Hazırlayan: S. DOĞAN Onaylayan: C.PERGEL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014"

Transkript

1 Sayfa: 1 / 6 Hazırlayan: S. DOĞAN Onaylayan: C.PERGEL Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik Değişikliği Yapan Kişi

2 Sayfa: 2 / 6 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 3D INCERTA tarafından TS EN ISO/IEC yönetim sistemi belgelendirmesi yapılmış firmaların; denetim süreçlerinin takibinin nasıl yapılacağı, belgelerin sürekliliğinin sağlanmasının, askıya alınmasının veya iptal edilmesinin nasıl bildirileceği konularını açıklamaktır. 2 KAPSAM Bu prosedür Kalite yönetim sistemi belgelendirme faaliyetlerini kapsamaktadır. 3 TANIMLAR 3.1 Açık kalmış denetim: Denetim evrakları veya başka tür evraklarla denetimin yapıldığı ispatlanmadığı durumlara verilen isimdir. 3.2 Sertifika süresinin dolması: Bu süre sertifika üzerinde gösterilen geçerlilik tarihinin dolmuş olması anlamındadır. 3.3 Tolerans süresi: Sertifikaların askıya alınması ve iptal edilmesi için tolerans süresi sertifika geçerlilik süresinden önceki ve sonraki tarihleri kapsar. Bu toleranslar belgelendirme türüne göre değişiklik gösterir. 4 SORUMLULUKLAR Bu prosedürün uygulanmasından Belgelendirme bölümü personeli sorumludur 5 UYGULAMA 5.1 Ara Denetimlerin Takibi Firmalar belgelendirildikten sonra yılda bir kez ara denetime tabi olurlar. Belgelendirme Bölümü her ay sonunda, gelecek aya ait bir takip çizelgesi çıkartarak firmaları arar ve denetim tarihi için mutabakata varır Veriler için daha önce belgelendirme bölümünde oluşturulmuş veri bankasından yararlanılır. Gelen ara denetimlerle ilgili veriler ve varsa firmalardaki değişiklikler kayıt altına alınır ve gerektiği durumlarda yeni bir teklif hazırlanır Bu teklifin onaylanmasından sonra ara tetkik için seçilmiş olan denetim tarihinde denetçiler tarafından denetim gerçekleştirilir. Denetimler TS EN ISO / IEC standardına uygun olarak gerçekleştirilir Ara denetimi gerçekleştirilecek firmanın standarda uygun hareket ettiğini ve gerekli şartları yerine getirdiği tespit edilir. Ara denetimler yılda 1 kere yapılır ve tarih olarak belgelendirme tarihi temel alınır Ara denetim programı şunları ihtiva eder: - kalite sistemi - iç tetkikler - yönetim gözden geçirme

