizmeti] opsiyonlarını işaretler. 4. Ana bilgisayar adını [Ana bilgisayar adı] bölümüne girin. 5. [Güncelleme] düğmesini tıklayın. Ana bilgisayar kaydı tam olarak tamamlandıysa, ana bilgisayar

25 25 adı [Kayıtlı Ana Bilgisayar] bölümünde görüntülenir. Ana bilgisayar adı güncelleme sonrasında kaydedilmediyse, lütfen ağ bağlantısını kontrol edin. DDNS ana bilgisayar adını değiştirmek istediğiniz zaman Kayıtlı ana bilgisayar adını yenisiyle değiştirmek isterseniz, aşağıdaki adımları takip edin. 1. Yeni ana bilgisayar adını [Ana bilgisayar adı] bölümüne girin. 2. [Güncelleme] düğmesini tıklayın. Ana bilgisayar adını değiştirmek için onay penceresi görüntülenir.. [TAMAM] düğmesini tıklayın. Ana bilgisayar adını tam olarak değiştirdiğinizde, değiştirilmiş ana bilgisayar adı [Kayıtlı Ana Bilgisayar] bölümünde görüntülenir. Ana bilgisayar adı güncelleme sonrasında kaydedilmediyse, lütfen ağ bağlantısını kontrol edin. Tarih Formatı: Tarih görüntüleme formatını seçin. Saat Formatı: Saat görüntüleme formatını seçin. Zaman Dilimi: Sistem ın kurulumunun yapıldığı bölgedeki yerel saat alanını seçin. Gün Işığı Tasarrufu: Yaz saati fonksiyonunu kullanmak istiyorsanız bu seçeneği işaretleyin. Gün Işığından Tasarruf Başlangıcı: Gün Işığından Tasarruf için başlangıç zamanını seçin. Gün Işığından Tasarruf Bitişi: Gün Işığından Tasarruf için bitiş zamanını seçin. NTP Ağ üzerinden yayın CH: Kanal numarasını görüntüler. Kullanısı Başına: Akış profilini seçer. [Kullanısı Başına] seçeneği sadece IP Kamera durumunda etkinleşir. İstemciye gönderilecek görüntü boyutunu ayarlamaya ihtiyacınız olursa akış seçeneğini [IP Cihaz-Kullanısı Başına1 veya Kullanısı Başına2] olarak belirleyin. Ve ardından [Ağ üzerinden yayın-kullanısı Başına] öğesinden doğru Profili seçin. İstemciye giden ağ genişliği değerini kontrol edebilirsiniz. Tarih/Saat NTP: İstediğiniz takdirde, Sistem aygıtının tarih ve saat bilgilerini, saat sunucusu olarak adlandırılan NTP (Ağ Zaman Protokolü) ile senkronize edebilir, NTP Sunucu adını belirleyebilirsiniz. Zaman Sunucusu: Çoğu durumda genel olanı seçin. Sistem, 5 genel sunucu (time.nist.gov, time-a.nist.gov, time-b.nist.gov, ntp. nasa.gov, clock.isc.org) arasındaki ortalama saati kullanacaktır. Özel Zaman Sunucusu: Sanal klavyeyi kullanarak özel saat sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girin. Senk. Aralığı: NTP saat sunucusuyla 1 gün, 1 saat, 1 ay ve 1 hafta biçiminde eşitlenmiş aralıklar belirleyebilirsiniz. NTP Testi: NTP sunucusunu test etmek için [NTP Testi] i seçin. NTP seçeneği bu sisteme uygun olarak ayarlanmamış ise gerçek zaman ile sistem zamanı arasında fark oluşabilir. NTP nin kullanılması önerilmektedir. Kontrolör Tarih: Mevcut yılı, ayı ve günü işaretleyin. Saat: Şu andaki saat ayarını yapın.

