BANKA KREDĐ TAKĐBĐ DESTEK DOKÜMANI. Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO Bölüm : Finans

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKA KREDĐ TAKĐBĐ DESTEK DOKÜMANI. Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO Bölüm : Finans"

Transkript

1 BANKA KREDĐ TAKĐBĐ Banka Kredi Takip sistemi ile işletmelerin bankalardan aldığı ticari kredilerin ve bu kredilerin geri ödemelerinin takip edilmesi ve raporlanması sağlanmıştır. Banka kredi takip işlemlerinde, işletmelerin bankalardan almış olduğu krediler özelliklerine göre ayrı ayrı tanımlanır ve izlenebilir. Bankalardan alınan nakdi Banka Kredi tanımları ile kaydedilir. Banka Kredilerine Finans /Ana Kayıtlar /Banka Kredileri bölümünden ulaşılabilir. Çek karşılığı kredilerde, alınacak krediler için bankaya teminat olarak çek çıkışı yapılır. Senet karşılığı kredilerde, alınacak teminat için bankaya senet verilir. Teminatsız krediler, karşılık göstermeden alınan kredilerdir. 1

2 Kredi Türü: Banka kredisi türü Đşletme Kredisi yada Yatırım Kredisi olarak seçilebilir. Hesap Türü: Spot Kredi; Kullanım süresince tespit edilmiş olan faiz oranı değiştirilmez. Faiz, vergi ve diğer kesintiler üzerinde anlaşılmış olan dönemlerde ödenir. Ana para ödemesi ise kredi vadesi sonunda tek seferde ödenir. Rotatif kredilerden temel farkı banka ile müşterisi arasında kredi kullanımına dair sürenin sınırlandırılmasıdır. Dolayısıyla, bu sürenin tamamlanmasından önce kredinin geri çağrılması ya da müşterice erken ödenmesi sözkonusu değildir. Krediye uygulanacak faiz işlemin başında belirlenir ve vade sonunda bankaca müşteriden tahsil edilir. Bu kredi türü, müşterinin kısa süreli gereksinimlerinin karşılanması amaçlanır. Borçlu Cari Kredi (Rotatif) krediler: Tespit edilen bir limit çerçevesinde müşteriye dilediği zaman para çekme ve yatırma olanağı sağlayan teminatlı veya teminatsız kredilerdir. Vade önceden sabit bir süre ile kısıtlanmaz. Bu kredilerde, faiz tahsilatı dönemsel olarak (Mart,Haziran,Eylül ve Aralık sonları) gerçekleştirilir. Müşteri kullanmış olduğu kredi tutarını istediği an geri ödeyebilir. Ya da sözkonusu kredi hesabında dinamik bir süreç ( bir gün kredi kullanmak ertesi gün daha az bakiye ile kapatma yapmak, üçüncü gün ise limitinin sonuna kadar kredi kullanmak gibi ) izleyebilir. Hamburg metoduna göre her işlemin sonunda hesabın bakiyesi bulunarak bir sonraki işleme kadar faizi hesaplanır. Đskonto-Đştira Krediler: Ticari işlemden doğmuş ve henüz vadesi gelmemiş ticari senetlerin nakde çevrilebilmesine imkan veren kredi uygulamasıdır. Esas itibariyle, müşterinin kısa süreli alacaklarının finansmanında kullanılan bir yöntemdir. Kredi verilmesine neden olan kıymetli bir evrak sözkonusudur (yasal tanımıyla senet ancak uygulamada çek de olmaktadır). Buradaki kredi 2