3 Sayfa: 3 / 6 - düzeltici ve önleyici faaliyetler - önceki denetimde bulunan uygunsuzlukların gözden geçirilmesi - müşteri şikayetleri - dokümante edilmiş sistemdeki değişiklikler ayrıca her ara denetimde belgelendirme kuruluşu şunları kontrol etmelidir - şirketin hedeflerini göz önünde tutarak kalite yönetim sisteminin etkinliğinin kontrolü - yönetim ile ilgili prosedürler - sistem performansın sürekli iyileştirmesi ile ilgili planlanan aksiyonları - İç denetimlerden çıkan sonuçların gözden geçirilmesi - Logoların kullanımı - Müşteri şikayetleri ve takipleri (düzeltici ve önleyici faaliyetler) Ara denetimlerde başka yönetim sistemleri ile kombine denetimler yapılabilir. Her ara denetimde mutlaka proses denetçisi veya uzmanı bulunmalıdır. Ara denetimin adam gün hesaplamaları denetim teklifi hesabı talimatına göre yapılır Firmanın örneğin ödeme zorluğu, firma yapısının değişmesi gibi geçerli sebepleri öne sürerek belgelerini iptal ettirmek istemeleri aynı şekilde veri bankasında kayıt altına alınır Belgelendirme Bölümüne her gün gelen bilgiler veri bankasına kayıt edilir Ayrıca belgelendirme, ara tetkik ve yeniden belgelendirme için uyulması gereken takvim mevcuttur Yeniden Belgelendirme denetimlerin adam gün hesaplamaları denetim teklifi hesabı talimatına göre yapılır ve belge geçerlilik tarihinden ve 3 yılın tamamlanmasından uygun bir süre önce yapılmış olmalıdır. Yeniden belgelendirme denetiminde şunlar kontrol edilmekte: - Yönetim sistemdeki her maddenin birbiri ile olan etkili etkileşimi - Yapılan değişiklikler ve belgelendirilmiş yönetim sisteminin çalışmasını kuruluşun politikası ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlama durumu - Yönetim sisteminin etkinliği Yeniden belgelendirme tetkik faaliyetleri önemli değişiklikler (taşınma, üst yönetim değişikliği, kapsam değişikliği vs.) için ayrı bir aşama 1 tetkiki gerektirebilir. Böyle özel durumlarda 1. aşama denetimin yapılıp yapılamayacağı belgelendirme bölüm yöneticisi tarafından karar verilir. 3D INCERTAbelgelendirmeyi yenileme hakkındaki kararları yeniden belgelendirme tetkiki sonuçlarına belgelendirme periyodu boyunca sistemin gözden geçirilmesine ve belgelendirme kullanıcılarından alınan şikayetlere dayanarak verir.

4 Sayfa: 4 / Askıya Alma ve İptal etme Belgelendirme komitesi üyelerinden biri her ay listelerde belirlenen müşteri dosyalarını gözden geçirerek askıya alınma ya da iptal kararını verir. Bu karalar askıya alınma/iptal onay formu ile kayıt altına alınır. Sistem belgelendirme programında tanımlanan Due Date 2. Aşamalı belgelendirme veya yeniden belgelendirme denetiminin son denetim günü itibari ile başlar 1. Ara denetim, ilk belgelendirme denetiminden 12 ayı, 2. aşama denetim de, son denetim günü itibariyle 12 ayı geçmemelidir (süre bitimi -3/+0 ay ). Şayet 1. Ara denetim 12 ay içerisinde gerçekleşmez ise belge askıya alınır. Bu durumda adam/gün, ara denetim ile yeniden belgelendirme denetimi arasında kalan adam/güne yükseltilir. Buna rağmen denetim takip eden 3 ay (süre bitimi +3) içerisinde gerçekleşmemiş veya bu süre içerisinde ise belgelendirme kuruluşu tarafından denetim dokümanları kontrol edilerek onaylanmamış ise belge iptal edilir. Gecikmeli gerçekleştirilen denetim, geçerlilik tarihini etkilemez. 2. Ara denetim toleransı süre bitimi itibaren -3/+1 aydır. Süreç belgelendirme kuruluşu tarafından +3 aya kadar onaylanmış olmalı, aksi takdirde askıya alınır. Şayet +3 ila +6 ay peryodunda gerçekleştirilir ise adam/gün ara denetim ile yeniden belgelendirme arasındaki rakama yükseltilir. +6 ay sürecinde de gerçekleşmemiş veya bu süre içerisinde ise belgelendirme kuruluşu tarafından denetim dokümanları kontrol edilerek onaylanmamış ise belge iptal olur. Ertelenme veya tekrar ziyaret denetim tarihi ana geçerlilik tarihini (süre bitimi) etkilemez Belgenin Askıya Alınması 3D INCERTA dan belge alan firmalarla ilgili olarak aşağıdaki durumların herhangi biri tespit edilmesinde belge askıya alınır; Denetimler esnasında majör uygunsuzlukların tespit edilmesi ve giderilememesi durumunda, Firmanın gözetim denetimlerini gerekçesiz ertelemesi durumunda Logo kullanım talimatına uyulmaması durumunda. Müşterinin belgelendirilmiş yönetim sisteminin, yönetim sistemi etkili olma şartları dahil olmak üzere, belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı ve ciddi şekilde başarısız olması, Belgelendirilmiş müşterinin gözetim veya yeniden belgelendirme tetkiklerinin gerekli sıklıkta yapılmasına izin vermemesi, Belgelendirilmiş müşterinin gönüllü olarak geçici askıya alma talebinde bulunması.

