BÜYÜK ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM- TARTIŞMA KONUSU TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM MARC PİERİNİ. Carnegie Europe, 20 Haziran 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜYÜK ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM- TARTIŞMA KONUSU TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM MARC PİERİNİ. Carnegie Europe, 20 Haziran 2013"

Transkript

1 TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM MARC PİERİNİ Carnegie Europe, 20 Haziran 2013 On yılı aşkın bir süredir Türkiye, bir çok açıdan Avrupa ya özgü benzersiz bir büyüme yaşadı. Karşılığında, ülkenin ekonomik altyapısı, sosyal hizmetleri kayda değer bir biçimde gelişti ve özellikle AB ile bağlantılı olmak üzere iş dünyasında büyük çaplı gelişmeler yaşandı. Ancak Türk Hükümeti kentsel dönüşümü, olması gerekenin aksine çevre koruma ve yurttaş katılımı unsurlarını bir kenara iterek, ani ve yukarıdan aşağıya kararlarla uygulamaya koyuyor. Süreç içinde, kentli nüfusun eğilimleri büyük ölçüde görmezden geliniyor ve böylece ekonomik gelişmenin ilerleme hızı ve doğasına da bağlı olarak sivil bir uzlaşmaya varmak olanaksız bir hale geliyor. Ek olarak kentsel dönüşüm uygulamaları ve suiistimallerini izleyen hiçbir sistematik denetim mekanizması yok. Bu konuya az sayıda ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşu zaman ayırıyor ve suistimaller ile ilgili çoğu kanıt, akademik ya da tarafsız kaynaklardan değil, süreç içinde yer alan paydaşlar ve yorumculardan gelmekte. Dahası, bölgedeki komşu ülkeleri de etkileyebilecek olan nükleer santral ve Kanal İstanbul gibi projeler de bu düzlemde tartışılmalı. Mayıs ayının sonlarına doğru, Hükümetin yeraltı tünelleri ve içinde bir alışveriş merkezinin de yeralması düşünülen eski bir topçu kışlasının replikasının inşaasını da içeren alan düzenlemelerine karşı İstanbul un Taksim Meydanında sivil protestolar başgösterdi. Başlangıçta dar kapsamlı, ılımlı bir protesto eylemi olarak başlayan direniş, şu anda geldiği boyutla Türkiye nin başını ağrıtacak gibi görünüyor. Taksim i yenileme projesinin ötesine geçen eleştirilerin odağında, kentsel dönüşüm ve yeni kamusal altyapının oluşumu sırasında demokratik katılımcılığın dışlanması yeralıyor. Türk hükümetinden, eylemlerinin çevresel ve sosyo-ekonomik sonuçlarının hesabını vermesi ve yerel planda alınan kararlarda halkına daha fazla söz hakkı vermesi isteniyor. BÜYÜK ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM- TARTIŞMA KONUSU Türkiye nin 2002 seçimlerini kazandıktan sonra AKP, büyük bir ekonomik kriz sonrası kendisinden önce gelen iktidar tarafından başlatılan ekonomik önlemleri sürdürdü. Bu uygulamalar, AB ile 15 yıldır süren gümrük birliği ve 2005 de AB ile yeniden başlayan görüşmeler sayesinde, Türkiye ye Avrupadan önemli ölçüde sermaye girişi başladı. Türkiye, böylece Avrupa daki imalat sanayinin entegre bir üretim sahası haline geldi. Bu büyüme dönemi Türkiye deki kamu hizmetleri alanında ve ekonomik altyapıda havaalanları, yollar, otoyollar, hızlı tren yolları, hastaneler, 1

