DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN DiGER DESTEKLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN DiGER DESTEKLER"

Transkript

1

2 T esvik 1 Destek Rehberi Serisi 6 1 DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN DiGER DESTEKLER YAYlN NO: İstanbul, 2012

3 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN: (Basılı) ISBN: (Elektronik) İTO ÇAGRI MERKEZi Tel: (212) 444 O 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : İnternet : Odamız yayınıanna tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CİLT İnter Basım, Yayın Ambalaj San. ve Tic. Ltd Şti. İOSB, Eskoop Sanayi Sitesi B2 Blok No: 171 Başakşehir/İstanbul Tel: (212) Faks: (212)

4 T esvik 1 Destek Rehberi Serisi 6 1 DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN DiGER DESTEKLER

5

6 içindekiler I. Serbest Bölgelere Sağlanan Teşvikler... 9 II. İstihdam Teşvikleri III. Turizm Teşvikleri IV. Kalkınma Ajansları Tarafından Sağlanan Destekler V. Kültür Yatırımları ve Girişimlerine Yönelik Teşvikler VI. Kredi Garanti Fonu... ı O ı VII. Eximbank Kredi imkanları... ı 09 VIII. Tarımsal Destekler

7

8 SUNU Ş Türkiye'de farklı kamu kurum 1 kuruluşları tarafından yürütülmekte olan birçok farklı teşvik ve destek programı yürürlüktedir. Özellikle yatırım teşvikleri, KOSGEB destekleri ve ihracatta devlet yardımları bu çerçevede işletmelerimiz!arafından en fazla talep gösterilen teşvik mekanizmalarıdır. AR-GE, inavasyon ve teknoloji faaliyetlerine yönelik mevcut destek mekanizmalarının önemi de Türkiye' nin kalkınma istikametine koşut olarak artmaktadır. Dolayısıyla bu dört konu başlığı, kendi içlerinde yeterince geniş bir mevzuat ve uygulama alanı içerdiğinden, Odamız tarafından hazırlanan Teşvik 1 Destek Rehberi Serisi 'nde başlı başlma birer bir cilt olarak hazırlanmıştır. Bu teşvik 1 destek mekanizmalarının dışında kalan diğer tüm destek programları ise bir araya getirilerek serinin son cildi olan "Devlet Tarafından Sağlanan Diğer Destekler" çalışmamızda toplanmıştır. Sözkonusu destek mekanizmaları serbest bölgelere sağlanan teşvikler, turizm teşvikleri ve istihdam teşvikleri gibi gerek ekonomimizin bütünü gerekse dış ticaret ve küresel rekabet edebilirlik açısından son derece önemli alanları kapsamaktadır. Diğer teşvik mekanizmalarında olduğu gibi bu alanlarda sağlanan teşvik ve destek unsurları konusunda da gerek üyelerimiz gerekse konuyla ilgili tüm mercii ve kişiler nezdinde farkındalık yaratmak ve doğru yönlendirme yapmak Odamız tarafından bir gereklilik olarak görülmüştür. Bu itibarla, Türkiye'de yürürlükte olan tüm teşvik 1 destek mekanizmalarıhakkında üyelerimizi bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla hazırlamış olduğumuz "Teşvik 1 Destek Rehberi Serisi"nin

9 altıncı cildi olan "Devlet Tarafından Sağlanan Diğer Destekler" adlı yayınımızın üyelerimize, ilgili kişi ve kuruluşlara faydalı olmasını dil er, yayında emeği geçen Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi Uzman Yardımcısı Alper Ersan'a teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

10 1. Serbest Bölgelere Sağlanan Tesvikler 1

11

12 DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN Dİ GER DESTEKLER ll Serbest Bölgelere sağlanan teşvikler hangi mevzuat ile düzenlenmektedir? Sayılı Serbest Bölgelere sağlanan teşvikler tarih ve 3218 "Serbest Bölgeler Kanunu" çerçevesinde düzenlenmiştir. Serbest Bölgelerde kimler faaliyet gösterebilir? Serbest Bölgelerde tüm gerçek ve tüzel kişiler faaliyet gösterebilir. Serbest bölgelerde faaliyet gösterecek bütün gerçek ve tüzel kişiliğe sahip Türkiye' de faaliyet gösteren firmaların serbest bölgedeki faaliyetlerini, oluşturacakları şubeleri aracılığı ile yapmaları zorunludur. "Kullanıcı" tanımı nasıl yapılmaktadır? Serbest bölgede faaliyet göstermek üzere "Faaliyet Ruhsatı" alan ve serbest bölgede belli bir işyeri bulunan gerçek ve tüzel kişiler "Kullanıcı" olarak tanımlanmaktadır. Serbest Bölgelerde ne tür faaliyetlerde bulunulabilir? Serbest Bölgelerde, her türlü sınai, faaliyetlerde bulunulabilir. ticari ve hizmetle ilgili

13 12 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 6 Üretici işletmelerin talepleri hariç olmak üzere, fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen yetkiler serbest bölgelerde uygulanınaınaktadır. Serbest Bölgelerden yapılan ticaret hangi rejime tabidir? Serbest bölgeler ile Türkiye'nin diğer yerleri arasında gerçekleştirilecek ticaret "Dış Ticaret Rejiıni"ne tabidir. Diğer bir ifadeyle, Türkiye' den serbest bölgelere satılan ınallar İhracat Rejiıni'ne, serbest bölgelerden Türkiye'ye satılan ınallar ise İthalat Rejimi 'ne tabidir. Dolayısıyla serbest bölge kullanıcıları Türkiye' den ihraç fiyatına (KDV' siz) mal ve hizmet satın alabilirler. Bedeli $'ı veya Türk Lirası karşılığını geçmeyen Türkiye mahreçli mallar, isteğe bağlı olarak İhracat Rejimi'ne tabi tutulmayabilmektedir. Serbest bölgeler ile diğer ülkeler ve serbest bölgeler arasında gerçekleştirilen ticarete Dış Ticaret Rejimi uygulanmamaktadır. Serbest Bölgelerde uygulanmakta olan Kambiyo Rejimi nedir? Bakanlar Kurulu tarafından ödemelerin TL olarak yapılınasına karar verildiği haller dışında, Serbest bölgelerdeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödemeler dövizle yapılmaktadır.