26 26 IR Uzak Kimlik: Bu üniteye yönelik IR Uzak Kimliği ni seçin. Çoklu sistem kullanıyorsanız, her ünitesine yönelik IR Uzak Kimlik ayarını yapın. Uzaktan Kontrolör ID: Bu ünite için Uzaktan Kontrol Tanımlamasını seçin. Çoklu sistem kullanmanız durumunda Uzaktan Kontrol Tanımlamasını her bir ünitesi için ayarlayın. Sistem ünitesini LKD1000 Kontrolör kullanarak kontrol edebilirsiniz. (Daha fazla bilgi için LKD1000 kullanıcı kılavuzuna bakın). Yedekleme Güncelleştirme Bu fonksiyon sistem yazılımı yükseltmeye yarar. Bu durumda, mevcut Sistem ayarları güncelleştirme işlemi sırasında silinmeyecek veya değiştirilmeyecektir. 1. Güncelleme yöntemini seçer. 2. Güncelleme dosyasının bulunduğu aygıtı seçer veya FTP sunucu adı girin. [YEREL] de güncelleme yöntemini seçerseniz [FTP Sunucusu] seçeneği etkisiz konuma geçecek ve [Cihaz] seçeneği etkin konuma gelecektir. [Ağ] de güncelleme yöntemini seçerseniz [Cihaz] seçeneği etkisiz konuma geçecek ve [FTP Sunucusu] seçeneği etkin konuma gelecektir.. [Arama] düğmesini seçerek OK düğmesine basın. Güncelleme dosyası listede görüntülenecektir. 4. Güncelleme dosyasını listeden seçin. 5. [Güncelleme] düğmesini seçerek OK düğmesine basın. Teyid penceresi açılacaktır. 6. Güncelleme işlemini başlatmak için [TAMAM] düğmesine, sona erdirmek ve çıkmak için [İptal] düğmesine tıklayın. Güncelleme işlemi bittikten sonra, [Sistemi yeniden başlatınız] mesajı ekrana gelir. 7. Sistem ı yeniden başlatmak için OK i tıklayın. 8. Son sürümü onaylamak amacıyla, com adresine gitmek için [Şimdi güncelleme arayın] tuşuna tıklayın. Hata oluşmaması için, güncelleme işlemi esnasında gücü kapatmayın. Güncelleme devam ederken, güncelleme için kullandığınız harici cihazı çıkarmayın. Arızaya neden olabilir. Takvim: Yedekleme zamanlamasını ayarlayabilirsiniz. KAPALI: Tüm seçenekler devre dışı bırakılır. HAFTALIK veya GÜNLÜK: Ayara bağlı olarak yedekleme verileri otomatik olarak kaydedilir. ANLIK: Yedekleme verileri manuel kaydedilir. Cihaz: Bir yedekleme cihazı seçin. Takvim Başlangıcı: Zamanlama başlangıç tarihini belirleyin (Haftanın bir günü ve saat) Saat Aralığı Tarih: Yedekleme zaman aralığını girin. Yedekleme yapmak istediğiniz tarihi girin. Saat Aralığı Başlama: Haftanın başlangıç gününü veya saatini girin. Saat Aralığı Sona Erme: Haftanın bitiş gününü veya saatini girin. Üstüne Yaz: Planlı yedekleme için, üstüne yazma fonksiyonunu kullanıp kullanmadığınızı belirler. Tahmini Boyut: Yedekleme verilerinin boyutunu ve harici cihazlar üzerinde bulunan serbest alanı görüntüler. Yedeklemeyi Başlat: Yedeklemeyi başlatmak için kullanılır. Medyayı Sil: Ortamı silmek için kullanılır. Anlık Yedekleme 1. Yedekleme için USB aygıtını bağlayın. 2. Yedekleme yapmak istediğiniz bölümü seçin.. Zamanlama seçeneklerinden ANLIK seçin. 4. Yedekleme aygıtını seçin. 5. Yedekleme için Zaman Aralığı Tarihi, Zaman Aralığı Başlangıcı ve Zaman Aralığı Bitişi sürelerini seçin. 6. [Tahmini Boyut] simgesini seçin ve OK a basın. 7. Seçili verinin boyutunu ve boş alanı kontrol edin. Aygıt üzerinde yeteri kadar yer yoksa aygıt üzerinde yer açın veya daha önceden kaydedilmiş verileri silin. 8. [Yedeklemeyi Başlat] simgesini seçin ve yedeklemeyi başlatmak için OK a basın. 9. Ayar menüsünden çıkın. Yedekleme işlemi gerçekleştiriliyorken sistem kontrol çubuğundan yedekleme durumunu kontrol edebilirsiniz.