2 üniversiteler ve müzeleri de içeren önemli gelişmelere yolaçtı. Paralel olarak, Türkiye deki çoğu kentte büyük ölçüde kentsel dönüşüm ve yenilenme hamlesi başlatıldı. Bu girişimler zaman zaman, İstanbul un 2010 Avrupa Başkenti olmasına bağlı olarak yapılan yapılan ve restorasyonlar gibi yerel koşullar ve olaylar nedeniyle hızlandırıldı. Ekonomik başarısı ve rakipsiz siyasi hâkimiyeti nedeniyle rüzgarı arkasına alan AKP hükümeti, İstanbul un 2020 Olimpiyat adaylığı gibi bir dizi girişim başlattı. En dikkat çekici ve simgesel projeler Istanbul ve çevresi için öngörüldü. İstanbul un ve çevresinin Türkiye nin toplam nüfusunun yaklaşık %25 ini kapsadığı düşünülürse bu durum hiç de şaşırtıcı değil. Bazı projeler Türkiye nin ekonomik gelişmesinin zorunlu sonucu olarak sunuldu. Gelişen yollar ve hava trafiği, Boğaz üzerinde üçüncü bir köprü ve yeni bir havaalanı kararını beraberinde getirdi (Yeni havaalanı ihalesi yap- işlet- devret sistemi ile son dakikada yapılan bir kaç değişikle 3 Mayıs ta 22,1 milyar euro- 29,6 milyar Dolar a sonuçlandı) Türk yetkililer bu mega projelere girişirken, İstanbul ve çevresinin ekosistemi ile ilgili çok büyük sorumluluk altına giriyorlar. Sürdürülebilir gelişme uzun süredir önemli bir mesele, çünkü bu projeler özellikle İstanbul un ormanlarla kaplı kuzey bölgeleri için ciddi çevresel etkilere neden olacak. 7,659 hektarlık havaalanı doğrudan veya dolaylı olarak 2,5 milyon ağacı etkileyecek. Benzer biçimde, Kanal İstanbul projesi, Karadeniz ile Marmara yı birleştirecek Boğaz a paralel olarak açılması düşünülen yeni bir kanal. İlk hali ile kentin ortasından akan ve giderek artan deniz taşımacılığının yarattığı hidrokarbon içeren çevre kirliliği ve kaza tehlikelerini bertaraf etmek için ortaya atılmıştı. Ancak bu projenin Türkiye ve çevre ülkelerinin ekosistemi üzerinde ciddi etkileri olacak. Kanal Istanbul projesi gerçekleştiğinde Karadeniz e ve Akdeniz e kıyısı olan Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya, Gürcistan ve Yunanistan gibi bazı ülkelerin ekosistemlerinde potansiyel olarak önemli değişiklikler beklenebilir. Örneğin, Tuna ve Dinyeper akarsularındaki yoğun kirlilik Marmara Ege ve Akdeniz e akabilir. Öte yandan proje deniz akıntılarına ve denizlerde ısı değişimlerine neden olabilir. Ek olarak, Türk hükümeti kaçınılmaz olarak, Boğaz üzerindeki deniz taşımacılığı ve askeri deniz trafiği ile ilgili olarak Montrö anlaşmasından doğan bazı yasal kaygılara yanıt vermek gereğini duyacak. Kanal ın yapımı o yüzden Türkiye nin tek başına alabileceği bir karar değildir. Böyle bir kanalın yaygın olarak etkilerinin neler olabileceği uluslararası bir düzlemde ele alınıp değerlendirilmelidir. Benzer bir konuda, AB ve Türkiye nin de içinde olduğu bir kaç komşu ülke 2011 Haziranında, nükleer risk planı ile ilgili olarak gönüllü işbirliği üzerinde görüş birliğine vardı. Bu anlaşma dâhilinde, Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında yapılması planlanan iki yeni nükleer güç santralı, Çernobil faciasından sonra oluşturulan AB politikaları doğrultusunda geliştirilen nükleer stres testlerine tabi oldu. Yapılan testlerin sonuçları Mart 2013 de Avrupa Nükleer Güvenlik Düzenleme Kurulu na rapor edildi ve bu işbirliği halen sürmekte. 2

3 Öbür projeler daha çok İstanbul un kentsel dönüşümü ile ilintili: Galata Port, Haydarpaşa Garının otele dönüştürülmesi, Taksim Meydanının yenilenmesi, Süleymaniye ve Tarlabaşı bölgelerinin yenilenmesi. Bu projelerin her biri, kentin yenilenmesini bütünüyle ekonomik, hatta spekülatif bir bakış açısı ile ele aldığı iddiası ile şiddetle eleştirilmekte. Bu tür bir kentsel dönüşüm ile ticari ve toplumsal çıkarlar doğal olarak çatışmakta. Ticaret ve sanayinin kentin banliyölerine taşındığı İstanbul gibi bir şehirde, kent merkezinde inşaat için elverişli geniş inşaat alanları ortaya çıktı. Doğal olarak bu alanlar büyük rant merkezlerinin iştahını kabarttı. Bu sorun Türkiye ye özgü değil. Avrupa ve Amerika daki çoğu sanayi kenti de, daha önce bu sorunlarla karşılaştı ve bu meseleleri halletmek için çeşitli teknikler ve yöntemler geliştirildi. Türkiye ye özgü olan ise, bu değişimlerin hızı ve merkezi yönetimin bu değişim sürecindeki baskın rolü. Ülkedeki kentsel dönüşüm iki ana nedenden dolayı eleştiriliyor. Karar mekanizmalarındaki aşırı merkeziyetçilik ve projelere yeşil ışık yakmadan önce yurttaşların görüşünün alınmaması. DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRMAK İÇİN YASALARI DEĞİŞTİRMEK. Çoğu ülke gibi Türkiye de de bir kenti dönüştürmek, yeni binalar inşa etmek, ya da eskilerini yıkmak, doğal alanları geliştirmek gibi projeler ulusal ve yerel yasalara bağlı. Ek olarak, bu süreçlere profesyonel uzmanlar da dâhil ediliyor. Ancak Prof. Cengiz Aktar a göre, Türkiye Hükümeti yeni projeleri için yasal, düzenleyici, ve idari çerçeveleri temelden değiştirmekte. Yasalar değiştirilmiş, denetimler azalmış ve danışmanlık müessesi bir kenara atılmış durumda. Amaç, hükümetin siyasi hedefleri ile uyumlu bir kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak. Türkiye de yakın zamanda kentsel dönüşümü etkileyen bir dizi yasal düzenleme yapıldı. Örneğin doğal afet riski taşıyan bölgelerin dönüşümü ile ilgili bir yasa çıkarıldı. Türkiye nin çoğu bölgesinin deprem riski ile karşı karşıya olması nedeniyle savunabilir bir gerekçeye sahip olmasına karşın, bu yasa, şu anda yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve danışma kurullarının karşı çıkışlarına rağmen, hükümetin çok büyük arazilerde yıkım ve kalkınma kararları almasına olanak tanıyor. Bu yasa ayrıca acil prosedürler getiriyor ve her türlü yıkım ve inşaat kararını ve uygulamalarını hükümetin insiyatifine bırakıyor; bu taahütler için seçilen bir kaç özel inşaat firmasına yeni gözlemcilik ve denetmenlik görevleri de veriyor. Bir başka yeni yasa; Biyolojik çeşitlilik ve doğanın korunması ile ilgili yasa henüz mecliste oylanmadı. Bu yasa korunması gereken alanların tanımı ile ilgili hızlı ve zorlayıcı değişiklikler getiriyor. Aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na da sivil toplum örgütlerinin rolünü kısıtlamak için daha fazla yetki veriyor. 3

4 Hazine arazilerinin satışını öngören yeni 2B Yasası, daha fazla hazine arazisinin özel kişilere satılmasına olanak verecek. Sonuç olarak, muazzam ölçekte arazi, kamu mülkiyetinden, özel mülkiyete geçecek. Yalnızca İstanbul bölgesinde el değiştirecek arazi miktarının hektar olduğu tahmin ediliyor. Çevresel Etkileri Değerlendirme yönetmeliği 2011 de daha fazla muafiyet içeren maddelerle değiştirildi. Bu değişimler özellikle Boğaz üzerindeki 3 köprü, güç santralleri, İzmir İstanbul Otoyolu, barajlar gibi daha büyük projeleri etkiliyor. Kamu alım prosedürleri, projelerin finansal temellerini anahatları ile belirleyen 2002 yasasına sık sık eklenen istisnai hükümler ile temelden değiştirildi Bu değişiklikler daha fazla ve dolaysız satın almaya izin verdi, ve kamu alımları bürosunun özerkliğini kısıtladı. Ek olarak, yerel yönetimlerin idari rolü yeniden tanımlandı ve esas karar verme gücü büyükşehir belediyelerine devredildi. Türkiye de metropol sayısı ise son düzenlemelerle 16 dan 25 e çıktı. Bu değişiklik, kilit meselelerde kararların daha küçük bir kitle tarafından verilmesine yol açtı. TARTIŞMANIN ORTASINDA DEMOKRASİ Geleneksel olarak Türkiye Devleti, kamuya ait projeler ile ilgili kararlarda merkezi rolü yüklenir. Kentsel dönüşüm projelerinde, devlet hâkimiyeti, yalnızca hissedilmekle kalmıyor; aynı zamanda son zamanlarda baskısı daha da artmış bulunuyor. Seçim sandığı, herhangi bir demokratik sistemin merkezinde yeralır. Ama seçilmiş parlementerler ve onlardan yetki alan yöneticiler, yalnızca merkezi hükümetin sahip olduğu çoğunluğun gücüne dayanarak yurttaşların gündelik hayatları ile ilgili her meselede, onlar adına karar alamazlar. Yerel ya da gölgesel kaygılar dikkate alınmalıdır. Demokratik bir yönetim karşı görüşlerin dile getirilmesine izin vermeli, yurttaşların görüşlerine başvurmalı ve yurttaşlar arasında bir uyum, anlaşma için çaba göstermelidir. Ancak Türkiye nin ekonomik alt yapısında ve kentlerinde yapılan değişiklikler sürecinde, halkın sesi büyük ölçüde duyulmadı. Yetkililer genel olarak kentsel dönüşüm projeleri sürecinde sivil toplumun yerel danışma mekanizmalarını devreye sokma çabalarını engellediler Bu tür danışmanlıklar ya hiç yapılmadı, ya da gerçek anlamda yapılamadı. Merkezi yönetimin kentsel dönüşümü yerel ölçekte katılıma kapalı bir biçimde sürdürme tarzına karşı duyulan öfke, başta İstanbul olmak üzere Ankara, izmir ve diğer büyük kentlere de yayılan genel bir sivil isyana dönüştü. Taksim Meydanı yenileme projesine karşı yapılan sivil protesto eylemi öyle sert bir biçimde bastırıldı ve diyalog çağrısı öyle kesin bir dille reddedildi ki, bu protesto eylemi şu anda hükümete karşı tepkinin odak noktası haline geldi. 4

5 SOSYAL DOKUYU RAHATSIZ ETMEK Kentsel dönüşümün son dalgası ayrıca devasa kültürel ve sosyo-ekonomik etkiler yarattı. Bunun bir sonucu, Türkiye nüfusunun %1 inden azını oluşturan bir etnik grup olan İstanbul un Roman nüfusunun marjinalleştirilmesiydi. Örneğin geleneksel olarak Romanların yaşamakta olduğu İstanbul daki Sulukule Mahallesi, tahliyelere karşı uluslararası bir kampanya yürütülmesine karşın kentsel dönüşüm projesine yol açmak için yıkıldı. Açık Toplum tarafından 2012 de yayınlanan bir rapor şu sonuca varmıştı: Mahkeme kararı ile tahliye mülkiyetten öte bir şeydir; Bütün hayatı, eğitimi, iş olanaklarını ve bir ailenin gelişimini, olasılıkla onarılmaz bir biçimde kesintiye uğratır ve Romanların etnik bir grup olarak çöküşünü hızlandırır. Bu tahliye işlemlerine bu bilginin ışığında bakılmalı ve değerlendirilmelidir. Kentsel modernleşmenin bir başka önemli etkisi de dönüşüme paralel olarak meydana gelen yeni refah ve yoksulluk biçimlerinin gelişmesidir. Türkiye Üzerine Yeni Perspektifler dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, yeni kapılı yerleşim birimleri (güvenlikli siteler) yeni yaşam ve yönetim biçimleri, sosyal ve siyasi ilişkiler ve ilişkisizlikler bütünü ortaya çıkardı. İçgöçle kente yeni gelenlerin yerleştiği geleneksel geçici konutlar (gecekondu)ın yerini kalıcı marjinal konutlar aldı. Seçkinleştirme ve marjinalleştirme Türkiye de yanyana gelişen iki kavram. Kentsel dönüşüm, özellikle İstanbul da farklı grupların bir biçimde sosyal ve mekânsal olarak ayrıştırılmasına, birbirlerinden bir anlamda tecrit edilmesine de yol açtı. Burada da katılımcılık ve halka danışma müesseseleri minimumda tutuldu. Ek olarak, kentsel dönüşüm bazı açılardan İstanbul un bazı bölgelerinde UNESCO nun Dünya Mirası statüsüne tabi. Örneğin tarihi yarımada, eski kentin merkezi gibi. Ancak bazı durumlarda, dönüşüm projeleri tarihsel koruma kurallarını hiçe saydı. Bazı kentsel dünüşüm projeleri dava konusu oldu. Telaşla yapılan inşaatlar sürekli olarak eleştiri konusu olmakta. Today s Zaman editörü Suat Kınıkoğlu, bu yeni süreci Türkiye kentlerinin betonlaşması ve toprağın her bir santimetre karesinin insafsızca sömürüsü olarak değerlendirdi. TEKNİK İYİLEŞTİRMELER YAPILABİLİR Mİ? Teknik düzlemde, kentsel dönüşüm projelerinde demokratik karar mekanizmalarını geliştirmek için bazı adımlar atılabilir. Öncelikle çevresel kaygılar karar verme mekanizmasına ciddi bir şekilde dâhil edilmelidir. Güçlü bir büyüme sürecini yaşayan her ülkede, kaçınılmaz olarak çevresel koruma ve gelecek kuşakların çıkarlarını öne alan ve 5

6 sonuçları uzun vadede alınacak kaygılar yerine, sonuçları hemen görünür olan, kısa vadeli çıkarlara hizmet eden girişimleri öne çıkarma eğilimleri olacaktır. Demokratik hükümetler bu tür eğilimlere karşı direnmelidir. İkinci olarak, çevre mühendisleri, mimarlar, kent planlamacıları, yurttaş dernekleri ve yerel camialar gibi tarafsız uzmanları da içeren tüm paydaşlar arasında bir danışma, iştiare mekanizması oluşturulmalıdır. Bu, yıkıma karşı yeniden yapım ya da doğayı korumaya karşı ekonomik gelişme gibi zor meselelerde hükümet kararlarına karşı bir ağırlık noktası sağlayacaktır. Son olarak, dışardan, başka deneyimlerden yararlanmak karar mekanizmalarını geliştirmeyi mümkün kılabilir. AB politikaları ve uygulamaları, özellikle Türkiye AB ye girme konusunda görüşmelerde bulunurken ve AB nin uygulamalarını ve politikalarını benimseme süreci içinde iken, bu konuda AB politikaları ve uygulamalarını örnek almak uygun bir yaklaşım olacaktır Nihai olarak, başka ülkelerin yaptıkları hatalardan ve sabırla politik uygulamalarını iyileştirme deneyimlerinden yararlanması, Türkiye ve yurttaşlarının çıkarınadır. AB kentsel dönüşüm politikaları ve bölgesel gelişme alanında, hemen kullanıma sokulabilecek çok geniş politik bir deneyime sahiptir. Her ne kadar Türk yetkililer, ülkenin ekonomik ve fiziksel dönüşümünün yönetimi konusunda özgüven sahibi olsalar da, uluslararası alanda Türkiye, bölgesel çevre ve ve uluslararası anlaşmalar açısından etkileri olabilecek projelere girişirken, uluslararası sorumluluklar yüklenmek durumundadır. Nükleer santrallar ve Kanal İstanbul projeleri böylesi girişimlerdir. SONUÇTA HER ŞEY SİYASİDİR Kentsel dönüşüm meselesi Türkiye de ulusal bir soruna dönüşmüştür ve şu anda ülkenin tartışmalı demokratik yönetiminin simgesi halindedir. Türkiye Hükümeti, neoliberal ekonomi, yukardan aşağı verilen kararları ve hızlandırılmış programının karışımından oluşan politikaları ile, bakış açısını bir dizi inşaat ve dönüşüm projeleri ile ortaya koymuş, ve yerel ölçekli projeleri Ankara dan yürütme noktasına gelmiştir. Bu bakış açısı ilemeseleler birbiri ile ilgisiz görünse bile- şu anda tartışma kentsel dönüşümün de ötesine taşınmıştır. Aslında, Taksim yenileme projesi, hem maddi varlığı ile hem de üslup olarak, AKP nin güçlü biçimde savunduğu çoğunlukçu demokrasi kavramının simgesine dönüştü. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 7 Haziran da yaptığı konuşmada; Biz Atatürk Kültür Merkezi ni yıkacağımızı söyledik. Oraya büyük bir opera binası yapacağız. Bu vandalizme katılanlar hemen karşı çıktı. Onu yıkmanıza izin vermeyeceğiz. Kusura bakmayın ama seçimlerden önce biz kararımızı verdik. Ve halkın büyük bir çoğunluğu bize oy verdi. Halk bu projeleri desteklediği için bize oy verdi. diye konuştu. 6

7 Micro-yönetimsel bir mesele yerel bir girişim olan Taksim Platform u ile görüşmeyi reddetmesi-uzun süren ve sonuçları ilerde de tartışılacak olan siyasi bir fırtınanın merkez üssü haline geldi. Bağlantılı olarak, protestoların aşırı sert bir biçimde bastırılmaya çalışılması, büyük bir öfke patlamasına ve hükümetin hem ulusal hem de uluslararası düzlemde imaj yitirmesine yolaçtı. Buradaki sorun- 2002, 2007 ve 2011de % 50 lik bir oy oranı ile demokratik bir seçimle iktidara gelen Türk hükümetinin meşrutiyeti değil; nüfusun diğer yarısının inançlarının, yaşam biçimlerinin, baskı altına alınmadığında göz ardı edilmesi. Bu durum, ileri demokrasi sözü veren iktidardaki partinin demokrasi anlayışı ile ilgili temel sorular uyandırıyor. Ve Türkiye yi hedefi olan güvenlikli, sağlıklı refah toplumuna ulaşma sürecinde iki güçlü müttefiği olan AB ve ABD den uzaklaştırıyor. 7

ARAŞTIRMA RAPORU KENTSEL DÖNÜŞÜM TÜRKİYE HAZİRAN 2014 ÖZET. Bir Cushman & Wakefield Araştırma Yayınıdır

ARAŞTIRMA RAPORU KENTSEL DÖNÜŞÜM TÜRKİYE HAZİRAN 2014 ÖZET. Bir Cushman & Wakefield Araştırma Yayınıdır ARAŞTIRMA RAPORU TÜRKİYE HAZİRAN 214 ÖZET GENEL BAKIŞ Geçtiğimiz on yıl içinde, hükümet İstanbul ve Türkiye genelinde birçok şehirde kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi için yasal bir çerçeve

Detaylı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı 1. OTURUM 1 Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı KENTSEL DÖNÜŞÜM VE UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDEKİ TARİHİ VE ANITSAL YAPILAR Dr. Alkiviades PREPIS Mimar-Mühendis

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU NİSAN 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Dünyada ve AB Ülkelerinde Turizm 3 2.2 Türkiye de Turizm Sektörü 6 3 KURUMSALSOSYAL

Detaylı

Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum

Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum Başkan dan Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Sosyal politika, toplumdaki tüm bireylerin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumsal sorunların ortadan kaldırılması

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007 Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Đsmail BAŞARAN Özet Sağlıklı kent kavramı birçok farklı

Detaylı

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 İÇİNDEKİLER 2 Başbakan ın Mesajı 4 Başlıca Operasyonel Göstergeler 8 Kısaca TOKİ 10 Başkan ın Mesajı 12 Vizyon, Misyon ve Strateji 14 TOKİ ve Türkiye de İnşaat Sektörü 16 Başlıca

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE İMAR UYGULAMALARI VE ETİK

YEREL YÖNETİMLERDE İMAR UYGULAMALARI VE ETİK Türkiye de Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI YEREL YÖNETİMLERDE İMAR UYGULAMALARI VE ETİK Yrd. Doç. Dr. Gökçen KILINÇ Doç. Dr. Hüseyin ÖZGÜR Yrd. Doç. Dr. Fatma Neval

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

ULUSAL KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE BELEDİYELERİN ÇIKARLARININ KORUNMASI RAPORU:

ULUSAL KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE BELEDİYELERİN ÇIKARLARININ KORUNMASI RAPORU: ULUSAL KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE BELEDİYELERİN ÇIKARLARININ KORUNMASI RAPORU: POLONYA'NIN MERKEZİ YÖNETİM VE YEREL/BÖLGESEL YÖNETİMLER ORTAK KOMİSYONU POLONYA, İSVEÇ VE TÜRKİYE NİN CEMR (AVRUPA BELEDİYELER

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKİKİ MART - NİSAN 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA EKONOMİDE DÖNÜŞÜM SAĞLAYAN PROJELER

İnşaat Sanayii YÜZKIRKİKİ MART - NİSAN 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA EKONOMİDE DÖNÜŞÜM SAĞLAYAN PROJELER İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI MART - NİSAN 2014 DOSYA EKONOMİDE DÖNÜŞÜM SAĞLAYAN PROJELER YÜZKIRKİKİ Editörden Sevgili okurlar; Bu Dergimizin ana konusu Ekonomide Dönüşüm

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 ÇARPIK YAPILAŞMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM Bu kitabın basılmasına katkılarından dolayı, teşekkür ederiz. MÜSİAD Sektör Raporları: 72 ISBN: 978-605-4383-10-8 Hazırlayan İnşaat Y. Müh.

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 14. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. Giriş Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan,

Detaylı

BASIN-İŞ SENDİKASI ANKARA ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU (2011 2015)

BASIN-İŞ SENDİKASI ANKARA ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU (2011 2015) BASIN-İŞ SENDİKASI ANKARA ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU (2011 2015) 1 Basın-İş Sendikası Ankara Şubesi Necatibey Cad. Hanımeli Sok. No: 26/6 Sıhhiye-Ankara Tel: (0 312) 230 29 08 / 229 96 15

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. Liman Kentlerinde Değişim Süreci Tartışıldı Fatih Yılmaz ın Kitabı Yayınlandı Enerji-Çevre Sorunları ve Akkuyu Güç Santrali İlişkileri

DENİZ TİCARETİ. Liman Kentlerinde Değişim Süreci Tartışıldı Fatih Yılmaz ın Kitabı Yayınlandı Enerji-Çevre Sorunları ve Akkuyu Güç Santrali İlişkileri Mart 2013 Yıl 21 Sayı 250 DENİZ TİCARETİ Liman Kentlerinde Değişim Süreci Tartışıldı Fatih Yılmaz ın Kitabı Yayınlandı Enerji-Çevre Sorunları ve Akkuyu Güç Santrali İlişkileri MDTO nın Aylık Yayın Organı

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ (KENT VE ÇEVRE BİLİMLERİ) ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE 1980 DEN SONRA KENT PLANLAMASI HİZMETLERİNİN ÖZEL KESİME GÖRDÜRÜLMESİ

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan, en geniş

Detaylı

Avrupa da Türkiye. Değişimin Kaçınılmazlığı

Avrupa da Türkiye. Değişimin Kaçınılmazlığı Avrupa da Türkiye Değişimin Kaçınılmazlığı Bağımsız Türkiye Komisyonu Üçüncü Raporu Mart 2014 Avrupa da Türkiye Değişimin Kaçınılmazlığı Bağımsız Türkiye Komisyonu Üçüncü Raporu Mart 2014 Bağımsız Türkiye

Detaylı

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız,

Detaylı

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD) BELGESİDİR TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ EBRD belgenin orijinal metninin çevirilerini sadece okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla temin etmiştir. EBRD çevirinin özgünlüğünü

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

İklim Değişikliğini Gündemin Ön Sıralarına Taşımak Seth Dunn ve Christopher Flavin

İklim Değişikliğini Gündemin Ön Sıralarına Taşımak Seth Dunn ve Christopher Flavin İklim Değişikliğini Gündemin Ön Sıralarına Taşımak Seth Dunn ve Christopher Flavin Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi yaklaşırken iklim konusunda sürdürülen uluslararası müzakereler 10 yıl önceki tartışmalardan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

Dosya Editörleri: Berin F. Gür, Doç. Dr., TEDÜ, Mimarlık Bölümü T. Elvan Altan, Prof. Dr., ODTÜ, Mimarlık Bölümü

Dosya Editörleri: Berin F. Gür, Doç. Dr., TEDÜ, Mimarlık Bölümü T. Elvan Altan, Prof. Dr., ODTÜ, Mimarlık Bölümü AOÇ l 39 55'51.4"N 32 47'57.3"E Dosya Editörleri: Berin F. Gür, Doç. Dr., TEDÜ, Mimarlık Bölümü T. Elvan Altan, Prof. Dr., ODTÜ, Mimarlık Bölümü İKTİDARIN GÖSTERİ(Ş) MEKÂNI: CUMHURBAŞKANLIĞI KOMPLEKSİ

Detaylı

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları ÇEVRE HUKUKU Ders Notları Bu çalışma Çevre Hukuku-I dersine katılan öğrencilerin faydalanması için hazırlanmış ders notu niteliğindedir. Bu itibarla bilimsel atıf kuralları, dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

Detaylı

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi NÜKLEER ENERJİYE GEÇİŞTE TÜRKİYE MODELİ Editör : Sinan Ülgen, EDAM Araştırmacılar : Sinan Ülgen, EDAM Prof. Dr.

Detaylı