14 DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN Dİ GER DESTEKLER 1 3 Serbest Bölgelerde uygulanmakta olan çalışma güvenlik esasları nelerdir? ve sosyal Serbest bölgelerde, faaliyet gösterecek işyerlerinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı personel çalıştırılabilir. Serbest bölgelerde Türkiye Cumhuriyeti sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri uygulanmaktadır. Serbest Bölgelere sağlanan teşvik unsurları ile avantajlar nelerdir? Serbest Bölgelerde faaliyet gösterecek işletmelere avantajlar ile belirli şartlar dahilindeki vergisel teşvikler şunlardır: sağlanan );> İşletmelerin kazançları üzerinden gelir veya kurumlar vergisi istisnası );> İstihdam edilen personelin ücretleri üzerinden gelir vergisi istisnası );> Gümrük Vergisi Muafiyeti );> Damga vergisi ve harç istisnası );> KDV istisnası );> Serbest Kar Transferi

15 14 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 6 ~ AB ve Gümrük Birliği Kriterlerinin Gerektirdiği Serbest Dolaşım Belgelerinin Temini ~ Eşitlik Prensibi ~ Zaman Kısıtlaması Bulunmaması ~ Orta ve Uzun Vadede Geleceği Planiayabilme İmkanı (Uzun Süreli Faaliyet Ruhsatları) ~ Diğer Avantajlar Yerli ve Yabancı Tüm Pazarlara Erişim İmkanı Azaltılmış Bürokratik Prosedürler Stratejik Avantaj Uygun ve UcuzAltyapı İmkanı Tedarik Zinciri imkanlarından Yararlanma Olanağı "İşletmelerin kazançları üzerinden gelir veya kurumlar vergisi istisnası"nın mahiyeti nedir? Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan kullanıcıların bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri

16 DEVLET TARAFINDAN SA OLANAN Dİ GER DESTEKLER 15 kazançları, Avrupa Birliği'ne tam üyeliğin gerçekleşeceği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulmaktadır. Üretim faaliyeti dışındaki konularda tarihinden önce Faaliyet Ruhsatı almış olan kullanıcıların Gelir veya Kurumlar Vergisi muafiyetleri, Ruhsat süresi sonuna kadar devam edecektir. Bu tarihten soma ve üretim faaliyeti dışındaki konular için düzenlenen Faaliyet Ruhsatları kapsamında ise kurumlar ve gelir vergisi muafiyeti söz konusu değildir. "İstihdam edilen personelin ücretleri üzerinden gelir vergisi istisnası"nın mahiyeti nedir? Serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85 'ini yurtdışına ihraç eden kullanıcıların istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler, Avrupa Birliği'ne tam üyeliğin gerçekleşeceği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar gelir vergisinden muaf tutulmaktadır. "Gümrük Vergisi Muafiyeti"nin mahiyeti nedir? Serbest bölgelere getirilen Türkiye veya AB menşeli ya da bu ülkelerde serbest dolaşımda bulunan malların yine Türkiye'ye ve AB üyesi ülkelere girişinde Gümrük Vergisi ödenmemektedir; zira söz konusu malların bu durumda "serbest dolaşımda bulunma"

17 16 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 6 statüleri değişmemektedir. Ayrıca üçüncü ülke menşeli malların serbest bölgelere girişinde ve bu malların Türkiye ve AB üyesi ülkeler dışındaki üçüncü ülkelere gönderilmesi durumunda da Gümrük Vergisi ödenmez. Diğer taraftan, serbest bölgelerden Türkiye'ye veya AB üyesi ülkelere gönderilen ve "serbest dalaşımda bulunma" statüsü olmayan üçüncü ülke menşeli mallar için Ortak Gümrük Tarifesi çerçevesinde belirtilen oranlar üzerinden Gümrük Vergisi ödenmek durumundadır. "Damga vergisi ve harç istisnası"nın mahiyeti nedir? Serbest bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan tüm işlemler ve düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve harçlardan muaf tutulmaktadır. "Serbest Kar Transferi İmkanı"nın mahiyeti nedir? Serbest bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerden elde edilecek kazanç ve gelirler, hiçbir izne tabi tutulmaksızın yurtdışına veya Türkiye'ye serbestçe transfer edilebilmektedir.

18 DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN Dİ GER DESTEKLER 1 7 Serbest Bölgelerde temin edilen "Serbest Dolaşım Belgeleri" nelerdir? Türkiye veya AB menşeli ürünler ile Türkiye'de serbest dolaşımda bulunma statüsü kazanmış ürünlerin, doğrudan A.TR Belgesi düzenlenerek serbest bölgelerden AB ülkelerine gönderilmesi mümkündür. Üçüncü ülke menşeli ürünler ise, Ortak Gümrük Tarifesi çerçevesinde belirtilen oranlar üzerinden Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü' ne gümrükvergisi ödenerek serbest dolaşıma sokulduktan sonra, A. TR Belgesi düzenlenerek AB' ne gönderilebilmektedir. Serbest Bölgelerde uygulanmakta olan "Eşitlik Prensibi"nin mahiyeti nedir? Serbest bölgelere sağlanan teşvik unsurları ve avantajlardan yerli ve yabancı tüm işletmeler fark gözetmeksizin eşit olarak yarar landırılmaktadır. Serbest bölgelerde bulunan mallar için herhangi bir zaman kısıtlaması söz konusu mudur? Serbest bölgelerde mallar, herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın kalabilmektedir.

19 18 İSTANBUL TİCARET O D ASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 6 Serbest Bölgelerde faaliyette bulunmak için alınması gereken Faaliyet Ruhsatları hangi süreler için verilmektedir? Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatları, farklı faaliyet ve yatırım mahiyetindeki kullanıcılara farklı süreler dahilinde verilmektedir: a. Hazır işyeri kiralayan "kiracı-kullanıcı" işletmeler için 15 yıl; b. Hazır işyeri kiralayan "üretici-kiracı-kullanıcı" işletmeler için 20 yıl; c. Kendi işyerini inşa eden "yatırımcı-kullanıcı" işletmeler için 30 yıl; d. Kendi ışyerını işletmeler için düzenlenmektedir. ınşa 45 eden yıl "üretici-yatırımcı-kullanıcı" süreli faaliyet ruhsatları Ayrıca yatırımcı-kullanıcı işletmelere, Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve binalar kiralanabilmekte veya bunlar üzerinde 49 yıla kadar intifak baldo tesis edilebilmektedir. Serbest Bölgelerin kullanıcılara sağladığı diğer avantajlar nelerdir? Serbest bölgelerin kullanıcı işletmelere sağladığı diğer avantajlar şunlardır:

20 DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN Dİ GER DESTEKLER 19 Yerli ve Yabancı Tüm Pazarlara Erişim İmkanı: Serbest bölgeler ile diğer ülkeler arasında gerçekleştirilecek ticaret üzerinde hiçbir kısıtlama söz konusu değildir. Serbest bölgelerden Türkiye'ye yönelik mal satışına da, tüketim mallan ve riskli mallar dışında hiçbir kısıtlama uygulanmamaktadır. Azaltılmış Bürokratik Prosedürler: Serbest bölgelerde faaliyet ruhsatı başvuruları ve faaliyet süresince her türlü bürokratik işlem asgariye indirilmiştir. Stratejik Avantaj: Serbest bölgeler AB ve Orta Doğu pazarlarına yakın bölgelerde, Akdeniz, Ege ve Karadeniz' deki büyük limanlara, uluslararası havaalanlarına, karayolu ağlarına, kültür, turizm ve eğlence merkezlerine yakın yerlerde kurulmuştur. Uygun ve Ucuz Altyapı İmkanı: Serbest bölgeler altyapı imkanları açısından gelişmiş ülkelerdeki benzerleri ile aynı standartıara sahiptir. Tedarik Zinciri İmkaniarından Yararlanma Olanağı: Serbest bölgeler özellikle ihracata dönük üretim yapan firmalara ara malı ve hammadde temininde dünya fiyatları ile kesintisiz tedarik imkanları sunmaktadır.

21 20 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 6 Serbest bölgelerde faaliyette bulunabilmek için işletmelerin takip etmesi gereken başvuru süreçleri ve aranan şartlar nelerdir? Serbest bölgelerde faaliyette bulunabilmek, başka bir deyişle "Kullanıcı İşletme" statüsü kazanabilmek için öncelikle "Faaliyet Ruhsatı" alınması gerekmektedir. Herhangi bir serbest bölgede faaliyette bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin "Faaliyet Ruhsatı başvurularını, ''Faaliyet Ruhsatı Müracaat Fonnu" ile birlikte ilgili Serbest Bölge Müdürlüğü'ne yapmaları gerekecektir. Başvuru öncesinde ayrıca $ olan Faaliyet Ruhsatı müracaat ücretinin de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde ki Serbest Bölgeler Özel Hesabı 'na yatırılmış olması gerekir. Başvurular doğrudan teslim şeklinde olabileceği gibi taahhütlü posta yoluyla da gerçekleştirilebilir. Faaliyet Ruhsatı başvuruları; müracaatçının talebi, faaliyet konusu, yatırım tutarı ve benzeri diğer hususlar tüm serbest bölgeler itibariyle göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir. Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme neticesinde müracaatı uygun bulunan ve Faaliyet Ruhsatı verilmesi kararlaştırılan işletmelere durum yazılı olarak bildirilir. Sözkonusu yazı ile müracaat sahibine kira veya satın alma sözleşmesi yapması için 30 günlük süre tanınır. Bu süre içerisinde sözleşmesini yapan müracaatçı, sözleşmeleri ilgili Serbest Bölge Müdürlüğü'ne onaylatarak bir örneğini Serbest Bölgeler Genel

22 DEVLET TARAFINDAN SAÖLANAN Dİ GER DESTEKLER 21 Müdürlüğü'ne gönderir. Sözkonusu gönderimi müteakip müracaatçı için Faaliyet Ruhsatı düzenlenir. Faaliyet Ruhsatı başvurusu esnasında istenen belgeler nelerdir? Faaliyet Ruhsatı başvurusu esnasında istenen belgeler şunlardır: ~ Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu ve bir fotokopisi, ~ Başvuru dilekçesi, ~ Müracaatçı ve serbest bölgede gerçekleştireceği faaliyet hakkında tanıtıcı bilgi, ~ İmza sahibinin yetki belgesi ve imza sirküleri ile (varsa) firma temsilcisinin yetki belgesi ve imza beyannamesi, ~ Müracaatçı firmanın kuruluş ilanı ile son sermaye ve ortaklık yapısının yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazeteleri ve Ticaret ve/veya Sanayi Odası kaydı (Yabancı firmalar için kendi ülkelerinde geçerli olan kuruluş belgesinin Türkiye'nin o ülkedeki temsilciliğine onaylı örneği) ~ Firmanın son 3 yıla ilişkin bilançosu, kar ve zarar cetveli, ~ Müracaat ücretinin Merkez Bankası 'na ya tırıldığını gösterir banka dekontunun aslı ve bir fotokopisi,

23 22 İSTANBUL TİCARET O D ASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 6 ~ (Varsa) Son 3 yılda Türkiye'ye getirilen döviz tutarını gösterir belge. Serbest Bölgelere sağlanan teşvikler hakkında detaylı bilgiye nereden ulaşılabilir? Serbest Bölgelere sağlanan teşvikler hakkında detaylı bilgilere Ekonomi Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabilir. Ayrıca her bir serbest bölgenin internet sitelerinden de detaylı bilgilere ulaşılabilir. Ekonomi Bakanlığı 'nın internet sitesinde, Türkiye' de halihazırda faal olan serbest bölgelerin irtibat bilgilerini de içeren detaylı bir listesi bulunmaktadır. Ekonomi Bakanlığı İrtibat Bilgileri T.C. Ekonomi Bakanlığı İnönü Bulvan No: Emek 1 ANKARA Tel: (3 12) Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü e-posta:

24 ll. istihdam T esvikleri,

25

26 DEVLET TARAFINDAN SAÖLANAN Dİ GER DESTEKLER 25 Türkiye'de mevcut durumda sağlanan istihdam teşvikleri nelerdir? Türkiye' de mevcut dururnda birçok farklı istihdam teşviki sağlanmaktadır. Sözkonusu teşvikler doğrudan istihdarna yönelik olabileceği gibi, halihazırda yürürlükte olan diğer teşvik uygularnaları çerçevesinde sağlanan destek unsurlarından biri olarak da uygulanabilmektedir. Sözkonusu istihdam teşvikleri şu başlıklar altında toplanabilir: ı) ı 8 Yaşından Büyük Erkekler ile Kadınlar İçin İstihdam Teşviki 2) Özürlü İşçi Çalıştıran işvereniere Yönelik İstihdam Teşviki 3) Mevcut Teşvik 1 Destek Prograrnları Kapsamında Sağlanan İstihdam Destek Unsurları a. Yatırımlarda Devlet Yardımları Çerçevesinde Sağlanan İstihdam Desteği b. AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Çerçevesinde Sağlanan İstihdam Desteği c. KOSGEE Destekleri Çerçevesinde Sağlanan İstihdam Desteği d. İhracatta Devlet Yardımları Çerçevesinde Sağlanan İstihdam Desteği

27 26 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 6 e. Turizm Teşvik Kanunu Çerçevesinde Sağlanan İstihdam Desteği f. Kültür Yatırımları ve Girişimlerine Yönelik Teşvikler Çerçevesinde Sağlanan İstihdam Desteği 4) Diğer İstihdam Teşvikleri ı. Sigorta Primi İşveren Hissesinde 5 Puanlık İndirim ıı Sayılı Kanun Çerçevesinde Sağlanan İstihdam Teşviki Teşviki 1) 18 Yaşından Büyük Erkekler ile Kadınlar İçin İstihdam 18 Yaşından Büyük Erkekler ile Kadınlar İçin İstihdam Teşviki hangi mevzuat çerçevesinde düzenlenmektedir? 18 yaşından büyük erkek ve kadınların istihdamına yönelik teşvikler, 13/2/20 ll tarihinde yürürlüğe giren 61 ll Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile birlikte, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenen Geçici 10. Madde çerçevesinde yürürlüğe konulmuştur.

28 DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN Dİ GER DESTEKLER yaş arası erkekler ile 18 yaşından büyük kadınların istihdamma yönelik olarak 4447 sayılı Kanun çerçevesinde sağlanan teşvik unsurlan nelerdir? 31/12/2015 tarihine kadar geçerli olmak kaydıyla, 1/3/2011 tarihinden itibaren işe alınan yaş arası erkek ve 18 yaşından büyük kadın sigortalıların sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutar, a. Mesleki yeterlilik belgesi sahipleri için 48 ay süreyle, b. Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumu'nca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 36 ay süreyle, c. Yukarıda belirtilen belge ve niteliklere sahip olmayanlar için 24 ay süreyle İşsizlik Fonu'ndan karşılanmaktadır. a. ve b. bentleri kapsamına girenierin Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde, teşvik süresi ilave olarak 6 ay uzatılmaktadır. Sözkonusu sigortalıların hiçbir belgeye sahip olmamaları, ancak Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı olmalan halinde ise teşvik süresi 6 ay olarak uygulanmaktadır.