27 27 Günlük/Haftalık yedekleme 1. Yedekleme için USB aygıtını bağlayın. 2. Zamanlama seçeneklerinden HAFTALIK veya GÜNLÜK seçin.. Yedekleme aygıtını seçin. 4. Zamanlama başlangıcı seçeneğinde yedeklemenin başlatılacağı tarihi ve/veya saati girin. 5. Zaman Aralığı Başlangıç seçeneğinde günü ve/veya saati girin. 6. Zaman Aralığı Bitiş seçeneğinde günü ve/veya saati girin. 7. [Üstüne Yaz] seçeneğinde Açık veya Kapalı'yı seçin. 8. [Tahmini Boyut] simgesini seçin ve OK a basın. 9. Seçili verilerin boyutunu ve USB aygıtındaki boş alanı kontrol edin. USB aygıtının yeterli yere sahip olmaması durumunda, yeteri kadar alana sahip bir USB aygıtı ile değiştirin veya bağlı bulunan USB aygıtı üzerinden bazı dosyaları silerek boş alan açın. Yedekleme işlevi, harici USB CD-ROM sürücüsünde desteklenmemektedir. Yedekleme için kullanılabilir harici aygıt. Aygıt Kapasite USB HDD 2 TB ye kadar E-SATA HDD 2 TB ye kadar Arıza durumlarını önlemek için önerilen harici USB aygıtlarını kullanın (Bkz. sayfa 45). Güncel önerilen HDD listesi için, lütfen lgecommercial.com sitesini ziyaret edin Arıza durumlarını önlemek için bu ünitede harici bir ortam formatlanmalıdır. Yedekleme işlemi gerçekleştiriliyorken [Tahmini Boyut], [Yedeklemeyi Başlat] ve [Medyayı Sil] seçeneklerini kullanamazsınız. Harici aygıtın bağlantısını yedekleme işlemi devam ederken kesmeyin, arızaya neden olabilir. Harici ortamı FAT2 ye sahip bir bilgisayar kullanarak formatlarsanız, ortam bu ünitede kullanılamayabilir. Harici aygıt üzerinde seçili verilerin boyutunu ve boş alanı kontrol eder. Aygıt üzerinde yeteri kadar yer yoksa aygıt üzerinde yer açın veya daha önceden kaydedilmiş verileri silin. 1. [Tahmini Boyut] ikonuna daha sonra da OK düğmesine basın. Seçili verilerin boyutu ve mevcut boş alan görüntülenir. 2. [TAMAM] seçin ve OK düğmesine basarak pencereyi kapatın. Yedekleme devam ederken yedekleme işlemini sona erdiremezsiniz. Aşağıda listelenen durumlarda uyarı mesajı görüntülenir. Başlangıç ve bitiş zamanı aynı değere sahip olduğunda. Başlangıç zamanı bitiş zamanından daha sonra olduğunda. Varolmayan veriler için zaman ayarı yaptığınızda. Başlangıç ve bitiş zamanı ayarı hatalı olduğunda. Bir ortamda yeterli boş alan olmadığında. Seçili USB aygıtının bağlantısı kesildiğinde. Sistem kontrol çubuğu üzerinde yedekleme işleminin ilerlemesini izleyebilirsiniz. Tahmini yedekleme verisi boyutu yalnızca yaklaşık bir boyuttur. Bu nedenle alan yetersizliği durumunu önlemek için ortamda yeterli boş alan açmalısınız. Zamanlanmış kayıt süresinde, sistem kontrol çubuğundan yedekleme durumunu kontrol edebilirsiniz. Dışa aktarım işlemi gerçekleştiriliyorken veya harici USB aygıtında yedekleme verisi aranıyorken, zamanlanmış yedekleme başlatılmaz. Dışa aktarım veya yedekleme araması tamamlandıktan sonra, zamanlanmış yedekleme yeniden başlatılır. Program yedeklemeyi ayarlarsanız, yedekleme verisinin boyutu Ayar menüsünün kayıt ayarlarına göre belirlenir. Kaydedilen gerçek veri boyutu, belirlenen kaydedilmiş veri boyutundan büyükse, program yedekleme etkinleştirilmeyebilir. [Yedekleme] seçeneğinde üstüne yazma fonksiyonunu kullanırsanız, en eski yedekleme verileri silinir. Tüm yedekleme verileri silinmesine rağmen, cihazda yeterli alan yoksa yedekleme uygulanmaz.