5 Sayfa: 5 / 6 Belgenin askıya alınma durumuna Belgelendirme Komitesi üyelerinden biri karar verebilir. Askıya alınma kararı verildikten sonra derhal bu durum firmaya yazılı olarak bildirilir ve belgenin kullanımı durdurulur. Belgenin askıya alınma durumunun kaldırılması için askıya alınma durumunun giderilmesi gereklidir. Belgenin askıya alma durumunun kaldırılabilmesi için gerektiğinde takip denetimi düzenlenir. Denetim sonucunda baş denetçi raporunu sunar. Bu durum giderildiğinde Belgelendirme Komitesi askıya alma durumunu kaldırır. Askıya alma durumu temel alınan belgelendirme denetimi tarihinden itibaren 6 ay içinde giderilmezse Belgelendirme Komitesi kararı ile belge iptal edilerek firmaya duyurulur. Belgesi askıya alınan firmalar web sitesinden duyurulur Belgenin İptali; 3D INCERTA dan belge alan firmalarla ilgili olarak aşağıdaki durumların herhangi biri tespit edilmesinde belge, Belgelendirme Komitesi kararı ile iptal edilir. Belgesi iptal edilen firmaya bu durum derhal bildirilerek kullanımı önlenir. Bu durumların takibinden kalite yönetim temsilcisi sorumludur. Firmanın iflası veya belge kapsamındaki faaliyetine son vermesi, Askıya alınma süresinin dolması, Ücretlerin ödenmemesi, Denetimler esnasında yanlış bilgiler verilmesi, Belgenin yanlış kullanımı sonucunda, Belge geçerlilik süresince firmanın kalite yönetim sistemini uygulamaması durumunda, Firmanın tüzel kişiliğin değişmesi durumunda, Firmanın kendi isteği durumunda, Belge üzerinde oynandığının tespiti durumunda, Sertifikanın iptal edilmesi durumunda müşteri belge ile ilgili herhangi bir reklam faaliyetinde bulunamaz ve orijinal nüshalarını belgelendirme kuruluşuna teslim etmelidir İstisnalar: Tolerans süresi geçtiğinde sertifikalar askıya alınır veya süreye göre iptal edilir. Fakat eğer tolerans süresinden önce müşteri belgelendirme kuruluşuna başvurarak geçerli sebeplerini sunarsa, bu durum Akreditasyon Kuruluşu (TÜRKAK) ile görüşülerek onay alınır (Baş) denetçinin sertifikanın askıya alınması veya iptal edilmesi halindeki durumu: Sertifika eğer bir (baş)denetçinin gecikmesinden dolayı iptal edilirse sorumlu (baş) denetçinin yetkisi 4 hafta askıya alınır. Bu (baş) denetçi 4 hafta hiçbir denetimde kullanılamaz. (Baş) denetçinin askıya alınması ve süreleri kendi dosyasında arşivlenir.

6 Sayfa: 6 / Belge Kapsamının Genişletilmesi/Daraltılması D INCERTA dan belge alan bir firma aldığı belge kapsamında genişletme talebinde bulunabilir. Böyle bir durumda Denetim ve Belgelendirme Prosedürü ne göre denetim planlanır ve gerçekleştirilir. Denetimin sonucuna göre Belgelendirme Komitesi kararına göre kapsam genişletilebilir. Ayrıca gözetim denetimi esnasında firmanın talebi olursa kapsam genişletmesi yapılabilir. Bu gibi durumlarda firmaya yeni belge düzenlenir D INCERTA dan belge alan firmaların gözetim denetimi esnasında uygunsuzluğun olması veya firmanın kendi talebi ile kapsamı Belgelendirme Komitesi kararına göre daraltılabilir. Bu gibi durumlarda firmaya yeni belge düzenlenir. 6 İLGİLİ DOKÜMANLAR Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

SĐSTEM BELGELENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ

SĐSTEM BELGELENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ 1 / 14 21.07.2010-4 YAYIN REV. NO REV. Đ AÇIKLAMA Đ 1 14.03.2007 Belgelendirme başvurunun alınması değerlendirilmesi ve sky p53 e göre belgenin iptali ve askıya alınması eklendi. 2 15.04.2008 Ön tetkik,

Detaylı

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI : 1 / 14 Amaç IEP tarafından, kuruluşların verdikleri hizmetlerle ilgili ATEX Direktifleri kapsamındaki Türk Standardlarına ve/veya EN Standardlarına göre yapılan inceleme, muayene deney sonucu verilen

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü.

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 --.--.---- İlk Yayın 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI 1. Giriş TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI Bu belgelendirme programı, GSI SLV-TR nin, TS EN 1090-1 standardına göre çelik ve alüminyum yapı imalatı için belgelendirme

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

TUV Rheinland LGA Products GmbH (TRLP) Test ve Sertifikasyon Koşulları (PZO)

TUV Rheinland LGA Products GmbH (TRLP) Test ve Sertifikasyon Koşulları (PZO) TUV Rheinland LGA Products GmbH (TRLP) Test ve Sertifikasyon Koşulları (PZO) İçindekiler 1. Uygulamanın Kapsamı 2. Sözleşmesel Esaslar 3. Test Yönetmelikleri 4. Sertifikasyon Yönetmelikleri 5. Takip İzlemesi

Detaylı

KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011

KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011 1 / 12 0.AMAÇ Bu talimat EN ISO 17024 standartı kuralları çerçevesinde INSPECCO tarafından Personel Belgendirme Sisteminin ilgili standard şartlarına göre değerlendirilerek Kaynakçı ve Kaynak Operatörlerinin

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

TS EN ISO 9606-1 KAYNAKÇI SINAV ŞARTNAMESİ

TS EN ISO 9606-1 KAYNAKÇI SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, kaynakçı adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI Sayfa No : 1 / 19 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL HAZIRLAYAN SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL)

Detaylı

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MSY.: 202-4 (C) TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ ANKARA GENELKURMAY BASIM EVİ 2008 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.) II D A Ğ I

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ

Detaylı

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne "CE" uygunluk işareti

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ YÖNERGESİ. Doküman No: USE-0041 Revizyon Tarihi: _DH Revizyon No:16 Sayfa No:1/128. KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi

KOSGEB DESTEKLERİ YÖNERGESİ. Doküman No: USE-0041 Revizyon Tarihi: _DH Revizyon No:16 Sayfa No:1/128. KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi No:1/128 KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Uygulama Yönergesinin amacı; 05 Nisan 2005 tarih

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 12 20 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28713 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA

Detaylı

7-) Bir kuruluşta üst yönetim tarafından resmi ve yazılı olarak belirlenen kalite amaç ve önerilere ne denir?

7-) Bir kuruluşta üst yönetim tarafından resmi ve yazılı olarak belirlenen kalite amaç ve önerilere ne denir? 1-) ISO 9000 KYS Standardı Kaliteyi nasıl tanımlamaktadır? a) Müşteri memnuniyeti b) Standartlara uygunluk c) Kullanım amacına uygunluk d) Toplumda meydana getirdiği minimum zarardır. e) Yapısal özellikler

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31.01.2013 tarihli 28545 sayılı düzenlemeli BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

11UY0031-3 ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ (Seviye 3) SINAV ŞARTNAMESİ

11UY0031-3 ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ (Seviye 3) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0031-3 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ KALİTE MARKASI

TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ KALİTE MARKASI TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ KALİTE MARKASI www.turqum.com Türk Makine Sektörü Kalite Markası TURQUM Markası Nedir Bir Ürün Uygunluk Markası olan TURQUM, ürünün önceden belirlenmiş olan ürün standartlarına ve

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı