YEŞİL HAVAALANI PROJESİ UYGULAMA ESASLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEŞİL HAVAALANI PROJESİ UYGULAMA ESASLARI"

Transkript

1 1. Tanımlar ve Kısaltmalar YEŞİL HAVAALANI PROJESİ UYGULAMA ESASLARI 1.1 İşletme: 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yetkilendirilmiş havacılık işletmesi. 1.2 Proje: Yeşil Havaalanı Projesi. 1.3 Sektörel kriterler: Proje kapsamında başvuruda bulunacak işletmelerin TS EN ISO "Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi" işleminin gereklilikleri ile birlikte sağlamak zorunda oldukları, SHGM ile TSE tarafından belirlenen ve SHGM tarafından işletmelere duyurulan gereklilikler. 1.4 Sera gazı kriterleri: Proje kapsamında başvuruda bulunacak işletmelerin TS EN ISO gereklilikleri ile birlikte sağlamak zorunda oldukları, SHGM ile TSE tarafından belirlenen ve SHGM tarafından işletmelere duyurulan gereklilikler. 1.5 SHGM: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. 1.6 TSE: Türk Standardları Enstitüsü. 2. Proje Başvuruları 2.1 Genel Şartlar İşletmelerin, proje kapsamında başvuracakları tesisleri havaalanı sınırları içerisinde yer almalıdır. Proje kapsamında tanımlanan haklar işletmelerin havaalanı sınırları dışında bulunan tesisleri için uygulanmayacak olup, işletmeler bütünlüğün sağlanması amacıyla TS EN ISO Çevre Yönetim Sistemi gerekliliklerini havaalanı sınırları dışında bulunan Genel Müdürlükleri / merkezleri için de sağlamalıdır Terminal içerisinde yer alan büfe, gazete bayii, döviz bürosu, banka, PTT, araç kiralama ofisi, sağlık kuruluşları ve benzeri gibi küçük çapta faaliyet gösteren işletmeler istedikleri takdirde bu dokümanda belirtilen hususların tümünü sağlayarak terminal işletmecisinden bağımsız olarak başvuru yapabilirler "Yeşil Kuruluş Sertifikası" almış işletmelerin personeline ilişkin lisans, sertifika ve benzeri belgelerle ilgili işlemlerde ve hava yolu işletmelerinin hava araçları ile ilgili işlemlerde, proje kapsamında tanımlanan indirimler uygulanmaz Proje kapsamında TSE'ye yapılacak başvurular ile ilgili detaylar, TSE tarafından ayrıca belirlenecek ve SHGM tarafından duyurulacaktır. 2.2 "Yeşil Kuruluş Sertifikası" Başvuruları Birden fazla havaalanında faaliyet gösteren işletmeler, bu dokümanın 6 numaralı bölümünde belirtilen gereklilikleri her bir havaalanında bulunan tesislerinde sağlayarak proje kapsamında SHGM'ye ayrı ayrı başvuruda bulunacaklardır. Bununla birlikte, birden fazla havaalanında faaliyet gösteren havaalanı işletmecileri, bu dokümanın 6 numaralı 04/06/2015, Yeşil Havaalanı Projesi Uygulama Esasları, Sayfa 1 / 6