28 28 Aygıt Ayarları IP Cihaz CH: Kanal numarasını görüntüler. adı: Kanal adını girin. Model Numarası: IP cihazının model adını görüntüler. MAC: IP cihazının Mac adresini görüntüler. IP: IP cihazının IP adresini görüntüler. Port HTTP: HTTP portu numarasını girin. HTTPS desteklenmez. / : tuşuna tıklayarak diğer seçenekleri de (sürücü, Kullanısı Başına1, Kullanısı Başına2, Port RTSP, RTP Mod, Ses Kayıt) görebilirsiniz. Önceki seçeneklere dönmek için, tuşuna tıklayın. sürücü: Açılır listeden IP kamera sürücüsünü seçer. Kullanısı Başına1: Açılır kutudan kaydedilecek kamera yayınını seçer. Kullanısı Başına2: Açılır kutudan yayınlanacak kamera yayınını seçer. Düzgün canlı yürütme için, [Kullanısı Başına2] çözünürlüğü [Kullanısı Başına1] çözünürlüğünden daha düşük olarak ayarlanmalıdır. [bölünmüş mod] öğesinde tam ekran modu seçildiğinde, [Kullanısı Başına1] yayın için otomatik olarak devreye girer. CPU kullanımı %90'ın üzerinde olduğunda ve 1 dakika geçtikten sonra, [Kullanısı Başına2] bağlantısı sistemin kararlılığını sağlamak için sınırlanır. Port RTSP: RTSP portu numarasını girin. RTP Mod: Açılır listeden RTP modunu seçin. Ses Kayıt: Ses kayıt seçeneğini işaretleyin. Kurugu: İstenen kanala ait onay kutusuna tıklayın ve ardından [Kurugu] tuşuna basın. penceresi ekrana gelir. Aynı sürücü ve aynı model durumunda, birkaç kanal seçseniz dahi, [Kurugu] düğmesi etkinleştirilir. Seçilen kanallar arasından en küçük kanal numarasının ayarı gösterilir. Ve aynı ayarları yapılandırabilirsiniz. Axis veya Onvif sürücüsü durumunda, toplu kurulum kamera model ve yazılımına göre çalışmayabilir. LGE modelleri durumunda [Kullanısı Başına1] ve [Kullanısı Başına2] [Master] ve [Slave] olarak gösterilir. Ses/Sensör ayarı [sürücü] seçeneğinde [LGE] seçimini yaptığınızda, bu seçeneği yapılandırabilirsiniz. [Kurugu] penceresinde [Ses/Sensor] sekmesine tıklayın. ses Giriş: İşaret kutusunu, audio yu mikrofon giriş konektörü üzerinden gönderdiğinizde etkinleştirir. Ses Cihazı Tipi: Audio yu mikrofon giriş konektörü üzerinden gönderdiğinizde kodeksi seçin. Ses Çıkış : İşaret kutusunu, audio nun çıkışını hoparlör üzerinden yaptığınızda etkinleştirir. Sensor: Açılır listeden sensör sayısını seçin. kullanımı: Sensör etkinleştirilmesi için işaretlenmesi gerekmektedir. Sensor Tipi: Sensör tipini belirler. röle Çıkışı: Açılır listeden röle çıkış sayısını seçin. röle Tipi: Aktarıcı tipini seçin. Kontrol Süresi: Aktarım süresini girin. Hareket Ayarı [sürücü] seçeneğinde [LGE] seçimini yaptığınızda, bu seçeneği yapılandırabilirsiniz. [Kurugu] penceresinde [Hareket] sekmesine tıklayın. 1. [Ekle] düğmesini tıklayın. Hareket algılama penceresi görüntülenecektir. Hareket algılama bölgesi olarak beş pencere ekleyebilirsiniz. 2. [hassasiyet] seçeneğini işaretleyin.. Hareket algılama penceresinin kenarını veya köşesini tıklayarak pencerenin boyutunu ayarlayabilirsiniz. 4. Ayarları kaydetmek için [Kaydet] düğmesine basın. Yayın Ayarı [sürücü] seçeneğinde [LGE] seçimini yaptığınızda, [Akarsu] sekmesine tıklayın. [sürücü] seçeneğinde [ONVIF] seçimini yaptığınızda, yalnızca yayın ayarını yapılandırabilirsiniz. [AXIS] durumunda, yalnızca [Bit oranı] ve [sıkıştırma] seçenekleri etkindir. Akarsu (sadece LGE): Video akışını seçin. kullanımı (sadece LGE): Akış fonksiyonu etkinleştirmek için kullanılır. Video Codec: Video görüntü modunu (kodeks) açılır listeden seçin. Çözünürlük: Kameranın çıkış görüntüsü boyutunu seçin. Kare Sayısı: Görüntünün çerçeve oranını seçin. - - GOP: Bunun anlamı Group of Pictures Resim Grubu dur. GOP değeri ne kadar yüksekse, kameranın video kalitesi o derece yüksektir. GOP değerini 1 ile 0 arasında ayarlayabilirsiniz. Bu ayarlama sadece H.264 video formatı için geçerlidir.

