ÖRGÜTSÜZ BİR HALK KOLAY AVDIR! ÖRGÜTLÜ HALK İSE YENİLMEZDİR!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRGÜTSÜZ BİR HALK KOLAY AVDIR! ÖRGÜTLÜ HALK İSE YENİLMEZDİR!"

Transkript

1 Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Temmuz 2013 Fiyatı: 1,00 TL ÖRGÜTSÜZ BİR HALK KOLAY AVDIR! ÖRGÜTLÜ HALK İSE YENİLMEZDİR! POLİS ÇADIRLARI DHL İŞÇİLERİNDEN ANILDI SÖKTÜ... PROTESTO HAZİRAN BÜYÜK İŞÇİ DİRENİŞİ KATLİAMIN 20. YILINDA MİTİNG Tunus Dersleri Güvercin Anıldı Emekçiler Torba'ya Girmeyecek!

2 GEZİ PARKI DİRENİŞİ VE İŞÇİ SINIFI 2 Gezi Parkı ile başlayan ve tüm ülkeye yayılan direniş biçim değiştirerek sürüyor. Mücadele toplantılarla, etkinliklerle ve birçok ilde sürdürülen park forumları ile devam ediyor. Devletin gözaltılar ve tutuklamalarla direnişle hesaplaşmaya çalışması da sürüyor. Geçen sayımızda Gezi Parkı direnişi üzerinde durmuş ve başyazımızı kapitalizmi yıkma mücadelesinin gerçek öznesi üreten, bütün değerleri yaratan sınıf, işçi sınıfıdır. İşçi sınıfı önderliğinde emekçi sınıflar harekete geçmeden, sömürü sistemlerini devirmek mümkün değildir. Bütün bunları öğrenmek, bilinçlenmekte yetmez. Örgütlenmeliyiz. sözleriyle bitirmiştik. Bu yazımızda Gezi Parkı direnişini işçi ve emekçilerin durumu üzerinden değerlendirerek yukarıdaki sözümüzü açıklamak istiyoruz. Gezi Parkı direnişinin en önemli yanı tüm ülkede milyonlarca insanın şu veya bu şekilde kendiliğinden direnişe geçmiş olmasında yatıyor. Bunun yanında en önemli sorunu da bu milyonlarca insanın ezici çoğunluğunun örgütsüz olmasındadır. Aynı güç örgütlü olmuş olsa idi direnişin ortaya çıkaracağı sonuç andaki sonuç ile kıyaslanamayacak kadar büyük olurdu. Hiç şüphesiz bizce en güçlü ve etkili örgütlülük işçi sınıfının örgütlülüğüdür. Ancak biz örgütlülüğü sadece işçi sınıfının örgütlülüğü ile sınırlamıyoruz. Ezilen, sömürülen diğer tüm sınıf ve katmanların da örgütlülüğü gerekmekte, işçi sınıfı yürütülen mücadelenin öncüsü olmalıdır. Gezi Parkı direnişine katılanların, militan bir mücadele sergileyenlerin büyük çoğunluğunu öğrenci gençlik oluşturuyordu. Harekete damgasını vuran sınıf küçük-burjuvaziydi. Bunun yanında direniş içerisinde hiçte azımsanmayacak kadar işçi ve emekçi de yer aldı. Bu işçi ve emekçilerin arasında sendikalarda örgütlü kesimlerde çoğunluktaydı. Ama sendikalar yoktu, olamadı. İlk olarak KESK Gezi Parkı Gezi parkı direnişinin en önemli yanı tüm ülkede milyonlarca insanın şu veya bu şekilde direnişe geçmiş olmasında yatıyor. Bunun yanında en önemli sorunu da bu milyonlarca insanın ezici çoğunluğunun örgütsüz olmasındadır. Aynı güç örgütlü olmuş olsa idi direnişin ortaya çıkaracağı sonuç andaki sonuç ile kıyaslanamayacak kadar büyük olurdu. direnişinden önce kararlaştırdığı ve 5 Haziran da yapacağı grevi Gezi Parkı direnişi ile birleştirerek 4 Haziran gününe çekti.kesk in aldığı karara göre polis şiddetini protesto etmek için 4 Haziran günü işyerlerine siyah kıyafetler ve bantlarla gidilecek, saat de greve çıkılacaktı. Grev 5 Haziran günü de sürdürülecekti. Daha sonra DİSK, TTB ve TMMOB de KESK in grevini destekleyeceğini açıkladı. 240 bin üyesinden dem vurarak bu kararını açıklayan KESK in grevi, grev olarak gerçekleşmedi. 4 Haziran günü öğle saatlerinde her zamanki türden basın açıklamaları ile grev gerçekleştirildi. 5 Haziran günü de biraz daha kalabalık olarak aynı tabloyu gördük. KESK üyelerinin bulunduğu kamu dairelerinde ise durum sıradan bir günden farksızdı. Günlük çalışma devam etmekteydi. DİSK in greve desteği de yapılan yürüyüş ve basın açıklamalarına yöneticilerin ve çok az sayıda işçinin katılımı ile gerçekleşti. Sendikaların durumunu bilen bizler açısından bu sürpriz değildi. Ancak duyarlılığı olağanüstü derecede artmış olan kitleler KESK in 240 bin üyesiyle yapacağı grevi dört gözle bekler olmuştu. Bunun yanında işçi sendikalarının da grev kararları alarak harekete geçmesi bekleniyordu yılında gerçekleşen Haziran Büyük İşçi Direnişi bir fırsat olabilirdi. DİSK grev kararı alarak hayatı durdurabilirdi. Oysa öyle olmadı, Haziran da DİSK 13 bölgede etkinlik, yürüyüş ve basın açıklamaları yapmakla yetindi. Nihayet 17 Haziran da KESK, DİSK, TTB, TMMOB ve TDB genel grev kararı aldı. DİSK ve KESK öncülüğünde oda ve birlikler İstanbul da saat 16 da Taksim e yürümek istediler. Polis izin vermedi, görüşmeler yapıldı ama polis ikna edilemeyince Taksim e yürünmekten vazgeçildi. Diğer illerde de benzer şekilde ve genelde direnişin olduğu parklara doğru yürüyüşler yapıldı. Sonuç itibariyle bu grevde grev olarak değil, eylemlerle geçmiş oldu. Günlük yaşam devam etti. Elbette bu durum bir sürpriz değil. Çünkü hem memur, hem de işçi sendikalarının örgütlülük durumu içler acısı. Gezi parkı direnişi sendikaların bu içler acısı durumunu geniş kitlelere de göstermiş oldu. Çünkü grev, grev demekle, eylemlerde sürekli Genel grev, genel direniş sloganları atmakla, sendikaları göreve çağırmakla olmuyordu. Bu çok daha ciddi, sabırlı ve kararlı bir iştir. İşyerlerinden, kendi üyelerinden bile uzak olan sendikaların büyük çoğunluğu için bırakalım hayatı durdurmak, orta ölçekli bir işletmede işi durdurmak bile hayaldir. Hatırlanacağı üzere 22 Nisan da Tek Gıda-İş Sendikası Çaykur da ilk kez greve çıktı. Tek Gıda-İş Sendikası anlaşmazlıkla sonuçlanan görüşmelerden sonra grev silahını kullanmak istedi. 58 işyerinde 9 binden fazla örgütlü işçi greve çıkacaktı. Sendika Çaykur un uzlaşmaz tutumuna karşı bu gücünü öne sürüyordu. Ancak grev daha başladığı gün, yeterli katılım olmadığı, Çaykur un greve karşı 7 bin civarındaki mevsimlik işçiyi işe çağırması ve bu işçilerinde grev kararına uymayarak işbaşı yapmış olmalarından dolayı sona erdi. Bu durum Tek Gıda-İş Sendikasının durumunu somut olarak gözler önüne serdi. Sendikalar yeni haklar elde etmek bir yana, üyelerinin en basit haklarını bile koruyamaz duruma geldiler, getirildiler. Bu konuda sermaye ve temsilcileri ellerinden geleni yapıyorlar. Sorun burada değil. Sorun bir bütün olarak sendikalarda, işçi sınıfından yana olan örgütlenmelerdedir. Sendikaların toplam örgütlülüğü çalışanların %10 unu bile bulmamaktadır. Örgütlü olanların önemli bir bölümü de kağıt üzerinde üye konumunda. Yani sendikaların gerçek anlamda hayatı durdurabilecek güçleri yoktur. Andaki en önemli sorun bu iken, sendikaların bu gücünü bilen veya bilmesi gereken sınıftan yana birçok örgütün hala eylem-

3 lerde Genel grev, genel direniş sloganlarını atması ve sendikaları göreve çağırması bilinç bulanıklığı yaratmaktan başka bir şey değildir. Eğer hastalığı teşhis edemezseniz, doğru reçete yazamazsınız. Sendikaların gücünü ve durumunu bile bile genel grev sloganları atarsanız, en basit eylemleri bile grevmiş gibi değerlendirirseniz, kitlelerin sınıfın gücünden ve öncü rolünden şüphe duymasını sağlarsınız. Yıllarca bu yapıldı ve hala yapılıyor. Sendikaların önemli bir bölümü sarı, sınıf uzlaşmacı, işbirlikçi bir konumda durmaktadır. Sendikaların başına sendika bürokrasisi çöreklenmiştir. Çok az sayıdaki sendikanın mücadeleci konumda olması bu gerçeği değiştirmemektedir. Kısacası sendikal alanda durum içler acısıdır. Sonuç itibariyle, sendikaların Gezi Parkı direnişinde çok aktif bir rol üstelenebilecek durumları olmamıştır. Mücadeleci olarak tanımlayabileceğiz birkaç sendika bile alanlara çıkmamış, birçok ilde parklarda sürdürülen direnişlere aktif destek vermemiştir. Sınıfın ve sendikalarının durumu budur. Bir tek işçi sınıfı üretimden gelen gücünü kullanarak sermayeye ve onun tüm partilerine diz çöktürebilir. Bu gerçeği bilerek hareket etmek zorundayız. Gezi Parkı direnişi bu anlamda hem sendikaların var olan gücünü/güçsüzlüğünü göstermesi, hem de halkın diğer kesimlerinin örgütsüzlüğünü gözler önüne sermesi açısından büyük bir rol oynamıştır. Bu yüzden görev öncelikle sarı, işbirlikçi, sınıf uzlaşmacılara karşı mücadele ederek işçi sınıfını örgütlenmektir. Diğer taraftan işçi sınıfının kendi sınıf partisi önderliğinde ezilen ve sömürülen diğer kesimleri de örgütlemek gerekmektedir. Aksi halde birçok isyan burjuvazinin ayak oyunları ile kolayca bastırılabilecektir. Örgütsüz bir halk egemenler için kolay avdır. Örgütlü halk ise yenilmezdir. Şimdi hedef örgütlenmek, örgütlenmek ve örgütlenmektir SEN DİSK GENEL SEKRETERİ ARZU ÇERKEZOĞLU'NA BÖYLE DAVRANAMAZSIN! Bugünlerde Başbakan RTE ve AKP hükümetine tepki konulacak çok şey var şüphesiz... Ve her kesimden de farklı tepkiler yükseliyor. Ancak Başbakanın bir davranışı var ki, sınıf bilinçli işçiler buna kesinlikle tepkisiz kalmamalı! Hürriyet gazetesinde çıkan habere göre (ki AKP teşkilatının açıklamasında bir nevi doğrulanıyor) Başbakan RTE Gezi Parkı Direnişi nedeniyle yaptığı görüşmelerden birinde söz alan DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu nu Haddinizi bilin, sizin haddinize mi bize sosyoloji öğretmek diye azarlıyor ve öfkeyle ayağa kalkıyor ve kızı Sümeyye tarafından yatıştırma amacıyla dışarı çıkartılıyor. Olayın nasıl geliştiğini DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu Hürriyet gazetesine şöyle açıklamış: Çerkezoğlu, toplantıda söylediklerini şöyle aktardı; Sayın Başbakan a hitaben Siz de çözüm istiyorsunuz, biz de çözüm istiyoruz. Ancak bunu sadece mimari bir proje sorununa indirgemek yanlış olur. Eğer biz bu toplantıyı 25 Mayıs ta yapıyor olsaydık, haklı olurdunuz, sadece mimari bir projeden bahsederdik. Ancak geçen 17 günde bu ülkede başka bir şey yaşandı. Gezi eylemlerine katılan yüzbinlerce insan, bir irade ortaya koydu. Siz gerek bu toplantıda, gerekse daha önceki konuşmalarınızda hep halkın iradesinden bahsediyorsunuz. Biz de bu kelimeyi çok seviyoruz. Halkın iradesi önemlidir. Olay mimari bir mesele değil, toplumsal bir gerçekliğe dönüşmüştür. 17 gün içinde olaylarda 4 ölüm olayı yaşanmış, binlerce kişi yaralanmıştır. Artık bu olay sadece Gezi parkıyla ilgili olmaktan çıkmıştır. Artık ortada toplumsal ve sosyolojik bir durum vardır. Buna karşı da bir şeyler söylemek zorundasınız dedim. Çerkezoğlu nun bu sözleri üzerine salonda bir gerginlik yaşandığı, Başbakan Erdoğan ın da bir siyasetçi olarak sosyolojiyi iyi bildiğini söylediği belirtildi. Yaşanan kısa gerginliğin ardından, önce Başbakan Erdoğan, ardından da kızı ve danışmanı Sümeyye Erdoğan toplantı salonundan ayrıldı. (http://www.hurriyet.com.tr/gundem/ asp) Bu olay tepkisiz kalınamayacak kadar önemlidir: Bir Başbakan ın kimseyi azarlama hakkı yoktur, hele hele bir sendikanın Genel Sekreterini azarlama hakkı hiç yoktur! RTE nin DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu na yönelik davranışı tam bir pederşahi, üstün erkek tavrıdır ve bu red ve teşhir edilmek zorundadır. RTE nin karşısında konuşan, ister beğenelim ister beğenmeyelim, işçi sınıfının bir kesiminin örgütlü olduğu bir sendika, bir kitle örgütünün temsilcisidir. Evet, DİSK i gerçek bir sınıf sendikası olmadığı noktasında beğenmiyor, eleştiriyoruz. Ve bu reformist-sendikanın andaki Genel Sekreteri olması sıfatıyla Arzu Çerkezoğlu da bu eleştirilerimizin hedefidir şüphesiz. Ancak bu doğrular, bizim Arzu Çerkezoğlu şahsında genelde işçi sınıfına, özelde de işçi ve emekçi kadınlara yapılan hakareti sineye çekeceğimiz anlamına gelmez! Şu açık bir gerçektir ki, Arzu Çerkezoğlu, erkek egemen olan DİSK teşkilatı içinde bir kadın sendikacı olarak zorlu bir mücadeleyle yönetime kadar yükselebilmiştir. Onun DİSK Genel Sekreterliğine kadar yükselebilmiş olması sendikayı erkek egemen olmaktan çıkarmamaktadır. Onun kat etmiş olduğu zorlu yol, erkek egemen sendikaların kadın sendikacılara yer açmaya karşı nasıl direndiklerinin göstergesi olmaktadır. Ve şurası çok açık ki, sendikadaki ve toplumdaki erkek egemen zihniyete rağmen DİSK Genel Sekreteri pozisyonuna gelen Arzu Çerkezoğlu bir kadın yönetici olarak her gün her saat kendini kabul ettirme mücadelesi yürütmek zorunda kalmaktadır. Başbakanın öfkesine ve hakaretine maruz kalmış olmak da işte buna tekabül etmektedir. Ve yine görülen o ki, Arzu Çerkezoğlu çok yalnızdır. Olayın hemen ardından DİSK Yönetim Kurulunun resmi bir sen benim Genel Sekreterime hakaret edemezsin! açıklaması olmamıştır. Bundan sonra gelse de bu tespitimizi değiştiremez, tam tersine ancak ve ancak ataerkil zihniyete karşı durma refleksinin ne durumda olduğunun göstergesi olur. Başbakanın böylesine ölçüsüz davranabilmesinin esas nedeni, karşısında kitlesel olarak örgütlü gerçek sınıf sendikasının bulunmamasıdır. Görev işçi sınıfı ve emekçilerin toplumsal gücünü dayatan gerçek sınıf sendikalarının yaratılmasıdır. Böylesi sınıf sendikaları ataerkilliği aşarak gelişecektir. Sınıf bilinçli işçi ve emekçilere bu konuda çok görev düşüyor. Öyleyse hemen işimize koyulalım: İşyerinde, sendikada ve toplumda her türden erkek egemenliğine karşı mücadelemizi yükseltelim. Ne AKP saltanatı - ne Kemalist diktatörlük! Evde-sokakta-sendikada kahrolsun erkek egemenliği! Yeni işçi dünyası okuru 3

4 15-16 HAZİRAN BÜYÜK İŞÇİ DİRENİŞİ ANILDI 4 İşçi sınıfının gücünü gösterdiği Haziran büyük işçi direnişi 43. yılında anıldı. Adana da bulunan DİSK e bağlı sendikalar 15 Haziran Cumartesi günü saat da Genel-İş Sendikası Adana Şubesi önünde bir araya geldi. KESK ve diğer demokratik kitle örgütleri de eyleme destek verdiler. Genel-İş önünde sendika temsilcileri ve işçiler beklerken Atatürk Parkından devrimci/sol kurum ve partiler destek yürüyüşüne geçtiler. İki grup Genel-İş önünde birleştikten sonra Büyükşehir Belediyesi önüne doğru yürüyüş başladı. Yürüyüş boyunca, Faşizme karşı omuz omuza!, Yaşasın Haziran direnişimiz!, Her yer Taksim her yer direniş! sloganları atıldı. Atatürk Parkına gelindiğinde burada bir basın açıklaması yapıldı. DİSK adına Bölge Temsilcisi Kemal Aslan basın açıklamasını okudu. Açıklamada Haziran büyük işçi direnişi selamlandı ve kitlelerin 43 yıl sonra yine Haziran ayında direnişe geçtikleri belirtildi. Polisin saldırıları ve AKP nin tutumu eleştirildi. Yapılan basın açıklamasının ardından Çukurova Eşcinsel İnisiyatifi üyeleri bir basın açıklaması yaptılar. Çukurova Eşcinsel İnisiyatifi nden çağrı Çukurova Eşcinsel İnisiyatifi üyeleri Adana daki Taksim Gezi Parkı direnişine ilk gününden bu yana aktif destek verenlerden. İnisiyatif üyeleri yaptıkları açıklama ile bir eşcinselin daha hayatına mal olan homofobik ahlakı kınadılar. İnisiyatif adına konuşan Sait Can Türkiye de yaşayan lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüellerin nefret ve şiddete maruz kaldıklarını belirtti. Sait Can inisiyatif adına son olarak ailesinin homofobik baskısı nedeniyle 13 Haziran da 22 yaşındaki Cenk in intihar ettiğini açıkladı. Can Cenk in ölümüne ailesinin ve toplumun homofobik/transfobik ahlakının neden olduğunu belirtti. Açıklamada şöyle denildi: Türkiye de yaşayan Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Transseksüeller olarak sürekli bir nefret ve şiddete tanık olmaktayız. Cinsel yönelim veya cinsiyet kimliklerimiz nedeniyle yaşadığımız baskılar, bizi ya gizlenmeye ya da açılarak mücadeleye mecbur kılmaktadır. Bazen direkt olarak hayati tehlike nedeniyle bazen de işimizi, arkadaşımızı ya da ailemizi kaybetmek korkusuyla gizlenmek zorunda bırakılmamız onurlu yaşam hakkımızı açıkça elimizden alırken, bunun karşısında durmak ve açılma cesareti göstermek ise bizi bir ölüm kalım savaşıyla burun buruna getirmektedir. ( ) LGBT intiharları toplumsal cinayettir. Bildiğiniz gibi ülkemizde insanlar, eşcinsel, travesti yahut transseksüel olduğu için neredeyse her gün öldürülmekteler. Gazetelerin üçüncü sayfaları bu sözümona marjinal kimliklerin trajik hikayeleriyle doludur. Ancak gazetelerde yazılmayan bir tür cinayet daha vardır; Toplumsal Cinayet. Bu cinayetler kendini masum bir İNTİHAR şeklinde gösterse de bunun temelinde homofobik /transfobik nefretin olduğu gerçeği su götürmez. ( ) Biz Adanalı LGBT ler ve Atatürk Parkı Direnişçileri olarak kendi doğurduğu yavrusuna sahip çıkmaktan utanmış bu aileyi ve onların evlat kanıyla kirlenmiş ahlaklarını kınıyoruz! Olay bir intihar olduğu için yasal olarak bir suçlu arama şansımız yok. Ama biliyoruz ki bu bir dolaylı cinayettir. Ve suçlu, gelenek görenek maskesi altında vahşi bir canavar gibi aramıza sızan ve toplumsal birliğimize karşı büyük bir tehdit oluşturan homofobik/transfobik ahlaktır. Bu ahlak, evlerimizde, okullarımızda, işyerlerimizde, siyasilerin kürsülerinde her gün yeniden yaratılmakta ve neredeyse kutsal bir anlama bürünmektedir. Biz bu ezberci nefretin bir an önce durmasını, tüm transfobik/homofobik şiddet mağdurlarının haklarının savunulmasını, LGBT bireylere karşı olanlar da dahil tüm nefret cinayetlerinin sorumlarının bulunmasını ve yargılanmasını talep ediyoruz. Gerçek barış, toplum içerisindeki bütün bireylerin özgürlüğü ve eşitliği ile mümkün olacaktır. Cenk in intiharı son nefret trajedisi olsun Yapılan açıklama Eşcinsel/ Transseksüel kanlarıyla kirlenmiş ahlakınız batsın! Homofobik/ transfobik cinayetlere son! denilerek bitirildi. Açıklama sonrasında alanda bulunanlar Susma haykır, eşcinseller vardır sloganı atarak İnisiyatif üyelerine destek verdiler

5 15-16 HAZİRAN BÜYÜK İŞÇİ DİRENİŞİNDEN TAKSİM GEZİ DİRENİŞİNE Adana da, Yeni Dünya İçin Çağrı olarak, 16 Haziran Pazar günü İHD de Haziran Büyük İşçi Direnişinden Taksim Gezi Parkı Direnişine Benzerlikler, Farklılıklar, Dersler başlığı altında, serbest kürsü tarzında bir tartışma toplantısı düzenledik. Toplantımızın bir gün öncesinde yani Cumartesi günü polis başta Taksim olmak üzere direnişe katılan tüm illerdeki eylemcilere saldırdı. Adana da da polis Atatürk Parkı nda direnen kitleye saldırdı ve kurulan çadırlarla küçük kütüphaneyi yıktı. Bütün gece çatışmalar yaşandı. Bu nedenle katılım düşündüğümüzün altında kaldı. Toplantımızı bir hafta öncesinde kararlaştırmış ve duyurusunu yapmıştık. Bu nedenle ve bu saldırıların sıcağı sıcağına tartışılmasının verimli olacağını düşündüğümüzden iptal etmeyi ya da ertelemeyi düşünmedik. Toplantı YDİ ÇAĞRI adına kısa bir sunumla başladı. Sunumda Haziran işçi direnişinin gelişmesi, direnişin patlak vermesi ve sonuçlarına kısa tezler halinde yer verildi. Bu direnişin kendiliğinden bir hareket olduğu, M-L bir önderlikten yoksun olduğu vurgulandı. Öte yandan bu direnişin işçi sınıfına kendi gücünü gösterdiğini, işçilerin örgütlü olduklarında karşılarında hiçbir gücün duramayacağını ispatladığı ifade edildi. Ardından Gezi Parkı direnişlerinin de arka planı ve gelişimi kısaca anlatıldı. Gezi parkı direnişlerine gelmeden önce AKP nin nasıl iktidara geldiği anlatıldı. 80 yıldır uygulanan baskıların AKP yi iktidara taşıdığı, ordu vesayetine AKP döneminde son verildiği, paşaların, askerlerin yargılandığı ve tutuklandığı ifade edildi. Kürt sorununa ilişkin çözüm sürecinin de yine AKP hükümeti döneminde başlatıldığı söylendi. AKP nin iktidarını pekiştirdiği bu uygulamaların devamında örneğin yeni içki yasası düzenlemesi, eğitim sistemindeki değişiklikler, çoğunluk oyuna dayanan baskıcı tutum, eleştirilere karşı tahammülsüzlük gibi faşist uygulamalarda bulunmaya başladığı söylendi. Gezi parkı direnişinin ülkelerimiz tarihinde bir ilk olduğu vurgulandı. İlk kez tabandan demokrasi sesinin bu kadar gür bir şekilde yükseldiği, direnişlerin hızlı ve ani bir şekilde yaygınlaştığı ifade edildi. Bu direnişin de kendiliğinden bir hareket olduğu, ama direnişlerin yayıldığı alan, direnişlere aktif katılan kitlelerin sayısı ve nitelikleri bakımından Haziran işçi direnişinden farklı olduğu ve eylemlerde ulusalcıların büyük etkisi olduğu vurgulandı. Aynı zamanda kitlelerin örgütsüz oluşları ve bu harekete öncülük edecek güçlü bir komünist partisinin eksikliğine dikkat çekildi. Sunumun ardından tartışma bölümüne geçildi. Bu bölümde en çok, Gezi Parkı direnişlerine Kürt hareketinin sınırlı desteği, Haziran direnişi ve Gezi Parkı direnişinin içerik olarak farklılıkları, sendikaların, işçi ve emekçilerin bu direnişe katılımı, devrimcilerin bu sürece dahil olması konuları üzerinde duruldu Haziran direnişinin, sınıfın üretimi durdurmasıyla içerik olarak devrimci olduğu, sendikaların, iki günlük grev dışında sınıfın bir hareketi olmadığı söylendi. Devrimcilerin bu süreci yönetemedikleri, kitle içerisinde marjinal bir konumda durdukları, hiçbir devrimci örgütün sınıf içerisinde bir güç oluşturamadığı vurgulandı. Devrimci örgütlerin gücünü kadrolarının oluşturacağı vurgulandı. Devrimci örgüt ve yapıların anda güçsüz oldukları bu nedenle harekete öncülük etmek durumunda olmadıkları, aksine hareketin peşinden sürüklendikleri ifade edildi. Devrimci örgütlerin bu hareketten dersler çıkarması gerektiği, kadro sorununa ağırlık verilmesi gerektiği, sınıfla daha fazla iç içe olmaya çalışmaları gerektiği söylendi. Toplantı tartışma bölümünün ardından sona erdi TAKSİM GEZİ PARKI DİRENİŞİNE 15. GÜNDE SALDIRI 11 Haziran Salı günü, Taksim Gezi Parkı direnişinin 15. gününde polis direnişe saldırdı. Saat u gösterdiğinde Çevik Kuvvet Tomalar eşliğinde Taksim Meydanına girdi. Bir grup polis AKM önüne konuşlandı. AKM ye asılan pankartlar, flamalar söküldü. Bir grup polis Atatürk anıtı önüne konuşlandı. Anıta asılan flama ve bayraklar indirildi. Diğer yandan polis şu anonsu yapıyordu: Lütfen gezi parkına girin. Etkinliklerinize devam edin. Gezi Parkına müdahale edilmeyecektir. Sabah saat dan gece saat ye kadar polis saldırısı, çatışmalar, direniş sürdü. Tarlabaşı Bulvarı, Harbiye, Mete Caddesi, İstiklal Caddesi, Sıraselviler de barikatlar kuruldu. Polis her seferinde biber gazı, tazyikli su, ses bombası eşliğinde saldırdı. Harbiye tarafında çatışma saatler sürdü. Saat sularında çevik kuvvet Gezi Parkı içine girdi. Yoğun protestolar sonucu bir süre sonra geri çekilmek zorunda kaldı. Polisin her saldırısı sırasında Gezi Parkı içine yoğun gaz bombası, biber gazı atıldı. Tazyikli su sıkıldı. Çadırların bir bölümü bu saldırılar sırasında yıkıldı. Bir ara revir boşaltılmak zorunda kalındı. Taksim Dayanışması Polisin saldırısını protesto etmek için insanları Taksim e çağırdı. Binlerce kişi saat da Taksim deydi. Saldırı protesto edildi. Basın açıklaması okundu. Konuşmalar yapıldı. Bir süre sonra polis hiçbir uyarı yapmadan binlerce kişiye saldırdı. Yoğun gaz bombası, tazyikli su eşliğinde yapılan saldırı ile kitle dağılmak zorunda kaldı. Taksim Meydanında kurulan çadırlar kaldırıldı. Meydana asılan pankartlar, flamalar indirildi. Meydan belediye ekipleri tarafından temizlendi. Taksim Gezi Parkı direnişinin 16. gününde Polis Taksim Meydanına yerleşti. Meydana çıkan yollara kurulan barikatlar kaldırıldı. Alan trafiğe açıldı. Polisin saldırısı sırasında onlarca kişi yaralandı. Yaralılar içinde durumu ağır olan insanlar var. Saldırı sırasında polis plastik mermi de kullandı. Gezi Parkına Topçu Kışlası adı altında yapılması planlanan AVM iptal edilsin! Gezi Parkı betondan arındırılarak gerçek anlamda yeşillendirilerek park yapılsın! Taksim Meydanı yeşillendirilerek yeşil alan yapılsın!

6 POLİS GEZİ PARKI İÇİNE GİRDİ, GEZİ PARKI YASAK BÖLGE! Taksim Gezi Parkı direnişinin 18. gününde, Başbakan Erdoğan içerisinde Taksim Dayanışması dan 2 temsilcinin bulunduğu heyet ile görüştü. Erdoğan üç beş çapulcu dediği insanların temsilcileri ile direniş sonucu görüşmek zorunda kaldı. Direnişin talepleri konusunda görüşmede herhangi bir uzlaşmaya varılamadı. Hükümet taleplerin karşılanması doğrultusunda herhangi bir adım atmadı. Başbakan ile yapılan görüşme hakkında Gezi Parkı sakinlerine bilgi verildi. Parkın 7 noktasında oluşturulan forumlarda görüşme üzerine tartışıldı. Tartışmaya katılan insanlar direnişin nasıl sürdürüleceği üzerine görüşlerini ifade ettiler. Taksim Dayanışması platformu içerisinde yer alan kurumlar sabaha kadar süren toplantı yaptılar. Direnişin sürdürülmesi düşüncesini ifadede eden kurumlar yanında, HDK bileşenleri direnişi tek çadır kurarak sürdürme kararı aldı. Bu karara bağlı olarak HDK bileşenleri çadırlarını topladılar. Direnişin 20. gününde Taksim de yapılacak miting ile direniş bitirilecekti. Fakat Cumartesi günü polisin müdahalesi buna izin vermedi. Taksim Gezi Parkı direnişinin 19. gününde polis Gezi Parkına saldırdı ve parkı ele geçirdi. Polis saldırıdan önce Taksim Meydanında anons yapmaya başladı. "Bu yaptığımız son uyarılardır. Gezi Parkı'nı terk edin", "Dağılmanız için yeterli süre verilmiştir. Aranızdaki provokatörlere inanmayın", "Kamuya açık alanı işgal edemezsiniz. Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlar oradan uzaklaşın" şeklinde anonslar yaptı. Taksim Meydanında bekleyen kitle ve park içindeki kitle dağılmadı. Saat civarında Tomalar tazyikli su sıkmaya başladı. Meydandaki kitle dağıldı. Tomalar Gezi Parkına tazyikli su sıkmaya, polis gaz bombası atmaya başladı. Çevik kuvvet gezi parkına girdi. Yoğun gaz kullanan polis çadırları sökmeye başladı. İlerleyen çevik kuvvet revire girdi. Revirdeki doktorların ısrarı sonucu revirden ayrılan polis gaz bombası atmayı ihmal etmedi. Gazdan etkilenen sağlık personeli dışarıya çıkmak zorunda kaldı. Gezi Parkını tamamen ele geçiren polisin ardından parka iş makineleri girdi. Parkta kurulu her şey toplanmaya başladı. Harbiye yönüne doğru dağılan kitlenin bir bölümü Divan Oteline sığındı. Buraya da polis gaz bombası attı. Mecidiyeköy e kadar kitleyi kovalayan polis metrobüs durağına gaz bombası attı. Mecidiyeköy durağında durmayan metrobüsler ancak kitlenin otobüslerin önünü kesmesi sonucu durdu. Taksim Meydanı, Gezi Parkını işgal eden polis alana kimseyi yaklaştırmadı. Taksim çevresinde, Harbiye de, Dolapdere de, Sıraselvilerde binlerce kişi polis ile çatıştı. Osmanbey de polis ile çatışma sabaha kadar sürdü. Direnişin 20. gününde, İstiklal Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Osmanbey de çatışmalar gün boyu sürdü. Polis ile çatışan binlerce kişi barikatlar kurdu. Polis tazyikli su, gaz bombası ile kitleyi dağıtmaya çalıştı. Polisin saldırısı sonucu onlarca kişi yaralandı. Onlarca kişi de gözaltına alındı. Osmanbey de bekleyen kitle içinde bulunan bir okurumuz polisin attığı gaz kapsülünün yüzüne gelmesi sonucu yaralandı. Okurumuz hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı DİSK, KESK, TMMOB, TTB, TDB DEN GEZİ PARKI DİRENİŞİ'NE DESTEK EYLEMİ 6 DİSK, KESK, TMMOB, TTB, TDB; AKP hükümetinin Gezi Parkı direnişini bastırmak için kullandığı azgın faşist terörü protesto etmek için 17 Haziran da hizmet üretimini durdurma, alanlara çıkma kararı aldı. Aciller dışındaki hizmet üretimini durdurarak şehirlerin merkezi meydanlarına yürüme kararı alan konfederasyonlar, hizmet üretimini ne kadar durdurdular tartışılır. Konfederasyonların genel grev kararı ve uygulaması propaganda anlamında bir değeri var. Fakat gerçek anlamda uygulanan ve yapılan genel grev değil. İstanbul da sendikalar iki noktada toplandı. Taksim Tünel ve Şili de bulunan DİSK önü. Taksim Tünel de KESK, TMMOB, TTB, TDB üyeleri ve yürüyüşe katılmak isteyenler toplandı. Polis 2 Toma ve çevik kuvvet ile cadde üzerinde barikat kurdu. Kitlenin yürüyüşüne izin verilmedi. Bu durumu protesto için uzun süre oturma eylemi yapıldı. 1 saat 15 dakika sonra konfederasyonlar adına basın açıklaması okundu. Açıklamadan sonra eylem bitirildi. Kitlenin bir bölümü dağılmayarak Taksim e doğru yürüyüşe geçti. Zambak sokak başına kadar yürüyen, sokak başında bekleyen kitleye polis saldırdı. Şişli de bulunan DİSK önünde toplanan DİSK üyeleri ve yürüyüşe katılan kurumlar Taksim e doğru yürüyüşe geçti. Pangaltı ya kadar süren yürüyüş, polisin yürüyüşe izin vermemesi sonucu burada basın açıklaması yapıldı. Açıklamadan sonra yürüyüşe katılan kitlenin bir bölümü dağıldı. Yürüyüşe devam etmek isteyen, bekleyen kitleye bir süre sonra polis saldırdı. Saldırı sonrası Kurtuluş un ara sokaklarına çekilen kitle ile polis arasında çatışma yaşandı

7 İŞÇİLER, EMEKÇİLER GEZİ PARKI EYLEMLERİNE DESTEK OLMAK İÇİN İŞ BIRAKTILAR 15 Haziran günü Taksim ve Gezi Parkı na yapılan müdahalenin ardından, bu müdahaleyi protesto etmek amacı ile KESK, DİSK, TMMOB, TTB ve TDB ortak karar alarak, tüm bölgelerde, 17 Haziran Pazartesi günü 1 günlük iş bırakma eylemi yaptılar. Eyleme sendikalar, odalar ve sağlık örgütleri ile birlikte çeşitli siyasi örgüt temsilcileri, gazete çevreleri katıldı. Adana da da iş bırakan işçi ve emekçiler caddelerde idi. Saat da Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan kitle, sloganlar, alkışlar ve ıslıklarla son dönemde direnişlerin Adana daki merkezi haline gelen Atatürk Parkı na kadar yürüdüler. Yürüyüş boyunca Faşizme karşı omuz omuza!, Direne direne kazanacağız!, Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz!, Hükümet istifa!, Her yer Taksim, her yer direniş!, İşçi memur el ele genel greve! vb. sloganları atıldı. Atatürk Parkı na gelindiğinde ilk olarak direnişlerde hayatını kaybeden direnişçiler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından basın açıklaması okundu. Açıklamada şunlar söylendi: Taksim Gezi Parkı nın ranta kurban edilmesine karşı gelişen yurttaş duyarlılığını polis terörü ile bastırmaya kalkışan AKP iktidarı Türkiye halkının vicdanının, hak ve adalet arayışının güçlü duvarına çarptı. Bizler Türkiye halkının hak, adalet, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin en köklü emek ve meslek örgütleri olarak, AKP iktidarının despotik bir rejim oluşturma yönündeki bu saldırganlığının durdurulmasının bugünün en yakıcı demokratik görevi olduğu kanısındayız. Bu nedenle AKP hükümetinin polisi tarafından uygulanan şiddete derhal son verilmesini ve başta Taksim olmak üzere şehirlerin meydanlarında uygulanan polis ablukasının kaldırılmasını talep ediyoruz. Açıklamanın ardından eylem sonlandırıldı. Yürüyüş boyunca atılan sloganlarda, okunan basın metninde hep AKP ye yüklenilmiş, AKP nin faşistliğinden bahsedilmişti. Fakat bu hükümetin, parçası olduğu kapitalist sisteme ve bu sistemin faşizanlığına dair tek kelime söylenmedi. Her ne kadar anda faşizmin uygulayıcısı AKP ise de asıl sorun kapitalist sistemin kendisindedir. Yalnızca anti AKP ci olmak yetmez, anti Kapitalist olmak gereklidir. Yaşasın İşçilerin Birliği! Kahrolsun kapitalizm ve her türden gericilik! POLİS ÇADIRLARI SÖKTÜ, HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ Polisin Taksim Gezi Parkına saldırı düzenleyerek çadırları sökmesinin ardından Adana polisi de Atatürk Parkındaki çadırları söktü. Buna öfkelenen halk sokaklara çıkarak tepkisini gösterdi. Taksim Gezi Parkı direnişine destek vermek amacıyla insanlar 15 Haziran Cumartesi günü de Atatürk Parkında buluştu. Bugün de eylem olağan bir şekilde sürüyordu. Cumartesi günü olduğundan park içerisi kalabalıktı. Eylemcilerin yanı sıra birçok kişi parka gelerek neler olduğunu görmeye çalışıyordu. Özellikle yazılan sloganlar, dövizler ve çapulcu kütüphanesi ilgi çekiyordu. AKP li bir grubun saldırısına uğrayan Akkapı mahallesinin kurduğu çadırda ilgi çeken yerlerden biriydi. Akşam saatlerinde yine AKP il binasına yürümek isteyen bir gruba polis saldırdı. Gece boyunca çatışmalar sürdü. Çatışmaların bitmesinin ardından polis gece civarında Parka saldırdı. Çadırların sökülmesini engellemeye çalışan 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar bir gün sonra serbest bırakıldılar. Polisin saldırısının ardından parka giren belediye ekipleri her şeyi topladı ve temizlik yaptı. Bu durumda Pazar günü akşamı protesto edildi. Saat den itibaren insanlar parkta toplanmaya başladılar. Yaklaşık 5 bin kişi toplanmıştı. Ardından yürüyüş başladı. İstasyon Meydanına doğru yüründü. Yol boyunca sloganlar atıldı. Evlerden ve yürüyüş güzergahından da destek geliyordu. Sular mevkiine gelindiğinde kitlenin çoğunluğu alınan karara uyarak İstasyon Meydanına doğru yürüyüşe devam etti. Yaklaşık bin kişilik bir grup ise AKP il binasına yürümek için Kasım Gülek Köprüsüne yöneldi. Meydana gelindiğinde en az 10 bin kişi toplanmıştı. Meydanda bir basın açıklaması yapılarak polis şiddeti kınandı ve talepler tekrar açıklandı. Meydanda basın açıklaması yapılır ve kitle Ziyapaşa Bulvarından tekrar Atatürk Parkına doğru ilerlerken Kasım Gülek köprüsünü tutan polis orada bulunanlara saldırdı. Akşam geç saatlere kadar çatışmalar sürdü. Sular da çatışmalar devam ederken Atatürk Caddesi üzerinde birkaç barikat kuruldu ve ateşler yakıldı. Polis gece geç saatlerde kitleye tazyikli su ve biber gazı ile saldırarak Atatürk caddesinde bulunan barikatları kaldırdı KARARA RAĞMEN ADANA HALKI YÜRÜDÜ 17 Haziran akşamı da yaklaşık 2 bin kişi Atatürk Parkında toplanmaya başladı. Ancak ne yapılacağına ilişkin bir belirsizlik vardı. Gelen insanlar yürüyüş yapılacağını düşünerek gelmişlerdi. Sendika, siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinden oluşan platformda bir kararsızlık vardı. Bazı insanlar inisiyatif kullanarak yürüyüş yapmak için çaba gösterdiler. Ancak platform temsilcileri alanda konuşarak yürümeme kararı aldılar. Bunun üzerine birçok kişi alandan ayrılmaya başladı. Bir süre sonra bu karara itiraz edenler parkta bulunan insanlara giderek yürüyüşe ikna etmeye çalıştılar. Bu ikna çabaları platformun aldığı karar nedeniyle geri çevrildi. Sonuç itibariyle platformun kararına rağmen yaklaşık bin kişi Atatürk Caddesinden yürüyüşe geçti. Sular civarında Kasım Gülek Köprüsüne doğru ilerlediler. Polis her zamanki yerde kitleyi durdurdu 7

Polis Taksim Meydanı'na girdi

Polis Taksim Meydanı'na girdi On5yirmi5.com Polis Taksim Meydanı'na girdi Gezi Parkı eylemlerinin 15. gününde polis, Taksim Meydanı na girdi. AKM ve Cumhuriyet Anıtı ndaki afişler söküldü, barikatlar da kaldırıldı. Yayın Tarihi : 11

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

1 Mayıs 2008 Taksim Dosyası

1 Mayıs 2008 Taksim Dosyası 1 Mayıs 2008 Taksim Dosyası Başbakan işçiyi 'ayaktakımı', Adalet Bakanı evrensel gösteri hakkını 'Anayasa'ya başkaldırı' diye tanımlayınca polis de Taksim'i korumak uğruna savaş a hazırlandı. Taksim, Beşiktaş,

Detaylı

EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ

EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ 162 Şubemiz, Odamızın ana yönetmeliği uyarınca ülke ve toplum çıkarları doğrultusunda, yurdumuzun

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Günlük Haber Bülteni 13.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Tarih:12.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sabah.com.tr Tarih:12.03.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

ÖZ GIDA-İŞ. e-devlet. İşçi Sendikaları Üyelik İşlemleri. Öz Tütün, Müskirat, Gıda Sanayi Yardımcı işçileri sendikası

ÖZ GIDA-İŞ. e-devlet. İşçi Sendikaları Üyelik İşlemleri. Öz Tütün, Müskirat, Gıda Sanayi Yardımcı işçileri sendikası ÖZ GIDA-İŞ Öz Tütün, Müskirat, Gıda Sanayi Yardımcı işçileri sendikası e-devlet İşçi Sendikaları Üyelik İşlemleri e-devlet SENDİKA ÜYELİĞİ ve ÜYELİĞİN KAZANILMASI 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

Detaylı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Af Örgütü ve Hakikat Adalet Hafıza Derneği'nin her ay düzenledikleri

Detaylı

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ MERKEZ TRAVMA BİRİMİ GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN ETKİLENENLERE YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI. 1 Haziran-30 Ağustos 2013

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ MERKEZ TRAVMA BİRİMİ GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN ETKİLENENLERE YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI. 1 Haziran-30 Ağustos 2013 TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ MERKEZ TRAVMA BİRİMİ GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN ETKİLENENLERE YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI 1 Haziran-30 Ağustos 2013 Türk Psikologlar Derneği Travma, Afet ve Kriz Birimi

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Yeni Seçilen Tarsus CHP İlçe Yönetimini ziyaret ederek

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 16 ŞUBAT 2011 CVK OTEL- İSTANBUL Tarihi günler yaşıyoruz. 10 Şubat-15 Şubat tarihleri arasında

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4 HAZİRAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Gece boyu sürdü DOLMABAHÇE tarafından gelen 100 kişilik bir gruptan yüzleri maskeli bazı kişiler, Beşiktaş'ta Başbakanlık Çalışma

Detaylı

21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 225 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 13 Ocak 2012 KESK Genel Merkezi başta olmak üzere bir çok ilde KESK e bağlı sendikalar, demokratik kurumlar, belediyeler ve siyasi

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

İlerici Kadınlar Kimdir?

İlerici Kadınlar Kimdir? İlerici Kadınlar Kimdir? Türkiye de AKP iktidarı ile ivme kazanan piyasacılık ve gericilik kadınlar üzerindeki baskıyı daha da artırmıştır. Özellikle son on yılda toplumsal yaşamın dincileştirilmesi kadın

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli/Akdeniz Mahallesinde 2015 Genel Seçimlerine

Detaylı

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması İçindekiler 44. Dönem Genel Kurul Gündemi... 11 43. Dönem Organları... 12 43. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 16 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 20 18

Detaylı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! Clara Zetkin haklı olarak Kadının özgürlüğünün, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, emeğin sermayenin

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01. Günlük Haber Bülteni 01.02.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih:

Detaylı

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Ocak - Şubat 2013 22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Açılış konuşmasının devamında Şube Yönetim Kurulu Sekreterimiz Alişan Çalcalı tarafından Şube etkinlikleri ve çalışmalarına

Detaylı

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE MALİ ÇALIŞMALARIMIZ. Mali Sekreterlik. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart 2008 - Mart 2011 Şube Çalışma Raporu

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE MALİ ÇALIŞMALARIMIZ. Mali Sekreterlik. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart 2008 - Mart 2011 Şube Çalışma Raporu EĞİTİM SEN MALİ ÇALIŞMALARIMIZ 91 MALİ SEKRETERLİK RAPORU VE BİLANÇOLAR çalışmalarımız Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasının genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, 4688 sayılı yasaya, tüzük hükümleri

Detaylı

HER YER TAKSİM HER YER DİRENİŞ!

HER YER TAKSİM HER YER DİRENİŞ! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Haziran 2013 Fiyatı: 1,00 TL HER YER TAKSİM HER YER DİRENİŞ! HAVA İŞ ABLUKA ALTINDA MESS SÜRECİNİ METAL GREVE ÇIKTI İŞÇİSİ BELİRLEYECEK! DAVASI ADANA DA İSYAN AHMET YILDIZ

Detaylı

Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler.

Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler. İSTANBUL TAYAD lı Aileler Bayram Kahvaltısında Bir Araya Geldiler Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler. Kahvaltıdan önce yapılan

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 26.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 26.01. Günlük Haber Bülteni 27.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 26.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 26.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 26.01.2015

Detaylı

gezi direnişin ve dirilişin simgesi oldu

gezi direnişin ve dirilişin simgesi oldu gezi direnişin ve dirilişin simgesi oldu Gezi Direnişi Taksim Gezi Parkı na İstanbul 6 ncı İdare Mahkemesi ve 2 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı na rağmen Topçu Kışlası nı Taksim

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 12006 Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 2006 yılından beri Bütün öğretmenler kadrolu olmalıdır diyerek mücadelemizi, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi yönünde yoğunlaştırdık. 2 22008 Bakan Hüseyin

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

MART 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin İl ve Merkez İlçeler Gençlik Kolları Başkanları

Detaylı

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mezitli Belediye Başkanı nı makamında ziyaret ederek

Detaylı

Radyo. Bayram teklifi. MUSTAFA Kemal Atattürk 16 Mayıs ta annesiyle vedalaşıp Bandırma Vapuru

Radyo. Bayram teklifi. MUSTAFA Kemal Atattürk 16 Mayıs ta annesiyle vedalaşıp Bandırma Vapuru 17 MAYIS 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Bayram teklifi MUSTAFA Kemal Atattürk 16 Mayıs ta annesiyle vedalaşıp Bandırma Vapuru ile Beşiktaş tan Samsun hareket etti. Bu Beşiktaş

Detaylı

: İstanbul Barosu Başkanlığı

: İstanbul Barosu Başkanlığı 31.05.2013 815 İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA İHBARDA BULUNAN : İstanbul Barosu Başkanlığı İHBAR EDİLENLER : Şiddet ve zor kullanan kolluk görevlileri, onlara bu yönde emir ve talimat verenler, bu

Detaylı

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006 TTB Merkez Konseyi YÖK Başkanı sayın Erdoğan Teziç ile 26 temmuz çarşamba günü görüştü. Görüşmede TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 2006 Raporu sunuldu. Yeni tıp fakülteleri açılması, öğrenci sayıları,

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.aktifhaber.com Tarih: 22.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.aktifhaber.com Tarih: 22.01. Günlük Haber Bülteni 23.01.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.aktifhaber.com Tarih: 22.01.2015 1 2 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 22.01.2015 İNTERNET

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 20 MAYIS 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Federasyona katıldılar TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği nde İstanbul Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulu ve Beşiktaş Muhtarlar Derneği

Detaylı

KAYMAKAMA ve GAZETECİLERE SALDIRDILAR

KAYMAKAMA ve GAZETECİLERE SALDIRDILAR KAYMAKAMA ve GAZETECİLERE SALDIRDILAR Bodrum Gümüşlükte olaysız ve şenlik gibi yapılan sembolik tabela dikimini yapan Bodrum Kaymakamı Dr.Mehmet Gödekmerdan ikinci durağı Kadıkalesi Ormancılar Sitesinde

Detaylı

Metodoloji Türkiye Ne Diyor?

Metodoloji Türkiye Ne Diyor? HAZİRAN 2013 Metodoloji Türkiye Ne Diyor? Araştırması İNC Araştırma ve İletişim Danışmanlığı tarafından 24-29 Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın alan uygulaması NUTS 2 sınıflamasına

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EKİM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık İlçesi nde meydana gelen dolu yağışı

Detaylı

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni 1 2 3 4 5 01 Eylül 2010 tarihinde, Türkiye Barış Meclisi Diyarbakır girişiminin 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle kurduğu barış çadırına Diyarbakır İKK tarafından gerçekleştirilen ziyarete Şube Yönetim

Detaylı

SPoD LGBTİ, Siyaset Okulu nun Üçüncüsünü Gerçekleştirdi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor

SPoD LGBTİ, Siyaset Okulu nun Üçüncüsünü Gerçekleştirdi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor Biz Kimiz? Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) bireylerin insan haklarının yanı sıra sosyal ve ekonomik haklarıyla

Detaylı

http://www.haber18.com

http://www.haber18.com http://www.haber18.com Haberin Ayrıntıları: 5 Haziran Dünya Çevre Günü Karatekin Parkı nda Çankırı Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla kutlandı. Programa Valimiz Vahdettin

Detaylı

Şiddete Karşı Kadın Buluşması 2

Şiddete Karşı Kadın Buluşması 2 Şiddete Karşı Kadın Buluşması 2 Evde, Okulda, Sokakta, Kışlada, Gözaltında Şiddete Son 18-19 Mart 2006, Diyarbakır ŞİDDETE KARŞI KADIN BULUŞMASI 2 EVDE, OKULDA, SOKAKTA, KIŞLADA, GÖZALTINDA ŞİDDETE SON

Detaylı

SPoD, Dünya Seks İşçileri Günü Etkinliğine Katıldı. Türkiye'de LGBT Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştırması Devam Ediyor

SPoD, Dünya Seks İşçileri Günü Etkinliğine Katıldı. Türkiye'de LGBT Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştırması Devam Ediyor SPoD, Dünya Seks İşçileri Günü Etkinliğine Katıldı 1-2 Mart tarihlerinde SPoD adına Deniz Şapka, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği'nin 3 Mart Dünya Seks İşçileri Günü etkinliğine katıldı.

Detaylı

Destek Personeli Eğitimleri

Destek Personeli Eğitimleri 2.Dönem eczane çalışanlarının Destek Personeli Eğitimleri 28 Aralık 2009 tarihinde başladı 9 Valimiz Sayın Zübeyir KEMELEK 15 Aralık 2009 tarihinde Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.. İstanbul Ecza Koop'la

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02. Günlük Haber Bülteni 02.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 Bu rapor Mayıs-2011 araştırmasının II. kısmıdır. Araştırmanın bu kısmında;

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ!

DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ! DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ! DÜNYA BARIŞININ GÜVENCESİ İŞÇİ SINIFIDIR! HAKSIZ, GERİCİ VE EMPERYALİST SAVAŞLAR EMPERYALİST KAPİTALİST DEVLETLER TARAFINDAN SÜRDÜRÜLMEKTEDİR! EMPERYALİST SÖMÜRÜ SİSTEMİ İŞÇİ

Detaylı

T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI

T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI Benim Naçiz Vücudum Elbet Bir Gün Toprak Olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar Kalacaktır. K.Atatürk ATATÜRK ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 71. YILDÖNÜMÜ ANMA TÖRENİ

Detaylı

Çorum Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Baskınları protesto etti Pazartesi, 03 Aralık 2012 21:08

Çorum Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Baskınları protesto etti Pazartesi, 03 Aralık 2012 21:08 2 Aralık Pazar günü Çorum Pir Sultan Abdal Kültür Derneği kendisine yönelik baskılara karşı ve neden tutuklandıklarını anlatan bir basın açıklaması yaparak eylem gerçekleştirdi. 2 Aralık Pazar günü saat

Detaylı

YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI

YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI YAPI-YOL SEN YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI ZİYA GÖKALP CADDESİ NO:36/20 06420 YENİŞEHİR/ANKARA. TEL - FAX : 433 46 06-434 39 84-431 73 05 web sayfası: http:/www.yapiyolsen.org

Detaylı

DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL

DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL Tel: 0216 492 0504, 0216 532 7545 Faks: 0216 532 7545 freex@superonline.com www.antenna-tr.org "Düşünce Özgürlüğü için 5. İstanbul

Detaylı

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014 1. ENGELLİLER PARKI : 2007 yılından; buyana Engellilere Yönelik Psikolojik Destek ve Yaşam Kalitesinin Artırılması Projesi kapsamında; Menteş Mahallesi, Engellilere tahsisli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,

Detaylı

.~ ". EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C.

.~ . EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C. r: ~ c... ~ f ~ ~ \i it " TC Vii '1. GENeLıI( VE ~POR };tl ~AKA"LlG'LP '-?~ T.C. MANAVGAT KAYMAKAMLIGI Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü :....:~.. \J..~ ". EXPO Sayı: 190613431 146 Konu: Gençlik

Detaylı

Bu çalışmada, 2013 yılında gerçekleşen

Bu çalışmada, 2013 yılında gerçekleşen 2013'te 545 işçi eylemi gerçekleştiği belirlenmiştir. Bu eylemlerden 365 i işyeri temellidir". 545 eylemin 206'sında eyleme katılan işçi sayısına yönelik veri bulunmuştur. Bu eylemlere 181 bin 357 işçinin

Detaylı

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi nde, LGBTİ Dostu Kentler Eğitimi. Trans Terapi Toplantılarının 11 incisi Gerçekleşti

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi nde, LGBTİ Dostu Kentler Eğitimi. Trans Terapi Toplantılarının 11 incisi Gerçekleşti Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi nde, LGBTİ Dostu Kentler Eğitimi Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi nin Belediye Başkan ve Meclis Üyesi adaylarına yönelik 5 Ocak Pazar günü düzenlediği eğitim çalışmasına

Detaylı

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus CHP İlçe Örgütünü ziyaret ederek,

Detaylı

BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 ŞUBAT-2012 16.02.2012 Madencilik Sektörü Çalışanlarına Yönelik Mesleki Eğitim Verilmesine Başlandı. 27.02.2012 Odamızın Yeni Lokali Hizmete Açıldı.

Detaylı

İşyeri Temsilcileri Rehberi

İşyeri Temsilcileri Rehberi İşyeri Temsilcileri Rehberi Bir sendika için en önemli kadrolardan birisi işyeri temsilcisidir. İşyeri düzeyinde ise işyeri temsilcisi sendika örgütlenmenin olmazsa olmazıdır. Bir işyerinde işyeri temsilcisinin

Detaylı

Trans Grup Terapisi Devam Ediyor. SPoD LGBTİ, Stajyer Avukat ve Hukuk Öğrencilerine Yönelik Bir Eğitim Düzenledi

Trans Grup Terapisi Devam Ediyor. SPoD LGBTİ, Stajyer Avukat ve Hukuk Öğrencilerine Yönelik Bir Eğitim Düzenledi Biz Kimiz? Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) bireylerin insan haklarının yanı sıra sosyal ve ekonomik haklarıyla

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER tmmob 2002/2004 Cumhuriyet / 7 Haziran 2002 Radikal / 7 Haziran 2002 218 Evrensel / 15 Temmuz 2002 37. dönem çalışma raporu 219 tmmob 2002/2004 Cumhuriyet

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13 KARAR NUMARASI : 13 AYDOĞDU, Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca 2014 yılı Mayıs ayı toplantısı için Belediye Hizmet binası, Başkanlık odasında toplandı. Toplantı başında

Detaylı

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.09.2015 Eylül ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 25 üyeye Kapasite Raporu, 5 üyemize Ekspertiz Raporu ve

Detaylı

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ?

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? Aralık 2011 de kurulan Türk Psikologlar Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi (TPD-KTCÇB),TPD bünyesinde düzenlenecek toplumsal

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİ İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ http://www.zamanindahaber.com/saglik/dis-hekimleri-isyan-bayragini-cekti-h50455.html 23.12.

DİŞ HEKİMLERİ İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ http://www.zamanindahaber.com/saglik/dis-hekimleri-isyan-bayragini-cekti-h50455.html 23.12. DİŞ HEKİMLERİ İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ http://www.zamanindahaber.com/saglik/dis-hekimleri-isyan-bayragini-cekti-h50455.html 23.12.2014 Dişhekimleri, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan randevu bekliyor

Detaylı

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 KAMU İSTİHDAM RAPORU (Aralık, 2015) Ø KAMU SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİ SAYISI YÜZDE 3,4! GERİLEDİ. KADROLU İŞÇİ SAYISI İSE YÜZDE 4,6 DÜŞTÜ! Ø BELEDİYELERDE KADROLU İŞÇİ SAYISI

Detaylı

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz...

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Arttırılması Projesi Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Örgütlerinin

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

https://www.turkiye.gov.tr E-SENDİKA HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

https://www.turkiye.gov.tr E-SENDİKA HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ https://www.turkiye.gov.tr E-SENDİKA HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ Soru: İşçi sendikasına üye olmanın şartları nelerdir? Cevap: a.15 yaşını doldurmuş olmak b. 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde; bir iş sözleşmesine

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

EKİM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EKİM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EKİM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Taksim International Abant Palace Otelde düzenlenen CHP Parlamento

Detaylı

Türkiye küçük Millet Meclisleri Haziran 2013 O.P. Raporu

Türkiye küçük Millet Meclisleri Haziran 2013 O.P. Raporu Türkiye küçük Millet Meclisleri Haziran 2013 O.P. Raporu 1 1 Gezi Parkı Olayları www.tkmm.net 2 Ortak Paydalar * Gezi Parkı eylemleri yalnızca ağaçların kesilmesine karşı gösterilen duyarlılıkla açıklanamaz.

Detaylı

Şahsım ve Öz Taşıma İş Sendikası adına sizleri saygıyla selamlıyorum.

Şahsım ve Öz Taşıma İş Sendikası adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Mustafa TORUNTAY Genel Başkan 13 Eylül 2015 Ankara /Latanya Otel Öz Taşıma İş Sendikası 2. OLAĞAN GENEL KURUL Sayın TBMM İdare Amiri ve Değerli Eski Genel Başkanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Büyükşehir

Detaylı

tüm bunların değişebileceğine bir kadın dünyası var. O dünyanın zenginliğini, gücünü kullanarak, yanlışları ve doğruları kadın gözüyle yorumlanmış

tüm bunların değişebileceğine bir kadın dünyası var. O dünyanın zenginliğini, gücünü kullanarak, yanlışları ve doğruları kadın gözüyle yorumlanmış 1 MART 2013 Tasarım: Onur Baştuğ - Muzaffer Topal - Haber: Didem Tutal - Ufuk Çoban IPHONE ve IPad uygulama: Uğur Baştuğ Sahnede '11' kadın CUMHURİYET Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı, 8 Mart Dünya

Detaylı

40 yılı aşkın bir süre, önce öğrenci, sonra değişik unvanlarla öğretim elemanı ve

40 yılı aşkın bir süre, önce öğrenci, sonra değişik unvanlarla öğretim elemanı ve 04.10.2010 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı, Muhterem Konuklar, 40 yılı aşkın bir süre, önce öğrenci, sonra değişik unvanlarla öğretim elemanı ve yönetici olarak içinde yer aldığım Ankara

Detaylı

T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı)

T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı) T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü Sayı :B.13.0.ÇGM.0.12.01.00/103/3202. 06/03/2012 Konu :İhtiyaç fazlası personel hk. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı)

Detaylı

ÜLKEMİZDE HUZURU BOZMAK İSTİYORLAR

ÜLKEMİZDE HUZURU BOZMAK İSTİYORLAR Meslek odaları ve bazı sivil toplum kuruluşları, son günlerde yaşanan iç kargaşalarda meydana gelen ölümler, Türk Bayrağına ve Atatürk heykellerine yapılan saldırılar üzerine sağduyu çağrısında bulundu.

Detaylı

SAYIN CUMHURBAŞKANI NA GEZİ PARKI PROTESTOLARIYLA İLGİLİ BİLGİ NOTU

SAYIN CUMHURBAŞKANI NA GEZİ PARKI PROTESTOLARIYLA İLGİLİ BİLGİ NOTU SAYIN CUMHURBAŞKANI NA GEZİ PARKI PROTESTOLARIYLA İLGİLİ BİLGİ NOTU 06.06.2013 Av. Metin Feyzioğlu Türkiye Barolar Birliği Başkanı 1 SAYIN CUMHURBAŞKANINA YAYGIN TOPLUMSAL GÖSTERİLERLE İLGİLİ ÖN BİLGİ

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. ġube GÜNCESĠ

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. ġube GÜNCESĠ ġube GÜNCESĠ 2010 23 Şubat Üyelerimiz Mehmet Yeşiltepe ve Abdülselam Sultan ile ilgili açılan davanın duruşmasına ve duruma sonrasında yapılan basın açıklamasına katıldık. 26 Şubat İstanbul Büyükşehir

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE KÜRT VE ERMENİ MESELELERİNİ TARTIŞTI!

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE KÜRT VE ERMENİ MESELELERİNİ TARTIŞTI! İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE KÜRT VE ERMENİ MESELELERİNİ TARTIŞTI! Türkiye nin önemli toplumsal ve politik konularının tartışıldığı İstanbul Aydın Üniversitesi

Detaylı

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ 29 Mart 2012-Mersin in Gülnar İlçesi ne nükleer santral yapmak isteyen Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. nin Akkuyu da yapılan Halkı Katılımı toplantısına Nükleer

Detaylı

TEKEL ÝÞÇÝLERÝ ÝLE DAYANIÞMAYA

TEKEL ÝÞÇÝLERÝ ÝLE DAYANIÞMAYA TEKEL ÝÞÇÝLERÝ ÝLE DAYANIÞMAYA Onaylayan Administrator Wednesday, 10 February 2010 Son Güncelleme Tuesday, 16 February 2010 HSGG Haber için týklayýn {tab=13 ÞUBAT DUYURU} GÜVENCESÝZ, KÖLELÝK KOÞULLARINDA

Detaylı

EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Gülnar İlçesi Bozağaç Köy ünde yapılan Kültür ve Dayanışma

Detaylı