29 28 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 6 29 yaşından büyük erkeklerin istihdamına yönelik olarak 4447 sayılı Kanun çerçevesinde sağlanan teşvik unsurları nelerdir? 31/12/2015 tarihine kadar geçerli olmak kaydıyla, 1/3/2011 tarihinden itibaren işe alınan 29 yaşından büyük erkek sigartahların sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutar, a. Mesleki yeterlilik belgesi sahipleri için 24 ay süreyle, b. Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumu'nca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 24 ay süreyle, İşsizlik Fonu'ndan karşılanmaktadır. Bu sigartahların Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde, teşvik süresi ilave olarak 6 ay uzatılmaktadır. Sözkonusu sigortalıların hiçbir belgeye sahip olmamaları, ancak Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı olmaları halinde ise teşvik süresi 6 ay olarak uygulanmaktadır.

30 DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN DİGER DESTEKLER 29 2) Özürlü İşçi Çalıştıran İşveren/ere Yönelik İstihdam Teşviki Özürlü işçi çalıştıran işvereniere yönelik istihdam teşviki hangi mevzuat çerçevesinde düzenlenmektedir? Özürlü istihdamına yönelik teşvikler "485 7 Sayılı İş Kanunu''nun 30. maddesi tarafından düzenlenmektedir Sayılı İş Kanunu'nun 30. maddesi gereği işverenler, 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde %3, kamu işyerlerinde ise %4 özürlü işçiyi çalıştırınakla yükümlüdürler. Özürlü işçi istihdamına sağlanan teşvik unsurları nelerdir? Özel sektör işverenlerince, bu kapsamda çalıştırılan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi özürlü sigortalılar ile 5378 sayılı Kanun'un 14. Maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde çalıştırılan özürlü sigortalıların, prim e esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerine ait işveren hisselerinin% 100 'ü Hazine tarafından karşılanmaktadır. Ancak, kontenjan fazlası özürlü çalıştıran işverenler ile yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin, bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prim e esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin %50'si de Hazine tarafından karşılanmaktadır.

31 30 İSTANBUL TİCARET O D ASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBER! SER1Sİ 6 3) Mevcut Teşvik 1 Destek Programları Kapsamında Sağlanan İstihdam Destek Unsurları a. Yatırımlarda Devlet Yardımları Çerçevesinde Sağlanan İstihdam Desteği Yatırımlarda Devlet Yardımları çerçevesinde istihdama yönelik olarak ne tür bir destek sağlanmaktadır? Yatırımlarda Devlet Yardımları çerçevesinde gerçekleştirilecek teşvik belgeli yatırımlara, diğer teşvik unsurlarının yanı sıra "Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği" sağlanmaktadır. "Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği"nin mahiyeti, oran ve süreleri nelerdir? "Bölgesel Teşvik Uygulamalan Kapsamında Değerlendirilen Yatırımlar"da, "Yatırım Tamamlama Vizesi" yapılmış Teşvik Belgesi 'nde kayıtlı istihdam seviyesini aşmamak kaydıyla; ~ Komple yeni yatırımlarda, Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan, ~ Diğer yatırım cinslerinde, yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son 6 aylık

32 DEVLET TARAFINDAN SA OLANAN Dİ GER DESTEKLER 3 1 dönemde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına ilave edilen istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Hazine tarafından karşılanmaktadır. Sözkonusu desteğin uygulanma süreleri, bölge bazında şu şekildedir: ( tarihine kadar başlanılacak yatırımlar için) Bölgeler 1. BÖLGE 2 yıl 2. BÖLGE 3 yıl 3.BÖLGE 5 yıl 4. BÖLGE 7 yıl ( tarihi itibariyle başlanzlacakyatzrzmlar için) Bölgeler 1. BÖLGE - 2. BÖLGE - 3. BÖLGE 3 yıl 4. BÖLGE 5 yıl

33 3 2 İSTANBUL TİCARET O D ASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 6 "Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği"nde destek üst limiti söz konusu mudur? Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği'nde, toplam destek tutarının üst limiti, sabit yatırım tutarının; >- 1. Bölge'de %6'sı, >- 2. Bölge'de %8'i, >- 3. Bölge'de %10'u, >- 4. Bölge'de %14'ü olarak uygulanmaktadır. KOBİ'ler tarafindan gerçekleştirilecek yatırımlara uygulanacak destek üst limitlerinde ise, yukarıdaki oranlar 5 'er puan artırılmaktadır. "Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği"nden faydalanabilmek için aranan şartlar nelerdir? Sigorta Primi İşveren için, işverenlerin; Hissesi Desteği 'nden yararlanabilmek >- Çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili aylık prım ve hizmet belgelerini Sosyal Güvenlik Kurumu'na yasal süresi içerisinde iletmeleri, ve

34 DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN D İd ER DESTEKLER 3 3 ~ Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin, sigortalı hissesine isabet eden kısmı ile işveren hissesinin Hazine Müsteşarlığı tarafından karşılanmayan kısmını ödemiş olmaları gerekmektedir. Primleringeçödenmesidurumundaise,HazineMüsteşarlığı'ndan Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı işverenden tahsil edilmektedir. Ayrıca, bu destekten yararlanabilmek için yatırımcıların; ~ Sosyal Güvenlik Kurumu'na muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması, eğer varsa tecil ve taksitlendirilmiş olması veya yapılandırılmış ise yapılandırmanın bozulmamış olması; ~ Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine vadesi geçmış borcunun bulunmadığının, müracaat tarihinden önceki 1 5 gün içerisinde SGK tarafından tespit edilmiş olması gerekmektedir.

35 34 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 6 b. AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Çerçevesinde Sağlanan İstihdam Desteği AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde istihdama yönelik ne tür destekler sağlanmaktadır? Sözkonusu kanun çerçevesinde, AR -GE ve yenilik faaliyetlerine yönelik istihdam edilecek personele, )o> Gelir Vergisi Stopaj ı Teşviki )o> Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği sağlanmaktadır. Gelir Vergisi Stopaj ı Teşviki'nin mahiyeti nedir? Gelir Vergisi Stopaj ı Teşviki çerçevesinde; )o> AR -GE Merkezleri, )o> Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri, )o> Teknogirişirn Sermayesi İşletmeleri, )o> TEKMER'ler,

36 DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN Dİ GER DESTEKLER 3 5 ~ Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından ve uluslararası fonlarca desteklenen veya TÜBİTAK tarafından yürütülen AR-GE Projeleri'nde istihdam edilecek AR-GE Personeli ile destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için %90'ı. diğerleri için %80'i gelir vergisi istisnasına tabidir. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki çerçevesinde destek personeli ile ilgili herhangi bir kısıtlama var mıdır? Gelir vergisi istisnasından yararlanacak destek personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zamanlı AR-GE personelinin sayısının %10'unu aşamaz. Aşması halinde ise, brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlamak üzere istisna uygulanmaktadır. Brüt ücretierin aynı olması durumunda ise, gelir vergisi istisnası uygulanacak destek personeli işverence belirlenecektir. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki'nden yararlanmak için hangi kuruma ve hangi belgelerle birlikte başvurulmalıdır? Teşvik uygulamasında istisna, AR-GE ve yenilik faaliyeti kapsamında çalışmaya ilişkin ücret matralıma uygulanır ve sadece vergiye tabi ücret üzerinden tevkif edilen tutar muhtasar beyannameye yansıtılır. Muhtasar beyanname ekinde, istisnadan yaradandırılan

37 36 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 6 ücretlilere ilişkin olarak içeriği Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek olan bildirim işverenlerce doldurulmalı ve bağlı bulunulan vergi dairesine verilmelidir. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği'nin mahiyeti nedir? Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği çerçevesinde; ~ AR-GE Merkezleri, ~ Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri, ~ Teknogirişim Sermayesi İşletmeleri, ~ TEKMER'ler, ~ Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından ve uluslararası fonlarca desteklenen veya TÜBİTAK tarafından yürütülenar-ge Projeleri'nde istihdam edilecekar-ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde edecekleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin %50'si, her bir çalışan için 5 yıl süreyle Devlet tarafından karşılanmaktadır.

38 DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN Dİ GER DESTEKLER 3 7 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği çerçevesinde destek personeli ile ilgili herhangi bir kısıtlama var mıdır? İşveren hissesi sigorta primi desteğinden yararlanacak destek personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zamanlı AR GE personelinin sayısının %10'unu aşamaz. Aşması halinde ise, brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlamak üzere istisna uygulanmaktadır. Brüt ücretierin aynı olması durumunda ise, gelir vergisi istisnası uygulanacak destek personeli işverence belirlenecektir. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği'nden yararlanabilmek için hangi kuruma ve hangi belgelerle birlikte başvurulmalıdır? ıçın; Sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi ~ Teknoloji Merkezi İşletmeleri 'nin TEKMER Müdürlüğü'nden, ~ Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından desteklenen AR-GE ve Yenilik Projeleri'nde desteği veren kamu kurunılkuruluşu veya kanunla kurulan vakıftan, ~ Uluslararası fonlarcadesteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülenar-ge ve Yenilik Projeleri için TÜBİTAK'tan,

39 3 8 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 6 ~ AR-GE Merkezleri ile Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan, ~ Teknogirişim Sermayesi İşletmeleri için merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden, ~ Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştıran işverenlerin, sigortalının bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetlemekle yükümlü yönetici şirketten alacakları belgeyle işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Sigorta Müdürlüğü'ne yazılı olarak müracaat etmeleri gerekecektir. c. KOSGEB Destekleri Çerçevesinde Sağlanan İstihdam Desteği KOSGEB tarafından destek sağlanmaktadır? istihdama yönelik olarak ne tür bir KOSGEB tarafından yürütülmekte olan "Genel Destek Programı" çerçevesinde, KOBİ'lere "Nitelikli Eleman İstihdam Desteği" sağlanmaktadır.

40 DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN Dİ GER DESTEKLER 3 9 "Nitelikli Eleman İstihdam Desteği"nin kapsamı nedir? Bu destek, en az 4 yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokul mezunu yeni eleman istihdamı için verilmektedir. İstihdam edilecek nitelikli elemanın, destek başvuru tarihi itibariyle son bir ay içerisinde işe girmiş olması veya tamamen yeni istihdam ediliyor olması gerekmektedir. Emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi veya ortakları ile bu kişilerin ana, baba, eş ve çocukları bu destekten yararlanamazlar. "Nitelikli Eleman İstihdam Desteği" çerçevesinde uygulanmakta olan destek oranları ne kadardır? Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 'nde destek oranları, "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı" çerçevesinde belirlenmiş olan, ~ 1. ve 2. Bölgelerde %50, ~ 3. ve 4. Bölgelerde %60 olarak uygulanmaktadır.

41 40 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 6 "Nitelikli Eleman İstihdam Desteği" çerçevesinde uygulanmakta olan destek üst limiti ne kadardır? KOSGEB aylık destek üst limiti, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanmaktadır ve TL'yi aşamaz. Asgari geçim indirimi net ücrete dahil edilmemektedir. İşletmeler destek üst limiti dahilinde birden fazla nitelikli eleman çalıştırabilir. Program süresince bu desteğin olarak belirlenmiştir. üst limiti toplam TL "Nitelikli Eleman Desteği"nde başvuru, destek ödeme süreçleri ne şekildedir? değerlendirme ve Destekten yararlanmak isteyen işletme, "Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Başvuru Formu" ve eki belgeler ile ilgili K OSGEB Hizmet Merkezi'ne başvurmalıdır. Sözkonusu formlar KOSGEB'in adresinden edinilebilir. Başvurusu kabul edilen işletme, uygun bulunan başvuroya ilişkin hizmet alımını gerçekleştirerek "Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Ödeme Talep Formu" ve eki belgeleri K OSGEB Hizmet Merkezi'ne sunmalıdır. Sözkonusu formlar KOSGEB'in adresinden edinilebilir.

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR Serbest Bölgenin Tanımı Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

SERBEST BÖLGENİN TANIMI

SERBEST BÖLGENİN TANIMI SERBEST BÖLGELER SERBEST BÖLGENİN TANIMI Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Eğitim Yatırımlarında Sağlanan Destekler Bilgi Notu Yatırım Destek Ofisleri 07/01/2013 İçindekiler 1. Tanımlar... 2 2. Destekler... 2 2.1. Öncelikli

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) İSTİHDAM TEŞVİKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) İSTİHDAM TEŞVİKLERİ Mehmet CANDAN Temmuz 2011 SUNUM PLANI I. MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI PRİM ORANININ İŞVEREN HİSSESİNDEN YAPILAN BEŞ PUANLIK İNDİRİM UYGULAMASI

Detaylı

SUNUM PLANI I. MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI PRİM ORANININ İŞVEREN HİSSESİNDEN YAPILAN BEŞ PUANLIK İNDİRİM UYGULAMASI

SUNUM PLANI I. MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI PRİM ORANININ İŞVEREN HİSSESİNDEN YAPILAN BEŞ PUANLIK İNDİRİM UYGULAMASI İSTİHDAM TEŞVİKLERİ SUNUM PLANI I. MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI PRİM ORANININ İŞVEREN HİSSESİNDEN YAPILAN BEŞ PUANLIK İNDİRİM UYGULAMASI II. ÖZÜRLÜ İŞÇİ ÇALIŞTIRANLARA YÖNELİK İSTİHDAM TEŞVİKİ

Detaylı

SGK TEŞVİK İŞ-KUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI BİTİRENLERİN İSTİHDAMINA İLİŞKİN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

SGK TEŞVİK İŞ-KUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI BİTİRENLERİN İSTİHDAMINA İLİŞKİN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ İŞ-KUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI BİTİRENLERİN İSTİHDAMINA İLİŞKİN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ 6645 1 SİGORTALI YÖNÜNDEN ŞARTLAR 31.12.2017 Tarihine kadar İş-Kur İşbaşı Eğitim programını tamamlamış olması İşbaşı

Detaylı

V E R G İ A K T Ü E L

V E R G İ A K T Ü E L S A Y I 1 N İ S A N 2 0 1 7 V E R G İ A K T Ü E L 6 8 7 S A Y I L I K H K İ L E S A Ğ L A N A N S G K P R İ M İ V E R V E R G İ T E Ş V İ K L E R İ Tüm hakları WİSDOM DD adına saklıdır. S A Y F A 1 W I

Detaylı

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır I- GİRİŞ : 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan

Detaylı

EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER

EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER Edirne Yatırım Destek Ofisi 2014 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

KHK/ SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ KHK /687 ŞUBAT / 2017

KHK/ SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ KHK /687 ŞUBAT / 2017 KHK/687-4447 SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ KHK /687 ŞUBAT / 2017 SGK PRİMİNDE UYGULANACAK OLAN DESTEĞİN KAPSAMI GELİR VERGİSİ DESTEĞİ DAMGA VERGİSİ DESTEĞİ SİGORTA PRİMİNE İLİŞKİN SİGORTA

Detaylı

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞGÜCÜ PİYASASI RAKAMLARI TÜRKİYE 2014 TÜRKİYE 2015 İZMİR 2014 İZMİR 2015 İŞGÜCÜ 28.786.000 29.678.000 1.746.000 1.745.000 İSTİHDAM 25.933.000

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ BİLGİ NOTU Yatırım Destek Ofisleri 03/08/2012 İçindekiler 1 DEVLET TEŞVİKLERİ... 2

Detaylı

TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ TEŞVİK NEDİR Sosyal Güvenlik Kurumu yada diğer Kamu Kuruluşları (İş-Kur, Hazine, vb) tarafından sağlanan teşviklerden anlaşılması gereken işverenin daha az prim ödemek

Detaylı

YÜCEL AKDEMİR KHK/ SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ YÖNETİCİ ÖZETİ İSMMMO BAŞKANI

YÜCEL AKDEMİR KHK/ SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ YÖNETİCİ ÖZETİ İSMMMO BAŞKANI İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL KHK/687-4447 SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ YÖNETİCİ ÖZETİ YÜCEL AKDEMİR İSMMMO BAŞKANI

Detaylı

Mevzuatında. Son Yenilikler. fettişi 26.08.2009 1

Mevzuatında. Son Yenilikler. fettişi 26.08.2009 1 Çalışma Mevzuatında Son Yenilikler Dr. Ö.. Hakan ÇAVUŞ Sosyal Güvenlik G Kurumu Başmüfetti fettişi 26.08.2009 1 Yeni bir uygulama daha İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.10.2010 / 120-1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri...

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... 1. Yeni Teşvik Sisteminin Genel Görünümü Yeni teşvik sistemi, aşağıdaki dört bileşenden oluşmaktadır. - Genel teşvik uygulamaları - Bölgesel teşvik

Detaylı

Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009

Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009 Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, GVK geçici 75. madde kapsamında Ar-Ge ve destek personelinin ücretlerindeki stopaj uygulaması hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 1 Nisan 2008

Detaylı

6111 SAYILI TORBA KANUNDAKİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

6111 SAYILI TORBA KANUNDAKİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 6111 SAYILI TORBA KANUNDAKİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER Raşit ULUBEY* I-BAŞLANGIÇ : 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/9

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/9 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 13.02.2017 Sayı : 2017/9 Değerli Müşterimiz, Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. 1- Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 13/02/2011 tarih ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 93767041-120[89-2015-1]-73 Konu : İstisnası AR-GE Faaliyetlerinde Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26959

Resmî Gazete Sayı : 26959 6 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26959 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) 1. Giriş Teknoloji

Detaylı

ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRÜLÜĞÜ SİGORTA PRİMLERİ TEŞVİK UYGULAMALARI PROGRAMI ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRÜLÜĞÜ SİGORTA PRİMLERİ TEŞVİK UYGULAMALARI PROGRAMI ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRÜLÜĞÜ SİGORTA PRİMLERİ TEŞVİK UYGULAMALARI PROGRAMI ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI 23.05.2017 SİGORTA PRİMİ TEŞVİK UYGULAMALARI Yararlanma Şartları: Özel sektör işyeri

Detaylı

Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor.

Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor. - 1 - Sirküler Tarih : 27 Şubat 2016 No : 2016 / 5 Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca hazırlanan 6676 numaralı Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULANMASINA

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULANMASINA SĐRKÜLER Đstanbul, 22.10.2010 Sayı: 2010/135 Ref:4/135 Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN 2009/1 SAYILI TEBLĐĞ DE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR TEBLĐĞ (2010/2) YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 41 Devlet Yardımı, Teşvik Ve Desteklerinden

SİRKÜLER 2009 / 41 Devlet Yardımı, Teşvik Ve Desteklerinden KONU SİRKÜLER 2009 / 41 Devlet Yardımı, Teşvik Ve Desteklerinden Yararlanabilmek İçin İşverenlerce SGK Alınacak Borcu Yoktur Belgesi Usul ve Esaslarındaki Değişiklikler Genel Olarak Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

2000/1 SAYILI İSTİHDAM YARDIMI HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

2000/1 SAYILI İSTİHDAM YARDIMI HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2000 / 1 SAYILI İSTİHDAM YARDIMI HAKKINDA TEBLİG'İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI KAPSAM Madde 1- Bu Uygulama Usul ve Esasları, Bakanlar Kurulu'nun 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı ''İhracata Yönelik Devlet

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

6111 Sayılı Torba Kanun Uygulama Eklentileri. 5 Puanlık Ek İndirim Ek İstihdam Teşviği

6111 Sayılı Torba Kanun Uygulama Eklentileri. 5 Puanlık Ek İndirim Ek İstihdam Teşviği 6111 Sayılı Torba Kanun Uygulama Eklentileri 5 Puanlık Ek İndirim Ek İstihdam Teşviği 6111 Sayılı Kanun 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ UYGULAMA ESASLARI

6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ UYGULAMA ESASLARI 6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ UYGULAMA ESASLARI I. GİRİŞ Umut TOPCU * İstihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması ve bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesi amacıyla, hükümet

Detaylı

Not: 5951 sayılı ilgili kanun da 5921 sayılı kanunun devamıdır. 5951 e giren personel 5921 kanundaki gibi değerlendirilir.

Not: 5951 sayılı ilgili kanun da 5921 sayılı kanunun devamıdır. 5951 e giren personel 5921 kanundaki gibi değerlendirilir. 08 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Bordro BORDRO UYGULAMALARI FARKLI KANUNLARA TABİ PERSONEL İÇİN BORDRO UYGULAMALARI 5921 SAYILI KANUN (İşsizlik Maaşı Alanın

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

1 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

1 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ 1 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26959 Resmi Gazete Tarihi 06/08/2008 Kapsam 1. Giriş Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile

Detaylı

Page of 6 Ağustos 008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 699 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: 76 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ). Giriş Teknoloji

Detaylı

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin. Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği. (Seri No: 1) (Taslak)

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin. Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği. (Seri No: 1) (Taslak) 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) (Taslak) 1. Giriş Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları

Detaylı

Bu kapsamda 5510 sayılı yasanın 81. Maddesine (j) fıkrası eklendi. Buna göre;

Bu kapsamda 5510 sayılı yasanın 81. Maddesine (j) fıkrası eklendi. Buna göre; Bağ-Kur Kapsamındaki Sigortalılar İçin Yüzde 5 Prim İndirimi Başladı Mehmet Fatih GELERİ İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı fatihgeleri@ikplatform.com 5510/4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olanlar için 07.09.2016

Detaylı

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - Nisan 2012 1 TEŞVİK NEDİR? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin

Detaylı

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. SİRKÜLER 2016/13 04.03.2016 KONU : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete de Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Detaylı

6645 SAYILI TORBA KANUNDAKİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

6645 SAYILI TORBA KANUNDAKİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 6645 SAYILI TORBA KANUNDAKİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER Raşit ULUBEY 53 I-BAŞLANGIÇ 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu(T.C. Yasalar,

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013 Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

Detaylı

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI İŞGÜCÜ PİYASASI RAKAMLARI TÜRKİYE 2015 TÜRKİYE 2016 İZMİR 2015 İZMİR 2016 İŞGÜCÜ 28.786.000 29.678.000 1.746.000 1.745.000

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 01.07.2008 Tarihinden İtibaren, İşverenlerin 50 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İş Yerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör

Detaylı

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun Tarihi:29.01.2004 Kanun No :5084 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:06.02.2004/25365 Amaç Madde 1-

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283) Vergi Bülteni Tarih : 30.07.2012 Sayı : 2012/73 İçerik : GVK Teşvik belgeli yatırımlarda gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin açıklamaların yer aldığı 283

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 02 Mart 2011 SİRKÜLER NO: 2011 / 14 Konu: 4447, 4817 ve 4857 sayılı Kanunlarda 6111 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler Torba yasa olarak bilinen, 6111 sayılı Kanunla, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu,

Detaylı

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında Sirküler 2017 / 026 Referansımız: 0259/ 2017/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 291 57 10 Fax: +90 (212) 241 46 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 16.03.2017 2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA / /2017 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı.. Tebliğ / /2017 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI. Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2017/Ocak

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI. Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2017/Ocak SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2017/Ocak İLAVE İSTİHDAM TEŞVİĞİ 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Geçici 17. Madde

Detaylı

SİRKÜLER 2008/19. : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler

SİRKÜLER 2008/19. : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler SİRKÜLER 2008/19 SİRKÜLERİN Tarihi : 28.05.2008 Konusu : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler Mevzuat : 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (R.G: 08.09.1999/ 23810) 4857 Sayılı İş Kanunu (R.G:10.06.2003/

Detaylı

TEŞVİK VE DESTEK BAŞLIKLARI

TEŞVİK VE DESTEK BAŞLIKLARI TURİZM SEKTÖRÜNE 4. BÖLGEDE VERİLEN TEŞVİKLER VE DESTEKLER TEŞVİK VE DESTEK BAŞLIKLARI Hazine Müsteşarlığı Teşvikleri 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu KOSGEB Destekleri Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme

Detaylı

6552 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER ve TEŞVİK UYGULAMALARI Selim EROL Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü

6552 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER ve TEŞVİK UYGULAMALARI Selim EROL Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 6552 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER ve TEŞVİK UYGULAMALARI Selim EROL Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü 4817 SAYILI YABANCILARIN

Detaylı

SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ/İNDİRİMLERİ Murat ÖZDAMAR İstanbul SGK İl Müdür Yrd. TEŞVİKLER MEVCUT TEŞVİKLER-I 1-5 Puanlık Prim İndirimi (Kanun Türü:5510)-Devam Ediyor 2- Özürlü İndirimi (Kanun Türü: 14857

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/012 Ref: 4/012

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/012 Ref: 4/012 SİRKÜLER İstanbul, 04.01.2016 Sayı: 2016/012 Ref: 4/012 Konu: 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10. MADDESİNDE YER ALAN SİGORTA PRİM TEŞVİKİNİN UYGULANMA SÜRESİ 31.12.2020 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR 28.12.2015

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/19

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/19 Değerli Müşterimiz, Ö z e t B ü l t e n Tarih : 28.03.2017 Sayı : 2017/19 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. 1. 2017 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 )

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 24.02.2009 Sirküler No: 2009/28 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 1 ) 20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları

Detaylı

Sadece ülkemizin değil, denilebilir ki, gelişmiş veya kalkınma yolunda olan tüm ülkelerin en temel ekonomik sorunlarının başında işsizlik gelmektedir.

Sadece ülkemizin değil, denilebilir ki, gelişmiş veya kalkınma yolunda olan tüm ülkelerin en temel ekonomik sorunlarının başında işsizlik gelmektedir. İşsizlikle Mücadelede Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri Sadece ülkemizin değil, denilebilir ki, gelişmiş veya kalkınma yolunda olan tüm ülkelerin en temel ekonomik sorunlarının başında işsizlik gelmektedir.

Detaylı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1 Bölgesel Yönetim Merkezleri Kurumlar Vergisinden Muaf Tutulmuştur. 2 01/01/2017 tarihinden itibaren faaliyete geçen özel kreşler ve gündüz

Detaylı

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan,

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan, KREDİ ve FİNANS KAYNAKLARI - BANKALAR Türkiye Halk Bankası A.Ş. KOBİ TEŞVİK KREDİSİ AMAÇ Bu kredi; Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 16 /03/2017 SİRKÜLER NO : 2017/46 İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: 9 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYAN KİŞİLERİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ GETİRİLDİ

İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYAN KİŞİLERİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ GETİRİLDİ İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYAN KİŞİLERİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ GETİRİLDİ Gökhan BEDİR 50 * ÖZ Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 28. maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü Kanuni Teşviklerden Yararlanma Sayıları TEŞVİK AÇIKLAMA İŞYERİ SAYISI SİGORTALI SAYISI TEŞVİK TUTARI 5510 Malullük, Yaşlılık Ölüm Sigortası

Detaylı

İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM TEŞVİKİ 19.04.2017/54-1 İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM TEŞVİKİ ÖZET : 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince İŞKUR

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2016 / 34

SİRKÜLER NO: 2016 / 34 SİRKÜLER NO: 2016 / 34 16.08.2016 Konu : 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu nun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelik Hk. Bilindiği üzere 26 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlan 6676

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 28 İST, 24.02.2009 ÖZET: 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği yayımlandı 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGELERDE SAĞLANAN TEġVĠKLER Hasan YÜKSEK Mayıs 2011 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENĠN TANIMI VE AMACI II. SERBEST BÖLGELER III. ANTALYA SERBEST BÖLGE IV. SERBEST

Detaylı

SGK YÜRÜRLÜKTEKİ TEŞVİKLER TABLOSU SGK YÜRÜRLÜKTEKİ TEŞVİKLER TABLOSU

SGK YÜRÜRLÜKTEKİ TEŞVİKLER TABLOSU SGK YÜRÜRLÜKTEKİ TEŞVİKLER TABLOSU SGK YÜRÜRLÜKTEKİ LER TABLOSU SGK YÜRÜRLÜKTEKİ LER TABLOSU SGK YÜRÜRLÜKTEKİ LER TABLOSU SÜRESİ DESTEK SİGORTALILAR YÖNÜNDEN 1) 18-29 yaş aralığında erkek ve 18 yaşından büyük kadın sigortalılara uygulanır.

Detaylı

BÖLGE YATIRIM TEŞVİKLERİ SİRKÜLERİ (LXIII)

BÖLGE YATIRIM TEŞVİKLERİ SİRKÜLERİ (LXIII) 1 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510 48.14 Fax: 0-212-510 53 14 web: www.fokusdenetim.com.tr e-mail:

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğde, 9/2/2017 tarihli

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 30 Eylül 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29843 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEġVĠKLERĠ Hasan YÜKSEK Temmuz 2011 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENĠN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERĠMĠZĠN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:9 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0/ 99 0-0-0 FAX: 0/ 99 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 008/ 80 İstanbul, 06 Ağustos 008 KONU : Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Faaliyetleriyle

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 SUNUM PLANI İşe Yerleştirme Hizmetleri İstihdam Teşvikleri Kısa Çalışma Ödeneği 2 İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ 3 İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ İş arayanların kayıtlarının

Detaylı

Sayfa 1/10

Sayfa 1/10 Kurumsal Müşteri İlişkileri İK Bize Ulaşın Beni Hatırla Şifremi Unuttum Deneme Kullanımı Yayınlarımız Eğitimlerimiz Abone Olun MEVBANK > Dergi > LEBİB YALKIN MEVZUAT DERGİSİ Yeni İstihdam Teşviki Ne Gibi

Detaylı

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İstihdam Teşvikleri Daire Başkanlığı

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İstihdam Teşvikleri Daire Başkanlığı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İstihdam Teşvikleri Daire Başkanlığı 2015/Ekim Sunum Planı 5510 sayılı Kanun Diğer Kanunlar Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası işveren

Detaylı

SİRKÜLER SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/12

SİRKÜLER SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/12 SİRKÜLER Sayı:2017/12 Tarih:01.02.2017 6770 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA Realite Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2000 Evler Mah. 76078 Sk. Fonte İşmerkezi

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 26 Temmuz 2006 SİRKÜLER NO : 2006/68 KONU : Kültür Yatırımları ve

Detaylı

SGK İŞVEREN PRİM TEŞVİKİ (6111 sayılı kanuna göre);

SGK İŞVEREN PRİM TEŞVİKİ (6111 sayılı kanuna göre); SGK İŞVEREN PRİM TEŞVİKİ (6111 sayılı kanuna göre); Bilindiği üzere, Kurumumuzun kuruluş amaçlarından biri de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine

Detaylı

Kadınlar İle 18-29 Yaş Arası Gençlerin İlave İstihdamı ve Mesleki Yeterlilik Teşviki

Kadınlar İle 18-29 Yaş Arası Gençlerin İlave İstihdamı ve Mesleki Yeterlilik Teşviki Beş Puanlık Prim Teşviki Kadınlar İle 18-29 Yaş Arası Gençlerin İlave İstihdamının Teşviki Kadınlar İle 18-29 Yaş Arası Gençlerin İlave İstihdamı ve Mesleki Yeterlilik Teşviki İşsizlik Ödeneği Alan İşsizin

Detaylı

İş arayanlara yönelik hizmetler İş verenlere yönelik hizmetler

İş arayanlara yönelik hizmetler İş verenlere yönelik hizmetler 24.02.2017 1 24.02.2017 2 3 İş arayanlara yönelik hizmetler İş verenlere yönelik hizmetler 4 5 Herhangi bir mesleği olmayan, mesleğinde yetersiz olan veya mesleği iş piyasasında geçerli olmayan -hükümlüler

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015/22

SİRKÜLER NO: 2015/22 27.04.2015 SİRKÜLER NO: 2015/22 Konu: Yatırım Teşvik Uygulamalarında Değişiklik Hk. 8 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016 044 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. KAPSAM : 02.10.2016 tarih ve 29845 sayılı resmi gazetede yayınlanan 293 no lu Gelir Vergisi

Detaylı

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik Amaç (14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

DESTEK DOKÜMANI. a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan; 6111 Sayılı Torba Yasa Uygulaması 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi

Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi Daha önceki yazılarımızda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak yayımlanan 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı

Detaylı

SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM

SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM 23 Ekim tarihinde yayımlanan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uygulamasında Özellik Arzeden Hususlar başlıklı yazımızın PRİM ORANLARI

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİ KAPSAMINDAKİ TEŞVİK DÜZENLEMESİNİN SÜRESİ UZATILDI

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİ KAPSAMINDAKİ TEŞVİK DÜZENLEMESİNİN SÜRESİ UZATILDI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİ KAPSAMINDAKİ TEŞVİK DÜZENLEMESİNİN SÜRESİ UZATILDI Raşit ULUBEY 52 1-BAŞLANGIÇ : 13.02.2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/10 TARİH : 06/08/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/10 TARİH : 06/08/2008 Abide-l Hurriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Sisli Istanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/10 TARİH : 06/08/2008 KONU

Detaylı

AR-GE FAALİYETLERİNİN TEŞVİKİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER

AR-GE FAALİYETLERİNİN TEŞVİKİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER AR-GE FAALİYETLERİNİN TEŞVİKİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER Kamil ÖZKAN Gelir İdaresi Müdürü Ekim 2008 Araştırma geliştirme faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ 6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması başlığını taşıyan Geçici

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34 17.03.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34 KONU: Gelir Vergisi Stopaj Desteği Uygulamasına İlişkin 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Şubat

Detaylı

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN Olağanüstü Hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunu, yasası 4325

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ AR-GE PROJESİ TAMAMLAMIŞ İŞLETMELER

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ AR-GE PROJESİ TAMAMLAMIŞ İŞLETMELER YATIRIM TEŞVİK BELGESİ AR-GE PROJESİ TAMAMLAMIŞ İŞLETMELER 1. Ar-Ge projesini herhangi bir kamu desteğiyle başarıyla tamamlamış işletmeler için yatırım teşvik mekanizması ne şekilde işler? Ar-Ge projesini

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI 2016 YARIM GÜN ÇALIŞMA SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI Değerli Meslek Mensubumuz 6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci madde

Detaylı