29 29 IP cihazını manüel olarak kaydetme [GOP] değerini [Kare Sayısı] ile aynı değere ayarlamanız tavsiye edilir. GOV (sadece ONVIF): Group of VOPs anlamına gelir. VOP, MPEG-4 video yayınında bir resim çerçevesidir. GOV değerini 1 ile 0 arasında ayarlayabilirsiniz. Kalite: Kaliteyi belirleyin. akış Kalitesi (sadece LGE): [Kalite] seçeneği VBR olarak belirlendi ise bu seçenek görüntülenir. Akış kalitesini açılır listeden seçerek belirleyin. Kamera t tipi desteklemektedir (En yüksek, Yüksek, Orta, Düşük, En düşük) Bit oranı: [Kalite] seçeneği CBR olarak belirlendi ise bu seçenek görüntülenir. Bit oranı değeri 256 ile arasında bir değer olarak seçilebilir. sıkıştırma (sadece AXIS): Videonun sıkıştırma oranını girin. Ayarladığınız değer küçüldükçe, elde ettiğiniz resim çözünürlüğü artar. Sil: İstenen kanala ait onay kutusuna tıklayın ve ardından [Sil] tuşuna basın. IP Kameranın kayıtlı kanalı silinir. IP cihazını otomatik olarak kaydetme 1. [AUTORN.] tuşuna tıklayın. 2. Arama penceresi açılır ve IP cihazı otomatik olarak aranmaya başlar. Aramayı durdurmak veya yeniden başlatmak için, [Durdur] veya [Serinletmek] tuşuna tıklayın.. İstenen cihaza ait onay kutusuna tıklayın. 4. [Kullanıcı Adı] ve [şifre] bilgilerini girin ve ardından [Ekle] tuşuna tıklayın. Birkaç kanal seçtiğinizde, kanallara aynı ID ve parola atanır. 5. [Doğrulama] seçeneğinde kimlik doğrulama sonucunu onaylayın. O: Doğrulama geçerli. X: Doğrulama geçersiz. ID ve parolayı tekrar kontrol edin. XX: Bağlantı kurulamadı. 6. Onaylı kameralara ait onay kutularına tıklayın. Seçilen kameralar sırayla kanala kaydedilir. 7. Pencereden çıkmak için [Kapat] tuşuna tıklayın. 1. [MANUEL] tuşuna tıklayın. 2. Bir IP adresi girin.. İstenen cihaza ait onay kutusuna tıklayın. 4. [Kullanıcı Adı] ve [şifre] bilgilerini girin ve ardından [Ekle] tuşuna tıklayın. Birkaç kanal seçtiğinizde, kanallara aynı ID ve parola atanır. 5. [Doğrulama] seçeneğinde kimlik doğrulama sonucunu onaylayın. 6. Onaylı kameralara ait onay kutularına tıklayın. Seçilen kameralar sırayla kanala kaydedilir. 7. Pencereden çıkmak için [Kapat] tuşuna tıklayın. Desteklenen IP kamera özellikleri. sürücü Kayıt modu Video Kodeks Özellikler Ses kayıt ve çalma Çözünürlük Akış PTZ Algılayıcı/Hareket girişi Tanım LGE, AXIS, ONVIF Devamlı, Anlık, Hareket, Sensör H.264, MPEG4, MJPEG Destekliyor CIF, Half D1(2CIF), D1(4CIF), UXGA, 720p, 1080p (Maks. 5M) LGE (Ana-0, Bağımlı-0) ONVIF (Kameradan desteklenmeyen yayın) AXIS (H.264, MPEG4, MJPEG) Destekliyor Destekliyor IP cihazlarını aramak zaman alır ve gerekli zaman ağ ortamına bağlıdır. Model adı, MAC ve diğerleri gibi arama sonucu bilgileri güvenlik seviyesi ve bağlantı bilgilerine bağlı olarak görüntülenir.

30 0 IP kamerayı tak ve bağlan olarak kaydettiyseniz, her kanal için [Port HTTP] ve [Port RTSP] numarası aşağıdaki gibi atanmıştır. CH Port HTTP Port RTSP Görüntü Ayarları OSD (Ekran Göstergesi) Tak ve Bağlan portu için PoE kullanan IP Kamera bağlarsanız işlem 2 ya da dakika sürebilir. Lütfen biraz bekleyin. [Fabrika Ayarları] fonksiyonunu kullanırsanız Tak ve Bağlan portu için IP kamera bilgileri hayata geçirilmez. Tak ve Bağlan portu için IP kamera sisteme çift olarak kaydedilemez. Depolama Kanal Adı: Kanal penceresi üzerinde görüntüleri işaretler veya kanal adını siler. Kanal-Status: Kanal penceresi üzerinde görüntüleri işaretler veya kanal durumunu siler. Kanal FPS: Kanal ekranında kanal FPS (Saniyedeki Çerçeve) bilgilerini görüntüler veya kaldırır. Yazı Tipi Boyutu: Kanal penceresinde görüntülenen kanal adı ve oynatım zamanı gibi çeşitli yazıların harf büyüklüğünü belirler. Pozisyon: Kanal penceresinde görüntülenen kanal adı ve oynatım zamanı gibi çeşitli yazılarında karakterlerin yerlerini belirler. Sıra Üstüne Yaz: Üzerine yazma fonksiyonunun kullanılıp kullanılmayacağını belirler. HDD Doldu Uyarısı: HDD dolduğunda bir uyarı mesajı görüntülenir. Otomatik Silme: Otomatik silme tarihini belirler. Otomatik silme gününü ayarlarsanız, seçili gün içinde oluşturulan veriler haricindeki kayıtlı veriler silinecektir. Otomatik Silme işlevi her 5 dakikada bir etkinleştirilir. Saklama Yeri Tasarrufu: Kayıtlı verilerin kalitesini azaltarak bellek alanından tasarruf edilmesini sağlar. Format: HDD yi (Sabit Disk Sürücüsü) sıfırlar. HDD üzerindeki tüm veriler silinecektir. E-SATA: E-SATA cihazını seçer. Ekle: Seçili E-SATA belleğini veri kaydı için kullanır. Çıkart: Seçili E-SATA belleğini veri yedeklemek için kullanır. Tüm kanalları seçili ekran bölünme modunda sırayla görüntüleyebilirsiniz. Sıralama modunu 4 bölünme ile birlikte kullanamazsınız. Ana Kalma Zamanı: Ana monitör için kanal sıralama zamanını seçer.

31 1 Kayıt ayarları 2. Bir kayıt modu seçin. Normal Program Kaydı Normal program kaydı hafta içinde seçili günlerde yinelenen bir düzen içerisinde ön ayarlı saatlerde etkinleştirilebilir. Sistem, kullanıcı tarafından ayarlanan bir zamanlamaya göre kayıt yapabilir. Ayrıca, tarihe ve saate bakmaksızın manuel kayıt da yapabilir. Kayıt kesintisiz olarak veya olaylardan yola çıkılarak (alarm ve hareket algılama) yapılabilir. Kayıt zamanlama ekranı, tüm kanalların 24 saatlik bir dönemdeki zamanlamasını gösteren haftanın bir gününü görüntüler. Her 1 saatlik hücre bloğuna yönelik kayıt yöntemi seçilebilir. Her bloğun kayıt yöntemi kolay görüntülenebilmesi için renkli olarak gösterilir. Kanal numaraları Time Line [Zaman Çizelgesi] Haftanın günü Kayıt modu Haftanın Normal bir Günü için bir Kayıt Programı Belirleme (Normal Program) 1. Haftanın günlerinden birini seçin. Gri (Kayıt yok): Programlı kayıt yok. Altın sarısı (Kesintisiz kayıt): Kayıt işlemi önceden ayarlanan zamandan itibaren otomatik olarak başlar. Kırmızı (Sensör olay kaydı): Kayıt işlemi belirlenen zaman içerisinde sensör alarmı oluştuğunda otomatik olarak başlar. Yeşil (Hareket olay kaydı): Kayıt işlemi belirlenen zaman içerisinde hareket algılandığında otomatik olarak başlar. Sarı (Sensör+hareket kaydı) Kayıt işlemi sensör sinyali girişi olduğunda veya hareket algılandığında otomatik olarak başlar. Altın sarısı+kırmızı (Kesintisiz+Sensör olay kaydı): Kayıt işlemi önceden ayarlanan zamandan itibaren otomatik olarak başlar. Belirlenmiş zaman içerisinde sensör alarmı çaldığında, kesintisiz kayıt modundan sensör olay kayıt moduna geçilir ve kayıt otomatik olarak başlar. Altın sarısı+yeşil (Kesintisiz+Hareket olay kaydı): Kayıt işlemi önceden ayarlanan zamandan itibaren otomatik olarak başlar. Belirlenmiş zaman içerisinde hareket algılanması durumunda, kesintisiz kayıt modundan hareket olay kayıt moduna geçilir ve kayıt otomatik olarak başlar. Altın sarısı+sarı (Kesintisiz+Sensör+Hareket olay kaydı) Kayıt işlemi önceden ayarlanan zamandan itibaren otomatik olarak başlar. Sensör sinyali alındığında veya hareket algılandığında, kesintisiz kayıt modundan sensör olay kayıt moduna veya hareket olay kayıt moduna geçilir ve kayıt otomatik olarak başlar. Harekete duyarlı kayıt ayarını IP kamera kanalında yapmanız durumunda, Video içerik analizi olayı ve Hareket olayı gerçekleştiğinde kayıt işlemi başlar.

Ağ Video Kayıt Cihazı

Ağ Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Ağ Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRN840D Serileri 1404 (V5.0) Güvenlik Bilgileri 1

Detaylı

Sayısal Video Kayıt Cihazı

Sayısal Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Sayısal Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRD5160 Serileri LRD5080 Serileri 1209 (V1.0)

Detaylı

D J TAL V DEO KAYDED C

D J TAL V DEO KAYDED C D J TAL V DEO KAYDED C KULLANICI KILAVUZU MODEL: LE2104 LE2104D Bu ürünü ba lamadan, kullanmadan veya ayarlamadan önce, lütfen bu kullanıcı kılavuzunun tamamını dikkatli bir biçimde okuyun. DİKKAT ELEKTRİK

Detaylı

Divar MR Dijital Kayıt Cihazı

Divar MR Dijital Kayıt Cihazı Divar MR Dijital Kayıt Cihazı Modeller DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L tr Kullanım Kılavuzu_tr Dijital Video Kaydedici İçindekiler tr 1 İçindekiler 1 Güvenlik 3 1.1 Önemli güvenlik talimatları 3 1.2

Detaylı

Sayısal Video Kayıt Cihazı

Sayısal Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Sayısal Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. MODEL LE1004 P/NO : COV30369303 2 Güvenlik Bilgileri

Detaylı

Video Konferans Sistemi

Video Konferans Sistemi KULLANIM KILAVUZU Video Konferans Sistemi Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuz dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. MODEL RVF1000 1206 (V2.2) 2 Güvenlik Bilgileri 1 Güvenlik

Detaylı

AĞ VİDEO KAYDEDİCİ. Kullanım Kılavuzu SRN-470D/1670D

AĞ VİDEO KAYDEDİCİ. Kullanım Kılavuzu SRN-470D/1670D AĞ VİDEO KAYDEDİCİ Kullanım Kılavuzu SRN-470D/1670D Ağ Video Kaydedici Kullanım Kılavuzu Telif hakkı 2014 Samsung Techwin Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Ticari marka Samsung Techwin Co., Ltd.'in tescilli

Detaylı

AĞ VİDEO KAYDEDİCİ. Kullanım Kılavuzu SRN-1000

AĞ VİDEO KAYDEDİCİ. Kullanım Kılavuzu SRN-1000 AĞ VİDEO KAYDEDİCİ Kullanım Kılavuzu SRN-1000 Ağ Video Kaydedici Kullanım Kılavuzu Telif hakkı 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Ticari marka Samsung Techwin Co., Ltd.'in tescilli logosudur.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu SNZ-6320

Kullanım Kılavuzu SNZ-6320 Ağ Kamerası Kullanım Kılavuzu SNZ-6320 Ağ Kamerası Kullanım Kılavuzu Telif hakkı 2015 Samsung Techwin Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Ticari marka, Samsung Techwin Co., Ltd nin tescilli logosudur Bu ürünün

Detaylı

Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu

Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu Modeller : LS501 Bu ürünü kurmadan, çalıştırmadan veya ayarlamadan önce, lütfen bu talimat kitapçığının tamamını dikkatlice okuyun. İkaz ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ! AÇMAYIN

Detaylı

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER UR-AND41HVR UR-AND42HVR UR-AND81HVR UR-AND82HVR UR-GR163 UR-AND162HVR UR-ANP41H UR-ANP91H UR-ANP161H UR-ANP42H UR-ANP92H UR-ANP162H

Detaylı

Kullanım Kılavuzu SNP-6200RH

Kullanım Kılavuzu SNP-6200RH Ağ Kamerası Kullanım Kılavuzu SNP-6200RH Ağ Kamerası Kullanım Kılavuzu Telif hakkı 2013 Samsung Techwin Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Ticari marka, Samsung Techwin Co., Ltd nin tescilli logosudur Bu

Detaylı

Kullanım Kılavuzu SNF-7010/SNF-7010V

Kullanım Kılavuzu SNF-7010/SNF-7010V AĞ Kamerası Kullanım Kılavuzu SNF-7010/SNF-7010V Ağ Kamerası Kullanım Kılavuzu Telif hakkı 2013 Samsung Techwin Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Ticari marka, Samsung Techwin Co., Ltd nin tescilli logosudur

Detaylı

8 Kanal/16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu

8 Kanal/16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu SHR-6080/6082/6160/6162/6163/6164 8 Kanal/16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu olanakları hayal edin Bir Samsung ürünü aldığınız için teşekkürler ederiz. Daha eksiksiz bir hizmet alabilmek için lütfen ürününüzü

Detaylı

AĞ VİDEO KODLAYICI Kullanım Kılavuzu SPE-400

AĞ VİDEO KODLAYICI Kullanım Kılavuzu SPE-400 AĞ VİDEO KODLAYICI Kullanım Kılavuzu SPE-400 Ağ Video Kodlayic Kullanım Kılavuzu Telif hakkı 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Ticari marka Samsung Techwin Co., Ltd nin tescilli logosudur.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu SND-6011R/SNO-6011R

Kullanım Kılavuzu SND-6011R/SNO-6011R AĞ Kamerası Kullanım Kılavuzu SND-6011R/SNO-6011R Ağ Kamerası Kullanım Kılavuzu Telif hakkı 2013 Samsung Techwin Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Ticari marka, Samsung Techwin Co., Ltd nin tescilli logosudur

Detaylı

AĞ KAMERASI. Kullanım Kılavuzu SNO-7080R

AĞ KAMERASI. Kullanım Kılavuzu SNO-7080R AĞ KAMERASI Kullanım Kılavuzu SNO-7080R Ağ Kamerası Kullanım Kılavuzu Telif hakkı 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Ticari marka, Samsung Techwin Co., Ltd nin tescilli logosudur Bu ürünün

Detaylı

AĞ KAMERASI. Kullanım Kılavuzu SNB-5001/SNB-7001

AĞ KAMERASI. Kullanım Kılavuzu SNB-5001/SNB-7001 AĞ KAMERASI Kullanım Kılavuzu SNB-5001/SNB-7001 Ağ Kamerası Kullanım Kılavuzu Telif hakkı 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Ticari marka, Samsung Techwin Co., Ltd nin tescilli logosudur

Detaylı

AĞ KAMERASI. Kullanım Kılavuzu SNB-5000/SND-5080/ SND-5080F/SNV-5080

AĞ KAMERASI. Kullanım Kılavuzu SNB-5000/SND-5080/ SND-5080F/SNV-5080 AĞ KAMERASI Kullanım Kılavuzu SNB-5000/SND-5080/ SND-5080F/SNV-5080 Ağ Kamerası Kullanım Kılavuzu Telif hakkı 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Ticari marka, Samsung Techwin Co., Ltd

Detaylı

T Ü R K Ç E E N G L I S H. Kullanıcı Kılavuzu User Guide LG-D855TR. www.lg.com MFL68500513 (1.0)

T Ü R K Ç E E N G L I S H. Kullanıcı Kılavuzu User Guide LG-D855TR. www.lg.com MFL68500513 (1.0) T Ü R K Ç E E N G L I S H Kullanıcı Kılavuzu User Guide LG-D855TR MFL68500513 (1.0) www.lg.com Kullanılması Planlanan Ülkeler TR IT GB NL PT ES DE BE FR Diğer Avrupa Birliği ülkeleri NOT: Bu cihaz Türkçe

Detaylı

Dijital Video. Kayıt Cihazı. Kullanma Kılavuzu. Baskı:1.3.0. DVR-1104 /DVR-1108 /DVR-1116 modelleri için

Dijital Video. Kayıt Cihazı. Kullanma Kılavuzu. Baskı:1.3.0. DVR-1104 /DVR-1108 /DVR-1116 modelleri için Dijital Video Kullanma Kılavuzu Kayıt Cihazı DVR-1104 /DVR-1108 /DVR-1116 modelleri için Baskı:1.3.0 DİKKAT! ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, CİHAZ ELEKTİK KAYNAĞINA BAĞLI İKEN AÇMAYINIZ. CİHAZ İÇİNDEKİ

Detaylı

TruVision NVR 10 Kullanıcı Kılavuzu

TruVision NVR 10 Kullanıcı Kılavuzu TruVision NVR 10 Kullanıcı Kılavuzu P/N 1072766C-TR REV 1.0 ISS 16OCT14 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici FCC uyumu Kanada ACMA uyumu Sertifikasyon AB direktifleri 2014 United Technologies

Detaylı

TÜRKÇE ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu User Guide. www.lg.com MFL68043810 (1.0)

TÜRKÇE ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu User Guide. www.lg.com MFL68043810 (1.0) TÜRKÇE ENGLISH Kullanıcı Kılavuzu User Guide MFL68043810 (1.0) www.lg.com - Bu cihaz Türkiye ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanımayöneliktir.wlan, Avrupa da kapalı alanlarda sınırlamaolmaksızın kullanılabilir

Detaylı

PJD7820HD DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu

PJD7820HD DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu PJD7820HD DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu Model numarası: VS14937 Uygunluk Bilgileri FCC Beyanı Bu cihaz FCC Yönetmeliğinin 15. bölümüne uygundur. Kullanımı aşağıda belirtilen iki koşula bağlıdır: (1)

Detaylı

VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 42PF7175 42 LED TV

VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 42PF7175 42 LED TV VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 42PF7175 42 LED TV İçindekiler Güvenlik Önlemleri... 1 Hazırlık... 1 Kullanım Amacı... 1 Güç kaynağı... 2 TV nin Konumlandırılması... 2

Detaylı

İçindekiler. Türkçe - 1 -

İçindekiler. Türkçe - 1 - İçindekiler Özellikler... 3 Sayın SHARP müşterisi... 3 Giriş... 3 Hazırlık... 3 Önemli emniyet tedbirleri... 4 Güvenlik Önlemleri... 5 Ayarlayıcıdan bir televizyon dağıtım sistemine (Kablo TV vb.) bağlantı...

Detaylı

İçindekiler. Türkçe - 1 -

İçindekiler. Türkçe - 1 - İçindekiler Özellikler... 3 Sayın SHARP müşterisi... 3 Giriş... 3 Hazırlık... 3 Önemli emniyet tedbirleri... 4 Güvenlik Önlemleri... 5 Ayarlayıcıdan bir televizyon dağıtım sistemine (Kablo TV vb.) bağlantı...

Detaylı

TÜRKÇE ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu User Guide LG-D331TR. www.lg.com MFL68587617 (1.0)

TÜRKÇE ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu User Guide LG-D331TR. www.lg.com MFL68587617 (1.0) TÜRKÇE ENGLISH Kullanıcı Kılavuzu User Guide LG-D331TR MFL68587617 (1.0) www.lg.com TR IT GB NL PT ES DE BE FR NOT: Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS

Detaylı

TÜRKÇE ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu User Guide LG-D723TR. www.lg.com MFL68521506 (1.1)

TÜRKÇE ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu User Guide LG-D723TR. www.lg.com MFL68521506 (1.1) TÜRKÇE ENGLISH Kullanıcı Kılavuzu User Guide LG-D723TR MFL68521506 (1.1) www.lg.com TR IT GB NL PT ES DE BE FR NOT: Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS

Detaylı

MOMENTUM Serisi 4 / 8 / 16 Kanal NVR

MOMENTUM Serisi 4 / 8 / 16 Kanal NVR NETWORK VİDEO KAYIT CİHAZI MOMENTUM Serisi 4 / 8 / 16 Kanal NVR TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER BLW-2204E-NVR, BLW-2208E-NVR, BLW-2216E-NVR UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım

Detaylı