2 bölümünde belirtilen gereklilikleri her bir havaalanında bulunan tesislerinde ayrı ayrı sağlayarak proje kapsamında TSE'ye başvuruda bulunacaklardır. Diğer işletmeler ise bu dokümanın 6 numaralı bölümünde belirtilen gereklilikleri her bir havaalanında bulunan tesislerinde sağlayarak bu tesislerin tümü için proje kapsamında TSE'ye başvuruda bulunabileceklerdir İşletmeler, başvuru yapmadan önce bu dokümanın 6 numaralı bölümünde belirtilen gereklilikleri sağlamalıdır İşletmeler, bu dokümanın 6 numaralı bölümünde belirtilen gereklilikleri sağladıktan sonra bu dokümanın numaralı bölümünde belirtilen belgeleri resmi yazı ile SHGM'ye göndererek başvuruda bulunacaklardır. 2.3 "Yeşil Havaalanı Sertifikası" Başvuruları "Yeşil Havaalanı Sertifikası" başvurusu yapılabilmesi için bu havaalanında yer alan havaalanı işletmecisinin, terminal işletmecisinin, hava tarafında münferit tesisi bulunan yer hizmetleri kuruluşlarının, bakım kuruluşlarının, ihrakiye tesislerinin ve hava tarafında münferit tesisi bulunan veya faaliyet gösteren diğer işletmelerin 1 tümünün "Yeşil Kuruluş Sertifikası" almış olmaları gerekmektedir. Ancak, Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller ile Sıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY33-B) kapsamında Çalışma Ruhsatı alan kuruluşlar (terminal işletmecileri hariç), sadece kendi uçaklarına bakım yapan kuruluşlar ve genel havacılık ile hava taksi işletmelerine bakım yapan kuruluşların Yeşil Kuruluş Sertifikası almaları gerekli değildir "Yeşil Havaalanı Sertifikası" için yalnızca havaalanı işletmecileri bu dokümanın numaralı bölümünde belirtilen belgeleri resmi yazı ile SHGM'ye göndererek başvuruda bulunacaklardır. 2.4 Başvuru Sırasında Sunulacak Belgeler "Yeşil Kuruluş Sertifikası" Başvuru Dokümanları "Yeşil Kuruluş Sertifikası" için başvuruda bulunacak işletmeler, aşağıda belirtilen belgeleri resmi yazı ile SHGM'ye göndermelidir: "Yeşil Kuruluş Sertifikası" Başvuru Formu (Ek-1). TSE'den alınacak ve proje kapsamında TS EN ISO Çevre Yönetim Sistemi gerekliliklerinin sektörel kriterlerle birlikte sağlandığına dair ifadeleri içeren resmi yazı. TSE'den alınacak Sera Gazı Doğrulama Belgesi'nin onaylı örneği. TSE'den alınacak ve proje kapsamında sera gazı kriterlerinin sağlandığına dair ifadeleri içeren resmi yazı. 1."Yeşil Havaalanı" Sertifikası başvurusu yapılabilmesi için bu dokümanının numaralı maddesinde belirtilen işletmelerin "Yeşil Kuruluş" Sertifikası almaları zorunlu değildir. 04/06/2015, Yeşil Havaalanı Projesi Uygulama Esasları, Sayfa 2 / 6