3 kullanım şekli, bir anlamda bir menkul değerin banka tarafından satın alınarak karşılığında nakit ödeme yapılmasıdır. Banka Kodu (Kredi): Kredi için geçerli olacak banka hesap kodudur. Banka kredi işlemi kayıt edildiğinde oluşan banka işlem fişinde ilk satırda, Kredi hesabına Đşlem Türü: Açılış / Kapanış olarak Alacak yazılacaktır. Banka Kodu (Ticari): Kredi için geçerli olan banka ticari hesap kodudur. Banka kredi işlemi kayıt edildiğinde oluşan banka işlem fişinde kredi ticari hesanına Borç yazılacaktır. Alınış Tarihi: Kredinin alınış tarihini belirtir. Kapanış Tarihi: Kredi ödemelerinin tamamlanıp bittiği tarihi belirtir. Spot kredi ve Đskonto-Đştira hesap türlerinde kapanış tarihi belirtilmeden tanım kaydedilemez. Geri Ödeme Planı: Spot Kredi ve Đskonto-Đştira kredi hesap türündeki banka kredileri için, geri ödemelerin hangi plana göre yapılacağı bu alanda belirtilir.rotatif Kredi türündeki kredilerin ödeneceği belli olmadığından Rotatif Kredi de geri ödeme planı seçimine izin verilmeyecektir. Tanım kartının alt bölümündeki alanlardan alınacak kredi tutarı ve seçilen kredi tipine göre, uygulanacak faiz, BSMV, KKDF oranları ile masraf ve komisyon tutarları kaydedilir. Kredi tanımı kaydedilirken kredi için seçilen banka hesap tanımında belirtilen Kredi Limiti Tutarı ve Kredi Marjı bilgileri dikkate alınır. Bu nedenle Kredi tipindeki banka hesapların f9 menüsüne Kredi Bilgileri alanı eklenmiştir. 3

4 Çek Karşılığı Kredi alındığında, Çek Kredi Limitine ve Çek Kredi Marjına, Senet Karşılığında Kredi alındığında, Senet kredi Limiti ve Senet Kredi Marjına bakılır ve bu değerlere göre teminat hesaplanır. Örnek: Banka Hesap kartı Kredi Bilgilerinde; Kredi Marjı: 20 Kredi limiti: Teminata çıkılan çek tutarı Teminat Limiti = (Kredi Limiti /(100-Marj))*100 Örneğe göre Teminat limiti = ( /80 *100) = Teminata verilecek tutar bellidir ve ona göre ne kadar kredi alınabilir hesaplaması yapılmak istendiğinde: Kullanılabilir Kredi = (Teminata Verilen *(100 - Marj)) /100 Örneğe göre Kullanılabilir Kredi = ( x80 /100) = Kredi Tutarına göre ne kadar teminat verilmesi gerektiğini hesaplamak için: Teminata Verilecek Tutar= (100 * Kullanılacak Kredi) / (100 - Marj) Örneğe göre kullanıcı bankadan ytl tutarında bir kredi kullanmak isterse, Teminata Verilecek Tutar = (100* )/ 80 = Banka için kullanılabilir kalan teminatı hesaplamak istendiğinde: Kalan Teminat = Teminat Limiti Teminata Verilen Örneğe göre eğer kullanıcı ytl Teminata Çek çıkışı yaptıysa: Kalan Teminat = ( ) = Banka için kullanılabilir Kalan Kredi hesaplaması için: Kalan Kredi = Kredi Limiti Kullanılabilir Kredi Örneğe göre Kullanıcı ytl kredi kullandıysa, Kalan Kredi = = olacaktır. Örnek Kredi Kaydı: Aşağıdaki bilgilere göre bir çek karşılığı kredi kayıdını oluşturalım Kredi Tutarı Vade Tarihi 90 gün Masraf ve Komisyon Tutarı Faiz Oranı (Yıllık) 10 % 4

5 Faiz Tutarı 2500 BSMV Oranı 3 % BSMV Tutarı KKDF Oranı 2 % KKDF Tutarı Bu kredi tanımı kayıt edildiğinde çek çıkış banka teminat bordrosu açılacak ve bu Kredi Karşılığında bankaya teminata verilecek çekin seçimi yapılacaktır. Bu aşamada Çek / Senet Çıkış Banka Teminat kaydedilirken, kayıtlardaki Kredi kodu aynı olan çek senet banka teminat bordrolarına bakılır ve kredi kodu kontrolü yapılır. Kredi Kodu aynı olan Çek Senet Çıkış Banka Teminat bordrolarının toplamı, kredi tutarı ve marjı dikkate alınarak gereken tutarı aşıyorsa kaydedilmeye izin verilecektir. Teminat tutarı gereken tutara ulaşmiyorsa, kullanıcıya Teminat tutarı yetersizdir mesajı verilir ve vazgeç butonuyla birlikte kullanıcıya daha farklı çeklerin aktarılmasına izin verilir. Bu aşamada, kullanıcı yeterli teminatı sağlayamiyorsa ve çek çıkış banka teminat ekranına vazgeç derse, Kredi kartı ekranına geri dönecektir ve bu ekranda kredi tutarını değiştirebilecektir. 5

6 Banka kredileri browser ında ilgili krediye bağlı banka işlem fişleri, ilgili krediye bağlı Çek/Senetler ve geri ödeme planına bağlı oluşturulan kredi taksit hareketleri takip edilebilir. Kredi işlemi kayıt edildikten sonra banka işlem fişi oluşacaktır. Banka Đşlem fişinde ilk satırda, Kredi hesabına Đşlem Türü: Açılış / Kapanış olarak Alacak yazılacaktır ve bir sonraki satırda, Virman(Ticari) Hesabına Borç yazılacaktır. Yine Virman(Ticari) Hesabına banka masrafı ve komisyonu için Alacak yazacaktır.bu tutarlar banka kredi kartından gelicektir. Faiz, KKDF ve BSMV kredinin geri ödemesi ile ilgili olduğundan krediyi alım aşamasında bu tutarların hareket görmeyecektir. 6

7 KREDĐ GERĐ ÖDEMELERĐ: Geri ödeme planı satırlarında formüllendirilen ödeme tutarları ile ödeme gün, ay, yıl bilgileri dikkate alınarak kredi geri ödeme hareketleri program tarafından otomatik oluşturulur. Oluşan bu ödeme hareketlerine, Banka Kredileri Listesi nde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Kredi Taksit Hareketleri seçeneği ile ulaşılır. Taksit hareketlerine ait ödemeler, Banka Kredileri Listesi nde F9- sağ fare tuşu menüsünde yer alan Ödeme Yap seçeneği ile kaydedilir. 7

8 Ödeme hareketleri penceresinin üst bölümünde ortala vade, ödenecek tutar ve ödenen tutar bilgileri yer alır. Ödeme tutarının taksit tutarından farklı olması durumunda Ödeme Tutarı değiştirilebilir. Yapılan ödemenin taksit tutarından az olması durumunda eksik kalan miktar, üst bölümde yer alan Eksik Ödeme alanında görüntülenir. Ödeme bilgileri girilip Öde komutuyla banka işlem fişi otomatik olarak oluşur. Oluşan fişlere Banka Kredi Taksitleri Listesi nde F9 menüsünde yer alan Ödemeler seçeneği ile ulaşılır. Kredi takip sisteminin akış diyagramı aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. Kredi Kaydı Oluşturma 8

9 Kredi Geri Ödemesi: Veri Tabanı Ekleri Banka Kredileri BNCREDITCARD adında yeni bir tabloya kayıt edilecektir. Bu tablo firma bazında ve dönem bağımsız olacaktır. Bu tabloya ait kolonlar ve kolon açıklamaları aşağıdaki şekilde olacaktır. Field Name Field Type Field Size Expression LOGICALREF Longint 4 Kredi Referansı CODE ZString 25 Kredi Kodu NAME_ ZString 51 Kredi Açıklaması SPECODE ZString 11 Kredi Özel Kodu CYPHCODE ZString 11 Kredi Yetki Kodu CRCARDTYPE SmallInt 2 Kredi Kart Türü CREDITTYPE SmallInt 2 Kredi Türü CRCALCTYPE SmallInt 2 Kredi Hesap Türü GKSNO Zstring 11 Genel Sözleşme Numarası BEGDATE Longint 4 Kredi Başlangıç Tarihi ENDDATE Longint 4 Kredi Bitiş Tarihi TRCURR Byte 1 Hareket Para Birimi TRTOTAL Double 8 Kredi Tutarı TRRATECR Double 8 Hareket Para Birimi Oranı TRRATEACC Double 8 Hareket Hesap Oranı REPORTRATE Double 8 Raporlama Para Birimi BNCRACCREF Longint 4 Banka Kredi Hesabı Referansı BNCRREF Longint 4 Banka Kredi Referansı BNACCREF Longint 4 Banka ticari Hesap Referansı 9

10 BNREF Longint 4 Banka Referansı REPAYPLANREF Longint 4 Geri Ödeme Planı Referansı INTRATE Double 8 Faiz Oranı INTTOTAL Double 8 Faiz Tutarı BSMVRATE Double 8 BSMV Oranı BSMVTOTAL Double 8 BSMV Tutarı KKDFRATE Double 8 KKDF Oranı KKDFTOTAL Double 8 KKDF Tutarı COMMTOTAL Double 8 Masraf ve Komisyon Tutarı TEXTINC Byte 1 Detaylı Bilgi Kontrolü (0:Đçermez, 1: Đçerir) SITEID Integer 2 Veri Merkezi RECSTATUS Integer 2 Kayıt Durumu ORGLOGICREF Longint 4 Orjınal Kayıt Referansı CAPIBLOCK_CREATEDBY Integer 2 Ekleyen Kişi CAPIBLOCK_CREADEDDATE Longint 4 Ekleme Tarihi CAPIBLOCK_CREATEDHOUR Integer 2 Ekleme Saati CAPIBLOCK_CREATEDMIN Integer 2 Ekleme Dakikası CAPIBLOCK_CREATEDSEC Integer 2 Ekleme Saniyesi CAPIBLOCK_MODIFIEDBY Integer 2 Değiştiren Kişi CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE Longint 4 Değiştirme Tarihi CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR Integer 2 Değiştirme Saati CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN Integer 2 Değiştirme Dakikası CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC Integer 2 Değiştirme Saniyesi Kredi taksit (ödeme) hareketleri BNCREPAYTR adında yeni bir tablo kayıt edilecektir. Bu tablo firma bazında ve dönem bağımsız olacaktır. Bu tabloya ait kolonlar ve kolon açıklamaları aşağıdaki şekilde olacaktır. Field Name Field Field Expression Type Size LOGICALREF Longint 4 Kredi Taksit veya Ödeme Hareketi Referansı CREDITREF Longint 4 Banka Kredisi Kartının referansı PERNR Integer 2 Hareketin Yapıldığı Dönem Numarası TRANSTYPE Integer 2 Đşlem Tipi ( 0: Taksit Hareketi, 1: Ödeme Hareketi ) PARENTREF Longint 4 Ödeme Hareketinin bağlı olduğu Taksit Hareketinin Referansı DUEDATE Longint 8 Hareketin Vade Tarihi OPRDATE Longint 8 Hareketin Yapıldığı Tarih LINENR Integer 2 Sıra Numarası TOTAL Double 8 Ana Para Tutarı 10

11 INTTOTAL Double 8 Faiz Tutarı BSMVTOTAL Double 8 BSMV Tutarı KKDFTOTAL Double 8 KKDF Tutarı BNFCHREF Longint 4 Harekete bağlı olan Banka Fişinin Referansı MODIFIED Integer 2 Kayıt Değişiklik Durumu ( 0: Yapılmadı, 1:Yapıldı ) BNACCREF Longint 4 Hareket Banka Ticari Hesabı Referansı TRRATECR Double 8 Kredi Hesabının Kur Bilgisi TRRATEACC Double 8 Ticari Hesabın Kur Bilgisi EARLYINTRATE Double 8 Erken Ödeme Faiz Oranı EARLYINTTOT Double 8 Erken Ödeme Fazi Tutarı LATEINTRATE Double 8 Geç Ödeme Faiz Tutarı LATEINTTOT Double 8 Geç Ödeme Faiz Tutarı CAPIBLOCK_CREATEDBY Integer 2 Ekleyen Kişi CAPIBLOCK_CREADEDDATE Longint 8 Ekleme Tarihi CAPIBLOCK_CREATEDHOUR Integer 2 Ekleme Saati CAPIBLOCK_CREATEDMIN Integer 2 Ekleme Dakikası CAPIBLOCK_CREATEDSEC Integer 2 Ekleme Saniyesi CAPIBLOCK_MODIFIEDBY Integer 2 Değiştiren Kişi CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE Longint 8 Değiştirme Tarihi CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR Integer 2 Değiştirme Saati CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN Integer 2 Değiştirme Dakikası CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC Integer 2 Değiştirme Saniyesi SITEID Integer 2 Veri Merkezi ORGLOGICALREF Longint 4 Orjinal Kayıt Referansı RECSTATUS Integer 2 Kayıt Durumu WFSTATUS Longint 4 Đş Akış Durumu Banka kredi hareket ilişkilerinin sağlanması için tablolara eklenen kolonlar; Tablo Adı: REPAYPLANSLN Tablo Adı: BANKACC Kolon Adı: FORMULA 1 FORMULA 2 FORMULA 3 Kolon Açıklaması: Geri ödeme planı faiz formul alanı Geri ödeme planı BSMV formul alanı Geri ödeme planı KKDF formul alanı Kolon Adı: Kolon Açıklaması: WTHCLTRLINTEREST Teminatsız Kredi Faiz Oranı 11

12 WTHCLTRLLIMIT Teminatsız Kredi Faiz Limiti Tablo Adı: BNFICHE Kolon Adı: Kolon Açıklaması: BNCRREF Kredi Kartı Logicalref (Bncreditcard.Logicalref) Tablo Adı: BNFLINE Kolon Adı: Kolon Açıklaması: BNCRSOURCE 0: Kredi alınış 1: Ödeme işlemi BNCRREF Kredi Kartı Logicalref (Bncreditcard.Logicalref) BNCRLNTYPE Đşlemin Faiz, BSMV, KKDF ve Masraf karşılığı olduğunu tutuyor. 1: Faiz, 2: BSMV, 3: KKDF, 4: Masraf Tablo Adı: CSROLL Kolon Adı: Kolon Açıklaması: CREDITREF Kredi Kartı Logicalref (Bncreditcard.Logicalref) 12

Banka LOGO Haziran 2008

Banka LOGO Haziran 2008 Banka LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Banka...4 Bankalar ve Banka Hesapları...5 Bankalar...6 Banka Bilgileri...7 Banka Döviz Toplamları...8 Banka Hareketleri...9 Banka Ekstresi...10 Banka Hesapları...11

Detaylı

Banka LOGO Kasım 2009

Banka LOGO Kasım 2009 Banka LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO Banka...4 Bankalar ve Banka Hesapları...5 Bankalar...6 Banka Bilgileri...7 Banka Döviz Toplamları...8 Banka Hareketleri...9 Banka Ekstresi...10 Banka Hesapları...11

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Mart 2012

GO Plus Banka LOGO Mart 2012 GO Plus Banka LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi...

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 İçindekiler Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi... 11 Banka Hesapları...

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

Banka LOGO Ocak 2012

Banka LOGO Ocak 2012 Banka LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Banka... 3 Bankalar ve Banka Hesapları... 4 Bankalar... 5 Banka Bilgileri... 6 Banka Hareketleri... 8 Banka Ekstresi... 9 Banka Hesapları... 10 Banka

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 6 Hesap Özeti Grafiği... 7 Kasa Döviz Toplamları... 8 Kasa Ekstresi... 9 Kasa İşlemleri... 10 Ekle... 10 Değiştir...

Detaylı

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Sistem İşlemleri... 5 Firma Tanımları... 6 Firma Detay Bilgileri... 7 Firmanın Genel Bilgileri... 7 Mali Müşavir Bilgileri... 8 Firma

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir.

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir. 1. KREDĐ KARTI UYGULAMASI LOGO Kredi Kartları uygulaması Cari hesap, banka hesapları ve ödeme tahsđlat planları ekleri ile Kredi Kartı Slipleri, Raporlama eklerinden oluşmaktadır. 1.1. Tanımlar & Uygulamalar

Detaylı

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4

Detaylı

Cari Hesap LOGO Haziran 2008

Cari Hesap LOGO Haziran 2008 Cari Hesap LOGO Haziran 2008 İçindekiler Cari Hesap...5 Cari Hesaplar...6 Cari Hesap Kayıt Türleri...8 Cari Hesaplar Listesi'nde İşlem Özellikleri...9 Grup Şirketleri, Hiyerarşi Kodları ve Grup Ağacı...10

Detaylı

Cari Hesap LOGO Mayıs 2014

Cari Hesap LOGO Mayıs 2014 Cari Hesap LOGO Mayıs 2014 İçindekiler İçindekiler... 2 Cari Hesap... 5 Cari Hesaplar... 6 Cari Hesap Kayıt Türleri... 7 Cari Hesaplar Listesi'nden İşlem Ekleme... 8 Cari Hesap Bilgileri... 9 Cari Hesap

Detaylı

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 İçindekiler Muhasebe...7 Hesap Planı...8 Hesap Bilgileri...10 Bağlantılar/Kontroller...13 Finansal Tablolar...15 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri...16 Hesap Kartı İzleme Pencereleri...18

Detaylı

Cari Hesap LOGO Ocak 2012

Cari Hesap LOGO Ocak 2012 Cari Hesap LOGO Ocak 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Cari Hesap... 5 Cari Hesaplar... 6 Cari Hesap Kayıt Türleri... 7 Cari Hesaplar Listesi'nden İşlem Ekleme... 8 Cari Hesap Bilgileri...

Detaylı

Borç / Avans Yönetimi LOGO

Borç / Avans Yönetimi LOGO Borç / Avans Yönetimi LOGO KASIM 2011 İçindekiler Borç / Avans Yönetimi... 4 Borç Tanımları... 5 Borç Tanım Bilgileri... 6 Borç Kayıtları... 8 Personel Borçlandırma... 9 Borç Toplamları... 11 Borç Taksitleri...

Detaylı

2011 LKS2 - GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

2011 LKS2 - GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 LKS2 - GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 9/3/2011 LKS2 - GO PLUS Ürün Özellik Farkları Genel Özellikler 1. Yönetici Konsolu Yönetici konsolu, firma ile ilgili genel bilgilere kolay erişim sağlar. O anki

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO Bölüm : Finans BANKA VE KASA KUR FARKI HESAPLAMASI

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO Bölüm : Finans BANKA VE KASA KUR FARKI HESAPLAMASI BANKA VE KASA KUR FARKI HESAPLAMASI Kasa Kartı Öndeğer Döviz Türü Özelliği: 1.80.00.00 versiyonuyla birlikte Dövizli kasa takibinin sağlanmasına yönelik olarak kasa kartlarına Döviz türü, Kur türü ve Hareketlerde

Detaylı

Bordro LOGO Kasım 2011

Bordro LOGO Kasım 2011 Bordro LOGO Kasım 2011 içindekiler Bordro... 5 Hesap Şablonları... 6 Şablon Tanımları... 7 Puantaj Öndeğerleri... 11 Öndeğer Tanımları... 12 Öndeğer Tanım ve Fonksiyonları... 13 Geçerli olacak parametre

Detaylı

Bordro LOGO KASIM 2012

Bordro LOGO KASIM 2012 Bordro LOGO KASIM 2012 içindekiler Bordro... 5 Hesap Şablonları... 6 Şablon Tanımları... 7 Puantaj Öndeğerleri... 10 Öndeğer Tanımları... 11 Öndeğer Tanım ve Fonksiyonları... 12 Geçerli olacak parametre

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Logo Ürünleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Logo Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Logo Ürünleri Mart 2012 İçindekiler Yeni Türk Ticaret Kanunu...4 Uluslararası ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS/TFRS)...4 Logo Ürünlerinde Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

Faturalar LOGO Haziran 2008

Faturalar LOGO Haziran 2008 Faturalar LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO - GO Faturalar...4 Alım ve Satış Faturaları...5 Alım ve Satış Fatura Türleri...7 Fatura Bilgileri...8 Fatura Başlık Bilgileri...9 Fatura Satır Bilgileri...10

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 içindekiler Sicil Yönetimi... 5 Sicil Kartları... 6 Sicil Bilgileri... 8 Ana Bilgiler... 8 Ödeme Bilgileri... 11 Bordro Bilgileri... 13 Diğer Bilgiler... 14 Muafiyetler...

Detaylı

Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013

Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013 Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013 İçindekiler Satış ve Dağıtım... 8 Ana Kayıtlar... 10 Verilen Hizmetler... 10 Verilen Hizmet Bilgileri... 11 Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları... 13 Verilen Hizmet Ambar

Detaylı

TAKSĐTLĐ VE UZUN/ORTA VADELĐ KREDĐLER

TAKSĐTLĐ VE UZUN/ORTA VADELĐ KREDĐLER TAKSĐTLĐ VE UZUN/ORTA VADELĐ KREDĐLER Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu 4.0.12 Seti Dbupdate Uygulama Banka modülünde yapılan iyileştirmeler

Detaylı

Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011

Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Sistem İşletmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Rol Tanımları...

Detaylı

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır?

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Logo İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği bir modüldür. Ücret simülasyonu

Detaylı

Teklif Yönetim Sistemi

Teklif Yönetim Sistemi Teklif Yönetim Sistemi LOGO Aralık 2007 İçindekiler Teklif Yönetim Sistemi...5 Müşteriler/Gruplar...6 Müşteri Bilgileri...7 Müşteri İletişim Bilgileri...8 Müşteri Sektör Bilgileri...8 Cari Hesap Bilgileri...9

Detaylı

ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ

ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ Sayfa 1 / 67 ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ ETA:ŞİRKET, çalışılan şirket ile ilgili muhtelif tanımların yapıldığı bir program modülüdür. Programda işyeri/şube kartları, ortaklara ait kartlar, masraf

Detaylı