3 "Yeşil Havaalanı Sertifikası" Başvuru Dokümanları "Yeşil Havaalanı Sertifikası" için başvuruda bulunacak havaalanı işletmecisi, "Yeşil Havaalanı Sertifikası" Başvuru Formu'nu (Ek-2) resmi yazı ile SHGM'ye göndermelidir. 3. Başvuru Dokümanlarının Değerlendirilmesi İşletme tarafından SHGM'ye gönderilen ve bu dokümanın 2.4 numaralı bölümünde belirtilen başvuru dokümanları SHGM tarafından değerlendirilir. SHGM, gerekli görmesi halinde işletmeden ilave belge isteyebilir ve / veya mahallinde inceleme yapabilir. SHGM tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülmesi halinde işletmeler için "Yeşil Kuruluş Sertifikası" ve / veya havaalanı için "Yeşil Havaalanı Sertifikası" düzenlenir. 4. Sertifikaların Askıya Alınması veya İptal Edilmesi, Proje Kapsamında Yeniden Başvuru Yapılması 4.1. "Yeşil Kuruluş Sertifikası"nın Askıya Alınması TSE tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen TS EN ISO denetimi sonucunda Çevre Yönetim Sistemi Belgesi'nin askıya alınması durumunda, Bu dokümanda belirtilen diğer gerekliliklerin sağlanamaması ve söz konusu gerekliliklerin sağlanması için SHGM tarafından ilave süre verilmesi durumunda söz konusu sürenin bitimine kadar, "Yeşil Kuruluş Sertifikası" askıya alınır. Bu süre içerisinde işletme "Yeşil Kuruluş Sertifikası" ile elde ettiği haklardan faydalanamaz "Yeşil Kuruluş Sertifikası"nın İptal Edilmesi İşletme tarafından TS EN ISO kapsamında TSE ye periyodik denetim talebinde bulunulmaması veya TSE nin denetim planına teyit verilmemesi, TSE tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen TS EN ISO denetimi sonucunda TS EN ISO Çevre Yönetim Sistemi Belgesi'nin yenilenmemesi veya feshedilmesi, İşletme tarafından her bir takvim yılı için sera gazı envanter raporunun doğrulama faaliyetinin TSE ye yaptırılmaması, İşletme tarafından her bir takvim yılı için oluşturulan sera gazı envanter raporunun, TSE tarafından işletmece talep edilen güven seviyesinde doğrulanamaması, Bu dokümanda belirtilen diğer gerekliliklerin sağlanamaması, durumunda "Yeşil Kuruluş Sertifikası" iptal edilir. "Yeşil Kuruluş Sertifikası" iptal edilen işletmenin yeniden "Yeşil Kuruluş Sertifikası" alabilmesi için bu dokümanda belirtilen gerekliliklerin tümünü yeniden sağlaması gerekir. 04/06/2015, Yeşil Havaalanı Projesi Uygulama Esasları, Sayfa 3 / 6

4 4.3. "Yeşil Havaalanı Sertifikası"nın İptal Edilmesi Havaalanında bulunan işletmelerden en az 1 (bir) tanesinin "Yeşil Kuruluş Sertifikası"'nın iptal edilmesi durumunda veya "Yeşil Kuruluş Sertifikası" almamış bir işletmenin havaalanında faaliyet göstermeye başlaması durumunda 2 "Yeşil Havaalanı Sertifikası" iptal edilir Havaalanında bulunan işletmelerden en az 1 (bir) tanesinin "Yeşil Kuruluş Sertifikası"'nın askıya alınması durumunda, "Yeşil Havaalanı Sertifikası" iptal edilmez "Yeşil Kuruluş Sertifikası"nın Askıya Alınması veya İptal Edilmesine Yönelik TSE Tarafından SHGM ye Yapılacak Bildirimler Sertifikaların askıya alınmasına ve/veya iptal edilmesine sebep olan ve bu dokümanın 4.1. ve 4.2. maddelerinde belirtilen hususlar TSE tarafından SHGM ye resmi yazı ile bildirilir "Yeşil Kuruluş Sertifikası" İptal Edilen İşletmenin Yeniden "Yeşil Kuruluş Sertifikası" Başvuru Yapması Bu doküman kapsamında "Yeşil Kuruluş Sertifikası" iptal edilen işletme, sertifikanın iptal edildiği tarihten başlamak üzere iki yıl süreyle başvuru yapamaz "Yeşil Kuruluş Sertifikası" iptal edilen işletmenin yeniden "Yeşil Kuruluş Sertifikası" alabilmesi için bu dokümanda belirtilen gerekliliklerin tümünü yeniden sağlaması gerekir "Yeşil Havaalanı Sertifikası" İptal Edilen Havaalanı İşletmecisinin Yeniden "Yeşil Havaalanı Sertifikası" Başvuru Yapması "Yeşil Havaalanı Sertifikası" iptal edilen havaalanına yeniden "Yeşil Havaalanı Sertifikası" verilebilmesi için havaalanı işletmecisince bu dokümanda belirtilen gerekliliklerin tümünün yeniden sağlaması gerekmektedir. 5. Sertifikaların Geçerliliğinin Devamı Bu dokümanda belirtilen gereklilikler ilgili işletmeler tarafından sağlandıkça işletmelerin sertifikaları geçerlidir. 6. Proje Kapsamında İşletmeler Tarafından Yerine Getirilecek Hususlar 6.1 TS EN ISO standardının yürürlükteki versiyonuna ve SHGM ile TSE tarafından belirlenmiş olan sektörel kriterlere uygun bir Çevre Yönetim Sistemi oluşturulmalı, uygulanmalı, dokümante edilmeli, sürekliliği sağlanmalı ve bu kapsamda TSE tarafından gerçekleştirilen TS EN ISO "Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi" işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. 6.2 Her takvim yılı için TS EN ISO standardının yürürlükteki versiyonuna ve sera gazı kriterlerine uygun bir Sera Gazı Envanter Raporu oluşturulmalı ve TS EN ISO Bu durumda havaalanı işletmecisi tarafından SHGM'ye bildirim yapılacaktır. 04/06/2015, Yeşil Havaalanı Projesi Uygulama Esasları, Sayfa 4 / 6

5 standardına göre TSE tarafından Sera Gazı Envanter Raporunun doğrulama işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir İşletmelerin Proje Kapsamında Elde Edeceği Haklar 7.1. "Yeşil Kuruluş Sertifikası" Alan İşletmelerin Proje Kapsamında Elde Edeceği Haklar "Yeşil Kuruluş (Green Company)" unvanını kullanma Proje kapsamında belirlenmiş olan "Yeşil Kuruluş (Green Company)" logosunu kullanma SHGM tarafından düzenlenen yetki belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdidi için SHGM'ye ödenecek ücretlerde, SHGM Ücret Tarifeleri'nde belirtilen oranda indirim "Yeşil Havaalanı Sertifikası" Alan Havaalanında Bulunan ve "Yeşil Kuruluş Sertifikası"na Sahip Havaalanı İşletmecisinin Elde Edeceği Haklar "Yeşil Havaalanı (Green Airport)" unvanını kullanma Proje kapsamında belirlenmiş olan "Yeşil Havaalanı (Green Airport)" logosunu kullanma SHGM tarafından düzenlenen yetki belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdidi için SHGM'ye ödenecek ücretlerde, SHGM Ücret Tarifeleri'nde belirtilen oranda indirim 7.3. "Yeşil Havaalanı Sertifikası" Alan Havaalanında Bulunan ve "Yeşil Kuruluş Sertifikası"na Sahip İşletmelerin Proje Kapsamında Elde Edeceği Haklar "Yeşil Kuruluş (Green Company)" unvanını kullanma Proje kapsamında belirlenmiş olan "Yeşil Kuruluş (Green Company)" logosunu kullanma SHGM tarafından düzenlenen yetki belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdidi için SHGM'ye ödenecek ücretlerde, SHGM Ücret Tarifeleri'nde belirtilen oranda indirim 5 3.TSE ye yapılacak olan Sera Gazı Envanter Raporu doğrulama başvuruları; 15/02/2014 tarihli Yeşil Havaalanı Projesi Uygulama Esasları veya bu Uygulama Esasları kapsamında daha önce "Yeşil Kuruluş" Sertifikası almış işletmeler tarafından, başvurunun yapılacağı takvim yılından bir önceki takvim yılını kapsayacak şekilde bu takvim yılının 30 Nisan gününe kadar, Bu esaslar kapsamında ilk kez "Yeşil Kuruluş" Sertifikası almak için başvuracak işletmeler tarafından, başvurunun yapılacağı takvim yılından bir önceki takvim yılını kapsayacak şekilde bu takvim yılının 30 Haziran gününe kadar, yapılacaktır. Ayrıca, bu maddenin uygulanması TSE'nin tasarrufundadır. 4."Yeşil Kuruluş" Sertifikası almış işletmelerin personeline ilişkin lisans, sertifika ve benzeri belgelerle ilgili işlemlerde ve havayolu işletmelerinin hava araçları ile ilgili işlemlerde, proje kapsamında tanımlanan indirimler uygulanmaz. 5.Yeşil Kuruluş" Sertifikası almış işletmelerin personeline ilişkin lisans, sertifika ve benzeri belgelerle ilgili işlemlerde ve havayolu işletmelerinin hava araçları ile ilgili işlemlerde, proje kapsamında tanımlanan indirimler uygulanmaz. 04/06/2015, Yeşil Havaalanı Projesi Uygulama Esasları, Sayfa 5 / 6

6 8. Son Hükümler 8.1 Proje kapsamında, işletmeler, TSE veya SHGM tarafından istenebilecek diğer bilgi ve belgeleri talep sahibine sunmak zorundadır. 8.2 Uygulamalarla ilgili karşılaşılabilecek aksaklıkların giderilmesine yönelik düzenlemeler gerekli görülmesi halinde TSE ile koordineli olarak SHGM tarafından yapılacaktır. İşletmeler bu düzenlemelere uyum sağlamak zorundadır. 8.3 SHGM ile TSE tarafından belirlenmiş olan sektörel kriterler ve sera gazı kriterlerinde yapılan değişiklikler SHGM tarafından duyurulacaktır. İşletmeler bu düzenlemelere uyum sağlamak zorundadır. 8.4 Proje kapsamında yapılacak uygulamalarda, SHGM ile TSE tarafından belirlenmiş olan sektörel kriterler ve sera gazı kriterlerinin son hallerinin dikkate alınması gerekmektedir. 8.5 İşletmeler, proje kapsamında belirlenebilecek ilave gereklilikleri de sağlamak zorundadır. 8.6 Havaalanı ve terminal işletmecileri, proje kapsamında belirtilen gereklilikleri sağlamaya yönelik çalışmaları yaparken, otopark, büfe, acente ve benzeri mütemmimleri de dikkate almalıdır. 8.7 Bu doküman yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. EKLER: 1- "Yeşil Kuruluş Sertifikası" Başvuru Formu. 2- "Yeşil Havaalanı Sertifikası" Başvuru Formu. 3- Yeşil Havaalanı Projesi Sektörel Kriterler Dokümanı. 4- Yeşil Havaalanı Projesi Sera Gazı Kriterleri Dokümanı. 04/06/2015, Yeşil Havaalanı Projesi Uygulama Esasları, Sayfa 6 / 6

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ SERA GAZI KRİTERLERİ DOKÜMANI

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ SERA GAZI KRİTERLERİ DOKÜMANI 1. Amaç YEŞİL HAVAALANI PROJESİ SERA GAZI KRİTERLERİ DOKÜMANI Bu dokümanın amacı, proje kapsamında işletmelerin TS EN ISO 14064-1 gereklilikleri ile birlikte sağlamak zorunda oldukları sera gazı kriterlerini

Detaylı

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ SEKTÖREL KRİTERLER DOKÜMANI

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ SEKTÖREL KRİTERLER DOKÜMANI 1. Amaç YEŞİL HAVAALANI PROJESİ SEKTÖREL KRİTERLER DOKÜMANI Bu dokümanın amacı, proje kapsamında işletmelerin TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi işleminin gereklilikleri ile birlikte

Detaylı

YÖNETMELİK TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A)

YÖNETMELİK TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A) 16 Kasım 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28823 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Kasım 2013 CUMARTESİ Sayı : 28823 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Maliye Bakanlığından: MERKEZÎ YÖNETİM

Detaylı

SHY-M KAPSAMINA GİRMEYEN HAVA ARAÇLARININ SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİĞİ TALİMATI (SHT-MD) BİRİNCİ BÖLÜM

SHY-M KAPSAMINA GİRMEYEN HAVA ARAÇLARININ SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİĞİ TALİMATI (SHT-MD) BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: SHY-M KAPSAMINA GİRMEYEN HAVA ARAÇLARININ SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİĞİ TALİMATI (SHT-MD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısıtlamalar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/22) Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26993

Resmi Gazete Tarihi: 10.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26993 Resmi Gazete Tarihi: 10.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26993 SİVİL HAVA ULAŞIMINA AÇIK HAVAALANLARINDA YER ALAN TERMİNALLER İLE SIHHİ İŞYERLERİ İÇİNİŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Detaylı

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI Amaç ve kapsam AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA

Detaylı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TORTOY

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TORTOY 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK 21 Kasım 13 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28828 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK (06.05.14 TARİH VE

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

8. SORU: Laboratuvarlar, dış cephe tabelalarını ne zaman yaptırmak zorundadır? 1/5

8. SORU: Laboratuvarlar, dış cephe tabelalarını ne zaman yaptırmak zorundadır? 1/5 Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı SIKÇA SORULAN SORULAR 1. SORU: Yeterlik Belgesine sahip Laboratuvarların belge süreleri 1 yıl uzatıldı mı? CEVAP: Geçici Madde 1 in 2 inci fıkrasına göre:

Detaylı

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

HAVA ARACI KİRALAMA USUL VE ESASLARI TALİMATI (SHT KİRALAMA) REV. 02 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVA ARACI KİRALAMA USUL VE ESASLARI TALİMATI (SHT KİRALAMA) REV. 02 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden; Amaç HAVA ARACI KİRALAMA USUL VE ESASLARI TALİMATI (SHT KİRALAMA) REV. 02 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı, ticari hava

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

CHARGES TARIFF ÜCRET TARİFELERİ DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

CHARGES TARIFF ÜCRET TARİFELERİ DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION CHARGES TARIFF ÜCRET TARİFELERİ DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION HADB 5-37 CHARGES TARIFF ÜCRET TARİFELERİ DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION İÇİNDEKİLER HAVAALANLARI DAİRE BAŞKANLIĞI HAVAALANI

Detaylı

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 28 Haziran 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29400 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

Havacılık İşletmeleri Güvenlik Yönetim Sistemi (SeMS) Talimatı (SHT-17.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

Havacılık İşletmeleri Güvenlik Yönetim Sistemi (SeMS) Talimatı (SHT-17.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Havacılık İşletmeleri Güvenlik Yönetim Sistemi (SeMS) Talimatı () BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı, Türkiye de faaliyet gösteren Sivil Havacılık

Detaylı

Ü C R E T T A R İ F E S İ

Ü C R E T T A R İ F E S İ ÜCRET TARİFESİ HADB 5-37 Ü C R E T T A R İ F E S İ İÇİNDEKİLER HAVAALANLARI DAİRE BAŞKANLIĞI HAVAALANI STANDARTLARI VE SERTİFİKASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET TARİFESİ 5 HAVAALANI YAPIM İZİNLERİ 5 HAVAALANI İŞLETME

Detaylı

YÖNETMELİK DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI

YÖNETMELİK DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI 11 Şubat 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28201 YÖNETMELİK DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME

Detaylı

YÖNETMELİK HAVA ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ (SHY-HUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK HAVA ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ (SHY-HUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28734 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK HAVA ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ (SHY-HUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Sirküler 2015 / 150 Konu : Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik

Sirküler 2015 / 150 Konu : Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Ankara, 25 Nisan 2015, Perşembe Sirküler 2015 / 150 Konu : Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Sayın Üyemiz; 25 Haziran 2015 Tarihli ve 29397 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. XXX/2872E.445 R.Gazete No. 27757 R.G. Tarihi: 12.11.2010 Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KALE Danışmanlık- 232-445 48 42-4454843 0532-667 61 60 0555-973 06 89

KALE Danışmanlık- 232-445 48 42-4454843 0532-667 61 60 0555-973 06 89 25 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28364 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TEBLĐĞ ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ HĐZMETLERĐNĐ YÜRÜTECEK KURUM VE KURULUŞLARA YETKĐ BELGESĐ VERĐLMESĐ HAKKINDA TEBLĐĞ

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (20.08.2013 tarihli ve 28741sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21)

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21) Ekonomi Bakanlığından: BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ek-1 ve ek-2 de belirtilen

Detaylı

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI MEVCUT YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevre görevlilerinin

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı